FILIPINO 4:20 – 5:20 PM (III – 21) I. Natutukoy ang ingay /ugong ng mabibilis at mapanganib na sasakyan II.

Paksang Aralin: Mga ingay/ugong ng mabibilis na sasakyan Sanggunian: PELC II1.2 IA 1.1.3 Mga Kagamitan: larawan at mga impormasyon sa google. com. III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Magpaligsahan sa pag bigay ng ibat -ibang uri ng sasakyan at ang tunog nito. 2. Paghahawan ng Balakid ambulansyamapanganibmabilissasakyan3. Pagganyak Tingnan ang mga larawan ng uri ng mga sasakyang mabibilis at mapanganib mga larawan ng ambulansya,tren kotse at iba pa. Alin sa mga sasakyan sa larawan ang nasakyan niniyo na? Mapanganib ba ang sasakyang ito?Bakit kaya? B. Paglinang na Gawain 1. Paglalahad Ipakita ang larawan ng ambulansya. Ano ang ugong ng ambulansya? Ano ang ibig sabihin ng tunog nito? Ano dapat niniyong gawin kung nakita ninyo itong nagmamadali? (Isunod larawan ng iba pang sasakyan pagusapan ito sa klase.) 2. Pagpapayamang Gawain a. Pangkatan. Ang unang pangkat gagayahin ang tunog ng sasakyan at sasabihin ng pangalawang pangkat kung ito ay mabilis/mapanganib. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang mabibilis na sasakyan? Ano ang mababagal? Ano ang mapapanganib na sasakyan? 2. Paglalapat Anong uri ng sasakyan ang lumikha ng ganitong tunog/ugong. 1.Brum-brum 2.tsug!tsug! 3.Pip!pip! 4.weeee!weeee! 5.Pot-pot-pot IV.GAWAING BAHAY Magbigay ng halimbawa ng mapanganib/mabilis na sasakyan.Sabihin kung bakit ito mabilis o mapanganib.

EKAWP 5:20 – 5:50PM (III – 21) Nakalalahok sa mga kapaki-pakinabang na gawain Paksang-Aralin: Mga Gawaing Pisikal Sanggunian: Badyet ng Gawain, EKAWP III Mga Kagamitan: Mga larawan Values: Disiplina sa Sarili Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang inyong magagawa upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran? 2. Pagganyak Ano ang inyong paboritong laro? Anu-anong mga laro ang alam ninyo? Ano ang naidudulot sa atin ng paglalaro? B. Paglinang na Gawain 1. Paglalahad Ang mga bata ay mahilig maglaro. Ano ba ang nararamdaman mo kapag ikaw ay naglalaro? 2. Pagtatalakay Kanino ka ba nakikipaglaro? Saan ka nakikipaglaro? Tuwing kalian ka nakikipaglaro? Dapat ka bang maasar kapag natatalo ka sa laro? Bakit? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ang paglalaro ay nakadudulot ng saya sa atin. Ito rin ay nakapagpapalakas ng ating katawan. 2. Pagtataya Isulat kung tama o mali. 1. Huwag sumali sa laro. 2. Maari tayong magkaroon ng bagong kaibigan sa pakikipaglaro. 3. Suntukin ang kalaro kapag natalo ka niya.

4. Sumali sa mga palaro upang mahubog an gating kakayahan. May naglalaro sa paaralan at bahay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful