TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS, CAD/CAM DRUMURI, ALIMENTARI CU APA, CANALIZARI ASISTENTA TEHNICA, PROIECTARE - FONDURI U.E.

Str. Nicolae Titulescu, bl.39, ap.9, Craiova Dolj, Romania, cod postal 200153 J16 / 859 / 2005, CUI - RO16175947 Mobil: 0744 394989, 0740 165546, 0722 140012 Tel: 0351 465014, Fax: 0351-814555 Email: civilcadro@yahoo.com Bank: Transilvania Craiova IBAN: RO50 BTRL 0170 1202 A399 65XX

Document Tehnic CV 16 A - PT 20.01.2010 ADI Orlesti – Scundu, judetul Valcea Subiect Proiect Tehnic Tip Nr.crt. Data Catre

Proiect Tehnic Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu, jud. Valcea

- Volumul I Date Generale, Descrierea Generala a Lucrarilor Caiete de Sarcini
Proiect Tehnic realizat conform ordin nr. 863 din 11.07.2008

PROIECT TEHNIC

Elaborat de:

SC CivilCAD SRL Craiova, Jud. Dolj

Autoritatea Contractanta: ADI Orlesti – Scundu, judetul Valcea

Craiova 2009

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

Proiect Tehnic

Pag 2 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

Proiect Tehnic Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu, jud. Valcea

CUPRINS:
1 DATE GENERALE ........................................................................................................................................ 13 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ............................................................................................................... 13 1.2 AMPLASAMENTUL ................................................................................................................................................. 13 1.3 TITULARUL INVESTIŢIEI ......................................................................................................................................... 13 1.4 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI .................................................................................................................................... 13 1.5 ELABORATORUL PROIECTULUI ............................................................................................................................... 13 2 DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR ........................................................................................... 15 2.1 DESCRIEREA LUCRĂRILOR...................................................................................................................................... 15 a) Amplasamentul Lucrarilor;................................................................................................................................ 15 b) Topografia; ....................................................................................................................................................... 16 c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei;..................................................................................................... 16 d) Geologia, Seismicitatea; .................................................................................................................................... 17
d.1 Date Generale ............................................................................................................................................................... 17 d.2 Studiu Geotehnic - Concluzii si Recomandari................................................................................................................. 18

e) Prezentarea proiectului pe specialităţi................................................................................................................ 19 f) Devierile şi protejările de utilităţi afectate .......................................................................................................... 19 g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii.............. 19
g.1 Sursa de apă.................................................................................................................................................................. 19 g.2 Sursa de Energie Electrica ............................................................................................................................................. 19

h) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea.................................................................... 19 i) Antemăsurătoarea; ............................................................................................................................................. 19
i.1 Norme Proprii CivilCAD................................................................................................................................................ 22 i.2 Antemasuratoarea lucrarilor ........................................................................................................................................... 23

2.2 MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI ........................................................................................................................ 23 a) Ob.1 Captare. Puturi Forate (6 buc) .................................................................................................................. 23
a.1 Ordinea de executie a forajelor....................................................................................................................................... 23 a.2 Lucrari necesare ............................................................................................................................................................ 23 a.3 Amenajarea terenului..................................................................................................................................................... 23 a.4 Drumuri de acces si Platforma Balastata la Puturi ........................................................................................................... 23 a.5 Terasamente platforma Puturi ........................................................................................................................................ 23 a.6 Executie Foraj ............................................................................................................................................................... 23 a.7 Instalatii Hidraulice si Electrice ..................................................................................................................................... 23 a.7.1 Fise tehnice ........................................................................................................................................................... 23 a.7.1.1 Pompa submersibila, Q=3 l/s, H=170 mCA .................................................................................................... 23 a.7.1.2 Panou de control put 1x11 kW dotat cu nod radio ........................................................................................... 23 a.8 Constructie Cabina put .................................................................................................................................................. 23 a.9 Platforme Balastate si Rigole in jurul cabinei.................................................................................................................. 23 a.10 Imprejmuire Foraje...................................................................................................................................................... 23 a.11 Amenajari pentru protectia mediului............................................................................................................................. 23

b) Ob.2 Aductiuni Puturi – Rezervor ...................................................................................................................... 23
b.1 Pozare conducte PEHD, PE100, PN6 ............................................................................................................................. 23 b.2 Vane de fonta pentru Manevre si Interventii ................................................................................................................... 23 b.3 Camine de Aerisire........................................................................................................................................................ 23 b.4 Camine de Golire .......................................................................................................................................................... 23 b.5 Subtraversari Vai .......................................................................................................................................................... 23

c) Ob.3 Gospodaria de apa (Inmagazinare si Tratare)............................................................................................ 23
c.1 Alimentare cu energie electrica Obiective Captare.......................................................................................................... 23 c.1.1 Podet structura metalica ......................................................................................................................................... 23 c.1.1.1 Dimensionare ................................................................................................................................................ 23 c.1.1.2 Structura constructiva .................................................................................................................................... 23 c.2 Terasamente Gospodarie apa.......................................................................................................................................... 23 c.3 Casa Vanelor................................................................................................................................................................. 23 Proiect Tehnic Pag 3 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

c.3.1 Casa Vanelor. Constructie...................................................................................................................................... 23 c.3.2 Camin Drenare ...................................................................................................................................................... 23 c.3.3 Conducta evacuare emisar - PVC 160..................................................................................................................... 23 c.3.4 Casa Vanelor. Instalatii Hidraulice ......................................................................................................................... 23 c.3.5 Fise tehnice ........................................................................................................................................................... 23 c.3.5.1 Grup pompare alimentare cu apa instalatie de incendiu Q=5l/s, H=25 m.......................................................... 23 c.4 Rezervor de inmagazinare.............................................................................................................................................. 23 c.4.1 Rezervor Structura Metalica................................................................................................................................... 23 c.4.1.1 Fise tehnice ................................................................................................................................................... 23 c.4.1.1.1 Rezervor Structura Metalica ............................................................................................................... 23 c.4.1.1.2 Traductor nivel 0-5m, 4-20mA, 40m cablu ......................................................................................... 23 c.4.1.2 Caracteristici tehnice si geometrice generale:.................................................................................................. 23 c.4.1.3 Descrierea constructiva rezervor..................................................................................................................... 23 c.4.2 Fundatie Rezervor ................................................................................................................................................. 23 c.5 Container de Exploatare ................................................................................................................................................ 23 c.5.1 Fise tehnice ........................................................................................................................................................... 23 c.5.1.1 Container de exploatare.................................................................................................................................. 23 c.5.1.2 Panou automatizare dispecer PLC Gateway radio pentru automatizare 6 puturi................................................ 23 c.5.2 Constructii ............................................................................................................................................................ 23 c.5.3 Fundatia pentru container....................................................................................................................................... 23 c.6 Container de Tratare...................................................................................................................................................... 23 c.6.1 Fise tehnice ........................................................................................................................................................... 23 c.6.1.1 Container de Tratare ...................................................................................................................................... 23 c.6.1.2 Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu ........................................................................................................... 23 c.6.2 Constructii ............................................................................................................................................................ 23 c.6.3 Fundatia pentru container....................................................................................................................................... 23 c.6.4 Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu ................................................................................................................... 23 c.6.4.1 Pompa Dozatoare........................................................................................................................................... 23 c.7 Iluminat Exterior ........................................................................................................................................................... 23 c.8 Hidrant de incendiu ....................................................................................................................................................... 23 c.9 Imprejmuire Gospodaria de Apa .................................................................................................................................... 23 c.10 Dotari ......................................................................................................................................................................... 23

d) Ob.4 Retele de Distributie ..................................................................................................................................23
d.1 Conducte sub presiune din PEHD .................................................................................................................................. 23 d.2 Noduri Retele................................................................................................................................................................ 23 d.3 Hidranti de Incendiu...................................................................................................................................................... 23 d.4 Cismele Stradale ........................................................................................................................................................... 23 d.5 Vane de Ramificatie si Sectorizare................................................................................................................................. 23 d.6 Camine de golire........................................................................................................................................................... 23 d.7 Camine de aerisire......................................................................................................................................................... 23 d.8 Subtraversari Drum Judetean......................................................................................................................................... 23 d.9 Statii de Pompare .......................................................................................................................................................... 23 d.10 Traversari de vai mici (secundare) si viroage................................................................................................................ 23 d.11 Traversari de vai principale cu suspentarea conductei pe poduri.................................................................................... 23 d.12 Vane de reducere de presiune....................................................................................................................................... 23

3 CAIETE DE SARCINI.................................................................................................................................... 23 3.1 ROLUL SI SCOPUL CAIETELOR DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863 / 11.07.2008) ........................................................23 3.2 TIPURI DE CAIETE DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863 / 11.07.2008)..........................................................................23 3.3 CONŢINUTUL CAIETELOR DE SARCINI ......................................................................................................................23 a) Breviarele de Calcul...........................................................................................................................................23
a.1 Necesarul de apa a Localitatilor ..................................................................................................................................... 23 a.2 Necesarul de apa a Retelei Scundu Orlesti...................................................................................................................... 23 a.2.1 Determinarea volumului rezervorului ..................................................................................................................... 23 a.3 Calculul Hidraulic al Retelei.......................................................................................................................................... 23

b) Informatii Generale............................................................................................................................................23
b.1 EPANET 2 – program de calcul hidraulic (informatii sumare) ........................................................................................ 23 b.2 Realizarea Modelului Hidraulic ..................................................................................................................................... 23

c) Criterii de Proiectare a Modelului Hidraulic ......................................................................................................23
c.1 Tipuri de consumatori.................................................................................................................................................... 23 c.2 Alocarea Consumurilor pe Nodurile Retelei ................................................................................................................... 23

d) Rapoarte ale Modelului Hidraulic ......................................................................................................................23
d.1 Balanta Apei Captate – Consumate ................................................................................................................................ 23 d.2 Presiuni Noduri............................................................................................................................................................. 23 d.3 Conducte Propuse ......................................................................................................................................................... 23

e) Calculul miscarii terasamentelor la drumurile de acces ......................................................................................23 f) Nominalizarea Planşelor care guvernează lucrarea.............................................................................................23
Proiect Tehnic Pag 4 / 229

... 23 g....... 23 g............................. 23 g......................................................3.......................................................................................3......2..................1 Finalizarea constructiei puturilor ....1 Instrucţiuni tehnice privind montajul....................................... 3..................6..........8....................7 Introducerea materialului granular de umplutura ....Testul de eficienta ......... 23 g..................3.................................................3... 23 g.............................................................................2 Intretinerea Lucrarilor............Circulatie directa..........................................6....1.1...................3......1..................................................3...Burlane din PVC................................................. 23 g..............coloana de productie 4 ½’’+filtru cu impachetare la suprafata 4 ½’’x 7)......3.................................................3..... 23 g...... 1..................3......3..........................................3...................7.2....................................................1........................4.........3 Analiza Apei . 23 g..........3.............................................................................2 Coloana pompei in cazul puturilor cu exploatarea apei in gaura libera ................................3.........3 Planul de lucru..................8....................................... 23 g.......3............3..3..................................... 23 g....................................3 Coloana pompei ( puturi cu adancime finala de:200-250 m.5................5 Cimentarea Coloanei de Productie...........................................................................................3.................................................. 23 g.5.................................................... 23 g... 23 g............... 23 g............4 Testul De Pompare ....................2............... 23 g.........4...................................... 23 g....................................3.................................................5 Constructia Puturilor de Productie si de Exploatare............... 23 Proiect Tehnic Pag 5 / 229 .......................................... 23 g........................................................ Judet Valcea SC CivilCAD SRL g) Caiete de Sarcini pe Specialitati.........................1 Coloana de Suprafata ....................Burlane 4 ½” din otel J-55 ..............................................................................................4..................................................................................................................................................2.................1..............................................................2 Filtre ........................................1 Principii generale privind executarea lucrărilor de Alimentare cu apa în mediul rural..................................................4 Parametrii de foraj .....2...........................................................................4 Constructia Piezometrelor..........................................................4.........3... 23 g...........................................6 Constructia Puturilor de Productie si de Exploatare....................................3.......8..................3......2..........3.................................Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.... 2....1 Burlane ..................................................... 23 g...........2.............................................................................2................................4.......................2...............................2..........................................2. 1......3........................1..... 23 g........................................ 23 g..................................6...........2.. 23 g........................................................................................ 23 g.....2......................................................................................................................................................................... 23 g............................................4...........................3.2........................................................................................................................7 Colectare de probe de sita ..........4 Caiete de Sarcini – Rezervor.................................................................6 Fluidul de foraj ..1......... 23 g.................8...............................3.. 23 g.....................................................................................................2.....................................3........................................ 23 g.................... 23 2..............4.................................................................. 23 1......2 Conditii Legale privind Organizarea exploatării .2..4 Viteza de curgere prin fanta...............................................................7..................................2.................................Testul de Performanta......1................7...................3..............7.....3........................1...........................Filtre din PVC.....................2.......4 Sterilizarea Putului ....Circulatie inversa .............1..............................................3..........................3 Garnitura de foraj ......................................................................... 23 2...........7.......................................................7..................................................................................1.......... 23 3........................................6 Prezentarea raportului tehnic final .........................................3....................................... 23 g....... 23 g......................8 Dezvoltarea Putului ................... 23 g.............2 Instalatia de foraj .............................. 23 g.................... 23 g..................................................................................2........................................Pretestul..................... 23 g.................................................8 Alegerea materialului pentru coloana de productie..2...........3.............................................................................................................................1.... 23 g.3.........................3...................................... 23 1...............................................................................................................................................................................................................1..................... 23 g....................................5 Receptia Puturilor....1..........4 Coloana de productie ( Sonde echipate cu burlane 4 ½’’+filtre cu impachetare la suprafata 4 ½’’x 7) ...........8.............1 Conducta de Refulare...............................................................2 Capul de Pompare............................3 Caiete de Sarcini – Puturi Forate....6. 23 g.3..................8 Masuratori geofizice .5 Introducerea pietrisului margaritar.....................................................................1..................................... 23 g.................4..........1 Programul de Constructie........3......... 23 g........3.... 23 g.......................3..............................................6 Cimentarea puturilor ...........................3....................................1 Metoda de foraj .........................1...........9 Testarea Putului...................2.............3 Dimensiunea Fantei ............7....................................1.. 23 2.................7 Forajul Puturilor ........................................................................................................................10 Sterilizarea Putului............................................. 23 g.............................................2 Elementele componente ale rezervorului.........................................................2............................................... 23 1...... 23 g.....3................. 23 g.....................................................................................................3..................................................2.............1.......................................................................................................... 23 g................................................................................................2 Colectarea probelor de detrius .3.........2..... 23 g......................................1 Detalii Privind Constructia Puturilor .................2 Puturi de exploatare ....... 3........................................2.....1 Metoda de foraj .........................3................................ 23 g...........................................3...................1 Verificari........................1....................2................................3..........................................1................................... 23 g..........1........... 1................................................................................................3.......................................3 Investigarea geofizica a gaurilor de sonda.............. 23 g...........3.1 Forarea puturilor si recoltarea probelor......................................................................................4 Tubarea coloanei de exploatare .................................................................................1 Programul de Constructie.............2............................................................................................................................1.......3..... 23 1....................................................................................................... 23 g...............................3........................3..................7..................... 23 g................................................... 2.......................................Configuratia si lungimea ansablului de fund necesar............................................................3................. 2...................................... 23 g...1...................................................... 23 g............... 1................................................1 Nota............ 23 g.............3................................................................. 23 g................................... 23 g.................. 23 g......................................................2 Caiet de Sarcini ................4........................ 23 3.............5 Colectarea Datelor la terminarea Putului........ 23 g...........................3 Proiectarea Impachetarii Filtrului .............. 23 g........................ 23 g.............4.....................................5 Sistemul de circulatie........5.....................

..................5...........1 Operaţii executate la rece .................................................... 23 g................................ 23 g...........1...................3...................................................... 23 g................1...............5 Efectuarea reparaţiilor curente şi capitale .1 Poziţionarea plăcilor metalice curbate în structura rezervorului ............................5.............................................1....................................................................................3 Montarea structurii metalice a rezervorului..................... transport şi depozitare ..1........................................... 23 g................3...................................................................................................................5......................................5................................................. 23 g..........1..1 Executarea săpăturilor ............................................................................................. 23 g.................................4..................................................................4.........................8 Montarea inelului „1” ........................................... 23 g............1......................... 23 g........................................................................ 23 g...........1......................... 23 g...3.......................................................1................................................ 23 g..1 Generalitati .......................................................................... 23 g..................................................................5.................4................................................4....... 23 g... 23 g....................................................................6.3.....................................................................................................................................................................................................1.1......10 Aplicarea masticului „SIKAFLEX” la îmbinarea dintre panoul metalic şi betonul de monolitizare din canal.....1...................................1........2 Lucrări pregătitoare ..................................................................4.....4 Operaţiuni pregătitoare....................3 Asezarea tubului in sant.............................................. 23 g.......................12 Închiderea rezervorului . 23 g............6.......................................2..1.........................5..................1..............................5 Montajul propriu – zis al inelului de bază (Inel 3) .............................................................................6................4.....................3.... 23 g.................4................................................................................................................................ 23 g............4..................................... 23 g.........1 Condiţii generale ...................................................................................7 Controlul calităţii lucrărilor de săpături...................................................3....... 23 g..........................6......1 Descriere şi Alcătuire ....2 Domenii de aplicare.............................................. 23 g................2 Dispoziţii generale pentru beneficiar ...................1..............................Generalitati.......................2 Recepţia lucrărilor ..4............................................................................................... 23 g...1.................................. 23 g.................. 23 g...................9 Placute avertizare...................................................................4..... 23 g........................................1.................. 23 g..........2 Identificarea plăcilor...............6...............................................4 Trasarea lucrărilor pe teren şi pregătirea traseului .4............ 23 g...................5........................ 23 g.......... 23 g........ 23 g......................................................................................................................................... 23 g...................1 Generalităţi .....1 Dispoziţii generale pentru executant.........................3 Montajul inelului de bază al rezervorului respectiv „Inelul 3”........................... 23 g..1...........................................................4.................................. 23 g............................. eclise şi suporţi pentru întaritor de vânt şi cladding .....................................3..............2..........2..3........2 Operaţii executate la cald .........................1 Informaţii generale . 23 g.................. 23 g..4..................................................2....7..... 23 g............4...... 23 g...........5....1 Dispoziţii generale pentru executant.................10 Masticuri.......................5......................................8 Scară de acces ...................................................................1...........6 Pozarea conductelor ...............................3....................6......4.3 Prescripţii de livrare....3 Natura terenului ................................6 Pozarea masticului tip sikaswell în canal şi turnarea betonului în canalul de montaj .....1..1 Generalitati .........................7 Sisteme de îmbinare ..............1..........6.....4...........1.............................2.....................................................6 Asezarea Conductelor........................... 23 g..............1........2 Dispoziţii generale pentru beneficiar ..............5........................3................................6 Caiete de Sarcini ...................4...........4.............5...................................... sprijinirilor......... 23 g..................... 23 g.......................................................................................5.....................................................................7 Montarea Inelului „2” ...................................4 Îmbinarea panourilor componente ale pereţilor rezervorului ........3..................................................13 Executarea termoizolaţiei rezervorului.6..............5 Caiete de Sarcini – Terasamente Pentru Conducte ................................................................ 23 g.........5...............................14 Operaţiuni necesare pentru întocmirea procesului verbal de predare – primire către beneficiar...4.................................................. 23 g..................................................2 Instrucţiuni specifice privind recepţia...6............................3......3 Darea in functiune ............................................2......................................................................................................................................1 Generalităţi .2...........1...... 23 g.......4.............3..................8 Efectuarea imbinarilor in prezentul proiect ...........7................................................5........................5................................3.......2.........................8 Standarde si normative .......................................4....................................6...........2 Executarea umpluturilor .........6.................6..........................1.................................................4.....................1 Partea de jos a santului......................................................................................6 Măsuri de protecţia muncii şi PSI..................Conducte Canalizare din PVC.................................................................................................................................. 23 g.............. umplutura şi compactarea pământului de umplutura.. exploatarea şi întreţinerea ........ Caracteristici şi avantaje.....................................2..................4.. epuismentelor.........................................1.................................................................2...............................2...........................................................4................ 23 g................................................... 23 g.............. 23 g............................................ 23 g.......................... 23 Proiect Tehnic Pag 6 / 229 ...11 Montarea scării de acces .1.....4................9............................................................... 23 g.................. .......................2 Lucrări pregătitoare .........6............................ 23 g........... 23 g..................................... 23 g................................................5 Garnituri cauciuc .............9 Receptia......5................6.....................2 Trasarea rezervorului . 23 g.................................................................................. 23 g.......................................................................................................................5....................4......4.....................6........2....................... 23 g..4......................4 Trasarea lucrărilor .............................................................................1.............................6..............................3 Materiale şi echipamente ............................................2............2.4................... umpluturii..............................2 Patul de asezare.......................................................4...................3......................3...................6.......5 Executarea săpăturilor ............................................................ 23 g...2............................................. 23 g....................Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu................................6...............7..................4 Exploatarea rezervorului...................................6.......................... 23 g. 23 g.................................. 23 g... 23 g...........................4........3 Elemente de montaj ........................................................... 23 g...6.....1...........................................4.. izolanti si amorse................................... 23 g...........................4 Umplerea santului..................................1....... 23 g...3...............................................5................................................................7 Bolturi galvanizate pentru fixarea sistemului intaritor vint si rigidizare la partea superioara........6 Corniere.. 23 g..............................................................9 Acoperiş....................6........6...5 Executarea săpăturilor......... 23 g............2................ Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.....1................. 23 g.

......................9 Sarcini în timpul fazei de construcţie ........................................................................................................8..................................................... 23 g...............................2 Standarde de referinţă.........................................................6...........10 Caiete de Sarcini – Refacere Sistem Rutier Existent....................................................2.......................5 4 Verificarea calitatii lucrarilor...............1 Caiete de Sarcini – Refacere Sistem Rutier Existent Impietruit................................................................................................................................................................................................................................................8...........10.......................................................................................11............ transport şi depozitare .............10..................................11................................................................2....................7...............................................4 Descărcarea şi manipularea .......................................................................................................... 23 g........7.............. 23 g.............................................................................1.......................................1..................1..........................................................................................................................................................10.9................2 Domenii de aplicare.....................6 5................. 23 g...........6 Executarea săpăturilor ................................................10...................................................................................................3 Întinderea rambleului...... 23 g...2..................2....................2 Dispoziţii generale pentru beneficiar ...................................................... 23 g....................3 3 Materiale .........................................13 Standarde şi Normative......2..............................11 Spălarea şi Dezinfectarea Conductelor....2 Vanele cu Sertar cu Mufe...........................................................................5..........................................................11..........7........................3 Materiale şi echipamente ...........5.... Caracteristici şi avantaje ...........................................................................7........................11................................. 23 g.................................................................11 Ventile de Suprapresiune (protecţie împotriva loviturii de berbec)........... 23 g.................................11.............................................................................................2 Descrierea lucrarilor ..................... 23 g................................................................................7.....2 Deformare diametrala ..........................................................................................................................1 Generalităti................4 3 Operatiuni de bază ..........11..............................10 Ventile de Aerisire-Dezaerisire .................... 23 g....8................................6 Vane Fluture ..................................................7.................1........................................... 23 g........................................................................................... 23 g.............1 Generalităţi .............................12 Recepţia Lucrărilor de Conducte .......................................................7.............................................3 Piuliţe.......... 23 g..............................................................11............................................................10 Controlul formei ..............8................2...7.......................................................11........................................................................................................... 23 g...2 Lucrări pregătitoare ..............Armături şi Accesorii........................................................... 23 g............................1 Caracteristicile materialelor principale necesare lucrarii........................ 23 g.........................................................................................11..................................................5 Trasarea lucrărilor .............................................14 Hidranţi. 23 g................2...1 Generalităţi ...................................7............................................................................................................. 23 g......................................... 23 Proiect Tehnic Pag 7 / 229 ....................................................................... 23 g..........Conducte sub Presiune din PEHD .....................11.................................................................................1 Vanele cu Sertar cu Flanşe ..................1..........................8 Sisteme de îmbinare ......................... 23 g.....9......................... 23 g........ 23 g.............................................................9 Caiete de Sarcini ................................................................................................................... 23 g.............................7...................... 23 g.10......................................................8..........1 Pregătirea bazei ................... 23 g.............................................3.. 23 g..................................................................................................................................5 Execuţia lucrărilor .................................................................................... 23 g......................8.................................... 23 g................... 23 g................6..............................................................................................................................................................................2........................................ 23 g.8..........................................................1...............12 Contoare de Apă.......................4 Adaptoare şi Cuplaje ............. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g............................8...............................8 Caiete de Sarcini ....................... 23 g.......................8....... 23 g... 23 g............................................7 Amplasarea şi compactarea rambleului.......................7 Pozarea conductelor......................9 Proba de presiune ................................................................... 23 g.................................................................4 Prescripţii de livrare...................... 23 g....................................... 23 g.................................................................................2..............7......................................... 23 g..... 23 g......................................................2 Materiale pentru stratul talpă şi rambleu ...................................11............................................................. Receptia lucrarilor................................................9 Clapetele de Reţinere...................2 Lucrări pregătitoare ........................................9......5 Asamblarea ......... 23 g..........2 Garnituri şi Inele de Etanşare ....... 23 g.......................................................................................6 Măsuri speciale pentru protecţia instalaţiilor existente...............................7...................9..11 Protecţia împotriva apei pluviale ............................................................. 23 g......8.........................1 Flanşe ..............................................7...................................................................................................... Şuruburi ..............................................................................9................................................................9..................................................................... 23 g...........................8.......................13 Suporţi de Vană........................................................Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.....................8..... 23 g...............................8 Vane Sferice.......................................................................................... 23 g........... 23 g..........8............................................................ 23 g.............................. 23 g........ 23 g.........................................7 Caiete de Sarcini .16 Capace şi Rame pentru Cămine................................................ 23 g.............3............ 23 g........... 23 g.................... 23 g....................8................................................................................................................................ 23 g.............................10..................7 Introducerea ţevii purtătoare şi lucrări de finisare....... 23 g.................................................................................................... 23 g.8...1 Condiţii generale .......Subtraversari prin Foraj Orizontal Dirijat .................. 23 g...................................................................................... 23 g..................................................3 Materiale....................................................................................... 23 g..................................10 Executarea lucrărilor anexe....6 Menţiuni speciale referitoare la structurile flexibile în formă de arc ............... 23 g.....................................................11...................................................................................................................8 Amplasarea rambleului .......................10 Standarde şi Normative...................7......................11 Caiete de Sarcini – Pod Metalic (Confectii Metalice).........................2............................................................................................ 23 g......9........................8.................................. 23 g.................................................4 Operaţiuni pregătitoare ... Şaibe...................................7...........................8.... 23 g...........10.................................................................................1 Dispoziţii generale pentru executant..1..............................................................1.11................................................................................ 23 g...................................................... 23 g... 23 g.........................................................................2...................................................................................7 Vane de Reglaj.................................................................5 Vane cu Sertar............................... 23 g.7.... 23 g.............................................9.............................................................. 23 g.................7..............................................................................15 Cişmele Stradale.....................................................................................8..........................

...3 Vopsitorii ..... 23 g............2 Descrierea organelor de comandă.................................................................... 23 g........................... 23 g.................6................. 23 g.12......12............................10 Tratarea Betonului după Turnare ......3.................................................................8 Compactarea Betonului...................................................3............................................................................................................................................................................................................... 23 g...............................................................................Lucrări de Construcţii ..................... 23 g....12.................................................................2............................ 23 g......................6.................. Planşee..............1 Cimentul .......................................13...........................................................................................................................................................................4 Cimentul ..6............................2.2...............................................................5 Geamuri ............14...................... 23 g........13.....15................................................................................................................................................... 23 g.............7 Verificarea Lucrărilor de Termoizolaţii........................................................................14 Caiete de Sarcini ................8 Verificarea Calităţii Lucrărilor de Hidroizolaţii...........................Zidărie de Piatră de Carieră şi Bolovani de Râu ....................................................2 Prepararea şi transportul mortarelor de la staţia de preparare la locul de punere în operă ..............9 Rosturi de Lucru (de Turnare) ...........................2...................15.......... 23 g................ 23 g.....1 Piatra brută/ bolovani de râu pentru zidăria din piatră........................12......................14.............................................................................................................2.................................................2 Execuţia Zidăriilor.12..............................2 Tencuieli şi Finisaje........... 23 g...................... 23 g..............12....................................................12........................................................................ Judet Valcea SC CivilCAD SRL g....................12.....13..4 Conditii de Exploatare ................................................................................. Zidării............1..... 23 g....................................................................3....................13........... 23 g....................15 Caiet de Sarcini ........................................................3.................................................................................. 23 g........................... 23 g.......... 23 g.....2........................14............................................................................................................................................2...........6......................................................................15..............................................15........................................................................................................... 23 g...12............................................................................................................................................13................... 23 g.........................................................Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu......2..............3...12............................ 23 g....... 23 g........2 Materiale pentru Betoane ..................2..3.......... 23 g.................................................................................................................................14....6..................3 Alte Lucrări de Construcţii.................................. 23 g...........................................2 Caracteristici si conditii ............................................11 Proba de Etanşeitate pentru Recipienţi din Beton Armat..................................................... 23 g...................12.................................. 23 g.............................................................1.2...........................................................................1 Hidroizolaţii Orizontale la Fundaţii ..................4 Hidroizolaţii la Bazine şi Rezervoare.....................................2 Caracteristici tehnice ...... 23 g............................................................. 23 g.......................3... 23 g.12..3 Demontarea Cofrajelor...........12............................... 23 g................................................11...........1.......................1.............4 Tâmplărie şi Dulgherie .....................................1 Cerinţe Generale............12................................................... 23 g..................... 23 g...............................1 Materiale pentru Zidării .............................................................................2...............................3...................... 23 g.12................................................................................2 Agregatele Naturale..................... 23 g....................... 23 g.........1........................12..................12................................................................................................... 23 g......................................................................................................................3.3 Pardoseli ...............2.2 Informaţii referitoare la funcţionarea instalatiei .................................... 23 g.............2... 23 g...............11..........12................................................................12........................................................................................................ 23 g..........................4 Armarea Betonului ........................................................................3 Cofraje....................5 Cerinţe de Calitate pentru Betoane .......................12.................4 Finisarea lucrărilor – executarea rostuielilor ...................................2...14..........................6 Lucrări pentru Realizarea Stratului Termoizolant la planşee .................12..........................................13 Caiete de Sarcini – Materiale de Constructii .Instalatie Dozare Hipoclorit de Sodiu........................12. Pardoseli....2........12.......................................6 Transportul Betonului .................................. 23 g..........................................12..............12......................12......................13...............................................3.........................12 Unghiul de oblicitate.................. 23 g..3 Instrucţiuni pentru încercări şi reglare.1 Standarde de referinţă.............. 23 g...... 23 g....7 Turnarea Betonului.........12..........................................2 Montarea Cofrajelor.................... ...........................4 Aditivi....................................2 Reguli Generale pentru Tumarea Betonului .................................................. 23 g............................2......3 Hidroizolaţii la Pardoseli................... 23 g................................2.....2................ 23 g....................................2...................................3...............12.......................................... 23 g... 23 g.6.............................................................................3.................2............12.2....... 23 g...................................................3..2........................3...............12......................1 Pregătirea pentru Turnare...........................................12...............3....... 23 g...................... 23 g....2.................2.............................................13.........3................2.............6 Lucrări de Izolaţii la Fundaţii....1 Lucrări de Zidărie...3.............................................................5 Hidroizolaţii Speciale......................12........................................................1 Schema de desfăşurare a operaţiilor..........................4 Modalităţi de oprire a ET ............................2..............................1........................ 23 g.................................................. 23 g.......................................................................................................................12.................3......................3.....1 Lucrări de fundaţii......2..............1 Punerea în funcţiune a echipamentului tehnic ................2 Hidroizolaţii Verticale la Pereţi ............................................. 23 g....12........... 23 Proiect Tehnic Pag 8 / 229 ............. 23 g.........................................................11............12......................................... 23 g................................... 23 g........... 23 g.................................................12..............................3..................................................................................2 Apa ...12..........................................12................. 23 g...............2.......................15....................................................................2 Lucrări din Beton şi Beton Armat..............15..............................................................................................2......................................1 Modul de funcţionare...................12 Caiete de Sarcini ............................ 23 g........... 23 g.............12......7.............3 Conditii de Receptie .... 23 g.......................3.................3 APA................. 23 g...............................................1...2... 23 g..............15.....7............................................1 Pregătirea materialelor ....................................12...........2............................................1 Generalităţi.................5 Alte materiale..............3.................2.......................................................1 Descrierea echipamentului ......................15....3 Agregate....................................................................................2..................................12.....................2...............12... 23 g................................................ 23 g....................................................................................6.................... 23 g...................2......6...............2............................1.....2 Zugrăveli...... 23 g..............................1 Tencuieli ...........................................2.......................3 Punerea în operă a materialelor.........................

..................... Tuburilor şi Accesoriilor .............................................................15..........4 Scoaterea din funcţiune.2...... Cabluri ................... 23 h.................................................1 Generalităti ......................2.. 23 g.................... 23 g.....2 Instrucţiuni referitoare la acţiunile de mentenanţă şi reparaţii care necesită cunoştinţe tehnice şi calificări specifice (personal competent) ....16.... 23 g....16......... 23 g.......1 Condiţii generale.15..... Conducte ..4 Fundatii.1.. 23 g.................1 Lucrări de Apa si Canalizare........16..........1..................................... 23 g.................3.....................3 Verificări.............2.......................................................................................................... 23 h......................................................................................................................................1 Prevederi Generale.... 23 h.....5 Geodezie..................................5 Dispoziţie Generala............18 Măsuri de Protecţia Muncii şi de Pază contra Incendiilor ........................................ 23 g....................................................................................................................... 23 g.......................................5 Aparate Locale ...................8 Verificarea Instalaţiilor Electrice ..................................................................17........ 23 g..........................7...............................4 Alte Materiale.................7 Tencuieli.........................1...........................3.....................................7 Instrucţiuni referitoare la echipamentul de protecţie individuală care trebuie utilizat şi instructajul asociat.....................................................................................1..................16................................2................................5 Dispoziţii Finale .............................................. 23 1...................................................................................................................3 Condiţii de Alimentare şi Montare a Corpurilor de Iluminat .........4 Verificarea Instalaţiilor de Legare la Pământ...........................1 Natura şi frecvenţa verificărilor......................................4 Operatiuni de bază...... 23 g...................................................................... 23 h) Standardele...................................1 Instrucţiuni de demontare................................................... 23 g................2...............1..............16................................................. 23 g..................4 Verificarea Tablourilor Electrice ..................................2 Aparate pentru Instalaţia de Iluminat ...........................................................15..........3 Informaţii despre mentenanţă.................................5............................................................................................................................3 Verificări..17...................16......................................... 23 g......................16...................................1 Prevederi cu Caracter General ........................................................ 23 g..4 Lista pieselor de schimb...5.........3........................................ 23 g.....6 Receptia lucrarilor ........................................................................................ 23 g...........................................................................................2 Executarea Instalaţiilor Exterioare de Legare la Pământ şi Paratrăznet...........................16................................................................................17 Caiet de sarcini – Impietruire Drumuri Acces si Platforme Balastate ...... 23 h......16..........................1 Generalităţi..............16......... 23 Proiect Tehnic Pag 9 / 229 .............................................................................1...........................................1 Condiţii Generale..2............16...........1..............................5.......1..............................15........1................16.....................................................................7 Execuţia instalaţiilor electrice.16................................ 23 g......................16....................... 23 g..................16....................2 Constructii ..................................6.............1 Executarea Instalaţiilor Electrice de Joasa Tensiune...... 23 g........................................... 23 g....................................................15... 23 g...........................................2 Materiale......................... din Timpul şi după Terminarea Montajului............................................................................................................................................ 23 g......... 23 g.......................................15..........5 Dispoziţii Generale.........................................8 Terasamente............ demontare.1..... 23 h..................................................2.............................1 Apa si Canalizare ...........................................................................1...............2 Calculul Constructiilor si Elementelor de Constructie .........................................................2.........................7.16...................................7........2................16............................................................ 23 g........ 23 h.......... şi casare când securitatea muncii este implicatǎ ...............................................................................................................................................1....................1..................................... 23 h........... Barelor...3 Executarea Instalaţiilor ........ 23 g..........................................6......................3 Cofraje......................2...................................................................................1.......Condiţii şi Instalare......................................... 23 g......................................................................4... 23 g....................................... 23 g....................2 Legăturile Electrice.......................................6...........1.............. 23 g................. 23 g...............6............................................................................................................. Tuburi Izolante de Protecţie şi Accesorii ......................................................................15..................................6 Instrucţiuni suplimentare ce cad în sarcina utilizatorului ........................ 23 g..............................16................ 23 h...16....8 Regimul de lucru a ET ........... 23 g...................16....................................................... Judet Valcea SC CivilCAD SRL g... 23 g.....................15............................ 23 g.................................................................16.............. Probe şi Recepţia Lucrărilor de Instalaţii Electrice.............16......6 D9 Informaţii referitoare la aplicaţiile care sunt interzise.................................2.......................... 23 g.........................3 Cabluri electrice.........................................................2..............................................................................16....................3............................................................................................................ 23 g..3 Materiale............. 23 g......Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.............. 23 g.......................................................... 23 g........................1............................................. normativele şi alte prescripţii legale ................................................................................................................................16................................................................................................ 23 2..................................................2 Tablourile Electrice .................................................................15.............15...............................................3.....................................................................................................................................3.......................... 23 h.................. 23 h...........................................1..... 23 g.......5 Instrucţiuni de exploatare în regim normal şi accidental .............................16 Caiete de Sarcini .................. 23 g.....................................................2.........................................................................................17.............. 23 g................................................................................3 Aparate pentru Instalaţii Electrice de Forţă ..................5 Verificarea calitatii lucrarilor .. 23 3......... 23 g........6 Materialele Circuitelor Electrice..............................2.......................................................1.............................................................6........................................................................16.....................15............................................................................................2...........16................................ încercări şi Probe în Perioada de la începutul.........2 Verificări..............................1 Generalităţi.........................16........3 7........................ 23 g..................... 23 g. 23 g.Instalaţii Electrice...............17......3 Instrucţiuni pentru localizarea defectelor şî remedierea lor şi instrucţiuni pentru repornirea după o intervenţie 23 g................................................................................3...........................................1. 23 g................................................ 23 g........................................................1.2..............17........................................15......................15..................................................17.2............................. 23 g...........2 Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţi...........................6 Izolatii .........................2 Condiţii Generale de Montare a Cablurilor................................. încercări şi Probe în Perioada de Garanţie............................1..................................................................2 Lucrări pregătitoare .... 23 h.....1 Betoane................. 23 g........3.......................................................16...........................................................16.................................................16...................... 23 h................................................................................................3 Instalarea Tablourilor Electrice ..........................

. Puturi Forate (6 buc)....................................5 Fisa tehnica ................. ........Ob................. 23 Tabel centralizator Camine de aerisire .......................................................... 23 h....... 23 Tablou cu Calculul si Miscarea Terasamentelor-Tronson 2.. 23 Calculul adancimii puturilor si a caracteristicilor de pompare .......1 Fisa tehnica ......1 Fisa tehnica .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 b) Fise Tehnice ...... 23 c...................................................................................................................... 40m cablu...........................................................................................................................2 Aductiuni Puturi – Rezervor – LUCRARI PROPUSE............................. PN10 .................................................................Rezervor metalic.................................................................. Judet Valcea SC CivilCAD SRL h......................... ....................... 23 Vane de reducere de presiune – Caracteristici tehnice................ 23 Tabel centralizator ................................................................................................................ 23 Formule pentru curgere in conducte sub presiune ..................9 Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii..Vane de reducere de presiune .. 23 Centralizatorul elementelor componente ale rezervorului metalic ...3 Gospodaria de apa (Inmagazinare si Tratare)........... 23 Determinarea debitului de calcul .....................................................................................................................................................................................................Ob..................... 23 c............................................................. 23 c.......................................................... 23 c................................................................ 23 Parametrii tehnici si tehnologici ai statiei sunt prezentati In tabelul urmator: ................................................................................................................................................Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.................................................................................... 23 Tabel centralizator ..................................................................................................................................................... 23 Dotari Gospodaria cu apa .. 23 Tabel centralizator Vane de Ramificatie si Sectorizare ..................................6 Fisa tehnica ............................................................................................................................ 23 Cantitati Fitinguri la noduri (aductiuni + distributie)..................4 Retele de Distributie..... 23 Lista echipamentelor si a constructiilor accesorii pentru casa vanelor ................ 20 Tabel centralizator al lucrarilor proiectate – Obiect 2 si 4 ......... 23 Tabel centralizator ................................................... 23 Lista Tabelelor Tabel cu suprafetele ocupate de lucrari .........................................................................................................................................................................................Structura din Otel Flexibil ......................................... 23 c.............................................................................................................................. 23 h.......................................... 23 4...........................3 Instalaţii Electrice .................Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu.............2.................. H=170 mCA si Panou de control put dotat cu nod radio .........23 4 LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI....8 Fisa tehnica ..................... 23 Ob...................................... 23 Tabel centralizator conducte PEHD............................................Mini-Statie de epurare ................................Container Exploatare...........................................Traversari pe poduri .................................................................Ob............................10 Zugrăveli ........................................4 Fisa Tehnica ............................................ 23 Tablou cu Calculul si Miscarea Terasamentelor-Tronson 1........Container Tratare ....................... 23 Parti desenate .................... 22 Tabel comparativ cantitati: Studiu de Fezabilitate – Proiect Tehnic ................Traductor nivel 0-5m....................................................................Panou automatizare dispecer PLC Gateway radio pentru automatizare 6 puturi ..........Subtraversari Drum Judetean.......................................7 Fisa tehnica .......... 23 Tabel centralizator Hidranti ....1 Captare...................................... 23 Tabel centralizator cismele stradale .............................................2 Aductiuni Puturi – Rezervor .......................................................................Pompa submersibila................... 20 Explicitarea normelor proprii CivilCAD se regaseste in Vol I Partea IV – Liste Cu Cantitatile de Lucrari.................................... H=25 m ..........................................................................................23 5 GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE............................. 23 i) Stabilirea Categoriei De Importanta a Constructiei ....... 23 Tablou cu Calculul si Miscarea Terasamentelor-Tronson 3................ 23 c................................................................................23 4................................. 23 Tabel centralizator Camine de golire... PE100......................2 FISE TEHNICE ..................................2............................23 c) Fise Tehnice ..................................................... 23 Proiect Tehnic Pag 10 / 229 ..................................... 4-20mA..................23 a) Fise Tehnice .............................................. 23 Pierderile cauzate de fittinguri ............................................................................................................ Q=3 l/s......................................2 Fisa tehnica ...........1 LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI – SE REGASESC IN VOLUMUL II........................................................................................................ 23 c......................................... 23 d) Fise Tehnice ..................................................23 c.................................. 15 Tabel centralizator al lucrarilor proiectate – Obiect 1 si 3 .23 a.................................................................... 23 Coeficient de rugozitate pentru diferite tipuri de conducte noi .................................................................Grup pompare alimentare cu apa instalatie de incendiu Q=5l/s..........................................9 Fisa tehnica ....3 Fisa Tehnica .......................... 23 c.........................................................................................Ob...................................................................................................................................................

23 Fisa Tehnica ................... 23 Proiect Tehnic Pag 11 / 229 ...... pentru zidărie .............................................................. 23 Fisa Tehnica ............................................................................... 23 Agregate – Continutul de impuritati ................................Pompa submersibila si Panou de control put dotat cu nod radio................... 23 Forma şi dimensiunile pietrei brute pentru zidărie .................................................... 23 Fisa tehnica .......Container Tratare .... 23 Caracteristicile mecanice ale pietrei brute............................Grup pompare alimentare cu apa instalatie de incendiu ......... 23 Fisa tehnica ........................................Structura din Otel Flexibil..............................Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.................................... 23 Domeniul de utilizare a tipurilor de ciment................... 23 Fisa Tehnica ..................................................................................................... 23 Fisa Tehnica ....................................................................................................................................................Mini-Statie de epurare...................................................................Rezervor metalic..................................................................................................................................Container Exploatare.................................... Judet Valcea SC CivilCAD SRL Deformare diametrala tuburi PVC.................. 23 Fisa tehnica ........................ 23 Detalierea factorilor determinanti si a criteriilor asociate.....................................................................................Traductor nivel in Rezervor .......... 23 Fisa tehnica .....................Panou automatizare dispecer PLC Gateway radio pentru automatizare 6 puturi ....... Determinarea punctajului acordat ................................................................................................ 23 Natura şi frecvenţa incercarilor produselor de balastiera........... 23 Fisa Tehnica . 23 Fisa tehnica .......................................................................... 23 Caracteristicile fizico-chimice ale apei.......................... . 23 Stabilirea categoriei de importanta a constructiei..........................Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu ...................................................................................... cariera sau fabrica ....................

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. jud. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Proiect Tehnic Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu. Valcea A. PĂRŢILE SCRISE Proiect Tehnic Pag 12 / 229 .

1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu. Romania.2 AMPLASAMENTUL Amplasamentul lucrarilor este: Comuna Scundu si comuna Orlesti. Adrian BONDOC ing. ap. CFDP) (ing. Vlad BRATAN ing. 1. bl. Com.39. Nicolae Titulescu. jud. judetul Valcea. Silvicultura) (ing.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 1. Daniel TECU Ing. Mecanica) (ing. Irinel DRAGOMIR ing.4 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI ADI Orlesti – Scundu. Dolj 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7022: Activitati de consultanta pentru afaceri si management 1 MCPC – Monitorizarea si controlul poluarii si calamitatilor 2 CFDP – Cai Ferate Drumuri si Poduri Proiect Tehnic Pag 13 / 229 . Ilie GURITOIU SC ElectroValcea SRL ing.: CUI: Tel: mail: Adresa: Activitate principala: Personalul elaborator: Domeniu Sef de proiect: Instalatii / hidrotehnica: Drumuri / poduri: Rezistenta: Electrice/Automatizari: Instalatii mecanice: Liste de cantitati: CAD/CAM: Geodezie / Topografie: Nume ing. Silvicultura) (ing.ro Str. MCPC1) (ing. CFDP2) (ing. Valcea”. judetul Valcea 1. Silvicultura) (ing.com Web: www. Alin APOSTOL ing. Hidrotehnica) (ing. Craiova. Hidrotehnica. judetul Valcea 1. Ilie GURITOIU ing. Adrian BONDOC ing. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 1 DATE GENERALE 1.civilcad. Silviu BOBEI ing.3 TITULARUL INVESTIŢIEI ADI Orlesti – Scundu.9. Silvicultura) (ing. Geodezie) Craiova J16/859/2005 RO 16175947 0351 / 465014 Fax: 0351 / 814555 civilcadro@yahoo. Irinel DRAGOMIR ing.5 ELABORATORUL PROIECTULUI SC CivilCAD SRL Reg. Silvicultura) (ing. Cristina-Violeta GIURCA-STASISIN Pregatire (master Stiinta Mediului) (ing. Daniel TECU ing. Adrian BONDOC teh. Adrian BONDOC ing.

Adrian BONDOC ec. Geodezie) ing. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Studii Geotehnice: Studii Hidrogeologice: Studii Hidrologice: Analize economice: Consultanta Ec. Vlad BRATAN SC SAMI CONSULT SRL – pentru Scundu SC PROIECT ALBA SRL ./Tehn.: (ing. Ovidiu SMIRNOV teh. Dragos Dumitru BARBU teh.pentru Orlesti SC Prosecon GH 2007 SRL – Slatina ec.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Luiza URUCU (Economist) ing. Luiza URUCU Proiect Tehnic Pag 14 / 229 .

la vest comunele Dragoesti. Anexa nr 1 la Hotararea nr.00 499. Principalul curs de apă este raul OLT care curge paralel cu Drumul National.02. si Ionesti.la sud comuna Prundeni. jud. 281 bis din 25. Amplasarea tuturor obiectelor sistemului de alimentare cu apa este realizată pe terenuri in administrarea Consiliilor Locale. Amplasamentul nu prezintă nici un risc de inundabilitate. Valcea. cu altitudini cuprinse între 150 şi 460 m.04. Situatia ocuparii definitive de teren a obiectivelor proiectului este prezentata in tabelul urmator: Domeniul public pentru comuna Orlesti se regaseste in: *1.994. Valcea. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 2 DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR 2. .2008 *3. Valcea. jud. Relieful este specific celui de deal.2008 Domeniul public pentru comuna Scundu se regaseste in: *4. astfel incât să nu fie afectate proprietaţile private şi in acelaşi timp să satisfacă toţi consumatorii.17 [nr] Monitorul Oficial Nota Lungime Arie 2 [m]/[m ] 0 0 TOTAL Ob. Accesul se poate face pe drumul national DN 64 si DJ 645.2002 si in Monitorul Oficial nr. Hotararea nr.994.509.la nord comuna Sirineasa. Amplasamentul lucrarilor este: Comuna Scundu si comuna Orlesti.1 DESCRIEREA LUCRĂRILOR a) AMPLASAMENTUL LUCRARILOR.60 Definitiv 2 [m ] 5. jud.CAPTARE TOTAL Ob. in acord cu reprezentaţii acestora si de-a lungul Drumurilor Judetene.04. Comunele au in componenta urmatoarele localitati: Comuna Scundu 1 Crangu 2 Avramesti 3 Scundu 4 Blejani Comuna Orlesti 1 2 3 4 5 Orlesti Procopoaia Silea Scaiosi Auresti În ansamblul judetului Valcea localitatea este amplasată în zona centrala. localitatile aflandu-se de-a lungul Drumului Judetean DJ 645.00 2. 135 bis din 21. Localitătile învecinate sunt următoarele: . Monitorul Oficial nr.2 .07. 12 din 25. 281 bis din 25. Monitorul Oficial nr. Glavile si Sutesti.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2008 *2.07.1 .2002 Tabel cu suprafetele ocupate de lucrari Sat Denumire Amplasament Obi ect nr Administrator proprietar Suprafata Ocupata Poz Temporar 2 [m ] 5. .la est comunele Pesceana. Romania. 12 din 25. judetul Valcea.ADUCTIUNI 1 2 Proiect Tehnic Pag 15 / 229 . .

40 521.85 317.L.99 70. Orlesti C.80 67.38 376.00 499.098.401. spatii verzi.994.578.264.L.97 309. Acesta contine harti topografice in sistemul de coordonate STEREO 70 cu urmatoarele date: • drumuri.192.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Directia generala a vanturilor ce bat in zona este SV-NE si sunt vanturi uscate.401.93 3.160 3.L.225 2 b) TOPOGRAFIA.4 .96 810. gradinite.51 698.71 1. parcuri.DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL DJ 645 DRUM SATESC FABRICA DRUM VICINAL 72 DRUM SATESC ARGATU DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal Puturi Forate Izlaz comunal Aductiuni Izlaz comunal Gospodaria de apa Izlaz comunal . Scundu C.16 111.00 2.71 56. etc • consumatori casnici (case particulare) • consumatori publici (cladiri ale administtratiei locale.645 12.31 17. camin cultural.L.92 1.10 5.L. subetajul dealurilor si podisurilor joase (200-300m) cu o medie a temperaturilor anuale de 6-9 grade C. Orlesti C. etajul climatic de deal.645 360 260 410 400 280 600 1.24 158. Orlesti C. Orlesti C.70 74. trotuare.L. iar nivelul evapotranspiratiei medii anuale potentiala si reala atinge valori de 650-750 mm respectiv 500-550 mm.03 2.L. santuri.L.458.849. Scundu C.L.148 32000m 32000m 32000m 2 Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Proco poaia Proco poaia Proco poaia Crangu Crangu Crangu Crangu Crangu Scundu Toate satele Scundu 65 72 77 73 57 58 34 49 52 60 51 5 5 5 5 77 116 *2 *1 *2 *2 *2 *1 *2 *2 *2 *1 *1 *4 *4 *4 *4 *4 *4 2 2 32000m 2. Scundu C. Orlesti C. Orlesti C.055. biblioteca. Valorile indicelui de umezeala relativa medie anuala este cuprinsa intre 75-80%. in functie de anotimp.401. Judet Valcea TOTAL Ob. cursuri de apa.00 5.07 SC CivilCAD SRL 0 12. fiind atasat prin desenele proiectului in format hartie si in sistem electronic. Sistemul informatic geografic (GIS) este realizat in prezenta documentatie astfel incat sa reprezinte baza de date necesara intregii proiectari. Orlesti C. spitale.60 5. canale de evacuare ape.36 197.401.011.214. cu altitudini cuprinse între 150 şi 460 m. terenuri agricole. Orlesti C.05 22.14 1.38 250.31 1. Scundu Drum Judetean C. Din punct de vedere climatic comunele Sundu-Orlesti se situeaza in sectorul de clima continentala cu nuante de excesivitate.74 159. Nivelul precipitatiilor medii anuale este cuprins intre 700-800mm.L.558. Proiect Tehnic Pag 16 / 229 .L.76 4.Distributie Drum Pogoane DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 Drum Judetean C. scoli.743.L. poduri.11 341.653. Scundu C.GOSPODARIE APA TOTAL Ob. Orlesti C.76 2.145.L.01 482.L. etc) • alti agenti economici c) CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI .994. Scundu 5.00 1.60 5.450 600 500 252 2.71 310. alei. Relieful este specific celui de deal.541.17 5.L.81 570. Orlesti C.96 804.03 207.L.53 23.L. constructii.14 61.3 .30 137. dar si a viitoarelor proiecte de realizat prin grija Consiliului Local.71 10.592.509. Orlesti C. calde sau reci. podete.

în care se recunosc resturi de unionide. Proiect Tehnic Pag 17 / 229 . în zonă.unde sunt situate si comunele Scundu si Orlesti. Tot acestei vârste aparţin şi depozitele terasei vechi a Oltului.Vom prezenta în continuare numai formaţiunile ce fac obiectul studiului şi care vor fi interceptate de forajele propuse . arătând originea lor deluvial -proluvială . Psilumio porumbarui Tourn. SEISMICITATEA. Peste acestea. La Bugiuleşti în unele aflorimente din baza Pleistocenului inferior predominant nisipoase în alternanţă cu argile s-a menţionat o bogată faună de mamifere fosile . Grosimea lor variază între 150 şi 200m iar în alcătuirea lor intră. acumulările aluvionare ale terasei înalte. unele dintre ele având o dezvoltare lenticulară .1 DATE GENERALE Zona central sudica a judetului Valcea. în care apar în totalitate nisipuri grosiere. o dispoziţie cutată. urmeză un orizont psamo-pelitic. Planorbis planorbis Linne.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. necoezive cu concreţiuni calcaroase. marne cenuşii şi argile pătate cu intercalaţii de nisipuri fine.pliocene. Cuaternarul Cuaternarul este reprezentat prin depozite Pleistocenului şi Holocenului. proluviile de pe terasa înaltă. In masa depozitelor loessoide se întâlnesc şi depozite de nisipuri mediu . Pisidium amnicum Muller. care conţin şi lentile de pietrişuri mărunte (strate de Cândeşti). care cuprinde nisipuri grosiere. apartine din punct de vedere geologic avantfosei Carpatilor Meridionali. în versantul drept al Oltului şi în bazinele inferioare ale văilor Pesceana. Romanianul Depozitele romaniene aflorează. galbene şi cărbuni. Unio Strossyerianus brusina. In acest orizont au fost citate Viviparus mammatus Sabba.roşcate. d. pliocene şi cuaternare. pietrişuri şi bolovănişuri. uneori cu un conţinut mai ridicat de argilă considerate ca depozite loessoide. Pleistocenul superior Pleistocenul superior este alcătuit din proluviile terasei vechi.grosiere şi pietrişuri mărunte. Unio herjei Porumb. începând din bază.nisipoase. reprezentate prin etajul Romanian şi cuaternare. Pleistocenul inferior Pleistocenul inferior este constituit din două orizonturi : unul inferior psamo-pelitic alcătuit din argile în alternanţă cu pachete groase de -nisipuri ce conţin şi lentile de pietrişuti mărunte şi altul superior. Valvata piscinalis Muller. In cadrul acestor formaţiuni sunt intercalate 4-6 strate de lignit. pietrişuri şi bolovănişuri cu o grosime de 3-6 m . Guşoianca şi Verdea. până la nivelul Sarmaţianului inclusiv. constituit din argile în alternanţă cu pachete de nisipuri. Pleistocenul mediu Pleistocenul mediu este constituit din depozite prăfoase . psamo-psefitic. mascată însă de structura monoclinară a formaţiunilor mai noi. Acumulările aluvionare sunt constituite din nisipuri. acumulările aluvionare şi proluviile terasei superioare şi depozitele aluvionare ale terasei inferioare a Oltului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL d) GEOLOGIA. Grosimea acestor depozite variază de la 5 la 20 m . nisipuri argiloase gălbui . Formaţiumile cunoscute în suită cuprind întreaga succesiune geologică a depozitelor de la Eocen la Cuaternar şi au în profunzime. cu o grosime în general redusă. Depozitele loessoide sunt alcătuite din prafuri nisipoase. Psilumio berbestiensis Font. de culoare gălbui-roşcată sau uneori cenuşiu-gălbuie cu pete brun-roşcate . etc.. pietrişuri şi bolovănişuri.

superioară şi inferioară au fost atribuite celor trei niveluri ale Pleistocenului superior (qp^.= 0.CONCLUZII SI RECOMANDARI Amplasamentul lucrarilor este: Comuna Scundu si comuna Orlesti.Zonarea teritoriului României". dezvoltate pe majoritatea râurilor care brăzdează teritoriul judeţului Vâlcea . Rezervorul va fi amplasat la cota superioara de unde apa pleaca gravitational. Potrivit normativului P 100-1/2006. dimensiunile şi orientarea construcţiei (structurii). Rezervorul se montează pe o fundaţie circulară de beton armat cu oţel beton PC 52 pentru inel şi plasă sudată ø6 x ø6 cu ochiuri de 10 x 10 pentru radier. de amplasamentul acesteia în mediul natural şi construcţiile învecinate. localitatile aflandu-se de-a lungul Drumului Judetean DJ 645. bolovănişuri. având 50 ani interval mediu de recurenţă. pietrişuri şi bolovănişuri şi au o grosime de 5-8 m . Judet Valcea SC CivilCAD SRL Aceste depozite ce formează terasele înaltă. Pentru încărcările date de vânt (NP-082-04). caracteristicile turbulenţei) de forma.7kN/m2. După montarea primului inel al rezervorului. Conform STAS 6054/77: "Teren de fundare . Efectele vântului asupra construcţiei depind de proprietăţile vântului (viteza medie. se va realiza reproiectarea fundatiei de catre furnizor sau constructor în baza studiului geotehnic pus la dispoziţie de către beneficiar.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. în care se realizează perimetral un canal cu dimensiunea de 350 x 150 mm necesar montării cornierului laminat pentru fundaţie şi a bolţurilor de ancoraj. se recomanda ingroparea conductelor sub adancimea de inghet. se va lua în calcul o presiune de referinţă a vântului de 0. Depozitele loessoide ale terasei inferioare sunt alcătuite din nisipuri şi argile de tip loessoid cu concreţiuni calcaroase . Privind litologia terenului pentru retele in zona Scundu si Orlesti. Stratul portant al rezervorului-bolovanis de indesare medie. Holocenul inferior Holocenul inferior cuprinde acumulările aluvionare ale terasei joase.2 STUDIU GEOTEHNIC . nisipuri şi mâluri nisipoase având o grosime ce poate ajunge până la 8 .4kPa. cu greutatea de referinţă -gz-. (Cod de proiectare seismică) se va lua în calcul un coeficient ag = 0.7 sec. qp33) şi au grosimi cuprinse între 3 şi 8 m . Conform STAS 10101/21-92. Parametrii geotehnici ai stratului sunt redati la cap. Daca este cazul si in functie de furnizorul rezervorului. şi o viteză a acestuia de 21m/s. perimetrul aparţine zonei B. Romania. judetul Valcea. qp23. Betonul din inel şi radier are marca B 300 cu grad de permeabilitate P12. Holocenului superior Holocenului superior cuprinde depozitele loessoide ale luncilor şi depozitele de mlaştină şi sunt alcătuite din pietrişuri.ADÂNCIMI MAXIME DE ÎNGHEŢ . mediată pe 10 minute la 10m. în zona cercetată adâncimea maximă de îngheţ este de 70 – 80 cm. având 50 ani interval mediu de recurenţă. Proiect Tehnic Pag 18 / 229 . d. (Zonarea teritoriului din punct de vedere al acţiunii zăpezii).II. Depozitele sunt constituite din nisipuri.16 ( pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR =100ani) şi o perioadă de colţ TC = 0.10 m. acest canal se betonează.

drumurile fiind în stare destul de buna (Drum Pogoane spre captarea de apa) Circulatia feroviară: localitatea nu este străbătută de linie ferată. CAILE DE COMUNICATII SI ALTELE ASEMENEA Circulatia auto: este favorizată de existenta Drumului national DN 64 (drum european) pe de o partea care traverseaza judetul Valcea de la Sud la Nord. sursa de apa este descrisa in obiectele proiectului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Adancimea de fundare-minimum 2. h) CAILE DE ACCES PERMANENTE.Instalatii sanitare • Ie . fiind un important drum de legatura a zonei. Circulatia către zonele izolate: este favorabila. g) SURSELE DE APA. zidarie.Igiena.Instalatii electrice f) DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE Procedeele pentru devierile şi protejările de utilităţi afectate sunt descrise in caietelor de sarcini pe specialitati atasate prezentului proiect tehnic. GAZE.00 m in stratul portant recomandat.1 SURSA DE APĂ Fiind o reatea de alimentare cu apa noua. ENERGIE ELECTRICA.Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile. Este necesar ca inainte de turnarea betonului in fundatiile rezervorului sa fie intocmit Procesul Verbal de natura terenului de fundare. TELEFON SI ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII Principalele utilităţi pot fi asigurate. beton armat. • B9 . principalele obiecte ale lucrării fiind situate in apropierea drumului judetean si national si a drumurilor comunale si relativ aproape de liniile de transport energetice. i) ANTEMĂSURĂTOAREA. edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton.Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala • D .2 SURSA DE ENERGIE ELECTRICA Memoriul Tehnic de specialitate pentru alimentarea cu energie electrica se regaseste in anexa 1. sanatatea oamenilor.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Cantitatile generale de lucrari prevazute in proiect sunt date in tabelul centralizator urmator: Proiect Tehnic Pag 19 / 229 . g. g. e) PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITĂŢI Proiectul de fata are in componenta urmatoarele specialitati tehnice: • Instalatii sanitare • Rezistenta • Instalatii electrice Verificarea proiectului pe specialitati se va realiza conform urmatoarelor cerinte: • A1 . refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile • Is .

503.20 272.3 .50 345.04 270.53 1.238 [m] 4 4 [m] 804 804 Imprej muire [m] 756.14 31.55 1 1 2 1 1 1 2 7 1 16 1 3 1 2 8 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1 1 2 Camine de golire [buc] 3 23 26 11 Camin aerisire [buc] 1 7 8 Vane reducere presiune [buc] 4 4 Hidr anti [buc] 64 64 24 Cis mele [buc] 93 93 30 1 1 2 1 2 5 1 2 1 5 Traversari pe poduri [m] 190.1 .715.00 Alim.45 598.43 769.525.08 477.288 3 63 114.22 160.01 42.14 62.107.079.53 1.GOSPODARIE APA Izlaz comunal Puturi Forate Izlaz comunal Gospodaria de apa Denumire Amplasament 1 3 1 3 6 6 Adan cime totala [m] 1. Arie 3 2 2 [m ] [m ] [buc] [m] [m] [m] [buc] [buc] [m ] [buc] Drum Platf.87 286.00 760.43 24.37 25.39 4. tubular turi Balast [m] 799 799 [m2] 5.03 951.130.DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Proco poaia Proco poaia Proco poaia Crangu Crangu Crangu Scundu Scundu DJ 645 DRUM SATESC FABRICA DRUM VICINAL 72 DRUM SATESC ARGATU DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal Aductiuni Izlaz comunal . Balast [m2] Podet tubular [m] San turi [m] Imprej muire [m] Alim.41 251.25 200 [m] Vane de fonta ingropate [buc] 7 41 48 13 1 1 303.39 Lungime conducte PEHD cu Diametru … [mm] 90 110 125 140 [m] [m] [m] [m] 62.55 429.80 7.63 TOTAL Ob.21 1 5.86 Proiect Tehnic Pag 20 / 229 .36 38.63 786. Drum Podet San in Put Platf.183.63 784.25 315.20 17.435.ADUCTIUNI TOTAL Ob.64 66.90 2.36 156.18 28.46 4.Distributie Drum Pogoane DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa 190.760.14 160 [m] 6.49 535.59 26.22 154.760.38 172.87 6.70 1. Drenare Hipo Cladiri Epu total vane drenare 160 rare 200 250 clor Nr.14 1.41 443.71 856.41 951.10 355.00 736.90 69 Subtraversari Drum Judetean buc [m] 108 108 70 879.90 190.87 569.86 383.53 1.113. Energ Electr [buc] 6 1 6 1 500 20 1 70.68 266.61 180 [m] 6.41 275.36 151.68 63 [m] 571.59 484.808.209.75 1.288 3 63 114.00 756.81 224.21 1 5.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.00 1 Gospodaria de apa Inmagazinare / Rezervor Tratare/Exploatare Volum Camera Camin Cond.680.30 84.238 5.60 156. cuve [buc] Crangu Crangu Tabel centralizator al lucrarilor proiectate – Obiect 2 si 4 Sat Obi ect nr 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 Total [m] 1.257.779.94 951.49 879.207.18 92. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Tabel centralizator al lucrarilor proiectate – Obiect 1 si 3 Sat Denumire Amplasament Obi ect nr Nr puturi [buc] TOTAL Ob.75 62.007.60 4.26 4 29 41 1 122 38 343.39 769.90 12.25 129.87 2.495.831 1.51 1.86 52.60 75 [m] 429.4 .97 323.89 10.079.47 1 2 29.62 155.CAPTARE TOTAL Ob.220.67 3.47 1 2 29.23 48.220.84 571.82 473.836.16 26.808. Energ Electr [buc] Nr.25 6.16 134.01 1.2 .07 4.831 Captare Puturi Forate Cond.70 2.808.75 2.00 1 500 20 1 70.

. h=20 cm Lucrari pregatitoare platforma drum de latime 0. Judet Valcea SC CivilCAD SRL i. Proiect Tehnic Pag 22 / 229 . L=5. Volum util 1.cu diametru cuprins intre 63 si 250 Camin Beton Monolit C14/16.50 m Podet tubular diam.00x1.80m.. transport auto 1km.00m UM buc buc mc mp km buc buc buc buc Cantitate 1 1 1.1 NORME PROPRII CIVILCAD Lista normelor proprii este data in urmatorul tabel centralizator: Simbol +C_ACPI01 +C_ACPC01 +C_TUCD01 +C_DPB02 +C_DLP05 +C_DPT800L5 +C_V01A +C_COCBMR101017 +C_COCBMR251017 Descrierea articolelor Instalatii hidraulice cabina put forat la captari apa Constructie cabina put forat la captari apa Umplutura prin imprumut din depozit executata cu excav 0.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.4-0. In teren natural.00 H1.7.70m Camin Beton Monolit C14/16.70m Explicitarea normelor proprii CivilCAD se regaseste in Vol I Partea IV – Liste Cu Cantitatile de Lucrari.00 1.00 1 1 1 1 Montare Vane ingropate.=0.7 t Platforme din balast.00 1. Volum util 2.00 H1. compactata cu placa 0.50x1. compactate.

Proiect Tehnic Pag 23 / 229 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2 ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR Antemasuratoarea lucrarilor sta la baza intocmirii listelor de cantitati atasate proiectului tehnic ce se regasesc in Vol I Partea V.Antemasuratori. Judet Valcea SC CivilCAD SRL i.

00 1 1 1 5.2 1.70 429.2 Aductiuni Puturi – Rezervor c) Ob.4 3.13 3.6 2.9 3.44 25.00 755.0 1.2 MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI Proiectul tehnic este structurat pe 4 obiecte : a) Ob. DN 63 Pozare conducta PEHD.75 62.3 Inmagazinare Apa d) Ob.00 1 1 544.00 6 190.221. DN 75 Pozare conducta PEHD.5 Amenajarea terenului Puturi forate Drumuri de acces.00 3 114.00 Descriere UM Cantitate Studiu Proiect Fezabilitate Tehnic 2.3 3.63 1.00 378.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.540.1 Captare. 4 de la SF) Rezervor stocare Container clorinare Container exploatare Alimentare cu energie electrica Drumuri de acces.4 m m m m 663.60 156.7 buc buc buc 3.97 233. DN 90 Pozare conducta PEHD.5 3.00 4 756.8 3.4 Gospodaria de Apa Analiza comparativa fata de studiul de fezabilitate este descrisa in tabelul de mai jos : Tabel comparativ cantitati: Studiu de Fezabilitate – Proiect Tehnic Nr Obiect 1 1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 2.14 m3 buc buc buc m2 buc m total buc buc m m buc total 486.4 1.26 543.10 3.00 1 1 1 70.2 2.80 1 1 1 4.6 3. platforme si alei balastate Podete tubulare 800 mm Imprejmuire cu gard Amenajari protectia mediului Obiect 2 Pozare conducta PEHD.47 1 1 Proiect Tehnic Pag 24 / 229 .1 1.3 2.11 3.1 3. DN 200 Pozare conducta PVC.7 3.30 3 2 1 571.288.1 2. DN100 Dotari Gospodaria de Apa Obiect 5 la SF Obiect 4 la PT m2 buc m2 buc m m2 7. DN 160 Hidranti de incendiu.3 1.00 6 944.5 2.238.00 1 1 1 320.2 3.00 introdus la drumuri 6 5. DN 110 Total aductiuni Montare vane ingropate DN 50 Montare vane ingropate DN 65 Montare vane ingropate DN 80 Obiect 3 si 4 la SF Obiect 3 la PT (cumuleaza 3.466.072. platforme si alei balastate Podete tubulare 800 mm Imprejmuire cu gard Gospodarie apa Iluminat exterior Gospodarie cu apa Ministatie de epurare Gospodarie cu apa Camin de drenare Rezervor Pozare conducta PVC.44 4 2 1 2.39 1.12 3. Puturi forate (6 buc) b) Ob.

545.495.00 24.779.266.10 4. studiul hidrogelogic executat de SC Prosecon GH 2007 SRL propune realizarea primului foraj la adancimea de 240 m. Sursa de apa este asigurata prin captarea apei din 6 (sase) puturi proiectate sa asigure un debit total de 14.079.54 64 93 5 14 2 20 41 4 7 23 1 879. CONDITIA ASIGURARII SURSEI DE APA SE VA CONSIDERA SATISFACUTA IN MOMENTUL AJUNGERII LA NECESARUL DE APA PROIECTAT.90 10.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.90 3.67 3. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Cantitate Studiu Proiect Fezabilitate Tehnic 1.40 2.85 l/s (fiecare cu un debit de exploatare de 2.11 4. PUTURILE FORATE CARE AU CARACTER DE EXPLORARE – EXPLOATARE SE VOR REALIZA INAINTEA ORICARUI OBIECT AL SISTEMULUI. DN 63 Pozare conducta PEHD. DN 125 Pozare conducta PEHD. DN 160 Pozare conducta PEHD.19 4.22 4.14 6.7 4.00 2. DN 75 Pozare conducta PEHD.16 4.9 4.435.00 1.17 4. PUTURI FORATE (6 BUC) CAPTAREA DE APA FIIND O CONDITIE OBLIGATORIE IN FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA.6 4.13 4.2 4.00 l/s).112.49 190.206. DN100 Cismele stradale Montare vane ingropate DN 50 Montare vane ingropate DN 65 Montare vane ingropate DN 80 Montare vane ingropate DN 100 Montare vane ingropate DN 125 Montare vane ingropate DN 150 Total vane de izolare Vane de reducere presiune Camine de aerisire Camine de golire Camine debitmetru pt contorizare Orlesti Subtraversari Drum Judetean Traversari ape (conducta pe poduri) Desfacere si refacere strada pietruita UM m m m m m m m m m buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc m m m 4.47 l/s si un debit admisibil maxim de 3.847.807.15 4.97 329.25 22.00 6.760.18 4. DN 140 Pozare conducta PEHD.00 951.21 4. In functie de coloana litologica a acestuia si de parametrii hidrogeologici ai forajului se poate continua executia forajului si mai adanc. Proiect Tehnic Pag 25 / 229 . Avand in vedere ca in apropiere nu sunt realizate foraje hidrogeologice definitivate. DN 110 Pozare conducta PEHD.950.37 53 79 9 9 3 25 46 4 20 25 1 172. numarul si adancimea lor putand fi modificate pe parcurs in functie de rezultatele obtinute.00 Nr 4.4 4. DN 90 Pozare conducta PEHD.778.781.5 4. Numarul acestor foraje au caracter de Explorare – Exploatare.3 4.53 1.20 4.03 1.680.23 a) OB.8 Descriere Pozare conducta PEHD. DN 180 Total aductiuni Hidranti de incendiu.00 6.12 4.808.1 CAPTARE.87 6.00 4.14 4.1 4.

2.1. Dupa realizarea putului se va calcula efectiv (prin metoda directa de masurare) debitul capabil al acestuia.7 Imprejmuire 1.1 1.1 Put forat nr. 5 si 6 in ordinea mentionata. 1 Captare apa contine urmatoarele: 1.1. atunci nici alimentarea lor cu energie electrica nu se va realiza.8 Amenajari pentru protectia mediului 1. care si acesta este cel mai favorabil din punct de vedere al interferentelor.1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL a.1 ORDINEA DE EXECUTIE A FORAJELOR Fiecare din cele sase puturi forate prevazute vor avea (conform studiului hidrogeologic) caracter de explorare – exploatare.2 1.4 Constructii cabina 1.1 Terasamente platforma 1.1. Se vor calcula si pentru acesta debitele capabile.2. a.2 LUCRARI NECESARE Obiectul nr.1.1. etc). Daca unele dintre puturi nu se vor realiza. daca este necesar.6 Platforme Balastate si Rigole 1.2 Executie foraj 1.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.5 Canstructii in jurul cabinei putului 1. 4 ca fiind cel mai departat din punct de vedere al interferentei de putul nr. 2 Terasamente platforma Executie foraj Instalatii hidraulice si electrice Pag 26 / 229 . 1 1.1. • Nici o alimentare cu energie electrica a unui nou put nu se va realiza daca nu este necesara saparea acestuia. In calculele economice sunt cuprinse sumele pentru realizarea tuturor puturilor cu rezerva ca orice renuntare cantitativa va fi inclusa in suma de diverse si neprevazute. 1. se vor realiza si puturile nr. Dupa execuţia sistemului de captare se va realiza un program de urmărire de către beneficiar a comportării sursei pentru a se obţine date ce vor folosi la îmbunătăţirea exploatării sau la posibilitatea de extindere a captării. • A doua oara se va realiza putul nr.3 Instalatii hidraulice si electrice 1. Astfel pompele submersibile si echipamentele se vor achizitiona numai dupa determinarea caracteristicilor hidrodinamice a acestor puturi si dupa stabilirea numarului de puturi necesare. • In cazul atingerii necesarului de debit se vor redimensiona pompele submersibile pentru toate puturile conform fiselor individuale • Pentru fiecare put vor fi realizate teste pentru determinarea caracteristicilor hidrodinamice (pompari pentru deznisipari.1.2. 3. Ordinea de realizare a forajelor este urmatoarea: • Primul se va realiza putul nr. • Daca nu se va ajunge la debitul necesar atunci se va construi putul nr. • La sfarsit. care este cel mai aproape de gospodaria de apa.3 Proiect Tehnic Put forat nr.2 1. pompari pentru determinare nivele hidrodinamice. Alimentarea cu energie electrica se va realiza numai pentru puturile care vor fi incluse definitiv in necesarul de apa.1. Captările pentru apă potabilă se vor da în funcţiune numai după o dezinfectare corespunzătoare a conductelor şi instalaţiilor componente şi avizarea lor de către organele sanitare abilitate.2.

3 1.4.9 1.7 1.2 1.4 1.3 1.5.2.3.4 1.6.3.4.6.4 1.6 1.6.5 1.2 1.8 1.3 AMENAJAREA TERENULUI Amenajarea terenului este introdusa in celelalte capitole la: • Drumuri de acces accese puturi Proiect Tehnic Pag 27 / 229 .5.7 1.3.3.3.6.6 1.8 1.1 1.4.1 1.2. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 1.5 1.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.4.7 1.2. 5 Terasamente platforma Executie foraj Instalatii hidraulice si electrice Constructii cabina Canstructii in jurul cabinei putului Platforme Balastate si Rigole Imprejmuire Amenajari pentru protectia mediului Put forat nr.6 1.6.6 1.6 1. 3 Drum de acces (Tronson 3) Terasamente platforma Executie foraj Instalatii hidraulice si electrice Constructii cabina Canstructii in jurul cabinei putului Platforme Balastate si Rigole Imprejmuire Amenajari pentru protectia mediului Put forat nr.4 1.4.5.8 1.4.5 1.2 1.5 1.3.5.6 1.3.6.4 1.5.8 1.7 1.5.4 1.1 1.5.9 Constructii cabina Canstructii in jurul cabinei putului Platforme Balastate si Rigole Imprejmuire Amenajari pentru protectia mediului Put forat nr. 4 Terasamente platforma Executie foraj Instalatii hidraulice si electrice Constructii cabina Canstructii in jurul cabinei putului Platforme Balastate si Rigole Imprejmuire Amenajari pentru protectia mediului Put forat nr.7 1.5.6.2 1.3.2.3 1.2.3 1.4.8 1.6.5 1.4. 6 Drum de acces (Tronson 2) Terasamente platforma Executie foraj Instalatii hidraulice si electrice Constructii cabina Canstructii in jurul cabinei putului Platforme Balastate si Rigole Imprejmuire Amenajari pentru protectia mediului a.5 1.1 1.3.6.3 1.

5 TERASAMENTE PLATFORMA PUTURI Terasamente platforma put presupun terasamentele necesare ajungerii de la panta terenului natural la o panta de 3-5% necesara scurgerii apelor.6 EXECUTIE FORAJ Urmatoarele lucrari sunt necesare pentru realizarea forajului: • Terasamente pentru amplasarea instalatiei de forare • Foraj hidraulic cu sapa. Elementele geometrice sunt date in plansele de detaliu ale proiectului tehnic. Trasarea lucrarilor se va realiza conform caietelor de sarcini pe specialitati atasate prezentului proiect tehnic.4 DRUMURI DE ACCES SI PLATFORMA BALASTATA LA PUTURI Platforma din jurul puturilor (cu latimea de 7 m) si drumurile de acces pana la puturi se vor realiza din 20 cm de balast nisipos conform SR 662 / 2002. Instalatie 400 m • Determinare caracter fluid foraj • Culegere probe intocmire schita foraj • Determinare granulometrie acvifere • Carotaj electric • Tubarea si centrarea coloanelor definitive si filtrante • Cimentarea coloanelor definitive • Introducere material filtrant • Decolmatarea forajului • Izolarea stratelor acvifere • Curatarea si spalarea cu apa a forajului • Decolmatarea filtrelor de foraj Proiect Tehnic Pag 28 / 229 . impadurite cu tufisuri si arbusti. Lucrarile includ : • Lucrari pregatitoare platforma • Terasamente a.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Drumurile includ urmatoarele categorii de lucrari: • Lucrari pregatitoare platforma • Terasamente • Impietruire din balast – 20 cm • Acostamente din balast • Podete tubulare 800 mm a. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • Terasamente platforma puturi Amenajarea terenului cuprinde urmatoarele lucrari: • Degajarea terenului de frunze si crengi. depozitarea materialelor fara scoaterea radacinilor (daca este cazul) • Desradacinare cioate de foioase tari (daca este cazul) • Evacuare materiale defrisate si cioate (daca este cazul) a. dupa compactarea terasamentelor. stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata • Curatarea terenului de iarba si buruieni (daca este cazul) • Defrisarea manuala a suprafetelor < 500 mp.

00 18.7.76 434160.58 254.61 Cota teren Amenajat CTA [m] 330.23 161.92 377237.58 128.27 293.66 434066.56 306.7.27 259. Q=3 l/s.27 303.71 Adanc.00 Denivelare Nivel [S] Hidrodin.7 INSTALATII HIDRAULICE SI ELECTRICE a.23 0.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.68 300.40 433887.23 3.00 [m] 240. in put 158.00 3.56 262.1.00 [m] 5.37 305.00 3.80 Caracteristici puturi forate existente in zona: Nume Cota teren Adancime NH relativ [m] 32.23 161.80 Rezulta in tabelul urmator calculul estimativ al puturilor: Calculul adancimii puturilor si a caracteristicilor de pompare Nume put P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Cota teren natural put CTN [m] 328. ref.17 247. Recomandam in acest sens executia forajului cu instalatie FA 12.61 798. nefiind posibila o estimare precisa. H=170 mCA a. stereo 70 X Y [m] [m] 434354. Pentru a nu se ajunge la depasiri de buget din cauza acestui lucru estimarile bugetare necesare s-au realizat la valorile mai mari. Aceste estimari sunt redate in tabelele care urmeaza: Cote radier si inaltimi caracteristice la rezervor: Cota radier rezervor Volum m3 Total 544. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • Pompare pentru denisipare Determinare potabilitate apa ! Executia forajului este obligatoriu a se realiza numai cu instalatii speciale cu circulatie inversa deoarece zona cuprinde multe orizonturi nisipoase ce pot fi usor colmatate.50 incendiu 108.17 291.23 161. Cota absoluta [m] [m] 21.20 180. Pentru estimarile proiectului tehnic s-au luat in considerare datele obtinute de catre proiectant si din alte studii hidrogeologice din zona.2 Panou de control put 1x11 kW dotat cu nod radio Instalatiile hidraulice si electrice presupun urmatoarele: • Electropompa submersibila • Panou de control si automatizare put 1x11 kW dotat cu nod radio • Cablu de tractiune de otel pentru pompa submersibila cu cleme de montaj Proiect Tehnic Pag 29 / 229 .58 298.23 161.34 120.84 m D 12.53 434170. pompa H Q [m] [l/s] 161.1 Pompa submersibila.67 377213.23 161.61 Lungime cond.7.27 133.34 246.00 3. put [m] 284.66 308.00 3.81 433934.44 292.76 376773.1.27 377066.27 377029.42 Caract.1 Fise tehnice a.34 290. estimarile inaltimilor de forare fiind cu 50 m mai mari decat cele prevazute in studiul hidrogeologic anexat.00 3.00 H 4.80 Abatere Nivel abs pompa [masl] 170.53 Coord.21 376892.56 136.00 Scundu [m] 234.17 121.00 a.00 327.

Nivel maxim apa in rezervor o Oprire manuala . Peste stratul de argila se realizeaza terasamente de protectie.Nivel minim apa in rezervor.Puturi [m] Put nr.alternativ (in grup sau o singura pompa) pentru protectia puturilor impotriva inisiparii si a pompelor impotriva functionarii unei pompe pe o perioada mai lunga decat celelalte (rotatia in functionare) Transmiterea si actionarea automata a acestora de la distanta (porniri.00 Put nr. 3 400. Transmiterea starii de functionare (oprit – pornit) Conditii pentru porniri .00 a.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 4 585. Pentru accesul la cabina putului se vor realiza scari din dale de beton si o dalare in jurul cabinei. 1 65.00 Put nr.De urgenta Distantele de operare sunt: Put Distanta Panou control .8 CONSTRUCTIE CABINA PUT Cabina putului este o constructie din beton care are rolul de protectie a capului de foraj. In jurul cabinei se realizeaza un strat de anrocamente peste care se asterne argila. Cosntructiile se vor realiza conform planselor tehnice de detalii. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • • • Manta de racire pentru pompa submersibila Cablu racordare electrozi de imersie Electrozi de imersie – 2 buc Cablu de alimentare electrica de forta Teava de otel 2 ½” Instalatii hidraulice cabina put: o Tevi si fitinguri din fonta o Clapet antiretur o Vana o Debitmetru o Manometru o Aerisitor Automatizarea trebuie sa fie astfel aleasa pentru functionarea in paralel a puturilor in vederea indeplinirii urmatoarelo conditii: • • • • Functionarea pe rand . Astfel lucrarile contin : • Constructie cabina put cu protectie hidroizolanta de jur imprejur Proiect Tehnic Pag 30 / 229 . Daca o pompa sau un grup de pompe este in functiune si nivelul apei in rezervor este tot la minim sa porneasca pompe suplimentare (cate are nevoie pentru depasirea nivelului minim pana la umplerea rezervorului). opriri) avand in vedere ca operatorul si panoul de control se afla in gospodaria de apa in containerul de exploatare. 5 185. o Oprirea tuturor pompelor .00 Put nr.00 Put nr.00 Put nr. 6 325.opriri o Pornire pompe in secvente . 2 235.

PE100.10 IMPREJMUIRE FORAJE Pentru zona de siguranţă se va executa un gard de protecţie cu înălţimea de 2.60 110 [m] 156. Alegerea vopselelor şi a grundului se face conform STAS 10702/1 – 83 şi STAS 10128-86 privind clasificarea mediilor.220. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • Constructii in jurul cabinei putului o Anrocamente din piatra bruta cu asezare ingrijita o Umpluturi in straturi cu argila o Terasamente de protectie o Scari si platforma acces din dale de beton in jurul cabinei a. pentru refacerea cadrului natural si stabilizarea solului. Poarta de acces se va executa în două canaturi.0 m (înălţimea de 2.00 m din plasă de oţel beton OB 37.9 PLATFORME BALASTATE SI RIGOLE IN JURUL CABINEI Platforma putului se va balasta pe 20 cm dupa compactare. Poarta de acces se va executa din aceleasi materiale.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.39 Total [buc] 7 50 [buc] 4 65 [buc] 2 80 [buc] 1 Camine de golire Din care montate pe 63 75 [buc] [buc] 1 2 Camine de aerisire Total montate pe 75 [buc] 1 [buc] 3 [buc] 1 Proiect Tehnic Pag 31 / 229 . cu diametrul de 6 mm şi ochiuri de 20 x 20 cm. a. Acestea se montează la rândul lor pe stâlpi din ţeavă de oţel diametru 63 mm. la deschiderea de 4. b) OB. în fundaţii de beton.43 63 [m] 571. Suprafaţa panourilor va fi 9. Astfel zonele afectate de lucrari (suprafetele afectate temporar si permanent) se vor reintroduce in cadrul natural al zonei.0 m faţă de cota terenului natural). PN6 • Subtraversari apa • Vane pentru manevre si interventii • Camine de aerisire • Camine de golire Ob. OBS Toate confectiile metalice se vor proteja anticoroziv prin vopsire cu 3 straturi grund şi 2 straturi vopsea. a.2 ADUCTIUNI PUTURI – REZERVOR Obiectul 2 contine urmatoarele lucrari de constructii: • Pozare conducte PEHD.2 Aductiuni Puturi – Rezervor – LUCRARI PROPUSE Lungime conducte PEHD cu Diametru … [mm] Vane de fonta ingropate cu Diametrul … [mm] Total Total [m] 1. In jurul terasamentelor cabinei si la marginea platformei balastate din jurul cabinei se vor realiza rigole de scurgere a apelor.6 m2.75 90 [m] 62.70 75 [m] 429. diametru 20 mm.11 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Pentru protectia mediului in locurile de captare si a gospodariilor de apa se vor planta puieti de rasinoase in jurul acestora. prin plantarea in jurul gardului de protectie a unui rand de puieti dispusi la 3 m cu Pin de Banat. montat pe rame metalice din cornier de OB 37.

20 si 21.5-5 m/s).2 VANE DE FONTA PENTRU MANEVRE SI INTERVENTII Se vor pune in opera conform descrierilor similare de la Obiectul nr. 10/00. • durata de viaţă a conductei este de 50 ani. 90. b.8 bar. 4 – RETELE DE DISTRIBUTIE b.5 SUBTRAVERSARI VAI Se vor pune in opera conform descrierilor similare de la Obiectul nr. • pierderea de apă va fi cea dată de SR EN 805. DN 63.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.22 l/s (ceea ce se incadreaza in limite admise de 0. maximum 0. 4 – RETELE DE DISTRIBUTIE b. • conducta va fi realizată din tronsoane cu pante constructive de min. • la pante peste 15% s-au prevăzut elemente de rezemare a conductei. 75. Conductele vor avea urmatoarele caracteristici: • aducţiunea va avea un singur fir. pentru aducţiune prin pompare. Punerea in opera a conductelor de aductiune se va realizeaza conform Caietelor de sarcini anexate. PN6. • viteza apei pe conductă a rezultat din calcul tehnico-economic. PN6 Pentru conductele de aductiune se vor folosi conducte pentru transportul apei din material PEHD PE100. dimensionata la presiunea de lucru de 6 bari. • conducta va fi încercată şi la vacuum.1 POZARE CONDUCTE PEHD. 4 – RETELE DE DISTRIBUTIE b. • Pe conductele de aductiune sunt prevazute: o camine de aerisire o camine de golire o vane pentru manevre si interventii Pe aductiuni sunt proiectate nodurile 19.4 CAMINE DE GOLIRE Se vor pune in opera conform descrierilor similare de la Obiectul nr. Judet Valcea SC CivilCAD SRL b. unghiul de rezemare va fi de 90°. iar viteza maxima rezultata din calculul hidraulic fiind de 1. PE100. • proba de presiune se va face pe tronsoane de maximum 1000 m. 4 – RETELE DE DISTRIBUTIE Proiect Tehnic Pag 32 / 229 . • patul de fundare al conductei va fi în concordanţă cu cerinţa furnizorului.3 CAMINE DE AERISIRE Se vor pune in opera conform descrierilor similare de la Obiectul nr. 110.

Determinarea debitului de calcul Suprafaţa bazinului de recepţie "F" kmp 1 Poziţia de identificare pe hartă LUNGIMEA Versant pe care se produce albiei scurgerea PANTA MEDIE a văii a versantului în în exprimare exprimare zecimală zecimală TIMPUL DE CONCENTRARE a apelor prin care se scurg pe albie Total versanţi "l v" m 2 "l a" m 3 "i v" 5 "i a" 6 "t v" min 7 "t a" min 8 min 9 "t t" 0 S1 2.21 46. dupa compactarea terasamentelor.02 69. Calculele pentru dimensionare hidraulică s-au făcut respectând Normativul PD 95 – 2002. de Q = 8.53 11.Pentru Gospodaria de apa. l=8.1. Drum de acces (Tronson 1) si Platforma Balastata . 2.40 0.5% NUMAI PENTRU BARAJE Debitul maxim cu probabilitatea de depăşire de 1% de 2% de 3% de 5% "i 1%" mm/min 10 Qmax 0. 1.00m.15 394.1 Podet structura metalica c.16667 2160 3 0.86 0.50m) si drumurile de acces pana la Gospodaria de apa se vor realiza din 20 cm de balast nisipos conform SR 662 / 2002. med. „Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor” elaborat de SC IPTANA SA. Elementele geometrice sunt date in plansele de detaliu ale proiectului tehnic. Put nr. Drumurile includ urmatoarele categorii de lucrari: • Lucrari pregatitoare platforma • Terasamente • Impietruire din balast – 20 cm • Acostamente din balast • Podete tubulare 800 mm • Podet structura metalica c.85 Int.68 9.Memoriul Tehnic de specialitate pentru alimentarea cu energie electrica.3 GOSPODARIA DE APA (INMAGAZINARE SI TRATARE) c.1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL c) OB.1. Proiect Tehnic Pag 33 / 229 .21 Debitul de calcul s-a considerat la probabilitatea de 5%.1 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA OBIECTIVE CAPTARE Descrise in Anexa 1. 4. de calcul cu probailitatea de dep.1 Dimensionare Planul de situatie cu Bazinul de receptie si Calculul Bazinului de receptie se regasesc si-n plansele desenate.5% mc/sec 12 Qmax 1% mc/sec 13 Qmax 2% mc/sec 14 Qmax 3% mc/sec 15 Qmax 5% mc/sec 16 0. 5 Platforma din fata containerelor (L=18. % Coeficientul de scurgere superficială a 11 de 0. Trasarea lucrarilor se va realiza conform caietelor de sarcini pe specialitati atasate prezentului proiect tehnic.47 17.21 mc/s.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.92 8.84 14.

Raza hidraulică reiese R = 1. Deschiderea maximă a unei structuri este B = 4. m m buc m mc/s % mc/s m - POD 4.040 19.10 m. cu diferitele probabilităţi de depăşire: Qmax 2% = 14.84 1 5.S60 C 0. Qmax 5% = 8. înalţimea H = 2. s-a decis utilizarea unei structuri din otel ondulat cu profil inchis.1.77 A 13.15 mp. 3.50 m. înălţimea de liberă trecere h = 0. pe suprafaţa bazinului hidrografic aferent F = 45. 6. 8. 10.75 mc/s. crt 1.21 mc/s.70 kmp.67 11.2 Structura constructiva Podetul cuprins in acest proiect va fi din structura flexibila din otel ondulat tip Pipe-Arch 150 type 1. Aceste structuri sunt aprobate de majoritatea Administratiilor Nationale de Drumuri si Cai Ferate si corespund standardelor nationale. 11.7 s Proiect Tehnic Pag 34 / 229 .82 m. în comuna Scundu. 2. n unde R= A' .01 potrivit suprafeţei de trecere A’= 8. S-a ales o structura din otel ondulat Pipe-Arch 150 type 1. Otelul folosit este produs in conformitate cu EN 10025:2000. folosind relaţiile lui Chézy: Q= A'⋅R 2 / 3 ⋅ s1/ 2 .00 8.1. p Coeficientul „n” (coeficient de rugozitate) s-a obţinut egal cu n = 0. Datorita naturii terenului (asa cum reiese din studiul geotehnic). 5% = 8. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Râul Valea Nisipoasa în regim natural de scurgere. 7. Rezistenta minima la curgere este de 235 N/mm2. respectiv perimetrul udat de P = 8. Denumirea elementelor Lumina podetului Lăţimea podetului Numărul benzilor de circulaţie Lăţimea părţii carosabile Debitul de calcul 5% Gradientul hidraulic Rugozitatea Debuşeul podetului Înălţimea totala a podetului Convoiul de calcul Zona seismică de calcul Coeficient de intensitate seismică Ks Perioada de colţ U.M. Debitul Q (debuşeul podului) a fost obţinut prin calcul automat MS Excel. (se admite o c. 13.75 3. conform Indicativ PD95/2002). Valorarea verifică Qmax abatere intre +5% si -2% fata de Qmax.21 mc/s. 9. 5.22 mp. Standardul pentru oteluri este S235JR (S275JRG pentru conditii speciale).Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. suprafaţa totală a unei structuri A = 10.20 0. are următoarele debite. Debuşeul podului se obţine Q = 19. 12.040. avand urmatoarele caracteristici principale: Nr.53 mc/s. 4.00 0.21 1.67 m.

din strate succesive de grosime redusa. fiind necesar inlocuirea talvegului existent cu aceasta solutie pe diferite adancimi functie de capacitatea portanta a terenului. nemaifiind necesara realizarea unor fundatii clasice. Judet Valcea SC CivilCAD SRL S-a ales o structura flexibila tip Pipe-Arch 150 type 1.84 m. Deasupra si in jurul structurii din otel se va realiza umplutura. Acest parapet se va racorda liniar pana la nivelul drumului. Rezemarea pe contur pe patul de balast compactat prezinta siguranta chiar si in cazul unor terenuri cu portanta relativ scazuta (cazul amplasamentelor).54 m. Infrastructura necesara pentru solutiile adoptate sunt fundatii realizate din balast compactat amestec optimal. infasurat in geotextile. Suprastructura podului propus va avea ca element principal structura metalica flexibila din placi de tabla de otel ondulata. Umplutura de completare a rampelor peste tubulatura se realizeaza conform caietelor de sarcini. La partea superioara se prevede pe suprafata umpluturii o geomembrana protejata de doua straturi de geotextil. pe o lungime de 30 m. ceea ce asigura o stabilitate crescuta in timp. Structura de otel ondulat se va aseza pe un strat de balast compactat 98% Proctor de 50 cm si un strat subtire de 5 cm de nisip fin. placa de descarcare etc. Structura metalica proiectata va avea sectiunea inchisa. iar pasul vertical de 1. prevazute impotriva infiltratiilor.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Podetul este prevazut cu parapet de siguranta combinat de tip semigreu cu fundatie continua. Se va executa un pinten din beton simplu C16/20 amonte si aval de structurile metalice ale podului. Capatul podurilor se va realiza in taluz de 2:3 pereat cu piatra bruta prinsa in mortar sau beton pereat g=20cm armat cu plasa de sarma. Proiect Tehnic Pag 35 / 229 . cu rol de protectie a albiei impotriva afuierilor. cu inclinatie de 2%. La partea superioara a fost prevazut un geotextil cu geomembrana.39 m. care se termina cu un tub de polietilena F80mm. astfel se obtine o structura apropiata rampelor din vecinatatea podului. Aval este prevazut un pereu din piatra bruta asezat in pat de mortar de ciment cu grosime de 20cm si aparari de mal din piatra bruta asezata in pat de mortar de ciment. cu grosimea placii de otel de 4. cat si durabilitatea ridicata a acestor structuri. Nu sunt astfel necesare culei. realizand astfel o redistribuire potrivita a fortelor din incarcare. in amonte si in aval. Astfel se va realiza o suprastructura combinata din umplutura si structura de otel. cu rol de protectie a albiei impotriva afuierilor. conform STAS 1948-2/95. cea superioara de 7. astfel realizandu-se preluarea sarcinilor redistribuite date de suprastructura. Amonte sunt prevazute pereeri ale albiei si aparari de mal din piatra bruta asezata in pat de mortar de ciment. Parapetul are o lungime totala de 24 m (cate 12m pe fiecare parte). avand o grosime de 50cm si o adancime de 100cm. pe o distanta de 2 m.50 mm. Structura are lungimea inferioara de 11. pe o lungime de 50 m. iar la partea inferioara a fost prevazut geotextil cu rezistenta la alungire de 100Kn/m. avand o grosime de 50 cm si adancime de 150 cm. pentru ruperile de panta necesare se vor prevedea 2 pinteni de beton C16/20 avand grosime de 50 cm si adancime de 200 cm si inca un pinten din beton simplu C16/20 amonte si aval de pereul din piatra bruta zidita cu mortar de ciment. deosebit de facil in ce priveste timpii de constructie. compactate simetric de-o parte si de alta a tubulaturii.

IESIRE APA.50 x 3. Ea este o constructie din beton armat semiingropata cu volum util de 4. c.3.2 Camin Drenare Caminul de drenare are rolul preluarii apelor si deversarii ei in emisarul natural.5 Fise tehnice c.70 m. H=25 m Lista echipamentelor si a constructiilor accesorii pentru casa vanelor Nr Simbol Descrierea articolelor Cant.1 Grup pompare alimentare cu apa instalatie de incendiu Q=5l/s. l = 4. c.00 m.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. in urmatoarele situatii: • Goliri pentru spalare rezervor • Goliri accidentale din conducta de preaplin • Colectarea si evacuarea apei de la ministatia de epurare • Colectarea apei cursa accidental de la casa vanelor Acesta este un camin tip rectangular cu volum util 1.00 m. INCENDIU 1 Filtru de golire 2 FD Tub cu o flansa sudata si un capat drept 3 f Flansa de incastrare in pereti de beton 4 G Gol in beton pentru piese de trecere 5 FF Tub cu doua flanse sudate Proiect Tehnic 1800 Pag 36 / 229 .00 x 1. necesara realizarii instalatiilor hidraulice ale rezervoarelor cu urmatoarele componente: • conducta de alimentare a rezervorului DN 100 • conducta de ieşire din rezervor respectiv de distribuţie DN 150 • conducta de preaplin DN 100 • conducta de golire a rezervorului DN 100 • conducta pentru evacuarea apei din rezerva de incendiu DN 100 • bypass intre conducta de alimentare si conducta de plecare DN 100 • grupul de pompare pentru incendiu pe conducta DN 100 c. Instalatii Hidraulice c.3.00. Lucrarile includ: • Curatirea terenului de ierburi si buruieni • Sapatura cu buldozerul in profile mixte • Compactare umpluturi si sapaturi c.50 m.50 m si H=3. [buc] 1 1 3 3 1 Diam1 [mm] 150 150 150 150 150 Diam2 [mm] Lungime [mm] 250 2000 Lista instalatiilor Hidraulice .00 x 1.1 Casa Vanelor.3.2 TERASAMENTE GOSPODARIE APA Terasamentele pentru gospodaria cu apa se realizeaza pentru a aduce platforma necesara gospodariei de apa de la panta naturala la o panta de 3-5%.3. Constructie Camera vanelor are dimensiunile exterioare de L = 5.3 Conducta evacuare emisar .3.3 CASA VANELOR c. si pereti de grosime de 25 cm.5.PVC 160 Conducta de evacuare ape catre emisar conduce apele colectate de caminul de drenare spre emisarul apropiat Gospodariei cu apa. H = 3.4 Casa Vanelor.3. Judet Valcea SC CivilCAD SRL c.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea Nr Simbol
Descrierea articolelor

SC CivilCAD SRL Cant. [buc] 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 5 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 5 6 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 Diam1 [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 100 100 Diam2 [mm] 100 150 Lungime [mm] 250 440 440 350 200 1800 220 550 1700 2500 30

6 G Gol in beton pentru piese de trecere 7 T Teu inegal cu 3 flanse 8 T Teu egal cu 3 flanse 9 V Vana plata cu sertar si corp cauciucat 10 GTF Compensatori de montaj cursa lunga 11 FF Tub cu doua flanse sudate 12 QFF Cot 90O cu doua flanse 13 FF Tub cu doua flanse sudate 14 FF Tub cu doua flanse sudate 15 FD Tub cu o flansa sudata si un capat drept 16 PFA Cupling de foarte mare toleranta 18 Beton pentru sustinere conducte B150 (34x34x40 cm) 19 Suport fixare conducta sub placa Lista instalatiilor Hidraulice - GOLIRE APA si PREAPLIN 20 GTF Compensatori de montaj cursa lunga 21 V Vana plata cu sertar si corp cauciucat 22 T Teu egal cu 3 flanse 23 FD Tub cu o flansa sudata si un capat drept 27 Beton pentru sustinere conducte B150 (27x27x40 cm) 28 QFF Cot 90O cu doua flanse 32 FF Tub cu doua flanse sudate 33 FF Tub cu doua flanse sudate 34 FF Tub cu doua flanse sudate 37 Suport fixare conducta pe pereti 38 f Flansa de incastrare in pereti de beton 39 G Gol in beton pentru piese de trecere 42 Palnie cu o flanse 43 FF Tub cu doua flanse sudate 44 FF Tub cu doua flanse sudate Lista instalatiilor Hidraulice - INTRARE APA + BYPASS 24 PFA Cupling de foarte mare toleranta 25 FD Tub cu o flansa sudata si un capat drept 26 T Teu egal cu 3 flanse 27 Beton pentru sustinere conducte B150 (27x27x40 cm) 28 QFF Cot 90O cu doua flanse 29 V Vana plata cu sertar si corp cauciucat 30 GTF Compensatori de montaj cursa lunga 31 FF Tub cu doua flanse sudate 32 FF Tub cu doua flanse sudate 33 FF Tub cu doua flanse sudate 34 FF Tub cu doua flanse sudate 35 FF Tub cu doua flanse sudate 36 V Vana cu flotor pentru control nivel 37 Suport fixare conducta pe pereti 38 f Flansa de incastrare in pereti de beton 39 G Gol in beton pentru piese de trecere 41 FF Tub cu doua flanse sudate Lista instalatiilor Hidraulice - CAMIN EVACUARE APE 16 PFA Cupling de foarte mare toleranta 50 MD Tub cu mufa standard si un capat drept 51 S Sifon standard de pardoseala
Proiect Tehnic

100

200 300 440 1700 180 2000 1100 350

130 1400 1300 30 1500 360 180 350 200 1620 2000 1100 350 1300 150

100

1050 30 110

Pag 37 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea Nr Simbol
Descrierea articolelor

SC CivilCAD SRL Cant. [buc] 1 1 1 1 2 1 1 Diam1 [mm] 100 100 100 150 150 100 100 Diam2 [mm] Lungime [mm] 300 120 1000 700 440 30 1500

52 DD Teava cu doua capete drepte 53 QMM Cot 90O cu mufe 54 DD Teava cu doua capete drepte 55 MD Tub cu mufa standard si un capat drept Lista instalatiilor Hidraulice – Grup PSI 7 T Teu inegal cu 3 flanse 24 PFA Cupling de foarte mare toleranta 25 FD Tub cu o flansa sudata si un capat drept

100

c.4 REZERVOR DE INMAGAZINARE
c.4.1 Rezervor Structura Metalica c.4.1.1 Fise tehnice c.4.1.1.1 c.4.1.1.2 Rezervor Structura Metalica Traductor nivel 0-5m, 4-20mA, 40m cablu

Pentru inmagazinarea apei se foloseste un rezervor realizat din panouri de otel acoperite cu email vitrificat. Marele avantaj al acestor rezervoare constă în faptul că nu este necesară protecţia împotriva coroziunii, nu necesită membrană, nu favorizează depuneri pe pereţii rezervorului iar igienizarea se face cu multă uşurinţă. Punerea în operă a rezervoarelor se efectuează în conformitate cu prescripţiile producătorului şi cu normativele I9 – 1994 şi I22 – 1999. Se montează suprateran de către personalul calificat al furnizorului, sub supravegherea personalului tehnic instruit în acest scop de către producător. Rezervoarele trebuie sa aiba agrement tehnic si sa fie avizate de către CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII din cadrul MINISTERULUI DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR, iar materialul este avizat sanitar. c.4.1.2 Caracteristici tehnice si geometrice generale: Fundaţie Diametrul nominal rezervor 12.80 ml Diametrul fundaţiei de beton 14.00 ml Diametrul săpăturii 15.00 ml Raza nominală rezervor 6.40 ml Raza amplasare bolţ 6.445 ml Raza interioara canal amplasare bolţ 6.30 ml Raza exterioară canal amplasare bolţ 6.65 ml Perimetru rezervor 40.20 ml Suprafaţa săpăturii 176.63 m2 Suprafaţa fundaţiei de beton 153.86 m2 Rezervor metalic Dimensiuni panouri metalice curbate Număr de panouri pe inel Înălţime rezervor Număr de inele necesare Număr de panouri metalice necesare
Proiect Tehnic

2682x1400 mm 15 buc. 4.23 ml 3 inele 45 buc.
Pag 38 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

Distanţa între bolţurile de ancoraj Număr de bolţuri necesare Hidraulica Volum total Rezervor Volum util rezervor Volum Rezerva de incediu Volumul de avarie

1.347 ml 30 buc. 544 mc 500 mc 108 mc 158 mc (68% din V compensare orara)

Din calculul hidraulic cu programul EPANET rezulta urmatoarea curba de functionare pentru realizarea normala (fara incendiu sau avarie) a alimentarii cu apa in regim de consum maxim orar:

Aceasta curba de functionare nu afecteaza rezerva destinata incendiului. Rezervorul s-a dimensionat la Vutil = 500 m3, asigurand combaterea unui incendiu timp de 3 ore la un debit de 10 l/s, cu o rezerva de incendiu de 108 m3. Incendiul s-a calculat la orele 18 – 19 – 20 atunci cand consumurile de apa sunt cele mai mari.

Proiect Tehnic

Pag 39 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

Graficul de lucru al rezervorului pentru combaterea incendiului arata astfel:

In acest caz, nodul de retea J1158 este nodul cu cel mai defavorizant hidrant din punct de vedere al presiunii de lucru si al lungimii de retea pana la el. De asemenea in cazul aparitiei unui incendiu este de preferat ca consumurile sa se opreasca in orele imediat urmatoare pentru a facilita refacerea rezervei de incendiu intr-un timp cat mai scurt. Curba de consum pentru nodul cu hidrantul cel mai defavorizant din punct de vedere hidraulic:

c.4.1.3 Descrierea constructiva rezervor Panourile sunt realizate din oţel şi supuse unor procese de debitare, găurire, curăţire şi sablare, curbare, spălare chimică, aplicarea unui spray special, uscare, pulverizarea unei pulberi de sticlă şi introducerea panourilor într-un cuptor la o temperatură de +850°C rezultând un material de sine stătător. Materialele, proiectarea şi fabricarea rezervorului sunt în conformitate cu : „DESIGN OF VITREOUS AND PORCELAIN ENAMEL COATED BOLTED STEEL TANKS FOR THE STORAGE OR TREATMENT OF WATER OR MUNICIPAL OR INDUSTRIAL EFFLUENTS AND SLUDGES – ISO 28765 : 2008” (PROIECTAREA REZERVOARELOR REALIZATE PRIN ÎMBULONAREA PANOURILOR CU SUPRAFEŢE ÎMBRĂCATE ÎN STICLĂ SAU PORŢELAN, PENTRU STOCAREA APELOR, APELOR UZATE, EFLUENŢILOR INDUSTRIALI ŞI A NĂMOLURILOR – ISO 28765 : 2008)
Proiect Tehnic Pag 40 / 229

în conformitate cu procedurile legislaţiei în domeniu respectiv Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. acest canal se betonează. Rezervorul are prevăzut la primul inel (inelul de bază) o gură de acces cu flanşă cu diametrul ø800. Punerea în operă a rezervoarelor se efectuează în conformitate cu prescripţiile producătorului şi cu normativele I9 – 1994 şi I22 – 1999. Pentru închidere. pulbere de sticlă. prezintă siguranţă mare în exploatare nefiind necesară protecţie împotriva coroziunii. mastic etc) precum şi tehnologia de prelucrare permit realizarea unor produse cu o durată de viaţă estimată de minim 30 ani conform ISO 15686 partea 1. Fabricarea rezervoarelor din panouri de oţel acoperite cu email vitrificat se realizează în conformitate cu standardele EN 15282 şi EN 14483 iar constanţa calităţii produselor este asigurată prin executarea unui control intern în conformitate cu procedurile Sistemului de Management al Calităţii.BS EN 10149 pentru oţel tip HSLA4 . la partea superioară. sub supravegherea personalului tehnic instruit în acest scop de către producător. Certificat de Calitate. Structura metalica a rezervorului este proiectată în concordanţă cu criteriile standard pentru încărcări hidraulice. La seism s-a luat în considerare zona seismica „8”. Proiect Tehnic Pag 41 / 229 . vânt. rezervorul are prevăzut un acoperiş din panouri sandwich.BS EN 10025 pentru oţel tip S235 JR . 265/2006. 2. Rezervorul se montează pe o fundaţie circulară de beton armat cu oţel beton PC 52 pentru inel şi plasă sudată ø6 x ø6 cu ochiuri de 10 x 10 pentru radier.BS 1768 . 3. Produsele nu fac obiectul unor cerinţe speciale la incendiu. zăpadă. Produsele nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor la utilizarea lor în condiţii normale. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Părţile componente ale rezervoarelor încorporează următoarele standarde europene sau specificaţii tehnice armonizate : . în care se realizează perimetral un canal cu dimensiunea de 350 x 150 mm necesar montării cornierului laminat pentru fundaţie şi a bolţurilor de ancoraj.BS 7793 partea 1 . Acoperişul este prevăzut cu o gură de ventilaţie ø500 şi o gură de inspecţie ø444. Agrement Tehnic. După montarea primului inel al rezervorului.BS EN ISO 1461 Materialele utilizate (oţel.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Rezervorul se montează suprateran de către personal calificat. 319/2006 şi Legea Protecţiei Mediului nr.BS 3692 . La livrare produsele vor fi însoţite de Declaraţia de Conformitate. Betonul din inel şi radier are marca B 300 cu grad de permeabilitate P12.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. piuliţe. şaibe) • mastic pentru etanşarea panourilor curbate la îmbinările cu bolţuri. • acoperiş.5 mm grosime.5 mm Cornier suport termoizolatie 60x60x6 cu L=60 mm Bolt ancoraj M20/200 Garnituri de cauciuc Placa metalica curbata 2682.5x1400 mm de 2. PERETE REZERVOR Cornier laminat la fundatie 70x70x6 cu L=2682. • corniere de vânt galvanizate.5x1400 mm de 2. si princip Bratara anncorare tiranti Piese prindere suporti grinda cu 5 goluri de prindere Piese prindere suporti grinda cu 3 goluri de prindere Suport montare grinzi principale Suport montare grinzi secundare Panou acoperis ISAC3 L=13500 Panou acoperis ISAC3 L=12500 Panou acoperis ISAC3 L=11500 Panou acoperis ISAC3 L=10000 Panou acoperis ISAC3 L=7000 Holsurub 5.5 mm Eclisa cornier la partea superioara cu L=450 mm Cornier suport termoizolatie (cladding rails) 50x50x5 cu L=2682. Centralizatorul elementelor componente ale rezervorului metalic Nr.5 mm grosime "inel 2" Placa metalica curbata 2682. • profile din tablă cu lăţimea de 100 mm pentru fixarea termoizolaţiei la pereţi. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumirea elementului A. • mastic şi amorsă pentru realizarea scafei perimetrale de etanşare a rezervorului. Kit-ul de instalare va conţine : • panouri curbate de oţel fuzionat cu sticla.0 mm grosime "inel 3" Placa metalica curbata 2682. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Pentru protecţia la îngheţ. ACOPERIS Stalp central Ø100 Grinzi principale tip U sectiune de 300x65 Grinzi secundare tip U sectiune de 300x65 Grinzi secundare tip U sectiune de 300x65 Tiranti rigidizare grinzi tip 1 Tiranti rigidizare grinzi tip 2 Tiranti rigidizare grinzi tip 3 Piese imbinare intre grinzile sec. • corniere galvanizate pentru rigidizare la partea superioară. • componentele necesare îmbinării panourilor (bolţuri.3x175 GT12 Cantitate [buc] 15 15 15 45 225 75 30 15 15 15 266 672 1965 80 1 1 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 6 6 2 2 2 2 400 Pag 42 / 229 Proiect Tehnic . pentru pereţi este prevăzută izolaţie termică cu vată bazaltică de 100 mm grosime cu densitate de 40 kg/m³. • corniere pentru fixarea rezervorului de fundaţia de beton prin bolţuri de ancoraj. • scară de acces. protecţia acesteia făcându-se cu tabla cutată de 0.5x6.0 mm grosime "inel 1" Bolturi fixare intre placi pe verticala si orizontala de culoare albastra Bolturi fixare intre placi pe verticala si orizontala de culoare gri Bolturi fixare intre placi pe verticala si orizontala de culoare neagra Bolturi fixare gura vizitare Gura vizitare Ø800 B. în urma calculelor termice.5 mm Cornier laminat la partea superioara60x60x6 cu L=2682.5x1400 mm de 3.

Başa se realizează sub inelul fundaţiei de beton de 2. • 1 priza generala externa de alimentare • 1 tablou de siguranta automat.1.38 m este impartit in camera operationala si un grup sanitar. Dotare standard: • 1 usa pentru exterior 900x2100 mm cu geam dublu. astfel nu mai este necesară practicarea unor goluri în panourile metalice a acestuia şi implicit a izolaţiei termice a lor. îmbinare care se realizează prin flanşe. Poziţionarea pieselor de trecere în diafragma de beton a başei se face la 35 cm de la fundul acesteia ceea ce permite posibilitatea de montaj în başă a conductelor hidraulice. în radierul de beton este prevăzută o başă sub inelul fundaţiei de beton care se continuă în radierul de beton al fundaţiei.2 Panou automatizare dispecer PLC Gateway radio pentru automatizare 6 puturi c.4. 700x2100mm • impartirea camerelor si dotarea cu instalatii si mobilier se face conform desenului tehnic de detaliu • instalatii sanitare de exterior si de interior conform listelor • instalatii de incalizire (2 calorifere electrice) Proiect Tehnic Pag 43 / 229 . Grupul sanitar este racordat la conducta de distributie principala printr-o conducta de PEHD DN25 si la Ministatia de epurare prin conducta de PVC DN160.5.55 m înălţime. faciliteaza si accesul instalaţiilor hidraulice.1 Container de exploatare c. • perete despartitor cu usa plina. ceea ce elimină posibilitatea de îngheţ a acestora. Dimensiunea başei în interiorul rezervorului este de 2 m lungime.50 m lungime.2 Constructii Containerul de Exploatare cu dimensiuni de 6. Fundatia rezervorului. Pozarea conductelor de intrare şi ieşire din rezervor se face la o adâncime de cca 0. 2 convectoare electrice 2kw.1.1 Fise tehnice c. • 3 ferestre oscilobatante 500x1100 mm cu geam dublu. Container tip.2 Fundatie Rezervor Proiectarea fundaţiei din prezentul proiect se va reverifica de furnizorul rezervorului în baza studiului geotehnic pus la dispoziţie de către beneficiar. În acest sens în interiorul rezervorului.5 CONTAINER DE EXPLOATARE c. Daca fundatia trebuie modificata aceasta se va realiza printr-un proiect tehnic nou de fundare care se va atasa prezentului proiect.5.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. c. De asemenea toate conductele vor fi pozate în interiorul rezervorului.90 m sub cota terenului deci sub limita de îngheţ. Dimensiunile geometrice si modul de realizare a fundatiei este conform planselor de detaliu si a caietelor de sarcini aferente. • 2 plafoniere 2x100w. • 2 prize de curent 16A 2P+T.25 m lăţime şi 35 cm grosime.5.15 x 2. Judet Valcea SC CivilCAD SRL c.5. 1 m lăţime şi 1. Intrarea conductelor în interiorul rezervorului se face prin peretele başei prin intermediul unor piese de trecere montate înainte de turnarea betonului. 1. pe langa realizarea functiei de baza.

2 Constructii Containerul de Tratare cu dimensiuni de 6.1 Container de Tratare c. nu este termoizolata.6. Rama de baza portanta.6. Greutatea containerului este de 1200 kg. K=0. densitate 40 kg/mc. Container de tratare este impartit astfel: • Camera de dozare si masurare a debitelor care ies spre distributie • Birou administrativ dotat cu un birou • Laborator instalatii de dozaj cu dotari pentru prelevare probe. rezistent la umiditate.1. Dotare standard: Proiect Tehnic Pag 44 / 229 . Culoarea panourilor este alba. este realizata din profile de metal galvanizat cu grosime de 15/10 mm. Panouri pentru acoperis tip sandwich din tabla galvanizata prevopsita cu caneluri la partea exterioara si neteda la interior. orificii de ridicare pozitionate pe acoperis pentru manipulare. Acest container are rolul de a trata apa pompata de la puturi inainte de intrarea in rezervor si de a inregistra volumul de apa totala intrata. tip sandwich din tabla galvanizata prevopsita.38 m este impartit in camera operationala si camera de clorinare. Panouri pereti. realizate din profile metalice galvanizate. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Podeaua este din PAL 18 mm. grosime panou=80mm in caneluri si 40mm in partea neteda.2 Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu c. densitate 40 kg/mc. K=0.45Kcal/mp h C.3 Fundatia pentru container Fundatia pentru container este cu 25 cm mai mare decat dimensiunile containerelor si este formata din doua straturi: • Beton de fundatie B75 (C4/5) in grosime de 15 cm • Nisip 10 cm c.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. vopsite la temperatura inalta.1 Fise tehnice c.6. elemente de colt verticale independente interioare si exterioare.5. acoperit cu linoleu omogen pentru trafic intens.6 CONTAINER DE TRATARE c.6. Masurarea calitatii apei este realizata automat prin: o Instalatie de stocare si dozare hipoclorit de sodiu o Senzor prelevare apa tratata cu hipoclorit o Vane de reglaj pentru senzor masurare clor o Senzor de clor rezidual o Regulator de clor o Recipient depozitare hipoclorit de sodiu o Injectie automata solutie hipoclorit de sodiu Container tip.15 x 2. cu miez din spuma poliuretanica.1. cu izolatie intermediara din spuma poliuretanica. c. capacitatea portanta=220 kg/mp. grosime totala pereti=40mm.42Kcal/mp h C.

6. cu miez din spuma poliuretanica.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. rezistent la umiditate. c. orificii de ridicare pozitionate pe acoperis pentru manipulare. elemente de colt verticale independente interioare si exterioare. densitate 40 kg/mc. 700x2100mm impartirea camerelor si dotarea cu instalatii si mobilier se face conform desenului tehnic de detaliu instalatii sanitare de exterior si de interior conform listelor instalatii de ventilatie camera de dezinfectie din container instalatii de incalizire (2 calorifere electrice) Podeaua este din PAL 18 mm.45Kcal/mp h C. nu este termoizolata.1 Pompa Dozatoare Este o pompa cu dozare analogica cu microprocesor pentru diferite moduri de lucru. Greutatea containerului este de 1200 kg. Panouri pentru acoperis tip sandwich din tabla galvanizata prevopsita cu caneluri la partea exterioara si neteda la interior. vopsite la temperatura inalta. K=0. 2 ferestre oscilobatante 500x1100 mm cu geam dublu 1 fereatra oscilobatanta 1050x1100 mm cu geam dublu 2 plafoniere 2x100w. Panouri pereti. acoperit cu linoleu omogen pentru trafic intens.42Kcal/mp h C. cu izolatie intermediara din spuma poliuretanica. c. tip sandwich din tabla galvanizata prevopsita. densitate 40 kg/mc. K=0. Culoarea panourilor este alba.6. Circuitul electronic receptioneaza semnalul de la senzorul de clor si il transmite la pistonul electromagnetic care actioneaza o diafragma din teflon. perete despartitor cu usa plina. 2 convectoare electrice 2kw. realizate din profile metalice galvanizate. grosime totala pereti=40mm. Rama de baza portanta. 1 priza generala externa de alimentare. Model Debit max L/h 9 Pres Max Bar 10 Frecventa Imp/min 120 Volum Injective ml/imp 1. grosime panou=80mm in caneluri si 40mm in partea neteda. este realizata din profile de metal galvanizat cu grosime de 15/10 mm.3 Fundatia pentru container Fundatia pentru container este cu 25 cm mai mare decat dimensiunile containerelor si este formata din doua straturi: • Beton de fundatie B75 (C4/5) in grosime de 15 cm • Nisip 10 cm c. capacitatea portanta=220 kg/mp.11 Inaltime Aspiratie M 2 Greutate Kg 3 Putere consumata Watts 60 Pag 45 / 229 Proiect Tehnic . 1 tablou de siguranta automat.4 Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu Aparatul de clorinare este montat in containerul de tratare si are urmatoarele functionalitati: • Stocarea si dozarea hipocloritului de sodiu • Ajustarea acestui dozaj in functie de parametrii cititi de senzorul de prelevare a apei tratate.6. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • • • • • • • • • 2 usi pentru exterior 900x2100 mm cu geam dublu.4. 2 prize de curent 16A 2P+T.

4 ml/impuls Buton pentru scaderea valorii Buton pentru cresterea valorii Buton selectare mod de lucru Buton de lansare in executie Display LED de functionare LED de impuls LED de functionare in mod 1xN LED de functionare in mod 1XN (M) LED de functionare in mod 1:N Caracteristici tehnice : Frecventa injectie : 0 – 100 impulsuri/min Volum injectie reglabil Divizor / Multiplicator impulsuri : 1 100 Adancimea maxima de aspiratie : 1 m Temperatura ambientala : 5 – 45 °C Grad protectie : IP65 Cap cu degazare automata Materiale: Carcasa – PP armata cu fibra de sticla Cap pompa: PP/PVDF Diafragma: PTFE Furtun suctiune: PVC/PE Furtun injectie: PE Corp valva injectie: PP/PVDF Conector injector: PP/PVDF (bila sticla. arc: HASTELLOY C276) Proiect Tehnic Pag 46 / 229 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Parametrii din tabel sunt pentru presiunea maxima a coloanei de apa unde se face injectia si la un volum de injectie de 100% La presiune atmosferica debitul maxim injectat este de 1.

refulare 3 – cutie siguranta *optional 4 – pompa dozatoare 5 – cablu electric 220V 6 – furtun amorsare 7 – furtun absorbtie 8 – flotor ( indicator nivel) 9 – sorb 10 – debitmetru cu impuls DN 100 c. 3. Proiect Tehnic Pag 47 / 229 . Judet Valcea SC CivilCAD SRL 2.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Debitmetru cu impuls DN 100. Vas stocare hipoclorit 100 litri DSP100 Schema montaj: Vas stocare LEGENDA: 1 – Injectie clor 2 – furtun presiune pt.7 ILUMINAT EXTERIOR Descrise in Anexa 1.Memoriul Tehnic de specialitate pentru alimentarea cu energie electrica .

care cuprinde decantorul primar.Statie de Epurare Parametrii tehnici si tehnologici ai statiei sunt prezentati In tabelul urmator: Tip Nr. Epurarea are loc integral într-un singur container.0 m Proiect Tehnic Pag 48 / 229 . Modul de montare se realizeaza conform descrierilor detaliate din Obiectul 4. Staţia de epurare este compactă. Poarta de acces se va executa din aceleasi materiale.8 HIDRANT DE INCENDIU Pentru grupul PSI din incinta Gospodariei de Apa se monteaza un hidrant de incendiu DN 100.40 2x Staţiile de epurare pentru ape uzate menajere.75 0. la deschiderea de 4.00 m din plasă de oţel beton OB 37. cu diametrul de 6 mm şi ochiuri de 20 x 20 cm.9 IMPREJMUIRE GOSPODARIA DE APA Pentru zona de siguranţă se va executa un gard de protecţie cu înălţimea de 2. pompă aer-lift şi. Acestea se montează la rândul lor pe stâlpi din ţeavă de oţel diametru 63 mm. de substanta uscata de 4% (m /an) Vidanjari / an (max.evacuare regulata (m ) T .) 3 3 3 3 3 0. formată dintr-un container din masă plastică.75 0. echipate cu sistem de aerare cu bule fine.3 Dimensiuni D/dim. montat pe rame metalice din cornier de OB 37.15 0. Staţia este acoperită cu un capac detaşabil. max 1200/1500 H 2320 Influent mm 1650 Efluent mm 1570 Masa kg 180 Pi W 45 Cantitati 0. monocompacte. în fundaţii de beton.75 CB05 Kg/zi 0. În acest container este amplasat sistemul de aerare ce constă din sistem de distribuţie a aerului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. bazinul de activare şi decantorul secundar. funcţie de condiţiile de utilizare.22 0.25 1. c. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Mini .timp de retinere in decantorul secundar (h) Volum util de acumulare (m ) Productie de namol cu cone. construcţiei şi mărimii.30 3 Parametrii tehnologici Debit mediu zilnic (m3/zi) Incarcare orqanica (kg CBO5/zi) Volumul decantorului primar sj de retinere a namolului (m ) Volumul bazinului de activare (m ) Volumul suportului de biomasa (m ) Volumul decantorului secundar Qomax. suport de biomasă.62 0. aparţin categoriei staţiilor mici de epurare mecanobiologice. datorită principiului de funcţionare. compartimentat. c.07 2 1. LE Q mJ/zi 5K 3-7 0. diametru 20 mm.

00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Proiect Tehnic Pag 49 / 229 . Poarta de acces se va executa în două canaturi.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.5 mc Lopeti cu coada Galeti de tabla zincata Topor tîrnacop tip pompier Lista Dotari Mobilier Scune birou Birou minim 1200 x 700 buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc 2.00 2.00 2. OBS Toate confectiile metalice se vor proteja anticoroziv prin vopsire cu 3 straturi grund şi 2 straturi vopsea.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1. c.00 2.00 1.10 DOTARI Lista dotarilor necesare Gospodariei cu Apa este urmatoarea: Dotari Gospodaria cu apa Simbol Descrierea articolelor UM Cantitate Lista Dotari PROTECTIA MUNCII 11894616 Casca protectie Mănuşi protecţie Ochelari protecţie Mască de cap pentru sudură Şorţ de protecţie din cauciuc Salopetă doc 11823203 Cizme cauciuc Lista Dotari ELECTRICE 20012676 Covor cauciuc electroizolant 1000x1000mm . Alegerea vopselelor şi a grundului se face conform STAS 10702/1 – 83 şi STAS 10128-86 privind clasificarea mediilor. Judet Valcea SC CivilCAD SRL (înălţimea de 2.00 1. Manusi de cauciuc electroizolante Cizme de cauciuc electroizolante Placute avertizoare si indicatoare Lanterna Trusa medicala Cleste patent Surubelnita Trusa tubulara electroizolanta Ochelari de protectie Stingator cu spuma chimica C9 Lampa portativa cu bec 60/24V Dispozitiv mobil pentru descarcarea bateriilor de condensatoare Dispozitiv electroizolant pentru desizolare conductoare Stingator portativ cu CO2 tip G3 Lista Dotari PSI Stingator operativ cu spuma chimica tip C9 Stingator portativ cu praf si CO2 tip P5 Lazi de nisip 0.00 2.0 m faţă de cota terenului natural).00 1. Suprafaţa panourilor va fi 9.6 m2.00 2.00 2.00 1.00 2.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.

68 75 [m] 2.00 In prezentul proiect retelele de distributie sunt realizate acolo unde sunt existente retelele de canalizare (comuna Orlesti) si acolo unde se vor prevedea acestea (in comuna Scundu).26 769. diametre si presiuni nominale este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator conducte PEHD.4 .4 RETELE DE DISTRIBUTIE d. • forma reţelei permite extinderea ulterioară (conform Studiu Fezabilitate Faza I si II).67 275.87 569.00 760.39 110 [m] 4. se propune amplasarea conductelor pe o singura parte a drumului.86 52.207. Proiect Tehnic Pag 50 / 229 .10 355.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.16 134.23 48.20 272.94 125 [m] 951.81 224.113.16 26.63 786.435.808.87 2.14 1.38 172.36 151.75 769.01 1.503.86 383.90 12. • diametrul minim al conductei cu hidranţi este prevazut la 100 mm (interior).89 10.68 63 [m] 1.45 598. PN10.41 443.14 31.1 CONDUCTE SUB PRESIUNE DIN PEHD Centralizatorul conductelor sub presiune din PEHD.18 28.59 26.25 315. cu diametre cuprinse intre 63-180 mm. 0.525.107.808.55 266.257.53 951.DISTRIBUTIE DJ 645 DRUM SATESC FABRICA DRUM VICINAL 72 DRUM SATESC ARGATU DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal .37 7.87 286. Retelele de distributie se vor realiza din conducte din PEHD PE100.18 92. Forma retelei va coincide cu forma retelei de drumuri (strazi) din localitate.82 473.41 251.1 m/s şi maximum 5 m/s.14 160 [m] 6. Judet Valcea SC CivilCAD SRL d) OB.53 140 [m] 1.36 736. Conditiile de care s-a tinut cont la alegerea materialului pentru retele de alimentare cu apa sunt: • sanitare • tehnice • rezistenta la coroziune • rezistenta la presiune • rezistenta la lovitura de berbec • durata de viata peste 50 ani • grad de etanseitate ridicat (nivel minim de pierderi) • executie usoara si durata executiei scurta • economice . PE100.61 180 [m] 6.08 477.63 784.62 155.01 42.97 323.64 66. • viteza apei în conducte este calculata prin calculul hidraulic la min.22 160.30 84.84 2.51 1.25 129.46 4. PE100 pe amplasamente.680.90 484.130.50 345.Distributie Drum Pogoane DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa 303.36 38.22 154.raport optim pret-calitate Reteaua de distributie s-a proiectat tinand cont de urmatoarele conditii: • conductele reţelei vor fi amplasate în afara spaţiului carosabil.20 17.25 TOTAL Ob.71 856.183.079.760.07 4.55 190.495.04 270.779. PN10 Denumire Amplasament Lungime conducte PEHD cu Diametru … [mm] Total [m] 24.03 1. Tinand cont de dimensiunea localitatii si deoarece drumurile nu sunt modernizate.

pe reţea sunt prevazute vane pentru izolarea de tronsoane de 500-1000 m. toate bransamentele viitoare se recomanda a fi contorizate.ADUCTIUNI TOTAL Ob. sub conducta de gaz şi sub cablurile electricetelefonice. conducta nu funcţioneaza sub vacuum. pierderea de apă din reţea. la minimum 3 m de acesta (în trasee paralele).2 . Spălarea reţelei se realizeaza sistematic (de regulă anual) sau după reparaţii. la probă. 1%). d. vanele fiind aşezate direct în pământ (ingropate) prevazute cu capac si tija de manevrare.DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL DJ 645 DRUM SATESC FABRICA DRUM VICINAL 72 DRUM SATESC ARGATU DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal Aductiuni Drum Pogoane DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa Denumire Amplasament 1 1 90 buc 1 1 110 buc 2 60 62 5 1 1 1 9 1 7 1 6 6 5 17 2 1 4 1 Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 90O 63 160 180 200 [buc] [buc] [buc] [buc] 1 1 4 1 1 4 1 2 2 Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 60O 75 110 180 [buc] [buc] [buc] 6 6 1 1 4 4 Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 45O 75 110 180 [buc] [buc] [buc] 8 8 2 1 1 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6 6 5 15 1 2 1 9 2 8 160 buc 1 1 180 buc 1 1 Fitinguri sudura cap la cap Teu Redus 180 160 140 125 125 110 110 110 buc buc buc buc 1 1 1 1 3 3 2 2 90 75 buc 1 2 3 90 63 buc 1 1 110 90 buc 1 58 59 5 110 75 buc 1 9 10 1 1 1 Fitinguri sudura cap la cap Reductii 110 125 125 140 63 110 75 125 buc buc buc buc 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 160 140 buc 1 1 160 110 buc 1 1 180 160 buc 1 1 180 125 buc 1 1 1 2 1 1 1 1 Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 30O 75 110 140 160 180 [buc] [buc] [buc] [buc] [buc] 3 3 9 9 1 1 2 2 8 8 TOTAL Ob. 8 m pentru clădiri cu parter. 12 m pentru clădiri cu un nivel.2 NODURI RETELE Pe distributie s-au detaliat 18 noduri detaliate in Antemasuratoare si Listele de cantitati.ADUCTIUNI TOTAL Ob. deoarece conductele sunt din material plastic branşamentele vor fi realizate pe viitor cu priză cu colier. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • • • • • • • • conducta de apă este amplasată la o cotă mai mare decât a viitorului colector de canalizare. Dacă acest lucru nu este posibil se va proceda la spălare folosind şi aer comprimat introdus printr-o cişmea de capăt de tronson. Cantitati Fitinguri la noduri (aductiuni + distributie) Denumire Amplasament Fitinguri sudura cap la cap Teu Egal 75 buc TOTAL Ob.0. presiunea calculata pentru branşament este de min. pentru a produce. presiunea apei în reţea nu depăşeşte 60 m.5 presiunea de regim) şi la vacuum . în cazuri convenabile aerisirea se poate face şi prin cişmele/branşamente.8 bari.2 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Pentru aceasta vor fi folosite cişmelele sau hidranţii. min. pe tronsoane controlate. 7 m la hidranţii în funcţiune. la capetele de conducte sunt prevăzute cişmele si/sau branşamente.4 . iar la schimbarea de pantă vor avea vane de golire respectiv aerisire.DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL DJ 645 DRUM SATESC FABRICA DRUM VICINAL 72 Proiect Tehnic Pag 51 / 229 . 3-4 m la cişmele. conductele vor avea panta. 16 m pentru clădiri cu 2 etaje. conductele vor fi probate la presiune (de regulă 1.4 . va respecta condiţiile SR EN 850 (max. viteze de curgere a apei de peste 1 m/s. 1%. cişmelele sunt de tipul cu închiderea apei în pământ.

Distributie Drum Pogoane DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa 7 3 8 6 6 2 4 4 3 1 2 2 37 2 1 2 21 35 10.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.ADUCTIUNI TOTAL Ob.DISTRIBUTIE DJ 645 DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa 15 14 Pag 52 / 229 .4 .20. 15 3 4 5.13. 17 16 7 8 6 9 11 12 13 19.Distributie Drum Pogoane DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa Denumire Amplasament 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 8 1 2 2 6 Fitinguri sudura cap la cap Mufa Electrosudabila 75 buc 2 4 6 1 90 buc 4 2 6 110 buc 6 19 25 1 1 3 1 3 1 1 4 1 1 1 6 6 2 2 2 2 2 2 2 125 buc 2 2 1 140 buc 15 15 1 160 buc 5 5 3 2 180 buc 5 5 Capat Flansa sudura cap la cap Diametru teava 75 buc 4 12 16 2 125 buc 2 2 2 180 buc 2 2 Dop uri 63 buc 140 140 25 4 7 9 7 7 11 5 5 4 17 Teu Compre siune 75/63 buc 31 31 4 4 Piesa de bransare intarita 125 2" buc 5 5 5 140 2" buc 9 9 9 160 2" buc 34 34 13 180 2" buc 35 35 Noduri retea TOTAL Ob.4 .2 . 21 1 2 d.DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL DJ 645 DRUM SATESC FABRICA DRUM VICINAL 72 DRUM SATESC ARGATU DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal Aductiuni Izlaz comunal . este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator Hidranti Sat Denumire Amplasament Total [buc] 64 24 2 1 1 2 1 1 1 2 29 110 [buc] 19 8 2 1 1 2 1 1 1 2 Hidranti DN100 pe conducte cu DN … 125 140 160 180 [buc] [buc] [buc] [buc] 3 9 19 14 3 9 4 200 [buc] Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Orlesti Procopoaia Procopoaia Procopoaia Scundu Scundu Proiect Tehnic TOTAL Ob.3 HIDRANTI DE INCENDIU Centralizatorul Hidrantilor pe amplasamente. Judet Valcea Denumire Amplasament Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 90O 63 160 180 200 [buc] [buc] [buc] [buc] Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 60O 75 110 180 [buc] [buc] [buc] Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 45O 75 110 180 [buc] [buc] [buc] SC CivilCAD SRL Fitinguri sudura cap la cap Coturi Coturi 30O 75 110 140 160 180 [buc] [buc] [buc] [buc] [buc] DRUM SATESC ARGATU DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal Aductiuni Izlaz comunal .

este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator cismele stradale Denumire Amplasament Total [buc] 93 30 1 1 2 1 2 5 1 2 1 5 41 1 63 [buc] 75 [buc] 9 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4 21 1 20 90 [buc] Cismele stradale pe conducte cu DN … 110 125 140 160 [buc] [buc] [buc] [buc] 24 4 12 24 11 4 12 3 TOTAL Ob.4 .4 CISMELE STRADALE Centralizatorul cismelelor stradale pe amplasamente. după hidrant există cel puţin o cişmea/branşament. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Hidrantii prevazuti sunt subterani DN100 (pericol de lovire sau distrugere datorita spatiului mic disponibil intre partea carosabila si proprietati private). La capetele retelelor s-au prevazut cismele stradale. 500 m în celelalte zone. Presiunea la cişmele va fi de min. Diametrul minim al conductei cu hidranţi este de min. pentru verificarea lui şi pentru spălarea reţelei.DISTRIBUTIE DJ 645 DRUM SATESC FABRICA DRUM SATESC ARGATU DRUM VICINAL 73 DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI DJ 645 Drum Satesc Valea cu apa 180 [buc] 20 200 [buc] 1 De-a lungul retelei sunt prevazute cismele stradale. 3-4 m. In calculul hidraulic sa considerat debitul unei cismele de 0. Ei sunt amplasaţi la 100 m în spaţiile continuu construite şi la max.15 l/s. Hidranţii de incendiu se amplasează în afara carosabilului. fara camin. 100 mm (interior).Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. nu sunt amplasaţi pe conducte moarte (fără circulaţie de apă). Poziţia şi numărul de hidranţi au fost realizate in functie de grupul de locuinţe care a trebuit protejat si au fost amplasaţi în locul în care presiunea este mai mare. prevazuti cu un robinet ingropat. la minimum 5 m de peretele construcţiei. Apa din reţea poate ajuta şi la stingerea incendiului (reţea de joasă presiune) cu dotările suplimentare necesare pentru combaterea incendiului. Deoarece pe reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu atunci se va face o verificare la funcţionarea în caz de incendiu (ca reţea de joasă presiune) cu presiune de funcţionare la oricare dintre hidranţii de 7 m CA. Semestrial fiecare hidrant va fi deschis 1-5 minute. Proiect Tehnic Pag 53 / 229 . cu închiderea apei în subteran ca o protecţie contra îngheţului. d. într-o zonă protejată dar uşor accesibilă şi marcaţi vizibil pe un suport stabil. Acestea sunt asezate la maximum 300 m una fata de cealalta. actionat printr-o tija de la suprafata pamantului. După hidrant există cel puţin o cişmea prevazuta.

DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL DJ 645 DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal Aductiuni Izlaz comunal . Acestea au diametrele DN 50.5 VANE DE RAMIFICATIE SI SECTORIZARE Centralizatorul Vanelor de Ramificatie si Sectorizare pe amplasamente. Acestea sunt montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare. Denumire Amplasament Total [buc] 3 23 26 11 1 3 1 2 8 63 [buc] 1 75 [buc] 2 Camine de golire Din care montate pe 90 110 125 140 160 [buc] [buc] [buc] [buc] [buc] 3 1 1 1 2 1 2 7 2 2 8 8 180 [buc] 10 200 [buc] TOTAL Ob. 65.2 . este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator Vane de Ramificatie si Sectorizare Denumire Amplasament Vane de fonta ingropate cu Diametrul … [mm] Total [buc] TOTAL Ob.Distributie DJ 645 7 41 48 13 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 1 16 50 [buc] 4 4 65 [buc] 2 5 7 1 1 1 1 1 80 [buc] 1 1 100 [buc] 14 14 6 125 [buc] 2 2 2 150 [buc] 20 20 4 200 [buc] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15 4 2 Pentru intersectii si separarea tronsoanelor foarte lungi sunt prevazute vane de separare a tronsoanelor de retea.ADUCTIUNI TOTAL Ob. 100. 125 si 150mm.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.80.Distributie Drum Pogoane DJ 645 1 Caminele de golire au rolul de a da posibilitatea de a goli apa din reteaua de distributie in cazul aparitiei unei avarii pentru a facilita realizarea lucrarilor de reparatie.DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL DJ 645 DRUM VICINAL 72 DRUM SATESC ARGATU DRUM SATESC RUGU DRUM SATESC SCOALA DRUM COMUNAL ORLESTI DRUM SATESC HOTAR DRUM SATESC LIZA DRUM SATESC SCOALA DRUM SATESC JITIENI Izlaz comunal Aductiuni Izlaz comunal . este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator Camine de golire.4 .6 CAMINE DE GOLIRE Centralizatorul Caminelor de golire pe amplasamente. Proiect Tehnic Pag 54 / 229 .2 .4 .ADUCTIUNI TOTAL Ob. d. Judet Valcea SC CivilCAD SRL d.

41 TOTAL Ob. cu foraj orizontal nedirijat (aşa zise „cârtiţe" sau „rachete").86 160 buc [m] 2 20.8 SUBTRAVERSARI DRUM JUDETEAN Deoarece este vorba de subtraversarea cu conducte de apa potabila. Proiect Tehnic Pag 55 / 229 . B = 1 m.2 . H = adâncimea subtraversării. Centralizatorul Travesrsarilor pe amplasamente. Aceste echipamente funcţionează cu aer comprimat şi înaintează printr-o mişcare de percuţie.4 .45 Subtraversari Drum Judetean Din care: 110 75 buc [m] buc [m] 5 43. unghiul de intersectie intre axa conductei si axa caii de comunicatie este de 90O.63 343.Subtraversari Drum Judetean Denumire Amplasament Total buc 108 70 38 [m] 879.5 m. realizarea forajelor dirijate se va realiza confor STAS 9312-87 cu urmatoarele considerente tehnice: subtraversarile s-au amplasat pe sectoarele de drum pe zonele de aliniamente ale acestora.32 334. la care se adaugă o zonă adiacentă unde se va amplasa un compresor. cu conducte de otel se execută. în funcţie de diametrul şi elasticitatea conductei ce se pozează. în funcţie de echipament utilizat.94 3 30. suprafaţa de lucru trebuie să coincidă cu suprafaţa excavaţiilor.53 1 9.DISTRIBUTIE DJ 645 DJ 645 Subtraversarea drumului judeţean sunt considerate subtraversări relativ scurte. Suprafaţa necesară lucrului va fi redusă.84 63 buc 98 61 37 [m] 783. B = 1.94 3 30. este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator . Judet Valcea SC CivilCAD SRL d. de regulă.84 5 43.7 CAMINE DE AERISIRE Centralizatorul Caminelor de aerisire pe amplasamente. fiind o metodă „uscată" de foraj. de tragere: L = 2. H = adâncimea subtraversării. Practic.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.Distributie Drum Pogoane DJ 645 1 7 8 1 1 1 5 63 [buc] 75 [buc] 1 1 1 90 [buc] Camin aerisire Din care montate pe 110 125 140 160 [buc] [buc] [buc] [buc] 2 2 180 [buc] 5 5 1 1 3 200 [buc] 2 Camine de aerisire sunt prevazute pentru situatiile in care in zona cea mai inalta.5 m.73 449. La capetele subtraversării se execută două excavaţii denumite gropi de acces.4 . este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator Camine de aerisire Denumire Amplasament Total [buc] TOTAL Ob. La capătul de iniţiere a forajului dimensiunile sunt: L = 1.3 m.ADUCTIUNI TOTAL Ob.5 .98 1 11. la schimarea pantei nu exista nici bransamente si nici cismele stradale. d.5-2.49 535. iar la capătul opus.DISTRIBUTIE TOTAL GENERAL Izlaz comunal Aductiuni Izlaz comunal .

DN 250 (pentru conducta de DN 125 si DN 150) si DN 300 (pentru conducta de DN 200). din momentul introducerii echipamentului în groapa de acces. DN 125.15 m lungime. b. trebuie să fie de 1-5 ore. Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta se etanseaza elastic. Subtraversarea conductelor de apa (sub presiune) Subtraversarea conductelor de apa (sub presiune) se va realiza conform schemei de mai jos: Distantele minime care trebuie respectate strict sunt date in tabelul care urmeaza: Denumire drum Clasa sau categoria tehnica Distante minime [m] a b c d DN 64 DJ 678 Nationale Judetene 1 1 8 8 15 15 10 8 a. 11082-80. Se interzice scurtcircuitarea intre tubul de protectie si conducta.Intarirea Proiect Tehnic Pag 56 / 229 .Conducta Realizarea subtraversarii se va face cu conducta de otel DN 80. DN 200 conform STAS 404/2-80. DN100. conform STAS 404/2-80. 6898/1-80 6898/2-80. c. Execuţia unei subtraversări de max. 10 . 715/2-80.Tubul de protectie Realizarea protectiei subtraversarii se va face cu conducta de otel DN 200 (pentru conducta de DN 80 si DN 100). Judet Valcea SC CivilCAD SRL Durata de execuţie a acestor subtraversări va fi redusă la minimum. 715/2-80. DN 150.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 11082-80. 6898/1-80 6898/2-80.

Se montează conducta de oţel într-un bloc de beton conform desenului din proiect. o conductă metalică de 6 -10 m lungime.10 TRAVERSARI DE VAI MICI (SECUNDARE) SI VIROAGE Acestea se aplica conductelor de la aductiuni pentru traversarea albiei. se începe prin a se monta în talvegul pârâului. Astfel. f. nu se realizeaza intarire. fie prin mansonare cu inele din material plastic. fie cele care pe timp uscat au debite care nu depăşesc 20 . g.0 m. Se etanşează cu pământ argilos zona de racordare amonte şi aval. Pentru aceasta protectia metalica trebuie dimensionata fara intarire.50 m sub cota talvegului. Traversarea viroagelor şi pâraielor de pe traseul conductelor se execută prin săpătură deschisă.0 m iar adâncimea văii nu depăşeşte 1.Dispozitiv de aerisire Nu este cazul decat pentru conducte care transporta gaze si lichide combustibile. pentru a se împiedica exfiltraţii ale apei prin albia iniţială. e. d. Distanta intre robinetul de sectionare si marginea drumului trebuie sa fie de min 10m.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. pe o lăţime de 1.5 + 5. d. urmând prevederile profilului în lung al conductei.Descarcatorul de presiune Descarcatorul de presiune se monteaza in camin din beton si este realizat prin caminul de golire prevazut la subtraversare.800 mm. care să transporte apa peste zona ce urmează a se săpa. după caz. într-o perioadă lipsită de ploi şi presupune înglobarea într-un masiv din beton a unei conducte de protecţie prin care se trece conducta din PEID. şi adâncimea de 1. în zona traversăi.Robinet de sectionare Robinetele de sectionare se monteaza ingropate cu chit de manevra. Proiect Tehnic Pag 57 / 229 . Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice ale acesteia fie prin acoperire cu sipci de lemn legate cu sarma zincata. prin adâncirea locală a şanţului şi cofraj lateral în partea supraterană. cu diametrul de 500 .30 l/s. prizele de potential se vor proiecta conform STAS 7335/8-85.Pozarea tubului de protectie Pozarea tubului de protectie se realizeaza prin foraj orizontal. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Deoarece subtraversarea este prevazuta cu tub de protectie cu diametrul mai mic de 1000 mm.9 STATII DE POMPARE Nu este cazul d.5 . Se execută cu sprijiniri săpătura necesară subtraversării. au lăţime variabilă între 1.60 m.Priza de potential Deoarece conducta si tubul de protectie s-au prevazut din otel. h.2.0 -1. Se înţelege prin acestea fie viroagele uscate şi pâraiele cu caracter nepermanent.

5 41. d.Vane de reducere de presiune Sat Denumire Amplasament Total [buc] Scundu Orlesti Nume PRV Max l/s PRV1 PRV2 Proiect Tehnic Reducere presiune diam … [mm] 100 80 65 [buc] [buc] [buc] 1 2 1 Diam DNPRV Aval Min 52.07 34. Pentru a preveni tăierea conductei din PEID la contactul cu ţeava de oţel.90 69 122 Traversari pe poduri Din care cu : 200 180 160 [m] [m] [m] 34.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. între acestea se va monta o conductă din PEID cu un diametru exterior intermediar.50 m pentru a se realiza trecerea la conducta retelei.52 19.37 18. Conducta metalică va depăşi masivul de beton cu 0.50 m. marginile viroagei. conform desenului din proiect.12 VANE DE REDUCERE DE PRESIUNE Centralizatorul Vanelor de reducere de presiune.48 m 25 20 mm 100 80 mm 180 180 Pag 58 / 229 DJ 645 DJ 645 Debit Q Min l/s 23. După întărirea betonului.35 18.93 9. peste masivul de beton.11 TRAVERSARI DE VAI PRINCIPALE CU SUSPENTAREA CONDUCTEI PE PODURI Tabel centralizator . In cel mai inalt punct al traversarii se va monta o vana automata de aerisire.37 125 [m] 9.68 1.4 .17 15.52 Orlesti Scundu TOTAL Ob.56 84.93 110 [m] 25. până la cota talvegului şi a malului viroagei.0 m înălţime.DISTRIBUTIE DJ 645 DJ 645 140 [m] 18.44 1.39 Max Presiune [m] Amonte 3 1 Vane de reducere de presiune – Caracteristici tehnice Diam DNDISTR . Prinderea lor se realizeaza cu efectuarea de gauri conform desenului tehnic de detaliu si introducerea unor fiole de sticla cu rasina pentru fixari chimice in beton si tije filetate cu dimensiuni M16.64 9. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Traversarea consolidată va depăşi lateral.62 28. se realizează o plombă din umplutură din piatră de râu sau piatră brută. pe cel puţin 1. Conducta purtatoare se protejeaza cu o conducta de OTEL cu diametru imediat superior si se izoleaza termic cu minim 50 mm iar izolatia se va proteja cu tabla zincata. cu minim 2. este dat in tabelul de mai jos: Tabel centralizator . Restul umpluturii din zona subtraversării se execută din pământul excavat. bine compactat. Suportii metalici sunt amplasati din 2 in 2 metrii si sunt confectii metalice realizate prefabricat.Traversari pe poduri Sat Denumire Amplasament Total [m] 190. aşezată manual.35 103.25 46. d.53 90 [m] 75 [m] Traversarile vailor principale se realizeaza prin suspendare pe suporti metalici a conductelor de PEHD conform desenelor de detaliu.

12 1. PRV 3 si PRV 4 sunt montate pe conducta de DN 160 mm.87 49. pe care este montata cate o vana normala de DN 100 mm. Acestea au diametre intre: DN 65 mm si DN 100 mm si sunt montate astfel: PRV 1 si PRV 2 sunt montate pe conducta de DN 180 mm.pe DJ 645.50 m si H = 1.17 0.prima pe raza comunei Scundu iar cea de-a doua pe raza comunei Orlesti. repararii vanei de reducere a presiunii o filtru Y o compensator de montaj • dupa vana de reducere de presiune se va monta o vana de siguranta pentru protejarea conductelor din aval a vanei reducatoare de presiune Vanele de reducere de presiune impart sistemul hidraulic in zone de presiune care functioneaza independent.42 13. pe DJ 645 pe raza comunei Scundu.44 30 40 SC CivilCAD SRL 80 65 160 160 Vanele de reducere de presiune (notate cu PRV) fac separarea intre zonele de presiune proiectate. Caminele pentru vanele de reducere a presiunilor sunt camine din beton de 2.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Judet Valcea PRV3 PRV4 16.66 40. Acestea sunt instalate in camine de beton si sunt prevazute cu by-pass.94 56. Proiectant. Vanele de reducere de presiune se vor monta astfel: • by-pass pe care se monteaza o vana normal inchisa • inainte de vana de reducere de presiune se va instala: o vana pentru inchidere in vederea posibilitatii schimbarii. Alin APOSTOL Proiect Tehnic Pag 59 / 229 .70 ca volum util. Ing.84 63. Intocmit.50 x 1. prevazute cu placa si capac carosabil conform detaliilor din plansele tehnice.

3. probe. c) caiete de sarcini pentru recepţii.2 TIPURI DE CAIETE DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863 / 11. breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare.1 ROLUL SI SCOPUL CAIETELOR DE SARCINI (CONFORM ORDIN 863 / 11. notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general. 3. d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.1 NECESARUL DE APA A LOCALITATILOR Necesarul de apa pentru fiecare retea s-a calculat separat. forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor. a. a animalelor si a ocuparii unitatilor social-culturale Nr.crt. teste. b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii. g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste. calitatea.2008) a) fac parte integrantă din proiectul tehnic. ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final. caprine Pasari Pag 60 / 229 . pe baza lor. c) planşele. caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini generale. h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată.1 Repartitia pe sate a populatiei.arhitecţi şi ingineri specialişti . utilaje. costurile lucrărilor şi utilajelor. să se poată determina cantităţile de lucrări.07. j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare. semifabricate.2. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 3 CAIETE DE SARCINI 3. probe. e) împreună cu planşele. descriu lucrările care se execută.1. echipamente tehnologice şi confecţii diverse. În funcţie de destinaţie.07. modul de realizare. caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor.2 NECESARUL DE APA A RETELEI SCUNDU ORLESTI I Determinarea cantitatilor de apa necesare si a debitele de dimensionare a instalatiilor I.pentru fiecare categorie de lucrare.2. precizări şi prescripţii complementare planşelor.2. testele. verificările şi probele acestor lucrări. b) caiete de sarcini speciale. f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi . testele şi probele acestora. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii.2008) 3. care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii. trebuie să fie astfel concepute încât. 3. Satul Actuala Proiect Tehnic Populatia Conectata instalatii Unitati socialvaci cai porci Animale ovine.3 CONŢINUTUL CAIETELOR DE SARCINI a) BREVIARELE DE CALCUL a. vizând în special explicitarea desenelor. i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei. verificări. d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. verificări şi puneri în funcţiune. b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale.

2 Distributia numarului de consumatori (populatie) in functie de tipul alimentarii cu apa Nr.157 1.565 3.700 259 51.800 2.225 1.813 Anul: I. Locuitori Anul 2008 2011 2016 2035 Total locuitori 5570 5650 5785 6329 Instalatii interioare apa rece si calda 8% 446 25% 1.760 52.500 53.329 Cismele stradale 62% 18% 7% 2% 3. Judet Valcea interioare culturale agenti in [PE] SC CivilCAD SRL Comuna Scundu 1 2 3 4 Comuna Orlesi 1 2 3 4 Crangu Avramesti Scundu Blejani Orlesti Procopoaia Silea Scaiosi (Catun Tacalii) 2008 2011 2016 2035 521 542 848 825 1.453 1.750 12.393 48% 2.010 240 195 30 3.446 1.903 491 382 58 5.757 58.058 1.950 1.650 5.709 Cismele in curte 19% 35% 20% 21% 1.427 368 287 33 149 169 80 366 18 9 0 824 836 856 937 76 124 227 229 101 30 35 6 828 840 860 941 2 5 5 13 42 15 10 2 94 96 98 107 217 511 639 590 1.564 11.900 53 112 229 196 176 25 20 4 815 827 847 927 3.329 2.482 3.082 0 0 0 0 1.777 50% 3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.003 405 127 Proiect Tehnic Pag 61 / 229 .600 8.570 5.432 3.785 6.165 Instalatii interioare apa rece 11% 22% 25% 27% 613 1.500 1.587 10.

34 30.08 0.14 1154.10 1.78 4.28 1.11 923.59 3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.65 3.54 9.70 3.77 0.34 15.07 214.24 0.02 1.26 4.37 Qs zi max [mc/zi] [l/s] 234.91 1.20 3.44 218.165 1.777 1.54 1.98 14.50 0.10 1.81 24.34 5.68 5.25 1.94 0.33 0.59 0.16 0.33 Qs h max [mc/h] l/s 37.39 0.25 0.09 2.26 0.85 0.15 0.76 3.86 53.05 0.10 1.11 15.68 1.09 115.81 0.93 19.01 1.02 1.51 0.68 1.25 1.225 1.49 12.68 1.75 0.11 0.40 197.25 1.03 Kzi 1.05 156.03 67.68 1.87 41.18 0.41 202.25 1.93 1.25 1.25 1.68 1.77 149.60 1.76 1.03 1.020 0.26 11.04 4.36 20.10 1.63 10.68 1.26 75.70 33.65 8.80 52.98 13.96 1.71 51.22 11.43 3.25 1.25 1.08 4.98 106.11 0.33 1.39 0.20 2.57 Qzi med [mc/zi] [l/s] 167.35 42.565 847 5785 Nr [cap] 1.12 915.81 0.18 4.28 34.23 80.86 1.82 0.10 1.03 0.44 Qh max [mc/h] l/s 33.28 0.68 1.393 1.02 0.10 1.81 9.68 1.47 46.53 47.50 3.02 8.63 1.25 1.64 3.03 1.28 0.ovine caprine TOTAL NECESAR ALIMENTARE CU APA Nr [cap] 3.95 5.36 0.52 2.48 241.11 13.00 0.13 0.03 3.16 8.72 2.09 12.45 64.40 170.10 1.06 10.30 2.68 1.12 1.43 213.00 1.68 1.10 1.30 0.73 2.04 139.81 16.68 1.84 2.004 30.62 4.13 1022.06 10.14 2.54 270.50 34.74 2.27 1.900 927 6329 Procent Epurat Nr [cap] 2.482 827 5570 qsp [l/om/zi] 120 100 80 60 40 50 40 40 10 145 qsp [l/om/zi] qsp [l/om/zi] 120 100 80 60 40 50 40 40 10 143 qsp [l/om/zi] 120 100 80 60 40 50 40 40 10 132 Qzi med [mc/zi] [l/s] 379.02 10.52 0.59 0.35 0.58 19.porci .067 0.81 3.73 0.anul 2011 Instalatii interioare apa rece si calda Instalatii interioare apa rece Cismele in curte Cismele stradale Necesarul de apa pentru nevoi publice Necesarul de apa pentru animale .18 1.43 0.00 1.52 0.75 0.porci .67 92.91 1.63 Kp 1.16 0.68 1.94 9.64 11.99 218.70 1.40 Qh med [mc/h] [l/s] 6.30 4.32 4.021 0.10 1.03 Ks 1.00 2.48 Kp 1.10 42.80 0.71 171.25 1.68 Ko 1.75 5.12 1026.51 47.60 2.76 238.07 Ks 1.52 0. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Calculul necesarului de apa .29 0.56 12.89 5.07 Kp 1.18 3.12 1033.36 2.81 Proiect Tehnic Pag 62 / 229 .13 0.39 3.16 6.29 Qs zi max [mc/zi] [l/s] 532.43 0.Cai .12 0.35 Qh max [mc/h] l/s 29.23 80.88 Qzi med [mc/zi] [l/s] 333.25 Kzi 1.07 1.42 153.46 0.93 0.82 1.01 0.02 1.25 89.33 162.56 1.99 2.67 0.86 144.68 1.31 4.42 0.11 918.02 1.00 0.950 1.79 0.73 10.Vaci .10 2.10 1.02 1.82 0.80 0.95 4.12 52.05 0.68 1.99 10.68 1.69 Qs zi med [mc/zi] [l/s] 187.73 2.82 0.09 14.25 1.02 1.84 Qh med [mc/h] [l/s] 15.20 64.68 Qzi max [mc/zi] [l/s] 416.25 2.11 818.59 6.446 1.05 142.10 12.10 1.91 18.09 5.37 0.87 10.50 0.18 0.41 4.96 0.65 5.37 0.26 1.65 3.88 0.75 0.22 0.84 13.71 9.08 5.47 0.15 1282.25 1.03 1.68 1.004 38.47 132.24 42.25 1.10 1.45 2.54 1.16 1.46 Qs h max [mc/h] l/s 16.39 193.05 157.58 0.25 1.29 43.39 0.15 1.ovine caprine TOTAL NECESAR ALIMENTARE CU APA Calculul necesarului de apa .20 27.02 9.06 0.73 10.68 1.10 Qh max [mc/h] l/s 14.54 266.49 3.34 0.03 0.02 1.10 1.66 3.47 0.07 24.709 1.85 1.02 1.003 836 840 96 3.13 1148.19 3.95 Quzat h max [mc/h] l/s Qs h max [mc/h] l/s 32.39 11.02 1.77 194.82 0.07 1.68 1.16 239.39 48.02 1.16 0.25 Ko 1.27 11.52 8.03 1.07 1.18 7.66 0.68 1.08 2.28 0.56 0.10 12.65 3.06 6.157 405 856 860 98 3.48 0.07 1.anul 2035 Calculul necesarului de apa .06 195.66 10.26 0.07 1.32 0.75 3.49 2.porci .02 1.25 Ko 1.25 2.03 1.69 5.78 37.68 1.02 1.25 1.80 0.86 0.27 0.68 1.68 1.329 127 937 941 107 3.90 0.60 2.06 196.10 826.68 5.10 1.069 0.37 0.82 180.39 2.07 3.75 3.09 37.49 2.10 13.54 4.82 9.ovine caprine TOTAL NECESAR ALIMENTARE CU APA Calcul locuitori echivalenti .10 17.10 13.Vaci .90 0.90 0.34 0.10 1.07 1.35 129.68 1.44 2.25 1.07 1.06 174.anul 2016 Instalatii interioare apa rece si calda Instalatii interioare apa rece Cismele in curte Cismele stradale Necesarul de apa pentru nevoi publice Necesarul de apa pentru animale .23 9.49 0.74 0.92 0.78 9.68 1.05 0.30 1.23 7.90 0.44 0.11 9.34 0.10 2.68 1.25 1.39 0.21 72.02 1.38 22.49 2.anul 2035 Instalatii interioare apa rece si calda Instalatii interioare apa rece Cismele in curte Cismele stradale Necesarul de apa pentru nevoi publice Necesarul de apa pentru animale .25 1.72 0.25 1.00 0.80 4.87 4.50 0.53 84.99 2.84 0.98 46.62 4.15 9.72 0.79 0.35 0.12 1.08 57.02 1.42 155.88 2.47 Qzi max [mc/zi] [l/s] 474.67 5.07 1.61 298.28 13.42 3.96 0.65 0.23 14.59 0.24 0.59 8.002 5.43 216.02 0.54 4.59 174.25 1.Cai .68 1.83 17.004 34.28 0.02 20.78 2.89 0.10 1.88 Q uzat zi med [mc/zi] [l/s] Qs zi med [mc/zi] [l/s] 373.21 3.34 0.91 2.25 1.10 1.25 1.25 1.61 8.92 4.05 0.03 Kzi 1.74 4.05 171.60 4.16 59.03 1.05 153.32 0.86 0.06 178.28 10.55 4.80 0.85 0.075 0.03 1.68 1.05 1.50 247.93 122.36 16.25 1.04 1.88 2.39 0.25 1.95 2.68 1.37 0.Vaci .023 0.66 2.48 3.68 Qs zi med [mc/zi] [l/s] 426.60 Qh med [mc/h] [l/s] 13.07 4.50 0.27 0.14 0.09 1.29 0.25 5.49 213.22 3.002 5.20 0.39 0.Cai .66 11.22 119.32 38.40 0.84 22.88 1.17 137.81 60.10 1.52 4.25 1.56 272.03 1.07 1.91 18.46 2.03 1.93 9.61 4.93 191.002 6.02 1.79 5.85 Quzat zi max [mc/zi] [l/s] Qs zi max [mc/zi] [l/s] 467.38 8.25 1.96 Qzi max [mc/zi] [l/s] 208.10 732.13 58.68 1.11 46.23 0.88 103.03 1.02 8.41 0.22 71.38 0.80 0.07 Ks 1.06 191.49 1.57 0.50 1.

20 0.17 4.2.17 37.00 3.20 0.17 50.00 0.32 1.68 1. in ziua de consum maxim.00 27.17 83.83 * 10.67 4.1 Determinarea volumului rezervorului Determinarea volumului rezervorului se face in anul cu necesarului maxim de apa.83 4.67 4.24 mc/zi mc/ora Consum [C] orar cumulat 1.50 4.67 4.50 7. 234 [(a + b)/100] x Qs zi max = mc V comp R = Qs zi maxim: Qs orar maxim: Inter valul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL Ora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 1289.67 * 8.44 1.17 8.00 4.50 3.17 33.50 0. atunci cand cresterea demografica este cea mai mare.83 4.00 51.67 4.17 54.50 8.83 * 15.50 3.50 7.00 5.83 4.20 1.00 1.17 * 6. Rezerva de apa pentru combaterea incendiului Vinc = 1incendiu x 10 l/s x 3 ore x 3.00 78.17 100.17 16.07 90.17 * 16. Judet Valcea SC CivilCAD SRL a.17 79.00 4.17 4.17 4.68 1.00 5.00 * * 0.00 5.24 0.96 0.33 4. Determinarea volumului rezervorului Rezervorul pentru inmagazinarea apei asgura: a) .20 1.00 MAX K orar 0.84 1. c) .50 4.17 29.50 18.00 100.50 2.00 40.33 * 17.17 70. b) .00 24.50 31.00 23.33 4.50 * 14.00 66.00 * 14.84 0.00 Alimentare [A] orara cumulata 4.12 0.rezerva de apa pentru combaterea incendiului.00 62.17 45.83 4.96 1.50 5.00 17.50 1.00 4.50 4.00 * 9.17 66.00 1.17 4.00 13.00 35.17 87.50 2.17 62.00 5.50 45.17 * 14.17 20.00 4.17 * 14.50 2.00 * 14.00 85.50 6.17 234 Diferente A-C (+) A-C (-) 3.00 0.00 * 16.83 * 9.00 97.00 0.83 * 2.50 92.96 1.12 0.00 4.00 * 7.rezerva de apa pentru avarie.33 * 1.rezerva de apa pentru compensarea variatiei orare a consumului de apa.50 57.17 12.6 108 Vinc = [mc] Determinarea rezervei pentru compensarea variatiei orare a consumului de apa Rezerva pentru compensarea variatiei orare a consumului de apa se determina analitic pentru 70% alimentare cu apa prin cismele stradale si pentru 30% alimentare prin cismele in curti.32 1.33 4.67 * 4.50 5.00 5.17 0.50 71.48 0.00 100.17 25.50 6.83 * 14.17 4.50 4.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.00 4.00 5.17 58.32 1.50 4.72 a b VcompR Proiect Tehnic Pag 63 / 229 .20 0.12 0.00 100.33 4.17 95.00 5.32 1.56 1.17 91.17 41.17 75.83 * 11.17 * 12.

67 398. Vrez2) Verificare conditia de minim (Legea nr.00 7. 98/94): Vtotal R (minim 50% Q min zi) 459.00 V consum la incendiu = 188.00 4.39 529.31 = > V rez = 530 Se alege un rezervor cu o capacitate totala de 544 mc.60 Determinarea volumului compensarii orare: Vcomp R = 233.00 6. Proiect Tehnic Pag 64 / 229 .00 0.08 Determinarea altor volume suplimentare V just = 0.46 529. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Graficul de compensare orara a rezervorului: 8.00 5.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Determinarea volumului rezervorului: Determinarea volumului pentru incendiu: Vinc (conditia de locuitori) = 108.00 Determinarea volumului de avarie: T av = mc mc mc mc mc K (0% .100%) 0% (motive economice) şi 100% cazuri speciale (staţie de pompe) V av = Calculul volumului rezervorului: Vrez1 = Vcomp + Vinc + Vjus = Vrez2 = Vcomp + Vav + Vjus = 2.67 mc mc mc mc mc mc =>Vrez = Max(Vrez1.60 => Vinc = 296.00 1.00 2.00 ore 10% 165.00 3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.

S.0252 f(ε.852 2 2 Pag 65 / 229 . Formula Darcy-Weisbach este teoretic cea mai corecta dintre toate. Se poate aplica pentru toate regimurile de curgere si pentru toate tipurile de lichide Formula Chezy-Manning este folosita in mod curent pentru canale deschise.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Transferul intre acest program si alte programe se poate realiza prin rutine Visual Basic recunoscute de majoritatea programelor integrate Windows.852 d-4.AutoCAD Civil 3D – program pentru realizarea modelului geografic (Stereo 70) .EPA).3 CALCULUL HIDRAULIC AL RETELEI b) INFORMATII GENERALE Pentru realizarea modelarii hidraulice urmatoarele softuri sunt folosite: . chiar daca este vorba de retele existente sau de retele noi. Pierderea hidraulica a apei care curge in conducta. Programul de calcul hidraulic EPANET 2 este o unealta complexa foarte adecvata pentru a simula hidraulica pentru conditiile reale din teren.EPANET 2 – program de calcul hidraulic . poate fi calculat in EPANET cu ajutorul mai multor formule: • formula Hazen-Williams • formula Darcy-Weisbach • formula Chezy-Manning Formula Hazen-Williams este cea mai folosita in majoritatea cazurilor pentru alimentari cu apa.d.727 C-1. Ea nu poate fi folosita pentru alte lichide decat pentru apa (original a fost proiectata pentru curgerea turbulenta).Microsof Visual Basic for Application (built in Microsoft Excel and AutoCAD Civil 3D) pentru realizarea transferului intre aplicatiile de mai sus.66 n2 d-5.q) d-5 L Chezy-Manning 4. Environmental Protection Agency . Formule pentru curgere in conducte sub presiune Formula Coeficientul de rezistenta (A) Hazen-Williams 4.33 L Notes: C = coeficient de rugozitate Hazen-Williams ε = coeficient de rugozitate Darcy-Weisbach Proiect Tehnic Exponentul Curgerii (B) 1.871 L Darcy-Weisbach 0.1 EPANET 2 – PROGRAM DE CALCUL HIDRAULIC (INFORMATII SUMARE) Programul de calcul hidraulic EPANET 2 este realizat de Agentia de protectia Mediului din SUA (U. Judet Valcea SC CivilCAD SRL a. Rezultatele modelarii hidraulice includ: • Debite orare • Viteze • Pierderi de presiune • Factor de frictiune • Rata medie de reactie (pe toata lungimea conductei) • Calitatea medie a apei (pe toata lungimea conductei). fiind foarte adaptabil.Microsoft Excel – program de calcul tabelar . in functie de coeficientul de rezistenta fata de peretii conductei. Aceste rutine sunt realizate de catre inginerii SC CivilCAD SRL b.

d. deschisa total 2.015 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. si q) n = coeficient de rugozitate Manning d = diametrul conductei L = lungimea conductei q = debit Coeficient de rugozitate pentru diferite tipuri de conducte noi Material Fonta Beton Fier Galvanizat Plastic Otel Fibra de sticla Hazen-Williams C 130 – 140 120 – 140 120 140 – 150 140 – 150 110 Darcy-Weisbach e (m/1000) 0.5 Gate valve.2 Cot scurt 0.8 Cot lung 0.015 .0.017 0.012 .2 T standard 0.012 .85 1.005 0. Judet Valcea SC CivilCAD SRL f = factor de frictiune (dependent de e.017 0.6 T standard – curgere prin bransament 1.011 .0.0 Vana in unghi.4 Closed return bend 2.0 .015 De asemenea programul de calcul hidraulic poeate simula pierderile cauzate de fittinguri.017 0.5 0.015 0.0 Vana tip clapet.10 0.6 Cot la 450 0.013 .0 Descriere sumara a programului: Meniuri Harta Retelei Bara de scule Proiect Tehnic Pag 66 / 229 .0. deschisa total 5. fully open 0.0.015 0.8 Iesiri 1.0.9 Cot mediu 0.0. deschisa total 10. astfel: Pierderile cauzate de fittinguri FITTING Coeficientul de pierdere Vana sferica.15 Manning's n 0.

prin izolari. etc) o trasarea retelelor existente si necesare • Transferul datelor din AutoCAD Civil 3D in EPANET prin intermediul Visual Basic • Analiza preliminara a retelei existente in programul de calcul EPANET o Delimitarea zonelor de presiune (ZP) o Delimitarea zonelor de district (ZD) din cadrul fiecarei zone de presiune. care are unul sau maxim doua puncte de alimentare cu apa o Realizarea restructurarii retelei in functie de conditiile hidraulice astfel incat presiunile sa se uniformizeze si sa nu depaseasca valori care ar duce la marirea pierderilor cauzate de presinui exagerate. tratare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. etc: § Izolarea zonelor de presiune (ZP) § Izolarea zonelor de district (ZD) Proiect Tehnic Pag 67 / 229 .2 REALIZAREA MODELULUI HIDRAULIC Pentru realizarea Bazei de date Geografice si a Obiectivelor alimentarii cu apa propuse urmatorii pasi sunt necesari: • Realizarea bazei de date geografice in AutoCAD Civil 3D o identificarea tipurilor de consumatori § populatie § consumatori publici § consumatori comerciali § consumatori industriali o identificarea terenurilor pe care sunt posibile realizarea captarilor. vane de reducere de presiune. gospodariei de apa si a retelelor de distributie • Trasarea grafica a obiectelor alimentarii cu apa in AutoCAD Civil 3D o realizarea captarilor de apa o trasarea aductiunilor o realizarea gospodariei de apa (stocare. legaturi noi. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Bara de stare Editor de proprietati Browser b. aductiunilor.

Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • § Optimizarea presiunilor Analiza detaliata a retelei prin introducerea consumului pentru incendiile necesare in functie de tipul retelei Realizarea rapoartelor hidraulice Transferul datelor din EPANET in AutoCAD Civil 3D si printarea hartilor noii retele. c) CRITERII DE PROIECTARE A MODELULUI HIDRAULIC c. pentru fiecare nod se traseaza grafic zona sa de influenta exemplificata in figura care urmeaza: Alocarea nodurilor de retea in Zonele de District Dupa aceasta.zone de plaja (daca este cazul) Consumurile Specifice pentru Turism .hoteluri si restaurante (daca este cazul) Consumurile Specifice pentru Consumatori Comerciali si Industriali (daca este cazul) Consumurile cauzate de pierderi de apa (reale si ireale) c.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. se suprapun peste zonele alocate tipurile de consumatori si se realizeaza intersectiile intre aceste doua zone astfel: Proiect Tehnic Pag 68 / 229 .1 TIPURI DE CONSUMATORI In calculul retelelor urmatoarele date sunt importante pentru analiza hidraulica si depind de conditiile specifice din teren. Astfel.2 ALOCAREA CONSUMURILOR PE NODURILE RETELEI Fiecare din nodurile retelei purtatoare de consumuri se calculeaza si se transfera datele in EPANET. Astfel pentru nodurile in care se identifica consumuri se aloca urmatoarele date: • • • • • Consumurile Specifice ale populatiei si Animalelor Consumurile Specifice pentru Turism .

Judet Valcea SC CivilCAD SRL Astfel.1 BALANTA APEI CAPTATE – CONSUMATE Balanta apei captate si consumate pentru perioada de calcul de 24 de ore in conditii maxime de exploatare este redata in figura care urmeaza: Proiect Tehnic Pag 69 / 229 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. valorile care se transfera apoi in EPANET. d) RAPOARTE ALE MODELULUI HIDRAULIC d. fiecare nod va avea alocat in aria sa. pe diferite tipuri de consumatori.

88 32.52 38.74 35.44 227.69 226.94 36.77 206.60 34.79 228.74 29.60 38.75 228.59 205.09 297. [mca] 32.33 36.66 231.56 38.57 39.32 228.43 41.36 34.04 31. [mca] 43.95 23.18 295.80 31.10 38.75 43.05 227.68 226.55 229.24 227.78 228.86 334.01 42.49 292.13 41.34 36.63 240.91 35.36 35.19 34.59 19.27 39.97 334.12 228.97 228.65 205.80 37.79 30.40 228.05 227.90 27.36 23.43 229.70 226.76 227.17 227.26 228.16 206.89 22.70 38.56 205.25 38.66 205.64 27.75 228.19 300.57 24.64 43.10 340.57 226.97 226.81 18.19 227.00 229.84 33.50 230.26 206.57 226.17 38.91 39.24 32.30 44.05 227.11 43.38 229.36 229.87 55.19 18.76 227.78 46.48 227.46 228.62 34.52 33.60 39.70 226.36 229.88 228.46 39.56 26.12 228.89 37.47 227.58 42.85 229.91 39.34 291.30 42.26 206.86 31.42 26.14 231.34 21.34 229.48 291.03 37.21 38.05 227.98 Pres.45 44.68 228.67 43.64 226.19 42.16 42.83 228.11 323.66 38.33 231.97 38.24 331.37 228.25 228.70 340.44 227.93 36.85 34.51 40.51 33.37 227.09 11.79 46.72 36.2 PRESIUNI NODURI Nod ID J2008 J2018 J2019 J2020 J2021 J2022 J2023 J2024 J2025 J2026 J2027 J2028 J2029 J2030 J2031 J2033 J2034 J2035 J2036 J2037 J2038 J2039 J2040 J2041 J2042 J2043 J2044 J2045 J2046 J2047 J2048 J1001 J1002 J1003 J1004 J1005 J1006 J1007 J1008 J1009 J1010 J1011 J1012 J1013 J1014 J1015 J1016 J1017 J1018 J1019 J1020 J1021 J1022 J1023 J1024 J1025 J1026 J1027 J1028 J1029 J1030 J1031 J1032 J1033 J1034 J1035 J1036 J1037 J1038 J1039 J1040 J1041 J1042 J1043 J1044 J1045 J1046 Z [m] 205.94 228.65 41.60 38.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.83 292.35 28.03 29.21 32.97 31.24 228.51 42.65 226.80 33.76 227.27 29.11 39.81 227.24 41.45 228.91 37.75 49.76 227.80 29.22 44.14 229.97 40.15 38.75 228.90 26.96 231.82 33.64 31.58 226.34 33.37 36.00 46.05 227.46 47.25 36.48 Proiect Tehnic Pag 70 / 229 .16 41.83 32.03 226.77 206.88 36.46 228.20 227.98 46.44 240.98 230.94 39.73 40.86 33.08 227.64 226.62 205.61 34.56 205.80 42.97 228.90 29.41 329.62 41.77 0.31 24.70 226.36 33.66 228.09 38.09 232.12 228.43 40.57 35.21 41.56 29.92 226.62 35.38 231.26 228.57 205.56 205.63 44.58 226.78 226.12 228.61 39.12 228.39 35.60 36.33 28.87 343.04 31.56 27.68 9.02 205.38 41.76 227.66 35.51 228.32 228.56 205.89 33.82 44.34 300.09 44.58 226.58 226.58 27.22 33.39 228.14 206.87 228.85 41.15 42.00 29.26 206.89 228.21 227.87 39.95 40.93 29.86 53.61 229.07 29.74 15.68 24.73 229.23 228.69 226.51 34.51 33.85 39.65 49.39 29.13 227.13 292.55 32.82 43.70 226.68 226.14 293.74 33.70 226.20 227.51 18.30 42.92 323.69 35.46 26.39 35.20 228.73 228.56 227.69 227.27 27.12 228.28 28.49 227.65 226.70 226.51 228.85 20.81 30.05 227.73 37.13 228.58 226.09 35.34 28.75 42.20 296.20 297.22 43.48 233.47 227.75 228.72 40.12 228.03 32.73 228.20 229.59 32.19 323.12 206.63 240.17 294.47 40.57 226.47 227.26 229.69 226.45 15.25 33.12 228.22 40.75 228.55 229.08 228. [mca] 35.19 293.79 38.30 40.99 45.44 227.77 227.87 228.67 226.44 296.19 323.74 226.39 41.77 227.03 228.84 39.65 226.34 35.74 39.63 240.27 228.20 295.21 29.46 230.91 35.16 41.94 30.51 45.76 43.12 228.84 232.26 34.97 228.97 230.86 43.11 46.71 206.36 39.12 228.60 35.81 40.57 226.05 227.23 298.57 226.80 228.46 43.48 39.73 230.19 37.36 232.73 36.70 45.79 40.11 38.58 226.73 250.12 33.12 228.44 39.95 38.83 35.58 38.30 43.04 30.96 32.61 205.75 33.19 38.60 226.82 39.11 323.83 226.12 228.21 35.97 230.64 226.47 227.11 227.77 230.34 34.83 40.83 228.58 226.59 226.44 229.97 229.07 24.32 228.05 38.05 32.32 229.50 36.53 228.67 36.65 205.13 28.32 30.58 226.98 227.19 Pres.08 32.25 33.10 229.86 27.43 38.43 229.95 Pres.96 229.60 Pres.56 41.86 323.25 335.09 44.57 19.00 228.55 229.00 335.73 227.75 228.76 227.99 39.95 40.81 35.22 Nod ID J1126 J1127 J1128 J1129 J1131 J1132 J1133 J1134 J1135 J1136 J1137 J1138 J1139 J1140 J1141 J1142 J1143 J1144 J1145 J1146 J1147 J1148 J1149 J1150 J1151 J1152 J1153 J1154 J1155 J1156 J1157 J1158 J1159 J1160 J1161 J1162 J1163 J1164 J1165 J1166 J1167 J1168 J1169 J1170 J1171 J1172 J1173 J1174 J1175 J1176 J1177 J1178 J1179 J1180 J1181 J1182 J1183 J1184 J1185 J1186 J1187 J1188 J1189 J1190 J1191 J1192 J1193 J1194 J1195 J1196 J1197 J1198 J1199 J1201 J1202 J1203 J1204 Z [m] 228.29 27.59 226.84 23.63 34.75 37.22 37.59 226.52 34.01 229.92 228.57 205.16 227.83 228.19 37.79 35.74 228.91 33.42 26.31 30.62 228.10 53.10 298.84 20.12 295.83 32.19 227.51 33.49 30.62 42.18 24.37 36.91 36.33 289.76 227.71 28.03 228.82 40.63 36.56 42.07 228.07 34.26 228.82 326.58 205.44 227.52 39.77 227.78 39.84 40.48 34.31 28.92 42.44 29.57 205.58 227.10 227.96 27.91 228.12 228.08 229.66 34.05 227.62 29.09 228.97 230.39 206.82 29.89 229.58 226.43 231.47 26.64 205.50 41.36 31.49 42.38 37.60 34.23 323.92 228.73 38. Judet Valcea SC CivilCAD SRL d.05 227.35 43.47 25.76 228.76 227.75 44.15 38.01 Nod ID J1047 J1048 J1049 J1050 J1051 J1052 J1053 J1054 J1055 J1056 J1057 J1058 J1059 J1060 J1061 J1062 J1063 J1064 J1065 J1066 J1067 J1068 J1069 J1070 J1071 J1072 J1073 J1074 J1075 J1076 J1077 J1078 J1079 J1080 J1081 J1083 J1084 J1085 J1086 J1087 J1088 J1089 J1090 J1091 J1092 J1093 J1094 J1095 J1096 J1097 J1098 J1099 J1100 J1101 J1102 J1103 J1104 J1105 J1106 J1107 J1108 J1109 J1110 J1111 J1112 J1113 J1114 J1115 J1116 J1117 J1118 J1119 J1120 J1121 J1123 J1124 J1125 Z [m] 232.26 38.52 227.20 323.21 206.83 228.76 33.56 205.98 229.58 227.21 40.74 228.76 227.53 14.70 51.33 49.58 226.33 25.96 228.25 46.51 32.29 230.13 227.88 228.53 293. [mca] 34.79 34.33 45.97 42.87 226.02 229.96 46.97 230.34 299.28 26.89 228.58 226.16 40.85 19.80 30.63 230.77 36.06 36.42 18.25 41.74 228.42 Nod ID J1205 J1206 J1207 J1208 J1209 J1210 J1211 J1212 J1213 J1214 J1215 J1216 J1218 J1219 J1220 J1221 J1222 J1223 J1224 J1225 J1226 J1227 J1228 J1229 J1230 J1233 J1234 J1235 J1236 J1237 J1238 J1239 J1240 J1241 J1242 J1243 J1245 J1246 J1247 J1248 J1250 J1251 J1252 J1254 J1255 J1256 J1257 J1258 J1259 J1260 J1261 J1262 J1263 J1264 J1265 J1266 J1267 J1268 J1269 J1270 J1271 J1272 J1273 J1274 J1275 J1276 J1277 J1278 J1279 J1280 J1281 J1284 J1285 J1286 J1287 J1288 J1290 Z [m] 227.20 36.30 227.03 228.45 227.53 39.58 226.73 226.75 228.37 33.43 229.66 43.14 28.69 226.23 40.71 43.05 13.21 323.57 227.

77 0.14 49.02 0.09 0.51 0.78 1.01 0.03 0.50 d.13 0.02 0.19 2.05 0.03 0.68 18.03 0.09 1.03 0.96 0.04 0.79 0.03 0.01 0.03 2.15 0.05 0.53 45.04 0.01 0 0.04 0.02 0 0.1 0.12 285.44 1.59 30.04 0.01 2.19 20.73 284.51 30.05 0.23 285.3 23.21 0 0.01 0.93 Viteza [m/s] 0.05 0 0.04 0.91 0.08 0.46 Pipe ID 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 Debit [l/s] 1.79 255.03 4.55 3.59 0.28 28.03 0.09 0.09 2 2.09 0.15 49.15 0.09 0.82 0.76 0.09 13.38 0.71 0.45 0.17 0.88 255.11 0.14 3.15 0.01 0.03 0.09 0.93 2.03 3.04 0.13 0.29 0.07 0.04 0.42 0.21 318.24 286.37 0.15 24.1 0.33 0.03 0.24 0.96 39.19 20.06 21.15 0.02 0.3 0.01 0.04 19.26 328.92 0.12 0.09 0.03 0.26 318.22 0.46 0.45 0.2 0.13 0.01 0.79 260.04 0.1 1.14 288.42 0.27 0.1 0.50 251.45 0.02 0.03 3.8 0.35 0.73 0.64 0.03 0.19 227.02 0.03 0.02 0 0.47 0.08 0.5 0.58 227.3 Viteza [m/s] 0.33 7.02 0.51 35.03 0.03 0.01 4.27 3.27 0.55 0.62 47.02 0.04 0.13 0.67 0.01 0.08 30.3 0.01 0 0.03 0.07 0.03 4.97 0.79 284.15 0.22 0.74 0.04 0.21 0.1 0.02 0 0 0 0.71 31.76 0.48 16.03 0.2 0.01 0.12 15.19 31.76 0.28 0.59 37.01 0.12 227.86 32.01 0.6 0.55 34.39 49.01 0.11 0.58 24.04 0.26 318.13 22.89 0.13 0.11 0.3 Proiect Tehnic Pag 71 / 229 .18 0.05 0.05 259.20 227.05 0.10 24.8 0.69 49.65 0.03 0.08 0. [mca] 50.03 0.08 0.01 0.81 0.14 52.34 4.04 12.98 318.19 227.03 0.04 1.53 0.81 0.19 0.41 0 0.32 29.02 0.14 0.07 21.73 0.01 0.13 0.09 2.47 0.04 0.94 0.27 258.04 36.06 0. [mca] 39.15 0.68 3.02 0.76 16.19 292.70 255.07 4.29 286.85 0.05 0.21 2.03 0.16 0.44 Nod ID J1322 J1323 J1324 J1325 J1326 J1327 J1328 J1329 J1330 J1331 J1333 J1335 J1336 J1337 J1341 Z [m] 256.11 0.6 0.23 3.26 27.21 Viteza [m/s] 0.08 0.89 29.46 0.71 253.76 Pierdere [m/km] 3.22 23.22 0.1 0.02 0.79 0.05 0.97 289.16 0 0.01 0.55 3.01 0.2 1.29 SC CivilCAD SRL Nod ID J1342 J1343 J1345 J1346 J1347 J1348 J1350 J1353 J1354 J1355 J1356 J1357 Z [m] 288.68 0.04 0 0.88 0.02 0.72 2.15 17.03 0.44 0.15 0.12 0.83 46.59 0.02 0.22 0.63 17.66 36.98 0.51 0 2.03 0.07 0.09 0.6 0.01 0.96 289.03 0.04 1.56 43.09 0.03 0.04 0.66 0.33 0.35 Nod ID J1307 J1308 J1309 J1310 J1311 J1312 J1313 J1314 J1315 J1316 J1317 J1318 J1319 J1320 J1321 Z [m] 283.92 0.51 0.03 0.03 0.24 286.04 0.91 9.60 258.15 0.3 0.32 3.15 20.09 0.01 0.07 0.22 36.45 0.01 0.04 0.02 0.02 3.2 1.03 0.13 0.07 0.63 0.12 0.00 35.04 0.13 0.1 20.79 0.05 0.04 0.09 2.53 1.41 3.07 Pierdere [m/km] 3.01 0. [mca] 24.03 0.01 Pres.06 0.46 15.03 0.76 0.71 257.02 0.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.64 1.32 4.1 0.3 0.36 0.27 16.23 0.45 18.31 0.21 0.03 0.17 4.25 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.97 15.21 263.26 43.03 0.03 0.21 0.01 0.83 0.58 286.38 0.3 1.24 46.84 0.1 2.62 261.02 0 0.53 0.05 0.03 252.06 0.2 0.23 38.22 0.15 0.49 0.03 0.02 0.75 0.15 0.02 0.14 0.23 286.84 Pres.15 0.02 0.15 0.03 0.15 1.07 0.29 0.06 0.07 0.91 0.1 0.87 257.02 0. [mca] 37.79 0.85 0.03 0.03 0.14 33.01 0.01 0.07 0.82 0.01 0 0.57 0.83 0.08 3.2 0.73 0.87 0.42 3.24 323.52 0.63 0.91 0.98 0.17 46.3 CONDUCTE PROPUSE Pipe ID 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Debit [l/s] 0.02 3.03 0.72 Pres.19 2.93 2.01 0.18 0.01 0.07 0.15 0.52 23.06 0.04 0.01 0.46 338.53 35.03 0.02 0.01 0. Judet Valcea Nod ID J1291 J1292 J1293 J1294 J1295 J1296 J1297 J1298 J1299 J1300 J1301 J1302 J1304 J1305 J1306 Z [m] 289.32 0.02 0 0.1 0.04 0.98 0.02 0.15 0.74 3.76 0.07 0.03 0.03 0.16 254.81 15.04 0.72 16.11 287.57 38.51 15.8 20.91 14.01 0.29 0.88 255.15 22.01 0.05 0.16 0.44 41.13 288.45 0.05 0.2 Pierdere [m/km] 0.03 0.21 0.6 0.15 0.13 0.04 0.10 Pres.01 0 0.01 0.45 39.3 0.03 0.87 255.96 0.97 23.3 0.83 1.97 289.05 0.55 21.09 0.82 0.46 0.78 39.18 0.27 1.98 35.89 0.65 0.01 0.05 0.24 318.30 41.01 0.43 0.28 227.18 0.04 0.1 0.19 0.03 0.88 0.93 50.91 0.1 Pipe ID 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Debit [l/s] 21.06 0.08 0.01 0.88 0.15 0.59 257.03 0.73 290.04 0.08 0.01 0.04 0.79 0.09 0.11 0.9 1.03 0.95 50.19 0.46 40.06 0.03 0.71 254.22 29.3 0.45 0.45 22.04 0.03 0.83 0.5 0.15 18.73 262.79 260.03 0.61 3.92 24.01 0.60 254.44 19.03 0.06 0.

91 0.03 0.08 0.23 1.02 0.53 0.03 0.1 2.77 24.52 0.18 0.24 0.93 1.16 2.02 0.62 0.48 0.04 0.92 1.21 0.01 0.01 0.18 0.04 0.76 0.02 8.4 13.04 0.85 12.01 0.66 0.04 0.17 0 0.23 0.71 0.04 0.26 0.73 0.61 14 13.23 0.04 6.02 0.15 0.01 0.3 0.65 0.87 20.84 0.31 0.33 0.02 0.49 0.56 0.25 0.01 0.11 0.69 4.2 0.31 0.02 0.39 0.2 0.89 0.05 Pipe ID 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 76 80 107 166 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 Debit [l/s] 0.04 2.79 0.98 0.63 0.11 4.01 0.86 2.04 0.15 0.36 2.84 0.46 0.09 0.21 0.01 1.01 0.37 0.01 0.02 0.68 12.89 0.18 0.02 0.04 0.64 0.05 Pipe ID 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 Debit [l/s] 0.76 14.93 24.34 0.2 0.09 7.89 0.18 1.01 0.2 0.33 13.27 0.05 Pierdere [m/km] 3.11 0.52 0.31 0.33 16.15 1.31 0.06 0.6 0.09 0.03 0.38 0.22 0.57 0.04 5 4.04 3.63 4.02 0.46 0.4 2.21 0.13 0.04 0.03 3.4 0.51 0.68 0.01 0.09 0.62 0.7 0.19 0.46 1.01 0.77 0.01 0 0 0.26 0.29 1.62 0.04 8.01 0.22 0.78 2.2 0.02 0.8 6.14 2.26 0.08 0.84 1.76 1.07 SC CivilCAD SRL Viteza [m/s] 0 0.04 0.32 0.09 0.1 0.21 0.91 0.01 0.01 0 0.02 1.44 0.02 0.88 0.03 0.04 2.6 0.9 12.14 0 0 2.01 0 2.6 8.23 0.34 2.33 2.82 4.21 0.01 0.09 0.4 0.02 0.15 2.7 2.04 0.95 2.01 0.19 0.87 0.78 0.5 12.32 0.88 14.88 24.03 3.23 0.31 2.54 4.08 0.39 0.15 0 0 1.88 0.04 5.09 0 0.2 0.75 0.85 1.2 0.09 0.88 24.94 12.83 2.03 0.04 0.34 0.06 1.26 0.05 5.01 0.1 0.27 1.05 0.48 4.61 0.14 0.03 0.02 0.82 2.29 0.09 0.18 0.35 0.77 8.06 12.6 5.37 0.01 0 0 0.15 12.03 0.04 0.26 0.27 0.42 8.5 0.2 0.12 0.9 2.4 0.15 0.04 0.38 2.49 0.56 0.21 0.51 1.92 0.56 2.05 0.02 0.12 3.12 11.63 4.37 0.87 0.99 2.15 0.55 0.76 0.13 0.98 0.39 0.14 0.55 0.01 0 0.26 0.06 Pierdere [m/km] 0.5 0.01 0 0.8 1.42 0.73 4.09 0.21 0.67 0.03 0.27 0.02 0.32 0.73 0.03 0.08 0.16 2.56 0.06 4.03 0.76 0.47 0.77 0.23 12.17 3.5 0.88 24.08 0.64 0.13 0.24 0.04 0.22 0.03 0.09 0.13 1.15 15.02 0.69 0.45 13.04 0.39 2.16 1.69 0.25 3.09 0.3 2.09 0.65 2.16 4.03 0.63 0.09 1.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.01 0.22 0.26 0.48 0 0.88 0.01 Pierdere [m/km] 0 0.16 0.01 0.54 0.09 0.14 0.01 0.2 13.37 0.79 1.04 0.73 7.35 2.48 0.43 2.77 0.31 22.72 0.01 0.39 0.91 0.33 3.01 0 4.77 12.81 12.05 0 0.03 3.38 0.02 0 0 0.25 0.22 0.08 3.03 0.54 2.67 0.01 0.43 0.39 0.29 2.58 0.44 0.48 0 0.99 3.01 0.02 0.24 0.04 3.7 0.22 Viteza [m/s] 0.13 0.04 17.62 0.03 0.28 0 0.2 0.63 0.02 0.39 12.37 1.53 12.78 3.85 13.78 4.1 0.21 3.16 0.02 0.73 0.45 0.4 0.7 2.02 0.59 12.04 0.01 0.13 0.21 0.79 0.25 0.04 2.31 0.31 2.04 0.28 0.55 0.2 0.11 12.63 4.86 4.45 2.23 0.22 0.08 0.87 0.13 2.02 0.04 0.66 0.98 0.12 0.19 3.01 0 2.61 0.23 0.18 0.42 3.06 2.63 0. Judet Valcea Pipe ID 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Debit [l/s] 14.51 5.55 Viteza [m/s] 0.85 0.15 21.21 0.71 2.01 0.01 0.04 0.71 0.01 0.23 2.58 2.55 13.01 0.02 0.83 0.66 0.13 0.48 0.12 3.13 0.04 0.31 0.46 0.7 0.88 1.43 5.61 2.42 2.1 0.54 14.19 0.78 0.42 1.13 0.22 0.26 0.79 5.03 0.02 0.15 22.08 0.13 0.92 5.42 0.88 0.35 0.28 0.63 0.67 0.31 0.81 1.22 0.27 0.95 0 0.02 0.35 0.93 0.01 0.42 1.2 0.03 0.64 0.42 0.07 0.02 0.97 1.62 0.07 1.04 0.06 2.53 0.84 0.01 0.32 0.58 2.01 0.96 3.27 0.38 0.05 0.83 0.04 5.65 0.14 0.04 0.21 0.74 5.03 0.63 12.01 0.61 2.64 0.68 0.33 0.06 0.01 0.01 0.03 0.11 0 0 Proiect Tehnic Pag 72 / 229 .19 0.64 0.15 0.67 0.01 0.55 12.63 0.72 2.59 0.98 0.3 0.46 0.72 18.15 0.26 0.64 5.01 0.57 0.12 0.33 0.09 0.94 3.06 0.79 2.02 0.38 0.14 0.27 0.01 0.22 0.98 0.02 0.06 0.24 0.02 0.01 0.44 0.63 0.02 0.19 0.37 3.75 1.01 0.67 2.47 0.34 0.62 0.42 0.22 0.04 12.67 2.6 0.37 2.19 0.04 0.25 13.02 0.03 0.01 0 0.01 0.08 1.04 6.03 0.02 0.72 12.35 0.04 0.21 0.04 0.03 0.87 2.13 1.44 0.01 0.

76 20.89 0.00 0+40.00 20.51 0.00 20.13 0.37 2.00 19.01 0.52 20.78 0.47 20 26 14 18 6 8 3 Proiect Tehnic .54 0.07 13.35 0.06 0.01 5 5 10 10 4 4 2 2 2 1 0.96 6.18 15.44 0.27 0.52 19.34 5+29.00 20.51 2+54.73 2.58 0.32 3.92 0.38 17.66 6+72.99 20.17 9.34 0.48 25.52 0+99.22 0.24 0.23 0.35 15.16 0.22 1.34 4.87 16.00 20.00 10.01 0.05 0.00 20.18 1.57 17.65 0.02 0.63 17.02 3+74.19 0.10 0.00 19.00 15.79 0.34 1 6 33 8 7 4 4 5 4 3 1 2 2 3 3 24 24 0.45 15.19 1.13 0.53 6+55.36 8+72.00 20.02 0.07 0.02 3+93.99 15.59 0.00 19.16 0.81 19.02 15.77 3.00 18.31 7+57.29 1.52 20.00 15.00 20.67 0.57 0.56 20.00 19.06 0.52 1+19.50 14.50 20.14 1.07 0.34 0.25 0.00 13.67 3.33 21.97 0.02 0.53 6+25.11 0.57 0.36 0.29 4.49 6+05.34 1.75 19.12 18.51 1+77.13 1.71 2.70 7+75.11 0.51 0.00 20.08 0.10 0. Judet Valcea SC CivilCAD SRL e) CALCULUL MISCARII TERASAMENTELOR LA DRUMURILE DE ACCES Tablou cu Calculul si Miscarea Terasamentelor-Tronson 1 Nr.82 17.04 0.75 20.25 18.25 14.16 0. aplic.48 6.24 0.24 4+73.61 19.00 9 4 1 6 7 11 1 Ex 12 833 6 3 1 4 5 8 1 M 13 372 3 2 1 2 2 4 1 Volum întrebuinţat în acelaşi interpr.84 7+41.22 0.03 0.01 0.37 0.15 0.52 1.01 17.03 0.24 5+13.50 11.00 20.26 1.07 0.81 0.48 16.00 20.13 10.11 16.76 0+79.02 20.76 19.98 5+64.33 0.28 1.46 5+46.52 1.12 17.29 0.10 8+21.08 0.13 0+20.06 0.01 2+34.79 1.14 2.19 0.81 20.26 2+94.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.00 20.02 3+34.85 34.00 19.99 16.44 0.31 0.00 0.93 1.00 20.00 19. profil 1 Pozitie profil Hm 2 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dist.48 34.75 19.02 3+14.53 16.25 20.96 1.00 17. (m) B 4 6 Suprafete (m2) Rambleu Pământ Ex 7 M 8 Volume (m3) Rambleu Pământ B 11 1 177 0.99 17.36 0.05 0.00 20.04 20.53 0.10 16.10 0.79 0.13 16.19 0.49 5+85.70 34.67 2.83 0.53 6+45.00 20.11 8+38.36 1.50 2+06.00 20.75 19.52 17.00 0.24 4+93.66 6.00 20.24 4+53.58 10.15 0.51 0.74 28.12 5 18 111 6 29 48 87 177 110 3 2 3 2 3 1 4 1 1 2 1 1.13 16.02 0.16 0.25 12.52 1+39.02 3+54.75 0.00 0+59.13 16.01 0.05 18.19 2.43 16.33 1.05 8+05.93 0.88 19.67 0.35 1.22 2.88 20.08 0.16 0.49 0.05 7+90.38 0. între profile (m) 3 Dist.88 20.05 16.24 4+33. Pământ B 19 46 Ex 20 20 M 21 40 B 23 1 131 9 11 26 12 1 4 60 129 299 476 260 138 5 2 15 59 23 2 1 11 38 36 9 7 65 39 4 9 117 60 8 44 11 8 3 59 61 7 1 4 2 11 42 16 2 1 8 27 25 7 5 46 28 3 6 82 42 6 31 8 6 2 42 43 5 1 2 1 5 18 7 1 1 4 12 11 3 2 20 12 2 3 36 18 3 13 4 3 1 18 19 2 1 5 15 7 21 37 2 2 2 1 2 1 5 1 1 11 38 36 9 3 65 39 4 117 60 4 44 11 6 59 61 3 8 27 25 7 5 46 28 6 82 42 6 31 8 6 12 111 42 43 5 18 19 26 48 87 177 110 20 26 14 18 3 8 3 3 5 5 4 12 11 2 20 12 24 36 18 13 4 6 6 6 6 59 59 18 18 43 20 20 14 14 3 3 26 26 18 18 8 8 Pag 73 / 229 16 5 38 6 5 19 5 95 6 61 24 10 42 42 10 10 43 43 19 8 13 59 23 4 11 42 16 2 10 18 7 16 34 4 1 6 1 3 1 4 1 2 1 2 1 4 1 Excedent de volum (m3) Rambleu Pământ Ex 24 813 6 M 25 332 3 2 23 7 11 5 8 1 57 129 299 476 260 138 11 11 8 8 TRANSPORTUL EXCEDENTULUI DE DEBLEU ÎN RAMBLEU [m3] 10 m Ex M 29 30 6 20 m B Ex 32 33 102 2 2 39 cu buldozerul la 30 m M B Ex M 34 36 37 38 9 103 60 18 40 m B Ex M 40 41 42 21 7 14 7 15 6 6 5 5 4 3 3 1 1 32 67 139 201 3 3 7 8 8 4 4 7 4 4 38 36 9 3 65 15 4 117 60 4 44 11 27 25 7 5 46 28 6 82 42 6 31 8 12 11 2 20 12 36 18 13 4 11 11 59 16 16 11 11 42 12 18 7 146 59 43 100 204 76 42 19 60 71 38 12 50 m B Ex M 44 45 46 62 65 24 cu auto la 1000 m B Ex M 52 53 54 739 532 234 Impru mut [m3] B 59 61 98 Depozit (m3) Pământ Ex 62 96 M 63 43 9 14 2 145 26 2 039 B 28 6 1 060.19 5.54 0.01 1.30 0.50 1+92.01 0.00 20.61 19.71 0.23 8+56.63 4+13.51 2.61 20.58 0.41 25.13 16.76 19.59 34.25 0.02 0.52 1+59.11 0.00 20.13 0.37 0.00 2+17.00 20.51 2+74.25 1.36 7+06.88 19.

36 1.56 10+30.48 15.34 15.00 16.72 3.30 15.66 2.88 9+52. Pământ B 19 46 Ex 20 20 M 21 40 B 23 1 131 16 31 64 78 12 50 47 26 7 13 30 14 Excedent de volum (m3) Rambleu Pământ Ex 24 813 11 22 45 55 8 35 33 18 5 9 21 10 M 25 332 5 10 20 24 4 15 15 8 2 4 9 5 SC CivilCAD SRL Depozit (m3) Pământ B 59 61 98 Ex 62 96 M 63 43 Nr.09 9+18.37 0.56 1.00 7.91 2.00 17. între profile (m) 3 Dist.00 15.00 17.34 15.30 0.26 M 8 0.89 0.40 17.67 15.23 0.39 2.81 1.57 0.03 2.56 14.56 10+45. (m) TRANSPORTUL EXCEDENTULUI DE DEBLEU ÎN RAMBLEU [m3] 10 m Ex M 29 30 6 20 m B Ex 32 33 102 39 cu buldozerul la 30 m M B Ex M 34 36 37 38 9 103 60 18 40 m B Ex M 40 41 42 21 15 4 50 m B Ex M 44 45 46 62 16 65 11 24 5 cu auto la 1000 m B Ex M 52 53 54 739 31 64 78 12 50 39 532 22 45 55 8 35 234 10 20 24 4 15 Impru mut [m3] 9 14 2 145 26 2 039 B 28 6 1 060.89 4.14 17.54 Volume (m3) Rambleu Pământ B 11 1 177 16 31 64 78 12 50 47 26 7 13 30 14 Ex 12 833 11 22 45 55 8 35 33 18 5 9 21 10 M 13 372 5 10 20 24 4 15 15 8 2 4 9 5 Volum întrebuinţat în acelaşi interpr.98 1.34 14. profil 1 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Pozitie profil Hm 2 TOTAL 8+88.87 0.88 9+35.00 1.99 3.75 0.00 17.88 9+69.00 14.43 0.17 1.00 15.20 0.00 14.00 17.79 15.50 8 26 7 13 30 14 33 18 5 9 21 10 15 8 2 4 9 5 Proiect Tehnic Pag 74 / 229 .88 10+01.22 10+15.70 1.61 9+03.60 1.58 0.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.30 0.00 17.13 0.24 0.67 14.56 10+60.53 0. aplic.95 1.56 Dist. Judet Valcea Suprafete (m2) Rambleu Pământ B 4 6 1.09 1.88 9+86.20 0.46 2.00 15.80 Ex 7 0.

43 2.61 31.08 2.04 0.28 6. (m) B 4 6 Suprafete (m2) Rambleu Pământ Ex 7 M 8 Volume (m3) Rambleu Pământ B 11 271 Ex 12 191 M 13 83 Volum întrebuinţat în acelaşi interpr. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Tablou cu Calculul si Miscarea Terasamentelor-Tronson 2 Nr.02 22. între profile (m) 3 233.40 2+21.25 1.18 1.99 3.42 24.62 Dist.32 0.13 1+77.13 17.05 15.22 0.08 0.85 1.73 0.57 4.32 17.23 0+92.12 3.62 28.94 0.65 0+65.47 0.05 22.04 0.12 0.58 26.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.73 0.14 22.93 2.99 1+59.74 2.65 36.91 18.04 0.08 0.08 20.96 26.01 3.02 0.75 22.09 2+03.14 1+10.18 2+33. aplic.00 0+28.11 6.87 22.89 0.55 0.05 0.08 0.33 32.78 12.71 3. profil 1 Pozitie profil Hm 2 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0+00.73 0.82 26.70 1.19 4.59 3 7 153 37 16 2 5 107 26 11 1 2 46 11 5 Dist.43 14.97 1+36.09 0. Pământ B 19 22 Ex 20 17 M 21 9 Excedent de volum (m3) Rambleu Pământ B 23 249 Ex 24 174 M 25 74 10 m Ex M 29 30 TRANSPORTUL EXCEDENTULUI DE DEBLEU ÎN RAMBLEU [m3] 20 m Ex M 33 34 cu buldozerul la 30 m B Ex M 36 37 38 105 30 12 40 m Ex M 41 42 50 m Ex M 45 46 cu auto la 1000 m B Ex M 52 53 54 89 144 60 21 32 36 4 4 95 3 7 2 5 1 2 153 37 16 107 26 11 46 11 5 37 66 66 66 39 39 30 30 12 12 37 14 37 39 68 14 46 Impru mut [m3] 59 Depozit (m3) Pământ B 61 Ex 62 M 63 2 9 14 543 72 122 113 17 1 95 43 80 26 495 72 117 104 4 B 28 B 32 4 B 40 37 B 44 14 2 4 6 43 2 3 5 30 1 2 2 13 2 4 6 2 3 5 1 2 2 1 43 30 12 37 14 36 37 16 107 26 11 46 11 3 2 Proiect Tehnic Pag 75 / 229 .13 0.

43 19.68 1+95.99 1+57.39 Dist.14 18.64 0.86 26 6 18 4 8 2 26 16 89 6 4 2 18 8 4 89 4 4 25 25 35 35 25 25 11 11 18 18 8 8 2 2 22 16 2 8 22 16 25 1 35 9 24 5 18 1 25 6 17 4 8 1 11 3 7 2 76 8 1 5 1 1 3 25 18 8 73 35 4 24 5 25 6 17 4 11 7 2 2 24 5 6 17 4 7 2 Proiect Tehnic Pag 76 / 229 .78 2.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.14 0.44 0.57 2. (m) B 4 6 Suprafete (m2) Rambleu Pământ Ex 7 M 8 Volume (m3) Rambleu Pământ B 11 131 Ex 12 93 M 13 42 Volum întrebuinţat în acelaşi interpr.58 1+41.63 0.89 0.12 0.98 31.46 11.19 2.23 0.14 0.75 34.77 0.41 15.55 0+55.09 32.50 0.42 29.22 13.23 0.00 1.97 0+85.06 0.77 27.84 19.55 32.72 1+20.45 1+81.46 24.87 21.54 0.41 1.37 0.32 0.57 0.28 0. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Tablou cu Calculul si Miscarea Terasamentelor-Tronson 3 Nr.46 23. între profile (m) 3 195. Pământ B 19 12 Ex 20 5 M 21 6 Excedent de volum (m3) Rambleu Pământ B 23 119 Ex 24 88 M 25 36 10 m Ex M 29 30 TRANSPORTUL EXCEDENTULUI DE DEBLEU ÎN RAMBLEU [m3] 20 m Ex M 33 34 25 11 cu buldozerul la 30 m B Ex M 36 37 38 25 18 8 40 m Ex M 41 42 50 m B Ex M 44 45 46 22 16 cu auto la 1000 m B Ex M 52 53 54 Impru mut [m3] B 59 61 31 Depozit (m3) Pământ Ex 62 29 M 63 17 9 14 189 26 166 B 28 B 32 39 B 40 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0+23.00 0. aplic.89 0.00 6.20 1.69 0.31 28.86 0.01 1. profil 1 Pozitie profil Hm 2 TOTAL Dist.

1. S 3. Noduri de retele.. Cabina. Profile longitudinale Retea Distributie Scundu S 3.4 4.3 4. Detaliul „A” .C-C -Podete tubulare cu diametrul 800 mm -Detalii Ministatie De Epurare la Gospodaria de Apa Scara 1:500 1:500 1:500 L 1:2000 H 1:200 L 1:2000 H 1:200 L 1:2000 H 1:200 L 1:2000 H 1:200 1:2000 1:50 1:50 1:50 1:10 1:50 1:10 1:2000 1:500 1:1000..2.19.Puturi forate.4 4. N2.Plan de situatie (Tronson 1.6 4. S 2. Armare. Coloana Foraj.Put forat..2 4..Put forat.2. Plan de situatie Retea Orlesti O 2.1.2 4.5 4.Put forat.Plan general amplasare obiecte captare Scundu .Sectiune A-A.2. .Profile longitudinale (Tronson 1. Detalii acvifere .1 4..Puturi Forate ..2 4.2 4..2 1.3. SA 3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.4. Cabina.4.1 1.Profile transversale (Tronson 1.1.2.S 3.2. Cabina. O 2.2...Drumuri de acces .2.Put forat.2. . O 3.2.6 Descriere Schita de ansamblu .2. 2 si 3) .18.1 4. Cabina.B-B.. Detalii Goluri si piese de trecere .Schita Retea Scundu .Plan si sectiune transversala .. Plan de situatie Retea Scundu S 2.1 4.. Captare Scundu . .Put forat.3 4.Schita Retea Orlesti .3 1.7 4. Plan si Sectiuni .Plan Bazin de Receptie Pod Metalic Captare Plan de situatie Captare si distributie principala 2.1.3 4.1. Profile longitudinale Retea Distributie Orlesti O 3.5 4. Cabina.2. Vedere in plan . Detalii Constructive . Cabina. Sectiunea 1-1. .100 1:100 1:200 1:200 1:50 1:20 Pag 77 / 229 Proiect Tehnic . 2-2 . ... Judet Valcea SC CivilCAD SRL f) NOMINALIZAREA PLANŞELOR CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA Parti desenate Nr. Detalii N1.1 4.Put forat. 2 si 3) .Schita captare Scundu . Profile longitudinale retele Profile longitudinale Aductiune Scundu SA 3.1.2.2. 2 si 3) .Podet metalic nou pentru acces . .3.20.4 2 S2 O2 N 3 SA 3 S3 S3 O3 4 4. S 3. 1 1.2. Profile longitudinale Distributie Principala S 3.3.

Armare fundatie zona cu basa.2 . 5 1:10 . Instalatii Hidraulice.1 5.Schema Electrica Tablou TCA1 din Gospodaria de Apa . Instalatii Hidraulice.11 5.13 5.6.Schema Electrica Tablou TCA2 din Gospodaria de Apa . Sectiunea 3-3 . Instalatii Hidraulice.Alimentarea cu Energie Electrica Pentru un Put .2.11 5.6.Sistemul de imbinare a panourilor de perete .Planurile De Situatie Alimentare cu Energie Electrica .Plan container tratare si container exploatare . Sectiunea A-A.2.. .Fundatie.12 5. Instalatii hidraulice .2.6.6. Plan si Sectiunea D-D.7 .7 5.Camera Vanelor.10 5. Detalii Constructive . Sectiunea C-C.13 5.Armare fundatie zona cu basa .4 5.Detaliu fixare perete metalic de fundatie . .Instalatie Electrica de Forta si Legare la Pamant .1 5.6.1.Detalii de executie pereti rezervor .Instalatie Iluminat Casa Vanelor .1 5..2.7 5.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2.5.5 5.Camin Tip 1 – Detalii de constructie si armare .1 .Rezervor.9 5.4.4 5.Rezervor. Intrare Apa. 10 1:2 .3.5.Instalatie Electrica Container de Tratare si Container de Exploatare .6. Detalii Constructive .2.6. .2 5. Iesire Apa.Iluminat Exterior Gospodaria de Apa .Plan pozitionare elemente de rezistenta la acoperis .Schema Electrica Tablouri TPA la Puturi Camine .Sectiuni fundatie 1-1 si 2-2 .Sectiunea 1-1 .2 7 7.10 5. 50 1:5 1:5 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:20 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:2000 5. .6.1 6.2.Detalii de executie pereti rezervor .2 8 1:50 1:50 1:20 1:20 Pag 78 / 229 Proiect Tehnic .Plan General Gospodaria de apa .2 5.15 6 6.1.6.5.3 5.2.6 Gospodaria de apa Scundu .5. 3-3 Camin de aerisire 1:200 1:100 1:100 1:50 1:25 1:25 1:25 1:100 1:5 1:2 .3 5.Sectiune Rezervor Inmagazinare .3.3 5.5.4 5.Schema Electrica Tablou General TGA din Gospodaria de Apa .12 5..1 . Instalatii Hidraulice.2 5.14 5.6.9 5.8 5.8 5.1.2 .Detalii de imbinare elemente de acoperis .5 5. Sectiuni caracteristice .3.6 5.5.Vederi .2. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 5 5.Schema Electrica Tablou TCVA din Gospodaria de Apa .Rezervor. Supraplin.2.Rezervor 544 m3.Sectiunea 2-2. 20 1:10 .2.Armare fundatie zona curenta .6.1 7.Rezervor 500 m3.1 5.Camin Tip 5 – Detalii de constructie si armare Camin de golire .6..6.Schita de Asamblare a Planurilor pentru Alimentarea cu Energie Electrica .4.2.3.2.2.Rezervor. Sectiunea B-B.6 5.4.Detalii de imbinare elemente de acoperis .2.5 .

2-2 .3 17. statii topografice si reperi nivelment Camin de Debitmetru Contorizare Comuna Orlesti 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:100 1:10 1:10 1:20 1:50 NA 1:20 Proiect Tehnic Pag 79 / 229 .Sectiunea 3-3 Vana reducere presiune Hidrant Cismele stradale Vane ingropate de sectorizare Subtraversari Suport conducta .2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17.1 8.Sectiunea 1-1.1 17.2 17.traversari pe poduri Piesa de trecere etansa prin peretii caminelor Detalii suporti piese speciale in camine Planuri de Trasare Plan Trasare Rezervor Plan Trasare Puturi Forate Plan Trasare Containere Plan Trasare Podet de acces Profil transversal tip pentru sant conducte Detalii Imprejmuire Gard Tabel coordonate. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 8.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.4 18 19 20 21 .

pentru fiecare categorie de lucrări în parte şi separat pe ansamblul lucrărilor.273/1994 "Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" şi conform Legii nr. Verificarea calităţii lucrărilor se face pe parcursul execuţiei. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g) CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITATI g. tehnologii.1. în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. g.1 PRINCIPII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APA ÎN MEDIUL RURAL Caietele de sarcini detaliază condiţiile tehnice de execuţie şi montaj al lucrărilor. teste.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. de către Autoritatea Naţională de Reglementare. verificări. protecţia mediului.3. întreţinere etc În toate fazele de execuţie (transport. în specialitatea alimentări cu apă şi canalizare. la propunerea compartimentelor de specialitate autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale sau a agenţilor economici autorizaţi care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea localităţilor. utilajelor şi echipamentelor.3. toleranţe de execuţie şi montaj. inspecţii. Asigurarea şi verificarea calităţii se face în condiţiile impuse de prevederile normativului C56 . în conformitate cu caietele de sarcini."Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”.2 CONDITII LEGALE PRIVIND ORGANIZAREA EXPLOATĂRII Exploatarea acestor lucrări.3. Recepţia lucrărilor se face conform HGR nr. în conformitate cu prevederile Legii nr. cuprinzând: calităţile materialelor. standarde ce trebuie respectate. protecţia muncii. Documentele încheiate pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a construcţiei. se poate face prin compartimente de specialitate autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale sau de agenţi economici atestaţi şi autorizaţi în condiţiile Legii nr. manipulare. depozitare.1 Forarea puturilor si recoltarea probelor g.1 Detalii Privind Constructia Puturilor g. Exploatarea se face prin contracte de prestări de servicii."Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţialucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente".1. În timpul execuţiei se ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei lucrărilor.1.326/2001. g. încheiate cu consiliile locaie. 10/1995 privind calitatea în construcţii.1 • • • Metoda de foraj Se va folosi metoda forajului cu circulatie inversa (interzis cu circulatie directa) Instalatia va fi de tipul instalatiilor de foraj hidrogeologic tip AGBO-G300 sau din gama FA In cazul instalatiei AGBO-G300 forajul va fi executat folosind prajini aer-lift Ø 146 mm si 5 API prajini grele Pag 80 / 229 Proiect Tehnic . pozare instalaţii tehnologice. probe necesare şi punere în funcţiune) se respectă prevederile Normativului C300 . transporturi. pe baza prevederilor din proiect referitoare la costuri şi ţinând seama de consumul efectiv de energie şi de costurile reale de exploatare. Tarifele pentru apa şi canalizare şi modul de repartizare pe consumatori se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale. 10/1995.3 CAIETE DE SARCINI – PUTURI FORATE g.

se vor recolta probe de detritus in greutate de 250-500 g. forajul va fi executat folosind prajini de foraj flansate de 6” de tip aer-lift.3 • • La finalul operatiunilor de sapare a gaurii de sonda. Tubarea coloanei de exploatare g. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • • • • • In cazul forajului cu instalatii din gama FA. Pe baza probelor recoltate se vor intocmi coloane litologice care vor fi realizate in corelatie cu diagrafiile geofizice. volumele si adancimea pana la care spatiul inelar va fi umplut cu material filtrant (pietris margaritar) si intervalele care vor fi izolate prin cimentare. in corelare cu descrierea litologica a probelor de detritus si cu datele de foraj se vor stabili intervalele in care vor fi amplasate coloanele filtrante.1. Acesta este necesar pentru aducerea detritusului la suprafata si mentinerea stabilitatii peretilor gaurii. (508 mm).3. Premergator introducerii coloanei de exploatare potrivit solutiilor din capitolul prezentat mai sus se dimensioneaza grosimea de perete in asa fel incat sa nu fie depasita rezistenta la presiunea exterioara si la intindere. Putul va fi forat cu diametrul de 560 mm in sistem uscat pana la intalnirea unui strat consolidat. forajul va fi investigat geofizic folosind urmatoarele metode: o carotaj electric (potential spontan si doua curbe de rezistivitate).1. la fiecare 3 m interval de adancime sau acolo unde se schimba litologia. snek cu diametrul de 560 mm sape cu lame cu diametrul de 445 mm si/sau sape cu role de acelasi diametru.15 Kg/dm3 38-45 sec 9-10 Denumire Greutate volumetrica Vascozitate pH g. apasarea pe sapa. viteza de avansare.1. Se va continua forarea putului cu diametrul de 444. etichetate. garnitura fiind stabilizata in partea inferioara cu prajini grele flansate de 6”.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Fluidul de foraj trebuie sa aibe urmatoarele caracteristici: Plaja de variatie 1. mentionand adancimea de la care au fost colectate si pastrate pana la predarea putului.1. etc. Acestea vor fi spalate. Proprietatile fluidului de foraj vor fi masurate in timpul saparii gaurii de put la un interval de 2 ore. Fluidul de foraj folosit va fi pe baza de bentonita si va fi adaptat conditiilor reale din teren. stocate.4 • • Pe baza investigatiilor geofizice de put si in corelatie cu descrierea litologica se stabileste programul de constructie a putului.1. Sapele de foraj vor fi borshape cu diametrul de 560 mm.2 • • Colectarea probelor de detrius In timpul procesului de foraj. Investigarea geofizica a gaurilor de sonda g. pe intervalul cuprins intre adancimea gaurii de ghidaj si adancimea finala. Activa Rezistenta la presiunea Rezistenta la intindere Proiect Tehnic Pag 81 / 229 . In procesul de foraj se vor folosi aproximativ 2 volume de put de fluid de foraj.5 mm. Pe acest interval. prin metoda forajului hidraulic cu circulatie inversa. pana la adancimea proiectata. se va instala coloana de ghidaj de 20 in.3. Pentru adancimea de 250 m si constitutia litologica a depozitelor traversate se prevede o coloana de exploatare compusa din filtre PVC tip Johnson si burlane PVC cu imbinari cu filet trapezoidal: Filtre Øext (mm) Grosime de perete (mm) Deschidere fant (mm) S.05-1.3.1. o gamma natural In urma investigarii gaurii de sonda prin mijloace geofizice.

Dezvoltarea Putului Operatiunea de dezvoltare consta in mai multe etape.6 1.1. teava de 2” va fi retrasa progresiv. Greutatea volumetrica a laptelui de ciment va fi de 1.6 • • Peste coroana de pietris margaritar din spatiul inelar. Dupa pomparea in sistem aer-lift.1.3.8 • • • • • Proiect Tehnic . pe o inaltime de aproximativ 1 m se plaseaza un dop de bentonita vascoasa. pe fiecare sectiune de filtru se injecteaz apa curata si cu ajutorul spalatorului cu jet lateral se vor spala pe interior filtrele si coloana definitiva. Dupa plasarea laptelui de ciment sonda va ramane 12 ore in repaus pentru priza cimentului. dupa incheierea operatiunii de instalare a coloanei de exploatare. din interiorul coloanei tubate sa va extrage fluidul de foraj utilizat la saparea gaurii de put. cu un coeficient de rotunjire si sortare avansat.5 • • • • Introducerea pietrisului margaritar Pentru indeplinirea unor conditii bune de exploatare a putului. Peste dopul de bentonita vascoasa se va introduce lapte de ciment cu 4 % clorura de calciu pe un interval de 5-10 metri. solutia dispersanta va fi pompata de la nivelul fiecarei sectiuni de filtru pana cand apa incepe sa devina limpede. Pag 82 / 229 g. injectia si eliminarea ulterioara a solutiei dispersante. cu o pompa concentrica aer-lift.6 Greutate (kg/m) 8.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. spalarea cu spalatorul cu jet lateral si pomparea cu debit maxim. se va agita 6 ore si va fi lasata in pauza de reactie inca 12 ore.00 24.00 1. de la talpa putului pana la 10-15 m deasupra filtrului celui mai de sus. Pietrisul margaritar este de sort 2-5 mm.4 117.8 SC CivilCAD SRL (kgf) 6118 9836 Burlane Øext (mm) 165 165 Grosime de perete (mm) 11.32 11.1.1.1. Cu ajutorul unui dispozitiv izolant.9 17. Materialul filtrant se va introduce in curent descendent de apa printr-o teava de 2”. Folosind sistemul aer-lift.1. Judet Valcea (%) 165 165 11.1.75 kgf/dm3 in exces 30%. In procesul de umplere cu pietris.9 17.3.3. pomparea in sistem aer-lift pe fiecare sectiune de filtru. In continuare se va cimenta pana la zi. in spatiul inelar se va introduce pietris margaritar. introdusa in spatiul inelar pana la adancimea finala. Introducerea materialului granular de umplutura g. In timpul introducerii pietrisului margaritar.5 7750 12295 Rezistenta la intindere (kgf) g.3. Cimentarea puturilor g. Inlocuirea fluidului de foraj cu apa consta in dislocuirea fluidului de foraj din gaura de put folosind doua volume de put de apa curata. pe fiecare sectiune de filtru se va injecta solutie dispersanta.7 • Peste inelul de ciment se va introduce material granular de umplutura pana la 3-4 metri sub acviferul freatic.9 24.9 exterioara (bar) 28 100.1. Acestea sunt: inlocuirea fluidului de foraj cu apa.69 Rezistenta la presiunea exterioara (bar) 32.

Testarea Putului g. sonda va fi pompata cu debitul maxim. putul va fi curatat de materialul solid.1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • La finalul operatiunilor de dezvoltare. Aceasta operatiune consta in realizarea mai multor reprize a cate trei trepte de debit crescatoare.Pretestul • Dupa instalarea pompei submersibile. Acesta consta in pomparea continua a putului cu patru trepte de debit constante a cate doua ore fiecare treapta de debit. se vor recolta probe de apa in vederea efectuarii analizelor chimice si biologice. 1.10 • Sterilizarea Putului Dupa finalizarea operatiunilor de pompare si de acceptare a putului se vor efectua operatiunile de sterilizare folosind solutie de hipoclorit de calciu care se va introduce in put cu un dispozitiv special. 3. • La interval de o ora de la inceperea pomparii si cu o ora inainte de oprire.3. eficienta nu va fi mai mica de 60 %. Daca sedimentul acumulat depaseste grosimea de 1 m. • In timpul pomparii putului se vor efectua masuratori sistematice de nivel si debit. testului de eficienta si a testului de performanta. • Dupa finalizarea testelor de pomapre datele obtinute vor servi la fixarea adancimii de montare a pompei submersibile si a tipului acesteia si se vor prelucra pentru determinarea parametrilor hidraulici ai statrului acvifer. a debitului si conditiilor optime de exploatare si a zonelor de protectie sanitara.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. • Sonda va functiona in parametrii optimi atunci cand pentru debitul de exploatare solicitat. 1. • In timpul revenirii se vor efectua observatii sistematice de nivel piezometric. • In timpul testului de performanta se vor efectua masuratori sistematice asupra continutului de nisip in apa. 2. • Aceleasi masuratori de nivel dinamic se vor efectua pe parcursul celor 12 ore de revenire. Testul va incepe cu debitul cel mai mic si se va finaliza cu debitul cel mai ridicat.3. Pag 83 / 229 Proiect Tehnic . • La finele pomparii pentru eficienta. • In timpul testului de performanta se vor efectua masuratori sistematice de debit si nivel dinamic. sonda va fi lasta 6 ore pentru revenirea catre nivelul piezometric initial. 2. Acestea constau in realizarea pretestului. g. Ultima etapa a dezvoltarii putului consta in verificarea acumularii de sediment in decantor. • Pe baza datelor obtinute in urma testului de eficienta se va calcula eficienta putului pentru debitul de exploatare. • Se va efectua pretestul de pompare care are rolul de calibrare a instumentelor de masura si de a regla treptele de debit.9 Dupa finalizarea operatiunilor de dezvoltare a putului si verificarea acumularii de sediment se vor efectua testele de pompare.1.1. inainte de inceperea pretestului de pompare se va masura nivelul piezometric din put care va fi raportat ca nivel piezometric initial.Testul de eficienta • Dupa revenirea de nivle de 6 ore se va porni testul de eficienta.Testul de Performanta • Testul de performanta consta in pomparea neintrerupta a putului cu debitul constant de productie timp de 24 de ore si in revenirea timp de 12 ore catre nivelul piezometric initial.1. 3. • La finalizarea pretestului se va lasa o perioada de 6 ore de revenire a nivelului apei din put.

Detritusul si reziduurile rezultate in procesul de foraj se vor transporta cu basculanta si vidanja la groapa de gunoi locala. prepararea si transportul fluidului de foraj. 24 ore pe zi. Pana la limita inferioara a acviferului cu suprafata libera se va fora cu diametrul de 8 ” (215.2.2. g. Se vor lua masurile necesare pentru folosirea putului de explorare ca put de productie. g. cu diametrul exterior 9 ” si cu grosimea peretelui de 7. In timpul procesului de forare se vor colecta probe de sita la fiecare 2 m.3.3 Planul de lucru Toate activitatile si serviciile prestate de subcontractor se vor desfasura continuu.9 mm). In aceste conditii se va executa un put de explorare pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici pe baza carora se vor determina: debitul. In cazuri speciale de contaminare biologica sau in conditii deosebite de calitate a apei acest dozaj va fi marit. suprafata necesara pentru amplasarea instalatiei si anexelor este de aproximativ 550 m2. adancimile si intervalele cu filtre in scopul asigurarii cerintelor subcontractului. In functie de caracteristicile constructive si dimensiuni.3. gard etc. Sapele (cu role) de 8 ” vor fi selectate in functie de stratele ce vor fi forate ( in mod normal tipul S sau SM pentru roci moi si/sau neconsolidate).4 Constructia Piezometrelor g.2.3. activitatile colaterale.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. saparea si amenajarea batalelor pentru fluidul de foraj.2. g.2. Locatia unde se va executa forajul se va stabili in functie de conditiile reale din teren.).5 m la suprafata. Coloana da ghidaj va fi cimentata de la 0.1 Nota Aceasta specificatie prevede standardul minim pentru proiectarea si executia puturilor de alimentare cu apa din cadrul acestui proiect. baza si limita superioara a acviferului si parametrii hidraulici nu sunt relevante. g.4. curatirea locatiei si redarea terenului.3. Echipa pentru lucrari de suprafata si instalare pompe raspunde atat de instalarea pompei si a capului de pompare cat si de amenajarile de suprafata (cabina. nivelul static al apei.92 mm. tipul sistemului acvifer.3.3. punerea in productie a putului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • Dozarea solutiei de hipoclorit de calciu se realizeaza pe baza unui program care tine cont de caracteristicile constructive ale putului si de datele hidrogeologice. Prin dozaj se are in vedere ca in apa sa se obtina 50 ppm clor liber.2 Puturi de exploatare Datele referitoare la: litologie. Echipa de foraj are obligatia de a executa forajul. numarul de puturi. Forajul va fi executat cu un ansamblu de fund complet stabilizat. Pauza pentru priza ciment va fi de 6 ore. Pana la adancimea mentionata se va aplica metoda forajului cu circulatie directa cu spuma. Cerintele Asociatiei Americane pentru Alimentare cu Apa (AWWA) si Standardul pentru Puturi de Alimentare cu Apa (ANSI/AWWA A100-97) vor fi aplicate in asa fel incat sa raspunda cerintelor proiectului.1 Programul de Constructie Foraj cu bohrsapa cu diametrul de 290 mm pana la adancimea de 3-5 m In functie de conditiile geologice si adancimea finala a putului se va instala pana la adancimea de 3-5 m o coloana de ghidaj temporara din otel de J-55. in doua schimburi a cate 12 ore.2 Caiet de Sarcini g. Proiect Tehnic Pag 84 / 229 .

2. Putul va fi cimentat pe intervalul pe intervalul de la nivelul superior al impachetarii cu pietris margaritar pana la suprafata. 5 m deasupra nivelului static al apei. A4 – Puturi cu adancimea de 200-250 m si coloana de productie de 4 1/2” si filtre preimpachetate cu diametrul de 4 ½” x 7.5 m deasupra solului. • izolarea acviferului deschis fata de alte acvifere superioare care pot influenta negativ calitatea apei. • instalarea filtrului de pietris margaritar pentru a impiedica patrunderea materialului solid din stratul acvifer in put. • deschiderea formatiunilor acvifere. Testul de pompare pentru putul de explorare va fi marit cu 24 de ore. gaura put [in] Burlane si filtre Programul de umplere a spatiului inelar Proiect Tehnic Pag 85 / 229 . sortul 2-5 mm.5. capul putului va fi protejat. noroiul de foraj va fi circulat si reconditionat prin diluare cu apa. sistemul de pompa airlift va fi extras./ adancime burlan [in/m] Coloana de productie Diam. Dupa ce a fost incheiata operatiunea de testare.1 Programul de Constructie Vor fi luate in considerare urmatoarele elemente: • obiectivul lucrarii. piezometrul va fi folosit pentru masuratori de nivel in timpul testului de pompare al puturilor de explorare adiacente.3. Nivelul superior al pietrisului va fi la aprox. • conditiile stratigrafice si litologice.3 m sub nivelul solului si cimentat imprejur cu placa de beton 1x1 (10 cm deasupra nivelului solului si 30 cm sub nivelul solului). • adancimea. Pentru a fi curatat si dezvoltat. Judet Valcea SC CivilCAD SRL In concordanta cu descrierea litologica si interpretarea diagrafiilor geofizice se vor introduce burlanele si filtrele de la adancimea finala pana la +0. In spatiul inelar se va introduce pietris margaritar. Dupa ce apa devine curata si fara solide in suspensie. g. 5 m sub nivelul static al apei • un al doilea filtru similar va fi amplasat deasupra decantorului Dupa introducerea burlanelor si filtrelor. 12 ore. Burlanele si filtrele sunt din PVC 100 si au diametrul de 90 mm si grosimea peretelui de 10 mm. Pasta de ciment va avea greutatea specifica de 1.5 Constructia Puturilor de Productie si de Exploatare g. • suprafata activa a filtrelor va fi de 10-20 %. Dupa priza cimentului. Protectia va consta in instalarea unui burlan cu diametrul de 9 si lungimea de 1 m prevazut cu un capac de inchidere.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.3.75 kg/l si 3 % clorura de calciu. • debitul estimat. • coloana tubata va avea diametrul interior astfle dimensionat incat sa permita instalarea pompei si controlul nivelului apei. Tip put Adancime totala [m] Coloana de ghidaj Diametru gaura put [in] Diametru/ adancime burlan [in/m] Coloana de pompare Diametru gaura put [in] Diam. Intervalele deschise cu filtre vor fi constituite din: • un filtru slituit de 4 m lungime va fi amplasat la aprox. Pauza pentru priza de ciment este de aprox. putul va fi pompat in sistemul airlift. Filtrele vor fi slituite din acelasi material cu burlanele.2. • dificultatile anticipate de foraj. In acest interval de timp in put va fi instalat dispozitivul pentru masurarea nivelului apei. Acest burlan va fi ingropat la 0.

92 mm.6 in spatiu inelar ce va fi umplut cu pasta de ciment de la 150 m sub nivelul solului la 100 m in sus.6. Diametrul gaurii de put pentru aceasta dimensiune de burlan va fi de 12 ¼ in pentru a furniza aprox.3.4 Coloana de productie ( Sonde echipate cu burlane 4 ½’’+filtre cu impachetare la suprafata 4 ½’’x 7) Coloana de productie este instalata ca o coloana pierduta in gaura de put de 8 ½”.92 mm.3. Coloana pierduta va fi sustinuta pe inelul de suspendare instalat in coloana de 9 5/8 la 10 m deasupra siului.3.6.1 Metoda de foraj Pentru puturile cu adancimi finale = 200-250 m si coloana de productie 4 ½” + filtrul impachetat la suprafata 4 ½” x 7”.7 Forajul Puturilor g. 4 – asigura conditii hidraulice optime pentru etapa urmatoare. otel tip J-55 vor fi introduse la 150m±10 % adancime pentru a furniza spatiu suficient pentru pompa si pentru a retine formatiunile neconsolidate si marnoase de deasupra celor calcaroase.7. liner 190-250 m Umplere spatiu inelar 2-150. g.2. • suprafata activa.6 Constructia Puturilor de Productie si de Exploatare g. 3 – evita surparea terenului de suprafata.2. Diametrul filtrelor si lungimea totala sunt claculate pe baza urmatoarelor criterii: • debitul estimat. g. • viteza maxima admisibila. Judet Valcea 0-250 250 17 1/2 13 3/8 /10 12 1/4 9 5/8 /200 8½ SC CivilCAD SRL 7”+filtru cu impachetare la suprafata 4 ½” x 7. Capul coloanei pierdute va include un ansamblu de etansare. Diametrul coloanei va fi de 20 sau 13 3/8 in pentru a asigura procesul de foraj din etapa urmatoare. g.6.2.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2.3. 2. Diametrul gaurii de put pentru aceasta dimensiune de burlan va fi de 12 ¼ in pentru a avea aprox.2.6. 2.3.2.2 Coloana pompei in cazul puturilor cu exploatarea apei in gaura libera Burlane cu diametru de 9 5/8 x 7.coloana de productie 4 ½’’+filtru cu impachetare la suprafata 4 ½’’x 7) Burlane cu diametru de 9 5/8” x 7. Diametrul gaurii va fi de 26 si respectiv 17 ½ in pentru a introduce in siguranta burlanul de 20 si respectiv 13 3/8 in. otel tip J-55 vor fi introduse la 200m±10% adancime pentru a furniza spatiu suficient pentru pompa si pentru a retine formatiunile neconsolidate si marnoase de deasupra celor calcaroase. se va folosi metoda de foraj cu circulatie directa Proiect Tehnic Pag 86 / 229 .1 Coloana de Suprafata Coloana de suprafata va fi instalata la maximum 5-10 m pentru urmatoarele scopuri: 1 – suport mecanic pentru urmatoarea etapa. ciment 150-200 m g.3 Coloana pompei ( puturi cu adancime finala de:200-250 m.5 in spatiu inelar ce va fi umplut cu pasta de ciment de la 200 m sub nivelul solului pana la 150 m. • minimalizarea pierderilor de sarcina. 2 – evita contaminarea noroiului de foraj.3. g.3.2.

Pentru vehicularea fluidului de foraj habele sunt prevazute cu un sistem de jgheaburi metalice care permite trecerea.7. 2. 2.7. sarcina la carlig admisa de instalatia respectiva va fi comparata cu sarcina maxima ce trebuie manevrata pentru putul respectiv. Sistemul de habe este compus din: • haba de la derivatie • haba de curatire.2. Proiect Tehnic Pag 87 / 229 .4 Parametrii de foraj Subcontractorul estimeaza o viteza mecanica de 3m/h ce se poate obtine prin optimizarea hidraulica. Pentru determinarea capacitatii necesare. Calculele trebuie intocmite inaintea inceperii activitatii la fiecare put. de rezerva. precum si prelevare de probe de sita. lungimea si greutatea ansamblului de fund se va clacula si se va emite spre aprobare inainte de inceperea lucrarilor de foraj pentru fiecare put in parte. Subcontractorul va folosi un ansamblu de fund stabilizat rigid care va permite o apasare de 0.3. 3. sistem de agitatoare. sistem de curatire a fluidului (denisipator.3. Prepararea pastei si pomparea acesteia se va face independent in/din fiecare compartiment.5t/in din diametrul sapei. Din sistem va face parte si o haba pentru cimentarea coloanelor. g. o viteza de rotatie potrivita cu tipul de sapa folosit si aplicand o greutate pe sapa maxim admisibila care sa minimizeze deviatia putului. la nevoie.3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2.Circulatie inversa Forajul va fi executat folosind prajini aer-lift Ø 146 mm si 5 ¾ API prajini grele. Este posibil sa se foloseasca si un corector cu role. g.Configuratia si lungimea ansablului de fund necesar Configuratia. La locatie se va instala si o haba pentru depozitarea apei tehnologice. 1.5 Sistemul de circulatie Din sistemul de circulatie vor face parte habe sau batale cu capacitatea de cel putin 2 ori volumul maxim al gaurii de put care vor asigura o curatire corespunzatoare a detritusului din fluidul de circulatie.Circulatie directa Forajul va fi executat cu prajini Ø 3 1/2” x 2 7/8” IF API si prajini grele 6 3/4” x 3 1/2” IF.3. g.7.3 Garnitura de foraj 1.2. Pentru forajul cu circulatie directa sistemul va cuprinde: habe pentru fluidul de foraj echipate cu pusti de fund. 3.2. a fluidului de foraj in compartimentul dorit.2 Instalatia de foraj Instalatiile de foraj au fost stabilite in functie de capacitatea necesara executiei forajelor. sita vibratoare corespunzatoare debitului de circulatie) si o haba pentru fluid de foraj. Programul va fi intocmit pentru fiecare put in parte inainte de inceperea lucrarilor de foraj.7. Pentru sondele mai adanci de 200 m. utilizarea unei garnituri de foraj adecvate. dotata cu denisipator • haba de tragere conectata la put Legaturile dintre habe sunt dotate cu dispozitive de izolare a habelor sau a compartimentelor acestora. Se va folosi un stabilizator deasupra sapei si doi stabilizatori ai garniturii de prajini grele. din sistemul de circulatie va face parte si un echipament de curatire a solidelor (denisipator si sita vibratoare cu o capacitate de curatire corespunzatoare debitului de circulatie). Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.

5 kg.15 kg/l 38-45 sec 9-10 7-10 cc <2% din volum <1. de la suprafata pana adancimea finala. uscata si introdusa intr-o punga de plastic. Proprietatile reologice ale fluidului de foraj vor fi mentinute in limitele programate si adaptate conditiilor locale de foraj. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Pe haba de tragere este montat echipamentul de praparare a fluidului de foraj precum si cel de agitare a acestuia (pusti de noroi. Caracteristicile fluidului vor fi masurate din 2 in 2 ore.7. Aceasta va fi spalata.7 Colectare de probe de sita Domeniul 1.2.2. agitatoare cu paleti). O proba reprezentativa de 300 g va fi selectionata pentru fiecare interval.2 mm Probe de sita reprezentative vor fi colectate la fiecare 3 m forati sau la schimbarea formatiunii geologice.7. Urmatoarele caracteristici vor fi masurate si inregistrate: • greutatea specifica • vascozitatea • filtratul si turta • continutul de nisip • pH-ul Un echipament pentru masurarea caracteristicilor va fi compus din: • presa pentru filtrat tip API • balanta pentru fluid de foraj • palnie Marsh si cana de 1 l • cronometru • dispozitiv pentru determinarea continutului de nisip • hartie pH Caracteristicile fluidului de foraj: Caracteristica Greutate specifica Vascozitate pH Filtrat API Continut nisip Turta g.3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Probele relevate vor fi depozitate in cutii de lemn.8 Masuratori geofizice Proiect Tehnic Pag 88 / 229 . g.7.05/ 1. g. cu continut scazut de solide.6 Fluidul de foraj Pentru saparea puturilor. Greutatea probei recoltate nu va fi mai mica de 0. Se va intocmi o coloana stratigrafica alaturata diagramei pentru viteza de foraj.3. cele din urma fiind montate pe haba de curatire si pe haba de tragere. Timpul de transport al detritusului la suprafata va fi determinat la fiecare 50 metri sapati pentru a se sti la ce adancime exacta este proba colectata. subcontractorul va folosi un fluid de foraj pe baza de bentonita.3.2.

In general. a aspectelor legate de fenomenul de coroziune. 1.57 88. g.7 17.65 2.0 Greutate (kg/m) 5. diametrul gaurii de put. • gamma natural.3. cost.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. legislatia in vigoare. Procedura de detaliu va fi elaborata inainte de inceperea lucrarilor.3.81 11. in special pentru acvifere unde apa este puternic coroziva. insa materialele termoplastice castiga teren din ce in ce mai mult pe piata burlanelor pentru sondele de apa.Burlane din PVC Burlanele din PVC au diametrul nominal de 165 sau 195 mm.. • Pe baza analizei solicitarilor la eforturi. Proiect Tehnic Pag 89 / 229 .6 14.Burlane 4 ½” din otel J-55 Burlanele din otel 4 ½” J-55 vor fi instalate pentru echiparea puturilor cu TD=200-250 m si burlane pentru coloana de productie 4 ½” +filtre cu pietris impachetat la suprafata 4 ½” x 7”.2. • masuratori Rm. tinand seama si de caracteristicile de rezistenta ale burlanelor si filtrelor.3.51 Rezistenta la presiune ext (N/mm2) 0. eforturilor si mediului coroziv toata durata vietii putului. 2.8.8 Alegerea materialului pentru coloana de productie Materialele pentru confectionarea burlanelor si filtrelor sunt alese in functie de rezultatele analizei la solicitare maxima. beton si azbo-ciment. urmatoarele masuratori vor fi executate: • carotaj electric standard (PS si RS.1 Burlane 1. subcontractorul considera ca utilizarea burlanelor si filtrelor fabricate din PVC la sondele cu adancime maxima de pana la 200 m este cea mai buna optiune • Pentru sondele cu adancimi mai mari de 200 m.2 Filtre 1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Subcontactorul va executa masuratori geofizice de la siul burlanului de ghidaj pana la adancimea finala a putului. Cel mai folosit material este otelul. scurt. Caracteristicile burlanelor sunt prezentate in tabelul de mai jos: Descriere PVC PVC PVC Diametrul exterior (mm) 165 165 195 Grosime perete (mm) 7. Grosimea de perete este aleasa in functie de solicitarile (presiune orizontala si fosta de tractiune) care actioneaza asupra coloanei la diferite adancimi pe toata durata exploatarii putului. Tipurile de burlane folosite in constructia puturilor de apa sunt: otel. stopand intrarea particulelor solide si constituind in acelasi timp un element de sustinere a materialului neconsolidat din acvifer.2. fibra de sticla.69 11. • cavernometrie.Filtre din PVC Filtrul este un dispozitiv care serveste ca acces pentru apa care intra din acvifer in gaura de put.66 11.2. Valorile de rezistenta la compresiune si tractiune combinate cu gradul de rezistenta la coroziune constituie punctul de plecare pentru alegerea materialului corespunzator pentru fabricarea burlanelor si filtrelor care sa faca fata. normal -16” si 64”). 1. Rmf.75 3. Imbinarile vor fi cu bagheta de plastic sau cu filete. a calitatii apei. burlanele si filtrele pentru coloana de productie sunt din otel si vor fi instalate ca un liner (coloana pierduta) suspendat in coloana 9 5/8” g.8.. tehnologia de foraj. Rmc. g. in conditii de siguranta.20 Rezistenta la tractiune (KN) 40.00 120. Filtrul permite intrarea apei din stratul acvifer saturat in interiorul coloanei.

Vor fi folosite imbinari cu bagheta de plastic si/sau filete.3. Sortul de pietris margaritar recomandat este de 2-5 mm.4 Viteza de curgere prin fanta Viteza de curgere prin fanta este determinata de lungimea filtrului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Diametrul filtrului este selectat pentru a satisface principiul de baza: realizarea unei suprafete active astfel ca viteza de intrare a apei prin fante sa nu depaseasca viteza standard de proiectare de 0.03 m/s.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. iar deschiderea fantei depinde de granulatia rocii acvifere sau de marimea pietrisului margaritar cu care se impacheteaza.03 m/s prin fanta.3.2.5 mm.8. g. Pe baza analizelor granulometrice obtinute in timpul procesului de foraj sau a unor foraje mai vechi sapate in apropiere. . g.3 Dimensiunea Fantei Dimensiunea fantei are un rol important in ceea ce priveste caderea de presiune in filtru precum si un control al influxului de nisip din acvifer in gaura de put. dimensiunea fantei si suprafata totala activa. se propune folosirea unor filtre cu deschiderea fantei de 1-1.2.2. O cadere de presiune cat de mica poate fi obtinuta prin reducerea regimului de curgere prin filtru la un nivel cat mai scazut pe de o parte si prin marirea lungimii ansamblului de filtre in scopul de a acoperi o grosime cat mai mare a acviferului.8. Intrucat viteza de deplasare a apei prin fanta trebuie sa fie la o valoare mai mica de 0. Lungimea filtrului depinde de grosimea acviferului. Lungimea minima a filtrului trebuie calculata pentru a nu se depasi viteza de curgere a apei de peste 0. procentul de inchidere se presupune a fi de 50 % si valoarea Cf poate fi mai mare in cazul in care unele filtre sunt expuse zonelor argiloase. pentru a se preveni o cadere mare de presiune si coroziunea mecanica.03 m/s. Diametrul filtrului poate fi modificat numai in limite foarte reduse dupa ce lungimea filtrului si deschiderea fantei au fost stabilite. de aceea procentul mediu de inchidere de 50 % este o valoare rezonabila. prin aceasta se va imbunatati suprafata expusa catre formatia productiva.8. lungimea filtrului poate fi calculata cu urmatoarea formula: Q=VxA=VxπDxL L= Q/ πVeD(%supr.5 • Proiect Tehnic Cimentarea Coloanei de Productie Pag 90 / 229 Se va face de la oglinda pietrisului pe o lungime de 15-30 m in sus folosind tevi de ¾” (1”). Grosimea de perete a burlanului din care se confectioneaza filtrul este conditionata de caracteristicile de rezistenta astfel ca filtrul sa reziste fortelor (presiunea orizontala si forta de tractiune) care actioneaza asupra lui diferite adancimi pe toata durata de exploatare a putului. g.activa)xCf unde: L lungimea filtrului (m) Ve viteza de deplasare a apei (m/s) Q debitul putului (l/s) D diametrul exterior al filtrului (mm) % grad deschidere (suprafata activa a filtrului) Cf coeficientul de blocare a filtrului 0.5 Coeficientul de blocare a filtrului reprezinta efectul pe care il au granulele de pietris margaritar asupra fantelor filtrului ce inchid partial deschiderea fantei.3.

4 Testul De Pompare • • • • • Dupa instalarea pompei submersibile. Dupa cele 6 ore de revenire a nivelului. cat si pregatirea personalului in timpul testarii preliminare va elimina potentialele erori ce pot aparea in timpul testului propriu-zis. Priza cimentului va fi de 12 ore.4. Aceasta zona. atat o buna planificare si testare a echipamentului. se efectueza analize chimice de apa in santier si se preleveaza 3 sticle de apa de cate 2 litri fiecare pentru analize chimice si biologice. incluzand toate instrumentele. cu diametrul de 3 in. manometru de presiune. dupa 20 de minute. se inregistreaza nivelul piezometric initial al apei.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. presostat. Legatura dintre capul de put si pompa este facuta cu imbinari speciale de 2 in (50 mm) facute din material plastic (polietilena si polipropilena). se efectueza 24 ore test de performanta cu un debit constant si masuratori de nivel. zona imediata din jurul putului este mai permeabila prin dislocarea materialului din formatie. Se va introduce pasta de ciment cu greutatea specifica de 1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • Deasupra pietrisului se va plasa un dop de fluid de foraj bentonic. Dupa 6 ore de revenire a nivelului. Continutul de nisip va fi masurat in timpul testului de performanta. cot sudat.3. dimensiunile capului de pompare vor fi DN 80.8 mm. cu diametrul de 2 in. preparata din ciment API clasa „A” cu 4 % CaCl2. apometru Proiect Tehnic Pag 91 / 229 . continutul de nisip etc. Materialul de impachetare trebuie sa retina aproximativ 90% din solide dupa dezvoltarea putului. cu un exces de 30 %. Se va umple spatiul inelar cu material granular de la oglinda cimentului pana la 2 m sub nivelul solului. proprietatile fizice si chimice ale apei.1 Conducta de Refulare Pentru pompe cu diametru exterior de 4 in se va folosi conducta PE-HD cu diametrul nominal de 63 mm si cu o grosime a peretelui de 2. la 1 ora si dupa aceea la un interval de 2 ore. constand in 4 etape crescatoare a debitului de cate 2 ore fiecare. in urma testului preliminar. separa filtrul de materialul stratului si mareste diametrul hidraulic al putului. g.4. imbinarea in forma de T.3 Proiectarea Impachetarii Filtrului In puturile la care filtrele se impacheteaza cu pietris margaritar. foarte vascos de 5 m lungime. Inaintea testului de pompare. in urma testului de eficienta. conducta de refulare. relativ subtire ca grosime.3.8/5.3. robineti cu sfera.3.. g. nivelului apei. manometrele si dispozitivele de masurare a debitului. La o ora de la inceperea testarii si inainte cu o ora de oprirea pomparii. astfel ca rezistenta la compresiune sa fie de minimum 1000 psi. g.2 Capul de Pompare Pentru debite cuprinse intre 0 si 5 l/s dimensiunea capului de pompare este DN 50.75 Kgf/l. Pentru debite mai mari de 5 l/s. g. Legatura dintre capul de put si pompa este facuta cu imbinari speciale de 3 in facute din material plastic (polietilena si polipropilena). Pentru aceasta se va folosi un pietris margaritar bine sortat si cu bobul rotunjit de dimensiuni 2-5 mm. Pentru pompe cu diametru exterior de 6 in se va folosi conducta PE-HD cu diametrul nominal de 90 mm si cu o grosime a peretelui de 3. Materialul de impachetare trebuie sa fie foarte riguros sortat pentru a se asigura o porozitate si o conductivitate hidraulica buna in jurul filtrului. se va efectua testul de eficienta prin pompare.5/8. acest material fiind inlocuit cu pietris de un anumit sort.2 mm. Ca dotare. capul de pompare include racordul flansat cu garnitura de etansare. Testarea preliminara are ca scop obtinerea parametrilor necesari pentru efectuarea in bune conditii a testarilor de eficienta. In final se efectueza 12 ore de revenire a nivelului apei. filtru.

g.3. g.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.4. locatia si elevatia putului.4 Sterilizarea Putului Imediat dupa terminarea ultimelor verificari ale putului si receptiei.3. O proba va fi colectata intr-o sticla sterilizata pentru analiza bacteriologice. Proiect Tehnic Pag 92 / 229 .4. sterilizarea puturilor va fi efectuata folosind o solutie de hipoclorit de claciu preparata intr-un recipient de 300 l si un recipient de 2000 l de apa curata prin circulatie inversa. asa cum reiese si din desenele tehnice ale celor doua variante. Pentru cazurile speciale de contaminare biologica sau chimica sau din cauza conditiilor fizice.4. se va folosi o doza mai mare.3. Legatura dintre conducta de transport si capul de pompare va fi executata de subcontractor. Vor fi efectuate analize chimice si bacteriologice.5 Colectarea Datelor la terminarea Putului Subcontractorul va emite. O concentratie minima de clorura de 50 mg/l (ppm) va fi folosita pentru dezinfectarea puturilor. Raportul Tehnic complet in 30 de zile de la terminarea fiecarei scheme. Racordul flansat exterior va trebui blindat pentru a preveni patrunderea corpurilor straine in put. Marimea capului de pompare este de 2 in sau 3” conform ratei debitului.3 Analiza Apei Subcontractorul va colecta probe de apa in sticle noi si curate de cate 2 litri fiecare. Fe3+) • Magneziu (Mg2+) • Mangan (Mn2+) • Carbonat (CO3-) • Bicarbonat (HCO3) g. fara cost. Continutul rapoartelor va include: • Dimensiunea. Analizele chimice vor include teste pentru: • Culoare • Miros • Turbiditate • Temperatura apei Conductivitate electrica • Hidrogen sulfurat (H2S) • Bioxid de carbon • Hidrogen Conc ionica-pH • Duritate • Total solide dizolvate (TDS) • Amoniac (NH4+) • Nitrat (NO3-) • Constituenti organici (KmnO4) • Sulfat (SO42-) • Nitriti (NO2-) • Calciu (Ca2+) • Clorura reziduala (Cl2) • Clorura (Cl-) • Fenol (C6H7OH) • Fier (Fe2+. Judet Valcea SC CivilCAD SRL si robinetul cu clapet. Va fi colectata o proba la inceperea testului de performanta si doua probe la sfarsit. folosinduse un racord flansat pozitionat la o adancime corespunzatoare conditiei de inghet si la iesire din cabina de put.

g. geologice si hidrogeologice ale testelor efectuate.1 Verificari Montajul va fi realizat de furnizorul de echipamente pentru rezervor conform fisei tehnice anexata Realizarea fundatiei rezervorului se va realiza de constructor. g.3. Datele din teren si rezultatele testelor efectuate. • Sectiunea I va contine toate informatiile privind operatiunile de constructie. iar pe inelul de beton sunt marcate diametrele caracteristice. In timpul testului de pompare se va masura continutul de nisip.3.5.1 Finalizarea constructiei puturilor La sfarsitul constructiei fiecarui foraj.6 Prezentarea raportului tehnic final Datele ce urmeaza a fi colectate vor fi emise in trei (3) sectiuni ale Raportului Putului si vor consta in date stranse in timpul testelor Receptiei Preliminare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Calcularea perimetrului de protectie sanitara (la solicitare). • Integritatea putului.1. • Sectiunea II va contine toate informatiile hidrogeologice. g.4 CAIETE DE SARCINI – REZERVOR g.3.4. • Continutul de nisip (4ppm).4.5 Receptia Puturilor g. inaintea instalarii pompei permanente. Calitatea apei. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • • • • Rapoarte zilnice de constructie.4. • Sectiunea III va contine copii ale desenelor si procedurile de intretinere si exploatare g. subcontractorul va demonstra ca urmatorii parametri corespund cerintelor subcontractuale: • Debitul putului pentru a satisface debitul total pe schema. dupa 20 minute. Capacitatea optima a putului.1 Instrucţiuni tehnice privind montajul g.3.5. o dacă sunt marcate pe fundul canalului pozitiile bolţurilor de ancoraj o dacă sunt realizate scurgerile prevăzute în proiect din canalul de montaj cu ţevi PVC Ø 30 o dacă amenajarea terenului din jurul rezervorului permite realizarea montajului o dacă sunt asigurate utilităţile prevăzute în contract în mod deosebit asigurarea sursei de energie electrică în apropierea locului de montaj şi a sursei de apă Proiect Tehnic Pag 93 / 229 . o ora si apoi la interval de 2 ore. subcontractorul va efectua lunar urmatorul program de intretinere. La final va fi o revenire de nivel de 12 ore. Se va efectua un test de pompare de 24 de ore la debitul indicat in Raportul Final si masurarea nivelului apei. • Eficienta putului (60%). În prima etapă de lucru se verifică următoarele: o dacă există sau nu stabilită cota „0” a centrului rezervorului o dacă este marcat în mod distinct centrul rezervorului. Inregistrarile de date tehnice si hidrogeologice.2 Intretinerea Lucrarilor De la data receptiei preliminare si pana la predarea putului catre beneficiar. Interpretarile tehnice.

40 ml.5. În cazul în care una din aceste condiţii nu este îndeplinită se consideră că amplasamentul nu este pregătit pentru a fi montat rezervorul. o ACOPERIŞ § grinzi principale – 4 buc § grinzi secundare 1 – 2 buc § grinzi secundare – 4 buc § tiranţi – 8 buc § brăţară ancorare tirant – 4 buc. o verificarea încadrării rezervorului în canalul de montaj. Judet Valcea SC CivilCAD SRL o verificarea razei interioare a canalului de montaj care la: 00.0 m lungime – 2 buc • 7. 1800.50 m lungime – 2 buc • 10.0 m lungime – 2 buc g.30 ml o verificarea razei exterioare a canalului de montaj care la: 00. § stâlp central – 1 buc.8 Pag 94 / 229 .347 m în 1. trebuie să fie de 6. 2700. 2250. trebuie să fie de 6.0 2.5 mm grosime plină – INEL 3 – 14 buc.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.5 mm care se montează pe plăcuţele metalice şi de care se fixează panoul metalic al „INELULUI 4”. raza rezervorului fiind de 6.1. 1350.1. 450. § piese prindere suporţi grinzi principale şi secundare – 8 buc.din 1. o verificarea dimensiunii canalului de montaj care trebuie să fie de 350 X 150 mm. 1. § piese îmbinare între grinda principală si grinzile secundare – 4 buc.2 Elementele componente ale rezervorului o PLĂCUŢE METALICE de diferite grosimi 0. 4. o BOLŢ ANCORAJ M20/200 care fixează rezervorul prin intermediul cornierului de bază de fundaţia de beton a rezervorului o PLĂCI METALICE CURBATE realizate din oţel tratate prin fuziune termica sticlă.1 RÂND 1 2 3 Proiect Tehnic Poziţionarea plăcilor metalice curbate în structura rezervorului GROSIME TABLĂ mm 2.20 m nu se admite abatere de la cel mai înalt punct la cel mai jos punct mai mare de 1. 5 montate sub cornierul laminat cu care se asigură planeitatea cornierului de bază.5. 3.4.50 m lungime – 6 buc • 12.8 8.347 m.8 8.5 TIP ÎMBINARE Simplă „S” Dublă „D” Dublă „D” SPECIFICAŢIE OŢEL S 235 HSLA4 HSLA4 GRUPA BOLŢ 8. 450. 1350. o marcarea poziţiei bolţurilor de ancoraj al rezervorului .2.65 ml o verificarea planeităţii fundului canalului de montaj la care pe perimetrul acestuia de 40. 2250. § Placă metalică curbată cu înscris de 2 mm grosime –INEL 1– 15 buc. 3150. 900.4.0 2. o REZERVOR § Placă metalică curbată de 2. 1800. 2700. 3150. o CORNIER LAMINAT la fundaţia rezervorului de 75 X 70 X 6 cu l = 2682. § suporţi pentru montare grinzi principale şi secundare – 8 buc.50 cm. § panou acoperiş ISOAC 3 – 3 nervuri de 10 cm grosime • 13. Daca sunt indeplinite conditiile se trece la montarea acestuia. 900.50 m lungime – 2 buc • 11. § Placă metalică curbată de 2. 2.5 mm grosime cu gură vizitare ø880–INEL 3– 1buc § Placă metalică curbată de 2 mm grosime – INEL 2 – 15 buc. 1. g.

Această etichetă după identificare se rade cu un şpaclu pentru asigurarea aderenţei masticului între plăci. eclise şi suporţi pentru întaritor de vânt şi cladding Pag 95 / 229 .1.5 g.4.2.4. Îmbinarea cornierelor întăritor vânt.4.3 Elemente de montaj Bolţuri de montaj pentru îmbinarea panourilor metalice pentru peretele rezervorului cu cornierele de la fundaţie.2 Identificarea plăcilor Se realizează prin vizualizarea etichetei existente pe fiecare placă.6 Proiect Tehnic Corniere.4. pentru asigurarea distanţei între panouri se montează garnituri de cauciuc în formă de pană astfel: REZERVOR TIP 4215 GARNITURĂ CAUCIUC LA FUNDAŢIE 15 buc.2.1. întăritor de vânt şi rigidizare.9 8.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2. g.9 şi trei culori pentru acestea respectiv: albastru. TIP GARNITURĂ 558344 GROSIME mm 0.5 – 2.2.1.4 Îmbinarea panourilor componente ale pereţilor rezervorului Ca rezultat al calculelor de rezistenţă privind comportarea rezervoarelor la solicitarile din timpul montajului şi în exploatare şi ca urmare a experienţei acumulate în timp s-a prevăzut ca imbinarea plăcilor de oţel curbate să se realizeze cu buloane de diferite dimensiuni şi de diferite culori funcţie de poziţia pe care o ocupă în îmbinările rezervorului.5 În zona de îmbinare a panourilor metalice curbate cu corniere de rigidizare de la partea superioară a rezervorului. g.2. gri şi negru. gură vizitare şi gură ventilare. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.1. TIP GARNITURĂ 558344 GROSIME mm 0. respectiv în zona îmbinării pe verticală a panourilor metalice curbate.8 10.4. g. cornier rigidizare. eclisele şi suporţii aferenţi.8 CULOARE Negru Gri Albastru Galvanizate GRUPA 8.8 şi 10.1.8 8. pentru asigurarea distanţei între panouri se montează garnituri de cauciuc în formă de pană astfel: REZERVOR TIP 4215 GARNITURĂ CAUCIUC LA PARTEA SUPERIOARĂ 15 buc. În cazul rezervorului există două grupe de bolţuri 8. respectiv a panourilor metalice între ele prin îmbinarea pe orizontală şi verticală şi a elementelor de acoperiş.5 – 2.5 Garnituri cauciuc În zona de îmbinare a panourilor metalice curbate cu cornierul laminat pozat pe fundul canalului.8 REZISTENŢĂ LA FORFECARE N/mm2 251 251 298 LUNGIME mm 25 32 38 32 LUNGIME în ţoli 1 1¼ 1½ 1¼ TIP 522500-101 522500-102 522500-103 537200 Pentru montajul buloanelor se folosesc saibe speciale de tip 510440 şi piuliţe galvanizate tip 511425. Culoarea este asigurată de plasticul aplicat prin turnare pe capul bolţurilor. eclise pe suporţi se realizează cu şuruburi galvanizate de 1 ¼ respectiv 32 mm pt 8.

Judet Valcea SC CivilCAD SRL În vederea asigurării stabilităţii rezervorului la acţiunea vântului şi pentru suportul termoizolaţiei pereţilor rezervorului se montează corniere. 45 buc. „Fumatul interzis” etc. Tip SIKASWELL Este utilizat la realizarea scafei din mastic în interiorul canalului de fixare bolţuri.2. corniere şi elemente de îmbinare pentru realizarea balustradelor la scara de acces şi elemente circulare de protecţie.9 Placute avertizare Pentru asigurarea siguranţei şi exploatarea rezervorului sunt aplicate pe aceste plăcuţe avertizoare cu „Pericol de gaze”. suporţi.+20C.5 Nr.+400C. Tip SIKA PRIMER Utilizat la amorsarea suprafeţei de beton pentru aplicarea scafei de mastic „SIKAFLEX” la îmbinarea peretelui rezervorului cu betonul de monolitizare din canal. g.1 Este utilizabil în cazul apariţiei unor defecte minore a plăcilor. Principalul domeniu de utilizare se referă la izolarea îmbinărilor între părţile componente ale rezervorului. CORNIER 60 X 60 X 6 TIP REZERVOR 4215 Lungime mm 2682. de culoare neagră fabricat pe bază de poliuretan.1.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2. izolanti si amorse Pentru asigurarea protecţiei îmbinărilor. Depozitarea acestuia va face în locuri uscate. Tip ECLISA CORNIER 60X60X6 Lungime mm 450 Nr. cel de rigidizare şi de susţinere a termoizolaţiei se fixează de structura rezervorului prin intermediul unor şuruburi galvanizate cu piuliţe cu lungime de 32 mm respectiv 1 ¼ grupa 8. a asigurării etanşeităţii rezervorului se recomandă utilizarea următoarelor masticuri: Tip SIKAFLEX TS PLUS Este un mastic elastic. 45 buc.10 Masticuri. Tip SIKAFLEX 2. Este de culoare roşie şi expandează în contact cu apa din beton.4. g.4.2.8. Tip SUPORT CORNIER 60X60X6 Lungime Nr.1. eclise şi suporţi.8 Scară de acces Pentru realizarea accesului la partea superioară a bazinului s-a prevăzut o scară de acces care cuprinde: platbande. precum şi între rezervor şi componentele rezervorului: corniere. etc. buc.4. brăţări.1. Proiect Tehnic Pag 96 / 229 .4. buc. ferite de lumina soarelui în locuri cu temperaturi cuprinse între +100C .2. 60 225 g. Aplicarea masticului „SIKAFLEX TS PLUS” se va face în condiţiile de temperatură cuprinse între +50C . Tip mm buc.1.7 superioara Bolturi galvanizate pentru fixarea sistemului intaritor vint si rigidizare la partea Cornierele.2. g. eclisele şi suporţii care formează sisteme întăritor vânt.

scări. roşii sau albastre) în locul celor din grupa 8. 2. În general se recomandă evitarea montajului pe timp ploios şi friguros (sub + 5ºC) din cauza comportării masticului în aceste situaţii. Se va evita contactul prin căderea unor obiecte pe plăci (buloane. Notă: Se recomandă ca la tot ce se montează în cursul unei zile. Se admite montajul bolturilor din grupa 10. Înainte de montarea bolţurilor se va aplica masticul pe suprafeţele de contact ale îmbinărilor. Se va acorda o atenţie deosebită suprafeţei pe care urmează a fi aplicat masticul de tipul SIKAFLEX de îmbinare a plăcilor.8 (gri sau negre). a doua zi se reia operaţiunea de aplicare a masticului. prin îndepărtarea masticului rămas din prima zi şi curăţarea suprafeţei de contact. între plăci şi corniere acordându-le o atenţie deosebită privind cantitatea de mastic folosită.5 mm (½˝) ca diametru. al termenului prevăzut pentru execuţie în condiţii de securitate a muncii se vor avea în vedere următoarele: 1. este foarte importantă întinderea foilor înainte de strângerea definitivă a bolţurilor.4. Proiect Tehnic Pag 97 / 229 . etc. utilizând dispozitive speciale cu cel puţin 6 muncitori. la mijlocul acestora. găurire. 3. Agăţarea panourilor se va face la partea superioară. găurirea se poate realiza cu scule speciale în cazuri deosebite cu dispozitive speciale de găurire.3 Montarea structurii metalice a rezervorului g. Întrucât bolţurile de montaj sunt de 12. În cazuri deosebite. Pentru evitarea zgârierii foilor când se manipulează pe colet. Respectarea poziţionării bolţurilor de montaj la locurile prevăzute.3. în găurile practicate pentru montajul bolţurilor. curăţirii masticului în exces. Aceasta trebuie să fie curată şi uscată indiferent de condiţiile în care se execută montajul. Transportul foilor la locul de montare se poate face şi cu un transpalet echipat cu un rastel din lemn şi în cazuri deosebite manual (greutate redusă a foilor: de la 125 ÷ 230 kg / foaie.9 (albe.4. răngi. cu cârpe şi lavete din bumbac.) 4. Se va acorda o atenţie deosebită la manipularea plăcilor pentru a se evita curbarea excesivă a foilor. tăierea. În acest sens la ridicare plăcilor individuale de pe paletul de depozitare se va folosi un utilaj de ridicat. Întinderea se realizează cu ajutorul dornurilor speciale (prevăzute în lista de scule şi dispozitive de montaj) prin găurile de montaj ale bolţurilor.1. 6. degresate dacă este cazul cu solvenţi şi uscate când este nevoie cu un uscător special racordat la gaz. polizarea. se vor introduce sub foaie stinghii de lemn din scândură de răşinoasă de 24 mm grosime. 5. respectându-se culoarea şi dimensiunile din proiect. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. etc.1. respectiv 3 + 3 de o parte şi alta a foii). realizarea corespunzătoare a acoperirii resturilor orizontale şi verticale rezultate prin îmbinarea panourilor. iar găurile prevăzute în panourile curbate sunt de 14 mm. sudarea. Se interzice categoric tăierea. a plăcilor şi componentelor rezervorului. suporţi. Curăţarea se face cu şpaclul pentru îndepărtarea etichetei de identificare a foilor.1 Informaţii generale Pentru obţinerea unor rezultate remarcabile privind construirea rezervorului din punct de vedere calitativ.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. lucrările privind operaţiunile legate de pozarea masticului să fie finalizate la sfârşitul acesteia. prevăzut cu dispozitiv de ridicare a plăcilor (cablu de oţel dotat cu un inel special de agăţare).

4.3. respectiv 6.0 m. etc. . .40 ml Din centrul rezervorului se marchează pe inelul de bază din 1.). şaibe. la îmbinarea la partea superioară între corniere de rigidizare şi placa inelului „1 9. . respectiv o „Rază de lucru”. .1.1. În acest fel poziţionarea cornierului de fundaţie se va face la o rază egală cu 50 cm la care se adaugă grosimea foii metalice a Inelului „4” de 3 mm adică 50.Împrăştierea cornierelor laminate pentru fundaţie de 75 x 50 x 6 pe circumferinţa nivelului de beton. cu excepţia celor din zona garniturilor de cauciuc care se strâng la 32 Nm. apelându-se la o „Circumferinţă de lucru”. .4. de la locul de depozitare cu ajutorul unui utilaj cu gheare (tip motostivuitor) cu o capacitate de minim 3 tone (greutatea unui colet).0 cm.2 Trasarea rezervorului Trasarea necesară începerii execuţiei montajului.Introducerea pe fundaţia de beton preluată a coletelor cu panourile metalice curbate.4.5 m . Procurarea sculelor. Raza rezervorului = 6. piuliţe.Poziţionarea provizorie a plăcuţelor metalice pornind de la punctul cel mai înalt al fundului canalului. de 2. Toleranţe admise după montaj: Concentricitate: .pentru diametre mai mari de 26.Fixarea provizorie pe plăcuţe a cornierului laminat de la fundaţie cu Raza de lucru de: 50.0 mm 10. bolţuri.40 – 0.50 = 5. verificarea făcându-se cu cheie dinamometrica. o lungime egală cu „Raza rezervorului” – 50 cm. respectiv 50. garnituri. g.3. se face prin intermediul inelului fundaţiei de beton.1. masticuri.25 cm Proiect Tehnic Pag 98 / 229 . strângerea se face manual sau cu maşina electrică de înfiletat. întăritor de vânt şi rigidizare şi a elementelor componente ale acoperişului.3 g.Aducerea în zona de montaj cu acelaşi utilaj a seturilor de corniere pentru fundaţie. cu două pachete de plăcuţe pentru frecare gaură de fixare a bolţurilor de montaj practicate în aripa cornierului. 8.5 m şi 26. .4 Montajul inelului de bază al rezervorului respectiv „Inelul 3” Operaţiuni pregătitoare.5 mm. de la care se va măsura tot timpul montajului distanţa de la acesta la panoul montat.0 mm Nivel .3 cm.5 cm grosime.Aducerea în zona de montaj a lăzilor de lemn care conţin materialele de montaj (plăcuţe metalice.diferenţa de nivel la partea superioară a plăcilor să nu fie mai mare de 2. g.pentru diametre între 3.90 ml Prin unirea punctelor de marcaj se obţine pe inelul de beton noua „Circumferinţă” care devine „Circumferinţa de lucru”. dispozitivelor şi utilajelor prevăzute în listă şi a ghidului de referinţă pentru protecţia muncii.3. Bolţurile vor fi strânse la 65 Nm.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. cu vopsea. = 25.0 m în 1.5 m = 12. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 7. Se va acorda o atenţie cuvenită montării garniturilor de cauciuc la îmbinarea dintre cornierul de fundaţie şi placa inelului de bază.

2. 1 pregătită se aduce în poziţie de montaj. * Se întind corespunzător foile la poziţia ideală folosindu-se cele două găuri rămase.5 mm. 1. Cornier laminat fundaţie 2. . De aici. Bolţuri montaj culoare gri grupa 8. g. 1. la mijlocul acestuia. . Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Cantitate 15 15 75 15 930 375 45 1 15 75 15 Componenţă Nr.M. Se vor folosi şase bolţuri care se vor strânge la 25 Nm. Se vor fixa bolţurile fără a se folosi mastic.5 mm grosime 5. Garnitură cauciuc 3. Bolţuri montaj albastru grupa 10. Pe verticală bolţurile se montează în totalitate mai puţin primul de sus şi al cincilea bolţ de jos. 2 la partea inferioară a acestuia (îmbinarea orizontală) şi pe verticală pe partea interioară a acestuia asigurându-se că şi găurile bolţurilor sunt acoperite. crt. cât şi pe verticală. 2. realizându-se montarea bolţurilor atât pe orizontală.8.Prima verificare a nivelului cornierului laminat pozat cu nivela cu laser sau alt tip de nivelă şi corectarea acestuia în limitele a ± 1.Verificare vizuală a modului în care se închide nivelul format din corniere de fundaţie şi dacă golurile lăsate în corniere pentru montarea bolţurilor de ancoraj corespund cu marcajele practicate pe fundul canalului pentru bolţurile de ancoraj. începe mpntajul plăcilor metalice curbate.Stabilirea împreună cu BENEFICIARUL a poziţionării plăcilor prevăzute cu goluri pentru montarea instalaţiilor hidraulice şi a plăcii cu gura de vizitare ø800. * Se fixează capătul de început al panoului cu 2 buc şpraiţuri de o parte şi alta a plăcii pentru asigurarea provizorie a stabilităţii panoului.5 Montajul propriu – zis al inelului de bază (Inel 3) U. 6. * Se montează temporar la partea superioară cornierul de rigidizare pentru a se păstra concentricitatea rezervorului şi pentru o mai mare siguranţă a acestuia în timpul montajului. asigurându-se că şi găurile bolţurilor sunt acoperite. Judet Valcea SC CivilCAD SRL . * Se aplică mastic pe panoul metalic curbat nr. Proiect Tehnic Pag 99 / 229 . * Cu pistolul de mastic.4. * Se aplică mastic pe jumătate de faţa exterioară a cornierului Nr.9 8 Gură vizitare Ø800 9 Cladding 60x60x6 10 Suport cladding 11 Eclise Montaj * placa metalică curbată nr. Bolţuri montaj culoare negru grupa 8. * Se aduce placa Nr. Se aduce foaia în apropierea cornierului de fundaţie.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Placă metalică curbată 2. * Se aplică mastic pe panoul nr. pe îmbinarea verticală pe partea exterioară a acestuia. respectiv între găurile 11 şi 12 practicate în cornier (deci îmbinarea verticală vine la mijlocul cornierului). în sensul acelor de ceasornic. 2 în dreptul cornierului de fundaţie şi a plăcii Nr. * Între timp se pregăteşte în acelaşi condiţii placa metalică curbată cu Nr. 1 şi la partea inferioară a panoului pe faţa interioară a acestuia. 1 şi pe jumătate din faţa anterioară a cornierului Nr. * Se montează bolţurile de fixare între cornier şi placă şi se strâng manual sau electric la 65 Nm. * Se montează garnitura de cauciuc dintre cornierul de fundaţie şi placa curbată a inelului 4. care se aduce în poziţia de montaj.3. Denumire componente 1. Bolţ ancoraj 4.1.8 7. încărcat cu mastic tip „SIKAFLEX” se explică mastic pe jumătate din faţa exterioară a cornierul de fundaţie Nr. Punctul de montaj „O” este stabilit la faţa locului.

50 ml. Notă!: 1.7 Montarea Inelului „2” Montarea panourilor metalice curbate pentru inelele superioare se face cu ajutorul unei schele metalice pe roţi care circulă în rezervor pe radierul de beton al rezervorului. o se prelucrează faţa din exteriorul rezervorului cu drişca. 2. Atenţie să nu se uite montarea garniturilor din plastic. balustade de protecţie şi scări de acces. Cu rotopercutorul din dotare se realizează găurile de montare a bolţurilor de ancoraj şi se trece la baterea acestora şi strângerea cu piuliţe. fiecare capăt lăsat liber va fi asigurat cu funii pentru a preveni efectul vântului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. respectiv: * CONCENTRICITATEA REZERVORULUI – respectiv diametrul nominal după montaj să se încadreze în limitele admise.0 mm. * După închiderea Integrală a inelului 3 (de bază) se trece la verificarea acestuia. iar în exterior pe inelul de beton al fundaţiei. g. Schela este alcătuită din elemente componente omologate şi este prevăzută cu platforme de lucru pentru montaj. l interioare = 1.4. 3. După fixarea rezervorului de fundaţie prin intermediul bolţurilor de ancoraj M 20 / 200 se poate trece la turnarea betonului de monolitizare în canalul de fundaţie. Dacă nu este posibil acest lucru. Schela este echipată cu un electropalan pentru manipularea plăcilor cu o capacitate de ridicare între 300 – 600 kg. 4. iar pe orizontală de la mijlocul foii către colţuri. L = 6. respectiv ± 12.4. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate vor apărea probleme la montarea rândurilor superioare în special la montarea intaritoarelor de vânt. Dimensiunile schelei circulabile sunt: L = 2.6 Pozarea masticului tip sikaswell în canal şi turnarea betonului în canalul de montaj Operaţiunea se execută după terminarea montajului inelului 4 al rezervorului sau la terminarea montajului pereţilor astfel : o se curăţă interiorul canalului de montaj de toate impurităţile rezultate în timpul montajului şi se suflă cu aer sub presiune.3. Nu se admite începerea montajului la acoperişul rezervorului dacă nu este efectuată turnarea betonului de monolitizare în canalul de montaj.1. Se va lăsa o perioadă de minim 4 ore între operaţiunea de pozare a masticului şi de turnare a betonului de monolitizare.3. Proiect Tehnic Pag 100 / 229 . Judet Valcea SC CivilCAD SRL * Se strâng toate bolţurile la 65 Nm atât pe orizontală cât şi pe verticală cu excepţia celor din zona garniturilor de cauciuc. * Se montează în acest mod toate panourile metalice curbate ale Inelului Nr. Demontarea cornierului de rigidizare montat temporar se va face odată cu începerea montajului la Inelul 3 pentru a se evita manipulări în plus. În cazul în care sunt respectate condiţiile impuse Inelului 3. Se finisează suprafaţa interioară a monolitizării cu drişca.20 ml.1. * Se verifică în permanenţă respectarea distanţei de 50 cm dintre circumferinţa de lucru şi panourile metalice de la Inelul 4 şi nivelul la partea superioară a plăcilor. Strângerea buloanelor se face de jos în sus pentru îmbinările verticale.5 ml. se vor monta şi cele două bolţuri şi se vor strânge la 65 Nm. g. După ce îmbinările verticale sunt realizate.50 mm. o se toarnă betonul din partea exterioară a rezervorului. creindu-se o pantă de scurgere dinstpre peretele rezervorului spre exteriorul fundaţiei de beton. se trece la fixarea rezervorului pe fundaţie. o se pozează masticul roşu SIKASWELL în colţul interior al canalului de montaj pe tot perimetrul rezervorului. care se strâng la 32 Nm. presează masticul SIKASWELL şi umple porţiunea de canal din interiorul rezervorului. * Se recomandă să nu se înceapă montarea unui nou inel doar pentru câteva plăci. * NIVELUL LA PARTEA SUPERIOARĂ A PLĂCILOR care trebuie să se încadreze în limita a 2. Prin vibrarea betonului acesta pătrunde pe sub cornierul de montaj (spaţiu creeat prin poziţionarea sub cornier a plăcuţelor metalice de minim 25 mm grosime).

1. crt. Denumire componente 1.4. După ce îmbinările verticale sunt realizate. g.2.9 11 Garnitură cauciuc la partea superioară 12 Scară acces Montaj Se aduce placa pregătită la locul de montaj respectiv în zona schelei metalice.1. * Se ia de pe platforma de lucru cornierul de rigidizare şi se fixează temporar la partea superioară a plăcilor Inelului 2.. Denumire componente 1 Plăci metalice curbate 2.M. 8. * Se aplică mastic tip SIKAFLEX în mod corespunzător pe feţele de contact a panourilor asigurânduse că şi găurile bolţurilor sunt acoperite.1. 10.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Bolţuri montaj negru grupa 8. Cu ajutorul electropalanului plăcile sunt ridicate de pe cărucioare. * Cu ajutorul electropalanului se aduce placa în poziţia de montaj şi se introduc bolţurile corespunzătoare atât pe orizontală.9 10 Bolţ montaj culoare alb gr.8 8 Bolţ montaj culoare gri gr.8 Montarea inelului „1” UM buc buc buc buc buc buc Buc buc buc buc buc buc Cantitate 15 15 15 75 15 15 780 75 135 30 15 1 Componenţă Nr. 8.3.0 mm grosime 2. pe verticală se va lucra de jos în sus. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Componenţă: Nr. 6 subcap.8. * Înainte de strângerea bolţurilor la îmbinarea verticală se va verifica întinderea la poziţia ideală folosindu-se cele două găuri rămase. Proiect Tehnic Pag 101 / 229 .8 9 Bolţ montaj culoare albastră gr. * Strângerea se va face pentru toate bolţurile de 65 Nm. cât şi pe verticală mai puţin primul bolţ de sus şi al cincilea bolţ de jos în sus. 10. se vor monta şi cele două bolţuri rămase şi vor fi strânse corespunzător.1. Se vor aduce pe cărucioare la locul de montaj. 6.0 m grosime 2 Cladding 60x60x6 3 Eclisă 4 Suport 5 Cornier rigidizare la partea superioară 60x60x6 6 Eclisă cornier rigidizare l=450 de 60x60x6 7 Bolţ montaj culoare neagră gr. cu ajutorul a 6 bolţuri strânse la 25 Nm şi fără a pune mastic. * Se demontează cornierul de rigidizare de la partea superioară a panourilor Inelului 4 şi se aşează pe platforma de lucru.1. Bolţuri montaj culoare gri grupa 8.8 4 Cladding 60x60x6 5 Suport cladding 6 Eclise U. punctele 6. Buc Buc Buc Buc Buc Buc Cantitate 15 75 780 15 75 15 Montaj * Plăcile metalice curbate pregătite conform Cap. Montajul poate începe din orice punct din apropierea punctului „0”. 3. * Strângerea se va începe de la mijlocul foii către colţurile aflate pe orizontală. Placă metalică curbată 2. şi 6. crt. respectiv în zona schelei metalice.

3x175GT12 cu următoarea componenţă : o stâlp central cu diametru de 4” şi înălţimea de 5. Înainte de strângerea bolţurilor la îmbinarea verticală se va verifica intinderea la poziţia ideală folosindu-se cele două găuri rămase. Cu ajutorul electropalanului se aduce placa în poziţia montaj şi se introduc bolţurile corespunzătoare pentru fixarea plăcii şi pentru fixarea ecliselor şi suporţii cornierului întăritor de vânt pe orizontală iar pe verticală bolţurile corespunzătoare mai puţin primul de sus şi al cincilea bolţ de jos în sus. Strângerea se va face pentru toate bolţurile la 65 Nm mai puţin cele din zona garnituri care se strâng la 32 Nm. Se aduc în zona de montaj eclisele de montare a cornierului de la partea superioară a rezervorului şi se montează în locurile marcate cu bolţuri de culoare corespunzătoare (albastru pentru ambele tipuri de rezervoare). Se strâng corespunzător buloanele la 65 Nm. Se montează garnitura de cauciuc la partea superioară. Se demontează cornierul de rigidizare de la partea superioară a panourilor „INELULUI 2” şi se aşează pe platforma de lucru.10 ml fixat pe radierul de beton prin intermediul unei plăci metalice de 200x200 mm cu 4 bolţuri M12x135 o grinzi principale şi secundare de susţinere o elemente de fixare şi rigidizare (tiranţi. piese de îmbinare) o gură de ventilaţie ø 500 prevăzută cu filtru din plasă o gură de vizitare ø 400 Toate îmbinările (între pereţii rezervorului şi acoperiş. o pentru eclise – 4 buc/panou culoare albastra o pentru suporţi – 5 buc. cu holşuruburi 5.3. suporţii pentru cladding şi poziţiile de montaj pentru grinzile acoperişului./panou culoare albastră o pentru fixare grinzi – 30 buc.1. g. Se fixează cu bolţuri galvanizate corniere întăritoare de vânt pe eclisele şi suporţii montaţi pe peretele rezervorului. culoare albă Se aplică mastic tip „SIKAFLEX” în mod corespunzător pe feţele de contact a panourilor asigurânduse că şi găurile bolţurilor sunt acoperite.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.5/6. suporţi. împreună cu cornierul de rigidizare de la partea superioară existent pe platforma de lucru. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Se marchează cu creta la partea superioară a panoului găurile unde se montează eclisele de fixare a cornierului de rigidizare de la partea superioară. de 10 cm grosime fixat pe o structură metalică din grinzi şi stâlp central.4. După ce îmbinările verticale sunt realizate se vor monta şi cele două bolţutri rămase şi se vor strânge corespunzător.9 Acoperiş Componenţă Pentru menţinerea calităţii apei potabile în parametrii prevăzuţi în proiect precum şi protecţia împotriva îngheţului este prevăzut un acoperiş format din panouri de acoperiş tip ISOAC 3 cu 3 nervuri. zonele de amplasare a gurii de ventilare şi de vizitare) se etanşeizează cu mastic tip SIKAFLEX TS PLUS de culoare neagră Proiect Tehnic Pag 102 / 229 . În prealabil se aplică mastic tip ”SIKAFLEX” pe suprafeţele de contact între placa „INELULUI 1” şi cornierul de rigidizare.

10 Aplicarea masticului „SIKAFLEX” la îmbinarea dintre panoul metalic şi betonul de monolitizare din canal. 5-6 cm.5/6.4. o curăţirea cu peria de sârmă a betonului pe tot perimetrul rezervorului pe o lăţime de 5-6 cm de la perete spre interior. o aplicarea cu pensula a amorsei pentru betonul astfel curăţat o după circa 45’ se poate trece la executararea scafei de mastic aplicată la îmbinarea dintre panoul metalic şi betonul de monolitizare cu ajutorul pistonului de aplicare a masticului. procedându-se în felul următor: o tăierea cu şpaclul a masticului vechi din zona îmbinărilor verticale şi curăţirea minuţioasă a acesteia pe o înălţime de cca.3x175GT12 Cantitate 1 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 6 2 6 2 2 2 2 300 Montajul Se montează pe pereţii rezervorului suporţii de susţinere a grinzilor principale şi secundare Se monteaza stâlpul central de susţinere a acoperişului prin fixare în radierul de beton cu bolţuri M12x135.3. 5-6 cm de la nivelul betonului.50 ml Panou acoperiş ISOAC 3 – 11. După ce betonul turnat în monolitizare ajunge la un grad de umiditate potrivit se poate executa scafa de mastic „SIKAFLEX” la fundul rezervorului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Nr. Se montează grinzile principale şi secundare.00 ml Holşurub 5. g.1. Cu un Proiect Tehnic Pag 103 / 229 .10 ml Grinzi principale Grinzi secundare 1 Grinzi secundare 2 Tiranţi rigidizare grinzi l=2.8 ml Tiranţi rigidizare grinzi l=1.50 ml Panou acoperiş ISOAC 3 – 10. brăţările de ancorare tiranţi Se montează tiranţii de rigidizare a grinzilor Cu un utilaj de ridicat (automacara) se monteaza panourile de acoperiş care se fixează de grinzi cu holşuruburile specificate Se montează gurile de ventilaţie şi vizitare Se realizează conturul circular al acoperişului cu ajutorul unui fierastrău pendular Se montează bordura de protecţie pe perimetru acoperişului rezervorului Se aplică masticul tip SIKAFLEX TS PLUS la toate îmbinările inclusiv în zona de fixare a stâlpului central pe radierul de beton al fundaţiei.00 ml Panou acoperiş ISOAC 3 – 7.50 ml Panou acoperiş ISOAC 3 – 12.1 ml Tiranţi rigidizare grinzi l=1. o curăţirea minuţioasă a peretelui vertical al rezervorului pe o înălţime de cca.0 ml Piese îmbinare între grinzile principale şi secundare Brăţară ancorare tiranţi Piese prindere suporţi Piese prindere suporţi Suport montare grinzi secundare Suport montare grinzi principale Panou acoperiş ISOAC 3 – 13. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire componente Stâlp central 4” cu l=4.

scoaterea coletelor de lemn. dacă masticul a fost aplicat corespunzător pe îmbinările verticale şi orizontale inclusiv scafa de mastic de la fundul rezervorului. dacă sunt montate integral dacă respectă poziţionarea conform prezentului ghid. a eventualelor urme rezultate în urma montajului. urmând să fie puse la dispoziţia BENEFICIARULUI.11 Montarea scării de acces Se montează la sol scara metalică din elementele componente aflate la faţa locului în coletele aprovizionate.1.4.13 Executarea termoizolaţiei rezervorului Termoizolaţia rezervorului se realizează cu vată bazaltică cu grosime de 10 cm cu densitate de 40 kg/m³.1. dacă este cazul o se execută proba de etanşeitate a rezervorului prin umplerea cu apă timp de 48 ore.3. Proiect Tehnic Pag 104 / 229 . ambalajului de hârtie . g. Se va toaleta corespunzător exteriorul rezervorului prin curăţarea excesului de mastic.1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL şpaclu se aranjează masticul astfel încât să se obţină forma unui triunghi dreptunghic cu laturile de 30 x 30 mm.5 şi 5 mm. NOTĂ Înainte de începerea lucrărilor de termoizolaţie : o se vor monta toate flanşele cu ştuţurile aferente pentru lucrările hidraulice. Montarea plăcilor de protecţie cu tablă cutată de 0.3. g. Se va face o inventariere a materialelor rămase după montaj.5 mm grosime. g. Etapele execuţiei sunt următoarele : Montarea foliei anticondens pe suprafaţa pereţilor verticali ai rezervorului. ). protecţia acesteia făcându-se cu tablă cutată de 0.4.3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Se verifică minuţios fiecare îmbinare şi se pregăteşte scara pentru montaj. o se aplică suplimentar mastic SIKAFLEX în rostul realizat între betonul de monolitizare şi peretele interior al canalului. Montajul. Pozarea vatei bazaltice pe pereţii rezervorului între cornierele suport ale termoizolaţiei. g. lăzi. Executare şi montare capac pentru gura de vizitare ø800. ambalaje.5 mm cu ajutorul şuruburilor autofiletante de 1.1.4.14 beneficiar. Se verifică încă o dată concentricitatea rezervorului şi se face o inspecţie vizuală a tuturor elementelor componente a rezervorului cu atenţie deosebită asupra îmbinărilor cu accent pe: daca toate buloanele de strângere cu capul de material plastic intact. întocmindu-se o listă cu acestea. capete tuburi mastic. etc. Zona de montaj a scării este conform cu cea stabilită cu beneficiarul. hârtie. se realizează cu ajutorul unui utilaj de ridicat prin fixarea de structura metalică a rezervorului. etc. Fixarea bandei de rupere a punţii termice pe suprafaţa exterioară a cornierelor de susţinere a termoizolaţiei.3.4. Operaţiuni necesare pentru întocmirea procesului verbal de predare – primire către Se va efectua curăţenia generală în jurul rezervorului (paleţi.12 Închiderea rezervorului Înainte de închiderea rezervorului se realizează curăţeniea în incinta acestuia.

g. de Ø500. Fiind vorba de o acumulare de apă potabilă.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. atât pereţii cât şi acoperişul.2. cu accent deosebit privind „Inspecţia vizuală pentru partea interioară şi exterioară a rezervorului”. Comisia de Recepţie analizează documentele cuprinse în „Cartea tehnică a Construcţiei” şi verifică pe teren situaţia existentă a lucrărilor.4. Rezervoarele sunt amplasate pe o fundaţie de beton armat de formă circulară. pulverizare a unei pulberi de sticlă şi ntroducerea panourilor într-un cuptor la o temperatură de + 850°C.preluare” între părţi.grosimea tablei de la 2 mm la 8 mm.1 Descriere şi Alcătuire Rezervoarele din panouri de oţel acoperite cu email vitrifiat sunt destinate pentru depozitarea apei potabile. Proiect Tehnic Pag 105 / 229 . Se întocmeşte „Procesul verbal de predare . grosime protejată cu tablă cutată de 0. Panourile sunt realizate din oţel şi supuse unor procese de debitare.2 Recepţia lucrărilor Conform prevederilor legale.lungimea de 2682.4. rezervoarele sunt acoperite cu panouri sandwich ISOAC3 de 10 cm grosime. grosime.înălţimea de 1400 mm. şaibe). radierul de beton constituind şi fundul rezervorului. uscare. Rezervoarele sunt izolate termic. Accesul pe rezervor se face cu ajutorul unei scări metalice. cu vată minerală bazaltică de 10 cm. spălare chimică. Rezervoarele sunt prevăzute cu gol de vizitare de Ø800 la bază. exploatarea şi întreţinerea g. curbare. g. urmând ca BENEFICIARUL să convoace „Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor”. aplicarea unui spray special.4. Pe perimetrul rezervorului la îmbinarea plăcii cu radierul de beton este prevăzută o scafa de mastic cu dimensiunea de 30 x 30 mm. Dimensiunile panourilor de otel acoperite cu email vitrifiat sunt: . Se va încheia şi depune „Cartea tehnică a construcţiei”. găurire. Panourile se asamblează între ele cu ajutorul bolţurilor cu cap de plastic.2 Instrucţiuni specifice privind recepţia. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Se va face o ultimă verificare cu cheia dinamometrică a realizării îmbinărilor orizontale şi verticale precum şi a existenţei integrale a buloanelor şi a elementelor de fixare (bolţuri. curaţire şi sablare. şi existent la „Cartea tehnică a Construcţiei”. iar pe acoperis cu o gura de inspectie de Ø400 şi o gură de aerisire cu plasă. iar etanşarea dintre ele se realizează cu ajutorul masticului SIKAFLEX TS Plus de culoare neagra. . act semnat de către reprezentanţii ANTREPRENORULUI şi beneficiar.2. Se va verifica dacă masticul a fost aplicat corespunzător pe îmbinările verticale şi orizontale.5 mm. Se va verifica nivelul la partea superioară a rezervorului pentru a vedea clar dacă se încadrează în limitele admise.5 mm. .

fundaţia. a radierului. iarna. o Starea scafelor de mastic de pe orizontală şi verticală a panourilor. precum şi a măsurilor ce trebuie luate în fiecare caz în parte. acces. scara de acces pe rezervor.4. cu colaborarea furnizorului echipamentului. Atenţie! În cazul în care. La prima inspectie vor fi facute in scris toate observatiile privind: o Starea radierului şi a scafei perimetrale o Starea suprafeţelor panourilor la pereţi şi a acoperişului. o Starea invelişului din plastic al bolţurilor şi a masticului de îmbinare. dar nu mai târziu de 12 luni de la montaj. a conductelor componente a instalaţiei hidraulice etc. Judet Valcea SC CivilCAD SRL La recepţie se va face o probă generală de etanşeitate şi se observă vizual exteriorul pereţilor.3 Darea in functiune În prealabil dării în funcţiune. Buloanele suspecte se vor înlocui.2. beneficiarul are obligaţia legală de a elabora regulamentul de exploatare. etanşe. g. Regulamentul de exploatare va cuprinde descrierea clară şi amănunţită a situaţiilor ce pot apărea în exploatare. se procedează la remediere astfel: a. trecerile conductelor prin peretele başei şi îmbinările acestora pentru a constata eventualele scurgeri care se remediază într-un timp minim de către constructor. ventilaţie. Personalul care efectuează operaţiunea va fi echipat cu salopete. se înregistrează temperaturi foarte scăzute. etc. scara acces etc. Proiect Tehnic Pag 106 / 229 . Darea în funcţiune este precedată de lucrările de dezinfectare a rezervorului a cărei primă fază constă în operaţiunea de curăţire şi spălare prin golirea completă de apă.2. Se va acorda atenţie deosebită verificării vizuale zilnice a rezervoarelor cu accent deosebit asupra comportarii fundaţiei rezervorului. evacuarea eventualelor impurităţi depuse pe fund şi spălarea cu jet de apă întregii suprafeţe a rezervorului. g. Dezinfecţia propriu-zisă se va efectua în conformitate cu prevederiile legale din domeniu. flanşe. sau alte deficienţe. dintr-o cauză oarecare. g. capacul gurii de acces. rezervoarele trebuie golite pentru a se evita ingheţarea apei.4. căşti şi cizme de cauciuc luându-se toate măsurile necesare de prevenire a accidentelor. verificarea izolaţiei termice.4. Se vor folosi lămpi de tensiune nepericuloase. starea ventilaţiei şi a sitei de protecţie. Scoaterea din funcţiune a rezervoarelor nu este admisă decât în caz de avarie la rezervor sau la conductele de alimentare şi consum. funcţionarea sistemului de alimentare cu apă este întrerupt pentru o duratămai mare de 24 ore.5 Efectuarea reparaţiilor curente şi capitale Prima inspecţie trebuie facută la 10 luni.4 Exploatarea rezervorului Exploatarea rezervoarelor se va face pe baza regulamentului de exploatere. Se recomandă o inspecţie cel puţin o dată la trei ani facută de personal calificat. o Starea scafei de închidere perimetrală de la partea superioară a rezervorului o Starea echipamentelor auxiliare (gura de vizitare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.) Dacă în urma inspecţiei se constată deficienţe de natura celor semnalate.2.

Proiect Tehnic Pag 107 / 229 . o Lucrul la înăltime o Folosirea echipamentelor electrice în spaţii umede. Scafele deteriorate se vor tăia cu 50 cm mai mult faţă de zonele suspecte şi se va efectua o noua scafă cu respectarea instrucţiunilor de la montaj.4.2.6 Măsuri de protecţia muncii şi PSI Vor fi cuprinse în regulamentul de exploatare cu accent deosebit pe: o Accesul în spaţii închise în care se pot acumula gaze asfixiante.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Atenţie! După eventualele reparaţii. explozive. c. toxice. Judet Valcea SC CivilCAD SRL b. Eventualele deteriorări a suprafeţei panourilor se vor remedia cu ajutorul chitului de reparare. atât pentru scafele perimetrale căt şi pentru cele de la îmbinarea panourilor. rezervorul va fi din nou operaţional după o perioada de 10 zile. g. peste care se va aplica un strat de mastic.

precum şi a legislaţiei. întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective. etc. cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect. • Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul materialului. în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente.1 Dispoziţii generale pentru executant Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii. astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate. trasee. În timpul execuţiei: • Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare. În caz contrar.1 Generalităţi g.5 CAIETE DE SARCINI – TERASAMENTE PENTRU CONDUCTE g. Proiect Tehnic Pag 108 / 229 . menţionate în borderou. precum şi a corespondenţei dintre acestea. Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse. • Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: trasare reţele. îi revin următoarele sarcini: • Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor scrise şi desenate. Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului. • Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. • Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar. pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice. Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a documentaţiei. pat de material. • Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la execuţie.). standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.5. celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor în teren.2 Dispoziţii generale pentru beneficiar Beneficiarului.5. diametre. etc. documentele care atestă calitatea materialelor. adâncimea de pozare. instalaţiilor.).5. pante. prin dirigintele de şantier. montaj. punere în funcţiune sau alte situaţii.1. • Va sigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite.1. exactitatea elementelor principale (lungimi. executantul va desfăşura următoarele activităţi: • Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. g. diametre. executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului. în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. la punctul de lucru. inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier. vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control.

prin dirigintele de şantier.5 Executarea săpăturilor. g. Proiect Tehnic Pag 109 / 229 . g. Traseul amplasamentului conductelor pe teren se va materializa prin ţăruşi vizibili.2 Lucrări pregătitoare Înainte de începerea execuţiei.5. Tranşeele pentru montarea canalelor se execută cu pereţi verticali sau în taluz. Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă.5.5. la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări. La trasarea lucrărilor pe teren se va ţine cont de următoarele: • Nivelmentul de-a lungul traseului să fie efectuat cu precizia stabilită în proiect • Să se prevadă repere provizorii de-a lungul traseului. legate de reperele definitive • Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele construcţiilor existente • Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele construcţiilor existente subterane • Să se preia de executant sau beneficiar reperele lucrării materializate pe teren. beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării subterane. efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante. umpluturii g. dimensiunilor construcţiei şi stabilităţii săpăturilor. g. Lucrările se vor executa întotdeauna din aval în amonte. va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării problemelor. epuismentelor. • Trebuie prevăzut ca lucrările pregătitoare să cuprindă pregătirea şi curăţarea traseului de tot ce ar putea împiedica buna desfăşurare a lucrărilor. participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii lucrărilor. Antreprenorul poate aduce modificări în privinţa tehnologiei de execuţie cu obligaţia asigurării cotei de fundare. beneficiarul. cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente. în funcţie de natura solului şi spaţiul disponibil pentru executarea săpăturilor.1 Executarea săpăturilor Lucrările de săpare a tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în conformitate cu planurile de săpături din proiect şi a tehnologiei de execuţie indicate în specificaţiile acestuia.5. Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei tehnice. g.3 Natura terenului Situaţia geotehnică a amplasamentului este descrisa in prezenta documentatie. Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei. Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic.5.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.4 Trasarea lucrărilor pe teren şi pregătirea traseului Trasarea conductelor pe teren se va face pe baza datelor de pe planul de situaţie şi a sondajelor efectuate pe teren în zona gospodăriilor subterane existente. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului. sprijinirilor.5.

acord care atrage după sine şi dreptul Antreprenorului la plata lucrărilor suplimentare în cazul coborârii cotei. şpraiţurile şi tehnologia de execuţie se vor preciza de către Antreprenor care are obligaţia să execute săpătura la dimensiunile cerute prin proiect. Aşezarea dulapilor (verticali sau orizontali) şi interspaţiile dintre aceştia sunt indicati prin proiect. Săpăturile vor fi executate în funcţie de prevederile proiectului şi normativului C169: a) Cu taluz vertical. nu vor fi plătite de Investitor. cu filete şi şpraiţuri (numai reglabile). al bunei desfăşurări a circulaţiei. Modificările care necesită volum mai mare de lucrări decât cel luat în considerare la ofertare. • colectarea şi pomparea prin reţele de filtre aciculare. roci stâncoase. c) la săpăturile ce se efectuează în apropierea lucrărilor existente acestea să nu fie efectuate de mijloace de săpare mecanică. Proiect Tehnic Pag 110 / 229 . Judet Valcea SC CivilCAD SRL La adâncimi mari şi în cazul unor condiţii hidrologice nefavorabile. Filetele. printr-unul din procedeele de mai jos: • pompare directă din incinta săpăturii cu colectarea apei prin şanţuri şi conducerea ei spre puţuri de epuisment. b) să se asigure forma plană şi regulată a platformelor şi taluzurilor. • pompare din puţuri forate echipate cu coloane filtrante. cu următoarele condiţii: a) să se respecte planul de săpătură. de obicei în gropi de fundare de mică adâncime sau în terenuri de consistenţă foarte ridicată (marnă. • alte sisteme de epuizare. Antreprenorul este obligat să delimiteze conturul săpăturilor prin parapeţi sau alte mijloace de protecţie în scopul prevenirii accidentelor. etc. in functie de deformarea din cauza tendintei de ovalizare la care este supus produsul. d) Antreprenorul nu va solicita costuri suplimentare faţă de oferta adjudecată. b) Cu taluz vertical cu pereţi sprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici. care nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini şi pentru care se întocmesc caiete speciale. Săpăturile se pot executa manual sau mecanizat. Săpăturile se vor executa manual sau mecanizat aşa cum va stabilii Antreprenorul. orizontali sau verticali. Săpăturile în gropi deschise se vor executa numai în pământuri fără apă subterană. Se va respecta în mod obligatoriu cota de fundare prevăzută în proiect. Santul ingust este cea mai buna asezare in care se pune in opera tubul PVC. argile tari). deoarece este redusa sarcina la care este supus. pasarele provizorii. oriunde este necesar. Se vor amenaja de asemenea. în tunel sau scut) nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini. tranşeele se execută de multe ori combinat: partea superioară se execută mecanizat (în taluz). sau cu apă subterană epuizată. Antreprenorul este obligat să urmărească în permanenţă stabilitatea pereţilor săpăturilor sprijiniţi şi să ia operativ măsurile necesare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Alte moduri de execuţie a săpăturilor (în cheson cu aer comprimat. fără sprijiniri. iar partea inferioară manual (cu pereţi verticali). cadrele de susţinere. reusind sa transmita o parte din incarcare terenului din jur. Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Investitorului şi Consultantului.

Judet Valcea SC CivilCAD SRL Depozitarea pământului săpat se va face în afara amplasamentului construcţiei.Generalitati Umpluturile se vor executa cu pământ rezultat din săpăturile şanţurilor.2 Executarea umpluturilor . c) a pământurilor cu conţinut de materiale diverse (cărămizi.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. fiare rezultate în general din demolări). Antreprenorul va ţine seama la întocmirea ofertei de obligaţia ce-i revine de a asigura epuizarea permanentă a apelor subterane. În cazul săpăturilor executate sub nivelul freatic. Săpăturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului longitudinal şi profilelor din proiect. • Lungimea tronsoanelor de săpătură pentru conductele de alimentare cu apă va fi cea stabilită prin proiect. urmând a fi folosit pentru acoperiri de taluze şi spaţii verzi. nu va depăşi 100 m. cunoscând că eventualele stricăciuni ale acestora vor fi reparate şi plătite de Antreprenor. lemn. înmuierea terenului de fundare atrăgând după sine necesitatea coborârii cotei de fundare. Nu se vor permite de către Investitor folosirea pentru umpluturi: a) a pământurilor vegetale. Pentru umplerea tranşeelor conductelor se va proceda după cum urmează: Proiect Tehnic Pag 111 / 229 . în zone construite. b) a pământurilor cu substanţe organice. cablurilor electrice sau telefonice şi instalaţiilor subterane. în apropierea săpăturilor pentru a nu se declanşa fenomene de alunecare sau surpare. Antreprenorul are obligaţia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic: a) pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi în tranşeele conductelor din afara zonelor carosabile un grad de compactare de 80% Proctor.5. etc. lucrări al căror cost se suportă de Antreprenor.5. nefiind permisă sub nici un motiv depozitarea. Înainte de începerea lucrărilor de excavaţii Antreprenorul va întocmi şi va supune spre aprobare Investitorului un grafic de execuţie la a cărui concepţie se ţine seama de următoarele: a) la obiecte apropiate sau adiacente lucrările de fundare trebuie să se defăşoare începând cu construcţia cu cota cea mai joasă. g. b) timpul de execuţie al săpăturilor şi părţii subterane a construcţiilor să fie minim pentru a ţine săpătura cât mai puţin deschisă. b) pentru umpluturi în tranşeele conductelor în zone carosabile şi umpluturi în corpul drumurilor un grad de compactare de 95% Proctor. trecerea la celălat tronson fiind condiţionată de terminarea completă a umpluturilor la cel în lucru. La executarea săpăturilor se va ţine seama şi de prevederile normativului I 22-99. nici chiar provizorie. să ceară Antreprenorului reexcavarea şi recompactarea umpluturii.) vor fi remediate şi suportate integral de Antreprenor. bolovani. c) pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor. Orice deteriorări care se vor produce (ravinări de taluze. desprinderea hidrizolaţiei. Neîndeplinirea gradului de compactare dă dreptul Investitorului ca pe baza verificărilor de laborator. c) să fie precizate toate măsurile necesare anticipate de Antreprenor pentru protejarea reţelelor de conducte. • Terenul vegetal se va săpa şi depozita separat. în care scop este necesar să se asigure utilaje de rezervă care să poată fi operativ puse în funcţiune. cu următoarele precizări: • lungimea unui tronson de săpătură pentru conductele de canalizare.

In practica.6. a) Săpătura generală şi săpăturile se execută numai după trasarea construcţiei şi verificarea acesteia de către beneficiar. g. Aceasta se va executa în straturi de grosime data de studiul geotehnic. în acest din urmă caz peste umplutură urmează a se aşterne fie alte straturi prevăzute în proiectul de amenajare a platformei. Nu se recomanda construirea partii de jos din resturi de ciment sau altceva similar. se pregatesc degajari potrivite pentru asezarea mufelor.1 Partea de jos a santului Partea de jos a santului este alcatuita din nisip selectionat astfel incat sa se construiasca un suport continuu pentru tubulatura. Judet Valcea SC CivilCAD SRL a) într-o primă etapă tranşeea se va umple parţial până la 20÷30cm peste partea superioară a tubului lăsându-se libere zonele de îmbinare între ţevi sau mufe (normativ I 22-99). Materialul potrivit pentru patul de asezare si pentru partile laterale este acela indicat in graficul din Figura de mai jos si delimitat de zona hasurata.5. Proiect Tehnic Pag 112 / 229 . La distante prevazute. materialul cel mai potrivit este compus din pietris cu diametrul 10-15 mm sau de nisip amestecat cu pietris cu dimetrul maxim de 20 mm. După execuţia fundaţiilor.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Inaltimea minima a patului de asezare este de 10 cm sau conform specificatiilor producatorului de conducte. daca acesta cere altfel. Materialul folosit trebuie compactat cu grija astfel incat sa se obtina indicele Proctor prescris. iar în cazul conductelor pozate în zone necarosabile până la 10 cm de la nivelul terenului. fie 20÷ 30 cm de pământ vegetal. c) umplutura din prima etapă va fi compactată cu maiul de mână în straturi de maximum 20 cm. compactate cu maiul mecanic. g. Această măsură are drept scop evitarea plutirii conductei în caz de ploi abundente. astfel incat si acestea sa fie bine sprijinite. b) materialul care se aşează în jurul tubului nu trebuie să aibă pietre sau bolovani cu dimensiunea mai mare de 5 cm. înainte de turnarea betonului în pereţi sau execuţia zidăriei se retrasează axele construcţiei şi se materializează construcţia pe fundaţii. In timpul acestei operatiuni trebuie controlata inclinarea tubulaturii. e) în cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere.5.5.6. d) după efectuarea probei de presiune şi remedierea eventualelor defecţiuni se execută restul umpluturii.2 Patul de asezare Patul de asezare nu trebuie construit inainte de intarirea completa a partii de jos a santului.6 Asezarea Conductelor g.

reactioneaza pentru a contribui la suportarea incarcaturii impuse. atata timp cat terenul.4 Umplerea santului Umplerea santului si in general a sapaturii este operatiunea fundamentala a lucrarii. care depaseste aceasta limita. atunci cand este vorba de tubulatura din PVC si PEHD si deci despre cea flexibila. garniturile trebuie sa fie toate in stare buna. si niciodata vertical.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Tuburile si racordurile trebuie sa fie amplasate pe patul de asezare astfel incat sa fie in contact continuu cu patul de asezare. tuburile trebuie sa fie verificate unul cate unul pentru descoperirea eventualelor defecte de fabricatie. Uniformitatea terenului din jur este fundamentala pentru realizarea corecta a unei structuri portante. daca acesta cere altfel. prezente in cantitate peste 30%.5. Umplerea ulterioara (straturile L4 si L5) se va efectua cu ajutorul materialului care provine din sapatura. avand mare grija sa nu ramana zone goale sub tub si ca partea laterala dintre tub si peretele sapaturii sa fie continuu si compact (stratul L1). g. cel putin pentru cota superioara. Solurile greu comprimabile: cele bogate Proiect Tehnic Pag 113 / 229 . Stratul al treilea L3. va atinge o cota mai mare cu 15 cm decat cota generatoarei celei mai inalte a tubului. sau conform specificatiilor producatorului de conducte.5. deformat de tubulatura. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Curbe Granulometrice – Grupe de Soluri g. Cel de-al doilea strat al partii laterale L2. va ajunge pana la generatoarea superioara a tubului.6. Compactarea va trebui sa fie aplicata tubului doar lateral. Elementele de diametru mai mare de 2 cm.3 Asezarea tubului in sant Inainte de a incepe lucrarea. ! Punctele de imbinare ale concuctei nu se acopera decat dupa efectuarea probelor de etanşeitate şi presiune. Compactarea va trebui la fel sa fie efectuata cu maxima atentie. Capetele. mufele. Materialul deja folosit pentru construirea patului va fi asezat in jurul tubului si compactat manual pentru formarea straturilor succesisve de 20 . trebuie sa fie eliminate.30 cm pana la linia mediana a tubului. curatat de elemente de diametru mai mare de 10 cm si de fragmente vegetale si animale.6.

Se vor lua probe pentru verificarea compactării umpluturilor mai ales acolo unde cota terenului amenajat este mai sus decât cota terenului natural. • adâncimea de fundare. prin obligaţiile de proiectare şi asistenţă tehnică va fi chemat pe şantier pentru verificarea şi consemnarea în scris a lucrărilor în faze ascunse.Teren de fundare. g. elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Prescripţii fundamentale de proiectare • SR 8591–97 .8 Standarde si normative La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative: • STAS 3051–91 .Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. sistemul constructiv. a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate.Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii.5. proiectantul. Ing. Indicele Proctor rezultant trebuie sa fie mai mare decat nivelul prevazut de proiect. Adrian BONDOC Proiect Tehnic Pag 114 / 229 . Anexa: Cartea tehnică a construcţiei • Legea 50-1991 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. ca: • trasarea axelor construcţiei. La final. natura terenului de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ • Legea 10-1995 . Verificat. cele inghetate. trebuiesc aruncate. Condiţii de amplasare • STAS 6054–77 .5. Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice.Legea privind calitatea în construcţii • HG 273-1994 . Judet Valcea SC CivilCAD SRL inturba. se va lasa un spatiu liber pentru ultimul strat al terenului vegetal sau pentru reamenajarea structirii drumului afectat de sapatura.Reţele edilitare subterane. • Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii. • Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare. umplutura şi compactarea pământului de umplutura În funcţie de importanţa construcţiei. volumul acesteia. • natura terenului de fundare. Umplerea este efectuata pentru straturile succesive de grosime egala cu 20 cm (conform studiului geotehnic).Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi completările aferente În timpul executării reţelelor hidraulice. care trebuie sa fie compactate si eventual udate la o grosime de 1 m (masurata de la generatorea cea mai inalta a tubului). 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare. se vor respecta normele generale şi specifice de protecţia muncii. argila. Se vor avea în vedere următoarele: • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.7 Controlul calităţii lucrărilor de săpături. Intocmit. g.

6 CAIETE DE SARCINI .6. menţionate în borderou. prin dirigintele de şantier.1 Dispoziţii generale pentru executant Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii.6. În timpul execuţiei: • Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare • Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.6. întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse. Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier.1. pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice.1. Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a documentaţiei.CONDUCTE CANALIZARE DIN PVC g. trasee. adâncimea de pozare. precum şi a legislaţiei. la punctul de lucru. pante. îi revin următoarele sarcini: • Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor scrise şi desenate. în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente • Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: trasare reţele. executantul va desfăşura următoarele activităţi: • Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. documentele care atestă calitatea materialelor.). etc. În caz contrar. cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect • Va sigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite • Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul materialului. punere în funcţiune sau alte situaţii Proiect Tehnic Pag 115 / 229 . inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. instalaţiilor.1 Generalităţi g. astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate • Conductele şi racordurile folosite pentru realizarea instalaţiilor trebuie să poarte un consemn de marcă care să asigure conformitatea cu normele standard • Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere.) • Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la execuţie. exactitatea elementelor principale (lungimi. Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului. g.2 Dispoziţii generale pentru beneficiar Beneficiarului. precum şi a corespondenţei dintre acestea. diametre. celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor în teren. montaj. pat de material. în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. diametre. executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului. etc. vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control.

cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente. după caz. • să permită montare şi demontare uşoară. • să-şi păstreze calităţile. • să nu prezinte pericol de orice natură pentru persoanele cu care vin în contact. beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării subterane. • să aibă un cost redus. • să permită realizarea unor îmbinări etanşe. Se va respecta în totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta documentaţie tehnică şi normele specifice date de furnizor. prin dirigintele de şantier. g. care le manevrează şi utilizează. Fiecare dintre acestea vor fi marcate corespunzător şi vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie.3 Materiale şi echipamente g.6.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. greutate şi dimensiuni care să permită transportul lor pe drumurile publice. g.2 Lucrări pregătitoare Înainte de începerea execuţiei. • să reziste alternanţelor de umiditate. va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării problemelor. • să aibă rugozitate mică în scopul limitării pierderilor de sarcină distribuite. depozitate şi manevrate. dacă lucrează în medii şi domenii în care pot avea loc astfel de alternanţe.3. participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii lucrărilor.1 Condiţii generale Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente omologate.) şi să nu se deformeze permanent sub acţiunea acestora. Materialele pentru conducte trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale: • să fie rezistente la acţiunea corozivă şi hidratantă a apei. • să nu se dizolve în contact cu apa uzată sau nămolul. curenţi electrici vagabonzi.6. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei tehnice. beneficiarul. de temperatură şi de îngheţ-dezgheţ. Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. etc. acţiunea agresivă a pământului. caracteristicile şi proprietăţile în cazul depozitării corespunzătoare pe durata de garanţie a fabricantului. Proiect Tehnic Pag 116 / 229 . • să aibă un volum. sarcini mecanice interioare şi exterioare. • să nu necesite cheltuieli de investiţie şi exploatare mari. • să aibă rezistenţele mecanice cerute de domeniul de utilizare. la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări. (temperatura apei şi a aerului. • să fie uşor de pus în operă.6. efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic. • să fie rezistente la acţiunea diferiţilor factori externi funcţie de domeniul lor de utilizare.

1. Caracteristicile cele mai importante ale materialului PVC: • densitatea: 1. • să fie disponibile persoane calificate pentru execuţie şi exploatare. transport şi depozitare Ca regula generala se va respecta prevederile furnizorilor de tuburi privind transportul. Produsele din PVC se fabrică dintr-un amalgam numit „mixtură PVC” care se amestecă cu diferiţi aditivi de prelucrare. iar fitingurile prin injecţie. Judet Valcea SC CivilCAD SRL echipamentele prevăzute a fi achiziţionate să fie fiabile. • Hidrocarburile aromatice si cele care contin clor ataca PVC-ul. să nu aibă defecte de importanţă. depozitarea şi montarea acestora! Regulile prezentate mai jos au caracter general si nu pot fi reprezentative pentru toate tipurile de materiale.37 . Se prezintă sub formă de pudră amorfă de culoare albă. microorganisme sau bacterii g. acizii. • modul de elasticitate: 3000 MPa (30000 kgf/cm2). bazele diluate. fie o distrugere simplă şi depozitare în condiţii acceptabile pentru mediul înconjurător. • Materialul este ecologic datorita imbinarilor etanse posibilitatea de a exista pierderi este foarte mica si interactiunea negativa cu mediul este limitata.3. crater. • Rezistenta la actiunea microorganismelor si a rozatoarelor • Din experienta practica s-a demonstrat ca PVC-ul nu este atacat de rozatoare. • materialele să fie atestate de către organele abilitate şi de către inspectoratele sanitare teritoriale.3. • coeficient de dilatare termica liniara: 0. coloranţi şi materiale de umplutură. ca de exemplu rizuri. • sarcina unitara maxima: > 45 MPa (450 kgf/cm2). Avantajele folosirii tubulaturii din PVC • Tubulatura din PVC are o buna rezistenta mecanica.08 mm/mK. Caracteristici şi avantaje Policlorura de vinil (PVC) este un material termorigid obţinut prin polimerizarea clorurii de vinil. g. după epuizarea capacităţii de lucru.47 kg/dm3. deformaţii etc.6.15 W m-1 K-1 • aiungirea la rupere: <10 %. Ţevile din PVC se produc prin extrudare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. decat cu titlu general. La examinarea cu ochiul liber ţevile din PVC Proiect Tehnic Pag 117 / 229 • . durata de viaţă a acestor reţele este de min. • rezistenta electrica superficiala: > 1012 Ω. • Manevrare si punere in opera facile datorita greutatii specifice reduse combinata cu o buna rezistenta mecanica. • conductivitate termica :<0. uleiurile minerale si vegetale. Temperatura maximă admisibilă a apei menajere nu trebuie să depăşească 60ºC.6.3 Prescripţii de livrare. cu randament energetic ridicat şi cu o durată de serviciu normată > 10-15 ani. manipularea.2 Domenii de aplicare. 50 ani. alcoolii si hidrocarburile alifatice. În aceste condiţii de exploatare. tuburile din PVC sunt usor de manevrat si de montat. • Rezistenta la actiunea agentilor chimici • Tuburile din PVC prezinta o buna rezistenta la actiunea agentilor chimici prezenti in apele uzate si in sol: sarurile. să permită fie o reutilizare uşoară. Ţevile din PVC trebuie să aibă suprafaţa interioară şi exterioară curată şi netedă.

5 cm lăţime şi să fie aşezate la distanţe egale de 1÷2 m. La depozitarea în vrac. La depozitare mai îndelungată se va asigura protecţie împotriva radiaţiilor solare cu ecrane (copertine) opace care nu împiedică aerisirea. pe suprafeţe tari sau cu muchii ascuţite. astfel încât să se realizeze o suprafaţă etanşă. ţevile din PVC nu vor fi aruncate. trebuie evitată târârea tuburilor pe teren. Ţevile din PVC se fabrică şi se livrează sub formă de bare drepte cu lungimi de 1. În timpul transportului ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor. În timpul transportării pe şantier şi mai ales în timpul aşezării de-a lungul săpăturilor. Proiect Tehnic Pag 118 / 229 . Ţevile din PVC vor fi aşezate pentru transport numai pe suprafeţe drepte şi netede sprijinite continuu pe toată lungimea lor. Depozitarea ţevilor tip bară se face în rastele metalice pentru a le proteja de acţiuni mecanice. Extremităţile ţevilor vor fi debavurate şi curate. Conductele depozitate în vrac se aşează prin alternanţa capetelor nemufate cu a celor şanfrenate. Conductele vor fi manevrate conform recomandărilor producătorului. culoarea lor să fie uniformă şi de aceeaşi nuanţă. uleiuri minerale. Inelele de etanşare se depozitează în locuri uscate şi răcoroase. suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă. acestea trebuie să aibă cel puţin 7. stivuite pe traverse de lemn astfel încât să nu provoace deformarea mufelor din seria orizontală de jos. 3. fără fisuri. pietrelor şi altor obiecte existente în zonă. chiar şi temporar. Fitingurile şi armăturile se vor ambala şi livra în cutii sau în pungi de plastic. la început să se aşeze ţevile cele mai grele. iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. În timpul depozitării.75 m înălţime. respectiv la 0. combustibili.5 m. pentru a evita deformarea celor mai uşoare. La încărcare . arsuri sau cojeli.descărcare şi diverse alte manipulări în depozite şi pe şantier. Manipularea şi transportul ţevilor din PVC se face cu grijă pentru a se feri de lovituri. înălţimea maximă la care pot fi suprapuse conductele fără a se produce deformarea lor în rândurile inferioare este de 1. în stive ce nu depăşesc 0. 4 şi 6 metri. Se recomandă ca la încărcarea în mijloacele de transport.5 m de capetele conductelor. Toate vehiculele care vor transporta conducte vor trebui să aibă platforma suficient de mare astfel încât conductele să nu atârne în afara ei. protejate de razele solare şi ferite de contactul cu substanţe chimice. dar nu mai mult de 2÷3 luni. Materialele vor fi bine sprijinite lateral pentru a nu se răsturna unele peste altele în timpul transportului. deoarece se pot produce daune ireparabile din cauza şanţurilor. mufele rămânând în exterior. 2. Fixarea încărcăturii se poate face cu funii sau benzi de cânepă sau nylon sau similare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Când se utilizează bare de sprijin. ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor. Descărcarea se va efectua astfel încât să se evite căderea ţevilor unele peste altele. Conductele şi fitingurile din PVC pot fi depozitate în aer liber. Judet Valcea SC CivilCAD SRL trebuie să fie drepte. Nu se admite transportul împreună cu alte obiecte cu muchii tăietoare.

6. sau împiedică golirea completă a conductei în caz de avarii şi reparaţii. pe o singură parte a tranşeei. 25÷50 m şi la toate punctele caracteristice (la cotiri în plan şi în profil. din 50 în 50 m. în axul căminelor. g.6 m. adâncimea fiind variabilă funcţie de adâncimea de îngheţ. executarea urmând să se facă foarte rapid. în punctele cu masive de probă şi de ancoraj) şi marcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe planşe. În lungul şanţului se vor monta parapete. palplanşe. a pantei longitudinale şi în funcţie de Proiect Tehnic Pag 119 / 229 . în vârfurile de unghi ale acestora. În zonele în care este pământ vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare. pe axul traseului. a tuturor materialelor (conducte.80 m. etc. În zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături manuale. La temperaturi joase creşte probabilitatea ruperii tuburilor din PVC. inclusiv probele de etanşeitate. depozitarea pământului se va face la cel puţin 0. aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru conductă. Săpăturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizării tuturor lucrărilor. de max.4 Trasarea lucrărilor Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşi amplasaţi pe axul viitoarelor trasee la intervale de cca.5 Executarea săpăturilor Executarea săpăturile va începe numai după organizarea completă a lucrărilor şi aprovizionarea. deasupra generatoarei superioare a conductelor.6. În terenuri alunecătoare săpăturile se deschid pe tronsoane relativ scurte. La executarea săpăturilor. De asemenea se plantează ţăruşi pe porţiunile de aliniament. pe tronsoane dinainte precizate.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. g. Judet Valcea SC CivilCAD SRL În şantier. în punctele de branşament. ceea ce provoacă formarea unor pungi de aer şi diminuarea debitului conductei. Săpătura ultimilor 20 cm până la cota inferioară a şanţului se va face cu 2÷3 zile înainte de pozare. în execuţie manuală. 15÷20 m. la tangentele de intrare şi ieşire din curbele realizate prin pozarea tuburilor.) şi a utilajelor necesare pentru executare. Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şi pregătire a terenului. Respectarea întocmai a cotelor de pozare şi a pantelor conductei prevăzute în proiect prezintă o deosebită importanţă pentru a nu se crea între căminele de golire şi de aerisire puncte înalte sau joase intermediare. al depozitării pământului şi al circulaţiei pe marginea şanţului. Fiecare ţăruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la o distanţă care să-i asigure împotriva degradării în timpul executării săpăturilor. unde temperatura poate depăşi 25 grade C trebuie evitată depozitarea tuburilor înfiletate unul în altul deoarece se produce ovalizarea tuburilor situate în stratele de jos (datorită greutăţii excesive). să se asigure o scurgere normală a apelor superficiale care ar putea fi stânjenită de realizarea săpăturilor şi a depozitelor de pământ. în punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conductă.0. astfel încât să se prevină inundarea tranşeelor din ploi. astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de timp. vehicule). piese speciale. care este de 0. La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit.50 m depărtare de marginea tranşeei. iar în locul de traversare a acestuia se vor monta podeţe prefabricate corespunzătoare scopului pentru care s-au prevăzut (pietoni. Lăţimea şanţurilor se prevede de min.

După poziţionarea tuburilor în săpătură. Ca material pentru patul de susţinere pot fi utilizate solurile uşor compactabile. granuloase sau slab impermeabile. se nivelează fundul săpăturii cu un strat de nisip sau pământ mărunţit selecţionat.6 Pozarea conductelor După executarea sapaturilor pe traseul şi la adâncimea dată în proiect. până la cota inferioară a şanţului.6. g. Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm. Se renunţă la patul de susţinere când solul prezintă o rezistenţă bună la încărcare şi este granulos. fără pietre şi rădăcini. Adâncimea maximă de îngropare este determinată de umplutură şi de grosimea peretelui conductei. Compactarea fundului şanţului trebuie efectuată şi în asemenea cazuri. Proiect Tehnic Pag 120 / 229 . cu grosimea minimă de 10 cm. poate fi practicată numai de la înălţimea de 1 m deasupra conductei. manual. lipsite de aglomerări şi cu granulaţie Dmax ≤ 20 mm. sol uşor sub nivelul apei freatice – este recomandabilă consolidarea fundului prin executarea unei fundaţii sub patul de susţinere. Pentru compactarea manuală se recomandă utilizarea bătătorului din lemn cu muchii rotunjite. iar în cazul solului stâncos sau pietros. încercând să se evite deplasarea tuburilor. se va face numai atunci când au fost aduse lângă şanţ tuburile din PVC şi au fost pregătite toate piesele speciale necesare. încercând să se evite deplasarea tuburilor. Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi niciodată vertical. de rezistenţă corespunzătoare pentru susţinerea conductei.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. se va proceda la îndepărtarea manuală a pământului din ultimul strat de 20 cm. respectiv a patului de susţinere. Compactarea mecanizată. Necesitatea executării patului de susţinere se decide în funcţie de calitatea solului de la fundul şanţului. trebuie efectuată compactarea acestora. Acest strat va trebui să înconjoare tubul de fiecare parte. dar numai cu acordul proiectantului. iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului. cu bătătoare mecanice grele. deasupra acestora se aşterne un strat drenant carea sigura functionalitatea drenarii. Amenajarea şanţului trebuie să fie sub cota determinată de profilul longitudinal şi să respecte panta prevăzută de proiect. Compactarea stratului până la 2/3 din grosimea tubului trebuie executată cu mare grijă. În cazul solurilor nefavorabile – cu conţinut ridicat de materii organice. cu grosime minimă de 15 cm. În cazul în care prin săparea mecanizată a şanţului nu se poate asigura netezimea fundului şanţului. În toate celelalte cazuri se execută pat de susţinere. Fundul şanţului trebuie să fie neted. Judet Valcea SC CivilCAD SRL reţelele edilitare subterane existente cu care se intersectează şi faţă de care trebuie pozate conductele dedesubt sau deasupra celor existente. Adâncimea minimă de îngropare a conductelor din PVC este determinată de adâncimea minimă de îngheţ şi de traficul stradal.

tuburile din PVC fiind uşoare şi cu lungimi mici.1.7. garniturile trebuie să fie toate în stare bună. Coborârea tuburilor se execută manual. Înainte de începerea pozării. mufele.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. tuburile din PVC trebuie verificate unul câte unul pentru a descoperi eventualele defecte de fabricaţie.1 Generalitati Tuburile şi racordurile din PVC pot fi unite între ele cu ajutorul sistemelor de tip rigid sau elastic. mai ales în cazul tronsoanelor mai lungi. dar mufele nu trebuie să prezinte tensiuni. În nici caz nu se vor efectua montaje la temperaturi sub –5°C. în zone seismice şi cu dilatări termice liniare ridicate. în zone fără activitate seismică accentuată şi în zone cu dilatări termice liniare scăzute. reacoperirea până la 15-20 cm în zona adiacentă şi punerea materialului drenant în jurul tubului în zona cea mai avansată. Îmbinările rigide (nedemontabile – prin lipire) se recomandă pentru terenuri stabile. g. cât şi în cazul celor elastice). Se repetă operaţia pentru zone de 20 ÷ 30 cm.7.6. Pentru introducerea extremităţii astfel obţinute în mufă (atât în cazul îmbinărilor rigide. aceasta trebuie teşită după un unghi precizat de către producător menţinând la extremitate o grosime indicată de asemenea de producător. din aval în amonte.6. La realizarea îmbinărilor se recomandă respectarea prescripţiilor producătorului în ceea ce priveşte pregătirea şi realizarea îmbinărilor. La extremitatea sa netedă. ţevile din PVC rigid pot fi prelucrate la rece (îndoite).6. Proiect Tehnic Pag 121 / 229 . La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Datorită coeficientului de dilatare termică liniară. Îmbinarea se realizează cu mufa pe tubul care trebuie unit sau cu manşon cu mufe duble. fapt pentru care umplerea primilor 50 cm deasupra tubului se va executa pentru toată conducta în aceleaşi condiţii de temperatură externă. Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0°C. lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată. Îmbinările elastice (demontabile – etanşare cu inele de cauciuc elastomerice) se recomandă pentru terenuri instabile. Nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5 °C. Piesele speciale de îmbinare vor fi ţinute pe şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie. îndoirea sub curbură mică se realizează în poziţia orizontală a conductei.1 Operaţii executate la rece Datorită proprietăţilor fizice.7 Sisteme de îmbinare g. Lucrările se vor efectua pe trei porţiuni consecutive: reacoperirea până la 50 cm deasupra generatoarei superioare a tubului în prima zonă. tubul din PVC poate fi tăiat în mod normal pe axa lui cu ajutorul unui fierăstrău cu dinţi fini sau cu freza. g. de preferinţă în perioadele mai puţin calde ale zilei. avansându-se într-o singură direcţie. În acest caz. Îmbinarea ţevilor din PVC cu alte tipuri de material se va face prin mufare. tuburile de polietilenă pot acumula tensiuni dacă sunt blocate la extremităţi. Capetele.

După compactarea nisipului. Prelucrarea la cald se efectuează la temperaturi de 130÷140oC. Pentru schimbarea direcţiei în plan a conductelor din PVC.8 Efectuarea imbinarilor in prezentul proiect Jonctiunea tuburilor si racordurilor din PVC este de tip elastic si se realizeaza cu mufa pe tub. care reprezinta prima linie de referinta.7. În această stare PVC-ul se modelează uşor. arc din inox. fiind atent ca garnitura sa nu iasa din locul ei.6.). se recomandă utilizarea racordurilor şi joncţiunilor speciale realizate tot din PVC. apa cu sapun. iar etanseitatea se obtine cu ajutorul unei garnituri din elastomer (Figura de mai jos). g. Îndoirea conductelor se poate executa la cald. iar conducta se umple cu nisip preîncălzit. după cum urmează: • prin umplere cu nisip • cu ajutorul unui agent adecvat. pentru a fi introdusa in respectiva mufa. marcand pozitia. • se introduce corect garnitura elastometrica de etansare in mufa. Reusita acestei operatiuni depinde de alinierea exacta a tuburilor si de lubrifiere. verificand sa fie intacte. Proiect Tehnic Pag 122 / 229 . etc. iar după răcire îşi menţine deformarea produsă.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. • se lubrifiaza suprafata interna a gamiturii si suprafata externa a capatului tubului cu ajutorul unui lubrifiant special (ulei siliconat. cu lampă de benzină sau cu arzător cu gaze. PVC-ul se carbonizează. Se retrage tubul cu 3 mm pentru fiecare metru de lungime. Încălzirea se execută prin insuflare cu aer cald. de exemplu tub de cauciuc. • se impinge capatul tubului in mufa pana la marcajul de referinta. o linie de referinta. Intre doua jonctiuni (o jonctiune nu trebuie safie mai mica de 2 mm) se marcheaza pe tub aceasta noua pozitie. trebuie taiata conform unghiului precizat de producator. La metoda umplerii cu nisip.2 Operaţii executate la cald Operaţiile executate la cald se bazează pe proprietatea PVC-ului de a fi maleabil la temperaturi ridicate. Conducta încălzită se îndoaie după şablonul dorit.1. Extremitatea astfel obtinuta. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. cu ajutorul unui ferestrau cu dinti fini sau cu o freza. Recomandari pentru realizarea jonctiunilor de tip elastic: • se curata cu grija partile de unit. • se marchiaza pe capatul tubului (varf).6. • se scoate provizoriu garnitura elastometrica. La temperaturi mai mari. In acest scop se introduce capatul in mufa pana la capat. (in mod normal 15°) mentinand la margine o grosime (crescanda odata cu diametrul) indicata de producator. capătul conductei tăiate la dimensiunea cerută se astupă cu un dop de cauciuc. se astupă şi capătul celălalt al conductei cu ajutorul unui dop de cauciuc. Efectuarea jonctiunilor: Tubul la extremitatea lui neteda va fi taiat in mod normal pe axul sau.

• etanseitatea hidraulica perfecta a conductei. partile de conducta care includ piese speciale.Construcţii de beton. in general din cauza dificultatilor de executie.6.2 Deformare diametrala Deformarea diametrala trebuie sa fie mai mica decat valorile din Tabelul urmator.9.Reţele edilitare subterane.10 Standarde şi Normative • • • • • • • • • • UNI EN 1401-1/1998 .9 Receptia g. Ea s-ar putea datora unei extra-sarcini locale sau unei aranjari neegale. beton armat. Din procedura de receptie sunt excluse. in conformitate cu cele prevazute de lege. In cazurile mentionate mai jos. Aceste valori sunt conform standardului ISO/DTR7073. se recomanda examinarea cauzei.Teren de fundare. Deformare diametrala tuburi PVC Tip SR EN 1401-2 SN4 (prezenta lucrare) SN2 Deformare diametrala ∆D/D Dupa 1÷3 luni Dupa 2 ani 5 % mediu 10 % maxim 8 % maxim local 5 % maxim 8 % maxim Verificarea poate fi efectuata cu ajutorul instrumentelor mecanice (sfera sau con dublu vezi Figura 37).6. din cauza rezistentelor diferite ale locurilor. Probele sus-mentionate trebuie sa fie programate oportun si efectuate odata cu avansarea lucrarilor de instalare a canalizarii. Condiţii de amplasare SR EN 1610–2000 . aceasta deformare. Dimensiuni STAS 6675/3–76 .1 Generalitati Din punct de vedere functional.Recomandări pentru punerea în operă a conductelor îngropate din PVC STAS 6675/1–92 .25 ori deformarile maxime indicate anterior. in timpul procedurii de receptie se verifica: • deformarea diametrala.Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. masurata la doi ani dupa instalare.Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. g.Execuţia şi încercarea racordurilor şi reţelelor de canalizare SR EN 752/1–98 . g. Adâncimea de îngheţ STAS 10102–75 .Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. sau cu ajutorul instrumentelor optice (telecamere). Partea 1: Generalităţi şi definiţii Pag 123 / 229 Proiect Tehnic . Condiţii tehnice generale de calitate STAS 6675/2–92 . Aparat pentru verificarea deformatiilor diametrale In cazurile in care se prezinta valori de deformare mai mari decat cele stabilite mai sus.Ţevi de PVC neplastifiată. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. şi beton precomprimat SR 8591–97 .9.6. Metode de încercare.6.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. nu trebuie sa depaseasca cu 1. pentru care se poate demonstra ca durata instalatiei nu este afectata.Tuburi din PVC rigid pentru conductele de canalizare ape uzate civile şi industriale ISO/DTR7073 . Indicaţii generale STAS 6054–77 .

Reţele de distribuţie.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Anexa: Cartea tehnică a construcţiei Legea 50-1991 . elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. • Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii. a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate. Standarde de fabricatie Productia de tubulatura si fitinguri din PVC rigid respecta urmatoarele standade: • EN 1401-1/98: Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate pentru bransamente si sisteme de evacuare fara presiune.Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare. Partea 4: Dimensionare hidraulică şi consideraţii referitoare la mediu STAS 4163/1–95 . • SR ENV 1401-2/2001: Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate pentru bransamente si sisteme de evacuare fara presiune.Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi completările din aferente În timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie a reţelelor se vor respecta normele generale şi specifice de protecţia muncii. Metode de calcul pentru tuburi flexibile ingropate. Partea 3: Prescripţii generale de proiectare SR EN 752/4–99 . • ISO/TS10303-1062/2004: Tuburi din plastic fara presiune. Ing. Verificat. • UNI 7449: Racorduri si mansoane din PVC rigid (metode de proba) • UNI ISO/TR 10358/1993: Plastic pipes and fittings combined chemical resistance clasification table. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii. Se vor avea în vedere următoarele: • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • • • • • SR EN 752/2–98 . fitinguri si sistem. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) . Partea 2: Condiţii de performanţă SR EN 752/3–98 .Legea privind calitatea în construcţii HG 273-1994 . • Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare. fittings and the system Altereferiri: • ISO/DTR 7073/1988: Recomandari pentru punerea in opera a conductelor ingropate din PVC.Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor.Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor.Partea 1: Specificatii pentru tuburi. Intocmit. Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) .Reţele de distribuţie.Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitatii. Prescripţii de proiectare STAS 4163/3–96 . • PR EN 13476-1/1999: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinil chloride) (PVC-U). polypropylene (PP) and polyetylene (PE) -Part 1: Specifications for pipes. Prescripţii de execuţie şi exploatare Legea 10-1995 . Adrian BONDOC Proiect Tehnic Pag 124 / 229 .

7.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. îi revin următoarele sarcini: • Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor scrise şi desenate. executantul va desfăşura următoarele activităţi: • Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. g. inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs.1.7. diametre. montaj. adâncimea de pozare. diametre. celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor în teren.7 CAIETE DE SARCINI .CONDUCTE SUB PRESIUNE DIN PEHD g. pat de material. instalaţiilor.2 Dispoziţii generale pentru beneficiar Beneficiarului.) • Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la execuţie. precum şi a corespondenţei dintre acestea.1 Dispoziţii generale pentru executant Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii. punere în funcţiune sau alte situaţii • Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului Proiect Tehnic Pag 125 / 229 . cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect • Va sigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite • Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul materialului. la punctul de lucru. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere. Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier. vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. exactitatea elementelor principale (lungimi. executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului. Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a documentaţiei. întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective. în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului. trasee. astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate • Conductele şi racordurile folosite pentru realizarea instalaţiilor trebuie să poarte un consemn de marcă care să asigure conformitatea cu normele standard • Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate. prin dirigintele de şantier. etc. Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse. menţionate în borderou. pante. documentele care atestă calitatea materialelor.1 Generalităţi g.1.7. în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente • Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: trasare reţele. În timpul execuţiei: • Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare • Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar. precum şi a legislaţiei. etc. În caz contrar. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.). pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice.

siguranţa în exploatare. Extremităţile ţevilor vor fi devaburate şi curate. reţele de canalizare urbană. Pentru depistarea acelor gospodării subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate. efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic.000 – 500. Caracteristici şi avantaje Printre principalele domenii de utilizare a conductelor de PEHD se numără: reţele de distribuţie a apei potabile. Se va respecta în totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta documentaţie tehnică şi normele specifice date de furnizor.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. productivitatea ridicată şi eficientă la punerea în operă.7. după caz. durată mare de folosinţă. fără fisuri. pentru diametre mai mari de 90 mm. Polimerul utilizat pentru tubulatura din polietilenă are o structură moleculară ce garantează păstrarea caracteristicilor mecanice pentru cel puţin 400.3 Materiale şi echipamente g. deformaţii etc. se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii lucrărilor. etc. sunt furnizate în general în următoarele moduri: • în colaci de 50 sau 100 m pentru diametre de până la 90 mm.1 Condiţii generale Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente omologate.7. rezistenţa la îmbătrânirea accelerată. Conductele şi accesoriile PEHD. o răşină obţinută prin sinteză chimică de polimerizare a etilenei.2 Domenii de aplicare. beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării subterane cu ajutorul cărora vor identifica şi marca toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţelele subterane existente în zonă. suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă.7.7.3. la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări.2 Lucrări pregătitoare Înainte de începerea execuţiei. prin dirigintele de şantier. Proiect Tehnic Pag 126 / 229 . culoarea lor să fie uniformă şi de aceeaşi nuanţă. rezultate din polimerizarea etilenei. Utilizarea ţevilor de polietilenă de înaltă densitate are o serie de avantaje tehnice şi economice: • manipularea şi montarea uşoară. derivat al petrolului.3. Polietilena este un material plastic.4 Prescripţii de livrare. transport şi depozitare Ţevile din PEHD trebuie să aibă suprafaţa interioară şi exterioară curată şi lucioasă. sau sub formă de bare. rezistenţa la coroziune. Într-un proces verbal se vor stabili măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente. g. să nu aibă defecte de importanţă. arsuri sau cojeli. g. Fiecare dintre acestea vor fi marcate corespunzător şi vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie. g.000 ore de funcţionare. La examinarea cu ochiul liber ţevile din PEHD trebuie să fie drepte. la solicitarea clienţilor • sub formă de bare de 6 ÷ 12 m. g. ca de exemplu rizuri. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei tehnice. crater. beneficiarul.7. va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării problemelor. la presiunea de utilizare şi o temperatură a fluidului de +20OC. instalaţii de tratarea apelor.

Când tuburile sunt depozitate în spaţii deschise un timp mai îndelungat (1 an) este preferabilă protejarea lor de razele solare. pe tronsoane dinainte precizate. astfel încât să se prevină inundarea tranşeelor din ploi. efectul fiind nepotrivirea între ele sau cu alte materiale.5 Trasarea lucrărilor Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşi amplasaţi pe axul viitoarelor trasee la intervale de cca. Locul de depozitare va fi curat şi uscat fixat la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. să nu aibă asperităţi sau pietre ascuţite. pentru a nu influenţa calitatea ţevilor sub acţiunea razelor U. Dacă aceste operaţii se execută manual. Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şi pregătire a terenului. dar cu posibilitate de aerisire. Toate vehiculele care vor transporta conducte vor trebui să aibă platforma suficient de mare astfel încât conductele să nu atârne în afara ei. Racordurile şi accesoriile sunt în general furnizate în ambalaje. Dacă încărcarea. manipularea şi descărcarea conductelor se execută cu mijloace mecanizate sau cu braţul unui excavator. 25–50 m şi la toate punctele caracteristice (la cotiri în plan şi în profil. În zonele în care este pământ vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare. înălţimea poate să fie mai mare de 2 m. Tuburile în colaci trebuie să fie aşezate. palplanşe etc. Respectarea întocmai a cotelor de pozare şi a pantelor conductei prevăzute în proiect prezintă o deosebită importanţă pentru a nu se crea între căminele de golire şi de aerisire puncte înalte sau joase intermediare. Depozitarea ţevilor tip bară se face în rastele metalice pentru a le proteja de acţiuni mecanice. ceea ce provoacă formarea unor pungi de aer şi diminuarea debitului conductei. planurile de încărcare trebuie să fie lipsite de asperităţi. În ambele cazuri se vor respecta strict recomandările producătorului. pe axul traseului. tuburile să fie legate nu prea strâns în zona centrală. Planul pe care se depozitează conductele trebuie să fie nivelat. De asemenea se plantează ţăruşi pe porţiunile de aliniament. în axul căminelor. totodată tuburile nu trebuie să fie niciodată în contact direct cu acestea pentru a nu provoca abraziuni sau deformaţii. cu o copertină opacă.6 Executarea săpăturilor Executarea săpăturile va începe numai după completa organizare a lucrărilor şi aprovizionarea. sau similare. în punctele de branşament.7. de preferinţă.) şi a utilajelor necesare pentru executare. al depozitării pământului şi al circulaţiei pe marginea şanţului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL La transportul conductelor. Pentru tuburile în colaci care se depozitează la orizontală. Depozitarea în aer liber nu va depăşi 2 ani. a tuturor materialelor (conducte. din 50 în 50 m. trebuie să se evite tragerea tuburilor pe suprafeţe sau pe obiecte dure sau ascuţite. la orizontală.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. să se asigure o scurgere normală a apelor superficiale care ar putea fi stânjenită de realizarea săpăturilor şi a depozitelor de pământ. în punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conductă. sau împiedică golirea completă a conductei în caz de avarii şi reparaţii. Proiect Tehnic Pag 127 / 229 . transport şi depozitare pentru a nu se provoca deformări ale acestora. Înălţimea depozitului pentru conducte în formă de bare nu trebuie să depăşească 2 m. Dacă sunt ambalate se recomandă atenţie sporită la manipulare. g. g. Fixarea încărcăturii se poate face cu funii sau benzi de cânepă sau nylon. în punctele cu masive de probă şi de ancoraj) şi marcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe planşe. piese speciale. astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de timp. Se vor asigura împotriva căderii de la înălţime. în vârfurile de unghi ale acestora.7. Fiecare ţăruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la distanţa care să-i asigure împotriva degradării în timpul executării săpăturilor.V. la tangentele de intrare şi ieşire din curbele realizate prin poza tuburilor.

0. sprijinirea se face cu dulapi bătuţi vertical peste care se montează dulapi orizontali. a pantei longitudinale şi în funcţie de reţelele edilitare subterane existente cu care se intersectează şi faţă de care conductele trebuie pozate dedesubt sau deasupra. Săpăturile se vor executa manual. a este grosimea sprijinirilor. lateral umplutura de nisip va fi de minim 0. În lungul şanţului se vor monta parapete. La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit. În toate cazurile în care lucrările se execută sub nivelul apei este necesară epuizarea apelor din săpătură pentru a se asigura executarea în uscat a montării tuburilor.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Proiect Tehnic Pag 128 / 229 . pământul bătându-se în straturi de câte 20 cm.50 m depărtare de marginea tranşeei.15 m. adâncimea fiind variabilă funcţie de adâncimea de îngheţ. Din această cauză este necesară executarea unor construcţii care să împiedice alunecarea terenului şi surparea malurilor. g.20 m grosime de fiecare parte a conductei. indicat de producătorul de conducte. până la cota inferioară a şanţului. în execuţie manuală.80÷0. de max. se va face numai atunci când au fost aduse lângă şanţ tuburile din PEHD şi au fost pregătite toate piesele speciale necesare. Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos în sus. câte un dulap de fiecare parte. grosime ce rezultă din condiţia lăţimii şanţului de pozare: Bmin = Dext + 0. vehicule). Palplanşele trebuie să fie încastrate în pământ minimum 0. inclusiv probele de presiune. În terenurile cu ape subterane abundente. iar în locul de traversare a acestuia se vor monta podeţe prefabricate corespunzătoare scopului pentru care s-au prevăzut (pietoni. La executarea săpăturilor. În pământurile mai puţin coezive sprijinirea se execută cu dulapi orizontali alăturaţi. executarea urmând să se facă foarte rapid. În pământurile coezive sprijinirea se execută orizontal. aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru conductă. În zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături manuale. De asemenea. care este de 0. sprijinirile se fac prin intermediul palplanşelor de lemn sau metalice. Judet Valcea SC CivilCAD SRL În terenuri alunecătoare săpăturile se deschid pe tronsoane relativ scurte. Săpătura ultimilor 20 cm până la cota inferioară a şanţului se va face cu 2÷3 zile înainte de pozare.40 m + 2 x a. Lăţimea şanţurilor s-a prevăzut a fi de cca.90 m. între care se montează şpraiţuri orizontale. În terenuri necoezive sau slab acvifere. pe o singură parte a tranşeei.80 m. Săpăturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizării tuturor lucrărilor. Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm. depozitarea pământului se va face la cel puţin 0. câte un dulap de fiecare parte. Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos în sus.50 m. 15÷20 m. deasupra generatoarei superioare a conductelor.7 Pozarea conductelor Pozarea conductelor în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0. unde Dext este diametrul exterior al conductei.7.

încercând să se evite deplasarea tuburilor.7. Compactarea mecanizată. reacoperirea până la 15÷20 cm în zona adiacentă şi punerea nisipului în jurul tubului (patul de pozare) în zona cea mai avansată. încercând să se evite deplasarea tuburilor. g. Compactarea stratului până la 2/3 din grosimea tubului trebuie executată cu mare grijă. în cazul conductelor grele. Odată realizată poziţionarea tuburilor în săpătură. Partea superioară a şanţului se va reumple cu materiale rezultate din săpătură curăţat de elemente cu diametru mai mare de 10 cm şi de fragmente vegetale şi animale. În condiţii speciale. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 00C. 10÷15 cm grosime. lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată.8 Sisteme de îmbinare Ţevile de polietilenă se pretează la diferite metode de îmbinare şi prezintă o varietate largă de posibilităţi de alegere a acestora în baza evaluărilor tehnico – economice specifice. În nici caz nu se vor efectua montaje la temperaturi sub –5ºC. fiecare strat de 15÷20 cm fiind compactat separat. manual. Pentru stabilizarea temperaturii conductei cu cea a terenului. fapt pentru care umplerea primilor 50 cm deasupra tubului se va executa pentru toată conducta în aceleaşi condiţii de temperatură externă. Acest strat va trebui să înconjoare tubul de fiecare parte. Lucrările se vor efectua pe trei porţiuni consecutive: reacoperirea până la 50 cm deasupra generatoarei superioare a tubului în prima zonă. tuburile de polietilenă pot acumula tensiuni dacă sunt blocate la extremităţi. Înainte de coborârea în şanţ a conductelor se execută pe fundul şanţului un pat de nisip de cca. măsurat de la generatoarea superioară a tubului. protecţiei tubului. Nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5ºC. Coborârea conductelor în şanţ se poate executa manual în cazul conductelor uşoare sau cu ajutorul trepiedului şi a macaralei. operaţia de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundaţiei gropii. La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ. Se repetă operaţia pentru zone de 20÷30 cm. din aval în amonte. Montarea conductelor se face dinspre aval către amonte. pereţilor. Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi niciodată vertical. avansându-se într-o singură direcţie. Racordurile sunt împărţite în două categorii fundamentale: Proiect Tehnic Pag 129 / 229 . Conductele se coboară în şanţ una câte una pe măsură ce se sudează între ele sau se mufează (funcţie de semifabricatul de pornire). de preferinţă în perioadele mai puţin calde ale zilei. poate fi practicată numai de la înălţimea de 1 m deasupra conductei. cu bătătoare mecanice grele. deasupra acestora se aşterne un strat de pământ selecţionat sau nisip în grosime mai mare de 10 cm. una din extremităţile conductei va trebui menţinută în permanenţă liberă pentru a se putea mişca.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Pentru compactarea manuală se recomandă utilizarea bătătorului din lemn cu muchii rotunjite. Datorită coeficientului de dilatare termică liniară.

5 Pn = 1. panta părţii inferioare a tranşei şi natura terenului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • asamblări nedemontabile. • conducte apă – conducte apă 0.5 x 6 = 9 bari cu toate armăturile şi anexele montate. Închiderile provizorii realizate la cele două capete ale tronsonului supus probei se vor îndepărta numai atunci când se realizează joncţiunea cu tronsonul următor. cu nisip până la 15 cm peste partea superioară a conductei şi în continuare cu pământ. aliniamentul. Verificarea hidraulică. Îmbinarea ţevilor PEHD cu alte tipuri de material se va face prin îmbinare cu flanşe pentru care ţevile PEHD se vor prevedea cu o piesă specială adaptor cu flanşă la care se ataşează o flanşă liberă din oţel inoxidabil acoperită cu PP montată pe conductă sau prin mufare. În cazul în care după 30 minute de la oprirea presiunii de probă nu apar scurgeri vizibile. g. proba se consideră reuşită. este necesar să se urmărească realizarea următoarelor condiţii: Proiect Tehnic Pag 130 / 229 .7.9 Proba de presiune Conducta trebuie să asigure debitele de calcul la presiunile de serviciu pe toată lungimea ei. Încercarea se face pe porţiuni de conducte pe care au fost montate toate armăturile şi a căror lungime nu trebuie să depăşească 200 m. în zona îmbinărilor.6 m.5 m. Se admit următoarele abateri limită: • la pante ±10% faţă de proiect. asamblări demontabile.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Pentru ca probele de presiune să dea rezultate corecte. • la cote ± 5 cm faţă de cote proiectate. La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. Numai în acest caz se poate trece la umplerea şanţului. Amplasarea reţelelor de distribuţie faţă de alte reţele este următoarea: • conducte apă – cabluri electrice 0. de rezistenţă şi de etanşeitate se va face înainte de executarea umpluturilor. Pentru îmbinarea conductelor şi montarea accesoriilor la conducte se pot utiliza asamblări demontabile şi rigide. Proba se va face la o presiune de 1. Nu se admite încercarea pneumatică. Asamblările demontabile pot fi: • cu flanşe şi contraflanşe • mufe şi racorduri de compresiune • alte sisteme demontabile Îmbinările rigide se pot realiza astfel: • sudură cu jet de aer cald • sudură cu extruder portabil • sudură cap la cap cu termoplaca • sudarea cu racorduri electrosudabile Piesele speciale de îmbinare vor fi ţinute pe şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie. Înainte de a se ridica presiunea la valoarea prescrisă se va asigura evacuarea aerului din conductă.

3xPN. Proba de presiune a conductelor se realizează conform STAS 4163-3. 5. Durata probei de presiune este de 1 oră după atingerea presiunii de probă. Scopul probei de presiune este verificarea etanşeităţii tuburilor.5 -1 bar). După umplere se recomandă o aerisire finală. precum şi a stabilităţii tuburilor. îmbinărilor acestora şi a tuturor accesoriilor. Proiect Tehnic Pag 131 / 229 . Se vor utiliza numai pompe cu piston. Astfel. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • la probele de apă să se asigure evacuarea completă a aerului din conductă. Pentru conductele din PEID sau PVC. Nu se admite proba de presiune pneumatică (cu aer comprimat). se va acorda o atenţie sporită măsurării temperaturii exterioare pe toată durata probei de presiune. este foarte important ca (în măsura posibilităţilor) proba de presiune să înceapă şi să se termine în perioade ale zilei cu temperaturi aproximativ egale. dacă acest lucru nu generează efecte negative importante. Modul de realizare a probei de presiune: Reţelele de distribuţie şi de aducţiune nou executate trebuie să fie supuse probei de presiune înainte de executarea umpluturilor de pământ. În cazul în care aerisirea nu este făcută corespunzător. Apoi se procedează la închiderea dispozitivelor de aerisire. Pentru conducte din oţel carbon sau oţel zincat. în perioada de umplere se vor deschide hidranţii de incendiu şi cişmelele de pe tronsonul probat. Cap. presiunea pe durata pregătirii conductei pentru probă este. odată cu umplerea acesteia cu apă.5 x PN. Proba de presiune a conductelor din oţel se va considera reuşită dacă scăderile de presiune înregistrate pe perioada de probă se încadrează în limita a 3 % din presiunea de probă şi nu apar scurgeri vizibile de apă. iar presiunea la începutul perioadei de probă propriu-zise trebuie să fie de minimum 1. se face în trepte. după o spălare prealabilă. pentru eliminarea aerului. secţiunile de îmbinare şi celelalte secţiuni specifice fiind sub permanentă supraveghere a personalului de specialitate. Presiunea de probă se realizează şi se măsoară în punctul cel mai coborât al reţelei. şi o nouă aerisire. Ridicarea presiunii. 1. la capătul amonte al tronsonului care se încearcă în timpul încercării să se urmărească cu rigurozitate variaţiile de temperatură ale conductei. Probarea conductelor la presiune se face pentru fiecare tip de conductă. după care se preia procesul.) Umplerea tuburilor cu apă potabilă se începe de la punctul cel mai de jos a tronsonului de probat şi numai după montarea dispozitivelor ce asigură eliminarea aerului. ce poate provoca variaţii mari ale temperaturii conductelor. Proba de presiune pentru reţelele din PEID se face conform datelor producătorului (I22. presiunea de probă este de 2 x presiunea de regim a tronsonului de conductă respectiv. după umplere. art. de regulă. evacuarea aerului să se facă prin ştuţuri cu robinet. În cazul în care apar deplasări neimportante ale tubului sau pierderi nesemnificative de apă în timpul ridicării presiunii. sesizată prin raportul necorespunzător dintre cantitatea de apă introdusă şi creşterea presiunii. Este interzisă efectuarea probelor de presiune în perioadele cu soare puternic. Deoarece conductele din material plastic au dilatări mari la creşterea temperaturii (o schimbare a temperaturii cu 10 SC poate conduce la variaţii ale presiunii cu 0. se procedează la reducerea presiunii.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. amplasate la partea superioară a capacelor de probă. se poate continua ridicarea presiunii până la presiunea de probă. prin realizarea unei uşoare suprapresiuni până la eliminarea totală a bulelor de aer din apă.

Dezinfectarea se face de regulă cu clor sau cu o altă substanţă dezinfectantă.3 x PN. Această creştere are loc în timp. spălarea se va face dinspre amonte către aval. creşterea volumului conductei este de cea. Se recomandă ca proba de presiune propriu-zisă să înceapă după două ore de la ultima corecţie a presiunii.11 Spălarea şi Dezinfectarea Conductelor După încheierea probei de presiune şi refacerea eventualelor îmbinări neetanşe. Scăderea presiunii. cu toate datele din măsurările efectuate se înscriu în fişele speciale. Astfel. sub formă de soluţie. Dezinfectarea se face imediat după spălare. care asigură în reţea minimum 25 . Citirile şi corecţiile necesare (ridicarea presiunii la 1. pe perioada de probă propriu-zisă. conform prevederilor STAS 4163-3. Luând în considerare cele de mai sus. pe tronsoane de 100 . Spălarea se face de către Antreprenor cu apă potabilă. Durata spălării este determinată de necesitatea îndepărtării tuturor impurităţilor din interiorul tubului.7. în cazul în care se spală mai multe tronsoane succesive. îmbinările neetanşe se taie şi se reia întreg procesul de sudură.30 mg clor activ la 1 I apă. Pornind de la presiunea înregistrată la finalul perioadei de 2 ore de la ultima corecţie a presiunii se vor citi presiunile din oră în oră. pe tronsoane separate de restul reţelei şi cu branşamente închise. se face în trepte. la o presiune egală cu presiunea nominală şi la temperatura apei de 20 °C.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. g. Judet Valcea SC CivilCAD SRL În acelaşi timp.7.500 m. dar se opreşte după 10-12 ore. Pregătirea pentru proba de presiune se realizează ridicând presiunea apei din tronsonul de proba şi menţinând-o timp de 10 ore. 2% faţă de starea normală. se procedează la spălarea şi dezinfectarea conductelor. asigurându-se un debit care să realizeze o viteză minimă de 1. ultima corecţie făcându-se după 10 ore. Proiect Tehnic Pag 132 / 229 .5 m/s. care fac parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia lucrărilor. asigurând astfel o probă cu rezultate corecte. Aceste fişe trebuie să cuprindă şi toate constatările pe perioada probei şi remedierile efectuate. după încheierea probei.1 bar/oră şi nu apar scurgeri vizibile de apă. Construcţiile anexe se vor executa concomitent cu realizarea conductelor de legătură. care pentru conductele din PEID/PVC este de 3 ore. în ordinea prevăzută în profilele longitudinale. Această pregătire serveşte la stabilizarea variaţiilor datorate presiunii şi temperaturii. este foarte important să se pregătească în mod corect tronsonul de conductă pentru proba de presiune. Spălarea conductelor se va face pe tronsoane prin deschiderea hidranţilor. cu condiţia ca presiunea din conductă să fie de cel puţin 1.5 x PN) se fac din 2 în 2 ore. Proba de presiune a conductelor din PEI D/PVC se va considera reuşită dacă scăderile de presiune înregistrate din oră în oră pe durata perioadei de probă nu depăşesc în medie 0. g. Desfăşurarea probei de presiune. conductele din PEID prezintă deformaţii datorate presiunii.10 Executarea lucrărilor anexe Executarea construcţiilor accesorii pe conductele de legătură dintre utilaje are ca regulă generală punerea în funcţiune a reţelei din aval spre amonte.

Soluţia se menţine în reţea în timp de 24 h. Anexă: Cartea tehnică a construcţiei Proiect Tehnic Pag 133 / 229 . g. g.Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente • Legea 10-1995 .recepţia materialelor privind certificatele de calitate şi verificare a dimensiunilor. 6.T. iar clorul rezidual se înscrie în limitele admise de normele sanitare. Verificarea se face prin hidranţi sau cişmele de la capetele tronsoanelor.13 Standarde şi Normative La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative: • I9-1994 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice • I6-1996 . După terminarea spălării este obligatorie efectuarea analizelor fizico-chimice şi bacteriologice.7.Legea privind calitatea în construcţii • HG 273-1994 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V • PE 107/1995 . apa transportată prin tronsonul respectiv nu îndeplineşte condiţiile bacteriologice şi biologice de calitate.P. . Se recomandă ca evacuarea apei provenind da la dezinfectarea reţelei în reţeaua de canalizare să se facă cu luarea măsurilor necesare de neutralizare a clorului. La recepţie se verifică şi se consemnează existenţa şi corecta funcţionare a tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiect precum şi a traseelor. umplerea fiind considerată terminată în momentul în care soluţia dezinfectantă apare în toate puncte de verificare. căminelor de vane etc. recoltate la extremitatea aval arată că apa îndeplineşte condiţiile de potabilitate. .273-1994 Recepţia reţelelor şi conductelor se face prin analizarea obligatorie a proceselor verbale de constatare a următoarelor elemente: .asigurarea etanşeităţii conductelor constatată prin procesele verbale încheiate la probele de presiune.8-6. dezinfectarea se repetă. după dezinfectare.recepţia pe parcurs a izolaţiei anticorozive (unde este cazul).G. mecanice.Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. neplastifiate • I7-1998 . 6 (art. după care se evacuează prin robinetele de golire sau prin hidranţi şi se procedează la o nouă spălare cu apă. electrice etc.12 Recepţia Lucrărilor de Conducte Recepţia lucrărilor se face în conformitate cu 122-99 Cap.L. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Soluţia se introduce în reţea prin hidranţi sau prin prize special amenajate şi se verifică dacă a ajuns în întreaga parte de reţea supusă dezinfectării. Spălarea se consideră terminată în momentul în care mirosul de clor dispare. În cazul în care între dezinfectarea şi darea în exploatare a reţelei trece o perioadă de timp mai mare de trei zile sau în cazul în care. în concentraţia dorită.11). cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi cu regulamentul în vigoare privind efectuarea recepţiei obiectivelor de investiţii elaborat de M.L. Se va respecta Regulamentul aprobat cu H. Operaţiunea de dezinfectare se repetă ori de câte ori este necesar până când trei analize bacteriologice consecutive.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice din PVC. Verificările se referă atât la elementele de construcţii. cât şi la instalaţiile hidraulice.Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de gaze naturale • C56 .7. şi se fac cu respectarea standardelor şi actelor normative în vigoare.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare • I1-1994 .

ferite de îngheţ sau supraîncălzire. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • • • • • • • • Legea 50-1991 . Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii.8 CAIETE DE SARCINI . • Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii. DIN 3535 partea 3. a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate.garnituri cu inserţie metalică. Dimensiunile flanşelor. Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice. adecvat pentru utilizarea la apă potabilă. cu o grosime de minimum 3 mm în conformitate cu STAS 1733-89.1 Flanşe Materialul şi modul de îmbinare a flanşelor vor fi în conformitate cu clauzele relevante ale specificaţiilor referitoare la fiecare material de conductă.Teren de fundare. g.Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare SR ISO 3607 – 95 . Proiect Tehnic Pag 134 / 229 . Adâncimea de îngheţ STAS 8591– 97 .Reţele edilitare subterane.2 Garnituri şi Inele de Etanşare Garniturile şi inelele de etanşare vor fi fabricate din cauciuc natural sau sintetic. • Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare. BS EN 1092-2. Încercarea de rezistenţă la smulgere SR ISO 3503 – 95 . Ţevi şi fitinguri de polietilenă sub presiune. În timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie a legăturilor hidraulice în cadrul staţiei de epurare se vor respecta normele generale şi specifice de protecţia muncii. Încercarea de etanşeitate la presiune interioară.Ţevi de polietilenă PE.8. Condiţii de amplasare SR EN 1610-2000 – Execuţia şi încercarea racordurilor şi reţelelor de canalizare SR ISO 3458 – 95 . libere de orice tensiune.8.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă sub presiune. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare. . dar cu o presiune nominală de cel puţin PN 10.Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi completările din aferente STAS 1846-90 . cu scopul de a permite asamblarea tuturor tipurilor de racorduri. Dimensiunile. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor prin flanşe vor fi conform ISO 7005-2. Toleranţe la diametrele exterioare şi grosimile de perete STAS 6054 – 77 . elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. SR ISO 3663-95. Gama de presiuni nominale pentru flanşe va fi cel puţin egală cu cea mai ridicată presiune a conductelor şi fitingurilor la care sunt anexate. Depozitarea inelelor sau a garniturilor din cauciuc se va face la întuneric. BS 2494:1990 sau echivalent şi vor fi de două tipuri: . serie metrică. g.garnituri plate fără inserţie metalică. DIN 2501 sau echivalent. Se vor avea în vedere următoarele: • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. robinete şi accesorii.Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă sub presiune.ARMATURI SI ACCESORII g.

Piuliţele. Şuruburi Şuruburile folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu SR ISO 4016:1994 sau SR ISO 4018:1994 .4 Adaptoare şi Cuplaje Adaptoarele şi cuplajele se folosesc pentru uşurinţa demontării. conform EN-1563.cuplaje flexibile de trecere de la oţel la PEID/PVC. Sertarul va fi înglobat în cauciuc (EPDM) vulcanizat. Polietilenă/PVC sau pentru trecerea de la oţel la PEID/PVC şi pot fi: . altele decât sertarul. iar înainte de strângere şuruburile vor fi unse cu vaseiină grafitată. Pregătirea capetelor conductelor pentru cuplajele respective va fi făcută în conformitate cu cerinţele şi tolerantele specificate de către producător. presiunea precizată în proiect. Şaibe. alama nichelată sau alte materiale rezistente la coroziune. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. acoperite cu vopsea sau răşini epoxidice. Toate vanele cu sertar cu mufe ce se vor monta îngropat vor fi furnizate împreună cu tijă de <gnanevră. vor fi făcute din oţel inoxidabil. pe conductele din oţel. Şuruburile vor fi suficient de lungi pentru ca cel puţin o spiră a filetului să depăşească piuliţa atunci când aceasta este strânsă. Clasa de execuţie C sau echivalent.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. C. Proiect Tehnic Pag 135 / 229 .. g. DIN 1693.3 Piuliţe. g. cât şi îngropate.cuplaje flexibile (cuplaj universal). tub de protecţie a tijei de manevră şi capac din fontă turnată.8. goliri. Materialul din care sunt alcătuite adaptoarele şi cuplajele poate fi fonta ductilă (conform DIN 1693 sau BS 2789 .adaptor universal cu flanşă.compensatoare de montaj cu presetupă. PN 10. Piuliţele folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu STAS 922-89 .8. Grad C. Componentele interne.Şuruburi cu cap hexagonal parţial. astfel încât să poată fi montate atât în cămine. .grad 420-12) sau oţel (conform BS EN 10025:1990 . . respectiv total filetate.Piuliţe hexagonale. bronz. . Vanele sertar cu flanşe vor fi montate în cămine (incendiu.grad FE 430A). Vanele cu sertar vor fi alcătuite din materiale rezistente la coroziune. Presiunea nominală a vanelor cu sertar va fi cel puţin egală cu cea mai înaltă presiune de pe conductele pe care sunt montate (PN 6. PN 16). se vor instala plăcuţe ce vor indica poziţia fiecărei vane îngropate. cu flanşe sau cu mufe.8.. Şaibele folosite la îmbinarea flanşelor vor fi în conformitate cu SR ISO 4759-3:1996 -Şaibe plate pentru şuruburi şi piuliţe cu diametrul nominal al filetului până la 150 mm Grade A. Vanele vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pentru poziţia închisă şi cea deschisă. . Corpul şi sertarul vor fi făcute din fontă ductilă. şuruburile şi şaibele vor fi zincate.5 Vane cu Sertar Vanele cu sertar vor fi. Direcţia de operare va fi în sensul acelor de ceasornic pentru a închide robinetul.compensatoare de montaj cu burduf. by-pass etc). De asemenea. în funcţie de utilizare. BS 2789 sau echivalent. iar vanele cu mufe vor fi montate îngropat (vane de linie pe reţea etc).

5 %.5. Vanele vor fi îmbinate cu flanşe/ vor avea corpul din fontă. DIN 2501 sau echivalent.partea 1 . Toate vanele vor fi adecvate pentru apa potabilă. Vanele vor fi livrate cu mâner de acţionare şi în cazul vanelor cu reductor.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. g. g. indiferent de variaţiile de debit şi/sau presiune din amonte ale sistemului. BS EN 1092-2.8. oţel inox etc). piesă şa de electrofuziune sau colier mecanic) un bloc din beton simplu (C 4/5 Bc 5) cu dimensiunile de 50 x 50 x 50 cm. Vana de reducere a presiunii şi de reglare a debitului reduce. Precizia de reglaj a vanelor trebuie să fie în intervalul 2 . DIN 3202-K1 sau echivalent. indiferent de variaţiile de debit şi presiune dinn amonte ale sistemului. g. f^N 2501 sau echivalent. controlează şi menţine constantă o presiune aval prestabilită şi în acelaşi timp controlează şi menţine în aval un debit maxim prestabilit.5. PN 16. Vana de reglare a debitului controlează şi menţine în aval un debit maxim prestabilit. Presiune nominală va fi cel puţin egală cu cea mai mare presiune de pe conductele şi fitingurile la care sunt conectate. părţile interioare din materiale rezistente la coroziune (aliaje de bronz.partea 4 şi vor fi adecvate montării pe conducte din PEID. controlează şi menţine constantă o presiune aval prestabilită.F4 (corp îngust) sau F5 (corp normal) şi vor avea dimensiunile flanşelor. DIN 2501 sau echivalent. Vanele fluture vor avea dimensiunile conform ISO 5752. Vanele vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pentru poziţia închisă şi cea deschisă. Vana de reducere a presiunii reduce. piuliţe şi şuruburi. Vanele vor fi livrate împreună cu piuliţe şi şuruburi. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Toate vanele cu sertar cauciucat care se vor monta în cămine vor fi furnizate împreună cu roata de mână din fontă turnată. vor fi montate între flanşe şi vor avea găuri de centrare.1 Vanele cu Sertar cu Flanşe Vanele cu sertar cu flanşe vor avea dimensiunile între flanşe conform DIN 3202 . garnituri. Dimensiunile.2 Vanele cu Sertar cu Mufe Vanele cu sertar cu mufe vor avea dimensiunile conform DIN 3352 .8. dar cu o presiune nominală PN 10.6 Vane Fluture Vanele fluture vor fi de tipul acţionate manual.8. BS EN 1092-2. BS 5155. indiferent de variaţiile de presiune şi/sau de debit din amonte. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2. cu mecanism de închidere cu indicatoare care arată poziţia discului. Proiect Tehnic Pag 136 / 229 . Pentru a împiedica smulgerea conductei din polietilenă din mufa vanei se va prevedea la ramificaţii (realizate cu piesă T. Direcţia de operare va fi în sensul acelor de ceasornic pentru a închide robinetul.7 Vane de Reglaj Vanele de reglaj prevăzute în proiect sunt automate şi pot fi vană de reducere a presiunii. g. BS EN 1092-2. Poziţia găurilor de centrare va fi conform ISO 7005-2. vană de reglare de debit şi vană de reducere a presiunii şi reglare de debit.8. iar părţile de închidere vor fi acoperite cu cauciuc (EPDM). poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor prin flanşe vor fi conform ISO 7005-2.

care va avea dimensiunile.11 Ventile de Suprapresiune (protecţie împotriva loviturii de berbec) Pentru protejarea conductelor reţelei de distribuţie din aval de căminele cu vană reductoare de presiune (în caz de defectare a vanei) şi protejarea conductelor de aductiune împotriva loviturii de berbec.8.5 . ventilul va fi legat la exteriorul căminului printr-o ţeava din oţel carbon. Modul de îmbinare va fi cu filet.1 bar decât presiunea de regim a aducţiunii sau decât presiunea redusă aval (după vana de reducere de presiune).8 Vane Sferice Robinetele sferice vor fi instalate pe conducte având până la-PN 16 bar. de regulă în cămine. . Inspecţiile şi întreţinerea se pot face fără a schimba presiunea prestabilită şi fără a demonta ventilul.8. g. în funcţie de utilizare (la căminele de aerisire-dezaerisire robinetele sferice vor fi din PVG. celelalte materiale componente fiind aliajele de bronz. Pentru împiedicarea accesului animalelor sau insectelor în interiorul rezervoarelor prin intermediul conductelor de prea-plin.9 Clapetele de Reţinere Clapetele de reţinere pot fi de tipul cu clapă. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2. montat cu flanşe. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2.10 Ventile de Aerisire-Dezaerisire Ventilele de aerisire-dezaerisire (instalate pe conductele de aductiune) şi de dezaerisire (instalate în reţeaua de distribuţie) vor fi automate. g. g. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Vanele de reglaj vor fi montate orizontal.8. Instalarea se va putea face fie vertical. Ventilul va avea corpul din fontă.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. vor fi de tipul cu filet exterior şi vor fi cuplate la conducte prin intermediul unui colier şi al unei vane de închidere (robinet sferic). Pentru prevenirea inundării căminului.să evacueze aerul la umplerea conductei sau aerul acumulat în puncte înalte din conducte în condiţii normale de funcţionare. fie orizontal. Acestea vor fi prevăzute cu flanşă. BS EN 1092-2. vor fi livrate cu mâner de acţionare şi pot fi metalice sau din PVC. Ventilele vor fi din material plastic de înaltă rezistenţă (astfel încât să poată fi instalate pe conducte PN 16). se vor instala ventile de suprapresiune. Pentru uşurinţa demontării se va prevedea un robinet sferic cu filet interior-filet exterior. oţelul inox sau alte materiale rezistente la coroziune. DIN 2501 sau echivalent. Garniturile vor fi din cauciuc (EPDM). DIN 2501 sau echivalent sau cu arc. iar vanele de reducere a presiunii (simple sau şi cu reglare de debit) vor avea prevăzut în aval şi un ventil de suprapresiune. iar la căminele de reducere a presiunii sau reglare de debit vor fi metalice). BS EN 1092-2.8. la gurile de descărcare sau la căminele de deversare se vor prevedea clapete antibroască. Ventilul de suprapresiune va acţiona imediat şi va elibera rapid apa rezultată din unda de presiune. Ventilul va fi reglat în fiecare caz pentru a declanşa la o presiune mai mare cu 0. având dimensiunile între flanşe conform DIN 3202-F6 şi dimensiunile flanşelor.să permită intrarea aerului când presiunea din conductă scade sub Patm în timpul golirilor. montat intre flanşe. vor fi cu filet interior şi filet exterior. g. Proiect Tehnic Pag 137 / 229 . pentru protecţia conductelor din aval. şi vor îndeplini următoarele condiţii: . vor fi prevăzute cu conductă de by-pass.

în funcţie de distanţele pe verticală din interiorul căminului. Materialele pentru hidranţi (supraterani sau subterani) vor fi după cum urmează: . capac de manevră . DIN 3222 sau echivalent.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.corp. Proiect Tehnic Pag 138 / 229 . (Inspectoratul General al Corpului de Pompieri Militari).14 Hidranţi Hidranţii pot fi supraterani sau subterani. Toate contoarele de apă care sunt procurate din import trebuie să aibă aprobare de model în România. Se vor prevedea tronsoane stabilizatoare. cu lungimea de 10 (5) x DN în amonte şi 3 (5) x DN în aval. 60/1597 de aprobare a Legii nr.M. DIN 2501 sau echivalent. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.8. Pentru protecţia împotriva îngheţului. nr.G. Contoarele de apă vor fi montate de regulă în cămine.fontă cenuşie şi/sau ductilă.C.L. BS EN 1092-2. trebuie să fie marcate conform punctului 8 din Normele Oficiului Român de Metrologie Legală şi să aibă un certificat individual de verificare metrologică emis de Oficiul Român de Metrologie Legală (O.R. Hidranţii supraterani vor fi în conformitate cu STAS 3479-80. înălţimea suporţilor se va stabili pe şantier.T. în poziţie orizontală.M. DIN 3221 sau echivalent. g. pe lângă Agrementul Tehnic emis de M.L) sau de un laborator de testare agrementat de O.L. şi Avizul I.12 Contoare de Apă Contoarele de apă vor fi de tip WOLTMAN. în funcţie de recomandările producătorului.L.M. vor permite demontarea completă şi înlocuirea pieselor de schimb fără dificultăţi.R. cu capul contorului vertical. Volumul de apă rămas în interiorul hidrantului după golirea completă nu trebuie să depăşească 100 cm3. g. iar suporţii de vană vor fi fixaţi de radierul căminului cu şuruburi tip CONEXPAND. corespunzător gradului de protecţie IP 68. Pentru a nu supune la solicitări conductele din PEID în cazul blocării vanei de golire. staţii de clorare şi de pompare. iar hidranţii subterani vor fi în conformitate cu STAS 695-80. Suporţii vor fi protejaţi anticoroziv prin vopsirea după confecţionare cu un strat de grund şi un strat de vopsea epoxidică. hidrantul va avea prevăzută la partea inferioară un dispozitiv care asigură evacuarea automată a apei din corp în poziţia 'închis' a ventilului într-un timp scurt. cu cadran uscat.8. ale căror dimensiuni. hidranţii de incendiu vor avea o pierdere de sarcină minimă. Din construcţie. cutie ventil.G. în conformitate cu O. Garnitura hidrantului va putea fi schimbată fără dezgroparea hidrantului. Hidranţii procuraţi din import vor avea în mod obligatoriu. poziţionare şi număr al golurilor de trecere a şuruburilor vor fi conform ISO 7005-2.13 Suporţi de Vană Pentru susţinerea vanelor din cămine se vor prevedea suporţi metalici confecţionaţi din ţeava de oţel şi o placă pătrată din tablă groasă la partea inferioară.P. vanele de golire se vor fixa de suporţi cu două coliere de fixare. Corpul contorului va fi din fontă şi va fi prevăzut cu flanşe.8. vor avea clasa de precizie B conform SR-ISO 4064/1-96 şi trebuie să fie etanşe. capac.P. corp ventil. 212 referitoare la prevenirea şi apărarea contra incendiilor. cu un diametru nominal de 80 mm şi vor avea presiunea minimă PN 10 bar.

Opţional.două chei pentru hidranţi subterani STAS 696-80. . cu flanşe.08.2 hidranţi portativi STAS 698-86 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. ax prindere a corpului ventilului . să se respecte adâncimea de îngropare de 1.2 furtune tip B (0 70 mm) în role de 20 m (inclusiv racorduri şi garnituri de asamblare).oţel inox.tip 2 (cu cot dublu) cu racord tip B.STAS 701-74 şi va avea un dispozitiv special de blocare în caz de coliziune.50 x 0. în vederea asigurării flexibilităţii instalării pe conducte din oţel se va procura şi o liră pentru hidrant cu flanşe.2000 al Statului Major al Corpului Pompieritor Militari. minim 11. 28514/28. rezistentă la razele ultraviolete. Conform agrementului nr.inel de etanşare corp .5 % Cr. Dulapul metalic va fi instalat într-un loc sigur (de exemplu în curtea unei instituţii publice). BS EN 1092-2. Protecţia exterioară a hidranţilor supraterani (partea situată deasupra solului) va fi realizată cu vopsea de culoare roşie RAL 3020. Suprafaţa acesteia va fi protejată cu grund de zinc şi vopsea epoxidica cu gudron de culoare neagră.garnitură ventil . Corpul fiecărui hidrant suprateran va fi prevăzut cu două guri de branşare (racorduri) tip B . în jurul fundaţiei hidrantului se va realiza o umplutură din nisip cu dimensiunile de 0. Toate suprafeţele interioare (cu excepţia celor din cauciuc. din fontă ductilă (conform DIN 28638). Hidrantul subteran va fi procurat împreună cu cutie şi capac de protecţie de formă ovală.25 m în dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului şi să se aşeze talpa cotului pe o placă de beton prefabricat având 30 x 30 x 15 cm. .2 ţevi de refulare tip B cu orificii de refulare 0 20 mm . şaibele şi piuliţele necesare pentru montajul hidrantului. Flanşele cotului cu picior vor avea dimensiunile. Pentru a uşura accesul. Hidrantul subteran va permite racordarea hidrantului portativ STAS 698-86 tip 2 (cu cot dublu). cu inscripţia Gură de Apă sau Hidrant.bronz sau alamă. pe conducte cu diametrul minim de 110 mm. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2.5 hidranţi subterani instalaţi în reţeaua de distribuţie se va prevedea un dulap metalic cu uşi de sticlă mată care va conţine următoarele accesorii şi materiale necesare stingerii incendiilor: .50 x 0. oţel inox sau bronz). BS EN 1092-2. la minimum 5 m de zidurile clădirilor pe care le deservesc şi la minimum 15 m de obiectele care radiază intens căldura în caz de incendiu. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2. ferit de intemperii şi va fi inscripţionat în mod vizibil cu cuvintele "ÎN CAZ DE INCENDIU SPARGE GEAMUL". şuruburile. cu o grosime totală minimă de 250 microni. hidranţii se amplasează la o distanţă de maximum 2 m de la căile de circulaţie. Astfel. conform STAS 3226-80 sau echivalent. pe o suprafaţă 1. Hidranţii de incendiu vor fi amplasaţi în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. la fiecare 3 . . DIN 2501 sau echivalent.tijă de acţionare.cauciuc. pentru hidrantul subteran. Hidranţii (supraterani sau subterani) vor fi livraţi împreună cu un cot la 90° cu picior. . hidranţii de incendiu trebuie să fie pozaţi riguros vertical. în jurul hidranţilor supraterani. având dimensiunile flanşelor. pentru drenarea apei de golire de la hidrant. precum şi suprafeţele exterioare vor fi protejate cu o vopsea epoxidica aplicată în mai multe straturi.5 m2 se va executa o betonare uşoară. Acestea vor avea toate garniturile. În cazul prevederii de hidranţi subterani. Proiect Tehnic Pag 139 / 229 .50 m. cu racord tip B (STAS 701-74) şi va fi acţionat cu cheie pentru hidrant subteran STAS 696-80. Judet Valcea SC CivilCAD SRL . DIN 2501 sau echivalent.5 x 1.

8. corp supapă. g. Indicatoare de securitate. Astfel. trebuie sa se aiba in vedere posibilitatea trecerii intr-o clasa superioara.50 x 0. amplasamentul (poziţia) hidranţilor exteriori se va marca prin indicatoare. Cişmeaua trebuie să permită demontarea capului cişmelei şi intervenţii la structura interioară fără a o dezgropa. Pag 140 / 229 Proiect Tehnic . Rama capacului va fi inclusă în partea superioara a plăcii căminului de vizitare. STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. flanşe suport găleată şi bronz. cap şi braţ cişmea.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.50 m.9. cu pantă către acesta. la distanţe de 300 m între ele. Distantele minime si materialele din care se realizeaza subtraversarile se stabilesc in functie de clasa sau categoria tehnica a drumului. in urmatorii cinci ani. Terasamente.8.SUBTRAVERSARI PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT g. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Pentru reperare uşoară. armată uşor.50 x 0. Montarea cişmelelor se face pe toată reţeaua de distribuţie. golire sau de alt tip se va face printr-un capac din fontă. Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte.1 Generalităţi Prezentele caiete de sarcini cuprind specificaţii pentru lucrările de execuţie a subtraversărilor de drumuri de către cabluri şi conducte ce transportă lichide sau gaze şi se introduc în ţevi metalice de protecţie. Părţile expuse coroziunii vor fi protejate anticoroziv. Plăcuţa se va amplasa într-un loc vizibil. oţel zincat sau alte materiale rezistente la coroziune pentru celelalte componente.2 Standarde de referinţă • • STAS 9312-87. Cişmeaua propriu-zisă se va amplasa pe o dală de beton având dimensiunile 30 x 30 x 15 cm. direcţia şi distanţa (distanţele) la care este amplasat hidrantul. pentru ca apa de infiltraţie să nu afecteze stabilitatea cişmelei.5 m. Bazinetul de scurgere se va conecta la rigola stradala. se va realiza o suprafaţă betonata de 1.16 Capace şi Rame pentru Cămine Accesul în căminele de vane. Materialele din care este alcătuită cişmeaua vor fi fonta pentru corp. pe plăcuţă vor fi inscripţionate litera H. g. conform SR ISO 6309:1998 .5 x 1. Conditii rehnice generale de calitate. în jurul fundaţiei cişmelei se va realiza o umplutură din nisip cu dimensiunile de 0. în funcţie de poziţia căminului faţă de drumurile existente. tinandu-se seama de studiile si planurile de sistematizare teritoriala. g. în jurul bazinetului de scurgere.9. iar la suprafaţa terenului.Protecţia împotriva incendiilor. Ansamblul capac si rama va fi în conformitate cu STAS 2308-81 şi va fi de tipul carosabil sau necarosabil. care se va dala (pietrui) câte 10 m amonte şi aval prin grija Consiliului Local localităţii respective. aerisire. Hidranţii subterani care nu sunt montaţi pe străzi sau trotuare pavate se vor fixa în blocuri din beton simplu.15 Cişmele Stradale Cişmelele stradale vor fi de tipul automat (cu manetă care va permite folosirea numai cât timp aceasta este apăsată).9 CAIETE DE SARCINI . In cazul drumurilor judetene sau comunale. a căror pozare se face prin împingerea ţevii de protecţie în terasamentul drumului. cu sistem de protecţie împotriva îngheţului. g.

Eliberarea amplasamentului de orice obiecte de construcţii sau instalaţii propuse spre demolare sau de arbori. compresorului. STAS 404/2 -80. Demontarea dopurilor se va face după evacuarea întregii cantităţi de pământ şi decomprimare a ţevii. Se introduce în ţeavă un dop special. g. Verificarea lor fata de prevederile din proiect şi stabilirea masurilor suplimentare de protejare a lor.4 Operaţiuni pregătitoare • • • • • • Predarea . ţinând seama de gabaritul instalaţiei şi lungimii tronsoanelor ţevilor de protecţie.9.5 Execuţia lucrărilor • • • • • • • • • • • Execuţia legăturilor cu furtune. g. la aproximativ 10 cm de la capătul ţevii în timpul împingerii miezului de pământ. Fixarea afetului de pornire şi ancorarea lui în teren. arbuşti sau stufăriş existente pe amplasament.primirea amplasamentului consemnată prin proces-verbal de predare primire încheiat de delegaţii beneficiarului. STAS 11082-80. care se consolidează în spate cu bare transversale după verificarea în prealabil a dopurilor. STAS 715/2 -80. aceasta operaţiune făcându-se de personal special instruit.5m.9. Pornirea aparatului cu presiune redusa şi verificarea poziţiei după pătrunderea primului tronson pe jumătate lungimea sa. g. pregătirea utilajului pentru punerea în funcţiune.3 Materiale Materialele utilizate la execuţia subtraversărilor vor îndeplini condiţiile prevăzute în standardele specifice. STAS 6898 /1-80 STAS 6898/280. ungerea lor. Reglarea aparatului şi afetului în plan vertical pentru respectarea profilului proiectat. Pământul cuprins în secţiunea ţevii parcurge traseul ţevii de la un capăt la celalalt. golirea ţevii se va face numai după ce capătul ţevii a ajuns în groapa de aşteptare. Trasarea gropilor de plecare şi aşteptare. • policlorura de vinil STAS 6675/2-80 . Verificarea funcţionării instalaţiei în gol atât pentru mersul înainte cat şi pentru revers Verificarea furtunelor. Alinierea aparatului şi afetului după poziţia în plan trasata anterior. STAS 9824/1 Măsurători terestre Trasarea pe teren a diferitelor tipuri de construcţii.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. executantului şi administratorul drumului. Identificarea tuturor reţelelor sub şi supraterane în prezenta delegaţilor deţinători lor acestor reţele prin convocarea lor de către beneficiar. Proiect Tehnic Pag 141 / 229 . Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • C 169-88. se interzice oricărei persoane sa stea în spatele dopului sau în fata capătului opus al ţevii. cuplajelor.agremente tehnice pentru alte materiale conform legislaţiei în vigoare. Golirea pământului se va tace prin demontarea aparatului scoaterea conului de împănare şi curăţirea pământului cu lopata pe o lungime de 1-1. după cum urmează: • ţevi din otel: STAS 404/1.9. Aşezarea aparatului în afetul de pornire şi fixarea în capul aparatului a conului percutor. Pregătirea primului tronson de ţeavă şi fixarea pe el al inelului tăietor. Dopurile se asigură cu două buloane din oţel OL 50.

Referitor la drum. aşa încât acestea să asigure un joc necesar introducerii ţevii în ţeava de protecţie şi o centrare cât mai bună. prin delegatul desemnat.9. In jurul caminelor de colectare ce se prevad la conducte care transporta lichide cu curgere sub presiune.7 Introducerea ţevii purtătoare şi lucrări de finisare După golirea ţevii se introduce ţeava purtătoare protejata în prealabil cu şipci longitudinale din lemn. Cablurile vor fi protejate în ţevi din PVC tip G spintecate pe cate 2. se vor face verificări ale suprastructuri. cablurile se aşează în şanţurile săpate. După pătrunderea integrala a ţevii de protecţie. efectuându-se corectări ale niveletei. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. între care se toarnă bitum topit prin orificiile special pregătite în ţeava de protecţie. g. sa nu inunde calea de comunocatie. se împănează ţeava cu câte două calote din lemn special confecţionate.6 Măsuri speciale pentru protecţia instalaţiilor existente În prezenta delegaţilor deţinătorilor de reţele se descoperă cablurile pe cate 20 m de-o parte şi cealaltă a traversării. Proiect Tehnic Pag 142 / 229 . se împrăştie peste ele un strat din nisip compactat de 20 cm grosime şi se acoperă apoi cu pământul rezultat. se ridică cablurile la o înălţime corespunzătoare pentru a se preveni acroşarea lor de către ţeava de protecţie în momentul avansării ei.9. cu materialul rezultat din săpătura şi compactarea lor Se va face finisarea şi nivelarea terenului afectat aşa încât acesta sa fie redat la starea lui iniţiala.00 m de-o parte şi cealaltă a traversării. compactând foarte bine toată umplutura. În acest fel se previne pătrunderea apei în interiorul ţevii de protecţie. care duce la corodarea el în timp În aceasta fază se poate trece la acoperirea integrală a gropilor săpate. Lucrarea se va termina în momentul predării amplasamentului către secţia de întreţinere a drumului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. trbuie sa se adopte o alta masura tehnica corespunzatoare. pe baza de proces – verbal. la fiecare capăt. Se va urmări cu mare atenţie momentul trecerii ţevii de protecţie pe sub cablurile existente. se recomanda ca terenul sa fie amenajat astfel incat scurgerea lichidului in caz de defectiune la conducta. După ajungerea în poziţia finală. Daca la refacerea sistemului rutier nu se poate realiza gradul de compactare avut anterior.

In lipsa acestora. După cilindrare fundatiile de balast se vor lăsa in circulatie până la completa lor consolidare. se pot utiliza si cilindrii compresori cu tamburi netezi.4 3 Operatiuni de bază Balastul utilizat in stratul de fundatie al drumului va avea o granulometrie continuă si o ascensiune capilară cuprinsă intre 12 cm si 36 cm. Balastul se va aseza in straturi de maxim 15 cm inainte de cilindrare.1. g.1 Caiete de Sarcini – Refacere Sistem Rutier Existent Impietruit g. fără serpuiri. Proiect Tehnic Pag 143 / 229 . g. Dimensiunea maximă a granulelor din balast va fi de 63 mm. având functia să primească. să repartizeze si să transmită terenului de fundatie sarcinile care actionează asupra imbrăcămintii. Gradul de compactare al patului drumului pe o adâncime de 20 cm va fi de 100%. Utilajul va fi condus cât mai rectiliniu.1. fără a fi depăsită viteza de 1÷1. Compactarea se va face cu viteză cât mai redusă.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. sortarea si depozitarea in imediata apropiere a materialelor utilizabile • Strangerea si evacuarea materialului neutilizabil Sistemul rutier va fi refăcut la parametrii iniţiali.2 Lucrări pregătitoare Executarea fundatiei este conditionată de realizarea si receptia patului drumului care va fi amenajat la profilul si pantele proictate.3 3 Materiale Se vor re utiliza materialele recuperate in urma defacerii sistemului rutier. Operatiile necesare executarii lucrarilor in bune conditii: • Desfacerea cu grije a pavajelor • Curatirea. fundatia drumului este partea din sitemul rutier situată intre imbrăcăminte si patul soselei. Stas 9831-80. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.10. permitându-se o micsorare a acestuia cu maxim 3%.10. Având in vedere natura terenului din patul drumului. se va nivela la profilul proiectat. Grosimea maximă a unui strat de compactare va fi de 12 cm. Portiunile care vor ceda in cursul operatiunii de compactare a patului vor fi inlocuite cu balast. Compactarea fundatiilor din balast se va face de preferintă cu cilindrii compactori vibratori sau cu compactori pe pneuri. cu respectarea SR 662-2002. fundatia urmând să joace si rolul stratului izolator si anticapilar. fundatia din balast se va executa direct pe patul drumului. pentru a nu se amesteca cu pământul rezultat din săpătură. Materialul rezultat in urma desfacerii pavajului se va indepărta din zonă sau se va depozita pe o singură parte a tranşeei.10.1.10. Suprafata patului drumului gata pregătită pentru executarea fundatiei admite tolerante de ± 3 cm.5 km/h.10 CAIETE DE SARCINI – REFACERE SISTEM RUTIER EXISTENT Desfacerea sistemului rutier se va face manual sau mecanizat (cu pikamerul). g.STAS 9652-80. g.10. La compactarea straturilor de fundatie trebuie sa se aiba in vedere ca parametrii utilajelor de compactare sa fie coform prevederilor STAS 9348-80. In conformitate cu STAS 4032-82.1.Receptia terasamentelor se face in conformitate cu STAS 2914-84.1 Generalităti Prezentele caiete de sarcini contin prevederi pentru executia fundatiilor drumurilor si platformelor. se va uda dacă este necesar si compacta.

preliminara si finala Receptia se efectueaza la terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea stratului urmator Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor tehnologice aplicate in executie. se efectueaza in laboratoare de specialitate. specificandu-se eventualele remedieri necesare. • denivelarile admisibile in profil longotudinal ale suprafetei straturilor de fundatie sub dreptarul de 3. calitatea materialelor folosite. Trecera la stratul urmator se face dupa executarea remedierilor Receptia preliminara a fundatiei si a stratului de baza se face o data cu receptia preliminara a intregii lucrari. Verificarea executiei consta in respectarea proceselor tehnologice prevazute in proiect si caietele de sarcini Straturile de fundatie din balast trebuie compactate pana la realizarea unui grad de compactare de minimum 98 % din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in cel putin 93 % din punctele de masurare si de minimum95 % in toate punctele de masurare Verificarile se fac in cel putin un punct la 250 m lungime de banda de drum. Grosimile straturilor de fundatie trebuie sa corespunda prevederilor proiectului de executie Verificarea grosimii straturilor de fundatie se face prin sondaje cel putin unul la 200 m iar al straturilor de baza din macadam minim unul la 200 m. la aprecierea comisiei se poate face prin sondaje. latimi.0. g.5 4 Verificarea calitatii lucrarilor Calitatea materialelor utilizate se face in laboratorul de santier sau la laboratorul central al antreprizei. Numărul de treceri necesare pentru obtinerea unei bune cilindrări se estimează să fie de 70.10.10. Se incheie proces verbal de receptie conform reglemntarilor in vigoare. 25% din volumul materialului de cilindrat. iar determinarile ce nu pot fi facute de acestea.5 cm mai mari decat cele admise prntru imbracaminte. Intoarcerea utilajului este permisă numai in afara zonei de compactare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. g.00 m sunt de maximum 2 cm Latimea straturilor de baza si de fundatie se verifica conform STAS 2900-79 si STAS 1598-78. grosimi.1. Verificarea grosimii straturilor de fundatie si de baza. pante transversale si suprafate.1. Cantitatea de apă necesară cilindrării este de 20. Proiect Tehnic Pag 144 / 229 . Receptia finala se executa o data pentru toata lucrarea. la distante de maxim 200 m. Receptia lucrarilor Receptia straturilor de fundatie se executa in 3 etape : pe faza. cate 2 pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru verificarea calitatii imbracamintii. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Suprapunerea fâsiilor alăturate ce se compactează vor fi de minim 20 cm grosime. pentru a corespunde datelor si abaterilor limita.. dupa cum urmeaza : • denivelarile admisibile in profil transversal al straturilor de fundatie sunt cu + . Verificarea elementelor geometrice consta din verificarea suprafetei straturilor de fundatie in profil transversal si longitudinal. calitatea executiei si capacitatea portanta la nivelul stratului executat.6 5.

solul trebuie compactat în golurile rămase între structură şi sol chiar în primele etape ale rambleierii. În funcţie de mărimea şi tipul structurii. • materiale: ancore. De aceea bucăţile sau lespezile de piatră mari trebuie îndepărtate pe o distanţă egală cu deschiderea/ diametrul structurii pe ambele laterale ale acesteia fiind înlocuite cu umplutură compactată în mod adecvat care să se ofere un sprijin longitudinal destul de uniform. stratul talpă poate fi plat sau modelat după conturul părţii inferioare a structurii. Materialul de fundaţie sărac trebuie îndepărtat pe o distanţă egală cu jumătate din diametrul/deschiderea arcului de ambele părţi ale structurii şi înlocuit cu rambleu compactat. Stratul talpă plat se întâlneşte de regulă în cazul conductelor rotunde.11 CAIETE DE SARCINI – POD METALIC (CONFECTII METALICE) g.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.1 Pregătirea bazei Presiunea creată datorită greutăţii rambleului şi sarcinii utile este transmisă atât umpluturii laterale cât şi stratului de sub structură. numit fundaţie trebuie să ofere în acelaşi timp sprijin longitudinal şi lateral. stratul talpă poate fi plat sau poate fi modelat. solurile sărace şi moi trebuie îndepărtate şi înlocuite cu umplutură compactată în mod corect.0 m stratul talpă trebuie modelat.11. Porţiunea modelată nu trebuie să se întindă de-a lungul întregii părţi inferioare.1).2 Descrierea lucrarilor g.11. profile laminate din otel. • Teren de fundare stâncos Dacă la realizarea fundaţiei se folosesc bucăţi de piatră acestea pot servi ca şi puncte de sprijin care tind să concentreze sarcinile asupra conductei. • Stratul talpă normal În funcţie de mărimea şi tipul structurii /conductei.1 Caracteristicile materialelor principale necesare lucrarii Suprastructura: • structura principala de rezistenta a podului. dar trebuie să fie destul de largă pentru a permite compactarea eficientă a rambleului în spaţiul liber rămas între structură şi sol. bride. g. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. suruburi. piulite. (fig.11. În astfel de situaţii. Pentru structurile cu deschideri mai mari de 4. Solul de susţinere de sub conductă. Din această cauză pentru a obţine o fundaţie continuă care să suporte în mod uniform presiunile la care este supusă. Proiect Tehnic Pag 145 / 229 .2. • Teren de fundare cu portanţă scăzută/ nepotrivită Zonele cu sol moale reprezintă o suprafaţă de sprijin inegală şi pot cauza deplasarea conductei sau aşezarea neuniformă a acesteia. Acea porţiune din fundaţie aflată în contact direct cu partea inferioară a structurii este denumită strat talpă.

Cerinţele referitoare la alegerea şi plasarea materialului de rambleu din jurul conductei sunt similare celor care trebuie îndeplinite în cazul unui terasament de drum. Adâncimea minimă a acoperirii trebuie să fie mai mare decât : • B/8 +0.2. De aceea se recomandă amestecul de nisip cu pietriş (nisip grosier).2. 2). Adâncimea acoperirii se măsoară de la cheia structurii /conductei până la nivelul drumului care va trece peste structură sau până la partea inferioară a traverselor în cazul liniilor de cale ferată. adâncimea acoperirii permisă trebuie să aibă o valoarea cuprinsă între 0. Pentru conductele din oţel ondulate în spirală având forme rotunde. un coeficient de curbură 1>C<3 şi o permeabilitate k>8m/24 ore. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Grosimea minimă a stratului talpă este între 25 şi 30 cm. Utilizarea solurilor coezive nu este recomandabilă. g. Indiferent dacă stratul talpă este plat sau modelat partea superioară a acestuia (50-100 mm) trebuie să fie din sol relativ afânat pentru ca ondulaţiile să se poate aşeza cât mai bine pe acesta. adâncimea minimă a acoperirii este de 0.2 Materiale pentru stratul talpă şi rambleu Pentru a obţine stabilitate în cazul unui sistem de interacţiuni sol-oţel este nevoie nu doar de o proiectare adecvată a locaşului structurii cât şi de un rambleu bine constituit.11.5 m.11.6 m în cazul căilor ferate unde B este deschiderea structurii [m]. Dacă solul este constituit din material cu o granulaţie foarte fină. a) Proiect Tehnic Pag 146 / 229 . Materialul ce formează rambleul trebuie compactat la o densitate de minimum 98% conform standardului Proctor.30 m. Performanţa unui pod flexibil depinde şi de selecţia.2 [m] şi 0.45 m şi 1. Materialul de rambleu trebuie să fie granular pentru a se comporta cât mai bine din punct de vedere structural. Pentru structurile închise de tip cheson. acesta se poate infiltra în structură şi trebuie evitat mai ales când se cunoaşte sau bănuieşte existenţa unui nivel ridicat al pânzei de apă freatice. Solul de rambleu trebuie să aibă un coeficient de neuniformitate de CU>4. amplasarea şi compactarea învelişului de pământ din jurul structurii care distribuie presiuni în masele de sol învecinate.6 m în cazul drumurilor • B/4 [m] şi 0.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.3 Întinderea rambleului Rambleul trebuie să se întindă transversal pe o distanţă egală cu cel puţin jumătate din deschidere de fiecare parte a conductei sau până la marginea şanţului sau a liniei naturale a pământului iar vertical trebuie să fie cel puţin egal cu adâncimea minimă necesară a acoperirii de deasupra cheii (fig. g. În cazul utilizării acestor forme se recomandă consultarea prealabilă a producătorului.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Bolţurile mai lungi sunt necesare în cazul suprapunerii a trei sau patru plăci. excavatoarele şi restul echipamentelor de construcţie care se află deja pe şantier sunt suficiente pentru descărcarea acestora.2.4 Descărcarea şi manipularea Plăcile sunt livrate în mănunchiuri împreună cu bolţurile şi piuliţele necesare pentru îmbinarea acestora. Proiect Tehnic Pag 147 / 229 . Bolţurile pentru fiecare CSPS sunt furnizate în două sau trei lungimi. Judet Valcea SC CivilCAD SRL b) Fig. 3) în care sunt prezentate ordinea de asamblare şi poziţia fiecărei plăci. b) în excavaţie g.11. Mănunchiurile sunt legate şi clasate astfel încât macaralele. De asemenea livrarea include şi un desen detaliat de ridicare a construcţiei (fig. Toate plăcile sunt clar identificate astfel încât pot fi uşor selectate. 2 Învelişul de rambleu consolidat pentru structuri flexibile: a) în taluz. Preselecţia plăcilor pe măsură ce sunt descărcate în funcţie de raza şi amplasarea acestora este foarte importantă.

3.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Avantajul principal al acesteia constă în faptul că permite avansarea mai rapidă a lucrărilor deoarece acestea se desfăşoară simultan în două locaţii diferite ale şantierului. După ce o parte a structurii a fost asamblată obţinându-se forma finală prin bolţare parţială. Într-o primă fază structura trebuie asamblată utilizând cât mai puţine bolţuri posibil. Operaţiunea trebuie repetată pentru a vă asigura că toate bolţurile sunt bine strânse.5 Asamblarea Există mai multe metode de asamblare a CSPS: • Asamblarea placă cu placă Majoritatea plăcilor CSPS sunt asamblate direct pe stratul talpă dinainte pregătit prin ridicarea podului placă cu placă începând cu partea inferioară. După ce toate bolţurile sunt la locul lor. Este importantă menţinerea unei distanţe suficiente între placa inferioară şi Proiect Tehnic Pag 148 / 229 196 D E D E D E D E D E D E D E D E 7 640 1033 # 433 731 5 449 196 1173 984 834 725 659 635 656 722 830 979 1166 188 441 8 721 1023 204 C 4 640 203 . lateralele şi terminând cu partea superioară. Din motive de siguranţă precum şi pentru o uniformitate din punct de vedere al aspectului se recomandă fixarea bolţurilor cu capetele în exteriorul structurii în cazul plăcilor inferioare şi cu capetele în interior pentru restul plăcilor.11. • Subasamblarea componentelor Aceasta este asamblarea prealabilă a componentelor unui inel în afara stratului talpă. de-a lungul îmbinărilor longitudinale şi circulare sunt suficiente. Torsiunea bolţurilor trebuie să fie de minimum 220Nm şi maximum 300Nm. Pentru a permite o bună potrivire şi aşezare a plăcilor bolţurile nu trebuie strânse peste măsură. În acest fel obţineţi flexibilitate maximă până la fixarea finală a tuturor plăcilor. plăcile laterale şi plăcile cheii. se pot introduce şi strânge cu mâna bolţurile rămase. Schiţă de asamblare a structurii din plăci de oţel ondulat g. Amplasarea componentelor inferioare pe stratul talpă format poate fi dificilă deoarece este necesară introducerea bolţurilor. Această metodă poate fi utilizată indiferent de mărimea structurii. strângeţi piuliţele în mod progresiv şi uniform cu ajutorul unei chei mecanice începând de la mijlocul structurii spre capete. Această metodă este potrivită pentru majoritatea structurilor CSPS şi este adesea mai eficientă decât metoda placă cu placă. Prin componente se înţeleg de obicei plăcile inferioare. Astfel pregătirea stratului talpă se poate efectua în acelaşi timp în care are loc operaţiunea de subasamblare.2. Trei sau patru bolţuri nestrânse lângă centrul fiecărei plăci. Judet Valcea R2 = 634mm SC CivilCAD SRL 24080 412 640 640 4s 16 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 4s C 4s 4s C 8s 1 411 640 640 203 1240 R3 = 2971mm 1240 1240 8s 15 A 14 4s B 8s A 4s B 8s A 4s B 8s A 4s B 8s A 4s B 8s A 4s B 8s A 4s B 8s A 4s B 8s A 4s B 8s 1240 2 R2 = 634 mm 1240 640 B C 4s A C 8s 4s B 4s A C 8s 4s B 4s A C 8s 4s B 4s A C 8s 4s B 4s A C 8s 4s B 4s A C 8s 4s B 4s A C 8s 4s B 4s A C 8s 4s B 4s A C 6 4s 1240 4s 1240 3 1240 13 4s 640 433 # 1033 731 450 12 11 196 1173 984 834 725 659 636 657 722 830 979 1166 188 10 441 721 9 1023 204 197 C 10s C 10s C 10s C 10s C 10s C 10s C 10s C 10s E 10s 8s R1 = 1787 mm D 10s E D 10s 8s E D 10s 8s E D 10s 8s E D 10s 8s E D 10s 8s E D 10s 8s E D 8s 20470 Fig.

dar pot fi şi din plăci de oţel. Metoda de preasamblare în fabrică este folosită pentru structuri cu deschideri relativ mici.0 m de părţile laterale ale structurii. În ceea ce priveşte nivelul de ridicare nu Proiect Tehnic Pag 149 / 229 .2. După finalizarea structurii şi asigurarea alinierii corecte a plăcilor.2.2. gradele şi deschiderile din schemele de proiectare pentru a asigura o asamblare corectă şi uşoară a plăcilor. Metoda de preasamblare pe şantier este aleasă în cazul unor structuri care trebuie ridicate sau deplasate prin alunecare până la un strat talpă dinainte pregătit. cu roţi de cauciuc sau alte tipuri de cilindri pentru compactarea rambleului din jurul structurii. Umplutura este plasată pe ambele laterale ale structurii simultan sau alternând de la o laterală a structurii la cealaltă pentru ca în orice moment nivelul de ridicare pe ambele părţi să fie relativ acelaşi. • Compactoarele mecanice Majoritatea tipurilor de compactoare mecanice sunt potrivite pentru această sarcină şi pot fi folosite în toate zonele. • Cilindrii compresori Acolo unde spaţiul este destul de încăpător pot fi folosiţi cilindri compresori tip picior de oaie. Bătătoarele manuale folosite la compactarea straturilor orizontale ar trebui să cântărească nu mai puţin de 9 kg şi să aibă o suprafaţă de batere care să nu depăşească 150 x 150 mm.6 Menţiuni speciale referitoare la structurile flexibile în form ă de arc Strucurile deschise diferă de restul structurilor din plăci de oţel deoarece capetele arcului rezemă pe o culee sau fundaţie.8 Amplasarea rambleului Zona de rambleu pregătit trebuie să se întindă pe o distanţă egală cu cel puţin jumătate din deschidere de fiecare parte a conductei sau până la marginea şanţului sau a liniei naturale a pământului. g. g. Dacă se folosesc cilindrii. Pentru a permite o compactare corectă materialul de rambleu din jurul structurii trebuie amplasat în straturi necompactate cu o grosime de maximum 300 mm.7 Amplasarea şi compactarea rambleului Echipamente de compactare: • Echipamentul manual Pentru a realiza compactarea în golurile formate de ondulaţiile structurii şi pe flancuri este nevoie de un pilon sau o bârnă din lemn.11. g. Tălpile de fundaţie sunt de obicei realizate din beton armat.11. Judet Valcea SC CivilCAD SRL stratul talpă folosindu-se de exemplu grinzi de lemn. Asiguraţi-vă că cilindrii sau alte echipamente nu lovesc structura! • Vibro-compactoarele Vibro-compactoarele pot fi folosite la o distanţă minimă de 1. Bolţurile pot fi introduse cu ajutorul unor tije de asamblare echipate cu magneţi.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.11. turnat la faţa locului. Acestea trebuie folosite cu grijă şi trecute peste întreaga întindere a fiecărui strat pentru a obţine compactarea dorită. • Preasamblarea completă Asamblarea prealabilă a întregii structuri poate fi realizată fie la fabrică fie pe şantier. umplutura din imediata vecinătate a structurii trebuie compactată cu echipamente manuale sau mecanice. bolţurile trebuie strânse la momentele cerute. Canalul pe care se reazemă plăcile din partea de jos a structurii trebuie construit respectând cu exactitate limitele.

11. pentru a se asigura că nu rămân goluri în această zonă se recomandă aşezarea şi compactarea manuală.10 Controlul formei Atât în timpul lucrărilor de îmbinare cât şi după ridicarea structurii este necesară efectuarea unor verificări ale formei pentru a se asigura că forma finală a structurii respectă toleranţele de proiectare.9 Sarcini în timpul fazei de construcţie Adâncimea minimă a acoperirii se poate dovedi insuficientă în timpul fazei de construcţie datorită sarcinilor mari produse de roţile grele ale echipamentelor utilizate. Între materialul din spaţiile libere şi întreaga suprafaţă a părţii inferioare a conductei trebuie să se realizeze un contact ferm şi continuu. Fiecare strat trebuie compactat pentru a atinge gradul de compactare necesar înainte de adăugarea următorului strat. Pentru a evita acest tip de deformare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Deformarea structurii în timpul rambleierii este normală. Proiect Tehnic Pag 150 / 229 . aceste sarcini depăşind adesea cele pentru care a fost proiectată să reziste structura respectivă. De aceea. distanţa dintre nivelurile de umplere cu rambleu nu trebuie să fie în nici o etapă mai mare de un strat. Toleranţa maximă a parametrilor (deschiderea şi înălţimea arcului) structurii asamblate este de 2% faţă de dimensiunile proiectate.2. Rambleierea şi compactarea în spaţiile libere formate între structură şi sol şi pe laterale sunt elemente importante în cadrul procedeului de rambleiere. În astfel de situaţii este nevoie de straturi de acoperire suplimentare pentru a împiedica deteriorarea conductei. iar după ce umplutura de deasupra cheii atinge nivelul corespunzător cerinţelor de adâncime minimă pot fi utilizate şi procedee de rambleiere normale. Materialul de rambleu trebuie compactat astfel la minimum: 95% densitate Proctor standard .în zona aflată la o distanţă de 20 cm de structură 98% densitate Proctor standard . În cazul acestora consultaţi producătorul pentru informaţii precise referitoare la limitele de sarcină şi acoperire în timpul fazei de construcţie. Procedura de compactare în această zonă trebuie efectuată în direcţie transversală faţă de conductă. Judet Valcea SC CivilCAD SRL trebuie permisă o diferenţă mai mare de un strat între cele două laterale. g.în restul zonelor.0m de structură. Structurile închise de tip cheson sunt în mod deosebit sensibile la sarcinile mari datorate roţilor grele ale echipamentelor de construcţie şi la nivelurile de acoperire.11. Totuşi deşi în cele mai multe cazuri se preferă compactarea mecanică a solului. este faptul că această etapă trebuie efectuată cu mare grijă pentru a obţine un rambleu cu grad de compactare prevăzut şi un grad de uniformitate cât mai ridicat. Toate echipamentele trebuie conduse paralel cu lungimea conductei până când nivelul de ridicare a rambleului ajunge la sfertul de cart al structurii. de tipul cilindrului compactor-vibrator poate fi folosit la o distanţă de 1. g. După ce umplutura a atins nivelul sfertului de cart al structurii este necesară folosirea unui echipament uşor pentru punerea şi compactarea rambleului.2. Există însă două timpuri de deformare care cauzează adesea probleme: • Deformarea prin rostogolire în care conducta se roteşte în jurul axei sale. mult mai important decât metoda. Compactarea se poate efectua manual sau cu echipament mecanic. Rambleul din imediata apropiere a conductei trebuie compactat cu echipamente operate manual. Aceasta este cauzată de faptul că presiunea rambleului exercitată pe una din părţile laterale este mai mare decât pe cea corespunzătoare celeilalte părţi. Echipamentul greu.

11 Protecţia împotriva apei pluviale Pentru a proteja structura CSPS împotriva infiltraţiilor provenite din ape pluviale. b) longitudinală g. se instalează peste aceasta o „pelerină” specială. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • Deformarea prin ţuguiere cauzată de presiunea orizontală exercitată de rambleu înainte de ajunge la nivelul sfertului de cart al structurii.0 m b=8.0 m 1/3L<b≤1/2L . În funcţie de lungimea structurii.0 m Ca regulă generală. Toleranţele maxime în ce priveşte dimensiunile (deschiderea şi înălţimea arcului) nu trebuie să depăşească 2% din mărimea deschiderii proiectată pentru structura asamblată. 5) Folosirea acestui tip de protecţie pentru conductele ondulate în spirală şi structurile boltite cu secţiune deschisă nu este necesară. amplasare a firelor cu plumb pe direcţie longitudinală este următoarea: .2. după asamblare nu se admite în nici o direcţie o deviaţie a formei mai mare de 2 %. Proiect Tehnic Pag 151 / 229 .pentru L≤20. 4 Amplasarea firelor cu plumb : a) transversală . Fenomenul de alungire (ţuguiere) a cheii poate fi controlat fie prin reducerea efortului de compactare din imediata apropiere a conductei fie prin punerea de material de rambleu deasupra conductei Metoda de monitorizare a deviaţiei folosind firul cu plumb este în acelaşi timp convenabilă şi eficientă. Aceasta constă dintr-o geomembrană groasă de 1mm protejată pe ambele părţi de material neţesut având o masă de minimum 500 g/m2.(fig. De aceea se impune ca la finalul procedeului de rambleiere să se verifice toţi parametrii structurii. Numărul de fire cu plumb depinde de mărimea structurii.pentru L>20.11.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Pentru conductele rotunde cu diametre mai mici s-a demonstrat practic faptul că prăbuşirea acestora datorată flambajului poate avea loc în momentul înregistrării unei deviaţii verticale de aproximativ 20%. a) b) Fig.

5 m.G. La sfarsitul lucrarilor de constructii montaj. Datele vor fi consemnate in procese verbale ce vor face parte integranta din cartea constructiei. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Fig. 6). 5 Protecţia împotriva apei pluviale g. 6 Unghiul de oblicitate g.2. 273 . Inelele structurale incomplete se comportă ca şi ziduri de sprijin şi trebuie consolidate cu ajutorul unor inele de beton. mai ales dacă este vorba de ansambluri structurale din plăci (fig. constructorul va preda beneficiarului certificatele de calitate ale materialelor utilizate. deschiderea structurii fiind B>3.11. "Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora" (publicat in Monitorul Oficial nr. Proiect Tehnic Pag 152 / 229 .12 Unghiul de oblicitate Atunci când un pod se intersectează cu un drum într-un alt unghi decât un unghi drept. Într-o astfel de situaţie însă finisarea capetelor necesită o atenţie deosebită. Fig.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.07. structura din oţel poate fi proiectată să aibă capete oblice.94).11. Inelele de beton trebuie folosite atunci când unghiul de oblicitate este α≤55º. Receptionarea in uzina sau atelier de specialitate se va face pe faze de lucrari.1994.3 Conditii de Receptie Constructorul si beneficiarul vor convoca cu cel putin 10 zile inainte factorii implicati sa participe la verificarea lucrarilor aiunse in fazele determinante ale executiei si sa asigure conditiile necesare efectuarii verificarilor. 193/28.R. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala se va face in conformitate cu H.

prin serviciul de intretinere .4 Conditii de Exploatare Dupa darea in exploatare. se vor face cu avizul scris al proiectantului de specialitate. sau dimensiunilor geometrice. actiuni extreme ale vantului.11. constructia metalica nu va fi supusa altor incarcari (sarcini) in afara celor prevazute in proiect. • la reviziile periodice ale instalatiilor. Schimbarea calitatii materialelor.1995 "Calitatea in constructii". g. tasari de teren. explozii. pete de rugina sau zone nevopsite). • in cazul unor evemmente extraordinare ca: incendii. inundatii. Defectele constatate cu ocazia acestor evenimente vor fi consemnate in procese verbale si apoi va fi solicitat proiectantul pentru remedieri. Modificarea schemei de incarcare se va face numai cu acordul scris al proiectantului de rezistenta in urma refacerii calculelor. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Va fi controlat aspectul exterior si se vor efectua corectari daca este cazul (deformari.va face inspectii periodice cel putin odata pe an. fisuri. Proiect Tehnic Pag 153 / 229 . 10. In afara acestora mai sunt necesare urmatoarele inspectii: • dupa primele 6 luni de la darea in exploatare. Lucrarile cu caracter de reparatii si consolidari se vor face numai in conformitate cu legislatia in vigoare. a sortimentelor de laminate. In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei si nu se va modifica structura. Beneficiarul .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. privind proiecarea si executia precum si cu respectare legii nr. etc.

si eventual o serie de sondaje.5 (Bc 3. turnarea. armatura ş.12.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.5) . iar din punct de vedere ai modului de lucru. blocuri de fundaţii de utilaje fără acţiuni dinamice.pentru fundaţii continue. cofrajele. Toate verificările.2.Pentru betonul armat: C 8/10 (Bc 10) . indicativ NE 012-99. verificări în ce priveşte frecventa. . Mărcile minime de betoane pentru fundaţii sunt: . sistem ce are la baza Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. sunt stabilite criteriile pentru satisfacerea acestor cerinţe în contextul sistemului de control si asigurare a calităţii în conformitate cu recomandările si reglementările în vigoare. cuzineţi. radiere. g.INCERC. publicat în Buletinul Construcţiilor 1-2/1986. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.2 Lucrări din Beton şi Beton Armat g. In cazul fundării construcţiilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi.pentru tălpi de fundaţie.1 Generalităţi Prevederile prezentului caiet de sarcini au la bază codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat. Proiect Tehnic Pag 154 / 229 . în afara de examinarea actelor încheiate pe parcurs.a. proprietăţile betonului proaspăt si întărit. Specificaţiile tehnice din acest capitol se aplica la executarea elementelor sau structurilor din beton si beton armat şi cuprind cerinţele de baza ce trebuie îndeplinite în ceea ce priveşte betonului (materiale componente. Fundaţiile directe sunt fundaţii de suprafaţa care se folosesc în construcţii atunci când stratul de fundare asigura capacitatea portanta necesara preluării încărcărilor date de suprastructura si se găseşte la mica adâncime fata de cota terenului natural. C 6/7.12. producerea. în limita abaterilor admisibile .pentru fundaţii speciale supuse la solicitări importante si fundaţii supuse acţiunilor dinamice. La recepţiile pe faze de lucrări si recepţiile preliminare. De asemenea.fundaţii pahar. Fundaţiile directe pot fi continue sau izolate. In mod obişnuit. tratarea). conţinutul si încadrarea în prevederile Proiectantului si prescripţiile tehnice. umpluturilor) executarea si verificarea lucrărilor de fundaţii se va face cu respectarea Normativului C 29-85. C 12/15 (Bc 15) .5 (Bc 7.5) . ele pot fi rigide sau elastice.Pentru betonul simplu: C 2. formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundaţiilor. cu cuzinetul neancorat sau situat în pământuri cu variaţii mici de umiditate. nisipuri afânate. încercările ce se efectuează pe parcursul lucrărilor de fundaţii si rezultatele acestora se vor înregistra în procese verbale de lucrări ascunse.LUCRARI DE CONSTRUCTII g. în număr suficient pentru a se verifica poziţiile.12. se vor efectua. socluri pentru fundaţii continue. mâlurilor.1 Lucrări de fundaţii In cazul fundaţiilor din beton sau beton armat se vor aplica prevederile normativului C 56-85. compoziţia. care face parte din sistemul de ansamblu al reglementarilor tehnice în construcţii elaborat de MLPAT .pentru fundaţii continue la clădiri cu mai mult de doua nivele si expuse la variaţii de umiditate în zona de nivel variabil al apelor freatice. fundaţiile se executa din beton simplu sau beton armat.8/3. socluri sau blocuri de fundaţie.12 CAIETE DE SARCINI . indiferent de forma elementelor pe care le sprijină.

Apa va fi curată. g.12. materii organice. altele decât cele menţionate mai sus.elemente de construcţii care au condiţii normale de serviciu .2.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2. 1.de tehnologia de turnare a acestuia.12. Cimentul va fi protejat de umezeala si impurităţi în timpul depozitarii si transportului.3 Cofraje g. în funcţie de condiţiile de execuţie.4 din B.elemente de construcţii care sunt expuse la îngheţ în stare saturata cu apa (decantoare. 8-9/99.12.condiţiile de serviciu si expunere .2. mâl.) elemente de construcţii expuse apelor naturale . Condiţiile de execuţie luate în considerare se refera la lucrări executate în condiţii normale. diguri etc.2.C. Condiţiile de serviciu luate în considerare se refera la următoarele cazuri: .2. lucrări masive. g. STAS 662-89 si SR 667-98. săruri alcaline sau alte impurităţi. Pentru stabilirea tipului de ciment s-a ţinut seama de următoarele criterii: .1 Proiect Tehnic Cerinţe Generale Pag 155 / 229 . proaspătă şi fără suspensii.2. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.2 Apa Apa utilizata la prepararea betoanelor va fi apă potabilă (din reţeaua publica) sau din alta sursa daca îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790/84. Pentru condiţii speciale de execuţie.condiţiile de execuţie si tehnologia adoptata .2 a codului de practica NE 012-99.4 Aditivi Aditivii sunt produse chimice care se adaugă în beton în cantităţi mai mici sau egale cu 5% substanţa uscata fata de masa cimentului. 1. în cazul folosirii concomitente a doi aditivi sunt obligatorii încercări preliminare şi avizul unui laborator de specialitate.2.12.1. g.1 Cimentul Prevederile NE 012-99 stabilesc domeniile si condiţiile de utilizare ale cimenturilor destinate executării lucrărilor de betoane si mortare.2 Materiale pentru Betoane g. naturale sau provenite din sfărâmarea si concasarea rocilor. în funcţie de caracteristica constructivă şi funcţională a obiectului şi.clasa betonului. Alegerea tipului de ciment s-a făcut pe baza prevederilor din tabelele 1. g. rezervoare.în funcţie de gradul de agresivitate.3. lucrări executate pe timp friguros.2. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în cazurile menţionate în tabelul 4. castele de apa.2. Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările STAS 1667-76.2.3 din anexa 1.2.12.3 Agregate La executarea elementelor si construcţiilor din beton si beton armat cu densitatea cuprinsă între 2200 şi 2500 kg/m3 se folosesc de regulă agregate cu densitate normala.12.12.2. Folosirea aditivilor şi dozajul acestora sunt prevăzute în proiect. alegerea tipului de ciment se face pe baza de reglementari tehnice speciale sau cu avizul unui institut de specialitate.2.2.2.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

Antreprenorul va furniza, proiecta, ridica, desface şi îndepărta cofrajele şi va fi pe deplin răspunzător pentru stabilitatea şi siguranţa acestora. Cofrajele si susţinerile au rolul de a asigura obţinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevăzute în proiect pentru elementele ce urmează a fi executate şi trebuie să aibă capacitatea de a susţine betonul proaspăt şi toate încărcările accidentale şi pentru a proteja betonul de deteriorări şi distrugeri în timpul turnării, compactării, prizei şi tratării. Cofrajele vor fi construite în aşa fel încât să se poată da betonului dimensiunile cerute în desene, dintrun material care să permită obţinerea unei suprafeţe cu specificaţiile cerute. De regulă, cofrajele vor trebui să fie din lemn şi vor include şi suporţii temporari. în situaţii speciale se pot utiliza cofraje metalice sau din material plastic. Cofrajele trebuie să fie capabile sa reziste la toate acţiunile ce pot apare în timpul procesului de execuţie şi trebuie sa fie dispuse astfel încât sa fie posibila amplasarea corecta a armaturilor, cât si realizarea unei compactări corespunzătoare a betonului. îmbinările dintre panourile cofrajului sa fie etanşe, iar suprafaţa interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substanţele de ungere a cofrajului trebuie aplicate în straturi uniforme pe suprafaţa interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat cât timp aceşti agenţi sunt eficienţi. Alegerea agenţilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice în vigoare. g.12.2.3.2 Montarea Cofrajelor

Montarea cofrajelor se va face astfel încât să asigure forma şi dimensiunile construcţiei, să fie rigide şi foarte bine sprijinite pe elementele de susţinere, rezemate pe teren, astfel încât, pe timpul turnării betonului, să nu se producă deformări laterale sau tasări pe verticală, situaţii care nu sunt admise. Fiecare articol ce urmează a fi înglobat în beton va fi poziţionat şi încastrat conform desenelor şi bine fixat înainte de a începe turnarea. g.12.2.3.3 Demontarea Cofrajelor

Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o rezistenta suficienta pentru a putea prelua integral sau parţial, după caz, sarcinile pentru care au fost proiectate. Daca în timpul întăririi betonului temperatura se situează sub +5°C, se recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungească cu aproximativ durata îngheţului. In cursul operaţiilor de decofrare se vor respecta următoarele reguli: - desfăşurarea operaţiilor va fi supravegheata direct de către conducătorul punctului de lucru. în cazul în care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea construcţiei decofrate se va sista demontarea elementelor de susţinere până la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare; Toate cofrajele vor fi îndepărtate fără şocuri sau vibraţii asupra betonului. g.12.2.4 Armarea Betonului Oţelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificaţiilor tehnice privind cerinţe si criterii de performanta pentru oţelurile utilizate în structuri din beton armat". Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) sunt:: - oţeluri cu profil neted OB 37 - STAS 438/1 -89 - oţeluri profilate PC 52 - STAS 438/1 -89 - sârme rotunde trase - STAS 438/2-91 - plase sudate - SR 438-3,4:98
Proiect Tehnic Pag 156 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

Oţelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie sa fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare. Fasonarea barelor, confecţionarea si montarea carcaselor de armatura se va face în stricta conformitate cu prevederile proiectului. Armaturile care urmează a se fasona, trebuie sa fie curate si drepte. Astfel se vor îndepărta eventuale impurităţi si rugina, în special în zonele de înnădire prin sudura a armaturilor. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. Unde este indicat în planşele de armare, armaturile vor fi prevăzute la capete cu cârlige conform prevederilor din proiect STAS 10107/0-90. Formele de cârlige utilizate sunt: - cu îndoire la 180° pentru barele din OB 37 - cu îndoire la 90° pentru barele din PC 52 si PC 60 Pentru etrieri si agrafe ancorarea se realizează prin cârlige îndoite la 135° sau 180° în cazul etrierilor din OB 37 si numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 60 (pentru detalii se poate consulta STAS 10107/0-90). Îndoirea barelor înclinate si lungimea porţiunii drepte ale acestor tipuri de bare trebuie sa se conformeze prevederile proiectului si a STAS 10107/0-90. Armaturile vor fi montate în poziţia prevăzuta în proiect luându-se masuri care sa asigure menţinerea acesteia în timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capre etc). Se vor prevedea: - cel puţin patru distanţieri la fiecare m de placa sau perete; - cel puţin un distanţier la fiecare m de grinda sau stâlp pentru 0 12 mm si cel puţin 2 distanţieri pentru 0< 10 mm; - cel puţin un distanţier intre rândurile de armatura la fiecare doi m de grinda în zona de armatura pe doua sau mai multe rânduri. În cazul plăcilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu 0 > 14 mm, se admite depăşirea distantelor menţionate, cu condiţia asigurării păstrării poziţiei armaturii. Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile din beton armat monolit sau preturnat în funcţie de diferitele tipuri de elemente se vor considera conform STAS 10107/0-90. Abaterile limita la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate în B.C. 8-9/99 - anexa II.2. Alegerea sistemului de înnadire şi înnadirea armaturilor prin suprapunere se fac conform prevederilor proiectului si ale STAS 10107/0-90. In funcţie de diametrul si tipul barelor, felul solicitării, zonele elementului, procedeele de înnadire sunt: - prin suprapunere - prin sudura - prin manşoane metalo-termice - manşoane prin presare. Înnadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obişnuita: sudura electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap, sudare manuala cu arc electric prin suprapunere cu eclise sau în cochilie, sudare în mediu de bioxid de carbon, conform reglementarilor tehnice specifice din C 281983 si C 150-1984, în care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si condiţiile de execuţie. Utilizarea sistemelor de înnadire prin dispozitive mecanice (manşoane metalo-termice) sau prin presare) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice.
Proiect Tehnic Pag 157 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

In cazul în care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevăzute în proiect, se poate proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului. înlocuirea se va înscrie în planurile de execuţie care se includ în Cartea Tehnică a construcţiei. Plasele sudate din sârma trasa neteda STNB sau profilata STPB se utilizează ori de câte ori este posibil la armarea elementelor de suprafaţa în condiţiile prevederilor STAS 10107/0-90. Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. Pentru asigurarea durabilităţii elementelor prin protecţia armaturii împotriva coroziunii si o conlucrare corespunzătoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului de acoperire se stabileşte prin proiect şi se determina funcţie de: - tipul elementului - categoria elementului - condiţiile de expunere - diametrul armaturilor - clasa betonului - gradul de rezistenta la foc Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fără agresivitate chimica respecta prevederile STAS 10107/0-90, iar în medii cu agresivitate chimica respecta reglementările tehnice speciale. g.12.2.5 Cerinţe de Calitate pentru Betoane Consistenta betonului proaspăt poate fi determinata prin următoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare si răspândire. Funcţie de metoda folosita, consistenta betonului este prezentata în tabelele 7.1.1.. 7.1.4 din NE 012/99, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 8-9/1999. Cea mai folosita metoda este cea a tasării conului, cu excepţia betoanelor vârtoase. Conţinutul de aer oclus poate fi determinat conform STAS 5479-88, folosind metoda gravimetrica sau metoda volumetrica cu presiune. Densitatea aparenta se determina pe betonul proaspăt în conformitate cu STAS 1759-80. Categoria de densitate este stabilita funcţie de densitatea aparenta a betonului întărit la 28 zile, determinate conform STAS 2414-91. Rezistenta la compresiune (N/mm2) se determină pe cilindrii de 150/300 mm sau cuburi cu latura 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. Definirea clasei betonului făcuta în prezenta reglementare tehnica are în vedere STAS 1275-88 cu privire la păstrarea epruvetelor. Nivelele de performanta ale betoanelor în funcţie de gradul de impermeabilitate (rezistenta la penetrarea apei) şi de gradul de gelivitate se stabilesc în conformitate cu STAS 3622-86. Valoarea de baza a deformaţiei specifice la 28 zile a betonului datorita contracţiei pentru betoane obişnuite în condiţii normale de întărire este 0,25 %o conform STAS 10107/0-90.

Proiect Tehnic

Pag 158 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

Rezistenta la compresiune a betonului si relaţia intre raportul A/C trebuie determinate pentru fiecare tip de-ciment, tip de agregate si pentru o vârsta data a betonului. Adaosurile din beton pot interveni în determinarea efectiva a raportului A/C. Gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate, raportul A/C si tipul de ciment folosit la prepararea betonului, s-au stabilit funcţie de clasa de expunere în care sunt încadrate construcţiile (vezi tabelul 5.1 din B.C. 8-9/99). 3.2.5 Prepararea şi Transportul Betonului Betoanele se vor amesteca cu agitatoare mecanice adecvate. în nici un caz, amestecarea nici unei şarje de beton nu se va face mai puţin de două (2) minute. Capacitatea unei şarje va fi de aşa natură încât să asigure livrarea continuă a betonului la amplasament. Betonul care a început să se întărească nu va fi reamestecat cu,peton proaspăt, cu sau fără adăugare de apă. In nici un caz nu se va folosi un astfel de beton. înainte de a fi reîncărcată întreaga cantitate din tamburul amestecător va fi descărcată. Tamburul amestecător va fi curăţat înainte de a schimba proporţia de betoane sau la terminarea amestecării. Pentru fiecare şarjă se vor nota următoarele date: - tipul betonului - greutatea agregatelor şi cimentului - cantitatea de apă adăugată - timpul de amestecare - timpul după care s-a descărcat şarja - tipul şi cantitatea aditivilor g.12.2.6 Transportul Betonului Transportul betonului trebuie efectuat luând masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componentelor sau contaminarea betonului. Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane. În caz de ploaie sau arşiţă, când betonul se transporta cu autobasculante pe distante mai mari de 3 km, suprafaţa libera a betonului trebuie protejata, pentru a evita evaporarea sau aportul de apă datorită intemperiilor. Durata maxima posibila de transport se va stabili în funcţie de compoziţia betonului, astfel încât să se evite începutul de priză. g.12.2.7 Turnarea Betonului g.12.2.7.1 Pregătirea pentru Turnare Executarea lucrărilor de betonare poate sa înceapă numai după îndeplinirea următoarelor condiţii: - sunt întocmite procedurile pentru betonare şi s-au stabilit si instruit formaţiile de lucru în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie si masurile privind securitatea muncii si PSI; - au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje si armaturi (după caz); - daca, de la montarea armaturilor a trecut o perioada mai mare de 6 luni, se va întocmi o comisie alcătuita din Beneficiar, Antreprenor, Proiectant si reprezentantul ISCLPUAT care va decide oportunitatea expertizării armaturii;
Proiect Tehnic Pag 159 / 229

este interzisa circulaţia muncitorilor direct pe armaturi sau pe betonul proaspăt. în perioada de timp friguros.betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect. dar numai atâta timp cât este lucrabil.înainte de turnarea betonului toate cofrajele vor fi curăţate cu aer comprimat pentru a îndepărta murdăria sau orice materiale străine.în zonele cu armaturi dese se va urmări umplerea completa a secţiunii cu beton. în general compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare.C. Jgheabul de turnare a betonului se va susţine cu un suport vertical sau orizontal. . . în cazul cedării sau deplasării lor. . care vor veni în contact cu betonul proaspăt.se va urmări comportarea si menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor si susţinerea acestora. . . . iar temperatura betonului în stratul de suprafaţă şi de profunzime.se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de poziţia prevăzuta.în perioada călduroasă a aerului (mai . . operaţie după care cofrajele de lemn. g.înălţimea de cădere libera a betonului trebuie sa fie maxim 3 m.temperatura betonului proaspăt la începerea turnării trebuie sa fie cuprinsa intre +5°C si +20°C. betonarea este permisă dacă temperatura betonului la descărcare va fi de minim +15°C. vor fi udate cu apa cu 2-3 ore înainte si imediat înainte de tumarea betonului. .durata maxima admisa a întreruperilor de betonare este de 2 ore . betonul vechi sau zidăriile.12. care pot fi completate cu prevederi suplimentare din anexa IV. la o adâncime de 10 cm.suprafeţele de beton turnat anterior si întărit.se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton în conformitate cu prevederile proiectului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.12. iar turnarea noului strat sa se facă înainte de începerea prizei betonului turnat anterior.octombrie) temperatura betonului proaspăt nu trebuie să depăşească +20°C.2. .daca betonul adus la locul de punere în lucrare prezintă segregări sau nu se încadrează în limitele de consistenta admise. dacă înălţimea de turnare nu depăşeşste 3m. vor fi spălate şi curăţate si trebuie sa aibă rugozitatea necesara asigurării unei bune legături intre cele doua betoane. 1 a B. Proiect Tehnic Pag 160 / 229 .8 Compactarea Betonului Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee. pe toată durata prizei şi în următoarele 3 zile de întărire va fi menţinută la minim +5°C .în cazul cimenturilor cu adaosuri şi/sau aditivi si 1. va fi refuzat sau se admite îmbunătăţirea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant. se vor lua masuri de remediere.5 ore în cazul cimenturilor fără adaosuri şi/sau aditivi.din mijlocul de transport. funcţie de consistenta betonului. 8-9/99: . turnate şi compactate în aşa fel încât să nu fie deranjate cele turnate şi compactate anterior şi să nu apară nici o segregare. cu excepţia rosturilor de turnare dinainte hotărâte. Pentru înălţimi mai mari se pot folosi jgheaburi sau alte mijloace de turnate adecvate. benzi transportoare.2 Reguli Generale pentru Tumarea Betonului La turnarea betonului trebuie respectate regulile generale. descărcarea betonului se va face in: bene. . în caz contrar.7.betoanele vor fi manevrate. ele vor fi corectate în timpul turnării. . jgheaburi sau direct în lucrare. tipul elementului etc. care vor veni în contact cu betonul proaspăt. Nu se acceptă turnarea betonului peste beton întărit. . g.este interzisa aşezarea vibratorului pe armaturi. . când există pericol de îngheţ. pompe.2.betonul trebuie sa fie uniform răspândit în lungul elementului în straturi orizontale de maximum 50 cm. . .betonarea elementelor cofrate pe înălţimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun.

condiţiile de mediu si condiţiile de expunere în perioada de serviciu.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. care vor fi în contact cu betonul şi care vor menţine umiditatea prin stropire cu apă. Până la întărirea completă.12. Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate în anexa IV. nisip. betonarea făcându-se fără întrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare.după cea. g. . Numărul rosturilor de lucru trebuie sa fie minim pentru a se înlătura riscul de diminuare a impermeabilităţii în rost. Ele trebuie să fie localizate în zone ale elementelor (structurii) care nu sunt supuse la eforturi mari în timpul exploatării. In cazul recipienţilor pentru lichide.armăturile vor traversa rosturile de turnare. după minim 2 zile de la turnare se procedează la o şpiţuire uşoară pentru îndepărtare laptelui de ciment şi apariţia granulelor de piatră. durata acestora fiind funcţie de tipul structurii.dimensiunile secţiunii şi desimea armaturilor nu permit vibrarea mecanică. Când rosturile de lucru nu pot fi evitate.întreruperea funcţionarii vibratorului din diferite motive.10 Tratarea Betonului după Turnare Tratarea si protejarea betonului după turnare sunt obligatorii si trebuie sa înceapă cât mai curând posibil după compactare.C. în care operaţia nu s-a executat în timp util. In lipsa unor date referitoare la compoziţia betonului. elementului. agresiunii apelor subterane sau altor cauze adverse. iar suprafaţa să fie cât mai rugoasă. Se admite compactarea manuala (cu maiul) numai în cazul în care nu se poate efectua compactarea mecanica si anume: . fără a se disloca piatra din beton. perpendiculara pe suprafaţa lor.12. se va menţine umiditatea timp de minim 7 zile după turnare. condiţiile de expunere în timpul duratei de serviciu a construcţiei. menţinerea umidităţii va fi asigurata 14 + 28 zile. se vor evita rosturile de lucru. în funcţie de anotimp si condiţiile de expunere.în cazurile excepţionale. g.tratarea rosturilor de lucru se face astfel: . soarelui. pentru a asigura condiţii favorabile de întărire.2 a B. pelicule de protecţie sau alte materiale adecvate.9 Rosturi de Lucru (de Turnare) Daca este posibil. temperaturii sau variaţiilor de temperatură.C. Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele cerinţe (cu completări privind stabilirea poziţiei rostului . Proiect Tehnic Pag 161 / 229 . . betonul va fi protejat de efectul vântului. iar la placi si pereţi.anexa IV din B. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Vibratoarele vor avea dimensiuni şi putere adecvate şi vor fi manipulate de operatori instruiţi şi experimentaţi şi vor fi menţinute în bună stare de funcţionare. 4 ore de la terminarea prizei (6-8 ore de la terminarea betonării) se spală suprafaţa betonului proaspăt cu jet de apă sub presiune şi aer comprimat pentru a îndepărta stratul superficial de mortar şi lapte de ciment.suprafaţa rostului de lucru la stâlpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora. Suprafeţele vor fi protejate cu ţesături. poziţia lor trebuie stabilita prin proiect sau procedura de execuţie. .2. 9-9/1999): .2.9-9/1999. . încărcării premature sau impactului.

astfel încât la o scădere a nivelului apei de 1 mm îi corespunde o citire de 10 mm. conform prevederilor STAS 416588 şi Instrucţiuni P 73-78. În etapa a ll-a se face proba de etanşeitate propriu-zisă care durează tot 10 zile. fără suspensii şi fără grăsimi astfel încât tencuiala interioară să se poată face în condiţii corespunzătoare de aderenţă la beton. În acest interval de timp se fac verificări în vederea eliminării totale a pierderilor de apă din instalaţia hidraulică a recipientului sau prin piesele de trecere prin pereţi. Verificarea etanşeităţii recipienţilor se face în mod obligatoriu prin proba de umplere cu apă. rezultată de la staţiile de epurare. II. Apa de umplere pentru probă trebuie să aibă calităţile STAS 790-84.25 l/zi şi m2 de suprafaţă udată. mărindu-se astfel de 10 ori precizia de citire. nu depăşesc în medie 0. La începutul acestui interval se închide alimentarea cu apă a recipientului.1 mm.1. la finele intervalului de 10 zile. Dacă sunt zone care prezintă pierderi sub formă de supurări. Proba de etanşeitate reprezintă faza determinantă în execuţia recipienţilor.2.11 Proba de Etanşeitate pentru Recipienţi din Beton Armat Specificaţiile din cadrul acestui capitol se referă la executarea probei de etanşeitate la recipienţi purtători de apă. Dacă la finele etapei I se constată pierderi de apă la exteriorul pereţilor. Se recomandă ca nivelul apei să se măsoare zilnic. Verificarea etanşeităţii recipienţilor din beton armat se efectuează înaintea executării umpluturilor de pământ în jurul rezervorului. Umplerea cu apă a recipientului se va face lent (minimum în 24 ore) şi se recomandă să se evite menţinerea acestuia parţial umplut cu apă timp îndelungat. Nu este admisă folosirea apei uzate tratate.12. scăzând pierderea prin evaporare. la exteriorul pereţilor. adică să fie curată. la 28-60 zile de la terminarea turnării betonului.12. Proba de etanşeitate prin umplere cu apă se face în mod obligatoriu înainte de aplicarea tencuielilor şi protecţiilor pe radierul şi pereţii recipientului. pierderile de apă observate.12. montată cu o pantă cu orizontală de 1:10. Etanşeitatea recipientului se consideră corespunzătoare dacă după trecerea intervalului de 10 zile. executaţi din beton armat şi beton precomprimat. recipientul se goleşte fără a mai aştepta scurgerea întregului interval de 10 zile.3. Pierderea prin evaporare se măsoară cu un dispozitiv special gradat. pentru a asigura precizia necesară. g. După executarea reparaţiilor se reia umplerea recipientului în condiţiile prevăzute anterior.1 Proiect Tehnic Materiale pentru Zidării Pag 162 / 229 . Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.12. . conform prevederilor STAS 4165-88. recipientul se goleşte pentru efectuarea reparaţiilor necesare. cu precizia de 0. Zonele cu exfiltraţii se marchează.1 Lucrări de Zidărie g. pentru a se opera reparaţiile necesare.3. În prima etapă se umple recipientul până la nivelul corespunzător înălţimii utile şi se completează apa în acesta astfel încât recipientul să rămână în permanenţă plin până la nivelul indicat timp de 10 zile.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Măsurarea pierderilor de apă se face cu ajutorul unei rigle gradate. Verificarea etanşeităţii unui recipient implică două etape de realizare şi anume: I.3 Alte Lucrări de Construcţii g.

amestecat cu suficientă apă pentru a se forma un amestec lucrabil. Tencuielile cu praf de piatră se execută prin aplicarea peste grund a unui amestec de var gras şi praf de piatră. Suprafeţele din beton realizate cu cofraje de inventar nu se tencuiesc ci se rectifică cu mortar de ciment. se verifică dacă acesta este suficient de întărit.12. Atât mortarul de legătură cât şi cel din care este realizat blocul trebuie să fie mortar de ciment ce constă dintr-o parte ciment obişnuit Portland şi patru părţi de nisip natural de râu. cu o densitate de cel puţin 1700 kg/m3. Blocurile trebuie să aibă o suprafaţă densă şi netedă. fără pete de grăsimi. grund şi tinci. Suprafaţa finisată va fi lăsată dreaptă. la care se adaugă ciment. montarea tocurilor pentru tâmplărie şi vor fi executate de către muncitori calificaţi cu experienţă în executarea acestui tip de lucrări. cu colţuri şi cu muchii nesparte. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Blocurile din beton pentru zidărie fie celulare. Lucrările de tencuire vor începe după terminarea lucrărilor de instalaţii electrice. Nu se va adăuga var.2. Se execută racordările în unghi şi se tencuiesc pereţii până la nivelul podinii schelei. suprafaţa peretelui curăţată şi toate materialele străine îndepărtate.12. Cărămizile pline sau cu goluri vor avea forma de paralelipipedic dreptunghic.3. pe un suport solid şi uscat şi va fi ferit de factori de contaminare. nisipul şi celelalte agregate utilizate la prepararea mortarelor. cu muchii drepte şi feţe plane. eventual pigmenţi. iar suprafaţa este suficient de rugoasă.2 Tencuieli şi Finisaje g. a conductelor de instalaţii.1. Rosturile de contracţie se acoperă cu pânză de rabiţ pentru a preîntâmpina apariţia fisurilor. bine şi egal debitate. Şpriţul va avea grosimea de 3 mm şi se va aplica manual sau mecanizat. g. va fi acoperit şi protejat de intemperii.3. Gletul trebuie minuţios depus. îndreptat şi adus la o suprafaţă netedă.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. netezită şi liberă de orice defecte. Apa. Tencuirea se execută începând cu tavanul. astfel încât să rezulte o tencuială cu o grosime totală de 20 mm. Nisipul va fi depozitat separat. După cel puţin 24 de ore de la aplicarea şpriţului la suprafeţele de beton.5 N/mm2.2 Execuţia Zidăriilor Lucrările de zidărie se vor executa în mod obligatoriu numai de echipe specializate pentru acest gen de lucrări. precum şi armătura folosită la execuţia zidăriilor vor fi în conformitate cu cerinţele descrise la articolele corespunzătoare din capitolele pentru Betoane.3. trebuie să aibă formă şi dimensiuni standardizate. cu toate colţurile verticale. după care se aplică grundul şi apoi tinciul. Proiect Tehnic Pag 163 / 229 . Suprafeţele suport trebuie să fie curate. g. Cimentul nu va fi depozitat pe sol. Rezistenţa minimă la compresiune a acestora trebuie să fie de 3. fie pline. Pe suprafeţele de beton şi beton armat se aplică 3 straturi: şpriţ. drepte şi finisate odată cu suprafaţa pereţilor adiacenţi.12. în aşa fel încât să poată fi utilizat în ordinea livrării şi în concordanţă cu cererile clauzelor de la capitolul Lucrări de beton.1 Tencuieli Înainte de tencuire toate îmbinările trebuie degajate până la o adâncime de 10 mm.

turnate monolit.3 Vopsitorii Toate lucrările vor fi realizate de muncitori calificaţi cu experienţă în utilizarea materialelor specificate şi în realizarea acestui tip de lucrări. Lemnul va fi prelucrat la dimensiunile cerute cu cel puţin o lună înainte de utilizare. astfel încât să suporte încărcătura şi tensiunea la care sunt supuse. g.12.12.3. Panourile pereţilor vor fi legate prin îmbinarea lemnului cap la cap şi îmbinate pe lungime dacă aceasta nu se poate realiza altfel într-o singură bucată.2. Grinzile. streaşină. presupunând că lungimea adiacentă a lemnului este continuă. cu suprafaţa curată.3. fără noduri sau alte imperfecţiuni.3.2. Dacă nu se prevede altfel. Lucrările de dulgherie şi tâmplărie se vor încheia şi asambla cu un număr suficient de cuie de dimensiuni corespunzătoare. Dacă nu se specifică altfel toate deschiderile pentru ferestre şi uşi din pereţi vor fi prevăzute cu buiandrugi de beton armat. crestarea va fi de două ori grosimea elementului. acestea vor trebui înnădite în prelungire şi asamblate cu buloane iar unde este posibil executate în punctele de rezemare.3.12. încadrare etc. la sosirea pe şantier va fi verificată de Antreprenor dacă are certificat de calitate emis de Producător. g. vor fi executate cu atenţie.şarpante. Tâmplăria de lemn sau de metal gata confecţionată. Lucrările de crestare. perfect uscat. amplasate la 4 m distanţă sau din ciment sclivisit. bine fasonat.3 Pardoseli Prevederile acestui capitol se referă la tipuri de pardoseli specifice construcţiilor din domeniul hidroedilitar.4 Tâmplărie şi Dulgherie Prezentul capitol se referă la verificarea calităţii.uşi şi ferestre din lemn. metalice sau mixte. dacă corespunde cu prevederile din proiect şi cu prevederile de produs şi dacă posedă toate accesoriile de prindere. pentru: .2 Zugrăveli Aceste lucrări se vor executa numai dacă au fost realizate şi recepţionate lucrările destinate a le proteja (învelitoare. fără găuri sau crăpături. streşini şi lucarne din lemn. în cazul suprafeţelor ce trebuie vopsite capul cuielor va trebui bine înglobat în suprafaţă iar şuruburile vor fi bine înşurubate în suprafaţă şi golurile umplute cu filler. tâmplarii etc). punerea în operă şi recepţia lucrărilor de tâmplărie şi dulgherie. Lemnul de construcţie trebuie să fie nefolosit şi de cea mai bună calitate. de dimensiuni mari. geamuri) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte pentru instalaţii. şi anume din beton simplu sau slab armat. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. Proiect Tehnic Pag 164 / 229 .12. penele şi stâlpii de lemn vor trebui să fie cât mai lungi posibile. manevră. în câmpuri cu rosturi de maximum 2 cm. g. Acolo unde îmbinările nu se pot evita în grinzi sau pene.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. . Fiecare faţă fasonată poate să varieze cu 3 mm faţă de dimensiunile nominale date. îmbinare. Dimensiunile nominale ale tâmplăriei sunt cel date în proiect.

Se curăţă geamurile pentru îndepărtarea urmelor de mortar. Glafurile vor fi croite dintr-o singură bucată. vor fi îmbinate cu cep şi cu pene din lemn de esenţă tare.3. g. ciocan. bonfaier.5 Geamuri Geamurile aduse pe şantier se vor verifica sub aspectul dimensiunilor şi calităţii materialelor prevăzute în documentaţia de execuţie. Montarea tâmplăriei metalice se face numai de către echipe specializate. Nu se admit înlocuitori faţă de prevederea proiectului. După terminarea lucrărilor de finisaj se montează baghetele dintre căptuşeli şi tencuială. se grunduieşte şi asamblează şi se montează pe şantier. Se vor utiliza detergenţi neagresivi pentru a nu afecta straturile de vopsea. Finisarea finală se face pe şantier unde se montează şi geamurile. Glaful va depăşi finisajul exterior cu 2-3 cm. Înainte de a se trece la montarea tâmplăriei din lemn. şpaclu. După montarea geamurilor se umple spaţiul dintre toc şi zidărie cu mortar de ciment şi se tencuieşte conturul golului şi pardoseala. ferestrelor etc. Tocurile uşilor. aparat de sudură. Tâmplăria metalică se execută în ateliere specializate. cauciuc. utilizându-se detergenţi neagresivi. aceasta va fi chituită. dalta. Lucrările de tâmplărie din lemn vor fi îmbinate cât mai repede şi păstrate şi protejate conform cerinţelor. Proiect Tehnic Pag 165 / 229 . Se va aplica apoi stratul de chit plastic la exterior şi eventual la interior. Tocul se va fixa în ghemele amplasate la cea. După fixarea tâmplăriei se vor îndepărta toate penele. lipite şi curăţate. apoi se umplu găurile în dreptul praznurilor cu mortar de ciment. iar materialele corespund calitativ. nivela cu bula de aer. funcţionarea cercevelelor sau a foilor după care se strâng complet şuruburile. maşina de găurit. şlefuită şi se va aplica primul strat de vopsea care să protejeze lemnul în cazul contactului cu medii umede. apoi se vopseşte tâmplăria. al uşilor exterioare sau interioare se poziţionează în golul de zidărie folosindu-se pene de lemn. depăşind lungimea ferestrei cu 6-8 cm pentru a se executa corect întoarcerea pe verticală. decât numai cu avizul scris al Proiectantului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. decât în momentul în care sunt cerute. Montarea tâmplăriei metalice în pereţi se va face înainte de executarea tencuielilor şi a pardoselii. şurubelniţă. pilă. Se verifică verticalitatea cu nivela cu bula de aer. 50 cm una de alta pe verticală cu ajutorul şuruburilor pentru lemn. se umple spaţiul între toc şi zidărie cu mortar de ciment şi se execută tencuiala pe conturul golului şi apoi la pardoseală. Materialele vor fi puse în lucrare numai dacă sunt însoţite de certificate de calitate. După uscarea primului strat de vopsea tocul ferestrelor. Scule necesare: metru. pistol pentru aplicarea chitului. în rostul dintre zidărie şi toc se va aplica un strat de etanşare din vată minerală care va fi aşezat uniform pe înălţimea şi lăţimea tocului. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Verificarea de la aliniatul precedent va avea în vedere ca produsul respectiv să îndeplinească perfect funcţionarea pentru care a fost prevăzut în lucrare. Pentru fixare se lasă găuri în zidărie în dreptul praznurilor. Nu se vorîncleia şi nu vor fi împănate sau îmbinate. După întărirea mortarului se îndepărtează penele şi se montează geamurile. Tocul de lemn va fi protejat pe cant cu carton bitumat lipit cu bitum. Se va verifica cu ajutorul bulei de nivel orizontalitatea şi verticalitatea ferestrelor sau a uşilor.12. Tâmplăria metalică se poziţionează corect în golul zidului şi se fixează cu pene de lemn. se curăţă tâmplăria şi geamurile pentru îndepărtarea urmelor de mortar. Sub glaf se va aşeza un strat de carton fixat în dibluri sau prins cu sârmă.

Hidroizolatiile orizontale pot fi: .6. Feroneria detaşabilă.6. va fi îndepărtată pentru o ultimă vopsire şi va fi montată la loc pentru predare. Toate încuietorile şi părţile mobile. cu zidărie de 1/2 cărămidă cu mortar x 100 Z.6 Lucrări de Izolaţii la Fundaţii.1 Hidroizolaţii Orizontale la Fundaţii La construcţiile fără subsol se proiectează o hidroizolaţie orizontala atât la pereţii exteriori cit si la pereţii interiori.3. Toate uşile exterioare vor avea trei chei. lipit cu mastic de bitum pe amorsa din soluţie sau emulsie de bitum pe o amorsa din soluţie sau emulsie de bitum minimum 300 g/m2.3. Zidării.7 Feronerie Toate părţile mobile ale componentelor de tâmplărie trebuie fixate cu spaţii de toleranţă egale de jur împrejurul pieselor.3 Hidroizolaţii la Pardoseli Hidroizolaţia pardoselii încăperilor amplasate peste cota ± 0. 3.rigide .2. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Nu se admite să se pună în lucrare geamuri sparte.2 Hidroizolaţii Verticale la Pereţi Hidroizolaţia verticală a pereţilor la construcţiile îngropate. Balamalele şi celelalte accesorii trebuie perfect aliniate pentru ca să se potrivească perfect în montură fără zgomot. vor fi unse şi lăsate în perfectă ordine iar cheile vor fi marcate. g.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. g.95 cu 1. Încuietorile vor fi montate acolo unde se prevede în desene. iar cele interioare două. Uşile din lemn vor fi prevăzute cu un model avizat de încuietori şi zăvoare cu mâner metalic. fisurate sau zgâriate.6. Racordarea la partea superioară a hidroizolaţiei peretelui cu aceea a soclului se face dintr-un strat de pânză bitumată A 45 sau A 35.3.12. La finalizarea lucrărilor toată tâmplăria va fi ajustată şi feroneria unsă şi totul va fi în perfectă ordine.3. după caz.00 se va prevedea din pânză sau ţesătură bitumată PA 55. în două straturi lipite cu mastic de bitum IB 78 . un strat de carton bitumat cu CA 400 lipite cu masă bituminoasă cu punctul de înmuiere peste 85°C.95°C.elastice Hidroizolatiile rigide se prevăd pentru a împiedica migrarea umidităţii prin capilaritate în pereţii structurali din zidărie portantă. Şuruburile pentru fixarea feroneriei vor fi din acelaşi metal ca şi aceasta. g. PA 45. Planşee g. Suplimentar uşile duble vor fi prevăzute pe una din feţe cu zăvoare fixate atât în partea superioară cât şi în cea inferioară.12. cu excepţia balamalelor. Proiect Tehnic Pag 166 / 229 .12. Structura hidroizolaţiei este aceeaşi cu hidroizolaţia orizontală de la fundaţii. Pardoseli. Hidroizolaţia orizontală sub pereţi se prevede pe toată grosimea peretelui la o înălţime de minim 30 cm de la cota trotuarului şi poate fi alcătuită din două straturi de carton bitumat CA 400 lipite cu două straturi de bitum IB 70 .12. Acest tip de hidroizolaţii se execută din mortar de ciment cu adaosuri impemneabilizatoare şi asigură o legătură între peretele structural şi elementul de care acesta se hidroizoleaza cel puţin la fel de rezistent cu un rost orizontal curent al zidăriei.5 kg/m2 la fiecare strat şi un start de carton CA 400. semi-înmgropate sau cu subsol se aplică pe toate suprafeţele care sunt în contact cu pământul şi care nu sunt impermeabile la apă. Protecţia hidroizolaţiei verticale se face.3.

se va prevedea un strat suplimentar de pânză sau ţesătură bitumată de 50-100 cm lăţime. Petrecerile între foile bitumate se vor executa pe o lăţime de 7 -10 cm.5 kg/m2 şi un strat de protecţie din tencuială de ciment armată minimum 3 cm grosime. Proiect Tehnic Pag 167 / 229 . La toate intersecţiile de planuri. Hidroizolaţia orizontală la nivelul inferior se va aplica pe betonul de egalizare peste o şapă din mortar de ciment. scafe. g. Străpungerile apropiate cu distanţă dintre exterioarele acestora mai mică de 50 cm.hidroizolaţia propriu-zisă. Pe suprafaţa exterioară a pereţilor se va prevedea o hidroizolaţie rigidă din tencuială impermeabilă sau cu aditivi impermeabilizatori în grosime de minimum 3 cm vopsit în 2 . Se admite înlocuirea hidroizolatiei orizontale cu un strat de pietriş sub pardoseală pentru întreruperea capilarităţii.la construcţii de depozitare ape stagnante din grupa I şi II de fisurare se va prevedea o tencuială impermeabilă în grosime de 3 cm aplicată în două straturi. hidroizolaţia va fi alcătuită dintr-o amorsare cu emulsie sau soluţie bitumată minimum 300 g/cm2. porţiuni nelipite în câmp.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Pe suprafaţa orizontală a betonului de egalizare se va prevedea hidroizolaţie bituminoasă împotriva umidităţii pământului.3. La străpungeri se va prevedea continuitatea hidroizolaţiei pe elemente de străpungere în funcţie de diametrele conductelor şi de tipul hidroizolatilor. dacă este asigurată verificarea anuală şi repararea acesteia. Hidroizolaţia interioară se va stabili în funcţie de grupa de fisurare a construcţiei de modul de acţiune al apei depozitate şi de presiunea acesteia astfel: . Hidroizolaţia la fundaţii se realizează cu foi de carton bitumat croite cu lăţimea fundaţiei respective având grijă ca la întreruperea lucrului capetele şi marginile foilor să fie lipite. straturi de pânză sau ţesătură bitumată în funcţie de presiunea interioară a apei plus un strat de carton bitumat CP 400 lipite cu mastic de bitum minimum 1. Construcţiile subterane vor fi prevăzute după caz cu hidroizolaţii contra umidităţii terenului sau a apelor cu presiune.6. muchii verticale şi orizontale. în lungul foilor. se vor grupa prin sudarea acestora de o plasă de oţel.4 Hidroizolaţii la Bazine şi Rezervoare Hidroizolaţia contra infiltraţiilor la construcţii subterane şi supraterane cu rol de depozitare a apei. În execuţia hidroizolatiei se vor avea în vedere următoarele măsuri privind: . . Hidroizolaţiile sau protecţiile suprafeţelor exterioare se vor executa după verificarea probei de etanşeitate care se va face prin umplerea cu apă a recipientului. Straturile hidroizolatiei nu trebuie să prezinte dezlipiri la umflături. Se recomandă ca vopsirea să se facă pe tencuiala proaspătă. va fi prevăzută la partea inferioară a structurii de rezistenţă. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Hidroizolaţia pardoselilor acestor încăperi se va ridica cu minim 30 cm pe pereţi şi stâlpi interiori. Masticul bituminos trebuie întins uniform pentru a asigura o lipire perfectă.12.la construcţiile ce depozitează apa în mişcare (sub agitaţie) indiferent de gradul de fisurare. vopsită cu două sau trei straturi de soluţie sau emulsie de bitum. .3 straturi emulsie sau soluţie de bitum 600 g/m2. înainte de terminarea procesului de priză Se poate admite aplicarea aceleaşi hidroizolaţii şi la grupa II de fisurare. .amorsajul.stratul suport.

4 cm) grosime totala 60 mm (48 mm) aşezat pe orizontala sau înclinat pana la 7% si PFL moi de tip S. Materialele termoizolante se livrează însoţite de certificate de calitate care trebuie sa confirme caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor. Plăcile termoizolante se aplica pe bariera contra vaporilor (plăcile de polistiren) prin lipire continua.Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri. planşee. .75.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.plasa sudată din STMB 0 3 mm 4 mm.3. Placa suport din beton trebuie sa îndeplinească condiţiile din STAS 2355 / 3 . Lucrările se vor executa conform C 191 . iar montajul plăcilor se va face întotdeauna începând de la coama spre streaşină sau dolie. alcătuirea straturilor si prevederile proiectului. se vor prevedea hidroizolaţii moderne alcătuite din produse speciale care se aplica pe suprafeţele interioare (radiere si pereţi laterali). Lucrările de montare a plăcilor termoizolante se vor executa pe porţiuni ce pot fi acoperite in aceeaşi zi cu cel puţin un strat al hidroizolaţiei.suspensie de bitum filerizat STAS 558 .12.71. fibroase în masa betonului. respectiv:. acoperişuri.STAS 7461 . executat cu polistiren celular tip PEX in grosime de 3. Pentru acelaşi motiv muncitorii vor avea la îndemână in tot timpul lucrului folii de polietilena. Se interzice punerea in opera a materialelor termoizolante degradate.bitum STAS 7064 .6. .culturale şi C107 . B. Aceste izolaţii conţin substanţe active care provoacă o reacţie catalitica în porii si tuburile capilare ale betonului.mortar M100 .3.Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termica a acoperişurilor clădirilor de locuit si social . . Materialele necesare executării termoizolaţiei trebuie sa corespunda normelor in vigoare. Proiect Tehnic Pag 168 / 229 . Prin folosirea acestor substanţe de izolare hidrofuga se conferă betonului o etanşare si impermeabilitate necesara protecţiei otelului beton cât si a conductelor de instalaţii existente la interior. făcându-l etanş la acţiunea apei din orice direcţie.70. prelate pentru protejarea termoizolaţiei.73 .6 Lucrări pentru Realizarea Stratului Termoizolant la planşee Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a stratului termoizolant la terase.6. datorita depozitarii sau transportării defectuoase.5 Hidroizolaţii Speciale Pentru etanşarea diferitelor construcţii subterane împotriva infiltraţiilor. pentru a nu rămâne expuse la precipitaţii. Stratul de amorsare şi stratul de difuzie sub bariera contra vaporilor si bariera contra vaporilor se vor executa conform Normativului C 112 -80. Plăcile termoizolante se aşează alăturat. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.85 .12. g. In timpul execuţiei se va verifica corespondenta dintre materialele utilizate.polistiren celular .6 cm (2. B. Aceste produse generează formaţiuni cristaline.82 . cu rosturile strânse.

urmărindu-se si consemnându-se in procesul verbal de lucrări ascunse.7 Verificarea Lucrărilor de Termoizolaţii Controlul pe timpul execuţiei se va efectua de către Antreprenor prin orgarfele de control tehnic de calitate. precum si de către Beneficiar in conformitate cu legea nr. burlane.12.strângerea flanşelor şi platbandelor de strângere aferente străpungerilor şi rosturilor. Materialele necorespunzătoare se vor înlocui si lucrările găsite necorespunzătoare in timpul controlului se vor reface. Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: . . fără zone nelipite. aderenţă.poziţionarea şi ancorarea în beton a pieselor de străpungere sau rost.12. grosimea si tratarea punţilor termice. încheindu-se procese verbale din care să rezulte că au fost respectate următoarele: . canale de ventilare. uscat.3. racordări). planeitate. jgheaburi. . . Şapa proaspăta va fi la rândul ei protejata contra precipitaţiilor atmosferice pana la întărirea ei. Circulaţia pe sapa suport se va face numai după suficienta ei întărire si numai cu mijloace care nu duc la deteriorarea ei. având rosturi de dilatare executate conform normativului C112-80. Lucrările de tinichigerie. g. Calitatea termoizolatiei cu rosturi strânse intre placi. Peste stratul de termoizolaţie se va turna o sapa din mortar de ciment M100-T de 3 cm grosime cu o plasa sudata de STNB 3 mm cu ochiuri de 20 x 20 cm. .calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al hidroizolaţiei (suprapuneri. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Plăcile termoizolante (polistiren) care sunt sensibile la bitum cald.rigiditate.3.panta către gurile de scurgere este conform proiectului fără stagnări de apă.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.straturile hidroizolaţiei sunt lipite uniform şi continuu cu mastic de bitum. g.calitatea suportului .calitatea materialelor hidroizolatoare. Îndeplinirea condiţiilor de calitate a suportului (sa fie curat. Nu se admite ca suprafaţa suport sa prezinte contrapante. Proiect Tehnic Pag 169 / 229 . decalări. Hidroizolaţia se aplica direct pe stratul suport din M100-T care trebuie sa îndeplinească condiţiile de planeitate (sub dreptarul de 3 m lungime sa nu fie denivelări mai mari de 5 mm). calitatea lor se va verifica pe măsura executării lor.6. 10/1995 privind calitatea in construcţii.etapele şi succesiunea operaţiunilor. şanţuri etc. . se recomanda sa fie puse in opera sub forma de panouri caşerate cu folie bitumata lipita cu mastic bituminos pe una din fetele plăcii care va constitui si primul strat al hidroizolaţiei.6. umiditate. sa nu prezinte denivelări si asperităţi). se vor executa conform STAS 2389-77 si din normativul de învelitori C37-79. .8 Verificarea Calităţii Lucrărilor de Hidroizolaţii Lucrările de izolaţii fiind lucrări ascunse. La recepţia obiectului se vor analiza constatările consemnate in caietul de dispoziţii de şantier de către organele de control in timpul execuţiei.

. Judet Valcea SC CivilCAD SRL .este continuă şi nu prezintă umflături.racordarea cu elementele de străpungere. Proiect Tehnic Pag 170 / 229 .protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.protecţia este asigurată conform prevederilor din proiect. racorduri. . la rosturi şi la guri de scurgere asigură etanşeitatea perfectă. străpungeri este aderentă şi fără deplasări.

13. Partea 1: Metode de eşantionare. Determinarea rezistentei la îngheţ – dezgheţ (gelivitate) STAS 3622-86 Betoane de ciment. dimensiuni nominale ale ochiurilor. 17-71. III. 81. STAS 6200/1. STAS 2917-79 Lucrări de zidărie. a conţinutului de agregate fine şi a începutului de priza STAS 1275–88 Încercări pe betoane. 73. beton armat şi beton precomprimat. STAS 1667 – 76 Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali STAS 4606 – 80 Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. 83.1 Standarde de referinţă Ciment Portland Cimenturi compozite uzuale de tip II. Încadrarea în clase de importanta. IV. STAS10102–75 Construcţii din beton. Determinarea rezistentelor mecanice SREN 932–1:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. STAS 2914–84 Lucrări de drumuri. Terasamente condiţii tehnice generale de calitate STAS 730–89 Agregate naturale pentru lucrări de cai ferate şi drumuri. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (indicativ C 17-82). STAS 1961-80 Cherestea de fag. Agregate naturale de balastiera STAS 1759–88 Încercări pe betoane. Verificarea impermeabilităţii la apa STAS 3518–89 Încercări de laborator ale betoanelor. SREN 933–2:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Clase de calitate STAS 4342-85 Lemn rotund de foioase pentru construcţii SR 388 / 95 SR1500 / 96 SREN 196 – 3 / 97 Proiect Tehnic Pag 171 / 229 . Determinarea timpului de priza şi a constantei de volum SREN 196–1/ 95 Metode de încercare a cimenturilor. SREN 1097–1:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Determinarea densităţii. Piatră naturală pentru construcţii.13 CAIETE DE SARCINI – MATERIALE DE CONSTRUCTII g. V Metode de încercare a cimenturilor. Site de control. 75. Încercări pe betonul proaspăt. Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută – indicativ C 193-79. Metode de încercare STAS 662–2002 Lucrări de drumuri. Determinarea rezistentelor mecanice STAS 2414–91 Încercări pe betoane. compactităţii şi porozităţii betonului întărit STAS 3519 -76 Încercări pe betoane. Partea 1. Clasificare STAS 4273/2-87 Construcţii hidrotehnice. STAS 5090-83 Pietre naturale pentru construcţii. Partea 2: Analiză granulometrică. Determinarea rezistenţei la uzură (micro – Deval). STAS 1030-85 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli STAS 790 – 84 Apă pentru mortare şi betoane. Prevederi fundamentale pentru calculul şi alcătuirea elementelor. Prescripţii de alcătuire. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. Încercări pe betonul întărit. Partea 3 Procedură şi terminologie pentru descrierea petrografică simplificată. SREN 932–3:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea densităţii aparente a lucrabilităţii. Zidărie de piatră naturală.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 93.

0 Caracteristici 1 Condiţii de accesibilitate 2 1 2 3 4 Forma Înălţimea Dimensiunile bazei . muchia cea mai lungă neputând fi mai mare decât 1. carieră sau fabrică) propusă de antreprenor. – Descrierea generală a lucrărilor. Proiect Tehnic Pag 172 / 229 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. gnaise. 0 Caracteristici fizice şi chimice 1 Unitate de măsură 2 Condiţii de accesibilitate 3 1 2 3 Rezistenţa la compresiune pe epruvetă. I. chimică sau mecanică. Piatra brută se va aproviziona din cariere aflate în zonă.2. pentru zidărie Nr. cu muchiile de minim 15 cm. iar calitatea acesteia este confirmată prin studiul geotehnic anexat la proiectui tehnic – Vol.lăţimea Piatră necorespunzătoare (%max.) neregulată. crt.5xdmin. trebuie să fie omogene în ceea ce priveşte culoarea şi compoziţia mineralogică.1 Piatra brută/ bolovani de râu pentru zidăria din piatră Materialele principale de construcţie se vor procura din sursele aflate la distanţa cea mai mică faţă de şantier. sau mai mare ca înălţimea 80 – 100 mm dimensional 15 Pietrele vor avea o faţă văzută destul de mare.lungimea . Dimensiunile medii ale pietrei brute sunt: • lungime 250mm • înălţime 120mm • coada 200mm Forma şi dimensiunile pietrei brute pentru zidărie Nr. Încercările primare de informare sunt executate pe eşantioane de materiale provenind din fiecare sursă (balastieră.13. Materialele propuse de constructor sunt supuse încercărilor preliminare de informare şi încercărilor de reţetă definitivă. apropiată de piramidă sau prismă 140 – 180 mm un trunchi de egală. micaşisturi şi şisturi sericito – cloritoase cu granit). Piatra de construcţii este formată din roci metamorfice (calcare. Piatra brută şi bolovanii de râu trebuie să provină din roci fără urme vizibile de dezagregare fizică. să aibă o structură omogenă compactă. crt.13.) Coeficient de înmuiere pe epruvete (min.3 25 Forma pietrei brute (bolovanilor de râu) este neregulată. în stare uscată (min.2 Caracteristici si conditii g. Caracteristicile mecanice ale pietrei brute.) Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ – coeficient de gelivitate la 25 cicluri de piatră spartă (max. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.) N/m % % 2 80 0. având dimensiunea minimă de cel puţin 100mm şi o greutate care nu trebuie să depăşească 25kg pentru a putea fi manevrată manual.

2.păcură şi uleiuri Peliculă de argilă sau alt material aderent pe granulele agregatelor care ar putea să le izoleze de liant Mică.5 galbenă 1. max. crt.0 nu se admit nu se admit nu se admit galbenă 0. 0 Corpuri străine: . % max. % max. Rezistenţa la strivire: . nealterabile la aer sau îngheţ. în afara celor fixate în prezentul caiet de sarcini. Volum de goluri în stare afânată :.în stare saturată. Densitate în grămadă în stare afânată şi uscată. % max. Nisipul trebuie să fie aspru la pipăit.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2 Agregatele Naturale Agregatele naturale pentru prepararea betonului şi mortarului se aprovizionează din cariere autorizate şi se transportă pe distanţa de 45 km până la staţia de preparare. kg/mc kg/mc % % % % 1800 1200 2.resturi animale şi vegetale . Ele trebuie să aibă granulaţia şi proporţia impusa de marca betonului. min.0 45. Nu sunt admise alte toleranţe. crt. % max.0 2. cariera sau fabrica Materialul 1 Încercarea. teristicile care se veri.0 40.13. 0 Specificaţie 1 Condiţii admisibile Nisip natural Pietriş 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Nr. max. Porozitate aparentă.Metoda. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Natura şi frecvenţa incercarilor produselor de balastiera. max. sau carac.pietriş.nisip.0 nu se admit Caracteristici 1 Unitate de Condiţii admăsură misibile 2 3 1 2 3 4 5 Densitate aparentă. Agregate – Continutul de impuritati Nr.25 1.0 Pag 173 / 229 Proiect Tehnic . Acestea trebuie să provină din roci stabile. Agregatele trebuie să fie inerte din punct de vedere chimic şi să nu conducă la efecte dăunătoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului.0 0. min. g. Cărbune. min. . Humus (culoarea soluţiei de NaOH) Argilă în bucăţi. Din punct de vedere al conţinutului de impurităţi agregatele trebuie să respecte prevederile din tabelul următor (extras din STAS 4606/80). Părţi levigabile. Sulfaţi sau sulfuri Tabelul 8 nu se admit nu se admit 1.conform STAS fică 2 3 Frecvenţa încercărilor Încercare de informare 4 Încercarea înainte de utilizare 5 Rezistenţa la comprePIATRA BRUTĂ 730-84 siune (pentru zidărie de Rezistenţa la piatră) 730-84 îngheţ – dezgheţ Încercări obligatorii dacă cantitatea este peste 100 m3 Încercări obligatorii dacă cantitatea este peste 100 m3 Rezultatul încercărilor trebuie să fie conform specificaţiilor din prezentul caiet de sarcini.0 60.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 0 Caracteristici fizice şi chimice 1 Unitate de măsură 2 Condiţii de admisibilitate 3 1 2 3 4 5 6 7 Conţinutul total în săruri. felul cimentului cu indicarea standardului. corpuri străine. resturi bituminoase etc.5 0. % Coeficientul de înmuiere după saturare. etc. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Nr. Caracteristicile fizico-chimice ale apei Nr. Depozitarea agregatelor se va face pe platforme amenajate. g/l g SO4 g/l g Cl/l g NO3/l g Mg/l g/l 4 2 0. nămol. Aprovizionarea se va face numai după ce analizele de laborator au arătat că acestea sunt corespunzătoare. max.5 3 g.0 0. Substanţe organice. Proiect Tehnic Pag 174 / 229 . impurificare sau amestecare cu alte sorturi.max. humus. în cazul procurării de la balastiere centralizate. STAS 730-84 (echivalentul de nisip. Caracteristicile fizico-chimice ale apei utilizate pentru prepararea betoanelor şi mortarelor sunt date în tabelul de mai jos ( extras din STAS 790-84). Cloruri.2. max. De asemenea expeditorul trebuie să mai menţioneze denumirea şi categoria cimentului şi caracteristicile chimice ale acestuia. max.5 0.5 0. crt. În timpul utilizării pe şantier se va evita ca apa să se polueze cu detergenţi. piatra brută). Registru pentru încercări la agregate pentru rezultatele determinărilor efectuate de laborator. Aceasta poate proveni din diverse sursele locale (izvoare naturale). Azotaţi. max. combustibili. max. trebuie să fie cât mai curată. argile. categoria cimentului şi greutatea netă. separat pe sorturi păstrate în condiţii care să le ferească de împrăştiere. g. Materii în suspensie. fără săruri minerale dizolvate. care să cuprindă elemente privind condiţiile şi data livrării şi un certificat de calitate. uleiuri. max. max. Sulfaţi. Magneziu. max.8 10 Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor pentru mortare şi betoane trebuie să îndeplinească condiţiile admisibile din tabelul 8 (extras din STAS 4606/80). min. materii organice. Controlul calităţii se face conform STAS 4606-80 (parte levigabilă. 0 Caracteristici 1 Unitate de Condiţii admăsură misibile 2 3 6 7 . Laboratorul executantului va ţine evidenţa calităţii agregatelor după cum urmează: un dosar cu toate certificatele de calitate emise de furnizor. metodele de determinare a caracteristicilor fiind reglementate prin acelaşi STAS.2. 15. Rezistenţa la îngheţ expr.13. în pierderea faţă de masa % iniţială. crt.3 APA Apa pentru prepararea betonului şi mortarului. în condiţiile tehnice conform STAS 790-84.4 Cimentul Cimentul trebuie însoţit de o foaie de expediţie.13.în stare uscată. umiditatea). Cimentul livrat în saci trebuie controlat dacă pe ambalaj sunt imprimate următoarele: denumirea fabricii.

Cimentul rămas în depozit peste 45 zile de la data livrării va putea fi întrebuinţat numai după verificarea stării de conservare. Condiţiile tehnice de livrare şi control ale cimenturilor trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare. Durata depozitării nu trebuie sa depăşească termenul de garanţie prescris de producător pentru tipul de ciment utilizat. În timpul transportului. La prepararea betoanelor se va utiliza unul din următoarele tipuri de ciment: ciment I 32. fizice.5 SR 388:1995 SR II / A-V 32.5 SR 3011:1996 În ceea ce priveşte caracteristicile mecanice.5 SR 3011:1996 SR II / A-S 32. în magazii de lemn. ciment SR II / A-S 32.5 SR 3011:1996 SR II / B-S 32. ciment SR II / A-V 32.5 SR 3011:1996 SR II / A-S 32. Mărcile betonului folosit la lucrările propuse. 0 Tipul de mortar sau beton 1 Tipul de ciment Indicat pentru utilizare 2 Utilizabil în locul celui indicat 3 1 2 3 Mortar pentru zidărie si tencuială marca M100Z Mortar pentru completarea rosturilor M100T Beton marca C8/10 SR II / A-S 32. precum şi clasele de rezistenţă corespunzătoare sunt redate în tabelul 10: Indicativ C 140-86 Marca betonului B150 Tabelul 10 Indicativ NE 012-99 Rezistenta la compresiune a betonului fck cil 8 fck cub 10 Clasa betonuClasa betonului lui Bc10 C8/10 unde : fck cil – rezistenţa caracteristica la compresiune a betonului la 28 zile (clasa betonului) determinata pe cilindri fckcub – rezistenţa caracteristică la compresiune a betonului la 28 zile (clasa betonului) determinată pe cuburi Cimenturile folosite pentru betoane vor respecta prevederile standardelor în vigoare.5 SR 3011:1996. cimentul va fi ferit de umezeală şi impurificare cu corpuri străine.5 SR 3011:1996 SR II / B-S 32. manipulării şi depozitării pe şantier. Sacii se vor aşeza în stive.5 SR 3011:1996 SR II / A-V 32.5 SR 3011:1996 Domeniul de utilizare a tipurilor de ciment. Nr.5 SR 3011:1996. Durata de depozitare nu va depăşi 45 zile de la data livrării de către producător. cimenturile care se folosesc trebuie să satisfacă condiţiile arătate în standardele SR 388:1995 şi SR3011:1996. Depozitarea cimentului se va face numai după constatarea existenţei certificatului de calitate şi după verificarea capacităţii libere de depozitare destinate tipului respectiv de ciment. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Depozitarea cimentului se va face în încăperi închise.5 SR 388:1995 (ciment Portland). ciment SR II / B-S 32. iar pardoseala va fi ridicată cu cel puţin 30 cm deasupra nivelului terenului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Proiect Tehnic Pag 175 / 229 . chimice şi criteriile de conformitate. crt. Cimentul rămas în depozit peste termenul de garanţie sau păstrat în condiţii improprii va putea fi întrebuinţat numai după verificarea stării de conservare şi a rezistentelor mecanice. având o distanţă de 30 cm de la pereţii exteriori.5 SR 3011:1996 I 32.

2. fiind interzisă folosirea nisipului cu impurităţi.1.1 Schema de desfăşurare a operaţiilor • • • • • • • • • • • pregătirea materialelor: agregate naturale.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.0 mm • pietriş şi piatră spartă 7.14. separat pe sorturi şi în condiţii care să Ie ferească de impurităţi. având caracteristicile indicate în tabelele de la materiale. • epruvetă de mortar. Piatra brută de carieră care se procură trebuie livrată cioplită din gros. Agregatele nu trebuie să aibă un conţinut de mică de peste 1% şi de argilă de 1%. SREN 196-3/95 (Determinarea timpului de priză şi a constanţei de volum). executarea zidariei cu mortar de ciment în fundaţie şi în elevaţie. g.13. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Cimentul alterat va fi evacuat fiind interzisă folosirea lui la prepararea betoanelor sau mortarelor. g.5 Alte materiale Celelalte materiale vor fi achiziţionate de la furnizori autorizaţi. bolovani de râu. prepararea mortarului de ciment. pentru evitarea pierderii particulelor fine. Controlul calităţii se va face conform prevederilor standardelor: SREN 196-1/95. g. două bucăţi. finisarea lucrărilor.1 Pregătirea materialelor Agregatele naturale grele trebuie să provină din roci stabile nealterabile la aer. apă sau îngheţ. după cum urmează: • nisip 0. verificate de către antreprenor printr-o examinare vizuală. transportul mortarului şi a betoanelor de la staţia de prepararea la locul de punere în operă. ca şi prin cercetarea certificatelor de garanţie ale furnizorului. Ele vor fi expediate în mijioace de transport curate şi bine închise.14. cu marca determinată. Agregatele trebuie depozitate pe platforme curate.0-70 mm • bolovani şi piatră spartă peste 70 mm.ZIDARIE DE PIATRA DE CARIERA SI BOLOVANI DE RAU Înainte de livrarea materialelor se vor pune la dispoziţia consultantului. piatră naturală. Pentru prepararea mortarului pe bază de ciment nisipul trebuie să fie curat şi uşor lucrabil. La aprovizionarea cu agregate şi la aşezarea lor pe sortimente trebuie să se ţină seama de dimensiunile standardizate ale granulelor. abaterea apei în timpul construirii lucrărilor transversale. spre aprobare următoarele mostre: • eşantion de piatră brută din microcarieră şi bolovani de râu.2-7. punerea în operă a materialelor. pentru o mai bună închegare a preparatelor şi mortarelor. SREN 196-7/95 (Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment). prepararea betoanelor. g. Forma granulelor trebuie să fie colţuroasă.14 CAIETE DE SARCINI . Proiect Tehnic Pag 176 / 229 .

. compactă. apoi componentele solide. g.2 Prepararea şi transportul mortarelor de la staţia de preparare la locul de punere în operă Prepararea mortarului se face în instalaţii necentralizate şi se transporta la locul de punere în operă cu autobetoniere sau cu autobasculanta pe distanţa 5 km. sau amestecarea lui cu mortar proaspăt. În cazul că terenul este necorespunzător se poate mări adâncimea de fundare sau de încastrare sau se poate executa din blocuri de piatră . Înainte de a începe execuţia pieselor proiectate se vor verifica: terenul de fundaţie. adâncimea de fundare se poate reduce numai cu avizul proiectantului. 3 ÷ 7 mm – 0. Adâncimile de fundare şi încastrare sunt obligatorii. frământat cu mâna el trebuie să formeze un cocoloş uşor umezit care să nu curgă printre degete. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Apa ce se foloseşte trebuie să fie limpede. Proiect Tehnic Pag 177 / 229 . care pot fi utilizate fără încercări preliminare (în cazul folosirii nisipurilor naturale) sunt: ciment ( SR II / A – S. Prepararea propriu .720 m3. potrivit standardelor în vigoare: • densitatea şi complexitatea conform STAS 414 / 1991 • rezistenţa la compresiune. întindere. de unde se va transporta cu autovehicule la locul de punere în operă.3 Punerea în operă a materialelor. Dozajele uzuale pentru mortarele de zidărie M100Z fără adaos de var. dură sau foarte dură. Ordinea de introducere a componentelor este următoarea: la început se introduce o parte din apă. Mortarul trebuie să respecte “ Instrucţiunile tehnice pentru compoziţia şi prepararea mortarelor pentru zidărie şi tencuială ” incluse in C17 . Piatra se va procura din cariere aflate in zona. etc. La prepararea mortarelor se vor folosi malaxoare cu amestecare forţată sau betoniere cu cădere liberă.480 m3 – cu respectarea STAS 1 667-76. în cazul în care la execuţie se constată ca natura terenului diferă de cea prevazută în proiect. un pat de fundaţie care să poată prelua sarcinile respective.5 SR 3011:1996 ) 324 kg nisip 0 ÷ 3 mm – 0. Se vor verifica în laborator în epruvete. reprezentantul beneficiarului poate să admită şi alte consistenţe. Durata de amestec după introducerea ultimului component va fi de minim 60 secunde. Nu se admite folosirea mortarelor uscate a celor care încep să facă priză.zisă a mortarului se va face în staţii necentralizate. încovoiere conform STAS 1275 / 1988 şi STAS 1759 / 1988 • rezistenţa la îngheţ şi la dezgheţ conform STAS 3519 / 1976. mortare pentru protecţii.82.dacă există la faţa locului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. fără miros şi cu reacţie neutră. cu avizul proiectantului. Executarea zidăriei din piatră brută de carieră şi bolovani de râu cu mortar de ciment. Mortarul trebuie să fie bine amestecat. La staţia de betoane se va afişa reţeta corespunzătoare. dimensiunile în plan ale lucrărilor şi cotele de nivel ale săpăturilor. g. Mortarul trebuie folosit imediat ce a fost preparat.14.1. Ele pot fi modificate. după malaxarea acestora se adaugă apa necesară obţinerii consistenţei cerute.1. Dacă în timpul execuţiei se ajunge la roca masivă.14. 32. Pentru anumite folosiri ca: mortare pentru reluări.

Pe paramentul amonte al lucrărilor transversale se va executa o hidroizolaţie în două straturi de bitum filerizat. verticalitatea sau înclinarea paramenţilor. Pietrele se vor aşeza pe un strat de mortar de ciment.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. iar rosturile verticale trebuie ţesute. La executarea zidăriei piatra de carieră şi bolovanii de râu se vor folosi amestecat. după care ele se spală cu apă. pentru a se asigura o mai bună legare a zidăriei. la sfârşitul zilei de lucru sau pe o perioadă mai lungă de timp se va face în trepte. Permanent se verifică dimensiunile construcţiei. dându-li-se o formă potrivită. etc. Rostuirea zidăriei pe paramentul amonte se va realiza concomitent cu înălţarea construcţiei. Nu se va aşterne şapă de ciment peste feţele zidăriei. Pentru a nu se crea goluri în zidărie. deversor. se completează cu mortar special şi se netezeşte mortarul cu fierul de rostuit. Proiect Tehnic Pag 178 / 229 .3 cm. feţele zidăriei vor fi spălate cu jet de apă. iar îndesarea materialului în rosturi se face cu mistria.1. Înainte de punerea în operă pietrele vor fi curăţate de resturi de pământ. prin spălare cu peria de sârmă şi cu apă. ele vor fi udate înainte de zidire.4 Finisarea lucrărilor – executarea rostuielilor Feţele văzute ale zidăriei vor avea rosturi şpiţuite până la 3 cm adâncime. atunci se iau măsuri de protecţie folosindu-se prelate. Pietrele se vor aşeza astfel încât în nici un punct să nu se întâlnească mai mult de trei rosturi. Pietrele din acelaşi rând se vor alege astfel încât să nu aibă toate aceeaşi înălţime. precum şi la zidurile de conducere. Zidăria întreruptă va avea feţe neregulate. pentru a rezulta forme mai regulate. Rosturile nu trebuie poziţionate într-o linie verticală. justificat de producerea unor eventuale colmatări care ar putea fi provocate de viiturile torenţiale din timpul execuţiei. cu pietre de legătură mult ieşite în afară. Înainte de întindere. zidăria şi suprafaţa finisată va fi protejată cu prelate sau rogojini. Întreruperea zidăriei în timpul execuţiei. La piatra folosită pentru feţele văzute ca parament aval. cu diametrul de 300 – 500 mm la lucrările transversale şi cu diametrul de 100 mm la zidurile de conducere ale radierelor. Pietrele cu coada mai lungă dintr-un rând trebuie să alterneze cu cele cu coada mai scurtă din alt rând. li se va executa o cioplire în plus. Dacă pietrele vin curate de la carieră. panouri de acoperire din scândură. mortarul transportat cu targa se amestecă din când în când. Mortarul pentru rostuire se prepară din nisip cu granule de până la 3 mm şi cu un dozaj de 387 kg ciment/1mc. coronament. La reluarea lucrului. Pe celelalte feţe rostuirea se poate face în zilele următoare construirii. g. aripi şi radiere.14. Acestea se execută din tuburi PVC cu diametrul de 200 mm. Executarea barbacanelor este obligatorie. la distanţele prevăzute pe plaşele de execuţie. astfel încât rosturile dintre ele să fie mai mici de 2 . este necesar ca cel puţin la fiecare doi metri înălţime să se introducă un rând sau două de pietre cât mai regulate. ci se vor executa rosturi. cu peria de sârmă sau chiar buciardate. vegetale sau muşchi. una lânga alta. Pietrele se îndeasă în mortar cu maiul de lemn sau cu ciocanul. Dacă imediat după rostuire se produce insolaţie. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Pietrele sau bolovanii de râu se vor lucra din gros cu ciocanul. În timpul arşiţei şi a ploilor nu se execută rostuirea. dacă este nevoie să se executate în aceste condiţii. În vederea uniformizării transmiterii sarcinilor. pietrele vor fi înglobate în mortar.

Alimentarea cu solutie se face manual. Se interzice utilizarea echipamentului şi a componentelor sale pentru orice altă utilizare decât cele menţionate anterior. g. • Senzorul de clor rezidual se monteaza intr-un suport senzor iar in cadrul tabloului electric • se monteaza regulatorul de clor.………………… 60 litri . Intocmit. De asemenea.furtun 6x4 Instalatia de dozare hipoclorit de sodiu este o instalatie utilizata pentru preclorarea apei si functioneaza pe tot parcursul anului in incinta inchisa asigurind necesarul de clor. Hipocloritul se injecteaza in conducta de apa filtrata. Verificat.volum compartiment stocare…. şi metodele de măsurare Proiect Tehnic Pag 179 / 229 . vor fi strânse toate materialele neutilizate. Lista cu aparate de măsură şi alte componente speciale • Echipamentul este dotat cu un senzor de clor montat pe conducta de apa potabila ce vine de la rezervorul de stocare. Judet Valcea SC CivilCAD SRL După terminarea lucrărilor este obligatorie umplerea cu pământ a spaţiilor dintre ziduri şi versanti. Lista materialelor din care se execută componentele • Rezervorul este confectionat din polietilena si elementele de asamblare sunt din otel rezistent la coroziune.15.2 Caracteristici tehnice Caracteristici dimensionale . iar resturile rezultate în urma executării lucrărilor vor fi depozitate in aterisamentele pragului si barajelor. Pe capacul rezervorului este fixata pompa de dozare hipoclorit de sodiu.iesire solutie ……………………………….Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. • Toate celelalte componente sunt confectionate din materiale plastice. Informaţii despre emisiile de zgomot aerian produs de ET.1.legaturi hidraulice : .15 CAIET DE SARCINI .1 Punerea în funcţiune a echipamentului tehnic g.15.dimensiuni de gabarit : 410x410x800 (mm) Caracteristici functionale .INSTALATIE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU g.1. Ing. Adrian BONDOC g.15.1 Descrierea echipamentului Instalatie de dozare hipoclorit de sodiu este formata dintr-un rezervor de capacitate 100 litri si este confectionat din polietilena si este de tip PROMINENT.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Pentru legatura intre traductor si pompa de dozare furnitura contine un cablu de semnal universal cod.2.1 Modul de funcţionare Solutia de hipoclorit stocata in rezervor este injectata in conducta de apa prin lancea de injectie montata pe furtunul conectat la pompa dozatoare. pompa de dozare este oprita si se afiseaza avarie. Prin traductorul de clor rezidual in regim automat se regleaza frecventa impulsurilor si beneficiarul in functie de consumul de clor activ regleaza cursa astfel ca sa se asigure clorul rezidual dorit in conducta de apa filtrata. prin varierea cursei membranei si prin varierea frecventei impulsurilor. Lancea de aspiratie este telescopica si are un senzor cu doua nivele. Acest dispozitiv se poate monta pe perete sau pe un alt suport ales de beneficiar in asa fel ca prin intermediul unui furtun de 6x4 mm. La pornirea instalatiei este nevoie ca in sonda de clor rezidual sa fie introdus electrolitul care face parte din livrare.1001302 tip PROMINENT avind lungimea de 10ml.2 Informaţii referitoare la funcţionarea instalatiei g. Pompa de dozare are doua posibilitati de reglaj pentru debit. Proiect Tehnic Pag 180 / 229 . Mufa cablului de semnal universal se introduce in pompa de dozare la racordul corespunzator de semnal extern.apa filtrata din conducta sa ajunga in suportul senzor si sa fie evacuata in canalizare. La atingerea acestui nivel pe tabloul electric se aprinde un bec galben de avertizare.15. Locul de montaj al intregului echipament trebuie sa fie ferit de inghet. Aceasta se regleaza cu ajutorul robinetului de pe suport. Instalatia lucreaza in regim automat numai umplerea rezervorului se face manual.15. Pompa este autoamorsanta si prin intermediul lancei de aspiratie. Sonda transmite un semnal la traductorul senzorului care va conduce pompa de dozare in domeniile selectate in asa fel ca clorul rezidual sa fie in limitele stabilite. Pentru ca senzorul de clor sa indice valori corecte este nevoie sa se asigure o curgere uniforma de apa prin suportul senzorului. Furnitura cuprinde si sistemul de montaj al senzorului de clor. Primul nivel este de avertizare. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Utilajul funcţionează lent şi nu are emisie de zgomot g. NU SE ADMITE BLOCAREA CURGERII APEI PRIN SUPORT SAU CREAREA DE PRESIUNE MAI MARE DE 1 BAR PE SENZOR. aspira solutia si o dozeaza in conducta de apa epurata. La atingerea nivelului minim doi.

Instalatia lucreaza in regim automat deci nu este nevoie de personal permanent de exploatare.2. se va trece la exploatarea in regim automat. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.7 Instrucţiuni referitoare la echipamentul de protecţie individuală care trebuie utilizat şi instructajul asociat Operatorii pentru exploatarea şi mentenanţa acestei instalatii necesită echipament individual special de protecţie : manusi.15. se va porni instalatia in regim manual si se vor efectua reglajele necesare functionarii corecte. g. Instructajul de securitate pentru exploatare şi mentenanţă. g.4 Modalităţi de oprire a ET Instalatia de dozare hipoclorit de sodiu se opreste accidental cand intra in avarie. cizme de cauciuc.15.2 Descrierea organelor de comandă Instalatia funcţionează în regim de lucru automat. Proiect Tehnic Pag 181 / 229 .15. sort de cauciuc si ochelari de protectie. g. adica asigurand un debit de apa potabila de 36 mc/h. se face periodic la toţi operatorii de către benefeciarul echipamentului.2.15. Se va urmarii functionarea corecta a pompei de dozare.15. Operatorul va sta in incinta containerului Statiei de tratare.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.15.2. Se va urmari functionarea instalatiei de dozare hipoclorit pentru clor rezidual comandata de senzorul de clor.3 Instrucţiuni pentru încercări şi reglare Dupa montarea completa in container a instalatiei.5 Instrucţiuni de exploatare în regim normal şi accidental Regimul normal consta in functionarea statiei de tratare la parametrrii optimi. Personalul de exploatare va primi in scris conditiile si modul de exploatare a echipamentelor.2. g.2.2.2. g.8 Regimul de lucru a ET Echipamentul va funcţiona conform programului stabilit de utilizator. Indicarea postului de lucru susceptibil de a fi ocupat de operator. Personalul trebuie sa fie clinic sanatos si sa detina carnet de sanatate.15. In caz de avarie se va exploata instalatia manual in aceste conditii pesonalul de exploatare va fi in permanenta pentru a deservi functionarea echipamentelor. Dupa ce au fost efectuate toate reglajele necesare functionarii corecte a echipamentelor. Se vor efectua probe de laborator la apa filtrata. O data pe zi se va verifica si daca este cazul se completeaza rezervorul de hipoclorit. Instructajul va conţine prevederile prezentei cărţi tehnice şi va fi completat de către beneficiar cu toate măsurile considerate necesare pentru evitarea oricărui pericol de accidentare.6 D9 Informaţii referitoare la aplicaţiile care sunt interzise Orice aplicaţie în afară de funcţia pentru care este destinat echipamentul sunt interzise g.

3 Instrucţiuni pentru localizarea defectelor şî remedierea lor şi instrucţiuni pentru repornirea după o intervenţie Masuri ce se impun in caz de avarie Avarie provocata de pana de curent.revizia totala a tuturor echipamentelor .starea pompei Se recomanda ca revizia totala sa fie executata de catre firma furnizoare de echipamente.integritatea elementelor de fixare .1 Natura şi frecvenţa verificărilor Pentru functionarea corespunzatoare a produsului este obligatoriu respectarea unui program de intretinere si revizii. sau sub asistenta tehnica a acestuia. Revizia pompei se face conform instructiunilor din cartea tehnica ale acesteia.starea organelor de asamblare Verificarea si reetalonarea aparatelor de masura la termenele prevazute (la 3-4 ani o data).reglajul dozarii hipocloritului Semestrial se verifica si se executa urmatoarele operatii: .3. deci nu functioneaza instalatia. In acest caz nu functioneaza pompa de dozare.15. pe bază de comandă. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. contra cost.15.15. in aceste conditii se va trece la exploatarea manuala si echipamentele vor fi supravegheate mai des g.3. Zilnic se verifica: .3. Dupa terminarea penei de curent – la repornirea echipamentelor se vor urmari parametrii statiei sa fie cele de dinaintea penei de curent: -functionarea si reglarea pompei de dozare Avarie din cauza defectiunilor la echipamente: -deteriorarea pompei de dozare.4 Lista pieselor de schimb Pentru asigurarea bunei funcţionări a utilajului în perioada de post-garanţie. se pot livra toate piesele ce intră în componenţa sa.2 Instrucţiuni referitoare la acţiunile de mentenanţă şi reparaţii care necesită cunoştinţe tehnice şi calificări specifice (personal competent) Pentru menţinerea în stare bună a utilajului se prevăd următoarele cicluri de reparaţii : Trimestrial se verifică următoarele : .3. Avarie produsa de sistemul automat : -defectiuni la automat.15. g.functionarea pompei Saptaminal se verifica : .15.3 Informaţii despre mentenanţă g. Proiect Tehnic Pag 182 / 229 . se va trece la repararea sau inlocuirea pompei defecte -daca defectiunea este mai serioasa atunci se va apela la firma furnizoare de echipamente. g.

şi casare când securitatea muncii este implicatǎ g. Se impun masuri de protectie speciale pentru manipularea de chimicale Abrevieri: CT – Carte Tehnică ET – Echipament Tehnic (utilajul) Proiect Tehnic Pag 183 / 229 . Echipamentul de protectie utilizat de catre personalul de exploatare va fi adecvat situatiei.15. In timpul interventiilor se vor scoate de sub tensiune si se vor pune placute avertizoare la alimentarea de la retea. Instalatia electrica va fi legata la reteaua de pamantare conform prescriptiilor atata timp cat aceasta se afla sub tensiune. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.15.15.15. Masurile prevazute vor fi afisate la loc vizibil si prelucrate cu personalul de exploatare conform normativelor in vigoare.6 Instrucţiuni suplimentare ce cad în sarcina utilizatorului Exploatarea utilajului se va face de catre personal instruit in acest scop.1 Instrucţiuni de demontare • se demonteaza pompa de dozare • se demonteaza retelele de conducte • se demonteaza suportul senzor • se demonteaza senzorul de clor g.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.5 Dispoziţii Generale g.4. pentru a nu se cupla la tensiune.4 Scoaterea din funcţiune. Beneficiarul este obligat sa completeze prezentele instructiuni cu masuri de protectia muncii specifice liniei in care este montat utilajul pentru prevenirea oricarui posibil accident. demontare.

16. precum şi intre acestea şi bornele aparatelor se vor face prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător secţiunii curente. după cum urmează: instalaţii de forţă 380/220 V. Siguranţele cu capac filetat trebuie sa fie montate în aşa fel încât conductoarele de alimentare sa fie legate la şuruburile de contact. 50 Hz instalaţii de iluminat la 220 V.16. după poziţia în teren (conform proiectului) şi după cum se exploatează. vor fi vopsite cu vopsea emailata. încât sa întrerupă toate fazele circuitului pe care îl deservesc.INSTALAŢII ELECTRICE g. Siguranţele trebuie sa fie astfel montate încât eventuala apariţie a unui arc să nu prezinte pericol pentru restul instalaţiei şi pentru personalul de deservire. Îmbinările intre caile de curent. La dispozitivele de acţionare a aparatelor de conectoare închise cu capac. rigidizate corespunzător. corespunzător mediului în care se amplasează dar minimum IP-54. Nu se admite întreruperea conductorului de protecţie. Conductorul de nul poate fi întrerupt numai în instalaţiile în care acesta nu este folosit şi pentru protecţie. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. care sa permită dilatarea barelor şi preluarea vibraţiilor produse de acţionarea aparatelor de conectare.1 Generalităţi Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a instalaţiilor electrice de joasa tensiune şi protecţie. puneri la pământ sau deteriorarea obiectelor înconjurătoare. recomandat gri-email şi vor avea gradul de protecţie. sau acţionate pe exteriorul tabloului. rezistenta mecanica necesara şi păstrarea în timp a calităţilor mecanice şi electrice ale contactului.1 Executarea Instalaţiilor Electrice de Joasa Tensiune g.16. Dulapurile sau cutiile vor fi realizate din tabla de minimum 2 mm grosime. Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate. cu uşi de acces.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Aparatele cu contacte în forma de cuţite se vor monta astfel încât sa nu se poată închide sub acţiunea greutăţii proprii a părţilor mobile. prin vibraţie sau prin lovirea aparatului. 50 Hzinstalaţii de iluminat la tensiune redusa instalaţii interioare de protecţie contra tensiunilor accidentale de atingere g.2 Tablourile Electrice Tablourile electrice se comanda pentru execuţie la furnizori specializaţi şi autorizaţi în construcţia acestora.1. Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate. Proiect Tehnic Pag 184 / 229 . suporţi pentru aparate. iar conductoarele de plecare spre consumatori sa fie legate la duliile filetate. La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere şi compensare. conform STAS 5325. trebuie indicate clar poziţiile "închis" sau "deschis".16 CAIETE DE SARCINI . Aparatele de conectare se vor amplasa astfel încât arcurile sau scânteile electrice ce apar în timpul exploatării normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire şi sa nu poată cauza scurtcircuite.1.

Proiect Tehnic Pag 185 / 229 . trebuie sa aibă o lăţime de cel puţin 1 m. tensiunilor de lucru. balustrade de protecţie etc.0 . la amplasarea în exterior). 80 la 20° C. Tablourile electrice în ansamblu şi elementele componente trebuie sa corespunda condiţiilor normale de funcţionare la scurtcircuit.). • în timpul transportului se va asigura poziţia verticala a dulapurilor şi se vor feri de zdruncinături. • barele de legare la pământ .P .16. iar înălţimea maxima. Inscripţiile se amplasează cu vedere din direcţia de deservire a tabloului. Toate circuitele din tablourile de distribuţie vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile şi neechivoce. • ambalajele trebuie sa conţină semnele de "FRAGIL". ce pot surveni în caz de scurtcircuitare pe bare sau cutremur. în care sa se indice destinaţia fiecărui circuit. Judet Valcea SC CivilCAD SRL In interiorul tablourilor. puncte neizolate şi nevopsite. Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin 0. Pentru transport: • tablourile vor fi protejate contra prafului şi umezelii. cu temperatura cuprinsa intre 0 şi 40 C şi umiditatea relativa de max. g. pentru a nu fi supuse vibraţiilor sau deplasărilor. precum şi derivaţiile acestora trebuie sa fie vopsite după cum urmează: • faza R în culoare roşie • faza S în culoare galbena • faza T în culoare albastra • bara de nul .2 m. Tablourile nu se vor stivui. indicaţii de acţiune.3 Instalarea Tablourilor Electrice Tablourile de distribuţie trebuie montate perfect vertical şi fixate bine. • aparatele de măsura şi automatizare vor fi transportate în lădiţe. "NU RĂSTURNAŢI" şi "A SE FERI DE UMEZEALA" conform STAS 5055. situaţii de stare (după caz). lipsite de gaze corozive. a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2.în culoare neagra cu dungi albe cu lăţimea de 10 mm.1. Nu se accepta etichete metalice ambutisate.alb cenuşiu sau negru.8 m măsurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elemente neelectrice de pe traseul coridorului (pereţi. la interval de 100 mm. trebuie sa se prevadă pe bare. pentru a face posibila scurtcircuitarea şi legarea la pământ. Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distribuţie şi coridorul dintre un tablou şi părţile metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric. Sistemele de bare colectoare. Nu se admit denivelări ale pardoselilor şi praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a tablourilor electrice. Vor fi prevăzute şi etichete care vor conţine simbolizarea sau destinaţia tabloului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. fata de pardoseala (sau teren. Înălţimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel stabilita încât sa permită posibilitatea realizării razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare. Depozitarea tablourilor se va face în încăperi cu atmosfera neutra.

trebuie sa se facă astfel încât întreţinerea.16.1 ohmi) a aparatelor.Condiţii şi Instalare g.1. circuitelor. pentru o identificare rapida a tensiunii de lucru. Prizele de 220 V şi 24 V vor fi de culori sau forme diferite. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Se vor lua masuri pentru evitarea pătrunderii animalelor mici în încăperile tablourilor şi instalaţiilor electrice. corpuri de iluminat etc. cu avizul metrologiei. Se vor verifica la fiecare aparat. tuburi etc. • verificarea existentei şi integrităţii marcajelor şi etichetărilor tabloului. Amplasarea şi montarea aparatelor trebuie sa se facă în aşa fel încât ele sa nu stânjenească circulaţia pe coridoare.1 Condiţii generale Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai aparate şi materiale omologate.) vor fi însoţite în cazul celor de forţă. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice locale. pasarele. ca urmare a loviturilor mecanice sau acţiunii agenţilor corozivi.1.5 Aparate Locale . Se vor verifica strângerea legăturilor şi fixarea aparatelor.1. se procedează la completarea şi verificarea prealabila a tablourilor. verificarea. conform proiectului (întrerupătoare. respectiv prin încadrarea lor în prevederile normativului I 7-98. aparatelor. vor avea un curent nominal de minimum 10 A (vezi I 7-98). Alegerea materialelor (conducte. tensiunea nominala şi ceilalţi parametri prevăzuţi în mod expres în proiect şi în mod special gradul de protecţie conform STAS 5325-79. g. precum şi intre priza de pământ şi centura de legare la pământ. instalare. iar la încăperile de producţie Proiect Tehnic Pag 186 / 229 . a aspectului sudurilor.2 Aparate pentru Instalaţia de Iluminat Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente. înainte de trecerea la racordarea instalaţiilor. conform STAS 553. tabloul nefiind cuplat la reţea. Verificarea se face la tensiunea nepericuloasă de cel mult 24 V. a echipamentelor şi a utilajelor electrice din import se va face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate.a. • verificarea rezistentei de izolaţie intre circuite şi masa. depozitare.5. g. după cum urmează: • verificarea vizuala a integrităţii construcţiei metalice a tabloului.". • verificarea legăturilor electrice interioare. standardelor în vigoare şi <lupă caz.16. localizarea defectelor şi reparaţiilor sa se poată realiza cu uşurinţă.c. de certificat de calitate şi după caz de garanţie.4 Verificarea Tablourilor Electrice Date fiind eventualele urmări ale fazelor de transport. • verificarea legăturilor de protecţie. prin punere la pământ (sub 0. conform proiectului.16. Aparatele electrice individuale care se instalează în teren. prize.) a aparatelor. g.16. cabluri.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. accese.1. La prizele de 24 V se vor prevedea etichete fixate sigur "24 V. Fiecare aparat trebuie sa fie prevăzut cu o plăcuta indicatoare care sa cuprindă datele sale tehnice şi un indicator de semnalizare.5. Se va evita montarea aparatelor electrice în locuri în care exista posibilitatea deteriorării lor în exploatare.

Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un singur conductor. ca de exemplu: • conductoare. Aparatele electrice fixe şi mobile se vor monta şi utiliza respectând prevederile STAS 6616 . La alegerea şi montarea corpurilor de iluminat pentru iluminatul de siguranţa se vor respecta condiţiile de la art.16.20 m de la pardoseala.1.5. Întrerupătoarele. 5.5 m (vezi 17-98. iar conductorul de nul la borna conectata la partea filetata a duliei.2.29). legătura electrica şi mecanica (puse în opera individual în teren sau altfel spus necuprinse în tablourile electrice).a.16. -cabluri • cleme Proiect Tehnic Pag 187 / 229 . comutatoarele şi butoanele în spatiile interioare se vor monta la o înălţime de 0.c. sa nu fie sub tensiune.2 . 7. Aparatele de conectare trebuie sa întrerupă simultan toate conductele de faza ale circuitului pe care îl servesc (vezi I 7-91 art.2.34). art. cu grad de protecţie corespunzător mediului în care este prevăzuta instalarea lor.c. Corpurile de iluminat la care este prevăzuta prin proiect racordarea la instalaţia de protecţie. Prizele şi fisele se vor monta pe traseul de conducte intr-o astfel de succesiune încât contactele fiselor când nu sunt introduse în priza. Conductorul de faza se leagă în dulia lămpii la borna din interior. diferit de cel de lucru.. Judet Valcea SC CivilCAD SRL unde eventual sunt şi prize de 220 V.3 Aparate pentru Instalaţii Electrice de Forţă Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat. Se recomanda ca întreruptoarele sa se monteze astfel încât contactele lor mobile sa nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi sa nu se poată închide sau deschide sub efectul vibraţiilor la lovirea aparatelor sau datorita greutăţii proprii a părţilor mobile (vezi I 7-91 art.13.3. Se interzice folosirea lor ca aparate de conectare şi deconectare.7).16 .16.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.1.3. Întrerupătoarele.6-1. g. Aparatele şi conductele utilizate în instalaţiile de tensiune redusa vor fi izolate pentru tensiunea de 250 V.26.17. Se vor utiliza numai siguranţe fuzibile calibrate şi în execuţie închisa.5.7. Corpurilor de iluminat se aleg şi se montează conform STAS 6646.a.5. nulul fiind racordat la instalaţia de legare la pământ. care va fi din aluminiu în situaţiile în care alimentarea este prevăzuta în cablu (al treilea conductor al cablului) şi va fi de cupru în cazul folosirii conductelor izolate în tuburi de protecţie (STAS 6616-83). se montează pe pereţi la h>2m (vezi 17-98). g.1 Condiţii Generale Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizează funcţiuni de izolare. se vor eticheta şi acestea cu inscripţia "220 V.25.".3. comutatoarele şi butoanele de lumina se montează numai pe conductele de faza.83 şi 6119-78. SR12294 şi normativ 17-98 (5.8 din normativul 17-98. se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare.13. Aparatele electrice fixe vor fi montate astfel încât butoanele de comanda sa fie uşor accesibile în exploatare de regula la 1.6. 5.15 .29).1.6 Materialele Circuitelor Electrice g. 5.

golurilor în elementele de construcţie şi trecerilor prin elementele de construcţie. Se interzice executarea legăturilor electrice intre conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie.5 Dispoziţie Generala Utilizarea altor materiale decât sau în afară celor specificate în proiectul de detalii de execuţie se va putea face numai cu avizul expres al Proiectantului.6.5. 5 şi condiţiile speciale din standardele de produse.. g. conform prescripţiei PE 124. Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizează nivelul de izolaţie la supratensiuni şi are valorile indicate în standardele şi normele de produs.4 Alte Materiale In instalaţiile electrice vor fi montate numai siguranţe calibrate.16. în cazul de fata aceasta tensiune se considera de maxim 1.16.2. cablurile vor respecta standardele romaneşti în vigoare şi în primul rând STAS 8788 şi STAS 11388. g. în funcţie de mediu.6.2 Legăturile Electrice Se interzice executarea legăturilor electrice la conductoare electrice de aluminiu prin simpla răsucire. Utilizarea obligatorie a cuprului este reglementata de normativul I 7 şi ID 17. din punct de vedere al nivelului de siguranţa în continuitatea alimentarii cu energiei electrica. conform proiectului de detalii de execuţie. La alegerea materialelor se va tine seama de destinaţia construcţiei şi de condiţiile lor de utilizare şi montare.6.116. Se vor identifica.1.1. 3. Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablurilor (Uo şi U) şi de valorile rigidităţii dielectrice (normativul PE 107/78 art.16.16. categoria încăperilor. 5.6. cablurile vor avea tensiunile nominale de 0. funcţie de tensiunea cea mai ridicata a reţelei.1.7. spatiilor şi zonelor. Legăturile conductoarelor de protecţie se executa în condiţiile prevăzute de STAS 12604/4. Se interzice utilizarea cablurilor fără întârziere la propagarea flăcării în interiorul construcţiilor.-plintelor.2 kV.1 Prevederi Generale Se va avea în vedere încadrarea stabilita în proiect a consumatorului şi a receptorilor. Construcţiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din otel sau tabla se vopsesc pentru protecţie şi după caz anticoroziv.1. Se vor respecta condiţiile generale din 17-98 cap.1.1.. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • alte materiale de montaj. în cazul instalaţiilor de joasa tensiune.1.3 Cabluri electrice Se utilizează de regula pentru instalaţii de iluminat şi forţă conducte.16.7 Execuţia instalaţiilor electrice g. Aceasta încadrare sta la baza concepţiei proiectului şi a execuţiei. Proiect Tehnic Pag 188 / 229 .1. g.130 din normativul I 7 g. Se vor respecta condiţiile impuse de PE 107 art.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. cabluri sau bare din cupru si/sau din aluminiu. Pentru plinte se vor respecta art.1). g. 3.4.16.6 kV şi U = 1 kV.

98 şi ale normativului PE 107 .78. Traversarea elementelor de construcţii necombustibile cu elemente ale instalaţiei electrice. pentru conductele de protecţie (PE şi PEN) • alb sau cenuşiu deschis pentru conducte mediane sau neutre • albastru deschis pentru conducte de nul de lucru (N) • culori diferite de cele de mai sus şi diferite intre ele pentru conductele de faza sau pol recomandându-se sa se folosească pentru marcarea fazelor: roşu. tuburilor din PVC. precum şi indicaţiile fabricii constructoare de cabluri. cat şi la execuţie şi în exploatare. precum şi intre acestea şi bornele aparatelor se va face prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric. rezistenta mecanica necesara şi păstrarea în timp a calităţii mecanice şi electrice a contactului. albastru.) pe conductele instalaţiilor de protecţie (împământare. se va face în condiţiile impuse de I 7 . maro. In întreaga instalaţie electrica din cadrul unei clădiri se va menţine aceeaşi culoare de marcare pentru fiecare conducta de faza. cat şi în exterior. legarea la nul de protecţie cumulata cu legarea la pământ. Instalarea tuburilor şi ţevilor de protecţie pe sau în structura de rezistenta a construcţiilor se admite numai în condiţiile prevăzute în normativu! P 100. 4) respectându-se standardele şi normele în vigoare. atât la instalarea în interiorul construcţiilor.98 cap. secţiunii curente. Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice (conducte. sunt prevăzute în normativul PE 107 şi respectarea lor este obligatorie.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor instalaţii. cabluri. Distantele minime intre cabluri şi alte instalaţii şi construcţii. se vor monta tot atât de îngrijit ca şi cele de faza. Excepţiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7. Îmbinările intre căile de curent. aparatelor şi echipamentelor electrice. Proiect Tehnic Pag 189 / 229 . corespunzător. cablurilor.98 şi STAS 12604.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. In reţelele legate la pământ (situaţie uzuala). vor fi marcate (prin culoarea izolaţiei. Se interzice folosirea conductoarelor de izolaţie verde sau galbena în circuite cu conducte PE sau PEN. Bara sau conductorul de nul intre punctul neutru al transformatoarelor şi tablouri. ele fiind protejate împotriva atingerilor şi deteriorărilor ca şi conductoarele şi barele de faza. Excepţiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7 . trebuie respectate prevederile din normativul PE 107. Marcarea conductelor se va face cu următoarele culori: • verde/galben. tuburi etc. se va face conform prevederilor normativului I 7. Se interzice montarea directa pe elementele de construcţie din materiale combustibile a conductoarelor. precum şi intre tablouri. Traversarea elementelor de construcţie combustibile se va face conform I 7. Judet Valcea SC CivilCAD SRL In instalaţiile electrice. tub varnis colorat montat la capete etc) în scopul asigurării unei uşoare identificări în caz de verificări şi reparaţii cat şi pentru evitarea pericolelor de accidente prin electrocutare. Se interzice montarea dispozitivelor de protecţie electrica (siguranţe fuzibile etc. Conductele instalaţiilor electrice. se vor lua masuri de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere directa şi a electrocutărilor prin atingere indirecta (I 7 . nul de protecţie). atât în conţinutul proiectului. In toate cazurile în care se utilizează cabluri.

Umplutura se va realiza cu pământul rezultat din săpătura. In cazul montării cablurilor pe trasee expuse acţiunii razelor solare se vor utiliza cabluri cu înveliş rezistent la intemperii'. lichide inflamabile sau conducte termice. Cablurile în pământ vor fi pozate în şanţ pe un strat de pământ sau nisip.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.61 .98. vopsite şi legate la pământ.1.98.70 din normativul I 7 . de cel puţin 20 cm. în acelaşi tub.1. în locuri cu pericol de deteriorare mecanica. Conducte Conductele izolate instalate în tuburi se vor utiliza şi monta avându-se în vedere prevederile art. Tragerea conductelor în tuburi se va executa numai după ce tuburile au fost montate (la montajul îngropat. Se interzice montarea cablurilor în canale şi tuneluri în care sunt instalate conducte de gaze. Conductele electrice care aparţin mai multor circuite pot fi instalate în acelaşi element de protecţie sau gol în condiţiile prevăzute de I 7 . Proiect Tehnic Pag 190 / 229 . Intr-un tub de protecţie se va monta numai un singur cablu de energie.5 m.5 m.1.1. Se vor lua masurile prevăzute în normativul I 7 -98 şi se vor respecta distantele prescrise în normativul PE 107 la instalarea cablurilor. prevăzute în normativul PE 107 art. în locurile accesibile persoanelor neautorizate protecţia se va realiza pana la înălţimea de 2 m de la pardoseala.7 m. art. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. 5. la intersecţia cu alte construcţii subterane şi la intrarea în clădiri. şi acoperite cu pământ cernut cu granulaţie maxima 5 mm sau nisip (conform proiectului).3.16. Situaţiile inevitabile se tratează conform I 7 .5. control etc.153. de cel puţin 0. Barelor. Tuburilor şi Accesoriilor 1. Adâncimea de pozare a cablurilor.66. benzi cu inscripţie avertizoare. în teren pietros. Distanta de la suprafaţa pământului până la faţa de sus a tubului de protecţie a cablului va fi de cei puţin 0.7. La pozarea cablurilor în pământ se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice sau diverse reţele. pe porţiunea expusa cablul va fi protejat în tuburi metalice. 5.98 art. Pozarea cablurilor se va face numai după ce toate construcţiile metalice aferente au fost montate. după ce tencuiala ce acoperă tuburile s-a uscat). din care s-au îndepărtat corpurile tari ce ar putea produce deteriorarea cablurilor. va fi de cel puţin 0. iar în cazul aşezării sub trotuar. In cazul montării aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fără înveliş de protecţie. 5. Cabluri Cablurile vor fi montate astfel încât în timpul montării şi exploatării sa nu fie supuse la solicitări mecanice. Se interzic suduri după instalarea cablurilor.2 Condiţii Generale de Montare a Cablurilor.7 m. Se interzice instalarea conductelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ. privind condiţiile de utilizare şi montare a tuburilor. 4. Se admite montarea mai multor cabluri de semnalizare.1.1. se admite o adâncime de 0. construcţii sau obiecte. 2. cu grosimea totala de la fundul şanţului pana la stratul avertizor şi de protecţie din placi speciale. măsurata de la nivelul solului.

Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat (cârlige de tavane.) se vor alege astfel încât sa suporte fără a suferi deformări.16.16. de cel puţin 10 kg. dibluri etc. iar la borna de interior a duliei.3 Condiţii de Alimentare şi Montare a Corpurilor de Iluminat Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare astfel: • la contactul exterior (partea'filetata) a duliei lămpii se va lega conducta de nul a circuitului.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2. Proiect Tehnic Pag 191 / 229 .2 Materiale Electrozii prizelor de pământ artificiale vor fi din ţeava de otel zincat. a panourilor radiante sau a altor suprafeţe similare. sa nu fie posibila.2. cu tuburi ale instalaţiilor electrice. în spatele sobelor sau a corpurilor de încălzire (cu excepţiile prevăzute în 17 . cu secţiunile minime indicate în STAS 12604/4. Excepţii se admit numai în cazurile în care acest lucru nu este posibil. g.96 din normativul I 7 Executarea legăturilor electrice se va face respectând prevederile normativului I 7 . conducta de faza trecuta prin întrerupător. de coborâre şi de legare la prizele de pământ vor fi din banda de otel zincat. La montarea tuburilor se'vor prevedea elemente de fixare conform normativului I 7 art. în situaţii speciale (I 7-98) se montează cu panta de 0. • legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protecţie se face în cazurile şi în condiţiile date de STAS 12604/4. Punerea sub tensiune a unei instalaţii electrice la consumator se poate face numai după verificarea ei de către furnizorul de energie electrica conform prevederilor din regulamentul PE 932.. g. de ramificaţie. Conductoarele principale.16. Montarea tuburilor se va face astfel încât pătrunderea apei sau colectarea apei de condensatie în interiorul lor.98).95.5.8 Verificarea Instalaţiilor Electrice Verificarea în timpul execuţiei şi înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice se va realiza conform normativului C 56.1. Montarea accesoriilor se va face în condiţiile art. Corpurile de iluminat portabile vor avea glob de sticla şi grătar protector. g.. o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat ce urmează a fi fixat. 5.1 Generalităţi Prezentul capitol cuprinde prevederi privind execuţia: • prizelor de pământ şi reţelelor de împământare din incinta. • instalaţiile specifice de paratrăznet.40.art.1.2 Executarea Instalaţiilor Exterioare de Legare la Pământ şi Paratrăznet g. g.5.1. 5. 1 % intre doua doze. Tuburi Izolante de Protecţie şi Accesorii Nu se vor instala tuburi şi ţevi în care sunt instalate conducte cu izolaţie obişnuita pe suprafaţa coşurilor. Piesele pentru instalaţiile de protecţie prin legare la pământ vor corespunde STAS 4102. cu diametrul 2. Se interzice străpungerea canalelor de fum şi a zidăriei coşurilor. Judet Valcea SC CivilCAD SRL 3. Tuburile se vor monta pe trasee orizontale sau verticale.1. STAS 12604/4 şi PE 116.27.7.16.16.. 5.5" şi lungimea 2 3 m.

STAS 12216. Ramificaţiile interioare construcţiilor.8 m. normativele şi prescripţiile prevăzute în anexa. g.1 Prevederi cu Caracter General Punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor electrice se face în conformitate cu precizările din regulamentul de exploatare tehnica a instalaţiilor electrice. g.30 .2.16. încercările şi probele premergătoare darii în exploatare se fac după cum urmează: • la început. Probe şi Recepţia Lucrărilor de Instalaţii Electrice g.0 m fata de fundaţia construcţiei.5. Orice schimbări sau modificări solicitate de Antreprenor sau Beneficiar. Elementele care trebuie legate la pământ pentru protecţia împotriva electrocutărilor sunt indicate în STAS 12604/4.16. Conductele prin care trec fluide combustibile se leagă la instalaţia de împământare. Conductele metalice pentru apa îngropate în pământ.16. STAS 12217 cu detalii în îndreptarul I . aceste probe intra în volumul lucrărilor de construcţii . constituind priza de pământ ajutătoare.5 Dispoziţii Finale Antreprenorul va respecta întocmai prevederile caietului de sarcini şi ale normativelor în vigoare.RE .3 Verificări.78 cap. considerata de la capătul superior al electrodului pana la suprafaţa solului. vor fi protejate în ţeava înglobata în pardoseala. se vor putea face numai cu consultarea şi avizul scris al Proiectantului.IP .16.3 Executarea Instalaţiilor Prizele de pământ vor fi de suprafaţa cu electrozi îngropaţi la adâncimea de minim 0. Electrozii de pământ se montează în exteriorul spaţiului de protejat şi la cel puţin 1. numai după ce s-au realizat operaţiunile principale de organizare pentru exploatare. în timpul şi la terminarea montajului se fac. 1. Proiect Tehnic Pag 192 / 229 .16. îmbinările conductoarelor instalaţiei de legare la pământ se vor realiza în condiţiile prevăzute de standarde menţionate. Verificările. care traversează prin pardoseala. Legarea la pământ a echipamentelor cu vibraţii va fi realizata cu conductoare flexibile în condiţiile STAS 12217 şi 12604/4. ţevile metalice de tubaje etc vor fi legate la instalaţia de împământare. după caz. inclusiv rodajul individual al subansamblurilor. de la centurile interioare de împământare la utilaje. mantalele şi armaturile metalice ale cablurilor.montaj.5.2.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.4 Verificarea Instalaţiilor de Legare la Pământ Verificarea instalaţiilor de legare la pământ se face în conformitate cu standardele. g. în funcţie de rezultate se adopta masuri suplimentare de împământare şi echipotenţializare. Intre diferitele prize de pământ se va respecta distanta de minim 20 m.2.4 şi vor fi procurate de la furnizori specializaţi.3. probe mecanice şi electrice. Toate obiectele vor avea (conductele instalaţiei de legare la pământ se vor lăcui) dubla racordare la instalaţia de împământare astfel ca sa se realizeze numai contururi (inele) închise în aceasta reţea.1. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Materialele instalaţiei de captare pentru paratrăznet se aleg conform I 20-94 cap 2. după şuntarea în prealabil a locurilor de întrerupere. g.

prin probe de garanţie. Înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica cu minuţiozitate condiţiile tehnice şi organizatorice în care urmează sa se efectueze proba. pe baza certificatelor de garanţie emise de organele de control ale furnizorului sau. conform normelor în vigoare sau uzanţelor şi înţelegerilor intre Antreprenor şi furnizor. încercările şi probele corectitudinii şi calităţii execuţiei în conformitate cu normele tehnice în vigoare pentru categoria de instalaţie respectiva. se verifica. Judet Valcea SC CivilCAD SRL • • în timpul perioadelor de punere în funcţiune şi de exploatare de proba se fac rodajul în ansamblu şi probele tehnologice. antreprenorul şi furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice legale calitatea corespunzătoare a bazei materiale introduse în lucrări şi execuţia corecta a tuturor lucrărilor ascunse precum şi rezultatele probelor prevăzute a se executa înaintea. După terminarea de către Antreprenor a lucrărilor de construcţii-montaj. în timpul şi la terminarea lucrărilor. pentru toate materialele principale. totodată se dovedeşte ca lucrările de montaj sunt terminate şi corect executate.16. inclusiv a încercărilor. din Timpul şi după Terminarea Montajului Scopul acestor operaţii este de a se constata calitatea montajului şi de a se lua masurile necesare înlăturării eventualelor diferente. se va încheia un act unic de recepţie cu antreprenorul şi cu montorul. verificărilor şi probelor aferente perioadei de execuţie şi a rodajului individual şi în subansambluri. Coordonarea şi răspunderea executării acestor probe revin integral sau parţial. putându-se trece astfel la recepţia a instalaţiilor Probele se fac de către societatea de construcţii-montaj. încercări şi Probe în Perioada de la începutul. se face recepţia provizorie a lucrărilor La recepţia provizorie. Materialele şi echipamentele care nu corespund calitativ contractelor sau normelor legale vor fi respinse şi nu se vor introduce în lucrările respective. în conformitate cu nomenclatorul de probe ale MEE. la începutul perioadei de exploatare continua (după trecerea instalaţiilor în exploatare planificata) se verifica principalii indicatori tehnico-economici la nivelul proiectului.2 Verificări. după caz. • conform prevederilor contractelor de livrare. Antreprenorului sau furnizorului. Proiect Tehnic Pag 193 / 229 .3. g. Daca instalaţiile au fost admise la recepţie şi lucrările de construcţii montaj sunt terminate. prin verificări şi probe la furnizor în prezenta delegatului antreprenorului. în cazuri speciale. pentru părţile principale ale echipamentului energetic. In timpul şi pana la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj se vor face verificările. astfel încât sa fie exclusa posibilitatea defectării şi avariei instalaţiilor sau accidentării personalului de deservire.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. încearcă şi probează materialele şi echipamentele care vor fi folosite la executarea instalaţiei şi anume: • pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului. precizându-se obligaţiile şi răspunderile fiecăruia.

antreprenorul rămâne numai cu obligaţia eventualelor completări şi remedieri. în vederea verificării parametrilor şi performantelor din proiect. g. Verificat. In urma efectuării probei finale se încheie procesul verbal de punere în funcţiune.3. respectiv cu răspunderea realizării probelor de garanţie. se încheie de către Beneficiar cu delegaţii furnizorului şi ai Antreprenorului un proces-verbal de recepţie definitivă. ca urmare a unor vicii ascunse. Intocmit. Recepţia şi luarea în primire de către beneficiar a construcţiilor şi instalaţiilor electrice se poate face şi pe părţi ale lor. semnat de membrii comisiei. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Prin recepţionarea provizorie a lucrărilor de construcţii montaj. Cu punerea în funcţiune poate începe activitatea de exploatare.16.3. Daca la sfârşitul perioadei de garanţie nu exista litigii. încercări şi Probe în Perioada de Garanţie Probele de garanţie se fac obişnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalaţiilor în exploatare. stabilite prin procesul verbal de recepţie provizorie sau ivite ulterior. Ing. daca pot funcţiona separat. Adrian BONDOC Proiect Tehnic Pag 194 / 229 . În care se înscriu rezultatele probelor de garanţie şi se confirma ca deficientele consemnate în procesul .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.verbal de recepţie provizorie.3 7. de recepţie contractuala sau în cursul perioadei de garanţie au fost remediate.3 Verificări.

se pot utiliza si cilindrii compresori cu tamburi netezi.17.1 Generalităti Prezentele caiete de sarcini contin prevederi pentru executia fundatiilor drumurilor si platformelor. Suprapunerea fâsiilor alăturate ce se compactează vor fi de minim 20 cm grosime. Având in vedere natura terenului din patul drumului. nisip de concasaj. Proiect Tehnic Pag 195 / 229 . Balastul se va aseza in straturi de maxim 15 cm inainte de cilindrare. se va nivela la profilul proiectat. Utilajul va fi condus cât mai rectiliniu. După cilindrare fundatiile de balast se vor lăsa in circulatie până la completa lor consolidare.17 CAIET DE SARCINI – IMPIETRUIRE DRUMURI ACCES SI PLATFORME BALASTATE g.4 Operatiuni de bază Balastul utilizat in stratul de fundatie al drumului va avea o granulometrie continuă si o ascensiune capilară cuprinsă intre 12 cm si 36 cm.17.STAS 9652-80. g. Grosimea maximă a unui strat de compactare va fi de 12 cm. conform SR 667-2001 g. In lipsa acestora.2 Lucrări pregătitoare Executarea fundatiei este conditionată de realizarea si receptia patului drumului care va fi amenajat la profilul si pantele proictate. criblura. fără a fi depăsită viteza de 1÷1. să repartizeze si să transmită terenului de fundatie sarcinile care actionează asupra imbrăcămintii. permitându-se o micsorare a acestuia cu maxim 3%. se va uda dacă este necesar si compacta. Dimensiunea maximă a granulelor din balast va fi de 63 mm. pavele. Compactarea se va face cu viteză cât mai redusă. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g. fundatia drumului este partea din sitemul rutier situată intre imbrăcăminte si patul soselei. La compactarea straturilor de fundatie trebuie sa se aiba in vedere ca parametrii utilajelor de compactare sa fie coform prevederilor STAS 9348-80. fundatia din balast se va executa direct pe patul drumului. fundatia urmând să joace si rolul stratului izolator si anticapilar. Portiunile care vor ceda in cursul operatiunii de compactare a patului vor fi inlocuite cu balast. g. In conformitate cu STAS 4032-82.3 Materiale Materialele din care se executa straturile de baza si de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor respective de materiale dupa cum urmeaza : • agregate naturale neprelucrate. Stas 9831-80.17.Receptia terasamentelor se face in conformitate cu STAS 2914-84. Intoarcerea utilajului este permisă numai in afara zonei de compactare. Gradul de compactare al patului drumului pe o adâncime de 20 cm va fi de 100%.5 km/h. conform SR 662-2002 • piatra bruta. fără serpuiri. Compactarea fundatiilor din balast se va face de preferintă cu cilindrii compactori vibratori sau cu compactori pe pneuri. având functia să primească. calupuri.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.17. Suprafata patului drumului gata pregătită pentru executarea fundatiei admite tolerante de ± 3 cm. piatra sparta.

Numărul de treceri necesare pentru obtinerea unei bune cilindrări se estimează să fie de 70. calitatea executiei si capacitatea portanta la nivelul stratului executat. Verificarea grosimii straturilor de fundatie si de baza. Proiect Tehnic Pag 196 / 229 . pante transversale si suprafate. g. Trecerea la stratul urmator se face dupa executarea remedierilor Receptia preliminara a fundatiei si a stratului de baza se face o data cu receptia preliminara a intregii lucrari.6 Receptia lucrarilor Receptia straturilor de fundatie se executa in 3 etape : pe faza. specificandu-se eventualele remedieri necesare.00 m sunt de maximum 2 cm Latimea straturilor de baza si de fundatie se verifica conform STAS 2900-79 si STAS 1598-78.0. Receptia finala se executa o data pentru toata lucrarea. la distante de maxim 200 m. cate 2 pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru verificarea calitatii imbracamintii. se efectueaza in laboratoare de specialitate. latimi. • denivelarile admisibile in profil longotudinal ale suprafetei straturilor de fundatie sub dreptarul de 3. 25% din volumul materialului de cilindrat. calitatea materialelor folosite. g. pentru a corespunde datelor si abaterilor limita.. Verificarea elementelor geometrice consta din verificarea suprafetei straturilor de fundatie in profil transversal si longitudinal.5 cm mai mari decat cele admise prntru imbracaminte. Grosimile straturilor de fundatie trebuie sa corespunda prevederilor proiectului de executie Verificarea grosimii straturilor de fundatie se face prin sondaje cel putin unul la 200 m iar al straturilor de baza din macadam minim unul la 200 m.17. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Cantitatea de apă necesară cilindrării este de 20.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Verificarea executiei consta in respectarea proceselor tehnologice prevazute in proiect si caietele de sarcini Straturile de fundatie din balast trebuie compactate pana la realizarea unui grad de compactare de minimum 98 % din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in cel putin 93 % din punctele de masurare si de minimum95 % in toate punctele de masurare Verificarile se fac in cel putin un punct la 250 m lungime de banda de drum.17. preliminara si finala Receptia se efectueaza la terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea stratului urmator Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor tehnologice aplicate in executie. la aprecierea comisiei se poate face prin sondaje. iar determinarile ce nu pot fi facute de acestea. dupa cum urmeaza : • denivelarile admisibile in profil transversal al straturilor de fundatie sunt cu + .5 Verificarea calitatii lucrarilor Calitatea materialelor utilizate se face in laboratorul de santier sau la laboratorul central al antreprizei. grosimi. Se incheie proces verbal de receptie conform reglemntarilor in vigoare.

Cap. aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu ordinul nr. publicat în Monitorul Oficial al României. însuşit şi consemnat în scris. Partea Inr. cu ordinul nr. 32/1968 şi HG nr. • Instructajul periodic se face la locul de muncă cel puţin o dată pe lună de conducătorul locului de muncă.18 MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR In scopul executam lucrărilor de construcţii in condiţii de siguranţa şi igiena a muncii precum şi de prevenire a incendiilor se fac următoarele recomandări obligatorii. 14 . publicat în Buletinul Construcţiilor nr. controlează şi conduc procesele de muncă.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 5-8 din anul 1993) precum şi cu legea nr. Judet Valcea SC CivilCAD SRL g.1993. Pentru instructajul de protecţie şi igiena muncii se vor avea în vedere cel puţin capitolele: Cap. 1233/D 1980. după care angajatul este admis să lucreze. cu Ordinul Nr. 96/78.Mijloace individuale de protecţie. Atât pentru prevenirea cât şi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe şantierele unde se execută lucrări de terasamente se vor respecta prevederile specifice ale normelor în vigoare. aprobate de Ministerul muncii şi Protecţiei Sociale prin ordinul Nr. Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi. 51/1992 privind normele de pază"contra incendiilor Se atrage atenţia în mod deosebit asupra respectării prevederilor Următoarelor reglementari: • Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă ale localităţilor şi pentru nevoi tehnologice şi Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate.A. la locul de muncă şi periodic) se vor consemna în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj. utilajele. Antreprenorul este obligat să instruiască angajaţii săi la locul de muncă şi să ţină seama de calificarea profesională şi de modul cum fiecare muncitor poate să-şi însuşească noţiunile din instructajul făcut. 11/1996. 357/1995.Ţ. C. maistru. Ind. Obligaţia efectuării instructajului o au cei ce organizează. dându-se exemple concrete. trânsportulf depozitarea şi folosirea clorului lichefiat şi gazos. chiar dacă este aceiaşi unitate.Dispozitive de securitate a muncii. sculele şi uneltele la locul de muncă unde este repartizat. La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile diri „Normele republicane de protecţia muncii".03. Ori de câte ori un angajat este mutat de la un loc de muncă la altul i se va face instructajul la noul loc de muncă. 9/N/15. aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr: 34/1975 şi 60/1975 şi „Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj" aprobate de M. 42/78 şi de către Ministerul Sănătăţii prin ordinul Nr.LP. Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul de protecţie a muncii şi prevenirea incendiilor. în conformitate cu „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii" (conform cu HG nr. şef de echipă) durata fiind de cel puţin 8 ore cu verificarea şefului ierarhic superior. celui care a făcut instructajul. fie pentru dezgheţarea pământului fie pentru încălzirea muncitorilor. 795/1992 şi aprobat de M. 15 . Proiect Tehnic Pag 197 / 229 . deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da naştere la surparea pereţilor şi la accidente grave. făcut. Instructajul se va efectua în trei etape: • Instructajul introductiv general (8 ore până la 2 zile cu verificări în fişa de instructaj): • Instructajul la locul de muncă efectuat de către conducătorul locului de muncă (inginer. • Norme unice privind protecţia muncii la producerea. încât să poată folosi fără pericol instalaţiile. insistând în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului. Instructajele angajaţilor (introductiv general.

205. 1997 Înlocuieşte Proiect Tehnic Pag 198 / 229 . Conform catalogului de dispozitive şi elemente tipizate pentru protecţia muncii la lucrările de construcţii montaj editate de M. . 27. h) STANDARDELE. • Subgrupa VIII .încărcarea. 2.T.1999 M. 304. 31 Cap.P. Ind. 122. 404.Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări electrice de joasă şi înaltă tensiune (simbol nr.107).1. 210.Instalaţii şi maşini de ridicat. 1. 212. Subliniem necesitatea acordării unei atenţii deosebite cap. Se va acorda o atenţie deosebită la prelucrarea NPCI 1974 şi a instrucţiunilor de prevenire şi combatere a incendiilor precum şi lucrărilor de sudură având în vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de muncă cu materiale inflamabile (reziduuri petroliere. .L.Semne convenţionale. 38 .Terasamente.Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de sudură (simbol nr. 303. 18 Cap.L. . . 7088/1975. 206. 33 Cap.A. NORMATIVELE ŞI ALTE PRESCRIPŢII LEGALE h. 1/N/18. 17 Cap.03.1 APA SI CANALIZARE h. 32 Cap.. 213. Se atrage atenţia că prevederile din prezentele măsuri nu au caracter limitativ.01. Din Regulamentul aprobat cu Ordinul M.T. executate din elemente combustibile). . 402. indicatoare de securitate (simbol nr. fără accidente sau incendii. în sensul că Antreprenorul.L. proiect IPCT nr. 19. . 403.Montarea prefabricatelor şi a utilajelor tehnologice.Turnarea betoanelor. construcţii de gradul IV şi V rezistenţă la foc. 209. 22 Cap. 701. Antreprenorul va folosi dispozitivele indicate în acest catalog şi anume: • Subgrupa I . • Subgrupa VII .T. 201.Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări de săpătură (simbol catalog nr. 216). 307). 702). 406. 203.1993.Alimentare cu apă şi canalizare.L Nr. 207.P.Electrosecuritatea. 306.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Antreprenorul va prelucra cu angajaţii săi măsurile enumerate mai sus împreună cu alte măsuri pe care le găseşte necesar a fi luate în vederea asigurării executării lucrărilor în bune condiţii de calitate. 14.Sudura. Indicativ SC 0031999 I 9/11996 Titlu Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare Ordin de aprobare M. 108.Dispozitive de protecţie a muncii la confecţionarea prefabricatelor din beton armat şi beton precomprimat (simbol nr. • Subgrupa II . 69/N/25.P. 802). 405. . 18. evitării accidentelor şi prevenirii incendiilor. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Cap. în plus. 407). . 301.03.9/N/15. • Subgrupa IV . descărcarea şi depozitarea materialelor.A. va trebui să ţină seama de prevederile tuturor instrucţiunilor şi legilor în vigoare şi să ia măsurile pe care le va considera necesare în vederea asigurării securităţii muncii. 801. 401.C. 33 şi 38.Schele. • Subgrupa III .Dispozitive de protecţie a muncii pentru lucrări la înălţime (simbol nr. eşafodaje şi scări. 19 Cap.1 Lucrări de Apa si Canalizare Nr. 27 Cap.

M.L.T.T.04.T.L.. 17/N/16.T.2002 Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de I. 14.1975 negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din M.2003 III a: Staţii de epurare de capacitate mică (5<Q.P.C.C.2001 Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea M.A.2002 Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu M.P. 86/N/05.11.T.C.P.T.P. 21.P.P.04..1999 Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de M.T.L. NP 0361999 GP 0712002 GP 0742002 PC 0212001 I 44-1993 P 662001 GE 0462002 GP 0872003 NP 0912003 NP 0321999 NP 0882003 NP 0892003 SC 0021998 NTPA 001-2002 22. GT 0181997 I 22-1999 6.T.10.P.T.A.S.2002 Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de M.P. 20.T. Reţele plane ramificate 1616/02. a apelor uzate orăşeneşti. 5 l/s) Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă.C.C. 11. laţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a 640/23.1988 terţiară Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare M.A. treapta de epurare 34/27.P. 13. 438/22.P. de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din 11214/N/06.C.L. instalaţiilor sanitareîn vederea reducerii pierderilor şi 13/N/09.T.C.L.A. treptele de epurarea me.L. Judet Valcea Nr. epurare a apelor uzate orăşeneşti. 8.M. 18. ţionare şi comportării în exploatare a grupurilor de 136/N/10. Ordin de aprobare M.A. laţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării 646/23/10/2003 sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului Normativ pentru proiectarea construcíilor şi insta. 5.09.P.06.2003 II a: Treapta biologică Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi insta.1999 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu H.G.1993 risipei de apă Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor M. laţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a 639/23.10.T.1999 : Treapta mecanică Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi insta.L.10. şprinklere.T.T.L.C. 10.10. 3.T.M.. 50 l/s) şi foarte mică (Q.11.12.T.L.L.T. 23.L.L.04. dezinfectare a apei 1411/26. P 281984 P 28/21988 NP 0281998 I 30-1975 7.94 SC CivilCAD SRL Înlocuieşte I 9–1982 4.1984 canică şi biologică şi linia de prelucrare şi valorificare a nămolurilor Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de I.L.09.M.T.. 16.03.05.T.C.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.P.1999 canalizare ale localităţilor Modificări şi completări M.D.T.M. laţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti -Partea I 60/N/25. M.A.D.2001 mediul rural Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru M. 1997 pompare echipate cu recipienţi de hidrofor Normativ pentru proiectarea şi executarea conducte.L.09.L. deversare în reţelele de canalizare 1454/03. localităţile urbane 77/N/05.P. gaze naturale şi energie termică 25/N/7.P.P.A.A.T. nr.L.T.03.G.08. localităţi mici (Q<5 l/s) 1410/26. a apei 78/N/13.C. 9.L. şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor 105/05.A.P.M. lor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi 23/N/07.P.L. apei în vederea potabilizării 647/23.2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi insta.L.1998 Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec I. 188/2002 poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la I 22–1984 P 66–2000 Proiect Tehnic Pag 199 / 229 .A. Indicativ I 9-1994 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Modificări I 9 . 19.10. 17. 12.L.C. 1994 M. 15.33/19.T.10.2002 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea M.04.1996 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de func.

D.1999 I.1988 I.C. 28.03 I.09.C.C.P. 78/10. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: Treapta de epurare avansată a apelor uzate NORMATIVE CONEXE Normativ pentru proiectarea. executarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă din tuburi din azbociment Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea filtrelor de nisip cu nivel liber Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din policlorură de vinil (pvc) neplastifiată Specificaţie tehnica privind certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare SC CivilCAD SRL Ordin de aprobare H. 3.C.11.P.D.D.C.A.D.C.06. nr.P.C. 900/25. Indicativ NTPA 002-2002 NTPA 011-2002 GE 0522004 GP 1062004 NP 1072004 NP 0031996 I 8-1978 P 841988 I 1-1978 Titlu evacuarea în receptorii naturali Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor Norme tehnice privind colectarea.T.C. Indicativ C 56-2002 C 26-1985 I 27-1982 Titlu Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Instrucţiuni tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor la conducte tehnologice Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile industriale şi agricole Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate. 106/1.C.P. 30. 8.A. 161/2005 O.12.P. 19/17.C.D.L. 27.T.1999 M.1979 M. 32.C.C. 6.M.04. 26.02.C.T.C. 81/N/05.G. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile Ghid de proiectare. nr.C.C.P.L.C.T.T.10. C 54-1981 P 130-1999 C 150-1999 7.C. 25.06. Judet Valcea Nr. 31.G.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.1985 I.2 Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţi Nr 1.M.C.M.C. 33.T.C. C 200-1981 I.P.T. 163/2005 Înlocuieşte NTPA 0021997 29.09.C.T. 270/08.P.D.1987 I. I 8-1967 P 84-1980 I 1-1972 ST 0181997 h. 188/2002 H.P.08.D.1988 I.1988 C 54-1976 P 130-1997 C 150-1984 Înlocuieşte C 56-1985 C 26-1972 C 30-1967 C 129-1971 4. 57/N/18.C. 11/22.04. 56/28. 38/08.C.T. 2.1. C 180-1988 C 181-1988 C 180-1976 C 181-1976 9.1982 I. din punct de vedere al comportării la solicitări statice Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda Ordin de aprobare M.T.P. 162/22. 24.C.1981 Pag 200 / 229 Proiect Tehnic . 188/2002 O.C.C. 5. 164/2005 O.D.C.

C.T.1991 17 C 244-1993 M.12.D.1993 18 C 247-1993 h.T.2.L. 21/N/27.C.05.12. beton 46/28.C.D.P. conform STAS 13361980 a construcţiilor civile şi industriale Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Instrucţiuni tehnice privind verificările abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate Instrucţiuni tehnice pivind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice Ordin de aprobare I.S. 97/11. C 281983 P 59- Instructiuni tehnice pentru sudarea armãturilor de otel . 2.D.C.P.T.10.1985 14 C 222-1985 I.C.C.C.1993 M.D.C.1999 3. 57/01.C.C. Judet Valcea Nr 10 Indicativ C 204-1980 Titlu carotajului sonic Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii Instrucţiuni tehnice privind încercarea în situ prin încărcări statice.C.C.C. 44/30.C.944/14.C.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 33/14. 17/N/14. 20/N/12.06.I.C.11.L.11.T.L.C.C.G.1985 15 C 231-1989 I. Indicativ ST 0092005 NE 0121999 Titlu Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă Ordin de aprobare M.P.P.D.1983 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea I.C.1989 16 C 236-1991 M.C.1981 12 13 C 214-1983 C 220-1985 I. beton armat si beton precomprimat 59/N/24.C.07.C.1980 SC CivilCAD SRL Înlocuieşte 11 C 205-1981 I.2 CONSTRUCTII h. 31/21.P.P.C. 68/30.T.P.D.P.D.A.05.T. 1.06.2005 Înlocuieste ST 0091996 C 140– 1986 C 21–1985 C 206– 1985 C 28–1976 P 59–1980 Pag 201 / 229 Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton.A.C.A.07. Proiect Tehnic .1 Betoane Nr.C. M.L.A.P.P.P.1983 I.C. şi I.I.P. 4.08. 1.D.

09.T. performantã pentru ancorarea în beton cu sisteme 1620/02.2003 Ghid privind stabilirea criteriilor de performantã si a M.12.C.C.P.T.12.L.D.P.L.1223/06. 6.P.L.C. precomprimare a structurilor din beton armat si din 307/16. 52/30.1985 Înlocuieste C 122– 1981 C 130– 1971 revizuire P 134/11993 C 155– 1981 C 156– 1972 C 212– 1983 10.09.2002 Specificatie tehnicã privind cerintele si criteriile de M. armatura rigida 61/N/25.2003 zidãrie NORMATIVE CONEXE Normativ pentru folosirea aditivilor la prepararea be.03.L.T. Procedee.C. toanelor si mortarelor 116/10.P.1975 Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea be. beton armat si beton precomprimat 451/26.01. 5.S.C. 1993 Ghid pentru determinarea experimentalã in situ si în M. 2/N/21.2001 structurilor din beton armat-proiectare si executie Normativ de proiectare a elementelor compuse din M. 52/09. 18.1979 M. 24/N/01. 24.09.P.07.T.A.11. compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre 603/21.08.L.09.10.A.11.2001 betonului. 9. 25.A.L.P.T. toanelor de clasa Bc 60 . 20.11.C.L.01.P.T.T.T. 19.P.L.T.L. cate din beton.D.T. 23.L.P.D.D.P.1989 I.C. 8.C.C.C.12.12.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.L.M. 302/16. 48/22.C.P.L. M. 11. 14. 16. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la de.C. 26.C.L.C.L.P.1993 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu M.C. 7. Judet Valcea Nr.L. rãsini sintetice la lucrãrile consolidare a elementelor si 1621/02.T.T.2001 mecanice si metode de încercare Specificatie tehnicã privind ancorarea armãturilor cu M. 15.P.03.12.09.A.P.C.2003 metalice Ghid privind proiectarea si executia consolidãrii prin M.1999 C 8-61 Proiect Tehnic Pag 202 / 229 .Bc 80 3/N/21. 51/30.C.10. 56/01.04.M.1999 Ghid de proiectare si exemple de calcul pentru structuri M. 13.C.T.D.L.I. 22.P.1986 I.M.D. beton armat si beton precomprimat.G. 21.P. instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip SC CivilCAD SRL Ordin de aprobare 49/09. 17.C.1989 I.2001 tente din beton armat Cod de practicã pentru executia elementelor prefabri.T.A. laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a 1224/06. din beton armat cu armatura rigida 62/N/25.C.C.1987 I.08.2003 I.1989 I. terminarea parametrilor de armare a elementelor exis.P. 12.T. 1993 M.C.T. 47/30. Indicativ 1986 C 1221989 C 1301978 P 1342003 C 1551989 C 1561989 C 2121987 C 2211985 C 2371992 C 2481993 GE 0392001 GE 0402001 NE 0132002 ST 0432001 ST 0422001 NP 0932003 GP 0812003 GP 0752002 GP 0802003 C 8-1975 C 2381992 NP 0331999 GP 0421999 Titlu armãrii cu plase sudate a elementelor de beton Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrãrilor de constructii din beton aparent cu parament natural Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablã cutatã-beton Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare Îndrumãtor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 "Elemente prefabricate de beton.L. betoane de vârste diferite si a conectorilor pentru lucrãri 871/19.T.T.T.C.2003 de cãmãsuieli si suprabetonãri Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici M. din elemente prefabricate din beton în zone rurale 306/16.

C.C.T 32/N/25.P.P.1996 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea I.04. 4. structurali de beton armat 30/N/10.social.C. 8.C. Cladiri autoadaptabile la solicitari seismice Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic local pentru localitati urbane Calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seimice( completare la normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte.C. disipatori) a cladirilor Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismica pasiva. 10.C.C.10. 10.culturale si industriale.T.L. 1711/2006 proiectare pentru clădiri Instructiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat partial. GP 101-2004 MP 036-2004 MP 026-2004 NE 019-2003 M.T. 19.C.D.L. P 133-2004 P 133/1-1994 P 133/0-1994 NP 055-2001 P 133-1996 M. Judet Valcea SC CivilCAD SRL h.T.C. 11.04. 20.T 738/19.la capitolul IX.T.1997 M.P.P.C.C.P100-92. Indicativ CR 6-2006 IM 003-1996 NP 007-1997 NP 033-1999 GP 042-1999 P 73-1978 Titlu Cod de proiectare pentru structuri din zidărie Ordin de aprobare M.2004 M.T.L.D.P.C.T. constructiva a structurilor compuse beton-otel Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti M. 15.10.T.1994 M. 3.A. 5. 1712/2006 M.1999 M.C.2004 M. 93/19.C.C. 18. 62/N/25.L.10. 58/N/15.C.C.C.P.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 14.A.2003 Proiect Tehnic Pag 203 / 229 .P.1984 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea I.10.2.T.2002 17.11.A.T.1983 I. agrozootehnice si industriale –indicativ P100-92 Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritoriale Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismica pasiva (reazeme.08.03.09. social/culturale.09. 736/19.C.05.01.L.C.1996 M.2004 M. 1/N/13.P.1978 Inlocuieste P 2-1985 7.L.C.T.P.T.P.D.C.D.2 Calculul Constructiilor si Elementelor de Constructie Nr.P.T. 178/2005 P 98–1974 P 85–1982 P 100-1992 P 100-12004 P 103–1976 12. 1.1982 I.T.D.T. 6.1999 I.04.C. 150/30.A. P 83-1981 P 85-1996 P 94-1977 P 100-1/2006 P 103-1982 Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portanta Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida (BAR) Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida (BAR) Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide Imbunatatiri la P 73 – 78 I.T.T.83 Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P133-96) Normativ tehnic republican privind repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat Normativ de clasificare si caracteristici geometrice a cosurilor industriale glisate Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte.P.10.L. folosind armaturi pretensionate si nepretensionate complementare Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea si exploatarea cailor de rulare pe grinzi din beton armat si beton precomprimat Modificari la P 119 .1977 fibre de sticla Cod de proiectare seismică prevederi de M.L.T.C. 88/27. elementelor de constructii din poliesteri armati cu 21/30.T.L. 32/N/25. 2.C. 782/28.P.P.A.1985 M.08. P 119-1983 13.P. 16. 10. referitor la I.T.D.C.04. 783/22. 304/16.1994 M.T. 61/N/25.C.D.07.A.A.C. 9.

T.01.L. Indicativ NE 0011996 P 7.A.1997 Specificatie tehnicã privind refacerea prin obturare si M. intretinerea si utilitarea bancii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzand inregistrari ale miscarilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.L.03. Judet Valcea Nr.culturale si industriale Proiect Tehnic Pag 204 / 229 .2. 1. Bazele proiectării structurilor în construcţii Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat Cod de proiectare.A.L. 3. 26.03.T.C.C.C. 60/N/11.T.T seismice în cazul fundãrii directe. social .A.T.1997 Înlocuieste P 70-1979 P7-1992 C 29– 1977 P 10-1986 C 2391992 M. 11/N/12. Indicativ C 11-1974 C 41-1986 C 162-1973 Titlu Ordin de aprobare Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si folosirea în M. 1. 165/2005 25.C.T.T. GT 053-2004 GT 054-2004 24.C. constructii a panourilor din placaj pentru cofraje 125/19.L.T. 29.T. 803/28.P.T.2000 M. prin procedee mecanice.1974 Înlocuieste C 11-62 C 32-63 C 39-63 C 41-1976 h.2. 4.P. Compactare cu maiul f.C.T. executarea si folosirea cofrajelor glisante Normativ privind alcãtuirea.T.P.03.T. Acţiunea vântului.1997 constructii de locuinte.177/2004 M.2000 NE 0081997 NP 1122004 GP 0141997 ST 0151997 Titlu Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pãmânturi cu umflãturi si contractii mari Normativ privind fundarea constructiilor pe pãmânturi sensibile la umezire (proiectare executie. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.T.04.C.1996 M.03.P.1-2005 NP 082-2004 P 85–1996 h.04. 2.T.3 Cofraje Nr.04.02. Calculul terenului de fundare la actiuni M.11. 28. 805/28. 8/N/4. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor Cod de proiectare. Indicativ ME 003-1999 Titlu constructiile din lemn Manual privind investigarea de urgenta postseism si stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS. CR 1-1-3-2005 CR 0-2005 CR 2-1-1.C.L.1974 Normativ pentru alcãtuirea.T.greu – caiet VIII Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă Ordin de aprobare M.C.230/2005 M.T.G.C.T.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 2.98 la conditiile seismice ale Romanieisi la necesitatile ingineresti Ghid privind constituirea.2003 Inlocuieste 22.S.02.T. 5.4 Fundatii Nr.C.P. GT 055-2004 M.2003 M. 6.A.12. 23. 1.1999 M.C.T.P.A.228/2005 M.1986 I.2003 M. SC CivilCAD SRL Ordin de aprobare M.09. 3. 3/06. exploatare) Normativ privind îmbunãtãtirea terenurilor de fundare slabe.C. 21. intretinerea si utilitarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor puternice obtinute pecladiri instrumentateseismic in reteaua seismica nationala Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Cod de proiectare. 27.T.D.T. 26/13. etansare a contactului tereninfrastructurã pentru 54/N/11. 2. 333/N/8. 1986 si 1990 obtinute in reteaua seismica nationala Ghid privind constituirea.T. 804/28.Ind.T. 2.2006 M.C.P. executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereti din beton monolit la clãdiri I.A. 58/N/11. 26/4.L. 275/2005 Ghid de proiectare.

2006 M. 83/06. 8. vibropenetrare Instructiuni tehnice pentru folosirea pãmânturilor stabilizate la lucrãrile de fundatii Instructiuni pentru completarea formularului de evidentã a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS1242/1 – 1989 Instructiuni tehnice pentru elemente de fundatii din beton cu adaos de cenusã de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivitãti naturale si industriale Îndrumãtor de proiectare si executie a gropilor stantate pentru fundatii Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitãri seismice Ghid privind execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea îndrumătorului tehnic C 245-1993) Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea. 10.G.2002 M.09.D.C.T.C.T.12.C.C. 3/N/11.2002 M.T.L.L.C. execuţia şi recepţia pereţilor îngropaţi Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii NORMATIVE CONEXE Normativ privind proiectarea si executarea pilotilor Franki 25. stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.03. C 252-1994 NP 0452000 NP 0752002 NP 0742002 GE 0442001 NP 1132004 NP 1202006 GP 0932006 NP 0742007 C 166-1973 P 70-1979 P 106-1985 C 2271988 Normativ privind proiectarea. 363/2005 I.T. 183/29. 14.T. 264/N/02. prin metode topografice Normativ privind proiectarea şl execuţia ancorajelor în teren Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrãrii cu con.1989 M.C.C.C. 13.12.03.P.08.C.D.C.09. 30.D. 172/2005 M.05. social culturale si industriale.2001 M. 7.L.L.1986 I. I. 28.T. Judet Valcea Nr.C. Indicativ GE 0261997 GE 0291997 C 61-1974 NP 1142004 C 159-1989 Titlu Ghid pentru executia compactãrii în plan orizontal si înclinat a terasamentelor Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii Instructiuni tehnice pentru determinarea tasãrii constructiilor de locuinte.S. 27. 11.D.S. 21.T.09.G.L.C.C. 26.P. 279/2005 M.01.A.1989 I.L.1997 M. SC CivilCAD SRL Ordin de aprobare M.A.L. 9. 23.T.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.I.C.P. receptionarea lucrãrilor de îmbunãtãtire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunãtãtirii cu materiale locale de aport pe cale dinamicã Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea si receptionarea lucrãrilor de fundatii pe piloti scurti executati pe loc prin vibropresare Normativ privind încercarea în teren a pilotilor de probã si a pilotilor din fundatii Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrãrile de constructii Normativ privind principiile.1997 I.T. 22.L. P 70-1973 P 106- Proiect Tehnic Pag 205 / 229 .A.C.P. 1219/06. constructiilor fundate pe pamânturi cu umflari si contractii 10/29. 24. exigentele si metodele cercetãrii geotehnice a terenului de fundare Ghid pentru sistematizarea.11.T.1993 M.03.P. 1228/03. 4/N/11.A.A.05.P. C 196-1986 C 213-1983 C 215-1988 C 230-1989 C 241-1992 GP 1132004 C 251-1994 P 1091980 C 1591973 si C176– 1975 C 196– 1979 C 215– 1983 C 2451993 19.1979 mari (PUCM) Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea bare. 1216/29.1994 M.P.P. 55/N/11. 18.L.T.P.C.C.T.02.C.P.T 59/N/11.09.C. 1730/09.L. 16. 30/03.D.T.04.C.T.12.C.1994 M.C.T.A.C.P.P. penetrare staticã penetrare dinamicã.D.D.T.1974 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea I. 42/18. 19/08. 1764/03.1983 I. 29.P.P.1974 M.L.10.C. 8/N/12.1988 I.L.C.C.C.T.P.P. 17. 26/28.2006 Înlocuieste C 160– 1975 12. 15. 58/16.02.2000 M.T.C. 20.

06.10.L.1997 Specificatie tehnica. 1.C. 31. P 122-1989 P 123-1989 C 125-2005 C 142-1985 C 216-1983 C 233-1990 P 122–1983 P 123–1981 C 125-1987 C 142–1979 NP 36–1982 NP 52–1988 Pag 206 / 229 Proiect Tehnic . 49/08.11. 62/N/17.L.P.P.03.C.C.T.5 Geodezie Nr.C. executarea sãlilor de auditie publicã din 50/30.L.P.12. mãsurilor de izolare fonicã la clãdiri civile 49/30.2.M.C.C.N Cad.L.completãri la P 121-1989 M.12. 2.04. prin penetrare dinamică cu con 57/16. 3.T.A.T. minarea prin masuratori a tasarii constructiilor 57/N/11.04. 2.P. Indicativ C 83-1975 Titlu Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati Ordin de aprobare I.L. măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor 195/2005 acustice în clădiri Instructiuni tehnice pentru executarea si I.06.P. 1. receptionarea termoizolatiilor la elemente de 9/04.T.1997 Metodologie privind executarea lucrarilor de intro.1989 punct de vedere acustic Normativ privind proiectarea şi execuţia M.Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de vedere acustic Ghid pentru refacerea etanseitãtii rosturilor la clãdirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Normativ pentru proiectarea si executarea lucrãrilor de izolatii termice la clãdiri Ordin de aprobare M.T.L. 32.N ducere a cadastrului imobiliar in localitati Cad.C107/2.C.2005 elementelor de construcţie ale clădirilor Instructiuni tehnice pentru proiectarea si I.D.C.C.L.C.C.1989 si antivibrativã la clãdiri industriale Modificãri. Judet Valcea Nr.T.P.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.1997 C 107-1982 C107/1. 7.C. si cartografie 90/N02.02.1984 si bazinelor Instructiuni tehnice pentru izolarea termicã M.02.P.C.T.2002 Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare I.L.D. executarea mãsurilor de protectie acusticã 15/24.L. 9.T. C107/5 P 121–1983 Înlocuieste P 116–1987 M.T Of.C. 1572/15.P.06. Indicativ GT 0352002 C 176-1984 Titlu SC CivilCAD SRL Înlocuieste 1979 C 1761975 Ordin de aprobare telor pentru fundarea constructiilor 5/14.M.03.1984 h.D. 11.L. 4.P.03.03.T. Criterii si metode pentru deter. si cartografie 90/N02.2.P.P. 4.C.T. taţiilor geotehnice pentru construcţii 837/06.C.1989 social-culturale si tehnico-administrative Instructiuni tehnice privind proiectarea si I.12.C.C. 6. 7/N/12.D.C.P.05.A.P. 5. 10.A.1997. C107/3.D.1997.T.1975 M. 22/N/03.C107/4. 911CP/02.L.L.T.P.A. pvc la hidroizolarea constructiilor subterane 20/28.1993 Instructiuni tehnice pentru proiectarea I.1996 M.C. Normativ privind calculul termotehnic al 2055/29.A.D.06.1997 Înlocuieste C 83-68 3.A.M.C. Indicativ GP 001-1996 GE 025-1997 C 107/0-2002 C107-2005 P 121-1989 Titlu Protectia la zgomot.6 Izolatii Nr. ST 016-1997 C 61-75 h. 911CP/02.2002 M.1985 instalatii Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din I.P.C.P.06.1985 Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documen.C.D. Of. 8.

P.T. 16.L. 177/2005 M. 1570/15.T.P. 331/N/8.P.L.C. 21. 23. 1574/15.P.2000 M.L.L.2003 I.10.10. NP 040-2002 PCC 016-2000 GP 058–2000 C 107/6-2002 C 107/7-2002 GT 039-2002 GT 040-2002 M.10.L.L.A.P. 1578/15.L. 334/N/8.2002 M.12. 19.04. 12. 17.1987 M.12. 18. 25/27.T.L.04.L. 605/21.P. 1573/15.A.L.L.T.10.T.P. 22.2002 M.09.C.T.C.10.L. 25.L.P.L.L.T.2003 M.07.T. 1569/15. 1063/30.T.C.10.P.10. Judet Valcea Nr.2002 M.10.1986 C 246–1993 NP 200-1989 20.P.P. 30. 40/21.1990 M. 1580/15.12. 607/21.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.2000 M.1991 SC CivilCAD SRL Înlocuieste NP 44–1986 13 14.L.10.C. necirculabile Normativ privind proiectarea.L.L. 11/N/18.10. în vederea reabilitãrii termice Ghid de proiectare. 1579/15.L.T. executia si exploatarea hidroizolatiilor la clãdiri Procedurã privind tehnologia pentru reabilitarea termicã a clãdirilor folosind plãci din materiale termoizolante Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termicã la clãdirile de locuit Normativ general privind calculul transferului de masã(umiditate) prin elemente de constructie Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89) Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitãtile functionale ale clãdirilor existente Ghid de evaluare a gradului de izolare termicã a elementelor de constructie la clãdiri existente.T. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor NORMATIVE CONEXE Norme tehnice pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor de locuit şi socialOrdin de aprobare 1/N/10.A. 15.2002 M.2002 M.T.2002 M.L.T.P.T.C.T.P.2002 M.T. 1571/15. 28.P. GP 072-2002 GP 070-2002 GE 047-2002 MP 022-2002 GT 043-2002 GT 044-2002 26.2002 M.T. executie si exploatare a protectiilor anticorosive pentru rezervoare din otel îngropate Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor în constructii Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselorpentru constructii Ghid privind îmbunãtãtirea calitãtilor termoizolatoare ale ferestrelor la clãdirile civile existente Metodologie privind determinarea permeabilitãtii la apã a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii Ghid privind proiectarea.2002 M. 1577/15. executie si exploatare a protectiilor anticorosive pentru constructii hidrotehnice Ghid de proiectare.L.2002 M.T.P.D.L.C.P.L. 29.D.L.L. 1732/2006 I.L.T.L.C.08. Indicativ C 234-1991 Titlu cu produse textile netesute a conductelor si aparatelor din instalatii termice Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificatã din PVC plastifiat la acoperisurile clãdirilor industriale si agrozootehnice.P. NP 064-2002 C234-1991 27. C 163-1987 NE 031-2004 NP 121-2006 C 224-1986 C 163–1973 NP 40-1984 Pag 207 / 229 Proiect Tehnic . 24.

C.1977 Instructiuni tehnice pentru executarea I.04.11.1995 I.1985 CAIET I: Prevederi generale privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice CAIET II: Compactarea terenurilor cu maiul greu CAIET III: Compactarea de adâncime cu coloane de pamânt CAIET IV: Îmbunatatirea cu coloane din balast.P.1996 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor I.C.P.10.T. 33. 1.P. nisip. 2.D.C.1986 ceramice smãltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si M.C.C.VI) 20/11. Indicativ NE 001-1996 C 4-1977 C 6-1986 C 70-1986 C 202-1980 C 223-1986 Titlu Ordin de aprobare Normativ privind executarea tencuielilor um. pardoselilor clãdirilor civile 1575/15. placajelor din plãci de faiantã majolicã si plãci 7/11. 4.P.1984 M.A.D. 8. ceramice exterioare aplicate la clãdiri 604/21.03.D.L.12. slabe prin procedee mecanice (caietele I.C.. 6.2. 131/05.C.11.8 Terasamente Nr.L.C.D. Indicativ GE 0281997 C 29-1985 Ordin de aprobare Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si M.C. 1.2002 Ghid de proiectare si executie a placajelor M.C. 2.D.L.1986 C 217-1983 C 246-1993 GP 065-2001 Titlu culturale cu diferite materiale granulare în vrac Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcţii Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folii din PVC la acoperişuri Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolaţia acoperişurilor Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton Ordin de aprobare I.1980 C 168– 1974 Pag 208 / 229 Proiect Tehnic .P. 3.11.P.L. Indicativ C 112 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.11. placajelor interioare cu plãci emailate sau 54/20..C. 34.P. P 1251984 P 1341995 C 1681980 Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare I. 32.C.04.P.T.T.1997 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare I.L.05. Judet Valcea Nr. piatra sparta si alte materiale locale executate prin vibrare sau batere CAIET V: Îmbunatatirea terenurilor cu vibromaiul CAIET VI: Compactare prin vibroîntepare Titlu Inlocuieste partial C 29–1977 partial C 29–1977 3.C.C.P. jelor exterioare din plãci de argilã arsã 101/18.C.04.P.L. 5.D.C.P.M.P.1980 Instructiuni tehnice privind executarea I. placajelor din faiantã majolicã si plãci 55/20.. 91/17.P. 5. 82/05.A.04. vertical 56/N/11. ede groase si subtiri 23/N/03.T.2.L.01.C.T.A.P. 15/N/22.C. GT 041-2002 GP 073-2002 C 202–1980 h. 36/12.C.1986 melaminate din fibre de lemn Instructiuni tehnice pentru executarea placa.C. 4.C.D.C.1986 ceramice smãltuite CESAROM Instructiuni tehnice pentru executarea I.D.D.7 Tencuieli Nr.P.C.I.C.12.C.C. 31.T 1/N/20.C.09.1986 SC CivilCAD SRL Înlocuieste M.2003 Înlocuieste C 18-1983 C 3-1976 Caiet VII-IX C 6-1975 C 70-1970 7.L.1993 h.A.

jloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea 45/N/15.G. 10.1997 Ghid privind criterii de alegere a încercǎrilor şi metodelor M.1988 C 54-1976 P 130-1997 C 150-1984 Înlocuieşte C 56-1975 C 26-1972 C 30-1967 C 129-1971 4.C. C 200-1981 I. C 54-1981 P 130-1999 C 150-1999 7.A.C. 56/28.D.C.C. 38/08. C 180-1988 C 181-1988 C 180-1976 C 181-1976 9.A.P.C.07.C.D.1996 lucrarilor de constructii h. 8.L.09.05.09.P.C.1985 I.P.1981 I.I.D. 11/22.C.C pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industri.04.09.1988 ale Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale I.1988 I.04.P.T. 12. 5.06.C.1985 I.06.C.G.P.D.P.2.T.C.L. 57/N/18. prin vibroforare 132/29.02. şi I.I. 9.1999 M.T. 19/17. consolidare a taluzurilor la canale şi diguri 53/N/11.1988 I.P.T.D.C.C.07. 106/1.11.D. 11.L.P. 61/30.C. 31/21.C. toda vibroforarii 58/16.C.1982 I.D.P.S.C. sensibilitǎţii la îngheţ a pǎmânturilor 1204/25.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.C.C.1996 pǎmânturilor Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea M.D.10.A.C.P.12.C.59/30.P.P.C.1984 NORMATIVE CONEXE Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrǎrilor de apǎrare şi M.C.C.D.C.C.D. Indicativ C 56-1985 C 26-1985 I 27-1982 Titlu Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Instrucţiuni tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor la conducte tehnologice Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile industriale şi agricole Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate.C.03.08.P.1979 M. IM 0041996 Indicativ C 1691988 C 1781976 C 2181984 GE 0271997 GT 0011996 Titlu SC CivilCAD SRL Inlocuieste C 169– 1983 Ordin de aprobare Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente I.1981 Pag 209 / 229 Proiect Tehnic .P. 162/22. 6.C.1980 10 C 204-1980 11 C 205-1981 I.D. 78/10.T.C.A.C. Judet Valcea Nr.1989 Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mi.07.P.C.C.C.L.T.02.1976 Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin me. 2.A.C.1987 I.C.P. 6.L.10.C. 8. 97/11. din punct de vedere al comportării la solicitări statice Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii Instrucţiuni tehnice privind încerOrdin de aprobare I.D.C.9 Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii Nr 1. 7.S.P.T.06. 270/08.C. de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale 8/N/05.M.C.P. 3.C.C.D.1999 I. 81/N/05.

P.1993 M.07.D.C.L.1977 Completat cu "Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea I.1991 17 C 244-1993 M. 17/N/14.A.2. Veparom Vepatim şi a vopse. 57/01.C. I 7/1–1994 Pag 210 / 229 Proiect Tehnic . 1989 Înlocuieşte I 20–1994 3.L.T. 33/14.11.P.D. 21/N/27.P.35/3. 1.L.C. 2.T.D.D.02.P.2000 I.C.A. încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni Ordin de aprobare M.P. verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare. conform STAS 13361980 a construcţiilor civile şi industriale Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Instrucţiuni tehnice privind verificările abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate Instrucţiuni tehnice pivind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice Ordin de aprobare SC CivilCAD SRL Înlocuieşte 12 13 C 214-1983 C 220-1985 I.3 INSTALAŢII ELECTRICE Nr.10. 1989 lelor strop” Titlu Inlocuieste C C C C C 143-72 3/61 66-70 96-70 124-72 h. 48/N/30. Judet Valcea Nr Indicativ Titlu carea în situ prin încărcări statice.C.C.D. GP 052-2000 M.A. 20/N/12.P.T.1993 18 C 247-1993 h.05.05.L.12. Indicativ C 3-1976 Ordin de aprobare Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi I.C.04.D.1976 Completare cu caietul VII "Prepararea şi aplicarea I.P.P.C.C.C. vopselelor Dasirom.C.C.C.1983 I.06. vopsitorii 44/23.C.T.06.1985 15 C 231-1989 I.P.A.P. 44/30.C.06. 17/26.C. 1.1989 16 C 236-1991 M. pastei Gipac" 74/17. 68/30.C.P.T.C.C.C.L.G.C.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.D.S.10 Zugrăveli Nr.P.A.12.C.1985 14 C 222-1985 I. Indicativ I 20-2000 I 43-1989 Titlu Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută.

a.L.2002 M.06.2001 M. 2014/18. 938/02. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. executarea. 176/2005 SC CivilCAD SRL 4.T.L.L. 12. I 7/2-2001 NP 061-2002 NP 062-2002 NP-I 7-2002 I 18/1-2001 I 18/2-2002 I 7-1998 I 18-1998 10.2000 M.M.P.L.T.L.L.T. 13.2002 O. 1606/02. şi 1500 V c.L. şi 1500V c.T.P.L.07.T. 939/02. 1617/02.07. 6. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.L.L.T. Judet Valcea de până la 1000 V c.L.07. PE 135-1991 PE 1996 134/2- PE 104-1993 PE 101-1985 PE 107-1995 PE 116-1994 PE 196-84 Proiect Tehnic Pag 211 / 229 . 1055/26.2002 M.11.T. NP 099-2004 11.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri Normativ privind proiectarea. 7.c. 15. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie NORMATIVE CONEXE Instrucţiuni privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţiile electrice de distribuţie de 1-110 kv Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţele electrice cu tensiunea sub 1 kv Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 v Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformatoare cu tensiuni peste 1kv.2002 M.T.L. 16.2001 M.P. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.P.P. şi 1500V c.11. Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice 49/N/30.12. 9.a. 5.a.c.c.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 14. 8.P.

nr. Determinarea punctajului acordat Factorul determinant Nr Denumire Coeficient de unicitate K(n) 1 1 1 1 1 1 Punctajul factorului determinat P(n) 1 2 0 0 1 1 5 D Criteriile asociate Punctaj Punctaj Punctaj P(i) 0 1 1 1 2 1 P(ii) 2 2 0 0 1 1 P(iii) 2 2 0 0 1 2 Importanţa vitală Importanţa social-economică şi culturală Implicarea ecologică Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta) 5 Necesitatea adaptararii la condiţiile locale de teren si de mediu 6 Volumul de muncă şi materiale necesare Punctaj TOTAL CATEGORIA DE IMPORTANTA 1 2 3 4 Proiectant: ing. jud. Valcea” Proprietar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Orlesti .10.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Valcea. Stabilirea categoriei de importanta a constructiei. aprobat prin Ordinul M. 4/1996.L.P.Scundu.1995 publicat în Buletinul Construcţiilor nr. Valcea În conformitate cu HG766/97 şi Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. jud. Alin APOSTOL Proiect Tehnic Pag 212 / 229 . Valcea Adresa constructiei: Comunele Scundu si Orlesti. Judet Valcea SC CivilCAD SRL i) STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI Proiect: “ Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu.A.T. jud. 31/N din 02. Jud.

in maintenanta retelelor. Nu exista evolutii periculoase ale disfunctiilor constructiei pentru retelele de distributie (P=0). P(iii)=(0+0+4)/3=2 importanta social economica si culturala privind marimea comunitatii si a valorii bunurilor este redusa fiind vorba de mediul rural. Nu sunt riscuri care licitarilor) pe durata de utilizare depind de solicitari in utilizare masura in care performantele functionale depind de Evolutia cerintelor in utilizare nu modifica in evolutia cerintelor pe durata de utilizare timp performantele functionale. in comparatie cu mediul urban ponderea alimentarilor cu apa pentru comunitatile rurale este medie pe langa nevoia de hrana. ci numai pentru calitatea apei tratate. Judet Valcea SC CivilCAD SRL Detalierea factorilor determinanti si a criteriilor asociate Nr 1 i Detalii ale Factorilor Determinanti Importanţa vitală oameni implicati direct in cazul unor disfuctii ale constructiei oameni implicati indirect in cazul unei disfunctii ale constructiei caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale constructiei Descriere risc specific constructiei In cazul alimentarilor cu apa fiind vorba de oameni calificati.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. electricitate.cu apa are implicatii reduse din punct de vedere ecologic (P=1) lui construit gradul de influenta nefavorabila asupra mediului Alimentarile cu apa nu au influente nefavorabile natural si construit asupra mediului natural si construit rolul activ in protejarea / refacerea mediului activ si Alimentarile cu apa nu sunt lucrari de protejare / construit refacere a mediului activ si construit Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta) durata de utilizare preconizata Durata preconizata are importanta redusa masura in care performantele alcatuirilor construcEvolutia actiunilor (solicitarilor) nu modifica tive depind de cunoasterea evolutiei actiunilor (soperformantele constructive. nu exista practic nici un risc pentru oamenii implicati in procesul de dezinfectie. alimentarea cu apa fiind deja calculata pentru consumurile de perspectiva Necesitatea adaptararii la condiţiile locale de teren si de mediu masura in care asigurarea solutiilor constructiva este ca orice constructie de infrastructura necesitatea dependenta de conditiile locale de teren si de mediu adaptarii la teren si mediu are o importanta medie masura in care conditiile locale de teren si de mediu Alimentarile cu apa sunt construite paralel cu evolueaza defavorabil in timp infrastructura de drum in intravilanul localitatilor. Necesitatea stingerii incendiilor are o pondere apreciabila (P=4). Riscul de modificare a conditiilor de teren si de mediu este redus masura in care conditiile locale de teren si de mediu Conditiile locale de teren si de mediu determina determina activitati / masuri deosebite pentru exactivitati / masuri reduse pentru exploatare in ploatarea constructiei sensul de mentinere a zonelor de protectie si de mentinere in stare de functionare a constructiilor de captare a apei Volumul de muncă şi materiale necesare 0 2 1 1 1 Pag 213 / 229 Proiect Tehnic . care chiar si netratata are caracteristici bune din punct de vedere al potabilitatii (P=0). care au o pondere mai ridicata Importanta functiilor alimentarii cu apa in dezvoltarea social-economica si culturala are o pondere medie Punctaj 1 0 ii iii 2 2 2 i Importanţa social-economică şi culturală marimea comunitatii care apeleaza la functiunile constructiei si/sau valoarea bunurilor materiale adapostite de constructie ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea respectiva natura si importanta functiilor respective 2 1 ii 2 iii 3 i ii iii 4 i ii iii 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5 i ii iii 6 Implicarea ecologică Mediul natural si construit in cazul alimentarilor masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului natural si a mediu. etc Exista un risc mediu pentru consumatorii alimentarii cu apa in cazul disfunctiilor privind tratarea si transportul apei (imbolnaviri). incalzire.

Judet Valcea Nr i ii Detalii ale Factorilor Determinanti ponderea volumului de munca si de materiale inglobate volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor constructive pe durata de existenta a acesteia activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia SC CivilCAD SRL Punctaj 1 1 iii Descriere risc specific constructiei Fiind vorba de investitii mici ponderea volumului de munca si materiale este redus Activitatile necesare pentru mentinerea performantelor constructive sunt cu caracter redus.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. fiind vorba numai de supraveghere permanenta si si foarte rar interventii pentru maintenanta Activitatile deosebite sunt cu caracter mediu si constau in realizarea probelor periodice privind calitatea apei distribuite 2 Proiect Tehnic Pag 214 / 229 .

Judet Valcea SC CivilCAD SRL Proiect Tehnic Pag 215 / 229 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.

f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3. b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări. completate cu preţuri unitare şi valori. pe obiectiv (formularul F1). Proiect Tehnic Pag 216 / 229 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.1 LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI – SE REGASESC IN VOLUMUL II Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: a) centralizatorul cheltuielilor. pe obiecte (formularul F2). în vederea decontării. e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5). Judet Valcea SC CivilCAD SRL 4 LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI 4. c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3). devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate. inclusiv dotări (formularul F4). NOTĂ: Formularele F1-F5. d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice.).

Cablu de alimentare pompe Diametru pompei trebuie sa faca posibila introducerea ei in put.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.8 [m3/h] .1 CAPTARE.Turatie = ___________ [rpm] .Putere = ___________ [kW] . Nodurile de transmitere radio la distanta a datelor (6 buc la puturi si 1 buc la panoul central). PUTURI FORATE (6 BUC) TEHNICA .pornire directa .1 FISA Q=3 L/S.protectie la supraincalzirea bobinajului .Agrementarea tehnica MLPAT in Romania pentru pompe.POMPA SUBMERSIBILA.Frecventa = ___________ [Hz] . Panoul de automatizare dispecer PLC gateway radio pentru automatizare 6 puturi care se monteaza in containerul de exploatare si Traductorul de Nivel din rezervor trebuie sa fie perfect compatibile si sa poata functiona impreuna.protectie la lipsa faza .protectie la succesiunea incorecta a fazelor .protectie la suprasarcina .protectie la scurtcircuit . Panourile de protectie si automatizare.PANOU DE CONTROL PUT DOTAT CU NOD RADIO 6 buc cu urmatoarele caracteristici : .POMPA SUBMERSIBILA.Curba caracteristica si dimensiuni de gabarit .2 FISE TEHNICE a) FISE TEHNICE .protectie la umiditate in camera statorului .Desene tehnice de executie si detalii de montaj .Tensiune alimentare = ___________ [V] .Nu se accepta varianta tehnologica alternativa fata de alternativele date in prezenta fisa tehnica . SC CivilCAD SRL 1 2 3 OFERTANT Pag 217 / 229 Proiect Tehnic . Alte condiţii cu caracter tehnic : . complet echipata (“la cheie”) cu urmatoarele componente : . Judet Valcea SC CivilCAD SRL 4. crt.protectie la minima si maxima tensiune . H=170 MCA SI PANOU DE Fisa Tehnica .Qp =10.Electrice si automatizari: . Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: . CONTROL PUT DOTAT CU NOD RADIO a.Hp = 170 [mH2O] . .DOTARE CU NOD RADIO pentru automatizarea pompelor de la distanta ATENTIE !!! Pompa submersibila. 0 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producător 3 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: POMPA SUBMERSIBILA.Caiete de sarcini aferente PROIECTANT Verificator. din materiale inoxidabile 6 buc: .Pompa submersibila si Panou de control put dotat cu nod radio Nr.Ofertantul va include in oferta sa in format electronic: .OB.

Alte condiţii cu caracter tehnic : Nu se accepta varianta tehnologica alternativa fata de alternativele date in prezenta fisa tehnica Punerea in opera a produselor din tabla ondulata se face numai pe baza proiectului de montaj.39 .00 .inaltime [m] H = 3.lungime inferioara [m] Li = 11.galvanizare conform: EN ISO 1461:2000 .OB.67 .2 ADUCTIUNI PUTURI – REZERVOR Nu este cazul c) FISE TEHNICE . 0 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producător 3 1 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: Structura din otel flexibil : 1 buc . crt.STRUCTURA DIN OTEL FLEXIBIL Fisa Tehnica .grosime tabla [mm] g = 4.Structura din Otel Flexibil Nr. Dupa fabricare. Judet Valcea Nr. crt.Inclinatie taluz 2:3 . Suruburile sunt realizate conform normei EN ISO 3740:11:1982 + A1:1995.84 .unghi de oblicitate [o] = 90. galvanizate conform EN ISO 1461:1999.1 FISA TEHNICA .lungime superioara [m] Ls = 7. PROIECTANT Verificator.pas vertical [m] x = 1.Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu.tip otel: S235JRG2 Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: Elementele metalice ondulate sunt realizate din otel tip Fe360 min S235JR conform EN ISO 10025:2004.77 . elementele din tabla ondulata sunt protejate anticoroziv prin galvanizare la cald corform EN ISO 1461:1999.OB.50 . intocmit de producator.3 GOSPODARIA DE APA (INMAGAZINARE SI TRATARE) c. SC CivilCAD SRL 2 3 OFERTANT Proiect Tehnic Pag 218 / 229 .deschidere [m] D = 4. dupa efectuarea verificarii proiectului tehnic.54 . 0 SC CivilCAD SRL Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Producător 3 b) FISE TEHNICE .

comada automata de pornire in cazul afectarii de incendiu a panoului electric.protectie la supraincalzirea bobinajului . crt.Grup pompare alimentare cu apa instalatie de incendiu Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producător 3 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: GRUP POMPARE ALIMENTARE CU APA INSTALATIE DE INCENDIU.protectie la lipsa faza .Tensiune alimentare = ___________ [V] . Comanda pompei prin presostat.protectie la succesiunea incorecta a fazelor .Putere = ___________ [kW] . protectiei electropompelor cu urmatoarele caracteristici : .Frecventa = ___________ [Hz] .Hp = 25 [mH2O] .protectie la umiditate in camera statorului .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 0 POMPARE ALIMENTARE CU APA INSTALATIE DE INCENDIU Fisa Tehnica .pornire directa pentru cele doua pompe . Releu de protectie la lipsa apei. comutator manual-0automat. cu electromotor.protectie la scurtcircuit . crt. .Tablou electric de comanda si control necesar functionarii. etc) 1 .Pompa centrifuga verticala normal aspiratoare de inalta presiune. H=25 M Nr. 0 SC CivilCAD SRL Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Producător 3 c. din otel inoxidabil.Accesorii: Pag 219 / 229 Proiect Tehnic . coturi. Cu protectie incorporata a motorului.protectie la suprasarcina .2 FISA TEHNICA . conducte. Judet Valcea Nr. complet echipat (“la cheie”) cu urmatoarele componente : . Etansare mecanica bidirectionala fara intretinere: .Instalatii hidraulice si armaturi necesare functionarii (vane.GRUP Q=5L/S.Turatie = ___________ [rpm] . cu mai multe trepte.Cablu de alimentare pompe .protectie la minima si maxima tensiune .Electrice si automatizari: . Panoul de automatizare.modul de rotire a electropompelor in functionare pentru asigurarea unei uzuri uniforme .Curba caracteristica si dimensiuni de gabarit .Qp =18 [m3/h] . clapete de sens. pentru comanda unei pompe cu motoare pana la 3 kW.

Alte condiţii cu caracter tehnic : . Carcasa de aspiratie si refulare. aspiratie si refulare: DN100/DN100 2 3 Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: . presostat si manometru pentru comanda automata a statiei.Ofertantul va include in oferta sa in format electronic: . armatura de traversare conform DIN 4807. montat pe un cadru de baza. Lampa de semnalizare functionare si avarie precum si contacte fara potential pentru semnalizare colectiva de functionare si de avarie. Cablajul si tubulatura gata pentru conectare. clapeta de retinere integrata.Agrementarea tehnica MLPAT in Romania pentru pompe.Caiete de sarcini aferente PROIECTANT Verificator. SC CivilCAD SRL OFERTANT Proiect Tehnic Pag 220 / 229 .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. 0 SC CivilCAD SRL Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Producător 3 Rezervor de presiune cu membrana (volum 8 l) incl.Nu se accepta varianta tehnologica alternativa fata de alternativele date in prezenta fisa tehnica . Judet Valcea Nr. crt.Desene tehnice de executie si detalii de montaj . cu robinet cu bila cu motor pe partea de refulare.

5x1400 mm şi grosimi de la 2.0 mm care se asamblează între ele cu ajutorul bolţurilor cu cap din plastic.altele.00 a inelului fundaţiei de beton. PEREŢI Pereţii rezervorului sunt alcătuiţi din panouri curbate din oţel fuzionat cu sticla la temperaturi de +850°C.sistem pentru rezerva de incendiu . Pag 221 / 229 1 2 3 4 5 Proiect Tehnic .Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. Panourile componente ale pereţilor rezervorului se montează pe o fundaţie circulară din beton armat în care se realizează perimetral un canal de dimensiuni 350x150 mm. Intrarea conductelor în interiorul rezervorului se face prin peretele başei prin intermediul unor piese de trecere montate înainte de turnarea betonului.conductă de alimentare a rezervorului .b.3 FISA TEHNICA .conductă de ieşire din rezervor respectiv de distribuţie .Rezervor metalic Nr. Judet Valcea SC CivilCAD SRL c. La partea superioară a rezervorului este prevăzut un cornier de rigidizare. tip ISOFUSION V 700 cu dimensiuni de 2682.scară de acces ACCESUL ÎN REZERVOR PENTRU INSTALAŢIILE HIDRAULICE Accesul conductelor în rezervor se face sub cota ± 0.80 m Înălţime rezervor : 4.20 m Număr panouri pe inel : 15 Număr total panouri : 45 COMPONENŢĂ REZERVOR 2.5x1400 mm Perimetru : 40.5 mm grosime.90 m de la başe prevăzute în radierul de beton. 0 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producător 3 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: REZERVOR METALIC CARACTERISTICI TEHNICE : Tip rezervor : metalic fuzionat cu sticla Volum : 544 m³ Diametru nominal : 12.conductă de preaplin .REZERVOR METALIC Fisa Tehnica . crt. iar la partea superioară a fiecărui inel corniere necesare fixării termoizolaţiei.gură de acces la bază de Ø800 .a. 2.0 ÷ 8.gură de ventilaţie Ø500 pe acoperiş .20 m Panou curbat 2682. prin intermediul unui cornier laminat care se fixează de fundul canalului cu bolţuri de ancoraj M20/200.conductă de golire a rezervorului . ACOPERIŞ Este format din panouri de acoperiş tip sandwich cu 3 nervuri de 10 cm grosime fixate pe un sistem de grinzi principale şi secundare care reazemă pe un stâlp central şi pe pereţii rezervorului TERMOIZOLAŢIA PERETELUI REZERVORULUI Se realizează cu vată bazaltică de 10 cm grosime şi densitate de 40 kg/m³ protejată cu tablă cutată de 0. Accesul în rezervor se referă la următoarele : . ACCESORII Rezervorul este prevăzut cu : .gură de vizitare Ø440 pe acoperiş . Etanşeitatea rezervorului se realizează cu mastic special tip SIKAFLEX TS PLUS atât pentru îmbinările între panouri cât şi pentru scafa perimetrală interioară de la baza rezervorului. respectiv la 0.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. crt.Declaraţia de Conformitate a producătorului . PROIECTANT SC CivilCAD SRL OFERTANT Proiect Tehnic Pag 222 / 229 . Firma producătoare este certificată în conformitate cu standardul ISO 9001:2000. La terminare. Judet Valcea Nr.termen de garanţie pentru partea metalică a rezervorului pentru o perioadă de 5 ani .termen de garanţie pentru montaj pentru o perioadă de 2 ani . Durata de viaţă estimată a produselor este de 30 ani. 0 SC CivilCAD SRL Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Producător 3 6 7 SPECIFICAŢII DE PERFORMANŢĂ Fabricarea rezervoarelor din oţel prin fuziune cu sticla se realizează în conformitate cu standardele EN 15282 şi EN 14483 iar constanţa calităţii produselor este asigurată prin asigurarea unui control intern în conformitate cu procedurile sistemului de management al calităţii ISO 9001:2000.Agrementul Tehnic eliberat de ICECON Bucureşti . rezervorul va avea ataşate : .instrucţiuni specifice privind exploatarea şi întreţinerea rezervoarelor metalice ALTE CONDIŢII CU CARACTER TEHNIC Se asigură manual care cuprinde în detaliu „Instrucţiunile tehnice privind montajul rezervoarelor metalice pentru stocarea apei potabile” Verificator.

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu. PROIECTANT Verificator. Panourile de protectie si automatizare. 0 Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producător 3 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: TRADUCTOR NIVEL IN REZERVOR cu urmatoarele caracteristici: Transmite la panoul de automatizare central din containerul de exploatare date despre nivelul apei in rezervor. Judet Valcea SC CivilCAD SRL c. SC CivilCAD SRL OFERTANT Proiect Tehnic Pag 223 / 229 . 4-20MA. crt.Traductor nivel in Rezervor Nr. 40M CABLU Fisa Tehnica .TRADUCTOR NIVEL 0-5M. 1 ATENTIE !!! Pompa submersibila. Panoul de automatizare dispecer PLC gateway radio pentru automatizare 6 puturi care se monteaza in containerul de exploatare si Traductorul de Nivel din rezervor trebuie sa fie perfect compatibile si sa poata functiona impreuna. Nodurile de transmitere radio la distanta a datelor (6 buc la puturi si 1 buc la panoul central).4 FISA TEHNICA .

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

c.5 FISA TEHNICA - CONTAINER EXPLOATARE
Fisa tehnica - Container Exploatare
Nr. crt.
0

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
1

Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
2

Producător
3

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: Container Standard: 1 buc Dimensiuni : 6,15 x 2,38 x h 2,50 - dimensiuni externe, asezat pe o placa de beton B75 de 15 cm sub care se asterne un pat de nisip de egalizare de 10 cm), dotat cu: • • • • • • • • • • 2 3 1 usa pentru exterior 900x2100 mm cu geam dublu, 3 ferestre oscilobatante 500x1100 mm cu geam dublu, 2 plafoniere 2x100w, 2 prize de curent 16A 2P+T, 2 convectoare electrice 2kw, 1 priza generala externa de alimentare 1 tablou de siguranta automat, perete despartitor cu usa plina, 700x2100mm impartirea camerelor si dotarea cu instalatii si mobilier se face conform desenului tehnic de detaliu instalatii sanitare de exterior si de interior conform listelor instalatii de incalizire (2 calorifere electrice)

1

Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: Conform Standardelor in vigoare; Alte condiţii cu caracter tehnic : Se accepta varianta tehnologica alternativa fata de alternativele date in prezenta fisa tehnica cu respectarea conditiilor impuse PROIECTANT Verificator, SC CivilCAD SRL

OFERTANT

Proiect Tehnic

Pag 224 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

c.6 FISA TEHNICA - PANOU AUTOMATIZARE DISPECER PLC GATEWAY RADIO PENTRU AUTOMATIZARE 6 PUTURI
Fisa tehnica - Panou automatizare dispecer PLC Gateway radio pentru automatizare 6 puturi
Nr. crt.
0

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
1

Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
2

Producător
3

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: PANOU AUTOMATIZARE DISPECER PLC GATEWAY RADIO PENTRU AUTOMATIZARE 6 PUTURI cu urmatoarele caracteristici: • Functionarea pe rand - alternativ (in grup sau o singura pompa) pentru protectia puturilor impotriva innisiparii si a pompelor impotriva functionarii unei pompe pe o perioada mai lunga decat celelalte (rotatia in functionare) Transmiterea si actionarea automata a acestora de la distanta (porniri, opriri) avand in vedere ca operatorul si panoul de control se afla in gospodaria de apa in containerul de exploatare. Transmiterea starii de functionare (oprit – pornit) Conditii pentru porniri - opriri o Pornire pompe in secvente - Nivel minim apa in rezervor. Daca o pompa sau un grup de pompe este in functiune si nivelul apei in rezervor este tot la minim sa porneasca pompe suplimentare (cate are nevoie pentru depasirea nivelului minim pana la umplerea rezervorului). o Oprirea tuturor pompelor - Nivel maxim apa in rezervor o Oprire manuala - De urgenta

• • •

1

Distantele de operare sunt: Put Put nr. 1 Put nr. 2 Put nr. 3 Put nr. 4 Put nr. 5 Put nr. 6 Distanta Panou control - Puturi [m] 65,00 235,00 400,00 585,00 185,00 325,00

ATENTIE !!! Pompa submersibila, Panourile de protectie si automatizare, Nodurile de transmitere radio la distanta a datelor (6 buc la puturi si 1 buc la panoul central), Panoul de automatizare dispecer PLC gateway radio pentru automatizare 6 puturi care se monteaza in containerul de exploatare si Traductorul de Nivel din rezervor trebuie sa fie perfect compatibile si sa poata functiona impreuna. PROIECTANT Verificator, SC CivilCAD SRL

OFERTANT

Proiect Tehnic

Pag 225 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

c.7 FISA TEHNICA - CONTAINER TRATARE
Fisa tehnica - Container Tratare
Nr. crt.
0

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
1

Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
2

Producător
3

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: Container Standard: 1 buc Dimensiuni : 6,15 x 2,38 x h 2,50 - dimensiuni externe, asezat pe o placa de beton B75 de 15 cm sub care se asterne un pat de nisip de egalizare de 10 cm), dotat cu: • • • • • • • • • • • • 2 3 2 usi pentru exterior 900x2100 mm cu geam dublu, 2 ferestre oscilobatante 500x1100 mm cu geam dublu 1 fereatra oscilobatanta 1050x1100 mm cu geam dublu 2 plafoniere 2x100w, 2 prize de curent 16A 2P+T, 2 convectoare electrice 2kw, 1 priza generala externa de alimentare, 1 tablou de siguranta automat, perete despartitor cu usa plina, 700x2100mm impartirea camerelor si dotarea cu instalatii si mobilier se face conform desenului tehnic de detaliu instalatii sanitare de exterior si de interior conform listelor instalatii de ventilatie camera de dezinfectie din container instalatii de incalizire (2 calorifere electrice)

1

Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: Conform Standardelor in vigoare; Alte condiţii cu caracter tehnic : Se accepta varianta tehnologica alternativa fata de alternativele date in prezenta fisa tehnica cu respectarea conditiilor impuse PROIECTANT Verificator, SC CivilCAD SRL

OFERTANT

c.8 FISA TEHNICA - STATIE DE CLORARE CU HIPOCLORIT DE SODIU
Fisa tehnica - Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu
Nr. crt.
0

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
1

Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
2

Producător
3

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: STATIE DE CLORARE CU HIPOCLORIT DE SODIU: 1

1 buc

Aparatul de clorinare este montat in containerul de tratare si are urmatoarele functionalitati: • Stocarea si dozarea hipocloritului de sodiu • Ajustarea acestui dozaj in functie de parametrii cititi de senzorul de
Pag 226 / 229

Proiect Tehnic

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea Nr. crt.
0

SC CivilCAD SRL Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
2

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
1

Producător
3

prelevare a apei tratate. Pompa Dozatoare Este o pompa cu dozare analogica cu microprocesor pentru diferite moduri de lucru. Circuitul electronic receptioneaza semnalul de la senzorul de clor si il transmite la pistonul electromagnetic care actioneaza o diafragma din teflon. Debit maxim : Presiune maxima : Frecventa Volum injectie: Inaltime aspiratie: Elemente componente auxiliare: 1 – Injectior de clor 2 – furtun presiune pt. refulare 3 – cutie siguranta 4 – pompa dozatoare 5 – cablu electric 220V 6 – furtun amorsare 7 – furtun absorbtie 8 – flotor ( indicator nivel) 9 – sorb 10 – debitmetru cu impuls 2 3 Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: Conform Standardelor in vigoare; Alte condiţii cu caracter tehnic : Se accepta varianta tehnologica alternativa fata de alternativele date in prezenta fisa tehnica cu respectarea conditiilor minime impuse PROIECTANT Verificator, SC CivilCAD SRL 9 l/h 10 bar 120 imp/min 1.11 ml/imp 2m

OFERTANT

Proiect Tehnic

Pag 227 / 229

Alimentare cu Apa in Comunele Orlesti si Scundu, Judet Valcea

SC CivilCAD SRL

c.9 FISA TEHNICA - MINI-STATIE DE EPURARE
Fisa tehnica - Mini-Statie de epurare
Nr. crt.
0

Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
1

Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
2

Producător
3

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI: MINI-STATIE DE EPURARE: 1 buc Staţie de epurare pentru ape uzate menajere, echipata cu sistem de aerare cu bule fine. Epurarea are loc integral într-un singur container, care cuprinde decantorul primar, bazinul de activare şi decantorul secundar. Staţia de epurare este compactă, formată dintr-un container din masă plastică, compartimentat. În acest container este amplasat sistemul de aerare ce constă din sistem de distribuţie a aerului, pompă aer-lift şi suport de biomasă. Staţia este acoperită cu un capac detaşabil. Nr. Locuitori echivalenti : Dimensiuni: 1 3 loc 1200 / 1500 / H 2500 mm 0,75 0.30 0,75 0,62 0,22 0,15 0,07 2 1,25 1,40 2x

Parametrii tehnologici minimi: Debit mediu zilnic (m 3/zi) Incarcare organica (kg CBO5/zi) Volumul decantorului primar si de retinere a namolului (m3) Volumul bazinului de activare (m3) Volumul suportului de biomasa (m3) Volumul decantorului secundar Qomax- evacuare regulata (m3) T - timp de retinere in decantorul secundar (h) Volum util de acumulare (m3) Productie de namol cu cone, de substanta uscata de 4% (m3/an) Vidanjari / an (max.)

2 3

Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: Conform Standardelor in vigoare; Alte condiţii cu caracter tehnic : Se accepta varianta tehnologica alternativa fata de alternativele date in prezenta fisa tehnica cu respectarea conditiilor minime impuse PROIECTANT Verificator, SC CivilCAD SRL

OFERTANT

d) FISE TEHNICE - OB.4 RETELE DE DISTRIBUTIE
Nu este cazul

Proiect Tehnic

Pag 228 / 229

Valcea MEMORIU TEHNIC ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANEXA 1 Elaborat de: SC CivilCAD SRL Craiova . Dolj Autoritatea Contractanta: ADI Orlesti – Scundu.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Memoriu Tehnic Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu. jud. judetul Valcea 1 . Jud.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.

Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 2 .Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.

.......................................... 8 a. 7 a................................................CELULE DE MEDIE TENSIUNE ......................................................................................5 FISA TEHNICA – DISPOZITIV DE ACTIONARE PENTRU EPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR :DISPOZITIV “AME”.......................... 5 1...................................................................................2 AMPLASAMENTUL .................................................................1................................................................................... 21 3 ........................................................................................1................................. 5 1.................................................... 7 a......................................... 7 a) Alimentarea cu energie electrica a obiectivului ............ jud........... 8 a....................................1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII .....................................1.......................................1 Circuit general : ................................CUTIE DE DISTRIBUTIE CD 1-4............................................... 8 a.................... 13 6 FISE TEHNICE ...........................................4 KV – 100 KVA ........................ 16 6................................................................................1.....................................................................................................................................................TRANSFORMATOR 20/0....................1 FISA TEHNICA ... 9 a........................................1.......................................................6 FISA TEHNICA – SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR ORIZONTAL CU CUTITE DE LEGARE LA PAMANT ...............................3 TITULARUL INVESTIŢIEI ............................................................1 Caracteristicile constructiilor.................................. 15 6...........................................................................................................................................................................1...........................................................1.2 FISA TEHNICA ..........5 Circuit 3 JT................. 5 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA...............................................Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu......... 8 a.....................5 ELABORATORUL PROIECTULUI ....................................1...................... 18 6.........................1 SURSA DE ENERGIE ELECTRICA . 8 a.................................................................................................................................................3 Asigurarea sensibilitatii protectiilor la curentul minim de scurtcircuit : ...................................... 5 1.....................................................1....7 FISA TEHNICA – SOCLU TRIPOLAR 24KV CU IZOLATOAR E COMPOZITE CU DESCARCATOR CU ZNO .............. 5 1.....................1............................................................................................................. 5 1....3 FISA TEHNICA CELULA DE MASURA MEDIE TENSIUNE .................1..............................................................................................1......1.....Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Memoriu Tehnic Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu.......... 10 3 BAZELE PROIECTARII .........................1.......................................................................4 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI ......................................................................................................................1..................... 8 a...............................................................................................3 Instalatii electrice la rezervor ...............4 Circuit 2 JT........................................................ 12 5 MASURI DE TEHNICA SECURITATII SI IGIENA MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR..............1............1......................................................................................... 15 6.......1................................................................................. 7 a........................................ 15 6. Valcea CUPRINS: 1 DATE GENERALE ................................... 19 6........ 7 2......1 Protectiile amplasate in CD satisfac urmatoarele cerinte :.............1 Solutia de alimentare analizată prevede următoarele lucrări :.............................................................................................................................................................................................................. 17 6...................1......1............2 Circuit 1 JT........... 11 4 CERINTE ESENTIALE ..........................4 FISA TEHNICA ....2 Instalatii electrice la puturile de apa............

Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 4 .

Nicolae Titulescu. Hidrotehnica.ro Str. Geodezie) 1 MCPC – Monitorizarea si controlul poluarii si calamitatilor 2 CFDP – Cai Ferate Drumuri si Poduri 5 . Daniel TECU Ing. Cristina-Violeta GIURCA-STASISIN ing. Craiova. judetul Valcea 1. 1. MCPC1) (ing.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. ap. Dolj 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7022: Activitati de consultanta pentru afaceri si management Nume ing.civilcad.3 T ITULARUL INVESTITIEI ADI Orlesti – Scundu. Valcea”. Romania. Ovidiu SMIRNOV Pregatire (master Stiinta Mediului) (ing.9. Alin APOSTOL ing. Ilie GURITOIU ing. Ilie GURITOIU SC ElectroValcea SRL ing. Mecanica) (ing. Daniel TECU ing. Dragos Dumitru BARBU teh. Silviu BOBEI ing. jud. Vlad BRATAN ing. CFDP2) (ing. Silvicultura) (ing.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI ADI Orlesti – Scundu.5 ELABORATORUL PROIECTULUI SC CivilCAD SRL Reg. Silvicultura) (ing. judetul Valcea.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 1 DATE GENERALE 1. Adrian BONDOC ing. Silvicultura) (ing. 1. judetul Valcea 1. Irinel DRAGOMIR ing.39. Adrian BONDOC teh. Silvicultura) (ing. Silvicultura) (ing.com Web: www.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „Alimentare cu Apa in comunele Orlesti si Scundu. Com. bl. Hidrotehnica) (ing.2 AMPLASAMENTUL Amplasamentul lucrarilor este: Comuna Scundu si comuna Orlesti. Irinel DRAGOMIR ing. Geodezie) (ing. Adrian BONDOC ing.: CUI: Tel: mail: Adresa: Activitate principala: Personalul elaborator: Domeniu Sef de proiect: Instalatii / hidrotehnica: Drumuri / poduri: Rezistenta: Electrice/Automatizari: Instalatii mecanice: Liste de cantitati: CAD/CAM: Geodezie / Topografie: Craiova J16/859/2005 RO 16175947 0351 / 465014 Fax: 0351 / 814555 civilcadro@yahoo. CFDP) (ing. Adrian BONDOC ing.

/Tehn.pentru Orlesti SC Prosecon GH 2007 SRL – Slatina ec.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Studii Geotehnice: Studii Hidrogeologice: Studii Hidrologice: Analize economice: Consultanta Ec. Luiza URUCU 6 . Luiza URUCU (Economist) ing. Vlad BRATAN SC SAMI CONSULT SRL – pentru Scundu SC PROIECT ALBA SRL . Adrian BONDOC ec.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.: teh.

Proiectarea unui Post de Transformare Aerian 20/0.Realizarea a sapte bransamente in cablu ACYABY 5x25mmp. .1 SOLUTIA DE ALIMENTARE ANALIZATĂ PREVEDE URMĂTOARELE LUCRĂRI : Realizarea unui racord in LES de MT in lungime de 1010m. . retea aflata in proprietatea CEZ DISTRIBUTIE SA. 400 si 350m.4kV.. cu montarea a trei celule de linie si a unei celule de masura. a) ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI a.Realizarea a trei linii electrice aeriene in lungime de 550m.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. a. o tensiunea nominal 0. 100kVA care va prelua alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor din zona Gospodariei de apa.4kV+RACORD 20kV: o stalp SC 15014=2buc o cap terminal=1set o separator tripolar de exterior cu cutite de punere la pamant tip STEPNO in montaj orizontal -1buc o transformator 20/0.1 SURSA DE ENERGIE ELECTRICA Intrucat reteau de distributie a energiei electrice in zona este departe de obiectivul proiectat(puturi +gospodaria de apa) este necesara construirea unui post de transformare PTA 20/0.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 2. 100kVA in ulei=1buc o cadru de sigurante cu izolatori compozit si descarcatori cu oxid de zinc=1buc o CD 1-4 echipata cu intrerupator general de 250A o priza de pamant cu doua contururi ≤1.1 Caracteristicile constructiilor Linie Electrica Subterana 20kV: o celule de linie echipata cu separator cui SF 6. alimentat printr-un cablu subteran de medie tensiune care se va racorda la reteaua de medie tensiune (LES) Derivatia Scundu-Derivatia Pesceana.4 .25Ω=1buc o priza de pamant cu doua contururi ≤4Ω=1buc Linie Electrica Aeriana de Joasa Tensiune: o lungime LEA :550m. . 400m si 350m pentru alimentarea tuturor consumatorilor. din reteaua de MT(LES) Derivatia Scundu-Derivatia Pesceana.1.3buc o celula de masura -1buc o lungime retea 1010m o tensiune nominala:20kV o tip si sectiune conductor: A2XS(FL)2Y 1x150=3300ml o priza de pamant cu doua contururi≤4Ω=1buc o profil canalizare:tip M PTA 20/0.4kV o tip si sectiune conductor TYIR 50OL-AL 3x35+16=1500ml o talp SE 4=24buc o stalp SE 5=1buc o stalp SE 10=6buc o bransament in cablu ACYA BY 5x25mmp=70buc 7 - .4kV.100kVA.

pe toata latimea santului prevazuta pentru traversare. o peste stratul de beton se aseaza teava din PVC tip G cu D= 160x7. Adincimea de pozare se poate reduce pina la 0.1. la adincimea de pozare de 0. intre doua straturi de nisip de 10 cm fiecare. La subtraversarea cailor de acces adincimea de pozare va fi de 1m . Este prevăzut un circuit de rezervă echipat cu SIST 201 pe circuitul general avand curentul nominal 200/5 A. Montarea tuburilor de protectie la subtraversari se face astfel: o pe fundul santului se toarna un strat de beton de 10 cm grosime.1.1 o o o a. se vor poza in trefla.7mm o deasupra tevilor si in partile laterale se toarna un nou strat de beton de 10 cm grosime si de aceleasi dimensiuni ca si cele din radier.1. 8 . Cablurile se pozeaza in profil de tip M.1.bine compactate. fiecare circuit de linie este echipat cusiguranţe fuzibile MPR amplasate în amonte de întrerupătoare.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL a.1.5 o o o Circuit 2 JT Curent nominal intrerupator : In = 160 A Curent de reglaj protectie termica : Irt = 100 A Curent de reglaj protectie electromagnetica : Irm = 200 A Temporizare la declansare electromagnetica : T = 50 ms Circuit 3 JT Curent nominal intrerupator : In = 160 A Curent de reglaj protectie termica : Irt = 100 A Curent de reglaj protectie electromagnetica : Irm = 200 A Pentru realizarea stării “separat vizibil”. o se executa umplerea santului cu pamint. pamint rezultat din sapatura. Cablurile de medie tensiune. in straturi succesive de 20cm grosime. peste care se pune un dispozitiv avertizor.1. tuburile din PVC se vor rigidiza in beton pe toata lungimea.La subtraversari.1.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.1 Protectiile amplasate in CD satisfac urmatoarele cerinte : a. folie avertizoare si pamint compactizat din care s. Subtraversarile se fac in tuburi PVC de tip G.1. Cablul de medie tensiune folosit se pozeaza in sant.1. conform reglajului.cu bride din PVC.1. a.3 Circuit general : Curent nominal intrerupator : In = 250 A Curent de reglaj protectie termica : Irt = 144 A Curent de reglaj protectie electromagnetica : Irm = 1250 A Circuit 1 JT Curent nominal intrerupator : In = 160 A Curent de reglaj protectie termica : Irt = 100 A Curent de reglaj protectie electromagnetica : Irm = 400 A Temporizare la declansare electromagnetica : T = 50 ms Asigurarea sensibilitatii protectiilor la curentul minim de scurtcircuit : o Curentul minim de scurtcircuit la capat de retea este Iscc = 431A.8m(conformPE 107/95).1. va declansa in 50 milisecunde.au indepartat toate corpurile ce ar putea produce deteriorari ale cablului.1.4 o o o o a. Legarea acestora in trefla se va executa din 5 m in 5 m.1.1.5m in portiuni scurte (sub 5m) la intrarea cablului de medie tensiune in postul de transformare si la pozarea in tuburi de protectie.1. o Intrerupatorul.2 o o o o a.1.1.

a inlocuirii capetelor terminale(rezerva va avea lungimea necesara refacerii o singura data a capului terminal respectiv) si pentru mansoane.2 Instalatii electrice la puturile de apa Lucrarea prezinta alimentarea cu energie electrica a consumatorilor tehnologici electrici in structura rezultata in urma lucrarilor de amenajarea a tablourilor electrice puturi apa. mansoanele si intersectiile cu alte canalizari subterane. Electrozii verticali se instaleaza in exteriorul spatiului de protejat. 3 circuite de plecare echipate cu intrerupator de 160A si sigurante SIST 201. o Tevile de protectie se monteaza cu panta de cel putin 0. Se va prevedea 9 .8m. Tablourile electrice vor contine intreruptoare generale prevazute cu protectii la suprasarcina si la scurtcircuit. cadru de sigurante cu izolatori compozit si descarcatori cu oxid de zinc. Mansoanele vor fi prevazute . la cel putin 1 metru fata de fundatia constructiei. Tabloul si cutia cu prize sunt in constructie etansa IP 54 si contine aparatajul prevazut in schema monofilara prezentata in plan. cu placa de inscriptie orientata spre cablu. Se va acorda mare atentie la pozarea cablurilor in tuburi. intreruptoare diferentiale dupa caz. priza de pamant artificiala de 4ohmi. In cazul in care la masuratori se constata depasirea acestei valori se va completa priza de pamant cu electrozii necesari din OLZN. respectandu-se cu strictete fisa tehnologica.Bornele vor fi fixate lateral de cablu. In cadrul proiectului de realizare sunt tratate urmatoarele categorii de instalatii electrice aferente imobilului: o instalatia de iluminat. in fundatie tipizata si se va echipa cu: o consola CIT 140.1% spre unul din capetele traversarii pentru evitarea acumularii apei. Toate carcasele metalice precum si conductele diverselor instalatii care pot ajunge. traversarile de carosabil. Priza de pamant este comuna pentru instalatia de protectie si cea de paratrasnet. Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor aferenti obiectivului se realizeaza din tablourile de forta TPA1-TPA6 amplasate conform planului. Se vor marca prin borne schimbarile de directie. acesta avand alimentare individuala din reteaua nou proiectata. legaturi duble de intindere. Priza de pamant va fi artificiala si se va realiza cu platbanda OL-Zn 40x4 pozata in teren si cu electrozi verticali de 3 m ingropati in pamant la 0.Cablurile se vor marca pe traseu din 10 in 10 m cu etichete de identificare. o instalatia de impamantare.1. amplasat aerian pe stalp tip SC 15014. Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua nou proiectata.1 tip SC 15014.8m de axul lui.Stalpul va fi echipat cu console CIT 140 . Tablourile electrice generale vor fi echipate cu aparate de protectie dimensionate corespunzator conform schemelor monofilare. o atentie sporita se va acorda la etansarile tevilor de protectie. Prezentul proiect cuprinde documentatia referitoare la instalatiile electrice iluminat. conform cu schemele acestora. prize si instalatii de protectie impotriva electrocutarii. o instalatia de prize. De asemenea. de asemenea cu etichete de identificare. un circuit de rezerva echipat cu SIST 201. iar cutia cu priza trifazica si sigurante este IP55.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL o Tevile din PVC vor depasi cu 0. Postul de transformare proiectat este de tip abonat.Rezistenta prizei de pamant trebuie sa fie de maxm 1 ohm.La pozarea cablurilor se vor prevedea rezerve de cablu la capetele traseului. stelaj metallic pentru sustinerea transformatorului tip TTU-ONAN 20/0.Traseul cablurilor va fi marcat prin borne de marcaj la suprafata. a.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. Separatorul de post se va amplasa pe stalpul nr.5m de o parte si alta lungimea de traversat. la 0. cutie de distributie echipata cu intrerupator USOL de 250A. care vor avea inscrise pe ele: tensiunea (kV) si anul de pozare.pentru compensarea deformarilor. Instalatiile electrice se alimenteaza din tablourle electrice TPA1-TPA 6.4kV-100kVA. sub tensiune vor fi legate echipotential la priza de pamant prin bara de echipotentializare BEP aflata in camera tabloului general. accidental.

Priza de pamant este comuna pentru instalatia de protectie si cea de paratrasnet. Cele doua legaturi la priza artificiala se vor face prin intermediul unei platbande OLZn 40x4 care coboara prin elementele de constructie a cladirii si care este legata la cate o placuta amplasata pe terasa. Aceasta se va executa din bara Cu 500x80x5. Toate elementele metalice exterioare si interioare se leaga la conducta de coborare in punctul cel mai apropiat.Rezistenta prizei de pamant trebuie sa fie de maxm 1 ohm.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL in camera tablourilor electrice bara de egalizare a potentialelor BEP.3 Instalatii electrice la rezervor Sunt tratate urmatoarele categorii de instalatii electrice aferente: o instalatia de iluminat. Tabloul si cutia cu prize sunt in constructie etansa IP 54 si contine aparatajul prevazut in schema monofilara prezentata in plan. o instalatia de impamantare. la cel putin 1 metru fata de fundatia constructiei. 10 . In afara legaturilor echipotentiale ale tuturor conductelor cu diverse fluide care se vor lega la BEP. conform cu schemele acestora. Tablourile electrice vor contine intreruptoare generale prevazute cu protectii la suprasarcina si la scurtcircuit. aceasta trebuie legata la instalatia de paratrasnet prin intermediul unui eclator. amplasat in varful unui catarg pe acoperisul cladirii. Instalatiile electrice se alimenteaza din tabloul electric al gospodariei de apa TGA.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. a. intreruptoare diferentiale dupa caz. Aceasta se va executa din bara Cu 500X80X5. Electrozii verticali se instaleaza in exteriorul spatiului de protejat. Toate carcasele metalice precum si conductele diverselor instalatii care pot ajunge. accidental. acesta avand alimentare individuala din reteaua proiectata. iar cutia cu priza trifazica si sigurante este IP55. In afara legaturilor echipotentiale ale tuturor conductelor cu diverse fluide care se vor lega la BEP. Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua de joasa tensiune proiectata. Instalatia se va realiza cu paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip PDA. Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor aferenti obiectivului se realizeaza din tabloul de forta TGA amplasat conform planurilor. Tablourile electrice generale vor fi echipate cu aparate de protectie dimensionate corespunzator conform schemelor monofilare. In cazul in care in volumul protejat se afla o antena individuala sau colectiva. Varful PDA se va fixa in varful catargului si va trebui sa depaseasca cu cel putin 2 m zona pe care o protejeaza. Instalatia de legare la pamant se va realiza in coformitate cu normativele in vigoare.Instalatia de legare la pamant se va realiza in coformitate cu normativele in vigoare. se vor lega la aceasta si barele PE (Cu16) ale tuturor tablourilor electrice.8m. In cazul in care la masuratori se constata depasirea acestei valori se va completa priza de pamant cu electrozii necesari din OLZN.1. Priza de pamant va fi artificiala si se va realiza cu platbanda OL-Zn 40x6 pozata in teren si cu electrozi verticali de 3 m ingropati in pamant la 0. se vor lega la aceasta si barele PE (Cu16) ale tuturor tablourilor electrice. Se va prevedea in camera tablourilor electrice bara de egalizare a potentialelor BEP. o instalatii de paratrasnet. sub tensiune vor fi legate echipotential la priza de pamant prin bara de echipotentializare BEP aflata in camera tabloului general. Raza minima de actionare a paratrasnetului PDA trebuie sa fie de 12 m. o instalatia de prize.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile principalelor prescriptii in vigoare: Ø I7-02.2007 privind Metodologia de eleborare a scenariilor de siguranta la foc. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului. o protectia impotriva zgomotului. Prescriptii de proiectare. Normativ de proiectare si executie a instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie. o economie de energie si izolare termica. executie si verificare Ø RE . 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Ø Legea 13/2007 -legea energiei electrice Ø Legea 307/2007 privind protectia impotriva incendiilor Ø Legea 10-1995 privind Calitatea in constructii inclusiv toate reglementarile legale valabile emise in aplicarea acestei legi.2006 privind evaluarea conformitatii produselor Ø Legea 50/91 rep.Regulament de furnizarea energiei electrice consumatori Ø HG867/2003.IP 30 .Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Ø C56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii Ø Legea 608/2001 rep. 11 . sanatate si mediu: o siguranta in exploatare. executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor Ø Norme generale de aparare impotriva incendiilor/ 28.02. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Ø Legea nr. Protectia impotriva electrocutarilor. Ø I 18-02.Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant Ø STAS 9436/2-80. 1430 din 26 august 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de Ø aplicare a Legii nr.5.01. Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului Ø P118-99.2007 Ø Ordin nr. Normativ republican privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000V. protectie la incendiu si necesitati sanitare/tehnologice corespunzatoare cu prevederile cadru din TEMA DE PROIECTARE si normele tehnice. La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele exigentelor: o rezistenta mecanica si stabilitate. igiena. 130/25.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 3 BAZELE PROIECTARII Baza de proiectare a fost proiectul de arhitectura precum si normativele si standardele in vigoare.2004 privind autorizarii executiei constructiilor Ø Ordin nr.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. o secuntate la incendiu: o igiena. Ø I 20-02. Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice Ø PE124-95. Ø PE116-1995.Cabluri si conducte electrice Ø PE 107-95 Proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice Ø SR CEI 60364-1-1997 Instalatii electrice ale cladirilor Ø HG1007/2004. Imobilul este dotat cu instalatii pentru asigurarea cerintelor de confort termic. Ø NP 086-05 Normativ pentru proiectarea. Normativ pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari Ø STAS 12604/4.

Aceasta cerinta se realizeaza prin alegerea unor aparate cu nivel de zgomot redus si care sa respecte parametrii nominali prevazuti in normele interne de fabricatie.17-02-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c. Se vor respecta prevederile Normativului I702.Elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care pot intra sub tensiune in mod accidental sunt prevazute ca masuri de protectie cu instalatii de legare la pamant si instalatii de legare la nul. si l500V.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 4 CERINTE ESENTIALE o Rezistenta mecanica si stabilitate Circuitele electrice se realizeaza cu conducte in tuburi sau cabluri montate fixate de console. Se va verifica lipsa deteriorarilor materialelor si aparatelor de orice fel.De asemenea au fost prevazute la intrarea in tablouri descarcatoare pentru protectia contra supratensiunilor atmosferice si de comutatie care pot dauna sanatatii oamenilor. normativ I 18 a unei distante de circa 25 cm.Se vor alege gradele de protectie pentru aparate si corpuri de iluminat in conformitate cu prevederile Normativului 17-02. o Igiena. Circuitele sunt prevazute cu protectie la scurtcircuit si suprasarcina. Distantele de prindere ale podurilor de cabluri vor respecta prevederile normativelor astfel incat sa fie eliminate deformarile de orice natura. Punctele de fixare vor fi astfel alese incat podurile de cabluri sa nu sufere modificari de pozitie. prin intreruptoare automate si relee termice precum si cu protectie diferentiala pentru deconectare in cazul aparitiei curentilor reziduali (prin defect de punere la pamant).a.Pentru evitarea perturbatiilor electromagnetice in zonele cu trasee commune care s-au luat masuri de separare a circuitelor de curenti slabi de circuitele de curenti tari prin pastrarea conf. sanatate si mediu Instalatiile au fost proiectate in asa fel incat sa perrnita o curatire si intretinere usoara a acestora. o Siguranta in exploatare Instalatia electrica este astfel proiectata si se va realiza astfel incat sa asigure protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se respecta prevederile normativelor: Ø Normativi P 118/1999-Normativ de siguranta la foc a constructiilor Ø Normativ NP.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. o Protectia impotriva zgomotului Nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalatiile electrice trebuie sa nu depaseasca cu mai mult de 5dB nivelul de zgomot echivalent din spatiile tehnice (statie hidrofor. Nivelele de iluminare au fost alese conform normelor in vigoare astfel incat sa nu produca oboseala vizuala. 12 . De asemenea aparatele de avertizare acustica trebuie sa se incadreze in parametrii prescrisi pentru semnalul acustic in functie de destinatia acestora. sa produca efect de orbire sau sa apara diferetne mari in gradul de uniformitate a iluminarii in incaperi si la pe planul util al locului de munca. Instalatiile electrice sunt prevazute cu protectie la scurtcircuit si protectie la suprasarcina. In acest sens instalatiile sunt in general pozate aparent .Aparatele electrice si corpurile de iluminat sunt de tip omologat. o Securitate la incendiu Instalatia electrica este adaptata la gradul de rezistenta la foc al constructiei si la riscul de incendiu al acesteia. in pardoseala tehnica sau in ghene de cabluri vizitabile. centrale ventilatie).

Ø Normativ 17/2002 13 . Partea 4:Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Ø SR EN 12697-41:2006 . Ø SR HD 384.702 S2 CEI 60364-7-702:2004 – Protectia impotriva traznetului.pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. Capitolul47:Utilizarea masurilor de protectie pentru asigurarea securitatii. Ø SR EN 12179:2006 . Capitolul43:Protectia impotriva supracurentilor.Legea securitatii si sanatatii in munca Ø HG 1425/2006 .Instalatii electrice in constructii. Ø Ordin 753/2006 . Partea 4:Protectie pentru asigurarea securitatii. Partea 195:Legare la pamant si protectie impotriva socurilor electrice.Partea 4:Protectie pentru asigurarea securitatii. Ø HG 493/2006 . Ø SR.Vocabular electrotehnic international.privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Ø -SR EN 12326-1:2006 .privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. Partea 3: Dispozitive sonore de alarma la incendiu.Instalatii electrice in constructii.CEI/TS 60479:2006 . Ø SR EN 12274-7:2006 .Instalatii electrice in constructii. Parte a 4:Protectie pentru asigurarea securitatii. Ø HG 1091/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.Sectiunea de protectie impotriva socurilor electrice Ø SR EN 12154/2006 .Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 5 MASURI DE TEHNICA SECURITATII SI IGIENA MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR Instalatiile ce fac obiectul prezentului proiect s-au proiectat in conformitate cu prevederile din normele si normativele pentru tehnica securitatii muncii in vigoare.Vocabular electrotehnic international.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. Ø HG 1146/2006 . Ø HG 1048/2006 .Instalatii electrice in constructii.Instalatii electrice in constructii. Partea 195:Legare la pamant si protectie impotriva socurilor electrice.Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Ø HG 1876/2005 .7. Ø SR EN 10224/A1:2006*. 319/2006.privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.Instalatii electrice in constructii. Sectiunea 471:Masuri de protectie impotriva socurilor electrice.privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Ø HG 300/2006 . Ø Legea 319/2006.privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot Ø HG 971/2006 .privind protectia tinerilor in munca. Capitolul 44:Protectie impotriva supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie.Partea 1:Principii generale. Capitolul41:Protectia impotriva socurilor electrice. Capitolul 47:Utilizarea de protectie pentru asigurarea securitatii. Ø SR EN 12154/2006 .privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Capitolul46:Sectionare si comanda. Partea 4:Masuri pentru asigurarea securitatii. Ø SR HD 60364-7-703:2006 . Sectiunea 470:Generalitati. Partea 4: Masuri de protective pentru asigurarea securitatii.

privind apararea impotriva incendiilor. Ø Norme tehnice de prevenire si stingere a incendiilor la executarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente .02. Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii. Ø Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice. facandu-se si verificarile medicale necesare. vor cere odata cu observatiile ce trebuie facute la proiect si in acelasi termen legal. inainte de executarea integrala a tuturor instalatiilor si a constructiilor si numai dupa asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igiena muncii in vigoare si obtinerea autorizatiei de constructie si functionare.C300/94. Instalatiile ce fac obiectul prezentului proiect s-au proiectat in conformitate cu normativele republicane si departamentale de prevenire si stingere a incendiilor. Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune partial sau total nici macar pe timp limitat. transporturilor si locuintei. 222/05. Se mentioneaza: Ø Legea 307/2007 . speciale si specifice tuturor locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit sau pentru care norrnele existente nu dau prescriptii suficiente care sa conduca la securitatea investitiei si a personalului.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. Prevederi generale indicative NP073/2002. Ø Ordinul MAI 163/28. De asemenea se va asigura instructajul personalului de exploatare si executie pentru a se preintampina eventuale accidente sau imbolnaviri.I18-2/2004 Instructiuni proprii interne pentru securitatea si sanatatea muncii in transportul si distributia energiei electrice aprobate cu Decizia ELECTRICA nr. Beneficiarul va asigura personalului de exploatare to ate echipamentele si mijloacele de protectia muncii necesare prevazute in normativele in vigoare. 14 .03. sa se introduca in proiect masurile suplimentare de tehnica securitatii si igiena muncii pe care le considera necesare.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Ø Normativ I18-1/2001.2007 pentru aprobarea "Normelor generale de aparare irnpotriva incendiilor". In cazul in care beneficiarul si constructorul considera ca masurile luate prin proiect nu sunt suficiente.07.

1 FISA TEHNICA .000 kW 4% A 52 dB Observatii 6.4 kV + / . crt.5% 24 kV 125kV 50 kVef Yzn-5 +40oC -35oC +65oC +65oC 50 Hz 1000m 0. med.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.2 FISA TEHNICA . crt.1000 +40 +35 -30 90 (La 20C) 3 Cu SF6 In VID 24 20 50 50 125 16 40 40 Valori garantate 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KV KV Hz kVef kVef kA kA kA 15 .4 KV – 100 KVA Nr. Umiditatea relativa a aerului Acceleratia seismica CONDITII TEHNICE ALE CELULELOR MT Tipul separatorului Tipul intreruptorului Tensiunea nominala Tensiunea de serviciu Frecventa Tensiunea de tinere la freventa industriala Tensiunea de tinere la unda de soc Curent de stabilitate termica la 1 sec al separator/ intreruptor Curent de stabilitate dinamica Capacitatea de inchidere a separatorului si intrerupatorului UM 3 m C C C Valori solicitate 4 Interior Max. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Caracteristici tehnice si constructive Tip Putere nominala Tensiune nominala primara Tensiune nominala secundara Reglaj in absenta tensiunii Nivel de izolatie Unda de soc (1.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 6 FISE TEHNICE 6.CELULE DE MEDIE TENSIUNE CU SF 6 Nr.205 kW 1.TRANSFORMATOR 20/0. 1 1 2 Specificatia caracteristicilor 2 CONDITII DE MONTARE CELULE Loc montare Altitudine Temperatura mediului ambiant max.5% 0. min.2/50 Hz) Tensiune de tinere la frecventa industriala (50Hz/1min) Grupa de conexiuni Temperatura maxima ambianta Temperatura minima ambianta Temperatura maxima a infasurarilor Temperatura maxima a uleiului Frecventa Altitudinea maxima Pierderi maxime la mers in gol Pierderi maxime la scurtcircuit Tensiunea de scurtcircuit Clasa de izolare Nivel de zgomot maxim admis Date tehnice TTU – ONAN etans 100 kVA 20 kV + /.

3. -latime.de la punerea in functiune -de la livrare UM kA A A Valori solicitate 40 630 630 Motorizat 48Vcc (interior) DA NU DA DA Valori garantate Luni luni 24 24 6. crt.3 FISA TEHNICA CELULA DE MASURA MEDIE TENSIUNE Nr. 8.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. 11. 14. 6. 7. Specificatia caracteristicilor 2 Standard Tip constructiv Tensiunea nominala Tensiunea de serviciu Curent nominal Frecventa nominala Curent de scurtcircuit descurta durata Altitudine maxima de montare Temperatura de stocare Temperaturi de functionare Grad de protectie UM 3 Valori solicitate 4 CEI 60298. 10.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Nr. 13. STAS10990/1-83 SR EN 60129+A1:1996. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Specificatia caracteristicilor Capacitatea de rupere a intrerupatorului Capacitatea de rupere a separatorului Curent nominal sistem de bare Comanda de actionare separatoare / intreruptoare ACCESORII indicator de prezenta a tensiunii senzori de trecere a curentului de defect in fiecare celula de linie pntru o viitoare monitorizare de la distanta indicator de verificare a concordantei fazelor teste individuale pe fiecare celula de MT GARANTII . 5. SR EN 60420:2001. 9. SR CEI 60694+A1+A2: 1996. -inaltime de de 3 buc 3 buc mm mm mm Rezistenta anticondens DA/NU in compartimetul celulei DOCUMENTE CARE PRESCRIU CALITATEA PRODUSELOR 15. 4. SR EN 60529/1995 modular 20 24 630 50 16 1000 De la -40 la +70 C De la -25 la +40C IP3X pentru carcasa celulei dinspre exterior spre interior IP2X din interiorul compartimentului de cabluri catre sistemul de bare 20000:√3/100√3/100√3 V 50/5 A Max:1100 Max:750 Max:1950 DA Valori garantate 5 kV kV A Hz kA/1s m C C 12. 1 1 2. Transformatoare tensiune Transformatoare curent Dimensiuni: -adancime. 16 . crt.

Da/Nu Da/Nu prinda: -instructiuni de montaj Da/Nu -instructiuni de exploatare -produsul va corespunde normelor tehnice si standardelor Europene DOCUMENTE CARE CERTIFICA CALITATEA PRODUSELOR Buletine de incer.Da/Nu tata in limba romana si engleza care sa cu.Da/Nu Da/Nu cari.4 FISA TEHNICA .Irm=400A tdem =50ms sigurante SIST 201 MPR 125 A pentru separare vizibila -circuit nr. Specificatia caracteristicilor UM Valori solicitate Da Da Da Da Valori garantate Cartea tehnica redac.Irm=125A tdem =50ms 4 sigurante SIST 201 MPR 125 A pentru separare vizibila -circuit nr.2 intreruptor In=100A .Irm=125A tdem =50ms sigurante SIST 201 MPR 125 A pentru separare vizibila -un circuit de rezerva SIST 201 5 B 1 2 3 4 2 4 5 C 1 Cutia va fi livrata cu scurtcircuitor dedicat Caracteristici tehnice Putere nominala Curent nominal Curentul transformatoarelor de curent Tensiunea nominala de utilizare Tensiunea izolare Frecventa nominala Gradul normal de protectie Conditii de utilizare Loc de montaj UM buc buc buc Caracteristici 1 1 3 Valori ofertate buc buc buc buc buc kVA A A Vca Vca Hz 1 1 1 1 1 25-400 36-578 50-600 400/230 660 50 IP 45 exterior 17 .Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Nr.CUTIE DE DISTRIBUTIE CD 1-4 Nr Specificatia caracteristicilor crt A Elemente componente 1 Cutie din policarbonat Circuit general protejat cu intrerupator 250A cu reglaj termic Ir =144A 2 si reglaj la scutcircuit Irm =1250A 3 Pe circuitul general vor fi montati reductori de curent 200/5 A Trei circuite de linie protejate cu intreruptoare automate cu protectie electromagnetica : -circuit nr.Ir =100A.verificari probe Certificat de Da/Nu Da/Nu omologare Da/Nu Certificat de garantie Declaratia de conformitate Limba in care se redacteaza documentele – limba romana Da Da Da Da 6. crt.Ir =100A.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.3 intreruptor In=100A .Ir =100A.1 intreruptor In=160A .

Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Nr crt 2 3 4 5 6 7 D 1 2 3 4 Specificatia caracteristicilor UM Temperatura mediului ambiant Temperatura ambianta medie in 24h Umiditatea aerului Protectie climatica Durata de viata Temperatura de transport si depozitare Montare si Racordare Cutia de distributie se amplaseaza in postul de transformare aerian.Acesta se va proteja cu tuburi din PVC.5 FISA TEHNICA – DISPOZITIV DE ACTIONARE PENTRU EPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR :DISPOZITIV “AME”. pe stalpi vibrati precomprimati SE6 SE 8T si centrifugati SC15014 . de diametru adecvat astfel incat sa asigure etansarea stuturilor de intrare.7m fata de sol. Nr. Inaltimea de monatare optima este de 0.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. Crt. 18 . 2buc. Racordarea cutiei la transformator se face cu cablu dimensionat corespunzator curentului nominal. Racordarea consumatorilor la cutie se face cu cablu. Date tehnice AME 10 – 12m Observatii AME – Dispozitiv de actionare separator STEPn(o) 24Kv. tip AME pentru stalp SE 8 si SC 15014 cu tije si bratari de sustinere. Prinderea cutiei se face in trei puncte cu ajutorul unor coliere. Dispozitivul AME se foloseste pentru actionarea cutitelor de forta si punere la pamant a separatoarelor tip. SC 15015. iesirea acestora putand fii in partea superioara (iesirea in cablu aerian) si/sau inferioara (iesirea in cablu subteran). 1 2 3 4 5 6 Caracteristici tehnice si constructive Tip Lungime tija Blocare cu lacat in pozitie superioara si inferioara Bride pentru stalp SE8 si SC 15014 Manete de actionare isolate Protectie anticoroziva prin zincare electrochimica in conformitate cu STAS 7222-90. Modalitate de comanda:Dispozitiv de actionare separator tripolar de exterior . STEP(n)o tripolare de exterior cu montaj orizontal si vertical . Caracteristici ºC -25+40 ºC 35 90% la 20ºC normala ani 20 ºC -25+40 Valori ofertate 6. pe acelasi stalp pe care e montat transformatorul. Sistem de inchidere corespunzatoare (usile vor avea sistem de asigurare cu lacat) pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate.

1. 2.3.2/50µs) b) la frecvenţă industrială(50Hz.3. 1000 + 40 +35 -30 95 3 22 42 24 50 400 16 16 40 40 Date prezentate De contractant B Valori garantate 4 m °C °C °C % m/s2 mm daN/m2 KV Hz A KAef KAef kAmax kAmax 1. Dispozitiv de actionare cuţite principale: Tip actionare -Tija de actionare izolata -posibilitatea de blocare a dispozitivului de actionare b.M.4. crt. 1. 0 1. Dispozitiv de actionare CLP: -Tip actionare -Tija de actionare izolata -posibilitatea de blocare a dispozitivului de actionare Locul montării Tipul montajului U.2/50µs) b) la frecvenţă industrială(50Hz. 2. 2.1. 3. 2. 1. 2. kVmax KVef. 3.5.1min) Condiţii pentru dispozitivul de Acţionare Tip: a.2. 1. kVmax KVef.3.2.5.6 FISA PAMANT TEHNICA – SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR ORIZONTAL CU CUTITE DE LEGARE LA Parametrii şi condiţii impuse de proiectant A Nr.2. Specificaţia caracteristicilor 1 Condiţii climatice şi de mediu Locul de montaj Altitudinea Temperatura aerului -maximă -medie pe 24 h -minimă Umiditatea relativă a aerului (la 40°C) Acceleraţia seismică Grosimea maximă a stratului de chiciură Presiunea dinamica la vant maxim Caracteristici electrice Tensiune nominală Frecventa nominala Curent nominal Curent de scurtcircuit limită termic la 1s -cuţitele principale -cuţitele secundare Curent limită dinamic -cuţitele principale -cuţitele secundare Tensiunea de ţinere nominală faţă de pământ şi între poli a) la impuls de trăsnet (1.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. 2.6. 2.1min) Tensiunea de ţinere între contactele deschise ale aceluiaşi pol a) la impuls de trăsnet (1.4. 1. buc Da/nu Da/nu buc Da/nu Da/nu 1 Manuala da da 1 Manuala da da 3.5.6.1. 1. 2 Valori Necesare 3 Exterior max. Pe st. 125 50 145 60 2. 3.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL 6.15015 orizontal 19 . 1.7.

dimens. Specificaţia caracteristicilor 1 Grad de protecţie Condiţii constructive Tipul izolatoarelor Deschiderea cuţitului principal Deschiderea cuţitului de punere la pământ Număr de poli Linia de fugă specifică minimă Racordarea la pământ a separatorului Tipul de racord la circuitul primar ( tip. Da Da 5. 4. 4.2.M.5.înălţimea maximă distanta intre axele izolatoarelor aceleiasi faze Masa separatorului .Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu.1.9 4. 6.5 cf. Dimensiuni de gabarit . CEI 62271001. -2 tije metalice telescopice (10-12m) pentru actionare cutite principale . Condiţii impuse încercărilor Încercări individuale Încercări de tip mm mm Kg mmp cm/kV 3 2.8.dispozitiv de acţionare şi suporţi Blocaj mecanic între cuţitul principal şi cuţitul de legare la pământ Echipare: -3 elemente de faza (poli) inclusiv tija elastica pentru prelugirea arcului electric.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Parametrii şi condiţii impuse de proiectant A Nr.7. 4.10 4. Condiţii de mentenanţă şi Fiabilitate Anduranţa mecanică (număr cicluri fără înlocuire de piese) Anduranţa electrică la curent nominal nr.12. 4.2. 60694. Da Da Da Da Da Da Da conf. 0 3. -suport metallic pentru fixare pe stalp de beton de tip SC15015.4. respectiv cutite de legare la pamant. 5.1. 60060. nr. 4.3. crt.2. 5.1. -3 izolatoare din material compozit pe pol -3 cutite de legare la pamant . -piesa de interblocaj intre cutitele principale si cutitele de legare la pamat. 4. -piese de fixare a tijelor pe stalp . 2 Valori Necesare 3 IP 54 Date prezentate De contractant B Valori garantate 4 4.6.) Suport de montare a echip. 6. CEI 60694 Conductor flexibil OLAL 50(35)mmp Da Da Da Da compozit U. 6.11 4.4. 4. 4. 4. 20 .102 60129.

9.5 9.05 Un Linie de fuga specifica 1.3.5. 6. 2000 μs Clasa limitatorului de presiune Tensiunea Reziduala 5 kAmax Nivelul descarcarilor partiale la 1. 9. declanşări fără înlocuire de piese ) Intervalul între două verificări consecutive într-o exploatare Normal Durata de viaţă minimă garantată Indicatori de fiabilitate Condiţii de asigurarea calităţii Condiţii de asigurarea calităţii Condiţii de garanţie : -de la data livrarii -de la data PIF: Alte condiţii Condiţii de livrare Condiţii de ambalare Condiţii de transport Lista cu piese de schimb şi scule speciale recomandate Lista încercărilor de tip.unda 8/20 μs Curentul de impuls. 9. 9.1. 6. ISO 9001 30 24 cf.4 kv Tensiune de functionare continua 1 Clasa de descarcare a liniei 2.M.unda 4/10 μs Curentul de impuls.1. pe stalp beton la PTA Montaj Descarcator cu Zn O in carcasa compozita 24 Kv Tensiune maxima a retelei 24.2.4 KJ/KV Capacitatea de absorbtie a energiei E/Uc Stabilitatea la supratensiuni temporare -la 1 secunda -la 10 secunde Curentul Nominal de Descarcare.8 kVmax 10 Pc 4.Alimentare cu apa in comunele Orlesti si Scundu. 7.3.4.7 FISA TEHNICA – SOCLU TRIPOLAR 24KV CU IZOLATOARE COMPOZITE CU DESCARCATOR CU ZNO Nr crt 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Caracteristici tehnice si constructive Date Tehnice Soclu Tripolar pentru sigurante fuzibile de exterior de medie tensiune 24 Kv Tensiune Nominala 100 A Curent Nominal Maxim Fen=6.46 Uc(KV) 10 kAmax 100 kAmax 25 Amax 25/10 cicluri 86. 2 ani ani ani1 Valori Necesare 3 Date prezentate De contractant B Valori garantate 4 da 30 Da Conf. punere în funcţie şi exploatare U. 9. individuale şi de pe şantier Certificate de probe pentru teste Cartea tehnică cu specificarea condiţiilor de montaj.7 luni luni 6.4. CEI-60694 Da Da Da Da 6. 8. 7.Judetul Valcea SC CivilCAD SRL Parametrii şi condiţii impuse de proiectant A Nr. crt. 9.6.CEI-60694 cf. 0 Specificaţia caracteristicilor 1 ( nr.3 A Fuzibil de Exterior II Zona de poluare In exterior . CEI-60694 cf.4 cm/kv Observatii 5 6 7 8 9 10 11 12 21 . 9.54 Uc(KV) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful