You are on page 1of 15

Kolegij: Elektronika 1

FILTERI

Studenti:

Sadraj:
UVOD ................................................................................................................. 3 NISKO PROPUSNI FILTRI PRVOG REDA................................................................ 4 Pasivna implementacija filtera ........................................................................... 4 Aktivni nisko propusni filter prvog reda: ............................................................ 5 NISKO PROPUSNI FILTERI DRUGOG REDA........................................................... 6 Pasivni nisko propusni filter drugog reda: .......................................................... 6 Aktivni nisko propusni filter drugog reda: .......................................................... 7 VISOKO PROPUSNI FILTRI .................................................................................. 7 Visoko propusni filtar drugog reda: .................................................................... 9 AKTIVNI VISOKOPROPUSNI FILTAR: .................................................................... 9 Povezivanje aktivnih visisokopropusnih filtera ................................................ 12 POJASNO PROPUSNI FILTRI ............................................................................. 13 AKTIVNI POJASNO PROPUSNI FILTER ................................................................ 13 Literatura: ........................................................................................................ 15

UVOD

Pod pojmom filter u elektronici podrazumjevamo elektronike sklopove koji obavljaju funkcije obrade signala, posebno za uklanjanje neeljenih frekvencija komponente iz signala, promjenu odreenih komponenti iz signala ili oboje. Filteri se esto koriste u elektronikim sustavima kako bi istaknuti signale odreenih frekvencija i odbili signale drugih frekvencija.

Elektronski filteri mogu biti:


-pasivni ili aktivni -analogni ili digitalni - niskopropusni filter - visokopropusni filter - pojasno propusni filter -pojasno nepropusni filter -uskopojasni (rezonantni) filter

NISKO PROPUSNI FILTRI PRVOG REDA Pasivna implementacija filtera

Temelji se na kombinacije otpornika (R), prigunice (L) i kondenzatora(C). Prednosti pasivnih filtera nad aktivnim je: Garantirana stabilnost, praktiniji kod vedih signala, jeftiniji te ne zahtjevaju napajanje. Jednostavan pasivni low pass filter dobijemo spajanjem zajedno u seriji jedan otpornik i jedan kondenzator. Ova vrsta filtera je poznat uglavnom kao filter prvog reda.

Frekvencijski odaziv:

Aktivni nisko propusni filter prvog reda:

Aktivni filteri sadre aktivne komponente kao to su operacijska pojaala ili tranzistore unutar sklopa. Potreban je vanjski izvora napajanja i koristite ga kako bi poboljali ili pojaali izlazni signal. Princip rada i frekvencijski odaziv je isti kao i kod pasivnog filtra prvog reda, jedina razlika je da se koristi operacijsko pojaalo za pojaavanje i kontrolu dobiti.Najjednostavniji oblik niskopropusnog aktivnog filtra je povezivanje invertnog ili ne-invertnog pojaala na RC pasivni filter.

NISKO PROPUSNI FILTERI DRUGOG REDA

Ponekad niskopropusni filtri prvog reda ne daju zadovoljavajud kut nagiba i nije dovoljan za uklanjanje neeljenih signala.U tom sluaju koriste se filteri drugog reda. Povezivanjem dva nisko propusna filtra prvog reda formira se nisko propusni filter drugog reda.
Pasivni nisko propusni filter drugog reda:

Frekvencijski odaziv:

Aktivni nisko propusni filter drugog reda:

Kao i pasivne tako i aktivne filtre moemo pretvoriti u filtre drugog reda niskog propusta dodavanjem jo jedne RC mree na ulaznom putu. Frekvencijski odaziv drugog reda niskopropusnog filtra je identian onom prvoga reda.

VISOKO PROPUSNI FILTRI

Visoko propusni filtri su tona suprotnost nisko propusnim filtrima. Pasivni visokopropusni filtar proputa samo signale iznad odabrane cut-off toke, c, eliminirajudi sve niske frekvencija iz valnog oblika.

Frekvencijski odaziv:

Visoko propusni filtar drugog reda:

Ostvaruje se povezivanjem visokopropusnih filtara prvog reda.

AKTIVNI VISOKOPROPUSNI FILTAR:

Osnovni rad aktivnog visokopropusnog filtra je isto kao i kod RC pasivnog visokopropusnog filtra, ali je razlika to aktivni filtar ima operativne pojaalo ukljueno u svom dizajnu te pruaja pojaanje i bolju kontrolu. Kao i aktivni niskopropusni filtar , najjednostavniji oblik aktivnog visoko propusnog filtra je povezivanje standardnog inverting ili non-inverting operativnog pojaala s osnovnim RC visoko propusnim pasivnim filtrom.

Ovaj prvog reda visokopropusni filtar, sastoji se samo od pasivnog filtra kojeg sljedi ne-invertirajude pojaalo.Frekvencijski odaziv je isti kao kod pasivnog filtra, osim to se amplituda signala povedava sa faktorom pojaanja pojaala.

10

Sa Invertirajudim pojaalom:

Frekvencijski odaziv :

AKTIVNI VISOKO PROPUSNI FILTER DRUGOG REDA

11

Povezivanje aktivnih visisokopropusnih filtera

Visoko propusni filteri vieg reda, kao to su tredi, etvrti, peti, itd. nastaju jednostavno kaskadnim povezivanjem prvog i drugog reda filtra. Na primjer, tredeg reda visokopropusni filtar je formiran kaskadom u seriji filtra prvog i drugog reda, etvrtog reda visokopropusni filtar formiran je kaskadom u seriji dva filtra drugog reda zajedno i tako dalje.

12

POJASNO PROPUSNI FILTRI

Spajanjem zajedno jedan nisko propusni i i jedan visokopropusni filter, moemo proizvesti drugu vrstu pasivnog RC filtera koji prolazi odabrani raspon ili "band" frekvencija koje mogu biti uske ili iroke,dok priguuje sve one izvan tog raspona.

Za razliku od niskopropusnog filtara kroz koji samo prolaze signali niske frekvencije ili visokopropusnog filtara kroz koji prolaze signala vieg frekvencijskog raspona,kroz band pass filter prolazi signala u odreenom pojasu bez iskrivljenog ulaznog signala ili uvoenjem dodatne buke. Ovaj pojas frekvencije moe biti bilo koji irine i obino je poznat kao bandwith filter.

AKTIVNI POJASNO PROPUSNI FILTER

Jednostavni aktivni pojasno propusni filtar:

13

Frekvencijski odaziv:

14

Literatura:

1. P.Biljanovid, Elektroniki sklopovi, kolska knjiga, Zagreb 1995 2. Sophocles J. Orfanidis: Introduction to Signal Processing, Prentice Hall, 1995. 3. A.antid, Elektronika instrumentacija" kolska knjiga, Zagreb 1993.

15