TvrĎava'' .

To je roman rata i mira u njihovoj unutrašnjoj vezi kao ljudsko pojedinačno i ukupno iskustvo ''TvrĎava'' je ,kako je to i sam pisac rekao ,djelo o Ahmetu Šabi :''Glavni junak romana ,ţeli da naĎe most do drugih ljudi ,da izaĎe iz tvraĎve ,jer zna ,razdvaja nas i uništava mrţnja ,odrţaće nas samo ljubav ,ili makar vjera da je mogućno ma kakvo sporazumijevanje meĎu pojedincima i zajednicom .VoĎen tom vjerom i ţeljom ,on ostaje vedar i moralno čist! Selimović je radnju romana smjestio u muslimansku sarajevsku sredinu u 17.vijek ,poslije hoćinske bitke 1621. godine.Iako je vrijeme romana smjestio u 17. vijek ,ona se odnosi i na neko današnje ili jučerašnje vrijeme ,pa čak i na buduće .Sve ono o čemu se govori u ''TvrĎavi'' ,od hoćinskih to jest ma kojih ratnih iskustava ,ljudskih kriza ,do sukoba pojedinaca sa društvom ,sa sredinom u kojoj ţivi ,sve je to univerzalno.Sve se moţe desiti u ma kojem društvu i u bilo koje vrijeme.Selimović je i sam rekao da je pišući ovaj roman ţelio da napiše ''roman o našem savremenom društvu'' glavni lik je Ahmet Šabo ,jedan običan čovjek ,vojnik koji poslije rata počinje novi ţivot bez porodice ,jer svi su mrtvi ,''ţivote im je uzela opaka bolest koja je u to vrijeme vladala'' .Prikazujući njegovu sudbinu ,kao sudbinu jednog običnog čovjeka ,Selimović je prikazao ono što moţe da zadesi bilo koga od nas običnih smrtika .U svim Šabovim unutrašnjim monolozima ,svim njegovim pasivnim radnjama i njegovoj otuĎenosti od spoljašnjeg svijeta ,Meša ţeli da naĎe ono suštinsko u svakom postupku i svakom njegovom nosiocu.Konfliktni odnosi koji se javljaju kod Šabe prikazuju ljudsku sposobnost da odgovore na neka ţivotna pitanja .A njegovo unutrašnje izraţavanje u trenucima otuĎenosti i samoće prikazuju ljubav i njeţnost . CITATI 'TvrĎava'' je ,kako je to i sam pisac rekao ,djelo o Ahmetu Šabi :''Glavni junak romana ,ţeli da naĎe most do drugih ljudi ,da izaĎe iz tvraĎve ,jer zna ,razdvaja nas i uništava mrţnja ,odrţaće nas samo ljubav ,ili makar vjera da je mogućno ma kakvo sporazumijevanje meĎu pojedincima i zajednicom .VoĎen tom vjerom i ţeljom ,on ostaje vedar i moralno čist!'' ''Ţivot naroda je glad ,krv ,bijeda ,mučno tavorenje na svojoj zemlji i glupo umiranje na tuĎoj .''

najpokvareniji .''Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu . Diplomirao je 1934.'' ''Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo paţnje djeci i omladini . od 1935. a u maju 1943.bez ikakvog obzira .ali kad vidiš šta je to .kada se ne objasne pa svaka sumnja ima prava na ţivot . postaje član KPJ i član .Nemoćna kad se rodi . godine.'' ''Do kraja ţivota upoznavaću ljude .kad digneš ruke od ţelje da budeš bog i zadovoljiš se da budeš smrtni čovjek sve doĎe na svoje mjesto . do 1941. 1930.oštri kao noţ .a nikada ih upoznati neću .'' Mehmed Meša Selimović rođen je 26.'' ''Za svakoga imam razumjevanja osim za svoje najbliţe .kao psi vjerni svakoj drţavi .smatram da mi njihova vjernost prirodno pripada kao vlastita koţa .oni siju strah bez milosti .Strašan je strah od smrti .Oni podrţavaju svaku vlast . U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju.'' ''Čovjek je nepopravljiv i najčešće laţe sam sebi .I moja i tvoja .samo čvršće zaspe i ne bude se . gdje ga hapse zbog saradnje sa NOP-om.i mirno čekaš kao i san i nije ti ţao što se sutra nećeš probuditi .strašna kad ojača .'' ''Nezadovoljstvo je kao zvijer . godine radi kao profesor Građanske škole. aprila 1910. godine u Tuzli.kao kurve nevjerni svakom pojedincu .hladni kao led . godine upisao se na studijsku grupu srpskohrvatski jezik i jugoslovenska knjiţevnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Dok njih bude nema sreće na svijetu .najmanje ljudi od svih ljudi . a potom je (1936) postavljen za suplenta u Realnoj gimnaziji u Tuzli.vidio sam tolike ljude kad umiru .Uvijek će me zbunjivati neobjašnjivošću postupaka . godine prelazi na oslobođenu teritoriju.vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali :vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja .'' ''Najgore je kada ljudi ćute .najštetniji .'' ''Ljubav je ipak jača od svega .jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost .oni i jesu vlast .'' ''A smrt nije tako strašna . Prve dvije godine rata ţivi u Tuzli.Na ţalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade .

bio zaposlen na TV Bosne i Hercegovine. umjetnički direktor Bosna Filma. gimnaziju i Filozofski fakultet pohađao u Sarajevu. sinko? O cemu. Sarajevo) je bosanskohercegovački pjesnik. i jezik svoj imao. a sad nemam kuce. GORANOVA nagrada (1967). glavni urednik Izdavačkog Preduzeća Svjetlost.” U knjiţevnosti se javio šezdesetih godina. Dobitnik je brojnih nagrada. itd. Abdulah Sidran Abdulah Sidran (2. majko. kad je počeo rat u BiH. u snu. potom Dvadesetsedmojulska SRBiH. ja pjevam pjesmu. Sanjam. kao ”vodeći dramaturg.) U ratu objavljena. sine? Sanjam. koga nemam. itd. predavačke tribine. Godišnja nagrada Izdavačkog preduzeća ”Svjetlost”. Potom je politički komesar Tuzlanskog odreda. Uređivao omladinske listove i časopise. u generaciji mladih knjiţevnikakoju često nazivaju ”šezdesetosmaškom”. u mome snu: sta to cinis. Umro je 11. jula 1982. majko. Do aprila 1992. O tome pjevam. ni jezika nemam. redovni član ANUBiH i SANU. prozaik i filmski scenarist. nagrada AVNOJ-a. Mora Šta to radis. Od 1947. A sad ni glasa. a ti me pitas. od kojih su najznačajnije NIN-ova nagrada (1967). koga nemam. bio je počasni doktor Sarajevskog univerziteta (1971). a 1944. sine? Pjevam. godine ţivi u Sarajevu i radi kao profesor Više pedagoške škole. kako sam imao kucu. docent Filozofskog fakulteta.. pjevas. Kako sam. o kuci. direktor drame Narodnog pozorišta. Osnovnu školu. Glasom. Biran je za predsjednika Saveza knjiţevnika Jugoslavije. godine penzioniran je i seli u Beograd. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je najznačajnijim knjiţevnim i društvenim priznanjima (Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva. godine prelazi u Beograd i obavlja značajne političke i kulturne funkcije. Njegoševa nagrada (1967). Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Godišnja nagrada Udruţenja knjiţevnika BiH. u jeziku. imao glas. knjiga njegove poezije ”Sarajevski tabut”. nagrađena je izuzetnim .Agitprop-a za istočnu Bosnu. koju nemam. majko. majko. itd. pjesmama i prozom. Zmajeva nagrada. oktobar 1944. majko. kako pjevam. 1971. godine u Beogradu. majko.

” ”Djevojčica iz Ulice Prkosa” ”Hoće li išta o meni znati” ”Mora” ”Planeta Sarajevo” ”Sarajevska molitva” ”Sarajevske priče” ”Zašto tone Venecija” . Havel. Saharov.) Kao filmski autor. itd. 1970) "Potukač" (Zagreb). Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH i majstorski kandidat u šahu. PEN-centra Francuske. francuski. Italiji (Insel bin ich.priznanjem. dvojezično.. dobio nagradu ”Premio letterario 1996 della Fondazione Laboratorio Mediterraneo”. ”Kuduz” Ademira Kenovića. Francuskoj. Za italijansko. reditelja Emira Kusturice.                  ”Morija” (Sarajevo 2007.) ”Šahbaza” (Sarajevo. ”Nagradom slobode”. (Prethodni laureati: Solzenjicin. 1993) ”Bivši drugari” ”Bosna” ”Da je u svemu tinjao barem. italijanski. (A)Torzija. 1988) ”Sarajevski tabut” (Sarajevo. 1973. 1979) ”Bolest od duše” (Nikšić. im Herzen der Welt. (Sarajevo. Jedan je od najznačajnijih filmskih autora (scenarista) u eks-jugoslavenskoj kinematografiji (”Sjećaš li se Dolly Bell?”. ”Otac na sluţbenom putu”. u prevodu na njemački. La bara di Sarajevo). ”Kost i meso” (1976) ”Sarajevska zbirka”. izdanje. Cercueil de Sarajevo. 2008.. dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Ţivi i radi u Sarajevu i u Goraţdu.) Izbori iz njegove poezije. objavljeni u Austriji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful