Mục tiêu khóa học

Active Directory

Exchange server

Quản trị mạng Linux
Print/ File server DHCP server

Proxy server

ISA server

FTP server

IIS server

SQL server

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

Mục tiêu khóa học (tt)
  

Mục tiêu khóa học (tt)

Sử dụng máy tính Linux đáp ứng các yêu cầu chức năng như máy tính Windows. Thay thế mô hình mạng các server Windows bằng mô hình mạng các server Linux. Các server Linux đáp ứng đủ vai trò như server Windows, có khả năng quản lý tốt, chịu lỗi tốt.

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

1

Nội dung khóa học
 Installing Linux as a Server
• Technical Summary of Linux Distributions • Installing Linux in a Server Configuration • Installing Software

Nội dung khóa học (tt)
 Single host Administration
• Managing User • The Command Line • Booting and shutting down • File Systems • Core System Services • Compiling the Linux Kernel

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

Nội dung khóa học (tt)
 Intranet services
• Networking Fundamentals • DHCP server • Samba/ NFS server • NIS • LDAP

Nội dung khóa học (tt)
 Internet services
• FPT/ SSH server • DNS server • Web server/ Database server • Proxy server • Mail server • Firewall server • IDS

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

2

Hỏi & Đáp

Technical summary of Linux Distributions

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

Nội dung
  

Mã nguồn mở và GPL
 

Phần mềm mã nguồn mở và GNU General Public License. Lịch sử phát triển của Linux

GNU GPL: GNU General Public License.

Đặc điểm của hệ điều hành Linux.  Khác biệt giữa hệ điều hành Linux và Windows. Lợi ích và hạn chế của hệ điều hành Linux.  Các phiên bản Linux chính.

Mọi người đều có thể có source code của mã nguồn mở, chỉnh sửa, biên dịch theo ý riêng.  Mã nguồn mở đã chỉnh sửa có thể dùng cho mục đích riêng hoặc công khai. Nếu công khai phải cung cấp đầy đủ source code.

Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, được phân phối theo quy định của GNU GPL.

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

3

PHP… Dễ dàng quản lý từ xa: • Dễ dàng remote từ xa bằng commandline hoặc GUI. Perl. An Ninh Mạng ATHENA .net • http://www. Intel. An Ninh Mạng ATHENA . FORTRAN.com.   Lịch sử Linux   Linux được Linus Torvalds viết năm 1991.  Nhiều người tình nguyện tham gia phát triển Linux.vn Đặc điểm của Linux  Đặc điểm của Linux  Hardware: • Chạy trên nhiều platform. • Những ứng dụng và tiện ích GNU. chia sẻ. không cần reboot. • Những ứng dụng khác.athena. MIPS.  Document: http://www.vn An Ninh Mạng ATHENA .  Tuy nhiên.com. Alpha. Sparc… Giao diện đồ họa: • Hỗ trợ GNOME. họ được tự do chỉnh sửa.com. AMD. www.freshmeat.Mã nguồn mở và GPL (tt) Có thể tính phí khi phân phối một sản phẩm có nguồn gốc là mã nguồn mở. www.  Khi người sử dụng đã có một phần mềm mã nguồn mở. PowerPC.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn 4 .… • Linux không yêu cầu giao diện đồ họa.athena. Python.com • http://www. Java. www.  Software: • http://www.tldp. www. phân phối lại… Hệ điều hành Linux gồm: • Linux kernel. khi phân phối phải kèm theo source code. KDE.linuxberg.net/linux/RPM/   Ngôn ngữ lập trình: C.athena.rpmfind. C++. Được cộng đồng Internet đón nhận.athena.com.org/  Tính ổn định cao: Linux có thể chạy nhiều năm.

Unix đã hỗ trợ multi user từ 1969. bí mật không phải là an toàn. vì vậy dễ dàng chỉnh sửa theo ý muốn. Từ Windows 95. www.com.com. Code của linux được hàng ngàn programer kiểm tra. Nhiều người cùng chạy một chương trình trên một máy tính vào cùng một thời điểm. GUI tách biệt với kernel. phù hợp với server.  Tuy nhiên. dễ bị lỗi nhất. www. đã hỗ trợ multi user. hoặc sử dụng những GUI khác nhau => cho phép tùy biến. • Với Linux.com. Khi muốn chỉnh sửa rất phức tạp. dễ dàng được tìm thấy hơn mã nguồn đóng. Người sử dụng có thể sử dụng GUI hay không.athena.Linux và Windows Windows là hệ điều hành được thiết kế cho single users. Thường phải có phầm mềm third-party.athena. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . và ít bị lỗi. và rất phức tạp. An Ninh Mạng ATHENA . Nhiều ý kiến cho rằng ai cũng có thể kiểm soát source code khiến nó không an toàn. www. Có thể xóa bỏ hoàn toàn những cấu hình cũ khi không cần  Lợi ích & hạn chế của Linux chế   Tính ổn định cao và hầu như không có virus. GUI và kernel là không thể tách rời => tiện lợi cho người dùng.  => không có một chuẩn cấu hình. • Với Windows.com.vn An Ninh Mạng ATHENA . Tuy nhiên.   Linux và Windows (tt)  Sự tách biệt giữa GUI và Kernel: • GUI là thành phần chiếm nhiều memory nhất.  Nếu có bug.athena.athena. Mỗi dịch vụ định nghĩa một chuẩn cấu hình riêng. tiết kiệm được memory.vn 5 .vn Linux và Windows (tt) Tất cả những cấu hình của Windows được lưu trong registry.  Cấu hình của Linux là file text. vốn không cần GUI.  Unix là hệ điều hành được kế cho multi users. An Ninh Mạng ATHENA .

vn Hỏi & Đáp Installing Linux in a Server Configuration An Ninh Mạng ATHENA .suse.   MandrakeSoft • http://www.redhat. www.org Không có hỗ trợ.  Bug vẫn tồn tại.linux-mandrake.debian.Lợi ích & hạn chế của Linux (tt) chế (tt)   Các phiên bản Linux  Khó sử dụng cho người mới bắt đầu.com Slackware Linux • http://www. Debian GNU/Linux • http://www. không có document đầy đủ.athena.com  SuSE • http://www.slackware.vn An Ninh Mạng ATHENA .com Khi phát sinh lỗi.com  TurboLinux • http://www. không phải ai cũng có khả năng hiểu lỗi.   Red Hat • http://www. www.com.athena.com.com.turbolinux. www.athena.vn 6 .com An Ninh Mạng ATHENA .

www. Memory. • Dùng CD shared từ máy tính khác • Qua FTP.com/hcl. Cấu hình mạng.      Cấu hình mạng. Modem.com. • http://hardware. www. • Từ một volume trên network server.athena. Laptop issues. Linux file system. Tiến hành cài đặt. HTTP. • Bắt buộc phải có phân vùng / và /swap.  An Ninh Mạng ATHENA . Mouse.com. NIC.  Linux boot loader. www. Chọn lựa boot loader.athena. www.vn An Ninh Mạng ATHENA .  Kiểm tra sự hỗ trợ phần cứng. CDROM.vn 7 .  Các mode hoạt động của Linux. Hard drive.vn An Ninh Mạng ATHENA .Nội dung Tóm tắt các bước cài đặt. mới. • Chia các phân vùng còn lại theo nhu cầu.redhat.com.vn Các bước cài đặt (tt) bướ tt)   Hỗ trợ phần cứng  Kiểm tra sự hỗ trợ phần cứng.athena. • Qua môi trường mạng. SCSI adaptor… Cần chý ý đến những thiết bị phần cứng đặc biệt. An Ninh Mạng ATHENA . Kiểm tra sự hỗ trợ phần cứng.athena. Chọn lựa software để cài đặt. Hầu hết các distribution của Linux tự nhận diện cấu hình phần cứng như: PCMCIA.    Các bước cài đặt bướ  Chọn lựa kiểu cài đặt: • Từ CD local.com. Phân chia partition: • Phân chia tự động hoặc theo định dạng riêng.

/etc: file cấu hình. /lib: file thư viện quan trọng. www.athena.vn Cấu hình mạng  Linux boot loader  Thiết lập các thông số cấu hình mạng cho server: • IP Address • Netmask • Gateway IP Address • Nameserver IP Address • Domain name • Hostname Boot loader • LILO • GRUB  Boot loader cho phép chọn hệ điều hành nào để boot.com. /bin: lệnh quan trọng. www. có thể can thiệp bằng command để thay đổi các tham số boot. và kernel module. các phân vùng được mount trên phân vùng / /swap: virtual memory. /home: dữ liệu của users.  Tại boot loader. /boot: file cấu hình boot loader.vn 8 .com.Linux file system Linux file systems (tt)         Mặc định. /dev: file devices. www.com.athena. An Ninh Mạng ATHENA .athena. An Ninh Mạng ATHENA .com.vn An Ninh Mạng ATHENA . www.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.

com.5-1. www. www.358smp ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /initrd-2.0)/grub/splash.img title Windows 2000 rootnoverify (hd0. • 2: multi user without networking.athena.vn Hỏi & Đáp Installing software An Ninh Mạng ATHENA . www.6.xpm. • 4: unused.com.5-1.gz hiddenmenu title Linux Fedora (2.com.vn An Ninh Mạng ATHENA . boot=/dev/sda default=0 timeout=10 splashimage=(hd0.6. • 5: graphic. • 6: reboot.vn 9 .5-1.athena.358smp.conf Linux có các mode hoạt động sau: • 0: shutdown.0) kernel /vmlinuz-2. • 1: single mode. • 3: multi user with networking.Linux boot loader (tt)  Mode hoạt động của Linux  File grub.athena.358smp) root (hd0.0) chainloader +1 An Ninh Mạng ATHENA .6.

rpm Một số option khác sử dụng trong cài đặt: • --nodeps: cho phép cài đặt. • --test: không cài đặt.  Giới thiệu một số ứng dụng. An Ninh Mạng ATHENA . • --requires: liệt kê các gói phụ thuộc. bỏ qua conflicts.  Dễ cài đặt.vn An Ninh Mạng ATHENA . bỏ qua các gói phụ thuộc. Mandrake. upgrage.athena. Cài đặt bằng source.rpm Update một package: • rpm –U package. www.Nội dung Add/ Remove Program.com. www.vn Redhat Package Manager Được phát triển đầu tiên bởi Redhat.vn 10 . • dễ quản lý. SuSe  Gói rpm có dạng:  Lệnh rpm     Cài đặt một package: • rpm –i package.athena. • --force: bắt buộc upgrade. sau đó được các phiên bản linux khác sử dụng rộng rãi: Fedora. Đây là kiểu cài đặt phổ biến nhất của linux.com.com. • tự động cài các gói phụ thuộc.com.athena. www.  Redhat Package Manager (RPM). An Ninh Mạng ATHENA . dễ remove.    Add/ Remove Program  Cài đặt bằng công cụ graphic add/ remove program của Linux giải quyết được các vấn đề sau: • thao tác đơn giản.   Cài đặt bằng lệnh rpm. www.vn An Ninh Mạng ATHENA .rpm Gỡ bỏ một package: • rpm –e package. Cài đặt bằng lệnh rpm.athena. chỉ test. dễ thực hiện.

bz2  Đọc file INSTALL hoặc README để có những chỉ dẫn riêng biệt của gói cài đặt.com. • -f <file_name>: hiển thị package sở hữu <file_name>. • -l <package_name>: hiển thị file chứa trong package_name.com. www.gz) hoặc BZip2 (bz2).tar.athena.athena. An Ninh Mạng ATHENA .athena.bz2  Giải nén bằng lệnh: • tar xvzf <filename>. An Ninh Mạng ATHENA . • -i <package_name>: hiển thị thông tin của package.gz or <filename>.tar. Được đóng gói sử dụng kiểu GNU Zip (. www. • -p <package_name>: hiển thị thông tin của package_name.vn 11 . • <filename>. www.tar.Lệnh rpm (tt)  Lệnh rpm (tt) Các option truy vấn: kết hợp với option -q • -a: hiển thị danh sách các package đã cài đặt.com.com.vn Lệnh rpm (tt) Cài đặt bằng source   Tương thích với mọi phiên bản Linux.athena. www. (package_name chưa được cài đặt).vn An Ninh Mạng ATHENA .tar.gz • tar xvjf <filename>.vn An Ninh Mạng ATHENA .

INSTALL để có những option cần thiết: • .com.athena. cài đặt lại.Cài đặt bằng source (tt)  Cài đặt bằng source (tt) Khi có thay đổi trong source. www. dùng những lệnh sau:  Sau khi giải nén.vn An Ninh Mạng ATHENA . cần đọc file README.com.  Sau khi cài đặt xong. www.com. www. chuyển đến thư mục của gói source: • cd <extracted_dir_name>  Chạy script configure./configure • make clean • make distclean   Build gói source bằng lệnh make: • make Nếu cần thiết xóa bỏ luôn thư mục source cài đặt: • rm –rf <extracted_dir_name>  Cài đặt gói source: • make install An Ninh Mạng ATHENA .vn 12 .vn Một số ứng dụng  Hỏi & Đáp Một số ứng dụng cơ bản cần cho thao tác văn phòng trên linux: • open office • unikey • acrobat reader • chm reader An Ninh Mạng ATHENA . để gỡ bỏ gói source.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.athena. cần biên dịch.com. www.

• 0 – 99: user có quyền quản trị.vn 13 .athena. mỗi user có một định danh duy nhất. Mỗi group cũng có một định danh duy nhất là GID.vn Định nghĩa Users   Định nghĩa Users (tt)    Users được định nghĩa trong một hệ thống để xác định “ai? được quyền dùng cái gì?” trong hệ thống đó.Nội dung Những thông tin định nghĩa users  Công cụ quản lý users. home directory… Windows quản lý thông tin bằng LDAP. Với Linux. GID.com. www. Linux quản lý thông tin bằng file text.vn An Ninh Mạng ATHENA . tên group.  Mỗi user thuộc ít nhất một group.com. Định nghĩa cấu hình mặc định cho người dùng. An Ninh Mạng ATHENA . • => UID có khả năng sử dụng lại??? Mỗi users cần có những thông tin: tên user. gọi là UID (User ID). Managing Users  An Ninh Mạng ATHENA . Có thể chỉnh sửa thông tin của users bằng công cụ.com. Kerberos. >= 500: không phải user hệ thống. www.athena. hoặc sửa trực tiếp bằng text file. • > 99: user khác. UID.   Users và cấp quyền users.athena. www.

athena. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . UID. GID. www. Mỗi dòng là thông tin của một user.com. www.com. File /etc/passwd GID Password Home directory Username UID Description Shell Shell An Ninh Mạng ATHENA .athena.athena.com.com.vn 14 . thời gian phải thay đổi password… • /etc/group: chứa thông tin group.Định nghĩa Users (tt)  Định nghĩa Users (tt)  Những file định nghĩa thông tin users: • /etc/passwd: chứa thông tin user login.athena. và login shell. www. home directory.vn An Ninh Mạng ATHENA . • /etc/shadow: chứa thông tin password mã hóa.vn Định nghĩa Users (tt)  Định nghĩa Users (tt)  File /etc/shadow Password Ngày user bị warn nếu Ngà bị nế không thay đối pass đố Ngày trước khi phải Ngà trướ phả thay đổi password đổ File /etc/group Groupmember Grouppassword Username Lần thay đổi đổ password cuối cùng cuố cù Groupname GID Ngày sau khi phải thay Ngà phả đổi password An Ninh Mạng ATHENA . thời gian sử dụng password. password mã hóa.

vn An Ninh Mạng ATHENA .vn Cấp quyền users (tt) Cấp quyền users (tt) Dùng cho file thực thi thự An Ninh Mạng ATHENA .com.Công cụ quản lý Users cụ quả  Cấp quyền Users  Quản lý bằng command line • useradd: tạo user. • groupmod: chỉnh sửa thông tin group. www.athena. • Quyền ghi: w (write).athena. • groupdel: xóa group. www.athena.com. • userdel: xóa user. www.athena.  Mỗi file trong linux được gán quyền theo ba lớp user sau: • owner • group • everyone (other)  Quản lý bằng giao diện đồ họa An Ninh Mạng ATHENA . www.com.com. • groupadd: tạo group. Quyền trong linux được phân chia như sau: • Quyền đọc: r (read).vn 15 .vn An Ninh Mạng ATHENA . • Quyền thực thi: x (excute). • usermod: chỉnh sửa thông tin user.

athena. nhưng áp dụng cho file group owner. hoặc root được quyền delete file. An Ninh Mạng ATHENA .athena. thay đổi trực tiếp trong những file này. khi thực thi sẽ được sở hữu bởi owner của program đó. /etc/login.defs  Sticky bit: chỉ cho phép owner.vn Cấu hình mặc định (tt)    Hỏi & Đáp /etc/default/useradd: những giá trị mặc định cho việc tạo acount.com.com.vn 16 . www.defs: những cấu hình mặc định cho shadow password.com. www. các thuộc tính của user sẽ được tạo theo các cấu hình mặc định. Nếu muốn thay đổi cấu hình mặc định.vn An Ninh Mạng ATHENA . www.com.  SetGID: hiện thực như SUID.  Những file định nghĩa cấu hình mặc định: • /etc/default/useradd • /etc/skel • /etc/login.athena. /etc/skel: thư mục chứa nội dung mặc định sẽ tạo trong home directory của users. bất kể user nào gọi thực thi program này.athena. An Ninh Mạng ATHENA .Cấp quyền users (tt) SetUID: program nào được set SUID.vn An Ninh Mạng ATHENA .    Cấu hình mặc định Khi dùng lệnh useradd không có option kèm theo để tạo user. www.

www.athena. www. các thao tác đồ họa không thể đáp ứng đủ công việc cần thiết.com.athena. Dòng lệnh là công cụ hữu hiệu nhất. Để biết cách sử dụng dòng lệnh. www.The Command Line Giới thiệu dòng lệnh  Cú pháp dòng lệnh    Một số lệnh thông dụng Chuyển hướng dòng lệnh • redirection • pipe The Command Line  Background jobs An Ninh Mạng ATHENA .com.com.vn Giới thiệu dòng lệnh   Cú pháp dòng lệnh  Dòng lệnh là thế mạnh của hệ điều hành Unix và Linux. gọi lệnh man. • Vd: man ls Cú pháp của một dòng lệnh gồm có ba thành phần: <command> [option] [arguments] • command: hệ thống sẽ làm gì? • option: hệ thống sẽ làm gì? • arguments: hệ thống sẽ thực thi lệnh ở đâu?    ls –al /root: liệt kê nội dung của thư mục root (bao gồm cả file ẩn).athena. Dòng lệnh trong Unix và Linux là “case sensitive”. Với hệ điều hành Unix và Linux.vn An Ninh Mạng ATHENA . arguments command option An Ninh Mạng ATHENA .vn 17 .

com.txt Pipe: là khái niệm đưa output của lệnh này thành input của lệnh kia. • mkdir. rmdir. Lệnh gán biến môi trường. ln • cat. rm Phân tích lệnh ls –al /root Xử lí ls -al  Lệnh cấp quyền trên file.athena. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . tình trạng hệ thống. chmod  Lệnh tìm kiếm • find. copy file . • df.athena.vn Chuyển hướng dòng lệnh Chuyể hướ lệ  Chuyển hướng dòng lệnh (tt) Chuyể hướ lệ  Redirection: có hai loại redirection: • redirect input – command < filename – Tạo file /tmp/in. top.com.athena. thư mục. mv. du Input (Người dùng nhập) Output (Kết quả) /root An Ninh Mạng ATHENA .Lệnh thông dụng    Chuyển hướng dòng lệnh  Lệnh su và sudo. • command1 | command2 • ls –al /root | more • redirect output – command > output – command >> output – Sử dụng lệnh: ls –al /root > /tmp/out.txt An Ninh Mạng ATHENA . • chown. phân vùng. vi.txt có nội dung /root – Sử dụng lệnh: ls –al /tmp/in. thư mục. xóa. kill An Ninh Mạng ATHENA .com.vn  Lệnh quản lý tiến trình. Lệnh tạo. www. www.com.vn 18 . www. • ps. cp. locate  Lệnh xem kích thưóc thư mục. chgrp. sửa.athena.

lệnh chạy ở mode foreground.com.vn 19 . Có thể start lệnh chạy mode background.athena.  Nếu một lệnh chạy 1h ở mode foreground. www.Background jobs Thông thường. đưa kết quả output ra màn hình (có thể chuyển hướng đưa kết quả output vào file). Start lệnh ở background: • command &  Một số lệnh kiểm soát jobs.com.com. www. thì lệnh sẽ chiếm luôn BASH shell đó => người dùng phải mở một shell khác để làm việc. www.athena. nếu cần thiết thì đưa kết quả output vào file và người dùng vẫn có thể làm việc với BASH shell đó bình thường. An Ninh Mạng ATHENA .vn Hỏi & Đáp Booting and shutting down An Ninh Mạng ATHENA .athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .   Background jobs (tt)   Lệnh chạy ở background gọi là JOB.

com. Ngày nay.  Boot loader hay còn gọi là boot manager cho phép quản lý nhiều hệ điều hành.athena.com.  Kernel + initrd: load kernel và detect hardware.athena.athena.vn 20 . www.com.com. www. GRUB tự động nhận biết. chọn boot vào hệ điều hành nào.vn An Ninh Mạng ATHENA .d/rc script  Quá trình shutdown Linux  An Ninh Mạng ATHENA . LILO thì phải dùng lệnh /sbin/lilo để update cấu hình.  An Ninh Mạng ATHENA .  Hiển thị đồ họa nếu ở runlevel 5.Nội dung (tt)   Quá trình boot linux Quá trình boot Linux Boot loader (boot manager) • Boot loader GRUB • Boot loader LILO   Kernel image và initrd Tiến trình init và file inittab  Tiến trình rc.sysinit /etc/rc. /etc/inittab: quyết định run level và gọi start các dịch vụ cần thiết của run level đó. Mount root file system (read only)  /sbin/init: tiến trình cha của mọi tiến trình. Hai boot loader phổ biến của Linux: • LILO (LInux LOader) • GRUB (GRand Unified Boot loader)   Khi thay đổi file cấu hình. www.athena. GRUB là boot loader mặc định của đại đa số các hệ điểu hành Linux. www.vn Quá trình boot Linux   Boot loader   BIOS/ POST MBR (lilo hoặc grub): cho phép lựa chọn hệ điều hành boot.vn An Ninh Mạng ATHENA .

358smp. partition đầu tiên kernel /vmlinuz-2. đĩa cứng được hiểu là: hd%d. www.5-1. www.6.com.0) Đĩa đầu tiên.vn 21 .com. partition đầu tiên An Ninh Mạng ATHENA .358smp) root (hd0. www.6.358smp label=Linux Fedora (2.  File cấu hình grub.img title Windows server 20003 rootnoverify (hd0.conf: boot=/dev/hda prompt timeout=10 image=/boot/vmlinuz-2. sdXY.5-1.athena.Boot loader GRUB  Boot loader GRUB (tt) Cách phân biệt partition trong boot loader GRUB khác với cách thông thường của Linux.358smp ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /initrd-2.6.6.athena.vn %d: là số nguyên.5-1.  LILO có cách hiểu thông thường như Linux: hdXY.5-1.1) chainloader +1 An Ninh Mạng ATHENA . www.com.358smp) root=/dev/hda1 read-only other = /dev/hda2 label=Windows server 2003 table=/dev/hda Đĩa IDE đầu tiên.  An Ninh Mạng ATHENA . hoặc trong file grub. và SCSI.0)/grub/splash.xpm. bắt đầu từ zero để chỉ partition đầu tiên.vn An Ninh Mạng ATHENA .conf File cấu hình lilo.6.athena.com.athena.5-1.vn Boot loader GRUB (tt)  Boot loader LILO  Một số lệnh của grub: sử dụng trong mode grub.gz hiddenmenu title Linux Fedora (2.  GRUB không phân biệt IDE.conf: default=0 timeout=10 splashimage=(hd0.

sẽ boot vào runlevel nào??? An Ninh Mạng ATHENA .com. dùng lệnh: • /sbin/lilo –u  Tìm hiểu lệnh lilo: • man lilo  Tìm hiểu file cấu hình boot loader lilo: • man lilo.vn 22 .conf  Gỡ bỏ boot loader LILO.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .  An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA .  Kernel image chứa những thành phần quan trọng cần thiết đầu tiên để boot máy tính.athena. www. Tiến trình init sẽ tìm đọc file /etc/inittab để quyết định runlevel nào sẽ được boot.athena. www.com.Boot loader LILO (tt)  Kernel image và initrd Kernel image là hình ảnh nhỏ nhất của kernel được nén thành file vmlinuz-version.com.conf initrd – initial ram disk: được sử dụng để detect phần cứng và load driver. www.athena.tar. www.  Đồng thời mount file systems dưới dạng read only để tiến hành kiểm tra.com. dùng lệnh: • /sbin/lilo – yêu cầu phải có file lilo.gz.  Mỗi dòng trong /etc/inittab có dạng như sau: – id: runlevels:action:process Nếu không định nghĩa.  Để cài đặt LILO làm boot loader.vn Tiến trình init và file inittab Tiế trì   Tiến trình init …(tt) Tiến trình init là cha của mọi tiến trình.

vn /etc/rc.athena. • Mount /proc file system. sẽ gọi thực thi các script trong /etc/rc. Thực thi tất cả script liên quan đến run level đó.d start stop An Ninh Mạng ATHENA . www.d/rc5. • Load những module cần thiết.sysinit  /etc/rc. • Check file system và mount lại ở mode read-write.vn 23 . hệ thống sẽ gọi chạy lệnh: /etc/rc. www.d/init. • Khởi tạo phân vùng swap.com.com. link đến các script thật sự.athena.d/rc script (tt) /etc/rc.com. Vd: nếu runlevel là 5.com. • Thiết lập giờ hệ thống.athena. www. An Ninh Mạng ATHENA . thường chứa trong /etc/init.d/rc (tt) Quá trình shut down linux  Những script có bắt đầu bằng S. fonts. hệ thống sẽ gọi chạy lệnh: /etc/rc. Những script bắt đầu bằng K.d/<command> start.athena.Tiến trình rc.vn An Ninh Mạng ATHENA .d Các script này là file symbolic link. www.d/init. • Thiết lập các tham số của kernel.vn  An Ninh Mạng ATHENA .d<command> stop.d/rc script    Tiến trình rc.sysinit thực thi những nhiệm vụ sau: • thiết lập hostname của máy tính và detect môi trường network.

www.com. partition này không thể “overflow” (lấn chiếm) kích thước của partition khác. dùng một một trình quản lý boot loader để quản lý quá trình boot. • mount và umount.  An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA . Mỗi partition được xem như một phân vùng độc lập.com. Khi dữ liệu đầy.athena.com. Quản lý File Systems. www. www.athena.   Disk và partition   Mọi đĩa cứng (disk) đều cần được phân chia partition.Hỏi & Đáp File systems An Ninh Mạng ATHENA . Có thể cài các hệ điều hành khác nhau lên các partition khác nhau.athena.  Khái niệm File Systems.  Sau đó.vn 24 . • Lệnh fsck.vn Nội dung Disk và partition.  Logical Volume Management.

• X có giá trị từ [a-z] đại diện cho một ổ đĩa vật lý. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . www. • Y là số thứ tự.com. hdb2…   CDROM cũng được hiểu như một ổ đĩa IDE.athena.com. hdb1.com. • Vd: hda1.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.Disk và partition (tt)  Disk và partition (tt) Những ổ đĩa IDE sẽ có tên là hdX.athena. hda2.com. Ổ đĩa SCSI sẽ có tên là sdX An Ninh Mạng ATHENA . Vd: hda. www. partition sẽ có dạng: hdXY • X là kí tự ổ đĩa.vn Disk và partition (tt) Khái niệm File systems An Ninh Mạng ATHENA .vn 25 . www. hdb…  Khi được chia partition.athena.

usb… cần được mount. www.com. và kernel module.vn An Ninh Mạng ATHENA . /home: dữ liệu của users.com.athena.vn Quản lý File Systems (tt) Quả (tt)  Quản lý File Systems (tt) Quả (tt)  Tạo một thư mục /mnt/cdrom.vn An Ninh Mạng ATHENA . www.athena.vn 26 . www.athena. /etc: file cấu hình. An Ninh Mạng ATHENA . Mount một partition vào thư mục mount point. Xem nội dung của partition vừa được mount bằng xem nội dung của thư mục mount-point.  Mount là biến một partition.athena. /lib: file thư viện quan trọng. USB…) thành một thư mục trên cây thư mục.Khái niệm File Systems (tt)         Quản lý File Systems Quả Partition.   Mặc định. www.com.com. /dev: file devices. /boot: file cấu hình boot loader. Thư mục này dùng làm mount-point cho ổ đĩa CD-ROM Nếu thư mục mount point đã có dữ liệu trước.  Xem nội dung của thư mục mount point. các phân vùng được mount trên phân vùng / /swap: virtual memory.ổ đĩa CD-ROM. /bin: lệnh quan trọng. floopy. Thư mục này được gọi là mount-point. một thiết bị (CDROM. nhờ thế nội dung của nó mới có thể đọc được.  • Có những file trước đó không???  Umount CD-ROM ra khỏi mount point • Những file trước đó có bị mất không??? An Ninh Mạng ATHENA .

athena.athena.  Lênh fsck: chẩn đoán và sửa lỗi file systems. An Ninh Mạng ATHENA . tạo.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena. xóa partition.Quản lý File Systems (tt)  Quản lý File Systems (tt)  Mọi partition đều phải được mount để sử dụng => những partition hệ thống được mount lúc nào => /etc/fstab Lệnh fdisk: xem. VG (Volume Group) LV (Logical Volume) An Ninh Mạng ATHENA .com.com.com.com. www. www. đơn giản chỉ cần thêm đĩa mới vào. www. PV (Physical Volume) Dễ dàng mở rộng kích thước của volume.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.vn 27 .vn Logical Volume Management Logical Volume Management (tt) (tt)   Linh hoạt trong việc phân chia partition.  Để mở rộng dung lượng lưu trữ dữ liệu. www.

vgextend: thêm physical volume vào volume group. hoặc partition… pvdisplay: hiển thị thông tin của physical volume. lvdisplay: xem thông tin của logical volume.vn 28 . vgdisplay: xem không tin của volume group lvcreate: tạo logical volume từ volume group.com. thiết bị lưu trữ khác.com. www. www.vn Nội dung Service syslogd  Service crond   Service xinetd Core System Services An Ninh Mạng ATHENA .athena.athena. www.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA . vgcreate: khởi tạo một volume group từ những physical devices đã được khởi tạo bằng pvcreate. Physical volume có thể là đĩa cứng.       An Ninh Mạng ATHENA .Logical Volume Management (tt) (tt)  Hỏi & Đáp pvcreate: khởi tạo những physical volume để sử dụng trong môi trường LVM.com.

www.  Khi có sự cố.  • level: mức độ nghiêm trọng của log. cron.  Service syslogd (tt)  Log trong hệ thống được syslog phân loại như sau: • facility: cho biết ứng dụng nào phát sinh ra log.com. mail. daemon. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . debug < info < notice < warn < err < crit. mark. hoặc lưu log tập trung. news. www.Service syslogd Người quản trị có nhu cầu thường xuyên theo dõi các sự kiện xảy ra trong hệ thống.com. và ghi vào đâu? • /etc/sysconfig/syslog: – định nghĩa mode hoạt động của service syslogd.conf: – file cấu hình chính của service syslogd.athena. hay lưu log vào remote server? facility level action An Ninh Mạng ATHENA .vn 29 .vn An Ninh Mạng ATHENA . lưu ở đâu? An Ninh Mạng ATHENA .com.athena. – syslog định nghĩa các facility có sẵn: authpriv. – syslog dành facility từ local0 -> local7 cho người dùng định nghĩa. người quản trị có nhu cầu tìm lại các sự kiện xảy ra trước thời điểm đó trong hệ thống. kern. uucp .com. – Kiểm soát việc record log nào được ghi.vn Service syslogd (tt)  Service syslogd (tt) File cấu hình của syslog: • /etc/syslog. www. Một hệ thống luôn có nhu cầu cần lưu log. lpr. user.  Có thể lưu log cục bộ.athena. syslog. alert < emerg • action: log sẽ được xử lí như thế nào? Lưu hay không.athena. – Lưu log cục bộ.

• trường nào có dấu “/*”: mỗi lúc. • /etc/logrotate.conf   File /etc/logrotate. chạy vào một thời điểm nào đó cụ thể trong ngày -> cần các thao tác lập lịch.d/radiusd An Ninh Mạng ATHENA . File /etc/logrorate. • hour: có giá trị từ 0-23 • day of month: có giá trị từ 0-31 • month:có giá trị từ 1-12 • day of week: có giá trị từ 0-6 • command: như command thực thi ở BASH shell. để cắt log theo yêu cầu.athena.athena.    Service crond  File /etc/crontab có cấu trúc như sau: • minute hour day month dayofweek command • minute: có giá trị từ 0-59. • Những dịch vụ cắt log theo kiểu thông thường có thể định nghĩa trực tiếp trong file logrotate.vn An Ninh Mạng ATHENA . phù hợp với dịch vụ đó. để dọn dẹp bớt log cũ. Có những log quá cũ. với file cấu hình là /etc/crontab An Ninh Mạng ATHENA .com. www.athena. • trường nào có dấu “*”: mọi lúc. Chạy trực tiếp bằng lệnh crontab. cắt theo theo kích thước do người dùng định nghĩa. www.com.conf • /etc/logrotate.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn 30 .vn Service crond Các dịch vụ cần chạy định kì.athena. www.com. không cần thiết nữa. Cần có một tiến trình cắt log hàng ngày.d/: mỗi dịch vụ có thể định nghĩa một file riêng.com.conf: định nghĩa các option dùng chung cho việc cắt log.Service syslogd (tt)   Service syslogd (tt)  Log trong hệ thống được lưu liên tục sẽ quá nhiều log.  Service crond là service định kì gọi thực thi các tác vụ được định nghĩa sẵn. Tiến trình thực hiện việc cắt log: logrorate. Chạy bằng serivce crond. www.

athena.com.vn 31 . • 0 1 1-15 * * command. www. Khi cần dịch vụ nào.d/krb5-telnet • /etc/xinetd.com.athena. vẫn lắng nghe => tốn tài nguyên.vn Service xinetd (tt)  Service xinetd (tt)  Cấu hình xinetd: • /etc/xinetd.the extended Internet services daemon. xinetd quản lý chung các dịch vụ.vn An Ninh Mạng ATHENA . xinetd . • 0 1 1. • 0 1 */5 * * command. An Ninh Mạng ATHENA . Có nhiều dịch vụ không có request thường xuyên. An Ninh Mạng ATHENA .      Mỗi dịch vụ đều lắng nghe. www. xinetd mới khởi tạo dịch vụ đó. và forward request cho dịch vụ.15 * * command. File /etc/xinetd.vn An Ninh Mạng ATHENA .conf: định nghĩa một số option chung cho các dịch vụ sử dụng xinetd. không nhận trực tiếp từ client. Các dịch vụ chỉ cần nhận request từ xinetd. xinetd sẽ lắng nghe tất cả các request gởi đến các dịch vụ mà nó phục vụ. Các dịch vụ được xinetd bảo vệ kiểm tra trước khi nhận request. định nghĩa cụ thể cấu hình của dịch vụ đó khi sử dụng xinetd. www.athena.athena. nhận request từ client.d/: mỗi dịch vụ có một file cấu hình.com. www.Service crond  Service xinetd  Những dòng định nghĩa sau có ý nghĩa như thế nào??? • 0 1 * * * command.com.

Service xinetd (tt)  Hỏi & Đáp Trước khi cho phép xử lí request. xinetd có thể kiểm tra sự hợp lệ của IP request bằng những file sau: • /etc/hosts.athena. www.allow: những host trong file này được chấp nhận.com.deny: những host trong file này bị discard request.vn An Ninh Mạng ATHENA .com.athena.allow??? An Ninh Mạng ATHENA .athena. chỉ chấp nhận những host trong hosts. www.vn Nội dung Kernel version.vn 32 .   Compiling kernel. để deny tất cả. • /etc/hosts.  Kernel modules. Compiling The Linux kernel An Ninh Mạng ATHENA . • Cấu hình như thế nào.com. www.

vn An Ninh Mạng ATHENA . Các module của kernel là một file object. Kernel mặc định đã được dịch với các module cần thiết.athena.4.com.com. • scsi: module cho SCSI controller.vn Kernel modules    Kernel modules (tt)  Kernel thường được biên dịch với các module cần thiết nhất. Các module ít sử dụng có thể được insert vào kernel khi cần thiết. • misc: các module không thuộc các module kể trên.athena. 2. • fs: module cho file systems. • net: module cho network interface. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . Một số kernel modules: • block: module cho những thiết bị phần cứng đặc biệt: RAID controller. IDE tape drivers.6.Kernel version  Kernel version (tt)  Version của kernel có format như sau: • linux-major.18. • ipv4: module cần thiết cho việc hoạt động với TCP/IP networking. dùng lệnh: • uname –a • uname –r • major: version chính của kernel • minor: những thay đổi quan trọng của version. – số chẵn: version này đã được kiểm tra và công bố sử dụng. www.minor.athena.  • patchlevel: dùng để vá lỗi. • video: module cho video adapter.com. Các kernel developer thường sử dụng. • cdrom: module cho CDROM. khi có nhu cầu có thể tiến hành dịch lại kernel => có một hệ điều hành mới. www.athena. 2.com. nằm trong thư mục /lib/modules/kernel-version/kernel. An Ninh Mạng ATHENA .8 Để xác định kernel version. www.patchlevel – Vd: linux-2.vn 33 . An Ninh Mạng ATHENA .6… – số lẻ: version này dùng cho mục đích thử nghiệm.

www. hoặc make menuconfig.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn 34 .  Các lệnh để biên dịch:  Lệnh modinfo: xem thông tin một module.com. • make mrproper • make config.    Compiling kernel  Download source kernel từ: • kernel. hoặc make oldconfig. có thể edit trong makefile. • make modules: biên dịch những driver thiết bị. • make clean: remove những output file cũ có thể đã tồn tại trong source. www. • Sau khi tạo file config xong.com.dep: liệt kê mối quan hệ phụ thuộc giữa các module.  Lệnh insmod: thêm một module vào kernel. • make bzImage: tạo một file kernel image. và thực hiện tiếp các lệnh sau. và những module đã chọn lựa để biên dịch.athena.vn Compiling kernel (tt)  Compiling kernel (tt)  Các lệnh để biên dịch kernel: • make dep • make clean • make bzImage • make modules • make modules_install Các lệnh để biên dịch kernel: • make dep: những file source C sẽ được kiểm tra các mối quan hệ phụ thuộc.athena.Kernel modules (tt) Lệnh lsmod: liệt kê những module đang được kernel hỗ trợ. www. make xconfig.athena. Để biên dịch được kernel. cần cài đặt bộ C compiler. www.vn An Ninh Mạng ATHENA .com.com.org Lệnh rmmod: xóa bỏ một module ra khỏi kernel. An Ninh Mạng ATHENA . An Ninh Mạng ATHENA .  File modules. • make modules_install: tất cả những modules đã được biên dịch sẽ được cài đặt vào thư mục /lib/modules/kernel-version.athena.

vn 35 .  Khởi động lại máy.com.vn An Ninh Mạng ATHENA .  Hỏi & Đáp File system của hệ điều hành mới cũng là file system của hệ điều hành cũ.athena.  Hệ điều hành mới chỉ khác hệ điều hành cũ các modules được biên dịch trong kernel. boot loader sẽ nhận thêm một hệ điều hành mới. debug thông tin • ifconfig. ifdown • route • traceroute.com.conf • /etc/services  Các lệnh cấu hình.vn Nội dung  Các file cấu hình • /etc/hosts • /etc/network • /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[n] Networking Fundamentals • /etc/resolv.athena. ifup. www. tcpdump An Ninh Mạng ATHENA .athena.  An Ninh Mạng ATHENA . netstat.Compiling kernel (tt) Sau khi biên dịch kernel hoàn tất. www. www. tạo ra một kernel image và một initrd mới.com.

• nameserver: IP hoặc tên của name server mà máy tính sẽ sử dụng.com centos-1  Các ứng dụng trước tiên sẽ sử dụng file này khi cần truy vấn một máy tính bằng tên.nhatnghe. Có tối đa 3 giá trị.athena. www.  Một số cú pháp thông dụng:  Mỗi card mạng có một file cấu hình /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[n]. www.com.com.com. enable network enable network IPv6 tên máy tính so sánh với giá trị trong /etc/hosts default gateway của máy tính Cú pháp của file: • IP address<Tab>Fully.conf File /etc/resolv. n: có giá trị bắt đầu từ 1.athena.File /etc/hosts Là bản map giữa địa chỉ IP và tên máy tính trong network. An Ninh Mạng ATHENA . www.  Tương tự file lmhosts của Windows. hoặc DHCP • domain: DNS domain của máy tính.conf dùng để định nghĩa name server mà máy tính sẽ sử dụng để thực hiện các truy vấn phân giải tên miền.   File /etc/sysconfig/network  File /etc/sysconfig/network định nghĩa các cấu hình network cơ bản cho máy tính. An Ninh Mạng ATHENA .vn 36 .vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.10 centos-1.athena.com.1.Qualified.vn File ifcfg-eth[n]   File /etc/resolv. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . • search: active khi boot.Name<space>[host_alias]* • 192.  Card loopback có file cấu hình ifcfg-lo tên card mạng gán IP tĩnh.168.

vn 37 .168. địa chỉ broadcast và các tham số cấu hình khác. Lệnh tcpdump: để bắt gói tin di chuyển trong network.com. www.    An Ninh Mạng ATHENA .athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena. quản lý bảng routing table. netstat. Các tham số cấu hình của lệnh ifconfig có ý nghĩa như file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[n]. tcpdump  Lệnh route dùng để hiển thị. Có thể lưu lại thành file. www. xác định loại traffic.com. Lệnh ifdown dùng để disable một interface. Static route là những routing ít thay đổi.   Lệnh ifconfig cấu hình cho từng card mạng (từng interface).10 netmask 255.0 • man ifconfig. ifup. Lệnh netstat: để liệt kê các port đang lắng nghe.   An Ninh Mạng ATHENA .File /etc/services   Lệnh ifconfig. Port > 1024: port được định nghĩa thêm vào tùy theo nhu cầu của ứng dụng. Lệnh ifup dùng để enable một interface. ifdown  File /etc/services gồm một danh sách network port và các service sử dụng những port này.255. Lệnh route cho phép định nghĩa các static route theo ý của người quản trị. netmask. các kết nối đang mở đến máy tính. Lệnh traceroute: để theo dõi đường đi của gói tin trong hệ thống mạng. Lệnh route cũng cho phép người quản trị điều chỉnh default gateway theo ý muốn. hoặc tìm kiếm các dấu hiệu mong muốn. chỉnh sửa.athena. được định nghĩa vì một mục đích nào đó.   Port 0 – 1024: là những port đã được dành riêng.com. xác định vì sao gói tin không di chuyển đến một network được. • ifconfig eth0 192. và tình trạng của các kết nối này.com.1. người quản trị phải định nghĩa một cặp service name và port number vào file /etc/services.vn An Ninh Mạng ATHENA . www. Lệnh ifconfig dùng để cấu hình địa chỉ IP.athena. www. dùng ethereal để phân tích gói tin.vn Lệnh route    Lệnh traceroute. Khi định nghĩa một service mới.255. Lệnh traceroute thường dùng để debug. không phải cập nhật thường xuyên.

vn An Ninh Mạng ATHENA .rpm.athena.rpm.athena.athena.  Lệnh dhclient  File cấu hình chính: • /etc/dhcpd.com. www. DHCP cũng cung cấp động các tham số khác: DNS.conf. cấp IP tĩnh.vn Nội dung  Giới thiệu dịch vụ DHCP    Giới thiệu dịch vụ DHCP • chức năng • gói cài đặt.conf.Hỏi & Đáp DHCP Server An Ninh Mạng ATHENA . DHCP là dịch vụ cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tính trong hệ thống. DHCP được cài đặt bằng hai gói: • dhcp-[version]. www. • Hoặc cài đặt từ gói source. www.  File cấu hình • /etc/dhcpd.com. • dhcp-devel-[version].leases. An Ninh Mạng ATHENA . • /var/lib/dhcpd/dhcpd.com.vn 38 . gateway….

www.com.vn Lệnh dhclient  Hỏi & Đáp Có thể get IP động bằng cách điều chỉnh file: • /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[n]  Lệnh dhclient: dùng để get IP động từ DHCP server.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA . www.athena.conf File dhcpd. An Ninh Mạng ATHENA . www.leases theo dõi tình trạng cấp phát IP động: An Ninh Mạng ATHENA .vn 39 .com.File /etc/dhcpd.athena.athena.athena.com.leases  File dhcpd.com. www.

vn Giới thiệu dịch vụ NFS NFS – Network File System là dịch vụ chia sẻ file trong môi trường network giữa các server Linux.vn 40 .  File cấu hình của NFS server: • /etc/exports An Ninh Mạng ATHENA .athena. www. • Cấu hình dịch vụ Samba.com.com.  Dịch vụ NFS cho phép các NFS client mount một phân vùng của NFS server như phân vùng cục bộ của nó. Dịch vụ NFS không được security nhiều.Nội dung  NFS server • Giới thiệu dịch vụ NFS.nfsd • rpc.statd và rpc. NFS & Samba server  Samba server • Giới thiệu dịch vụ Samba. www.athena. www. • Cấu hình dịch vụ NFS.athena.   Cấu hình NFS  Các tiến trình của NFS server: • portmap • rpc.rpquotad: kiểm soát quota mà NFS users có thể sử dụng. • SWAT An Ninh Mạng ATHENA . • NFS security.vn An Ninh Mạng ATHENA .lockd • rpc. vì vậy cần thiết phải tin tưởng các client được permit mount các phân vùng của NFS server.mountd: kiểm soát quyền được mount partition của NFS users. • rpc.com.

File /etc/hosts. www.com.0.0 An Ninh Mạng ATHENA .deny.lockd.Cấu hình NFS (tt)  Cấu hình NFS (tt)  File /etc/exports: • Cú pháp: – /path/to/export Thư mục chia sẻ Quyền truy cập Quyền truy cập có các giá trị sau: • secure • ro • rw : Port từ client requests phải nhỏ hơn 1024 : Read only : Read – write : Denied access : Ngăn remote root users [host](options) Host truy cập • noaccess • root_squash • Ví dụ: – /mnt/cdrom (ro) – /tmp – /home (rw) 192.0. www. Có thể đưa vào file /etc/fstab để mount tự động lúc khởi động.mountd.com.0/255.mountd.allow và /etc/hosts.deny • portmap.rquotad.com.168.168.vn Cấu hình NFS (tt)  NFS security   Lệnh của NFS client: • mount: dùng để mount một phân vùng của NFS server thành phân vùng cục bộ.statd: 192.0/255.vn An Ninh Mạng ATHENA .statd: ALL  File /etc/hosts.athena.vn 41 . www. www.0.athena.athena.athena. Để đảm bảo NFS security.255.lockd. sử dụng dựa vào 2 file /etc/hosts.rquotad.255. • nfsstat • rpcinfo • showmount: hiển thị thông tin client nào sử dụng phân vùng nào của NFS server.255.0(rw)  • no_root_squash : Cho phép remote root users Hai cú pháp sau giống hay khác nhau: – host (options) – host(options) An Ninh Mạng ATHENA .allow • portmap.com.vn An Ninh Mạng ATHENA .

Kiểu mã hóa mà Windows và Linux sử dụng là khác nhau. phục vụ cho kết nối này.vn An Ninh Mạng ATHENA . – Khi một client kết nối.athena.com.  Từ Windows: • Thấy những thư mục chia sẻ của Linux.athena. • Truy cấp máy in của Linux. www. trực tiếp xử lí các request truy cập đến thư mục chia sẻ trên Linux. • Chứng thực với các máy tính Linux.com. dùng lệnh smbpasswd. • Truy cập máy in của Windows. tạo lại user đó trên linux.vn 42 . chịu trách nhiệm cung cấp tên NetBIOS của samba server cho các request kết nối. www. www. Dịch vụ Samba có thể được cài đặt từ RPM: • samba-client-[version] • samba-common-[version] • samba-[version] • system-config-samba-[version]     Hoặc có thể cài đặt dịch vụ Samba từ gói source. www. Từ Linux: • Mount thư mục chia sẻ của Windows.  • Tiến trình nmdb: – lắng nghe trên port 137. Nếu giống nhau thì chứng thực thành công.athena. An Ninh Mạng ATHENA . Để một user trên windows chứng thực thành công trên linux.conf • Dùng lệnh testparm để test file cấu hình Samba. smbd sẽ tạo ra một tiến trình mới.com. password do user nhập vào sẽ được mã hóa. đem so sánh với password mã hóa đã được lưu sẵn. • Chứng thực với các máy tính Windows.Giới thiệu dịch vụ Samba Giớ thiệ dị vụ  Giới thiệu dịch vụ Samba (tt) Giớ thiệ dị vụ  Samba là dịch vụ chia sẻ file và dịch vụ in trong môi trường network giữa các máy tính Linux và máy tính Windows. An Ninh Mạng ATHENA .athena. File cấu hình chính của dịch vụ Samba: • /etc/samba/smb.com. Dịch vụ Samba gồm những tiến trình sau: • Tiến trình smbd: – lắng nghe trên port 139. Khi users cần chứng thực.vn Giới thiệu dịch vụ Samba (tt) Giớ thiệ dị vụ   Cấu hình Samba  Windows và Linux đều sử dụng mã hóa khi cần chứng thực users.vn An Ninh Mạng ATHENA .

www.com. www.  Định nghĩa các option chung của Samba trong section [global]:  share | domain | server Cấu hình Samba (tt)  Thư mục share của Samba: đường dẫn để share tên thư mục thật sự gán quyền  Những thư mục share của Samba được định nghĩa thành từng section.vn An Ninh Mạng ATHENA .Cấu hình Samba (tt) File cấu hình dịch vụ Samba có thể được chỉnh sửa trực tiếp.com. hoặc chỉnh sửa qua giao diện web sử dụng SWAT.com.athena.athena. www. An Ninh Mạng ATHENA .vn 43 . www.athena.com.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn SWAT  Hỏi & Đáp SWAT là giao diện web-based cho phép chỉnh sửa các cấu hình của Samba trên giao diện web. • http://localhost:901/  Lệnh của Samba client: • smbclient • smbmount An Ninh Mạng ATHENA .

PAM là một thư viện. PAM làm việc và trả về kết quả xác thực cho ứng dụng. Pluggable Authentication Modules – PAM: cung cấp một phương thức xác thực tập trung. www. Ứng dụng không trực tiếp xác thực.com.athena.athena. mà chuyển request cho PAM. Khi ứng dụng cần xác thực theo phương thức nào thì gọi phương thức đó của trong thư viện của PAM.vn Pluggable Authentication Modules      PAM (tt)      Mỗi ứng dụng có một kiểu xác thực => phức tạp hệ thống.Nội dung  Pluggable Authentication Modules (PAM).com.athena. PAM đóng vai trò như DLL đối với các ứng dụng khác. • Giới thiệu • Cấu hình PAM An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA . yêu cầu xác thực.vn 44 . Theo cách hiểu của Linux. PAM cung cấp nhiều module xác thực /lib/security từ đơn giản đến phức tạp. Ứng dụng quyết định cho phép user login hay không. Thông tin về các module xác thực của PAM: • man [pam_module] An Ninh Mạng ATHENA . Theo cách hiểu của Windows. www. www.com.

module_path: đường dẫn cụ thể của module xác thực. www. và không có module required nào nữa.com. session.athena. /etc/security: file cấu hình tương ứng của từng module xác thực của PAM. Nếu module này fail. password. dù module này bị fail. dựa vào các yếu tố khác để quyết định user có được login không: login từ đâu. Nếu module này thành công. /etc/pam. không sử dụng đến các module sau. Cho phép user đổi password.d: file cấu hình của những ứng dụng sử dụng PAM xác thực.PAM (tt)    PAM (tt)  /lib/security: những module xác thực của PAM. control_flag: cấu hình cách xử lí của ứng dụng với kết quả xác thực do PAM trả về. account. vào giờ nào… Chỉ định những thao tác cần thực hiện trước hoặc sau khi user login.vn 45 . kết quả thành công sẽ được trả về.athena. www. session password sufficient optional An Ninh Mạng ATHENA . Cho phép tiếp tục kiểm tra module khác.com. kết quả sẽ được trả về ngay lập tức.vn An Ninh Mạng ATHENA . nếu không kết quả fail sẽ được gởi về. www. Không thực hiện chứng thực.vn PAM (tt) module_type auth account Mô tả Ứng dụng yêu cầu user phải nhập password. An Ninh Mạng ATHENA .athena.vn An Ninh Mạng ATHENA . • => mỗi ứng dụng xác thực bằng PAM có một file cấu hình trong /etc/pam. arguments: các tham số khác.athena.com.d module_type control_flag module_path arguments     module_type: nhận một trong 4 giá trị: auth. www. PAM (tt) control_flag required requisite Mô tả Module phải chứng thực thành công.com.

www.PAM (tt) argument debug no_warn Mô tả Log lại thông tin debug Không gởi msg waring đến ứng dụng. try_first_pass Giống option trên. PAM (tt) use_first_pass Lưu lại password. tuy nhiên nếu password fail.com.athena.athena.com. Dùng lệnh man [pam_module] để tìm hiểu về từng module xác thực: Vd: man pam_nologin An Ninh Mạng ATHENA . www.athena. yêu cầu user nhập lại.vn 46 .vn An Ninh Mạng ATHENA . www. để sử dụng cho lần xác thực sau.vn Hỏi & Đáp NIS An Ninh Mạng ATHENA .com.

com.com.  Dữ liệu có thể lưu trữ trong NIS là những dữ liệu text. /etc/protocol… • những dữ liệu text này cách nhau bằng “tab”.athena. và có ít nhất một cột có giá trị duy nhất trên mỗi dòng. /etc/hosts. /etc/services.vn 47 .com.Nội dung Giới thiệu NIS  Cài đặt NIS  Giới thiệu NIS Trước khi có NIS. An Ninh Mạng ATHENA .  có NIS.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.vn Giới thiệu NIS (tt) Khi Giới thiệu NIS (tt) NIS – Network Information Service là nơi lưu trữ dữ liệu tập trung để các client có thể truy vấn.com. việc chứng thực cho user login vào hệ thống có thể hiểu như sau: • /etc/passwd. việc chứng thực cho một user login vào hệ thống như sau: • các daemon • file cấu hình  NIS tools An Ninh Mạng ATHENA . www.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA . www. www.athena. www.

athena. www.vn NIS tools  Hỏi & Đáp Client có thể sử dụng những tools sau để truy vấn từ NIS server: • ypcat: dump nội dung một bảng map của NIS server. Server có các daemon sau: • ypserv: lắng nghe truy vấn từ client. – ypcat passwd • ypwhich: cho biết NIS server nào đang phục vụ request – ypwhich • ypmatch: truy vấn dữ liệu bảng map của NIS match một từ khóa nào đó – ypmatch test passwd An Ninh Mạng ATHENA . • ypxfrd: transfer những thay đổi từ NIS master sang NIS slave.   NIS được cài đặt gói bằng gói rpm.  File /var/yp/Makefile: quyết định những dữ liệu nào NIS server sẽ hỗ trợ.athena. đầu tiên cần khởi tạo dữ liệu cho NIS server bằng tiến trình ypinit. và trả lời cho những truy vấn này.rpm NIS hoạt động theo mô hình client/server.vn An Ninh Mạng ATHENA . www. www.athena.com.com.vn 48 .vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.com.  Daemon của client: • ypbind: tìm kiếm NIS server để gởi truy vấn. sử dụng lệnh: • /var/yp/make An Ninh Mạng ATHENA .Cài đặt & cấu hình NIS    Cài đặt & cấu hình NIS (tt) đặ cấ hì Để NIS server có thể hoạt động được. www. hoặc source: • ypserv-[version].com. Khi cần update dữ liệu của NIS server.

500 là một network directory.athena. X. Giao thức này qui định một tập lệnh giao tiếp giữa client và server lưu trữ (network directory) để truy vấn dữ liệu cần thiết.com. LDAP định nghĩa một tập lệnh giao tiếp giữa client/server dựa trên giao thức TCP để truy vấn dữ liệu directory. LDAP – Lightweight Directory Access Protocol là giao thức ra đời để thay thế DAP. www.vn 49 . update thì không nên lưu trữ theo kiểu network directory. Để truy vấn network directory.Nội dung Giới thiệu Network Directory  Giới thiệu LDAP protocol    Cấu trúc lưu trữ LDAP Directory Giới thiệu Openldap • server side daemon • client side command LDAP An Ninh Mạng ATHENA .athena.vn Network Directory    Giới thiệu LDAP protocol Giớ thiệ   Network directory là một cấu trúc dùng để tổ chức lưu trữ theo dạng phân cấp hình cây.com. Network directory được tổ chức để thuận tiện nhất cho việc đọc và tìm kiếm. DAP hoạt động dựa trên giao thức OSI.athena.com. www. người ta đã sử dụng giao thức DAP – Directory Access Protocol. www. Nếu ứng dụng cần nhiều thao tác insert.vn An Ninh Mạng ATHENA .     An Ninh Mạng ATHENA .

www.com. ou=people.athena.athena.vn 50 . xây dựng nên cấu trúc cây thư mục.com. dc=com attribute Những schema và objectclass thường được dùng đều đã được định nghĩa sẵn trong RFC. www. phân tích. sau đó tìm những objectclass. www. schema có những attribute này. dc=plainjoe.athena.vn LDAP directory (tt) entry LDAP directory (tt)    cn=gerald carter.vn An Ninh Mạng ATHENA .   An Ninh Mạng ATHENA . có thể định nghĩa schema. Khi muốn định nghĩa một cấu trúc cây thư mục. www. ou=people. quyết định cần những attribute nào.vn An Ninh Mạng ATHENA . objectclass mới. Nếu không có schema thỏa mãn yêu cầu.com. dc=example.athena.LDAP protocol (tt) LDAP directory RDN: Relative Distinguished Name uid=babs. dc=com DN: Distinguished Name An Ninh Mạng ATHENA .com. Từ đó.

www. • ldapmodrdn: chỉnh sửa RDN của entry. Daemon này dùng để đồng bộ những thay đổi từ LDAP master server sang LDAP slave server.LDAP directory (tt) OPENLDAP (tt) Openldap là phần mềm mã nguồn mở. • ldapmodify: chỉnh sửa thông tin một entry. • slurpd: LDAP replication daemon.vn An Ninh Mạng ATHENA . An Ninh Mạng ATHENA . tiến hành truy vấn. www.athena.com.com.athena. www.athena.com. Daemon này lắng nghe các request truy vấn LDAP từ client. www.  Phía server gồm có hai dịch vụ chính:  • slapd: standalone LDAP daemon.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena. An Ninh Mạng ATHENA . và gởi câu trả lời. • ldapsearch: tìm kiếm thông tin entry.vn OPENLDAP (tt)  Hỏi & Đáp Để truy vấn LDAP.com. dùng để hiện thực LDAP chạy trên hệ điều hành Linux/ UNIX.vn 51 . • ldapdelete: xóa một entry. client dùng những lệnh sau: • ldapadd: thêm một entry mới.

• Passive FTP.athena. www.com. nhận file qua giao thức TCP/IP.Nội dung  Dịch vụ FTP • Giới thiệu dịch vụ FTP • Cài đặt dịch vụ FTP • Cấu hình dịch vụ FTP FTP & SSH server  Dịch vụ SSH • Giới thiệu dịch vụ SSH • Cài đặt dịch vụ SSH • Cấu hình dịch vụ SSH An Ninh Mạng ATHENA .com. • Port 21: control port.com. reply giữa client và server. Dịch vụ FTP hoạt động trên hai port: • Port 20: data port. Port này dùng để trao đổi lệnh. www.vn 52 .vn Giới thiệu dịch vụ FTP   Giới thiệu dịch vụ FTP (tt) Giớ thiệ dị vụ  Dịch vụ FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền. Dữ liệu sẽ được truyền trên port này. An Ninh Mạng ATHENA . Active FTP  Dịch vụ FTP có hai mode hoạt động: • Active FTP.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena. www.

com. • vsftpd.athena. www. vụ SSH cho phép điều khiển một phiên làm việc từ xa bằng dòng lệnh.athena. Gói vsftpd được đánh giá là security tốt. www.com. File cấu hình chính của gói vsftpd: • vsftpd. Có thể cài đặt bằng RPM hoặc source.com.Giới thiệu dịch vụ FTP (tt) Giớ thiệ dị vụ  Cài đặt & cấu hình dịch vụ FTP đặ cấ hì dị vụ     Passive FTP Có nhiều gói để cài đặt dịch vụ FTP như: vsftpd.athena. • vsftpd. pureFTPd.athena. Hoặc có thể cài đặt dịch vụ SSH bằng gói: • openssh-[version]. password Mặc định dịch vụ SSH đã được cài đặt khi cài đặt máy tính. dịch vụ FTP sẽ deny hoặc allow ds những users này. Vì tính an toàn dữ liệu. www.vn An Ninh Mạng ATHENA .conf: kiểm soát hoạt động của dịch vụ FTP.conf. An Ninh Mạng ATHENA . wuftpd. Dữ liệu.com.user_list: tùy theo cấu hình file vsftpd.ftpusers: ds những users không được phép log vào FTP. dịch vụ SSH được tin dùng hơn dịch vụ telnet.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn Giới thiệu dịch vụ SSH Thế mạnh Dịch Cài đặt dịch vụ SSH đặ dị vụ   của hệ điều hành Linux là dòng lệnh. An Ninh Mạng ATHENA . proFTPD.vn 53 . www. truyền trong mô trường SSH là dữ liệu mã hóa. Dịch  File cấu hình chính của dịch vụ SSH: • sshd_config vụ SSH lắng nghe ở port 22.

• Fully Qualified Domain Name (FQDN) • The in-addr. www.Hỏi & Đáp DNS server An Ninh Mạng ATHENA . Người sử dụng muốn liên lạc với máy tính khác trong mạng bằng tên máy tính. Cần có một bảng map giữa địa chỉ IP và tên máy tính.com. Với mạng Internet. Người sử dụng khó khăn trong việc nhớ địa chỉ IP.com.athena.arpa Domain • Phân giải request DNS • Types of DNS server       Cài đặt dịch vụ DNS Cấu hình dịch vụ DNS DNS tools An Ninh Mạng ATHENA .vn Nội dung Giới thiệu dịch vụ DNS.  Hoạt động của dịch vụ DNS  Giới thiệu dịch vụ DNS   Để máy tính này có thể liên lạc với máy tính kia. www. dùng file text để quản lý. www. sử dụng dịch vụ DNS.vn An Ninh Mạng ATHENA .com.athena. cần phải biết địa chỉ IP.athena. Với hệ thống mạng nhỏ.vn 54 .

www. example.com.athena. An Ninh Mạng ATHENA .   Fully Qualified Domain Name  Dịch vụ DNS quản lý tên miền bằng Fully Qualified Domain Name (FQDN).athena.  Dịch vụ DNS sẽ ánh xạ từ tên miền sang địa chỉ IP.  serverA.athena. Root domain Third-level domain   DNS quản lý tên miền theo cấu trúc cây.vn An Ninh Mạng ATHENA .com. không cần nhớ đến địa chỉ IP. www. www. Top-level domain Dịch vụ DNS cho phép người dùng truy cập đến các máy tính khác bằng tên.com.vn 55 .vn An Ninh Mạng ATHENA . Dịch vụ DNS được hiện thực bằng phần mềm Berkely Internet Name Domain system (BIND).com. Second-level domain org .Giới thiệu dịch vụ DNS Dịch vụ DNS – Domain Name Service là dịch vụ phân giải tên miền. www.athena.vn Fully Qualified Domain Name (tt) Fully Qualified Domain Name (tt) An Ninh Mạng ATHENA .

www.athena.com.The in-addr.  DNS của nhà cung cấp khác: • request -> DNS server -> answer. server DNS: DNS của nhà cung cấp khác.arpa Domain (tt) in- Phân giải request DNS request -> server DNS -> IP (a. • request -> DNS server -> VNNIC -> Athena -> answer. www.com.vn An Ninh Mạng ATHENA . www. • request -> Athena -> VNNIC -> ISP -> answer.athena.vn 56 .  domain name: tên miền do VNNIC quản lý.com.c. An Ninh Mạng ATHENA . tên miền do VNNIC quản lý. tên miền quốc tế.athena.b. DNS: DNS của Athena. An Ninh Mạng ATHENA .athena.b. • request -> Athena -> Root servers -> DNS primary > answer.d) domain name: domain name: domain name: request (domain name) -> server DNS -> IP (a.d) server tên miền do Athena quản lý.  domain name: tên miền quốc tế.vn Phân giải request DNS (tt) giả  Phân giải request DNS (tt) giả  Tên miền do Athena quản lý: • request -> Athena -> answer. www.vn An Ninh Mạng ATHENA .com. DNS Athena: • request -> Viettel -> answer.c.

www.com.athena.Phân giải request DNS (tt) giả  Phân giải request DNS (tt) giả  Chi tiết xử lí request của DNS không hỗ trợ mode recursive: Chi tiết xử lí request của DNS hỗ trợ mode recursive: An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA .athena. www.com.com.athena.athena.com. www.vn An Ninh Mạng ATHENA .conf An Ninh Mạng ATHENA . www.vn 57 .vn Type of DNS server   Cài đặt dịch vụ DNS  Primary DNS server Cài đặt dịch vụ DNS bằng các gói bind • bind-utils-[version] • bind-libs-[version] • bind-[version] Secondary DNS server  Caching/ Forwarding DNS server  File cấu hình chính của dịch vụ DNS: • named.

athena.vn 58 .com.vn DNS tools  Hỏi & Đáp Lệnh dig: • dig @nameserver domain  Lệnh dnsquery: • dnsquery -n nameserver host  Lệnh host: • host domain  Lệnh nslookup: • nslookup record [server] • nslookup ipaddress An Ninh Mạng ATHENA . www. www.com.com. CNAME. PTR. NS.athena.Cấu hình dịch vụ DNS (tt) hì dị vụ Cấu hình dịch vụ DNS (tt) hì dị vụ  Option chung DNS hỗ trợ các bản ghi: SOA. www.com. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . MX.athena.athena. Root servers Định nghĩa domain An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA . A.

Apache tương thích với hầu hết hệ điều hành UNIX.com. có thể biên dịch thêm nhiều module từ: • http://modules.athena.Nội dung Web server Trung tâm Đào tạo Quản trị & An ninh mạng ATHENA Giới thiệu dịch vụ Web. Nhiều phần mềm được sử dụng để hiện thực tính năng của web server: IIS.vn Giới thiệu dịch vụ Web     Apache     World Wide Web (WWW) là một ứng dụng client-server dựa trên giao thức HTTP protocol.athena.  Giới thiệu Apache.vn An Ninh Mạng ATHENA .org An Ninh Mạng ATHENA . Apache hoạt động linh hoạt.com. cho phép mở rộng nhiều tính năng. www. www. www. HyperText Markup Language (HTML) là ngôn ngữ dùng để viết web.vn 59 . xử lí.athena. Web server nhận request.com. và trả kết quả cho web client (browers). Apache… Apache là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để làm web server phổ biến nhất trên Linux. Cấu hình Apache  Access control Log Files  Performance  An Ninh Mạng ATHENA . Web client (browsers) sẽ gởi request đến Web server sử dụng HTTP protocol.    Cài đặt Apache.apache. và cả Windows.

rpm File cấu hình của Apache: httpd.Cài đặt Apache  Cấu hình Apache hì   Có thể cài đặt Apache bằng gói rpm • httpd-[version].  Hoặc có thể cài đặt Apache bằng gói source • httpd-[version].com. mỗi virtual phải có một card mạng: An Ninh Mạng ATHENA .nhatnghe_lpi.gz  Khi cài đặt bằng gói source có thể chọn nhiều option để biên dịch Apache • --enable-proxy • --enable-ssl • --enable-rewrite • …………….athena. • Main section: apply cho những virtual host không có section riêng.vn 60 .tar.vn An Ninh Mạng ATHENA . www. www. www.vn An Ninh Mạng ATHENA . • Virtual host section: mỗi virtual host có thể có một section riêng.athena.vn Cấu hình Apache (tt) File cấu hình của Apache: httpd. www.com.athena. An Ninh Mạng ATHENA .conf Cấu hình của Apache gồm ba phần chính: • Global section: những cấu hình trong section này apply cho tất cả host trên server.athena.com:80 # Khai báo địa chỉ URL DocumentRoot “/var/www/html”# Thư mục gốc của web server Cấu hình Apache (tt)   Virtual host: có hai kiểu hiện thực name-based và IP-based.conf – Global section: ServerRoot “/etc/httpd” # Vị trí cài đặt Apache Timeout 120 # Thời gian sống của một kết nối (giây) KeepAlive On # Client gửi nhiều y/c đến server qua 1 kết nối MaxkeepAliveRequests 100 # Số request tối đa trên một kết nối KeepAliveTimeout 15 # Thời gian timeout của một request Listen 80 # Lắng nghe trên port 80 User apache # User và Group để chạy httpd Group apache ServerAdmin root@localhost # Email của người quản trị ServerName www. Với kiểu IP-based.com.com.

www.com.Cấu hình Apache (tt) hì  Access control Access control giúp kiểm tra user nào được phép truy cập trang web. không thể truy cập trang web nào.athena.athena.athena. www. An Ninh Mạng ATHENA . khi cấu hình. Tạo username/pass: access_log – liệt kê từng request truy cập vào trang web.com.athena. hoặc cấu hình trực tiếp trong file cấu hình httpd.conf error_log – Lỗi phát sinh trong quá trình chạy của web server.  User có thể truy cập trang web nào. Có thể giới hạn truy cập bằng cách chỉ chấp nhận những user đã được xác thực (valid user). agent_log – liệt kê những chương trình được web server gọi chạy.  Giới hạn truy cập trong file httpd.conf   An Ninh Mạng ATHENA . Log này là option. hoặc có thể không cấu hình. có thể chọn trong khi biên dịch.vn Access control (tt)   Log Files   Có thể giới hạn truy cập qua thông tin users. có thể chọn lúc biên dịch apache. www. Log này cũng là option.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA .com. refer_log – liệt kê những URL trước đó browser đã sử dụng. Những user được kiểm tra username/pass đúng mới được truy cập.com.vn 61 . www.    Cấu hình Apache hỗ trợ Virtual host theo kiểu name-based Có thể giới hạn truy cập qua dãy IP của user.

athena. để chờ kết nối.com.athena.Performance  Hỏi & Đáp Những option này được định nghĩa trong phần Global Section: • StartServers: số tiến trình con được sinh ra lúc đầu khi web server start.vn 62 . An Ninh Mạng ATHENA . www. www. • MaxClient: web server phục vụ tối đa cho bao nhiêu request đồng thời.vn Nội dung Squid server Trung tâm Đào tạo Quản trị & An ninh mạng ATHENA Giới thiệu Squid server  Cấu hình Squid server  • Option • Cấu hình ACL  Squid Authentication An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.com. để chờ kết nối.com. www. • MaxSpareServers: số tiến trình con tối đa cho phép ở trạng thái idle. • MinSpareServers: số tiến trình con tối thiểu ở trạng thái idle.

www.vn An Ninh Mạng ATHENA .168.com.1. truy cập những trang nào. cho phép người nào sẽ được truy cập Web.0/24 http_access allow intranet http_access deny all Một số option chính cấu hình Squid server: • http_port: port Squid server lắng nghe request để phục vụ. • cache_access_log: Squid server ghi nhận lại các request đã query Squid.Giới thiệu Squid server Squid là một caching proxy server. acl intranet src 192.  Khi có request yêu cầu Web page.vn Cấu hình Squid server  Cấu hình Squid server (tt) hì • cache_mem: Squid server sẽ sử dụng bao nhiêu memory của RAM. • cache_dir: định nghĩa Squid server sẽ chứa cache ở đâu – cache_dir storage_type directory-name megabytes L1 L2 [options] – cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256 Directory Megabytes Top level directory Second level directory An Ninh Mạng ATHENA .com.athena.com. An Ninh Mạng ATHENA . • acl: đây là phần phức tạp nhất của Squid server. Nếu kết quả đã có trong cache của Squid. www.   Giới thiệu Squid server (tt) Giớ thiệ Squid server có thể được cài đặt bằng source hoặc bằng rpm.vn An Ninh Mạng ATHENA . Mặc định là port 3128.com. Squid server được đặt giữa Web client và Web server. Squid sẽ kiểm tra. www. thì Squid trả kết quả về ngay cho request.  Squid server gồm những file sau trong hệ thống:  • /etc/squid • /usr/lib/squid • /usr/sbin/squid • /var/log/squid Sau đó. truy vấn Web page để trả về kết quả cho request. xác nhận tính hợp lệ của request dựa trên những policy đã được định nghĩa trong Squid.athena.athena.athena.vn 63 . www.

www.athena. Tạo password cho user: Cấu hình Squid hỗ trợ tính năng Squid Authentication:  An Ninh Mạng ATHENA .com.vn An Ninh Mạng ATHENA . www. www.athena.vn Squid Authentication    Hỏi & Đáp Để sử dụng Squid. • Giới hạn truy cập theo port. • Giới hạn truy cập theo trang web. Để sử dụng tính năng Squid Authentication. • Giới hạn băng thông tối đa được sử dụng. user phải có username/pass hợp lệ => Squid Authentication.athena.vn 64 .com. • Giới hạn truy cập theo IP.vn An Ninh Mạng ATHENA . • Giới hạn file được phép download.athena.com. www. • Giới hạn truy cập theo giao thức. cần biên dịch ncsa_auth với Squid.com.Cấu hình Squid server (tt) hì  Cấu hình Squid server (tt) hì Có thể dùng acl để giới hạn truy cập bằng nhiều cách: • Giới hạn truy cập theo thời gian. An Ninh Mạng ATHENA .

www.vn 65 . người quản trị phải: • monitor tình trạng của email.Nội dung Mail server Trung tâm Đào tạo Quản trị & An ninh mạng ATHENA  Giới thiệu dịch vụ Mail • MUA – Mail User Agent. nhưng người nhận không nhận được. Phân tích chính sách chống spam.com. có bị nghẽn hay không? • kiểm soát được tình trạng gởi spam mail. • MTA – Mail Transfer Agent. An Ninh Mạng ATHENA . nhận mail.athena. www. • monitor được các kết nối gởi. • MDA – Mail Delivery Agent. người nhận mới nhận được email. www. và người gửi cũng không nhận được msg báo lỗi.vn Giới thiệu dịch vụ Mail   Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ  Dịch vụ Mail là dịch vụ quan trọng và cần thiết nhất đối với người sử dụng.athena.athena.   Phân tích cách cấu hình MTA. nhưng > 1h. thư quảng cáo… Để kiểm soát tốt dịch vụ Mail. virus mail… An Ninh Mạng ATHENA . đã được gởi đi chưa. không nhận được.vn An Ninh Mạng ATHENA . lí do vì sao không gởi được. • Các protocol để transfer mail. nhiều hay ít. • Gởi email. đến 1 ngày. • Thường xuyên phải nhận thư rác. đã được nhận về chưa.com. những lỗi thường gặp: • Gởi email.com. Với người sử dụng. gởi đến nơi chưa.

outgoing sẽ dùng DNS để tìm bản ghi MX của mail server domain đó (remote MTA).com. deliver local. • Rcpt thuộc domain khác. eudora. MUA thunderbird…) • Dùng chương trình đó soạn email. xác định rcpt cùng domain với sender. Người sử dụng dùng giao thức POP hoặc IMAP kết nối với Incoming (MDA) để lấy mail về. SMTP • Remote MTA sẽ chuyển email đến rcpt của họ.com   User check email qua Incoming server. www. server Outgoing (MTA) sẽ deliver mail cho server Incoming (MDA) bằng giao thức LMTP – Local Mail Transfer Protocol. >checkmail bằng POP để nhận email từ Incoming. www.com. (Outlook. An Ninh Mạng ATHENA .vn Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ  Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ test@nhatnghe. -> test1@yahoo.com.athena. www.com -> test1@yahoo. Và liên lạc với server mail chịu trách nhiệm về rcpt này để gởi mail. • Outgoing sẽ liên lạc với remote MTA theo kết quả phân giải bản ghi MX của DNS. Incoming server thường là một server POP3 -> MDA – Mail Delivery Agent.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.com test@nhatnghe.vn An Ninh Mạng ATHENA .com. www.athena. • Người dùng send email.Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ  Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ  Quá trình gởi mail của người dùng như sau: • Người dùng cấu hình Outgoing.com. Incoming server trong chương trình soạn email. Server Outgoing nhận email. outgoing -> Mail yahoo SMTP Athena -> Incoming Athena test1@nhatnghe. An Ninh Mạng ATHENA . Khi gởi mail trong cùng domain.athena.com Server outgoing LMTP Athena -> DNS -> Record MX -> Mail yahoo. Remote MTA MTA Quá trình liên lạc giữa các MTA như sau: • Sau khi phân tích “To”:address.com Server outgoing ->test1@nhatnghe. • Server Outgoing phân tích “To”:address.vn 66 .

www. Cyrus-IMAP. Exim.athena.com. • MTA giới hạn kích thước của msg.vn An Ninh Mạng ATHENA . www.vn Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ  Cấu hình MTA  Các phần mềm dùng để đảm nhận chức năng MTA – Mail Transfer Agent: • Sendmail. www.vn 67 .vn An Ninh Mạng ATHENA . • MTA giới hạn số rcpt tối đa có thể gởi đồng thời. Qmail. www.Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ test1@yahoo. Maildrop. Athena -> LMTP Incoming Athena để deliver mail cho test@nhatnghe. cần lưu ý những tính năng sau: • MTA yêu cầu user xác thực trước khi gởi mail => SMTP Authentication. ->checkmail bằng POP để nhận email từ Incoming.athena. số kết nối tối đa mà MTA có thể đảm nhận. • MTA giới hạn số kết nối đồng thời từ một IP. • IMAP – Internet Mail Access Protocol: giao thức lấy mail từ MDA về MUA. Postfix.com test@nhatnghe.com Mail Giới thiệu dịch vụ Mail (tt) Giớ thiệ dị vụ  -> test@nhatnghe.  Các phần mềm cho chức năng MUA – Mail User Agent: • Outlook. An Ninh Mạng ATHENA .com. • MTA sẽ chuyển mail cho server MDA nào. • Cách MTA xử lí hàng đợi mail: ở trong hàng đợi tối đa bao lâu. An Ninh Mạng ATHENA . Eudora.com Các protocol sử dụng trong quá trình gởi nhận mail như sau: • SMTP – Simple Mail Transfer Protocol: giao thức gởi nhận mail giữa các MTA.com. Khi cấu hình MTA.athena.athena. • MTA không chấp nhận kết nối từ những domain.com. Mail yahoo -> Mail Athena SMTP -> test@nhatnghe.  Các phần mềm dùng để đảm nhận chức năng MDA – Mail Delivery Agent: • Procmail. • MTA xử lí mail cho những domain nào => relay domains. IP nào.com Yahoo -> DNS -> Record MX -> Mail Athena. thời gian drop mail trong hàng đợi.com. Courier IMAP. • POP – Post Office Protocol: giao thức lấy mail từ MDA về MUA. thời gian gởi warning cho người dùng. • LMTP – Local Mail Transfer Protocol: giao thức deliver mail giữa MTA và MDA. Thunderbird.

Chính sách chống SPAM  Hỏi & Đáp Chống SPAM cho mail có hai loại chính: • SPAM từ kết nối: chống SPAM bằng các chính sách kiểm tra kết nối gởi mail.vn Nội dung  Giới thiệu iptables • Giới thiệu một mô hình mạng.com. An Ninh Mạng ATHENA . – một IP liên tục mở nhiều kết nối -> hạn chế ngưỡng kết nối tối đa của một IP. dựa vào blacklist.vn An Ninh Mạng ATHENA . www.  Mô hình xử lí logic của iptables Cú pháp iptables Firewall  An Ninh Mạng ATHENA .com. – gởi liên tục nhiều email: dùng những phần mềm đánh giá nguồn gởi email.com. • Nội dung mail SPAM: chống SPAM bằng cách lọc nội dung email.athena. • Áp dụng firewall. • Phân tích traffic.athena. www. www. – => dùng phần mềm lọc spam. virus. – nhiều IP liên tục mở kết nối: kiểm tra reverse. – Nội dung email là nội dung quảng cáo – Email chứa virus nguy hiểm.vn 68 .athena.

www. ngoại trừ những traffic sau: – TCP port 80.20.88 From: 200.2.athena.1 DNAT Eth0: 172. port 443 – TCP port 80: forward đến web server.athena.0/24) ra ngoài. www.2.0.12. www.0. port 22.2.com. nat filter An Ninh Mạng ATHENA .0. www. – TCP port 443: forward đến file server. • Cấm tất cả các traffic từ ngoài vào trong firewall.2.com.0.vn Mô hình logic iptables hì Mô hình logic iptables hì Server 10.vn An Ninh Mạng ATHENA .2.vn An Ninh Mạng ATHENA .com.athena.0.0.88: 80 Client: 200. – TCP port 22: forward đến file server.2 Default route: 10.0.0.2: 80 table Eth1: 10.20.vn 69 .0.athena.0.2.12.2: 1025 To: 10.2 ` An Ninh Mạng ATHENA .com.1 chain From: 200.2: 1025 To: 172.Giới thiệu iptables Miền cần bảo vệ Giới thiệu iptables  Cần quản lý những loại traffic sau: • Cho phép mọi traffic từ trong firewall (10.

• -D chain: xóa một rule.2. • -N chain: định nghĩa một chain mới.2.88: 80 To: 200.0.vn 70 . www.0.athena. nat. • -I chain number: chèn một rule vào dòng [number].88 From: 172.com.0.2: 1025 Eth1: 10.20. – icmp-net-unreachable – icmp-host-unreachable – icmp-port-unreachable – icmp-proto-unreachable • QUEUE: chuyển gói tin vào hàng đợi queue. www.1 Cú pháp iptables  iptables –t table –A chain [match] [target] • table: filter (default). www. • LOG: ghi lại thông tin packet trong system log – --log-level – --log-prefix – --log-tcp-sequence – --log-tcp-options – --log-ip-options An Ninh Mạng ATHENA .2.com.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .vn Cú pháp iptables (tt)  Cú pháp iptables – TARGET phá  iptables –A INPUT –p tcp –dport 22 –j ACCEPT • ACCEPT: cho phép gói tin đi qua. • -E [old_chain] [new_chain]: đổi tên chain (chỉ có thể thay đổi với những chain do người dùng tạo ra).2 ` An Ninh Mạng ATHENA . rules From: 10. • -R chain number: thay thế một rule ở dòng [number].0.0. www.Mô hình logic iptables hì Server: 10. • -F chain: xóa mọi rule hiện có. Client: 200.0. • --reject-with type: gửi ICMP với type chỉ định.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA . • DROP: vứt bỏ gói tin.com.12.0.2: 1025 • -L chain: xem các rule đã có. match target REJECT: • drop gói tin.athena. • RETURN: trả về cho chain cấp trên hoặc default policy.com.20.2. đồng thời gởi gói tin ICMP trả lời về cho người gửi.2.0. sẽ không gởi nữa.2 Default route: 10.1 SNAT Eth0: 17. Nếu đã gửi quá nhiều lần.2: 80 To: 200.12. mangle • -A chain: thêm một rule mới.2.

vn An Ninh Mạng ATHENA .vn An Ninh Mạng ATHENA .0.88  DNAT: chỉ có thể sử dụng trong table nat trong chain PREROUTING • --to-destination address[-address][:port-port] • -j DNAT --to-destination 10.1. [!] –f: chọn những gói tin bị phân mảnh (từ mảnh vụn thứ hai).vn Match (tt)    Match (tt)    -i name: chọn packet được nhận từ interface name (input).  -s [!] address[/mask]: chọn những packet dựa trên địa chỉ nguồn. --sport [!] [port][:port]: chọn những packet có port nguồn xác định như trên --dport [!] [port][:port]: chọn những packet có port đích xác định như trên. iptables –A INPUT -p tcp –s 10. Protocol có thể là tên hoặc port tương ứng trong file /etc/protocols.168.12.athena.vn 71 .20.0. www.TARGET (tt)  Match -p [!] name: chọn những packet dựa trên protocol.com. www.com.com. • -j REDIRECT --to-ports 80 An Ninh Mạng ATHENA .   SNAT: chỉ có thể sử dụng trong table nat trong chain POSTROUTING • --to-source address[-address][:port-port] • -j SNAT --to-source 172.1.2:80 MASQUERADE: là một dạng đặc biệt của SNAT.0/24 –i eth0 -d 192.athena. www.  REDIRECT: chuyển hướng của gói tin tới một port khác trên máy local.1. Address có thể là hostname hoặc địa chỉ IP.athena.athena.1 --dport 80 -j ACCEPT An Ninh Mạng ATHENA . www.com.  -d [!] address[/mask]: cũng giống trường hợp trên nhưng là địa chỉ đích của packet. -o name: chọn những packet được gửi từ interface name (output).

vn An Ninh Mạng ATHENA .com.athena. • --state states: chọn gói tin có trạng thái là 1 trong các trạng thái được liệt kê ở states • Các trạng thái của một kết nối là: INVALID.com. Type có thể chỉ định bằng số hoặc tên (iptables -p icmp -h) Đối với limit (sử dụng -m) • --limit rate: giới hạn tần suất của packet.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA .com. Default là 3/hour. www.com. Default là 5.vn 72 . Address viết dưới dạng 00:60:08:91:CC:B7 An Ninh Mạng ATHENA . www.  Đối với mac (sử dụng -m) • --mac-source [!] address: chọn những packet có địa chỉ MAC nguồn là address.vn Match state (tt)  Hỏi & Đáp Module state cho phép nhận biết và chọn các packet dựa trên trạng thái kết nối của các packet đó.Match icmp & mac (tt)  Match limit (tt)  Đối với icmp (sử dụng -p icmp) • --icmp-type [!] type: chọn những packet icmp thuộc kiểu type. RELATED An Ninh Mạng ATHENA .athena. /hour. NEW. ESTABLISHED. Iptables là stateful. được chỉ định bằng 1 con số và đằng sau là /second. www. • --limit-burst [number]: xác định số lượng packet tối đa được chấp nhận. /minute. www. /day.athena.

Nội dung

Giới thiệu Snort
• Sniffer mode • Packet Logger mode • Network Instrution Detection System (NIDS) • Inline mode

IDS server

Cài đặt, cấu hình Snort
• Preprocessor • Output modules

Cấu trúc luật của Snort
• Rule header • Rule option

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

Giới thiệu Snort
 

Giới thiệu Snort (tt) Giớ thiệ

Snort là một phần mềm mã nguồn mở có khả năng phát hiện, chống sự xâm nhập trái phép. Snort hoạt động như một phần mềm đứng giữa sự giao tiếp của hai máy tính. Các packet trước khi được gửi đến máy tính đích sẽ được snort kiểm tra, thẩm định. Snort có thể phát hiện nhiều loại xâm nhập như: buffer overflows, stealth port scans, CGI attacks, SMB probes, OS fingerprinting attempts…

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

73

Giới thiệu Snort (tt) Giớ thiệ

Sniffer Mode

Hiển thị thông tin header của packet:
• snort -v

Hiển thị thông tin ứng dụng đang phát sinh packet:
• snort –v -d

Header của tầng datalink:
• snort –vde • snort –v –d -e

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

Packet Logger Mode

Network Instrution Detection System
Mode

Lưu thông tin xuống file:
• snort –dev –l [filename]

hoạt động phức tạp nhất, nhiều option

nhất.
Bắt

Lưu thông tin ở dạng binary:
• snort –l [filename] -b

buộc phải chỉ ra file luật dùng để hoạt động (option -c)
• snort –u snort –g snort –D –c /etc/snort
Mặc

Đọc ngược thông tin từ file binary:
• snort –dv –r [filename] • snort –dv –r [filename] icmp

định của mode này là cảnh báo full alert và log lại packet theo dạng ASCII.

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

74

Inline Mode

Cài đặt đặ
 

Biên dịch hỗ trợ inline mode:
• ./configure –enable-inline

./configure

Có 3 loại luật được sử dụng ở mode inline:
• drop: iptables sẽ bỏ qua packet và log lại sự kiện này. • reject: iptables sẽ bỏ qua packet, log lại sự kiện, và thông báo đến máy tính rằng packet này sẽ không đến nơi. • sdrop: iptables sẽ bỏ qua packet, không thông báo đến máy đích và cũng không log lại sự kiện.

make  make install
  

Để hoạt động ở mode NIDS cần có tập luật: snortrules.tar.gz. tar –xzvf snortrules.tar.gz -C /etc/snort Sửa file /etc/snort/snort.conf

snort_inline –QDc ../etc/drop.conf –l /var/log/snort

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

Cấu hình Snort
var HOME_NET: định nghĩa mạng cần bảo vệ.  var EXTERNAL_NET: định nghĩa mạng bên ngoài.  var DNS_SERVERS: định nghĩa các server DNS cần bảo vệ.  var SMTP_SERVERS: định nghĩa các server SMTP cần bảo vệ.  portvar HTTP_PORTS : định nghĩa port của ứng dụng.

Cấu hình Snort (tt)

preprocessor: kiểm tra packet ngay sau khi packet được giải mã. Preprocessor được thực hiện trước tất cả các luật tìm kiếm, phát hiện khác.
• preprocessor <name>:<option>

output module: linh hoạt trong việc định dạng thông báo đến người sử dụng
• output <name>:<options>

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

An Ninh Mạng ATHENA , www.athena.com.vn

75

com.athena.Cấu hình Snort (tt)  Cấu trúc luật Snort Rule header: rule action. mysql. www.com. user=snort dbname=snort host=localhost. địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích.com. www. • log: ghi lại packet.com. • drop: cho phép iptables bỏ qua packet này và log lại packet bị bỏ qua. đồng thời gởi thông báo từ chối đến máy nguồn. • pass: bỏ qua packet. www. log lại packet.athena. port nguồn và port đích . phần thông tin để xác định packet nào sẽ bị giữ lại.vn 76 .athena.) Protocol Rule action An Ninh Mạng ATHENA . • active: cảnh báo và gọi thực thi một rule khác. • reject: cho phép iptables bỏ qua packet này.   Preprocessor: • stream4 -> replace bằng stream5 • sfPortscan • Performance Monitor • ftp_telnet  Output modules: • alert_syslog • alert_fast • alert_full • log_tcpdump • alert_csv alert tcp any any -> any any (content:”|00 01 86 a5|”. cũng không thông báo đến máy nguồn.vn An Ninh Mạng ATHENA .  Rule option: thông điệp cảnh báo. } An Ninh Mạng ATHENA . Định nghĩa rule type riêng phù hợp với mục đích: ruletype redalert { type alert output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT output database: log. • sdrop: cho phép iptables bỏ qua packet này nhưng không log lại packet.vn Rule action  Rule action (tt)  Rule action: • alert: cảnh báo và ghi lại packet. protocol. • dynamic: ở trạng thái idle cho đến khi được một rule khác được kích hoạt.athena.vn An Ninh Mạng ATHENA . msg: “mountd access”. www.

athena. S: SYN.  classtype: <classname>. <value>. <offset> [. www. string].Rule option meta-data: cung cấp thông tin về rule nhưng không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến quá trình phát hiện packet.athena. non-payload: tìm kiếm thông tin trong phần non-payload của packet. offset: <number>. www.com.athena. www.    Meta data   msg: “<message text>”.vn priority: <priority integer> Payload          Non Payload    content: [!] “<context string>”. post-detection: xảy ra sau khi một rule được kích hoạt.  payload: tìm kiếm thông tin trong phần payload của packet.relative] [.vn An Ninh Mạng ATHENA .<number type>. reference: <id system>.  flow: xác định chiều của kết nối. depth: <number>.athena.com. flag: kiểm tra TCP flag bits (F: FIN.com. isdataat: <int>.   window: kiểm tra tcp window size. R: RST. rawbytes.com. byte_test: <bytes to convert>.vn  An Ninh Mạng ATHENA . An Ninh Mạng ATHENA . www.  sid: <snort rules id>. uricontent: [!]<context string>. [!] <operator>. An Ninh Mạng ATHENA . distance: <byte count>. A: ACK).endian] [. byte jump ttl: time to live.vn 77 .  dsize: kiểm tra non-payload có lớn hơn một kích thước xác định không. <id>. tos: type of service. nocase.

 session: sử dụng để lấy sự kiện từ một TCP session. www.Post detection  Hỏi & Đáp logto: kiểm tra log lại sự kiện vào file. An Ninh Mạng ATHENA .  resp.com.vn An Ninh Mạng ATHENA .athena.athena. react. • logto: “filename”. • session: [printable|all]. www.vn 78 .com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful