You are on page 1of 36

Educacin plstica e visual 1 de ESO

A BANDA DESEADA

A banda deseada
(cmic, historieta ou tebeo)
unha secuencia de imaxes que teen unha finalidade narrativa, dicir, un conxunto de imaxes que lidas unha

tras outra contan unha


historia.

Antecedentes histricos
longo da historia e nas distintas pocas e culturas sempre se fixeron representacins con finalidade narrativa.

No antigo Exipto, pintadas nas


paredes das tumbas dos farans, aparecen esceas nas que se explican feitos dun xeito narrativo.

Durante a idade media tamn


temos exemplos, como este panel no que se narra unha historia relixiosa.

Este tipo de representacin dar lugar aos paneis empregados nos cantos de cego.

A Calumnia de Apeles de Sandro Boticelli (1494-95) un exemplo de imaxe narrativa dentro do renacemento italiano.

A Primavera de Sandro Boticelli (1478) outro exemplo de imaxe narrativa case secuencial da mesma poca.

A batalla de San Romano de Paolo Uccello (1454) conta o que aconteceu nesta batalla, polo tanto, unha imaxe cun contido narrativo.

No noso contexto, atopamos as imaxes que empregou a igrexa catlica longo da sa historia nos frescos das igrexas. Cunha finalidade informativa, estas imaxes narraban a historia sagrada dun xeito secuencial e polo tanto narrativo. Un exemplo son os via crucis que atopamos en igrexas e catedrais, nos que podemos seguir unha historia por medio das sas vietas.

Anunciacin de Leonardo da Vinci (1481-82).

En xeral, considrase que a banda deseada, co nome de cmic en orixe, comeza a finais do sculo XIX coa publicacin das chamadas tiras cmicas nos peridicos dos EE.UU.

Tira cmica de Peanuts (Carlitos na edicin en Espaa) de Schulz.

a vieta
A unidade narrativa da banda deseada a vieta. A vieta representa un feito temporal desde un punto de vista concreto. A sucesin (secuencia) das vietas crea a narracin.

Tira cmica de Mafalda de Quino.

Para que a narracin tea lugar, as vietas teen que ter unha orde. A lectura occidental vai de esquerda a dereita e de arriba a abaixo. Na banda deseada xaponesa chamada manga, por exemplo, a orde da lectura de dereita a esquerda e de arriba a abaixo.

Lia de lectura

a pxina
A forma e o xeito de compoer a historia coas vietas crea a estructura do segundo elemento narrativo da banda deseada: a pxina.

a pxina

a pxina

Plana

A composicin dunha pxina pode desenvolverse a partir dunha vieta que abarca todo o espazo. a chamada plana, sobre a que se montan outras vietas.

Pxina-plana do albm El Incal luz de Moebius-Jodorowsky (1983).

Na banda deseada se combina a linguaxe grfica do debuxo xunto coa linguaxe escrita dos textos. Os textos poden ser de tres tipos:

- Cartelas - Bocadillos ou globos - Onomatopeias

Cartela
A cartela un texto narrativo no que se explica ou informa da accin, feitos ou outra informacin necesaria para comprender a accin. As cartelas funcionan como un narrador da historia, corresponde ao que en cinematografa se chama voz en off.

Vieta con cartela de un albm de Asterix de Uderzo-Goscini.

Bocadillo ou globo

Os bocadillos ou globos son os espazos nos que se sitan os dilogos e pensamentos das personaxes. Para que se entenda quen o que fala, teen un apndice que conecta o globo co personaxe que esta a falar chamado delta.

Bocadillo ou globo

O contorno e o tipo de lia que limita os globos infrmanos de que tipo de dilogo se produce. Serve para matizar e darlle mis expresin aos textos falados. Tamn se emprega para os pensamentos.

Onomatopeias

Son a banda sonora da banda deseada. Representan os sons, os rudos non articulados que producen os obxectos, as persoas ou os animais. Reforza a accin ou incluso substitue s imaxes. As onomatopeias, en xeral, complementan as imaxes e se empregan como elemento grfico especfico da banda deseada, sendo un dos elementos mis caractersticos desta linguaxe.

Onomatopeias

As accins que poden producir rudos se entenden na banda deseada por medio das onomatopeias.

Metforas visuais

Son imaxes simblicas convencionais que expresan estados de nimo, opinins ou sustituen textos, as metforas son outro dos elementos caractersticos da banda deseada.

Metforas visuais

As lias cinticas

O movemento dos personaxes e obxectos na banda deseada se ven reforzados co emprego das lias e cdigos cinticos.

As lias cinticas

Descomposicin visual

Para conseguir a sensacin de movemento, este descomponse en distintas fases que se representan de xeito simultaneo.

Planificacin
Planificar a narracin o que se chama en linguaxe cinematogrfica a montaxe. Cando planificamos decidimos o encuadre, deste xeito seleccionamos o que queremos mostrar na imaxe e como o queremos mostrar.

Planificacin

Gran plano xeral (GPX)

O gran plano xeral sirve para situarse nun espazo determinado no que vaise desenvolver a accin. Emprgase moitas veces como primeira vieta e soe ser unha paisaxe.

Planificacin

Plano xeral (PX)

O espazo e os personaxes estn proporcionados. D informacin da relacin entre personaxes e espazo.

Planificacin

Plano completo (PC)

As figuras represntanse de corpo enteiro, d informacin da relacin das figuras no espazo no que se atopan, sendo este secundario.

Planificacin

Plano americano (PA)

As figuras represntanse por riba dos xeonllos. Ten este nome polo cine no que nas pelculas do oeste tian que verse as pistolas dos personaxes.

Planificacin

Plano medio (PM)

As figuras represntanse por riba da cintura e cntrase no personaxe.

Planificacin

Primeiro plano (PP)

O elemento fundamental a faciana do personaxe, ten valor expresivo.

Planificacin

Primersimo primeiro plano (PPP)

Ten un forte valor expresivo no que se destaca unha parte do rostro do personaxe.

Planificacin

Plano detalle (PD)

Ten un valor narrativo e expresivo. Nel aparece illado un elemento importante da narracin. Sirve para reforzar a mensaxe.