- LUCRAREA SE DISTRIBUIE CU TITLU GRATUIT -

2

Este o operaţiune de bază în care se urmăreşte asigurarea unui confort în ce priveşte odihna mieilor şi asigurarea. în acelaşi timp. în aceleaşi condiţii. Pregătirea adăposturilor pentru creştere şi îngrăşare presupune : 1. rezultate bune pot da şi grătarele construite din fier beton. • Se verifică obligatoriu integritatea constructivă a grătarelor şi funcţionalitatea acestora. 31). • Asigurarea frontului de furajare.12. în scopul valorificării acestora la greutăţi mari şi la preţuri mai avantajoase. 3 . însă se menţine spaţiul pentru prevenirea sau tratarea pododermatitelor (fig. de către crescător. a furajării şi adăpării corespunzătoare a acestora. iar barele …. aşa fel încât pe fiecare latură să fie asigurat un front de furajare de minimum 15 cm pentru fiecare miel. prin montarea ieslelor. Mieii introduşi la îngrăşat trebuie să aibă vârsta minimă de 45 de zile. dacă este posibil pe ambele laturi ale tronsonului. cântar. astfel: • Se face curăţenia mecanică a adăposturilor (tronsoanelor) şi a incintei unităţii. baia se exclude din fluxul tehnologic. Amenajarea tronsoanelor. să consume fân şi concentrate.Fermă de îngrăşat tineret ovin ÎNGRĂŞAREA MIEILOR Pentru ridicarea rentabilităţii creşterii ovinelor. este necesar ca întregul efectiv de miei disponibili pentru sacrificare să fie supus îngrăşării. • Instalarea adăposturilor automate perpendicular pe tronson. numai atunci când distanţa între bare este respectată . Amenajarea sectorului de primire (recepţie) a mieilor este format dintrun răscol cu boxe de lotizare. având în vedere că la grătarele de lemn distanţa între şipci trebuie să fie de 20-22 mm. iar greutatea medie a lotului introdus în exploataţie să nu fie sub 12 kg greutate vie. În situaţia în care tratamentele antiscabioase se efectuează cu „IVOMEC”. ÎNGRĂŞAREA INTENSIVĂ Mieii cumpăraţi pentru a fi crescuţi şi îngrăşaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii zootehnice şi sanitare veterinare : • Să aibă vârsta minimă de 45 de zile şi o greutate vie de minimum 12 kg/cap. aşa fel încât o adăpătoare să fie folosită de mieii dintre două boxe . • Să provină din gospodării sau exploataţii indemne de boli infectocontagioase şi parazitare. • Transportul mieilor şă fie însoţit de bilet de adeverire a proprietăţii şi de certificat sanitar veterinar. baze pentru efectuarea tratamentelor antiscabioase şi pododermatitelor. • Să fie obişnuiţi. 2. De asemenea.

Faza Total furaje de măcinat 4 .5 3. şi anume: • Faza I sau faza de acomodare a mieilor pe tronson are o durată de 10 zile . într-o perioadă de 100 de zile de furajare de discreţie. De asemenea. În această perioadă. Din care fân Concentrate Concentrate cultivate PVM Faza I 10 3 5 2 Faza II 14. • Faza III.5 2. are o durată de 20 de zile. În această perioadă este necesar a se înregistra un spor mediu zilnic de 220 grame . timp în care se înregistrează un spor mediu zilnic de 350 grame pe cap. ce reprezintă eventualele pierderii prin manipulare. • Faza II de creştere şi îngrăşare are o durată de 70 de zile. • Efectuarea dezinfecţiei generale şi asigurarea bazelor pentru izolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală.5 9 3 Faza III 15.3-4.75 10.5 UN/kg spor. Despărţirea boxelor se face cu panouri de sârmă prinse pe un cadru de lemn şi cu posibilităţi de reglare. înregistrând un spor de creştere pe perioadă de 33 kg. în special a celor care fac limitarea la iesle. Sistemul intensiv de creştere şi îngrăşare preconizat are în vedere producerea unui miel crescut şi îngrăşat la vârsta timpurie de 5-6 luni şi la greutate de 45 kg/cap. să ajungă la sfârşitul perioadei la 38 kg/cap. aşa fel încât să se poată asigura o furajare la discreţie. aşa fel încât mieii. 2 kg. dacă furajele sunt de bună calitate şi administrate la discreţie. adică un spor mediu zilnic de 330 grame/cap. în aşa fel încât acestea să aibă o suprafaţă de 24 m2.Adăpătoarea este construită din tablă sub formă de uluc în care unul din capete se instalează un sistem pentru menţinerea apei la nivel constant pe baza unui flotor care deschide sau închide debitul de apă . este necesar a se procura utilaje pentru distribuirea furajelor. Tehnologia de creştere şi îngrăşare se face fazial. de finisare.5 Este necesar a se asigura o rezervă zilnică de 10 %. iar mieii de la sfârşitul perioadei ajung la 45 kg/cap. • Asiguarea utilajelor pentru prepararea hranei şi instalarea acestora pe fluxul tehnologic. care au ajuns la greutatea de 14. în care se înregistrează un spor mediu zilnic de 340 grame. unitatea poate realiza următorii indicatori tehnici şi economici: • Mieii preluaţi la greutatea de 12 kg/cap ajung la sfârşitul perioadei la 45 kg/cap. din faza de acomodare.75 1. cu un consum specific de 4. Furajele se adminstrează în amestec de două ori pe zi. • Amenajarea boxelor de creştere şi îngrăşare a mieilor.

Vaccinarea anticorbunoasă în prima lună de afluire. în amestec. şi izolarea animalelor bolnave. astfel încât prin aceasta să se asigure furajarea la discreţie a mieilor. la afluire şi apoi periodic. 2. Se interzice cu desăvârşire administrarea de furaje în tainuri mici şi dese pentru evitarea stresului şi favorizarea înghesuirii repetate a mieilor la iesle şi provocarea de accidente. pregătirea acestora constă în efectuarea tratamentelor preventive antiparazitare şi efectuarea vaccinărilor preventive. 6. prin verificarea flotoarelor şi curăţirea ulucelor. 3. 7. Efectuarea examenului clinic individual. pe fiecare boxă. Asigurarea suplimentară a sărurilor minerale. 9. 2. Verificarea zilnică a funcţionalităţii adăpătorilor cu nivel constant. necesar pentru o săptămână. Dezinfecţia. Vaccinarea obligatorie contra anaerobiozelor. 8. după afluire. Dacă animalele se livrează în viu.imediat după afluire. Curăţirea ieslei din două în două zile. în momentul afluirii. a stării de sănătate. dezinsecţia şi deratizarea adăposturilor înainte de populare. când mieii încep să consume furaje.Condiţii zootehnice necesare a se respecta: 1. în scopul evitării golurilor de furajare. prin montarea unor suporţi cu sare. 7. Asigurarea unui stoc de furaje. câte unul la fiecare boxă. fără a provoca stare de stres la animale. adică dimineaţa şi seara. dimineaţa şi seara. În timpul perioadei de creştere şi îngrăşare intensivă a mieilor este necesar a se efectua următoarele acţiuni sanitare veterinare : 1. Administrarea amestecului de furaje de două ori pe zi. Controlul calităţii furajelor şi determinarea principiilor nutritivi prin prelevarea de probe şi trimiterea acestora la laboratoare autorizate în acest sens. 6. Realizarea tratamentelor contra moneziozei. Efectuarea tratamentelor contra strongilatozelor pulmonare şi gastrointestinale şi contra fascialozeil. izolarea animalelor bolnave şi anunţarea medicului veterinar de circumscripţie. 5 . tineretul se tunde. 5. Verificarea zilnică. 4. Controlul parazitologic de supraveghere. prevăzute în actele normative în vigoare (a se consulta medicul veterinar de circumscripţie din zonă). 4. dimineaţa înainte de administrarea furajelor în amestec. 5. în funcţie de examenele parazitologice. 3. Efectuarea tratamentelor profilactice pentru pododermatite. Pregătirea animalelor pentru livrare în viu sau la tăiere Cu 3-4 săptămâni înainte de livare sau tăiere.

... Tot în această perioadă se vor asigura bulgări de sare pe suporţi.0 UN O atenţie deosebită ce trebuie să fie acordată acestui sistem de creştere este trecerea treptată de la stabulaţie la păşunat şi de la păşunat la stabulaţie prin diminuarea sau creşterea zilnică a cantităţilor de nutreţuri concentrate sau de volum.ÎNGRĂŞAREA SEMIINTENSIVĂ Se supun îngrăşării mieii în vârstă de peste două luni din toate rasele crescute în ţara nostră. câte unul pentru fiecare boxă. pe parcele. În acest sistem se pot realiza următorii indici de producţie : • • • • • Greutate iniţială…………………………. În perioada de stabulaţie. cu un spor de 180 g pe cap/zi. Greutate finală…………………………… Spor de greutate total………………….. Îngrăşarea se face cu tineret ovin în vârstă de 3-5 luni şi care are o greutate de 18-22 kg fie din producţie proprie. cât şi cele de pe pajiştile cultivate sau naturale... 6 .. Spor mediu zilnic………………………… • Consum specific pe kg spor.. de regulă dimineaţa.. Este necesar ca zilnic. atât în culturile de câmp. 10 zile... greutatea la sfârşitul perioadei de 33 kg.. cu durată de 90 zile pe păşune.. să se verifice starea de sănătate a mieilor şi să fie extrase exemplarele cu semne de îmbolnăviri care vor fi trecute în boxe de izolare unde se vor aplica tratamente specifice. fie cumpărat de la alţi producători.. uscat şi curat. în funcţie de producţia acestora. în 40 de zile.... Prin acest sistem se pot utiliza toate resursele furajere existente în exploataţii.. iar în adăposturile cu grătar prin îndepărtarea dejecţiilor de sub grătar ori de câte ori este necesar... cu un spor mediu zilnic de 300 g şi greutatea medie la sfârşitul fazei de 45 kg. Este necesar ca păşunatul să se facă raţional. Faza III –finisarea îngrăşării... în reprize de 3-5 zile. urmărindu-se evitarea deranjării mieilor supuşi îngrăşării....... Se va urmări asigurarea unui microclimat optim în adăposturile de îngrăşare la sol prin asigurarea unui aşternut bogat...... Durata îngrăşării……………. Sistemul de îngrăşare cuprinde 3 faze: Faza I – creşterea şi îngrăşarea. Îngrăşarea pe păşune urmăreşte obţinerea în condiţii economice a mielului îngrăşat prin folosirea furajelor verzi de pe pajiştile naturale sau cultivate. nutreţurile se vor administra la discreţie sub formă de amestec.. cu o greutate de minimum 12 kg..... 12 kg 45 kg 33 kg 194 zile 170 g 7. Faza II – acomodarea în stabulaţie. cu spor mediu de 125 g zilnic şi greutatea medie de 31 kg la sfârşitul perioadei.

starea de îngrăşare. culoarea şi consistenţa muşchilor. Starea de îngrăşare. Însuşirile pe care trebuie să le îndeplinească componentele carcasei de ovine pentru a fi încadrate în una sau alta dintre clasele grilei EUROP: CLASA „E”. Cu 3-4 săptămâni înainte de livrare cuprinde şi acţiunile sanitare veterinare legate de tratamentele preventive antiparazitare şi vaccinările prevăzute de actele normative în vigoare. APRECIEREA CALITĂŢII CARCASEI ŞI A CĂRNII LA VALORIFICAREA OVINELOR Aprecierea calităţii în viu. se poate face prin cântărirea animalelor. mai obiectiv. fără excepţie în cele membre ale Uniunii Europene. Culoarea muşchiului roz-pal exprimă o caracteristică optimă şi se constată în acelaşi loc ca şi fineţea. de zonele geografice. Fineţea muşchiului se constată la nivelul pilierilor diafragmei. ce trebuie examinate cu prioritate sunt următoarele : spinarea. destul de specifice. Dea ceea. pentru a constata. este necesară amenajarea locurilor de înnoptare pe terenuri înclinate şi a umbrarelor naturale sau construite pentru zilele foarte călduroase. În legătură cu aprecierea dezvoltării corporale. fie prin montarea de adăposturi tip uluc cu flotor. precum şi fineţea (francezii îi spun tandreţea). şalele. Grăsimea carcasei de ovine se încadrează în următoarele categorii. devine o necesitate palparea anumitor regiuni corporale. aceasta luând în considerare conformaţia carcasei.Trebuie asigurată apa. în funcţie de distribuţie: grăsime de suprafaţă. în care se încadrează carcasele „excelente”: 7 . cel mai obiectiv. Gustul şi mirosul cărnii de ovine. depind foarte mult de rasă şi vârstă. De asemenea. Păşunatul mieilor se face pe timp răcoros. aceasta fiind considerată optimă atunci când se constată o uşoară rezistenţă la presiunea cu degetul ( denumită „consistenţa fragedă”). la ovine este oarecum îngreunată de prezenţa învelişului lânos. cu condiţii pedoclimatice diferenţiate. Aprecierea calităţii carcaselor este metoda care maximizează obiectivitatea în acest demers. starea de îngrăşare etc. grăsime internă şi grăsime intra – şi intermusculară. care maechează dimensiunile determinate de grupa factorilor variabili (conformaţia corporală. Consistenţa muşchiului se examinează în acelaşi loc ca şi fineţea şi culoarea. acestea. Principalele regiuni. baza cozii. spatele. evitându-se băltirile în apropierea surselor de apă. dimineaţa şi seara. nu în ultimul rând. Ca şi de tehnicile de nutriţie şi. Grila EUROP de clasificare după calitate a carcaselor de ovine este astăzi folosită în aproape toate ţările europene. „din ochi”.). dat fiind că măsurătorile corporale oferă indicaţii relative. dezvoltarea musculaturii şi grdaul de acoperire cu seu. fie prin amenajarea surselor naturale. pieptul şi regiunea ingvinală.

în care se încadrează carcasele „mediocre”: • tipul de conformaţie: toate profilele sunt concave. cu o cruce evidentă pe suprafaţă. rectilinii. Apofizele dorsale nu sunt aparente. • zone rinichilor: groasă. grosimea musculturii este medie. largă şi fără să prezinte cruce. Şalele sunt sensibil mai largi decât lungi. în care se încadrează carcasele „bune”: • tipul de conformaţie: toate profilele sunt mai puţin rectilinii. lipsind grosimea. • jigoul şi şalele: jigoul rotunjit şi gros. omoplaţi fiind proeminenţi. convex şi foarte gros. • spata:poate lipsi grosimea. • Zone rinichilor: foarte groasă şi foarte lungă. • spata: plată. • zona rinichilor: foarte strânsă. • jigoul şi şalele: jigoul este foarte alungit. fiind caracteristică o musculatură groasă. Apofizele dorsale foarte uşor aparente. Şalele sunt evident mai lungi decât largi. unelesubconcave. • Spata: convexă şi foarte grosă. • spata: lipseşte grosimea. • Jigoul şi şalele: jigoul scurt. fiind caracteristică o dezvoltare musculară încă importanţă. • jigoul şi şalele: jigoul este concav. • jigoul şi şalele: jigoul mai alungit şi încă gros. Spinarea este mai puţin largă la nivelul înălţimii spatelor. caracteristic fiind o redusă dezvoltare musculară. în toate porţiunile sale. lung şi plat. • zona rinichilor: strânsă. Apofizele dorsale sunt uşor aparente.Tipul de conformaţie: toate profilele sunt convexe şi caracterizează o foarte puternică dezvoltare musculară. până la nivelul înălţimii spatelor. până la nivelul înălţimii spatelor. şalele încă mai largi decât lungi. profilele sunt mai puţin convexe. CLASA „P”. lipsind grosimea în toate porţiunile. CLASA „R”. • CLASA „U”. Calculul suprafeţei de adăpost 8 . în care se încadrează carcasele „foarte bune”: • tipul de conformaţie: în ansamblu. subţire. • spata: convexă şi groasă. Şalele sunt mai mult largi decât lungi. în ansamblu. • zona rinichilor: mai puţin plină şi încă largă la bază. Şalele sunt mai lungi decât largi. în care se încadrează carcasele „destul de bune”: • tipul de conformaţie: profilele sunt. CLASA „O”. Apofizele dorsale sunt proeminente.

825 27.M.5 3.375 55 0.0.5 – 10 zile Faza III .V.5 5 0. SISTEM SEMIINTENSIV Structura raţiei furaj pe cap/zi/fază Furaje Concentrate Făinuri Grosiere Suculente PVM verzi zi total zi total zi total zi total zi total zi total Faza I – 7 630 0.5 = 140 zile Consum total pentru 200 capete ovine – îngrăşare sistem semiintensiv Furaje verzi = 630 kg x 200 = 126.0 Kg x 200 = 18.0 90.0 Kg x 200 = 4.1 4.000 kg Concentrate = 27.0 21.5 kg x 200 = 5.0 17.000 Kg = 30.5 24.800 Kg = 90.V.0 0.0 Consum total pentru 200 capete ovine – îngrăşare INTENSIV Fânuri Concentrate cultivate Concentrate P.0 2.0 7.500 kg Făinuri = 27.5 1.1 9.5 kg x 200 = 10.875 60 0.3 m2/cap = 60 m2 total STRUCTURA RAŢIEI FURAJERE PE CAP ANIMAL SISTEM INTENSIV Faza de îngrăşare Fânuri Faza I – 10 zile Faza II – 70 zile Faza III – 20 zile TOTAL 100 zile 3.000 kg Grosiere = 50.5 15 0.0 kg x 200 = 6.000 kg PVM = 4.625 50 1.5 5 0.0 Necesar perioadă Concentrate Concentrate cultivate P.0 kg x 200 = 10.5 2.5 kg x 200 = 900 kg Calculul suprafeţei necesare 9 = 24.200 x 0.875 35 1.05 0.375 15. 5.35 3.0 21.125 45 1.375 50 1.00 kg x 200 = 12.0 90 zile pe păşune Faza II 0.0 64.15 4.M.0 – 40 zile TOTAL 7 630 0.000 kg Suculente = 60.0 30.000 Kg .

000 12.58 PVM –urile se procură de la firme specializate – 6000 Kg I.200RON =11.9 RON/kg = 3840 RON = 7.40 6.710 RON = 31.210 RON 2.440 RON Masă verde Concentrate Grosiere Suculente Făinuri P.Intensiv Categoria de furaje Fânuri Concentrate TOTAL Semiintensiv Categoria de furaje Furaje verzi Concentrate Grosiere Suculente TOTAL Cantitatea necesară kg 4.38 2.400 RON = 5.000 Cantitatea necesară kg 126.500 10.M. Cheltuieli cu material biologic ( comune) 200 cap X 12 kg x 9 RON = 21.500 kg x 0.9 RON/kg = 18. TOTAL 126.000 5.2 RON/kg 10.000 kg x 1.1 Sistem INTENSIV Fânuri Concentrate PVM Total 1.15 RON/kg 5.5 RON/kg 900 kg x 1.V.000 - Producţia medie t/ha 8 4 Producţia medie t/ha 45 4 5 30 - Revin la ha 0.400 RON = 22.Calculul costurilor cu furajele 1.000 kg x 0.1 RON/kg 12.8 RON/kg 18.600 RON 3.000 kg x 0.000 RON = 2.800 18. CHELTUIELI MATERIALE 1.000 kg x 0.6 4.000 kg x 0.200RON = 1.000 RON = 1.4 RON/kg 10.80 1.000 kg x 0.000 kg x 0.1 Revin la ha 2.5 5. Energie + combustibil 10 .2 Sistem SEMIINTENSIV 48.00 0.900 RON = 2.4 RON/kg 6.

005 = 700 RON Total 300 + 700 = 1000 RON II.2 Sistem SEMIINTENSIV 11 .75 .005 = 500 RON Total 300 + 500 = 800 RON 5.2 Sistem SEMIINTENSIV 20 becuri x 100 w x 5 h x 140 zile x 0.1 Sistem INTENSIV 2 îngrijitori x 350 RON x 4 luni = 2800 RON Cheltuieli cu forţa de muncă 2.0.2 Sistem SEMIINTENSIV 300 RON Apă 5 -6 l/zi/cap 5l/cap/zi x 200 cap x 140 zile x 0.1 Sistem INTENSIV 20 becuri x 100 w x 5 h x 100 zile x 0.1 Sistem INTENSIV 30. -0.19 = 838 RON .84 .1529 RON/Kw/h = 153 3.padodermatite .50 -deparazitare int.Alte cheltuieli materiale 5.3.1 Sistem INTENSIV 300 RON Apă 5 -6 l/zi/cap 5l/cap/zi x 200 cap x 100 zile x 0.1. DOBÂNZI CREDITE 3.60 TOTAL 4.50 .0.06 4.000 RON 15.000 RON:2 = 15.2 Sistem SEMIINTENSIV 2 îngrijitori X 350 RON x 5 luni = 3500 RON III.000 RON x 5% = 750 RON 750 RON :365 zile x 100 zile = 205 RON 3.19 RON 5.1529 RON/Kw/h = 214.scabie . CHELTUIELI CU FORŢA DE MUNCĂ 2. Cheltuielile sanitar – veterinare ( comune) 200 capete x 4.antibiotice .DDD .0.

CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5+6) 1.5= 2.000 Euro Durată funcţionare ( 50 ani) 30. (+) SUBVENŢII C. Costul furajelor 2.(-) IMPOZITE şi TAXE G. Cota de aprovizionare II. Energie electrică + combustibil 4.200 79. RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/to RON RON RON RON RON RON RON VALOARE A1 d.440 21.30. Asigurări 10.200 RON subvenţii TOTAL = 79.000 72. (=)PROFIT IMPOZABIL (A1-D1) F. CHELTUIELI CU FORŢA DE MUNCĂ 72. (=) VALOAREA PRODUCŢIEI + SUBVENŢII (A +B) D (-) CHELTUIELI TOTALE ( I + II +III) D1 d.100 RON VENITURI (comune) 200 X 15 kg x 8 RON/kg =72. PROFITUL NET + subvenţii 12 RON 29.000 7.000 : 50 = 600 Euro x 3.564 - III. Dobânzi la credite 9. Alte materiale 6.c.100 22.000 RON 200 X 45 kg x 0. Producţia principală(q1 x k) B.c. Cheltuieli generale 8.8 RON /kg = 7.M.600 153 838 800 2. ALTE CHELTUIELI (6+7+8+9+10) 7. pentru producţia principală I.000 RON 15. Material biologic 3. Amortisment E. AMORTISMENT ( COMUNE) Investiţii Grajduri + anexe = 30.000 RON x 5 % = 750 RON 750 RON : 365 x 140 = 288 RON IV.436 45.764 .200 RON BUGETUL PRODUSULUI CARNE DE OVINĂ Producţia principală q1 = 330 g/zi Sistem INTENSIV INDICATORI A.200 50. VALOAREA PRODUCŢIEI U.305 205 2.000 RON : 2 = 15.936 49.800 2. Medicamente şi materiale sanitar veterinare 5.831 22.

pentru producţia principală I.c. PROFITUL NET + subvenţii ( E – F +B) H.000 72.200 79. ALTE CHELTUIELI (6+7+8+9+10) 7.20 BUGETUL PRODUSULUI CARNE DE OVINĂ Producţia principală q1 = 170 g/zi Sistem SEMIINTENSIV INDICATORI A.7 III.210 21. Asigurări 10.500 2388 288 2. (=)PROFIT IMPOZABIL (A1-D1) F. CHELTUIELI CU FORŢA DE MUNCĂ 72. Material biologic 3.c.M.64 60.200 60.5 33. CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5+6) 1. Cota de aprovizionare II. Dobânzi la credite 9.250 54.000 7. RATA PROFITULUI NET + subvenţii ( G: D1) x 100 % % 45. Alte materiale 6.100 12. Medicamente şi materiale sanitar veterinare 5. Cheltuieli generale 8.( E – F +B) H. Energie electrică + combustibil 4.600 214 838 1000 3. RATA PROFITULUI IMPOZABIL (E : D1) x 100 I.(-) IMPOZITE şi TAXE G. (=) VALOAREA PRODUCŢIEI + SUBVENŢII (A +B) D (-) CHELTUIELI TOTALE ( I + II +III) D1 d. RATA PROFITULUI IMPOZABIL (E : D1) x 100 I.750 19.862 31. VALOAREA PRODUCŢIEI U. RATA PROFITULUI NET + subvenţii ( G: D1) x 100 13 . (+) SUBVENŢII C. Amortisment E. Costul furajelor 2. RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/to RON RON RON RON RON RON RON RON % % VALOARE A1 d.950 21. Producţia principală(q1 x k) B.750 59.

TIPURI DE ADAPOSTURI CE SE POT INTÂLNI ÎN INGRAŞĂTORIILE DE TINERET OVIN 14 .

15 .

com ►COMBRIVA .com ►ANDAGRA . 54. Cod 430316.60. nr.Str. Gării. Sector 2. nr. Prahova. Timiş. Godri Ferenc. nr. Bl.Str.aveimpex. Tel/Fax: 0244 -340798. www.Şos. Tel/fax: 0253 – 226330. Sibiu –Rusciori. Mobil: 0788303266.ro. Cod 627105. Sibiu. Târgu Jiu. Timişoara. 3. Satu Mare. Cod 021725.comanco@go. 45. Jud. Cod 061334. Fax: 0261. nr. Mobil: 0745357195 ►BIOMIN ROMÂNIA . nr. combipra2000@yahoo. Eternităţii.com www.140. 116. Mobil: 0741156456 ►AVICOM . Cod 440198. Tel: 0262-222441. 20-22. Fax: 0269-243843. Satu Mare. Sibiu. 0255 -516 324. Tel: 0244-554451. 24. Cod 310047. ap.Str. sc. 1. Jud. office@biomin. Tel/Fax: 0256-211659 ►ALTCO PROD . Tel/Fax: 0257-253589.comanco. nr.ro ►COMBIAL . Fax: 0259-427. nr. 8A. 17.10. Tel/Fax: 0266 -212955.Bd. Tel/Fax: 0257 -511047. Sector 6.Dumbrăveni. Arad . hondea@rdslink. Justiţiei.ro. Şoimoşeni. Covasna. 0261 -769266. nr. nr. Jud.Satu Mare. Tel/Fax: 0262-220192.abomix. Tel: 0269-214833. Cod 600304. Covasna.2. scombimarsa@yahoo. nr. Cod 410605.Str. nr.ro ►AGROBIOTIC . Arad. Jud. Mihail Kogălniceanu. Dumitraşcu.Str. Caraş Severin. Arad.Str.31. 1. 31. Cod 520023. Jud. bl. Sc.498098 Tel/Fax: 0236-472896 ►COMB GORJ . Tel/Fax: 0267-314340. Galaţi.Str.ro ►AGRICOLA INTERNAŢIONAL BACĂU. Arad. Tel: 0261-770227. Craiova. 2. nr. 16. Tel/Fax: 0243-254043 ►COMBIMAR . Cod 310092. amix. NUTREŢURI COMBINATE ŞI ADITIVI FURAJERI ►ABO MIX . Jud. 021 -3373002. Vrancea. I. Cod 550004.Tel/Fax: 0261-757304.dntm. Fax: 0261 – 769569. smayer@rdslink.770226 aveimpex@rdslink. Oradea. km 3. nr. nr. 0261 -770225. nr. Divizia 9 Cavalerie.Tel: 0236 . Tel/Fax: 0264-243511. Tel. Breaza.agrobanat. Digului.Str.cornex. Jud. 32. Jud. Bucureşti. Tel. 16.ITA IMPEX .ro ►AGRO AGENTUR . 9.Str. Jud. nr. Sector 4. Tel/Fax: 0251-591244 ►BRENNTAG ROMÂNIA .Str. Cod 430015. Tel: 0237-255383 16 . 7. Ap.Sub Deal. nr. nr.ro ►BIOMAR .110. Galaţi. Tel/Fax: 0234 . Cod 535600. Cluj. Departamentul 2 SNC Calea Republicii. 283. bandrino@planet. alexandru_irimioiu@yahoo. Caransebeş . Unirii. www.ro ►COMBAVIPOR . Cod 800198. Satu Mare. nr. Timişoara. nr.ro. Mobil 0741816500. Jud. 8. Maramureş. Cod 060394. Gherla. Jud. Jud. 80. Bucureşti. 15. Tel: 0267-315026. Sector 6. Jud. Cod 405300. 0253-226330.Bd. Jud.Str.Şos. www. combgorj@k. Jud. 29. Jud. Fabricii. Cod 105400. C. Depozitelor. Baia Mare. decebal.C. blaga@easynet. Mintiului. Mocirei. Fax: 0257 -216720 ►ANIMAX . Bl.ro ►BIOPLANT .ro.Str. Sfântu Gheorghe. Harghita. 1. Urziceni. Tel/Fax: 0237-221143 ►CORNEX . Tel: 021-2216508 . Jud. Tel: 0259-416.Str.ro ►BILARDI PRODUCT .ro: www. Odorheiu Secuiesc. Bucureşti. Jud. Cod 400645. Jud. nr.cerasil. www.Str. Arad. Vintilă Mihăilescu.Str.Str.ro. Gorj. Târgoviştei. nr. Ineu. Ap. Fax: 0253 – 226 483.Str. Fânului.go. agroagentur@rdslink. Ştefan cel Mare. Arad. Cluj-Napoca. 49. Jud. Sc. nr. Ploieşti. Cod 520024. nr. Ialomiţa.biomin. Tel/Fax:0269 -213679. Cod 325400. Km. Cod 210103.99. abomix@abomix. Tel/Fax 021 -3367917.sup@rdslink.ro ►ANADIN . Cod 315300. Arad. Cod 200458. Bihor. Baia Mare.Str. 11.com ►COMBIPRA .ro ►AVE IMPEX . Jud. 241. Jud. 1. dinu. 33.105B. Mobil: 0740835087. Liviu Rebreanu. Focşani.ro ►DANO PAN .ro ►AGRO CENTER TRANSILVANIA . Bucureşti. www.803. Dolj. nr.brenntag. Cod 620068. Jud. Cod 040104. Coteşti. Jud.Str. Cod 100299. nr. Jud.Anexa x LISTA CU FURAJE. Cod 440111. Mobil 0724211641.ro ►AGRO BANAT . Sibiu. Tel/Fax: 0257-254642.Str. Prahova. agrobanat2mail.pircioaga@brenntag.573732 ►AGRICOLA ROM.Str. Tel: 0234 – 573730. Tel: 0251-315799. Mobil: 0744595343 ►BANDRINO IMP –EXP .Str. Arad – Zădăreni. rlg@logon. Iancului. Rusciori. cerasil@rdslink. Cod 557271.ro ►AVIAN PROD . 5. Fax: 0255 – 513096. Maramureş. Cod 300264. bilardi@alphanet. Ciocârlan. Tel: 0261-769306. Jud. 0744582218 ►AMIX SUPER . nr. Tel: 0257 -216760.ro ►COMAN & CO . Vrancea.Şos. Bacău.ro. Cod 925300. Sfântu Gheorghe. nr. www.ro ►CERASIL – Sos Borsului. Cluj.Bd. Oaşului. 34. Tel/Fax: 021-2503517.

16 Decembrie 1989 nr. Tel 0262 – 223247. Afumati nr. cod 127535.com ►Provident Prod Com – Str.ro: www.9 sect. jud. cod 077190.nadsal. jud Iasi. Sfantul Gheorghe.816. Tel/fax 0335-410. jud Bihor. 0269-213. jud Teleorman. luciabm@personal.lnb. Bucuresti.3F.1 ap. cod 415600. jud Covasna. Tel : 0251-596. cod 700178. snciasi@yahoo. fax 0242-642. cod 147280. Dumbrava Rosie. mobil 0722 -729. Rusciori km.261.137.185.2.Valce. Tel/fax . Cod 817035. Tel : 0250-760. ap. lnbromania@lnb. Tel : 0256-432. cod 700194. Cod 430306.080. mobil 0744.80. cod 915400. 021-668.1.970. fax 0259-310. Tel. jud Dolj. Matei Corvin nr. jud Bihor. Tel/fax: 0241-853. jud Maramures.ro ►Nutrientul – Str.701 ►Nutricod – str Halchiului nr.115.62 Fax: 021-312. Tel/fax : 0259-477.ro ►Morosanu Prest – Ferma B3. jud.906.ro ►Ionic Service – Sos. cod 300168. cod 300093. Tel.Brasov. Campului nr. jud Bihor.com ►Polena – B-dul Socola nr.com ►Nutristar Romania . Tel : 0247-318. Voluntari.807. Tel : 0232-430. 0233-237.7. 0233-282. cod 547638.615. jud Bihor. 0235-361. cod 627101.432. Bucuresti. Mobil 0745-206554 ►Mixabis – Str. fax 0269-218. jud Buzau.637.546. Theodor Sperantia nr.3B et.ro.608. GOC 3.721.811. cod 300167.220. cod 010027. Unirii nr.083. fax 0233-282. Oltenita. jud Timis. fax 0250-760. Timisoara.330 ►Guyomarc’H Romania – Str. tel/fax 0251-598. Boteanu nr.306. nutrient@rdslink.1. maresalltd@yahoo. Apahida. cod 627105. Tel. fax 0256-247.101. 0242-515. ►Secombi – Str. fax0233-233. cod 917014. Jud Buzau. Segarcea. Mobil 0745.618. sector 3. cod 617188. Iasi.568 ►Nutribuz – Sahateni. jud.695. Poroschia.176 Babeni. mdas@unet. Principala nr.828.16.Victoriei nr.14 Timisoara jud. didfarm@yahoo.ro ►Orginal Prod FNC – Tinca.ro ►Mareşal – Str. Tel/fax : 021-270. ►Reviva – Str.715. cod 417516.750.618.43 Sibiu.380. Sat Izvoare. Tel : 0238-565. sc.152.33 Baia Mare.422.667. jud Neamt.Calarasi. Tel: 0256-499. Mobil 0722-573. Budesti. Beclean.6 Stei. Gelu nr 4 Timisoara. Tel: 0238-545. cod 505100.00.8 bl.199 ap. cod 012391.52.21-31 sc. 0250-735. farmaciagospodarilor@yahoo. fax021-313. fax 0247-318. Tel : 0237-255.6. Tel/fax: 0256 -296. Tel. cod 305600.Neamt. Bistrita Nasaud.930. cod 917100. dinupop@zappmobile.586.ro ►Interself Trade Ştei – Str Unirii nr. cod 520077.ro.769. office@nutricom. provident@rdslink. Tel: 0256 – 370.Sibiu. jud Vrancea. ap. Nicolae Iorga bl. jud. cod 425100. Palota. Tel/fax 021-322. Chitilei nr.700. Mures. nutricod@xnet. cod 20540. Oradea. mixalim@xnet. Rusciori jud Sibiu. Valea Viilor (fosta Avicola Beclean) nr. Tel/fax 0267-312. Tel. Ramnicu Sarat. elenamonicaluca@yahoo. Mureni. jud Cluj. jud Calarasi. jud. www.88. cod 245100..330 ►Free Land Mariuta – Mariuta jud Calarasi.46. Suciu nr.761 ►Gradinaru Rares – Sat Izvoare.396. cod 125300. cod 907245. Tel. cod 557271 17 . petworld@yahoo.6. Craiova. jud Vrancea.ro ►Naumof Serv – Ciresu. jud Vaslui.Str. premivet@zappmobile.10. fax 0250-735.166.435 ►DIDFARM – Str.ro ►Premix – Str.com ►Mirovia . jud. Sibiu.405. Jud.40 Sannicolau Mare.123.com ►PET WORLD – Str. cod 410144.08 ►Oltchim FNC – Calea Traian nr.515. jud Dolj.com ►Pacomb – Poarta Alba. cod 617188.6.381 sect1 Bucuresti.15 Codlea. 0259-310.885. cod 407035.Str. muresan@orange-gsm.349 ►Nadsal Impex – str. jud Iasi.►DEVEST FARMATECH – Str. Chisinaului nr. fax 0265-777. Tel : 0232-233. Tel. Tel: 021-311.Str. Mobil: 0744. jud. Puiesti nr. Tel: 0268-251. office@guyomarch. jud Timis. bl73. fax 0238-545. 2/2.1. ►Probiotic – Aleea I.811 ►Premivet – Sat Calomfiresti. Constanta.com ►Societatea Crescatorilor de Animale din Transilvania (SCAT) – Sos. Tel/fax 0264-231. fax 0259-415. jud Braila.ro ►Nutricom – Sos.3 ap.. Portului nr.ro ►Nutrimold – Str. ►Proserco CMY – Sos.430. pacombcta2000@yahoo.582. cod 417595.07. 021-3102764. Constructorilor nr. Gării nr. Tel/fax 0251-210. cod 200026.8.ro ►Râmnicom – Sos.383.184. jud Timis.8. fax 0238-561. www.130. fax 0256-370.ro ►Mixalim – Frumusani. Lebedei nr. 0233-237. fax 021-3134504. Libertatii nr.151. mobil 0724. ►Servet Valcea – Sat Linea.691.guyomarch.607.93 ►LNB Romania Feed – Bd.8 ap. prosercocmy@yahoo. Stefan cel Mare nr. ►Prodalis – Dumbraveni. cod 550024. cod 030942. jud Ilfov. 0259 – 332.13 Vaslui. Dumbrava Rosie.41. Tel.60. Timis. cod 730006.D.008.751.359. Tel : 0259-471. fax0268-251.10.73.com ►EURO NUTRIMIX . Iasi.1.

24. Tel/fax 0241-257. dic@mail. cod 415500.ro ►Bandrino Imp-Exp – Godri Ferenc. Lumina. Tel/fax: 021. Tel/fax: 0256 – 211 730. 52. mail@cemacon.688 ADITIVI FURAJERI ►A & S Interaţional 2000 . Cod. cod 710006. Independentei nr.628.dnttm.123. fax 0259-373. Sibiu. Crevedia. Tel: 021.019. Botosani. phelgavipromax@yahoo. Bucureşti.ro ►Tecomb – Str.42. 9.20.pircioaga@brenntag. Justiţiei. De Centură. Sect.I7.ro ►Zoovet – B-dul Unirii bl. Fax: 021.302. www.com ►Zooprotein – Str. Cod. fax 0265.vipromin. Tel/fax 0259-373. office@fatrom. Cluj-Napoca. Nr.ro. tel/fax 0243-236. 16. Bucuresti km. Covasna. www. www. sect. smbaita@rdslink.19. Tel/fax: 021-225 69 11 ►Băiţa . Cod. Tel. Tel: 021. Bailesti.61. ►Vetland Comimpex – Str. www. Giurgiu. Decebal. cod 907176.280 667. Gheorghe. Tel : 0265. cod 080301.cemacon. cod 415500. Bucureşti. Ilfov. Tel/fax: 0262. tel/fax 0231-529. www. cod 540199.049. Jud. Bihor. Cod 415600. Arad. ap.970.com ►Altius – Intr. Cod. vip2000@rdslink.125.ro ►Comision Dic – Str. balaurugr@yahoo. ap.591 244.bbhrocks.021. mobil 0722. 0251. Baneasa nr.alltech. jud Cluj. Jud.220 53 15. cod 920042. 80. jud Dolj. office@biomin. fax 0246-215. Nr. Aradului km.fatrom.917. 18.527. transvet@zappmobile. www. Sf.319 93 39. 0745.degussa.1670. 235.213 328.316 31 37. Tel : 0251-311. Jud. Dumitru Lemnea Nr. Km. cod 205100. www. Tel/fax: 0257. Dâmboviţa. Tel : 021-323. Ardealului nr. dinu.5. calinet@rdslink. Salonta. Mocirei.. 6 Ap. office@alltech. 0265-220. 450081. zamur1991@yahoo.com. Tel/fax 0259-433.105. ap. Cod 060102. Dolj.269. Jud. Cuza Vodă.202 94 63.643. Dragalina nr. Timişoara. jud Bihor.064. bandrino@planet. 430316. 8. Nr. www. bilardi@alphanet. Fax: 021 . Mihail Kogalniceanu nr. Tel: 0260 – 615 120. cod 200747.679.com ►Vipromin2000 – Sos.137180. Fabricii. Al. Maramureş. Nr. jud Ialomita. Tel : 0246-217. Nr. Lt.ro. ►Transvet – Str.8676. Dumbrăviţa. Tel : 0243-233. Cod 200458.255 16 60. cod 805300. jud Giurgiu. Tel : 0251-315.801.ro. Tel/fax: 0251. Tel/fax 0257-462. Cod 520023. Fax: 021.U18 sc. Nr. Tel: 021-220 95 12.com ►Yohana grup – Str. jud Dolj. Craiova.trownutrition. Bucureşti – Târgovişte. Tel/fax 0236-820. www. 333. Slobozia. Nr. Fax: 0259 – 332 517. Salonta. Mare nr. Arad. 0259-373. Jud.269. Ştefăneşti. Cod.315 799.311. Tel: 021-319 93 33. Sector 6.020.ro 18 . 307160. tecas@xnet.91. Poligrafiei.1. Nr. Tel: 0259 – 332 340.dascalescu@nutreco.brenntag. 1. Ştei. www. Craiova.B. 061334.com ►Vipromax – Str. Jud.ro.589. Zalău.altius. bogdan. Fax: 0269 – 243 843. jud Botosani.653. Mucius Scaevola.ro ►Cemacon – Str.992. Tel: 0256.918. Nr. bl.Calea Giulesti Nr. jud Constanta.201. Cod 010976. 021 – 255 13 90. Nr.269. Fax: 0260 – 661 003.ro ►Biomin România .bologa@degussa. balcanpower@yahoo. Mobil: 0741 816 500 – 505.220 192. 6 Bucureşti.Str. fax 0251. Nr.ro.com. jud Galati.ro ►Bioplant – Bd.21. Tel : 0788-305. 077175. 2. Cod 550004.2.314 340. 021 – 202 94 68. Jud. ►Avicola Dârya Dâmboviţa – Şos.310 88 86. Preciziei nr.net ►Verboon – Str.pasteur. Jud. Timiş.920. 9-11. 23. ursula. Nr.3.com ►Tecas – P-ta Alba Iulia nr. Sibiu. Bucureşti. 1 Sector 1 Bucureşti.Str.ro. cod 031105. Cod 013704. www.75+300m. Republicii nr. Bucuresti. Tecuci. fax 0251-315. Tel/fax: 0267. Petofi.biomin.685. cod 400024. jud Bihor. fax 021-322.Tel : 0269-213. 1.ro ►Amix – Str. 3 A. fax 0264-580.384. Cod 060269.C ap.13. Jud. 17. ►Brenntag România – Bd. cod 310188.ro www. jud Arad.309. Baia Mare.126. Sălaj.com ►Fatrom – Aditivi Furajeri – Şos.502. sc. Sector 1. Sector 6. ►Sotto – Sos. Cod.560. Mobil 0745. mobil 0745. Targu Mures.anunturi-agricole.ro ►Trouw Nutrition Hifeed – Calea Nationala nr. pintea-valer@yahoo.ro ►Bilardi Product – Str. jud Mures.4. Cod 310107. 021 – 220 99 09. Dimitrie Brândză.67. Tel: 0269 – 214 833.ro ►Degussa România – Bd.ro. Nr.67. Arad.191. Jud.com ►Zamur Targu Mures – Str.ro ►Alltech Biotechnology România – Str.

373 019. 1.53. 8. Nr. Nr. vwvw. Mobil: 0724 525 425. ap. Palota.316 66 58. Dolj. www. Bl. Ap.ro ►Big Dutchman International GmbH Bucuresti .it ►Avi Suinteh .avisuinteh.ro ►Veteco – Str. Sector 1. A. 130.373 021. Mihai Viteazul.416 089. Mobil: 0722-139812. Fax: 0259 – 373 020. I Cuza. Jud. Ap. Sibiu-Rusciori. Victoriei. Nr. 5.Sos. Prahova. Al.azoma. Cod 200 398. Sector 1. Arad. 0744 778 677.romania@kemin. Craiova. Bl 1A. 0259. Jud. Cod 030942.noackgroup. Tel/fax: 0259 – 433 685.I. Timis.471 811.Str. 404. agrolegato@xnet. Tel: 0257-288 732. Km. 62.bigdutchman. lnbromania@lnb.com TEHNOLOGII SI UTILAJE PENTRU ZOOTEHNIE ►A.Sos. Tel/fax: 0259. Braşov. www. Cod 500 198. B. 415500.ro ►Pro Feed – Str. Cod 021593. Cod 557271. Tel/fax: 021 – 317 78 42. Jud. Sibiu. Fax: 0268 – 478 570. Braşov. Nr. www. Tel: 0233-217 558. Fax:021-250 93 91. Braşov. Jud. Cod 445100. 79. Nr.Z. Nr. Bucureşti. Cod 500 198. Tel/fax: 021. Fax: 021. Cod 040 129. bl. Tel/fax: 021-.Str.224 16 02. Griviţei. Jud. Bl. Sc.ro ►Vetland Comimpex – Str. Bucuresti. ►Agro Legato România . Sc.Serbanescu. Bihor. www.1. 0259.ro ►Reico Partner Ost Europa – Str. Bl. Mobil: 0722-219864. 12. 2A. Nicolae Balcescu 5. 3.ro ►Bega Tehnomet . Sc. Gloriei. Ap. Nr. Smuel Brukenthal. Rusciori. Sibiu.317 78 42. www. Bucureşti. Jud. Sc. ast1@rdslink. 2. 1.224 03 80. Nr. Fax: 0259 – 415 695.Str. office@prodgroup.agchim. Tel/Fax: 0238 . Tel: 0269-213 679. Câmpului. Jud.►Grama Trading . Ap. 10.Str. Cod 417 516. Cod 014291 Tel/fax: 021232 72 43 danbos@xnet.ro ►Ag Chim Trading Company . 113. www.com. Cod 011086. Izvor. 1. 021 – 224 07 32.ro. Mobil: 0722 514 992. Tel: 0269 – 205 000. Tel: 0256-222 088. Piatra Neamt.430 34 36.ro ►Nutrisar România .lnb. Cod 500174. Nr.Targusorul Nou.veteco. Fax: 0269.Str. Sector 3. Salonta.ro.gramatrading. Tel/fax: 0261-861 741 .com ►Vipromin 2000 – Şos. parter. 5. Jud. Nr. Sector 1.317 66 70.412103. Nr. Cod 310262.ro. Sibiu .322 88 08 ►Power Group Internaţional – Str. Steagului. Tel: 0259-416 182. Fax: 021. Sibiu.ro ►Arancia . Jud. Nr. Ap. B. Sector 2. 0269. Pantelimon. Avrig. abcons92@euroweb. Mobil: 0788 303 266. office@agchim.ro ►LNB România Feed – Bd.ro ►Atelier Mecanic Tarog .ro. Cod 555200. 2.com ►Noack România – Bd.Str. J3B. Tel/fax: 021. Cod 61005. . Nr. Jud. 67. 8. speedynutrition@xnet. Aviator Sănătescu. agroteh@hotmail. Km. Buzău. Fax:021-668 63 57. Sc. 8. 3. Bl.ro. Mobil: 0723 – 526 961. nutrient@rdslink. Cod 032 152. Jud. Aradului. Neamt. 550024. Cod 107029 Mobil: 0740 249 048 Iex68@rol. 1A. 1. Tel/fax: 0268-210 041. Bujorului. Nr. Bl. Jud.ro ►ABC Agrofood Business Consulting . Z1.218 515. romulus_scorei@hotmail. 3. Fax: 0256-490 800 tehnomet@mail. 021 – 223 58 21. Jud.3. 79.de 19 . Bucuresti. pintea_valer@yahoo. 74. 3.710492. 3. Arad. Sc. Cod 013287. Rausor.ro. 1.Bd. Cod. Nr. Sector 3. Bl.Bd. Sc. Cod 415500 .dnttm. Tel: 021.go. Nr. 4. Bihor. Theodor Speranţa.rdslink. Tel/fax: 0368 – 414 438 ►Speedy – Bd.478 570 kemirom@xnet. Satu Mare.Str. Tel/Fax:0268 . Braşov. Jud. Sector 4. Braşov. Tel/fax 0251.ro ►Agro Center Transilvania . 11. Nr.ro ►Agroteh Buzău .com. Cod.Calea Stan Vidrichin. Pandele Ţăruşanu.vipromin. 19. www. Nr.ro. Tel: 0268 -477 073. 13. Bl. www. Fax: 0268. 89. Jud. Salonta. Bl. 021-250 93 89. office@gramatrading. Cod 300571 . info@noack. Odobeşti. Jud. Jud. Nicolae Balcescu 3. Nr. Cod 120246. Bucureşti. azoma@rdslink.Str. Carei. arancia@go. www. ap.415 960. Bucuresti. Brasov. . 030837.ro. Buzău. Tel: 021. Fax: 021224 18 33. Brasov. A6. 021.tehnomet. Griviţei. Tel: 021-667 54 98.ro. www. Nr. Fax:0257-288731. Ap. 0256-222 055. Tel: 021-250 57 37.ro.ro ►Azoma . vip2000@rdslink. office@veteco. Republicii. Cod 507127. 43.V. Bucureşti.ro ►Kemin Europa N. Bihor.kemin.Bd. Tel: 0269 – 213 380.arancia. Ap. Cod. B. Ap. Cod 011 476. Jud. 5A Timisoara. 75+300M. Tel: 0268 – 477 073.205 001. 78.ro. Nr. Ap. Principală. Cod 500019. Patria.agroteh. amtpuls@yahoo. Al. www. Fax: 0269.317 03 85. kemin.ro ►Nutrientul – Str. 26.com ►Kemirom – Bd. Sector 3. 4 Braşov. Sc. Mobil: 0722 599 243. Bucureşti. Libertăţii. Sector 1.ro ►Natural Research . Bucureşti.Bd. profeed@rdslink. Unirii. www. 41. Nr. Braşov.

interagr@b.ro. Ap. 6 Sector 5. Jud. Jud. Nr.Nr. Sibiu. 1.net ►Elektrogeno Gmbh . Fax: 0262-385 777. Nr. 126 Constanta. Cluj. 27. Fax: 021311 32 94. 280 Ortisoara. Nr.ro. 16. Cooperatiei.ro ►Interagricon . www. Tel/fax: 021 -223 34 58. Sibiu. Mobil: 0722 517 688. Ion Mihalache. Cod 050108. dan. 8c. lancu de Hunedoara. Petru si Pavel. Ap. Maramures. Bucuresti. Nr. Tel: 0247-368 478. Honterus. Cod 300274. www. ghotea@yahoo. www. 33 Baia Mare. Tel: 021-207 90 28. Targu Lapus.com ►Coren Rumania . H6. www. Cristuru-Secuiesc. Republicii. Jud. www. Mihai Bravu. Fax: 021 -223 37 95. Aurei Vlaicu. 39. Arad. Nr. Bl. Ap. Jud.net. 1. 94 Sector 2. office@denromas. Tineretului.com ►Westfalia Surge Romania . 3. Jud.Str. Tel: 021-211 72 15. agrartechnik@yahoo. Tel: 0262-384 483. Jud. Cod 435600. Sibiu.bigdutchman. 2. Timis. Sc. Et. Sibiu-Rusciori. Fratesti. Fax: 021-260 10 69 . Tel: 0262-223 247. Bucuresti. Tel/fax: 0269-212 324. Lebedei. Bucuresti. Cod 310227 Tel/fax: 0257-216 658 ►Vetland Comimpex . Motilor.ro.coren.ro ►Integris 2 K .denromas. Nr.Str.com ►Riva . Nr.ro ►Polaris Group Co .Str. 54. midalcta@rdslink. Tel/fax: 021-252 16 28. Mobil: 0740 059 896.bigdutchman. 22 Sibiu. Constanta. dstanica@rdslink. tmireia@mailbox. Cod 430306. Nr.►Big Dutchman International GmbH Sibiu .ro ►MIXABIS . Giurgiu. N.Str. P8. Barbu Vacarescu. 5. Nr.ro ►Sipo Serv .midalgroup.astral. 245. 67 Sector 1.Str. Sibiu. Bucuresti. pintea_valer@yahoo. www. Sibiu.Calea Timisorii.Tel/fax: 0259-433 685. Nr. Jud. Jud. Nr. 70-84. 0247-367 032 . Tel/fax. Jud. Cod 307221. Sector 1. Nr. polarisgr@yahoo. Nr. Cluj. Bi. Banu Manta.sac.Bd. jk_wildlife@yahoo. www.com. Cod 550298. www. 5 Sector 5. Cod 087080 . 42-62. Timis. Mobil: 0744 931 718. Ion Urdareanu. Tel: 0246-210 167 Fax:0246-210 875 secretar@coren.ro. Nr. Timisoara.ro. 34. Jud.ro ►Mewi import Export Agrar Industrietechnik . Pascaly. Cod 145400.Sos. Teieorman. Maramures.Str. Sc.sotecgrup. Caltun. Tel/fax.ro ►Evolutia Dan . 113 Zimnicea. Principală. Mumuleanu Barbu.Str.co. Cod 020543. www. integris2k@apropo. Cod 535400.ro.rhp.Str. Tel/fax: 021-312 30 54 ecolean_romania@k. Mobil: 0744 603 044.ro 20 . 0241-661 048.ro/evolutia ►Houdam Rorn . Cod 557271 Tel/fax: 0269213 679 ►Systema Romania . 14 Sector 2. Bucuresti. www. Nr. Bl. P3.Str.Sos.Bd. Km 8 Rusciori. info@mewi.Bd. Cod 557070. Harghita. Jud. Mobil: 0744 641 585: Fax: 0269-222 482.ro ►Sembodja Romania . 56. 212 Arad. 67. www. Fax. Ap. Bucuresti. Nr.Str.jkwildiife. 45. Ap. Tel: 021-317 45 65. Cod 050688 . Sc.ro ►Sodetatea Crescatorilor de Animale din Transilvania (SCAT) . Ap. Jud. 0264-594 176. Ap. Sat Remus. Nr.ro ►J&K Wildlife Management .ro ►Novasol .Str. www. 17 Sector 2. intercas@rdslink. Tel/fax: 0264-594 458 Mobil: 0744 546 934 silviupredescu@yahoo. 64. Chisoda. 021-307 91 31.Str.uk:.Str. Nr.Str. office@sembodja. Cod 900154. Nr.ro ►Valabri.DN5C. 155. Nr. Tel/fax. Tel/fax: 0269-521 218.westfaliasurge. siposerv@b. 1. Sector 1. B. Ap. Carta. Cod 020275. Cod 550118.ro. Nr. Cod 012982 Tel: 021-312 72 10. Fax:0264-368 132. Tel: 0256-221 537. Cod 021328. 021-211 01 05: Fax:021-211 72 17 riva@riva. dinupop@zappmobile. Ap.ro ►Midal interfrig . 19.sembodja. 0722 667 818. 26 Cluj-Napoca. 2.ro ►Intercas .ro ►Big Dutchman International GmbH Timisoara. Tel/fax: 0256-295 826. 021-230 71 78. Salonta. Bi.mewi. 3. Cod 020945. Mobil: 0722 729 970 .Sos. Bl. Cluj Napoca. Tel/fax: 0266-244 464.ro. 1.riva. Bucuresti. Timis. Sector 2.ro ►Buttner Agrartechnik . Cod 307305. Mobil: 0721 775 414. novasol@opensys. Bucuresti. Harghitei. Bucuresti.astral. 1. Nr. Cod 400440 . Bihor. ofiice@westfaliasurge. stefangabe!@xnet.com ►Castello . Tudor Arghezi. Cod 415500. Fax: 0256-221 536. Jud.ro ►Denromas Services . Cod 011222.Str. Bucuresti. Tel/fax: 021-316 82 24. Km. 22. 2.ro.Str. Retezat. Jud.ro. Jud.Str.craciun@ email. www. Jud. Cod 400370. Cod 011741. Jud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful