KEKUATAN DAN KEKURANGAN BAHAN BERCETAK SEBAGAI SUMBER BERCETAK SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN DAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGAJIAN PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL

Aspek Masa

Perancangan

Kekuatan Kekurangan • Murid-murid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. • Bahan-bahan tercetak boleh dibaca dengan cepat.  Penggunaan bahan• Maklumat penting boleh dipelajari tanpa bahan bercetak mengikut sesuatu masa pengajaran. memerlukan kebolehan murid • Pendapat-pendapat yang berbeza serta membaca. aspek-aspek berlainan boleh dikaji pada  Bahan bercetak tidak satu masa yang sama dan boleh tahan lama kerana diulangkaji kembali atau dirujuk oleh bahan bercetak murid beberapa kali jika perlu. adalah bahan yang • Buku kerja boleh diterbitkan bersama mudah kelihatan dengan buku teks atau siri kuliah untuk buruk apabila sudah membolehkan murid belajar dengan lebih terlalu lama dan ada berkesan dan maklumat dari teks atau siri kemungkinan kuliah boleh dimasukkan ke dalam buku menjadi reput. kerja tersebut. • Bahan bercetak beri lebih banyak peluang kepada murid untuk mengambil peranan dan bahagian yang aktif. • Tidak memerlukan alat yang kompleks  Bahan bercetak tidak dan mahal untuk menyampaikan akan dapat menarik maklumat. perhatian murid jika • Tidak memerlukan bekalan kuasa elektrik digunakan oleh guru atau sumber cahaya semasa terlalu kerap kerana menggunakannya. bahan bercetak • Bahan bercetak adalah bahan mudah alih selalunya berwarna mengikut keadaan atau keperluan tajuk hitam putih atau subjek yang berkenaan • Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandang-dengar yang lain. • Bahan-bahan bercetak, cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat

Faktor Fizikal

Kos

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful