ALEKSANDAR DUGIN: EVROAZIJSKI POGLED

subota, 28 januar 2012 11:31

Evroazijci i atlantisti brane dve različite slike sveta i njegove budućnosti, i upravo će njihovo sučeljavanje odrediti istorijski oblik 21. veka

(Kandidat za sledećeg predsednika Rusije Vladimir Putin izložio svoje spoljnopolitičke inicijative, pozivajući na formiranje evroazijskog ekonomskog saveza, preneo je Tanjug iz Moskve početkom oktobra prošle godine. Uspostavljanje Carinske unije i Jedinstvenog ekonomskog prostora, JEP, stvara osnovu za buduće formiranje evroazijskog ekonomskog saveza, napisao je sadašnji premijer Rusije u članku za lista "Izvestija". U tom članku Putin je naveo da će se širenje kruga učesnika Carinske unije i JEP postepeno nastavljati i da će mu se priključiti i centralnoazijske republike Kirgizija i Tadžikistan. U okviru sadašnje Carinske unije Rusije sa Belorusijom i Kazahstanom, od iduće godine biće uklonjene sve barijere za trgovinu, kretanje kapitala i radne snage, podsetila je agencija Rojters. "Nećemo se na tome zaustaviti i stavićemo pred sebe ambiciozan zadatak - postizanje sledećeg, višeg nivoa integracije u Evroazijski savez", napisao je Putin. Premijer Rusije, koji je ranije kolaps Sovjetskog Saveza 1991. ocenio kao "najveću geopolitičku katastrofu 20. veka", ukazao je da novi projekat ne predstavlja neku vrstu obnavljanja SSSR". "Bilo bi naivno pokušavati ponovo uspostaviti ili kopirati nešto što je prošlost, ali tesna integracija na novoj političkoj i ekonomskoj osnovi, na novom sistemu vrednosti, predstavlja imperativ našeg vremena. Predlažemo model snažnog nadnacionalnog ujedinjenja, sposobnog da postane jedan od polova savremenog sveta i da pri tom igra ulogu efikasne veze između Evrope i dinamičnih azijsko-tihookeanskih regiona. To znači da je na bazi Carinske unije i JEP neophodno preći na tešnju koordinaciju ekonomske i valutne politike, na osnivanje pravog ekonomskog saveza", rekao je Putin.) Novi broj časopisa "Geopolitika", objavljuje članak Aleksandra Dugina o Evroazijskom pokretu (zapravo deo programskog dokumenta tog pokreta). S obzirom da Evroazijski savez uskoro počinje da funkcioniše, prenosimo ovaj članak u celini. Dah epohe Svakoj istorijskoj epohi je svojstven sopstveni „koordinatni sistem“: politički, ideološki, ekonomski, kulturni. Na primer, 19. vek u Rusiji protekao je u znaku sukobljavanja „slovenofila“ i „zapadnjaka“. U 20. veku vododelnica je prošla između „crvenih“ i „belih“. Dvadesetprvi vek će postati vek sučeljavanja „atlantista“ [1] (pristalica „jednopolarnog globalizma“ [2]) i „evroazijaca“ [3]. Protiv uspostavljanja atlantističkog ustrojstva sveta i globalizacije istupaju pristalice višepolarnog sveta – evroazijci. Evroazijci načelno brane nužnost očuvanja samobitnosti svakog naroda na Zemlji, šarenila kultura i verskih tradicija, neosporno pravo naroda da samostalno biraju put sopstvenog istorijskog

alternativne slike sveta i njegove budućnosti. Australiju i Novi Zeland. suptropsku (crnu) Afriku. kulturne. Američki pojas koji obuhvata tri „velika prostora“: Severnu Ameriku. krvavi ratovi. Evroazijci i atlantisti međusobno su oprečni. objedinjeni u „geoekonomske pojaseve“ („geoekonomske zone“). istupajući protiv jednopolarne globalizacije koju nameću atlantisti. Indiju. . Rusija i njeni partneri iz evroazijskog kontinentalnog pojasa uspostaviće skladne odnose ne samo sa pojasevima-susedima (evro-afričkim i tihookeanskim). vrednosne i civilizacijske bliskosti u četiri geoekonomska pojasa (svaki geoekonomski pojas se sa svoje strane sastoji iz nekoliko „velikih prostora“): Evro-afrički pojas koji obuhvata tri „velika prostora“: Evropsku uniju. Azijsko-tihookeanski pojas koji obuhvata Japan. otvoreni dijalog među narodima i civilizacijama. zemlje kontinentalnog islama. Polovi tog novog sveta neće biti tradicionalne države već nove integracione civilizacijske tvorevine („veliki prostori“). Evroazijci su sve slobodne stvaralačke ličnosti koje priznaju vrednost tradicije – uključujući i predstavnike regiona koji objektivno predstavljaju bazu atlantizma. Evroazijski kontinentalni pojas koji obuhvata četiri „velika prostora“ – „Evroazijski savez“ (u koji ulaze Rusija. Polazeći od načela višepolarnosti. Biti evroazijac – to je svestan izbor koji spaja težnju da se sačuvaju tradicionalni oblici bitka sa voljom za stvaralački razvoj (društveni i lični). Upravo će sučeljavanje evroazijaca i atlantista odrediti istorijski oblik 21. veka. radikalni oblici sučeljavanja koji ugrožavaju i sam bitak čovečanstva. Oni brane dve različite. zemlje Jugoistočne Azije i Indokine. Evroazijsko viđenje budućeg sveta Evroazijci dosledno brane načelo višepolarnosti. organski spoj privrženosti tradicijama sa stvaralačkim novatorstvom u kulturi. Zato evroazijci nisu samo predstavnici naroda koji naseljavaju kontinent Evroazija. Evroazijci pozdravljaju opštenje između kultura i vrednosnih sistema. Islamsko-arapsku Afriku. budućnost sveta zamišlja se kao ravnopravni. Srednju Ameriku i Južnu Ameriku. Kod takve organizacije svetskog prostora malo su verovatni globalni sukobi. već i s pojasom-antipodom (američkim) koji u kontekstu višepolarnog ustrojstva takođe treba da igra konstruktivnu ulogu u zapadnoj polulopti.razvoja. s perspektivom stvaranja „svetske vlade“. Kinu. zemlje ZND plus pojedine zemlje Istočne Evrope). dobronamerni partnerski odnosi svih zemalja i naroda organizovanih po načelu geografske. Takvo viđenje budućnosti čovečanstva suprotno je globalističkim planovima atlantista da stvore jednopolarni stereotipni svet pod kontrolom oligarhijskih struktura Zapada.

Sa stanovišta evroazijske analize. Pred sadašnjim državama su sledeće perspektive: 1. Autonomija je suprotna suverenitetu – načinu organizovanja naroda i prostora svojstvenom državamanacijama u njihovom sadašnjem vidu. „Države-nacije“ treba da budu zamenjene novim političkim tvorevinama koje u sebi spajaju strateško objedinjavanje velikih kontinentalnih prostora sa složenim. . veka. Evroazijci su istovremeno ubeđene pristalice razvoja mnogostrukog sistema autonomija [4]. Načelo mnogostrukih autonomija smatra se optimalnom strukturom organizovanja života naroda. Svesno opredeljenje političkog rukovodstva država na rastvaranje u globalističkom projektu evroazijci ocenjuju kao odricanje od one relativne vrednosti kojoj istorijske države duguju svoje postojanje. kulturnih i privrednih autonomija unutar njih.) tako i u najnovijim političkim strukturama (Evropska unija.Evroazijsko viđenje evolucije države Evroazijci smatraju da „države-nacije“ u njihovom sadašnjem vidu predstavljaju zastareli oblik organizovanja prostora i naroda. U slučaju suvereniteta radi se o prioritetnom pravu na slobodno i nezavisno raspolaganje teritorijom. socijalno-kulturnih skupina kako u RF tako i u „Evroazijskom savezu“. Rimskoj imperiji i dr. Treća varijanta je evroazijska. Autonomija podrazumeva nezavisnost po pitanju organizacije kolektivnog bitka ljudi u oblastima koje nisu vezane za raspolaganje teritorijom. civilizacijskog i strateškog zajedništva. Čisto konzervativno stremljenje da se po svaku cenu očuva država osuđeno je na neuspeh. ZND). mnogostrukim sistemom nacionalnih. u svim ostalim „velikim prostorima“ i „geoekonomskim pojasevima“ („zonama“). etnosa. globalizacija). 3. Dvadesetprvi vek će biti pozornica na kojoj će političke elite sadašnjih država sudbonosno rešavati taj zadatak sa tri moguća ishoda. ulazak u naddržavne tvorevine regionalne vrste („velike prostore“) na osnovu istorijskog. U Ruskoj Federaciji i ZND evroazijci vide jezgro buduće samostalne političke tvorevine – „Evroazijskog saveza“ i. 2. svojstven istorijskom razdoblju 15-20. Nova široka međunarodna koalicija političkih sila koje su sazvučne evroazijskom svetonazoru zasniva se na borbi za treću varijantu razvoja. samolikvidacija i integracija u jedinstveni planetarni prostor s dominacijom SAD (atlantizam. sučeljavanje globalizaciji. pokušaj očuvanja sopstvenih upravnih struktura (formalni suverenitet) uprkos globalizaciji. u „Evroazijskom kontinentalnom pojasu“. jednog od četiri glavna svetska geoekonomska pojasa („Evroazijski kontinentalni pojas“). dalje. Određene crte takvog organizovanja prostora i naroda možemo videti kako u velikim imperijama prošlosti (imperiji Aleksandra Makedonskog. samo takav put razvoja je sposoban da očuva sve ono najvrednije i najsamobitnije što može odbraniti savremene države od globalizacije.

pravnog i upravnog resora. Čovek stiče mogućnosti samoostvarivanja i stvaralačkog razvoja koje u ljudskoj istoriji još nisu postojale. neposrednog demokratskog izjašnjavanja organskih kolektiva – zajednica. verskih organizacija.socijalna sfera. Građanske slobode u društvu organizovanom po evroazijskom autonomnom načelu dostižu neviđeno visoki stupanj. To je pol geopolitičkog planiranja i rukovođenja „velikim prostorom“.građanska i upravna pitanja. to jest pitanja koja se tiču bezbednosti i teritorijalne celovitosti „velikog prostora“. U njegovoj nadležnosti su rešavanje spornih pitanja između autonomija. . To je sve. razmatranje arbitražnih sporova. Svaki pokušaj mešanja autonomija u pitanja koja su u nadležnosti jedinstvenog strateškog centra mora se sprečiti. etnosa. Evroazijsko načelo podele vlasti Evroazijsko načelo političkog ustrojstva podrazumeva dve različite razine upravljanja: mesnu i stratešku. opredeljenja. U nadležnosti autonomije su: . On predstavlja strogo hijerarhizovanu strukturu koja spaja elemente vojnog. I obrnuto. Pitanja strateške bezbednosti. Model svake vrste autonomije bira se slobodno. Upravljanje na mesnoj razini vrše autonomije – prirodno nastale zajednice različite vrste (od višemilionskih naroda do radnih kolektiva sa nekolicinom ljudi). kontrola strateških resursa i komunikacija – u nadležnosti su jedinstvenog strateškog centra. . . razgraničenje nadležnosti. polazeći od tradicija.sve sfere privredne delatnosti. To upravljanje vrši se sasvim slobodno i ne propisuju ga nikakve vrhovne instance.školstvo i zdravstvo.Sve zemlje (teritorije) novih političko-strateških tvorevina („velikih prostora“) moraju biti u neposrednoj nadležnosti centra za strateško upravljanje. izuzev strateških grana. Jedinstveni strateški centar – to je uslovni naziv instance kojoj je delegirana kontrola nad strateškim oblastima upravljanja „velikim prostorom“. Sfere nadležnosti vlasti na strateškoj i mesnoj razini strogo su razgraničene. skupina. međunarodna delatnost izvan okvira jedinstvenog kontinentalnog prostora. makroekonomski problemi. . U nadležnosti autonomija moraju biti pitanja skopčana s neteritorijalnim aspektima upravljanja kolektivima.

U praksi su neophodni različiti oblici spajanja slobodnog tržišnog prilaza i kontrole nad strateškim oblastima i preraspodelom dobiti zavisno od nacionalnih i socijalnih zadataka društva u celini. Ekonomija evrazijstva treba da se gradi na načelima: • podređenosti privrede vrhovnom civilizacijskom duhovnom cilju. • organskog spoja oblika privređivanja (tržišnih struktura) s društvenim. uzimaju u obzir bogatstvo istorijski nastalih društveno-političkih uređenja. uvereni da je ekonomsko ustrojstvo izvedenica iz istorijskih. evroazijska načela upravljanja organski spajaju tradicionalno i versko pravo. nepostojanja jednoobraznog ekonomskog uzora u srednjem i krupnom preduzetništvu. mešovitost. u ekonomskoj sferi zakonomerni su raznovrsnost.Prema tome. nacionalnih i socijalnih uslova. saobraćaj. • maksimalnog oslobađanja tržišta roba i usluga. Prema tome. Strogo se moraju kontrolisati samo značajne strateške oblasti vezane za postizanje opšte bezbednosti (vojno-industrijski kompleks. odvajajući na taj način oblast privređivanja od konkretnih istorijskih. da iskustvu privrednog razvoja zapadnog dela ljudske civilizacije u 19-20. veku dodele status uzora. • stvaranja jedinstvenog finansijskog. kulturnih aspekata razvoja naroda i društava. nacionalne i mesne tradicije. prema tome. nacionalnim i kulturnim tradicijama regiona. Evroazijsko viđenje ekonomije Atlantisti teže da svim narodima sveta nametnu jedinstveni model ekonomskog ustrojstva. energetskog. naprotiv. industrijskog. resursi. pružajući pri tome pouzdane garancije stabilnosti. saobraćajnog. informacionog sistema na prostoru Evroazije. Evroazijstvo nastoji na tome da u oblasti ekonomije ne postoje nikakve apsolutne istine – recepti liberalizma i marksizma primenjivi su samo delimično i zavisno od konkretnih uslova. Privrednim sistemima drugih naroda i epoha atlantisti poriču pravo na postojanje. bezbednosti i neprikosnovenosti teritorija. • makroekonomske integracije i podele rada u razmerama „velikih prostora“ („carinski savez“). stvaralačko traganje. slobodan razvoj. snabdevanje energijom. Liberalizam je ekonomsko učenje koje tvrdi da samo maksimalno oslobađanje tržišta i privatizacija svih privrednih instrumenata stvara optimalne uslove za ekonomski rast. Svi ostali sektori ekonomije moraju se razvijati slobodno i organski. komunikacije). evroazijstvo se u ekonomiji drži modela „trećeg puta“. Evroazijci su. • strateške kontrole centra nad temeljnim granama uporedo s maksimalnim oslobađanjem privredne delatnosti na razini srednjeg i malog biznisa. • diferenciranih ekonomskih granica sa susednim „velikim prostorima“ i „geoekonomskim zonama“. u skladu s uslovima i tradicijama konkretnih autonomija gde se neposredno odvija privredna delatnost. .

u Evroazijskom savezu – kao instrument finansijskih odnosa između autonomija). Za njega u suštini nema ni prošlosti ni budućnosti. Neophodno je stvoriti sopstvenu evroazijsku rezervnu valutu koja će biti u opticaju na svim teritorijama koje ulaze u Evroazijski savez. rad sa međudržavnim potraživanjima. S druge strane. Za razliku od atlantističkog (globalističkog) projekta. odvajajući oblast novca (svetske rezervne valute. proizvoljno procenjivanje finansijskih trendova itd. porašće ulaganja u realni sektor ekonomije. fjučers poslovi. Nijedno platežno sredstvo ne treba da pretenduje na ulogu univerzalne svetske rezervne valute. banke (i njihovi analozi) autonomija. • valuta „velikog prostora“ (novčana sredstva i hartije od vrednosti koji su u opticaju u okviru pojedinog „velikog prostora“ – između ostalog. treba na sve moguće načine podsticati stvaranje mesnih sredstava plaćanja i razmene koja će biti u opticaju unutar jedne ili više susednih autonomija. portfeljske investicije. Svojstveno mu je da realni sektor ekonomije postaje sekundaran u odnosu na virtuelne finansijske operacije (finansijske berze. Zonsko viđenje višepolarnog sveta pretpostavlja nekoliko stupnjeva valuta: • geoekonomska valuta (novčana sredstva i hartije od vrednosti koji su u opticaju u okviru pojedine geoekonomske zone kao instrument finansijskih međusobnih odnosa strateških centara sveukupnih „velikih prostora“).). Nikakve druge valute ne smeju se koristiti kao rezervne u Evroazijskom savezu. Ta mera učiniće nedelotvornom koncentraciju kapitala spekulativne namene. Filosofija evroazijstva. Finansizam obraća posebnu pažnju na monetaristički prilaz. elektronskog novca) od proizvodnje. • valuta (drugi oblici ekvivalenta u razmeni) na razini autonomija. Evroazijac pozdravlja kako vernost izvorištima tako i slobodno stvaralačko traganje. .Evroazijski pogled na finansije Jedinstvenom strateškom centru Evroazijskog saveza mora biti strateški važno i pitanje kontrole novčanog opticaja. a pri tome će se sredstva pretežno ulagati tamo gde su i zarađena. Finansizam je ekonomsko uređenje kapitalističkog društva u njegovoj postindustrijskoj fazi. „finansizma“). U evroazijskom projektu se smatra da sfera finansija predstavlja oruđe realne proizvodnje i razmene. Evroazijski odnos prema veri U vernosti duhovnom nasleđu predaka. ne sme biti nikakve autonomije finansija (tzv. u punovrednom verskom životu evroazijci vide zalog istinskog novatorstva i skladnog društvenog razvoja. čije pomanjkanje ne mogu nadoknaditi nikakva ekonomska ili socijalna blaga. Duhovni razvoj je za evroazijca glavni životni prioritet. banke „velikog prostora“. U skladu s tom shemom moraju se organizovati emisione i finansijsko-kreditne institucije (banke) – zonske banke. trenutne sadašnjice. naprotiv. usmereno na kvalitativne strane razvoja privrede. Atlantista načelno odbija da vidi sve izuzev efemerne. Sem toga. tržišta hartija od vrednosti. duboko i iskreno poverenje u prošlost spaja s otvorenošću prema budućnosti. logički ishod bezgraničnog razvoja liberalnih načela u ekonomiji. ubrzaće njegov opticaj.

evroazijstvo poseduje određeni odabir osnovnih idejnih načela od kojih bez obzira na okolnosti ne treba odstupati. geopolitički projekat. Svakom narodu na Zemlji mora biti data sloboda da samostalno načini sopstveni istorijski izbor. Evroazijstvu je stran dogmatizam. turanske i ugro-finske) u celovit narod sa samobitnim tradicijama i bogatom kulturom. Asimilacija usled delovanja spolja. učestvujemo u njima. Niko nema pravo da primorava narode na odricanje od sopstvene jedinstvenosti u „zajedničkom kotlu za pretapanje“ kao što žele atlantisti. ratovi. Život i sudbina naroda predstavlja organski proces koji ne trpi veštačko uplitanje. fizičko izumiranje bilo kog naroda na Zemlji – nenadoknadivi je gubitak za čitavo čovečanstvo. Evroazijstvo crpe nadahnuće u različitim filosofskim. što evroazijci nazivaju „cvatućom složenošću“ – obeležje je zdravog. Evroazijski pogled na nacionalno pitanje Evroazijci smatraju da je svaki narod na Zemlji dragocen – od onih koji su stvorili velike civilizacije pa sve do najmalobrojnijih koji pomno čuvaju svoje tradicije. Mi shvatamo neminovnost određenih istorijskih procesa i težimo da ih sagledamo. U samoj činjenici nastanka Velikorusa usled sinteze triju etničkih skupina sadržan je izuzetno vredan integracioni potencijal. gubljenje jezika. međusobno isključiva. tradicija. pozvana da objedini sva društva i narode na Zemlji u izgradnji samobitnog i samosvojnog sveta. sukobi i mitovi iz prošlosti imaju samo istorijski značaj. Evroazija kao planeta Evroazijstvo je svetonazor. skladnog razvoja ljudske civilizacije. totalitarnim sektama. filosofija. Velikorusi u tom pogledu predstavljaju jedinstveni slučaj mešanja triju etničkih sastavnica (slovenske. duhovni pokret. Evroazijci veruju da je Rusiji suđeno da istu ulogu odigra i u 21. kultura. slepo povođenje za autoritetima i ideologijama iz prošlosti. kao što nisu ni pristalice asimilacije po svaku cenu. propovednicima netradicionalnih verskih učenja i religioznih doktrina. međunacionalna pitanja moraju se rešavati polazeći od njihove unutrašnje logike. Uporedo s tim. Evroazijstvo je idejna platforma žitelja novog sveta za koga sporovi. To protivdejstvo (za razliku od čistog poricanja ili konzervatizma) ima stvaralačko obeležje. Treba pružati otpor raskolničkim skupinama. Evroazijci nisu izolacionisti. ekstremističkim verskim zajednicama. jezgro konsolidovanja širokog spektra političkih snaga. Može se reći da je evroazijstvo – filosofija višepolarne globalizacije.Svaka. Obilje naroda. tradicionalnog načina života. delatno i sveobuhvatno protivdejstvo jednopolarnom globalističkom projektu. čija bi svaka sastavnica organski proisticala iz istorijskih tradicija i mesnih kultura. dajući im onaj pravac koji odgovara našim idealima. svim snagama destruktivne usmerenosti. pa i najneznatnija mesna verska tradicija ili sistem verovanja po mišljenju evroazijaca predstavlja tekovinu čitavog čovečanstva. Jedno od najvažnijih načela evroazijstva jeste dosledno. ekonomska teorija. Strukture koje predstavljaju tradicionalne veroispovesti moraju imati podršku strateškog centra. . Prava naroda za evroazijce imaju ništa manji značaj od ljudskih prava. Međuetnička. političkim i duhovnim učenjima koja su katkad bila nepomirljiva. veku. Upravo zato je Rusija ne jednom postajala jezgro sjedinjavanja mnoštva raznih naroda i kultura u jedinstveno civilizacijsko čvorište. Evroazijstvo je načelno novi svetonazor za nova pokolenja novog tisućleća. Tradicionalne veroispovesti naroda i njihovo duhovno i kulturno nasleđe zaslužuju brižljiv i obziran odnos.

takav smisaoni razvoj evroazijske platforme ne treba da ostane samo pitanje teorije – mnogi aspekti moraju se ispoljiti i ostvariti kroz konkretnu političku praksu.vojno-strateški – na zemlje-članice NATO-a (u prvom redu – SAD). nacionalni. beznadežnost i bezizlaznost raširenih intelektualnih klišea (liberalnih i komunističkih). Izbor sopstvenog tabora lična je stvar svakoga. . U evroazijskoj sintezi je reč nezamisliva bez dela. intelektualni sloj svih naroda na Zemlji.kulturno – na unifikovanu informacionu sredinu koju stvaraju zapadne medijske imperije. a delo bez misli. koje odriče raznolikost drugih oblika organizovanja ekonomskog života. . Pre ili kasnije. ma u kojoj tački planete se nalazio i ma kojoj nacionalnoj i duhovnoj kulturi pripadao. U takvom izuzetno širokom shvatanju evroazijstvo stiče novo neviđeno značenje. samog evroazijskog kontinenta. Kao što se pojam „amerikanizam“ danas može primeniti na geografske oblasti koje su daleko izvan granica samog američkog kontinenta. Čitav svet predstavlja polje duhovnog boja za smisao i tok istorije. filosofski i verski slojevi budu uključivali u ovaj projekat. i sam pojam evroazijstva će se širiti. obogaćivati. uzdignuto do apsoluta. ali čas Evroazije će kucnuti. I kako se sve novi i novi kulturni.istorijski i geografski – na Zapadni sektor svetske civilizacije. ekonomske i kulturne stereotipe. već široki program od planetarnog opšteljudskog značaja koji je izašao daleko izvan granica Rusije. po cenu velikih pregnuća i vođenja dramatičnih bitaka. tim idejama bila su sazvučna duhovna i filosofska traganja svih naroda na Zemlji – u najmanju ruku onih koji su uviđali ograničenost i nedovoljnost banalnih dogmi. . spoznati kao naše evroazijsko nasleđe ne samo dela ruske škole koja se najčešće s tim nazivom poistovećuje. Sada to nije samo oblik nacionalne ideje za novu postkomunističku Rusiju (kakvom su je videli očevi-osnivači ovog pokreta i savremeni neoevroazijci u prvoj etapi). Ali. Ostalo će rešiti vreme.Prve evroazijske teorije istorijski su se pojavile među ruskim misliocima na početku 20. Atlantisti su graditelji „novog svetskog poretka“ . veka. potrebu da se van uobičajenih okvira izbije na nove vidike. Predstoji još mnogo posla dok takvo shvatanje evroazijstva ne stekne realan sadržaj. Danas evroazijstvu možemo pridodati novi. koji se ne uklapa strogo u uske okvire onoga što je sve donedavno (u 20. Atlantisti su stratezi Zapadne civilizacije i njihove svesne pristalice u drugim delovima planete koji teže da čitav svet dovedu pod svoju kontrolu. već i ogroman kulturni. globalni smisao. tako i „evroazijstvo“ označava poseban civilizacijski. da čitavom ostalom čovečanstvu nametnu Zapadnoj civilizaciji svojstvene socijalne. marksističkom ili nacionalističkom). _________ Napomene: [1] Atlantizam je geopolitički termin koji ukazuje: . kulturni. filosofski i strateški izbor koji može načiniti svaki predstavnik ljudskog roda. veku) smatrano neukidljivom ortodoksijom (liberalnom. menjati… Ali.socijalno – na „tržišno uređenje“.

13 . G. ekologijom. Vernadski. privredne tradicije. • vojno-strateški – na zemlje koje se s neodobravanjem odnose prema ekspanzionističkoj politici SAD i njihovih saveznika iz NATO-a. Glavni autori su N. Dugin) i proširilo tradicionalni pojam evroazijstva. rodovskom i dr. V. Iljin. verska učenja. „nove levice“.). novim shvatanjem univerzalne misije ruske istorije. [3] Evroazijstvo (u širokom smislu) je osnovni termin koji ukazuje: • istorijski i geografski – na čitav svet izuzev Zapadnog sektora svetske civilizacije. intelektualna i materijalna raznovrsnost planete. N. etničkih. N. E. verskih i kulturnih tradicija. J. Gumiljov. N. objedinivši ga s novim idejnim i metodološkim blokovima – tradicionalizmom. verskom. G. • socijalno – na raznovrsnost oblika privređivanja i „društvo socijalne pravde“. eshatološkim vektorom. strukovnom.– ustrojstva sveta kakvo nikad ranije nije postojalo. predstave o socijalnoj pravdi. Od 50-h do 80-h godina taj pravac je razvijao i produbljivao L. nacionalne kulture. Trubecki. već nametanje zapadnih stereotipa čovečanstvu. P. Aleksejev. Globalizam u praksi predstavlja novi oblik „kolonijalizma“ i „imperijalizma“. Izvor: deo Programa Međunarodnog evroazijskog pokreta. Hara-Davan. P. metafizikom. [2] Globalizam. N. Autonomiji je svojstvena maksimalna sloboda u sferama koje se ne tiču strateških interesa političkih tvorevina kontinentalnih razmera. samoupravljanje) je oblik prirodnog organizovanja kolektiva ljudi objedinjenih po nekom organskom obeležju (nacionalnom. Globalizaciji se žrtvuju suverene države. Savicki. globalizacija je proces izgradnje „novog svetskog poretka“ u čijem centru su političkofinansijske oligarhijske grupacije Zapada. • kulturno – na očuvanje i razvoj organskih nacionalnih. Bromberg i dr. probitačnog apsolutnoj manjini stanovništva planete. čovekova okolina – sva duhovna. paradigmatskim viđenjem istorije nauke itd. „trećeg puta“ u ekonomiji. elementima filosofije „nove desnice“. Neoevroazijstvo je nastalo krajem 80-h (osnivač – filosof A. tzv. Evroazijstvo (u usko istorijskom smislu) je filosofski pravac ponikao 20-ih godina među ruskom emigracijom. P. [4] Autonomija (grč. geopolitikom. ontološkom filosofijom. objavljen u ruskom časopisu „Geopolitika“ br. „zlatnoj milijardi“. socijalno-političkih i ekonomskih sistema u nešto novo (što bi bio „višepolarni globalizam“ ili „evroazijski globalizam“). S. „etničkog federalizma“. N. Suvčinski. V. Termin „globalizam“ u uobičajenoj političkoj leksici označava upravo „jednopolarni globalizam“: ne stapanje raznovrsnih kultura. teorijom „prava naroda“.

budući da tamo nije nikada prikazan. i posledica. Studije Džudit Risman. Pod okriljem Rokfelerove fondacije. Američka psihijatrijska asocijacija (APA) je 1973. naučni savetnik i bivši predsednik Instituta za medije i obrazovanje. što ga je vodilo daljem zaključku: da su sve forme seksa legitimne i da se ljudi ne smeju smatrati prestupnicima zato što ih upražnjavaju. koje su dramatično ugrozile poziciju čoveka po orvelijansko-hakslijevskoj matrici totalnog porobljavanja i kontrole jedinke. kao i autor velikog broja knjiga i naučnih radova koji pokrivaju mnoge naučne discipline. koji je šokirao evropsku javnost. u britanskoj produkciji. homoseksualizam za Kinsija nisu bile perverzija i on je radio sve da zbaci zakonska ograničenja koja su zabranjivala njihovo upražnjavanje Dr Džudit Risman je konsultant. Na osnovu njenih istraživanja. čvrstu bazu za ponovno otvaranje slučaja Kinsi u Kongresu SAD. snimljen je dokumentarni film „Kinsijevi pedofili“. incest. „Seksualna sabotaža: Kako je jedan čovek pokrenuo pošast korupcije i zaraze u Americi“ – postavile su.DŽUDIT RISMAN Uspostavljanje novog seksualnog poretka Razgovarala Biljana Đorović Alfred Kinsi je tvrdio da 95 procenata Amerikanaca uživa u devijantnom seksu. Posvetila je svoju naučnu karijeru analizi seksualno-industrijskog kompleksa. kako ona sama smatra. Dve decenije kasnije APA je uklonila i pedofiliju i sadizam iz svoje klasifikacije „poremećaja“ . čiju srž čine homoseksualizam i pornografija. uklonila homoseksualnost sa svoje liste „poremećaja“. kojima je razotkrila pomenutu skrivenu agendu rada Alfreda Kinsija – „Kinsi: zločini i konsekvence“. U njima Risman je istražila funkcionisanje seksualno-industrijskog kompleksa. ali ne i javnost Amerike. njegove skrivene agende. Kinsi je omogućio uspostavljanje novog seksualnog poretka. Džudit Risman je najcenjeniji naučni autoritet na polju ispitivanja negativnog uticaja pornografije na ljudski mozak. čijem je utemeljenju najveći doprinos dao poznati i uticajni Alfred Kinsi. Pedofilija.

dokazao da 95 procenata Amerikanaca uživa u devijantnom seksu. objavljena nedavno pod nazivom: „Seksualna sabotaža: Kako je jedan čovek pokrenuo pošast korupcije i zaraze na Ameriku“. porast silovanja. da bi potom sledeći ideje svog gurua pokrenuo magazin Playboy. napisao je tezu o Kinsijevom izveštaju gde je demonstrirao divljenje prema čoveku koji je „pokretom ruke otvorio prostor neslućenog seksualnog buđenja u Americi“. ali moćne manjine. nasilje. reklamama. Kinsijev advokat iz Nacionalne organizacije za ljudska prava (ACLU): „Bukvalno svaka strana Kinsijevog izveštaja dotakla je neku odrednicu pravnog kodeksa“. Drugi pasionirani čitalac Kinsijevog dela lansirao je homoseksualizam kao drugo. incesta. kojim je ostvario ogroman uticaj ne samo na američko društvo. 52 godine nakon što je Alfred Kinsi objavio svoj zloglasni izveštaj 1948. preljuba. Kinsijeva „istraživanja“ uzdrmala su temelje morala i lansirale seksualnu revoluciju šezdesetih godina. zavisnik od pornografije i sve te njegove abrevijacije danas se smatraju kulturno prihvatljivim i široko su promovisane u popularnoj kulturi: filmovima. seksualno ponašanje muškarca. Sam Kinsi bio je biseksualac. pornografija. šokirala je javnost snagom argumenata kojima razobličavate najmračnije tajne seksualnog „istraživanja“ Alfreda Kinsija. neodvojivo krilo seksualne revolucije. ne možemo da procenimo užasavajuće efekte sveopšte promocije i prihvaćenosti njegovog rada. Bio je to Heri Hej. televiziji. No. incest. akademske i naučne elite. pornografiju učinio društveno prihvatljivom. na osnovu svojih devijantnih primera korišćenih u svojim istraživanjima. sadista i sadomazohist. pedofilije. sadomazohizma. homoseksualizam. Pedofilija. umetničke. sadomazohizam. intelektualne. rezultirajući astronomskom incidencijom svih socijalnih patologija kakve su homoseksualizam. seksualno prenosive bolesti. posvećen unapređenju seksualnog buđenja kroz „soft-kore“ pristup. nastupila je radikalna promena.Vaša najnovija knjiga. najvažniju ulogu u ugrađivanju Kinsijevih laži u same temelje zvanične politike i široko prihvaćenih stavova. promiskuitet… Kada to kažem ja zapravo citiram samog Kinsija koji je tvrdio da je. pokazuje WND Press Realise. pornografije. . grupnog seksa… Da. Tu nastavljate da razotkrivate jednu od najbolje skrivanih naučnih prevara koja je postavila moralne osnove za seksualnu revoluciju u SAD šezdesetih godina prošlog veka i normalizaciju homoseksualizma. I. časopisima. zlostavljanje dece. socijalni i politički poredak širom sveta. i time. Svakako je bila promovisana i od male. Kako je to napisao Ernst Moris. Svakako je kulturna validacija i mejnstrimizacija homuseksualnosti jedan od najvećih preokreta koji se može smatrati Kinsijevim trijumfom. što ga je vodilo daljem zaključku: da su sve forme seksa legitimne i da se ljudi ne smeju smatrati prestupnicima zato što ih upražnjavaju. odigrala su dva čoveka: Hju Hefner. incest… za Kinsija nisu bile perverzija i on je radio sve da zbaci zakonska ograničenja koja su zabranjivala njihovo upražnjavanje. knjigama. dok je bio student na koledžu. pedofil. već i na moralni. zaista. osnivač homoseksualnog pokreta. bestijalnost.

koje su shvaćene i definisane kao antiameričke: usmerene na podrivanje čitave strukture američke demokratije i republike. sadomazohizam. nauku i slične delatnosti. Na savet svojih PR menadžera. Karnegijeve i nekoliko manjih fondacija. kongresmen i heroj iz Prvog svetskog rata. Luis Brandes (Louis Brandeis) jednom prilikom rekao u vezi sa ovim fondacijama: da su one postale država u državi i da služe postizanju političkih ciljeva. Njihova opsesija i cilj uobličavali su se oko kontrole proizvodnje hrane. rezultirajući astronomskom incidencijom svih socijalnih patologija. Istragom je od 1954. ali je ispitivala i izvesne neprofitne fondacije. Godine 1952. koji je takođe pripadao američkom narodu. organizovana su Kongresna saslušanja o industrijskoj praksi Velikog Biznisa. Posle Drugog svetskog rata prostor za ostvarenje ovih ciljeva postao je ceo svet. bila je to samo slika kreirana za javnost. On nije mogao da se pojavi u javnosti. Rijsova komisija je istraživala aktivnosti ne samo Rokfelerove već i Fordove. Godine 1954.Kinsijeva „istraživanja“ uzdrmala su temelje morala i lansirale seksualnu revoluciju. ekonomsko i političko blagostanje. komitet koji je osnovao Kongres SAD. a da ne bude izložen porugama i to ne samo radnika u čeličanama i rudnicima. socijalno. Kongres SAD je zabrinut zbog uticaja koji velike fondacije. osnovao je fondaciju koja je negovala filantropski imidž – davala velike svote novca za umetnost. zlostavljanje dece U svojoj knjizi „Kinsi: zločini i konsekvence“ ispitujete pozadinu rada Alfreda Kinsija i Instituta za seks na univerzitetu Indijana na čijem je čelu on bio… Vaše istraživanje pokazuje kakva je bila prava priroda ulaganja Rokfelerove fondacije u ovaj poduhvat: kontrola populacije. U prvoj polovini XX veka veliki biznis je prepoznavan kao pretnja američkim interesima. Rokfeler je u to vreme bio najomraženiji čovek u Americi. dakle. masakr žena i dece u Rokfelerovim rudnicima uglja u Koloradu. To su zapravo zaključci do kojih je došao Rijsov komitet. U izveštaju se kaže i da su za razliku od korporativnih struktura. nastavila je sa ovim istraživanjima. Tako su i bili formulisani zaključci Rijs komisije. Koksova (Cox) komisija. budući da se radilo o novcu oslobođenom od poreza. proizvodeći sve veću nepravdu i zaobilazeći sve demokratske mehanizme. dok je u stvari mreža ovakvih filantropskih fondacija oblikovala budućnost američke nacije i čovečanstva u skladu sa svojim vrednosnim konceptom i interesima. . ratova i populacije (isuviše mnogo „pogrešnih“ ljudi – beskorisnih potrošača hrane). kreirane od Velikog Biznisa. Rijsova komisija izvestila je da je stara svetska aristokratija ujedinjena sa naslednicima američkih „barona pljačkaša“. imaju na nacionalno. silovanja. usmeravanje američkog načina života i medijska manipulacija. Nakon velikog skandala iz 1914. predsedavao republikanac Karol Rijs (Carol Reece) iz Tenesija. No. Dizajn realizacije ovih ciljeva bio je veoma jasan i Rijs komisija ga je tako i formulisala: uništenje judeo-hrišćanskih temelja američkog društva. optužene da koriste svoj novac ( neke od njih su raspolagale svotama novca koje su daleko prevazilazile budžet SAD). kako bi formatizovale SAD po meri svojih interesa i učinile da se čitava društveno-ekonomska struktura remodelira. I na taj način ukine svaka mogućnost formiranja svesti ljudi koja bi mogla da ove interese ugrozi. Rijsov komitet potvrdio je ono što je sudija Vrhovnog suda. Ove fondacije su bile. za razliku od vlade izuzete od kontrole naroda i za razliku od crkava izuzete od poštovanja moralnih i vrednosnih kanona. kao što su homoseksualizam. fondacije izuzete od uticaja deoničara. oslobođene plaćanja poreza. poznatog kao „Ludlou Masakr“. uspela da ostvari kontrolu nad ogromnim resursima „delujući izvan političkog procesa“.

a komisiji je izričito stavljeno do znanja. dobrote i lepote. Istraga koju je sprovela Rijs komisija nikada nije ugledala svetlost dana zahvaljujući moćnoj političkoj intervenciji. Tako je došlo do sveopšte liberalizacije seksa: seksualno obrazovanje ušlo je u škole zasnovano na Kinsijevim „naučno utemeljenim“ nalazima. umetnosti i kulture od strane moćnih interesa u skladu sa kojima su proizvođene nove naučne discipline. i to plaćamo opet Rokfelerovoj farmaceutskoj industriji. aktivnost usmerena na formatizaciju nauke. pokazujete da je od tridesetih godina XX veka kapital Rokfelerove fondacije bio usmeren na studije seksualne psihologije i ponašanja kao krucijalne za realizaciju tih ciljeva. rečeno je da se sva ispitivanja rada fondacija. razvijene od strane Američkog pravnog instituta (čiji je osnivač. Kinsijev Institut za seks je u tom smislu bio od najvećeg značaja. Rad perverznjaka. Tada je otpočela. Kinsijevi moćni prijatelji na najvišim mestima. zadobio je naučni oreol i bio promovisan od strane ogromnog broja onih koji su takođe bili finansirani od strane Rokfelerove fondacije. vijagru i ostale lekove preporučene od Svetske zdravstvene organizacije U svojoj studiji „Kinsi: zločini & konsekvence“. tako da je ova pseudonauka ubrzano osvajala Ameriku. kao i SIECUS-a – . koja se pobrinula za vakcine. izuzetih od plaćanja poreza. obustavljaju. Cenzura je bila ojačana odbijanjem svih vodećih medija da izveste javnost o radu ove komisije i njenim nalazima i tako je javnost ostala u potpunom mraku. u radijskim programima neprekidno je ponavljana teza o neophodnosti revizije moralnih kodova u vezi sa seksom. obustavljen. Upravo tako. od ovih fondacija finansirana. Kinsijev fajl je združenim naporima i republikanaca i demokrata stavljen u poseban sef. a starima razlabavljivani temelji. mi danas plaćamo cenu u vidu seksualno prenosivih bolesti. doktori medicinskih nauka su ih urlikali na svojim predavanjima. Kinsijevo istraživanje je postavilo osnovu za ustanovljenje legislative. da će njen rad biti obustavljen ukoliko se istraga o Kinsijevoj delatnosti nastavi i da će svaki član Kongresa za to glasati.Svi zakoni koji se tiču seksa izmenjeni su. kakav je bio Kinsi. a potom se prelila i na ostali svet. finansiranim i podržanim od strane Rokfelerove fondacije. i moćnih interesa. Kinsijevi zaključci su predstavljani na univerzitetima. Zahvaljujući stravičnom pritisku koji je dolazio sa najvišeg nivoa. Zbog toga. dok su uredništva studentskih časopisa objavljivala tomove svojih izdanja posvećenih Kinsiju i njegovoj knjizi. koji su znali da je u pitanju prevara. Pojavio se značajan broj „naučnih“ studija koje su podržale Kinsijev prevrat na polju seksualnosti. psihijatri su im aplaudirali. pobrinuli su se da on i osoblje njegovog Instituta ne budu izloženi proveri javnosti. a sve to je finansirala Rokfelerova fondacija. Ovakav preokret je bio omogućen time što izveštaj Rijs komisije nije nikada predstavljen javnosti? Ne. I što je još važnije. I ne samo to: glavnom savetniku komisije Vormseru i direktoru istraživanja Normanu Dodu. da bi se u pukotinama unela visokoparna jezička konfuzija i nestala svaka ideja o značaju i smislu istine. rad Rijs komisije je krajem 1954.

fondacije (između ostalog finansiraju i etabliranje najrazličitijih LGBT organizacija širom sveta). I. pornografiju i farmaceutsku industriju. a u nekim državama SAD i smrtna kazna. Većina istraživača homoseksualnog pokreta zaključila je da je taj potez APA-e postavio temelje za legitimizaciju homoseksualizma. homoseksualizam. koja se sprovodi kao jedna od strategija seksualno-industrijskog kompleksa. na kojima se donose konvencije. Zbog toga. samo fasada kojom se maskira njihov osnovni cilj – pravo na usvajanje dece. legalizovane. novca i starateljstva nad decom. učinjene društveno prihvatljivim i poželjnim. Zlostavljači dece dobijaju „status konsultanata“ u UN i organizuju serije konferencija. APA je uklonila pedofiliju i sadizam iz svoje klasifikacije „poremećaja“. usmerena je na legalizaciju pedofilije. preljuba je bila protivzakonita i onaj koji bi je upražnjavao ostajao bi bez kuće. vanbračnu zajednicu. Američka psihijatrijska asocijacija (APA) je 1973. Dakle promenjeni su svi zakoni koji su se ticali seksa i iz svih sfera koje su se doticale seksa morale su da budu revolucionisane. pažljivo dizajniranog da bi obezbedio pravnu podršku kinsizacije seksa u Americi. a sve to je finansirala Rokfelerova fondacija. sodomiju. Homoseksualci dobijaju pravo na usvajanje dece. navodnim novim „naučnim“ dokazima pomera granice „normalnosti“ u seksu). SIDE. čije se loše posledice ne mogu proceniti. automobila. Homoseksualni brakovi su. i to bi trebalo veoma ozbiljno shvatiti. vijagru i ostale lekove preporučene od Svetske zdravstvene organizacije. pazite: 22 godine nakon toga. itd. Bio je to veliki preokret na polju zakonske regulative koja je do tog trenutka zabranjivala seksualne odnose pre braka.Seksualno informacionog i edukacionog saveta SAD. i to plaćamo opet Rokfelerovoj farmaceutskoj industriji. impotencije. takođe Rokfelerova fondacija) kao Model Penal Code. deca se korak po korak usmeravaju ka homoseksualnoj orijentaciji kao društveno prihvatljivijoj. To je . mi danas plaćamo cenu u vidu seksualno prenosivih bolesti. Trenutna kinsijevska kampanja. za silovanje se dobijala doživotna robija. po kojima se u „prava deteta“ ubraja i „pravo na seks“. Šta tačno podrazumevate pod seksualno-industrijskim kompleksom? Seksualno-industrijski kompleks obuhvata seksologiju. I. ili takozvano „sistematsko izučavanje seksualnog ponašanja“ (koje neprekidno. Etabliranje homoseksualnosti u društvu neminovno vodi i ka priznavanju gej brakova Etabliranje homoseksualizma i pornografije vidite kao strateški interes onoga što ste nazvali seksualno-industrijski kompleks. kojima su bile potrebne godine delovanja da bi nas dovele tu gde smo danas. pedofilski lobi istim koracima „normalizuje“ seksualni odnos tipa „odrasli – dete“. Udžbenicima i nastavom na kojoj se promoviše homoseksualizam. uklonila homoseksualnost sa svoje liste „poremećaja“ na osnovu glasanja svojih članova. što je veoma opasno i stavlja decu u jednu užasnu situaciju. opet su profesionalci Američke psihijatrijske asocijacije na njihovoj strani. Dijagnostičkog i statističkog priručnika IV (Diagnostic and Statistical Manual IV) Kao i kada je u pitanju homoseksualna propaganda i psihološke akcije umekšavanja (desenzitizacije prema homoseksualizmu). koja se pobrinula za vakcine. povećanog steriliteta. 1995.

dede i babe. Saradnici su štopericom merili vreme za koje su deca. . ubrzano i radilo na tome da se deci omogući „pravo na seks“. prikazala kao novog Darvina. dete je izloženo traumatičnim stanjima i iskustvima. ne isključuje veliku mogućnost da bude seksualno zlostavljano. Roditelji.tragična pozicija gde su deca eksperimentalni zamorčići i sva istraživanja pokazuju da su rezultati tog eksperimenta veoma loši. tamo gde je čest slučaj da neko od partnera umre od SIDE. koga je holivudska A produkcija u tumačenju Lajama Nisena. pod dejstvom stimulansa. ali kao i takva. biti upravo deca. čija će žrtva. Kingsi. trebalo bi da shvati da se nalazimo usred strašnog rata. da ukoliko dete stavite u poziciju da živi u sredini u kojoj se menjaju uloge partnera. zbog čega se. tetke i svako kome je stalo do prava deteta na pravilan razvoj. nekompletna. dobijenih od „naučnika“. genija koji je ljudsku seksualnost otrgao iz kandži mračnog puritanizma. I upravo to. i sam je bio opsesivni pedofil i sa svojim saradnicima u takozvanoj „sobi 34“ seksualno je zloupotrebio 317 dece u formi naučnoprotokolarnog istraživanja. pokazala su. doživljavala ono što je Kinsi registrovao kao orgazam. po mom mišljenju. Piter LaBarbara je sproveo neka od istraživanja. ona nisu ispoštovala kompletnu naučnu metodologiju jer ju je i nemoguće primeniti u jednoj takvoj situaciji. ukoliko se nešto radikalno ne promeni.