You are on page 1of 15

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Najpikniejsze Zdjcie

W Y D M Y L U B I ATO W S K I E J ,
miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej jdrowej

EDYCJA 8 (ostatnia)

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Regulamin gosowania gosujemy poprzez wysanie e-maila z numerem zdjcia na adres:

v an g allen@wp.pl.

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Zdjcie: 71

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Zdjcie: 72

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Zdjcie: 73

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Zdjcie: 74

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Zdjcie: 75

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Zdjcie: 76

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

Zdjcie: 77

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

10

Zdjcie: 78

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

11

Zdjcie: 79

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

12

Zdjcie: 80

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

13

To warto wiedzie:
Mona jeszcze gosowa na zdjcia z edycji 1(zdjcia o numerach od 1 do 10) 1 http://www.scribd.com/doc/89809670/Konkurs-WYDMA-LUBIATOWSKA-2 na zdjcia z edycji 2 (zdjcia o numerach od 11 do 20) http://www.scribd.com/doc/89005681/Konkurs-Wydma-Lubiatowska-1 na zdjcia z edycji 3 (zdjcia o numerach od 21 do 30) http://www.scribd.com/doc/91938848 na zdjcia z edycji 4 (zdjcia o numerach od 31 do 40), http://www.scribd.com/doc/92208664/Konkurs-WYDMA-LUBIATOWSKA-4 na zdjcia z edycji 5 (zdjcia o numerach od 41 do 50) http://pl.scribd.com/doc/93324117 na zdjcia z edycji 6 (zdjcia o numerach od 51 do 60) http://www.scribd.com/doc/94300382/konkurs-WYDMA-LUBIATOWSKA-6 na zdjcia z edycji 7 (zdjcia o numerach od 61 do 70) http://www.scribd.com/doc/95273601 Zdjcia z edycji 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 mona rwnie podziwia: http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/konkurs-fotograficzny.htm

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

14

Przeczytaj jak dziaa lobby atomowe


w Niemczech: http://www.scribd.com/doc/94948543/Co-Robi-Lobby-Atomowe w Japonii: http://www.scribd.com/doc/95019014/Co-sie-stalo-w-Fukushimie lub http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/wywiad-z-by-ym-premierem-japonii.html. a w

Polsce w Choczewie na zajciach


Polska Grupa Energetyczna,

sportowych - dla dzieci po atomie atomie

rozdaje

ktra traktuje

WYDM LUBIATOWSK NATURA 2000


jako swoj wasno !

Konkurs Najpikniejsze zdjcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budow elektrowni jdrowej

15

A co na to NATURA 2000 w Lubiatowie ?