Kijk op Bodegraven

BESTEMMINGSPLAN TUIN
GHESEL GROTHE
pagina 3
OPTREDEN STAGE ACT
MET HET POPKOOR
pagina 4
BOREFT VAERT ÚT!
pagina 9
KIJK OP REEUWIJK
pagina 14
ESTO KAMPIOENEN
pagina 19
HOCKEYKAMPIOENEN
pagina 20
2E JAARGANG
NUMMER 21 - 2012
WOENSDAG 23 MEI
Bij inlevering van deze bon en geldig t/m zaterdag 19 mei 2012.
15% korting
op vermaak van kleding
voor particulieren
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825
BIJ
Vol goede moed meldde
zich donderdag 17 mei
een kleine honderd deel-
nemers, verdeeld over
27 auto’s, bij het Nieuwer-
brugse Wierickehuis. Hier
vond zowel de start als de
fnish plaats van de auto-
puzzelrit die elk jaar op
Hemelvaartsdag wordt
georganiseerd door de
plaatselijke Oranjevereni-
ging. Alle deelnemers kre-
gen een routebeschrijving
met 31 aanwijzingen mee.
Het team dat de minste
kilometers had gemaakt,
de juiste letters bij de ant-
woorden noteerde en met
deze letters de gezochte zin
wist te formuleren, maakte
de meeste kans als win-
naar uit de bus te komen.
Aan het einde van de mid-
dag waren alle deelnemers
weer terug en verzamelden
ze zich op het pleintje voor
het Wierickehuis. Een aan-
tal van hen wist op voor-
hand al dat de beker aan
hen voorbij zou gaan: “Het
was een geweldige mid-
dag, maar winnen zullen
we niet. We hebben er écht
een potje van gemaakt. Bij
de derde aanwijzing waren
we het spoor al bijster.’’
Dat gold niet voor het
team Smit/Koot, die met
behulp van hun passa-
giers Marije Koot, Sanne
Smit en Gerianne Koot niet
alleen slechts één kilo-
meter te veel had gere-
den. Daarnaast wisten ze
ook alle vragen goed te
beantwoorden, waardoor
ze de juiste letters konden
noteren. Door die letters
van achteren naar voren
te lezen, werd de oplossing
van de 26ste editie van de
autopuzzelrit zichtbaar:
Maxima, onze fotogeniek-
ste prinses. Daarmee zagen
chaufeur Eric Smit en
bijrijders Marjan Smit en
Wilma Koot voor de derde
maal de naam van hun
team in de wisselbeker
gegraveerd.
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Nieuwerbrugse
auto puzzelrit; lastig
en leuk
Het team Smit/Koot won de autopuzzelrit en zag voor de derde keer hun naam gegraveerd in de wisselbeker.
BOV reikt eerste tien tablets uit
De 50-jarige Bodegraafse Ondernemersvereniging (BOV) heeft afgelopen maandag om 17.30 uur
bij Primera Raadhuisplein de eerste tien tablets aan de gelukkige winnaars van de zegelactie
uitgereikt. In totaal worden er verdeeld over vijf weken vijftig tablets met een 4.0 Android-
besturing uitgereikt. Bij iedere besteding van 5 euro ontvangt de klant een zegel en bij 50 zegels
is de zegelkaart vol. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd bij ‘t Lieverdje en Primera
Broekvelden en uit alle ingeleverde spaarkaarten worden de winnaars getrokken. De volgende
trekkingen zijn op 26 mei, 2 juni, 9 juni en 18 juni.
De eerste tien winnaars van een BOV tablet: Carla van der Laan, L. Molenaar, Carin Vermeulen, Pancras
Kuipers, Marian Vonk, H. van der Steen, Sonja den Engelsman, W. Jansen, Gerda van der Marel, en M.H.
Verstoep.
WWW.VLAAI-INN.NL
U vindt de lekkerste vlaaien
in onze tearoom.
Laat u verwennen met een
heerlijke HIGH TEA door onze
professionele catering.
Vlaai-Ihh º Oud 8odegraa!seweg 22
2411 HS 8odegraveh º 1el: 0172-612787
U kunt bij ons ook uw
verjaardag vieren!
Tel. 0172 - 611100 www.riggelingmakelaars.nl
Reserveer NU
in uw agenda!
OPENHUIS
9 juni 2012
van 11:00 - 15:00 uur
De publicatie van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
vindt u op pagina
10, 11, 12 en 13
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
GEZONDHEIDSZORG
HUISARTSEN
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
HUISARTSENPOST
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
APOTHEKEN
LLOYDS Apotheek, Vromade 2,
Bodegraven, 0172-617126.
LLOYDS Apotheek, Brugstraat 1,
Bodegraven, 0172-612031.
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
VERLOSKUNDIGE
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
TANDARTSEN
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,
Bode gra ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,
Bodegra ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide,
Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
THUISZORG
Vierstroom, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Zorgpartners Midden-Holland,
Ronsseweg 242, Gouda, 0182-
712800.
Vegro Thuiszorgwinkel,
Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,
0800–2887766
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OPVOEDHULP
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-
547888.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-
613798.
Dierenhulp Bodegraven, 0172-611377
Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, tel. 0182 392568.
KERKEN
DONDERDAG 24 MEI
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, Meije 19.30 uur
http://meijezegveld.rkonline.nl
VRIJDAG 25 MEI
Geloofsgemeenschap St. Willi-
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Wim was een echte levensgenieter.
Nu, helaas na jaren van afnemende gezondheid,
hebben wij met intens verdriet afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en trotse opa
Wim Bakker
Bodegraven, Bodegraven,
21 september 1938 20 mei 2012
Tony Bakker - Droogh
Marie-José en Wim Mulckhuyse
Joppe, Jesse, Jurre
Yvonne Bakker
Burg. Le Coultrestraat 13
2411 EP Bodegraven
Wim is thuis.
Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 23 mei
van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur
in zorgcentrum Vijverhof, Burg. van Dobben de
Bruijnstraat 23 in Bodegraven.
De crematieplechtigheid zal vrijdag 25 mei in besloten
kring plaatsvinden.
Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle
verzorging die Wim mocht ontvangen in zorgcentrum
Vijverhof te Bodegraven.

Wim is afgestapt
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 09.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
ZATERDAG 26 MEI
Geloofsgemeenschap St. Willi-
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 19.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
ZONDAG 27 MEI
Gereformeerde gemeente,
Bethelkerk, Bodegraven
10.00 en 16.00 uur
www.bethelkerkbodegraven.nl
Gereformeerde kerk vrijgemaakt,
Ichthuskerk, Bodegraven
09.30 en 16.30 uur
www.bodegraven.gkv.nl
Hervormde gemeente,
Dorpskerk, Bodegraven
09.30 en 18.30 uur
www.hervormdbodegraven.nl
Hervormde gemeente,
Bethlehemkerk, Nieuwerbrug
09.30 en 18.30 uur
www.hervormdbodegraven.nl
Protestantse gemeente Emmaüs,
Salvatorkerk, Bodegraven
09.30 http://pge.nu
Protestantse gemeente Emmaüs,
Lutherkerk, Bodegraven
18.30 uur http://pge.nu
Protestantse gemeente Nieuwer-
brug, Brugkerk, Nieuwerbrug
11.00 uur www.brugkerk.nl
Pinkstergemeente Morgenstond,
Evertshuis, Bodegraven
10.00 uur www.morgenstond.org/
bodegraven
Vergadering van gelovigen ‘Irene’,
Oranjelaan 2/a, Bodegraven
09.45 en 18.30 uur www.vergadering.
nu/bodegraven-irene
Geloofsgemeenschap St. Willi-
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 09.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, Meije
10.00 uur http://meijezegveld.
rkonline.nl
Remonstrantse gemeente Zwam-
merdam Bodegraven, Remon-
strantse kerk, Zwammerdam
10.00 uur
www.remonstrantenzwammerdam.nl
MAANDAG 28 MEI
Gereformeerde gemeente, Bethel-
kerk, Bodegraven 10.00 uur
www.bethelkerkbodegraven.nl
Hervormde gemeente, Dorpskerk,
Bodegraven 09.30 uur
www.hervormdbodegraven.nl
Hervormde gemeente, Bethlehem-
kerk, Nieuwerbrug 09.30 uur
www.hervormdbodegraven.nl
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, Meije 10.00 uur
http://meijezegveld.rkonline.nl
WOENSDAG 16 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), KBO Kerk-
dienst, klaverjassen en
sjoelen, 14.00-16.30 uur
DONDERDAG 17 MEI
• Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Wierickehuis (N), Start
autopuzzeltocht, 13.30-
14.30 uur, € 5,00
• Rijngaarde (B), ABVB
middag, 14.00-17.00 uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
VRIJDAG 18 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.30-11.15 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Koersbal,
14.00-16.00 uur
• Rijngaarde (B), Bridge,
14.00-17.00 uur
• De Meent (B), Bingo,
14.30-16.00 uur, € 5,00 euro
• Rijngaarde (B), Rummi-
kub en Triominos, 14.30-
16.30 uur
• De Meent (B), Bruin café,
16.00-18.00 uur
• Café de Musketier (B),
Borf Jam, 21.00 uur
ZATERDAG 19 MEI
• RK Onze Lieve Vrouwe
Geboortekerk (M), Rom-
melmarkt, 10.00-15.30 uur
• Evertshuis (B), Kaasmu-
seum geopend, 10.00-16.00
uur, € 3,00
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartlo-
per (Reeuwijkse Hout),
geopend, 11.00-17.00 uur
ZONDAG 20 MEI
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartlo-
per (Reeuwijkse Hout),
geopend, 11.00-17.00 uur
• Fort Wierickerschans (B),
Fotovoorstelling Histori-
sche Kring, 12.00-15.00 uur
• Landgoed Hooge Burch
(Z), Muziek op zondag,
15.30 uur
MAANDAG 21 MEI
• Rijngaarde (B), Schilde-
ren met Harmen Kooistra,
09.30-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Handwer-
ken voor het Rode Kruis,
14.00-16.00 uur
• Hofuis (B), Klaverjassen,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Country
dansen, 15.00-16.15 uur
• Rijngaarde (B), Schaken,
20.00-23.00 uur
DINSDAG 22 MEI
• Rijngaarde (B), Biblio-
theek, 9.00-10.30 uur
• Rijngaarde (B), Wereld-
dansen, 10.30-12.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), PCOB ont-
spanningsmiddag, 14.30-
16.30 uur
• Salvatorkerk (B), Samen
zingen voor Bolivia, 20.00
uur
• Ontmoetingskerk (B),
Lezing Hans Stolp, 20.00,
€ 15,00
WOENSDAG 23 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), KBO kla-
verjassen en sjoelen, 14.00-
16.30 uur
• Evertshuis (B), Optreden
Wereldband, 20.30 uur,
€ 19,25
DONDERDAG 24 MEI
• Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), ABVB
middag, 14.00-17.00 uur
• Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Ruimte,
20.00-23.00 uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
VRIJDAG 25 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.30-11.15 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Koersbal,
14.00-16.00 uur
• Rijngaarde (B), Bridge,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Rummi-
kub en Triominos, 14.30-
16.30 uur
• De Meent (B), Bruin café,
16.00-18.00 uur
• Evertshuis (B), Film The
Artist, 20.30 uur, € 7,50
ZATERDAG 26 MEI
• Evertshuis (B), Kaasmu-
seum geopend, 10.00-16.00
uur, € 3,00
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartlo-
per (Reeuwijkse Hout),
geopend, 11.00-17.00 uur
ZONDAG 27 MEI
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartlo-
per (Reeuwijkse Hout),
geopend, 11.00-17.00 uur
MAANDAG 28 MEI
• Molen de Arkduif (B),
Omloop van het Groene
Hart, vanaf 08.00 uur
• ESTO (B), Pinkstervoet-
baltoernooi KPJ, € 20,00
• Rijngaarde (B), Schilde-
ren met Harmen Kooistra,
09.30-11.30 uur
• Familie Vergeer (M),
Open Boerderijendag,
10.00-16.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Handwer-
ken voor het Rode Kruis,
14.00-16.00 uur
• Hofuis (B), Klaverjassen,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Country
dansen, 15.00-16.15 uur
• Rijngaarde (B), Schaken,
20.00-23.00 uur
DINSDAG 29 MEI
• Rijngaarde (B), Biblio-
theek, 9.00-10.30 uur
• Rijngaarde (B), Wereld-
dansen, 10.30-12.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), PCOB ont-
spanningsmiddag, 14.30-
16.30 uur
WOENSDAG 30 MEI
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), KBO kla-
verjassen en sjoelen, 14.00-
16.30 uur
• Gemeentehuis (B),
Gemeenteraadsvergade-
ring, 20.00-23.00 uur
DONDERDAG 31 MEI
• Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), ABVB bin-
go, 14.00-17.00 uur
• Antoniuscollege (B),
Klankbordbijeenkomst
toekomst Antoniuscollege
Bodegraven, 19.30-21.00
uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bodegraven, (M) Meije,
(N) Nieuwerbrug en Zwammerdam (Z). Activiteit of evenement aanmelden?
Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 3
Telefoon 0172-650456 º www.debodegraafsekaasboer.nl
Kaashal
Prins Hendrikstraat 24
2411 CT Bodegraven
Geopend: di-vr-za
Bodegraven
Winkelcentrum Broekvelden
Iedere vr. 13.00 - 17.00 uur
Iedere za. 8.00 - 16.00 uur
Reeuwijk
Van Staverenstraat
(t.h.v. bibliotheek)
Iedere do. 8.30 - 12.00 uur
Noord-Hollandse
Beemster Polder
GROENE
WEIDE KAAS
romig-belegen-niet zout
Nú heel kilo 10.50
SPECIALITEIT LEKKER BIJ DE WIJN
OF HET BIER
DE PRIMEUR 2012
KLOOSTER
KAAS
West-Friese
type Proosdij
pikant-bros-zoet
Nu 500 gram
Ze is er weer
GRASKAAS
“WEIDEMELK”
jong romig
(kom proeven en keurenj
Nú heel kilo
8.
98
6.
95
5.
98
TIP!
LAAT UW KAAS
VACUMEREN
VOOR VAKANTIE
± 5 WEKEN
HOUDBAAR
SLA UW KORTING
VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 JUNI 2012
Aanbiedingen gelden op basis van onze voorwaarden
DORPGOLF ACTIE!
10 / 20 / 30 / 40 / 50%
ALTIJD KORTING!
Rotary Bodegraven bedankt alle
deelnemers van de Alpes d’Huzes actie!
Uitslag loterij: www.ultimatewood.nl
Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.00 - 17.00 uur, Za. 9.00 - 12.00 uur
Binnenweg 4, Bodegraven, Tel. (0172) 61 03 26, info@ultimatewood.nl
Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer
In 2010 heef de gemeente
in de stedenbouwkundige
‘Visie met beeldkwaliteit’
vastgelegd dat ‘groen’ een
belangrijk deel uitmaakt
van die visie. Over de Tuin
van Ghesel Grothe wordt
geconcludeerd dat het een
privétuin betref die vrijwel
niet zichtbaar is vanaf de
openbare weg. In het huidi-
ge bestemmingsplan Oude
kern Bodegraven heef de
tuin de bestemming ‘woon-
doeleinden’ en daaraan
kan volgens de gemeente
niet voorbij worden
gegaan. Wel is destijds door
de raad een motie aange-
nomen om het gebied ‘zo
groen mogelijk te houden’.
GROENE OASE
In het nu ter visie liggende
voorontwerp wordt aan
die motie uitvoering gege-
ven door het handhaven
of de aanplant van enkele
bomen. Van de rest van de
tuin zal weinig overblijven
want die ruimte zal benut
gaan worden voor de bouw
van 22 garages/hobby-
ruimtes en de aanleg van
22 parkeerplaatsen. Ook
is er ruimte gereserveerd
voor de bouw van een
sportvoorziening. Hoewel
de voor het plan opgestel-
de ‘natuurtoets’ aan het
gebied geen bijzondere
waarde toekent denken de
leden van de destijds opge-
richte Belangenvereniging
‘Tuin van Ghesel Grothe’
daar anders over. De ver-
eniging is van mening dat
het groene gebied, met het
daarbij behorende dieren-
en plantenleven, behouden
moet blijven en heef daar-
voor de afgelopen jaren
ook fink strijd gevoerd.
Inzet daarbij was overigens
ook het gebied een openba-
re bestemming te geven als
‘rustoase’ voor het Bode-
graafse publiek.
KRITISCHE BLIK
Volgens aanwonende en
lid van de belangenvereni-
ging, Gijs Hoogeveen, zal er
kritisch naar het vooront-
werp-bestemmingsplan
worden gekeken. “Door de
leden van de vereniging
en andere omwonenden
van de tuin zal het bestem-
mingsplan getoetst worden
aan de eisen zoals deze
door de gemeenteraad op
16 maart 2011 zijn neer-
gelegd en ook in een motie
zijn verwoord. Deze eisen
zijn een groene uitstraling
zodat straks vanuit de aan-
liggende tuinen en wonin-
gen niet tegen hoge en kale
muren van garageboxen
hoef te worden aangeke-
ken.”
De omwonenden gaat het
echter niet alleen om de
tuin. Ze zullen het plan
zeker ook toetsen op de
verbetering van de bebou-
wing van de Marktstraat.
Alleen het poolcentrum
aanpassen is voor de
omwonenden onvoldoende.
De rest van de bebouwing
tussen het poolcentrum en
de Rabobank zal ook moe-
ten worden meegenomen
om de gewenste kwaliteits-
slag te maken.
Tekst: Bert Verver
Voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage
Einde Tuin van
Ghesel Grothe
Het voorontwerp-bestemmingsplan Markstraat 23-25 ligt met ingang van 23 mei
tot 4 juli ter inzage. Veel inwoners zullen bij die aankondiging weinig gedachten
hebben, maar het gaat om de herontwikkeling van het Bodegraafse Poolcentrum
tot een winkelruimte met daarboven zes appartementen. In het bestemmingsplan
is ook de mogelijkheid opgenomen tot herontwikkeling van de zogenoemde Tuin
van Ghesel Grothe, een ontwikkeling waarover veel te doen is geweest. De tuin
vormt een groene oase in het dorpshart van Bodegraven.
Geen windmolens bij Rijnhoek
Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 25 april
besloten dat de studielocatie voor windenergie in Bodegraven-
Noord vervalt. Dit betekent dat er geen windmolens meer kun-
nen worden gerealiseerd nabij bedrijventerrein Rijnhoek. Ook de
studielocatie in Alphen aan den Rijn is tijdens deze vergadering
vervallen. Beide locaties waren opgenomen in de nota Wervelen-
der die begin 2011 door provincie Zuid-Holland was vastgesteld.
In de loop van 2011 zijn er op verzoek van de provincie aanvul-
lende adviezen uitgebracht over windenergie in het Groene Hart.
Conclusie van deze adviezen is dat deze locaties werken als een
begrenzing van de open ruimte en afbreuk doen aan de openheid
van het aanwezige groene venster. Bovendien had ook het col-
lege de provincie schriftelijk laten weten zich te kunnen vinden in
de adviezen die de locatie in Bodegraven ontraden. Te meer daar
er binnen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk onvoldoende
draagvlak is voor grootschalige windenergie.
“De gratis kindermiddagen
op de woensdagmiddag in
de maand mei zijn achteraf
gezien niet handig geko-
zen. De woensdagmiddag
staat zeker in het voorjaar
al bol van de (buiten)acti-
viteiten voor de kinderen.
Het valt dus niet mee om
kinderen op dat moment
naar het kaasmuseum te
krijgen, ook al is het gratis,”
aldus de heer Cluistra, één
van de vrijwilligers van
het kaasmuseum. Jammer,
want het museum gaat met
zijn tijd mee. Geen saaie
rondleiding, maar actief
meedoen. Zo is er een
‘kaascomputer’, een letter-
spel en een speurtocht door
het museum. De levendige
opstellingen in het kaas-
museum laten de kinde-
ren bovendien met beeld,
geluid en lichtefecten de
wereld van kaas ontdek-
ken. We horen loeiende
koeien, rondrijdende kar-
ren en lachende kinderen.
Verder is er voor scholen
een leskist met als thema
‘van koe tot kaas’ en voor
verjaardagsfeestjes is een
ontdekkingsreis door het
kaasmuseum met leuke
spelletjes en verrassingen.
“We staan niet stil, zo heb-
ben we veel contact met
het Streekmuseum Oud-
heidkamer Reeuwijk.” Vol-
gens de heer Cluistra een
fraaie combinatie van twee
musea die elkaar prachtig
aanvullen. “We hebben nog
twee woensdagen, 23 en 30
mei, waarop basisschool-
leerlingen gratis mogen
komen kijken. En verder
is het jarige kaasmuseum
iedere zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur te bezoeken
op de derde etage van het
Evertshuis.
http://kaasmuseum.org/
Tekst: Ruud Kooistra
Kaasmuseum nog
niet ontdekt door
kinderen
Om het 25-jarig jubileum te vieren organiseert het kaasmuseum verschillende
leuke activiteiten. Variërend van extra tentoonstellingen tot een vaartocht over
de Oude Rijn en gratis kindermiddagen in de maand mei.
* Voor particulieren en
bedrijven.
* Windows 7, Vista, en XP.
* Oude pc weer snel maken,
schoonmaken en updaten.
* Installatie van: adsl,
internet en e-mail.
* Beveiligen: tegen virus,
spam, spy- en malware en
trojans.
* Uitleg op uw eigen pc.
Computerhulp
Service aan huis tot 21:00
Op werkdagen en zaterdag.

Mark Smael 06-10245763
Koop uw computer bij de man,

die hem repareren kan!
Bodegraven
Bingo ABVB
De Algemene Bejaarden Ver-
eniging Bodegraven (ABVB)
organiseert de slotbingo met
verloting van dit seizoen op
donderdag 31 mei in de grote
zaal van Rijngaarde. Deze
middag begint om 13.45 uur
en duurt tot ongeveer 17.00
uur. Tevens worden deze mid-
dag de wisselbekers uitgereikt
aan degenen die de meeste
punten hebben gehaald in
de klaverjascompetitie en de
sjoelcompetitie. Wie deze mid-
dag wil meemaken, maar nog
geen lid is van de ABVB is van
harte uitgenodigd in Rijngaar-
de om zich aan te melden als
lid en gelijk mee te spelen.
Pedicure gezocht
bij mij in de buurt!
Adverteer in Kijk op Bodegraven
en vind klanten in Bodegraven,
Nieuwerbrug en Meije
Voor informatie - Telefoon: (0182) 399 266
E-mail: advertentie@kijkopbodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 4
CkA1lS
C!000 Langerak kaadhuispIein
kaadhuisplein IS
24II 8D 8odegraven
C!000 Langerak 8roekveIden
vromade 27
24II LG 8odegraven
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Zondag GLSLO1LN
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Zondag GLSLO1LN
2
e
PinksIerdag OPLN I6.00 - I9.00 uur 2
e
PinksIerdag GLSLO1LN
Week 2! 20!2
Aanbieding is geldig van maandag 2I I]m zondag 27 mei 20I2.
Pri|swi|zigingen, drukIouIen en uiIverkochI voorbehouden.
Aanbiedingen zi|n nieI besIemd voor grooIverbruikers en]oI wederverkopers.
Maandag 28 mei 2
e
Pinksterdag!
8ij besteding van 6 25,- aan beedschappen:
Suikerbreed
per sIuk
W££kkNAll£k
Evertshuis sluit
theaterseizoen af
met muzikaal feest
Als laatste onderdeel van dit theaterseizoen vindt in het Evertshuis een muzikale
ontmoeting plaats tussen twee lokale grootheden: Stage Act en Het Popkoor.
Zaterdag 2 juni brengen zij, naast elk hun eigen repertoire, gezamenlijk een
aantal nummers van The Kinks ten gehore. Voor beide partijen een finke uitda-
ging waar heel wat repetities aan vooraf zijn gegaan.
Hans van Dijk (Stage Act) en Heleen de Vroedt en Astrid van Rooijen (concertcommissie van het Popkoor).
Alle muziekliefebbers,
zelfs zij die een aantal
decennia later dan de man-
nen van Stage Act de luiers
defnitief achter zich lieten,
herkennen nummers als
Lola, Sunny Afernoon,
Waterloo Sunset en You
really got me. Ze staan stuk
voor stuk gegrif in ons
muzikale geheugen en ver-
overen jaar in, jaar uit een
plaatsje in de Radio 2 Top
2000.
“Het is allemaal mijn
schuld,’’ bekent Stage Act
drummer Hans van Dijk.
Omloop van het Groene Hart voor De Zonnebloem
Ook dit jaar organiseert een aantal Lionsclubs in onze regio, waaronder Lionsclub Bodegraven,
op tweede pinksterdag de ‘Omloop van het Groene Hart’; een fiets-, en wandeltocht door het
Groene Hart. Met de opbrengst van dit sportieve evenement wordt het werk van ‘De Zonnebloem’
ondersteund. De Zonnebloem verzorgt meerdaagse vakanties en diverse ander activiteiten voor
gehandicapten en langdurig zieken.
Het startpunt van Bodegraven is bij Molen de Arkduif. Op maandag 28 mei, tweede pinksterdag,
is iedereen die wil wandelen of fietsen vanaf 8.00 uur welkom. Er kan in Bodegraven gekozen
worden voor een fietsroute van 25, 40, 60, 80 of 120 kilometer. Aan de 25 kilometer route is een
foto-prijsvraag verbonden. Goed beantwoorde formulieren maken in de verloting kans op een
nieuwe fiets. Nieuw dit jaar is dat er in Bodegraven ook kan worden gewandeld. Er is keuze uit
een historische wandeling van 4 kilometer door Bodegraven en daarnaast start om 10.00 uur
een 17 kilometer lange wandeling door de Meije onder leiding van Willem Bakker. Het einddoel
van deze wandeling is het museum van Ome Joop. Ome Joop verzamelt oude spullen, potten en
pannen en landbouwwagens.
Het inschrijfgeld voor de fietsroutes is afhankelijk van de gekozen afstand en ligt tussen € 3,00 en
€ 7,00. Deelname aan de wandeltocht kost € 3,00. Voor gezinnen geldt het gereduceerde tarief
van € 8,00 voor de 25 kilometer en € 10,00 voor de 40 kilometer tochten. Neem voor meer infor-
matie contact op met Jan Oostveen via 0172-616694 of fietstocht@lionsbodegraven.nl.
“Voor onze band maken
nummers van The Kinks
al sinds jaar en dag een
vast onderdeel uit van het
repertoire. Een klein jaar
geleden kreeg ik een cd in
handen met oude num-
mers van The Kinks, maar
ditmaal opgenomen met
een groot koor. Toen viel bij
mij het bekende kwartje,
dat ik graag wilde verzil-
veren. In Bodegraven heb-
ben we zeventig dames
die als Popkoor hun eerste
lustrum al hebben gevierd.
Eén en één is niet altijd
twee, maar naar mijn idee
zouden zij een uitstekende
partij kunnen zijn om in
samenwerking met Stage
Act eenzelfde huzaren-
stukje op het podium te
brengen.’’
Het plan was geboren. Alle
partijen hadden er oren
naar. Vervolgens schreef
Sjaak Warnaar, arrangeur/
dirigent van Het Popkoor,
een arrangement waar
beide partijen muzikaal
mee uit voeten konden.
“Omdat we nu werkwijze
en stijl op elkaar moeten
afstemmen, is het voor
ons allemaal een enorme
uitdaging,’’ bevestigen Hel-
een de Vroedt en Astrid
van Rooijen. Ze vormen de
concertcommissie van Het
Popkoor. “Maar het gaat
lukken; daar zijn we inmid-
dels van overtuigd.
Het concert omvat drie
elementen: Stage Act en
Het Pop Koor laten elk
voor zich hun eigen reper-
toire horen en daarnaast
brengen we gezamenlijk
nummers van The Kinks
ten gehore. Na afoop ver-
zorgt de big band ‘Keep
On Going’ onder leiding
van Eef Breen een swin-
gende aferparty. Dan gaan
alle stoelen aan de kant
en wordt de vloer vrijge-
maakt voor een weergaloos
feestje.’’
Kaarten à € 10,00, voor het
concert op zaterdag 2 juni,
kunnen besteld worden via
het Evertshuis. Aanvang
20.30 uur.
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Stage Act en Het Popkoor brengen repertoire van The Kinks
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 5

8
a
a
d
h
u
l
s
w
e
g

2
7

-

2
8
1
1

P
1

8
e
e
u
w
l
[
k

-

0
1
8
2

3
9
2
3
8
9


8
u
r
g
e
r
r
e
e
u
w
|
[
ku
a
m
e
s

-

P
e
r
e
n

-

8
a
b
y
m
o
d
e

L
l
n
g
e
r
l
e

8
o
d
y
f
a
s
h
l
o
n

n
a
c
h
L
m
o
d
e

8
e
e
n
m
o
d
e

Uiteraard zijn er bij alle
winkels vele aanbiedingen
Wij zijn 2e pinksterdag geopend
.QOIGPKGVGP
DKL5KLPJQGM3NC\C
van 09.00 tot 17.00 uur
• Mega springkussen*
*Indien het weer het toelaat
• Voor de kinderen:
Kom kleuren en ontvang
een GRATIS ijsje!
Rijnhoek Plaza • Lemsteraak 1-5 • 2411 NC Bodegraven • Tel. 0172-61 55 66 • www.rijnhoekplaza.nl
Al in 1955 stak een aantal
Reeuwijkers de koppen bij
elkaar, gesteund door de
gemeente, omdat men de
mening toegedaan was dat
in de groeiende kern van
Reeuwijk-Brug behoefe
was aan een verenigings-
gebouw. De afwezigheid
van een goede zaalruimte
vormde in de ogen van
de initiatiefnemers een
belemmering voor een
goede ontwikkeling van het
verenigingsleven. Er werd
een stichting opgericht en
door middel van subsidies,
loterijen en onder andere
de verkoop van glazen wer-
den de benodigde gelden
ingezameld. Op 29 mei
1962 werd het verenigings-
gebouw geopend door de
toenmalige Commissaris
van de Koningin mr.
J. Klaasesz die het gebouw
een ‘tempel van licht en
lucht’ noemde. Na de ope-
ning werd het gebouw nog
twee maal verbouwd en
vergroot.
Tien jaar geleden staak-
te de gemeente Reeu wijk
haar fnanciële steun en
ging het stichtingsbestuur
geheel zelfstandig verder.
Daarbij werd de naam ‘ver-
enigingsgebouw’ vervan-
Reeuwijks zalen-
centrum ‘De Brug’
bestaat 50 jaar
Zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug viert op vrijdag 1 juni haar 50-jarig
bestaan. De jubileumviering begint om 19.30 uur. Na een wat of ciëler gedeelte
tot circa 21.00 uur is er de gelegenheid tot een gezellig samenzijn met muziek
van de Nightbreakers.
gen door ‘zalencentrum’.
Hoewel het aantal vereni-
gingen in Reeu wijk-Brug
in de jaren na de oprich-
ting gestaag is verminderd,
vormt ‘De Brug’ nog steeds
een belangrijk centrum
voor het Reeu wijkse ver-
enigingsleven. Verenigin-
gen als VIOS, Uit en Thuis,
buurtvereniging Mar-
griet, de dam vereniging
en enkele bridgeclubs
houden er hun vaste ver-
enigingsavonden en ook
de Koninginnedag- en
Sinterklaasviering vin-
den in het gebouw plaats.
De verenigingen hebben
nog steeds een voorrangs-
positie en kunnen tegen
gereduceerde tarieven
huren. Daarnaast wordt het
gebouw, overigens al vanaf
de oprichting, veelvul-
dig gebruikt voor feesten
en partijen, cursussen en
beurzen om een sluitende
exploitatie te bereiken.
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 6
Van der Vorst Juridisch Advies
Sinds 1 mei is Van der Vorst Juridisch Advies, een veelzijdig en laagdrem-
pelig juridisch adviesbureau, actief in Bodegraven en omstreken. Eigenaar
Remco van der Vorst heeft als jurist en consultant jarenlange ervaring
opgedaan bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Deze
afgestudeerde meester in de rechten adviseert nu bedrijven en particulie-
ren. Het gaat dan vooral om zaken die te maken hebben met arbeidsrecht,
ondernemingen, overeenkomsten, incasso, deurwaarders, huur en verhuur,
bezwaren tegen besluiten van de gemeente of andere overheidsinstellingen
maar ook om allerhande consumentenproblemen. Aandacht voor de mense-
lijke kant van de zaak is volgens Remco van der Vorst heel belangrijk. Wie
betrokken raakt bij een juridisch conflict, een advies wenst of een zaak willen
laten beoordelen, neemt contact op met Van der Vorst Juridisch Advies via
info@vandervorstadvies.nl of 06-41102223. www.vandervorstadvies.nl
De Hardloopwinkel organiseert
Run Experience
De Hardloopwinkel in Bodegraven wordt van maandag 17 september tot en
met zaterdag 22 september omgetoverd tot een ware hardloop experience
locatie. Iedere dag zullen er activiteiten, clinics en workshops worden geor-
ganiseerd die volledig in het teken staan van running en er zal veel nuttige
informatie te verkrijgen zijn voor de beginnende maar zeker ook de gevor-
derde hardloper. Zo zijn er op verschillende dagen deskundigen aanwezig
die vragen van klanten kunnen beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan een
podotherapeut, een voedingsdeskundige en vertegenwoordigers van diverse
hardloopmerken. Ook zullen er die week diverse acties zijn en maken klanten
kans op een paar gloednieuwe hardloopschoenen. Op dinsdag en woens-
dagavond starten rond 19.00 uur loopclinics voor beginners en gevorderden
en op vrijdag is een sportieve modeshow van functionele hardloopkleding.
www.dehardloopwinkel.nl
Van Wijk
Wegenbouw bij
RTL
Van Wijk Wegenbouw is benaderd
door RTL Televisie om mee te
werken aan het televisieprogram-
ma ´LifestyleXperience´. Lifestyle-
Xperience is een actueel lifestyle-
programma dat door Nederland
trekt op zoek naar informatieve,
spannende en innovatieve lifestyle
topics met Anouk van Schie en
Kevin Brouwer als presentatoren.
Van Wijk Wegenbouw doet mee
aan de uitzending zich richt op
de nieuwste trends in sierbestra-
ting. Sierbestrating van MBI ligt
gepresenteerd in de showroom
van Van Wijk Wegenbouw aan
de Doortocht te Bodegraven. De
uitzending die op dinsdag 22 mei
is opgenomen zal op zondag
27 mei om 14.20 uur op RTL 4 te
zien zijn. De herhaling is zaterdag
2 juni om 15.00 uur bij RTL 5.
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in
Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug. Nieuws melden? redactie@kijkopbodegraven.nl
KI JK ACHTER DE SCHERMEN
EEN INITIATIEF VAN ONDERNEMERSVERENIGINGEN BOV, RVHID EN ROV
Webadres: www.vireco.nl
E-mail: info@vireco.nl
Randstad
Bestaat sinds: 1960 in Nederland en
vanaf 1990 in Bodegraven
Aantal werknemers: 4 (Danielle van den Berg,
Mirjam de Jong, Inggrid
van Aalst en Chantal van
Duuren)
Adres Bodegraven: Marktstraat 11, 2411 BE
Telefoon: 0172-632610
E-mail: info@randstad.nl
Website: www.randstad.nl
Werkgebied: Bodegraven, Nieuwerbrug,
Reeuwijk en Zwammerdam
Producten: Uitzenden en detacheren,
search en selectie,
professionals, hr solutions en
inhouse services
‘De juiste werkzoekende bij het juiste bedrijf’
Iedereen heeft iets
met Randstad
Een tijdelijke baan? Naar Randstad Uitzendbureau. Een tijdelijke job met uitzicht
op vast werk? Naar Randstad. Als bedrijf op zoek naar arbeidskrachten voor een
bepaalde periode? Naar Randstad. Op de arbeidsmarkt heef iedereen wel iets met
Randstad.
Wie kent ’m niet, het reclamespotje van Rand-
stad. Die met Epke Zonderland. De begenadigd
turner is ambassadeur van het landelijk
opererende uitzendbureau. In het spotje werkt hij
zich in het zweet. In zijn witte arts-in-opleiding-
jas houdt hij zijn spieren in conditie. Als voor-
bereiding op de Olympische Spelen in Londen
deze zomer. Arts in opleiding geldt voor Zonder-
land als tijdelijke bezigheid. Dit moet uiteindelijk
resulteren in een vaste baan als arts of
specialist. En dat symboliseert waar Randstad
voor staat: werkzoekenden aan een tijdelijke
baan helpen. Eentje die veelal leidt tot een vast
dienstverband.
Iedere werkzoekende kan terecht bij Randstad.
Net als ieder bedrijf dat tijdelijke krachten kan
gebruiken. Randstad brengt de vraag en het
aanbod bij elkaar. In de Bodegraafse vestiging
aan de Markstraat doen Danielle van den Berg,
Mirjam de Jong, Inggrid van Aalst en Chantal
van Duuren dat al jaren. ‘Wij zijn een hecht
team,’ klinkt het in koor. ‘Het is echt onze eigen
onderneming,’ aldus het kwartet.
KWALITEIT STAAT VOOROP
Matches maken. De juiste werkzoekende bij het
juiste bedrijf. Daar draait het dus om. ‘Door
gesprekken te voeren met kandidaten proberen
wij te achterhalen wie ze zijn, wat ze kunnen en
wat ze willen. Dat geldt ook voor de bedrijven.
Die bezoeken wij allemaal. Dat zijn er zo’n 200.
Dan kijken we wat voor sfeer er hangt, zodat we
kandidaten selecteren die hier voor langere tijd
gaan werken,’ doet Van den Berg uit de doeken.
‘Bij ons staat de kwaliteit voorop. Wij proberen
met onze klanten mee te denken en handelen
daar naar. Kandidaten die hier binnenkomen
bieden wij altijd drie passende vacatures, zodat
de werkzoekende ook een keuze heeft,’ aldus
Van den Berg.
VAST WERK UITGANGSPUNT
Het is een ijzeren wet op de arbeidsmarkt:
uitzendkrachten vliegen er als eerste uit als het
slecht gaat met de economie. Het omgekeerde is
ook waar. Als de markt aantrekt worden diezelfde
arbeidskrachten als eerste opgeroepen. ‘In deze
tijd werken steeds meer bedrijven met een
flexibele schil. Zeg maar een vast team en de
rest aanvullen met flexibele krachten. Gemiddeld
plaatsen wij rond de 70 personen per week.’
Vooral bij productie bedrijven vormen
uitzendkrachten een belangrijk deel van dat
personeelsbestand. Nemen de orders af, dan
kan het bedrijf eenvoudig kiezen voor minder
werknemers.
GROTE EN KLEINE BEDRIJVEN
De Randstad-vestiging in Bodegaven bemiddelt
vooral voor banen op het gebied van productie,
logistiek en administratie. Het klantenbestand
laat onder andere drie grote bedrijven zien. Daar
verdienen per onderneming gemiddeld tussen de
20 en 100 werknemers hun boterham via
Rand stad. Maar ook kleinere bedrijven maken
steeds meer gebruik van flexibele arbeids-
krachten. De economische crisis zorgt bij de
dames niet voor een mineurstemming. In
tegen deel. ‘Wij zijn zeker niet negatief. Er zijn
veel bedrijven die groeien en kansen zien,’
verklaart De Jong het optimisme.
VOOR JONG EN OUD
Soms lukt het niet om werkzoekenden in
Bodegraven of omgeving aan een passende
baan te helpen. Niet getreurd, weet Van den
Berg. ‘Wij werken lokaal, maar ook met om -
liggende vestigingen. We kijken verder om onze
kandidaten aan werk te helpen. Iedereen die hier
binnenkomt willen we aan een baan helpen.’ Dat
geldt voor jong en oud. Aan leeftijddiscriminatie
doet Randstad niet. Een kwart van het werk-
zoekendenbestand bestaat uit werknemers
ouder dan 45 jaar. ‘Wij kijken vooral naar de
persoon, niet naar de leeftijd,’ klinkt het
gedecideerd. In deze periode weten vooral
studenten en scholieren hun weg naar Randstad
te vinden. ‘Dan hebben we voor bedrijven goed
gemotiveerde krachten tegen gunstige
voorwaarden,’ prijst Van Duuren de jonge
werkers aan.
Tekst: Ad van den Herik. Beeld Danny de Vries
Van links naar rechts Chantal van Duuren, Danielle van den Berg en Inggrid van Aalst
Mirjam de Jong ontbreekt op de foto

Ga voor ons complete woningaanbod naar www.hof-makelaardij.nl
Oudewater - Utrechtse Straatweg 20
Vraagprijs € 425.000,- k.k.
• Karakteristiek, vrijstaande en unieke burgemeesterswoning uit 1928.
• Zeer veel originele details aanwezig zoals erker, glas in lood, granitovloer, etc.
• Tuin rondom woning gelegen, dus gegarandeerd zon in de tuin.
• Vrijstaande houten garage met kantel- en separate loopdeur, ca 20 m
2
.
• Verwarming middels CV installatie.
• 4 zeer ruime slaapkamers aanwezig.
• Originele bouwdocumentatie aanwezig (bestek en tekeningen).
• Zeer centraal gelegen, op autominuten van A12, nabij centrum en
recreatiemogelijkheden zoals zwembad en omliggende polderlandschap.
• Kom kijken en laat u verrassen door deze karakteristieke woning!
Burgemeester van Reenensingel 37 | 2803 PA GOUDA | Telefoon 0182 - 52 01 11
E-mail: gouda@hof-makelaardij.nl | Volg ons ook via twitter (Hof Gouda)
Kinderflm Alvin en de Chipmunks 3 in Evertshuis
Op woensdagmiddag 30 mei wordt de film Alvin en de Chipmunks 3 vertoond in de theaterzaal
van het Evertshuis. Ivin, Simon, Theodore en de Chipettes maken een cruise, en zoals gebruikelijk
veranderen ze het luxe cruiseschip in hun eigen speeltuin. Totdat ze ‘schipbreuk’ lijden en op een
tropisch eiland belanden. Terwijl Dave op zoek gaat naar zijn vermiste sterren, doen de Munks en de
Chipettes waar ze goed in zijn: zingen, dansen en er een bende van maken. Maar op het eiland leeft
ook een schipbreukeling. Samen met hun nieuwe vriendje beleven ze een avontuur, vol verrassin-
gen en wijze levenslessen. De film start om 14.00 uur en een kaartje kost € 4,00.
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 7
gesproken. De film heeft diver-
se prijzen gewonnen, waaron-
der de Oscar voor beste film,
regisseur en acteur in een
hoofdrol. Geïnteresseerden
kunnen de film bezoeken door
een kaartje à € 7,50 (inclusief
pauze consumptie) bij de the-
aterkassa van het Evertshuis
te kopen. De film begint om
20.30 uur.
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.
3.16
1.
99
2 VOOR

vrijdag
mei
zaterdag
mei
25 26
Alleen op:
1+1
GRATIS
Salades
Alle soorten
2 bakjes à 200 gram naar keuze
Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs
verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.
9.38
5.
99
Biefstuk
Per 500 gram
Normaal 9.38
Asperges
Wit: los of zak 500 gram of
wit geschild of groen ongeschild 350 gram
Per 350-500 gram
Normaal 5.99
5.99
2.
89
Ben van Bakel
Rond brood
Vers gesneden met
knapperige korst.
Wit, tarwe of volkoren
Heel brood
Elders 1.79
1.79
1.
49
HEEL BROOD
6.99
4.
99
Pangasiusfilet
Per 500 gram
Normaal 6.99
4.56
3.
99
2 VOOR
5.66
3.
99
2 VOOR
Karvan Cévitam
Siroop
Alle smaken
2 bussen à 75 cl
naar keuze
Elders 4.56
Douwe Egberts
Snelfiltermaling Aroma rood,
Mildcafé, Décafé of
grove maling Aroma rood
2 pakken à 250 gram
naar keuze
Elders 5.66
Sun
Vaatwastabletten pak 26-40 stuks
of Turbogel flacon 480 ml
Alle soorten naar keuze
Bijv. 2 pakken à 26 stuks All in 1 Lemon
Elders 12.34 Nu 6.17
2 stuks
Alle combinaties mogelijk.
Per combinatie kan de prijs verschillen.
U krijgt 50% korting op de totaalprijs.
1+1
GRATIS
EK JUICHBANDJE
+1EXTRA
Mona
Pudding
of mousse
Alle smaken
2 bekers
à 450-500 ml
naar keuze
Elders 3.16
Iedereen juicht voor Holland
met de EK Juichbandjes van PLUS!
EK Juichbandjes zijn armbandjes die je vanaf 20 mei gratis krijgt bij elke € 15,- aan boodschappen*
en bij aankoop van speciale actieproducten ontvang je een extra EK Juichbandje.
Spaar ze alle 32!
*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij,
statiegeld, zuigelingenvoeding en koopzegels
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
dinsdag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Geldig in week 21 (zondag 20 mei t/m zaterdag 26 mei 2012)
Op het traject Leiden-
Utrecht is het voornemen
de frequentie te verhogen
naar een kwartierdienst.
Reizigers kunnen dan elk
uur gebruik maken van
twee intercity’s en twee NS-
sprinters. Of de intercity’s
ook in Bodegraven stop-
pen is vers twee. Zo niet,
dan schieten de reizigers in
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk er niets mee op.
Er wordt voorts een nieuw
station op het traject aan-
gelegd: Hazerswoude-Kou-
dekerk, waar vanaf 2018 de
NS-sprinters stoppen. Op
het traject Gouda - Alphen
aan den Rijn komen twee
nieuwe stations: Waddinx-
veen Zuid en Boskoop
Snijdelwijk waar elk half
uur in beide richtingen
een light train zal vertrek-
ken. In de toekomst wordt
dit verhoogd naar eens per
kwartier, zodra er voldoen-
de vraag van reizigers is.
De nieuwe bussen gaan in
de spits in hoge frequentie
rijden waarbij vrije busba-
nen zorgen voor een hoge
gemiddelde snelheid. De
bussen en haltes van het
HOV-NET Zuid-Holland
Noord krijgen een hoog-
waardig kwaliteitsniveau
en bieden actuele reisinfor-
matie. Dankzij uitstekende
aansluitingen en voorzie-
ningen kunnen reizigers
comfortabel overstappen
op ander openbaar vervoer,
fets of auto. De introduc-
tie van stille en energie-
vriendelijke bussen draagt
bij aan een beter leefli-
maat in woongebieden. Het
HOV-NET Zuid-Holland
Noord is ontwikkeld als
alternatief voor de Rijn-
Gouwelijn, waar de provin-
cie een streep door heef
gezet nu de tramverbin-
ding niet door het centrum
van Leiden mag en ook niet
naar de kust wordt doorge-
trokken. Het busnet wordt
vanaf 2013 ontwikkeld.
Om het (vracht)verkeer in
het kwekerijgebied rond
Boskoop te verbeteren,
wordt gewerkt aan een
westelijke randweg. De
oostelijke route kan wor-
den verbeterd door aanleg
van de Bodegravenboog,
de ontbrekende schakel op
het hoofdwegennet tussen
de N11 en A12 richting Den
Haag. Dit is echter gegeven
de prioriteitstelling van
de rijksoverheid niet op
korte of middellange ter-
mijn te verwachten. Inzet
is daarom verbetering te
bereiken door maatrege-
len van beperktere schaal
te nemen op de huidige
route tussen N11 en A12,
de provinciale weg N459.
De provincie heef hiervoor
10 miljoen euro opgeno-
men in het investerings-
programma.
Kwartierdienst trein
Utrecht - Leiden
Tussen Leiden en Utrecht gaan de treinen vanaf 2018 elk kwartier rijden, zo heef
de provincie besloten. Tussen Gouda en Alphen aan den Rijn gaat een ‘light train’
rijden. Daarnaast zorgen zeven hoogwaardige busverbindingen voor een betere
bereikbaarheid van de regio. Met de verbetering van het openbaar vervoer is een
bedrag van naar schatting 483 miljoen euro gemoeid.
Winnaars kleurplatenwedstrijd
Hidde de Vries (5 jaar) uit Zwammerdam, Thom Huizer (4 jaar)
uit Reeuwijk en Kim Treur (3 jaar) uit Hekendorp zijn de drie win-
naars van de kleurplatenwedstrijd die Gastouderbureau ViaViela
de afgelopen maanden organiseerde. De wedstrijd stond in het
teken van het 99-jarig bestaan
van dierenpark Burgers’ Zoo
in Arnhem. Kinderen in de
leeftijd tot 12 jaar konden een
kleurplaat inkleuren, beplak-
ken of schilderen en maakten
met hun inzending kans op
vele prijzen. Uit alle inzendin-
gen zijn op 14 mei de meest
creatieve kleurplaten geko-
zen. Hidde de Vries won de
eerste prijs die bestond uit
twee entreekaartjes voor het
dierenpark. Thom Huizer en
Kim Treur gingen er allebei
vandoor met een Burgers’ Zoo aardvarkenknuffel. De gelukkige
winnaars hebben inmiddels hun prijs uitgereikt gekregen door
ViaViela. Onder de inzendingen van alle deelnemers worden nog
drie hoofdprijzen verloot: een dag met het hele gezin naar
Burgers’ Zoo.
Hidde won de eerste prijs
Speel- en Werkhoeve in actie voor reuzenpanda
Groep 5 van de Speel- en Werkhoeve is de afgelopen tijd in actie gekomen voor de reuzenpanda.
Dit jaar organiseert het Wereld Natuur Fonds een speciale ranger-actie die in het teken staat van
deze panda, een bedreigde diersoort. De actie heet: Samen los voor een groot pandabos. Er is een
spandoekactie opgezet in samenwerking met het televisieprogramma Nieuws uit de Natuur. Ook
Speel- en Werkhoeve heeft een spandoek gemaakt dat in de school wordt opgehangen. De foto’s
en filmpjes ervan komen op de actiepagina van de rangerclub. Daarnaast maakten de kinderen ook
nog een pandabos van klei. De actie was onderdeel van het schoolproject Rondje Wereld dat ging
over China. De kinderen vonden het heel leuk en leerzaam.
Uw verfspecialist voor de regio
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNOHXURSRQ]HDXWRPDWLVFKHPHQJPDFKLQHV
v
e
r
f
hui s bodegraven
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
%HVSDDU18WLHQWDOOHQHXUR·V
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNO
%%%%%%%%HHVVSDDDDDDUU 8 111111188WWWWWWWWWWWW
IN UW KLEUR GEMENGD
Extreem duurzame
aflak voor buiten,
7 tot 9 jaar. Bij ons zeer
voordelig geprijsd.
Vaste lage prijs
€ 38,50 per liter
Vrijdag 25 mei wordt de film
‘The Artist’ vertoond in het
Evertshuis in Bodegraven. The
Artist speelt eind jaren twintig,
als de succesvolle stomme-
film acteur George Valentin
zijn carrière in het slop ziet
raken door de opkomst van
de gesproken film. De carrière
van Peppy Miller, een jonge
actrice op wie hij heimelijk
verliefd is, gaat daarentegen
als een raket. Zij past zich wel
aan de eisen van de geluids-
film aan. Zij blijft loyaal aan
Valentin, omdat hij haar in het
begin van haar carrière heeft
geholpen. Deze hommage
aan de stomme film is geheel
in zwart-wit en er wordt niet in
The Artist in het Evertshuis Open Cofee
Bodegraven
Nu steeds meer details over
de bezuinigingsmaatregelen
in de pers verschijnen, wordt
langzaam ook duidelijk wat
dit voor ondernemers en voor
hun klanten gaat betekenen.
Maakt u zich hier zorgen
over? Bespreek het met
collega-ondernemers tijdens
de volgende Open Coffee
Bodegraven. Deze vindt plaats
op donderdag 7 juni in het
AC Restaurant in Bodegraven
(langs de A12). Tussen 9.00
en 11.00 uur zijn ondernemers
uit Bodegraven-Reeuwijk en
wijde omgeving van harte
welkom.
www.opencoffeebodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 8
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
Spaar € 750
en krijg een
fietskoeltas*
DomburgvandePanneȔFinancieeIȔAdviseurs
NieuweȔMarktȔƋ
ƋƎƊƊȔ88Ȕ8OD£CkAV£N
T ǍƉƊƒƋǎȔƑƊȔƎƐȔƐƉ
£ iníoǙdomburgvandepanneƠnl
l wwwƠdomburgvandepanneƠnl
S
p
a
a
r
ǃ
o
p
ǃ
M
a
a
t
Ȕ
V
r
ì
[
t
o
t
Ƌ
ơ
Ƒ
Ɛ
ǻ
Ǣ
Ǣ
Ǣ
D
e
Ȕ
u
c
t
i
e
Ȕ
l
o
o
p
t
Ȕ
v
u
n
Ȕ
Ɗ
Ǝ
Ȕ
m
e
i
Ȕ
t
o
t
Ȕ
e
n
Ȕ
m
e
t
Ȕ
Ɗ
Ɖ
Ȕ
u
u
g
u
s
t
u
s
Ȕ
Ƌ
Ɖ
Ɗ
Ƌ
Ơ
V
r
u
u
g
Ȕ
n
u
u
r
Ȕ
d
e
Ȕ
v
o
o
r
w
u
u
r
d
e
n
Ȕ
o
í
Ȕ
l
i
¦
l
Ȕ
o
p
Ȕ
w
w
w
Ơ
r
e
g
i
o
b
u
n
l
Ơ
n
l
Ơ
Ȕ
O
p
ȅ
o
p
ƫ
Ǣ
Ǣ
P
e
n
t
e
Ȕ
p
e
r
Ȕ
Ƌ
Ƒ
Ȕ
m
u
u
r
t
Ȕ
Ƌ
Ɖ
Ɗ
Ƌ
Ơ
Ȕ
P
e
n
t
e
w
i
¦
z
i
g
i
n
g
e
n
Ȕ
v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
e
n
Ơ
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
DomburgvandePanneȔFinancieeIȔAdviseurs
NieuweȔMarktȔƋ
ƋƎƊƊȔ88Ȕ8OD£CkAV£N
T ǍƉƊƒƋǎȔƑƊȔƎƐȔƐƉ
£ iníoǙdomburgvandepanneƠnl
l wwwƠdomburgvandepanneƠnl
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 9
ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING
Gespecialiseerd in seniorenkleding
evenals reparatie van leer en motorkleding
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825
atelier Margreet
Open maandag t|m zaterdag.
Zaterdag geen lunch.
Rietveld 130 | Woerden | Tel. 0348 688 001
www.restaurantjanzen.nl
MAANDAG ALL-IN
Keuze menu vis en/of vlees
inclusief
2 consumpties wijn, prosecco, fris, psv of sap
1 fles mineraal water
koffie of thee
3 gangen € 45.00
4 gangen € 55.00
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
Voor 5 euro retour
met de Stapbus:
Stuur een mail met de na-
men naar info@citylife.nl
Bij voldoende deelname
gaat de Stapbus rijden
naar de 80s & 90s party.
Vertrek:
22.30 uur Parkeerterrein
Citylife
22.40 uur Gemeentehuis
Reeuwijk
Retour 03.00 uur
Zonnige rommelmarkt in Meije
Veel bezoekers en mooi weer. De organisatoren van de rommelmarkt in Meije kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Alle vrij-
willigers waren op tijd aanwezig en konden direct aan het werk om de kramen in te richten. Veel mensen wisten met dit mooie weer
de gezellige, kleine mark te vinden, waardoor het al snel een drukte van belang was. De artikelen gingen snel van hand tot hand en
leverde aan het eind van de dag ruim 1.600 euro op voor de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel in de Onze Lieve Vrouwe
Geboorte kerk. De organisatoren bedanken alle bezoekers en vrijwilligers. En ze bedanken zeker ook het Rabo Dichtbijfonds Rijn
en Veenstromen, Expert Bodegraven en Café de Halve Maan voor het sponsoren van de rommelmarkt.
Vrijwilliger gezocht
Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen alle
vacatures voor vrijwilligers van verenigingen,
stichtingen en andere maatschappelijke organisa-
ties in gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Zwam-
merdam worden aangemeld. Vacatures worden
eenmalig, gratis geplaatst. Vacature plaatsen?
Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.nl.
ORANJEVERENIGING ‘PRINSES JULIANA’
ZOEKT PENNINGMEESTER
Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ bestaat dit jaar 91 jaar en
wil nog jaren doorgaan met het organiseren van leuke activi-
teiten in Nieuwerbrug. Het bestuur van de Oranjevereniging,
bestaande uit vier personen, is daarom dringend op zoek
naar een penningmeester. Het bestuur vergadert ongeveer
acht keer per jaar. Ook vrijwilligers die niet alle vergaderingen
kunnen bijwonen, maar wel de financiën willen beheren wor-
den van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Reacties mogen naar Marianne Hogendoorn
mmwhogendoorn@kpnmail.nl of
Ina Leeflang inaleeflang@hotmail.com.
HAND- EN SPANDIENSTEN VOOR DAGVERZORGING
De Dagverzorging Bodegraven, gevestigd in Rijngaarde,
zoekt een nieuwe vrijwilliger die op de maandagmiddag en
vanaf juli ook op dinsdagmiddag samen met een collega-vrij-
williger hand- en spandiensten wil verrichten. Het gaat bijvoor-
beeld om koffie en thee zetten en serveren, de activiteiten-
begeleidster helpen bij het dagprogramma en helpen bij de
broodmaaltijd. De vrijwilliger wordt om 14.30 uur verwacht en
de middag duurt tot 17.30 uur. De dagverzorging biedt dagbe-
steding aan senioren.
Informatie: Lidewij van Roon, vrijwilligerscoördinator,
0172-614500 of l.vanroon@swobodegraven.nl.

TUINMAN VOOR DAGVERZORGING GEZOCHT
De Dagverzorging Bodegraven is op zoek naar een vrijwilliger
die (twee)wekelijks de tuin wil verzorgen. Als het weer het toe
laat en er zijn deelnemers van de dagverzorging met groene
vingers, dan is dit ook een activiteit die de vrijwilliger samen
met de aanwezige ouderen kan verrichten. Het gaat om werk-
zaamheden als onkruidvrij houden van de tuin, snoeien, tuin
winterklaar maken, bollen planten en indien nodig planten
water geven.
Informatie: Lidewij van Roon, vrijwilligerscoördinator,
0172-614500 of l.vanroon@swobodegraven.nl.
Of cieel is de inschrijving
al gesloten, maar er kun-
nen nog een paar boten
bij. En, in tegenstelling tot
wel eens gedacht wordt; je
hoef geen ondernemer te
zijn om mee te doen. Wie
een sloep heef of er een-
tje op de kop kan tikken,
kan zich inschrijven voor
Boref vaert út. Dit evene-
ment wordt dit jaar voor
de twaalfde keer georga-
niseerd en vindt plaats op
maandag 11 juni.
De organisatie is ditmaal
in handen van Jetze en
Gea Kamerling, Jan en
Anky Geelhoed en Cees en
Lianne de Groot. “De sloe-
pentocht is een dagvullend
programma op het water,
maar natuurlijk gaan we
af en toe van boord voor
een gezamenlijk hapje
en drankje. Voordat we
vertrekken, krijgen alle
deelnemers een program-
maboekje met een aan-
tal vragen waar onderweg
Het team dat dit jaar de organisatie van Boref vaert út voor haar
rekening neemt
Boreft vaert út!
een antwoord op gevonden
moet worden.’’
De sloepentocht start op
de Oude Rijn en wordt een
tocht vol verrassingen. De
start is om 08.30 uur bij
de nieuwe aanlegsteiger
aan de N458, tegenover
Fort Wierickerschans. Het
is nu al bekend dat er zo’n
twintig sloepen bij de start
verschijnen met in totaal
meer dan honderd opva-
renden. Aanmelden kan,
maar wél met spoed, via
jan@geelhoedplein.nl. “Om
half negen gaan de tros-
sen los. En daarna, om in
stijl te blijven, gaat het roer
om! Ofwel: het wordt net zo
leuk als voorgaande jaren,
maar tegelijkertijd heel,
heel anders!’’
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Open Boerderijendag bij
familie Vergeer
Lekker picknicken in de wei? Dat kan op maandag 28 mei,
tweede pinksterdag, van 10.00 tot 16.00 uur bij de boerderij
van de familie Vergeer, Meije 3 in Bodegraven. Familie
Vergeer doet deze dag mee aan de Open Boerderijendag die
door Campina in samenwerking met supermarktketen Hoog-
vliet wordt georganiseerd. Bezoekers kunnen een zelf gevulde
picknickmand meenemen; Campina zorgt voor lekkere
zuivelproducten en een picknickkleed. Verder zijn er tijdens de
Open Boerderijendag tal van leuke en leerzame activiteiten.
Kinderen kunnen zich laten schminken, meedoen aan een
race op ‘skippy-koeien’ en een speurtocht volgen, waardoor ze
op speelse wijze ontdekken waar melk vandaan komt.
Openbare
vergaderingen
Gemeenteraad
Woensdag 30 mei 2011 om 20.00 uur
Bespreekstukken:
Ď 8enoeming nieuwe voorzitter commissie
bezwaarschriften (schriftelijke stemming)
Ď Paadsvoorstel vorming regionale
Rekenkamercommissie (schriftelijke
stemming leden programmaraad)
Ď Pandhavingsbeleid Wabo įĭĮį
Ď 0ntwerpverklaring van geen bedenkingen
i.v.m. het geheel vernieuwen van de
zomerwoning en toestaan permanente
bewoning op het perceel Oudeweg 23-1 en
voor het realiseren van een garage/berging op
het perceel ’s Gravenbroekseweg achter
122-124
Ď Aanvraag omgevingsvergunning voor een
opslagloods op de Korte Waarder IJį te
Nieuwerbrug
Ď 8eheerruimtenĆschuilhutten op onbebouwde
percelen in het Plassengebied Reeuwijk
Ď lnitiatiefvoorstel 0roenLinks over
watertappunten
Hamerstukken:
Ď Aanvraag omgevingsvergunning ten
behoeve van de voorbelasting voor de
woningbouwlocatie Molenzicht (voormalig
Slachthuisterrein)
Ď Wijziging in de afvaardiging naar diverse
raadscommissies
Algemene informatie
Ď vergaderingen zijn ook live te volgen via
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen 2012
> Raadsvergaderingen live in beeld en geluid
Ď vergaderstukken staan op onze website in het
raadsinformatiesysteem. U komt hier via het
Snel naar menu of via Bestuur en Organisatie
> Raadsinformatiesysteem (RIS).
Ď 5tukken bij de agenda's in deze publicatie
liggen vanaf ongeveer 10 dagen voor de
vergadering ook voor iedereen ter inzage.
U kunt zich melden bij onze receptioniste.
Ď Wilt u inspreken in een vergadering of
raadsspreekuur? U vindt alle informatie onder
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen 2012
> Inspreken in raad en commissies.
Ď vergaderplaats. raadzaal gemeentehuis. vaste
wederkerende agendapunten zoals opening,
mededelingen, ingekomen stukken, verslag
vorige vergadering, rondvraag en sluiting staan
niet vermeld.
Hoorzittingen
Bezwaarschriften
Dinsdag 29 mei 2012
Agenda.
Ď ĮĶ.İĭ uur. besluit van het college van
3 januari 2012 tot intrekking van de last
onder dwangsom aan Zwammerdam Grond
en Wegen B.V. Daarnaast wordt behandeld
het bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van het college van 16 februari 2012, tot
oplegging van een last onder dwangsom aan
Zwammerdam Vastgoed B.V.
Ď įĭ.ĮIJ uur. besluit van het college van
22 december 2011 tot afwijzing van
een verzoek om handhaving wegens
geluidsoverlast van horecagelegenheid
“Het Kookstation”
Ď įĭ.ıIJ uur. besluit van het college van
13 maart 2012 tot afwijzing van een verzoek
om handhaving tegen de bedrijfsmatige
activiteiten op de openbare weg voor de in- en
uitrit aan de Kastanjelaan te Driebruggen
De stukken van deze hoorzitting liggen tijdens
openingstijden ter inzage bij de afdeling Con-
cernondersteuning en -ontwikkeling. Belangstel-
lenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
dhr. mr. 8. 5uijkerbuijk, tel. ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Marktstraat 23-25’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat met ingang van donderdag 24 mei 2012,
gedurende zes weken (dus tot en met woens-
dag 4 juli 2012), het ontwerpbestemmingsplan
"Varktstraat įİĊįIJ" ter inzage ligt.

Het plangebied ligt aan de Marktstraat 23-
įIJ Đnaast de vestiging van lN0, het huidige
Bodegraafse Poolcentrum). Het plangebied
omvat ook het achtergelegen binnenterrein,
ook bekend als de tuin van Ghesel Grothe. Het
bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van
een winkelruimte met 6 appartementen. In het
achtergelegen binnenterrein bestaat de moge-
lijkheid van het realiseren van bijgebouwen/gara-
ges alsmede de aanleg van parkeergelegenheid.
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op http://bodegraven-
rwijk.gemeentedocumenten.nl. Het ontwerp-
bestemmingsplan ligt voor een ieder op de
volgende wijzen ter inzage:
Ď digitaal via de landelijke website. www.
ruimtelijkeplannen.nl
Ď digitaal als pdfĊbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen,leven en werken > Plannen en
Projecten > Bodegraven >Bestemmingsplan
Varktstraat įİĊįIJ
Ď op papier Đinclusief de onderliggende stukkenđ
en digitaal tijdens de openingsuren in het
gemeentehuis in Bodegraven
Zienswijzen indienen
Zie het kader ‘Indienen zienswijzen’ voor de
voorwaarden.
Besluit
De gemeenteraad neemt een besluit over de
vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de
eventueel ingediende zienswijzen zullen worden
betrokken.
Ontwerpomgevingsvergunning bouw één
woning aan de Vlietkade naast nr 3 te
Bodegraven
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
ĐWabođ en afdeling İ.ı van de Algemene wet beĊ
stuursrecht ĐAwbđ bekend dat zij het voornemen
hebben een omgevingsvergunning te verlenen.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op
de bouw van één vrijstaande woning aan de
Vlietkade, naast huisnummer 3. Het gaat om de
volgende activiteiten:
Ď Pet bouwen van een woning
(artikel 2.1 lid 1, sub a Wabo)
Ď Pet afwijken van het bestemmingsplan
(artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo)
Teneinde medewerking te kunnen verlenen
aan voornoemde activiteiten zijn Burgemeester
en Wethouders voornemens om op grond van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo
vergunning te verlenen met een afwijking van
het bestemmingsplan. De aanvraag, het ont-
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via tele-
foonnummer ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį van maandag
tot en met vrijdag van ĭĶ.ĭĭ Ċ ĮĴ.ĭĭ uur
Openingstijden Burgerzaken
Vaandag tĆm vrijdag. ĭĶ.ĭĭ Ċ ĮIJ.ĭĭ uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag. ĭĶ.ĭĭ Ċ įĭ.ĭĭ uur
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. ĭĮĵį Ċ IJıĴ IJĭĭ
Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Laterdag. Ķ.ĭĭ Ċ Įį.ĭĭ uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurs secretariaat, tel. ĭĮĴį Ċ IJįį įĭı
Postadres
Postbus 401
įıĮĭ AK 8odegraven
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Meer bekendmakingen

werp besluit, het raadsbesluit inzake de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen, de ruimtelijke
onderbouwing en overige bijbehorende stukken
liggen voor een ieder van donderdag 24 mei
2012 tot en met woensdag 4 juli 2012 op de
volgende wijzen ter inzage:
Ď 0igitaal als pdfbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-Reeuwijk.nl > Wo-
nen, leven en werken > Plannen en projecten
> Project Vlietkade, bouw één woning naast
nummer 3
Ď 0p papier en digitaal tijdens openingsuren in
de leeskamer van het gemeentehuis in Bode-
graven
Zienswijzen indienen
Zie het kader ‘Indienen zienswijzen’ voor de
voorwaarden.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders
neemt een besluit over de verlening van de
omgevingsvergunning, waarbij de eventueel inge-
diende zienswijzen zullen worden betrokken.
Overeenkomst
Tevens maken Burgemeester en wethouders
bekend dat op 11 oktober 2011 een over-
eenkomst is gesloten tussen de gemeente
8odegravenĊPeeuwijk en de heer 1.W.A.vork over
de ontwikkeling van bovengenoemd bouwplan.
In deze overeenkomst is de taakverdeling tus-
sen partijen vastgelegd en zijn er (financiële)
afspraken gemaakt. De overeenkomst doet
dienst als anterieure overeenkomst als bedoeld
in artikel 6.12 en verder van de Wet ruimtelijke
ordening. Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van deze overeenkomst ligt ter inzage in
het gemeentehuis in Bodegraven.
Ontwerpomgevingsvergunning ballonhal
Botesa, Broekveldselaan 4 te Bodegraven
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
ĐWabođ en afdeling İ.ı van de Algemene wet beĊ
stuursrecht ĐAwbđ bekend dat zij het voornemen
hebben een omgevingsvergunning te verlenen.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op
het plaatsen van een ballonhal in de winter-
maanden, jaarlijks terugkerend van oktober t/m
maart, op het perceel Broekveldselaan 4 te
Bodegraven. Het gaat om de volgende
activiteiten:
Ď Pet plaatsen van de ballonhal
(artikel 2.1 lid 1, sub a Wabo)
Ď Pet afwijken van het bestemmingsplan
(artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo)
Teneinde medewerking te kunnen verlenen
aan voornoemde activiteiten zijn Burgemeester
en Wethouders voornemens om op grond van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo
vergunning te verlenen met een afwijking van het
bestemmingsplan.
De aanvraag, het ontwerp besluit, het raads-
besluit inzake de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en
overige bijbehorende stukken liggen voor een
ieder van donderdag 24 mei 2012 tot en met
woensdag 4 juli 2012 op de volgende wijzen ter
inzage:
Ď 0igitaal als pdfbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-Reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en
projecten > Project Broekveldselaan 4,
plaatsen ballonhal
Ď 0p papier en digitaal tijdens openingsuren in
de leeskamer van het gemeentehuis in
Bodegraven
Fotograaf Yvonne Vrijenhoek
Verkeer en vervoer
Hoge Rijndijk afgesloten
In verband met asfalteringswerkzaamheden is de
Hoge Rijndijk te Nieuwerbrug afgesloten van 30
mei t/m 11 juni 2012. De afsluiting geldt vanaf de
kruising Graaf Lodewijkstraat tot aan de gemeen-
tegrens. Op de website kunt u het verkeersplan
raadplegen onder Nieuws.
Rijbaan Roerdomp/Boesemsingel afgesloten
De gemeente voert in de periode van 21 mei tot
en met 6 juni groot onderhoud uit aan de rijbaan
van de Roerdomp en Boesemsingel ter hoogte
van de nieuwbouwlocatie Vogelveld. Dit wegvak
zal tijdens deze periode afgesloten zijn voor
doorgaand verkeer.
Goudseweg afgesloten (2 fasen)
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat werk-
zaamheden uitvoeren aan de duikerverbinding
tussen de Dronensingel en de Goudsevaart. Het
gaat om het plaatsen van een nieuwe overstort-
put in verband met overvloedig water en het
aanbrengen van een duiker. Om zoveel mogelijk
gemeentelijke werkzaamheden te combineren,
zullen gelijktijdig de bomen aan de Goudseweg
worden gesnoeid. De werkzaam heden worden
in 2 fasen uitgevoerd:
Ď įĶ mei tĆm IJ juni, de parallelweg van de
Goudseweg
Ď ĮĮ juni tĆm ĮIJ juni, de hoofdrijbaan van de
Goudseweg
De omleidingsroutes worden aangegeven en
staan ook op de website.
Warmoeskade/Zijdeweg langdurig afgesloten
De Warmoeskade/Zijdeweg wordt vanaf 21 mei
voor 10 weken afgesloten voor alle verkeer in
verband met het vervangen van een gemaal
met duiker door aannemer Ballast Nedam.
Het hoogheemraadschap van Rijnland is
sinds 2006 bezig met het herinrichten van de
Gouwepolder en polder Reeuwijk. Deze werk-
zaamheden zijn onderdeel van het ‘Ontwerp-
plan Herinrichting Boskoop’. Omleidingsroutes
worden met borden aangegeven.
week 21 - 2012 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | 1 ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį
Nieuws
Op 16 juni 2012 organiseert de gemeente in
samenwerking met de MilieuRaad en de
Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk
deze markt. Duurzaamheid gaat natuurlijk over
de natuur, maar het heeft ook effect op de
samenleving, politiek en economie. De markt
wil mogelijkheden laten zien aan inwoners
of ondernemers om hun leven duurzaam in
te richten en initiatieven zichtbaar maken
die inwoners en ondernemers hebben ontwik-
keld of willen ontwikkelen. Daarnaast horen wij
graag tips en suggesties zodat de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk deze mee kan nemen in het
Duurzaamheidsbeleid. Discussies, presentaties
en oefensessies kunnen ingepast worden in het
programma. De markt is op zaterdag 16 juni van
13.00 uur tot 17.00 uur in Fort Wierickerschans.
Duurzaamheidskrant
Vorige week heeft u ook de duurzaamheidskrant
ontvangen bij uw huis-aan-huis blad. Met de
duurzaamheidskrant wil de gemeente u laten zien
welke initiatieven er zijn al het gaat op duurzaam-
heid. De gemeente heeft gekozen voor een
ambitieus energiebeleid, gekoppeld aan een
brede duurzaamheidsaanpak.
Duurzaamheidswedstrijd voor jongeren
Aan de duurzaamheidsmarkt is ook een wedstrijd
voor jongeren gekoppeld. Het onderwerp raakt
iedereen. Ben jij een jongere en heb je wilde
ideeën over duurzaamheid? Divers, dynamisch of
uitdagend? Alleen of met een hele groep?
Stuur je ideeën voor 1 juni 2012 naar communi-
catie@bodegraven-reeuwijk.nl en wij laten weten
of je jouw presentatietalent op 16 juni mag laten
zien en één van de prijzen in de wacht weet te
slepen.
Komt u ook naar de duurzaamheidsmarkt?
Burgerjaarverslag 2011
Deze week is het burgerjaarverslag 2011
verschenen onder de titel ‘Een jaar vol
beweging’. Het document is in te zien op
de website onder Nieuws en u kunt eventu-
eel een exemplaar inzien of afhalen op het
gemeentehuis.
Benoeming gemeentesecreta-
ris en directeur bedrijfsvoering
De gemeentelijke organisatie wordt geleid
door twee directieleden: de gemeente-
secretaris/ algemeen directeur en de direc-
teur bedrijfsvoering en dienstverlening. De
heer Herman Romeijn MSc is per 1 mei 2012
benoemd tot gemeentesecretaris/ algemeen
directeur van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk. Het college heeft ook per
Į mei įĭĮį de heer Peter van 8oggelen VA
benoemd tot directeur bedrijfsvoering en
dienstverlening. De heer Romeijn was al
sinds 1 januari 2011 waarnemend gemeente-
secretaris.
Bromfietsers en scooters op de
rijbaan
Let goed op de verkeersborden! Want vanaf
21 mei 2012 gaat de verkeersituatie binnen
de bebouwde kom van Gouda veranderen en
ook in Bodegraven-Reeuwijk verandert de situ-
atie op de Zoutmansweg en de Raadhuisweg
in Reeuwijk-Brug (verlengde van de Bodegraaf-
sestraatweg). Bromfietser en scooters (met
een geel plaatje) moeten vanaf dat moment
gebruik maken van de rijbaan. Dit verbetert
de verkeersveiligheid voor fietsers, bromfiet-
sers en automobilisten.
Verkeersexamens in
Reeuwijk-Brug
De VVN afdeling Bodegraven-Reeuwijk heeft
maandag 14 mei de fietsexamens in
Reeuwijk-Brug gehouden. Wethouder Wendy
verkleij gaf om Ķ.ĭĭ uur het startschot vanaf
basisschool De Venen. Medewerkers van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk zetten de
examenroute met pijlborden uit. Het politie-
team Bodegraven-Reeuwijk was aanwezig
bij basisschool De Venen om de fietsen te
keuren.
Gemeente Bodegraven-Reeuw-
ijk is benieuwd naar uw mening
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk hecht
grote waarde aan de kwaliteit van haar dienst-
verlening. Daarom zijn wij benieuwd wat u
als gebruiker, inwoner en/of ondernemer van
onze diensten vindt. Binnenkort wordt er door
I&O Research een klanttevredenheidsonder-
zoek uitgevoerd over de dienstverlening. U
kunt daarom schriftelijk, telefonisch of na een
bezoek aan de balie worden benaderd met
het verzoek mee te doen aan dit onderzoek.
Ondertekening Overdrachts-
protocol basisscholen
Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en
basisscholen in Bodegraven-Reeuwijk slaan
de handen ineen om kinderen die instromen
in het basisonderwijs zo snel mogelijk de
ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.
Gezamenlijk zijn de partijen verantwoordelijk
voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling van
kinderen. Afspraken over de overdracht van
kinderen van de voorschoolse voorziening
naar de basisschool zorgen voor borging van
de doorgaande lijn. Deze afspraken zijn vast-
gelegd in een protocol. Het overdrachtsproto-
col is maandag 14 mei ondertekend.
Voortgang Rondweg Reeuwijk-
Brug
Het college heeft op 8 mei 2012 ingestemd
met het ondertekenen van de grondruilover-
eenkomst met het Rijksvastgoed- en ontwik-
kelingsbedrijf ten behoeve van de realisatie
van de rondweg Reeuwijk-Brug. Hierbij
wordtongeveer Įĵ.IJĭĭ mį van de5taat
verworven en ongeveer 60 m2 aan de Staat
overgedragen. Deze gronden liggen in de
directe nabijheid van de AĮį.
Nieuwbouwproject Nieuw
Domburg heeft eigen website
Het nieuwbouwproject Nieuw Domburg met
80 eengezinswoningen in Bodegraven heeft
nu ook een eigen website, waarop u meer
informatie kunt vinden over dit project vlakbij
de oude dorpskern van Bodegraven.
Raadpleeg de verordeningen
via overheid.nl
Vanaf nu kunt u alle verordeningen van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk vinden op
overheid.nl Đlokale regelingenđ. Als u hier uw
postcode invult, vindt u alle verordeningen
en beleidsregels op een rij. De verordeningen
zijn ook te raadplegen via de gemeentelijke
website onder Bestuur en organisatie >
Beleid en regelgeving. De pagina ‘Verordenin-
gen per categorie in pdf’ is van de website
verwijderd.
En verder op de
website te lezen
Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website (www.bodegraven-reeuwijk.nl)
Toekomstdag/carrière-
beurs op 7 juni
Op donderdag 7 juni organiseert de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk samen met partners
voor de derde keer de Toekomstdag/carrière-
beurs. Dé plek om aan jouw toekomst te wer-
ken. Iedereen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar
die op zoek is naar een baan of een opleiding
is van harte welkom op deze dag. Er zijn een
15-tal werkgevers met concrete vacatures.
Je kunt direct een afspraak maken voor een
sollicitatiegesprek. Ook het UWV is aanwezig
met vele vacatures. De toekomstdag is van
10.00-15.00u in sporthal de Mammoet in
Gouda (Calslaan 101).
De gemeente feliciteert…
Op woensdag 16 mei bezocht burgemeester
Christiaan van der Kamp om Ķ.İĭ uur de heer
Eshuijs in Zorgcentrum Reeuwijk. De heer
Eshuijs genoot van het bezoek.
De heer Eshuijs met zijn 102e verjaardag
Zienswijzen indienen
Zie het kader ‘Indienen zienswijzen’ voor de
voorwaarden.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders
neemt een besluit over de verlening van de
omgevingsvergunning, waarbij de eventueel
ingediende zienswijzen worden betrokken.
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
Ď Luropaweg Įı. Wijzigen verleende vergunning
ĐĭİĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Watermunt ĮIJ. Plaatsen į dakkapellen
ĐĭıĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Parkeerplaatsen Koninginneweg t.h.v. Willem
de Lwijgerstraat įĮ. Creëren werkterrein
ĐĭıĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Noordstraat ĮĮ. Kappen boom ĐĭĵĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Noordstraat ĮĮ. vervangen dak ĐĭĵĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Llzenhof ıĭ. Kappen van İ bomen
ĐĮĭĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Llzenhof įı. Kappen van een boom
ĐĮįĊĭIJĊįĭĮįđ
Nieuwerbrug
Ď 8ruggemeestersstraat ij. vervangen dakĊ
platen ĐĭįĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Weijland IJĶa. verbouwen woning en aanleg
uitruit ĐĮĭĊĭIJĊįĭĮįđ
Reeuwijk
Ď Lijdeweg ĮĶa. Wijzigen bestemming
ĐĭıĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď 0udeweg Įĭĭ. Aanleg terras ĐĭĶĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Pandenburgseweg įIJ. 8ouwen koelcel
ĐĮıĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď 0orpsweg Įı. verbouwen woning ĐĮıĊĭIJĊįĭĮįđ
Waarder
Ď Koningin 1ulianastraat ĮIJ. 8ouwen dakopbouw
ĐĭĴĊĭIJĊįĭĮįđ
Verleende vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
Ď 1rompstraat e.o.. verwijderen asbesthou-
dende materialen, plaatsen bouwbord en
opslagcontainers ĐĭįĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď 0oudseweg IJ. Plaatsen dakkapel
ĐĭĵĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Lemsteraak Į. Wijzigen patiomuur
ĐĮĭĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Willemstraat įİĆįIJ. Wijzigen gevel
ĐĮĭĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď 5tatenlaan ıĭ. Plaatsen dakkapel
ĐĭĵĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Wielewaal ıIJ. vergroten dakkapel
ĐĭĵĊĭIJĊįĭĮįđ
Nieuwerbrug
Ď Nabij 0e 8ree Įį tĆm Įij. uitvoeren van werk-
zaamheden en aanleg uitrit ĐĮıĊĭIJĊįĭĮįđ
Reeuwijk
Ď Kerkweg ĮĮa. Creëren wand t.b.v. oeverzwalu-
wen ĐĮIJĊĭIJĊįĭĮįđ
Ď Korssendijk įĭĊĮ. 5lopen en bouwen woning
en toegangsbrug ĐĮIJĊĭIJĊįĭĮįđ
Driebruggen
Ď Poogeind achter İı. Pealiseren dubbele
woonfunctie ĐĭİĊĭIJĊįĭĮįđ
Verlengde beslistermijn
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
Ď Kerkstraat Ĵij. 8ouwen bootberging
ĐĭİĊĭIJĊįĭĮįđ
Reeuwijk
Ď Korssendijk įĭĊĮ. 5lopen en bouwen zomer-
woning, toegangsbrug en het aanleggen van
plankiers ĐĭİĊĭIJĊįĭĮįđ
Waarder
Ď 0e 0roendijck İij. Pealiseren aanbouw woning
en schuur ĐĮIJĊĭIJĊįĭĮįđ
Vervolg bekendmakingen
week įĮ Ċ įĭĮį | www.bodegraven-reeuwijk.nl
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | 1 ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį
Ingetrokken vergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
Ď Viddelweg İa. 0prichten van een kas
ĐĮĭĊĭIJĊįĭĮįđ
Bezwaar of beroep tegen verleende omge-
vingsvergunningen
8elanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van 8odegravenĊPeeuwijk, Postbus
ıĭĮ, įıĮĭ AK 8odegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. u moet dan binnen de termijn van
zes weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Pechtbank 'sĊ0ravenhage, 5ector 8estuursrecht,
Postbus įĭİĭį, įIJĭĭ LP 0en Paag.
u kunt geen beroep instellen als u gedurende de
termijn van terinzageligging van het ontwerpbe-
sluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. 8ij de gemeente kunt u informeren
of u tegen een verleende vergunning bezwaar
kunt maken of beroep moet instellen. Len be-
zwaarĊ of beroepschrift moet uw naam en adres
bevatten, de datum en uw handtekening, een
omschrijving van de betreffende vergunning en
de motivering van uw bezwaar of beroep. 8ij een
beroepschrift moet zo mogelijk een kopie van de
vergunning worden meegestuurd.
Pet indienen van een bezwaarĊ of beroepschrift
schort in de regel de werking van de vergunning
niet op. Vet andere woorden. de vergunning
waartegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt
worden. Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat
u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft
ingesteld, om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de Pechtbank
'sĊ0ravenhage.
u kunt een beroepschrift en een verzoek om
een voorlopige voorziening ook digitaal indienen
bij de rechtbank via http.ĆĆloket.rechtspraak.nlĆ
bestuursrecht. 0aarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening Đ0igi0đ.
Kijk op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Welstandscommissie
0e gedelegeerde van de welstandscommissie
heeft in principe zitting op woensdagochtend
van Ķ.İĭ tot Įį.İĭ uur iedere even week op de
locatie aan de Paadhuisweg İ te Peeuwijk. 0e
welstandsvergaderingen zijn openbaar.
0e agenda is op te vragen bij de afdeling vergun-
ningen, handhaving en toezicht,
tel. ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį.
Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit voor binnenniveaus en
sanering van woningen langs de A12
8urgemeester en wethouders zijn van plan te
besluiten dat voor įijİ woningen in de gemeen-
te 8odegravenĊPeeuwijk waarvoor de minister
van verkeer en Waterstaat een hogere waarde
heeft vastgesteld, voldaan wordt aan het wet-
telijke binnenniveau volgens de Wet geluidhinder
en dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn.
0it besluit wordt genomen als vervolg op het
Wegaanpassingsbesluit en 1racebesluit waarin
de wegverbreding van de AĮį is geregeld. 0eze
bekendmaking staat ook op de website van de
Milieudienst Midden-Holland, milieudienstmid-
denholland.nl.
Inzage
Pet ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken kunt u van įı mei tot en met ı juli įĭĮį
inzien bij de Milieudienst Midden-Holland en
de gemeente 8odegravenĊPeeuwijk. u kunt uw
schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit
gedurende deze periode bij het college van
burgemeester en wethouders van 8odegravenĊ
Peeuwijk indienen, per adres Vilieudienst
ViddenĊPolland, Postbus ıIJ, įĵĭĭ AA 0ouda.
8elanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar
voren brengen over een ontwerpbesluit, kun-
nen later beroep instellen tegen een deñnitief
besluit. voor inzage en mondelinge zienswijzen
kunt u tijdens kantooruren terecht in het kantoor
van de Milieudienst Midden-Holland, Thorbeckel-
aan IJ te 0ouda, tel. ĭĮĵį Ċ IJıIJ Ĵĭĭ en in het
gemeentehuis. voor inzage buiten kantooruren
kan een afspraak worden gemaakt.
Overige vergunningen
EK Voetbal 2012
0p ĵ juni įĭĮį begint LuP0 įĭĮį, het Luro-
pees voetbalkampioenschap voor landen-
teams.
Evenementen minimaal 4 weken van te
voren melden
voor het houden van evenementen in het
Indienen zienswijzen
0edurende de inzagetermijn kan iedereen
zienswijzen indienen ten aanzien van de
beschreven plannen, naar keuze schriftelijk
of mondeling. 5chriftelijke zienswijzen dienen
gericht te worden aan de gemeenteraad van
de gemeente 8odegravenĊPeeuwijk,
Postbus ıĭĮ, įıĮĭ AK 8odegraven. Vonde-
linge zienswijzen kunnen naar voren worden
gebracht tijdens openingstijden. Piervoor
dient een afspraak te worden gemaakt met
de afdeling Planontwikkeling en Ċregie via
tel. ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį.
Maandag 21 mei werd door
OTC Genie al het benodig-
de materieel aangevoerd
en werd de stadsbus door
een tractor onder poli-
tie escorte naar de surf-
plas begeleid. “Veiligheid
voorop,” aldus Patricia Ger-
retsen van Keep Smiling
Diving uit Reeuwijk. Dins-
dag 22 mei werd omstreeks
9.00 uur gestart met het
afzinken van de stadsbus.
De bus werd daarvoor
opgesloten door delen van
een vouwbrug. Drie brug-
genbouw boten voerden
vervolgens het geheel naar
de plek in de surfplas waar
de stadsbus tot tien meter
diepte werd afgezonken.
Voor het peleton van OTC
Genie was dit een mooie
gelegenheid om de proce-
dures eens in de praktijk
toe te passen; een training
met maatschappelijke
dienstverlening.
MOSSELTJES, SNOEKEN
EN BAARZEN
De stadsbus is door de
Van der Lindengroep uit
Waddinxveen beplakt met
het logo van Keep Smi-
ling en crème gespoten.
Een crèmekleur, zodat
duikers straks de vissen,
die de bus als schuilplaats
Stadsbus maakt
onderwaterpark
bijna compleet
gaan gebruiken, ook kun-
nen fotograferen. Met een
helder witte kleur zou het
fitslicht te veel weerkaat-
sen. Uit veiligheidsover-
wegingen is de achterruit
uit de bus gehaald en zijn
de deuren in open positie
gelast. Uiteraard zijn de
motor en andere delen van
de bus die schadelijk zijn
voor het milieu uit de bus
verwijderd.
In de Vinkeveense Plas-
sen ligt een vergelijkbare
bus. De driehoeksmossel
gebruikt deze als kunstma-
tig rif. Het mosseltje zuivert
het water en zorgt zo voor
een betere waterkwali-
teit in de plassen. Snoeken
en baarzen hebben hun
eigen territorium in de bus
gevonden. Patricia en Ron
Gerretsen gaan er van-
uit dat de stadsbus in de
surfplas straks op dezelfde
manier zal worden bevolkt.
De duikschool, een gere-
nommeerd PADI 5 star IDC
Center, gaat het uitgebreide
onderwaterpark gebrui-
ken om duikcursisten op
te leiden. Zo mogen PADI
cursisten een toertje in
open water maken en de
advanced cursisten een
wrakduik. Het onderwater-
Het Keep Smiling Onderwaterpark voor duikers in de Reeuwijkse Surfplas werd
op dinsdag 22 mei middels een indrukwekkende operatie met een stadsbus
aangevuld. De operatie vormde meteen een praktische oefening voor het
105 brugcompagnie & instructiepeloton Bruggen en Varen van opleidings- en
trainingscentrum Genie.
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
kader van het LK voetbal geldt een speciale
beoordelingsprocedure. 0e aanvragen vanuit
de gemeente worden beoordeeld via het 5taf
0rootschalig en 8ijzonder 0ptreden Đ5080đ
van de regiopolitie Pollands Vidden. Lij geven
aan, gelet op alle activiteiten in de regio, of
evenementen in kader van het LK wel of niet
mogelijk zijn. 0e politie adviseert terughou-
dend ten aanzien van LK activiteiten waarbij
grote schermen in de openbare ruimte wor-
den geplaatst. lndien u voornemens bent een
evenement te organiseren, dient u dit mini-
maal ı weken van te voren bij de gemeente
te melden via het meldingsformulier zodat dit
beoordeeld kan worden. u kunt het mel-
dingsformulier vinden op de website. Laatste
moment aanvragen krijgen op voorhand geen
positief advies van de politie.
Horeca
vanuit de horeca kunnen initiatieven de
openbare ruimte raken zoals het plaatsen
van beeldschermen op het terras. Pet
inpandig plaatsen van beeldschermen in
een horecaĊinrichting hoeft niet gemeld of
aangevraagd te worden bij de gemeente.
lndien een beeldscherm op het terras wordt
geplaatst, moet in ieder geval het vol-
gende veiligheidsvoorschrift in acht worden
genomen. beeldschermen dienen vanaf de
straatzijde naar het terras en de horeca-
inrichting gericht te zijn. 0it om opstoppingen
en irritaties met overig Đvoetgangersđverkeer
te voorkomen.
Openbaarmaking tv-beelden? Toestemming
vereist!
Als u buiten de privekring tvĊbeelden vertoont
is er op grond van de Auteurswet sprake van
een openbaarmaking waarvoor toestemming
is vereist van de auteursrechthebbenden. In
Nederland regelt videma deze toestemming.
lndien u van plan bent een LK wedstrijd te
vertonen, moet u beschikken over auteurs-
rechtelijke toestemming en een videma
licentie aanvragen.
Heeft u een café?
Als u vertoont binnen de muren van uw
eigen horecapand of op uw eigen terras, dat
onderdeel is van uw horecapand, dan voldoet
de reguliere cafelicentie. Peeft u nog geen
cafelicentie, dan kunt u contact opnemen
met videma. u vindt meer informatie over de
cafelicentie op de videma website.
Voor alle andere evenementen geldt
Indien u een evenement organiseert waarbij
LK wedstrijden worden vertoond, dan dient u
hiervoor bij videma een evenementenlicen-
tie aan te vragen. u kunt hier bijvoorbeeld
denken aan vertoning door middel van een
groot scherm op een plein of in een sport-
hal, tijdens een festival, etc. 0eze kunt u
online aanvragen via een speciale pagina
op de website van videma. videma.nlĆLK.
0e verschuldigde vergoeding is afhankelijk
van het aantal wedstrijden en het maximaal
aantal kijkers per wedstrijd. Lie hiervoor het
overzicht van vergoedingen op de website.
Mocht u nog vragen hebben over boven-
staande, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw 0. de vries of mevrouw P. Pevet van
de afdeling vergunningverlening, handhaving
en toezicht, tel. ĭĮĴį ċ IJIJį IJįį.
Verordeningen
Nieuwe Apv Bodegraven-Reeuwijk
0e gemeente werkt op dit moment met de
Algemeen plaatselijke verordeningen ĐApvđ van
de voormalige gemeenten. Len Apv is een set lo-
kale regels over uiteenlopende onderwerpen die
veelal betrekking hebben op het gebruik van de
openbare ruimte. 0e Wet algemene regels herin-
deling bepaalt dat de huidige verordeningen tot
twee jaar na de fusie geldig zijn. 0aarom is aan
de raad een nieuwe concept Apv aangeboden.
Vet de nieuwe Apv beogen we eensluidende en
minder regels voor de gehele gemeente.
Zienswijzen
Als inwoner of ondernemer kunt u te maken heb-
ben of krijgen met deze Đnieuweđ regels. 0aarom
bieden wij u de gelegenheid om zienswijzeĐnđ
met ons te delen. u kunt uw zienswijzeĐnđ geven
van Įı mei įĭĮį tot en met įį juni įĭĮį. 0e
concept Apv is in te zien op onze website en
op het gemeentehuis ligt een exemplaar ter
inzage. u kunt zowel schriftelijk als mondeling
uw zienswijzeĐnđ geven. lndien u mondeling uw
zienswijzeĐnđ kenbaar wilt maken dan kunt u
contact opnemen met mw. A.1. lennema,
tel. ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį Đmaandag tĆm woensdag
tijdens kantoorurenđ.
Kalender

Juni
Inzage (ontwerp)bestem-
mingsplannen en
informatieavonden
Ď 8estemmingsplan
'sĊ0ravenbroekseweg Įİį Ć
Platteweg İĴĊİĶ ĐPeeuw-
ijkđ. tĆm Įıjuni įĭĮį
Ď 0ntwerpwijzigingsplan
Westeinde ĵĮ Đ0riebrug-
genđ. tĆm įĭ juni įĭĮį
Ď 0ntwerpomgevingsvergun-
ning bouw vier woningen
vlietkade Đ8odegravenđ
tussen nrs. İIJ en İĴ. tĆm
įĭ juni įĭĮį
Ď 0ntwerpbestemmingsplan
0e Viereakker, Įe partiële
herziening. tĆm įĴ juni
įĭĮį
Ď 8estemmingsplan 'Poek
0ud 8odegraafseweg Ċ
0vertocht'. tĆm įĶ juni
įĭĮį
Vergaderingen
Ď Įį juni om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Samenleving
Ď Įİ juni om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Bestuur en
Financiën
Ď Įı juni om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Ruimte
Ď Įĵ juni om ĮIJ.ĭĭ uur
Erfgoedcommissie
Ď įij juni om ĮĶ.İĭ uur
Commissie bezwaarschrif-
ten
Ď įĴ juni om įĭ.ĭĭ uur
Raadsvergadering/
behandeling voorjaarsnota
Huisvuil
Ď įij mei. groen 8odegraven
Đi.p.v. įĵ meiđ
Ď įĶ mei tĆm İ juni. groen
Peeuwijk
Ď ı tĆm Įĭ juni. grijs
Ď ĮĮ tĆm ĮĴ juni. groen
Ď Įĵ tĆm įı juni. grijs
Ď įIJ juni tĆm Į juli. groen
Plastic afval
Ď ĵ en įį juni
Oud papier
Ď į juni. 8odegraven Đ0PAđ
Ď Ķ juni. Nieuwerbrug Đ80Cđ
Ď İĭ juni. 8odegraven Đ0PAđ
en Nieuwerbrug Đ80Cđ
Kijk voor uitgebreide
informatie over afval op de
digitale afvalkalender
Collectes
Ď įĵ mei tĆm į juni. 5tichting
0ntmoeting
Ď İ tĆm Ķ juni. Lpilepsiefonds
Ď Įĭ tĆm Įij juni.
Nederlandse
0ehandicapten organisatie
Ď ĮĴ tĆm įİ juni. Vaag Lever
0arm stichting
Ď įı tĆm İĭ juni.
Nederlandse Pode Kruis
Gemeentehuis gesloten en geen afvalinzameling
Op maandag 28 mei (tweede pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.
U bent op dinsdag 29 mei vanaf 9.00 uur weer van harte welkom. Op 28 mei is er ook
geen afvalinzameling én zijn de afvalbrengstations gesloten.
park van de duikschool in
de Reeuwijkse surfplas is
vrij toegankelijk. De eer-
der aangelegde 22.5 meter
lange duikerssteiger geef
ook aan invaliden duikers
de mogelijkheid te water
te gaan. Op een diepte van
zes meter ligt een hardhou-
ten platform. Een veertigtal
kerstbomen zorgen voor de
erfafscheiding onder water.
Gele boeien geven boven
water de afscheiding aan
zodat surfers en duikers
elkaars positie weten. Het
Keep Smiling Onderwater-
park is wordt te zijner tijd
nog voorzien van een glij-
baan en de bovenkant van
een reddingsboot.
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Eindexamens in volle gang op
Antonius college Bodegraven
Vorige week maandag zijn op het Antoniuscollege in Bodegraven
de eindexamens gestart. Zeventien leerlingen nemen deel aan
de examens. Vanaf januari zijn de leerlingen met extra examen-
trainingen goed voorbereid. Bijzonder dit jaar is dat de leerlingen
na het examen één dag vrij hebben en daarna vanaf donderdag
31 mei weer op school worden verwacht. De lessen bestaan dan
uit de voorbereidingen van een eventuele herkansing en verder
worden alle thema’s behandeld die nodig zijn voor het vervolg
van de schoolloopbaan. Op woensdag 13 juni krijgen de leerlin-
gen te horen of ze zijn geslaagd en wanneer dat nodig is zijn de
herkansingen van 25 tot en met 29 juni. De diploma-uitreiking
inclusief galafeest is op donderdag 5 juli.
Bromfetsers
voortaan
op rijbaan
Zoutmans-
weg en
Raadhuisweg
Zowel de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk als Gouda
gaan het bromfietsverkeer
weren van het fietspad.
Bromfietser en scooters
(met een geel plaatje)
moeten vanaf 21 mei op rij-
baan van de Bodegraafse-
straatweg, Zoutmansweg
en de Raadhuisweg rijden.
Veiliger voor de fietsers op
het fietspad. Automobilis-
ten moeten alert zijn op de
verandering en rekening
houden met het mede-
gebruik van de rijbaan door
bromfietsers.
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 14
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Goede belangstelling voor Kunst aan de Plas
Afgelopen weekend werd op initiatief van de Rotary Reeuwijk de derde versie van Kunst aan de Plas gehouden. Reeuwijkse kunste-
naars, zowel professionals als amateurs, exposeerden thuis of in gastlocaties hun werken van zeer uiteenlopende aard. Veel schil-
derijen in zeer uiteenlopende stijlen, maar ook gedichten, foto’s, textiele werkvormen en beelden/objecten. Een aantal exposanten
had ook gasten uitgenodigd die hun eigen werk tentoonstelden, waardoor het geëxposeerde een zeer afwisselend beeld te zien gaf.
Hoeveel mensen daadwerkelijk aan het evenement hebben deelgenomen, is moeilijk te zeggen, omdat er vier startplaatsen waren.
Van de bezoekers, die door het mooie weer de route meestal per fiets aflegden, werd wel vernomen dat zij bewust kozen voor een
beperkt aantal kunstenaars, omdat 26 exposanten te veel waren om allemaal te bezoeken. Aan de kunstenaars was gevraagd om
een percentage van hun verkoopopbrengst voor het goede doel beschikbaar te stellen.
Open dag naturistenterrein in
Reeuwijk-Tempel
Naturisten Vereniging ZHLB De Bessenhof in Reeuwijk-Tempel
doet mee aan de landelijke open dag van naturistenterreinen.
Op zondag 3 juni kunnen belangstellenden van 10.00 tot 17.00
uur terecht bij De Bessenhof, Schinkeldijk 42A in Reeuwijk-
Tempel, midden in het weidse landschap van het Groene Hart.
De Bessenhof is aangesloten bij het keurmerk ‘Prettig bloot’
van de Naturisten Federatie Nederland. Terreinen die hierbij
zijn aangesloten hebben gastvrijheid en veiligheid hoog in het
vaandel staan. www.zhlb.nl
World Servants
sponsorfetstocht
De jaarlijkse sponsorfietstocht van World Servants groep
Waarder/Driebruggen is op zaterdag 16 juni. Iedereen is van
harte uitgenodigd om mee te fietsen. Dit jaar wordt gestart in
Oosterbeek, een plaatsje onder Arnhem. Vandaar uit wordt
in 100 kilometer teruggefietst naar Waarder. Het belooft een
mooie route te worden over de Veluwe en de Utrechtse Heu-
velrug. Men kan zich ook voor een fietstocht van 50 kilome-
ter opgeven. Opgeven kan bij de familie Kon, 0348-501561 of
dorindesteenbergen@live.nl. Bij opgave ontvangt men meer
informatie over deze actie en een sponsorlijst. De opbrengsten
van alle acties komen ten goede aan projecten van World Ser-
vants in verschillende landen.
Rundveemanifestatie tijdens
het dorpenfeest
Stichting Driebruggen Waarder Activiteit (SDWA) organiseert
op 2 juni weer een dorpenfeest. Er staan die dag veel acti-
viteiten op het programma. De veehouders van het Groene
Hart leveren ook dit jaar weer een bijdrage in de vorm van een
fokveedag, waarbij zij zich zullen presenteren aan de lokale
bevolking. Een prima gelegenheid voor de veehouders om met
gepaste trots hun mooie vee te showen. De organisatie hoopt
dat velen een bezoekje komen brengen aan de veebedrijven.
102-Jarige in het zonnetje gezet
En weer kreeg de heer Eshuijs de burgemeester op bezoek.
Dit jaar kwam burgemeester Christiaan van der Kamp voor het
eerst om hem te feliciteren en een bos bloemen te overhan-
digen. “De kwaliteit van leven wordt nu wel minder,” aldus de
heer Eshuijs. “Ik kan mijn bestek moeilijk vastpakken, door de
bril zie ik niet genoeg en het gehoorapparaat heeft geen zin
volgens de dokter.” Hij werd 16 mei in het zonnetje gezet, kreeg
taart bij de koffie en zoenen van de verpleging. “Zo wil ik nog
wel eens jarig zijn,” zei hij met een grote glimlach.
In de meivakantie zijn de
dames in de dop met fami-
lie en kennissen naar de
studio in de Media Arena
van Amsterdam vertrok-
ken. Jennifer Franke uit
groep 8 met zeventien sup-
porters in haar kielzog en
Myrthe van de Veen uit
groep 7 had maar liefst 23
supporters meegenomen.
Enthousiast vertellen Jen-
nifer en Myrthe over hun
ervaringen. Myrthe deed
mee met de opnames van
2 mei en Jennifer met die
van 4 mei. Beide meiden
kregen bij aankomst een
kleedkamer toegewezen
die ze met een klein aan-
tal andere meiden moes-
ten delen. Ze moesten
drie setjes kleding mee-
nemen voor het geval ze
‘verkeerde kleding’ aan
zouden hebben. Verkeerde
kleding? Myrthe; “Kleine
ruitjes of kleine priegelpa-
troontjes kunnen niet goed
worden weergegeven door
de camera, dan krijg je
van die rare strepen op het
beeld.”
ALLEMAAL KIJKEN
Daarna was het vol span-
ning wachten in de kleed-
kamers tot de opnames
begonnen. Na de eerste
ronde zakte de spanning
bij beide dames al snel
weg. Myrthe: “Het decor
was veel kleiner dan de
studio.” En de opnames…?
“Steeds wachten,” vertel-
len de dames om beurten,
“want de opnames moes-
ten steeds weer worden
overgedaan.” Giechelend
vertellen ze over de mini-
rampjes die soms achter
de schermen gebeurden
en waar iedereen vreselijk
om moest lachen. Zo viel
het logo van de spellings-
wedstrijd van de desk van
presentatrice Lieke van
Lexmond. Toen deze een-
maal weer stond, vielen
de kaartjes met de vragen
op de grond. Voor die weer
allemaal op volgorde lagen.
Ook de techniek liet wel
eens verstek gaan.
De vragen waren niet om
te lachen; die waren vaak
erg pittig. Woorden als pit-
toresk, gynaecologie, die
kenden de meiden ook niet.
Maar nu wel, want net als
in de klas hoef het hen
vaak maar één keer te wor-
den uitgelegd. Beide heb-
ben dus een echte talen-
knobbel. Zowel Jennifer
als Myrthe zijn het erover
eens dat het een leuke
ervaring was. Gezellig met
de andere kinderen onder-
ling. Het programma is
volgens hen ook heel leuk,
dus allemaal kijken vanaf
zaterdag 23 juni bij RTL 4.
De afevering waar Myrthe
in te zien is wordt op 7 juli
uitgezonden en van Jenni-
fer op 4 augustus.
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Myrthe en
Jennifer te zien
bij spellings -
wed strijd RTL4
De uitzendingen van de Stabilo Spellingstrijd op
RTL4 beginnen op zaterdag 23 juni om 20.00 uur. En
iedereen moet even kijken want Jennifer en Myrthe
van de Goede Herderschool uit Bodegraven spelen
mee. In totaal komen er acht uitzendingen en hoever
de meiden het in de spellingswedstrijd hebben
geschopt, ja dat verklappen ze nog niet.
Geen krant ontvangen?
Bel 0172–615588 of e-mail naar
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 15
raamdecoratie
4
de
product Gratis!

Spectaculaire
aanbiedingen!
Op terrasschermen Nexus en het nieuwe model Fiora Grande, voorzien van doek uit
de schitterende Outdoor collectie betaalt u nu de prijs van een handmatige
bediening en u krijgt een elektrische buismotor met afstandsbediening!

Zonwering & raamdecoratie


|eçe 0eawe +I · z°ò¹ || 0eaa+ · Ie|.. ò¹°z - å¹° ò1ê · www.|+mea|.a|
www..taareea||c|tje.a|
Kijk ook eens op
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat
Outdoor collection
Horren van
2
de
product
50% korting!
2E PINKSTERDAG
GEOPEND!
W
e
e
s
e
r

s
n
e
l b
ij!
N
o
g
1
w
e
e
k

g
e
ld
ig
!

Bodegraafse
Ondernemers
Vereniging
5
0

j
a
a
r
!
W
in
o
o
k
é
é
n
v
a
n
d
e
5
0
T
a
b
l
e
t
s
! Koop uw producten bij de
BOV-leden, herkenbaar aan de poster.
W
in
k
iPad
1:50 PM
50%
Van links naar rechts: M.H. Verstoep, Marion Vonk, Sonja den Engelsman, P. Kuipers, H. van der Steen, L. Molenaar,
Willem van der Marel, Carla van der Laan en Carin Vermeulen. Niet aanwezig tijdens fotomoment: W. Jansen
De BOV feliciteert
de eerste 10 winnaars
van de tablet-actie!
Samen met de echte brandweer een brandje blussen tijdens de
spektakeldag voor Alpe d’HuZes
Rotaryclub Bodegraven zet zich
in voor Alpe d’HuZes
Met een braderie op het terrein bij Ultimate Wood heeft de Rota-
ryclub Bodegraven zich ingezet voor de Alpe d’HuZes. Het team
van de Rotaryclub Bodegraven dat aan de Alpe d’HuZes gaat
deelnemen liet zien waar ze voor staan en spinden er flink op
los. Gezien de prestaties zaterdag is de beklimming van de Alpe
d’Huez straks een peulenschilletje.
Met diversen spelletjes en een loterij is het nodige geld opge-
haald. En de jeugd kon zich vermaken op het luchtkussen, bij het
schminken en de grabbelton. Bij de activiteiten van de plaat-
selijke brandweer ontstond later op de middag zelfs een kleine
rij. Brandweerman of –vrouw spelen en een brandje blussen of
bordjes omspuiten blijft geweldig voor jong en oud. De totale
opbrengst van deze dag gaat naar stichting Alpe d’HuZes. Hoe-
veel dat precies is geworden, is nog niet bekend. www.opgeve-
nisgeenoptie.nl
Tekst en beeld: Pancras Kuipers
Bijeenkomst
toekomst
voortgezet
onderwijs in
Bodegraven
“Het Antoniuscollege Bode-
graven wil graag met de
gemeente en andere belang-
hebbenden brainstormen over
de behoefte aan voortgezet
onderwijs in Bodegraven,”
aldus Bas Oldemans, rector
van het Antoniuscollege Bode-
graven. Ter voorbereiding op
de klankbordbijeenkomst heeft
de school een beleidsnotitie
geschreven die te vinden is
op de website van de school.
Tijdens de bijeenkomst wil de
school vragen aan de orde
laten komen als waarom een
school voor voortgezet onder-
wijs in Bodegraven noodzake-
lijk is en om wat voor school
het dan gaat. Ook vraagt de
school zich af welke bijdrage
de samenleving van Boden-
graven kan leveren aan de
school. Belangstellenden zijn
van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan de klankbordbij-
eenkomst van Antoniuscollege
Bodegraven op donderdag
31 mei van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden kan tot dinsdag
29 mei via mevrouw C. de
Zwart 0172-613054 of bode-
graven@carmelcollegegouda.
nl.
www.carmelcollegegouda.nl/
site_bo/
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 16
Club van 100 schenkt ESTO twee
dug-outs
Zowel de sponsors als de leden van de club van 100 van ESTO
hebben afgelopen woensdag genoten van een gezellige en infor-
matieve contactavond. De opkomst was met ongeveer vijftig men-
sen behoorlijk en de avond was meer dan geslaagd. Tijdens het
informatieve gedeelte werd uitgebreid ingegaan op de vergelijking
van een bedrijf met ongeveer 150 medewerkers in relatie met een
amateur voetbalvereniging met hetzelfde aantal medewerkers.
Het blijkt dat er qua organisatie, beleid en ambities nauwelijks
verschillen zijn. Peter Verdoold, controller bij een grote onder-
neming en penningmeester bij ESTO, schetste op hoofdlijnen
een zakelijke uitleg over de financiën. Daarna gaf verenigings-
voorzitter René Sinke in zijn betoog aan wat voor de toekomst
de sportieve en maatschappelijke doelen van ESTO zijn. Het
informatieve gedeelte werd afgesloten met een bijzondere film
van de KNVB genaamd: ‘back to basics’. Hierin werd een helder
beeld geschetst hoe in het verleden de vrijwilligers vanzelfspre-
kend bij hun vereniging waren betrokken en daar nu heel anders
in ‘geïnvesteerd’ moet worden. Onderdeel van de avond was een
schenking van de club van 100 aan de voetbalvereniging ESTO.
Unaniem werd er voor gekozen twee dug-outs voor veld 2 en een
zestal banken langs het hoofdveld te doneren. Het bestuur van
de club van 100 wil proberen dit nog voor de aanvang van het
nieuwe seizoen te realiseren.
Seizoenafsluiting ESTO
Op Hemelvaartsdag heeft voetbalvereniging ESTO voor de
senioren en de A junioren met een onderling toernooi de
seizoenafsluiting gevierd. Vele voetballende heren en dames
deden mee en ook waren de toeschouwers in grote getallen
aanwezig. Naast gewoon toernooivoetbal was er een spectaculair
evenement met een bal van 2 meter diameter onderdeel van
de wedstrijden. Na afloop was het gezellig en werd er onder
begeleiding van DJ Saniboy nog lekker gedanst.
Jeugdleden BZ&PC sluiten
seizoen spelend af
Traditioneel wordt het zwemseizoen bij BZ&PC afgesloten met
een bijzondere activiteit voor alle jeugdleden van de vereni-
ging. Ditmaal gingen bijna zestig kinderen naar het Linnaeus-
hof. In kleine groepjes met een begeleider werd eerst het park
verkend, waarna een spel via Whatsapp op de mobiele tele-
foon van de begeleiding werd gespeeld. Na de lunch met pan-
nenkoeken kon ieder zichzelf verder vermaken met de speel-
toestellen, waterfietsen, trampolines en het waterparadijs.
Zaterdag 19 mei stond de laatste diplomasessie van het seizoen
op het programma voor de onderbouw van het synchroonzwem-
men. In het nieuwe Aquarijn zwembad in Alphen aan den Rijn
deden de synchroonzwemsters hun uiterste best om met een
diploma huiswaarts te keren. En dit lukte, alle elf synchroon-
zwemsters van HoogenboomTours BZ&PC die aan deze wed-
strijd mee deden hebben hun diploma behaald. Met dit diploma
stromen ze door naar een hogere groep, waar hen weer een
nieuwe uitdaging te wachten staat.
De volgende diploma’s zijn behaald: Zeilbootdiploma door
Lara de Wit, Jasmijn van Beijnum, Robine Vermeulen en Eline
Schaap; Balletbeendiploma door Sophie Ngan en Evy Onderwa-
ter; Spagaatdiploma door Barbera Coehoorn, Sanne Baars en
Emma Verdouw; en Barracudadiploma door Marion Meeuwsen
en Kelly Wolswijk.
Diploma’s voor synchroon zwemsters
D£ GkO£NDIJCK 4º - WAAkD£k º I£I. (0348) 50 14 29
www.verkaikwaarder.nl
VERKAIK AANHANGWAGENS
Al in februari verleende
het college van burge-
meester en wethouders de
sloopvergunning voor het
complex met zoals gebrui-
kelijk de voorwaarde dat
het asbest moet worden
verwijderd en afgevoerd
door een daartoe gecerti-
fceerd bedrijf. Op 3 april
heef een inwoner van
Bodegraven zijn ongerust-
heid geuit bij de Milieu-
dienst over de wijze van
slopen en over verdacht
materiaal dat aanwezig zou
zijn tussen het sloopafval.
Hierop heef een toezicht-
houder van de Milieudienst
dezelfde dag een inspec-
tie uitgevoerd. Tijdens de
inspectie is geconstateerd
dat stofoverlast wordt ver-
oorzaakt doordat bij het
slopen geen water werd
gesproeid om zo stofinder
te voorkomen. Tevens was
de afzetting van het sloop-
terrein niet doelmatig.
Nadat de Milieudienst de
uitvoerende partij hierop
had aangesproken zijn de
werkzaamheden gestaakt
en de vereiste maatrege-
len genomen. De in asbest
gespecialiseerde toezicht-
houders van de Milieu-
dienst hebben op basis van
hun waarnemingen en
geen aanleiding gezien de
stof op asbest te onderzoe-
ken.

Op 5 en 13 april heef de
toezichthouder van de
Milieudienst nogmaals de
sloopwerken bezocht en
geconstateerd dat in een
aantal slooponderdelen
asbest werd aangetrofen,
die niet voorkwam in het
asbestinventarisatieonder-
zoek en daardoor dus geen
onderdeel uitmaakt van
de verleende sloopvergun-
ning. Waarna op 13 april
de sloop is stilgelegd door
de Milieudienst. De omwo-
nenden zijn hierover per
brief geïnformeerd.
De politieke partij Burger-
belangen Bodegraven-
Reeuwijk stuurde eind
april enkele kritisch vragen
over dit gebeuren naar het
college van burgemees-
ter en wethouders, met
als belangrijkste vragen
of er gevaar is geweest
voor de volksgezondheid
van omwonenden en of
de betrokken instanties
de signalen wel adequaat
hebben opgepakt. In de
onlangs verstuurde infor-
matiebrief laat het college
weten de ongerustheid van
de omwonenden direct na
de stofoverlast te begrij-
pen, maar dat er gelet op
de inzet van alle partijen
daarna, geen aanleiding is
te veronderstellen dat de
volksgezondheid in gevaar
is of in gevaar is geweest.
“Bij de sloop van ‘Graafse
Waard’ zijn overtredingen
van de sloop-regelgeving
geconstateerd. Het is ech-
ter onjuist te suggereren
dat er een relatie of oor-
zakelijk verband zou zijn
tussen deze overtredin-
gen, te weten het slopen
in strijd met de verleende
vergunning (wat leidde tot
stofoverlast) en het aan-
trefen van asbest dat geen
onderdeel uitmaakt van de
vergunning.” Het college
is bovendien van mening
adequaat te hebben gehan-
deld na de eerste melding
over het bestaan van een
onveilige situatie. Wel
gaat het college de afspra-
ken met de verschillende
betrokken partijen op dit
punt aanscherpen.
Vanwege het handelen
in afwijking van de ver-
leende sloopvergunning
is het Regionaal Milieu-
team (RMT) van de politie
inmiddels betrokken bij
de zaak. Momenteel is er
intensief contact tussen
het RMT en het ambtelijk
apparaat van de gemeente
om zoveel mogelijk rele-
vante informatie te ver-
zamelen. Deze informatie
wordt door het RMT voor-
gelegd aan de Of cier van
Justitie. De Of cier van
Justitie zal bepalen of het
hier gaat om een delict
en zal, indien nodig, de
benodigde vervolgstappen
ondernemen.
Asbest in Graafse Waard,
een overzicht
Paard van Boref in De Hartloper
Bij zijn rondzwervingen door het groen-blauwe land van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk is het Paard van Boreft in het
Reeuwijkse Hout aangekomen. Het heeft zijn onderkomen gevon-
den in het informatiecentrum De Hartloper. Naast de foto-expo-
sitie die ingericht was in het kader van Kunst aan de Plas was er
ook ruimte gemaakt voor het paard en de foto’s en souvenirs die
onderweg zijn verzameld. Zaterdagmiddag waren de muzikanten
die met het paard rondtrekken ook in De Hartloper aanwezig tot
verrassing van de bezoekers, die ter plaatse ook het verhaal van
de Paardenburgh te horen kregen en hun eigen gevoelens kon-
den achterlaten in het speciale gastenboek.
Aan de Noordrand van Bodegraven vindt onder verantwoordelijkheid van Mozaïek Wonen de bouw plaats
van de ‘Graafse Waard’. Begin april uitte een inwoner van Bodegraven zijn ongerustheid over de aanwezig-
heid van verdacht materiaal bij het sloopafval. Op 13 april is de sloop stilgelegd en zijn de bewoners hierover
geïnformeerd. Naar aanleiding van vragen van de politieke partij Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk zet
de gemeente de gebeurtenissen in een informatiebrief nog eens op een rij. Met als belangrijkste conclusie dat
er wel overtredingen zijn geconstateerd, maar dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid.
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 17
Wij rekenen 6% BTW
op onze diensten!
Th. van Leeuwensingel 24‡2811 BN Reeuwijk
Tel. 0182 - 301 304‡06 - 53 255 319‡www.velthuyzen.nl
Bestaand en nieuwbouw
Alle soorten sierpleister
Spuitwerk • Stucwerk
Gipsornamenten • Gipslijsten
Stucco • Betonlook
Jeugdkampioenen
bij Vriendenschaar
Vier jeugdteams van korfalvereniging Vriendenschaar in Bodegraven hebben de tweede
helf van de veldcompetitie met een kampioenschap afgesloten. De kampioensteams zijn
de B2, D1, E1 en F1.
B2 D1
F1 E1
In de strijd om het behoud
van het derdeklasser-
schap heef Rohda’76 een
belangrijke stap gezet. De
blauwhemden openden de
nacompetitie met een 5-0
overwinning op Leidsche
Boys. De afgedroogde oppo-
nent neemt het donder-
dag 24 mei thuis op tegen
Kamerik. Op 2 juni spelen
de Bodegravers de alles-
beslissende wedstrijd in en
tegen Kamerik. De Leide-
naren openden sterk tegen
Rohda’76. Aan de andere
kant was Rohda’76 bij de
eerste de beste aanval
succesvol. Op een presen-
teerblad gunde aanvoer-
der Arnoud Troost de
openings trefer aan de mee
opgekomen Nick Winkel,
1-0. De wedstrijd was toen
pas 300 tellen onderweg.
Het vroege openingsdoel-
punt veranderde niets aan
het wedstrijdbeeld. Leid-
sche Boys zocht veelvuldig
de aanval, maar Rohda’76
was in de counter steeds
het dichtst bij een trefer.
Zo ook na 20 minuten toen
een pegel van Chris Nap
op de keepershandschoe-
nen van Mustapha al Bial
uiteen spatte. De bezoekers
mochten ook niet moppe-
ren toen de lat een kopbal
van Mark van Barneveld
pareerde. Direct na de wis-
sel van speelveld stelde
Rohda’76 orde op zaken.
De twee ploegen stonden
amper in het veld of Dick
van Dam zette zijn hand-
tekening onder 2-0. Vlak
daarna toonde Nap zich
koelbloedig. Een diagonale
bal plukte hij vakkundig uit
de lucht en met een subtiel
tikje zorgde de spits voor
3-0. Met nog twee rake uit-
halen maakte Van Dam het
perspectief voor de alles-
beslissende uitwedstrijd bij
Kamerik nog gunstiger, 5-0.
Beeld: Kees van der Wilk
Rohda’76 overtuigt
Dick van Dam was tegen Leidsche Boys goed voor drie trefers. Dit schot levert geen doelpunt op.
ZOMERAKTIE
MAANDEN JUNI,
JULI EN AUGUSTUS
2012
3 MAANDEN
ONBEPERKT
SPORTEN:
Inclusief intakegesprek, life-style
advies, persoonlijk afgestemde
trainingsschema, gebruikmaking
groepslessen en…
gratis sauna en zonnebank.
€ 89,50
incl. welkomstpakket
(vooruitbetaling verplicht)

Interesse?
Bel dan voor een vrijblijvende
afspraak voor meer informatie N-Joy
Sportcentre, telefoonnummer
0172-619032 óf kom gewoon langs!
N-Joy Sportcentrale
Margrietstraat 1
2411 VV Bodegraven
Telefoon: 0172-619032
E-mail: info@n-joysportcentre.nl
www.n-joysportcentre.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
08.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag:
08.30 uur tot 13.00 uur
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 18
Oplage: 9.000 exemplaren
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een han-
delsnaam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06–20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Margon van den Berg, Wim
de Boevère, Jeroen Kok, Ruud
Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda
Rebel, Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur
Overname artikelen toegestaan
met bronvermelding: Kijk op
Bodegraven
Advertenties:
Letty Blanken, Tel. 0182–399266,
advertentie@kijkop
bodegraven.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en
aanleveren via advertentie@
kijkopbodegraven.nl of op
www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172–615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • T 0182–399266 • F 0182–399265
www.kijkopbodegraven.nl
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
vakje.
Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege-
nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en Kijk
op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde
of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal
één Kijkertje met per adres per week. Kijkertjes die niet aan boven-
staande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let
op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aan-
geboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Vriendenschaar viert
kampioenschap
Vorige week na de winst
tegen DOS en het gelijkspel
van onze concurrenten,
sleepten Vriendenschaar
eerder dan verwacht het
kampioenschap binnen
en de promotie naar de
tweede klasse. Afgelopen
zaterdag speelde Vrienden-
schaar de laatste thuiswed-
strijd van dit seizoen tegen
VIKO de nummer twee van
de ranglijst. De wedstrijd
eindigde uiteindelijk in een
15-14 winst voor Vrien-
denschaar. Toen het laatste
fuitsignaal klonk, werd er
met de gehele selectie een
feestje gevierd op het veld.
Ondanks dat Vrienden-
schaar al kampioen was,
werd er uiteraard nog voor
de winst gespeeld. Voor
het trouwe publiek, wat in
grote mate op was komen
dagen, liet het team van
Sander Baars zien terecht
kampioen te zijn. Vrien-
denschaar startte goed en
kwam verdiend op een 3-1
voorsprong. Door een klei-
ne verslapping kwam VIKO
langszij. Dat VIKO terecht
op de tweede plek staat
bleek ook wel uit het score-
verloop dat net tot voor de
rust gelijk op ging. Vrien-
denschaar ging met twee
doelpunten voorsprong de
rust in, maar de wedstrijd
was nog niet gespeeld.
Dat bleek ook wel toen
VIKO gelijk uit hun eerste
aanval in de tweede helf
weer scoorde. Gelukkig
kon Vriendenschaar mee
blijven scoren en konden
ze twee doelpunten voor-
sprong behouden.
SELECTIE IN HET NIEUW
Naast het kampioenschap
werd afgelopen zaterdag
ook de nieuwe kleding
van Vriendenschaar 1, 2
en 3 aan het thuispubliek
getoond. Hoofdsponsor
De Knikker Keukens uit
Alphen aan den Rijn is al
jarenlang de sponsor van
het eerste team van Vrien-
denschaar en besloot om
samen met de sponsor van
het tweede team, Gero-
fen IT de gehele selectie in
het nieuw te steken. Niet
alleen mochten de spelers
en speelsters nieuwe shirts
in ontvangst nemen, ook
nieuwe trainingspakken en
bijbehorende tassen zijn
door de sponsors aan de
selectie overhandigd. Daar-
naast heef Jocotrans het
derde team voorzien van
nieuwe shirts.
Bekerfnale
Bodegraven F1
- Feyenoord F5
De F1 van VV Bodegraven
speelt aanstaande zaterdag
de finale van de KNVB-beker
tegen niemand minder dan
Feyenoord. Het team dat eer-
der dit seizoen al kampioen
werd zal de wedstrijd zaterdag
spelen op het terrein van FC
‘s-Gravenzande. Tijdens deze
dag zullen er in verschillende
leeftijdscategorieën de finales
worden gespeeld. De F1 van
VV Bodegraven zal om 10.00
uur aftrappen. Ook Feyenoord
is kampioen geworden in hun
klasse. Het belooft dus een
ware kraker te worden.
In de eerste nacompeti-
tiewedstrijd voor behoud
van een plaats in de derde
klasse wint ESTO niet
alleen de wedstrijd met
2-1, maar ook de penalty
serie na afoop. Op het zon-
overgoten complex aan de
Bodegraafse Kievitsheu-
vel trof ESTO zondag in
het Haagse Escamp HSV
een sterke tegenstander.
Technisch een prima ploeg
die zeker goed mee zou
kunnen in de derde klasse.
Maar dan moeten ze wel
winnen en dat deden ze
niet. Met veel breiwerk
probeerden de mannen
van Escamp zich door de
Bodegraafse verdediging
te werken, die stond echter
als een huis. De kleine kan-
sen die Escamp creëerden
werden niet echt overtui-
gend afgewerkt en zo red
je het uiteindelijk dan niet
tegen een meer ervaren
en hard werkend ESTO. Na
een kwartier stond ESTO
al voor. Een uitstekende
pass van Bas Bakker werd
door de Haagse verdedi-
ger niet goed ingeschat en
gaf de snelle Marcel van
Roon de kans alleen voor
de keeper op te duiken. Hij
miste niet en zette de 1-0
op het scorebord. Escamp
kwam terug in de wedstrijd
en tikte de gelijkmaker
binnen in de 26e minuut.
Daarna gaf ESTO het initi-
atief een beetje uit handen
en rook Escamp kansen.
Op slag van rust was er een
incident. In een sportief
kopduel raakt Remy Hen-
driks hard het hoofd van
zijn opponent en moest
met een scheurtje in zijn
wenkbrauw het veld ver-
laten. Omdat ook Donny
de Heer kort voor rust hin-
kend niet meer verder kon,
startte ESTO na rust met
twee wissels en was er een
tactische omzetting nodig.
Hoewel Rob Bruinen prima
inviel was het vooral Arno
Zijm die op de rechter vleu-
gel gevaar stichtte. Met
drie ijverige aanvallers die
regelmatig in de ruimte
aanspeelbaar waren kon
ESTO de overwinning niet
meer ontgaan. Zo rond de
zestigste minuut kwam de
inleiding. Een klein opstoot
rond de middenstip, even
later werd Arno in het
strafschopgebied onderuit
gehaald. De scheidsrechter
reageerde niet. De corner
die hieruit volgde werd niet
goed weggewerkt en de
ingooi van Zijm mislukte
eigenlijk. Maar Robin Kas-
pers kegelde de bal hoog
voor het doel bij de tweede
paal. Zo kon Marcel de
bal feilloos over de kee-
per in de verre hoek kop-
pen. Opnieuw was Escamp
aangeslagen en zij zagen
ondanks een blessuretijd
van ruim 8 minuten geen
kans meer aan te sluiten.
Reglementair diende nog
een serie van 5 strafschop-
pen te worden genomen.
Vier werden aan beide
kanten benut en uitein-
delijk na 8 strafschop-
pen miste Arno Zijm de
negende niet en schoot de
speler van Escamp de bal
hoog over.
ESTO pakt volle winst
in nacompetitie
Succes
voor BZ&PC
bij Kring-
kampioen-
schappen
Afgelopen twee weekenden
werd er door veertien zwem-
mers van HoogenboomTours
BZ&PC meegedaan aan de
kringkampioenschappen in
het 50-meterbad Aquamar in
Katwijk. Ondanks het feit dat
dit zwembad niet de facilitei-
ten heeft om snelle tijden te
zwemmen, werden er toch
veel persoonlijke records
gezwommen. Nicoline Schol
en Tes Schouten zwommen
op verschillende afstanden de
medailles bij elkaar. Nicoline
Schol was goed voor zeven
medailles en werd kringkampi-
oen op de 100 meter rugslag.
Tes Schouten behaalde zelfs
drie keer de gouden medaille
en werd daarmee kringkampi-
oen op de 100 en 200 meter
schoolslag en de 100 meter
vlinderslag.
• t.k. z.g.a.n. 4-pits kookplaat (buta-
gas) voor camping € 15,- tel. 0172-
616048 of 0641-620132
• t.k. jongensfiets 20 inch Alpina i
goede staat € 100,- tel. 0172-610425
• gratis af te halen ± 1½ kruiwagen
met grind tel. 0348-503504
• t.k. Brill grasmaaimachine electr.
+ opv.bak i.g.st. € 20,- tel. 0182-
395715
• t.k. hamsterkooi i.g.st. 40x40x30
met toebehoren € 25,- tel. 0623-
572310
• wie heeft gratis oude lakens voor
speeltuin Driebruggen? tel. 0348-
501450
• t.k. 6 jonge dwergkonijntjes geboren
op 2-3-2012 prijs per stuk € 7,50 tel.
0182-395350
• gratis jonge lieve poesjes tel. 0348-
501480
• t.k. hardhouten schuttingdeur
90x180 incl. hang- en sluitwerk
€ 110,- tel. 0650-747339
• t.k. maxi-cosi rodi autostoel lime
grijs € 10,- tel. 0650-202779
• t.k. een persoonsbed i.g.st. € 40,-
tel. 0182-301538
• t.k. twinny-load compleet voor twee
fietsen € 20,- tel. 0182-393501
• gratis af te halen verrijdbare stan-
daard voor tuinparasol tel. 0182-
393016
• gevonden te Reeuwijk pet grijs Vans
Off The Wall tel. 0653-935182
• t.k. meisjesfiets wit Hollandia 26
inch met bak voor € 17,50 tel. 0622-
773728
• t.k. konijnenhok 115x92x63 € 25,-
tel. 0182-301298
• t.k. 3 cd’s K3 zonder hoesje € 10,-
tel. 0610-867993 (na 19.00 uur)
• t.k. beuken dressior deurtjes lig-
planken 2 lades 87x105.5x34.5 cm
€ 20,-tel. 0348-501882
• Ik zoek een simpel (liefst polyester)
roeibootje om aan de waterkant te
kunnen rommelen ± € 50,- tel. 0620-
097710
• t.k. Besto zwemvest met kraag mt 3
20-30 kg nauwelijks gebr. € 10,- tel.
0182-394749
• t.k. vier zeegras landhuisstoelen
i.g.st. h. 98 cm zith. 47 cm € 100,- tel.
0622-447734
• verloren omgeving speeltuin Moer-
weide blauw Adidas trainingsjack mt
± 164 tel. 0622-920592
Kijkertjes
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 19
Aanbieding
Noord-Hollandse toppers:
Graskaas Kilo 6.
45
Jong Belegen Kilo 6.
95
Extra Belegen Kilo 7.
95
Oude Zwarte Kilo 8.
95
Bij aankoop van al uw buitenlandse kaas
een pak toast voor 1.
00
Van Tolstraat 5, Bodegraven
Telefoon 0172-650999
E-mail info@kaasmeer.nl
Twitter @KaasMeer
Kaas & Meer biedt marktvoordeel!
Bij al uw aankopen dubbele
Kaas & Meer zegels en punten
en dubbele BOV-zegels!
M
arktkraam
w
eken
bij Kaas & Meer
Domburg Bodegraven sponsort
Dames 2 Rohda’76
Peter Domburg tekende op 9 mei de overeenkomst, Domburg
Bodegraven is daarmee de nieuwe sponsor van het tweede
dames elftal van Rohda’76. Het team onder leiding van Patrick
Piket en Peter de Jong ziet het nieuwe seizoen dan ook met
frisse moed tegemoet.
Goede Herder school tweede
van regio Rotterdam
Afgelopen woensdag werd de regiofinale van het KNVB-school-
voetbaltoernooi gespeeld. Als kampioen van de regio Gouda
reisden de meiden van groep 6 van de Goede Herderschool naar
Vlaardingen om daar de finale voor de regio Rotterdam te spelen.
De wedstrijden in de poule werden dit keer makkelijk gewonnen,
de laatste zelfs met 6-0! Dus op naar de finalist van de andere
poule, de Nelson Mandelaschool uit Rotterdam. Deze meiden
speelden ook heel fanatiek en waren niet bang voor de bal.
Helaas scoorden zij in de eerste helft de 1-0. Er waren nog wel
wat kansen, maar de eindstand bleef gelijk. Uiteraard kregen de
meiden een beker en gaan ze volgend jaar weer voor de winst.
Jeugdkampioenen bij ESTO
Op vrijdag 25 mei zullen de kampioensteams van de voetbalvereniging ESTO hun, inmiddels traditionele, kampioensoptocht door
Bodegraven maken. Bij de jeugd zullen de elftallen van E1, F1, F5 en F9 op de ‘platte kar’ plaatsnemen. Op de andere ‘platte kar’ zal
namens de senioren ESTO Dames 1 haar glorieuze rondrit afleggen. Er wordt om 19.00 uur vertrokken vanaf het clubhuis van ESTO.
De route is daarna als volgt: Eiber – Broekveldselaan – Goudseweg - Burg. Le Coultrestraat – Wilhelminastraat – Tolstraat -Overtocht
– Dammekant – Oranjeplantsoen – Oranjelaan – Marktstraat – Brugstraat – Tolstraat – Dronensingel - Vrije nesse – Cortehoeve –
Indoorweg – Goudplevier – Grutto – Broekveldselaan - Eiber.
ESTO E1
Spelers in willekeurige volgorde: Niels Boverhuis, Beau van Dijk,
Tim van IJperen, Stan Leeflang, Bram van Rijswijk, Jack Simons,
Thijs Vink, Sebastiaan Walraven en Joey Woltering. Trainers en
leiders: Jordy Romijn en Jeroen Klein.
ESTO F1
Spelers in willekeurige volgorde: Sam Bakker, Colin ten Brink,
Jesper de Heij, Milan Leliveld, Cas Peppink, Sellu Sowa, Maarten
Stolwijk, Tom Vink en Mohammed Ahrouch. Trainers en leiders:
Jan Willem Bakker en Ferry van Dijk.
ESTO F5
Spelers in willekeurige volgorde: Tom Beijeman, Matthijs Klinc-
kenberg, Jasper Mouthaan, Thomas Mouthaan, Niels Noordhoek,
Mirnes Sabovic, Gigi Singerling, Mark van der Voorst, Danie
Weerdenburg. Trainers en leiders: Jan van Doorn, Rick van
Doorn en Ed Singerling.
ESTO F9
Spelers in willekeurige volgorde: Max Bakker, Yoeri Boverhuis,
Joep Burggraaff, Tijn Geerling, Daan van Goudzwaard, Jelle Mul-
der, Rens Mulder, Jorrit Roozendaal, Thijs van Zoest en Thomas
van Diemen. Trainers en leiders: Marcel van Goudzwaard en
Frank Boverhuis.
Bedrijventoernooi De Rijnstreek
Zoals elk seizoen is Hemelvaartsdag bij voetbalvereniging De Rijnstreek gereserveerd voor het bedrijventoernooi. Het
toernooi dat al meer dan twintig jaar wordt georganiseerd is elk jaar weer een succes. Rond de klok van 11.00 startten de
zeven deelnemende ploegen met de competitie. Aan het eind van de middag kon de nieuwe winnaar worden gekroond.
Of beter gezegd een oude winnaar, want de spelers van DeVinka van de familie De Vink hadden een aantal jaren geleden
al eens gewonnen. Een terechte winnaar aangezien ze alleen de laatste wedstrijd verloren. De afvaardiging van Rijn-
streek werd netjes tweede en de revelatie van het toernooi, FC de Botte Bijl, werd derde. De winnende teams ontvingen
na de verloting de bekers uit handen van hoofd organisatie Kendrick de Vink. Het was wederom een geslaagde dag en de
organisatie hoopt volgend jaar weer meer dan tien deelnemende teams te mogen verwelkomen. Sponsor Frans van Wijk
Hoveniers wordt bedankt voor de bekers en Zijerveld Food voor de prijzen voor de verloting.
Nacht van Rohda’76
Trainster van de meisje C1 Zakia Aouadi van Rohda’76 kwam
ongeveer een half jaar geleden met een idee om een leuk eve-
nement te organiseren voor de jeugd van Rohda’76. Samen
met Claire Kortbeek en Cindy Lourens hebben zij de organi-
satie opgepakt en het evenement de ‘Nacht van Rohda’76’
genoemd. Toen de ongeveer 35 kinderen rond 16.00 uur op
het sportcomplex aan de Broekveldselaan waren aangeko-
men kregen zij als eerste de opdracht om per team T-shirts en
spandoeken te maken. Het avondeten bestond uit patat met
kroketten. Na de vette hap konden de kinderen alles er weer
af rennen voor een potje voetbal op het veld en vervolgens
weer uitrusten met een film van Harry Potter. De kinderen
werden vervolgens naar het Reeuwijkse Hout gebracht voor
een spannende dropping. De avond werd afgesloten met een
swingende disco die tot diep in de nacht doorging. Om twee
uur in de nacht stonden de kinderen nog op de tafels te sprin-
gen. Toch moest er zaterdagmorgen rond 09.00 uur worden
aangeschoven voor het ontbijt. Vervolgens werd er een clinic
gegeven die door Ard Hoogendoorn samen met de spelers
van de A2. De ‘Nacht van Rohda’76’ werd afgesloten met een
gezamenlijke lunch en penaltyschieten met keeper Ton Schud-
demat. Al met al een geslaagd evenement voor de kinderen
en vrijwilligers die hun slaap wel verdiend hadden.
Kijk op Bodegraven 23 mei 2012 - pagina 20
Veel hockeykampioenen
Op zaterdag 19 mei werd een groot aantal jeugdteams van Hockey Club Reeuwijk Bodegraven kampioen of
voor het kampioenschap gehuldigd. Er is veel hockey talent bij HCRB, gezien het groot aantal kampioenen bij
de club. Meisjes A1 en Jongens B2 werden al eerder kampioen, daar zijn dit weekend Meisjes A2, Meisjes B2,
Meisjes B3, Meisjes C1, Meisjes D1, Meisjes D3 en Jongens D2 bijgekomen. Op de laatste speeldag 2 juni is nog
een aantal teams in de race voor hun kampioenschap.
Meisjes A1
Het meidenteam A1 is kampioen geworden in de 2e klasse. Zij
werden zaterdag 19 mei gehuldigd door voorzitter Lejo Bekker. In
de voorcompetitie was de eerste klasse een maatje te groot voor
de dames. Gelet op de huidige prestaties in de tweede klasse, is
komend jaar promotie toch wel mogelijk.
Jongens B2
Jongens B2 is op zaterdag 12 mei officieel kampioen geworden.
Alle 11 wedstrijden zijn gewonnen, waarvan 9 zonder tegendoel-
punten (doelsaldo 93 voor, 3 tegen). Met nog twee wedstrijden
te gaan, zijn de jongens niet meer in te halen. De voorsprong
bedraagt 11 punten.
Meisjes B3
Meer dan verdiend is Meisjes B3 kampioen geworden. In een las-
tige wedstrijd werd met 5-1 gewonnen van een bij vlagen gevaar-
lijke tegenstander. De overwinningen zijn een prestatie van het
hele team. Eén speciale vermelding: keepster Emma is eigenlijk
pas dit seizoen begonnen met keepen en heeft zich snel ontwik-
keld tot een echte keepster. Ze heeft in de kampioenswedstrijden
een aantal spectaculaire reddingen gemaakt.
Meisjes D1
Na alle (buiten)wedstrijden dit seizoen gewonnen te hebben, zijn
de meiden van D1 afgelopen zaterdag met een overwinning van
10-2 op Spirit kampioen geworden.
Meisjes C1
Meisjes C1 is in de afgelopen thuiswedstrijd kampioen geworden.
Dit is gebeurd in de één na laatste wedstrijd tegen de nummer
drie van de competitie, Dordrecht. Uitslag: 6-3. Hierdoor is het
voor de nummer twee (Westland) niet meer mogelijk de achter-
stand op de Reeuwijks/Bodegraafse meisjes in te halen.
Meisjes D3
Voor Meisjes D3 was dit seizoen uniek: zij werden voor de derde
keer kampioen, want na het herfst- en zaalhockeykampioen-
schap zijn zij nu ook kampioen van de competitie. Trainer Rolf
Bolk en coaches Ageeth Woldman, Henk Jan van der Heijden en
Corrie Vermeulen hebben van dit eerstejaars D-team uit een mix
van Bodegraafse en Reeuwijkse jeugdige talenten een effec-
tief samenspelend team gesmeed. De wedstrijd werd zaterdag
gewonnen met maar liefst 18-0.
Jongens D2
Na een eerdere monsterscore tegen Ring Pass was het doel-
saldo flink in de plus geworden voor Jongens D2. En met drie
punten voorsprong tegen Berkel, de overgebleven concurrent in
de poule, werd tegen die tegenstanden gehockeyd. Bij winst was
er het kampioenschap. In eerste instantie kwam Berkel op voor-
sprong, maar via hard werken en mooie aanvallen werd de wed-
strijd gewonnen met 3-1. Het kampioenschap was een feit!
Meisjes B2
Luca Groenendijk naar
EJK kwalifcatie
Het waterpolo EJK kwalificatietoernooi onder 19 jaar wordt van
24 tot en met 27 mei gespeeld in het nieuwe zwembad Aqua-
rijn in Alphen aan den Rijn. De 17-jarige Luca Groenendijk
uit Bodegraven zal het tijdens dit toernooi in het Nederlands
jeugdteam opnemen tegen Groot-Brittannië, Zwitserland,
Polen en Duitsland. De eerste twee geplaatste teams in de
poule kwalificeren zich voor de Europese Jeugd Kampioen-
schappen die wordt gehouden van 2 tot en met 9 september in
Canet en Roussillon in Frankrijk.
Botesa Open
Leden van tennisvereniging Botesa en leden van andere
tennisverenigingen met een geldige KNLTB-pas kunnen
van zaterdag 23 juni tot en met zondag 1 juli weer deelne-
men aan het Botesa Open tennistoernooi. Inschrijving kan
tot en met 17 juni via www.botesa.nl. Vrijdagavond 29 juni
is de feestavond. Sjeng Schalken komt dan naar Bodegra-
ven om in samenwerking met SportNed een clinic te geven
en een demonstratiewedstrijd te spelen. Na afoop zal PJ
Geerlof zingen en muziek draaien.
Puntencompetitie voor judoka’s
Sportschool Goederaad
Om de judoka’s in op een sportieve en speelse manier kennis
te laten maken met het wedstrijdjudo heeft Sportschool Goe-
deraad de puntencompetitie opgezet. Tijdens deze punten-
competitie wordt zoveel mogelijk op dezelfde manier gewerkt
als bij een officieel judotoernooi. De judoka’s ontvangen een
prijs bij 100, 200, 300, 600, 1000, en 1500 punten. Afgelo-
pen zaterdag werd de puntencompetitie voor de laatste maal
dit sportseizoen georganiseerd. Judoka’s die minder dan tien
punten van een prijs waren verwijderd, kregen de kans om
middels een extra wedstrijd de laatste punten te vergaren. Dit
leverde de volgende prijzen op: 100-puntenprijs voor Sophie
Bos, Wilbert van Bruggen, Damian van Leeuwen, Larissa van
de Kreek, Jord van Velzen, Bram van de IJssel, Ian Oostveen,
Aaron van der Wel. 200-Puntenprijs voor: Mike van Eck, San-
der Hensen, Thimo Borst, Daniel Weijmans, Timo Kraan, Mat-
thijs Boegheijm, Ruben Scholman, Marco de Vos. 300-Pun-
tenprijs: Chiel Zuijdgeest, Sanne Teekens, Lars van Kooten.
600-Puntenprijs: Jonathan Visser, Jonna van der Sluijs en
Stefan van der Meij.
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
t7&3,001t""/,001t7&3)663t5"9"5*&4
Bitterzoet 16 Reeuwijk
Huurprijs: € 800,- per maand
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
Langs het Treebord gelegen uitgebouw-
de, ruime hoekwoning met 3 slaap-
kamers op de 1e verdieping en een 4e
slaapkamer op zolderverdieping. Deze
woning is in 1984 gebouwd op 119m
2

eigen grond en is voorzien van een zon-
nige achtertuin met vrijstaande stenen
berging en achterom. Inhoud: 310m
3
,
Woonopp: 115m
2
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful