Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) Nationalitate(-tati) Data naşterii Sex

Sandu Ramona Cristina
Sat Cogeasca.com Letcani,jud Iasi 0765872684 Is16ram@yahoo.com Română 08.03.1996 Feminin

Educaţie şi formare Elev Aptitudini şi Aptitidini si competente competenţe manageriale,culturale,antreprenoriale,lingvistice in limba materna si personale in limbi straine,de invaţare.
Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e)
Română

Engleza,franceza

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful