You are on page 1of 236

Trng i Hc Cng Nghip H Ni n

tt nghip
Nhn xt ca gio vin hng dn

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
1
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Nhn xt ca hi ng

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
2
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip

Li ni u
Trong xu th pht trin nn kinh t th gii, ngnh cng
nghip ni chung v ngnh cng nghip nng ni ring, hin
ang c u t v u tin pht trin. Bi t trng ng gp cho
nn kinh t rt ln ca ngnh cng nghip nn ngnh ny bao
gi cng c quan tm n hng u v c coi l ch tiu
nh gi s pht trin ca ngnh kinh t ng thi cng l ch
s nh gi s pht trin ca t nc.
thc hin mc tiu: Cng nghip ho - Hin i ha
t nc. M ng v nh nc ta ra, chng ta phi thc hin
pht trin mt s nghnh nh: Cng ngh thng tin, in t,
Cng ngh ch to my. Trong nghnh Cng ngh ch to
my c vai tr then cht v n l tin pht trin mt s
nghnh khoa hc k thut khc, ng gp ca nghnh cng
ngh ch to my vo nn kinh t quc dn l rt ln. Bi vy
vic i mi v hin i ngnh cng ngh ch to my c vai
tr ht sc quan trng v c ngha kinh t ln, v n c th
to ra nhng sn phm c kh c cht lng tt, gi thnh h.
Sau mt thi gian hc tp c s l thuyt cc mn chuyn
ngnh ni chung v mn ch to my ni ring cng vi s tm
hiu trong thc t. Chng em c giao nhn ti tt
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
3
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nghip thit k v ch to t thy lc y l mt ti
mang tnh ng dng thc t cao trong sn xut v ch to.
Trong qu trnh tm hiu v thc hin ti cn rt nhiu
thiu xt cng nh vic ti u tnh cng ngh ca sn phm do
cn thiu kinh nghim trong thc t. Song di s hng dn tn
tnh ca thy Nguyn Sn nh v s gip nhit tnh ca
cc thy c gio trong khoa C Kh gip chng em hon
thnh ti tt nghip ca mnh. Do gp nhiu kh khn
trong vic tm hiu ti liu v tnh cng ngh ca sn phm
nn khng th trnh khi nhng thiu xt v s ti u ho ca
ti. Vy em mong c s ch bo thm ca cc thy v
kin ng gp ca cc bn ti tt nghip ca chng em
c hon thin hn v qua s gip chng em nhiu hn
trong qu trnh lm vic thc t sau ny.
Qua y chng em xin chn thnh cm n cc thy c
gio trong khoa c kh c bit l thy Nguyn Sn nh
trc tip hng dn chng em trong qu trnh thc hin ti.
Chng em xin chn thnh cm n !
Nhm sinh vin
thc hin
Nguyn Vn
nh
inh Vit nh
Nguyn T
nh

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
4
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip

Chng I : GII THIU CHUNG V CC LOI T
t l mt g kp cht v gi chi tit trong qu trnh gia cng hoc
lp rp. t gm mt thn v hai hm kp (mt c nh v mt di ng) gi
v kp cht chi tit gia cng. t thc hin lc kp bng tay quay, vt-ai c,
bng bnh lch tm, bng kh nn, bng thu lc. t c chia ra: t tay, t
lp trn bn th ngui, t lp trn bn my
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
5
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
6
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
7
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
8
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Cu to ca eto HPT-4
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
9
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
10
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
11
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
1. Cu to nguyn l lm vic ca eto ngui.
a.Cu to :
1. Trc vt me .
2. ai c .
3. Tay quay.
4. M tnh .
5. M kp.
6. M ng.
b. Nguyn l lm vic :
khi ta quay tay quay 3 theo chiu kim ng h th trc vt me1 tin vo n
khp vi ai c 2 lm cho m ng 2 cng tin vo tip xc vi chi tit to ra
lc kp .Khi gia cng xong chi tit ta quay tay quay 3 theo chiu ngc li lm
cho m ng tin ra va ni lng chi tit.
c. u nhc im .
- u im.
+ Cu to n gin,d s dng.
+gi thnh ch to r,c s dng rng ri.
- Nhc im.
+ V kp cht bng tay nn lc kp khng n nh ,r gy bin dng chi tit
nu lc kp qu ln, n u lc khng ln th chi tit c th b x dch trong qu
trnh gia cng.
2. Cu to nguyn l lm vic ca t vn nng.
a. Cu to.
V c bn ging eto ngui gm c: ,m ng m tnh,trc vt me,tay quay
nng cao tnh nng lm vic ngi ta ch to ra cc loi gn vi thn
gip thn c th xoay theo mt phng nm ngang so vi mtgc t 0
0
-360
0
nh tht xoay v xoay theo mt phng ng mt gc t 0-90
0
.
Hai m kp ca t thng l tm phng c th tho ra thay th cc loi
m kp khc c hnh dng ph hp vi b mt chi tit gia cng .
b. Nguyn l lm vic :
khi ta quay tay quaytheo chiu kim ng h th trc vt me tin vo n khp
vi ai c lm cho m ng cng tin vo tip xc vi chi tit to ra lc kp
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
12
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
.Khi gia cng xong chi tit ta quay tay quay theo chiu ngc li lm cho m
ng tin ra va ni lng chi tit.
Thn eto c th xoay theo mt phng nm ngang so vi 1 gc t 0-90
0
.
c. u nhc im .
- u im :
+ Cu to n gin,d s dng.
+gi thnh ch to r,c s dng rng ri.
+C th gia cng c nhng chi tit c hnh dng phc tp .
-Nhc im .
+v kp cht bng tay nn lc kp khng n nh ,r gy bin dng chi tit
nu lc kp qu ln ,nu lc khng ln th chi tit c th b x dch trong qu
trnh gia cng.
+Hnh dng cng knh ch to phc tp hn t ngui
+ Trong cc loi eto vn nng th loi eto c thn xoay c cc gc khc
nhau s c cng vng thp hn so vi cc loi eto c thn c ch to lin
vi
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
13
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Chng ii: tng quan v t thY LC
I.Chc nng v kh nng ng dng ca t thy lc
1.Chc nng.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
14
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
t l mt g vn nng. Dng g t gia cng cc
mt phng, cc rnh nghing m bo mt gc no
theo yu cu k thut v c thc hin mt cch d dng m
khng cn n cc g phc tp cng knh khc.
2. Kh nng ng dng.
t thy lc c s dng rt thch hp cho vic g t chi
tit trn my phay v my mi phng. Dng gia cng cc chi
tit c kch thc va v nh. Vic g t c thc hin d
dng do c cu iu chnh khng qu phc tp. Vic iu
chnh c thc hin bng tay thng qua cc vt hm v bulng
ai c, m bo c chnh xc nh vch chia v
cng vng khi lm vic.
3. Cu to, nguyn l lm vic ca t thu lc.

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
15
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip

a. Cu to :
1. M tnh
2. M t, c th thay i dng m trn, m c rnh V. M c rnh qu
trm
3. M ng vi c cu thu lc nm trong .
4. Trc quay thu lc
5. Tay quay
6. Mt trt trn thn t
7. Cht hm m ng eto,cht c tc dng d cho m ng ng yn, khi
quay tay quay th m ng s tin ln kp cht chi tit .
8. l c t, l c tc dng cm cht 7 qua. Mi khi kp vt c hnh dng
khc nhau th phi iu chnh m ng ca t n mc c ph hp trc khi
kp .
9. ng ni di tay quay. Khi ta a m ng vo l 8 trong cng hoc th 2
th ta khng th dng tay quay na m cn thm ng ni di ny, n c tc dng
kp cht nhng vt nh.
10. bulong ai c .
11. rnh kp bulong xoay .
12. xoay.
13. vch chia trn xoay.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
16
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
17
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
18
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
b. Nguyn l hot ng.
Qu trnh g t chi tit gia cng trn t thu lc c chia ra lm hai giai
on:kp cht s b bng c v kp cht bng thu lc.
+Giai on 1:
Qu trnh kp cht bng c c nguyn l ging vi nguyn l ca cc loi eto
vn nng v eto ngui .
+ Giai on 2:
Qu trnh kp cht bng thu lc c thc hin sau khi kp cht s b bng
c, to ra lc kp ln hn gip cho kp cht chi tit tt hn.
Vic kp cht bng thu lc c thc hin bng qu trnh p du trong b
xilanh-pittong
c.u nhc im.
- u im:
+Trong k thut g c kh ho vic nh v kp cht tho g cc chi tit
khi gia cng trn cc my vic kp cht bng thu lc c s dng rng ri .
+Thu lc cho php kp cht mt cch chc chn nn c th tng ch ct,
gim thi gian ph, gim nh sc lao ng ca ngi cng nhn .Vic dng
truyn ng thu lc tc ng nhanh cn to kh nng nng cao chnh xc
ca chi tit gia cng do c th iu chnh lc kp v bin dng cng nh iu
chnh v cp tc dch chuyn .
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
19
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
+A p sut du p c th tng cao (12 25 ln ) so vi p sut kh nn ,du b
nn t hn c lc kp nh nhau, ng knh ca cc xilanh lm vic nh hn
nhiu v vy kch thc g cng vng hn ,t n, lc kp m hn v c th
truyn trc tip t xilanh thu lc n cc chi tit.
+ g truyn ng thu lc c th gia cng nhiu ch v nhiu v tr, do
dng du lm cht lng cng tc nn cc b mt lm vic trong h thng g
thu lc c bi trn tt, gim mn ca cc chi tit v b phn.
*Nhc im:
+ gi thnh ch to cao hn t vn nng v eto ngui.
+Ch to phc tp hn, phi ch n cc m lm kn trong xilanh thu lc
v nu r du m khng c b xung lc kp s gim.
+Tnh cht ca du thay i theo nhit , lm thay i c tnh lm vic ca
xilanh thu lc, vic chm sc bo dng v chng r r yu cu cao
*kt lun :
-Ch to ra t thu lc l mt bc tin vi nhiu u im ni bt so vi
cc loi t khc nh : t ngui, vn nng .
Bn v phn r
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
20
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Chng iii: TNH TON THIT K V CH TO t thy lc
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
21
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T yu cu ca ti nghin cu Tnh ton thit k ch
to t thy lc vi yu cu - Lc kp: 71
KN
- Kch thc m kp RxC: 200x60mm
- Khong m ca t: 0-180 mm
- Ta tin hnh tnh ton thit k v ch to t thy lc nh
sau:
I. Hnh dng t
- C khi lng 54 kg

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
22
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2
5
1
4
5
193
237
573
230
1
6
0
6
1
100
200
132
B-B A-A
Vew I:I
Stt Tn chi ti?t S? lu?ng
1 N?a tinh 1
2 M k?p tinh 1
3 Bulng M8 12
4 M k?p d?ng 1
5 B?c t? 1
6 Ch?t t? 1
7 Tr?c d?n k?p 1
8 N?a d?ng 1
9 Kh?i c? 1
10 Tr?c k?p thu? l?c 1
11 Bich d?ng 1
12 L xo 1
13 Ch?t c 1
14 Bi 1
15 Ch?t thu? l?c 1
16 Ch?t c? 1
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
23
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
II. Cu to v yu cu k thut ca cc chi tit
1. M tnh
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
24
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip

Chi tit c kt cu khng qu phc tp. B mt lm vic quan
trng ca chi tit l b mt trt v m kp cn chnh xc
v bng b mt cao, ng thi m kp cng i hi cn
c cng c bn un cao, ng nht khng bin
tnh.ngoi ra cc b mt lm vic khc cng quan trng l
2 mt bn pha ngoi lp ghp vi chi tit khc v l 20 cng
i hi chnh xc v vung gc vi b mt 2 m pha ngoi
ca chi tit.cc l c tc dng nh c gii hn khong m ca
t.
M tnh v thn trt c ni cng v c nh vi nhau, pha
di y ca t c cc l v rnh bt cht ln bn my
hoc g gia cng chi tit.
Phn m kp c thit k c thm mt ming cn m hnh
khi V hoc hnh ch nht, c c nh bng vt c tc dng
khi b mn hoc thay th khi gia cng.
Chi tit lm vic trong iu kin chu tc dng ca lc ct .
Yu cu k thut ca m tnh.
-Vt liu: Thp CT3. cng t 45HRC
- khng song song gia hai mt ngoi C,D ca 2 mt bn
0.05.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
25
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
- khng vung gc gia m kp v thn trt l 0.05.
- Gia cng t bng theo yu cu k thut.
- B mt trt t bng Ra=2,5. Cc b mt khc t Rz=40
- Chi tit c t cp chnh xc 2
- Vt liu thp C45
- Khi lng 39kg
. Bn v chi tit m tnh.
180
B
B
3
5
61
105
52
R14
R9
1
9
0
1
7
8
132
2
3
0
5
2
1
4
0
5
0
3
9
161 100 100
1
4
5
8
9
18-5-2011
ngy k htn
t hit k
duyt
Hu?ngd?n
t rch nhim
bn v chi t it
t hit kquy t r nh cng nghgia cng na t nh
n t t nghip mn hc cng nghcht o m y
vt l iu : t hpc45
t l: 1:1
t :
Kh?i lu ?ng:
St:
Tru? ng i hc cng nghi ph ni
khoa: ckh
l p: l t cd-dh ck1-k3
nguyn sn nh
nguyn sn nh
nguyn t nh
- 0
,1
2
0,5
0,5

0
,2
0,1 0,1 0,2
- 0,1
2
+
0
,1
4

0
,5

0
,5

0
,5
0,5
0,5
2,5
0,5
1
6
- 0
,1
2
50 82
132
1
1
2
573
1
7
0
2
7
18
573
2
5
3
230
70 80
20 95 89 26
1
4
5
2
2
8
5
6
130
1
2
0
25
52+0.2
6
4
0,1
0,3 0,3
2
5
2 l? M8
0
,2

0,1
2

0,2
2
8
3
0
,2
0,5
0,5 0,5
0
,5

0,2

0
,2
R60 R15
R30
R15
R30 R60
2
A
Rz40
R z 4 0
R
z40
B
C
D
E
yu c?u ki thu?t
cc b? m?t gia cng ph?i d?m b?o dng yu
c?u ki thu?t nhu b?n v?.
d? khng vung gc gi?a m?t A v?i m?t E l
0.04mm, d? khng vung gc gi?a du?ng tm
l? c? v?i m?t B l 0.04mm, d? khng ph?ng
c?a b? m?t A l 0.01mm/100mm chi?u di.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
26
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2. M ng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
27
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip


Hm ng t l mt mt b phn ca g t ,Dng
nh v v kp cht chi tit khi gia cng. B mt lm vic
ch yu ca chi tit l mt C, D v mt A,B l b mt dng
trt m ng trn mt m tnh ,v l 30 c tc dg lp
bc to chuyn ng kp cht cho g.
Hm ng eto l mt chi tit c hnh dng v kt cu
khng my phc tp , khi lng ca chi tit nh , tnh cng ngh
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
28
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
va phi , c th gia cng bng cc dng c ct thng thng
trn cc my gia cng truyn thng , ch to d dng , lng d gia
cng khng ln , cc nguyn cng gia cng ch yu trn cc my
phay , khoan v my mi phng .
Tuy nhin ta cn ch mt s bc cng ngh chnh l
gia cng mt A v mt B t bng Ra2,5 v m bo
khng song song l 0,02/100mm, khng vung gc gia mt
B v mt C l 0,02mm. Cc b mt gia cng cn li ch cn
t nhn bng l Rz20.
Phn tch yu cu k thut .
Khi gia cng chi tit hm ng eto ta cn ch n mt s
kch thc sau :
- khng song gia mt A v mt B ,0.02/100 mm
- khng vung gc gia mt C v mt B<0.02
- Mt C v D t bng Ra =2,5
- Mt l 30 t bng Ra=3,2
- Cc b mt khc t Rz=40
- Chi tit c t cp chnh xc 2
-Vt liu thp C45
- Khi lng 9 kg
- cng t 45HRC
. Bn v chi tit m ng.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
29
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
18-5-2011
ngy k htn
Hu?ngd?n
t rchnhim
bn v chi t it
t hit kquy t r nh cng nghgia cng m ng
n t t nghip cng ngh cht o m y
t l: 1:1
t :
Kh?i lu?ng:
St:
Tru?ng i hc cng nghiph ni
khoa: ckh
l p: l t cd-dh ck1-k3
nguyn sn nh
duyt nguyn sn nh
nguyn t nh t hit K
6l? M8
210
15
7
2
4
1
1
3
40
100
4
7
3
1
4
180
7
2
37 40 40 17
1
5
0
1
7
1
6
1
2
0
1
7
6
4
0
7
2
R8
2
6
8
10
120
1
0
0
10
R10
2
5
M8
M8
5+0,012
22
22
4
1
3
0
C10
1
0
0

yu c?u ki thu?t
cc b? m?t gia cng ph?i d?m b?o dng yu c?u ki thu?t nhu b?n v?
khi gia cng ph?i d?m b?o d? vung gc gi?a m?t A v m?t B l 0,006mm
d? song song gi?a du?ng tm l? 30 v?i m?t C l 0.03mm
14

0
,2

0
,1
4

0
,1

0
,1
2

0
,2

0
,2

0
,1
2

0
,1

0
,3

0
,1
2

0
,1
2
1
5
5
0
0,5
0,2 0,2
600,1
0,12
2,5 2,5
Rz40
R
z
4
0
R
z
4
0
A
B
2
1
4 2,5
vt l iu : t hpc45
15
30+0,025
4
1

0
,1
2
4
0,5
c
D
E
H
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
30
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
3. Np bch sau m ng
Np bch l mt b phn ca m ng t, l mt chi tit c
hnh dng v kt cu khng my phc tp , khi lng ca chi
tit nh , tnh cng ngh va phi , c th gia cng bng cc
dng c ct thng thng trn cc my gia cng truyn thng ,
ch to d dng , lng d gia cng khng ln , cc nguyn cng gia
cng ch yu trn cc my phay , khoan v my mi phng .
tc dg lp bc to chuyn ng kp cht cho g, trc
xilanh. i hi vung gc gia tm l 20 v 30 vi hai
mt u C,D.
Yu cu k thut
Khi gia cng np bch cn ch mt s yu cu sau:
- Chi tit c t cp chnh xc 2
- ng tm gia l 20 v 30
- vung gc gia l 20 v 30 vi hai mt u C,D.
- B mt l 20 t bng Ra=3,2
- Cc b mt khc t Rz=40
- Vt liu thp C45
- Khi lng 1.5 kg
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
31
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
32
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Thp45
Chk Hvtn Tr.Nhim Ngy
Duyt
H ngdn
Thit k
SL ng TL Khi L ng
n cng nghcht o m y
t hit kquy t r nh cng nghgia cng chi t it m ? TBCH TTH? Y L? C
Trng HCN HNi
Khoa: CKh
BMnCngNgh
yu cu k t hut
1. Bn knh gc lu?n R6
2. Chi ti?t dc khng n?t , r?
3. Lm s?ch bavia v c?nh s?c
Thp45
Chk Hvtn Tr.Nhim Ngy
Duyt
H ngdn
Thit k
SL ng TL Khi L ng
n cng nghcht o m y
t hit kquy t r nh cng nghgia cng chi t it m ? TBCH TTH? Y L? C
Trng HCN HNi
Khoa: CKh
BMnCngNgh
32 0.025
1. Bn knh gc lu?n R6
2.. ? khng vung gc gi?a 32v m?t dy <0.05/100mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
33
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
4. C cu thy lc
Thy lc gi l mt nhnh khng th thiu c trong ngnh C kh, vi
nhng u im vt tri v kh nng truyn ti ca n, cng nh cc u im
v gim ting n, hiu sut lm vic Trong xilanh thy lc l mt ng
dng ph bin nht trong lnh vc thy lc,
- H thng truyn ng bng thy lc, phn ln l do nh ch
to sn xut ra v c nhng yu cu v thng s k thut -
c tiu chun ha
- Nguyn l hot ng.
- Qu trnh g t chi tit gia cng trn t thu lc c chia ra lm hai giai
on kp cht s b bng c v kp cht bng thu lc.
- +Giai on 1:
- Qu trnh kp cht bng c c nguyn l ging vi nguyn l ca cc loi
t vn nng v t ngui .
- + Giai on 2:
- Qu trnh kp cht bng thu lc c thc hin sau khi kp cht s b
bng c, to ra lc kp ln hn gip cho kp cht chi tit tt hn.
Vic kp cht bng thu lc c thc hin bng qu trnh p du trong b
xilanh-pittong :khi ta quay ht phn c th qu trnh thu lc in, trc tin
vo y cht y tnh tin tc dng vo pittong thc hin qu trnh p
du,lm tng p sut bn trong xilanh,sinh lc kp.tc dng vo m ng
lm gia tng lc kp chi tit.
Cc thng s lm vic v kich thc ca xy lanh
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
34
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
3 thng s quan trng nht ca mt xy lanh thy lc l: ng knh lng xy lanh (bore), thng
c k hiu l D; ng knh cn (rod) d v hnh trnh lm vic (stroke), tc l khong chy ca
cn xy lanh, s.
D v d biu th kch c v kh nng to lc y/ko cho xy lanh
S biu th chiu di v tm vi, khong lm vic ca xy lanh .
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
35
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
TRUC DAN
KEP
2
0
3
8
15
65
10
213
M
1
6

2
2

3
2
240
*
8
C
4
2
M
3
6

3
9
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
36
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Yu cu k thut:
- Xilanh t cng 60HRC
- bng t cp 8-14
- Lng xilanh-pittong c m km
- u trong xilanh l du thu lc 32
- Gia cng t cp chnh xc 7
- Kt cu v vt liu ch to xy lanh thy lc
Cc xy lanh thy lc c ch to t thp c cng cao. xy lanh
chng chu c s khc nghit ca mi trng lm vic nh nhit ,
m, bi, cng lm vic cc c phn bng thp ca xy lanh c x l
chng chu mi mn v n mn nh m crome lng, cn xy lanh, sn ph
epoxy b ngoi Trong mt s ng dng c bit, xy lanh c th c ch
to t thp khng r hoc c nhng phng php c bit nh m ph gm
kim loi.
- Cc thng s k thut
+ lc kp F=71KG
+ Kch thc m kp BxH = 200x50
+ Khong dch chuyn m kp 0 180 mm.
Tnh ton cc thng s
Trong :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
37
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
V . Th tch du
- Tnh ton chiu di chu un ca cn xy lanh
Kt cu ca xy lanh thy lc c kh nng chu ko/nn ng tm rt tt nhng kh
nng chu un ca cn/v xy lanh rt km, nht l khi xy lanh dui ra. Chnh v
vy phi tnh ton chiu di chu un ln nht (Lm) ca xy lanh quyt nh kiu
lp ghp ca xy lanh.
xc nh, cn da vo cc thng s tnh ton v ng knh cn d v p sut lm
vic trn v tra trn biu sau xc nh c lc ln nht trn cn xy lanh v
gi tr Lm
(Vi gi tr Lm tng ng vi gi tr l trong hnh di y)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
38
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Vi mi kiu lp ghp khc nhau, chiu di lm vic cho php ca cn xy lanh L
= Lm * k
H s k c tra trong bng di y:
Thc t th vic chn D/d s theo cc c ng/cn c sn trn th trng, sau khi
c thng s tnh ton ca cp D/d ta mi chn sao cho D/d (tnh ton) nh hn hoc
bng D/d (tiu chun). V d cc c thng dng theo tiu chun c: 50/28 63/36
80/45 100/56 125/70 160/90 200/110
- Xc nh ng knh lm vic ca xi lanh
+ ng knh xy lanh bao gm hai thng s:
- D: ng knh lng xy lanh
- d: ng knh cn xy lanh
ng knh xilanh c xc nh theo cng thc
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
39
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
A1,A2 Din tch hai pha ca pistong
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
40
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
41
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
BAC TY
30
20
5

3
5
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
42
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
43
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
CHOT TY
30
3
3
C1
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
44
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i l u?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
R
4
R
4
BI
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
45
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
KHOI CU

1
8
2
0
M
3
6
7
4
9
7
R
2
3
75
102
45
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
46
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
TRUC KEP
THUY LUC
M
1
6
56
2

1
7

2
2
203
231 M
1
2

1
0
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
47
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang

2
0

1
8
-
0
.
0
2
-
0
.
0
3
30
130
C1
CHOT CU
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
48
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
49
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
50
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
CHOT TY
20
2
2
C1
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
51
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T?l? Kh?i lu?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang

8
-
0
.
0
1
-
0
.
0
2
2
3
24
C0.5

7
CHOT
THUY LUC
5. Thanh np
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
52
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i l u?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
NEP
TRUOT
180
4
66
74
2
4
14
4-9
1
2
1
0
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
53
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Chng iv: lp quy trnh cng ngh gia cng cm chi
tit in hnh
a. lp quy trnh cng ngh gia cng chi tit thn trt v
m tnh ca t.
I.Chc nng v iu kin lm vic ca
chi tit.
1. Phn tch chc nng v iu kin lm vic ca chi
tit.

Sau qu trnh nghin cu v thit k bn v chi tit ca m
tnh ta nhn thy. Chi tit c kt cu khng qu phc tp vic
gia cng c thc hin d dng trn my vn nng dng g
n gin.
B mt lm vic quan trng ca chi tit l b mt trt cn
chnh xc v bng b mt cao.ngoi ra cc b mt lm
vic khc cng quan trng l 2 m pha ngoi lp ghp vi
chi tit khc v l 20 cng i hi chnh xc v vung
gc vi b mt 2 m pha ngoi ca chi tit.cc l c tc dng
nh c gii hn khong m ca t.
Chi tit lm vic trong iu kin chu tc dng ca lc ct .
2. Bn v chi tit m tnh.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
54
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i l u?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
B
B
A A
A-A
B-B
5
0
161
132 261
361
441
573
5
2
5
8
9 1
1
2
1
4
5
5
6
6
8

55
132
1
6
3
5
61
105
52
R
1
4
R
9
1
9
0
1
7
8
NA TNH
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
55
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
3. Xy dng v tnh ton cc nguyn cng
a. Phn tch tnh cng ngh trong kt cu ca chi tit.
T bn v chi tit ta thy :
- Cc b mt lm chun c din tch nht nh cho
php thc hin nhiu nguyn cng khi dng b mt lm
chun v m bo thc hin qu trnh g t nhanh .
+Cc b mt cn gia cng l :
- Phay cc b mt trt ca chi tit
- Phay hai mt bn ca 2 mt trt ngoi chi tit.
- Doa l 20 Lp cht c khong m ca t.
- phay cc mt bn ca t
- Phay l bt bu lng bn my
b. S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
56
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Nguyn cng 1: c phi
Nguyn cng 2: Phay mt y
Nguyn cng 3: Phay b mt trt A ca chi tit
Nguyn cng 4: Phay 2 mt vu V 4 rnh bt c bn my ca
chi tit
Nguyn cng 5: Phay 2 mt ngoi C,D
Nguyn cng 6: phay 2 mt trong E,F
Nguyn cng 7: Khoan doa 3 l c khong m ca t 20
Nguyn cng 8: phay mt B bt vt m kp
Nguyn cng 9: Khoan ta r 2 l M8 bt vt m kp
Nguyn cng 10: Mi phng sng trt
Nguyn cng 11: kim tra vung gc gia mt A v B,
song song gia 3 l 20 vi mt trt A
II. Tnh khi l ng v sn l ng ca chi tit.
1.Tnh khi l ng chi tit .
Vic tnh khi lng ca xoay c thc hin nh phn mm
Solidworks.
G=38,7 Kg
No
.
Body
Name
Material Mass Volume
1 1
[SW]Cast Alloy
Steel
38.7632
kg
0.00531003
m^3
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
57
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
VIEW
2.Xc nh sn l ng ca chi tit.
Mun xc nh dng sn xut trc ht ta phi bit sn lng
hng nm ca chi tit gia cng . Sn lng hng nm c xc
nh theo cng thc sau :
N = N
1
.m (1+
100
+
)
Trong :
N- S chi tit c sn xut trong mt nm
N
1
- S sn phm c sn xut trong mt nm (4000
chic/nm)
m- S chi tit trong mt sn phm
- Ph phm trong xng c =(3-:-6) %. Ta chn
=4%
- S chi tit c ch to thm d tr =(5-:-7)%
.Ta chn =6%
Thay vo cng thc trn ta c:
N = 4000.1(1 +
100
4 6 +
) =4400(chi tit /nm)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
58
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip

Da vo bng 2 (hng dn thit k n cng ngh ch
to my)
Dng sn xut
Q
1
:Trng lng chi tit
>200 kG
4 200 kG
<4 kG
Sn lng hng nm ca chi tit
n chic < 5 < 10 < 100
Lot nh
55 10 10 200 100 500
Lot va
100 300 200 500 500 5000
Lot ln
300 100 500 5000 5000
50.000
Hng khi > 1000 > 5000 > 50.000
V chi tit c G = 38,7Kg nm trong khong 4 200 Kg vi sn
lng hng nm l: 4400 chi tit /nm.
Nn dng sn xut ta xc nh c l hng khi.
Vi dng sn xut ny th phng n gia cng l ta phi
phn tn nguyn cng mc va phi.
III. ph ng n ch to phi v xc nh l ng d
1.ph ng n ch to phi :
*.c trong khun ct:
c trong khun ct l dng c ph bin. Khun ct l loi
khun c mt ln( ch c mt ln ri ph khun). Vt c
to hnh trong khun ct c chnh xc tng i cao.
Kt cu ca chi tit khng qu phc tp nn ta dng phng
php c, do b mt khng lm vic khng cn chnh xc v
ng vi sn xut hng lot va nn ta chn phng php c
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
59
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
trong khun ct.Lm khun bng my. Sau khi c cn c
nguyn cng lm sch v ct ba via .
2. Xc nh l ng d gia cng :
Lng d gia cng c xc nh hp l v tr s v dung sai s
gp phn bo m hiu qu kinh t ca qu trnh cng ngh
v :
Lng d qu ln s tn nguyn vt liu, tiu hao lao ng gia
cng nhiu ng thi tn nng lng in , dng c ct , vn
chuyn nng . . . dn n gi thnh tng.
Ngc li , lng d qu nh s khng ht i cc sai lch ca
phi bin phi thnh chi tit hon chnh.
Trong cng ngh ch to my , ngi ta s dng hai phng
php sau y xc nh lng d gia cng:
Phng php thng k kinh nghim.
Phng php tnh ton phn tch.
Phng php thng k kinh nghim xc nh lng d gia cng
bng kinh nghim. Nhc im ca phng php ny l khng
xt n nhng iu kin gia cng c th nn gi tr lng d th-
ng ln hn gi tr cn thit.
Ngc li , phng php tnh ton phn tch da trn c s
phn tch cc yu t to ra lp kim loi cn phi ct gt to
ra chi tit hon chnh.
Tra lng d theo s tay cng ngh ch to my tp 1 bng 3-95
-Lng d mt trt l 7.
-Lng d hai mt bn ngoi l 6.
-Lng d hai mt bn trong l 6.
- Lng d mt y l 7.
T ta c bn v lng phi sau:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
60
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
180
B
B
A A
3
5
61
105
52
R14
R9
1
9
0
1
7
8
82
2
3
0
180
B
B
A A
3
5
61
105
52
R14
R9
1
9
0
1
7
8
82
2
3
0
5
2
1
4
0
600
5
0
3
9
161 100 100
1
4
5
8
9
2
9
18-5-2011
ngy k htn
t hitk
duyt
Hu ?ngd?n
t rchnhim
bn v chi t it
t hit kquy t r nh c ng nghgia cng na t nh
n t t nghipmn hc cng nghcht o m y
v t l iu : t hpc45
t l:1:1
t :
Kh?i l u?ng:
St:
Tru ?ng i hc cng nghi p h ni
k hoa: ckh
l p: l t cd-dh c k1-k3
nguyn sn nh
nguyn sn nh
nguyn t nh
18-5-2011
ngy k htn
t hitk
duyt
Hu ?ngd?n
t rchnhim
bn v l ng phi
t hit kquy t r nh c ng nghgia cng gi iu chnh
n mn hc cng nghcht o m y
v t l iu : t hpct 3
t l:1:1
t :
Kh?i l u?ng:
St:
Tru ?ng i hc cng nghi p h ni
k hoa: ckh
l p: l t cd-dh c k1-k3
6
6
6
6
6
6
6
4
4
nguyn sn nh
nguyn sn nh
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
61
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
IV. lp quy trnh cng ngh ch to m tnh t.
1.Nguyn cng I: c phi
1.1: S nguyn cng:
a. Mc ch .
-Phi c phi m bo phn phi lng d cn thit
gia cng t yu cu k thut ca bn v chi tit .
-Lm sch ba via u rt, u ngt khi a vo gia cng.
b. Yu cu k thut.
-Chi tit phi cn i v hnh dng ng thnh phn
c tnh khng b nt r, khng b cong vnh v c tp
cht.
-Phi c t cp chnh xc 2.
c. Dng c do : Thc cp 1/50
d. Bc th: 3/7
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
62
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2.nguyn cng II: phay phay mt y h
2.1: S nguyn cng:

P18
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
375 95 2
600 475 1
6H12 Phay th
Phay tinh
6H12
v(m/p) T (Pht)
189 1,244
6,45
204
nguy n cng II :PHAY MT Y
s
Rz40
8
9

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
63
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2.2: Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch
y l b mt lm chun gia cng cc b mt khc khi
ch to v l b mt tip xc vi bn my ca m tnh v vy
b mt gia cng cn t bng v chnh xc.
b. nh v
S dng g kp cht bn t v 2 phin t nh v mt
di hn ch 3 bc t do .
d. Kp cht
Dng c cu kt chuyn dng v c th tho lp nhanh chi
tit trong qu trnh gia cng hng lot .
c. My
Da vo yu cu ca b mt gia cng cn t l Rz40 do
ta chn my phay ng 6H12 c:
Cng sut ng c 7kw
Hiu sut my
75 . 0
Khong cch t mt nt ca trc chnh ti bn my l
) ( 400 30 mm
Kch thc lm vic ca bn my:
Rng 320mm
Di 1250mm
Dch chuyn ln nht ca bn my;
Dc 700mm
Ngang 160mm
Thng ng 370mm
d. Dao
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
64
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Da vo bng 494 (s tay CNCTM T1) chn dao phay mt u
rng chp mnh HKC BK8 c:
D = 120, Z =10 ,

=60
0

= -10
0

Da vo bng 5-127(s tay CNCTM T2)
Chn tui bn dao l T=120(pht)
e. Dng c o
- Thc cp 1/50
f. Bc th 3/7
2.3: Ch ct:
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
t =3 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng ) Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) vg mm S
z
/ 24 . 0 2 . 0
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cch g lp dao phay
1
gl
k
- h s iu chnh ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
m
( ) rg mm k S S
dc z z
/ ) 24 . 0 2 . 0 ( 1 . 1 ). 24 . 0 2 . 0 ( .
do chi tit c v cng nn ta chn S
z
=0.2 (mm/rg)
c. Vn tc ct.
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=204 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
8 . 0
bm
k

- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
Vy
( ) ph m k k k k k V V
rd bm hk b c b
/ 56 . 130 1 . 8 , 0 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . .
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 79 , 415
100 . 14 , 3
56 , 130 . 1000
.
1000

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
65
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
i chiu vi thuyt minh my ta chn
( ) ph vg n
m
/ 375
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 13 , 141
1000
375 . 120 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,2.375.10=750mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=750mm/ph
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 2 . 0
10 . 375
750
.

d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=375.5.0,1 = 187,5

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 150 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
66
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 . 4
i chiu vi thuyt minh my ta thy, my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =573 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 4
Vy T
m
=
750
4 4 , 36 573 + +
.4 = 3,24 pht
-Ta phay nhiu ln t kch thc vi cng ch ct nh
tnh ton trn
*Bc 2: Phay tinh:
a)Chiu su ct.
t= 1mm
b)Lng tin dao.
Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) rg mm S / 8 . 0 5 . 0
0

Ta chn S
0
=0.8(mm/rg)
m ( ) rg mm
Z
S
S
z
/ 08 , 0
10
8 , 0
0

c) c, Tc ct (m/ph)
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=260 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
1
bm
k

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
67
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
- h s ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
Vy
( ) ph m k k k k k k V V
nc rd bm hk b c b
/ 208 1 . 1 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . . .
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 662
120 . 14 , 3
208 . 1000
.
1000

i chiu vi thuyt minh my ta chn


( ) ph vg n
m
/ 600
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 4 , 188
1000
600 . 100 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,08.600.10=480mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=475mm/ph
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 079 . 0
10 . 600
475
.

d)Nghim cng sut.
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 , 1
i chiu vi thuyt minh my ta thy
( ) kw N N
dc cg
25 , 5 75 , 0 . 7 . <
Vy ch ct chn trn l hp l.
e)Tnh thi gian gia cng l.
ph
m
S
L L L
T
2 1
+ +

Trong . L
1
=
( )
tg
t
B D D +
2 2
5 , 0
=
( ) ( ) mm
tg
15
60
2
68 100 100 5 , 0
2 2
+
L
2
=3mm
Vy ( ) ph T
m
244 , 1
475
3 15 573

+ +

Bc My Dao n(vg/p
h)
t(mm) S(mm/r
g
T
m
Phay
th
6H12 BK8 375 3 750 3,24
Phay
tinh
6H12 BK8 600 1 475 2,4
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
68
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
3.Nguyn cng III: phay b mt trt A ca chi tit
3.1. Bn v s nguyncn
3.2. Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch
y l nhng b mt lm vic ch yu ca m tnh v vy
b mt gia cng cn t bng v chnh xc.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
69
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
b. nh v
S dng g kp cht gm 2 phin t nh v mt y
3 bc t do,v1 cht t mt u nh v 1 bc t do.2 cht
mt bn nh v 2 bc t do .
c. Kp cht
Dng c cu kt chuyn dng v c th tho lp nhanh chi
tit trong qu trnh gia cng hng lot .
d. My
Da vo yu cu ca b mt gia cng cn t l Rz40 do
ta chn my phay ng 6H12 c:
Cng sut ng c 7kw
Hiu sut my
75 . 0
Khong cch t mt nt ca trc chnh ti bn my l
) ( 400 30 mm
Kch thc lm vic ca bn my:
Rng 320mm
Di 1250mm
Dch chuyn ln nht ca bn my;
Dc 700mm
Ngang 160mm
Thng ng 370mm
e. Dao
Da vo bng 494 (s tay CNCTM T1) chn dao phay mt u
rng chp mnh HKC BK8 c:
D = 100, Z =10 ,

=60
0

= -10
0

Da vo bng 5-127(s tay CNCTM T2)
Chn tui bn dao l T=120(pht)
f. Dng c o
- Thc cp 1/50
g. Bc th 3/7
3.3: Ch ct:
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
70
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
t =3 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng ) Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) vg mm S
z
/ 24 . 0 2 . 0
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cch g lp dao phay
1
gl
k
- h s iu chnh ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
m
( ) rg mm k S S
dc z z
/ ) 24 . 0 2 . 0 ( 1 . 1 ). 24 . 0 2 . 0 ( .
do chi tit c v cng nn ta chn S
z
=0.2 (mm/rg)
c. Vn tc ct.
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=204 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
8 . 0
bm
k

- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
Vy
( ) ph m k k k k k V V
rd bm hk b c b
/ 56 . 130 1 . 8 , 0 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . .
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 79 , 415
100 . 14 , 3
56 , 130 . 1000
.
1000

i chiu vi thuyt minh my ta chn


( ) ph vg n
m
/ 375
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 75 , 117
1000
375 . 100 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,2.375.10=750mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=750mm/ph
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 2 . 0
10 . 375
750
.

d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=750.5.0,1 = 3755

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 375 (mm/p)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
71
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 . 4
i chiu vi thuyt minh my ta thy, my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =573 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
72
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
S lt ct i = 4
Vy T
m
=
750
4 4 , 36 441 + +
.4 = 2,56pht
-Ta phay nhiu ln t kch thc vi cng ch ct nh
tnh ton trn
*Bc 2: Phay tinh:
e)Chiu su ct.
t= 7-6=1mm
f) Lng tin dao.
Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) rg mm S / 8 . 0 5 . 0
0

Ta chn S
0
=0.8(mm/rg)
m ( ) rg mm
Z
S
S
z
/ 08 , 0
10
8 , 0
0

g)c, Tc ct (m/ph)
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=260 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
1
bm
k

- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
- h s ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
Vy
( ) ph m k k k k k k V V
nc rd bm hk b c b
/ 208 1 . 1 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . . .
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 662
100 . 14 , 3
208 . 1000
.
1000

i chiu vi thuyt minh my ta chn


( ) ph vg n
m
/ 600
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 4 , 188
1000
600 . 100 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,08.600.10=480mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=475mm/ph
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 079 . 0
10 . 600
475
.

h)Nghim cng sut.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
73
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 , 1
i chiu vi thuyt minh my ta thy
( ) kw N N
dc cg
25 , 5 75 , 0 . 7 . <
Vy ch ct chn trn l hp l.
e)Tnh thi gian gia cng l.
ph
m
S
L L L
T
2 1
+ +

Trong . L
1
=
( )
tg
t
B D D +
2 2
5 , 0
=
( ) ( ) mm
tg
15
60
2
68 100 100 5 , 0
2 2
+
L
2
=3mm
Vy ( ) ph T
m
96 , 0
475
3 15 441

+ +

Bc My Dao n(vg/p
h)
t(mm) S(mm/r
g
T
m
Phay
th
6H12 BK8 375 3 750 2,56
Phay
tinh
6H12 BK8 600 1 475 1,2
4. nguyn cng IV:Phay 2 mt vu rnh kp v 4 rnh kp
bt c bn my ca m tnh
4.1: S nguyn cng:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
74
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
P18
t (mm) S (mm/rng) n (v/p) Dao My B c
374 0,13 2,5 6H12 Phay th
v(m/p)
0,5
2
8
n
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
75
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
4.2: Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch
Gia cng 4 mt vu bt vt bn my . bng cn t R
Z
20.
b. nh v
S dng g kp cht gm 2 phin t nh v mt y
3 bc t do,v1 cht t mt u nh v 1 bc t do.2 cht
mt bn nh v 2 bc t do .
c. Kp cht
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
6H12 N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
- Chn dao: Dao phay ngn P18 , ng knh dao D =18.
4.3 ch ct :
*B c 1: Phay th hai vu ca mt bn
- Chiu su ct t = 2 (mm)
- Lng chy dao S
z
= 0,13 mm/ rng (Bng 5-146 STayCNCTM 2
) .
- Sp=Sz.n.z=0,13.600.10= 780mm/pht
Theo thuyt minh my chn S=750mm/pht
- Tc ct V
b
=53 (m/pht) (Bng 5-147 STayCNCTM 2 ) .
H s iu chnh: Ws = 0,87
Tc ct tnh ton l: V
t
=V
b
. Ws = 53.0,87 =46,11m/pht
S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l:


ph vg
D
V
n
t
t
/ 734
18 . 14 , 3
11 , 46 . 1000
.
. 1000


Ta chn s vng quay theo my n
m
=600 vg/ph.
Nh vy tc ct thc t l:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
76
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
ph m
n D
V
m
tt
/ 912 , 33
1000
600 . 18 . 14 , 3
1000
. .


Cng sut ct N
o
=1,3 KW (Bng 5-151STayCNCTM 2 ).
N
o
< N
m
.=7.0,75=5,25 KW
Tnh thi gian gia cng l.
ph
m
S
L L L
T
2 1
+ +

Trong . L
1
=
( )
tg
t
B D D +
2 2
5 , 0
=
( ) ( ) mm
tg
15
60
2
68 100 100 5 , 0
2 2
+
L
2
=3mm
- S lt ct i=1
Vy ( ) ph T
m
13 , 0
750
3 15 80

+ +

*B c 2: Phay th 4 rnh bt bu lng


- Chiu su ct t = 2.5 (mm) s
- Lng chy dao S
z
= 0,13 mm/ rng (Bng 5-146 STayCNCTM 2
) .
- Sp=Sz.n.z=0,13.600.10= 780mm/pht
Theo thuyt minh my chn S=750mm/pht
- Tc ct V
b
=53 (m/pht) (Bng 5-147 STayCNCTM 2 ) .
H s iu chnh: Ws = 0,87
Tc ct tnh ton l: V
t
=V
b
. Ws = 53.0,87 =46,11m/pht
S vng quay ca trc chnh theo tnh ton l:


ph vg
D
V
n
t
t
/ 734
18 . 14 , 3
11 , 46 . 1000
.
. 1000


Ta chn s vng quay theo my n
m
=600 vg/ph.
Nh vy tc ct thc t l:
ph m
n D
V
m
tt
/ 912 , 33
1000
600 . 18 . 14 , 3
1000
. .


Cng sut ct N
o
=1,3 KW (Bng 5-151STayCNCTM 2 ).
N
o
< N
m
.=7.0,75=5,25 KW
Tnh thi gian gia cng l.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
77
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
ph
m
S
L L L
T
2 1
+ +

Trong . L
1
=
( )
tg
t
B D D +
2 2
5 , 0
=
( ) ( ) mm
tg
15
60
2
68 100 100 5 , 0
2 2
+
L
2
=3mm
- S lt ct i=10
Vy ( ) ph T
m
3 , 1
750
3 15 80

+ +

5.NGUYN CNG V : PHAY 2 mt trt bn pha ngoi b,c


5.1: S nguyn cng:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
78
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
1
1
6
16
n
P18
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
190 95 2,5
375 150 0,5
6H12 Phay th
Phay tinh
6H12
v(m/p) T (Pht)
23,55
3,2
11,93
5,06
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
79
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
5.2: Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch
- Gia cng 2 mt trt bn y l b mt lm vic ca t. v
vy b mt gia cng cn t bng v chnh xc.
- Gia cng hai mt bn ca na tnh lm chun gia
cng cc nguyn cng sau . bng cn t R
Z
20.
b. nh v
1 cht tr mt u hn ch 1 bc t do.S dng 2 phin t
mt y hn ch 3 bc t do, 2 cht mt bn hn ch 2 bc
t do
c. Kp cht
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
6H12 c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
Dng dao phay ngn thp gi P18, D
dao
=20 mm ,Z =5
(rng) ,T=60 ( pht ) .
f. Dng c o:
- Thc cp 1/50
g. Bc th 3/7
5.3: Ch ct :
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
80
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
t =2,5 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng )
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39(s tay CNCTM tp 2 ) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,
5
0,1 0,1
-H s iu chnh chung cho ta h s ct K
V
=K
MV
.K
NV
.K
UV
.
-H s iu chnh ph thuc vo cng ca gang tra bng
5-1 (s tay CNCTM (tp 2)) :
K
MV
= K
n.
1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750,v K
n
=1)
-H s iu chnh ph thuc vo trng thi b mt gia cng
Tra bng 5-5 (S tay CNCTM (tp 2)): K
NV
=0,8

0.85. Chn K
NV
= 0,8
-H s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng K
UV
Tra bng 5- 6 ( S tay CNCTM ( tp 2)): K
UV
= 0.3
=> K
v
= 1.0,8.0.3= 0.24
-S rng dao: Z = 4 (rng)
-ng knh dao: D = 20 (mm)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
81
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-Tui bn dao: T = 60 (pht )
-Chiu su ct: t = 2.5 (mm)
-B rng ln nht mt gia cng: B = 441 (mm)
-Lng chy dao: S
Z
= 0,1 (mm/ rng)
V= 24 , 0 .
4 . 441 . 1 , 0 . 5 , 2 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=23(m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
23 . 1000
=366,2(vng/pht)
Chn theo thuyt minh my 6H12 ly: n
(t)
= 375 (v/p)
Tnh thc t: ph m
n D
V
m
tt
/ 55 , 23
1000
375 . 20 . 14 , 3
1000
. .


d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=375.4.0,1 = 150

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 150 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
82
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
93 , 11 . 3 , 1356
60 . 102
.

V P
z
=2,64(KW)
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =441 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 4
Vy T
m
=
150
4 4 , 36 441 + +
.4 = 3,2 ht
*Bc 2: Phay tinh:
a.Chiu su ct :
t =1 (mm)
b.Lng tin dao:
Tra bng 5-146 (S tay CNCTM (tp 2)): chn: S
Z
=0.1
(mm/rng)
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
83
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-H s C
V
v mu tra bng 5-39 (s tay CNCTM tp 2) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,5 0,1 0,1
V= 24 , 0 .
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=26,84 (m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
84 , 26 . 1000
=427,38(vng/pht)
Theo thuyt minh my 6H12 ly : n
(t)
= 375 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
1000
375 . 20 . 14 , 3
1000
. .

n D
=23,55 (m/p)
d.Bc tin ca bn my :
S
p
=n
t
.Z.S
Z
= 375.5 .0,1 =187,5 (mm/p)
-Theo thuyt minh my chn S
p
=150(mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 375
150
.

Z n
S
t
p
=0,08(mm/rng)
e.Lc ct P
Z
:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
84
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
375 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 2 , 68
=289,39(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
55 , 23 . 39 , 289
60 . 102
.

V P
z
=1,27(KW)
Ta thy N
e
< [ ] N
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =441 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 2
Vy T
m
=
150
4 4 , 36 441 + +
=6,4 pht
6. NGUYN CNG VI : phay 2 mt pha ngoi cn li e,f
6.1: s nguyn cng:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
85
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
86
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
6.2: Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch
- Gia cng 2 mt trt bn y l b mt lm vic ca t. v
vy b mt gia cng cn t bng v chnh xc.
- Gia cng hai mt bn ca na tnh lm chun gia
cng cc nguyn cng sau . bng cn t R
Z
20.
b. nh v
1 cht tr mt u hn ch 1 bc t do.S dng 2 phin t
mt y hn ch 3 bc t do, 2 cht mt bn hn ch 2 bc
t do
c. Kp cht
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
6H12 c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
Dng dao phay ngn thp gi P18, D
dao
=20 mm ,Z =5
(rng) ,T=60 ( pht ) .
f. Dng c o:
- Thc cp 1/50
g. Bc th 3/7
5.3: Ch ct :
*Bc 1: Phay th:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
87
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
a. Chiu su ct:
t =2,5 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng )
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39(s tay CNCTM tp 2 ) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,
5
0,1 0,1
-H s iu chnh chung cho ta h s ct K
V
=K
MV
.K
NV
.K
UV
.
-H s iu chnh ph thuc vo cng ca gang tra bng
5-1 (s tay CNCTM (tp 2)) :
K
MV
= K
n.
1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750,v K
n
=1)
-H s iu chnh ph thuc vo trng thi b mt gia cng
Tra bng 5-5 (S tay CNCTM (tp 2)): K
NV
=0,8

0.85. Chn K
NV
= 0,8
-H s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng K
UV
Tra bng 5- 6 ( S tay CNCTM ( tp 2)): K
UV
= 0.3
=> K
v
= 1.0,8.0.3= 0.24
-S rng dao: Z = 4 (rng)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
88
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-ng knh dao: D = 20 (mm)
-Tui bn dao: T = 60 (pht )
-Chiu su ct: t = 2.5 (mm)
-B rng ln nht mt gia cng: B = 441 (mm)
-Lng chy dao: S
Z
= 0,1 (mm/ rng)
V= 24 , 0 .
4 . 441 . 1 , 0 . 5 , 2 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=23(m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
23 . 1000
=366,2(vng/pht)
Chn theo thuyt minh my 6H12 ly: n
(t)
= 375 (v/p)
Tnh thc t: ph m
n D
V
m
tt
/ 55 , 23
1000
375 . 20 . 14 , 3
1000
. .


d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=375.4.0,1 = 150

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 150 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
89
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
93 , 11 . 3 , 1356
60 . 102
.

V P
z
=2,64(KW)
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =441 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 4
Vy T
m
=
150
4 4 , 36 441 + +
.4 = 3,2 ht
*Bc 2: Phay tinh:
a.Chiu su ct :
t =1 (mm)
b.Lng tin dao:
Tra bng 5-146 (S tay CNCTM (tp 2)): chn: S
Z
=0.1
(mm/rng)
c. Vn tc ct.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
90
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39 (s tay CNCTM tp 2) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,5 0,1 0,1
V= 24 , 0 .
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=26,84 (m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
84 , 26 . 1000
=427,38(vng/pht)
Theo thuyt minh my 6H12 ly : n
(t)
= 375 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
1000
375 . 20 . 14 , 3
1000
. .

n D
=23,55 (m/p)
d.Bc tin ca bn my :
S
p
=n
t
.Z.S
Z
= 375.5 .0,1 =187,5 (mm/p)
-Theo thuyt minh my chn S
p
=150(mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 375
150
.

Z n
S
t
p
=0,08(mm/rng)
e.Lc ct P
Z
:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68, 0,8 0,7 1 0,78 0
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
91
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2 6 2 6
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
375 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 2 , 68
=289,39(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
55 , 23 . 39 , 289
60 . 102
.

V P
z
=1,27(KW)
Ta thy N
e
< [ ] N
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =441 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 2
Vy T
m
=
150
4 4 , 36 441 + +
=6,4 pht
7.NGUYN CNG VII : khoan, doa l 20
7.1: S nguyn cng:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
92
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
39
20
P18 272 0,36 9,875
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
195 0,8 0,125
2A135 Khoan
Doa
2A135 P18
v(m/p) T (Pht)
12,24
16,86
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
93
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
7.2: Phn tch tnh ton nguyn cng:
a.nh v :
S dng phin t nh v y A s hn ch c 3 bc t
do.
Dng 3 cht tr nh v vo cc mt bn hn ch 3 bc t do.
b. Kp cht:
Dng c cu kt cht nh hnh v .
c. My:
My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6 KW , hiu
sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


d. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 19.8 mm
e. Dng c o:
- Thc cp 1/20
f. Bc th 3/7
9.3: Ch ct
a . Chiu su ct :
t =
2
D
=
2
8 , 19
= 9,9 mm
b . Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=19,8
mm c S
2
= (0,49 0,58) mm/v ,chn S
2
= 0,5 mm /v
Theo thuyt minh my chn S = 0,43 mm/v
c . Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
94
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
9,8 0,4 0 0,5 0,2
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
5 , 0 0 2 , 0
4 , 0
43 , 0 . 10 . 50
20 . 8 , 9
.0,95= 22,65 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
8 , 19 . 14 , 3
65 , 22 . 1000
= 364,31 v/p
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 375 v/p
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
375 . 8 , 19 . 14 , 3
= 23,3 m/p
d . Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
95
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
0,034 2,5 0,7 68 1 0,7
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=(
75

)
p
n

Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 68.20
1,0
.0,43
0,7
.1 = 753,29 KG
M= 0,034.20
2,5
.0,43
0,7
.1 = 33,85 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e . Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
140 . 85 , 33
= 3,47 KW
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
* Doa tinh l 20
Ta c : + Chiu su ct t = 0,15 mm
+ Chn dao ng knh 20
+ Lng chy dao S =3,4 mm/vng . H s iu chnh Kos = 0,8
( Bng 5-27, s tay CNCTM ) S = 3,4.0,8 = 2,7
+ Tc ct V c tnh theo cng thc
V =
v
y
x
m
q
v
K
S t T
D C
. .
.
Trong :-Cc h s v s m tra bng 5-29 STayCNCTM II
C
v
= 15,6 ; q=0,2 ; m=0,3 ; y=0,5 , x = 0,1
Tui th ca mi khoan thp gi P18 T =120 pht ( Bng 5-
30, s tay CNCTM )
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
96
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
H s K
v
= K
MV
.k
UV
.K
LV
K
MV
=
ny
B
n
k )
750
.(

Bng 5-1 S tay CNCTMB

= 750 K
MV
= 1
K
UV
= 1 , Bng 5-6 S tay CNCTM II
K
LV
= 1 , Bng 5-31 S tay CNCTM II
K
LV
= 1
V =
1 .
27 . 15 , 0 . 120
25 . 6 , 15
5 , 0
1 , 0
3 , 0
2 , 0

V = 5,71 m/ph n =
D
V
. ,
.
14 3
1000
=
20 . 14 , 3
71 , 5 . 1000
= 91,8vng/pht
=> Theo TMM n=90 v/p
8. NGUYN CNG VIII : phay mt lp ghp m kp e
8.1: s nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
97
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
n
1
3
2
P18
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
37 118 2,5
60 60 0,5
6H12 Phay th
Phay tinh
6H12
v(m/p) T (Pht)
42,39
1,989
26
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
98
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
8.2: Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch
Gia cng mt bt vt m kp m bo yu cu lp
ghp v m bo vung gc mt trt t . bng cn t
R
Z
40.
b. nh v
S dng phin t hn ch 3 bc t do, 2cht tr mt bn hn
ch 2 bc t do, 1 cht tr mt u hn ch 1 bc t do
c. Kp cht
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
ngang 6H82c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
Dng dao phay a 3 mt rng gn mnh thp gi P18,
D=150 mm,
Z =22 (rng) B =2,5 ;T=60 ( pht ) .
f. Dng c o:
- Thc cp 1/20
g. Bc th 3/7
h. ch ct :
*B c 1: Phay th.
Chiu su ct t =2,5 mm .
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
99
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lng chy dao rng S
z
=0,18 mm/rng (Bng 5-170 STayCNCTM
2 )
Lng chy dao vng S
0
= 0,18. 22= 3,96 mm/vng.
Tc ct V
b
=24,5 m/ph (Bng 5-171 STayCNCTM 2 ) .
S vng quay ca trc chnh l:

ph vg
D
V
n
t
t
/ , 52
150 . 14 , 3
5 , 24 . 1000
.
. 1000


Ta chn s vng quay theo my n
m
=45 vng/pht.
Nh vy tc ct thc t l:
ph m
n D
V
t
tt
/ 195 , 21
1000
45 . 150 . 14 , 3
1000
. .


Vy Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=37.22.0,18 = 146,5

(mm/p)
Theo thuyt minh my chn S
p
=118 (mm/p)
Cng sut ct N
o
=2,5 KW (Bng 5-174 STayCNCTM ) .
N
o
< N
m
.=7.0,75 =5,25 KW
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
-L =180 mm
-Theo bng 31 (TKDACNCTM ) i vi dao phay a
L
1
=
( )
( t D t
+ (0,5 3 )= ( ) 100 130 .( 100 +2 = 54,77 mm
L
2
= ( 2-5 ) mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 2
Vy T
m
= 2 .
150
4 77 , 54 180 + +
= 3,18 pht
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
100
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
*B c 2: (phay tinh vi R
z
= 20)
Chiu su ct t =0,5 mm , lng chy dao vng S
0
=1,2 mm/vng
(Bng 5-37 STay CNCTM 2 ) .
S
z
= S
o
/z =1,2/22 =0,054 mm/rng
Tc ct V
b
=34 m/ph (Bng 5-171 STayCNCTM 2 ) .
S vng quay ca trc chnh l:

ph vg
D
V
n / 18 , 72
150 . 14 , 3
34 . 1000
.
. 1000

Ta chn s vng quay theo my n


m
=60 vg/ph.
Nh vy tc ct thc t l:
ph m
n D
V
tt
/ 26 , 28
1000
60 . 150 . 14 , 3
1000
. .


d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=60.22.0,054 = 71,28

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H82 chn: S
p
= 60 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
22 . 60
60
.

Z n
S
t
p
=0,045(mm/rng)
Cng sut ct N
o
=1,2 KW (Bng 5-174 STayCNCTM ) .
N
o
< N
m
.=7.0,75 =5,25 KW
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
-L =180 mm
-Theo bng 31 (TKDACNCTM ) i vi dao phay a
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
101
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
L
1
=
( )
( t D t
+ (0,5 3 )= ( ) 100 130 .( 100 +2 = 54,77 mm
L
2
= ( 2-5 ) mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
= 1 .
150
4 77 , 54 180 + +
= 1,59 pht
9. NGUYN CNG VIII : khoan ta r 2 l bt vt m kp
m8
9.1: s nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
102
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
P18 750 0,15 3,25
t (mm) S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
275 0,15 0,75
2A135 Khoan
Ta r
2A135 P18
v (mm/p)
T (pht)
6,9
0,617
15,3
0,16
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
103
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
9.2: Phn tch nguyn cng:
*Bc 1 : khoan taro 2 l M8
a. Mc ch:
Khoan v taro hai l M8 to ren bt m kp kp chi
tit m ng vi m tnh
b. nh v :
S dng phin t nh v mt y hn ch c 3 bc t
do.
Dng 3 cht tr ngn nh v vo mt bn v mt u hn
ch 3 bc t do.
c. Kp cht:
Dng c cu kt cht chuyn dng nh hnh v.
d. My:
Nguyn cng c thc hin trn my khoan 2A135 vi cng
sut ng c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw


e. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 6,5 mm
S dng mi taro M8.
f. Dng c o:
- Thc cp 1/50
- Bulong th M8.
g. Bc th 3/7
Ch ct :
a. Chiu su ct :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
104
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
t =
2
D
=
2
5 , 6
= 3,25 mm
b. Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=6,5
mm c S
2
= (0,18 0,22) mm/v ,chn S
2
= 0,2 mm
Chn S
min
=S
2
=0,2 mm/v
Theo thuyt minh my chn S = 0,15 mm/v
c. Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
14,7 0,25 0 055 0,125
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
4 , 0 0 125 , 0
25 , 0
15 , 0 . 25 , 3 . 50
5 , 6 . 7 , 14
= 18,24 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
5 , 6 . 14 , 3
24 , 18 . 1000
= 298 v/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
105
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 275 v/p
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
750 . 5 , 6 . 14 , 3
= 9,3 m/p
d. Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,021 2 0,8 42,7 1 0,8
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=
1
190
p
n
HB _


,

Theo bng 12-1 (CCGCCK)
K
Mp
= 1
190
p
n
HB _


,
Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 42,7.6,5
1,0
.0,15
0,8
.1 = 60,8 KG
M= 0,021.6,5
2,0
.0,15
0,8
.1 = 0,19 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e. Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
750 . 19 , 0
= 0,14 KW
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
106
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
f. Thi gian chy my
T
m
=
1
.
.
L L
i
S n
+
pht
L =15 mm
L
1
=3 mm
Vy T
m
=
275 . 15 ,
3 15
O
+
.2 = 0,86 pht
*B c 2 : taro 2 l M8
a. Dng c ct :
S dng b ta r mi M8
b. My :
Quay tay khi taro
c. Dng c o : Vt th M8
d. Bc th : 3/7
2.1Ch ct
a . Chiu su ct
t =
2
d D
=
2
5 , 6 8
= 0,75 mm
b . Lng chy dao
Tra bng 8-3 (CDCGCCK) ta c S =(0,27 0,33) chn S=0,3
mm/v ,v sau khi khoan ta taro ta cn nhn vi h s 0,5
S= 0,3.0,5 =0,15 mm /v
c . Vn tc ct
V = V
b
.k ( m/p)
Tra bng 5-188(S tay CNCTM tp 2) ta c :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
107
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
V
b
=10 mm/p v h s k=0,8
V=10 . 0,8 = 8 m/p
f. Thi gian chy my
T
m
=
i
n S
L L L
.
.
2 1

,
_

+ +
n : S vng quay ca dao khi tho ta r , ly n
1
=20 v/p
i : S lng ta r ; i = 2
L
1
=(1 3)bc ren Ly L
1
=2.p =2.0,75 = 1,5 mm
L
2
= 0 (v ren l khng thng sut)
L = 12mm
Vy : T
m
=
1 , 5 2 .
20 . 15 , 0
2 5 , 1 12
1

,
_

+ +
pht
10. NGUYN CNG X : MI MT PHNG SNG TRT
10.1: s nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
108
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
160
12,5 0,03 0,2
t (mm)
S (mm/ht) V (m/p) My B c
3A732
Mi phng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
109
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
10.2: Phn tch nguyn cng
a.nh v:
Chun nh v l mt y. nh v trn bn t ca my mi,
hn ch c 3 bc t do v hai phin t phng chn 2 u.lc
kp bng lc t ht cht chi tit vi 2 phin t thnh mt khi
vng chc c nh.
b. Chn my:
My mi phng 3A732 ca lin bang Nga. Cng sut ca my
N
m
= 14(Kw)
c.Chn : chn mi phng vi cc kch thc
D = 300 (ng knh )
H = 50 (chiu dy )
D =50 (ng knh l )
( Bng 4.93-trang 432-S tay gia cng c)
d.Lng d gia cng: Z
b
= 0,2 mm.
10.3: Ch ct:
a. Chiu su ct: t =0,2(mm).
b. Lng chy dao: : S = 0,03 (mm/h.t) (bng 5-219trang
195 STCN t2).
c. Tc ct: V= 12,5(m/ph).
11. NGUYN CNG XI : KIM TRA SONG SONG GIA TM
L 20 VI MT PHNG TRt a . khng vung gc gia
mt phng trt A v mt phng bt m kp F
11.1: s nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
110
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
? N T? T NGHI?P
THI?T K? QUY TRNH CNG NGH? GIA CNG M TINH C? A T TH? Y L? C
Tr.Nhi?m H? v Tn
Nguy?n Son ?nh
Nguy?n Son ?nh
Ch? K Ngy/Thng T? l?: Kh?i Lu?ng
S? T?: 2 T? s?: 1
Tru?ng HCN H N?i
Khoa Co Kh
L?p LT CHCK1_K3
SO ? NGUYN CNG
V?t li?u: C45
Duy?t
K.Tra
Thi?t K?
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
111
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
b. lp quy trnh cng gia cng hm ng
t.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
112
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
I . Chc nng v iu kin lm vic ca chi tit
1 . Phn tch chc nng v iu kin lm vic ca chi
tit .
Hm ng eto l mt mt b phn ca g eto ,Dng
nh v v kp cht chi tit khi gia cng. B mt lm vic
ch yu ca chi tit l mt A, B v mt C l b mt dng
trt m ng trn mt m tnh ,v l 25 c tc dg lp bc
ren to chuyn ng kp cht cho g.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
113
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2 . Phn tch tnh cng ngh trong kt cu ca chi tit
.
Hm ng eto l mt chi tit c hnh dng v kt cu
khng my phc tp , khi lng ca chi tit nh , tnh cng ngh
va phi , c th gia cng bng cc dng c ct thng thng
trn cc my gia cng truyn thng , ch to d dng , lng d gia
cng khng ln , cc nguyn cng gia cng ch yu trn cc my
phay , khoan v my mi phng .
Tuy nhin ta cn ch mt s bc cng ngh chnh l
gia cng mt A v mt B t bng Ra2,5 v m bo
khng song song l 0,02/100mm, khng vung gc gia mt
B v mt C l 0,02mm. Cc b mt gia cng cn li ch cn
t nhn bng l Rz20.
3 . Phn tch yu cu k thut .
Khi gia cng chi tit hm ng eto ta cn ch n mt s
kch thc sau :
- khng song gia mt A v mt B ,0.02/100 mm
- khng vung gc gia mt C v mt B<0.02
- Chi tit c t cp chnh xc 2
- khng vung gc gia tm l 30 vi hai mt u E,D.
- B mt l 30 t bng Ra=3,2
- Cc b mt khc t Rz=40
- Vt liu thp C45
II . Tnh ton khi lng v xc nh dng sn xut
Vic xc nh dng sn xut l c s cho vic la chn ng
li v quy trnh cng ngh gia cng.Dng sn xut gm:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
114
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
*Sn xut n chic.
*Sn xut hng lot(lot nh,lot va,lot ln).
*Sn xut hng khi
Mun xc nh dng sn xut phi bit dc sn lng hng
nm ca chi tit,v sn lng hng nm ca chi tit dc tnh theo
cng thc:
)
100
1 .( .
1
+
+ m N N
Trong :
N: sn lng chi tit trong nm
N
1
: S sn phm c sn xut trong mt nm:
N
1
= 4000 chic/1nm
m: S lng chi tit trong mt sn phm, m=1.
: S chi tit d tr do ph phm khi gia cng c: =6%
: S sn phm d tr do phi hng: = 5%
N= 4000.(1+
100
6 5 +
)=4440 chic/nm
Xc nh trng lng ca chi tit
No
.
Body
Name
Material Mass Volume
1 8
[SW]Cast
Alloy Steel
8.08764
kg
0.0011079
m^3
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
115
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
VIEW

Da vo bng xc nh dng sn xut xc nh dng sn


xut l sn xut lot nh .
V chi tit c G = 8,8 Kg nm trong khong 4 200 Kg vi sn
lng hng nm l: 4400 chi tit /nm.
Nn dng sn xut ta xc nh c l lot va.
Vi dng sn xut ny th phng n gia cng l ta phi
phn tn nguyn cng mc va phi.
III. Xc nh phng php ch to phi v tnh lng d gia
cng.
1.Xc nh ph ng php ch to phi.
Trong ngnh c kh ch to my chi ph phi chim t 30%-
60% tng chi ph ch to v th m yu cu chn phi v ph-
ng php ch to phi l cc k cn thit, ch to phi sao cho
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
Dng sn xut
Trng lng ca chi tit
< 4kg
4 200kg
> 200kg
Sn lng hng nm ca chi tit
n chic < 100 < 10 < 5
Lot nh
100 500 10 200 55 100
Lot va
500 5000 200 500 100 300
Lot ln
5000
50000
500 5000 300 1000
Hng khi >50000 >5000 >1000
116
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
chi ph ch to phi l nh nht, lng d gia cng nh nht, to
iu kin gia cng d dng em li hiu qu v nng sut cao
nht.
Nhn chung phi c xc nh hp l ph thuc vo lng d gia
cng. Khi lng d gia cng c xc nh hp l c v tr s v
dung sai s gp phn bo m kinh t ca c qu trnh cng
ngh.
Chi tit Hm ng eto c lm t vt liu thp CT3 v vy
c rt nhiu phng php ch to phi ,nhng cho t hiu
qu v kinh t v cng ngh.ta chn phng php c l hp l
nht.
a.c trong khun ct mu g.
c p dng vi chi tit t nh ti ln,trong sn xut lot nh v
lot va vi sn lng hng nm khng ln.Vi phng php ny
m bo chnh xc cho phi th mu g phi oc ch to
chnh xc v hm khun c nh v chnh xc. khc phc
iu ny ngi ta c th lm khun bng my.Phng php ny
c dung ph bin hin nay va kinh t v vic ch to khun
n gin,nng sut v chnh xc ca phi l tng i.
Trong qu trnh lm khun n m bo c ng nht v
gim sai s do qu trnh lm khun gy ln
b.c trong khun kim loi
Vi phng php ny th lng d nh,tit kim c nguyn
liu,c chnh xc cao,tuy nhin gi thnh ch to khun
cng hi cao,ph hp vi dng sn xut ln,lot khi,khng p
dng vi chi tit c hnh dng phc tp
c.c trong khun mu chy
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
117
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
_C chnh xc,lng d gia cng nh,c nhng b mt
khng cn phi gia cng .Lm theo phng php ny gi thnh
gia cng ch to khun cao nn ch p dng cho gia cng chi
tit c cu to phc tp m cc phung php khc khng lm -
c .
d.c p lc
_To ra phi,chi tit c hnh dng phc tp,kch thc nh.
Kt lun:
Cn c vo kt cu ca chi tit,vt liu,iu kin,kch th-
c,khi lng,yu cu k thut.Mt khc xt v mt kinh t sn
xut c chi tit v dng sn xut ca chi tit ta chn phung
php ch to phi l c trong khun ct mu g v khun c
lm bng my m bo chnh xc.
2.Xc nh lng d gia cng
Lng d gia cng c xc nh to iu kin thun li trong
vic tnh ton thit k mi nguyn cng tip theo.
Lng d c xc nh hp l s gim gi thnh ch to phi, gim
thi gian gia cng v c ngha kinh t rt ln i vi vic sn
xut.
Xc nh lng d gia cng c th bng kinh nghim, tra bng
hay tnh ton chnh xc. V kinh nghim sn xut cn hn ch
nn em chn phng php tnh lng d cho mt b mt v tra lng
d cho cc b mt cn li.
n gin v thun tin y em chn mt y ca Hm
ng eto tnh lng d.
Vt liu c k hiu CT3
Lng d nh nht c tnh theo cng thc:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
118
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip

min
=(R
z
+h)
i-1
+
i-1
+

i
(2)
Trong :
R
Z(i-1)
: chiu cao nhp nh t v do bc cng ngh st trc
li.
h
i-1
: chiu su lp h hng ca bc cng ngh st trc li.

i-1
: tng sai lch v v tr khng gian do bc cng ngh st
trc li ( cong vnh, lch tm.)

i
: sai s gi t chi tit bc cng ngh ang thc hin.
Phi c cp chnh xc II theo bng 3- 65 (S tay CNCTM-
tp 1) cht lng b mt chi tit c t c l:
+Chiu cao nhp nh t vi v chiu cao h hng:
R
z
+h =0.4 (mm)
+ Sai lch v v tr khng gian:
cong vnh ca phi thp vi chi tit c trong khun ct:

CV
=(0.3

1.5) chn J
CV
= 1.2.
cong vnh l: 1,2 x 150=180

m =0.18 (mm)
xin:
X
= (3

10) x 52 =3 x 52 =156

m =0,156 (mm)
lch tm ca phi: J
LT
= (1,2

2) (mm)
Chn: J
LT
=1.8 (mm)
Sai lch khng gian tng cng ca phi c tnh theo cng
thc sau:

i-1
=
2 2 2
cv x LT
+ + (3)
Thay cc gi tr tm c vo (3) ta c :

i-1
= 1,8 (mm)
+ Sai s gi t chi tit:

i
=
k
2
c
2
+
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
119
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip

c
: Sai s chun khi gi t chi tit, chi tit c nh v
trn phin t c chun nh v trng chun o nn

c
= 0

k
: Sai s kp cht ca chi tit c tra bng 23 (TK ACNCTM)
Ta c:

k
=140

m = 0,14 mm
+ Lng d nh nht ca phay th l:
thay cc gi tr c vo cng thc (2) ta c:

min
= 0,4 +1,8+0,14= 2,34 (mm)
Sau bc phay th cht lng b mt t c
Theo bng 12 (TK A CNCTM): sau bc phay th cht lng b
mt t c: R
Z
=100

m, T
i
= 100

m
R
Z
+T
i
= 100 + 100 = 200 (

m) = 0,2 (mm)
Sai lch khng gian sau khi phay th:

i
=
C
+
CM
x dch ca phi:

CM
=
D
= 100 (

m)
cong vnh ca phi:

C
= k .1 =0,7.100 =70 (

m)
Sai s gi t cn li bc phay tinh.

i
= 0,2 .150 =30 (

m) =0,03 (mm)
Lng d nh nht khi phay tinh

min(Tinh)
= (R
Z
+h)
i-1
+

i
(4)
Thay cc gi tr tm c vo (4) ta c :
Z
min(Tinh)
=0,2+0,18+0,03 =0,41(mm)
Lng d tng cng khi phay tinh v phay th l:
Z =2,54+0,41 = 2,95(mm)
Vy ta ly lng d ca b mt B l 3 mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
120
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Da vo lng d ca mt y, tra bng 3-95 (S tay CNCTM-tp
1), ly lng d ca cc mt cn li nh sau :
+mt A (mt trn ) l 5 mm
+cc mt bn cn li l 4 mm
- Ta c bn v lng phi
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
121
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Iv.xc nh ng li cng ngh .
Trong sn xut hng lot ln, t nng sut cao
trong sn xut nc ta th ng li cng ngh l phn tn
nguyn cng. Khi s c t bc cng ngh hn trong mi
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
122
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nguyn cng. Dng trong my vn nng kt hp vi g chuyn
dng.
Chn my cho qu trnh cng ngh thit k c thc
hin sau khi thit k s b cc nguyn cng. Chn thit b
trc ht phi da vo kh nng m do chnh xc kch th-
c, hnh dng v cht lng b mt gia cng. Nu cc thng s
k trn c th m bo bng mt s loi my, th chn loi my
no s do cc yu t sau quyt nh :
tng thch gia kch thc ca my vi kch thc ca
chi tit gia cng theo s g t chn.
tng thch v nng sut ca my so vi dng sn
xut yu cu .
Kh nng lm vic theo ch ct ti u.
tng thch v cng sut ca my vi cng sut ct
yu cu.
Kh nng p dng cc gii php t ng ho khi thc
hin nguyn cng trn my .
Gi thnh gia cng l nh nht.
V. chn phng php gia cng.
Gia cng cc mt phng y , cc rnh v khoan taro c
thc hin trn cc my vn nng s dng g chuyn dng.
3 . S nguyn cng
Nguyn cng 1: c phi
Nguyn cng 2: phay mt trn
Nguyn cng 3: Phay 2 mt u
Nguyn cng 4: Phay mt di v rnh
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
123
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Nguyn cng 5: Khoan, khot doa l 30
Nguyn cng 6: Khoan ta r 6 l M8 bt vt thanh np trt
Nguyn cng 7: khoan ta r 2 l bt vt m kp M8
Nguyn cng 8: Khoan taro 2 l bt vt np bch m ng M8
Nguyn cng 9: khoan 2 l cht nh v 5
Nguyn cng 10: phay mt phng trong l 30
Nguyn cng 11: Mi mt di v rnh
Nguyn cng 12: kim tra vung gc gia mt A v B.
song song gia l 30 vi mt B
VI. tnh ton thit k cho cc nguyn cng
1. Nguyn cng I: c phi
1.1 S nguyn cng (Bn v)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
124
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nguyn cng i : c phi
1.2:Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch .
- Phi c phi m bo phn phi lng d cn thit gia
cng t yu cu k thut ca bn v chi tit .
- Lm sch ba via u rt, u ngt khi a vo gia cng.
b. Yu cu k thut.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
125
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Chi tit phi cn i v hnh dng ng thnh
phn c tnh khng b nt r, khng b cong vnh v c tp
cht.
Phi c t cp chnh xc 2.
c.Dng c do : Thc cp 1/50
d.Bc th: 3/7
2.Nguyn cng II: phay MT LNG TRN (H)
2.1: S nguyn cng :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
126
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
s
7
2
P18 300 240 3
t (mm) S (mm/pht) n (v/p) Dao My B c
6H12 Phay th
v (m/p) T (pht)
94,2
1
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
127
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2.2: Phn tch nguyn cng :
a. Mc ch:
Gia cng mt trn to chun gia cng cc nguyn cng
tip theo. bng cn t R
Z
40.
b. nh v :
S dng phin t nh v mt B s hn ch c 3 bc t
do. Mt bn hn ch 1 bc t do .Mt D hn ch 2 bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu g kp cht chuyn dng vi lc kp hng
vo mt c chiu vung gc vi mt ct gt.
d. Dao
Da vo bng 494 (s tay CNCTM T1) chn dao phay mt u
rng chp mnh HKC BK8 c:
D = 120, Z =10 ,

=60
0

= -10
0

Da vo bng 5-127(s tay CNCTM T2)
Chn tui bn dao l T=120(pht)
e. Dng c o
f. My
Da vo yu cu ca b mt gia cng cn t l Rz40 do
ta chn my phay ng 6H12 c:
Cng sut ng c 7kw
Hiu sut my
75 . 0
Khong cch t mt nt ca trc chnh ti bn my l
) ( 400 30 mm
Kch thc lm vic ca bn my:
Rng 320mm
Di 1250mm
Dch chuyn ln nht ca bn my;
Dc 700mm
Ngang 160mm
Thng ng 370mm
- Thc cp 1/50
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
128
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
g. Bc th 3/7
2.3: Ch ct:
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
t =3 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng ) Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) vg mm S
z
/ 24 . 0 2 . 0
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cch g lp dao phay
1
gl
k
- h s iu chnh ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
m
( ) rg mm k S S
dc z z
/ ) 24 . 0 2 . 0 ( 1 . 1 ). 24 . 0 2 . 0 ( .
do chi tit c v cng nn ta chn S
z
=0.2 (mm/rg)
c. Vn tc ct.
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=204 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
8 . 0
bm
k

- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
Vy
( ) ph m k k k k k V V
rd bm hk b c b
/ 56 . 130 1 . 8 , 0 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . .
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 79 , 415
100 . 14 , 3
56 , 130 . 1000
.
1000

i chiu vi thuyt minh my ta chn


( ) ph vg n
m
/ 375
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 13 , 141
1000
375 . 120 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,2.375.10=750mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=750mm/ph
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
129
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 2 . 0
10 . 375
750
.

d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=375.5.0,1 = 187,5

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 150 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 . 4
i chiu vi thuyt minh my ta thy, my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
130
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =573 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 4
Vy T
m
=
750
4 4 , 36 573 + +
.4 = 3,24 pht
-Ta phay nhiu ln t kch thc vi cng ch ct nh
tnh ton trn
*Bc 2: Phay tinh:
i) Chiu su ct.
t= 1mm
j) Lng tin dao.
Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) rg mm S / 8 . 0 5 . 0
0

Ta chn S
0
=0.8(mm/rg)
m ( ) rg mm
Z
S
S
z
/ 08 , 0
10
8 , 0
0

k) c, Tc ct (m/ph)
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=260 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
1
bm
k

- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
- h s ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
Vy
( ) ph m k k k k k k V V
nc rd bm hk b c b
/ 208 1 . 1 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . . .
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 662
120 . 14 , 3
208 . 1000
.
1000

i chiu vi thuyt minh my ta chn


( ) ph vg n
m
/ 600
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
131
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 4 , 188
1000
600 . 100 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,08.600.10=480mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=475mm/ph
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 079 . 0
10 . 600
475
.

l) Nghim cng sut.
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 , 1
i chiu vi thuyt minh my ta thy
( ) kw N N
dc cg
25 , 5 75 , 0 . 7 . <
Vy ch ct chn trn l hp l.
e)Tnh thi gian gia cng l.
ph
m
S
L L L
T
2 1
+ +

Trong . L
1
=
( )
tg
t
B D D +
2 2
5 , 0
=
( ) ( ) mm
tg
15
60
2
68 100 100 5 , 0
2 2
+
L
2
=3mm
Vy ( ) ph T
m
244 , 1
475
3 15 573

+ +

Bc My Dao n(vg/p
h)
t(mm) S(mm/r
g
T
m
Phay
th
6H12 BK8 375 3 750 3,24
Phay
tinh
6H12 BK8 600 1 475 2,4
3. Nguyn cng III: Phay 2 mt u E,D
3.1: S nguyn cng :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
132
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2
1
0
BK8 75 118 2,5
t (mm) S (mm/pht) n (v/p) Dao My B c
95 150 1
6H82 Phay th
Phay tinh 6H82 BK8
v (m/p) T (pht)
44,7
1,5
35
2,1
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
133
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
3.2: Phn tch nguyn cng :
a. Mc ch:
Gia cng 2 mt bn lm chun gia cng cc nguyn
cng sau . bng cn t R
Z
20. m bo lp ghp cho cc
nguyn cng
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 2 cht tr hn ch 2
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My:
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
ngang 6H82c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
Dng dao phay a 3 mt rng gn mnh thp gi P18,
D=150 mm, d=40mm ,Z =16 (rng) B =2,5 ;T=60 ( pht ) .
f. Dng c o:
- Thc cp 1/50
g. Bc th 3/7
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
134
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
h. ch ct :
*B c 1: Phay th.
Chiu su ct t =2 mm .
Lng chy dao rng S
z
=0,18 mm/rng (Bng 5-170 STayCNCTM
2 )
Lng chy dao vng S
0
= 0,18. 22= 3,96 mm/vng.
Tc ct V
b
=24,5 m/ph (Bng 5-171 STayCNCTM 2 ) .
S vng quay ca trc chnh l:

ph vg
D
V
n
t
t
/ , 52
150 . 14 , 3
5 , 24 . 1000
.
. 1000


Ta chn s vng quay theo my n
m
=45 vng/pht.
Nh vy tc ct thc t l:
ph m
n D
V
t
tt
/ 195 , 21
1000
45 . 150 . 14 , 3
1000
. .


Vy Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=37.22.0,18 = 146,5

(mm/p)
Theo thuyt minh my chn S
p
=118 (mm/p)
Cng sut ct N
o
=2,5 KW (Bng 5-174 STayCNCTM ) .
N
o
< N
m
.=7.0,75 =5,25 KW
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
-L =180 mm
-Theo bng 31 (TKDACNCTM ) i vi dao phay a
L
1
=
( )
( t D t
+ (0,5 3 )= ( ) 100 130 .( 100 +2 = 54,77 mm
L
2
= ( 2-5 ) mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 2
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
135
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Vy T
m
= 2 .
150
4 77 , 54 180 + +
= 3,18 pht
*B c 2: (phay tinh vi R
z
= 20)
Chiu su ct t =0,5 mm , lng chy dao vng S
0
=1,2 mm/vng
(Bng 5-37 STay CNCTM 2 ) .
S
z
= S
o
/z =1,2/22 =0,054 mm/rng
Tc ct V
b
=34 m/ph (Bng 5-171 STayCNCTM 2 ) .
S vng quay ca trc chnh l:

ph vg
D
V
n / 18 , 72
150 . 14 , 3
34 . 1000
.
. 1000

Ta chn s vng quay theo my n


m
=60 vg/ph.
Nh vy tc ct thc t l:
ph m
n D
V
tt
/ 26 , 28
1000
60 . 150 . 14 , 3
1000
. .


d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=60.22.0,054 = 71,28

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H82 chn: S
p
= 60 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
22 . 60
60
.

Z n
S
t
p
=0,045(mm/rng)
Cng sut ct N
o
=1,2 KW (Bng 5-174 STayCNCTM ) .
N
o
< N
m
.=7.0,75 =5,25 KW
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
136
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-L =180 mm
-Theo bng 31 (TKDACNCTM ) i vi dao phay a
L
1
=
( )
( t D t
+ (0,5 3 )= ( ) 100 130 .( 100 +2 = 54,77 mm
L
2
= ( 2-5 ) mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
= 1 .
150
4 77 , 54 180 + +
= 1,59 pht
4. Nguyn cng IV: PHAY Mt di a V RNH b,c
4.1 s nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
137
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
7
2
n
P18 190 95 2,5
t (mm) S (mm/pht) n (v/p) Dao My B c
475 235 0,5
6H12 Phay th
Phay tinh 6H12 P18
v (m/p) T (pht)
29,83
2,01
11,93 0,81
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
138
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
4.2: Phn tch nguyn cng :
a. Mc ch:
Gia cng mt A lp ghp vi thanh np v m bo yu
cu trt . bng cn t R
Z
20.
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My:
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
6H12c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
Dng dao phay ngn thp gi P18, D
dao
=20mm ,Z =5
(rng) ,T=60 ( pht ) .
f. Dng c o:
- Thc cp 1/50
g. Bc th 3/7
4.3: Ch ct :
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
t =3 (mm)
b. Lng chy dao.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
139
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng )
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39(s tay CNCTM tp 2 ) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,
5
0,1 0,1
-H s iu chnh chung cho ta h s ct K
V
=K
MV
.K
NV
.K
UV
.
-H s iu chnh ph thuc vo cng ca gang tra bng
5-1 (s tay CNCTM (tp 2)) :
K
MV
= K
n.
1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750,v K
n
=1)
-H s iu chnh ph thuc vo trng thi b mt gia cng
Tra bng 5-5 (S tay CNCTM (tp 2)): K
NV
=0,8

0.85. Chn K
NV
= 0,8
-H s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng K
UV
Tra bng 5- 6 ( S tay CNCTM ( tp 2)): K
UV
= 0.3
=> K
v
= 1.0,8.0.3= 0.24
-S rng dao: Z = 5 (rng)
-ng knh dao: D = 20 (mm)
-Tui bn dao: T = 60 (pht )
-Chiu su ct: t = 2.5 (mm)
-B rng ln nht mt gia cng: B = 20 (mm)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
140
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-Lng chy dao: S
Z
= 0,1 (mm/ rng)
V= 24 , 0 .
5 . 20 . 1 , 0 . 5 , 2 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=14,1(m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
1 , 14 . 1000
=224,52(vng/pht)
Chn theo thuyt minh my 6H12 ly: n
(t)
= 190 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
. . .20.190
1000 1000
D n
=11,93 (m/p)
d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=190.5.0,1 = 95

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 95 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n


-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
141
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 20 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=271,27(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
93 , 11 . 27 , 271
60 . 102
.

V P
z
=0,52(KW)
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =210 mm
L
1
= 0,5.
( )
2 2
B D D
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 20 (
2 2

+(0,5-3) =
7,5 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 3
Vy T
m
=
95
4 5 , 7 210 + +
3 = 6,03 pht
Bc 2: Phay tinh:
a.Chiu su ct :
t =4- 3 = 1 (mm)
b.Lng tin dao:
Tra bng 5-146 (S tay CNCTM (tp 2)) chn: S
Z
=0,1
(mm/rng)
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39 (s tay CNCTM tp 2) ta c
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
142
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,5 0,1 0,1
V= 24 , 0 .
5 . 20 . 1 , 0 . 5 , 0 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=31,52 (m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
52 , 31 . 1000
=501,91(vng/pht)
Theo thuyt minh my 6H12 ly : n
(t)
= 475 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
1000
475 . 20 . 14 , 3
1000
. .

n D
=29,83 (m/p)
d.Bc tin ca bn my :
S
p
=n
t
.Z.S
Z
= 475.5 .0,1 =237,5 (mm/p)
-Theo thuyt minh my chn S
p
=235(mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 475
235
.

Z n
S
t
p
=0,098(mm/rng)
e.Lc ct P
Z
:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
143
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
475 . 20
5 . 20 . 1 , 0 . 5 , 0 . 2 , 68
=67,96(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
83 , 29 . 96 , 67
60 . 102
.

V P
z
=0,4(KW)
Ta thy N
e
< [ ] N
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =180 mm
L
1
= 0,5.
( )
2 2
D B D
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 20 (
2 2

+(0,5-3) =
7,5 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 2
Vy T
m
=
235
4 5 , 7 180 + +
=1,62 pht
- Nh vy ta phay cc bc tip theo
5. Nguyn cng v: Khoan khot doa l 30
5.1 s nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
144
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nguy n cng v I: khoan +doa l 30
s
30
30
9
0
P18 140 0,43 15
t (mm) S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
45 3,4 0,35
2A135 Khoan
Doa th 2A135 P18
60 0,15 Doa tinh 2A135 P18 3,4
v(m/p) T (Pht)
5,71
4,31
12,74
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
145
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
5.2: Phn tch nguyn cng
*Bc 1. khoan:
a.nh v :
S dng phin t nh v y A s hn ch c 3 bc t
do.
Dng cht tr ngn t vo thnh bn hn ch hai bc t do
Dng cht tr t vo mt bn cn li hn ch 1 bc t do .
b. Kp cht:
Dng c cu kt cht nh hnh v .
c. My:
My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6 KW , hiu
sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


d. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 28 mm
e. Dng c o:
- Thc cp 1/50
f. Bc th 3/7
5.3: Ch ct :
a . Chiu su ct :
t =
2
D
=
2
28
= 14 mm
b . Lng chy dao :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
146
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=26 mm
c S
2
= (0,49 0,58) mm/v ,chn S
2
= 0,5 mm /v
Theo thuyt minh my chn S = 0,43 mm/v
c . Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
9,8 0,4 0 0,5 0,2
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
5 , 0 0 2 , 0
4 , 0
43 , 0 . 28 . 50
24 . 8 , 9
.0,95= 10,2 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
28 . 14 , 3
2 , 10 . 1000
= 116 v/p
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 140 v/p
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
140 . 26 . 14 , 3
= 12,74 m/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
147
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
d. Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,034 2,5 0,7 68 1 0,7
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=(
75

)
p
n

Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 68.24
1,0
.0,43
0,7
.1 = 941,6 KG
M= 0,034.24
2,5
.0,43
0,7
.1 = 38,85 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e . Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
140 . 85 , 38
= 3,57 KW
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
- Tnh ch ct cho nguyn cng doa l 25

bc 2 Ch ct khi khot l.
a) Chiu su ct.
( ) mm
d D
t 1
2
28 30
2

b) Lng tin dao.


Tnh theo cng thc: S=C
s
.D
0,6
(mm/vg)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
148
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tra bng 1-3 sch ch ct gia cng c kh ta c.
C
s
=0,075
Vy S=0,075.26
0,6
=0,53(mm/vg)
Theo thuyt minh my ta chn S
m
=0,56(mm/ph)
c) vn tc ct.
Tinh theo cng thc:
) / ( .
. .
.
ph m k
S t T
D C
v
v
yv xv m
zv
v

Tra bng 4-3 sch ch ct gia cng c kh c T= 45(ph)


Tra bng 3- 3 ta c
125 , 0
4 , 0
1 , 0
2 , 0
8 , 18

m
y
x
z
C
v
v
v
v

Tra bng 5-3 c
1
mv
k

Tra bng 6-3 c
1
lv
k
Tra bng 8-1 c
83 , 0
uv
k

Tra bng 7-1 c
95 , 0
nv
k
Vy
79 , 0 83 , 0 . 95 , 0 . 1 . 1 . . .
nv uv lv mv v
k k k k k
Thay vo cng thc trn ta c:
) / ( 7 , 18 79 , 0 .
57 , 0 . 5 , 5 . 45
26 . 8 , 18
4 , 0 1 , 125 , 0
4 , 0
ph m V
o

Vy s vng quay ca my l;

) / ( 229
26 . 14 , 3
7 , 18 . 1000 1000
p v
d
v
n

i chiu vi thuyt minh my ta chn : n=225(v/p)


Vn tc ct thc l ) / ( 78 , 19
1000
225 . 7 , 29 . 14 , 3
1000
p m
dn
v

d) mmen xon khi khot.
Tinh theo cng thc.
( ) KGm
Z D k S t C
M
p
yp xp
p
x
1000 . 2
. . . . .

Tra bng 11-1 sch ch ct gia cng c kh ta c


75 , 0
9 , 0
114

pz
pz
pz
y
x
C

Tra bng 13-1 ta c
6 , 0
p
n
Tra bng 12-1 ta c:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
149
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
k
mv
=k
p
= 1
190
190
190
6 , 0

,
_

,
_

p
n
HB
Thay vo cng thc ta c ( ) KGm M
x
8 , 17
1000 . 2
4 . 26 . 1 . 56 , 0 . 5 , 5 . 114
75 , 0 9 , 0

e) Nghim cng sut:
Tra bng 5-103 s tay CNCTM T2 ta c:
N
cg
=2,5kw
i chiu vi thuyt minh my ta thy.
N
cg
<N
dc
.0,75=4,5.0,8=3,6kw
Vy m bo iu kin ct gt.
f) Thi gian lm vic ca my l.

) ( 055 , 0
225 . 56 , 0
3 4
ph T
M

+

* Doa l 30
Ta c : + Chiu su ct t =
2
7 , 29 30
=0,15 mm
+ Lng chy dao S =3,4 mm/vng . H s iu chnh Kos = 0,8
( Bng 5-27, s tay CNCTM ) S = 3,4.0,8 = 2,7
+ Tc ct V c tnh theo cng thc
V =
v
y
x
m
q
v
K
S t T
D C
. .
.
Trong :-Cc h s v s m tra bng 5-29 STayCNCTM II
C
v
= 15,6 ; q=0,2 ; m=0,3 ; y=0,5 , x = 0,1
Tui th ca mi khoan thp gi P18 T =120 pht ( Bng 5-
30, s tay CNCTM )
H s K
v
= K
MV
.k
UV
.K
LV
K
MV
=
ny
B
n
k )
750
.(

Bng 5-1 S tay CNCTMB

= 750 K
MV
= 1
K
UV
= 1 , Bng 5-6 S tay CNCTM II
K
LV
= 1 , Bng 5-31 S tay CNCTM II
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
150
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
K
LV
= 1
V =
1 .
27 . 15 , 0 . 120
25 . 6 , 15
5 , 0
1 , 0
3 , 0
2 , 0

V = 5,71 m/ph
n =
D
V
. ,
.
14 3
1000
=
30 . 14 , 3
71 , 5 . 1000
= 60,6 vng/pht
Chn n=60 vng /pht
6. Nguyn cng v: khoan ta r 6 l M8 bt vt np trt
m ng
6.1 S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
151
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
P18 750 0,15 3,25
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
275 0,15 0,75
2A135 Khoan
Ta r
2A135 M8
v (mm/p)
T (pht)
6,9
15,3
0.617
0,16
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
152
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
6.2: Phn tch nguyn cng :
a. Mc ch:
- Khoan ta r l M8 bt vt np trt vi m ng
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My:
My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6 KW , hiu
sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


e. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 6,5 mm
S dng mi taro M8.
f. Dng c o:
- Thc cp 1/20
- Bulong th M8.
g. Bc th 3/7
Ch ct :
a. Chiu su ct :
t =
2
D
=
2
5 , 6
= 3,25 mm
b. Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=6,5
mm c S
2
= (0,18 0,22) mm/v ,chn S
2
= 0,2 mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
153
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Chn S
min
=S
2
=0,2 mm/v
Theo thuyt minh my chn S = 0,15 mm/v
c. Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
14,7 0,25 0 055 0,125
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
4 , 0 0 125 , 0
25 , 0
15 , 0 . 25 , 3 . 50
5 , 6 . 7 , 14
= 30,74 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
5 , 6 . 14 , 3
74 , 30 . 1000
= 1506,12 v/p
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 750 v/p
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
750 . 5 , 6 . 14 , 3
= 15,3 m/p
d. Lc ct - M men xon
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
154
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,021 2 0,8 42,7 1 0,8
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=
1
190
p
n
HB _


,

Theo bng 12-1 (CCGCCK)
K
Mp
= 1
190
p
n
HB _


,
Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 42,7.6,5
1,0
.0,15
0,8
.1 = 60,8 KG
M= 0,021.6,5
2,0
.0,15
0,8
.1 = 0,19 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e. Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
750 . 19 , 0
= 0,14 KW
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
f. Thi gian chy my
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
155
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T
m
=
1
.
.
L L
i
S n
+
pht
L =15 mm
L
1
=3 mm
Vy T
m
=
15 3
0,15.750
+
= 0,16 pht
*B c 2 : taro 2 l M8
a. Dng c ct :
S dng b ta r mi M8
b. My :
My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N = 6 KW hiu
sut my = 0,8
c. Dng c o : Vt th M8
d. Bc th : 3/7
Ch ct
a . Chiu su ct
t =
2
d D
=
2
5 , 6 8
= 0,75 mm
b . Lng chy dao
Tra bng 8-3 (CDCGCCK) ta c S =(0,27 0,33) chn S=0,3
mm/v ,v sau khi khoan ta taro ta cn nhn vi h s 0,5
S= 0,3.0,5 =0,15 mm /v
c . Vn tc ct
V = V
b
.k ( m/p)
Tra bng 5-188(S tay CNCTM tp 2) ta c :
V
b
=10 mm/p v h s k=0,8
V=10 . 0,8 = 8 m/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
156
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tc quay ca trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
1000.8
3,14.8
= 318,47 v/p
Theo thuyt minh my chn : n = 90 v/p
Lc ny tc ct thc t la :
V
tt
=
1000
. . n D
=
3,14.8.275
1000
= 3,9 m/p
d . Lc ct khi ta r
M men xon :
M = C
m
.D
z
.S
y
.K
p
(KGm)
Tra bng 5-51(S tay CNCTM tp 2) ta c :
C
m
= 0,013 Z
m
= 1,5 y
m
= 1,4
Tra bng 5-50 ta c :
K
p
= 1,5
Thay vo cng thc :
M = 0,013.4
1,4
.0,75
1,5
.1,5 = 0,088KGm
e. Cng sut ct khi ta r
N =
975
.n M
=
0, 088.140
975
= 0,0126 KW
So vi cng sut my [N] = N
dc
. = 6.0,8 = 4,8 KW
Vy my lm vic m bo an ton
f. Thi gian chy my
T
m
=
i
n S
L L L
n S
L L L
.
. .
1
2 1 2 1

,
_

+ +
+
+ +
n : S vng quay ca dao khi tho ta r , ly n
1
=100 v/p
i : S lng ta r ; i = 2
L
1
=(1 3)bc ren Ly L
1
=2.p =2.0,75 = 1,5 mm
L
2
= 0 (v ren l khng thng sut)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
157
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
L = 12mm
Vy : T
m
=
12 1, 5 12 1, 5
.2
0, 75.140 0, 75.100
+ + _
+

,
=0.86 pht
V taro 6 l ln T
m
=5,16 pht
7. NGUYN CNG VII: KHOAN + TARO 2 L BT VT M
KP m8
7.1. S nguyn cng
39
6
0
6
0
P18 750 0,15 3,25
t (mm) S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
275 0,15 0,75
2A135 Khoan
Ta r 2A135 M8
v (mm/p)
T (pht)
6,9
15,3
0.617
0,16
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
158
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
7..2: Phn tch nguyn cng :
a. Mc ch:
- Khoan ta r 2 l M8 bt vt np trt vi m ng
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My: My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6
KW , hiu sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


e. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 6,5 mm
S dng mi taro M8.
f. Dng c o:
- Thc cp 1/20
- Bulong th M8.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
159
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
g. Bc th 3/7
Ch ct :
a. Chiu su ct :
t =
2
D
=
2
5 , 6
= 3,25 mm
b. Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=6,5
mm c S
2
= (0,18 0,22) mm/v ,chn S
2
= 0,2 mm
Chn S
min
=S
2
=0,2 mm/v
Theo thuyt minh my chn S = 0,15 mm/v
c. Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
14,7 0,25 0 055 0,125
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
4 , 0 0 125 , 0
25 , 0
15 , 0 . 25 , 3 . 50
5 , 6 . 7 , 14
= 30,74 m/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
160
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
5 , 6 . 14 , 3
74 , 30 . 1000
= 1506,12 v/p
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 750 v/p
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
750 . 5 , 6 . 14 , 3
= 15,3 m/p
d. Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,021 2 0,8 42,7 1 0,8
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=
1
190
p
n
HB _


,

Theo bng 12-1 (CCGCCK)
K
Mp
= 1
190
p
n
HB _


,
Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 42,7.6,5
1,0
.0,15
0,8
.1 = 60,8 KG
M= 0,021.6,5
2,0
.0,15
0,8
.1 = 0,19 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
161
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
e. Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
750 . 19 , 0
= 0,14 KW
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
f. Thi gian chy my
T
m
=
1
.
.
L L
i
S n
+
pht
L =15 mm
L
1
=3 mm
Vy T
m
=
15 3
0,15.750
+
= 0,16 pht
*B c 2 : taro 2 l M8
a. Dng c ct :
S dng b ta r mi M8
b. My :
My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N = 6 KW hiu
sut my = 0,8
c. Dng c o : Vt th M8
d. Bc th : 3/7
Ch ct
a . Chiu su ct
t =
2
d D
=
2
5 , 6 8
= 0,75 mm
b . Lng chy dao
Tra bng 8-3 (CDCGCCK) ta c S =(0,27 0,33) chn S=0,3
mm/v ,v sau khi khoan ta taro ta cn nhn vi h s 0,5
S= 0,3.0,5 =0,15 mm /v
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
162
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
c . Vn tc ct
V = V
b
.k ( m/p)
Tra bng 5-188(S tay CNCTM tp 2) ta c :
V
b
=10 mm/p v h s k=0,8
V=10 . 0,8 = 8 m/p
Tc quay ca trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
1000.8
3,14.8
= 318,47 v/p
Theo thuyt minh my chn : n = 90 v/p
Lc ny tc ct thc t la :
V
tt
=
1000
. . n D
=
3,14.8.275
1000
= 3,9 m/p
d . Lc ct khi ta r
M men xon :
M = C
m
.D
z
.S
y
.K
p
(KGm)
Tra bng 5-51(S tay CNCTM tp 2) ta c :
C
m
= 0,013 Z
m
= 1,5 y
m
= 1,4
Tra bng 5-50 ta c :
K
p
= 1,5
Thay vo cng thc :
M = 0,013.4
1,4
.0,75
1,5
.1,5 = 0,088KGm
e. Cng sut ct khi ta r
N =
975
.n M
=
0, 088.140
975
= 0,0126 KW
So vi cng sut my [N] = N
dc
. = 6.0,8 = 4,8 KW
Vy my lm vic m bo an ton
f. Thi gian chy my
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
163
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T
m
=
i
n S
L L L
n S
L L L
.
. .
1
2 1 2 1

,
_

+ +
+
+ +
n : S vng quay ca dao khi tho ta r , ly n
1
=100 v/p
i : S lng ta r ; i = 2
L
1
=(1 3)bc ren Ly L
1
=2.p =2.0,75 = 1,5 mm
L
2
= 0 (v ren l khng thng sut)
L = 12mm
Vy : T
m
=
12 1, 5 12 1, 5
.2
0, 75.140 0, 75.100
+ + _
+

,
=0.86 pht
V taro 2 l ln T
m
=1,72pht
8.Nguyn cng VIII: khoan taro 2 l M8 bt np np
bch vi na ng.
8.1. S nguyn cng.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
164
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nguy n cng viII: khoan +t a r 2 l bt vt np bch m ng m8
39
6
0
6
0
P18 750 0,15 3,25
t (mm) S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
275 0,15 0,75
2A135 Khoan
Tar 2A135 P18
v (mm/p) T (pht)
2,5
2,5
2,5
2,5
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
165
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
8.2. p hn tch nguyn cng.
a. Mc ch:
- Khoan ta r l M8 bt vt np trt vi m ng
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My: My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6
KW , hiu sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


e. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 6,5 mm
S dng mi taro M8.
f. Dng c o:
- Thc cp 1/20
- Bulong th M8.
g. Bc th 3/7
Ch ct :
a. Chiu su ct :
t =
2
D
=
2
5 , 6
= 3,25 mm
b. Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=6,5
mm c S
2
= (0,18 0,22) mm/v ,chn S
2
= 0,2 mm
Chn S
min
=S
2
=0,2 mm/v
Theo thuyt minh my chn S = 0,15 mm/v
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
166
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
c. Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
14,7 0,25 0 055 0,125
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
4 , 0 0 125 , 0
25 , 0
15 , 0 . 25 , 3 . 50
5 , 6 . 7 , 14
= 30,74 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
5 , 6 . 14 , 3
74 , 30 . 1000
= 1506,12 v/p
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 750 v/p
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
750 . 5 , 6 . 14 , 3
= 15,3 m/p
d. Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
167
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,021 2 0,8 42,7 1 0,8
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=
1
190
p
n
HB _


,

Theo bng 12-1 (CCGCCK)
K
Mp
= 1
190
p
n
HB _


,
Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 42,7.6,5
1,0
.0,15
0,8
.1 = 60,8 KG
M= 0,021.6,5
2,0
.0,15
0,8
.1 = 0,19 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e. Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
750 . 19 , 0
= 0,14 KW
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
f. Thi gian chy my
T
m
=
1
.
.
L L
i
S n
+
pht
L =15 mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
168
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
L
1
=3 mm
Vy T
m
=
15 3
0,15.750
+
= 0,16 pht
*B c 2 : taro 2 l M8
a. Dng c ct :
S dng b ta r mi M8
b. My :
My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N = 6 KW hiu
sut my = 0,8
c. Dng c o : Vt th M8
d. Bc th : 3/7
Ch ct
a . Chiu su ct
t =
2
d D
=
2
5 , 6 8
= 0,75 mm
b . Lng chy dao
Tra bng 8-3 (CDCGCCK) ta c S =(0,27 0,33) chn S=0,3
mm/v ,v sau khi khoan ta taro ta cn nhn vi h s 0,5
S= 0,3.0,5 =0,15 mm /v
c . Vn tc ct
V = V
b
.k ( m/p)
Tra bng 5-188(S tay CNCTM tp 2) ta c :
V
b
=10 mm/p v h s k=0,8
V=10 . 0,8 = 8 m/p
Tc quay ca trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
1000.8
3,14.8
= 318,47 v/p
Theo thuyt minh my chn : n = 90 v/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
169
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lc ny tc ct thc t la :
V
tt
=
1000
. . n D
=
3,14.8.275
1000
= 3,9 m/p
d . Lc ct khi ta r
M men xon :
M = C
m
.D
z
.S
y
.K
p
(KGm)
Tra bng 5-51(S tay CNCTM tp 2) ta c :
C
m
= 0,013 Z
m
= 1,5 y
m
= 1,4
Tra bng 5-50 ta c :
K
p
= 1,5
Thay vo cng thc :
M = 0,013.4
1,4
.0,75
1,5
.1,5 = 0,088KGm
e. Cng sut ct khi ta r
N =
975
.n M
=
0, 088.140
975
= 0,0126 KW
So vi cng sut my [N] = N
dc
. = 6.0,8 = 4,8 KW
Vy my lm vic m bo an ton
f. Thi gian chy my
T
m
=
i
n S
L L L
n S
L L L
.
. .
1
2 1 2 1

,
_

+ +
+
+ +
n : S vng quay ca dao khi tho ta r , ly n
1
=100 v/p
i : S lng ta r ; i = 2
L
1
=(1 3)bc ren Ly L
1
=2.p =2.0,75 = 1,5 mm
L
2
= 0 (v ren l khng thng sut)
L = 12mm
Vy : T
m
=
12 1, 5 12 1, 5
.2
0, 75.140 0, 75.100
+ + _
+

,
=0.86 pht
V taro 2 l ln T
m
=1,72 pht
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
170
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
9.Nguyn cng ix: Khoan +doa 2 l cht nh v 5
9.1 S nguyn cng
39
6
0
6
0
P18 750 0,15 2,5
t (mm) S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
2A135 Khoan
v (mm/p) T (pht)
15,3 0,16
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
171
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
9.2 Phn tch nguyn cng
a. Mc ch:
- Khoan l 5 nh v khi lp ghp na ng vi
np bch
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My: My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6
KW , hiu sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


e. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 5 mm
S dng mi taro M8.
f. Dng c o:
- Thc cp 1/20
- Bulong th M8.
g. Bc th 3/7
Ch ct :
a. Chiu su ct :
t =
2
D
=
2
5
= 2,5 mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
172
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
b. Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=6,5
mm c S
2
= (0,18 0,22) mm/v ,chn S
2
= 0,2 mm
Chn S
min
=S
2
=0,2 mm/v
Theo thuyt minh my chn S = 0,15 mm/v
c. Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
14,7 0,25 0 055 0,125
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
4 , 0 0 125 , 0
25 , 0
15 , 0 . 25 , 3 . 50
5 . 7 , 14
= 10,74 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
5 . 14 , 3
74 , 10 . 1000
= 684 v/p
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 475 v/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
173
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
750 . 5 , 6 . 14 , 3
= 15,3 m/p
d. Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,021 2 0,8 42,7 1 0,8
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=
1
190
p
n
HB _


,

Theo bng 12-1 (CCGCCK)
K
Mp
= 1
190
p
n
HB _


,
Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 42,7.6,5
1,0
.0,15
0,8
.1 = 60,8 KG
M= 0,021.6,5
2,0
.0,15
0,8
.1 = 0,19 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e. Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
750 . 19 , 0
= 0,14 KW
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
174
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
f. Thi gian chy my
T
m
=
1
.
.
L L
i
S n
+
pht
L =15 mm
L
1
=3 mm
Vy T
m
=
475 . 15 , 0
3 15 +
= 0,25 pht
Khoan 2 l => T
m
=0,5
10. Nguyn cng xi: phay mt h trong l 30
10.1. S nguyn cng
2
5
BK8 75 118 2,5
t (mm) S(mm/pht) n (v/p) Dao My B c
95 150 1
6H82 Phay th
Phay tinh 6H82 BK8
v (m/p) T (pht)
44,7
1,5
35
2,1
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
175
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
10.2. Phn tch nguyn cng
a. Mc ch:
Gia cng mt trong l 30 t bng cn t R
Z
20.
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do nh hnh v
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My:
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
ngang 6H82c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
176
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Dng dao phay a 3 mt rng gn mnh thp gi P18,
D=150 mm, d=40mm ,Z =16 (rng) B =2,5 ;T=60 ( pht ) .
f. Dng c o:
- Thc cp 1/50
g. Bc th 3/7
h. ch ct :
*B c 1: Phay th.
Chiu su ct t =2 mm .
Lng chy dao rng S
z
=0,13 mm/rng (Bng 5-170 STayCNCTM
2 )
Lng chy dao vng S
0
= 0,13. 16= 2,08 mm/vng.
Tc ct V
b
=30,5 m/ph (Bng 5-171 STayCNCTM 2 ) .
S vng quay ca trc chnh l:

ph vg
D
V
n
t
t
/ 8 , 76
150 . 14 , 3
5 , 30 . 1000
.
. 1000


Ta chn s vng quay theo my n
m
=75 vng/pht.
Nh vy tc ct thc t l:
ph m
n D
V
t
tt
/ 35
1000
75 . 150 . 14 , 3
1000
. .


Vy Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=75.16.0,13 = 156

(mm/p)
Theo thuyt minh my chn S
p
=150 (mm/p)
Cng sut ct N
o
=2,1 KW (Bng 5-174 STayCNCTM ) .
N
o
< N
m
.=7.0,75 =5,25 KW
g . Thi gian chy my :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
177
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
-L =72 mm
-Theo bng 31 (TKDACNCTM ) i vi dao phay a
L
1
=
( )
( t D t
+ (0,5 3 )= ( ) 40 150 .( 40 +2 = 71,28 mm
L
2
= ( 2-5 ) mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
= 2 .
150
4 28 , 71 72 + +
=1,96 pht
11. Nguyn cng xi: mi mt di a v mt rnh b,c
11.1 S nguyn cng
11.2. Phn tch nguyn cng
a.nh v:
Chun nh v l mt trn ca m ng. nh v trn bn t
ca my mi, hn ch c 3 bc t do v hai phin t phng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
178
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
chn 2 u.lc kp bng lc t ht cht chi tit vi 2 phin t
thnh mt khi vng chc c nh.
b. Chn my:
My mi phng 3A732 ca lin bang Nga. Cng sut ca my
N
m
= 14(Kw)
c.Chn : chn mi phng vi cc kch thc
D = 300 (ng knh )
H = 50 (chiu dy )
D =50 (ng knh l )
( Bng 4.93-trang 432-S tay gia cng c)
d.Lng d gia cng: Z
b
= 0,2 mm.
7.3: Ch ct:
a. Chiu su ct: t =0,2(mm).
b. Lng chy dao: : S = 0,03 (mm/h.t) (bng 5-219trang
195 STCN t2).
c. Tc ct: V= 12,5(m/ph).
12. nguyn cng xii: tng kim tra
12.1. S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
179
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
? N T? T NGHI?P
THI?T K? QUY TRNH CNG NGH? GIA CNG M ? NG C? A T V?N NANG
Tr.Nhi?m H? v Tn
Nguy?n Son ?nh
Nguy?n Son ?nh
Ch? K Ngy/Thng T? l?: Kh?i Lu?ng
S? T?: 2 T? s?: 1
Tru?ng HCN H N?i
Khoa Co Kh
L?p LT CHCK1_K3
SO ? NGUYN CNG
V?t li?u: C45
Duy?t
K.Tra
Thi?t K?
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
180
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
c. lp quy trnh cng ngh gia cng chi tit np bch
I.Chc nng v iu kin lm vic ca chi tit.
1. Phn tch chc nng v iu kin lm vic ca chi
tit.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
181
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Sau qu trnh nghin cu v thit k bn v chi tit ca di
ta nhn thy. Chi tit khng qu phc tp vic ch to phi v
gia cng c thc hin d dng trn my vn nng v dng
g n gin .
di c nhim v bt cht vo bn my v ton b t
vn nng , m bo cng vng ca t khi lm vic ng
thi trn di c vch chia xoay khi lp vo d-
i v quay theo mt gc no theo yu cu ca chi tit
cn gia cng khi g trn t.
B mt lm vic ch yu l b mt trn. Cn gia cng mt
phng y v l 60 chnh xc lm chun tinh thng nht
cho cc nguyn cng tip theo.
Chi tit lm vic trong iu kin chu tc dng ca lc ct .
2. Yu cu k thut ca d i.
-Vt liu: Thp C
45
- khng song song gia mt trn v mt di 0.05.
- khng vung gc gia tm l v mt u 0.05.
- Gia cng t bng theo yu cu k thut.
- Chi tit c t cp chnh xc 2
- ng tm gia l 20 v 30
- vung gc gia l 20 v 30 vi hai mt u C,D.
- B mt l 20 t bng Ra=3,2
- Cc b mt khc t Rz=40
- Vt liu thp C45
2. Bn v chi tit
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
182
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T? l? Kh?i lu ?ng
Ngy11.5.2011
01
S? lu?ng
Ch? k H? v tn
T k?
Ch?c nang
139
4
8
1
3
2
6
60 60
6
7
R
6
5
2
5
6
0
32
+0.02
+0.01
40
14
1
0
29
2-6
+0.02
+0.01
B
B
A
A
A-A B-B
BICH DONG
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
183
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
II. Phn tch tnh cng ngh trong kt cu ca chi tit.
T bn v chi tit ta thy :
- di c cng vng khi gia cng khng b bin
dng c th dng ch ct cao , t nng sut cao
- Cc b mt lm chun c din tch nht nh cho
php thc hin nhiu nguyn cng khi dng b mt lm
chun v m bo thc hin qu trnh g t nhanh .
+Cc b mt cn gia cng l :
- Phay mt y c kch thc 139 x48
- Phay mt trn
- Khot doa l 30
- Khoan l 5; 9; 14.
III. Tnh khi l ng v sn l ng ca chi tit.
1.Tnh khi l ng chi tit .
- Khi lng chi tit c tnh theo phn mm solidworks
No
.
Body
Name
Material Mass Volume
1 11
[SW]Alloy
Steel
1.53265
kg
0.000199045
m^3
VIEW
2.Xc nh sn l ng ca chi tit.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
184
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Mun xc nh dng sn xut trc ht ta phi bit sn lng
hng nm ca chi tit gia cng . Sn lng hng nm c xc
nh theo cng thc sau :
N = N
1
.m (1+
100
+
)
Trong :
N- S chi tit c sn xut trong mt nm
N
1
- S sn phm c sn xut trong mt nm (400
chic/nm)
m- S chi tit trong mt sn phm
- Ph phm trong xng c =(3-:-6) %. Ta chn
=4%
- S chi tit c ch to thm d tr =(5-:-7)%
.Ta chn =6%
Thay vo cng thc trn ta c:
N = 4000.1(1 +
100
4 6 +
) =4400 (chi tit /nm)
Da vo bng 2 (hng dn thit k n cng ngh ch
to my)
Dng sn xut
Q
1
:Trng lng chi tit
>200 kG
4 200 kG
<4 kG
Sn lng hng nm ca chi tit
n chic < 5 < 10 < 100
Lot nh
55 10 10 200 100 500
Lot va
100 300 200 500 500 5000
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
185
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lot ln
300 100 500 5000 5000
50.000
Hng khi > 1000 > 5000 > 50.000
V chi tit c G = 1,5 Kg nm trong khong <4 Kg vi sn l-
ng hng nm l: 4400 chi tit /nm.
Nn dng sn xut ta xc nh c l lot va.
Vi dng sn xut ny th phng n gia cng l ta phi
phn tn nguyn cng mc va phi.
IV. ph ng n ch to phi v xc nh l ng d
1.ph ng n ch to phi :
a).Phi dp:
Phi dp thng dng cho cc loi chi tit sau y: trc rng
cn, trc rng thng, cc loi bnh rng khc , cc chi tit dng
cng , trc ch thp, trc khuu. . .c cc c im:
S dng mt b khun c kch thc lng khun gn ging vt
gia cng.
chnh xc ca vt dp cao , c bit l cc kch thc theo
chiu cao v sai lch gia hai na khun . Thng thng
bng ca dp th tch t c t 2 4 , chnh xc t
c t 0,1 t 0,05 .
Trng thi ng sut vt gia cng ni chung l nn khi, do
kim loi c tnh do tt hn , bin dng trit hn , c tnh
sn phm cao hn v c th gia cng vt phc tp.
D c kh ho nn nng sut cao.
H s s dng vt liu cao.
Thit b s dng c cng sut ln , chuyn ng chnh xc ,
ch to khun t tin.
Do nhng c im trn nn dp th tch ch dng trong
sn xut hng lot v hng khi.
b).Rn t do.
u im ca rn t do:
Thit b rn n gin , vn u t t.
C kh nng loi tr cc khuyt tt c nh r kh, r co.. .Bin
t chc ht thnh t chc th , to c cc t chc th un
xon , do lm tng c tnh sn phm.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
186
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lng hao ph kim loi khi rn t hn khi gia cng ct gt
Cc nhc im ca rn t do:
chnh xc kch thc , bng b mt km.
Cht lng vt rn khng ng u trong tng phn ca chi
tit v gia cc lot gia cng cht lng gia cng cn ph thuc
vo trnh cng nhn v trnh t chc ni lm vic.
Nng sut lao ng thp , lng d , dung sai v thi gian gia
cng ln , hiu qu kinh t khng cao.
S dng trong sn xut n chic, lot nh, phc v cng
nghip sa cha, ch to my.
c).c trong khun ct:
c trong khun ct l dng c ph bin. Khun ct l loi
khun c mt ln( ch c mt ln ri ph khun). Vt c
to hnh trong khun ct c chnh xc tng i cao.
Kt cu ca chi tit khng phc tp nn ta dng phng php
c, do b mt khng lm vic khng cn chnh xc v ng vi
sn xut hng lot va nn ta chn phng php c trong
khun ct.Lm khun bng my. Sau khi c cn c nguyn
cng lm sch v ct ba via .
2. Xc nh l ng d gia cng :
- xc nh c lng d gia cng cho mt chi tit hin nay c
2 phng php l :
+Phng php tnh ton kinh nghm.
+ Phng php tra bng lng d .
V y l ln u thit k quy trnh cng ngh vic tip
xc vi thc t l khng nhiu nn kinh nghim cng nh s hiu
bit v lnh vc ny cn hn ch nn em chn phng php tra
bng lng d theo ti liu l S tay cng
ngh ch to my tp1 bng 3-95 ta chn lng d cho mt y
v mt trn l 3 mm
cn mt ngoi l 2,5 mm.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
187
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
T ta c bn v lng phi sau:
Thp45
Chk Hvtn Tr.Nhim Ngy
Duyt
H ngdn
Thit k
SL ng TL Khi L ng
n cng nghcht o m y
t hit kquy t r nh cng nghgi a cng chi t it m? T BCH T TH? Y L? C
Trng HCN HNi
Khoa: CKh
BMnCngNgh
y u c u k t hut
1. Bn knh gc lu?n R6
2. Chi ti?t dc khng n?t , r?
3. Lm s?ch bavia v c?nh s?c
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
188
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
V. la chn ph ng n cng ngh
gia cng c mt chi tit no th s c rt nhiu nhng
phng n gia cng nhng nhim v ca ngi thit k l la chn
phng n no cho ph hp nht . Ph hp vi dng sn xut v
mang li hiu qu kinh t cao nht.
Sau qu trnh tm hiu v phn tch cng vi s hng dn ca
thy gio em c phng n gia cng nh sau.
- Nguyn cng I : c phi
- Nguyn cng II : Phay mt y A
- Nguyn cng III : Phay mt trn B
- Nguyn cng IV: Phay mt bc D
- Nguyn cng V: Khot doa l 32, l bc 40
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
189
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
- Nguyn cng VI: Khoan l 5, 9
- Nguyn cng VII: Phay l bc 40
- Nguyn cng VIII: Kim tra vung gc gia tm l 32
vi mt
y A
l phng n gia cng chi tit m em a ra n va
m bo tnh phn tn nguyn cng ph hp vi dng sn xut
lot va.
Hn na m bo thi gian thc hin tng nguyn cng l t-
ng ng nhau khng c nguyn cng no tn qu nhiu thi
gian hay qu t thi gian my
VI. Phn tch yu cu k thut ca chi tit
- B mt l tr 32 ca np bch l b mt nh v cho
bc trc xoay vi nhm Rz20. m bo vung gc vi
b mt trn, vi sai s cho php 0,05.
- B mt np ghp vi na ng m bo vung gc vi -
ng tm 32
- m bo song song gia mt trn v mt di, sai s
cho php 0,05,
nhm ca mt trn v mt di Ra=0,63.
- nhm ca b mt l 32 l Ra=3,2
VII.tnh ton cho cc nguyn cng
1.N guyn cng I : c phi
1.1 S nguyn cng :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
190
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nc1: ch t o phi

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
191
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
1.2 Phn tch nguyn cng :
- m bo chnh xc v hnh dng hnh hc ca
chi tit v m bo lng d gia cng va ta xc nh lng d
hai b mt trn B v di A l 7mm.
- cn lng d mt l l 6mm
- Phi c c trong khun kim loi
3.Yu cu k thut :
- Phi khng b nt thng ,cong ,vnh
- Phi c xong khng b khuyt hay ngm x.
- Phi c xong phi c thun tin cho vic gia
cng .
- Phi sau khi c phi c lm sch ct b cc u rt trc
khi mang sang phn xng gia cng c kh.
2.N guyn cng II : Phay mt y A
2.1: S nguyn cng:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
192
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nc i i: phay mt y a
A
A-A
A
a
P18
t (mm) S(mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
375 95 2
600 475 1
6H12 Phay th
Phay tinh 6H12
v(m/p) T (Pht)
189 1,898
0.33
204

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
193
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
2.2: Phn tch nguyn cng:
a. Mc ch
y l nhng b mt lm vic ch yu ca m tnh v vy
b mt gia cng cn t bng v chnh xc.
b. nh v
Dng phin t kha nhm nh v vo mt A hn ch 3 bc t
do
Dng cht t nh v vo cnh bn hn ch 2 bc t do
Dng cht t nh v vo vu hn ch 1 bc t do
Chi tit hn ch 6 bc t do
d. Kp cht
Dng c cu kt chuyn dng v c th tho lp nhanh chi
tit trong qu trnh gia cng hng lot .
c. My
Da vo yu cu ca b mt gia cng cn t l Rz40 do
ta chn my phay ng 6H12 c:
Cng sut ng c 7kw
Hiu sut my
75 . 0
Khong cch t mt nt ca trc chnh ti bn my l
) ( 400 30 mm
Kch thc lm vic ca bn my:
Rng 320mm
Di 1250mm
Dch chuyn ln nht ca bn my;
Dc 700mm
Ngang 160mm
Thng ng 370mm
d. Dao
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
194
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-Dao: Phay bng dao phay mt u gn mnh thp gi, c
cc kch thc sau (Tra theo bng 4-84 S tay Cng ngh Ch
To My tp 2):
D = 110 mm, d =32 mm, B = 16 mm, s rng Z = 14
rng.
-Lng d gia cng: Phay 2 ln vi lng d phay th Z
b1
= 1.5 mm v
lng d phay tinh
Z
b2
= 0.5 mm
e. Dng c o
- Thc cp 1/50
f. Bc th 3/7
2.3: Ch ct:
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
t =2 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng ) Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) vg mm S
z
/ 24 . 0 2 . 0
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cch g lp dao phay
1
gl
k
- h s iu chnh ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
m
( ) rg mm k S S
dc z z
/ ) 24 . 0 2 . 0 ( 1 . 1 ). 24 . 0 2 . 0 ( .
do chi tit c v cng nn ta chn S
z
=0.2 (mm/rg)
c. Vn tc ct.
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=204 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
8 . 0
bm
k

- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
Vy
( ) ph m k k k k k V V
rd bm hk b c b
/ 56 . 130 1 . 8 , 0 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . .
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
195
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 79 , 415
100 . 14 , 3
56 , 130 . 1000
.
1000

i chiu vi thuyt minh my ta chn


( ) ph vg n
m
/ 375
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 75 , 117
1000
375 . 100 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,2.375.10=750mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=750mm/ph
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 2 . 0
10 . 375
750
.

d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=190.5.0,1 = 95

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 95 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
196
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 . 4
i chiu vi thuyt minh my ta thy, my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =140 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
=
95
4 4 , 36 140 + +
= 1,898 pht
-Ta phay nhiu ln t chiu su 9.5 vi cng ch ct
nhu tnh ton trn
*Bc 2: Phay tinh:
m)Chiu su ct.
t= 1mm
n)Lng tin dao.
Tra bng 5-125 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) rg mm S / 8 . 0 5 . 0
0

Ta chn S
0
=0.8(mm/rg)
m ( ) rg mm
Z
S
S
z
/ 08 , 0
10
8 , 0
0

o)c, Tc ct (m/ph)
Tra bng 5-127 s tay CNCTM T2 ta c.
V
b
=260 (m/ph)
an ton ta nhn vi cc h s iu chnh sau.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
197
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
- h s iu chnh ph thuc vo cng ca gang
1
c
k
- h s iu chnh ph thuc vo chu k bn ca dao
1
b
k
- h s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng
8 . 0
hk
k
- h s iu chnh vo trng thi b mt gia cng
1
bm
k

- h s iu chnh ph thuc vo chiu rng phay
1
rd
k
- h s ph thuc vo gc nghing chnh
1
nc
k
Vy
( ) ph m k k k k k k V V
nc rd bm hk b c b
/ 208 1 . 1 . 8 , 0 . 1 . 1 . 204 . . . . .
S vng quai ca my l.
( ) ph vg
d
v
n / 662
100 . 14 , 3
208 . 1000
.
1000

i chiu vi thuyt minh my ta chn


( ) ph vg n
m
/ 600
Tnh li vn tc ct thc l.
( ) ph m
n d
v
m
/ 4 , 188
1000
600 . 100 . 14 , 3
1000
. .


d, Tnh S
P
v S
zth
S
P
=S
z
.n.Z=0,08.600.10=480mm/ph
Theo thuyt minh my ta chn S
PT
=475mm/ph
Vy ( ) rg mm
Z n
S
S
pt
z
/ 079 . 0
10 . 600
475
.

p)Nghim cng sut.
Tra bng 5-129 s tay CNCTM T2 ta c.
( ) kw N
cg
6 , 1
i chiu vi thuyt minh my ta thy
( ) kw N N
dc cg
25 , 5 75 , 0 . 7 . <
Vy ch ct chn trn l hp l.
e)Tnh thi gian gia cng l.
ph
m
S
L L L
T
2 1
+ +

Trong . L=140 mm
L
1
=
( )
tg
t
B D D +
2 2
5 , 0
=
( ) ( ) mm
tg
15
60
2
68 100 100 5 , 0
2 2
+
L
2
=3mm
S lt ct i=2
Vy ( ) ph T
m
66 , 0
475
3 15 140

+ +

Bc My Dao n(vg/p
h)
t(mm) S(mm/r
g
T
m
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
198
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Phay
th
6H12 P18 375 2 95 1,898
Phay
tinh
6H12 P18 600 1 475 0,66
3. Nguyn cng III: Phay mt trn B
3.1. S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
199
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nc iii: phay mt t r n B
A
A
B-B
B
P18
t (mm) S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
190 95 2
375 150 1
6H12 Phay th
Phay tinh 6H12
v(m/p) T (Pht)
23,55 1,39
1,498
11,93
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
200
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
3.2. Phn tch nguyn cng
a. Mc ch
y l nhng b mt khng lm vic m ch c tc dng nh
lp chn v vy b mt gia cng cn t bng .
chnh xc yu cu Rz40
b. nh v
Dng phin t kha nhm nh v vo mt A hn ch 3 bc t
do
Dng cht t nh v vo cnh bn hn ch 2 bc t do
Dng cht t nh v vo vu hn ch 1 bc t do
Chi tit hn ch 6 bc t do
c. Kp cht
Dng c cu kt chuyn dng v c th tho lp nhanh chi
tit trong qu trnh gia cng hng lot .
d. My
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
ng 6H12 c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


d. Dao
Dng dao phay ngn thp gi P18, D
dao
=100mm ,Z =5
(rng) ,T=60 ( pht ) . e. Dng c o
- Thc cp 1/20
f. Bc th 3/7
2.3: Ch ct:
*Bc 1: Phay th:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
201
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
a. Chiu su ct:
t =3 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng )
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39(s tay CNCTM tp 2 ) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,
5
0,1 0,1
-H s iu chnh chung cho ta h s ct K
V
=K
MV
.K
NV
.K
UV
.
-H s iu chnh ph thuc vo cng ca gang tra bng
5-1 (s tay CNCTM (tp 2)) :
K
MV
= K
n.
1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750,v K
n
=1)
-H s iu chnh ph thuc vo trng thi b mt gia cng
Tra bng 5-5 (S tay CNCTM (tp 2)): K
NV
=0,8

0.85. Chn K
NV
= 0,8
-H s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng K
UV
Tra bng 5- 6 ( S tay CNCTM ( tp 2)): K
UV
= 0.3
=> K
v
= 1.0,8.0.3= 0.24
-S rng dao: Z = 5 (rng)
-ng knh dao: D = 1000 (mm)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
202
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-Tui bn dao: T = 60 (pht )
-Chiu su ct: t = 2.5 (mm)
-B rng ln nht mt gia cng: B = 100 (mm)
-Lng chy dao: S
Z
= 0,1 (mm/ rng)
V= 24 , 0 .
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=12(m/p)
=> n=
100 . 14 , 3
12 . 1000
=191,08(vng/pht)s
Chn theo thuyt minh my 6H12 ly: n
(t)
= 190 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
. . .20.190
1000 1000
D n
=11,93 (m/p)
d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=190.5.0,1 = 95

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 95 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
203
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
93 , 11 . 3 , 1356
60 . 102
.

V P
z
=2,64(KW)
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =102 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
=
95
4 4 , 36 102 + +
=1,498 pht
-Ta phay nhiu ln t chiu su 9.5 vi cng ch ct
nhu tnh ton trn
*Bc 2: Phay tinh:
a.Chiu su ct :
t =7- 6 = 1 (mm)
b.Lng tin dao:
Tra bng 5-146 (S tay CNCTM (tp 2)): chn: S
Z
=0.1
(mm/rng)
c. Vn tc ct.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
204
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39 (s tay CNCTM tp 2) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,5 0,1 0,1
V= 24 , 0 .
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=26,84 (m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
84 , 26 . 1000
=427,38(vng/pht)
Theo thuyt minh my 6H12 ly : n
(t)
= 375 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
1000
375 . 20 . 14 , 3
1000
. .

n D
=23,55 (m/p)
d.Bc tin ca bn my :
S
p
=n
t
.Z.S
Z
= 375.5 .0,1 =187,5 (mm/p)
-Theo thuyt minh my chn S
p
=150(mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 375
150
.

Z n
S
t
p
=0,08(mm/rng)
e.Lc ct P
Z
:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
205
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
375 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 2 , 68
=289,39(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
55 , 23 . 39 , 289
60 . 102
.

V P
z
=1,27(KW)
Ta thy N
e
< [ ] N
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =102mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
=
102
4 4 , 36 102 + +
=1,39 pht
4. nguyn cng IV: PHAY mt bc d
4.1. S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
206
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
A
A
D
nc iV: phay mt BC B
P18
t (mm) S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
190 95 2,5
375 150 1
6H12 Phay th
Phay tinh
6H12
v(m/p) T (Pht)
23,55 0,6
0,95
11,93
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
207
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
4.2. Phn tch nguyn cng
a. Mc ch
y l nhng b mt khng lm vic m ch c tc dng nh
lp chn v vy b mt gia cng cn t bng .
chnh xc yu cu Rz40
b. nh v
Dng phin t kha nhm nh v vo mt A hn ch 3 bc t
do
Dng cht t nh v vo cnh bn hn ch 2 bc t do
Dng cht t nh v vo vu hn ch 1 bc t do
Chi tit hn ch 6 bc t do
c. Kp cht
Dng c cu kt chuyn dng v c th tho lp nhanh chi
tit trong qu trnh gia cng hng lot .
d. My
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
ng 6H12 c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


d. Dao
Dng dao phay ngn thp gi P18, D
dao
=20mm ,Z =5
(rng) ,T=60 ( pht ) . e. Dng c o
- Thc cp 1/20
f. Bc th 3/7
2.3: Ch ct:
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
208
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
t =3 (mm)
b. Lng chy dao.
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng )
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39(s tay CNCTM tp 2 ) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,
5
0,1 0,1
-H s iu chnh chung cho ta h s ct K
V
=K
MV
.K
NV
.K
UV
.
-H s iu chnh ph thuc vo cng ca gang tra bng
5-1 (s tay CNCTM (tp 2)) :
K
MV
= K
n.
1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750,v K
n
=1)
-H s iu chnh ph thuc vo trng thi b mt gia cng
Tra bng 5-5 (S tay CNCTM (tp 2)): K
NV
=0,8

0.85. Chn K
NV
= 0,8
-H s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng K
UV
Tra bng 5- 6 ( S tay CNCTM ( tp 2)): K
UV
= 0.3
=> K
v
= 1.0,8.0.3= 0.24
-S rng dao: Z = 5 (rng)
-ng knh dao: D = 20 (mm)
-Tui bn dao: T = 60 (pht )
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
209
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-Chiu su ct: t = 2.5 (mm)
-B rng ln nht mt gia cng: B = 100 (mm)
-Lng chy dao: S
Z
= 0,1 (mm/ rng)
V= 24 , 0 .
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=12(m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
12 . 1000
=191,08(vng/pht)
Chn theo thuyt minh my 6H12 ly: n
(t)
= 190 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
. . .20.190
1000 1000
D n
=11,93 (m/p)
d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=190.5.0,1 = 95

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 95 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
210
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=1356,3(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
93 , 11 . 3 , 1356
60 . 102
.

V P
z
=2,64(KW)
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =50 mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
=
95
4 4 , 36 50 + +
=0,95 pht
-Ta phay nhiu ln t chiu su 9.5 vi cng ch ct
nhu tnh ton trn
*Bc 2: Phay tinh:
a.Chiu su ct :
t =6- 5 = 1 (mm)
b.Lng tin dao:
Tra bng 5-146 (S tay CNCTM (tp 2)): chn: S
Z
=0.1
(mm/rng)
c. Vn tc ct.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
211
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39 (s tay CNCTM tp 2) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,5 0,1 0,1
V= 24 , 0 .
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=26,84 (m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
84 , 26 . 1000
=427,38(vng/pht)
Theo thuyt minh my 6H12 ly : n
(t)
= 375 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
1000
375 . 20 . 14 , 3
1000
. .

n D
=23,55 (m/p)
d.Bc tin ca bn my :
S
p
=n
t
.Z.S
Z
= 375.5 .0,1 =187,5 (mm/p)
-Theo thuyt minh my chn S
p
=150(mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 375
150
.

Z n
S
t
p
=0,08(mm/rng)
e.Lc ct P
Z
:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
212
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
375 . 20
5 . 100 . 1 , 0 . 5 , 0 . 2 , 68
=289,39(KG)
f. Cng sut ct gt:
N
c
=
60 . 102
55 , 23 . 39 , 289
60 . 102
.

V P
z
=1,27(KW)
Ta thy N
e
< [ ] N
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =50mm
L
1
= 0,5.
( ) D D B
2 2
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 100 (
2 2

+(0,5-3) =
36,4 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
=
150
4 4 , 36 50 + +
=0.6 pht
5. nguyn cng v: Khot doa l 30, l bc 40
5.1 S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
213
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
nc V: khot ,doa l 32,B? C 40
P18
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
229 95 2,5
60 2,7 0,15
6H12 khot
doa 6H12
v(m/p) T (Pht)
5,71
18,37
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
214
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
5.2. Phn tch nguyn cng
bc 2 Ch ct khi khot l.
a) Chiu su ct.
( ) mm
d D
t 3
2
26 32
2

b) Lng tin dao.


Tnh theo cng thc: S=C
s
.D
0,6
(mm/vg)
Tra bng 1-3 sch ch ct gia cng c kh ta c.
C
s
=0,075
Vy S=0,075.26
0,6
=0,53(mm/vg)
Theo thuyt minh my ta chn S
m
=0,56(mm/ph)
c) vn tc ct.
Tinh theo cng thc:
) / ( .
. .
.
ph m k
S t T
D C
v
v
yv xv m
zv
v

Tra bng 4-3 sch ch ct gia cng c kh c T= 45(ph)


Tra bng 3- 3 ta c
125 , 0
4 , 0
1 , 0
2 , 0
8 , 18

m
y
x
z
C
v
v
v
v

Tra bng 5-3 c
1
mv
k

Tra bng 6-3 c
1
lv
k
Tra bng 8-1 c
83 , 0
uv
k

Tra bng 7-1 c
95 , 0
nv
k
Vy
79 , 0 83 , 0 . 95 , 0 . 1 . 1 . . .
nv uv lv mv v
k k k k k
Thay vo cng thc trn ta c:
) / ( 7 , 18 79 , 0 .
57 , 0 . 5 , 5 . 45
26 . 8 , 18
4 , 0 1 , 125 , 0
4 , 0
ph m V
o

Vy s vng quay ca my l;

) / ( 229
26 . 14 , 3
7 , 18 . 1000 1000
p v
d
v
n

i chiu vi thuyt minh my ta chn : n=225(v/p)


Vn tc ct thc l ) / ( 37 , 18
1000
225 . 26 . 14 , 3
1000
p m
dn
v

d) mmen xon khi khot.
Tinh theo cng thc.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
215
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
( ) KGm
Z D k S t C
M
p
yp xp
p
x
1000 . 2
. . . . .

Tra bng 11-1 sch ch ct gia cng c kh ta c


75 , 0
9 , 0
114

pz
pz
pz
y
x
C

Tra bng 13-1 ta c
6 , 0
p
n
Tra bng 12-1 ta c:
k
mv
=k
p
= 1
190
190
190
6 , 0

,
_

,
_

p
n
HB
Thay vo cng thc ta c ( ) KGm M
x
8 , 17
1000 . 2
4 . 26 . 1 . 56 , 0 . 5 , 5 . 114
75 , 0 9 , 0

e) Nghim cng sut:
Tra bng 5-103 s tay CNCTM T2 ta c:
N
cg
=2,5kw
i chiu vi thuyt minh my ta thy.
N
cg
<N
dc
.0,75=4,5.0,8=3,6kw
Vy m bo iu kin ct gt.
f) Thi gian lm vic ca my l.

) ( 055 , 0
225 . 56 , 0
3 4
ph T
M

+


bc 2 Ch ct khi khot l.
a) Chiu su ct.
( ) mm
d D
t 4
2
32 40
2

b) Lng tin dao.


Tnh theo cng thc: S=C
s
.D
0,6
(mm/vg)
Tra bng 1-3 sch ch ct gia cng c kh ta c.
C
s
=0,075
Vy S=0,075.26
0,6
=0,53(mm/vg)
Theo thuyt minh my ta chn S
m
=0,56(mm/ph)
c) vn tc ct.
Tinh theo cng thc:
) / ( .
. .
.
ph m k
S t T
D C
v
v
yv xv m
zv
v

Tra bng 4-3 sch ch ct gia cng c kh c T= 45(ph)


Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
216
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Tra bng 3- 3 ta c
125 , 0
4 , 0
1 , 0
2 , 0
8 , 18

m
y
x
z
C
v
v
v
v

Tra bng 5-3 c
1
mv
k

Tra bng 6-3 c
1
lv
k
Tra bng 8-1 c
83 , 0
uv
k

Tra bng 7-1 c
95 , 0
nv
k
Vy
79 , 0 83 , 0 . 95 , 0 . 1 . 1 . . .
nv uv lv mv v
k k k k k
Thay vo cng thc trn ta c:
) / ( 7 , 18 79 , 0 .
57 , 0 . 5 , 5 . 45
26 . 8 , 18
4 , 0 1 , 125 , 0
4 , 0
ph m V
o

Vy s vng quay ca my l;

) / ( 229
26 . 14 , 3
7 , 18 . 1000 1000
p v
d
v
n

i chiu vi thuyt minh my ta chn : n=225(v/p)


Vn tc ct thc l ) / ( 37 , 18
1000
225 . 26 . 14 , 3
1000
p m
dn
v

d) mmen xon khi khot.
Tinh theo cng thc.
( ) KGm
Z D k S t C
M
p
yp xp
p
x
1000 . 2
. . . . .

Tra bng 11-1 sch ch ct gia cng c kh ta c


75 , 0
9 , 0
114

pz
pz
pz
y
x
C

Tra bng 13-1 ta c
6 , 0
p
n
Tra bng 12-1 ta c:
k
mv
=k
p
= 1
190
190
190
6 , 0

,
_

,
_

p
n
HB
Thay vo cng thc ta c ( ) KGm M
x
8 , 17
1000 . 2
4 . 26 . 1 . 56 , 0 . 5 , 5 . 114
75 , 0 9 , 0

e) Nghim cng sut:
Tra bng 5-103 s tay CNCTM T2 ta c:
N
cg
=2,5kw
i chiu vi thuyt minh my ta thy.
N
cg
<N
dc
.0,75=4,5.0,8=3,6kw
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
217
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Vy m bo iu kin ct gt.
f) Thi gian lm vic ca my l.

) ( 055 , 0
225 . 56 , 0
3 4
ph T
M

+

* Doa th l 39,7
Ta c : + Chiu su ct t = 0,35 mm
+ Lng chy dao S =3,4 mm/vng ( Bng 5-27, s tay
CNCTM )
+ Tc ct V c tnh theo cng thc
V =
v
y
x
m
q
v
K
S t T
D C
. .
.
Trong :-Cc h s v s m tra bng 5-29 STayCNCTM II
C
v
= 15,6 ; q=0,2 ; m=0,3 ; y=0,5 , x = 0,1
Tui th ca mi khoan thp gi P18 T =120 pht ( Bng 5-
30, s tay CNCTM )
H s K
v
= K
MV
.k
UV
.K
LV
K
MV
=
ny
B
n
k )
750
.(

Bng 5-1 S tay CNCTM II


B

= 750 K
MV
= 1
K
UV
= 1 , Bng 5-6 S tay CNCTM II
K
LV
= 1 , Bng 5-31 S tay CNCTM II
K
LV
= 1
V =
1 .
4 , 3 . 35 , 0 . 120
7 , 24 . 6 , 15
5 , 0
1 , 0
3 , 0
2 , 0

V = 4,31 m/ph
n =
D
V
. ,
.
14 3
1000
=
40 . 14 , 3
31 , 4 . 1000
= 43,31 vng/pht
* Doa tinh l 30
Ta c : + Chiu su ct t = 0,15 mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
218
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
+ Lng chy dao S =3,4 mm/vng . H s iu chnh Kos = 0,8
( Bng 5-27, s tay CNCTM ) S = 3,4.0,8 = 2,7
+ Tc ct V c tnh theo cng thc
V =
v
y
x
m
q
v
K
S t T
D C
. .
.
Trong :-Cc h s v s m tra bng 5-29 STayCNCTM II
C
v
= 15,6 ; q=0,2 ; m=0,3 ; y=0,5 , x = 0,1
Tui th ca mi khoan thp gi P18 T =120 pht ( Bng 5-
30, s tay CNCTM )
H s K
v
= K
MV
.k
UV
.K
LV
K
MV
=
ny
B
n
k )
750
.(

Bng 5-1 S tay CNCTMB

= 750 K
MV
= 1
K
UV
= 1 , Bng 5-6 S tay CNCTM II
K
LV
= 1 , Bng 5-31 S tay CNCTM II
K
LV
= 1
V =
1 .
27 . 15 , 0 . 120
25 . 6 , 15
5 , 0
1 , 0
3 , 0
2 , 0

V = 5,71 m/ph
n =
D
V
. ,
.
14 3
1000
=
32 . 14 , 3
71 , 5 . 1000
= 56,82 vng/pht
* Doa tinh l 40
Ta c : + Chiu su ct t = 0,15 mm
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
219
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
+ Lng chy dao S =3,4 mm/vng . H s iu chnh Kos = 0,8
( Bng 5-27, s tay CNCTM ) S = 3,4.0,8 = 2,7
+ Tc ct V c tnh theo cng thc
V =
v
y
x
m
q
v
K
S t T
D C
. .
.
Trong :-Cc h s v s m tra bng 5-29 STayCNCTM II
C
v
= 15,6 ; q=0,2 ; m=0,3 ; y=0,5 , x = 0,1
Tui th ca mi khoan thp gi P18 T =120 pht ( Bng 5-
30, s tay CNCTM )
H s K
v
= K
MV
.k
UV
.K
LV
K
MV
=
ny
B
n
k )
750
.(

Bng 5-1 S tay CNCTMB

= 750 K
MV
= 1
K
UV
= 1 , Bng 5-6 S tay CNCTM II
K
LV
= 1 , Bng 5-31 S tay CNCTM II
K
LV
= 1
V = 1 .
27 . 15 , 0 . 120
25 . 6 , 15
5 , 0
1 , 0
3 , 0
2 , 0

V = 5,71 m/ph
n =
D
V
. ,
.
14 3
1000
=
30 . 14 , 3
71 , 5 . 1000
= 60,6 vng/pht
6. Nguyn cng Vi: khoan l nh v 5, 8
6.1. S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
220
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Khoan l 9
0,16
nc VI: khoan l 5,9
P18
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
P18
750 0,15 2,5
750 0,15 5,5
6H12
Khoan l 5
6H12
v(m/p) T (Pht)
21,195
15,3
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
221
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
6.2. Phn tch nguyn cng
Bc 1: khoan l 5
a. Mc ch:
- Khoan l 5 nh v khi lp ghp na ng vi
np bch
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My: My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6
KW , hiu sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


e. Dao:
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 5 mm
S dng mi taro M8.
f. Dng c o:
- Thc cp 1/20
- Bulong th M8.
g. Bc th 3/7
Ch ct :
a. Chiu su ct :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
222
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
t =
2
D
=
2
5
= 2,5 mm
b. Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=6,5
mm c S
2
= (0,18 0,22) mm/v ,chn S
2
= 0,2 mm
Chn S
min
=S
2
=0,2 mm/v
Theo thuyt minh my chn S = 0,15 mm/v
c. Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
14,7 0,25 0 055 0,125
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
4 , 0 0 125 , 0
25 , 0
15 , 0 . 25 , 3 . 50
5 , 6 . 7 , 14
= 30,74 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
5 , 6 . 14 , 3
74 , 30 . 1000
= 1506,12 v/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
223
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 750 v/p
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
750 . 5 , 6 . 14 , 3
= 15,3 m/p
d. Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,021 2 0,8 42,7 1 0,8
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=
1
190
p
n
HB _


,

Theo bng 12-1 (CCGCCK)
K
Mp
= 1
190
p
n
HB _


,
Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 42,7.6,5
1,0
.0,15
0,8
.1 = 60,8 KG
M= 0,021.6,5
2,0
.0,15
0,8
.1 = 0,19 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e. Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
750 . 19 , 0
= 0,14 KW
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
224
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
f. Thi gian chy my
T
m
=
1
.
.
L L
i
S n
+
pht
L =15 mm
L
1
=3 mm
Vy T
m
=
15 3
0,15.750
+
= 0,16 pht
Bc 2: Khoan l 9
a. nh v
S dng 2 phin t nh v mt trt s hn ch c 3 bc
t do.
Dng 1 cht tr ngn nh v l

25 hn ch 2 bc t do
Dng mt cht tr nh v mt bn hn ch 1 bc t do
b. Kp cht
Dng c cu kt cht c hng vung gc vi lc ct .
c. My
My khoan ng 2A135 vi cng sut ng c N=6 KW , hiu
sut my

= 0,8
]
N
= 6

0.8 = 4.8 (kw).


d. Dao
S dng mi khoan thp gi ui cn, D = 9 mm
e. Dng c o
- Thc cp 1/20
f. Bc th 3/7
* Ch ct :
a. Chiu su ct :
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
225
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
t =
2
D
=
2
11
= 5,5 mm
b. Lng chy dao :
Tra bng 8-3 (CCGCCK) vi mi khoan c ng knh d=9 mm
c S
2
= (0,13

0,17) mm/v
Theo thuyt minh my chn S = 0,15 mm/v
c. Vn tc ct khi khoan :
Theo cng thc
V =
.
. .
v v
Zv
v
v x y m
C D
k
T t S
Theo bng 3-3 (CCGCCK)
C
v
Z
v
x
v
y
v
m
9,8 0,4 0 0,5 0,2
Tra bng 4-3 (CCGCCK) ta c : T = 50
H s iu chnh chung cho tc ct :
K
v
=K
m
.K
l
.K
n
.K
u
Theo bng 5-3(CCGCCK) ta c : K
m
=1
Theo bng 6-3(CCGCCK) ta c : K
l
=1
Theo bng 7-1 (CCGCCK)ta c : K
n
= 0,95
Theo bng 8-1(CCGCCK) ta c : K
u
=1
K
v
=1.1.0,95.1 =0,95
Thay vo cng thc ta c :
V =
5 , 0 0 2 , 0
4 , 0
15 , 0 . 5 , 5 . 50
11 . 8 , 9
.0,95= 27,61 m/p
Tc trc chnh :
n =
D
V
.
. 1000

=
9 . 14 , 3
61 , 27 . 1000
= 879,29 v/p
Theo thuyt minh my chn : n
m
= 750 v/p
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
226
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Lc ny tc ct thc t l :
V
tt
=
1000
. . n D
=
1000
750 . 9 . 14 , 3
= 21,195 m/p
d. Lc ct - M men xon
*khoan :P
0
= C
p
.D
Zp
.S
Yp
.K
mp
M=C
M
.D
Zm
.S
Ym
.K
M
Theo bng 7-3 (CCGCCK)
C
M
Z
M
Y
M
C
p
Z
p
Y
p
0,034 2,5 0,7 68 1 0,7
Theo bng (12-1)v (13 -1 )(CCGCCK)
K
Mp
=(
75

)
p
n

Theo bng 13-1(CCGCCK) ta c : n
p
= 1
K
p
=1
Thay vo cng thc :
P
o
= 68.10
1,0
.0,15
0,7
.1 = 180,20 KG
M= 0,034.10
2,5
.0,15
0,7
.1 = 2,84 KG
So snh lc cho php [P
0
] thuyt minh , my lm vic m
bo an ton
e. Cng sut ct khi khoan
N =
975
.n M
=
975
100 . 84 , 2
= 0,29 KW
So vi cng sut my [N] = 6.0,8 = 4,8 KW , my lm vic m
bo an ton
7. Nguyn cng vii: phay l bc 14
7.1. S nguyn cng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
227
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
0,22
A
A
A-A
nc VII: PHAY L BC 14
P18
t (mm)
S (mm/vng) n (v/p) Dao My B c
190 95 2,5 6H12 phay
v(m/p) T (Pht)
11,93
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
228
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
7.2. Phn tch nguyn cng
a. Mc ch:
Gia cng l bc 14 lp ghp np bch vi m ng ca
t v m bo yu cu R
Z
40.
b. nh v :
S dng 2 phin t hn ch 3 bc t do, 3 cht tr hn ch 3
bc t do
c. Kp cht:
Dng c cu kp cht chuyn dng nh hnh v.
d. My:
m bo nng sut v chnh xc ta dng my phay
6H12 c N
M
= 7 KW, hiu sut

= 0.75
]
N
= 7

0.75 = 5.25 (kw).


e. Dao:
Dng dao phay ngn thp gi P18, D
dao
=14mm ,Z =5 (rng)
,T=60 ( pht ) .
f. Dng c o:
- Thc cp 1/50
g. Bc th 3/7
4.3: Ch ct :
*Bc 1: Phay th:
a. Chiu su ct:
t =2,5 (mm)
b. Lng chy dao.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
229
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Theo bng 5-146 ( S tay CNCTM (tp 2)) chn S
Z
= 0,1( mm/
rng )
c. Vn tc ct.
Vn tc ct c tnh theo cng thc
V=
.
.
. . . .
q
v
v m x y u p
C D
K
T t S B Z
-H s C
V
v mu tra bng 5-39(s tay CNCTM tp 2 ) ta c
C
V
q m x y u p
46,
7
0,4
5
0,3
3
0,5 0,
5
0,1 0,1
-H s iu chnh chung cho ta h s ct K
V
=K
MV
.K
NV
.K
UV
.
-H s iu chnh ph thuc vo cng ca gang tra bng
5-1 (s tay CNCTM (tp 2)) :
K
MV
= K
n.
1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750,v K
n
=1)
-H s iu chnh ph thuc vo trng thi b mt gia cng
Tra bng 5-5 (S tay CNCTM (tp 2)): K
NV
=0,8

0.85. Chn K
NV
= 0,8
-H s iu chnh ph thuc vo mc hp kim cng K
UV
Tra bng 5- 6 ( S tay CNCTM ( tp 2)): K
UV
= 0.3
=> K
v
= 1.0,8.0.3= 0.24
-S rng dao: Z = 5 (rng)
-ng knh dao: D = 20 (mm)
-Tui bn dao: T = 60 (pht )
-Chiu su ct: t = 2.5 (mm)
-B rng ln nht mt gia cng: B = 20 (mm)
-Lng chy dao: S
Z
= 0,1 (mm/ rng)
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
230
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
V= 24 , 0 .
5 . 20 . 1 , 0 . 5 , 2 . 60
20 . 7 , 46
1 , 0 1 , 0 5 , 0 5 , 0 33 , 0
45 , 0
=14,1(m/p)
=> n=
20 . 14 , 3
1 , 14 . 1000
=224,52(vng/pht)
Chn theo thuyt minh my 6H12 ly: n
(t)
= 190 (v/p)
Tnh thc t: V
t
=
. . .20.190
1000 1000
D n
=11,93 (m/p)
d. Bc tin ca bn my:
S
p
= n
t
.Z. S
z
=190.5.0,1 = 95

(mm/p)
Chn theo thuyt minh my 6H12 chn: S
p
= 95 (mm/p)
Lng tin dao rng thc t :
S
z
=
5 . 190
95
.

Z n
S
t
p
=0,1(mm/rng)
e. Lc ct P
Z
:
p dng cng thc:
P
z
=
. . . .
.
.
x y u
p
MP q
C t S B Z
K
D n

-Trong h s C
P
v cc h s m tra bng 5 41 ( s tay
CNCTM (tp 2))
C
p
x y u q w
68,
2
0,8
6
0,7
2
1 0,78
6
0
- H s iu chnh ph thuc vt liu gia cng K
MP
tra bng 5
9 (s tay CNCTM (tp 2)):
K
p
=K
MP
= 1
750

1
]
1

v
n
B

(do
B
= 750)
P
z
=
0 786 , 0
1 72 , 0 86 , 0
190 . 20
5 . 20 . 1 , 0 . 5 , 2 . 2 , 68
=271,27(KG)
f. Cng sut ct gt:
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
231
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
N
c
=
60 . 102
93 , 11 . 27 , 271
60 . 102
.

V P
z
=0,52(KW)
Theo thuyt minh ca my ,my lm vic an ton
Vy m bo s an ton khi ct gt
g . Thi gian chy my :
T
m
=
i
S
L L L
p
.
2 1
+ +
pht
L =10 mm
L
1
= 0,5.
( )
2 2
B D D
+ (0,5 3 )= 0,5.
) 20 20 20 (
2 2

+(0,5-3) =
7,5 mm
L
2
= 1-6 mm chn L
2
=4 mm
S lt ct i = 1
Vy T
m
=
95
4 5 , 7 10 + +
= 0,22 pht
8. Nguyn cng VII: KIM TRA n vung gc gia tm l
30 vi mt y A
1. S nguyn cng.
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
232
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Chk Hvtn chcnng Ngy
Duyt
H ngdn
Thit k
SL ng TL Khi L ng
T: 02 ST: 03
rng HCN HNi
Khoa: CKh
BMnCngNgh
n cng nghcht o m y
t hit kquy t r nh cng nghgia cng chi t it m ? T BCH TO TH? Y L? C
Thp
kim t r a: ? khng vung gc gi?a tm l? 32 v m?t dy <0.03/100 mm
nc Viii: KIM TRA VUNG GC GIA TM
L 32 V I MT Y A
Chng iv: kt qu nh gi
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
233
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
Kt lun
Sau thi gian nghin cu tnh ton, thit k v ch to t
thy lc ,c s hng dn tn tnh ca thy Nguyn Sn nh,
cng vi s ch bo ca cc thy c gio trong khoa C Kh cng
vi s n lc tm ti hc hi v lm vic n nay chng em
hon thnh n tt nghip ca mnh ng thi hn.
V c bn g t thy lc c thit k v ch to c kh
nng ng dng cao, vic thit k v ch to i khi vn cn v-
ng mc trong vic iu chnh kt cu ca cc c cu
m bo hiu qu s dng l cao nht do cn thiu kinh
nghim trong vic thit k , song di s hng dn tn tnh ca
thy Nguyn Sn nh chng em la chn c phng n
thit k v ch to ti u hon thnh sn phm ca mnh.
Chng em lp c quy trnh cng ngh gia cng cc chi
tit in hnh ca t thy lc: (M tnh, m ng, h thng
thy lc).
Do khi lng cng vic ln v kinh nghim thit k cn hn
ch m thi gian li khng nhiu nn n ca chng em
khng th trnh khi nhng thiu st v hn ch . Vy chng
em mong c s ch bo thm ca cc thy v kin ng gp
ca cc bn ti tt nghip ca chng em c hon thin
hn v qua s gip chng em nhiu hn trong qu trnh
lm vic thc t sau ny.
Mt ln na em xin chn thnh cm n cc thy c trong
khoa c kh c bit l thy Nguyn Sn inh trc tip hng
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
234
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghip
dn v ch bo chng em tn tnh trong sut qu trnh thc
hin ti !
H ni , Ngy 20 Thng 05 Nm 2011.
Nhm sinh vin
Nguyn Vn
nh
Nguyn T
nh
inh Vit
nh

ti liu tham kho
1- Thit k n cng ngh ch to my Pgs-Pts - Trn Vn
ch 1999
2- S tay cng ngh ch to my
Pgs-Pts - Trn Vn ch vPgs-Pts Nguyn c lc 2000
3- t lt g Trn Vn ch
4- Cng ngh ch to my tp1v 2 Pgs-Pts Nguyn c lc
1999
5- My ct kim loi Ngun Th Lng
6- C s my cng c
7- Dung sai Ninh c Tn
8- Ch ct v gia cng c kh H s phm k thut TP H
Ch Minh
9- Gio trnh thy lc
Lp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
235
Trng i Hc Cng Nghip H Ni n
tt nghipLp LT CH C Kh1-K3
Khoa C Kh
236