Khalifah Umar Bin Abdul Aziz ( Umar II

)
1. Kisah Umar bin Khattab berkaitan dengan kelahiran Umar II Silsilah keturunan Umar dengan Umar bin Khattab terkait dengan sebuah peristiwa terkenal yang terjadi pada masa kekuasaan Umar bin Khattab. "Khalifah Umar sangat terkenal dengan kegiatannya beronda pada malam hari di sekitar daerah kekuasaannya. Pada suatu malam beliau mendengar dialog seorang anak perempuan dan ibunya, seorang penjual susu yang miskin. Kata ibu “Wahai anakku, segeralah kita tambah air dalam susu ini supaya terlihat banyak sebelum terbit matahari” Anaknya menjawab “Kita tidak boleh berbuat seperti itu ibu, Amirul Mukminin melarang kita berbuat begini” Si ibu masih mendesak “Tidak mengapa, Amirul Mukminin tidak akan tahu”. Balas si anak “Jika Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Tuhan Amirul Mukminin tahu”. Umar yang mendengar kemudian menangis. Betapa mulianya hati anak gadis itu. Ketika pulang ke rumah, Umar bin Khattab menyuruh anak lelakinya, Asim menikahi gadis itu. Kata Umar, "Semoga lahir dari keturunan gadis ini bakal pemimpin Islam yang hebat kelak yang akan memimpin orang-orang Arab dan Ajam”. Asim yang taat tanpa banyak tanya segera menikahi gadis miskin tersebut. Pernikahan ini melahirkan anak perempuan bernama Laila yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Asim. Ketika dewasa Ummu Asim menikah dengan Abdul-Aziz bin Marwan yang melahirkan Umar bin Abdul-Aziz. Imam Tarmizi meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa khalifah Umar Al-Khattab berkata : "Dari kalangan zuriatku akan ada seorang lelaki ;berparut di wajahnya. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan." Ternyata isyarat in terjadi kepada Sayidina Umar bin Abdul Aziz, sewaktu kecil beliau telah dilukai seekor binatang tepat di dahinya. Bapaknya menyapu darah yang mengalir di kepalanya lantas berkata, "Kalau engkau lah lelaki berparut di dahi yang diisyaratkan itu, niscaya engkaulah orang yang bahagia."

2. Kelahiran Umar bin Abdul Aziz Saat itu, Ummi Ashim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz adalah Gubernur Mesir di era khalifah Abdul Malik bin Marwan (685 – 705 M) yang merupakan kakaknya. Abdul Mallik bin Marwan adalah seorang shaleh, ahli fiqh dan tafsir, serta raja yang baik terlepas dari permasalahan ummat yang diwarisi oleh ayahnya (Marwan bin Hakam) saat itu. Dari perkawinan itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan di Halawan, kampung yang terletak di Mesir, pada tahun 61 Hijrah (dalam satu riwayat yang lain tahun 63H). Umar kecil hidup dalam lingkungan istana dan mewah. Saat masih kecil Umar mendapat kecelakaan. Tanpa sengaja seekor kuda jantan menendangnya sehingga keningnya robek hingga tulang keningnya terlihat. Semua orang panik dan menangis, kecuali Abdul Aziz seketika tersentak dan tersenyum. Seraya mengobati luka Umar kecil, dia berujar :

Mimpi Umar bin Khattab insyaallah terwujud. b. Yusuf b.. Sulaiman bertanya kepada Umar "Apakah yang kau lihat wahai Umar bin AbdulAziz?" dengan niat agar dapat membakar semangat Umar ketika melihat kekuatan pasukan yang telah dilatih. a. Beliau telah menghafaz al-Quran sejak masih kecil. Urwah b. sebagai tambahan banyak orang yang berimigrasi ke Madinah dari Iraq. keempat saudaranya pun semua khalifah. dan Hisyam. Masa di Madinah itu menjadi masa yang jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Abdullah b.. Masa Sebelum Menjadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz mempersunting Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan sebagai istrinya. Kekuasaan Bani Umayyah sangat kukuh dan stabil. Pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul-Malik. . Beliau telah berguru dengan beberapa tokoh terkemuka spt Imam Malik b. Demikian juga. beliau dilantik menjadi menteri kanan dan penasihat utama khalifah. mencari perlindungan dari gubernur mereka yang kejam. dan menolak untuk menunjuk saudara kandung dan anaknya sendiri pada saat pemilihan khalifah dan menunjuk Umar.“Bergembiralah engkau wahai Ummi Ashim. yaitu Al Walid Sulaiman. Pada masa itu usianya 33 tahun. Al-Hajjaj bin Yusuf. Sulaiman mengajak Umar ke markas pasukan Bani Umayyah. dengan fitnahan bahwa Umar melindungi pemberontak Iraq. dialah anak dari keturunan Umayyah yang akan memperbaiki bangsa ini. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan adalah putri dari khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jaafar. Era Khalifah Walid Bin Abdul Malik ( 715 – 715 M ) Pada masa Khalifah Walid Beliau memegang jabatan gubernur Madinah/Hijaz dan berjaya memerintah wilayah itu dengan baik. 3. Anas. Al Yazid. yang juga merupakan sepupu Umar selalu mengagumi Umar. Hal tersebut menyebabkan kemarahan Hajjaj. Sulaiman. Merantau ke Madinah untuk menimba ilmu pengetahuan. Era Khalifah Sulaiman Bin Abdul Malik ( 715 – 717 M ) Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik memerintah. pada waktu itu Umar masih layaknya orang kebanyakan bukan sebagai calon pemangku jabatan khalifah. dimana keluhan keluhan resmi ke Damaskus berkurang dan dapat diselesaikan di Madinah. Zubair. Beliau senantiasa berada di dalam majlis ilmu bersama-sama dengan orang-orang yang pakar di dalam bidang fikih dan juga ulama-ulama. Tetapi sejak itu. Abdullah dan sebagainya. Suatu hari. Mereka berdua sangat erat dan selalu bersama. Umar sudah memiliki reputasi yang tinggi di Kekhalifahan Islam pada masa itu. dan ia menekan Walid untuk memberhentikan Umar dengan cara memfitnah beliau.“ Umar bin Abdul Aziz menuntut ilmu sejak beliau masih kecil.  Kedekatan Umar dengan Sulaiman Sulaiman bin Abdul-Malik merupakan sepupu langsung dengan Umar. Ketika Fatimah dipinang untuk Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dengan beberapa tokoh terkenal di Mesir. Walid tunduk kepada tekanan Hajjaj dan memberhentikan Umar dari jabatannya ketika itu usianya lebih kurang 28 tahun. dunia dinaungi pemerintahan Islam.

Jika Khalifah Sulaiman adalah pemimpin biasa. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada usianya 37 tahun.a. Masa Kekhalifahan Menjelang wafatnya Sulaiman. a. Atas wasiat yang dikeluarkan oleh khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. dan engkau adalah orang yang paling bertanggung jawab dan akan ditanyakan oleh Allah mengenainya". Beliau dilantik menjadi Khalifah selepas kematian Sulaiman bin Abdul Malik tetapi beliau tidak suka kepada pelantikan tersebut.Namun jawab Umar. namun beliau menerima dengan hati terbuka bahkan kagum dengan kata-kata itu. Lalu beliau berpesan kepada orang ramai supaya bertakwa. 4. Khalifah Sulaiman berkata lagi "Engkau tidak kagumkah dengan kehebatan pemerintahan kita ini?" Balas Umar lagi. Sosok Umar Bin Abdul Aziz . Jawab Khalifah Sulaiman. antara perkara yang menyebabkan engkau dijaga di dalam kubur dan menerima syafaat dari Allah di akhirat kelak adalah apabila engkau tinggalkan untuk orang Islam khalifah yang adil. Lantas beliau berdiri dan berpidato dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi s. sudah barang tentu akan marah dengan kata-kata Umar bin Abdul-Aziz. Sekarang aku membatalkan baiah yang kamu berikan kepada aku dan pilihlah seorang Khalifah yang kamu suka”. Tiba-tiba orang ramai serentak berkata: “Kami telah memilih kamu wahai Amirul Mukminin dan kami juga rela kepada kamu. Wahai sekalian umat manusia! Taatlah kamu kepada aku selagi aku taat kepada Allah di dalam memimpin kamu dan sekiranya aku tidak taat kepada Allah. Oleh yang demikian perintahlah kami dengan kebaikan dan keberkatan”. "Wahai Amirul Mukminin. Lalu beliau memerintahkan supaya memanggil orang ramai untuk mendirikan sholat pada hari jumat. dia wajib ditaati dan Barang siapa yang tidak taat kepada Allah. "Bahkan yang paling hebat dan mengagumkan adalah orang yang mengenali Allah kemudian mendurhakai-Nya. "Aku melihat Umar Ibn Abdul Aziz". dia tidak wajib ditaati oleh siapapun. janganlah sesiapa mentaati aku”. mengenali dunia kemudian condong kepada dunia". penasihat kerajaan bernama Raja‟ bin Haiwah menasihati beliau.w kemudian beliau berkata: “Wahai sekalian umat manusia! Aku telah diuji untuk memegang tugas ini tanpa meminta pandangan daripada aku terlebih dahulu dan bukan juga permintaan daripada aku serta tidak dibincangkan bersama dengan umat Islam. zuhud kepada kekayaan dunia dan mendorong mereka supaya cint akan akhirat kemudian beliau berkata pula kepada mereka: “Wahai sekalian umat manusia! Barang siapa yang taat kepada Allah. mengenali setan kemudian mengikutinya. maka siapakah pilihanmu?". "Aku sedang lihat dunia itu sedang makan antara satu dengan yang lain. Setelah itu beliau turun dari mimbar.

Keadilan yang beliau perjuangan adalah menyamai keadilan di zaman kakeknya. Keberkatan pimpinannya Malik bin Dinar (seorang ulama salaf yang terkenal) menceritakan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz naik menjadi khalifah para penggembala kambing di lembah dan kampung menjadi tertanya-tanya. wassalam. alangkah baiknya jika tuan memberi jalan untuk memulihkan negeri kami”. Apabila beliau terjaga beliau menangis dan berdoa lagi dan begitulah seterusnya hingga subuh.1. Beliau ingin semua rakyat dilayani dengan adil tidak memandang keturunan dan pangkat supaya keadilan dapat berjalan dengan sempurna.... Sangat membela kesejahteraan rakyat Beliau sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sehingga mereka merasa tercukupi segala keperluannya. Khalifah mengakui perkara itu lantas mengarahkan agar tentaranya keluar dari Samarkand tanpa syarat.. beliau akan duduk di tempat sembahyang menangis dan berdoa hingga tertidur. Sebelum menjadi khalifah Saiyidina Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang hidup mewah dari harta yang halal. beliau begitu serius menjalankan amanah Allah hingga tidak ada waktu lagi untuk hal-hal lain. “Negeri kami ini telah rusak. Qutaibah telah melaksanakan tugasnya dengan langsung menyerang Samarkand tanpa memberi tiga pilihan (masuk Islam. siapakah gerangan lelaki soleh yang menjadi khalifah ini? Keadilannya menahan srigala dari menerkam kambing-kambing kami. Yahya Al-Ghassani menceritakan : Seorang gubernur menulis surat kepada beliau : Wahai amirul mukminin. Sesungguhnya itulah pemulihannya”. Isterinya meriwayatkan bahwa setiap kali beliau pulang ke rumah malam hari. Khalifah Umar Al-Khatab. Penguasa-penguasa yang zalim dipecat dan digantikan dengan orang yang lebih layak untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Pernah terjadi di zamannya Panglima Qutaibah bin Muslim ditugaskan memimpin misi membuka kota Samarkand yang masih Nasrani pada waktu itu. 2. Namun begitu dilantik menjadi khalifah segala harta bendanya diserahkan kepada baitul mal. Khalifah Umar menjawab surat itu dengan berkata. “Apabila engkau membaca suratku ini hendaklah engkau memagari negerimu dengan keadilan dan bersihkanlah jalan-jalannya dari kezaliman. karena mereka menaklukkannya tanpa mengikuti syariat. Pendeta-pendeta Samarkand tidak puas hati lalu mengutus surat melaporkan hal itu kepada khalifah Umar dan menuntut Qutaibah beserta tentaranya keluar dari Samarkand. Tentara-tentara .. membayar jizyah atau perang) terlebih dahulu kepada penduduknya. namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambil harta itu karena mereka telah tercukupi keperluannya.. Pernah terjadi di zamannya seorang lelaki membawa harta yang begitu besar jumlahnya kemudian ingin membagikan kepada yang memerlukan. Menegakkan keadilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya telah menjadikan keadilan sebagai keutamaan pemerintahannya. 3.

Di antara perubahan awal yang dilakukannya ialah : 1) menghapuskan cacian terhadap Saidina Ali b Abu Thalib dan keluarganya yang disebut dalam khutbah-khutbah Jumaat dan digantikan dengan beberapa potongan ayat suci al-Quran 2) merampas kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga Khalifah dan mengembalikannya ke Baitulmal 3) memecat pegawai-pegawai yang tidak cakap. Disebutkan bahwa para alim ulama di zamannya hanyalah bertaraf murid-muridnya. pemerintahannya yang penuh berkat itu hanya berlangsung 2 tahun. beliau mengubah beberapa perkara yang lebih mirip kepada sistem feodal. Pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz kambing kami digembala bersama-sama dengan serigala.beliau pun patuh dan masyarakat Samarkand yang menyaksikan hal itu begitu terkesan dengan keadilan Islam hingga mereka beramai-ramai mengucapkan 2 kalimah syahadat. 5) Usaha di bidang keagamaan. Setiap malam beliau akan berkumpul dengan ahli-ahli fiqih untuk bermuzakarah. Kedudukannya di sisi para ulama Umar bin Abdul Aziz bukan saja seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah bahkan beliau juga seorang ulama yang ulung di zamannya. Ketika wafatnya khalifah. beliau amat menitikberatkan tentang kebajikan rakyat miskin di mana beliau juga telah menaikkan gaji buruh sehingga ada yang menyamai gaji pegawai kerajaan. Dan memang mereka mendapatkan beliau wafat pada malam tersebut. Baginda turut mengarahkan Muhammad b Abu Bakar Al-Hazni di Mekah agar mengumpul dan menyusun hadith-hadith Raulullah SAW. Beliau wafat tahun 101H dalam usia 39 tahun. Usaha-Usaha Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Setelah menjadi khalifah. Namun pada satu malam seekor serigala telah menerkam kambing kami. Musa bin AÕrun berkata. Selain daripada itu. Khalifah umar telah memerintahkan umatnya mendirikan solat secara berjammah dan masjid-masjid dijadikan tempat untuk mempelajari hukum Allah sebegaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan para Khulafa‟ Ar-Rasyidin. Beliau . Ini membolehkan beliau bebas bergaul dengan rakyat jelata tanpa sekatan tidak seperti khalifah dahulu yang mempunyai pengawal peribadi dan askar-askar yang mengawal istana yang menyebabkan rakyat sukar berjumpa. Dengan berkat kepemimpinannya juga zamannya merupakan zaman keemasan umat Islam dalam pemerintahan Bani Umaiyah. Beliau juga amat menitikberatkan penghayatan agama di kalangan rakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. 4. b. menyalahgunakan kuasa dan pegawai yang tidak layak yang dilantik atas pengaruh keluarga Khalifah 4) menghapuskan pegawai pribadi bagi Khalifah sebagaimana yang diamalkan oleh Khalifah terdahulu. Tidak lain pasti lelaki soleh ini (Umar bin Abdul Aziz) telah wafat.

dibalas isterinya. Umat Islam datang berziarah melihat kedhaifan hidup khalifah sehingga ditegur oleh menteri kepada isterinya. pertama : menjadikan kamu semua kaya dan ayah masuk ke dalam neraka. Allah lah yang menguruskan orang-orang soleh. Setelah beliau wafat. beliau akan dibangkitkan di hari kiamat kelak seolah-olah beliau satu umat yang berasingan. keturunan Umar bin Abdul-Aziz adalah golongan yang kaya berkat doa dan tawakkal Umar bin Abdul-Aziz. "Gantilah baju khalifah itu". beliau telah mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta mengirim beberapa orang pendakwah kepada raja-raja India. tidakkah engkau mau mewasiatkan sesuatu kepada anak-anakmu?” Umar Abdul Aziz menjawab: "Apa yang ingin kuwasiatkan? Aku tidak memiliki apa-apa" "Mengapa engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan tidak memiliki?" "Jika anak-anakku orang soleh. Hari-hari terakhir Umar bin Abdul-Aziz Umar bin Abdul-Aziz wafat disebabkan oleh sakit akibat diracun oleh pembantunya. kedua: kamu miskin seperti sekarang dan ayah masuk ke dalam surga (kerana tidak menggunakan uang rakyat). aku telah memilih surga. Latin dan Siryani ke dalam bahasa Arab supaya senang dipelajari oleh umat Islam. Muhammad bin Ali bin Al-Husin rahimahullah berkata tentang beliau: “Kamu telah sedia maklum bahwa setiap kaum mempunyai seorang tokoh yang menonjol dan tokoh yang menonjol dari kalangan Bani Umaiyyah ialah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan saja. Dalam bidang ilmu pula.” . Yazid bin Abdul Malik. kekhalifahan digantikan oleh iparnya." (beliau tidak berkata : aku telah memilih kamu susah) Anak-anaknya ditinggalkan tidak berharta dibandingkan anak-anak gubernur lain yang kaya. Dalam mengukuhkan lagi dakwah Islamiyah. Umar bin Abdul-Aziz memanggil semua anaknya dan berkata: "Wahai anak-anakku. Beliau wafat pada tahun 101 Hijriah ketika berusia 39 tahun. sesungguhnya ayahmu telah diberi dua pilihan. Jika mereka orang-orang yang tidak soleh. Sesungguhnya wahai anak-anakku. Di samping itu juga beliau telah menghapuskan bayaran Jizyah yang dikenakan ke atas orang Non Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam. "Itu saja pakaian yang khalifah miliki". Setelah kejatuhan Bani Umayyah dan masa-masa setelahnya. Turki dan Barbar di Afrika Utara untuk mengajak mereka kepada Islam.juga meriwayatkan hadis dari sejumlah tabiin lain dan banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Apabila beliau ditanya “Wahai Amirul Mukminin. beliau telah mengarahkan cendikawan Islam supaya menterjemahkan buku-buku kedoktoran dan pelbagai bidang ilmu dari bahasa Greek. aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurhakai Allah lalu menggunakan hartaku untuk mendurhakai Allah" Pada waktu lain.

” . Di antaranya ialah : 1) At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Umar Al-Khatab telah berkata : “Dari anakku (zuriatku) akan lahir seorang lelaki yang menyerupainya dari segi keberaniannya dan akan memenuhkan dunia dengan keadilan” 2) Dari Zaid bin Aslam bahawa Anas bin Malik telah berkata : “Aku tidak pernah menjadi makmum di belakang imam selepas wafatnya Rasulullah SAW yang mana solat imam tersebut menyamai solat Rasulullah SAW melainkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan beliau pada masa itu adalah Gabenor Madinah” 3) Al-Walid bin Muslim menceritakan bahwa seorang lelaki dari Khurasan telah berkata : “Aku telah beberapa kali mendengar suara datang dalam mimpiku yang berbunyi : “Jika seorang yang berani dari Bani Marwan dilantik menjadi Khalifah.Terdapat banyak riwayat dan athar para sahabat yang menceritakan tentang keluruhan budinya. Abdul Aziz menjadi Khalifah. kemudian mereka sama-sama menangis kerana takut kepada azab Allah seolah-olah ada jenayah di antara mereka. akupun mendapatkannya dan memberi baiah kepadanya”. maka berilah baiah kepadanya kerana dia adalah pemimpin yang adil”. Tetapi tiada yang mau menerimanya (kerana semua sudah kaya) dan sesungguhnya Umar telah menjadikan rakyatnya kaya-raya” 7) „Atha‟ telah berkata : “Umar Abdul Aziz mengumpulkan para fuqaha‟ setiap malam. Umar Ibnu Aziz tidak meninggal dunia sehingga datang seorang lelaki dengan harta yang bertimbun dan lelaki tersebut berkata kepada orang ramai :”Ambillah hartaku ini sebanyak mana yang kamu mahu”. 4) Qais bin Jabir berkata : “Perbandingan Umar b Abdul Aziz di sisi Bani Ummaiyyah seperti orang yang beriman di kalangan keluarga Firaun” 5) Hassan al-Qishab telah berkata :”Aku melihat serigala diternak bersama dengan sekumpulan kambing di zaman Khalifah Umar Ibnu Aziz” 6) Umar b Asid telah berkata :”Demi Allah. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama lain tentang mati dan hari qiamat.” Lalu aku menanti-nanti sehinggalah Umar b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful