You are on page 1of 26

MIKROBIOLOGIJA MIKROBIOLOGIJA

OPI DIO OPI DIO

DEFINICIJA DEFINICIJA
MICROS - malen; BIOS - ivot; LOGOS znanost Mikrobiologija je znanstvena disciplina o vrlo sitnim, golim okom nevidljivim organizmima koji zajednikim imenom zovemo mikroorganizmi. mikroorganizmi - najstariji oblik ivota na Zemlji

ZNAAJ MIKROORGANIZAMA

Uloga neizmjerno malog neizmjerno je velika. L. Pasteur

Uloga mikroorganizama u prirodi

razgradnja organske tvari EKOLOKA RAVNOTEA NA ZEMLJI

Kruenje biogenih elemenata u prirodi

kruenje C

kruenje N

ULOGA MIKROORGANIZAMA U ULOGA MIKROORGANIZAMA U IVOTU LJUDI IVOTU LJUDI


1. Nedostatak hrane u svijetu 1. Nedostatak hrane u svijetu
-- uloga mikroorganizama uloga mikroorganizama u rjeavanju problema u rjeavanju problema

2. Ekoloki problemi 2. Ekoloki problemi


mikrobna razradnja mikrobna razradnja tetnih ii toksinih tvari tetnih toksinih tvari u okoliu u okoliu

3. Energija 3. Energija alternativni izvori energijealternativni izvori energijebiokonverzija org. otpada biokonverzija org. otpada iskoritavanje mikrobiolokih iskoritavanje mikrobiolokih procesa- tednja neobnovljivih procesa- tednja neobnovljivih izvora energije izvora energije 4. Genetiki inenjering 4. Genetiki inenjering
rasta, interferon, steroidi, rasta, interferon, steroidi, cjepiva, transplatacije cjepiva, transplatacije

medicina- inzulin, hormon medicina- inzulin, hormon

poljoprivreda usjevi otporni poljoprivreda usjevi otporni na herbicide na herbicide

5. Biotehnologija 5. Biotehnologija -enzimi -enzimi -vitamini -vitamini -antibiotici -antibiotici

Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi - biotehnologija tla - biotehnologija u stoarstvu - biotehnologija vina

6. Uzronici bolesti patogeni


humana i veterinarska medicina, fitopatologija

Bioloki rat

7. Uzronici kvarenja namirnica metode za uvanje namirnica

Mikrobi su posvuda, mikrobi su svemoni, mikrobi e imati posljednju rije. Louis Pasteur

RAZNOLIKOST MIKROORGANIZAMA

bakterije

plijesni

kvasci

protozoe

alge

bakteriofag HIV virus

POVIJEST I RAZVOJ POVIJEST I RAZVOJ MIKROBIOLOGIJE MIKROBIOLOGIJE

Antony van Leeuwenhoek Antony van Leeuwenhoek (1632 -- 1723) (1632 1723)

1676. otkriva postojanje mikroba do tada nepoznatih ovjeanstvu prvi- ugledao, opisao i nacrtao bakterije

Robert Hooke (1635 -- 1703) Robert Hooke (1635 1703)

male kutijice ili stanice poetak stanine teorije-sve ive tvari sastoje se od stanica

Louis Pasteur Louis Pasteur (1822 -- 1895) (1822 1895)

- otac suvremene mikrobiologije - sve procese u prirodi kontroliraju mikroorganizmi - prvi je sruio teoriju da je proces fermentacije iskljuivo kemijski proces - za sve fermentacije postoje uzronici - mikroorganizmi - izuavao alkoholnu, mlijenu, octenu fermentaciju i utvrdio uzronike fermentacija - temeljem tih spoznaja prvi je zakljuio da ivot moe postojati i u anaerobnim uvjetima - bez kisika

-prvi je sruio teoriju o spontanim generacijama Aristotel, Virgilije koji su tvrdili da ivo moe nastati iz neivog. -dokazao je da ivo moe nastati samo iz ivog i da se ivot moe odvijati u aerobnim, fakultativno anaerobnim i anaerobnim uvjetima. -prvi je utvrdio uzronika antraxa - crnog prita, zarazne bolesti i uveo vakcinaciju kao metodu za spreavanje razvoja patogenih mikroorganizama - prvi je sainio vakcinu protiv bjesnoe i zapoeo sa lijeenjem ljudi - otkrio je uzronika bolesti svilene bube i rijeio problem ove bolesti

Robert Koch Robert Koch (1843 -- 1910) (1843 1910)

- prvi je uspio uzgojiti uzronika antraxa na krutoj hranjivoj podlozi - izolirao je taj mikroorganizam - Bacillus antracis i dobio ga je u formi istih kultura - uveo je tzv. Kochove postulate o tome kako nastaje zarazna bolest - ti postulati uz odreene promjene vrijede jo i danas

Sir Alexander Fleming (1881 -- 1955) Sir Alexander Fleming (1881 1955)
- izolirao je prvi antibiotik - PENICILIN iz gljivice

Penicillium notatum

- oekivalo se da je to konano rjeenje za sve bolesti, meutim ubrzo se uvidjelo da je to bila zabluda

CHRISTIAN GRAM - uveo je metodu bojanja mikroorganizama -ta metoda se i danas mikrobiolokim laboratorijima primjenjuje u

otac mikrobiologije tla - Vinogradsky - ruski mikrobiolog koji Pasteurovom Institutu je radio u

Sistemski mikroskop + Image Analyzer Sistemski mikroskop + Image Analyzer

PODJELA MIKROBIOLOGIJE PODJELA MIKROBIOLOGIJE


BAKTERIOLOGIJA - prouavanje aktivnosti u kojima sudjeluju bakterije otkrivanje i dijagnostika IMUNOLOGIJA infekcijskih i neinfekcijskih bolesti; mehanizama alergija i odabir tkiva za presaivanje prouavanje gljiva (plijesni), MIKOLOGIJA mesnatih gljiva i kvasaca FIKOLOGIJA (algologija) - prouavanje algi PROTOZOOLOGIJA prouavanje protozoa, organizama veih od ostalih mikroorganizama VIRUSOLOGIJA - prouavanje submikroskopskih organizama ija je organizacija i model rasta drugaiji od ostalih organizama

MIKROBIOLOGIJA MIKROBIOLOGIJA fundamentalna ii primijenjena fundamentalna primijenjena


MIKROBNA EKOLOGIJA MIKROBNA GENETIKA MIKROBNA MORFOLOGIJA I ULTRASTRUKTURE MIKROBNA FIZIOLOGIJA MIKROBNA TAKSONOMIJA MIKROBIOLOGIJA VODA MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA I MLIJEKA INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA MIKROBIOLOGIJA MORA MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA MIKROBIOLOGIJA TLA VETERINARSKA MIKROBIOLOGIJA