PROGRAMA ANALITICA

Denumirea BUGET SI TREZORERIE PUBLICA Codul disciplinei ASE03SO704086 Anul IV Semestrul 1 Anul univ. 2007– 2008 Facultatea FABBV 6 Numărul de credite Numărul orelor pe semestru/activităţi Domeniul Specializarea BBV SI PIETE TOTAL SI AT TC AA Pachet opţional Bănci şi burse de valori 56 28 8 20 Categoria formativă a disciplinei DF– fundamentală; DG–generală; DS–de specialitate; DE–economică/managerială; DU–umanistă DS Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI–impusă; DO–opţională; DI Discipline Obligatorii Finante publice anterioare (condiţionate) Macroeconomie Recomandate Obiective Cunoasterea/insusirea fenomenelor si proceselor specifice sistemului bugetar si evidentierea fluxurilor finanaciare din trezoreria statului Economia publica. Sistemul bugetar. Procesul bugetar. Bugetele institutiilor publice. metode de fundamentare a indicatorilor bugetari. Imprumuturile de stat. Datoria publica. Echilibrul bugetar. Piata titlurilor de stat. Obligatiuni municipale. Organizarea si functionarea trezoreriei. Operatiuni bancare ale trezoreriei. Evidentierea fluxurilor financiare ale trezoreriei. Bugetul Uniunii Europene Forma de verificare ( E–examen, C–colocviu,V–verificare pe parcurs) E Stabilirea notei – răspunsuri la examen/colocviu/verificare pe parcurs 70% finale – activităţi aplicative asistate (laborator/lucrări practice/ proiect, etc.) 30% (procentaj) – teste pe parcursul semestrului – teme de control Bibliografie - Legea finantelor publice nr. 500/2002 - Legea bugetului de stat pe anii 2007 si 2008 - Legea finantelor publice locale (cu modificarile ulterioare) OUG 45/2003 Lista T. Mosteanu si colectiv – Buget si Trezorerie publica, Ed. Universitara Bucuresti 2004 materialelor didactice necesare Coordonator de Grad didactic, titlul ştiinţific, numele şi prenumele Semnătura disciplină Prof. univ. dr. Mosteanu Tatiana Conţinut (descriptori)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful