BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 2012 NAMA MURID : ______

BAN D PERNYATAAN STANDARD

________________________________

TAHUN : 2

BIDANG

DESKRIPTOR B1D1 Boleh membaca Kafirun B1D2 Boleh membaca Kauthar B1D3 Boleh membaca Ma’un B1D4 Boleh membaca Kauthar

EVIDENS B1D1E1 Baca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kafirun B1D2E1 Baca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kauthar B1D3E1 Baca kalimah dan potongan ayat surah Al-Ma,un B1D4E1 Baca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kafirun B1D5E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al-Kafirun B1D6E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al-Kauthar B1D7E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al-Ma’un B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy B1D9E1 Menyebut pengertian malaikat. B1D9E1 Menyatakan hokum mempercayai wujudnya malaikat B1D10E1 Menyebut pengertian rasul dan nabi B1D10E2 Menyatakan hukum beriman kepada rasul dan nabi. B1D11E1 Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT. B1D11E2 Menyatakan hokum beriman kepada sifat Wujud Allah. B1D11E3 Menyebut pengertian sifat Qidam Allah swt. B1D11E4 Menyatakan hokum beriman dengan sifat Qidam Allah swt. B1D12E1 Menyebut pengertian Al-Rahman & Al-Rahim B1D12E2 Menyebut pengertian Al-‘Afu & AlGhafur B1D12E3 Menyebut pengertian Al-Karim

CATATAN

surah alsurah alsurah alsurah al-

BACAAN

B1D5 Boleh menghafaz surah al-Kafirun B1D6 Boleh menghafaz surah al-Kauthar HAFAZAN B1D7 Boleh menghafaz surah al-Ma’un Mengetahui asas membaca alQuran, hadis terpilih, menghafaz surah tertentu, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasulullah SAW dan Jawi. B1D8 Boleh menghafaz surah Quraisy B1D9 Boleh mengetahui konsep beriman kepada malaikat B1D10 Boleh mengetahui konsep beriman kepada rasul

1 Tah u

AKIDAH

B1D11 Boleh mengetahui sifatsifat Allah Allah bersifat wujud Allah bersifat Qidam

B1D12 Boleh mengetahui pengertian: Al-Rahman & AlRahim Al-’Afu & AlGhafur Al-Karim

1
SKRP2012

BAN D 1 Tah u PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas membaca alQuran. B1D24 Boleh membaca. B1D20 Boleh mengetahui peristiwa berkaitan Hajar Aswad. ibadah. B1D20E1 Menyebut pengertian Hajar Aswad. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. mengetahui asas akidah. BIDANG DESKRIPTOR B1D13 Boleh mengetahui konsep Fardu Ain & Fardu Kifayah EVIDENS B1D13E1 Menyebut pengertian Fardu Ain. B1D14E1 Menyebut pengertian solat dan hokum melakukannya. 2 SKRP2012 . B1D21E1 Menyebut adab tidur. B1D13E2 Menyebut pengertian Fardu Kifayah. iktidal dan sujud. B1D17E2 Membaca bacaan rukuk. B1D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D14E2 Menyebut nama-nama solat fardu. B1D17E5 Membaca tahiyyat akhir. menghafaz surah tertentu. B1D15 Boleh memahami perlakuan dalam solat. adab. B1D16 Boleh membaca dan menghafaz takbiratul ihram dan lafaz niat solat IBADAH B1D17 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat. waktu dan bilangan rakaatnya. CATATAN B1D14 Boleh mengetahui solat fardu. B1D21 Boleh mengetahui adab tidur. B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup. sirah Rasulullah SAW dan Jawi. B1D19E1 Menyatakan sejarah perkahwinan nabi denga Siti Khadijah. B1D23 Boleh mengetahui adab di sekolah. B1D17E4 Membaca tahiyyat awal. B1D17E3 Membaca bacaan duduk antara dua sujud dan salam. hadis terpilih. B1D17E1 Membaca doa iftitah dan surah alFatihah. B1D22 Boleh mengetahui adab masuk dan keluar rumah. B1D22E1 Menyebut adab masuk dan keluar rumah. B1D18E1 Menyebut pekerjaan nabi Muhammad SAW semasa kecil mengikut peringkat umur. B1D19 Boleh mengetahui sejarah perkahwinan nabi Muhammad SAW. B1D16E1 Membaca lafaz takbiratul ihram B1D16E2 Membaca lafaz niat solat. B1D15E1 Menyatakan perlakuan solat. B1D23E1 Menyebut adab di sekolah. SIRAH ADAB JAWI B1D18 Boleh mengetahui pekerjaan nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi rasul.

B1D25E1 Mengenal dengan membezakan perkataan serapan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris.B1D25 Boleh mengenal. 3 SKRP2012 .

IBADAH B2D15 Boleh memahami perlakuan dalam solat. B2D11E2 Menyatakan bukti-bukti Allah SWT bersifat Qidam. B2D9E1 Menyatakan 10 malaikat B2D9E3 Menyatakan dua perbezaan antara sifat malaikat dan sifat manusia. mengetahui asas akidah. adab. B2D16 Boleh membaca dan menghafaz takbiratul ihram dan lafaz niat solat B2D13E1 Menyebut contoh-contoh Fardu Ain dan fardu Kifayah. B2D11E1 Menyatakan bukti-bukti kewujudan Allah. B2D12E1 Menyatakan tanda-tanda sifat AlRahman & Al-Rahim Allah SWT terhadap hambaNya.ayat surah Al-Ma. B2D13E2 Menyatakan perbezaan Fardu Ain dan Fardu Kifayah. B2D10E1 Menyatakan nama 25 rasul.ayat dalam surah al-Kauthar B2D7E1 Menghafazayat. B2D16E1 Membaca dan menghafaz takbiratul ihram B2D16E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat. menghafaz surah tertentu. B2D10E2 Menyatakan tugas-tugas rasul. 4 SKRP2012 . B2D10 Boleh memahami konsep beriman kepada rasul AKIDAH B2D11 Boleh memahami sifatsifat Allah Allah bersifat wujud Allah bersifat Qidam B2D12 Boleh memahami pengertian: Al-Rahman & AlRahim Al-’Afu & AlGhafur Al-Karim B2D13 Boleh memahami konsep Fardu Ain & Fardu Kifayah B2D14 Boleh memahami solat fardu. hadis terpilih.un B2D4E1 Baca ayat-ayat surah Al-Kafirun B2D5E1 Menghafaz ayat-ayat dalam surah al-Kafirun B2D6E1 Menghafaz ayat. ibadah.ayat dalam surah al-Ma’un B2D8E1 Menghafaz ayat-ayat dalam surah Quraisy B2D9E1 Menyenaraikan 10 malaikat. B2D15E2 Melakukan perlakuan dalam solat. B2D14E1 Menerangkan faedah mendirikan solat.BAN D PERNYATAAN STANDARD BIDANG DESKRIPTOR B2D1 Boleh membaca surah al-Kafirun B2D2 Boleh membaca surah al-Kauthar B2D3 Boleh membaca surah al-Ma’un B2D4 Boleh membaca surah al-Kauthar B2D5 Boleh menghafaz surah al-Kafirun B2D6 Boleh menghafaz surah al-Kauthar B2D7 Boleh menghafaz surah al-Ma’un B2D8 Boleh menghafaz surah Quraisy B2D9 Boleh memahami konsep beriman kepada malaikat EVIDENS B2D1E1 Baca ayat-ayat surah Al-Kafirun B2D2E1 Baca ayat-ayat surah Al-Kauthar B2D3E1 Baca ayat. sirah Rasulullah SAW dan Jawi. B2D15E1 Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat. CATATAN BACAAN HAFAZAN 2 Tahu dan faha m Memahami asas membaca alQuran.

B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B2D20E2 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajar Aswad. B2D19E1 Menyebut nama anak-anak nabi Muhammad SAW. B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah. iktidal dan sujud. B2D17E4 Menghafaz bacaan tahiyyat awal. SIRAH 2 Tahu dan faha m Memahami asas membaca alQuran. B2D20E1 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika meletakkan Hajar Aswad. ibadah. B2D17E3 Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud dan salam. B2D25E2 Membaca perkataan serapan bahasa Inggeris 5 SKRP2012 . B2D18E1 Menyebut pekerjaan nabi Muhammad SAW semasa kecil mengikut peringkat umur.BAN D PERNYATAAN STANDARD BIDANG DESKRIPTOR EVIDENS B2D17E1 Menghafaz doa iftitah dan surah al-Fatihah. B2D25E1 Membaca perkataan serapan bahasa Arab. ADAB B2D20 Boleh memahami peristiwa berkaitan Hajar Aswad. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup. B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. sirah Rasulullah SAW dan Jawi. B2D17E2 Menghafaz bacaan rukuk. B2D23E1 Menyatakan adab di sekolah. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris. mengetahui asas akidah. menghafaz surah tertentu. JAWI B2D25 Boleh mengenal. B2D24 Boleh membaca. B2D19 Boleh memahami sejarah perkahwinan nabi Muhammad SAW. CATATAN IBADAH B2D17 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat. hadis terpilih. B2D23 Boleh memahami adab di sekolah. B2D19E2 Menyebut nama-nama isteri nabi Muhammad SAW selepas perkahwinan dengan Khadijah. B2D21 Boleh memahami adab tidur. B2D21E1 Menyatakan adab tidur. adab. B2D22 Boleh memahami adab masuk dan keluar rumah. B2D18 Boleh memahami factorfaktor yang mendorong nabi Muhammad SAW menjalankan pekerjaan sebelum dilantik menjadi rasul. B2D17E5 Menghafaz bacaan tahiyyat akhir.

6 SKRP2012 .

hadis terpilih. BIDANG BACAAN DESKRIPTOR B3D1 Boleh membaca surah al-Kafirun B3D2 Boleh membaca surah al-Kauthar B3D3 Boleh membaca surah al-Ma’un B3D4 Boleh membaca surah Quraisy B3D5 Boleh menghafaz surah al-Kafirun B3D6 Boleh menghafaz surah al-Kauthar B3D7 Boleh menghafaz surah al-Ma’un B3D8 Boleh menghafaz surah Quraisy B3D9 Boleh menghayati konsep beriman kepada malaikat B3D10 Boleh menghayati konsep beriman kepada rasul EVIDENS B3D1E1 Membaca surah Al-Kafirun dengan betul. B3D15E1 Menyatakan cara-cara memuliakan Allah SWT. B3D11E2 Menerangkan kesan mempercayai kewujudan Allah SWT. menghafaz surah hafazan. B3D9E1 Menerangkan kesan beriman kepada malaikat. B3D3E1 MebBaca surah Al-Ma. B3D4E1 Membaca surah Quraisy dengan betul. B3D13E1 Menyatakan bagaimana membentuk diri untuk menjadi seorang yang pemurah. melakukan asas ibadah. adab. B3D12E1 Menerangkan kesan beriman dengan Allah SWT bersifat Qidam. faha m dan bole h buat PERNYATAAN STANDARD Mempamerkan kebolehan asas membaca alQuran. B3D10E2 Menyebut sifat-sifat wajib bagi rasul. B3D6E1 Menghafaz surah al-Kauthar dengan betul. memahami asas akidah. B3D10E4 Menyebut sifat-sifat harus bagi rasul. B3D15E2 Menyatakan kesan beriman kepada Allah SWT yang bersifat al-Karim.BAN D 3 Tahu . B3D10E1 Menyebut cara-cara beriman kepada rasul. B3D10E3 Menyebut sifat-sifat mustahil bagi rasul.un dengan betul. B3D14E1 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah SWT. B3D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan betul. B2D7E1 Menghafaz surah al-Ma’un dengan betul. B3D5E1 Menghafaz surah al-Kafirun dengan betul. CATATAN HAFAZAN AKIDAH B3D11 Boleh menghayati sifatsifat Allah Allah bersifat wujud B3D12 Boleh menghayati sifatsifat Allah Allah bersifat Qidam B3D13 Boleh menghayati namanama Allah Al-Rahman Al-Rahim B3D14 Boleh menghayati namanama Allah Al-’Afu & AlGhafur Al-Karim B3D15 Boleh menghayati namanama Allah Al-Karim 7 SKRP2012 . B3D2E1 Membaca surah Al-Kauthar dengan betul. B3D14E2 Menyatakan kesan beriman dengan sifatAl-‘Afu dan AlGhafur. B3D11E1 Menerangkankan bukti-bukti kewujudan Allah. sirah Rasulullah SAW serta boleh membaca dan menulis asas Jawi.

B3D22 Boleh menyatakan sejarah perkahwinan nabi Muhammad SAW. B3D26 Boleh mengamalkan adab di sekolah. B3D20E2 Menghafaz bacaan rukuk. iktidal dan sujud dengan betul. B3D20 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat. B3D20E4 Menghafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul. adab. B3D21E1 Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi sebagai contoh dalam melakukan amalan seharian. B3D24E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur. B3D26E1 Melakukan adab. B3D19E1 Membaca dan menghafaz takbiratul ihram dengan lafaz yang betul. B3D22E1 Menyebut sifat-sifat nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri CATATAN B3D16 Boleh memahami konsep Fardu Ain & Fardu Kifayah B3D17 Boleh memahami dan mengamalkan solat fardu. faha m dan bole h buat Mempamerkan kebolehan asas membaca alQuran.BAN D PERNYATAAN STANDARD BIDANG DESKRIPTOR EVIDENS B3D16E1 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan fardu Kifayah. B3D21 Boleh mengambil iktibar daripada cara nabi bekerja. B3D20E3 Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud dan salam dengan betul. B3D17E1 Melakukan solat fardu. B3D18 Boleh memahami dan mengamalkan perlakuan dalam solat. B3D23 Boleh menyatakan peristiwa berkaitan Hajar Aswad. memahami asas akidah. hadis terpilih. sirah Rasulullah SAW serta boleh membaca dan menulis asas Jawi. B3D27 Boleh membaca. B3D19E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul. menghafaz surah hafazan. B3D23E1 Menyebut cara Rasulullah SAW menghakimi perletakan Hajar Aswad. B3D24 Boleh mengamalkan adab tidur. B3D25 Boleh mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. B3D20E5 Menghafaz bacaan tahiyyat akhir dengan betul. B3D19 Boleh membaca dan menghafaz takbiratul ihram dan lafaz niat solat IBADAH 3 Tahu . melakukan asas ibadah. SIRAH ADAB JAWI 8 SKRP2012 . B3D20E1 Menghafaz doa iftitah dan surah al-Fatihah dengan betul.adab di sekolah. B3D20E6 Membaca bacaan dalam solat dengan betul ketika solat. B3D18E1 Melakukankan perlakuan dalam solat dengan betul. B3D25E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah. B3D16E2 Menyatakan akibat tidak melakukan Fardu Ain dan Fardu Kifayah.

membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup. daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 9 SKRP2012 . B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B4D2 Boleh membaca al-Kauthar B4D3 Boleh membaca al-Ma’un B4D4 Boleh membaca Quraisy surah surah surah surah B4D5 Boleh menghafaz surah al-Kafirun HAFAZAN B4D6 Boleh menghafaz surah al-Kauthar BAND PERNYATAAN STANDARD BIDANG DESKRIPTOR B4D7 Boleh menghafaz surah 10 al-Ma’un EVIDENS B4D7E1 Menghafaz surah al-Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B4D8E1 CATATAN SKRP2012 B4D8 . menghayati asas akidah.un dengan betul dan bertajwid. JAWI B3D28 Boleh mengenal. B3D28E9 Menulis perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.BAND PERNYATAAN STANDARD BIDANG DESKRIPTOR EVIDENS B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D28E8 Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. BACAAN B4D1 Boleh membaca al-Kafirun. adab. B4D6E1 Menghafaz surah al-Kauthar dengan bacaan tang betul dan bertajwid. B3D28E3 Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul. hadis terpilih. 4 Tahu. B4D2E1 Membaca surah Al-Kauthar dengan betul dan bertajwid. faham dan boleh buat dan beradab Mempamerkan kebolehan asas membaca alQuran. B3D28E2 Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul. faham dan boleh buat Mempamerkan kebolehan asas membaca alQuran. melakukan asas ibadah. menghafaz surah hafazan. menghafaz surah hafazan. B3D28E4 Mengenal perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D28E10 Mengenal perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. B4D5E1 Menghafaz surah al-Kafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid. sirah Rasulullah SAW serta boleh membaca dan menulis asas Jawi. memahami asas akidah. B4D4E1 Membaca surah Quraisy dengan betul dan bertajwid. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris. B4D3E1 MebBaca surah Al-Ma. melaksanakan ibadah. B3D28E1 Mengenal perkataan serapan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul. B3D28E6 Menulis perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. hadis terpilih. adab tertentu serta mampu membaca dan menulis Jawi. B4D1E1 Membaca surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid. B3D28E11 Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. sirah Rasulullah SAW. B3D28E5 Membaca perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D28E7 Mengenal perkataan serapan bahasa Inggeris yang dieja mengikutsebutan dengan betul. B3D28E12 Menulis perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. CATATAN 3 Tahu.

11 SKRP2012 .

B4148E6 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B5D5E1 Melakukan adab. bacaan tahiyyat akhir dan salam dengan betul dan istiqamah. B4D14E10 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. faham dan boleh buat dan beradab Mempamerkan kebolehan asas membaca alQuran. JAWI B5D6 Boleh membaca. JAWI B4D14 Boleh mengenal. menghafaz surah hafazan dengan betul. menghafaz surah hafazan. 5 Tahu. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. B4D14E8 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. B5D3 Boleh mengamalkan adab tidur. ADAB B5D4 Boleh mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. CATATAN 4 Tahu. B4D14E12 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. mengaplikasikan ibadah dan adab tertentu serta mampu membaca dan menulis Jawi dengan baik. adab tertentu serta mampu membaca dan menulis Jawi. menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW.adab di sekolah dengan betul dan istiqamah. menghayati asas akidah. IBADAH B5D2 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D14E7 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan serapan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. B5D3E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul dan istiqamah. hadis terpilih. faham dan boleh buat dan beradab terpuji Mengaplikasikan kemahiran membaca alQuran. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.BAND PERNYATAAN STANDARD BIDANG DESKRIPTOR EVIDENS B4D14E5 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B5D5 Boleh mengamalkan adab di sekolah. B5D4E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqamah. 12 SKRP2012 . B5D1 Boleh memahami dan mengamalkan perlakuan dalam solat. B5D2E1 Membaca dan membaca bacaan tahiyyat awal. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris. hadis terpilih. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup. sirah Rasulullah SAW. B5D1E1 Melakukankan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah. melaksanakan ibadah.

B6D5 Boleh membaca. faham. B6D5E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul. B6D3E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dan boleh dicontohi. B6D1 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.BAND PERNYATAAN STANDARD BIDANG DESKRIPTOR EVIDENS B5D6E3 Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B6D5E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup. menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW. JAWI Nama guru : _______________________________ Tandatangan : ___________________ 13 SKRP2012 . B6D2E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dan boleh dicontohi. B6D2 Boleh mengamalkan adab tidur. B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna. B6D4E1 Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi. 6 Tahu. menghafaz surah-surah hafazan dengan sempurna. mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis Jawi. CATATAN IBADAH Mahir membaca al-Quran dan hadis terpilih. B6D5E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul. B6D4 Boleh mengamalkan adab di sekolah. boleh buat dan berdab Mithali ADAB B6D3 Boleh mengamalkan adab masuk dan keluar rumah.

14 SKRP2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful