You are on page 1of 5

10

Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda MATEMATIKA DISKRETE

5. KOMBINATORIKA
5 a4 + a x +1 a x 1 ashtu q antari i 1. Njehsoni x in nga shprehja x a x 1 5.5 katrt n zhvillimin binomial t jet 56a . x 2. N zhvillimin binomial x 4 x3 + 2 x
3.
n 8

koeficientt e pest dhe t

dhjet jan t barabart. T caktohet antari i cili nuk prmban x . Shuma e koeficientve t dyt dhe t tret t zhvillimit binomial
2 3 8.5 2 x + x 3 sht 136. Caktoni antarin i cili prmban x . n

4.

N zhvillimin binomial ( x + y ) n antari i dyt sht 240, antari i tret sht 720, kurse i katrti 1080. T caktohen x, y, n.
6

1 log x +1 + 12 x 5. Antari i katrt i zhvillimit binomial t binomit ( x ) sht 200. T caktohet x.

6.

Antari i tret i zhvillimit binomial t binomit ( x + x log x )5 sht 106 . T njehsohet x.


8

1 + x 2 log x 7. Antari i gjasht n zhvillimin binomial t binomit 3 2 2 x x sht 5600. T njehsohet x.


8. 9. Koeficienti i pest, gjasht dhe shtat i binomit (1 + x) n formojn aritmetik. T caktohet n.
n

varg

Koeficientt e antarit t pest dhe t tret t zhvillimit binomial t

1 binomit x + jan n raport si 7:2. T caktohet antari q 3 2 x prmban x .

Prgatitur nga Armend Shabani

www.armendshabani.info

Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda MATEMATIKA DISKRETE

11

10. Koeficientt e antarit t katrt dhe t gjasht t zhvillimit t binomit

1 + z jan n raport si 5:18. T caktohet antari i cili nuk varet z nga z.


Njehsoni 11. 3C1 + 7C2 + 11C3 + ... + (4n 1)Cn 12. C0 + 3C1 + 5C2 + 7C3 + ... + (4n + 1)Cn 13. C0 2C1 + 3C2 4C3 + ... + ( 1) n ( n + 1)Cn Vrtetoni identitetet: 14. 16.

1 k = (1) . k

15.

2 k = (1) (1 + k ). k

n k k + n 1 = (1) . k k

1 2 = (1) k (2k 1)!! = (1) k (2k )! . 17. (2k )!! 2 2 k (k !) 2 k


18. n

2n 2n = (n + 1) . n n + 1
Vnr+ 2 + Vnr + 2rVnr 1 + r (r 1)Vnr 2 .

19. Nse Vnr = n ( n 1) ... ( n r + 1) tregoni se

20. Nse (a )r = a (a + 1) (a + 2) ... (a + r 1) tregoni se: a) c)

(a) n 1 (a 1) = (a 1) n ;
n! = (1) s ( n) s . (n s )!

b)

(a )n r (1 a n) = (1) r (a )n ;

21. Vrtetoni se

n p n n q n = . q p p q
(2n)! sht numr natyror. n ! 2n
www.armendshabani.info

22. Nse n ! ather tregoni se

Prgatitur nga Armend Shabani

12

Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda MATEMATIKA DISKRETE

23. Tregoni se

(2n 2)! , n ! sht numr natyror. n!(n 1)!

24. T vrtetohet se

1! 1 + 2! 2 + 3! 3 + ... + n ! n = (n + 1)! 1, ku n ! .
T zgjidhen n bashksin e numrave natyror barazimet dhe mosbarazimet: 25. < . 28. 2 > 11

n n 5 3 n 5

26.

2n 2 n > . 7 5

27.

19 19 > . k 1 k

n 2 n n + 1 . 29. + 100. 3 n 2 n 1 30. T caktohen n, k nse


a)

n + 1 n n : : = 6 : 5 : 2; k k + 1 k 1

b)

n n 2 n 2 n 2 n : + + 2 : = 3 : 5 : 5. k 1 k k 2 k 1 k + 1 n n

Vrtetoni: 31. + + ... + < 2n. 32.

n n 1 2

2n 2n 2 n 2 n 2n 2n + + ... + = + + ... + . 0 2 2n 1 3 2n 1

33. Tregoni se (1 + 2) n + (1 2) n sht numr i plot. 34. Tregoni se pr do n ! numri [(2 + 3) n ] sht tek ([ ] pjesa e plot). 35. Tregoni se

k + n +1 k =2 2 . v =0 v =0

nk k +

36. Le t jet (a0 , a1 , a2 ,...) vargu i numrave real dhe le t jet


n n bn = (1)k ak , n ! {0} k =0 k

Prgatitur nga Armend Shabani

www.armendshabani.info

Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda MATEMATIKA DISKRETE

13

Vrtetoni se n ! {0} vlen an = 37. Le t jet n !. Tregoni se

(1)
k =0

n bk . k

(1)
k =1

k +1

n 1 1 1 = 1 + + ... + . 2 n k k

Vrtetoni se: 38. 1 + 14 + 36 + 24 = (n + 1)4 n 4 . 39.

n 1

n 2

n 3

m + k 1 nx n + k 1 k = k . k =1 k =1
n n
1

n 1 2n 1 2 40. . = k n +1 k =1 k 1 n 1 n + m n + m +1 41. . = k (m + 1)(m + 2) k =1 k 1


n
1

2n (2n)! = . 42. 2 2 k = 0 ( k !) (( n k )!) n


n

n n 2n 2n + 1 43. . = n +1 k =0 k m m + k
n

44. +
n 1

n 0
k =0

1 n + 1 2 n + 2 1 2n n + 2 + ... + n = 2 . 2 1 2 2 2 n
4n 2

45.

4k + 1 = 2

4n

46. sht dhn bashksia E = {0,1, 2,3, 4,5} . Sa ka numra t ndryshm natyror m t mdhenj se 1000 n vetin q ata t formohen nga elementet e bashksis E, ashtu q shifrat t jen t ndryshme? 47. T caktohet numri i numarve t ndryshm natyror m t vegjl se 100000 t cilt mund t formohen me shifrat 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Prgatitur nga Armend Shabani

www.armendshabani.info

14

Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda MATEMATIKA DISKRETE

48. Vrtetoni se nga 39 numra t njpasnjshm natyror gjendet s paku nj numr shuma e shifrave t t cilt plotpjestohet me 11. 49. Komisioni ka mbajtur 40 takime. N do takim kan marr pjes 10 antar, me rast do dy antar t komisionit nuk kan qen s bashku n m tepr se n nj mbjedhje. Tregoni se komisioni ka m tepr se 60 antar. 50. N rrafsh sht dhn rrethi me rreze 100 dhe 32 drejtza. T vrtetohet se ekziston rrethi me rreze 3, i cili gjendet i tri n brendi t rrethit t dhn dhe i cili nuk ka pika t prbashkta me asnjrn nga drejtzat e dhna.

Prgatitur nga Armend Shabani

www.armendshabani.info