Recuperare indemnizatii din FNUASS

Dani Cucu, valabil la 31-Aug-2011 Tags: OUG 36/2010, recuperare indemnizatii, OUG 117/2010 Intrebare: Societatea are sume de recuperat de la Casa de Sanatate contravaloarea concediilor medicale care depasesc obligatiile de plata pentru acest fond. Sumele sunt mai vechi de 90 de zile. 1. In acest caz se mai pot recupera aceste sume sau se trec pe cheltuieli nedeductibile? 2. Aceste sume se pot compensa (!) cu alte obligatii la bugetul de stat sau de asigurari? 3. O suma de recuperat la luna x se poate raporta la luna x+1? Sau se tine cont doar de contributia datorata lunar si de concediile medicale in luna?

Raspuns: Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva. Modificarile aduse de OUG 117/2010 au influentat incepand cu 1 ianuarie 2011 procedura de recuperare a sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva. Pana la 1 ianuarie 2011, angajatorii aveau doua posibilitati pentru a recupera sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva. Fie erau recuperate din contributiile datorate pentru lunile urmatoare, fie erau recuperate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare ale OUG 158/2005.

Odata cu modificarea art. 38 alin. (2) din OUG 158/2005 prin OUG 117/2010, sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza numai din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, angajatorii fiind obligati sa depuna cerere de restituire. In acest sens, formularul 112 a fost adaptat legislatiei aplicabile dupa data de 1 ianuarie 2011. Potrivit pct. II. „Completarea declaratiei”, lit. B. Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” sectiunea C2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile ti completarile ulterioare) din anexa nr. 7 – Instructiuni de completare a formularului „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit ti evidenta nominala a persoanelor asigurate” – la Hotararea Guvernului nr. 1397/2010, formularul 112 se completeaza pentru cazurile de recuperare in luna curenta astfel:

. 12 la Ordinul 62/32/2006 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. OUG 158/2005 nu reglementeaza in mod expres un termen in care angajatorul poate sa solicite recuperarea indemnizatiilor achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii. in luna curenta. precum si. Suma recuperata de angajator nu poate depati suma reprezentand contributia datorata. . dupa caz. In ceea ce priveste termenul de 90 de zile. interpretarea corecta a acestei prevederi conduce catre identificarea beneficiarului. centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa nr.Randul 12 „Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” — se completeaza cu total suma de virat la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.Randul 13 „Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” — se completeaza cu total suma ramasa de recuperat in luna de raportare de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii. la care ataseaza. In masura in care transmiteti solicitarea de recuperare a sumelor respective. potrivit art. in persoana aflata in concediu medical care are dreptul sa solicita plata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate in termenul de 90 de zile. 77 din . dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii. pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea. 130/351/2011. angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate o solicitare scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. In ceea ce priveste recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii. Textul art. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. pentru concedii si indemnizatii. 130/351/2011. Aceste sume vor putea fi prin urmare recuperate in cadrul termenulului de prescriptie. identificand beneficiarul in persoana angajatorului. calculat de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite. . OUG 36/2010 a modificat termenul initial stabilit in care beneficiarul poate solicitata indemnizatiile pe baza actelor justificative. 40 din OUG 158/2005 astfel cum a fost modificata de OUG 36/2010 se refera la aceasta situatie si nu la cea in care angajatorul solicita recuperarea sumelor achitate.Randul 10 „Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii” — se completeaza cu total cuantum prestatii de suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii. 18 la Ordinul 62/32/2006 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. Desi casele teritoriale nu accepta dosarele de recuperare decat pe o perioada de 90 de zile. diminuand termenul de la 3 ani la 90 de zile. . refuzand solicitarile anterioare acestei perioade.Randul 11 „Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente” — se completeaza cu suma recuperata de angajator din contributia lunii curente.

in termenul stabilit de alin. In lipsa refuzului in termen de 30 de zile sa a unui raspuns negativ urmeaza sa sesizati tribunalul pe raza caruia se afla sediul societatii solicitand desfiintarea inscrisului prin care se respinge ceerea de restituire si admiterea acesteia pentru suma cuvenita. 554/2004 privind contenciosul administrativ sa solicitati autoritatii care a emis refuzul de restituire sau autoritatii ierarhic superioare indreptarea raspunsului initial prin care se refuza restituirea sumelor solicitate. In acest sens va fi necesar ca in temeiul Legii nr.Ordinul 60/32/2006. casa de asigurari trebuie sa efectueze plata sumelor aprobate sau sa transmita solicitantului comunicare de respingere a platii. respectiv in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de restituire. Orice solutie neconforma cu punctul nostru de vedere trebuie contestata la instanta de contencios administrativ. . (5) al aceluiasi articol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful