DATA PONTENG SEKOLAH MENENGAH WILAYAH BANGSAR DAN PUDU TAHUN 2012 Nama Sekolah : ___________________________________________ Bulan : __________________________________________________

Kaum Tingkatan L Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 Bawah Tingkatan 6 Atas Jumlah Melayu P L Cina P L India P Lain-lain L P L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah P 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Data Ponteng mesti dihantarkan ke Unit HEM, PPWBP pada minggu pertama bulan berikutnya. * Data Ponteng di atas hanyalah 'DATA PONTENG SEKOLAH' sahaja. 'Soft copy' boleh dimuat turun di lawan sesawang PPWBP. www.moe.gov.my/jpwpkl/ppwbp

Tandatangan dan Cop Pengetua Tarikh: ________________________

Tandatangan dan Cop GPK HEM

.

PPWBP pada minggu pertama bulan berikutnya.moe.DATA PONTENG SEKOLAH RENDAH WILAYAH BANGSAR DAN PUDU TAHUN 2012 Nama Sekolah : ___________________________________________ Bulan : __________________________________________________ Kaum Tahun L Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Melayu P L Cina P L India P Lain-lain L 0 0 0 0 0 0 0 * Data Ponteng mesti dihantarkan ke Unit HEM. 'Soft copy' boleh dimuat turun di lawan sesawang PPWBP. * Data Ponteng di atas hanyalah 'DATA PONTENG SEKOLAH' sahaja. www.my/jpwpkl/ppwbp Tandatangan dan Cop Guru Besar Tarikh: ________________________ .gov.

H BANGSAR DAN PUDU Lain-lain P Jumlah L 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 an berikutnya. wpkl/ppwbp Tandatangan dan Cop GPK HEM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful