Sigla SC

……….……………………………………………..……

SRL/SA

PLANUL CALITATII
COD: PC –
..........

Revizia Nr. 0 1 2 3

 Data intrarii in vigoare ……….………………  Difuzare: - controlata - necontrolata  Exemplar Nr.

 
………

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Revizia: ........ Editia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

IDENTIFICARE OBIECTIV
Denumire Obiectiv / Lucrare: Adresa/Locatie: Investitor: Proiect Nr.: Elaborare Proiect: Verificare Proiect:
.................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ............................................ ................................................................................................. .................................................................................................

Autorizatie de construire: ............................................ Antreprenor/AG: Constructor/ Subantreprenor:
.................................................................................................

................................................................................................

.............. Revizia: ... Sistemul calitatii » CAP.............Testarea produsului aprovizionat / pus in opera ................................................. scopul si domeniul de aplicare al Planului Calitatii »» 02..... Nr. 2....Colaboratori....... Subcontractanti » CAP... Pag.......Comanda / contractul de aprovizionare ......... COD PC .......Şef punct lucru / Sef santier ....... Obiectiv / Lucrare ..Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ) ..... Analiza contractului » CAP......Transpotul produsului aprovizionat .....Receptia / Verificarea produsului aprovizionat ...... Introducere »» 01.  Responsabilitati specifice atributiilor ............... 3... Documente de referinta »» 03....... Aprovizionarea  Procesul de aprovizionare  Masuri de asigurare a calitatii .Selectarea furnizorilor...... 6...................... implementarea si controlul activitatilor .... 5..... Controlul documentelor si datelor » CAP..... 0......Depozitarea produsului aprovizionat . Controlul proiectarii » CAP......... Obiectul.PLANUL CALITATII SC ... Elaborarea. 4..Responsabil Controlul Calitatii ( CQ ) . Definitii si abrevieri »» 04............ ........... 1.................... Editia: .................. ....Planificarea.. . ...... Responsabilitatile managementului..... Politica si obiectivele societatii privind calitatea  Declaratia conducerii societatii  Obiectivele privind calitatea  Organizare  Responsabilitati si competente generale privind calitatea.....Responsabilii de activitati ........ CUPRINS » CAP. difuzarea si modificarea Planului Calitatii » CAP.Şef punct lucru / Sef santier .................

.... functie ) ...... Formulare aplicabile ( Procese Verbale .. 13.......... Documentatii generale de referinta in asigurarea calitatii si conformitatii »» 02..... COD PC ................. 19............. Instruire » CAP. livrarea........ 12.....................PLANUL CALITATII SC ... Inspectii si incercari » CAP.. Panotaj..... depozitarea si conservarea produselor » CAP.................. Controlul inregistrarilor referitoare la calitate » CAP............... Nominalizari personal ( se emite de societate ) Se anexeaza fisele ce nominalizeaza si desemneaza peronalul ( nume .. 14....... Plan control calitate...... Revizia: .................. 20. masurare si incercare » CAP.. 7.......... Tehnici statistice » ANEXE »» 01.... Pag....... 15.... verificari si incercari ( PCCVI ) Se anexeaza PCCVI............ ) »» 05............ ......... Controlul produsului furnizat de client » CAP.......... Transportul.... etc. 8... Evidenta teste si incercari materiale............ manipularea. 9..... 16...... Proceduri de lucru ( Proceduri Tehnice de Executie . Actiuni preventive si corective » CAP.......... 17.... Identificarea si identificarea produsului / lucrarii » CAP............ . .... specific obiectivului »» 04.PTE ) Se anexeaza Procedurile Tehnice de Executie specifice obiectivului »» 03. Editia: ... Audituri interne ale calitatii » CAP........complete..... 18..... » CAP... 11...... Stadiul inspectiilor si incercarilor » CAP. 10.... Nr........ Service – NU se aplica » CAP... Controlul echipamentelor de inspectie. Controlul produsului neconform » CAP..... Obiectiv / Lucrare ............ Controlul proceselor » CAP.

........................ Editia: ....................... Totodata...... cu prevederile si legislatia in vigoare la nivel republican............... Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului...... ca pe parcursul tuturor activitatilor desfasurate...... INTRODUCERE 0..........client.................... Obiectiv / Lucrare . Planul Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului..................... pentru fiecare compartiment din cadrul societati si pentru fiecare angajat........................................  Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii ..  Legea 50/1991 revizuita – privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ..... rezolvarea interfetelor societate ...........2. SCOPUL si DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI CALITATII Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala ..................  a documenta sistemul calitatii ............................... specifice profilului de activitate declarat si autorizat.............. Nr...  a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ......... Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii . Planul Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate....................................... societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate.....  HGR 272/1994 – Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii ............................. 0................................... implicata in realizarea lucrarilor....................... Pag............ CAP..... Planul Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate............ in calitate de:  constructor / executant direct  subantreprenor  antreprenor Acest document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de catre societate....................... ...........PLANUL CALITATII SC ............ ............. DOCUMENTE DE REFERINTA Reglementari legislative...... COD PC .............................. Revizia: ...................... Data aprobarii: -1- Exemplarul: .......  HGR 766/1977 – Hotararea pentu aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ..... pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a obiectivului: ...1......... Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de:  a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ...... 0.......... OBIECTUL.................................................. societate – subcontractanti / furnizori............... pentru a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului.................. ............

...................... -2- ..... ............ / .... / ..

............ Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza  Alte Normativ-e si Stas-uri in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor ..... tapete Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli... gaze Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice................... Pag.........................................  HGR 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor.....PLANUL CALITATII SC ......... scafe....... placaje................. Revizia: ... plinte..........  HGR 273/1994 – Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ........ a executiei lucrarilor si a constructiilor ............ Obiectiv / Lucrare . beton armat şi beton precomprimat Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli........... Reglementari tehnice in vigoare in domeniu » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton. fotometrice şi cadastrale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale... .. elemente de scări Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice................... .....................  C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente .......... Nr..... agrozootehnice şi de irigaţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice......... condiţionarea aerului..... topografice...... .. amenajărilor şi regularizărilor de râuri Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Data aprobarii: -3- Exemplarul: ........... COD PC ............................................................ Editia: ...................

-4- . ............................. / ... / ............

p..P...R.D...N... Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor ICECON Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii U. Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate I..S.....M. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului M.... Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti U. Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii I...A.L.C.B.....L....... Nr. Of..B..P..P... Organizare şi Cibernetică în Construcţii I. ..C.. Buletinul Construcţiilor... S.C.P.......... Institutul de Construcţii Bucureşti I.... Buletinul Tehnic Rutier I.D.C.............R....L... schele Reglementări tehnice privind proiectarea lucrărilor de tâmplărie şi geamuri Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii * Legenda: M...C....Lucrărilor Publice şi Locuinţelor M................D.PLANUL CALITATII SC .. Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii Data aprobarii: . eşafodaje. montarea şi exploatarea/întreţinerea tămplăriei termoizolante şi a pereţilor cortină Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de cofraje.........C. -5- Exemplarul: .... .C. / ...P..R. Administraţia Naţională a Drumurilor I.... Institutul Central de Cercetare......E...T..... Ministerul Dezvoltării.L.......E... » » » » » » » » » » Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii.....A..I.C...... Consultanţă. Autoritatea Feroviară Română D....F.... Institutul Central de Proiectare......... I Monitorul Oficial al României.......U.P... 10/1995 Reglementări tehnico-economice şi metodologice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi Reglementări tehnice privind producerea .L. Obiectiv / Lucrare ... Regionale şi Locuinţei M..... editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor B...C..... Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală I..T.. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr.. Institutul Central de Cercetare.... Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului A.P.C..... Construcţiilor şi Turismului M.... ..T..D..G.L.......C.....T.C.....A...................P...L.. Editia: ....U. Aparatură. Pag.....C..........D.T.T.. Proiectare şi Directivare în Construcţii M...C.O..P.... Institutul de Proiectare.S.T.. ......D........ Proiectare şi Directivare în Construcţii I...A....... Transporturilor şi Turismului M...........C....C.R.. Revizia: .. Ministerul Transporturilor.. Partea I B. Ministerul Lucrărilor Publice.... Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu C... COD PC . Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate I...........C.....I.T.... Ministerul Dezvoltării..C...................A......F......P. / .........M....N.....C....... Direcţia Drumuri A.C.

.....................  SR EN ISO 9002/1995 Sistemul calitatii......................N.........  Legea privind protecţia muncii ....... Linii directoare pentru planurile calitătii. ............  Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj ..... aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii ...  SR EN ISO 9001/2001 Sisteme de management al calitatii........ Cerinte....... montaj si service. Protectia muncii si PSI... Pag. Obiectiv / Lucrare ........  SR EN ISO 9000/2006 ( anulează şi înlocuieşte ISO 8402/1995 ) Sisteme de management al calitatii......  SR ISO 10013/2003 Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii......  SR EN ISO 9004/2001 Sisteme de management al calitatii.......... Lista standardelor publicate si / sau abrogate se regaseste in catalogul standardelor romane editat anual de ASRO.............................. Revizia: ..... Navale şi Aeriene Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate Regia Naţională de Electricitate Referitoare la sistemul calitatii. I....... Specifice produselor si proceselor  Standardizare – lista standardelor in vigoare utilizate in constructii . Principii fundamentale si vocabular..S.D..lista normativelor cu caracter republican....... IPTANA-SA CESTRIN ANRDE RENEL Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului Inspectoratul de Stat în Construcţii Institutul de Proiectări Transporturi Auto......................PLANUL CALITATII SC .P....... Editia: ..................  SR ISO 10005/2007 ( înlocuieşte SR ISO 10005/99 ) Sisteme de management al calitătii. Nota.............................. in vigoare...  ICCPDC – INCERC ...F....... I.. iar lista normativelor in buletinul constructiilor cu aparitie anuala.C......... Nr. ...... Model pentru asigurarea calitatii in productie.. Data aprobarii: -6- Exemplarul: .... COD PC ......................C..................  Norme republicane de protectia muncii.. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. Lista standardelor publicate / abrogate se regaseste in Catalogul standardelor romane editat anual de ASRO....... ..

........ -7- ........ / ........ / ......... ............

.......Aparate de Măsură şi Control • Amd ..... Revizia: ............ Nr.. DEFINITII SI ABREVIERI Pentru prezentul Plan al Calitatii se aplica definitiile din SR EN ISO 9000/2006 ( anulează şi înlocuieşte ISO 8402/1995 ) Abrevieri ( sumar ) • AC ........ Specifice obiectivului / lucrarii........... cod MC-00.......................  Procedurile sistemului calitatii aplicabile in societatea . Caiet de sarcini ( Nr............  Manualul calitatii.............................PE..........  Proceduri tehnice de executie aplicabile la executia obiectivului / lucrarii ............................... ......................... Editia: .................... 9/1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ............... M...........................................A..  Norme PSI .... ...... verificari si incercari Data aprobarii: -8- Exemplarul: ....T......... Proprii.................................... * Toate echipamentele utilizate trebuie să fie atestate de Comisia Naţională de Atestare a Maşinilor şi a Echipamentelor de Construcţii ................. nr........Amendament • CCVI ..P. COD PC .L....... Obiectiv / Lucrare ....... ) ..CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrărilor executate * Seful punctului de lucru are obligaţia să ia toate măsurile ce se impun pentru prevenirea oricaror riscuri de accidente şi de incendii..........3.  Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor ............. .............. Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza  Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor ...........  Documentatii tehnice aplicabile specifice obiectivului / lucrarii: Proiect Nr.  Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii – Buletinul construcţiilor ... Stas-uri ) aplicabile la executia obiectivului / lucrarii . Pag...........  Reglementarile tehnice ( Normativ-e.......... .........................Control calitate.....................  Ord..............PLANUL CALITATII SC ....Actiune corectiva • AQ ...... 0......Asigurarea Calităţii • AMC ..

...................... / ... / ....... -9- ........... ..

..........Proces verbal • QIP ...........Procedura Tehnica • PTE ..Extras • Ed.Procedura Generala • PL .... Obiectiv / Lucrare .....Dispoziţie de Şantier • Ext.Procedura operationala • PS ... Revizia: ...........Planul Calitatii • PCCVI . .......Procedura de lucru • PO .. • CE ..Procedura tehnica de executie • PV ................Conformitate Europeana ( marca CE ) • CQ ...Standard european • FA ......Nu se Aplică • OETC .Control Tehinic de Calitate • CWQC .......... .........Raport de actiune corectiva/preventiva • RMC ..........Editie • EMI ............ ......Raport de neconformitate • RT .. ..................Procesele de Imbunatatire a Calitatii • R . .......Fisa de Autocontrol • ICS .Responsabil Managementul Calitatii • RNC .. ..... verificari si incercari • PG ...Punct de asistare ( inspectii/incercari in prezenta clientului ) • PAC .Director General • DS ......... / ..............................................Procedura de sistem • PSt..Program de Asigurare a Calităţii • PC .....Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor • DG ................Punct de stationare ( inspectii/incercari pentru predare intermediara ) • PT ................Manualul Calitatii • N/A .Instructiune de lucru • ISO ....Organizatia Internationala pentru Standardizare • MC ............Formulare aplicabile • FD ...Recomandare • RAC/P ......... Pag.Profil international standardizat • IL ......Reteaua de informare ISO • ISP ... COD PC ......Raport tehnic Data aprobarii: ......Organizatia Europeana pentru Testare si Certificare • PA ............ ................Controlul calitatii • CT (TQ) ...........Calitate Totala • CTCC (CQ) ...Faza determinanta • FAQ .. ..Clasificarea Internationala pentru Standarde • ISONET ..... Nr........ / .....Plan de control calitate...... Editia: ........10 - Exemplarul: ..PLANUL CALITATII SC ..Echipamente de Masură şi control • EN ........

................... .....Sistem de Management al Calitatii • ST ........ 5.......................  copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare ) 4......Subcomitet • SMC ..... Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial..... Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem “Controlul documentelor si al datelor”............... 7.. . ...4..... 3... Reviziile se efecteaza pe capitole. 9...Controlul Calitatii Totale • TQM . ..........Sistemul de Management al Calitatii • SR ......... Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.. 2.. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia anterioara...... Revizia: ......11 - Exemplarul: ....PLANUL CALITATII SC .................... se va ocupa de elaborarea............ / ......... • RTE .......... difuzarea si modificarea Planului Calitatii.....Specificatii tehnice • TQA ..............Sistem de Asigurare a Calităţii • SC .............. ...... Editia: ..Standard roman • SMC ................ Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari ale documentelor de referinta............ COD PC ................... Atunci cand un capitol se modifica.... DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI CALITATII 1.......... 8........... Planul Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:  copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de actualizare ) .... Data aprobarii: . ELABORAREA.... 6............... ca si revizia Planului Calitatii indicata pe pagina de garda.....Sistem armonizat • SAC .......... Pag................... numarul reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate...... Nr.Managementul Total al Calitatii 0......................................................Responsabil Tehnic cu Executia • SA .... Obiectiv / Lucrare ....... Difuzarea Planului Calitatii este inregistrata in lista de difuzare.. / .......Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii ....Asigurarea Calitatii Totale • TQC ............

.................................... furnizori... in vederea dezvoltarii capacitatilor si performantelor ... angajati.. Acest lucru se realizeaza acordand o importanta deosebita tuturor cerintelor si opiniilor exprimate de partile interesate: clienti. POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA... ...............PLANUL CALITATII SC .. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI........... Declaratia conducerii societatii In acord cu hotararea tuturor membrilor... sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii societatii pe piata si in acelasi timp pentru satisfacerea cerintelor materiale si profesionale ale personalului.... asociatilor si personalului desemnat cu responsabilitati in cadrul societatii........1.......... Obiectivul principal al conducerii este acela de a realiza / antreprenoria lucrari de inalta calitate...............promovarea consecventa a imaginii societatii Conducerea societatii analizeaza periodic politica si obiectivele societatii in domeniul calitatii...........acces la sisteme informatice performante ..........12 - Exemplarul: . . . 1... societate..... ........................ 1.. furnizori........ COD PC ......... .... cu legislatia si normativele in vigoare pentru segmentul de activitate al societatii.. . in conformitate cu cerintele clientilor nostri.....motivarea personalului societatii in scopul realizarii obiectivelor propuse .......... acestea fiind actualizate si adecvate permanent scopurilor propuse......... Tot personalul societatii este implicat in procesul de asigurare. a decis implementarea unui sistem de asigurare a calitatii in activitatea proprie societatii.................... ................ angajati....... si in acelasi timp in conditii de eficienta si profitabilitate pentru societate................ ........................ / .. Insusirea si respectarea de catre toti salariatii si colaboratorii / subcontractorii societatii a masurilor introduse.......asigurarea unu mediu de lucru optim si stimulativ........................ dezvoltare si imbunatatire permanenta a sistemului de management al calitatii...........asigurarea resurselor adecvate de lucru ......... Pag.. ........implicarea totala a conducerii societatii .... conducerea societatii comerciale ............ / ... societatea pune accent pe parteneriate cu furnizori de servicii si produse a caror calitate Data aprobarii: .... .. Obiectiv / Lucrare .. Eficienta activitatii societatii in scopul atingerii obiectivelor propuse. Totodata...... in scopul satisfacerii cerintelor si asteptarilor fiecarui client........... .......... CAP...actualizarea si insusirea permanenta a noilor procese tehnologice in domeniu . .......utilizarea de tehnologie performanta in domeniu ....actualizarea si insusirea permanenta a noilor reglementari in domeniu ................... Revizia: ..... pentru a se raspunde prompt si eficient cerintelor si asteptarilor tuturor partilor: clienti.... este garantata de Directorul General prin: ........... Editia: ............. Nr.

........... conducerea societatii a hotarat stabilirea si mentinerea unui sistem eficient si asigurator de asigurare a calitatii..................... DIRECTOR GENERAL..........PLANUL CALITATII SC ........................ astfel incat sa se asigure conformitatea cu standardul de asigurare a calitatii ales drept referinta si cu reglementarile legale si tehnice in vigoare.... manualul calitatii si procedurile de sistem................. planificat si dezvoltat in concordanta cu functiile. va incredintez ca vom depune toate eforturile pentru alocarea resurselor morale si logistice necesare implementarii si functionarii eficiente a sistemului calitatii adoptat................................. este atestata si certificata................. Nr.............. In numele meu si al societatii............... Conducerea societatii a decis ca reprezentantul managementului cu calitatea va fi Directorul General........................................... iar pentru gestionarea problemelor legate de elaborarea. ......... ............................................. COD PC ............. ..... .. / ........ Data aprobarii: .... cu cerintele contractuale si cu legislatia / reglementarile aplicabile pentru segmentul de activitate al societatii....................... Obiectiv / Lucrare . / . Pag. Responsabilul cu asigurarea calitatii este direct subordonat Directorului General... conducerea societatii a numit pe D-nul .......... . deoarece calitatea serviciilor oferite clientilor nostri este conditionata de calitatea serviciilor si produselor utilizate............................................. atributiile si responsabilitatile desemnate / existente in societate... Sistemul asigura determinarea si concretizarea in practica a conformitatii lucrarilor executate......... care va indeplini functia de Responsabil cu asigurarea calitatii.... Editia: ..............13 - Exemplarul: .. .............................. descriu modul de structurare a sistemului calitatii si masurile concrete de realizare a cerintelor...... Documentele sistemului calitatii......... privind cerintele de calitate si garantie..................................... implementarea si verificarea sistemului calitatii... In vederea realizarii acestor obiective...................... Revizia: ..

. 1............. caietului de sarcini...................... asigurarea ca serviciile................3.................................. Pag.... Organizare 1.............. proiectului.... in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor.. etc. conducere si control a lucrarilor:  Sef punct de lucru / Sef santier: Ing............ utilajele....... 1..... . ........... Pentru planificarea........................................ si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitate si conform......................... aceste cerinte ................ inregistrarilor...................................... conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare: Data aprobarii: ......................................... Editia: .... Revizia: ........   2... 3................... Obiectiv / Lucrare ................ materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate....................... conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de coordonare............... exprimata de conducerea societatii pentru realizarea obiectivului / lucrarii nominalizate........................ 4... ...... ........... in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de catre societate.. .... Nr... ....... proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat...................... ............... stabilirea canalelor de informare optime.. .............. COD PC . 2..................... au fost definite urmatoarele: 1.... si totodata cu legislatia..... / . Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta .... analiza regulata a sistemului managerial................. instructiunilor............... si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate..2.. dispozitiilor. Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ): Ing...... precum si pentru asigurarea cerintelor de calitate.............................................................. reglementarile si normativele tehnice aplicabile .. 5......................................PLANUL CALITATII SC ............... Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ): Ing. .............................................14 - Exemplarul: .. identificarea clara a cerintelor clientului.... Obiectivele privind calitatea Pentru realizarea politicii privind calitatea............. implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerintele contractului...... / ..

...............controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme.... conform specificului obiectivului / lucrarii asumate..... Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate / atribuite de conducerea societatii........verificarea initierii. in conformitate cu prevederile contractului............................. Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea................. .. si initierea de actiuni preventive si corective ................................ prestatori..................... Pag......identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor organizatorice dintre compartimente....... a).... Editia: .... b).............. sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori......PLANUL CALITATII SC ........... .. .. de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii.controlul permanent al serviciilor / produselor prestate...... ... Furnizori de utilaje Furnizori de materiale Laborator teste materiale ………………….......... responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa: . Nr................. a legislatiei....... ........... COD PC .......…… Teste nedistructive Studii Geotehnice Topografie / Topometrie RTE DIRECTOR GENERAL Responsabil Protectia muncii CTCC/C Q SEF SANTIER Sefi de lucrari Echipe muncitori Responsabil aprovizionare Responsabil utilaje Maistri 3.......... .......... reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii ... Revizia: ................15 - Exemplarul: .............. proiectului si caietului de sarcini.. aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si constatarii serviciilor / produselor neconforme ..... Obiectiv / Lucrare ... Data aprobarii: . Responsabilitati si competente generale privind calitatea............................

........ ..16 - .............. . / ............. / ........

. Pag................ intocmit conform HGR 766........... .................... Revizia: .........: 0745 395 485 ............................. Obiectiv / Lucrare ....................................ro ......ro ........................ Nr............................................ Planul Calitatii poate fi achizitionat integral.............. COD PC ..................... ............PLANUL CALITATII SC .... ......abstract-co..Licitatii / achizitii lucrari ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contact: .... . Editia: ..Email: office@abstract-co.....Web: http://www.................... Ati derulat un extras din continutul Planului Calitatii...Consolidarea increderii clientului in capacitatile si disponibilitatile societatii ..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPUL Planului Calitatii: ...............Tel......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful