You are on page 1of 3

Energetyka jdrowa w Niemczech

1. Slajd tytuowy

Z jakich powodw niemieckie spoeczestwo nie lubi elektrowni jdrowych. Czym w takim razie bdziecie si ogrzewa? Jeli nie chcecie ani elektrowni jdrowych ani rosyjskiego gazu to pozostaje wam tylko drewno opaowe. Ale po drewno bdziecie musieli jedzi na Syberi, bo Europa go nie ma - te sowa wypowiedzia Wadimir Putin na spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego przemysu podczas swojej listopadowej wizyty w Niemczech. W chwili obecnej nie pracuje ju 8 z 17 blokw jdrowych. W 2009 r. elektrownie jdrowe wytworzyy prawie 23% caej energii elektrycznej w Republice Federalnej Niemiec. Poparcie spoeczne dla energetyki jdrowej jest relatywnie niskie - ponad poowa mieszkacw Niemiec opowiada si za likwidacj elektrowni atomowych. We wczeniejszych latach odsetek ten by znacznie niszy. 3. Pocztki

Pierwszy reaktor komercyjny oddano do uytku w 1969 r. (Obrigheim). W sumie w NRD do koca 1990 r. pracowao 6 reaktorw energetycznych, a w budowie i planach byo 7 kolejnych. Republika Federalna Niemiec bya, obok Stanw Zjednoczonych, Francji i Japonii, wiatowym potentatem w rozwoju technologii jdrowych. Na podstawie licencji amerykaskich Niemcy opracowali wasne konstrukcje reaktorw. Niemiecki przemys jdrowy by jednym ze wiatowych liderw. Firma Siemens/KWU eksportowaa swoje elektrownie m.in. do Brazylii, Argentyny i Iranu. 4. Opr czci spoeczestwa 1975 1985

Protesty nasiliy si po awarii w amerykaskiej elektrowni Three Mile Island w USA (Harrisburg, stan Pensylwania) marcu w 1979 r. W Hanowerze kilkadziesit tysicy osb demonstrowao przeciwko planom budowy skadowiska odpadw promieniotwrczych w Gorleben. Kilka miesicy pniej miaa miejsce wielka demonstracja w Bonn, w ktrej, wedug organizatorw, uczestniczyo 150 tysicy ludzi. W lutym 1981 r. kilkadziesit tysicy demonstrantw prbowao ponownie zablokowa budow elektrowni Brokdorf, jednak tym razem bez skutku. Pod koniec marca 1986 r. kolejna dua grupa demonstrantw wymoga na wadzach odstpienie od planw budowy zakadw przerobu (ang. reprocessing) wypalonego paliwa w Wackersdorf (Bawaria). 5. Awaria w Czarnobylu i jej skutki w RFN i NRD

Awaria w Czarnobylu (ZSRR, dzi teren Ukrainy) w kwietniu 1986 r. spowodowaa nasilenie fali protestw i praktycznie przekrelia plany budowy kolejnych reaktorw. Media i organizacje ekologiczne" rozpoczy kampani antyjdrow, ktrej celem bya likwidacja wszystkich reaktorw (rwnie badawczych) nie tylko w RFN, ale rwnie w NRD. NRD w chwili jednoczenia Niemiec. W 1990 r. wyczono wszystkie 5 pracujcych reaktorw w EJ Greifswald (blok Greifswald-5 przepracowa zaledwie kilka miesicy), przerwano proces rozruchu bloku Greifswald-6 oraz

Energetyka jdrowa w Niemczech


przerwano budow dwch kolejnych reaktorw w tej elektrowni. Przerwano rwnie budow nowej elektrowni Stendal. W latach 90-tych demonstranci kilkakrotnie blokowali transporty kolejowe odpadw promieniotwrczych do skadowiska w Gorleben. 6. Zieloni dochodz do wadzy decyzja o likwidacji EJ

Przez cae lata 90-te obowizywao nieformalne moratorium na budow nowych reaktorw - firmom energetycznym udao si utrzyma istniejce bloki jdrowe i cz zakadw cyklu paliwowego. Jednak w padzierniku 1998 r. po wygranych wyborach SPD utworzya koalicj z Zielonymi (partia ta zdobya niecae 7% gosw). Pierwszym powanym atakiem rzdu federalnego na operatorw i wacicieli elektrowni atomowych byo naoenie na pocztku 1999 r. specjalnego zobowizania finansowego na te firmy, z tytuu zabezpieczenia funduszy na zagospodarowanie odpadw promieniotwrczych, demonta elektrowni oraz rekultywacj zamknitych kopal wgla brunatnego" (!). Wysoko zobowiza wadze ustaliy na poziomie 50 mld marek, jednak ostatecznie zmniejszono kwot do 25 mld. Nastpnie w 2001 r. koalicja SPD-Zieloni przeforsowaa nowelizacj ustawy o energii atomowej (Atomgesetz AtG) przewidujc stopniow likwidacj elektrowni atomowych. Istot nowelizacji by zacznik, ktry naoy limity produkcji energii elektrycznej dla kadego z pracujcych wczenie 19 reaktorw w taki sposb, e w praktyce skracao to okres eksploatacji kadego reaktora do 32 lat (kady z nich by zaprojektowany na 40 lat eksploatacji, ponadto moliwe jest bezpieczne wyduenie tego okresu do 60 lat, co jest obecnie norm na caym wiecie). 7. Pierwszy rzd Angeli Merlel i zapowiedzi wstrzymania likwidacji EJ

Niemieckie partie chadekw - CDU i CSU - zawsze wspieray energetyk jdrow. Stojca na czele bloku CDU/CSU obecna kanclerz Angela Merkel ma doktorat z fizyki i jest zwolennikiem energetyki jdrowej. Jednak nawet wygranie wyborw w 2005 r. nie dao jeszcze moliwoci zatrzymania procesu likwidacji EJ, poniewa chadecy musieli wej w koalicj z SPD a jednym z warunkw jakie postawia SPD byo utrzymanie zacznika likwidacyjnego". W poowie 2008 r. Angela Merkel zacza otwarcie mwi o rewizji polityki energetycznej. 9 czerwca po spotkaniu wadz CDU i CSU w Erding w Bawarii stwierdzia, e decyzja o wycofaniu si RFN z energetyki jdrowej bya bdem". Jednoczenie SPD twardo upieraa si przy swoim stanowisku - 7 lipca 2008 r. kierownictwo tej partii opowiedziao si za wprowadzeniem do konstytucji niemieckiej zakazu budowania nowych elektrowni atomowych.

Energetyka jdrowa w Niemczech


8. Drugi rzd Angeli Merkel zmiana polityki energetycznej

Jednym z wtkw kampanii wyborczej w 2009 r. bya debata o przyszoci niemieckich elektrowni atomowych. Przebiegaa ona raczej w spokojnym tonie, cho - jak zwykle - z uyciem niezbyt wyszukanych argumentw ze strony przeciwnikw atomu" i odwoywania si do emocji. Jedynie 5 wrzenia doszo do duej, okoo 36tysicznej demonstracji antyatomowej w centrum Berlina. Wygrana CDU i dobry wynik FDP byy zapowiedzi zmiany polityki energetycznej. Decyzja o wstrzymaniu likwidacji energetyki jdrowej bya trudna ze wzgldu na opr poowy spoeczestwa. Angela Merkel musiaa jednak dotrzyma przedwyborczych obietnic danych niemieckiemu przemysowi i wacicielom EJ. Pod koniec padziernika 2009 r. CDU/ CSU i FDP podpisay umow koalicyjn, ktrej dwa punkty dotyczyy energii atomowej: jeden wyduenia eksploatacji EJ a drugi budowy ostatecznego skadowiska wypalonego paliwa jdrowego w Gorleben. Stanowiska ministrw zwizanych z energetyk jdrow (BMU, BMWI, BBF) objli ludzie o pragmatycznym nastawieniu - Norbert Rttgen, Reiner Brderle i Annette Schavan.