CUPRINS-CURS ACTIONARI HIDRAULICE

• Generalitati. Sisteme de actionare hidraulica, aspecte generale • Studiu comparativ al actionarilor/comenzilor hidraulice, pneumatice si electrice • Simboluri si notatii utilizate in hidraulica • Agregate hidraulice • Lichide hidraulice • Fenomene speciale intilnite in hidraulica • Cilindri hidraulici • Reglarea vitezei motoarelor hidraulice • Punerea in functiune a instalatiilor hidraulice • Depanarea si repararea instalatiilor hidraulice • Descriere functionare scheme hidraulice

• • • • • • •

1. AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE ACTIONARILOR HIDRAULICE Acţionările şi comenzile hidraulice au câştigat din ce în ce mai multă importanţă în decursul timpului datorită avantajelor pe care le prezintă în raport cu sistemele mecanice sau electrice. Cele mai importante avantaje sunt: gabaritul şi greutatea redusă pe unitatea de putere, forţe şi momente mari la volume constructive mici; calităţi dinamice excepţionale (un motor hidraulic de 5 – 7 KW are timpul de accelerare 0,03…0,04 sec.); adaptare automată la forţă; posibilităţi largi de realizare a unor cicluri de funcţionare automatizate; posibilitatea de reglare continuă a vitezei în limite largi şi după orice lege, sau menţinerea ei constantă; protecţie simplă la suprasarcini; largi posibilităţi de unificare şi tipizare a elementelor componente ale sistemelor hidraulice ceea ce permite realizarea de sisteme
modulare miniaturizate.

Cap. 1. Generalitati. Sisteme de actionare hidraulica, aspecte generale

Deşi transmisiile hidraulice oferă numeroase avantaje câteva dezavantaje tind să limiteze utilizarea lor: • transmisiile hidraulice sunt scumpe deoarece includ, în afara pompelor şi motoarelor, elemente de comandă, reglare şi protecţie, elemente de stocare, filtrare şi transport a lichidului de lucru. • pierderile de putere datorate transformărilor energetice din instalaţia hidraulică, precum şi cele datorate curgerii lichidului de lucru între componentele instalaţiei micşorează randamentul global al utilajului deservit. • transmisiile hidraulice sunt poluante datorită scurgerilor prin neetanşeităţi. Ceaţa de lichid, formată în cazul curgerii sub presiune mare prin fante şi fisuri, este foarte inflamabilă datorită componentelor volatile prezente în fluidul respectiv. • pericolul autoaprinderii sau pierderii calităţilor lubrifiante limitează superior temperatura de funcţionare a transmisiilor hidraulice. Acest dezavantaj poate fi evitat utilizînd lichide de înaltă temperatură sau, mai nou, lichide ignifuge. • contaminarea lichidelor constituie principala cauză a ieşirii din funcţiune a transmisiilor hidraulice. Dacă contaminantul este abraziv performanţele sistemului se reduc continuu. Pătrunderea aerului în lichidul sub presiune generează oscilaţii care limitează performanţele dinamice ale sistemelor hidraulice. • întreţinerea, depanarea şi repararea transmisiilor hidraulice solicită personal cu calificare superioară, de specialitate.

în care se foloseşte energia cinetică (de mişcare) a lichidului.1 Acţionare Motor electric sau cu ardere internă Mecanisme comandă şi reglaj Consumator Cilindru sau motor rotativ Pompă hidraulică Element de pus în mişcare Energie termică şi electrică Energie mecanică Energie hidraulică Energie hidraulică Energie mecanică . SISTEME DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ. 2. Transformarea energiei într-o instalaţie hidraulică de tip hidrostatic poate fi prezentată astfel: Fig.Cap. CLASIFICARE • După principiul de funcţionare distingem: -sisteme hidraulice de acţionare de tip hidrostatic (volumic) care se bazeaza pe folosirea energiei potenţiale a lichidului. sub formă de presiune hidrostatică. -sisteme hidraulice de acţionare de tip hidrodinamic.

Conţinutul de aer si capacitatea de dizolvare a gazelor.Proprietati specifice uleiurilor hidraulice • Proprietăţi termice şi termodinamice -Punctul de solidificare (congelare) – este temperatura la care uleiul nu mai curge (-25 grade) -punctul de curgere.este temperatura la care uleiul prezintă o uşoară curgere (cu 3 grade peste temp.250 grade) • Proprietăţi termochimice şi chimice Stabilitatea termică .este temperatura la care vaporii de ulei se aprind în contact cu aerul (aprox.este temperatura critică la care uleiul se degradează chimic (se descompune părin cracare (ruperea moleculelor)) Stabilitatea la oxidare – păstrarea proprietăţilor fizice si chimice in contact cu aerul.capaciatea de a rezista la coroziunea chimică . dar care se sting dupa dispariţia sursei (180-210 grade) Punctul de ardere .absorţia unei cantităţi suplimentare de aer peste limita admisibilăş capacitatea de dizolvare creşte cu creşterea presiunii pana la 30 MPa. de congelare) -Punctul de inflamabilitate . atunci când temperatura creşte Stabilitatea hidrolitică – proprietatea uleiurilor de a rezista la umezeală (absorţia de lichide pe la neetanşeităţi –formare emulsie ulei-apă) .este temperatura la care uleiul dezvoltă vapori care se aprind la o sursă termică.este temperatura la care uleiul continuă să ardă (220-270 grade) Punctul de autoaprindere . Proprietăţi de lubrifiere (onctuozitatea : capacitate ulei de a forma straturi de molecule aderente pe supraf solide în scopul reducerii frecării în regimul de ungere la limită) Coroziunea şi protecţia anticorozivă .

Prezenţa spumării se manifestă prin funcţionare zgomotoasă. Pornirea utilajului (după un timp îndelungat sau la punerea în funcţiune) fără a dezaera în prealabil instalaţia hidraulică. lichid . Se poate spune ca spumarea este.Desemulsionarea si spumarea Cauzele apariţiei spumării sunt următoarele: Neetanşeităţi ale conductei de aspiraţie a pompei. rolul liniştitorului este chiar de a linişti uleiul din rezervor. o contaminare a lichidului de lucru.liniştitorului care delimitează zona de aspiraţie din rezervorul de ulei. încălzire excesivă. permiţând astfel separarea aerului dizolvat eventual in ulei înainte de aspirarea acestuia în instalaţie. şocuri şi oscilaţii ale presiunii. îi scade viscozitatea. în urma acestei contaminări rezultă un amestec bifazic. iar în cazul sistemelor precise de poziţionare / urmărire se constată abateri nepermis de mari de la toleranţele admise. pompa aspira aer din atmosferă şi îl dizolvă în lichidul de lucru. Completarea lichidului din rezervor cu ulei spumat în timpul funcţionării pompei.gaze. în această situaţie. . proprietăţile şi comportarea sa în exploatare suferind modificări majore: lichidul devine compresibil. de fapt. Absenţa peretilor despartitori. mişcarea elementelor de execuţie cu viteză neuniformă.

soluţie constructivă Air Bag Stops contamination from outside the reservoir. Mesh separator encourages bubbles to combine together and disperse more easily.Aparatura auxiliară Rezervorul de ulei. . Return Line Diffuser Reduces velocity of the return oil and prevents turbulence.

-Filtrabilitatea şi compatibilitatea - Toxicitatea Proprietăţi organoleptice (incolor sau transparent pentru reperarea impurităţilor. inodor-plăcut mirositor) Aciditatea şi alcalinitatea Cifra de cenuşă – indică posibilitatea depunerilor de cărbune .

Şocul hidraulic .regimul permanent se întâlneşte foarte rar în conductele transmisiilor hidraulice deoarece debitul real al pompelor volumice variază periodic cu frecvenţă mare. .considerăm un sertar cilindric circular drept. Fenomenul descris mai sus se numeşte gripare hidraulică şi se explică printr-o distribuţie asimetrică a presiunii pe umerii sertarului.FENOMENE SPECIALE ÎNTÂLNITE ÎN HIDRAULICĂ 1. respectiv refacerii acestuia. ciclurile maşinilor de lucru acţionate impun variaţii de viteză sau inversări ale sensului de mişcare. Griparea hidraulică . 2. al cărei efect este lipirea acestuia de bucşă. forţele şi momentele rezistente sunt frecvent variabile. Timpul necesar producerii gripajului şi dispariţiei acestuia corespunde timpului necesar strivirii filmului de ulei. etc. alimentat cu o presiune oarecare.

. În practică . pv = 0.este un fenomen hidraulic complex.. la punerea în funcţiune mai sunt necesare modificări ale lungimilor unor conducte sau schimbarea poziţiei unor acumulatoare. ca urmare a scăderii presiunii locale sub o valoare numită presiune critică. .Efectele şocului hidraulic se limitează cu ajutorul acumulatoarelor hidropneumatice.Creşterea presiunii la aspiraţie se obţine prin presurizarea rezervorului. .66 bar. Cavitaţia . .300 bar. cavitaţia se manifestă prin zgomot mare în funcţionare. viteza lichidului în conducte se limitează la 5m/s. uzura prematură a unităţilor de pompare.Singura cale de reducere a presiunii este micşorarea vitezei iniţiale prin mărirea diametrului conductei. plasarea pompei sub nivelul lichidului din rezervor. folosirea filtrelor grosiere la aspiraţie. performanţe scăzute ale instalaţiei.Pentru evitarea rezonanţei dintre pompa şi sistem. temperaturi mari. se vor evita variaţiile bruşte de secţiune şi sudurile in circuitele hidraulice. De asemenea. o suprapresiune de 50 bar considerându-se acceptabilă pentru presiuni de lucru de 200 .Pentru evitarea apariţiei cavitaţiei este necesar ca presiunea lichidului de lucru la aspiraţia pompelor să nu scadă sub presiunea de vaporizare pv. cauzată în special de supapele de presiune. . ce se produce într-un lichid aflat în mişcare şi constă în formarea unor bule (cavităţi) de vapori şi gaze. 3. – În cazul instalaţiilor hidraulice. pentru ulei mineral. dimensionarea corectă a conductei de aspiraţie sau folosirea de pompe auxiliare.

POMPE SI MOTOARE VOLUMICE .

Basic types of pumps

Gear

Vane

Piston

External gear pump

External gear pump

Internal gear pump .

Rotor type .internal gear pump .

Internal gear pump .

Unbalanced vane pump .

Unbalanced vane pump .

Balanced vane pump .

.

Variable displacement vane pump .

Piston pump .

Balanced vane pump .

Piston pump .

Axial piston pump .

of Pistons) x (Piston Size) x (Piston Stroke) x (Drive Speed) .Fixed displacement piston pump STROKE Q Q = (No.

Variable displacement vane pump .

Vane pumps compared .

Piston pump .

Pompe si Motoare Volumice .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu roti dintate .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu pistoane axiale .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu pistoane axiale .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu pistoane axiale .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu pistoane radiale .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu pistoane radiale .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu palete culisante .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu palete culisante .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu palete culisante .

Pompe si Motoare Volumice Pompe cu şurub .

Avantajele sunt similare ca la pompele cu roti dintate Volumul transportat este cuprins intre carcasa si lob (Ar) Pompe si Motoare Volumice Pompe cu lobi .

Pompe si Motoare Volumice Motoare volumice rotative .

Pompe si Motoare Volumice Motoare volumice rotative .

Pompe si Motoare Volumice Motoare volumice rotative .

Motoare hidraulice liniare (Cilindricii hidraulici) .

Motoare hidraulice liniare (Cilindricii hidraulici) .

Motoare hidraulice liniare Amplificatorul de presiune x y 10 ins2 1 ins2 1 psi 10 lbf 10 psi .

Motoare hidraulice liniare (Cilindricii hidraulici) .

Motoare hidraulice liniare (Cilindricii hidraulici) .

Motoare hidraulice liniare (Cilindricii hidraulici) .

Motoare hidraulice liniare (Cilindricii hidraulici) .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglare a presiunii Supape de sens .

Elemente de reglare a presiunii Supape de sens .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglare a presiunii Supape de presiune .

Elemente de reglarea debitului (vitezei) Elemente generale de reglarea debitului .

Elemente de reglarea debitului (vitezei) Elemente generale de reglarea debitului .

Elemente de reglarea debitului (vitezei) Elemente generale de reglarea debitului .

Elemente de reglarea debitului (vitezei) Elemente generale de reglarea debitului Circuit hidraulic cu reglare rezistiva .

simbolizare .Elemente de reglarea debitului (vitezei) DROSELE-Clasificare.

Elemente de reglarea debitului (vitezei) DROSELE-Clasificare. simbolizare .

Elemente de reglarea debitului (vitezei) DROSELE-Clasificare. simbolizare .

Elemente de reglarea debitului (vitezei)
DROSELE- solutie constructiva, simbolizare

Elemente de reglarea debitului (vitezei)
DROSELE- amplasări pe circuite

DROSELE- amplasări pe circuite de alimentare

Elemente de reglarea debitului (vitezei)

amplasări pe circuite de evacuare .Elemente de reglarea debitului (vitezei) DROSELE.

amplasări în derivaţie .Elemente de reglarea debitului (vitezei) DROSELE.

Regulatoare de debit-principii. clasificări. simbol Elemente de reglarea debitului (vitezei) .

clasificări. simbol Elemente de reglarea debitului (vitezei) .Regulatoare de debit-principii.

cu 2 căi .Elemente de reglarea debitului (vitezei) Regulatoare de debit.

cu 3 căi .Elemente de reglarea debitului (vitezei) Regulatoare de debit.

Distribuitoarele – generalităţi. simboluri Aparatura de distribuţie . clasificări.

simboluri Aparatura de distribuţie . clasificări.Distribuitoarele – generalităţi.

Distribuitoarele – soluţii constructive Aparatura de distribuţie .

Distribuitoarele – soluţii constructive Aparatura de distribuţie .

Distribuitoarele – soluţii constructive Aparatura de distribuţie .

Distribuitoarele – soluţii constructive Aparatura de distribuţie .

Distribuitoarele – soluţii constructive Aparatura de distribuţie .

Distribuitoarele-funcţionare D4/3 A Aparatura de distribuţie B Which type of 4/3 valve? P T L L A P B T .

Distribuitoarele-funcţionare D4/3 A P Aparatura de distribuţie B T L L A P B T .

Distribuitoarele-funcţionare D4/3 A P Aparatura de distribuţie B T L L A P B T .

Distribuitoarele-funcţionare D4/3
A P

Aparatura de distribuţie

B

T

L

L

A

P

B

T

Distribuitoarele-funcţionare D4/3
A P

Aparatura de distribuţie

B

T

L

L

A

P

B

T

Distribuitoarele-funcţionare D4/3
A P

Aparatura de distribuţie

B

T

L

L

A

P

B

T

Distribuitoarele-funcţionare D4/3 A P Aparatura de distribuţie B T L L A P B T .

Distribuitoarele-funcţionare D4/3 A P Aparatura de distribuţie B T L L A P B T .

Distribuitoarele-funcţionare D4/3 A P Aparatura de distribuţie B T L L A P B T .

Servovalve (Servodistribuitoare) Aparatura de distribuţie .

Servovalve (Servodistribuitoare) )-sistemul de comandă Aparatura de distribuţie .

Servovalve (Servodistribuitoare)-sistemul de comandă Aparatura de distribuţie .

clasificare .Aparatura auxiliară Generalităţi.

Aparatura auxiliară Filtre-generalităţi .

Aparatura auxiliară Filtre-generalităţi .

Aparatura auxiliară Filtre-generalităţi .

Aparatura auxiliară Acumulatoare-rol funcţional. tipuri .

Aparatura auxiliară Acumulatoare-rol funcţional. tipuri .

Aparatura auxiliară Acumulatoare .tipuri .

Aparatura auxiliară Acumulatoare – cele şase situaţii de lucru ale acumulatorului cu balon .

Aparatura auxiliară Rezervorul de ulei-rol funcţional .

Aparatura auxiliară Rezervorul de ulei.soluţie constructivă .

Aparatura auxiliară Rezervorul de ulei. Mesh separator encourages bubbles to combine together and disperse more easily. . Return Line Diffuser Reduces velocity of the return oil and prevents turbulence.soluţie constructivă Air Bag Stops contamination from outside the reservoir.

Tipul şi structura componentelor unui agregat hidraulic este diferită de la caz la caz. depinzând de domeniul de utilizare şi necesităţile tehnologice. 2 OA BU S CR 8 CA 1 CRP AGREGATE HIDRAULICE Panourile hidraulice 6 6 5 2 4 M 7 4 9 GV 3 1 BG .Agregatul hidraulic este un ansamblu de componente hidraulice grupate într-o singură unitate funcţională care asigură alimentarea cu fluid de lucru a unui sistem hidraulic static sau mobil.

nivelmetre.rezervor de ulei.grup de antrenare pentru unitatea de pompare. capacitatea rezervorului de ulei trebuie să fie corelată cu valoarea debitului maxim furnizat de unitatea de pompare a sistemului hidraulic. • 7 . • 8 .• Un agregat hidraulic este în general compus din următoarele componente: • 1 . • Se vor prezenta elementele de bază ale unui agregat hidraulic şi funcţiile lor.baterii de filtrare. • 4 . viscozimetre.pompă sau grup de pompare. etc. • 3 .grătare de liniştire a circulaţiei agentului de lucru în interiorul rezervorului. • 2 . termometre.). • 6 .regulatoare. • 5 . Rezervorul de ulei – acesta are rolul de a asigura rezerva de fluid de lucru necesară funcţionării în bune condiţii a unui sistem hidraulic. .instrumente de măsură şi control (barometre.schimbătoare de căldură. aceasta trebuind să fie de cel puţin trei – cinci ori mai mare decât debitul maxim al pompei de alimentare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful