Taxa pe Valoarea Adaugata

Cuprins
• • • • • • • • • • • • • • • • 1. Ce este TVA? 2. Aplicare teritoriala 3. Legislatie aplicabila 4. Condiţii pentru aplicarea TVA în România/UE? 5. Persoane impozabile/neimpozabile 6. Operatiuni supuse TVA 7. Locul operatiunilor 8. Scutiri 9. Persoana obligata la plata 10. Dreptul de deducere 11. Faptul generator si exigibilitatea 12. Baza impozabilă 13. Cotele TVA 14. Inregistrarea in scop de TVA 15. Evidenta si declararea TVA 16. Răspunderea solidară

1. Ce este TVA?
• • Impozit pe consum: trebuie colectat de către statul unde are loc consumul final; Colectat prin intermediul persoanelor inregistrate in scop de TVA care lucrează astfel în calitate de “perceptor fiscal” pentru stat Nu este un cost pentru plătitorul de TVA, ci influentează numai fluxul de numerar (cash-flowul) Este un cost pentru neplătitorul de TVA

.

.

Olanda. Irlanda. Italia. Ungaria. Letonia. Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii. Lituania.1252 C. România.fisc. Danemarca. Bulgaria. Franţa. Aplicare teritorială • Comunitate = State membre UE – teritorii excluse + teritorii incluse (Art. Malta. Republica Cehă. Polonia. Belgia. Germania. Grecia. Republica Slovacia.) • State Membre: Austria. Spania. Estonia.2. Cipru. Portugalia. . Luxembourg. Slovenia. Finlanda.

347/11.2006 • La nivelul statelor membre: Legislaţiile statelor membre care preiau directivele.3. • România: Legea 571/2003.12. Legislaţie aplicabilă • La nivel european: Directiva a 6-a republicată: Directiva 112/2006 publicată în Jurnalul Oficial al CE nr. Titlul VI TVA • În caz de conflicte Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene .

Condiţii pentru aplicarea TVA în România/UE? .4.

Cele cinci intrebari de baza Cand aplic TVA? .

) . 127 C. • persoane care realizează numai operaţiuni cu titlu gratuit • (Art. în mod independent. orice activitate economică. în orice loc din lume • Persoană neimpozabilă = o persoană care nu desfăşoară activităţi economice în nici un loc din lume • Persoane neimpozabile: • persoane fizice care lucrează în baza unui contract individual de muncă.5. Persoane impozabile/neimpozabile • Persoană impozabilă = orice persoană care desfăşoară. fisc. • instituţii publice.

• • • • • • . fisc. trebuie să se înregistreze în scop de TVA în România.5. persoanele impozabile care beneficiază de regimul special de scutire (intreprinderi mici). fisc. dacă realizează operaţiuni supuse TVA . Persoane impozabile/neimpozabile • Persoanele impozabile. Art. 1531 C. 153 C. Excepţii: persoanele impozabile care realizează numai operaţiuni scutite fără drept de deducere (ex:bănci).care au locul în România. indiferent de locul unde sunt stabilite. În anumite situaţii şi persoanele neimpozabile sau persoanele impozabile exceptate de la înregistrare sunt obligate să se înregistreze în scop de TVA Art.

Persoane impozabile/neimpozabile .5.

sau celelalte persoane in anumite condiţii . Achiziţii intracomunitare de bunuri.6. Operaţiunile supuse TVA sunt impozabile în România dacă se îndeplinesc cumulativ: sunt rezultatul unei activităţi economice locul lor este in Romania. Operatiuni supuse TVA • • • • • • • • • • • • Livrări de bunuri în ţară. Livrări intracomunitare de bunuri. sunt efectuate “cu plată” sunt realizate de persoane impozabile plătitoare de TVA. Import de bunuri. Export de bunuri. Prestări servicii.

Locul operaţiunilor • Loc operaţiuni = România operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din România.7. . • Loc operaţiuni = alt stat membru operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din acel stat membru. • Loc operaţiuni = în afara Comunităţii operaţiunea nu este supusă TVA.

Scutiri • Operaţiunile impozabile în România pot fi: – Taxabile (Art. fisc) – Scutite fără drept de deducere (Art.143-1441 C. fisc) – Importuri şi AIC scutite (Art. 140 C.8. fisc ) – Scutite cu drept de deducere (Art. 141 C. 142 C. fisc) • Se beneficiază de scutire şi dacă persoana care realizează operaţiunea aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici! .

• Persoana obligată la plată = beneficiarul va calcula TVA cu cota corespunzătoare locului în care se desfăşoară operaţiunea şi plăteşte (dacă e neplătitor de TVA) sau aplică mecanismul taxării inverse (dacă e plătitor). Persoana obligată la plată • Persoana obligată la plată = furnizorul va factura cu TVA aferent locului unde se desfăşoară operaţiunea. .9.

10. Dreptul de deducere .

ALFA S. înregistrată în scop de TVA.L.C.C.R. S.L. Dreptul de deducere • 1. În mod eronat S. . 1190 lei. Îi achită lui S. Nu are drept de deducere pentru cei 190 lei. iar S.C.R.R.R.C.L.L. hârtie în valoare de 1000 lei fără TVA.L.BETA S.C..BETA S. ALFA S.C.10.R. Se datorează TVA pentru operaţiune? • Se aplică cele cinci intrebări privind “Când aplic TVA”. BETA S. ALFA S. intreprindere mica livrează lui S. înscrie TVA în factură în valoare de 190 lei.. • Dacă răspunsul este că se aplică TVA se datoreaza TVA • Dacă răspunsul este că nu se aplică TVA nu se datorează TVA • Obs! Dacă furnizorul a aplicat eronat TVA la o operaţiune • la care nu trebuia aplicat TVA clientul nu are drept de deducere • Exemplu: S.L.R.

• au drept să deducă TVA persoanele înregistrate în scop de TVA în mod normal (cu art. Dreptul de deducere • 2. 153) • Exceptie: persoanele neinregistrate si care nu au obligatia de inregistrare in Romania care efectuează o livrare intracomunitară scutită de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achiziţia intracomunitară sau importul efectuat de aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou.10. . Cumpărătorul are dreptul să deducă? • Trebuie stabilit dacă persoana este impozabilă şi obligată la plata TVA.

operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este în străinătatelor.) . • .operaţiunilor scutite cu drept de deducere . Dreptul de deducere • 3.operaţiuni de transfer active şi pasive cu ocazia divizării.operaţiunilor taxabile .anumitor operaţiuni financiar-bancare şi de asigurări.10. fisc. TVA este deductibilă? • Trebuie stabilit dacă bunurile si/sau serviciile achizitionate sunt destinate: . . (Art. dacă clientul este situat în afara Comunităţii. 145 C. dacă taxa ar fi fost deductibilă. în cazul în care locul ar fi fost în România.fuzionării.

Dreptul de deducere • 4. pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor care DAU drept de deducere TVA este integral deductibilă pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor FARA drept de deducere TVA este integral deductibilă pentru achiziţiile pentru care nu se cunoaste destinata.10. Ex: Farmacie care asigură şi servicii de consultaţii medicale generale. TVA achitată înainte de înregistrarea în scopuri de TVA • • 4.bunuri utilizate pentru operaţiuni scutite fără drept de deducere. TVA achitată pentru băuturi alcoolice şi tutun. TVA se deduce pe baza de pro-rata. • • • . . a) Există vreo excludere? . b) Există vreo limitare? Persoanele impozabile cu regim mixt = persoane care realizează şi operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni scutite cu drept de deducere.bunuri ce nu vor fi utilizate pentru activitatea economică .excluderi specifice: TVA achitată în numele şi contul altei persoane.

pentru import .să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat pentru servicii pentru care beneficiarul este supus la plata TVA. Dreptul de deducere • 5.să deţină documente specifice pentru transferuri. .să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat pentru AIC. 146 C. . .) . (Art.10.să deţină factură care să cuprindă un set de informaţii minimale. fisc. Sunt indeplinite conditiile formale? .să deţină declaraţie vamală de import.

taxelor agricole sau alte taxe comunitare. . .Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care clientul ia bunuri din stoc.Bunuri livrate pentru testare sau verificarea conformităţii: data la care beneficarul devine proprietar. • Excepţii: • . apă.Bunuri vândute în consignaţie: data la care consignatarul găseşte un • cumpărător. energie eletrică.11. arendare: data plăţii specificată în contract. .Închirere.Bunuri imoblie: data transferului titlului de proprietate. . telefon): ultima zi a perioadei specificată în contract pentru plată.Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări: data emiterii situaţiilor de lucrări. Faptul generator şi exigibilitatea • • Faptul generator Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau prestării • serviciilor.Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale. . . concesionare.Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu (gaze naturale. leasing. dar nu mai mult de 1 an. . .

dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare celei în care loc faptul generator .Achiziţii intracomunitare: data emiterii facturii. . . . • Excepţii: . Faptul generator şi exigibilitatea • Exigibilitatea taxei • Regula generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu faptul generator.11.Factura se emite înainte de faptul generator: la data emiterii facturii.Livrări sau prestări prin maşini automate: la data extragerii numerarului.Se încasează avansuri: la data încasării avansului.

000 euro perioada fiscală= trimestrul . scadenţa = 25 a lunii următoare treimestrului în care a avut loc exigibilitatea taxei • Dacă CA în anul anterior > 100. Faptul generator şi exigibilitatea • Exigibilitatea plăţii taxei = scadenţa de plată a TVA către buget • Dacă CA în anul anterior < 100.000 euro perioada fiscală= luna . scadenţa = 25 a lunii următoare lunii în care a avut loc exigibilitatea taxei • Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 3 luni dintr-un semestru la cerere perioada fiscală = semestru • Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 6 luni dintr-un an la cerere perioada fiscală = anul .11.

Baza impozabilă • • • Situatii in care baza se ajusteaza : Returnarea ambalajelor care circula prin facturare Contrapartida nu se poate încasa datorită falimentului beneficiarului Reducerile de preţ acordate după livrare sau prestare Refuzuri calitative şi cantitative Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura. însă înainte de livrare • • • .12.

• b) livrarea de manuale şcolare. monumente de arhitectură şi arheologice. . cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii. monumente istorice. grădini zoologice şi botanice. ziare şi reviste. muzee. Cotele de TVA • Cota standard 19% • Cota redusa 9% (raman aceleasi operatiuni) • a) serviciile constând în permiterea accesului la castele. • c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora. cinematografe. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. • f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară.13. case memoriale. • e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar. cărţi. târguri. expoziţii şi evenimente culturale. cu excepţia protezelor dentare. • d) livrarea de produse ortopedice.

Cotele de TVA • Măsuri de simplificare (taxare inversă).13. • Condiţii de aplicare: • .furnizorul: dă factură fără TVA pe • care scrie “taxare inversă” • .beneficiarul calculează taxa. o • înscrie pe factură şi face înregistrarea 4426 = 4427 .şi furnizorul şi beneficiarul sunt înregistraţi în scop de TVA cu art.locul operaţiunii este în România • . 153 • Mecanism de aplicare: • .

.la livrări intracomunitare: vânzătorul verifică condul transmis de client in scopul determinării modului de aplicare a TVA.la achiziţii de bunuri şi servicii: cumpărătorul verifică codul transmis de furnizor în scopul determinării posibilităţii de deducere a TVA Pe internet în baza de date VIES: http://ec.000 euro • Codul furnizat acestora poate fi folosit numai pentru AIC • VERIFICAREA CODULUI DE INREGISTRARE IN SCOP DE TVA .14.htm Prin transmiterea unei solicitări la ANAF OMFP 1706/2006: “informaţiile obţinute ca urmare a solicitării de verificare au caracter informativ şi nu obligă în nici un fel furnizorul informaţiei “ .europa.eu/taxation_customs/vies /en/vieshome. Înregistrarea în scop de TVA • Persoanele impozabile normale: au • obligaţia de înregistrare în scop de TVA înainte de efectuarea operaţiunilor : RO+CUI • Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru AIC > 10.

Evidenta si declarareaTVA • Evidenta TVA se tine cu ajutorul următoarelor documente: .jurnal pentru vânzări. 1041/28.2006) .O. (OMFP 2217/2006 M.jurnal pentru cumpărări. .15.registrul non-transferurilor. . .registrul bunurilor primite din alt stat membru.12.

260/18. .15. 62/25. .declaraţie recapitulativă (formular 390): se depune trimestrial numai pentru AIC si LIC.declaraţia semestriala (394): se depune semestrial pentru achizitii/livrari locale (OMFP 537/2007 M.2007) .decont special de TVA (formular 301): se depune numai pentru lunile pentru care sunt operaţiuni.O.O.decont de TVA (formular 300): se depune lunar/trimestrial/semestrial/anual.04.2007) (OANAF 702/2007 M. 376/04. Evidenta si declarareaTVA • Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor documente: . (OMFP 36/2007 M.2007) . in trimestrele cand acestea apar.O.06.01.

daca nu poate dovedi ca a achitat taxa catre furnizor. Raspunderea solidara • Beneficiarul raspunde solidar pentru plata TVA catre buget de catre furnizor.16. . Beneficiarul nu-si poate deduce TVA daca codul de inregistrare in scopuri de TVA transmis de furnizor nu este valabil.

ro .google. Text actualizat la 10 septembrie 2007 • www.Bibliografie : • Codul Fiscal editia a VIII a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful