Grile Comunicare si Negociere in Afaceri 1.Comunicare nu este legat de : c) o singura teorie 2.

Care dintre urmatoarele nu este considerate teorie a comunicarii : b) teoria sirurilor 3. Identificati afirmatia falsa : d) termenul de comunicare nu poate fi definit prin intermediul comportamentului de comunicare 4. Care dintre urmatoarele nu este functie a comunicarii : c) de coordonare a actiunilor 5. Care dintre urmatoarele nu este axioma a comunicarii : c) comunicarea se dezvolta pe planul relatiei 6. Comunicarea produce efecte asupra : c) atat asupra receptorului, cat si asupra emitatorului 7. Relatia omului cu semenii sai nu poate lua forma : b) relatiilor intrapersonale 8. In functie de numarul participantilor si tipul de relatie dintre ei, comunica rea poate fi : a) comunicare personala 9. Comunicare intrapersonala presupune : a) ca emitatorul si receptorul sa fie una si aceeasi persoana 10. Comunicarea publica presupune : c) prezenta unui emitator unic si a unei multitudini de receptori 11. Comunicarea de tip grup este : a) o ipostaza a comunicarii interpersonale, dar care presupune mai mult de doi p articipant 12. Comunicare interpersonala nu poate satisface nevoia de : d) divertisment 13. Identificati afirmatia falsa : d) stocul relational este definit ca fiind totalitatea relatiilor ce stabilesc i n interiorul organizatiei 14. Procesul comunicarii nu este intotdeauna : a) independent de contextul social 15. In comunicarea interpersonala emitatorul este un individ care : d) are un scop implicit (este, de fapt, motivul transmiterii mesajului, de cele mai multe ori acesta fiind necunoscut receptorului) 16. Codificarea presupune : c) traducerea gandurilor, atitudinilor, emotiilor si sentimentelor in cuvinte, a tingeri, sunete, imagini, caractere scrise, desene, gesture, mirosuri 17. Mesajul se comunica simultan printr-un ansamblu complex de : a) stimuli, limbaje, canale 18. Identificati afirmatia falsa : b) intotdeauna mesajul transmis de emitator este codificat intr-o mare masura 19. Limbajul trupului presupune : c) intregul complex de stimuli si semnale transmise prin postura, fizionomie, mi mica, gestica, privire si distante 20. Printre dimensiunile contextului in care se comunica nu se inscrie : d) contextul atemporal 21. Identificati afirmatia falsa : c) noua economie nu genereaza noi modele de organizare si de activitate economic a 22. Economia informationala nu este economia in care : d) prosperitatea firmelor decurge din optimizare 23. Economia informationala genereaza : a) reorientari majore in viata economica si sociala 24. Nu este considerat pilon al economiei informationale : b) negocierea 25. Care dintre urmatoarele nu este considerat concept cu care opereaza economia cunoasterii ? d) tehnologii comerciale

Care dintre urmatoarele elemente nu indica raportul de congruenta in care se afla comunicarea si cultura organizationala? a) definirea celor doua concept prin variabile similare 37. cat si in exteriorul ei necesita adapt ari culturale 47. Identificati afirmatia adevarata : b) comunicarea firmei atat in interiorul. Comunicarea dintre doua firme avand culture diferite poate fi realizata in t rei etape. Informatia nu este : d) cea mai putin importanta resursa individuala si sociala a oamenilor 33. Cultura organizationala nu este : d) usor de modificat 42. Identificati afirmatia falsa : a) comunicarile din cadrul unei firme urmeaza doar liniile formale. Identificati afirmatia falsa : c) profesionistii nu sunt parte integrate a organizatiei de afaceri 46. Cultura organizationala nu este cea care : . Asociatiile profesionale genereaza o configuratie sociala unica pentru o pro fesiune. abordarea comunicarii se poate realiza din cel putin doua perspective : d) perspectiva informatiei si perspectiva integratoare 31. Dezvoltata dintr-o diversitate de surse. Globalizarea nu este : c) procesul care determina o reducere a intrepatrunderii economiilor nationale 30.26. cultura organizatiei nu se manifest a prin intermediul : d) comportamentului clientilor 43. Care dintre urmatoarele nu se inscrie in aceasta categorie ? a) membrii retelei pierd cand reteaua prospera 28. Identificati afirmatia falsa : c) oamenuu nu modeleaza cultural societatea 39. Schimbarea paradigmelor genereaza si noi regul pentru economia informational a. Care dintre urmatoarele nu se incadreaza in aceasta categorie ? d) punerea la dispozitia angajatilor a ceea ce are firma 48. fiind influe ntate de cultura organizationala 49. nici pentru cul tura organizationala 38. Economia digitala sau economia electronica nu se caracterizeaza prin schimba rea accelerate a paradigmei : c) proceselor de invatare 27. Identificati afirmatia falsa: c) comunicarea produce efecte asupra membrilor retelei care genereaza comportame nte involutive la fiecare individ din cadrul retelei 34. Prin informative nu se intelege : a) date 32. Existenta subculturilor intr-o organizatie nu poate fi determinata de : d) subunitatile din afara organizatiei 45. Printre elementele specific ale comunicarii in economia informationala nu se inscrie : b) debitului mic de informatii 35. Identificati afirmatia falsa : d) cultura de organizatie este cel putin decat suma partilor sale componente 40. Cultura organizatiei este cercetata dpdv al afacerilor si mai putin din cel anthropologic de catre specialistii in : b) management 41. respectiv : c) cultura profesionala 44. Printre caracteristicile economiei informationale nu se numara : b) scaderea importantei timpului liber 29. Intr-o societate informationala. Identificati afirmatia adevarata : d) internet-ul asigura comunicarea atat pe orizontala cat si pe vertical 36. Identificati afirmatia adevarata : b) nu exista o definite unanim acceptata nici pentru comunicare.

este : a) modulat. Evaluarea conferintei vizeaza : a) consemnarea in fisierul de presa a jurnalistilor prezenti. In vederea cresterii stocului relational. Identificati afirmatia adevarata : a) atingerea interlocutorului si privirea sunt semnale nonverbal ce relationeaza in mod direct 69. Printre cele mai eficiente mijloace de comunicare in cadrul firmei a carei c ultura permite si sustine astfel de manifestari nu se inscrie : c) programe de instruire a partenerilor 51. Identificati afirmatia adevarata : c) comunicarea verbal reprezinta o component a comunicarii orale 57. periodica si ocazionala 53. in orice conversatie. Conversatia nu este : d) forma de comunicare scrisa 59. In functie de destinatar si de nivelul la care se realizeaza. In functie de forma de comunicare. Dupa importanta. trebuie sa s e evite intrebarile : a) negative 60. In ceea ce priveste pozitiile capului. Comunicarea verbal presupune : d) limbajul verbal si limbajul paraverbal 56. comunicarea sc risa in afaceri nu poate fi : c) comunicarea internationala 71. Identificati afirmatia falsa : c) prin conferinta de presa firma nu poate decat sa difuzeze mesaje de maxima im portanta pentru publicul larg 62. scrisa si nonverbal 52. care dintr urmatoarele nu este consid erate pozitie de baza : d) capul intors 67. Identificati afirmatia adevarata : b) comunicarea nonvervala reprezinta transmiterea mesajelor printr-un alt mijloc decat scrisul si/sau vorbitul 66. Comunicatul de presa este : b) o stire destinata mediatizarii prin presa. dar redactata de oameni din afara . Care dintre urmatoarele nu este considerate etapa in realizarea unei conferi nte de presa eficienta ? d) redactarea proceselor verbale 63. In functie de aria de referinta. In functie de frecventa. comunicare medie si comunicare strategica 54. comunicarea poate fi : a) verbal. comunicarea nu poate fi : b) comunicare directa 55. Discursul efficient.b) permite utilizarea si promovarea comunicarii formale drept comunicare informa la (informatii transmise fara a merge pe linie ierarhica) 50. In decodificarea semnalelor ochilor nu se ia in considerare : c) miscarile picioarelor 68. curgator si nuantat 65. Care dintre urmatoarele nu este considerate forma a comunicarii scrise in af aceri ? b) discursul 70. MEtalimbajul se refera la : c) un limbaj care codifica atfel ideile decat limbajul natural 61. Literatura de specialitate gestioneaza doua categorii de communicate de pres a: a) comunicatul de informare si comunicatul persuasiv 72. a tiplui de intreb ari si interpelari la care au parcurs acestia 64. comunicarea este : c) permanenta. ca forma de comunicare verbala. comunicarea se clasifica in : a) comunicare la nivel redus. Interventia mesajului paraverbal peste continutul mesajului verbal nu provoa ca : b) retragerea cuvintelor 58.

Negocierea este. Identificati afirmatia adevarata : d) erorile de perceptive a mesajelor sunt datorate erorilor de traducere intre a nalogic si digital 85. In procesul de perceptie a mesajelor erorile senzoriale normale nu pot fi ge nerate de : a) buna dispozitie a comunicatorilor 88. 86. Care dintre urmatoarele nu este component in definitia negocierii in sens re strains : a) dezbatere 93. dar si a interlocutorului acestui nu se numara : b) limbajul specific 91. Printre barierele in comunicare din cadrul unei firme nu se numara : c) calitatea muncii depuse 78. Printre principalele obstacole in gandirea si comunicarea verbal nu se regas este : d) coerenta 80. Dificultatile in comunicare pot fi generate de : a) receptarea deteriorata a mesajului transmis ( interpretarea gresita a cuvinte lor continute de un mesaj) 79. Comunicatorul profesionist nu este : d) functionar 75. Multe din informatiile transmise se pierd datorita unor caracteristici ale m esajelor. Ineficienta comunicarii nu se datoreaza : d) ascultarii active 77. care provoaca sim turile. Identificati afirmatia falsa : a) impactul comunicarii asupra indivizilor este doar pozitiv 76. in acelasi timp : b) o arta si o stiinta 94. Eficienta unei negocieri nu este determinata de : c) gradul de dezvoltare a mijloacelor de transport 95. Care dintre urmatoarele caracteristici nu se incadreaza in aceasta cat egorie ? c) comportamentul communicational 89. Comunicarea nu este constransa de : c) receptarea adecvata. Perceptia umana este : d) procesul de constientizare a stimulilor interni si externi. Divagarea presupune : d) deplasarea de la subiectul unei discutii 84. Printre barierele in comunicare datorate unor expresii si formule verbale co nsecrate nu se regasesc : b) promisiunile 82. dar si a utilizarii neadecvate a sin onimelor. omonimelor si polisemiei 83. a persoanei interlocutorului 90. Negocierea nu este : d) o simpla rezolvare a unei problem 92. Care dintre urmatoarele nu se inscrie in categoria erorilor de perceptie uma na : b) erori de gandire personala 87. Ambiguitatea mesajelor verbale este o consecinta a : c) confuziei intre denotative si conotatie. Printre cauzele care stau la baza receptarii eronate a persoanei comunicator ului. Dualismul comunicarii nu deriva din tensiunea intre : c) biologic si liberul arbitru 74. Negocierea este utilizata in: a) toate domeniile de activitate . Care dintre urmatoarele este considerat obstacol in gandirea si comunicarea verbala ? a) divagarea 81.redactiei sau a studiourilor radio si TV 73.

Care dintre urmatoarele nu este criteriu de structurare a negocierilor : d) spatiul personal 109. negocieri intrapersonale si negocieri colective 111. negoc ierile nu pot fi: d) negocieri sociale 107. Care dintre urmatoarele nu este functie a negocierii : b) functia poetica 106. negocierile su nt : b) negocieri interpersonale. Negocierea comerciala nu reprezinta urmatoarea particularitate : a) este un proces de comunicare doar a unor date economice (pret. Negocierea nu este : a) metoda de generare a tensiunii intre indivizi 98. In functie de numarul persoanelor implicate in procesul de negociere. negocierile nu sunt : d) negocieri intrapersonale 113. Dupa statutul persoanelor sau pozitia institutiilor implicate in procesul d e negociere. Prin prisma comportamentului uman si a tipului de itnerese. negocierile sun t : a) negocieri personale si negocieri colective 110. Negocierea comerciala nu este : c) o actiune prin care se trateaza cu cineva incheierea unei conventii politice 104. Identificati afirmatia falsa : b) negocierea nu poarta amprenta distincta a comportamentului uman 99. Prin negocierea structurala se urmareste : b) modificarea atitudinilor de baza ale partilor adverse. deoarece nici una nu-s i poate atinge obiectivul fara cooperarea celeilalte 117.96. Procesul de negociere nu presupune urmatoarea faza sau stadiu intermediar : d) structurarea negocierii . Negocierea nu poate fi definite in sens de : d) joc 97. Negocierea distributiva este : c) dura 116. Care dintre urmatoarele nu este considerat element specific? a) timpul de negociere 100. Printre factorii de influenta ai puterii de negociere nu se inscrie : d) viteza si incapacitatea de reactie a partilor 101.) 105. Dupa numarul persoanelor implicate in procesul de negociere. Linia corpului poate crea diferite raporturi : d) de surprindere 103. termene. Stabilirea unui climat in care comunicarea sa devina facila si eficienta nu presupune luarea in considerare a: c) existentei aliatilor strategici si de conjunctura 102. In cadrul negocierilor nu poate fi identificata urmatoarea forma de negocie re : d) negociere externa 114.Identificati afirmatia falsa : a) se poate vorbi despre negocierea in masura in care interesele partenerilor co incid 118. Dupa criteriul „aria de referinta”. negocierile sunt : c) negocieri oficiale si negocieri neoficiale 112. Conceptul de negocierea in afaceri prezinta anumite elemente specific. Negociere inegrativa presupune : a) rezolvarea problemelor prin gasirea de solutii reciproc acceptabile 115. Care dintre urmatoarele nu este caracteristica principala a procesului de n egociere ? a) caracterul comun si convergent al activitatii 119. etc. posib ilitati de finantare. Negocierea obiectului contractului nu consta in identificarea sau definirea produsului prin : b) precizarea pretului 108.

Identificati afirmatia falsa : b) prin obiectul contractului nu se intelege marfa asupra careia poarta obigatii le partenerilor 136. Pregatirea si planificarea strategiei de negociere nu presupune : d) alegerea sefului echipei de negociere 127. O intrebare formulata pertinent nu favorizeaza : b) stabilirea obiectivelor 138.120. Pe parcursul negocierii nu poate exista urmatoarea categorie de pozitii de negociere : c) pozitii subiect 129. 133.In ceea ce priveste elaborarea si aprofundarea aspectelor de continut ale ne gocierii. Identificati afirmatia adevarata : d) derularea procesului de negociere propriu-zisa consta intr-o succesiune de co ntacte si runde de discutii de afaceri. In vederea pregatirii pentru negociere pot fi utilizate animite metode de p regatire. Pentru intarirea argumentelor si cresterea fortei de convingere se folosesc tactici de persuasiuni pozitive si negative. pregatirea pentru negociere nu presupune : c) solutionarea problemelor organizatorice 122. Care dintre urmatoarele nu se incadreaza in categoriile de tehnici de comun icare eficienta ? . Printre calitatile unui negociator nu se regaseste : b) comportamentul negativ 125. Pentru aceasta nu trebuie sa aiba in vedere : d) designul scaunului 123. Concesia este : c) renuntarea unilaterala de catre un partener de tratative la unele din conditi ile formulate pentru realizarea acordului 135. Principiul empatie presupune : a) acceptarea interlocutorului ca pe o individualitate are are dreptul sa aiba s entimente si perceptii care pot fi diferite sau asemanatoare de al vorbitorului 140. Care dintre urmatoarele nu este considerat principiu al comunicarii eficien te : d) principiul divergentei 139. etc. Care dintre urmatoarele nu este ta ctica a persuasiune pozitiva? d) avertismentul 134. pledoarii. Negociatorii pot utiliza scaunele pentru a scoate in evidenta rangul si put erea. Pozitia de deschidere a negocierii reprezinta : a) punctul de plecare in negociere si ia forma primei propuneri (oferta) facuta de catre unul din cei doi parteneri de negociere 130. Identificati afirmatia adevarata : c) compromisul este solutia la care ajung partenerii prin acordarea de concesii reciproce. Specialistii sunt de parere ca un negociator pozitiv nu este : b) influentabil 126. Pregatirea organizatorica a negocierii nu se refera la : b) stabilirea pozitiilor de negociere si declararea lor 121. Care dintre urmatoarele metode nu se inscrie in aceasta categorie ? d) metoda celor mai mici patrate 128. observatii si obiectii. Pozitia obiectiv reprezinta : c) interesul real al negociatorului 132. tatonari. Pozitia de ruptura a negocierii reprezinta : b) acel nivel al ofertei sub care unul din negociatori nu mai este interesat sa discute 131. concesii. Care dintre urmatoarele nu este considerat documente-suport elaborat in faz a de pregatire a negocierii ? c) dosarul privind informatii despre situatia economico-financiara a concurentil or 124. schimburi de inform atii. in scopul deblocarii tratativelor si facilitarii perfectarii acordulu i 137.

Motivele care-l determina pe interlocutor sa faca obiectii si observatii nu sunt generate de : a) abordarea identica a problemei de catre cei doi negociatori 145. prezentate in latura de specia litate. Identificati afirmatia falsa : c) prin intermediul discutiei de afaceri. Identificati afirmatia falsa : d) negocierea eficienta nu este abordata din perspectiva continutului. Care dintre urmatoarele tehnici nu pot fi utilizate la inceputul unei discu tii eficiente : d) tehnica observatiei 144. Printre metodele de neutralizare a observatiilor nu se inscrie : a) metoda controlarii reactiilor interlocutorului 150.d) tehnici de persuasiune 141. Argumentatia nu reprezinta : c) procesul de administrare a probelor 158. adica a a rgumentelor 159. Tehnicile de ascultare activa nu includ : d) imitarea interlocutorului 149. Transformarea observatiilor si obiectiilor interlocutorului in argumente se realizeaza folosindu-se tehnica : a) „celor trei pasi” 161. Metoda „schimbarii la timp a macazului”. Identificati afirmatia adevarata : d) ascultarea empatica presupune interrelationarea cu o persoana aflata in dific ultate. ca metoda de argumentare. in imposibilitatea de a rezolva o problema 148. In formularea criticilor nu este folosita tehnica : c) tehnica aprobarii faptei interlocutorului 152. Abordarea negocierii din perspectiva argumentatiei si demonstratiei nu pres upune parcurgerea urmatoarei etape : d) neutralizarea obervatiilor si obiectiilor interlocutorului 160. Tehnica personalizarii negocierii se refera la : a) faptul ca fiecare negociator trebuie sa-si adapteze mesajul. nu se numara : b) metoda intrebarilor 162. Care dintre urmatoarele tactici nu este utilizata in contracararea observat iilor interlocutorului ? c) apararea 151. Printre metodele recunoscute de argumentare. Metoda bumerangului presupune : c) folosirea celor spuse interlocutorului impotriva lui insusi 163. presupune : . Tehnica solutiilor integratoare este o tehnica constructiva utilizata in af aceri atunci cand : b) ambii parteneri sunt dispusi sa castige impreuna 157. Identificati afirmatia falsa : b) formularea intrebarilor nu trebuie sa plece de la modul in care a va fi recep tata de interlocutor 146. In prezentarea si discutarea ofertelor nu este folosita tehnica : d) actorului 155. ce pot fi utilizate in abordarea eficienta a negocierii. In functie de obiectivul lor. interlocutorul nu poate fi convins de oportunitatea unei afaceri sau de necesitatea redimensionarii stocului relationa l 142. Tehnicile de tratare a elementelor de negociere sunt : b) tehnici de abordare globala a elementelor si tehnici de abordare in faze sau etape a negocierii 154. argumentatia si demonstratia la tipul de partener 156. O intrebare formulata pertinent nu favorizeaza : b) dirijarea sensului discutiei 147. Care dintre urmatoarele nu este componenta a discutiei de afaceri : c) stabilirea obiectivelor 143. tehnicile de negocieri nu sunt : b) tehnici de dezaprobare a ofertelor 153.

bazate pe informatii eronate. tr ebuie sa fie detaliata 179. specifice argumentarii. necontrolate ale partenerilor de discuti i 184. instinctuale. Strategia firmei nu presupune existenta : d) procesului de negociere 178. Printre capcanele sau trucurile. Identificati afirmatia falsa : c) formularea unei strategii in negociere. negociatorul nu isi stabileste : b) un punct intermediar 182. Stilul concesiv reprezinta un stil personal de negociere de cedare in situa tiile conflictuale. Negocierea bazata pe principii nu este abordata la nivel : b) nivel global 177. Prin intermediul strategiei. f acand concesii pentru a se ajunge la o intelegere sau invers 173. in procesul negocierii. Reactiile spontane ale negociatorilor reprezinta : a) manifestari impulsive. In functie de modalitatile in care negociatorii incearca sa rezolve conflic tele ei nu pot adopta urmatorul stil de negociere : c) agresiv 168.a) adaptarea argumentatiei la comportamentul interlocutorului 164. dominatoare si care au o constanta comportamentala agresiva 167. nu se incadreaza : d) argumentarea directa 165. Arsenalul tactic al negociatorului nu este alcatuit din : d) reactii spontane ale negociatorilor 185. Stilul personal de negociere nu variaza in functie de : d) cantitatea si calitatea muncii depusa 174. datorita continutului conceptului. Alegerea strategiei de negociere nu este : . Inducerea in eroare a interlocutorului se realizeaza prin : a) formularea de argumente pe jumatate adevarate. Stilul agresiv de negociere este specific persoanelor : a) competitive. Negociatorul de tip violet este cel care porneste in abordarea negocierii d e pe pozitia de : b) dominator. Strategia negocierilor nu presupune : d) mijloace de control 183. Strategia de negociere poate fi definita ca fiind : b) linia directoare de conduita si atitudine a negociatorului in vederea atinger ii obiectivelor fixate. ce pot fi utilizat e de negociator. specific persoanelor care: b) aproba dictonul „cel mai intelept cedeaza” 171. Identificati afirmatia adevarata : c) strategia de negociere reprezinta maniera dinamica si adaptabila in care nego ciatorul isi imagineaza negocierea ca proces 181. Compromisul este un stil personal de negociere caracteristic persoanelor ca re : c) cauta o cale de mijloc in procesul negocierii 172. Care din urmatoarele stiluri nu se incadreaza in acest criteriu? c) tranzactionare 175. Identificati afirmatia adevarata : a) stilul pierdere/pierdere se manifesta cand managerii (indivizii) cu mentalita te de tip castig/pierdere se intalnesc 176. In functie de paradigmele firmelor exista 6 stiluri de negociere. Stilul de compromis presupune : c) ca negociatorul doreste rezolvarea conflictului astfel incat partenerii sa ca stige sau sa nu piarda nimic 169. evita persoana generatoare de conflict sau chiar lasa balta afacerea 170. utilizandu-se termeni neclari si omitand esentialul 166. dar. comportamentul acestuia se schimba. Ocolirea sau evitarea situatiilor conflictuale reprezinta un stil specific persoanelor care : a) schimba subiectul in situatia in care intra in conflict cu partenerul. utilizand informatii si relatii interumane 180.

Printre tacticile defensive de negociere. . Strategia de negociere rationala se bazeaza pe : b) o atitudine de gasire a unor solutii mutual avantajoase 196. In cadrul optiuni strategice inegrative. etapa in elaborarea unei strategii de negociere: c) analiza mediului intern si extern firmei.Strategia de negociere nu este dependenta de : d) orientarea concurentilor 187.c) dependenta de stilul personal de negociere al partilor 186. stilul personal de negocieri poate fi : a) castig/castig 189. situatiei in care se desfasoara negocierea 193. stilul personal de negocieri poa te fi : b) castig/pierdere 190. literatura de specialitate situea za : a) tactica amanarii discutiilor 194. Care dintre urmatoarele nu este considerata.. Care dintre urmatoarele nu poate fi considerata optiune strategica de negoc iere ? c) orientare catre piata 188. In functie de stilul personal de negociere. Elaborarea strategiei de negociere nu depinde de : d) avantajele oferite de domeniul in care se negociaza 191. In cadrul optiuni strategice distributive. de literatura de specialitate. strategia de negociere nu poate fi: d) de asteptare.In categoria tacticilor de negociere ofensive se inscrie : a) tactica intrebarilor 195. Printre factorii de influenta ai strategiei de negociere nu se inscriu: b) resursele partenerului 192. respectiv a contextului. cadrului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful