YUNIT I SIMULA NG KASAYSAYAN Kabanata 1 Pinagmulan Ng daigdigMagkaibang Pananaw

   

Relihiyon Mito Maka-Agham Big Bang

Kabanata 2 Heograpiya ng daigdigHalaga Ng Heograpiya Sa Kasaysayan
 

Pagsusuri Sa Lokasyon Pagpapaliwanag Ng Natural Phenomenon

Paglawak Ng Kaalaman Buhay Na Daigdig Mga Katangian Ng Daigdig
 

Heograpiya At Klima Mga Nakakaapekto Sa Klima Ng Daigdig

Kabanata 3 Ebolusyon Ng TaoPaglalang At Ebolusyon

Teorya Ng Ebolusyon Ni Charles Darwin

Ebolusyon At Distribusyon Ng Tao
   

Australopithecine Homo Habilis Homo Erectus Homo Sapiens

Kabanata 4 Pag-Unlad Ng Kultura Ng Sinaunang TaoArtifact, Labi At Iba Pang Nagbibigay Ng Kaalaman Pag-Unlad Ng Kultura At Teknolohiya Stone Age
  

Paleolithic Times Mesolithic Times Neolithic Times

Bronze Age

Iron Ages Kabanata 5 Batayan Ng Ng Mga Unang SibilisasyonSibilisasyon
 

Batayan Ng Sibilisasyon Pagbagsak Ng Sibilisasyon

Kabanata 6 Sinaunag Sibilisasyon: Mesopotamia At EgyptMesopotamia Sumer At Ang Mga Unang Lunsod Estado
 

Lungsod Estado Cuneiform At Kasaysayan

Pananakop Ng Ibang Kaharian
  

Akkad Babylonia At Batas Ni Hammurabi Paggamit Ng Bakal Ng Mga Hittite

Egypt
          

Permanenteng Pamayanan Kontribusyon Ng Mga Unang Egyptian Lokal Na Pamahalaan Kalendaryo Mga Yugto Ng Kasaysayan Lumang Kaharian Sinaunang Lipunang Egyptian Mummification Gitnang Kaharian Bagong Kaharian Pagbagsak Ng Imperyo

Kabanata 7 Iba Pang Sibilisasyon Sa West AsiaMalalakas Na Pangkat
  

Mga Assyrian Mga Chaldean Mga Persians

Iba Pang Pangkat Na Humubog Sa West Asia
  

Mga Phoenician Mga Lydian Mga Hebrew

Kabanata 8 Sinaunang Sibilisasyon Sa China At IndiaChina

Heograpiya At Papulasyon Mga Kaisipang May Kaugnay Sa Sinaunang China

Dinastiya

Sibilisasyong Tsino

Simula Ng Pamumuhay At Sibilisasyon

Dinastiyang Shang Iba Pang Dinastiyang Umusbong Sa Tsina
      

Dinastiyang Shang Dinastiyang Chou Dinastiyang Ch’in Dinastiyang Han Dinastiyang T’ang Dinastiyang Sung Dinastiyang Yuan

India Heograpiya Sibilisasyong Hindu
     

Sinaunang Pamayanan Harappa At Mohejo-Daro Mga Aryan Hinduismo Budismo Imperyong Budista

Muling Pamumuno Ng Mga Dayuhan
 

Mga Muslim Mga Mogul At Si Akbar

Kabanata 9 Kabihasnang Africa At Latin AmerikaAfrica
  

Heograpiya Ng Africa Populasyon Ng Africa Sinaunang Kabihasnang Aprikano

    

Mga Sinaunang Aprikano Pagkalakal Sa Mga Alipin Pagdating Ng Mga Europeo Kabihasnang Amerika Ang Mga Amerindian Sa North America

Ang Kabihasnan Ng Latin Amerika
     

Olmec Teotihuacan Toltec Maya Aztec Inca

YUNIT II ANG NAGBABAGONG DAIGDIG Kabanata 10 Sinaunag Kabihasnan Ng GreeceLikas Na Kapaligiran Ng Greece
 

Kasaysayan Ang Mga Lungsod-Estado

Athens: Modelo Ng Demokrasya Sparta Ambag Ng Kabihasnang Griego
      

Pilosopiya Socrates Plato Aristotle Panitikan Sining Iba Pang Larangan Kung Saan Kilala Ang Greece

Kabanata 11 Sibilisasyong Romano At Bayzantino
   

Kalagayang Pangheograpiya Lokasyon At Klima Topograpiya Ekonomiya

Vatican CityBilang Estado Relihiyong Katoliko

Simula Ng Sibilisasyong Romano

Maalamat Na Simula o Remus At Rumulos

Ninuno Ng Mga Romano Mga Latino Republikang Roman Pag-Aalsa Ng Matatag Na Republika Mga Repormang Isinulong Sa Republika Paglawak Ng Republika Republikang Romano At Si Julius Caesar Kaguluhan Sa Rome
  

Suliraning Pang –Ekonomiya Katiwalian Sa Pulitika Suliranin Sa Militar

Unang Triumvirate Bilang Diktador
 

Pagbabago Sa Pamumuno Ni Caesar Pagpaslang Sa Diktador

Ikalawang Triumvirate
 

Tunggalian Labanan Sa Actium

Augustus Caesar
 

Imperyong Romano Pamumuno Ni Augustus Caesar o Pax Romana

Iba Pang Pinuno Sa Panahon Ng Imperyo

Paghina At Pagbagsak Ng Romano Mga Dahilan Ng Paghina

Panlabas Na Dahilan o Tribung Germanic o Han At Visigoth

Pagbagsak Ng Imperyo
    

Imperyong Byzantine Ibinunga Ng Pagbagsak Ng Imperyo Emperador Justinian Paghina Ng Imperyo Pagbagsak Ng Constantinople

Kabanata 12 Paglaganap Ng IslamArabian Peninsula
 

Mga Lungsod Mga Arabeng Nomadic

Mohammed: Propeta Ng Islam
   

Personal Na Buhay Simula Ng Islam Hegira Pagbalik Sa Mecca At Paglaganap Ng Islam

Ang Relihiyong Islam
 

Diyos At Propeta Limang Haligi At Iba Pang Alituntunin

Imperyong Muslim
    

Pananakop Paghina Ng Imperyo Mga Turkong Seljuk At Iba Pang Pangkat Ng Mga Muslim Turkong Ottoman Kontribusyon Sa Kasaysayan

Kabanata 13 Middle Ages Sa EuropeKaharian Ng Franks Si Charlemagne At Ang Simbahan

Ang Simbahan Ng Middle Ages
 

Mga Pinuno Ng Simbahan Mga Monghe At Madre

Pyudalismoat Manoryalismo
  

Pyudalismo Kabalyero Manoryalismo o Buhay Sa Isang Manor

Kabanata 14 Huling Bahagi Ng Middle AgesKrusada

Epekto Ng Krusada

Mga Pagbabagong Teknolohiya Sa Agrikultura Pagsigla Ng Kalakalan Ang Mga Perya Sa Europe Ang Mga Bayan YUNIT III PAGTATAG NG MGA NATION STATE AT PAG IGTING NG UGNAYANG PANDAIGDIG Kabanata 15 Paglakas Ng Monarkiya At Nation-StateSpain
  

Pamilyang Husburg Pamumuno Ni Phillip Thirty Years War

Monarkiya Ng France

Ganap Na Monarkiya

Absolutismo Sa Russia England Alitan Sa Lipunan
  

Digmaang Sibil Glorious Revolution Limitadong Monarkiya

Kabanata 16 RenaissancePagsisimula Ng Renaissance

Paglaganap Ng Renaissance Sa Ibang Lugar Panitikan Sining Ballet Edukasyon Babae Sa Panahon Ng Renaissance Kabanata 17 ReformationAng Mga Repormista Pagkalat Ng Kilusang Protestante Sa Ibang Bansa Reporma Sa Simbahang Katoliko

Pagpulong Ng Konseho

Kabanata 18 Panahon Ng PaglalayagMga Dahilan Ng Paglalayag Sa Ibang Lugar Portugal Spain Kasunduang Tordesillas Great Britain Netherlands France Mga Epektong Dulot Ng Panahon Ng Paglalayag
  

Merkatalismo Kapitalismo Mga Bagong Pagkain

Kabanata 19 Panahon Ng Rebolusyong Siyentipiko At Rebolusyong IntelektwalBagong Teorya Sa Mundo At Ang Mga Intelektwal Na Tao Sa Likod Nito Rebolusyong Intelektwal

Epekktong Dulot Ng Rebolusyong Intelekwal

Ang Kababaihan Sa Panahon Ng Rebolusyong Intelekwal

Kabanata 20 Rebolusyong Amerikano At Rebolusyong Pranses
     

Rebolusyong Amerikano Boston Tea Tea Party Pagpupulong Ng Mga Delegado Digmaan Para Sa Kalayaan Pagsasaayos Ng Mga Estado Epekto Ng Rebolusyong Amerikano

Rebolusyong Pranses
       

Ang Lumang Lipunan Ng France Mga Dahilan Ng Rebolusyong Pranses Pagtatag Muli Ng Mga Estate-General Pagkilos Ng Mga Pranses Pagbagsak Ng Bastille Pag-Aalsa Ng Mga Pranses Sigaw Ng Kababaihan Mga Naipalabas Na Reporma Ng Pambansang Asemblea

Ikalawang Yugto Ng Rebolusyong Pranses: Limitadong Monarkiya Patungong Republika Ng France Sa Taong 1972

Napoleon Bonaparte

Kabanata 21 Rebolusyong IndustriyalGreat Britain
       

Pag-Unlad Ng Agrikultura Industriya Ng Tela Pinagkukunan Ng Enerhiya Paggamit Ng Bakal Pag-Unlad Ng Trransportayon At Komunikasyon Industriya Ng Pantahanan At Sistemang Pabrika Paglaganap Ng Inustriyalisasyon Epekto Ng Industriyalisasyon

Mga Bagong Kaisipan
    

Liberalismo Adam Smith Thomas Mathus David Recardo Robert Owen

Karl Marx

Kabanata 22 Rebolusyong RusoHeograpiya Ng Russia
 

Mamamayan Ekonomiya

Ang Russia Sa Ilalim Ng Monarkiya Daan Tungo Sa Rebolusyon Pamumuno Ni Nicholas II Ideolohiyang Sosyalista
    

Digmaang Ruso-Hapones Unang Digmaang Pandaigdig Paglaganap Ng Rebolusyon March Revolution Bolshevik Revolution

Kabanata 23 Unang Digmaang PandaigdigAng Daigdig Bago Ang Digmaan Pag-Unlad Ng Imperyalismo
   

Tunggalian Para Sa Kolonya Sistemang Alyansa Sa Pangunguna Ng Germany Germany At Triple Alliance Triple Entente

Pagpapalakas Ng Militar
 

Militarismo Nasyonalismo o Suliranin Sa Serbia

Pagsiklab Ng Unang Digmaang Pandaigdig
      

Pagpaslang Sa Isang Duke Pagdeklara Ng Digmaan Paggamit Ng Mga Alyansa Allied At Central Power Naging Takbo Ng Digmaan Trench Warfare Makabagong Armas

Stalemate

Paglahok Ng U.S Sa Digmaan Kinahinatnan Ng Digmaan
  

Mga Suliranin Mga Hakbang Para Sa Kalayaan League Of Nations

Kabanata 24 Ikalawang Digmaang PandaigdigMga Pangyayari Bago Sa Daigdig Bago Ang Digmaan
    

Pagbagsak Ng Ekonomiya Ng Daigdig Pag-Usbong Ng Mga Diktador Ang Mga Psistang Italy At Si Mussolini Ideolohiyang Pasista Kapangyarihang Pasista

Germany Sa Pamumuno Ni Hitler
     

Republikang Weimar At Ang Mga Pagbatikos Ditto Pagsikat Ni Hitler Partidong Nazi Mein Kampf Paghina Ng Republika, Paglakas Ini Hitler Si Hitler Bilang Chancellor\

Ikatlong Imperyong Aleman Iba Pang Bahagi Ng Daigdig
  

Spain Sa Pamumuno Ni Franco East Europe China At Japan

Agresyon Ng Mga Pasistng Bansa Posisyon Ng League Of The Nations Agresyon Ng Europe At Asia
  

Dalawang Pangkat Tatlong Larangan Berlin-Rome-Tokyo Axis Allied Powers

Tatlong Larangan

Kinahinatnan Ng Daigdig

Mga Isinulong Na Hakbang

Kabanata 25 Ang United NationsPagsimula Ng United Nations
 

Maikling Kasaysayan League Of Nations

Mahahalagang Pangyayari
       

Inter-Allied Declaration Atlantic Charter United Nation Declaration Dumbarton Oaks At Yolta Conference Pagpupulong Sa San Francisco Istruktura Ng United Nations Mga Kasaping Bansa Charter Ng United Nations

Layunin Adhikain Mahalagang Sangay Ng U.N.
    

Security Council General Assembly Secretariat International Court Of Justice Economic And Social Council

YUNIT IV ANG DAIGDIG NGAYON AT SA HINAHARAP Kabanata 26 Ang Cold WarAng Cold War

Paghahati Ng Daigdig

Impluwensya Ng United States Impluwensya Ng U.S.S.R

Manipestasyon Ng Cold War

Kabanata 27 Iba’t Ibang IdeolohiyaMga Halimbawa

Batayan Pagwaksi Sa Katunggaling Ideolohiya Panganib Na Dulot Iba’t Ibang Ideolohiya

Demokrasya o Simula Ng Demokrasya o Katangian Ng Lipunang Demokrasya

Kapitalsimo: Sistemang Pangkabuhayan Ng Demokrasya
  

Kahulugan Ng Kapitalismo Katangian Ng Kapitalismo Kapitalismo Sa Kasalukuyan

Sosyalismo

Sosyalismo Ayon Kay Karl Marx

Komunismo Kabanata 28mga Usaping Kinakaharap Ng Kontemporaryo Ng DaidigNeokolonyanismo
 

Mula Sa Decolonization Anyo Ng Noekolonyanismo

Terorismo
 

Kahulugan Ng Terorismo Layunin Ng Terorismo

Weapon Of Mass Destruction
 

Armas Nuclear Armas Biological At Chemical

Iba Pang Usapin
  

Kalikasan Populasyon Karapatang Pantao

-END-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful