You are on page 1of 3

TRI LEPTIRA Likovi: Prvi leptir (uti), Drugi leptir (crveni), Trei leptir (beli), Prva lala (uta),

Druga lala (crvena), Trea lala (bela), Vetar, Sunce, Oblak, Scena: (Livada puna raznobojnog svea. Uz vedru muziku veselo lete leptiri po sceni. Lale se njiu u ritmu muzike- valcer cvea.) Prvi leptir: Najvie volim prolee. Tada livada obue svoju najlepu haljinu i zamirie novim mirisima. Drugi leptir: I ja volim prolee, vesele me topli sunevi zraci i golicaju moje pipke. Trei leptir: (doleti veselo do prva dva leptira) Doite, pronaao sam neto.(lete zajedno do drveta i neto nerazumljivo priaju, vraaju se na sredinu scene). Prvi leptir: Ba je lep onaj cveti. Samo je jo mali, moramo saekati da naraste, pa emo ga pozvati u igru. Drugi leptir: Lepo je kada nae novog prijatelja. Trei leptir: Znao sam da u vas obradovati svojim otkriem (leptiri lete i sleu na tulipane) Prva lala: Danas je tako veselo na naoj livadi. Druga lala: Vetra tako lepo svira po mladim granama Tpea lala: Volim kad svira valcer. ini me sretnim kada se njiem u tom ritmu. Prvi leptir: Vi ste lale danas raspoloene za igru. Drugi leptir: Otpleimo zajedno jedan ples. Trei leptir: Molim vas gospoice lalo zaigrajte sa mnom. (pleu valcer. Odjednom nena muzika prestaje, uju se uznemireni tonovi. Vetar jae duva, a oblak se pribliava suncu. Leptiri i lale prestaju da pleu. Leptiri lete levo-desno, skoro se sudarajui, uz uplaeno glasanje.) Prvi leptir: Beimo brzo kui. Pokisnue nam krila, a onda vie nikada neemomoi leteti. Drugi leptir: Letimo bre. (leptiri lete prema drvetu i nestaju iza njega. Ubrzo se vraaju uplaeni.) Prvi leptir: ta emo sada, mama je zatvorila vrata da kia ne pada u kuu. Zaboravila je da smo mi na livadi.

Drugi leptir: Znam ta emo. Trei leptir: (radoznalo) ta? Drugi leptir: Zamoliemo lale da nas sakriju od kie. Trei leptir: Dobro si se setio, pa lale su nam prijateljice. Prvi leptir: Idemo. (sva tri leptira doleu do bele lale) Trei leptir: Molim te lalo sakrij nas od kie. Bojimo se da nam ne pokvasi krila. Neemo vie moi leteti, a moemo i uginuti. Tpea lala: Primiu samo tebe beli leptiru, jer si iste boje kao ja. Tvoje prijatelje ne mogu primiti. Trei leptir: Kad nee da primi i moje prijatelje, neu ni ja da se sakrijem kod tebe. (lete prema crvenoj lali) Drugi leptir: Lalo, molim te sakrij nas od kie. Bojimo se da nam ne pokvasi krila. Neemo vie moi leteti, a moemo i uginuti. Druga lala: Primiu samo tebe crveni leptiru, jer si lep kao ja. Tvoje prijatelje ne mogu primiti. Drugi leptir: Kad nee da primi i moje prijatelje, neu ni ja da se sakrijem kod tebe. Prvi leptir: Zamoliu utu lalu, moda nam pomogne. (lete prema utoj lali) Prvi leptir: Molim te lalo primi mene i moje prijatelje. Sakrij nas od kie. Bojimo se da nam na okvasi krila. Neemo vie moi leteti, a moemo i uginuti. Prva lala: Primiu samo tebe, jer si lep i ute boje kao ja.Tvoje prijatelje ne mogu primiti. Prvi leptir: Neu, kad nee da primi i moje prijatelje, neu ni ja kod tebe. Vetar: (duva i kree se po sceni) Lepo smo se zabavljali i igrali, ali neto je pokvarilo nau iogru. Mislio sam da e se svi radovati mom prijatelju oblaku i lepoj prolenoj kiici. Zaboravio sam da su leptirii nena stvorenja i da ih kia moe ubiti. Oblaiu ne ljuti se, igraemo se drugi put. Molim te idi na drugu livadu. Oblak: Kako u sam da se igram? Poi i ti samnom.

Vetar: Hou oblaiu, evo me. Oblak: Pozovi i decu da se igraju sa nama. Vetar: Dobro. (obraa se deci u publici) Deco, pomozite mi da pokrenemo oblai. Duvajte ovako kao ja. (duva i deca, jo, jae) (oblak i vetar odlaze sa scene) (za vreme razgovora vetra i oblaka, leptiri su se uureni ispod drveta i lagano podrhtavaju od straha. Njihovo podrhtavanje ne treba da bude prejako da ne odvlai panju dece dok traje dijalog izmeu vetra i oblaka) (kada vetar i deca ponu duvati, cvetovi se savijaju na tu stranu, a leptiriri se jo vie stisnu jedan uz drugog) (prvo sa scene nestaje oblak a dok je vetar ve na izlasku leptirii im dovikuju) Sva tri leptira: Hvala tiiii vetre. Ti si pravi prijatelj. (jo malo lete veselo, uz veselu muziku, po pozornici i oni odleu sa scene).