You are on page 1of 3

SAMOISTOVARIVA

Namjena vozila
Kamioni samoistovarivai ili kamioni kiperi najee su koriena prevozna sredstva za prevoz graevinskih materijala izvan gradilita tj. za graevinske svrhe. To su vozila sa ojaanom voznom konstrukcijom, iza vozake kabine se nalazi prostor (tzv. sanduk) koji je privren na njegov stranji dio i po potrebi se moe ukositi (u smjeri osi kamiona ili u smjeru okomitom na os kamiona) kako bi se iz nje ispraznio teret. Naziv dolazi od njemake rijei "kippen", koja znai "nagnuti". Sanduk se nesmetano prazni (samoistovara) dizanjem unazad ili u stranu. Prave se uglavnom serijski u fabrikama u kojima se proizvode vozila i kamioni druge namene. Konstrukcija ovih kamiona dozvoljava njihovo korienje u javnom saobraaju.

sl.1 Kamion samoistovariva - kiper

Dimenzije vozila

Sl.2 Skica vozila u dvije projekcije

-Za primjer je uzeto vozilo Base Cab Model TGL C Cab - proizvodja MAN

Dimenzije vozila (mm)

Base Cab Model TGL C Cab 3050 3600 (min-max) 1293 - 1293 (min-max) 1075 1275 (min-max) 500 2204 2240 2576 771

L1 Rastojanje od prednjeg kraja do prve osovine L5 Rastojanje od prednjeg kraja do prve osovine L7 Rastojanje od zadnje osovine do kraja L9 Rastojanje od prednje osovine do kraja kabine B1 Unutranja irina kabine B2 Ukupna irina kabine H1 Ukupna visina vozila H3 Ukupna visina tokova

Dimenzije tovarnog prostora

sl.3 Skica tovarnog prostora vozila

Dimenzije tovarnog prostora (mm)


B Ukupna irina tovarnog prostora L Ukupna duina tovarnog prostora H Ukupna visina tovarnog prostora 2240 4000 1800

Snaga motora
Snaga motora varira od vrste i namjene vozila pa tako je to sluaj i kod samoistovarivaa. Kod ovoga vozila na sl. 2 model motora je etverocilindrini sa 4.6 litra radne zapremine i snagom od 250 kW ili 360 KS. 265 kW (360 KS) 4 Cilindra, 4.6 litra

Masa praznog vozila Masa vozila max Korisna nosivost Maksimalna brzina

10 250 kg 19 000 kg 15 000 kg 110 km/h


sl.4 Kamion kiper