Gr. Şc. „Gh.

Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Cântarea vocală
Nr. de ore alocat unităţii: 4 ore Nr. ore pe săptămână : 1 oră Tip de curriculum: nucleu Manual utilizat: Matei S., “EDUCAŢIE MUZICALĂ”, manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti , 2005
Nr. crt. 1 Vocea – interpretare vocală în colectiv 1.1; 2.2 exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie); redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; cântarea cu nuanţa şi tempo-ul potrivite, în interpretarea vocală şi vocal-instrumentală individuală şi colectivă; compararea cântecelor din repertoriu, alegerea cântecelor adecvate pentru diferite evenimente din viaţa clasei sau a şcolii, a celor preferate;

Perioada: 12 IX– 4 X

Semestrul I

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţare

tem po rale 2 ore 13 IX 20 IX

Resurse procedurale materiale

uma ne

Evaluare formativă – metode şi instrumente

*conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstrarea *activitate frontală, individuală, pe grupe

* manual, *cântece suport: ”Deşteaptă-te, române!”, A. Mureşanu Scolarul vesel, S. Matei În clasă, Al.Voevidca Dacă vrei să cânţi corect, S. Matei *CD conţinând negativele cântecelor

18 *observare elevi sistematică *probă orală

2 Deprinderi specifice de cânt, emisie dicţie, respiraţie corectă 1.1; 2.1; redare fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri 1 oră * conversaţia, exerciţiul, mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; 27 demonstrarea IX explicaţia, exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de

15 * manual elevi *cântece suport: Melcul supărat, din *observarea foloclorul copiilor modului de

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

2.2

tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie); cântarea cu nuanţa şi tempo-ul potrivite, în interpretarea vocală şi vocal-instrumentală individuală şi colectivă respectarea poziţiei corecte în cântare; sincronizarea cu ajutorul vocalizelor; cântarea în colectiv cu respectarea semnalului de început, preluarea tonului, dicţiei, sincronizării; exerciţiu – joc : « De-a dirijorul »

jocul didactic *activitate frontală, individuală, pe grupe

*CD-uri conţinând negativul şi pozitivul cântecului

preluare şi menţinere a tonului

3

Evaluare Cântare vocală

1.1; 2.1; 2.2

interpretarea de cântece învăţate după auz .

1 oră *exerciţiul 4 X *act. individuală si in colectiv

*manual

15 elevi *probă orală

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Sunete lungi, sunete scurte
Nr. de ore alocat unităţii: 8 ore Nr. ore pe săptămână : 1 oră Tip de curriculum: nucleu Manual utilizat: Matei S., “EDUCAŢIE MUZICALĂ”, manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti , 2005
Nr. crt. 1 Sunetul muzical Ritmul muzical (durata sunetelor muzicale) 1.1 2.2 1.5 2.1 1.1

Perioada: 10 XI– 6 XII

Semestrul I

Detalieri de conţinut

Ob. de ref. # # # # # # # # # # #

Activităţi de învăţare
identificarea şi redarea sunetelor din natură şi din mediul înconjurător;

tem po rale

Resurse procedurale materiale

uma ne

Evaluare formativă – metode şi instrumente

* manual * conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstrarea *activitate frontală, individuală, pe grupe *caiete de muzică *cântece suport: Cantecul ritmului, S. Matei Noul an de şcoală, I.Potolea *diapazon *camerton *CD cu negativele cântecelor 15 elevi *observare sistematică

exersarea acuitatii auditive de diferentţiere timbrală şi 1 oră spaîială a sunetelor 11 X audierea comparată şi intuirea sunetelor cantate şi vorbite, emise vocal si instrumental recunoaşterea înălţimii sunetelor, denumirea lor cu termenii „înalte”, „medii”, „joase” intonarea sunetelor de înălţimi diferite; joc: „Cântă ce am arătat”; intuirea unor sunete de durate egale şi inegale; sesizarea diferenţelor dintre sunete muzicale de durate diferite; interpretarea de cântece imitând mersul animalelor, paşii cadenţaţi ai soldatului; reprezentarea auditivă a duratelor prin silabele: pas, iute, rar; redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu

*verificare orală

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

ambitusul cuprins între do1-do2; 2 Durata şi pauza de un timp 1.5. 2.1.

1.1

# # # # # # # # # #

interpretarea unor cântece ; sesizarea duratei de un timp a unor sunete muzicale; conştientizarea noţiunilor de „timp şi durată” în muzică; scrierea simbolului grafic al duratei de un timp; descoperirea pauzelor ca momente de tăcere în muzică; marcarea pauzelor prin bătăi din palme, din picior, jucării sonore; respectarea pauzelor în cântece; scrierea simbolului grafic al pauzei de un timp; recunoaşterea pauzei în dictee scurte; recitare ritmică; redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2. sesizarea duratei de jumătate de timp a unor sunete 1 oră muzicale; 1 XI interpretarea de cântece cu bătăi din palme pentru fiecare durată de jumătate de timp tactarea măsurii reprezentarea grafică a duratei de jumătate de timp; redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2. sesizarea duratei unor sunete muzicale; tactare a măsurii în timpul interpretării cântecelor, redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2 1 oră 18 X

* conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstrarea

*cântece suport: Mişcă vântul frunzele, D. Cuclin Broscuţa, din folclorul copiilor *CD cu negativele cântecelor *jetoane cu durata şi pauza de pătrime

15 elevi

*observare sistematică *probă orală

2.5

*activitate frontala, individuala, pe grupe

3 Durata de jumătate de timp 1.5

# #

* conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstrarea *activitate frontală, individuală, pe grupe

*cântece suport Mişcă vântul frunzele, D. Cuclin Broscuţa, din folclorul copiilor *CD cu negativele cântecelor *jetoane cu pauza de optime

*observare sistematică 15 elevi *verificare orală (interpretare de cântece)

2.1 1.1

# # #

4 Combinaţii ritmice 1.5 2.1 1.1

# # #

1 oră 8 XI

*conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstrarea *activitate frontală, individuală, pe grupe

*cântec suport: Zidarul, C. Lungu *CD cu negativul cântecului

15 elevi

*observare sistematică *probă orală

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

5 Durata de doi timpi 1.3

# # # # #

interpretarea unui cântec bătând cu degetele în bancă pentru fiecare silabă; repetarea versurilor, bătând din palme pentru silabele 1 oră 15XI lungi; mers ritmic şi recitare ritmică cu marcarea duratei de doi timpi; scrierea semnului grafic al duratei de doi timpi reproducerea vocală/cu jucării muzicale/cu bătăi din palme a unor onomatopee şi recitative/formule ritmice (douăpatru măsuri); acompanierea cu jucării muzicale (toba, lemne, clopoţel) învătarea unui cântec; interpretarea cântecului însoţită de mers ritmic şi mişcări 1 oră de braţe; 22XI înlocuirea silabelor prin cuvintele „un” şi „doi” stabilirea succesiunii binare din două în două silabe a accentelor în text; marcarea silabelor accentuate prin bătăi din palme sau prin semne grafice redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; pronunţarea mai tare a silabelor accentuate; tactarea măsurii de doi timpi; 1 oră intuirea măsurii în care sunt scrise cântecele după 29XI periodicitatea timpilor accentuaţi; redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2 cu tactarea măsurii completarea unei fişe de evaluare necesitând aplicarea 1 oră cunostinţelor despre ritmul muzical; 6XII interpretarea unei melodii cu tactarea măsurii.

* exerciţiul, explicaţia, demonstrarea *activitate frontală, individuală, pe grupe

2.5 1.1

*manual *cântece suport : Nani, nani, I. Filipoiu Ţesătoarele , I.D.Chirescu *CD cu negativele cântecelor *jetoane cu duratele şi pauzele învăţate

15 elevi

*observare sistematică *probă orală

6 Accentul 1.1

# # # # # # #

* exerciţiul, explicaţia, demonstrarea , conversaţia

* manual *cântec suport: Melodie, I. W. A. Mozart *CD cu negativul cântecului

15 elevi

*observare sistematică *verificare orală

1.3 1.5 2.5

*activitate frontală, individuală, pe grupe * exerciţiul, explicaţia, demonstrarea *activitate frontala, individuala, pe grupe *exerciţiul *act. individuală

7 Măsura de doi timpi 2.5 1.5

# # # #

1.1

* manual *cântece suport: Măsura, I.D.Vicol, Ceasul, Al. Voevidca *CD cu negativele cântecelor

*observare sistematică 15 elevi *probă orală (interpretare de cântece)

8 Evaluare 2.5 1.1

# #

*fişe de evaluare

15 elevi

*probă orală şi scrisă

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Genuri muzicale
Nr. de ore alocat unităţii: 2 ore Nr. ore pe săptămână : 1 oră Tip de curriculum: nucleu Manual utilizat: Matei S., “EDUCAŢIE MUZICALĂ”, manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2005
Nr. crt.

Perioada: 12 XII– 23 XII

Semestrul I

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţare

tem po rale

Resurse procedurale materiale

uma ne

Evaluare formativă – metode şi instrumente

1 Genuri muzicale ale folclorului ocazional: Colinda , Cântecul de stea audierea unor piese folclorice variate: obiceiuri de iarnă, dansuri; stabilirea corespondentelor intre conţinutul de idei şi caracterul melodiei; alegerea cântecelor adecvate pentru diferite evenimente din viaţa clasei sau a şcolii
* manual 2 ore 13 XII * conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstrarea *activitate frontală, individuală, pe grupe

1.6 2.3 2.6

20 redare fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri XII mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);

* manualul *cântece suport: Colinde *CD –uri audio

15 elevi

*observare sistematică

*verificare orală

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Melodia
Nr. de ore alocat unităţii: 5 ore Nr. ore pe săptămână : 1 oră Tip de curriculum: nucleu Manual utilizat: Matei S., “EDUCAŢIE MUZICALĂ”, manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti , 2005
Nr. crt. 1 Inaltimea sunetului muzical 1.1

Semestrul al II-lea
Perioada: 16 I– 17 II

Detalieri de conţinut

Ob. de ref.

Activităţi de învăţare

tem po rale

Resurse procedurale materiale

uma ne

Evaluare formativă – metode şi instrumente

2.5

perceperea inălţimii sunetelor muzicale pe bază de onomatopee comparative (ciripitul păsărelelor, mormăitul 1 oră ursului, cântecul cucului) 17 I exprimarea înălţimii sunetelor prin gesturi spaţiale; intonarea cu voce tare la începutului şi sfârşitului unui vers, iar restul în gând; redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; reproducerea vocală/ cu jucării muzicale/ cu bătăi din palme a unor onomatopee şi recitative/ formule ritmice (două-patru măsuri); audierea comparată (prin jocuri) a unor intervale: 1 oră ascendente-descendente, a mersului melodic ascendent şi 24 I descendent; redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; indicarea mersului melodic al unui cântec utilizând mişcări

*exerciţiul, explicaţia, demonstratia, conversaţia *activitate frontala, individuala, pe grupe

* manual *cântec suport: Prieteni cântăreţi, Ana – Motora Ionescu *CD cu negativul cântecului *camerton *observare curentă 14 elevi *verificare orală

2 Melodia -linia melodică 1.3

*exerciţiul, explicaţia, demonstratia, conversaţia, jocul didactic *activitate frontala, individuala, pe

* manual *cântece suport: Iepuraş drăgălaş, după Al. Voevidca În pădure, *** *CD cu *observare curentă *verificare orală *evaluare reciprocă

14 elevi

2.5

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

diferenţiate ale braţelor; urmărirea indicării mersului melodic cu mâna. 3 Elemente de construcţie a melodiei: început, sfârşit. Structura melodiei Refrenul 1.1 1.1 învăţarea cântecului propus cu sesizarea fiecărui rând melodic; stabilirea elementelor de construcţie a melodiei (început, sfârşit, rând melodic); interpretarea cântecului propus şi stabilirea părţilor distincte ale unui cântec (strofă şi refren); redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; trierea cântecelor după caracterul melodiei; diferenţierea tematică a cântecelor; stabilirea corespondenţelor între conţinutul de idei şi caracterul melodiei; interpretarea strofei indicate; intonarea selectivă a refrenului; cântarea vocală la unison, pe grupe; utilizarea desenului pentru reprezentarea strofelor şi refrenului. sesizarea semnelor de repetiţie (repetiţie la început de rând, repetiţie între cele două semne); justificarea utilizării semnelor de repetiţie; interpretare de cântece în care apar semnele de repetiţie; crearea unui joc pe muzică inspirat de conţinutul de idei al unora din cântecele învăţate, urmărind repetarea unor onomatopee. interpretarea cântecelor studiate respectând mersul melodic; identificarea strofei, refenului, a fragmentelor repetate. 1 oră 31 I

grupe

negativele cântecelor

*exerciţiul, explicaţia, demonstratia, conversaţia *activitate frontala, individuala, pe grupe

* manual *cântece suport: Cu mingea Dogarul, G. Breazu *CD cu negativele cântecelor 14 elevi

*observare curentă *verificare orală *autoevaluare

2.3

2.2

4 Semnele de repetiţie 2.2 2.7 5 Evaluare 1.5 2.2

1 oră 7 II

*exerciţiul, explicaţia, demonstratia, conversaţia *activitate frontală, individuală, pe grupe *exerciţiul *act. individuală

* manual *cântec suport: Bondarul, G. Teodosiu *CD cu negativul cântecului

14 elevi

*observare curentă *verificare orală *probă orală

1 oră 14 II

*cantecele studiate

14 elevi

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Timbrul
Nr. de ore alocat unităţii: 6 ore Nr. ore pe săptămână : 1 oră Tip de curriculum: nucleu Manual utilizat: Matei S., “EDUCAŢIE MUZICALĂ”, manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2005
Nr. crt. 1

Semestrul al II-lea
Perioada: 20 II - 30 III

Detalieri de conţinut
Sunete vocaleinstrumentale

Ob. de ref. 1.3 1.5 1.6 2.2

Activităţi de învăţare
audierea comparată a unor sunete emise de instrumente muzicale şi voci umane; sesizarea timbrurilor diferite ( vocal şi instrumental); asocierea timbrului instrumental cu anumite personaje literare, cu fenomene din natură; exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie); reproducerea vocală/cu jucării muzicale/cu bătăi din palme a unor onomatopee şi recitative/formule ritmice (două-patru măsuri); audierea comparată (prin jocuri) a unor sunete emise de voci umane ( adult – copil, bărbat – femeie) recunoaşterea şi diferenţierea timbrului vocal (voce copil, femeie, bărbat) exemplificarea timbrului vocal prin scurte fragmente pe grupe alternative de elevi (fete, băieţi) marcarea strofei şi a refrenului cântecului, prin respiraţie, prin mişcare şi prin modalităţile de interpretare

tem po rale

Resurse procedurale materiale

uma ne

Evaluare formativă – metode şi instrumente
*observare curentă

1 oră 21 II

*exerciţiul, explicaţia, conversaţia *activitate frontală, individuală, pe grupe

*manual * CD player
*CD cu diferite piese instrumentale şi vocale 14 elevi

*verificare orală

2 Timbrul vocal Vocea de adult şi de copil, vocea de bărbat şi de femeie Solistul şi corul

1.5 1.3 1.6

1 oră 28II

*exerciţiul, explicaţia, demonstratia, conversaţia *activitate frontală, individuală, pe grupe

* manual

*observare curentă 14 elevi *verificare orală *autoevaluare

*cântec : Primăvara a sosit, de N. Oancea * CD player
*CD cu negativul cântecului

1.1

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

2.2

3

Pianul şi vioara

1.3 2.7

1.5 2.4

armonico-polifonică; cântarea vocală la unison, pe grupe, alternativ, in lanţ, în dialog) cu solist, în cor; audierea comparată a unor sunete emise de instrumente muzicale ; 1 oră asocierea timbrului instrumental cu anumite personaje literare, cu fenomene din natură etc.; 6III recunoaşterea unor instrumente muzicale; clasificarea instrumentelor muzicale; sesizarea timbrurilor diferite ( vocal - instrumental); interpretarea cântecelor cu acompaniamentul instrumentului mânuit de cadrul didactic; redarea grafică a sentimentelor sugerate de muzică. clasificarea cântecelor după conţinutul tematic şi caracterul melodiei: - genul muzicii populare - genul muzicii culte: rapsodia, valsul identificarea datelor esenţiale despre lucrările muzicale (titlu, compozitor, tematică); comentarea şi analizarea lucrărilor audiate; audiţii muzicale: valsuri şi rapsodii; stabilirea corespondenţelor dintre conţinutul de idei şi caracterul melodiei; diferenţierea tematică a cântecelor redarea prin desen a emoţiilor transmise de muzică. diferenţierea unor sunete emise de voci de sunetele emise de instrumente recunoaşterea unor genuri muzicale; identificarea unor instrumente muzicale.

*exerciţiul, explicaţia, conversaţia *activitate frontală, individuală

*manual * cântec: Glasul instrumentelor, Al . Hrisanide *vioara, muzicuţă, fluier

14 elevi

*observare curentă *verificare orală * temă de lucru în clasă

4/5

Genuri muzicale de factură cultă: valsul, rapsodia

1.6 1.5

2 ore *exerciţiul, 13 III 20 III

explicaţia, demonstratia, conversaţia *activitate frontală, individuală

*manual *Rapsodia I şi a II- a, de G. Enescu *diverse valsuri *melodii populare *CD player
*observare curentă *verificare orală * temă de lucru în clasă

14 elevi

2.3

5

Evaluare : Timbrul

1.5

1 oră *exerciţiul 27 *act. III individuală

*piese muzicale în format audio

*probă orală şi scrisă
14 elevi

1.6

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Interpretarea
Nr. de ore alocat unităţii: 6 ore Nr. ore pe săptămână : 1 oră Tip de curriculum: nucleu Manual utilizat: Matei S., “EDUCAŢIE MUZICALĂ”, manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti , 2005
Nr. crt. 1

Semestrul al II-lea
Perioada: 23 IV – 8 VI

Detalieri de conţinut
Nuantele: tare –incetmediu

Ob. de ref.
1.6

Activităţi de învăţare
redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; sesizarea nuanţelor contrastante (tare-încet) ale cântecelor studiate; desprinderea semnificaţiei noţiunii de nuanţă ; cântarea cu nuanţa potrivită în interpretarea vocală individuală sau colectivă; interpretarea aceluiaşi cântec în nuanţe diferite ; audierea comparată (prin jocuri) a sunetelor de intensităţi diferite: tare - mediu – încet; audiţie muzicală pentru sesizarea nuanţelor unor cântece; cântarea vocală la unison, pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), cu solist şi cor sesizarea tempourilor contrastante (lent-repede) ale căntecelor interpretate sau audiate; cântarea cu tempoul potrivit în interpretarea vocală individuală sau colectivă in funcţie de conţinutul cântecului desprinderea semnificaţiei notiunii de tempou ( repede

tem po rale

Resurse procedurale materiale

uma ne

Evaluare formativă – metode şi instrumente

1.5

1 oră 24 IV

*exerciţiul, explicaţia, demonstratia, conversaţia *activitate frontală, individuală, pe grupe

*cântece suport: „Nu lăsa pe mâine!, D.D.Stancu „Cântec de leagăn”, C.Mereş * CD player
*CD cu negativele cântecelor

14 elevi

*observare curentă *verificare orală

2.1 2.3

*aprecieri verbale

*manual

2

Tempo-ul: repede -lent

1.5 2.1

1 oră *exerciţiul, explicaţia, 8V
demonstratia, conversaţia, jocul didactic

*cântece: „Pârâiaş, pârâiaş”, D. Cuclin „Trenul”, S. Matei * CD player

14 elevi

*observare curentă *verificare

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

2.3

3

Procedee armonicopolifonice: grupe alternative, solist-cor, lanţ, dialog

2.2

2.1 2.5

– lent - potrivit) interpretarea unui cântec în tempouri diferite ; motivarea tempoului ales, redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; cântarea vocală la unison, pe grupe redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu 1 oră ambitusul cuprins între do1-do2; 15V cântarea vocală la unison, pe grupe ; cântarea cu nuanţa şi tempo-ul potrivite, în interpretarea vocală şi vocal-instrumentală individuală şi colectivă; cântarea pe grupe, utilizând alternativ sau concomitent instrumentele melodice şi de percuţie alese; interpretarea cântecelor prin suprapunerea sunetelor interpretarea cântecelor pe două voci; cântare pe grupe

*activitate frontală, individuală, pe grupe

*CD cu negativul cântecului

orală

*manual

4

Cantarea cu acompaniament armonic

2.2 2.1

1 oră 22V

*exerciţiul, explicaţia, demonstratia, conversaţia, jocul didactic *activitate frontală, individuală, pe grupe *exerciţiul, demonstratia, conversaţia *activitate frontală, individuală, pe grupe *exerciţiul,

*cântece suport: „Glasul florilor”, T. Vasilache, „Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu”
*CD cu negativul cântecului

14 elevi

*observare curentă *verificare orală

*manual *cântece suport: „Drag mi-e jocul românesc”, din folclorul copiilor
*CD cu negativul cântecului

*aprecieri verbale
*observare curentă *verificare orală

14 elevi

5

6

Mişcarea pe muzică: liberă , ritmică, pe timpii măsurii, inspirata de caracterul muzicii, miscarea de dans Evaluare: Interpretarea

1.2 2.5 1.6

exersarea prin joc a mişcării sugerate de ritm, mersul 1 oră explicaţia, 29V demonstratia, melodic . metru. text acompanierea cu mişcări corporale ( bătăi din palme, pe genunchi, pe piept , cu talpa pe podea , pocnind din degete) audierea unor lucrări din creaţia cultă şi populară cântarea cu nuanţa potrivită în interpretarea vocală individuală sau colectivă 1 oră redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri 5 VI mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu ambitusul cuprins între do1-do2; cântarea vocală la unison, pe grupe

conversaţia, jocul didactic *activitate frontală, individuală, pe grupe

*manual *cântec: „Dacă vesel se trăieşte” „Vai săracul pui de cuc”, N. Ionescu
*CD cu negativele cântecelor

14 elevi

*observare curentă *verificare orală

*manual

*aprecieri verbale *probă orală

1.5 1.1 2.2

*exerciţiul *act. individuală şi în grup

*cântecele studiate

14 elevi

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Recapitulare finală
Nr. de ore alocat unităţii: 2 ore Nr. ore pe săptămână : 1 oră Tip de curriculum: nucleu Manual utilizat: Matei S., “EDUCAŢIE MUZICALĂ”, manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, Bucureşti , 2005
Nr. crt. 1

Semestrul al II-lea
Perioada: 11 VI – 22 VI

Detalieri de conţinut
Cântarea vocala. Ritmul. Melodia. Timbrul

Ob. de ref.
1.1

Activităţi de învăţare

tem po rale

Resurse procedurale materiale

uma ne

Evaluare formativă – metode şi instrumente
*observare curentă

1.3 2.2 2 Genuri muzicale. Interpretarea 1.6 2.1 2.2

redarea fragmentară şi integrală , în colectiv, în grupuri mici şi individual a unui repertoriu de 15-20 de cântece cu 1 oră ambitusul cuprins între do1 – do2 12 reproducerea vocală / cu bătăi din palme a unor formule VI ritmice, a unor intervale ascendente sau descendente cântarea vocală la unison, pe grupe ) alternativ, in lanţ, în dialog), cu solist şi cor. audierea unor piese folclorice şi culte ; cântarea cu nuanţa şi tempoul potrivite, în interpretarea 1 oră vocală; 12 cântarea vocală la unison, pe grupe ) alternativ, in lanţ, în VI dialog) , cu solist şi cor.

3

Evaluare

1.5 1.1 2.2

cântarea cu nuanţa potrivită în interpretarea vocală individuală sau colectivă 1 oră redarea fragmentară şi integrală, în colectiv, în grupuri 19 mici şi individual, a unui repertoriu de cântece, cu VI ambitusul cuprins între do1-do2.

*exerciţiul, explicaţia, conversaţia, jocul didactic *activitate frontală, individuală, pe grupe *exerciţiul, explicaţia, conversaţia, jocul didactic *activitate frontală, individuală, pe grupe *exerciţiul

*cântecele studiate *CD player *CD cu negativele cântecelor

14 elevi

*verificare orală

*aprecieri verbale
*cântecele studiate *CD player *CD cu negativele cântecelor *observare curentă 14 elevi *verificare orală

*aprecieri verbale
14 elevi

*act. individuală şi în grup

*probă orală

*cântecele studiate

Gr. Şc. „Gh. Duca” Constanţa

Educaţie muzicală

Structura Scoala cu clasele I-VIII ”Marin Sorescu”

Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a III-a B

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful