JENIS KURSUS UNIT BILANGAN SESI 1. 2. 3.

: : :

MK 111 ( BAHAGIAN 1 ) PKK / PM / PR 1 KECERGASAN DAN KEKEMASAN 45 MINIT

TAJUK SESI : MASA :

OBJEKTIF : Pada akhir sesi in, peserta akan dapat; 3.1 3.2 3.3 3.4 Mematuhi peraturan dan menepati masa Mengetahui pemakaian isyarat wisel ,tangan dan penggunaan bendera Melaksanakan kebersihan dan kekemasan diri sepanjang masa Memahami prinsip dan dasar pengakap :

4.

KAEDAH 4.1 4.2 4.3

Syarahan Demonstrasi Tunjuk cara :

5.

NILAI-NILAI MURNI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Menurut perintah Menepati masa Berdisiplin Sentiasa sanggup menerima arahan Sentiasa bersih dan sihat

6.

BAHAN-BAHAN / ALAT BANTU : 6.1 6.2 6.3 Carta gambarajah Wisel Peraturan Perkhemahan : :

7.

PENYAMPAIAN PENGAJARAN 7.1 LANGKAH 1 ( 5 minit ) -

Jurulatih mengarahkan peserta melihat pakaian seragam rakan disebelah mereka. Peserta diminta menyatakan pakaian seragam yang betul dipakai oleh seseorang pemimpin pengakap. Jururlatih menerangkan pakaian seragam yang betul dan masa-masa untuk memakaiya. :

7.2

LANGKAH 2 ( 10 minit )

-

Jurulatih menerangkan peraturan berkhemah / peraturan kem : a. Menjaga kebersihan tandas dan bilik mandi b. Menjaga kebersihan tempat beribadat c. Memakai pakaian yang sesuai bagi sesi tertentu d. Tempat berkumpul semasa kecemasan e. Dilarang merosakkan habitat / menebang pokok f. Dilarang keluar dari kem tanpa kebenaran :

7.3

LANGKAH 3 ( 10 minit ) -

Jurulatih menerangkan cara hormat pengakap dan isyarat pengakap termasuk isyarat wisel dan isyarat tangan. Membuat tunjuk cara untuk meniup wisel. :

7.4

LANGKAH 4 ( 15 minit ) -

Jurulatih menerangkan tugas sekawan/patrol bertugas dan tugas-tugas harian yang perlu dibuat. Berbincang mengenai tugas dalam sekawan/patrol seperti Ketua, Penolong Ketua, QM Alatan dan lain-lain. Peranan peserta dalam sekawan / patrol :

7.5

LANGKAH 5 ( 5 minit ) -

Jurulatih menjelaskan perlu mematuhi peraturan dan memakai pakaian seragam mengikut cara yang betul. Menjelaskan pentingnya isyarat dalam pengakap.

8.

LAMPIRAN : 8.1 8.2 8.3 Peraturan perkhemahan / kem Gambar isyarat wisel Gambar isyarat tangan

UNIT

: PKK / PM / PR

BILANGAN SESI : 2 1. TAJUK SESI 2. MASA 3. : SENI PERKHEMAHAN / CAMP CRAFT : 135 minit

KUMPULAN SASARAN : Pemimpin Pengakap Muda.

4. OBJEKTIF Diakhir sesi peserta dapat ; 1.1 Mengurus tapak perkhemahan. 1.2 Mengetahui keperluan-keperluan di tapak perkhemahan. 1.3 Mendirikan khemah, gajet-gajet dengan betul dan selamat. 1.4 Menambah pengetahuan sedia ada. 5. KAEDAH 5.1 Syarahan 5.2 Perbincangan 5.3 Percambahan fikiran 5.4 Amali 6. NILAI-NILAI MURNI 6.1 Berkerjasama. 6.2 Mengurus masa. 7. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 7.1 LCD dan skrin. 7.2 Komputer 7.3 OHP dan lutsinar 7.4 Carta 8. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 8.1 LANGKAH 1 (5 minit) 8.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta mengenai keperluan fasiliti rumah. 8.1.2 Boersoal jawab tentang pengalaman berkhemah. LANGKAH 2 (10 minit) Jurulatih memberi beberapa situasi untuk dibincang oleh peserta.

8.2

8.3

LANGKAH 3 (40 minit) 8.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 8.3.2 Peserta berbincang berhubung perkara/tajuk;

a. b. c. d. e. 8.4 8.5 8.6

Penyediaan Tapak Perkhemahan. Keperluan Peralatan Perkhemahan. Mendirikan Khemah. Membuat Jenis-jenis gajet. Keselamatan semasa perkhemahan.

LANGKAH 4 (15 minit) Peserta membentangkan dapatan perbincangan. LANGKAH 5 (60 minit) Amali : Mendirikan khemah dan Membuat sebuah gejet (ditetapkan). LANGKAH 5 (5 minit) Jurulatih membuat rumusan

9.

LAMPIRAN.

Lampiran 2/PM/MK3

MENGAPA PERLU GAJET
Gejet sebenarnya adalah perabut anda di tapak perkhemahan. Tapak perkhemahan punya susun atur lebih menarik. Sebagai alatan yang memang perlu disediakan untuk keselesaan berkhemah. Latihan kemahiran gunakan ilmu tali-temali dan peralatan untuk membina kem kraft.

APA YANG PERLU DIBUAT?
Bincangkan apa yang mahu dibuat. Penerangan lengkap mengenai projek. Buat lakaran/pelan projek jika perlu. Fikirkan kesesuaian. (kegunaan/tempat/masa) Senaraikan peralatan. Lantik seorang ketua. Ahli faham apa yang perlu mereka buat.

SEMASA MEMBUAT GAJET
 Pemimpin kawal selia dan berikan tunjuk ajar.  Disiplin diri dan kerja semasa perlaksanaan projek.  Bertolak ansur/ bekerjasama  Ubah suai jika perlu semasa dalam proses menyiapkan projek.  Berusaha untuk lakukan yang terbaik.  Yang penting buat sendiri / asli.

BAHAN-BAHAN MEMBUAT GAJET
Buluh Batang kayu Bertam Renek Rumput Rotan Daun Pelepah kelapa / sawit Tali jut (guni)/manila ham. Tali plastik Tali rafia Parang Gergaji Kapak Penggali Pisau dll.

-

JENIS-JENIS GAJET
Gerbang dan Pintu Meja Rak makanan Rak alatan  Rak alat tajam     Pagar Bangku Rak dapur Rak kasut Rak Katil

 Ampaian
Unit SESI 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif : : : : : PR. 3.

-

dll.

PROGRAM MUDA – REMAJA. 60 minit. Diakhir kursus peserta-peserta akan dapat: 3.13.23.33.43.5Memahami apa itu Program Muda – Remaja. Mengetahui bagaimana program Muda- Remaja dijalankan / dilaksanakan. Tahu Program Muda – Remaja. Memahami matlamat Program Muda – Remaja. Menilai ciri-ciri program berkualiti.

4. Kaedah

:

4.14.24.34.4-

Ceramah. Brainstorming. Bengkel / perbincangan. Pembentangan hasil bengkel.

5. Nilai Murni

:

5.15.25.3-

Kerjasama dan persefahaman. Hormat menghormati. emberi sumbangan ke arah pekembangan / pembangunan / kemajuan remaja bagi mencapai kemampuan jasmani, intelek, emosi dan rohani sebagai individu, warga negara yang bertanggungjawab. Kertas mahjung. Alat tulis. Gambar. Carta.

6. Bahan / alat bantu ;

6.16.26.36.4-

7. Penyampaian / Pengajaran:

7.1- Langkah 1

-

Menerangkan pengertian dan falsafah Program Muda – Remaja: Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap. Pembelajaran melalui perbuatan.

-

-

Program progresif yang merangsang kegiatan berdasarkan minat / kemahiran / perkhidmatan masyarakat dll. Program berdasrkan kepada Prinsip-Prinsip Pengakapan – Kewajipan kepada Tuhan, tanggungjawab kepada orang ramai dan diri sendiri.

7.2- Langkah 2

-

Bagaimana Program Muda – Remaja dijalankan: memenuhi keperluan Muda-Remaja. dasar dan cara kepengakapan. kecenderungan Muda – Remaja. pekhidmatan kepada masyarakat.

7.3- Langkah 3

-

Perkembangan Program Muda – Remaja. intelek. jasmani. sosial. rohani.

7.4- Langkah 4

-

Matlamat Program Muda – Remaja. Warga negara berkualiti dan berhemah. Berketrampilan. Berdisiplin dan bertangungjawab.

7.5- Langkah 5

-

Ciri-Ciri Program Muda – Remaja bekualiti. Tujuan dasar – cara kepengakapan. Penganalisaan kecenderungan terkini. Pertimbangan tujuan dan ojektif. Keutamaan Persekutuan Pengakap Malaysia.

8. Lampiran

-

Nota pengajaran. Carta. Gambarajah Jadual. WOSM – Dewasa dalam Pengakapan. Slide.

SESSI : 4 1 2. 3. TAJUK: MASA : anda dan kumpulan anda 60 minit

OBJEKTIF Pada akhir sesi peserta kursus dapat 3.1 Menyatakan tugas-tugas Pemimpin Pek 3.2 Melukis semula carta Organisasi Jawatankuasa Kumpulan Pengakap Kanak-Kanak 3.3 Menerangkan fungsi Majlis Enam Sekawan (SEONIE) 3.4. Mengetahui hubungan luar dengan : 3.4.1. Kuasa penganjur 3.4.2. Pasukan latihan daerah 3.4.3. Komuniti dan agensi luar. 3.5. Mengetahui peluang-peluang pembangunan diri. KAEDAH PENYAMPAIAN 4.1 Syarahan 4.2 Perbincangan 4.3 Pembentangan NILAI-NILAI MURNI 5.1 Bekerjasama 5.2 Hormat menghormati 5.3 Bersikap terbuka ALAT BANTU PENGAJARAN 6.1 Carta-carta 6.2 Kad/Borang Pendaftaran 6.3 Buku rujukan 6.3.1 Panduan Anak Serigala 6.3.2 The Cub Scout 8.6.3. How To Run A Pack PENYAMPAIAN PENGAJARAN: 7.1 LANGKAH 1 (5 minit) Jurulatih meminta pandangan peserta tentang 7.1.1 Apa dia pengurusan ? 7.1.2 Apa dia Pek ? 7.1.3 Apa dia Pengurusan Pek 7.2 LANGKAH 2 (10 minit) 7.2.1 Jurulatih menerang Pengurusan Pek, bermula darl

4.

5.

6.

7.

7.2.2

a. b. C. Pek a. b. C. d. e.

Majils Pemlmpin Pengakap Daerah Majils Kumpulan Pek Mailis Enam Sekawan Bilangan ahli Pemimpin dan Penolong Pemimpin Ketua dan Penolong Ketua Sekawan Perjumpaan Pek Masa/tempat

7.3 LANGKAH 3 (10 minit) Jurulatih menerang tugas dan tanggungjawab Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak : 7.3.1 Melantik Ketua Sekawan 7.3.2 Merancang aktiviti 7.3.3 Menylmpan rekod a. Keahlian b. Kemajuan Ahil C. Peralatan d. Pendaftaran ahil dan Penolong Pemimpin e. Pengurusan Kewangan 7.4 LANGKAH 4 (30 minlt) Jurulatih memberi arahan tugasan kepada Ketua Sekawan. Peserta berbincang menglkut tajuk bersama Pembimbing. (Lampiran 20A) 7.5 LANGKAH 5 (30 minit) Setiap Sekawan membentang tugasan mengikut Pek. 7.6 AKTIVITI 6 (5 minit) Jurulatih merumus pesembahan Sekawan. Lampiran 20A TUGASAN i. Senarai beberapa cadangan, bagaimana Majlis Enam Sekawan boleh membantu Pemimpin Pek. Bagaimana Pemimpin boleh menambah sumber kewangan Pek ? Menjalankan satu program khidmat masyarakat.
: PKK / PM / PR

2. 3.
UNIT

BILANGAN SESI : 5

1. TAJUK SESI 2. MASA 3.

: KERJA MASA LAPANG : 60 minit

KUMPULAN SASARAN : Pemimpin Pengakap Muda.

4. OBJEKTIF Diakhir sesi peserta dapat ; 1.5 Menyatakan pentingnya penggunaan masa terluang. 1.6 Melaksanakan tugasan-tugasan yang diberi pada masa lapang 1.7 Menambah pengetahuan sedia ada. 5. KAEDAH 5.5 Syarahan 5.6 Perbincangan 5.7 Percambahan fikiran 6. NILAI-NILAI MURNI 6.3 Menghargai masa lapang. 6.4 Membina keyakinan diri. 6.5 Menambah minat dalam Pengakapan. 7. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 7.5 LCD dan skrin. 7.6 Komputer 7.7 OHP dan lutsinar 7.8 Buku rujukan ilmu Pengakap. 8. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 8.7 LANGKAH 1 (5 minit) Jurulatih bersoaljawab dengan peserta mengenai lencana yang dipakai. LANGKAH 2 (15 minit) Jurulatih menerangkan tentang Skim Lencana PM a. Lencana Keahlian. b. Lencana Kemajuan - Lencana Usaha - Lencana Maju. - Lencana Jaya . c. Lencana Kepandaian Lencana Kegemaran. Lencana Pengetahuan. Lencana Perkhidmatan.

8.8

8.9

LANGKAH 3 (10 minit)

Jurulatih menerangkan cara mendapatkan Lencana Kemajuan; Lencana Usaha. g. Lencana Maju. h. Lencana Jaya.

f.

8.10

LANGKAH 4 (15 minit) Jurulatih memberi tugasan kepada kumpulan (berbincang bagi mendapatkan lencana). - Lencana Keahlian - Lencana Usaha (termasuk lencana iringan). - Lencana Maju (termasuk lencana iringan). - Lencana Jaya (termasuk lencana iringan). LANGKAH 5 (10 minit) Peserta membentangkan tugasan.. LANGKAH 5 (5 minit) Jurulatih membuat rumusan dan menunjukkan carta atau bahan maujud cara pemakaian lencana yang betul (kedudukannya)

8.11 8.12

Unit Sesi

-

Pengakap Remaja ( PR ). 6.

1. Tajuk

-

AKTIVITI SATU – Kemahiran Berpengakap. PROJEK ORIENTARING ( Pengkalan ) 120 minit. Diakhir kursus peserta akan dapat: 3.1- Memahami penggunaan kompas dan Arah Bering. 3.2 Tahu kaedah membaca peta. 3.3- Menggunakan kompas pada peta. 3.4- Memahami bagaimana membuat Penganggaran dan Casting.

2. Masa 3. Objektif

-

4. Kaedah

-

4.1- Takimat. 4.2- Bengkel / Perbincangan. 4.3- Brainstorming. 4.4- Pertandingan. 4.5- Kemahiran.

5. Nilai Murni

-

5.15.25.35.45.5-

Kerjasama. Persefahaman. Kemahiran sosial. Bertanggungjawab. Disiplin.

6. Bahan / alat bantu

6.16.2-

Kompas. Peta.

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Langkah 1 1. Menerangkan jenis-jenis kompas dan kegunaannya. 2. Menggunakan kompas untuk mencari bering. 1. Mengenal jenis-jenis peta. 2. Bagaimana membaca peta

7.2- Langkah 2

-

7.3- Langkah 3

-

1. Menggunakan peta dan kompas. 2. Latihan teori dan amali.

7.4- Langkah 4

-

1. Bagaimana membuat penganggaran dan casting. 2. Latihan teori dan amali.

8. Lampiran

-

Nota Pengajaran. Carta. Gambar rajah. Peta topo.

Unit Sesi

-

Pengakap Remaja. 7.

1. Tajuk

-

AKTIVITI 2 - Kemahiran. IKHTIAR HIDUP ( Sistem berpengkalan ). 60 minit. Diakhir kursus peserta akan dapat: 3.1- Tahu bagaimana cara mengihidupkan api. 3.2- Menyediakan tempat berteduh. 3.3- Mengetahui bagaimana cara dan teknik masakan rimba dijalankan: Nasi. Roti lilit. Ayam. Ikan. Telor. Kentang.

2. Masa 3. Objektif

-

4. Kaedah

-

4.1- Teori. 4.2- Amali. 5.15.25.35.45.56.16.26.36.46.56.66.76.86.9Kerjasama. Berdisiplin. Menghagai. Kebersihan. Alam sekitar. Buluh. Beras. Tepung. Garam. Gula. Ayam, telor , ikan. Kentang. Daun kayu. Mancis.

5. Nilai Murni

-

6. Bahan bantu

-

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Langkah 1 Menerangkan bagaimana melaksanakan projek Ikhtiar Hidup. - Teknik. - Kaedah. - Bahan.

7.2- Langkah 2

-

Bagaimana cara menghidupkan api. - bahan api. - mancis ( 2 batang ). - teknik. - lokasi.

7.3- Langkah 3

-

Bagaimana membuat tempat berteduh. - kaedah / teknik. - bahan / peralatan. - lokasi. Menyediakan Penilaian. kerjasama. persiapan. hiasan. rasa. kesesuaian. masakan rimba. Jenis masakan. bahan mentah. peralatan / keperluan. lokasi.

7.4- Langkah 4

-

7.5- Langkah 5

-

8. Lampiran

-

Carta. Gambar rajah. Gambar

Sesi

:

8.

1. Tajuk

-

AKTIVITI 3 - Kemahiran Pengakap Remaja. PROJEK PIONEERING. 120 minit. Diakhir kursus peserta-peserta akan dapat: ( salah satu ) 3.13.23.33.43.5Menyediakan projek jambatan. Menyediakan projek menara. Menyediakan projek Ariel Runways. Flying Fox. Pintu Gerbang. Syarahan. Penerangan. Demonstrasi. Amali. Kejasama. Persefahaman. Ketepatan masa. Kemahiran ikatan & Simpulan. Perkongsian idea. Carta. Gambarajah. Buluh. Tali. Gergaji. Parang. Kapak.

2. Masa 3. Objektif

-

4. Kaedah

-

4.14.24.34.45.15.25.35.45.56.16.26.36.46.56.66.7-

5. Nilai murni

-

6. Bahan

-

7. Penyampaian / Pengajaran. 7.1- Langkah 1 Memperkenalkan keperluan Projek Perintis. Jenis projek. Ikatan. Simpulan. Bahan yang digunakan.

7.2- Langkah 2

-

Teknik menyediakan Projek Perintis. Pemilihan. Perbincangan.

7.3- Langkah 3 -

Lokasi. Pelan.

Penyediaan Projek Perintis. Bahan. Projek. Kerja berpasukan.

7.4- Langkah 4

-

Penilaian. Kerjasama berpasukan. Keutuhan. Penggunaan tali. Ikatan dan simpulan. Ujian kecekapan minda ( lisan ).

8. Lampiran

-

Gambar Projek Perintis.

Unit: Bilangan Sesi:

PR 9

1. Tajuk Sesi: 2. Masa: 3. Objektif:

Ujian Sikap Pengakap Raja 60 Minit 3.1- Memahami Korikulum Setiap Ujian. 3.2- Tahu Mengendalikan Dan Menjalankan Ujian-Ujian Tersebut Dengan Taraf Dan Tahap Yang Dikehendaki Dan Memuaskan.

4. Kaedah: 5. Nilai Murni:

Syarahan Dan Soal Jawab 5.1- Memahami kehendak dan taraf untuk menilai seseorang bakal Pengakap Raja. 5.2- Memahami bidang tugas dan tanggungjawab diri dalam menjana mutu kepengakapan Negara.

6. Alat Bantu:

6.1- Alat Bantu Ajar Elektronik

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Bertanggungjawab (10 minit) 7.2- Khidmat masyarakat (10 minit) 7.3- Berdikari – Kem Mengembara (10 minit) 7.4- Kegiatan (10 minit) 7.5- Ekspedisi (10 minit) 8. Lampiran 8.1- Nota 8.2- Contoh-Contoh Dokumentasi Ekspedisi

Unit: Bilangan Sesi:

PR 10

1. Tajuk Sesi: 2. Masa: 3. Objektif:

Perkhemahan Pentarafan Pengakap Raja 60 Minit 3.1- Memahami Korikulum Kem Pentarafan. 3.2- Tahu Menyediakan Pengakap Remaja Untuk Menghadapi Kem Pentarafan Supaya Mencapai Tahap Yang Dikehendaki Dan Memuaskan.

4. Kaedah: 5. Nilai Murni:

Syarahan Dan Soal Jawab 5.1- Memahami kehendak dan taraf kem pentarafan Pengakap Raja. 5.2- Memahami bidang tugas dan tanggungjawab diri dalam menjana mutu kepengakapan Negara.

6. Alat Bantu:

6.1- Alat Bantu Ajar Elektronik

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Persediaan menghadapi Kem Pentarafan(10 minit) 7.2- Sesi Temuduga (10 minit) 7.3- Ujian-Ujian Pentarafan (30 minit) 7.4- Soal Jawab (10 minit) 8. Lampiran 8.1- Nota 8.2- Contoh-Contoh Aturcara Kem Pentarafan 8.3- Senarai Ujian-Ujian Pentarafan 8.4- Kelayakan Menghadiri Kem Pentarafan

Unit: Bilangan Sesi:

PR 11

1. Tajuk Sesi: 2. Masa: 3. Objektif:

ORGANISASI IBU PEJABAT PPM 60 Minit 3.1- Memahami Dan Mengetahui Perihal Operasi Ibu Pejabat. 3.2- Tahu Akan Fungsi-Fungsi Ibu Pejabat. 3.3- Mengetahui MPM, EXCO PPM Dan JawankuasaJawatankuasa Kecil Serta Fungsi Masing-Masing.

4. Kaedah: 5. Nilai Murni:

Syarahan Dan Soal Jawab 5.1- Memahami apa yang dimaksudkan ‘Ibu Pejabat Kebangsaan’. 5.2- Memahami bidang tugas dan tanggungjawab setiap penjawat di peringkat kebangsaan.

6. Alat Bantu:

6.1- Alat Bantu Ajar Elektronik

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Organisasi Dan Pengurusan PPM (15 minit) Penubuhan, Fungsi, Peranan, Tugas & Penjawat 7.2- Majlis Pengakap Malaysia (15 minit) Penubuhan, Fungsi, Peranan, Tugas & Penjawat 7.3- Jawatankuasa Kerja (EXCO) PPM (15 minit) Penubuhan, Fungsi, Peranan, Tugas & Penjawat 7.4- Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil (15 minit) Penubuhan, Fungsi, Peranan, Tugas & Penjawat 8. Lampiran 8.1- Nota 8.2- Carta Pengurusan PPM 8.3- Carta Organisasi MPM 8.4- Carta Organisasi EXCO PPM 8.5- Senarai Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil

UNIT

: PKK / PM / PR

BILANGAN SESI : 12

1. TAJUK SESI

: PERGERAKAN PENGAKAP SEDUNIA (WOSM) DAN KAWASAN ASIA-PASIFIK (APR) : 60 minit

2. MASA 3.

KUMPULAN SASARAN : Pemimpin PKK / PM / PR

4. OBJEKTIF Diakhir sesi peserta dapat ; 4.1 Mengetahui pergerakan pengakap sedunia (WOSM) dan kawasan AsiaPasifik (APR). 4.2 Mengenali tugas dan peranan WOSM dan APR dan hubungannya dengan Pengakap di Malaysia. 4.3 Memahami bahawa Pengakap adalah sebuah badan sukarela sedunia yang berhubung dengan negara-negara lain di dunia. 5. KAEDAH 5.8 Syarahan 5.9 Perbincangan 5.10Percambahan fikiran 6. NILAI-NILAI MURNI 6.6 Berbangga pengakap sebagai pertubuhan antarabangsa. 6.7 Menghargai sumbangan pengakap kepada dunia. 6.8 Bekerjasama dengan pengakap di seluruh dunia. 7. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU

7.9 LCD dan skrin. 7.10Komputer 7.11OHP dan lutsinar 7.12Papan putih 8. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 8.13 LANGKAH 1 (5 minit) : Jurulatih bersoaljawab dengan peserta mengenai WOSM dan APR. Sejauhmana pengetahuan peserta mengenai kedua-dua badan ini. 8.14 LANGKAH 2 (20 minit) :

8.14.1 Jurulatih menjelaskan mengenai persidangan pengakap sedunia dan jawatankuasa pengakap sedunia dan APR. 8.14.2 Jurulatih menerangkan hubungan antara WOSM dan APR serta aktiviti yang boleh dijalankan bersama. 8.14.3 Jurulatih menyatakan kemudahan yang diperolehi hasil daripada hubungan dengan WOSM dan APR serta sumbangan kita kepada dunia sejagat. 8.15 LANGKAH 3 (30 minit) 8.15.1 Jurulatih menunjukkan persidangan-persidangan yang telah diadakan oleh WOSM dan APR. 8.15.2 Peserta berbincang mengenai persidangan tersebut dan sumbangannya kepada keamanan dunia, kesejahteraan penduduk, kedamaian dan keselesaan manusia sejagat. 8.15.3 Jurulatih merangkan kawasan-kawasan kepengakapan sedunia termasuk negara-negara dalam APR. 8.16 LANGKAH 4 ( 5 minit ) : Jurulatih membuat rumusan bahawa semua ahli pengakap harus berbangga kerana pengakap adalah pertubuhan antarabangsa dan kita dapat berhubung terus dengan semua pengakap di seluruh dunia tanpa sebarang batasan. 10. LAMPIRAN. 10.1 Nota WOSM dan APR.

Perkembangan Pengakap dan Keagamaan 1. Akta Parlimen – Akta No 38 – Akta Persekutuan Pengakap Malaysia 1968 - Akta 143 ( Pindaan Tahun 1974 ) 2. Dasar Keagamaan

PPM – Persekutuan Pengakap Malaysia BP House, Kuala Lumpur Asia Pasific Region – Manila WOSM ( World Organisation of the Scout Movement)

WOSM ( World Organisation of the Scout Movement) - NGO - World Scout Conference ( Persidangan Pengakap Sedunia) Membuat dasar. - World Scout Committee - ( Jawatankuasa Pengakap Sedunia) Mengarah & menyelia. - World Scout Bureau ( Biro Pengakap Sedunia) Melaksana & menyelaras aktiviti.

- Ibu Pejabat : Geveva, Switzerland. - Keahlian : 28 juta ahli, 216 negara & jajahan. - WSB, 6 Kawasan : Asia-Pasifik : Arab : Eurasia : Europah : Afrika : Inter Amerika
-Perkhidmatan : Program Muda Remaja : Latihan Pemimpin : Pembangunan Pendidikan : Memperluaskan kepengakapan kpd yg kurang upaya : Keahlian pertubuhan : Perancangan & Pengurusan : Perhububgan Awam

: Komunikasi : Pembangunan Komuniti : Pemeliharaan : Penerbitan : Pemekalan : Persidangan : Acara Dunia

- Dana Biro Pengakap - Misi & Visi - Jawatankuasa Pengakap Sedunia, (14 ahli) Pengerusi : Setiausaha : - Persidangan Pengakap Sedunia ( 3 tahun Sekali) Ke 37, Tunisia, Sept.2005. Ke 38, Korea, 14~18 Julai 2008.

Jambori Dunia Hylands Parks, Chelmsford 27 Julai ~ 8 Ogos 2007 www.scouting2007.org

Unit Sesi

: :

Semua Unit 13

1. Tajuk 2. Masa

: :

PROJEK PENDEK 30 minit

3. Objektif : Diakhiri sesi peserta kursus akan mendapat, 3.1- Memahami tugasan projek yang akan disediakan 3.2- Mengetahui langkah-langkah, nota penyampaian pengajaran bagi tajuk yang dipilih 3.3- Memahami kepentingn projek pendek sebagai satu elemen penting kursus yang perlu dilaksanakan 4. Kaedah : 4.1Perbincangan

5. Nilai Murni

5.1- Bertanggungjawab 5.2- Komited 5.3- Jujur 5.4- Dedikasi 5.5- Iltizam

7. Penyampaian / Pengajaran 7.1- Langkah 1 (10 minit) - Menjelaskan apa itu projek pendek - Menerangkan matlamat projek pedek diperkenalkan dalam kursus - Menerangkan format projek pendek yang akan disediakan.

7.2- Langkah 2 (15 minit) - Membincangkan pengisian format projek pendek sebagaimana yang dilampirkan : Bahan-bahan pengajaran : Panduan gambarajah, slaid : Isi kandungan penyampaian dan pengajaran 7.3- Langkah 3 (10 minit)

- Menerangkan tempoh menyiapkan tugasan - Pembentangan kertas kerja Projek di kursus akan datang. 8. Lampiran. - Contoh Format Projek Pendek

Lampiran A Projek Pendek

1.) Tajuk : Menjaga dan Menyimpan Pisau dan Parang 2.) Kumpulan Sasaran : Ahli Pengakap Muda yang akan mengambil Ujian Lencana Usaha – Kemahiran Berpengakap. 3.) Masa 4.) Objektif : 30 minit : Diakhiri pengajaran, ahli Pengakap akan Mendapat : 5.1- Tunjuk ajar 5.2- Latihan Amali

5.) Kaedah

6.) Nilai-nilai Murni : 6.1- Berwaspada 6.2- Berdisiplin 6.3- Menurut arahan 6.4- Bertimbang rasa 7.) Alat Bantu : 7.1- Parang 7.2- Pisau 7.3- Kayu

8.) Penyampaian Pengajaran 8.1) Langkah 1 (15 minit) -Mengenal bahagian-bahagian pisau dan parang. 8.2) Langkah 2 (5 minit) - Menerangkan kaedah menjaga pisau dan parang; termasuk dari aspek; : Membersih : Menjaga : Menyimpan - Tunjuk ajar bagi mengasah dan membersih. 7.4 Langkah 4 (5 minit)

- Membincangkan langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan pisau/Parang. 7.5 Langkah 5 (Penutup/5 minit) - Ahli-ahli Pengakap dikehendaki membuat kayu pancang khemah. 9.) Lampiran - Gambar pisau dan parang