I.

DESCRIEREA ENTITĂŢII LA CARE SE REALIZEAZĂ STAGIUL DE DOCUMENTARE PRACTICA

S.C. ONE CONCEPT RESORT S.R.L. a luat fiinţă în data de 2.4.2010, aşa cum rezultă din Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Constanta, având numărul de ordine J13/631/02.04.2002

Sediul societăţii este în str. Schitului , nr. 25 Schitu – Costinesti, jud./oraş Constanţa, România Conform actului constitutiv al societatii si certificatului constatator obiectele de activitate ale societatii sunt : Obiectul pricipal de activitate al societăţii este: 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate , cu vanzarea predominanta de produse alimentare . Obiectul secundar de activitate al societatii este :5510-Hoteluri si alte facilitatii de cazare Forma juridică a societăţii este: societate cu raspundere limitata. Durata societăţii este nelimitată, începând de la data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerţului Administrarea societăţii se realizează de către un administrator unic . Beneficii şi pierderi: Participarea la beneficii şi pierderi se face proporţional cu capitalul social deţinut de catre acţionar. Capitalul social al societatii este fixat la 200 ron ce se divide in 20 parti sociale a 10 ron fiecare .

.1Prezentarea generală a societății S. ce are urmatoarele atributii: -aproba si modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi .judetul Constanta si dupa cum reiese din certificatul de inregistrare al societatii este inregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/631/02. cu atribut fiscal “R” (plătitor de TVA).4. cu vanzarea predominanta de produse alimentare societatea are 4 angajati si in domeniul hotelier 20 de angajati. a luat fiinţă în data de 2. este o societate comercială cu raspundere limitata avand personalitate juridică și cu un capital integral privat.R.C.Forţa de muncă: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. ONE CONCEPT RESORT S.R. 1.R. cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei în vigoare. are sediul social in sat Schitu.2010.L.hotareste cu privire la majorarea capitalului social sau reducerea lui . DESCRIEREA ENTITĂŢII LA CARE SE REALIZEAZĂ STAGIUL DE DOCUMENTARE PRACTICA 1.strada Schitului. Lichidarea societăţii: Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se face în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege. ONE CONCEPT RESORT S. In domeniul de activitate c omert cu amanuntul in magazine nespecializate . Obiectul de activitate al S. numarul 25. Societatea S. În prezent societatea are un număr de 24 de angajaţi.L îl constituie : .2010. comuna Costinesti.C.C.bugetul societatii.L.C. ONE CONCEPT RESORT S.R.la cesiunea parţiilor sociale. adaptarea sau modificarea actului constitutiv . având Cod Unic de Înregistrare numărul RO26744616. În Actul constitutiv (Anexa 1) se pot vedea toate aspectele privind funcţionarea S. la comasarea dar si divizarea ori dizolvarea societatii.L. Societatea funcţionează conform Regulamentului de organizare internă. Conducerea societatii este asigurata de asociatul unic ce este numit pe perioada nedeterminata. ONE CONCEPT RESORT S. iar structura de organizare o regăsim în Oganigramă. aşa cum rezultă din Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Constanta. programul de activitate .04.

C.L acestea se concretizeaza in prestarea de servicii hoteliere si comert cu amanuntul unde predomina produsele alimentare .Obiectul pricipal de activitate al societăţii este: 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate . Activitățile desfășurate de societate In ceea ce priveste derularea activitatilor desfasurate de S. la comasarea dar si divizarea ori dizolvarea societatii. Capitalul social al societatii este fixat la 200 ron ce se divide in 20 parti sociale a 10 ron fiecare. Conducerea societatii este asigurata de asociatul unic ce este numit pe perioada nedeterminata. iar structura de organizare o regăsim în Organigramă(Anexa 2) 1. avand o sala de conferinţe cu o capacitate de .R.ONE CONCEPT RESORT S.la cesiunea parţiilor sociale. Beneficii şi pierderi: Participarea la beneficii şi pierderi se face proporţional cu capitalul social deţinut de catre acţionar.bugetul societatii. -Ordonantei de Guvern nr.C. programul de activitate . Obiectul secundar de activitate al societatii este :5510-Hoteluri si alte facilitatii de cazare .2.Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Forma juridică a societăţii este: societate cu raspundere limitata. Durata societăţii este nelimitată. Societatea detine 2 puncte de lucru un magazin alimentar si un hotel cotat la 3 stele conform clasificatiei in vigoare . 58/1998 republicata privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în Romania. În Actul constitutiv (Anexa 1) se pot vedea toate aspectele privind funcţionarea S.R. cu vanzarea predominanta de produse alimentare . Societatea funcţionează conform Regulamentului de organizare internă. conform prevederilor legale prevăzute de următoarele: -Legea nr. ce are urmatoarele atributii: -aproba si modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi . Lichidarea societăţii: Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se face în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege. începând de la data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerţului Administrarea societăţii se realizează de către un administrator unic . .hotareste cu privire la majorarea capitalului social sau reducerea lui .31/1990 privind infinţarea societăților comerciale. adaptarea sau modificarea actului constitutiv . Desfășurarea activitatii ca societate cu raspundere limitata se realizeaza. ONE CONCEPT RESORT S.L.

În prezent societatea are un număr de 19 de angajaţi dupa cum urmeaza: -1 administrator si 1 director economic. 1 sofer .1 instalator / electrician . Comerţul privind alimentatia publica : -1 sef magazin. un restaurant cu capacitatea de 90 de locuri .40 de locuri. 54 de camere si un apartament avand capacitatea de 112 locuri de cazare. Forţa de muncă: Societatea beneficiaza de personal cu contract de munca. cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei în vigoare.3 ospatari.1 barman.1 bucatar si 2 ajutori de bucatar . -2 cameriste .6 lucratori comerciali Domeniul hotelier -1 receptionera .