Cuvânt înainte Lucrarea de faţă îşi propune să studieze evoluţia istorică a umanităţii pe două cordonate geografice şi pe două paliere

temporale diferite. Pe de o parte, vom analiza evoluţia societăţii europene, concentrându-ne atenţia pe procesele şi fenomenele caracteristice secolelor al XV-lea, al XVI-lea şi primei jumătăţi a secolului al XVII-lea. Aceasta este o perioadă complexă, în care economia şi societatea europeană sunt marcate de începutul dezvoltării capitaliste, care avea să dea, treptat, bătrânului continent conducerea întregii lumi. Renaşterea şi Reforma religioasă sunt unele dintre cele mai importante transformări culturale ale epocii, marcând cu claritate desprinderea de vechile realităţi medievale. Este, de asemenea, perioada în care Europa descoperă civilizaţiile extraeuropene, dintre care cu unele, cele din Africa sau Asia, avusese deja contacte, dar existenţa altora, cele americane, îi devenea de-abia acum cunoscută. Vom studia deci, marile descoperiri geografice şi consecinţele acestora, dintre care lărgirea orizontului geografic al europenilor presupune şi din partea noastră acordarea unei atenţii deosebite civilizaţiilor acum descoperite. Astfel, vom începe, de fapt, cu o prezentare a civilizaţiilor extraeuropene cu care locuitorii bătrânului continent au intrat în contact, pentru a putea înţelege cum aceste schimbări sau reflectat în evoluţia istorică europeană. De aceea, cursul nostru va analiza, pe de altă parte, evoluţia civilizaţiilor extraeuropene, şi pentru a înţelege mai bine specificul acestora, vom începe tratarea acestora cu perioada de debut a evului mediu. Desigur, putem să reamintim în acest moment că periodizarea pe care o folosim este una europeană şi europocentrică, şi că aceasta extinde la scara întregii umanităţi criterii cronologice cu pertinenţă specifică pentru bătrânul continent. Pentru civilizaţiile din Asia, Africa, America, limitele cronologice ale evului mediu aşa cum e gândit el de europeni nu au o relevanţă decât, cel mult, limitată. De exemplu, istoricii chinezi, folosind criteriul dinastiilor, nu au nevoie de conceptele de ev mediu sau epocă modernă timpurie. Majoritatea populaţiilor din Africa şi America se află în stadii de dezvoltare tehnologică pe care Europa le cunoscuse în preistorie, şi tratarea lor în cadrul acestui curs nu se justifică decât prin stricta contemporaneitate în timp, dar care nu poate face abstracţie de decalajele culturale.

1

Aceste precizări au fost necesare pentru a explica de ce structura cursului ţine seama de două criterii cronologice diferite: pentru partea referitoare la istoria europeană se continuă discuţia începută în alte lucrări pe care le-am publicat până acum, şi se abordează perioada modernităţii timpurii, în vreme ce analiza civilizaţiilor extraeuropene începe cu evul mediu timpuriu. Această perspectivă diferită a fost necesară pentru a explica mai bine complexele interacţiuni care încep să se contureze între Europa şi lumile aflate dicolo de ea din secolele XV-XVI. 1. Introducere 1.1. Tipuri de structuri politice Tot cu titlu introductiv, vom schiţa, în cele ce urmează, o propunere de tipologie a structurilor politice pe care le putem întâlni, la scară mondială în evul mediu şi la începutul epocii moderne, Acestea sunt extrem de variate, în funcţie de diferitele zone geografice la care ne referim şi de nivelul de dezvoltare atins de populaţiile din cadrul acestora. Pentru spaţiile extraeuropene, lipsite de izvoare scrise de provenienţă internă, sau care au generat documente extrem de greu de interpretat, cercetarea istorică poate beneficia de sprijinul antropologiei culturale. Aceasta, studiind civilizaţiile în diversitatea lor, identifică, în mare, următoarele tipuri de organizare politică : bande de vânătoriculegători, triburi, şefii, state. Organizarea de bandă caracterizează grupuri mici de populaţie, de regulă nomade, care sunt autosuficiente şi autonome. Acestea sunt alcătuite din vânători-culegători, au structuri egalitare, iar în cadrul lor autoritatea este informală, în sensul că nu este structurată după reguli fixate cu stricteţe şi respectate identic în toate situaţiile. În evul mediu şi la începutul epocii moderne, se pot întâlni civilizaţii aflate în acest stadiu în Australia şi Oceania, în Africa (pigmeii, hotentoţii), în America (unele populaţii din jungla amazoniană). Organizarea tribală caracterizează în general societăţile de producători de hrană (agricultori, crescători de animale). Ea este specifică zonelor cu densitate de populaţie

2

mai mare. Populaţiile care ajung la acest tip de organizare sunt mai sedentare decât cele de care a fost vorba anterior. Si acest mod de organizare are o natură egalitară, marcată de lipsa ierarhiei politice şi a claselor. Modelele de conducere informală rămân o trăsătură importantă a populaţiilor aflate în stadiul tribal, deşi apar şi structuri mai clar definite.Astfel, acestea se caracterizează prin prezenţa unor asociaţii care pot integra mai multe grupuri locale într-unul mai larg (clanuri-bazate pe legăturile de rudenie, clase de vârstă). Organizarea tribală poate fi întâlnită în perioada la care ne referim în Africa (mai ales cea de la sud de Sahara), America, Asia (la triburi din Siberia). Şefiile caracterizează societăţi mai dens populate, cu comunităţi mai permanente, cu productivitate mai mare. În cadrul acestora se creează structuri de autoritate formale care integrează unităţi politice multi-comunitare (fiecare comunitate poate fi condusă de un şef, sau de un consiliu).Poziţia şefului poate fi uneori ereditară, în general este permanentă ; ea conferă un statut înalt deţinătorilor. În cadrul acestui tip de comunitate există în general ranguri sociale, ceea ce presupune un acces diferit la prestigiu al membrilor. O responsabilitate importantă a şefilor este de agent de redistribuire, care împarte celor din jur, în funcţie de diferite criterii, bogăţiile pe care comunitatea le-a acumulat. Acest tip de organizare se poate întâlni în cele două Americi, Africa, Asia. Statul poate fi definit ca o unitate politică, alcătuită din mai multe comunităţi pe un anumit teritoriu, care are o conducere centrală cu autoritatea de a realiza şi a impune legile, de a colecta taxele, de a obliga oamenii la munci şi la serviciul militar. Statele se caracterizează prin : structură politică complexă şi ierarhizată ; instituţii numeroase şi permanente cu funcţii legislative, executive şi juridice ; birocraţie numeroasă. Statul asigură monopolul asupra violenţei legitime, ceea ce presupune dezvoltarea unor instrumente de control social formale şi specializate : forţă poliţienească, miliţie, armată permanentă. Dincolo însă de forţă, este nevoie şi de asigurarea legitimităţii conducătorului, care constă în credinţa popolaţiei în dreptul acestuia de a guverna. Statele se mai caracterizează şi prin existenţa unei structuri de clasă, care se exprimă în accesul restricţionat la resursele economice.

3

De regulă, statele apar în zonele unde se practică o agricultură intensivă. Productivitatea înaltă permite apariţia oraşelor, un înalt nivel de specializare a activităţilor, schimburi comerciale (distribuire de bunuri şi servicii şi folosirea monedei), comerţ exterior intens. Civilizaţiile care au dezvoltat state se întâlnesc în Europa, Asia, Africa (Maghrebul arab şi unele teritorii de la sud de Sahara), America (zona centrală şi spaţiul andin). Tipologie a statului În decursul evoluţiei istorice la scară mondială, statul a putut îmbrăca numeroase forme. Printre formele de stat pe care le întâlnim în această perioadă în zonele pe care le abordăm se numără imperiile, regatele, principatele, oraşele-state, etc. De aceea, propunem, în cele ce urmează, o scurtă prezentare a caracteristicilor acelor forme de organizare statală care sunt cele mai importante în epocă. Imperiul, formă de organizare a puterii întâlnită în diferite civilizaţii, este caracterizat prin ideea universală, adică prin credinţa că reprezintă o reflectare terestră a voinţei divine. Ca atare, este destinat să cuprindă întreaga lume cunoscută, sau cel puţin acea parte a ei care are o semnificaţie pentru populaţia imperiului . Dincolo de imperiu se întind neamuri barbare, sau regate aflate în diferite grade de subordonare faţă de acesta. Putem considera că în această perioadă corespund definiţiei de imperiu statul german (Imperiul roman de naţiune germană, readus la pretenţii de universalitate în vremea lui Carol Quintul), Rusia (mai ales din vremea lui Ivan al IV-lea), Califatul arab în epoca maximei sale extinderi teritoriale, imperiul mongol din vremea lui Gingis Han şi apoi restaurarea acestuia în timpul lui Timur Lenk, Imperiul Bizantin şi succesorul acestuia, Imperiul Otoman, China, Imperiul Marilor Moguli, Imperiul aztec, Imperiul incaş, imperiile aurului din Africa sud-sahariană (Ghana, Mali, Songhai), ş. a. Regatele se deosebesc de imperii nu atât prin dimensiuni, deşi teoretic ele au întinderi mai mici, cât prin lipsa ideii universale. În cele din urmă ele se definesc drept state total independente faţă de imperii, cărora nu le mai recunosc nici măcar o autoritate

4

în lumea asiatică. consilii orăşeneşti. o legătură strânsă între caracterul economiei şi complexitatea structurilor sociale. America centrală şi de sud. 2. O formă particulară de organizare a puterii în această perioadă este cea pe care am putea s-o numim teocratică. în general. 1. organizate în bande de vânătoare. în multe privinţe. Există. Structuri economico-sociale Diversitatea politică şi instituţională a grupurilor umane din perioada medievală şi premodernă este legată şi de varietatea structurilor economice. unde Novgorodul este o republică orăşenească asemănătoare. Astfel de structuri politice pot fi întâlnite în Europa (inclusiv în spaţiul rusesc. etc. faţă de un imperiu sau un regat. americană. şi prin supunerea. O tendinţă asemănătoare începe să se contureze în cazul papalităţii. putem presupune că structura socială era una egalitară. dar şi în America Centrală (civlilizaţia maya pare să fi fost una a oraşelor state).formală. sociale şi de organizare familială. la populaţiile de vânători culegători . umma. caracterizate în general prin lipsa. Toată hrana 5 . oraşe state. în special în interiorul dar şi dincolo de Imperiul romano-german.). cel puţin formală. Urmaşul Sfântului Petru tinde să se impună ca lider spiritual al întregii creştinătăţi apusene (Respublica christiana). dependente sau nu de o organizare politică superioară. în care Marele Inca are în acelaşi timp funcţii de şef politic şi de conducător religios. de asemenea. Asia. de diverse tipuri. Cazuri de acest tip găsim în Europa. şi în acelaşi timp este şi suveranul unui stat teritorial (statul papal realizat în centrul Italiei). Forme de organizare a puterii de tipul regatelor se găsesc în evul mediu şi în epoca premodernă în Europa. De exemplu. Se poate discuta în ce măsură imperiul aztec este şi el o astfel de structură teocratică. Africa. conducătorul statului dar şi al comunităţii credincioşilor. unde califul este în acelaşi timp lider temporal şi spiritual. africană. caracterizate prin autoguvernarea prin intermediul unor instituţii elective (primari. O regăsim în lumea islamică. cu cele din vestul şi centrul continentului). a suveranităţii desăvârşite. cel puţin teoretică. Alte forme de organizare politică sunt principatele. Există. pe măsura organizării statului papal.

gen şi vârstă. Societăţile aflate în stadiul de organizare tribală se caracterizează printr-o economie mai diversificată. la luarea deciziilor politice sau privind subzistenţa. dar femeile participau. foarte importante sunt cele legate de vârstă. toate acestea având rolul de a-i socializa pe copii şi tineri. între toţi membrii grupului. Organizarea socială a societăţilor tribale este mai complexă decât a vânătorilorculegători. unele grupuri practicând poligamia. Aceste societăţi sunt structurate în funcţie de familie. fie prin cultivare primitivă a plantelor (horticultură). Tranziţia de la o clasă de vârstă la alta se face prin rituri de trecere. Bătrânii dintr-o bandă de vânători-culegători puteau avea un prestigiu mai mare. deoarece experienţa lor de viaţă era folositoare grupului în ansamblu. Bărbaţii aveau o poziţie mai importantă în cadrul grupului datorită forţei lor fizice.obţinută se împărţea. care presupun uneori iniţieri. statutul femeii deteriorându-se pe măsură ce activitatea masculină devenea mai importantă din punct de vedere economic. fie prin creşterea animalelor. mai ales între veri încrucişaţi (căsătoria cu copilul surorii tatălui sau al fratelui mamei). ci în cel mai bun caz de competenţele lor. culesul oferind o proporţie mult mai mare de alimente decât vânătoarea. cel mai adesea alături de tatăl mirelui (rezidenţă patrilocală). Dacă între membrii unei bande de vânătoare lipsesc distincţiile sociale bazate pe deosebirile de avere. Populaţiile de vânători culegători prezentau mai multe modele de căsătorie. nu existau posibilităţi de stocare. ca la pigmei sau boşimani. Cum în obţinerea hranei un rol foarte important îl aveau femeile. în care producerea hranei. 6 . deci acumularea de bogăţie nu era posibilă. Contribuţia la asigurarea hranei pare deci să fi avut un rol esenţial în stabilirea relaţiilor între sexe. Ca atare diferenţele între oameni erau legate nu de stăpânirea bunurilor. relaţiile dintre sexe aveau un caracter mai degrabă egalitar. conform unor reguli clare. are un rol esenţial în asigurarea vieţii de zi cu zi . unde hrana era obţinută aproape în exclusivitate de bărbaţi. există şi reguli privind locul unde noul cuplu se stabileşte după încheierea căsătoriei. Cercetările antropologice au arătat că în aceste societăţi exista de regulă căsătoria preferenţială. cele mai multe însă fiind monogame. rudenie. femeile se aflau într-o situaţie de strictă inferioritate. De asemenea. La eschimoşi. prin vânătoare şi pescuit. Se întâlneau însă şi cazuri în care proaspăt căsătoriţii locuiau împreună cu părinţii miresei (rezidenţă matrilocală). sau mai valorizată social. probe dificile.

alcătuită din trei generaţii. de regulă. dar şi triburile Hopi şi Crow). grup de descendenţă care se revendică de la un strămoş comun necunoscut. 7 . iar cuplul locuieşte cu părinţii soţului. soţii pot fi înrudiţi unul cu celălalt). descendenţa numai pe ramură masculină (grupuri patriliniare) sau feminină. cei mai mulţi dintre membrii triburilor practică o căsătorie exogamă. Societăţile tribale cunosc şi organizarea de clan. O unitate mai largă decât familia extinsă este grupul de descendenţă. în unele regiuni din sud-vestul Africii.Tipul cel mai răspândit de familie este cea extinsă. Cele mai frecvent întâlnite erau grupurile patriliniare. în exteriorul propriului grup de descendenţă (deşi. Acest tip de grupuri matriliniare se întâlneau în America de Nord (cei mai cunoscuţi fiind irochezii. Unele societăţi tribale preferau căsătoria între verii paraleli (cu fiica fratelui tatei). (grupuri matriliniare). de la o plantă sau un animal sacru. luând în calcul doar descendenţa pe linie feminină. din punctul nostru de vedere. în condiţiile în care existenţa mai multor soţii putea însemna pentru soţ mai multe braţe de muncă. dacă nu prescrişi (între veri încrucişaţi). la foarte puţine societăţi. Şi aici se poate presupune că era vorba de o strategie economică şi socială. căsătoria se realizează între anumiţi parteneri preferaţi. care tindea să limiteze numărul de moştenitori (toţi copii născuţi dintr-un astfel de mariaj poliandric erau consideraţi a fi ai fratelui mai mare) şi fragmentarea patrimoniului. Ca şi vânătorii-culegători. aşa cum se întâmpla la beduinii arabi. sau mai mult pământ. cu poliginia masculină ca forma cea mai răspândită. Membrii acestuia au un nume clanic comun dar nu pot prezenta o genealogie exactă. Căsătoria îşi păstrează şi îşi sporeşte rolul economic. Mai rare erau grupurile care îşi calculau gradul de înrudire pornind de la o femeie. care erau alcătuite din urmaşii pe linie masculină ai unui bărbat care este considerat strămoşul tuturor. neamul. poliandria se asocia cu infanticidul fetelor. Adeseori. social şi politic în societăţile tribale. Poligamia s-a impus ca o strategie de sporire a avutului şi prestigiului. Aceste grupuri îşi socotesc. în unele insule din Pacific. unde o femeie era soţia comună a mai multor fraţi. mai multe capete de animale aduse ca zestre. De asemenea. care se revendică de la un strămoş comun. la alte triburi din Orientul Apropiat (inclusiv evreii) sau din nordul Africii. Cel mai frecvent tip de căsătorie în societăţile tribale pare a fi fost poligamia. din regiunile himalaiene (nordul Indiei şi Tibet) şi în sudul Indiei. Exista însă şi poliandrie.

şi anume cea între liberi şi 8 . indienii Hopi şi Zuni din America de Nord. Inegalităţile de avere şi de statut între membrii comunităţii. deşi existau diferenţe între păstori şi practicanţii creşterii plantelor. practicau poliandria). ca de exemplu la irochezi. abuzate fizic (soţii aveau dreptul « legal » de a-şi bate soţia). statutul femeilor era mai înalt. diversificarea activităţilor economice favorizează dezvoltarea schimbului. Efectele sociale ale dezvoltării economice se oglindesc în întărirea ideii de proprietate privată. Clasele de vârstă continuau să fie deosebit de importante în structurarea societăţilor tribale. Societăţile care s-au organizat politic în forma şefiilor au apărut în zone cu resurse mai abundente şi cu economii mai productive decât cele în care s-au dezvoltat bandele de vânătoare sau triburile. în creşterea diferenţelor de avere dintre membrii comunităţii. Natura economiei.documentat în cazul populaţiei Toda din sudul Indiei (dar şi în cel al arabilor de dinainte de Islam. în afară de cea între categoriile superioare şi cele inferioare ale populaţiei. care erau strict subordonate bărbaţilor. La triburile de păstori era clar definită inferioritatea femeilor. ca şi cele bazate pe prestigiu sau pe anumite concepţii religioase conduc la conturarea categoriilor sociale clar definite. De asemenea. ele având un rol important în activitatea economică. în apariţia unor structuri organizatorice mai complexe. de asemenea. importanţa diferitelor forme de schimb şi redistribuire accentueză caracterul inegalitar al societăţilor organizate în şefii. hrănite mai prost decât bărbaţii (în unele societăţi africane li se restrângea accesul la consumul cărnii). mutilate ritual (excizia clirotisului practicată tot în zone din Africa). care adesea tind să aibă caracter ereditar. În societăţile matriliniare. care. care pierde treptat caracterul de reciprocitate avut în comunităţile de vânători culegători şi chiar în cele tribale. şi putând astfel să exercite şi o influenţă asupra luării deciziilor politice. la triburi din America de Sud sau din Insulele Tobriand. prin intermediul lor transmiţându-se cunoştinţele culturale necesare conservării comunităţii şi integrării sociale a indivizilor. şi se transformă în comerţ în adevăratul sens al cuvântului. În societăţile tribale inegalitatea dintre bărbaţi şi femei era mult mai evidentă decât la vânătorii-culegători. În societăţile organizate în şefii apare şi o altă distincţie socială.

adesea oferite de familia mirelui familiei viitoarei mirese. Statele au apărut în cadrul unor societăţi care îşi datorează caracterul complex evoluţiilor economice şi sociale. domesticirea unor animale variate. au 9 . care caracterizează economia statelor. Agricultura intensivă. pe de altă parte. social şi politic de către bărbaţi. prestigiul social şi politic al familiilor. China. alte populaţii asiatice. ea fiind dominată economic. Căsătoria rămâne un mijloc de a consolida puterea economică. se practicau şi căsătorii în interiorul aceluiaşi grup de descendenţă (incestul « regal » al şefilor din Hawaii. Practicarea agriculturii pe scară largă. turci. mongoli. indieni. toate acestea au condus la apariţia unor structuri sociale ierarhizate şi complexe. Statele din Europa. polineziene. americane. Poligamia masculină pare a fi fost cea mai răspândită formă de căsătorie în cadrul şefiilor. şi care contribuie la rândul ei la menţinerea şi accentuarea diferenţierilor sociale. africane. pe de o parte. Japonia. sau al şefilor incaşi). la arabi. spaţiul islamic. Bărbaţii păstrau însă o libertate mult mai mare de a-şi repudia soţiile. Apariţia sclaviei pare să fi fost legată de practicile războinice. contribuind la adâncirea diviziunilor sociale. Existenţa producţiei meşteşugăreşti şi a comerţului impunea folosirea monedei. De asemenea. O dată cu accentuarea diferenţierilor sociale. nefiind lăsată în seama liberei voinţe a viitorilor parteneri.non-liberi. Ca un mijloc de menţinere a patrimoniului sau a « purităţii » sângelui. numărul de soţii fiind asociat cu puterea economică şi politică. divorţul iniţiat de femei era aproape imposibil. o societate cu resurse materiale mai abundente şi cu nevoi mai mari de mână de lucru permiţându-şi acum luarea de captivi. creşterea pe scară largă a animalelor permiteau acumulări importante de bunuri. Cum în general căsătoria presupunea transfer de bunuri. Statutul femeii rămâne unul inferior. etc. şi la apariţia unor organisme de conducere birocratică. şi nu doar simpla ucidere a duşmanului pe câmpul de luptă. şi meşteşugari şi negustori. dezvoltarea sclaviei permitea indivizilor cu statut socio-economic înalt să deţină şi concubine de origine servilă. diviziunea socială a muncii între agricultori-creascători de animale. Situaţii de acest tip sunt documentate din punct de vedere istoric la scandinavi şi slavi înaintea creştinării. pentru anumite segmente ale populaţiei. tendinţa este de a realiza căsătorii în interiorul aceluiaşi grup (endogamie socială).

o sursă a sclaviei o constituia vânzarea copiilor de către părinţi în cazuri de foamete sau de extremă sărăcie. Merită subliniată inventarea monedei de hârtie de către chinezi. Sclavia rămâne o prezenţă constantă în toate societăţile organizate în state în perioada medievală. În cele mai multe dintre aceste societăţi. în unele cazuri.folosit monedă din metale preţioase. cu semnificaţie în acelaşi timp economică (măsură a valoriii şi instrument de schimb) şi politică (indiciu al suveranităţii statului). precum sacerdoţii de diferite tipuri. de aceea. O tendinţă generală în cadrul statelor pare să fi fost constituirea unor grupuri sociale închise. preoţii sau călugării. La azteci. predomina familia extinsă. dovadă a forţei structurilor de stat care pot impune şi garanta circulaţia acesteia. mulţi fiind meniţi sacrificiilor. Se adaugă. constituie o excepţie pentru perioada medievală şi premodernă. precum ţăranii (respectiv crescătorii de animale. aristocraţia care îşi datora puterea şi prestigiul funcţiei militare tinde să se transforme într-o “nobilime” de sânge. rămâne o structură socială importantă. În America centrală şi de sud. în cadrul societăţilor organizate în stat. inclusiv în Europa. Numărul sclavilor negri continuă să crească după contactul direct al portughezilor cu zonele « producătoare ». sclavii proveneau mai ales din prizonierii de război. chiar dacă recomanda tratarea scalvilor cu omenie. pe care îl asigură în primul rând cei înrudiţi. care tolera sclavia. aztecii declanşau uneori războaie care nu aveau alt scop decât capturarea de prizonieri care să fie jertfiţi divinităţilor. a contribuit la menţinerea acesteia pe arii extinse. cu transmiterea ereditară a statutului. în interiorul căreia străinii de grup pot pătrunde foarte greu. în care creştinismul a reuşit să impună. tipul cel mai frecvent de căsătorie îl reprezenta cea poligamă. zone din Asia sau Africa) şi aristocraţia cu specific în primul rând militar. în cele mai 10 . precum în Arabia. cu destulă greutate. De asemenea. Europa. monogamia strictă. Familia. În Asia. În cadrul statelor se menţin şi categoriile socio-profesionale întâlnite în cadrul şefiilor. şi alături de ea rudenia îşi păstrează rolul. Astfel. specialiştii sacrului. întrucât agricultura intensivă ca şi creşterea pe scară mare a animalelor presupuneau un larg volum de muncă. după constituirea statului. Aceştia pot face parte din pătura superioară a societăţii (brahmanii indieni) sau pot constitui o categorie aparte (clerul creştin). Desigur. acestea aveau loc pe scară extrem de mare . Islamul.

cazurile de femei care au reuşit să exercite. felul în care aceste caracteristici se poate regăsi în diferitele spaţii pe care le vom aborda împreună. budismul dispare practic din ţara sa de origine. în anumite zone şi pentru scurte perioade de timp. a intrat în declin datorită concurenţei hinduismului dar mai ales celei a islamului. Hr. ceilalţi fiind constrânşi să aibă o singură soţie sau să trăiască în celibat. In India. doar cei mai bogaţi permiţându-şi întreţinerea mai multor soţii. în general se constată continuitatea. unele împărătese chineze). şi secolul V d. Aspecte religioase Din punct de vedere religios. Hr. Accesul la funcţiile politice era rezervat bărbaţilor.1. femeia era asociată cu sfera privată. între secolul VI î.multe zone este vorba de o poligamie de resurse. unde a fost reintrodus deabia în epoca modernă. dintre care unele le continuă pe cele apărute în perioade anterioare. Astfel. etc. în care mitologia vedică este reinterpretată. În schimb. de o manieră mai concretă. 1. 1. se petrece în India aşa numita „sinteză hinduistă”.). Prin distrugerea universităţilor indiene de către invadatorii musulmani la sfârşitul secolului al XII-lea şi la începutul celui următor. Vom analiza. ceea ce duce uneori chiar la forme de recluziune (gineceul bizantin.. evul mediu se caracterizează printr-o mare varietate de tipuri de religii. haremul islamic sau chinez. budismul apărut prin secolul al VI-lea î. O dovadă a situaţiei de inferioritate a femeii este tendinţa de menţinere a ei în interiorul locuinţei sau al gospodăriei. pe parcursul prelegerilor următoare. în parte şi datorită 11 . Politeisme şi animisme In spaţiul oriental. puterea. religiile anterioare împărţindu-şi spaţiile marilor civilizaţii. Hr. în vreme ce bărbatul se manifesta în spaţiul public.3. iar altele reprezintă creaţii noi. 3. fiind doar excepţii (împărătese bizantine.

continuă să coexiste cu budismul şi cu daoismul. care nu reuşeşte să-şi asigure un sprijin social larg. un monoteism consecvent. dintre care de o devoţiune specială se bucură Vishnu ( şi avatarurile sale. In secolul al XVI-lea. Shiva.. In vremea dinastiilor Sui şi Tang. shintoismul. devenit ideologie oficială în timpul dinastiei Han şi rămas în această poziţie până la 1911. VI Japonia) şi confucianismul (religie de stat în Coreea din secolul al XIV-lea).influenţei budismului. religia sikh devine elementul definitoriu al unei comunităţi naţionale caracterizată prin deosebite calităţi militare. pe tot parcursul evului mediu. şi ar fi avut ca scop realizarea unităţii tuturor oamenilor.Hr. In China. sec. această sinteză religioasă nu a supravieţuit întemeietorului. budismul coexistă cu religia naţională. în Imperiul Marilor Moguli se înregistrează tentativa împăratului Akbar (1556-1606) de a realiza o sinteză între hinduism şi islam. ofrandele şi libaţiile. Influenţa chineză s-a manifestat şi în Coreea şi în Japonia. problemele teologice. Persecutată de musulmanii din Imperiul Marilor Moguli. Acesta. budismul pătrunde din secolul al II-lea d. teoria castelor. care au adoptat budismul (secolul IV d. pe baza hinduismului dar şi a unor idei islamice. Noua religie eclectică propovăduită de el manifesta tendinţe monoteiste şi panteiste. Aceasta promova dispariţia deosebirilor dintre hiduşi şi musulmani. Religie politeistă. hinduismul venerează un număr foarte mare de zeităţi. Hr. cea mai influentă şcoală budistă este Ch’an (Zen în japoneză) care practică tehnici speciale de meditaţie pentru obţinerea „trezirii” imediate. Tot în secolul al XVI-lea. Coreea. apare religia sikh. Din secolul al IX-lea începe o perioadă de intense persecuţii ale budismului. şi o mare zeiţă. În Japonia. tehnicile yoga. politeism care venerează o multitudine de zei şi de entităţi divine (kami) dintre care unii sunt identificaţi 12 . care pierde tot mai mult teren în faţa confucianismului. abolirea sistemului castelor. în sistemul specific chinez al „celor trei religii” . Fiind o creaţie artificială. etc. abluţiunile rituale. care sub forma lui Khali este asociată cu moartea şi cu diferite ritualuri sângeroase. Acum se precizează şcolile filosofice tradiţionale. şi începe să aibă succes mai ales din secolul al VI-lea. Printre practicile religioase hinduse un rol important îl au pelerinajele la locurile sfinte aflate la izvoarele fluviilor sau în oraşe sfinte. dintre care Krishna şi Rama).

De o mare răspândire s-a bucurat mitul zeului plecat pe mare. Divinităţile shinto fac obiectul unui cult care presupune ofrande aduse în sanctuare publice sau private. Marile monoteisme În spaţiul mediteraneean şi european îşi continuă existenţa marile monoteisme. apare. lună.cu elemente ale naturii sau cu strămoşii. un al treilea mare monoteism al lumii. Sub posibila lor influenţă. Aceste religii au un panteon foarte complex. Acest mit a sost. cu eroi civilizatori şi salvatori. Spaţiul african este caracterizat de o multitudine de religii şi culte. s-a stabilit caracterul politeist al religiilor din America Centrală şi din zona andină a Americii de Sud. de altfel. 1. altare aflate în locuinţele credincioşilor. din haos a apărut spontan o pereche divină de fraţi. au o serie de practici şamanice. din care apar apoi celelalte zităţi. în Peninsula Arabică. Viracocha). etc. cu zeităţi asociate principalelor alimente (porumbul. Africanii cred în existenţa unor personificări ale elementelor naturii. cartoful).). 3. 13 . Cel mai important kami din panteonul shinto este Amaterasu. de culte animiste. prin identificarea europenilor cu zeii reveniţi acasă. islamul. sub influenţa arabă. Începând din nordul continentului. Spaţiul american este caracterizat până la venirea europenilor. urma să se întoarcă înainte de sfârşitul timpurilor (Quetzalcoatl. dar bazându-se pe evoluţia locală. utilizat cu succes de conchistadori în cucerirea imperiilor aztec şi incaş. spre soare-apune. conform profeţiei. dintre care multe afirmă crearea lumii de către un zeu care s-a retras apoi (deus otiosus). Pe baza puţinelor date care au supravieţuit distrugerilor provocate de conchistadorii europeni. în secolul al VII-lea. soare. Izanami şi Izanagi. Pentru a garanta supravieţuirea universului ameninţat de distrugere. In concepţia japoneză. apă. elementelor naturale (cer. care. aztecă şi incaşă. în secolul al XVIlea. sunt practicate sacrificii umane. 2. zeiţa soarelui. abandonându-şi creaţia unor spirite inferioare. din spaţiul marilor civilizaţii maya. islamul a cucerit numeroase triburi ale Africii Negre. venerează spiritele strămoşilor. şamanism şi religii politeiste. creştinismul şi iudaismul.

născut pe la 570 în familia Hasim. (partizanii ideii imamului ascuns. care tindea să facă din Allah zeul suprem venerat în sanctuarul de la Kaaba. Şiismul este doctrina care afirmă că succesiunea la califat trebuie să se facă în linia directă a urmaşilor Profetului. creatorul lumii şi al oamenilor. Şiiţi refuză sunna. ginerele său. fiind imposibilă coborârea Dumnezeirii la starea umană. căruia omul trebuie să i se supună necondiţionat (islam = supunere). apărând astfel primele schisme dintre cele numeroase care au marcat islamul de-a lungul secolelor. ceea ce face din Islam o religie răspnândită pe plan mondial. El propovăduia egalitatea tuturor oamenilor în faţa lui Dumnezeu. care provin din Fatima. de tipul sfinţilor intercesori. un fiu natural al lui Ali. Primul între aceşti aleşi este Muhammad. fiica acestuia. Ca atare. simplu muritor. care au avut efect în planul doctrinar. Prin arhanghelul Gabriel. născuţi din Fatima. O astfel de concepţie despre divinitate nu poate accepta Întruparea de tip creştin. Dincolo de afirmarea strictă a monoteismului. către care se pare că exista deja o anumită evoluţie în lumea arabă. doctrina porpovăduită de Muhammad cucereşte întreaga peninsulă arabică şi inspiră cuceririle arabe în afara acesteia. au loc o serie de conflicte pentru succesiune. transcendentă. din Mecca. Însă încă din primii ani de după moartea Profetului. caracterul nedrept al sclaviei. însărcinat însă cu comunicarea adevăratei Revelaţii. şi Ali. datoria pe care o are comunitatea în a combate sărăcia. un fiu secret al lui Hasan. singurii califi legitimi au fost Ali. divinitate unică. Nu există nici intermediari între Dumnezeu şi credincios.Islamul a fost întemeiat de Muhammad. ci s-ar fi ascuns în adâncimile unui munte. tribul Quraish. chiar dacă în timp Islamul a ajuns să venereze o serie de persoane cu merite speciale. care vorbeşte despre Dumnezeul Vechiului Testament ca despre Allah. care va reveni 14 . profetul a avut revelaţia unicităţii lui Dumnezeu şi a măreţiei sale în raport cu oamenii. mesajul lui Muhammad are şi o încărcătură socială importantă. de unde va reveni în lume ca Mahdi (alesul lui Allah). Unii chiar cred că acest Muhammad n-ar fi murit. fii acestuia Hasan şi Husein. Predicile lui Muhammad conturau un monoteism riguros. Profetul (Rasul). Din rândul şiiţilor se desprind alte curente. tradiţia căreia îi sunt credincioşi majoritatea celorlalţi musulmani (sunniţii). În urma unor complexe evoluţii politice. şi Muhammad. între care duodecimanii. atotputernică şi atotprezentă. înţeleasă parţial sau răstălmăcită de evrei şi de creştini.

De asemenea. Hr. septimanii. se mută în perioada numită a „iudaismului rabinic” pe sinagogă şi pe învăţăturile promovate de rabini. colecţie de legi rabinice. iudaismul îşi menţine totuşi vivacitatea. Supus persecuţiilor în Imperiul roman. şi a Talmudului. musulmanii recunosc faptul că aparţin unei singure religii. Un caz unic de reuşită a misionarismului iudaic îl reprezintă convertirea chazarilor. suscitând inclusiv interesul unor învăţaţi creştini. chaganul chazar din Balcani ar fi dorit să renunţe la păgânism. se dezvoltă Cabala. stăpân al Universului).ca Mahdi. ocupat în vremea iudaismului clasic de Templu şi de sacrificiile realizate de către preoţi. Influenţa sa în această zonă a fost destul de mare până la apariţia islamului în secolul al VII-lea. Indiferent de doctrina pe care o împărtăşesc. Iudaismul a cunoscut o serie de transformări după distrugerea Templului de la Ierusalim de către Titus în 70 d. în care reprezentanţii comunităţii iudaice au avut un rol privilegiat de intermediari între culturile arabă şi creştină. Sinagogile. apărute încă din timpul captivităţii babiloniene din secolul al VI-lea î. ceea ce neagă celor din alte mişcări fiind absenţa credinţei corecte. de prin secolul al IV-lea d. a ortodoxiei. care au întemeiat califatul fatimid din Egipt. Centrul vieţi religioase. fiind exponenţi de seamă ai 15 . Perioada stăpânirii musulmane în Spania a reprezentat pentru evreii de aici o adevărată „vârstă de aur”. formă de misticism evreiesc ce avea să se bucure de un succes constant în evul mediu. şi a chemat reprezentanţi ai creştinismului. etc. prin dezvoltarea Mişnei. şi după emigrarea masivă a evreilor care a urmat zdrobirii în 135 a revoltei conduse de Bar Kochba. Se spune că pe la 958. el a optat pentru religia lui Avraam şi totţi supuşii săi-au urmat exemplul. interpreţii Torei (primele cinci cărţi ale Vechiului Testament).Hr.Hr. mai ales după transformarea creştinismului în religie de stat. ismaeliţii sau Asasinii. şi în special în Orientul Mijlociu şi Peninsula Arabică se află la concurenţă cu creştinismul în ceea ce priveşte activitatea misionară. ca locuri de studiu şi de cult. o ramură a acestora din urmă. Convins de argumentele iudaice. comentarii la Mişna. au contribuit prin multiplicarea lor în perioada medievală la creşterea prestigiului rabinilor. iudaismului şi islamului ca să-şi expună doctrina. Pe baza opiniilor rabinilor s-a realizat unificarea practicilor din diferitele comunităţi din Diasporă.

demonstrau gravitatea acestor probleme. 2. Civilizaţiile extraeuropene 2. articulat. pe fundalul comploexelor evoluţii de la sfârşitul evului mediu şi de la începutul epocii moderne. cu vocaţie misionară. de-a lungul celor două axe majore. Creştinismul. evreii se refugiază în Imperiul Otoman şi în diferite regiuni din Răsăritul Europei. Mutarea sediului papalităţii la Avignon şi marea schismă a bisericii occidentale.platonismului (ca Solomon ibn Gabirol. sec. într-o relativă linişte. persecutaţi în ţările occidentale. Caracteristici generale China se prezenta. biserica occidentală era confruntată cu o serie de probleme. Fluviul Galben (Huang he) în nord şi Fluviul albastru (Yang zi) în sud. care ţineau de nereguli manifestate în rândurile clerului de rând şi la nivelul ierarhiei. Lipsa unităţii etno-lingvistice trebuie corelată şi cu marea diversitate a spaţiului chinez. În cele din urmă. unde îşi continuă activităţile economice şi culturale specifice. ca un mozaic de populaţii. îşi continuă pe tot parcursul evului mediu evoluţia sa de religie universalistă. între care populaţia Han era majoritară. care avea să rupă unitatea bisericii occidentale. până la recrudescenţa persecuţiilor din epoca modernă. 2. devenit singura religie licită în Imperiul Roman la sfârşitul secolului al IV-lea. China 2. Spre sfârşitul perioadei medievale. ca şi eşecul final al mişcării conciliare. 1. Expulzaţi din Spania o dată cu încheierea Reconquistei creştine (1492). 16 . cu limbi şi culturi diferite. care îşi propusese reformarea bisericii in capite et in membris . dar avea să-şi impună doar treptat limba şi cultura asupra celorlalte neamuri. s-a ajuns la declanşarea reformei din secolul al XVI-lea. XI) sau ai aristotelicianismului (ca Moise Maimonide – 1135-1204). la sfârşitul antichităţii şi la începutul evului mediu. în mare. 1.

religii care nu se exclud reciproc. primul împărat de origine ţărănească. Tang (618-907). este afirmată de chinezi prin periodizarea istoriei lor în dinastii. Ţara este guvernată în acord cu principiile morale şi filosofice ale confucianismului. Un element esenţial al sistemului politic chinez este recrutarea funcţionarilor (mandarinii) printr-un sistem de examene. care garanta competenţa acestora şi limita puterea marii aristocraţii funciare. culte) . iniţial datorită neîncrederii faţă de intelectuali a lui Hongwe. a fost perfecţionat în vremea împărătesei Wu Zetian. numită perioada Celor cinci dinastii şi a celor zece regate. căci împăratul este considerat Fiul Cerului. şi se armonizează cu cultul strămoşilor. Examenele erau scrise. barbarii sfârşesc prin a adopta modul de viaţă şi instituţiile chineze. la conducerea Chinei s-au succedat dinastiile Sui (581-618). armată. finanţe. Continuitatea. şi verificau cultura generală a candidaţilor. Song (960-1279). în pofida momentelor de ruptură. Yuan (1279-1368. cu şase ministere (afaceri publice. Între dinastiile Tang şi Song a existat o perioadă de fărâmiţare a statului. taoismului şi budismului. Ming (1368-1644). şi este destinat să realizeze pe pământ o replică a ordinii divine. atrase în permanenţă spre sud de strălucirea civilizaţiei chineze. fiecare pusă sub semnul unuia dintre cele cinci elemente. în conducere au fost preferaţi eunucii. Acest sistem. atestat încă din dinastia Han. 17 . justiţie. Administraţia chineză se remarca printr-o structură complexă şi prin specializarea care îi asigura eficienţa. Chiar atunci când reuşesc cucerirea parţială (precum jucenii) sau totală (ca mongolii) a teritoriului chinez. Imperiul chinez este unul universal. dinastie de origine mongolă). şi în cele din urmă prin a se siniza. cunoaşterea doctrinei confucianiste. în pofida perioadelor în care unitatea este înlocuită de dezmembrare şi anarhie. fără să se renunţe cu totul la mandarini.China se caracterizează în evul mediu printr-o extraordinară conservare a structurii sale statale. al unei culori şi al unui punct cardinal. deşi uneori pot exista conflicte. din dinastia Tang (680). populaţii originare în regiunile nordice. abilitatea acestora de a redacta acte oficiale. Un alt aspect important al istoriei Chinei în această perioadă este relaţia cu barbarii. Administraţia centrală cuprindea patru departamente : Afaceri de Stat. În timpul dinastiei Ming. În perioada care cuprinde ceea ce din punctul de vedere al periodizării europene cuprinde evul mediu şi începutul epocii moderne. lucrări publice.

"a celor şaisprezece regate". populaţie de origine turco-mongolă. 18 . fapt ce a grevat profund cheltuielile statului. Epoca Song a fost caracterizată de limitarea câmpului de acţiune a armatei în stat. contribuind la sinizarea acestei regiuni. În ceea ce priveşte armata. a avut loc aculturaţia şi s-a produs sinteza care a asigurat continuitatea civilizaţiei chineze. mereu mai numeroase. ca şi în Europa. Ruan ruan. şi de reducerea numărului de trupe recrutate din comunităţile rurale. care transcria şi controla decretele imperiale. care la rândul lor cuprindeau prefecturi şi subprefecturi. în perioada de început se folosea sistemul conscripţiei. economică. În nord. adică al recrutării obligatorii din comunităţile rurale. 2. în mod tradiţional. când sub presiunea barbarilor mari mase de oameni se refugiază în sud. demografică. După tulburările şi distrugerile aduse de fiecare dintre aceste neamuri barbare. Această perioadă este numită. fără însă ca toţi istoricii să fie de acord în această privinţă). cele mai importante grupări sunt Xiong nu (identificaţi de unii cercetători cu hunii. Tuo ba (sau Tabghatch). În interiorul acestora acţionau funcţionari cu caracter militar sau financiar.1. şi în China. între 311. alcătuit din împărat şi înalţi funcţionari. care par să fi fost avari. Administraţia locală era organizată pornind de la sistemul împărţirii teritoriului imperiului în mari regiuni. din secolul al III-lea. hegemonia este disputată de mai multe principate barbare.Consiliul de Stat. fără însă ca eficienţa trupelor. care redacta textele oficiale. Acestea au fost înlocuite cu mercenari. locuită până atunci de neamuri de origine etnică diferită. Folosirea armelor de foc joacă un rol din ce în ce mai important în armata chineză. Evoluţii politice Printr-o interesantă coincidenţă istorică. dincolo de Fluviul Galben. Cancelaria imperială. o dată cu căderea dinastiei Han (220) începea o perioadă de criză politică. Marele Secretariat imperial. să crească proporţional.2. anul cuceririi capitalei Luo yang de către Xiong nu şi până în 436. În această perioadă tulbure. Dintre barbarii care se infiltrează acum în spaţiul chinez. când nordul este reunificat de către dinastia Wei. asociată cu invazii barbare şi cu pierderea unităţii.

introducând modificări în sistemul de impozitare (un impozit direct pe pământuri. către Asia Centrală şi către Coreea. mai ales în perioada următoare. pusă în legătură şi cu încercările unor împărătese de a legitima participarea feminină la conducere. pentru a asigura aprovizionarea nordului cu cerealele din sud). care reuşeşte să cucerească. în timpul dinastiei Sui (581-618). regionalismele. Puterea centrală încearcă să reacţioneze. prin săparea Marelui Canal (care unea cursurile inferioare ale Huang he şi Yang zi. dar care au condus la apariţia unor mari tensiuni la curte. ceea ce a contribuit. care. a reuşit să reorganizeze imperiul. care obţin. s-a diminuat. s-a sinizat din punct de vedere cultural. În această perioadă se desfăşoară şi o serie de persecuţii anti-budiste. în absenţa oricărei dominaţii politice chineze. Pericolul reprezentat de neamurile turcice. s-a încercat luarea unor măsuri în favoarea ţărănimii. întărindu-se funcţionarea celor şase ministere. impozite indirecte pe sare. băuturi alcolice). China cunoaşte o perioadă dificilă. Tibetul a intrat în sfera de influenţă chineză. A fost stabilizată economia. prin distribuirea şi redistribuirea regualtă a pământurilor. în 755. revoltele unor populaţii nonHan conduc la aşa numita "criză a secolului al VIII-lea". Cea mai remarcabilă dintre ele este Wu Ze tian (665-705). Imperiul a fost reorganizat din punct de vedere administrativ. ceea ce a suscitat reacţii vehemente din partea confucianiştilor. Dificultăţile cu care se confruntă dinastia facilitează şi avnasul musulmanilor. în 751. capitala imperiului. iar sistemul de examene a fost reluat. reforme administrative şi militare. Chang an. care a iniţiat o serie de reforme ce s-au bucurat de popularitate. ceai. scutite de taxe şi de 19 . la reconstituirea unui corp competent de funcţionari. în pofida faptului că s-a impus doar pentru o perioadă scurtă. victoria pe râul Talas. An Lu shan. În cea de-a doua jumătate a secolului al VII-lea. Dinastia Tang (618-907) a continuat efortul de consolidare a puterii imperiale şi de extindere a controlului chinez în nord. care nu aveau o motivaţie în primul rând religioasă. În vremea ei este reorganizat şi sistemul de examene.Reunificarea a fost opera nordului. ci economică şi politică (mănăstirile budiste beneficiau de întinse domenii. care a dobândit forma pe care avea să o păstreze apoi pe întreaga durată a evului mediu. prin unificarea monetară. Forţele centrifuge. până atunci budistă. iar Japonia. a cărei manifestare frapantă este revolta condusă de un general de origine turcă. foarte importante în perioadele precedente. oprind expansiunea Tang şi conducând la islamizarea regiunii Tarimului.

de Zhao Kuang yin. dar şi dezvoltării comerţului maritim şi de uscat. De partea poporului prin origine. Până în 960. întemeind proprie lor dinastie. la stabilirea frontierei între Fluviul Galben şi Fluviul Albastru. Pentru a mări masa de contribuabili. În această perioadă. Jin. datorită mongolilor. negustorii se apropie prin avere de mediile literaţilor. de conducătorul unei revolte ţărăneşti. pământurile mănăstirilor budiste au fost confiscate. populaţiile Xi xia s-au aşezat pe bucla Fluviului Galben şi au tăiat astfel calea Asiei Centrale. călugări şi călugăriţe au fost siliţi să părăsească viaţa monahală. Din 1115. după model chinez. de către barbari care întemeiază state ce includ părţi ale teritoriului chinez. kitanii reîncep să influenţeze cursul politicii chineze. pentru a relansa circulaţia monetară. sub numele Song de Sud. Toate aceste măsuri nu au putut opri decăderea dinastiei Tang. care perturba vechea diviziune confucianistă între funcţionari şi cei administraţi. Dinastia Jin avea să supravieţuiască până la cucerirea mongolă. O transformare profundă afecta societatea chineză. sudul scăpând total controlului acestor efemere "cinci dinastii". pentru un secol şi jumătate. În 1125 djurceţii cuceresc chiar capitala Song şi îl capturează pe împărat. clopotele de bronz au fost topite şi transformate în monede. al cărui ultim reprezentant a fost detronat în 907. din nord s-a exercitat o continuă presiune. în schimb. În secolul XI. unde vor fi cunoscuţi sub numele de Karakitai. care fuseseră subordonaţi statului Liao. Kitanii vin dinspre nord-est (Mongolia interioară.serviciul militar). care va conduce această parte a Chinei până la 20 . datorată şi refugiaţilor din nord. care îşi exercitau autoritatea asupra unor părţi din nord. În 1038. taie Drumul Mătăsii. prin constituirea categoriei negustorilor. care instaurează dinastia Song (960-1279). aproape fără luptă. Unificarea este reuşită. Turcii. Stăpânirea asupra sudului acum sinizat nu a pus multe probleme. ceea ce conduce. se revoltă împotriva foştilor stăpâni şi îi silesc pe ultimii kitani să se refugieze spre apus. Regatul pe care l-au constituit a dispărut în 1227. În sud se reconstituia dinastia Song. uigurii. în 1234. pretind şi obţin tributuri. şi creşterea importanţei lor se observă în dezvoltarea oraşelor. teritoriul chinez a fost împărţit între mai multe stătuleţe. djurceţii. Manciuria) şi stabilesc statul Liao. cu capitala în zona actualului Beijing. sudul desprins de sub autoritatea nordului intră într-o epocă de înflorire economică.

Mongolii au preluat o serie de instrumente de guvernare de la chinezi. care avea însă doar un caracter formal. în frunte cu fostul şef al mişcării populare. Vietnam. Marele Secretariat imperial e suprimat. Se instaura o dinastie de origine ţărănească. Teoretic. acesta a reuşit în câteva decenii să refacă agricultura şi să refacă echilibrul demografic al Chinei.cucerirea mongolă. cum ar fi moneda de hârtie sau organizarea poştelor. unde în evul mediu este cunoscută sub numele de « cai de olac »). Printr-o serie de măsuri cu caracter etatist. între care cea a « Turbanelor roşii » a reuşit să conducă la izgonirea mongolilor. Puterea imperială devenise despotică. noii stăpâni veniţi din nord ăşi luaseră numele dinastic de Yuan. în pofida restaurării sistemului examenelor de stat. după ce. ca în epoca Song. prin transferuri masive de populaţii şi colonizări. Posturile de conducere erau rezervate mongolilor şi unora dintre colaboratorii lor nechinezi. desăvârşită în 1279. 21 . administrative şi fiscale între supuşii lor de diferite origini. distrugând sistemele de irigaţii pentru a transforma câmpiile în păşuni. care realiza astfel o importantă concentrare de putere. Japonia. Mongolii au introdus un sistem de discriminări politice. dar în fapt au fost menţinute o serie de caracteristici ale statului din perioada mongolă. Forţa modelului politic chinez este demonstrată şi de adoptarea lui în alte regiuni. în paralel însă cu menţinerea uneor instituţii pe care mongolii nu aveau cu ce să le înlocuiască. care şi-a luat numele imperial de Hongwu. tratamentul cel mai prost fiind aplicat chinezilor. Oamenii aveau statute profesionale rigide. în 1271. Mongolii au aplicat în China modelul feudalismului lor nomad. De asemenea. iar cele şase ministere şi armata intră direct în subordinea împăratului. precum Coreea. La mijlocul secolului al XIV-lea încep să izbucnească formidabile insurecţii populare. destinate hergheliilor şefilor militari. antrenând astfel opresiunea crescândă a ţăranilor chinezi şi distrugerea agriculturii. au confiscat pământurile şi le-au împărţit feudalilor mongoli. Instaurarea stăpânirii mongole asupra Chinei avea să aducă transformări sensibile asupra organizării acestui spaţiu. dinastia Ming şi-a propus întoarcerea la sistemul instituţional al epocilor anterioare. transmise ereditar. (Această instituţie au introdus-o şi în spaţiul românesc. nemaifiind limitată de aristocraţie sau de mandarini. cu staţii de cai de schimb.

Înţelegerea civilizaţiei chineze nu se poate face fără a cunoaşte unele elemente ale economiei şi demografiei acestui spaţiu. două treimi din populaţia Chinei erau dependente de cultura orezului. dominantă în antichitate şi la începutul epocii medievale din punct de vedere demografic şi economic. Condiţiile microbiene au contribuit şi ele la diminuarea şeptelului. Raportul demografic între nordul caracterizat de răspândirea populaţiilor Han. unde alimentaţia se bazează pe alte principii. astfel încât. În aceste condiţii. China de Nord. şi China de sud. Abundenţa oamenilor şi cvasiinexistenţa animalelor de tracţiune fac ca majoritatea muncilor să fie realizate de oameni. cuceritorii care reuşesc să preia controlul asupra Chinei. De la o populaţie de sub 50 milioane în secolul al VII-lea se ajunge în secolul al XIII-lea la circa 100 milioane de locuitori. Începând din secolul al VII-lea şi până spre 1200 (secolul XIII) acest raport se modifică radical. şi a permis o creştere demografică pe care. datorită introducerii culturii orezului inundat în sud. creşterea continuă a numărului populaţiei face din ce în ce mai dificilă întreţinerea animalelor. animalele fac concurenţă omului în ceea ce priveşte posibilităţile de hrănire. China medievală era impărţită în două mari zone. în hrana marii majorităţi a populaţiei chineze carnea are o pondere redusă. şi prin dezvoltarea agriculturii şi zonele sudice era de 4 la 1 prin secolele V-V. deoarece în condiţii de înzestrare tehnică scăzută. vin din aceste regiuni nordice. raportată la condiţiile epocii. devenind de 1 la 2 între nord şi sud. în general. cultural. caracteristici climatice şi de civilizaţie. Această situaţie are şi alt tip de consecinţe. Cultura orezului inundat nu necesită prea mult folosirea animalelor. Această lume relativ malnutrită este vulnerabilă militar în raportul cu nordul Chinei. cei mai mulţi în zonele sudice. Astfel. a căror forţă de muncă este foarte ieftină. ceea ce diminuează cantitaea de proteine consumată şi are implicaţii asupra taliei mici a oamenilor. în diferite etape ale istoriei. Astfel. În funcţie de relief. Această cultură avea o productivitate mai mare de 5-6 ori decât cultura cerealelor. aflată într-o poziţie inferioară. munca agricolă se face fără folosirea animalelor de tracţiune. în sud. de ordin tehnologic. Mai bine adaptat la aceste condiţii este doar bivolul. Raportul demografic se inversase astfel. acestea există în număr mic. De altfel. Din acest complex mecanism agro-demografic şi tehnologic China nu a mai reuşit să se 22 . Pe de altă parte. cele mai importante în imperiu. o putem considera explozivă.

judecător a tot ceea ce se întâmplă pe pământ. centrându-se în jurul conceptului Ren. daoismul şi budismul.3. Religia In China. Confucianismul.desprindă. respect pentru superiori sau vârstnici. Neoconfucianismul a înglobat două curente de gândire destul de diferite. în urma numeroaselor conflicte politico-militare dintre chinezi şi străini. urmat de numeroşi alţi gânditori.1. se manifestă sistemul specific al „celor trei religii”. cât şi regulile de convieţuire civilizată. care ar fi fost reprezentată de confucianism. epoca dinastiei Song (960-1179) este cea a sintezei neoconfucianiste. dar şi reacţii emoţionale antibudiste puternice. care în societăţile preindustriale reprezintă un avantaj pentru state. în cele din urmă. în scopul de a oferi o armătură religioasă. filosofică şi ideologică acţiunii de guvernare a statului. Convieţuirea. devenise din vremea dinastiei Han ideologia oficială a imperiului chinez. al VI-lea î. dar considera necesare şi jertfele către strămoşi şi atitudinea reverentă faţă de diferitele spirite şi divinităţi. Funcţionarea universului şi a societăţii umane depindeau. a devenit. Li. în general paşnică. Astfel. bazat pe învăţăturile morale ale maestrului Kong Fu Zi (sec. concept ce desemnează atât riturile. consideraţie pentru ceilalţi. a confucianismului cu daoismul şi budismul nu împiedică privilegierea sa în anumite momente ale istoriei. Confucianismul susţinea puterea supremă a Cerului. 2. latinizat de iezuiţi în Confucius. umanitate. Existenţa unei forţe de muncă ieftine nu a mai încurajat punerea la punct a unor tehnologii care să uşureze munca oamenilor. Primul care a expus principiile metafizicii şi eticii neoconfucianismului a fos Zhou Dunyi (1017-1073). dintre care figuri dominante 23 . pentru confucianişti. confucianismul. Hr. „Scoala Raţiunii” (Li xue) şi curentul idealist (Xin xue). Esenţa doctrinei confucianiste este însă de natură mai degrabă morală. Aceasta presupune o anumită conduită socială. fiecare fiind dator să se cultive şi să aibă pentru cei din jurul lui atitudinea potrivită. Numărul mare de locuitori. de la ideea identităţii culturale specifice chineze. pornită. pe tot parcursul evului mediu. virtute omenească. Această sinteză a înglobat elemente budiste. de respectarea regulilor şi a relaţiilor stabilite între oameni. un fel de capcană pentru civilizaţia chineză.).

daoismul religios se dezvoltă separat de neodaoismul filosofic. cât în expunerea novatoare. Daoismul condamna cunoaşterea discursivă ca fiind primejdioasă. poeţi. într-o cuprinzătoare sinteză. şi să aibă încredere doar în propria sa fire. Lao Zi.. care înglobează şi dirijează alternanţele principiilor masculin –Yin şi feminin – Yang. potrivit legendei. Daoismul ar fi fost întemeiat.Hr. Din secolul al IX-lea începuse o perioadă de 24 . şi începuse să aibă succes mai ales după căderea dinastiei Han. dar şi în Coreea şi Japonia. acesta din urmă a rămas orientarea dominantă a neoconfucianismului până la sfârşitul dinastiei song şi în timpul dinastiei Yuan. ci să-şi observe propriul spirit. opusă unităţii reprezentată de Dao. Cu toată această opoziţie idealistă la raţionalismul practicat de Zhu Xi. Din secolele III-IV. orientat mai mult spre idealism. întrucât introducea în suflet multiplicitatea. devenind astfel un principiu de ordine naturală. el fiind receptat mai ales de cercurile cultivate. Ambele însă au fost importante în receptarea budismului. şi Cheng Yi (1033-1107). In vremea dinastiilor Sui şi Tang. Cel mai ilustru filosof neoconfucianist este Zhu Xi (1130-1200). ultimul mare gânditor chinez dinaintea eclipsei culturale reprezentate de dinastia mongolă Yuan. de la care împrumutase anumiţi termeni pentru a faceinteligibele conceptele indiene. scriitori artişti. întemeietor al unei noi ortodoxii foarte influentă până în epoca modernă nu doar în China. budismul chinez are ca specific un caracter aristocratic. de un contemporan mai vârstnic al lui Confucius. De asemenea. fiind însă la începuturile sale frecvent confundat cu daoismul. influenţându-l şi lăsându-se influenţate de el. Lu Xiangshan consideră că omul nu trebuie să studieze în mod inutil lucrurile. Opoziţia la ideile lui Zhu Xi a fost exprimată de pe poziţii idealiste de Lu Xiangshan (1139-1192). Antiintelectualist. dao înseamnă cale. morală şi politică. reprezentant al şcolii Raţiunii. Dao este principiul superior. Importanţa lui constă totuşi nu atât în originalitatea gândirii. ceea ce a putut fi interpretat în sensul de doctrină sau metodă. Se pare însă că această condamnare a ştiinţei viza mai ales valorile confucianiste. a ideilor înaintaşilor. Budismul pătrunsese din secolul I d. care acordă o importanţă deosebită studiului şi intelectului. Din punct de vedere metafizic.sunt consideraţi fraţii Cheng Hao (1032-1085). Literal. cea mai influentă şcoală budistă era Chan (Zen în japoneză) care practică tehnici speciale de meditaţie pentru obţinerea „trezirii” imediate.

din partea kitanilor. dar şi în capitală. Hr.intense persecuţii ale budismului.4. La o relativă unificare culturală a Chinei a contribuit. rămâne însă. un conglomerat de popoare. 2. nici cultura chineză nu a fost lipsită de influenţe externe. Pe de altă parte.1. în prezenţa suveranului. 25 . Recrutarea funcţionarilor din rândurile ştiutorilor de carte. Specificul Chinei constă chiar în rolul mult mai pregnant pe care achiziţiile culturale îl au în promovarea socială a indivizilor. cele venite din Asia Centrală. dar influentă pe plan social şi politic. China reprezenta de fapt. după momentul de apogeu din vremea dinastiei Song urmând epocile de relativă stagnare din timpul dinastiilor Yuan şi Ming. mai ales după cucerirea mongolă. Sinteza culturală chineză s-a manifestat în forme şi cu intensităţi deosebite pe parcursul perioadei medievale. cu limbi diferite. djurceţilor şi mongolilor. indiferent de originea lor socială. în evul mediu. cele islamice. cultura medievală este apanajul unei categorii restrânse numeric. Notând idei. prin iradierea pe care aceasta a cunoscut-o în întreaga Asie centrală şi de sud-est. Influenţa chineză s-a manifestat şi în Coreea şi în Japonia. La fel ca şi în celelalte mari arii de civilizaţie. în afară de sistemul examenelor. care presupunea o programă comună şi aceleaşi tipuri de probe. a constituit unul din aspectele specifice ale Chinei medievale. şi nu sunete. VI Japonia) şi confucianismul (religie de stat în Coreea din secolul al XIV-lea). Şcolile care ofereau pregătirea necesară promovării examenelor se găseau în întreg imperiul. Cultura Importanţa culturii chineze în evul mediu depăşeşte cu mult graniţele politice ale statului chinez. în evul mediu o religie importantă şi influentă. şi dă măsura importanţei pe care educaţia şi cultura le jucau în această societate. şi ulterior. şi scrierea. care au adoptat budismul (secolul IV d. mai ales în oraşe. în urma promovării unor examene. sec. iar examenele se puteau de asemenea organiza pe plan local. cărora scrierea ideografică le oferea un mijloc de a se înţelege. Coreea. uneori chiar în palatul imperial. Budismul chinez. care pierde tot mai mult teren în faţa confucianismului. profund influenţat de taoism. cele mai importante fiind cele indiene.

difuzarea operelor scrise. Tipul de scriere este responsabil în parte şi de destinul pe care l-au avut mijloacele de multiplicare ale creaţiilor literare în acest spaţiu. cum au fost negustorii.etc. mediile propice dezvoltării culturii înalte sunt cele ale mandarinilor. Scrierea chineză a influenţat crearea altor tipuri de scriere în zonă. prin secolul al XIV-lea. chinezii puseseră la punct cu mult înaintea europenilor procedee de multiplicare. s-a făcut în China medievală la o scară ce avea să fie atinsă în Europa de-abia în epoca modernă. toate acestea dovedesc vitalitatea culturii urbane. Beneficiind şi de existenţa hârtiei (atestată cel puţin din secolul II d. iar xilografia era mai ieftină şi mai rapidă. arhaică. aceştia stimulează dezvoltarea unei literaturi în limbile vorbite. Caracterul special al scrierii chineze este responsabil în mare măsură pentru evoluţia diferitelor genuri literare. Hr. se pare. Aceasta s-a bazat pe multiplicarea centrelor culturale. fapt ce explică şi rolul deosebit jucat de caligrafie. a unei înfloriri culturale care a fost pe drept cuvânt comparată cu Renaşterea europeană a secolelor XIV-XVI. precum gravura cu ajutorul pietrei (litografia) sau al lemnului (xilografia). tiparul cu caractere mobile nu a avut aceeaşi importanţă pentru chinezi ca pentru europeni. care au contribuit la o răspândire mult mai largă a operelor literare şi ştiinţifice. cele coreeană sau 26 . Totuşi. inclusiv al ilustraţiilor. Oricum. literaţii-funcţionari. Desigur. principalul focar cultural al Chinei medievale. indiferent de felul în care se pronunţa cuvântul respectiv. teatrul. iar ideea caracterelor mobile metalice s-a concretizat pentru prima dată. reprezentate de oraşe. pentru că el necesita mii de caractere. reflexii personale inspirate de o călătorie sau o lectură. care constituie clienţi şi mecenaţi pentru artişti. dintre care cei mai importanţi gravitează în jurul curţii imperiale. Cunoscând mai puţin limba clasică. deoarece expresia scrisă putea avea şi sugestii vizuale puternice.aceeaşi hieroglifă semnifica acelaşi lucru în toate limbile vorbite în spaţiul chinez. tiparul cu caractere mobile funcţiona de mult în spaţiul chinez. de exemplu a poeziei.). japoneză. Povestirile. în Coreea. în care erau scrise marile texte literare şi filosofice. în China epocii Song. Toate aceste achiziţii au contribuit la afirmarea. noul gen al « simplelor note ». pe înmulţirea categoriilor sociale interesate de cultură. De asemenea. pentru populaţiile din Asia Centrală.

chitara cu trei coarde. spre sfârşitul dinastiei Yan. teatrul. compuse pe baza unor bucăţi muzicale deja existente.) Proza literară este ilustrată de numeroase genuri. în general privind dinastiile precedente. dintre care cel mai celebru este probabil Romanul celor trei regate. manifestate în construcţii de moschei şi de palate (curtea imperială de la Beijing ridicată în timpul dinastiei Yuan. Arta chineză a perioadei medievale continuă să fie tributară influenţelor budiste. Poezia chineză continuă tradiţiile epocii Tang. 937 de capitole. şi răspândite unele prin intermediul tiparului. Yong Le. realizată de Si Ma Guang. de către Ou Yang Xiu. din ordin imperial. Pentru a putea cerceta operele vechi şi vestigiile trecutului. publicată în 1060. rămasă în manuscris şi distrusă în cea mai mare parte cu ocazia ocupării Beijingului de europeni la 1900. pe baza tradiţiei ci apare genul poeziei qu. tradus în română sub numele de Osândiţii mlaştinilor . Merită menţionat interesul suscitat în epoca Song de descoperirea vaselor rituale de bronz a căror fabricare încetase în epoca Han. etc . de către Luo Guanzhong. mai ales cel în limbile vorbite. arheologia chiar. romanul. Un gen care s-a bucurat de succes pe totaă perioada medievală a fost cel al marilor enciclopedii. cu Poemele Fu de pe Faleza Roşie. De asemenea. ilustrate de genul ci. aceasta din urmă imbogăţită datorită utilizării unor noi instrumente de origine străină (ţiţera cu arcuş. Astfel. mici poeme lirice. în 22. realizate în zeci de volume. contribuind la dezvoltarea artelor plastice. interzis celor de rând). cu metrică strictă. Cronica Tang. tratând istoria Chinei de la origini până în epoca Song. deşi această religie nu se mai bucura de protecţia imperială ca în epocile precedente. epigrafia. Istorigrafia chineză este marcată de redactarea unor istorii oficiale. realizată de o echipă în timpul celui de-al doilea împărat Ming. a fost cel realizat de Shi Nai An. de asemenea strâns legată de muzică. Cel mai important poet al epocii Song a fost Su Shi. pătrund influenţe mongole şi musulmane. Printre cele mai cunoscute a fost Yong le da dian. Tot un roman istoric. dar care sunt imitate la iniţiativa împăraţilor. se dezvoltă filologia clasică. în vremea dinastiei Song se realizează. În epoca Yuan. căci ea le oferă modele şi surse de inspiraţie. Arhitectura chineză tindea spre eliminarea 27 . şi la care Lou Guangzhong a colaborat. pe cât se pare. realizt în secolul al XIV-lea. în oraşul « purpuriu ». Cea mai importantă lucrare istoriografică medievală este însă Oglinda Istorică.Istoria este unul din domeniile care îi interesează pe aceşti literaţi în cel mai înalt grad.

în 1433 manufactura din provincia Kiang-si fabricând circa o jumătate de milion de piese doar pentru nevoile curţii imperiale. pe hârtie sau pe mătase. considerată « moartă ». utilizând la maximum linia curbă care aminteşte zborul elegant al păsărilor. situând vastul ansamblu teritorial chinez în avangarda progresului ştiinţific universal. acestea au nutrit dezvoltarea artistică occidentală în epoca modernă. atât calitativ cât şi cantitativ în epoca Ming. rolul de companion al arhitecturii care se întâlneşte în alte civilizaţii. deoarece. producţia de porţelanuri şi lacuri. uneori chiar miniaturală. Specific ştiinţei chineze este caracterul ei practic. precum pictura. Rolul de susţinere a elementelor constructive nu mai aparţine în primul rând pereţilor.5. strâns legată de poezie şi de literatură. depăşind cu mult realizările similare din Europa dar şi din alte spaţii. ale vieţii de zi cu zi. care uneori sunt chiar eliminaţi. iar după sporirea contactelor cu europenii. în linii mari. 2. 28 . Remarcabile sunt şi alte domenii ale creaţiei artistice chineze. Acoperişul este elementul cel mai caracteristic pentru arhitectura chineză. ci stâlpilor sau coloanelor. de aceea construcţiile sunt zvelte. Chinezii au preferat sculptura de mici dimensiuni. Evoluţia ştiinţei chineze este. întrucât cele mai multe dintre descoperiri au fost destinate aplicării în diferite ramuri ale economiei. Ştiinţa Ştiinţa chineză a cunoscut în perioada medievală o dezvoltare impresionantă. Multe dintre creaţiile artistice chineze medievale au exercitat o influenţă deosebită asupra artei din Asia Centrală şi de Sud-Est. dar în rândul cărora de o favoare deosebită sa bucurat jadul.1. de apăsare. În acest stil au fost construite pagodele şi templele dar şi palatele şi chiar casele obişnuite. producţia de porţelan atinge apogeul.senzaţiei de materialitate. ajunsă la un deosebit rafinament în realizarea peisajelor. după perioada de maximă strălucire din timpul dinastiei Song. Sculptura chineză nu are. în general. realizată cu ajutorul unor materiale diferite. se constată un recul şi apoi stagnarea din vremea dinastiilor Yuan şi Ming. în general. legată de cea a societăţii în ansamblu. De exemplu. caligrafia. acesta evită linia dreaptă.

la realizarea de hărţi în relief. Unele dintre cele mai celebre tratate de matematici apar la cumpăna secolelor XIII-XIV. Shao Yong. datorită admiraţiei superstiţioase a noilor stăpâni faţă de meşteşugari şi tehnicieni. Încă din secolul al XI-lea. fără însă a elimina izolarea în care uneori se puteau găsi savanţii şi literaţii chinezi. cele mai eficiente fiind xilografia şi apoi tiparul cu caractere mobile. Se ajunsese. 29 . în epoca în care cifrele arabe se răspândeau în Europa începând din Italia. Influenţa astronomilor musulmani continuă să se manifeste şi în timpul dinastiei Ming. mai ales prin dezvoltarea algebrei. Astfel. şi asupra realizării hărţilor terestre. le acordă în continuare supremaţia asupra domeniului. Astronomia chineză a acestei perioade era remarcabilă. firesc. în 1090. el pune la punct metoda rezolvării polinoamelor de orice grad. la Kaifeng se realiza un mecanism astronomic cu rotaţie lentă. în epoca Song. pe baze hidraulice. căci alături de progresele matematicii. Guo Shoujin este însărcinat să realizeze o reformă a calendarului. Su Song folosea proiecţia polară şi chiar proiecţia care avea să fie numită Mercator de către europeni. în secolul al XI-lea. ceea ce are consecinţe asupra astronomiei. Aceasta a permis o mai rapidă circulaţie a ideilor.Trebuie început. Progresele cartografiei se repercutează. În domeniul matematicii. epocile Song şi Yuan sunt cele mai fertile. la nivelul tehnicii. redescoperită în Europa de-abia în secolul al XIX-lea. regulată şi continuă. datorită noilor observatoare care se construiesc şi a traducerii textelor arabe. Hărţile celeste realizate de astronomii chinezi uimesc şi azi prin precizia lor şi prin numărul de constelaţii cuprinse. Qin Jiushao este primul matematician chinez care foloseşte cifra zero. epoca mongolă se caracterizează totuşi prin continuarea progreselor ştiinţifice şi tehnice. pentru desenarea hărţilor celeste. prin Biroul astronomic de la Nanjing. care prezentau cu mare exactitate nu doar relieful Chinei şi al zonelor învecinate. De asemenea. Puţin propice creaţiei culturale în general. Perioada Yuan este caracterizată şi prin pătrunderea în China a unui număr mare de musulmani. în secolul al XVI-lea. În timpul dinastiei Yuan. cu punerea la punct de către chinezi a diferite procedee de multiplicare a textului scris. sub redacţia lui Zhu Shijie. asupra ei şi-au pus amprenta evoluţiile cunoscute în cartografie sau orologerie. ci şi Africa şi chiar Europa. care a reprezentat una din cele mai precise orologii astronomice cunoscute. calculează anul tropic cu o eroare de doar patru secunde. care.

Stiinţele naturale se bucurau de un mare success în China epocii Song. a dispărut interesul pentru ceea ce ar fi uşurat efortul uman. fapt pentru care erau tipărite culegeri oficiale de reţete. bujori. caolinul. India 2.2. un mare atlas. de închidere în faţa influenţelor externe. camforul. savant şi om politic. efedrina sau ginsengul. călugărul taoist Zhu Siben realiza. Medicina era considerată de stat un domeniu de utilitate publică. S-au redactat atunci tratate despre ciuperci. Farmacopeea chineză era deosebit de variată. sunt extrem de cunoscute realizările chineze privind inventarea prafului de puşcă. precum fierul pentru tratarea anemiilor. unele dintre remedii fiind preluate şi de europeni şi folosite inclusiv în zilele noastre. dacă e să judecăm după numeroasele tratate privind istoria plantelor şi animalelor care ni s-au păstrat. chiar apariţia unor mecanisme care foloseau forţa aburului pentru a transforma mişcarea de rotaţie într-o mişcare rectilinie. obţinut din planta numită chaulmoogra. citrice. Hidroterapia şi acupuncuntura erau utilizate de chinezi de foarte multă vreme. 2. 2. unde munca umană era foarte ieftină. Din secolul al XIV-lea. În perioada medievală s-au înregistrat progrese în stabilirea legăturii dintre alimentaţie şi unele boli.inventate de Shen Gua. Caracteristici generale 30 . crabi. cu rezultate remarcabile. ginecologia. poate şi pentru că într-o Chină extrem de populată. chinezii au fost primii care au folosit un remediu al leprei. în cercetările privind pediatria. La începutul secolului al XIV-lea. crizanteme. în urma a nouă ani de muncă. În planul tehnicii. instaurarea dinastiei Ming a angrenat o reacţie « naţionalistă ». Yuditu. a busolei. Toate aceste invenţii nu au fost perfecţionate la nivelul pe care l-au atins ulterior în Europa modernă. perfecţionarea turnării fierului. bambus. etc. iar pe de altă parte. păsări. bolile infecţioase şi vasculare.1.

în cele din urmă. IV-IX). care distrug totul în calea lor şi fac să domnească teroarea în India de nord. în 565. pe platoul Deccan. exista o mare diversitate religioasă. care a reuşit să se impună asupra tuturor teritoriilor indiene de la nord de Narbada. Ghandragupta. În afara sistemului castelor se aflau paria. cu capitala la Badami. vayşia (neguţători). unde astăzi se află şi alte state. În timpul Imperiului Gupta. 975-1189). care în evul mediu cuprindea întreg subcontinentul indian. kşatria (războinici). dintre care unele erau seminegroide. sudra (agricultori). vechea capitală a regilor Maurya. asupra statului Gupta s-au năpustit hunii heftaliţi.India. care ajunge la hotarele de vest ale Indiei în secolul VIII. Urmaşii săi au contiuat cucerirea spre sud. extrem de numeroase. sau intangibilii. şi nu avea să o reprezinte niciodată până la cucerirea britanică. La sud de Narbada. precum arienii. Lipsa unităţii politice întovărăşea marea diversitate de populaţii. budismul în declin coexistând cu hinduismul. aliat cu turcii. civilizaţia indiană medievală a atins apogeul. erau indoeuropene. şi regatul Pallava (sec. care a condus la generalizarea sistemului castelor. cum a mai fost numită această formaţiune. 2. în mare.2. principe din Patalipputra. În a doua jumătate a secolului al V-lea însă. de către împăratul persan Chosroes. Se adaugă Islamul. întemeind statul Gupta.2. Puterea heftaliţilor a fost distrusă. nu reprezenta o unitate politică înainte de cucerirea nordului de către Islam. Aspecte politice După fărâmiţarea politică din secolul al III-lea. fi sistematizate astfel: brahmani (preoţi. dar care pot. apăreau în acelaşi timp regatul mahrat Chalukya(543-757. şi au integrat regiunile orientale ale Deccanului. religie sincretică şi politeistă. a devenit conducător în Maghada şi de acolo a întreprins cucerirea Indiei orientale. la 31 . şi care devine dominant în nordul subcontinentului în secolul al XIII-lea. învăţaţi). Organizarea socială indiană a fost profund marcată de hinduism. la începutul secolului al IV-lea. cărora li se rezervau ocupaţiile considerate impure de către ceilalţi. India de Nord a cuoscut o nouă perioadă de prosperitate în vremea prinţului Harsha (605-647). De asemenea. iar altele.

numit Sultanatul de la Delhi. şi care încercau să reziste avansului musulman. cuceririle musulmane au fost reluate sub conducerea lui Muhammad din Ghor (Afganistanul actual). Înfrângerea arabilor la Navsari. care se islamiza apoi. Din 712 era ocupat regatul din Sind. stabilindu-şi capitala la Delhi. angrenându-i în acelaşi timp în conducera politică a sultanatului de la Delhi. asigură Indiei 275 de ani de pace. Musulmanii s-au arătat în general toleranţi faţă de hinduşi pe plan religios şi le-au respectat organizarea în caste. împărţit între diferite statulţe. în 731. iar până pe la mijlocul secolului al VIII-lea era cucerit statul Kapisha. India de sud rămânea la adăpost de cucerirea musulmană. când Mahmud din Ghazna reuşea să cucerească Punjabul. Spre vest. în Malaysia şi Indonezia. musulmanii au reuşit să cucerească până în secolul al XIV-lea zonele nordice şi centrale ale subcontinentului indian. se constituia Kapisha. VII . Este o perioadă de strălucire culturală. anul morţii lui Muhammad. care domină întreaga Indie de sud şi cucereşte şi Ceylonul. din secolul XI.răsărit de acesta. XIX). în valea Indusului. în Siam. Cuceririle erau reluate în forţă la începutul secolului al XI-lea. un stat vasal al Chinei. afganii stabiliţi aici refuză să mai recunoască autoritatea sultanilor ghurizi. India de nord se fărâmiţează din nou în mai multe state. care a reuşit să se înstăpânească asupra întregii zone indo-gangetice. şi îşi constituie propriul stat. cu excepţia extremităţii sale sudice. cu capitala la Kabul. pe coasta de răsărit. După 1206. În valea Kabulului. se impunea regatul mahrat (Imperiul Maharashtra – din sec. inclusiv musulmane. treptat. Pornind de la fărâmiţarea politică a lumii indiene. La sfârşitul domniei lui Harsha. stând la baza civilizaţiei khmere. dar îşi păstra şi diviziunea politică. în care civilizaţia hindusă este receptată în Cambodgia. iar în centrul câmpiei Gangelui încep să se manifeste castele Rajputanilor. Aceştia erau un fel de şefi de clan. În secolul al XII-lea. VIII-XII) era orientat spre răsărit. 32 . Sindul şi Kaşmirul se manifestau de sine stătător. care îşi organizau stătuleţele între Bengal şi Kaşmir. cucerit de englezi la începtul sec. Bengalul condus de dinastia Pala (sec. O putere importantă este reprezentată de dinastia Chola (înainte de 200-1279). între mai multe stătuleţe care se confruntau în permanenţă unul cu altul.

condus de o dinastie de şahi musulmani. care a extins puterea mogulă şi în India Centrală. preferând să contribuie la iluminarea celorlalţi. Marele Vehicul. budismul apărut prin secolul al VI-lea î. Sultanatul de la Delhi avea să intre în declin şi în destrămare în secolul al XIV-lea. în frunte cu Babur. Micul Vehicul.Acesta a fost profund zdruncinat în urma cuceririlor realizate de Timur Lenk. a extins şi mai mult spre sud puterea mogulă.. ceea ce avea să conducă la întemeierea mai multor state feudale. Cucerirea văilor mijlocii ale Indusului şi Gangelui. conduse de musulmani sau de hinduşi. Cel mai important suveran al acestuia a fost Akbar (1556-1605).Hr. iar în 1527 triumfa şi în faţa principilor indieni din Rajputana. şi care e posibl să se fi cristaliza în vremea Gupta. Susţinătorii acestei din urmă orientări considerau că ideile întemeietorului au fost comunicate printr-o învăţătură ezoterică unui mic număr de iniţiaţi. un emir turc. şi imperiul Vijayanagara. şi Mahayana. Între acestea. Nepotul lui. la Panipat. care a încercat să reînvie vremea lui Gingis Han. Şah Jahan. în zona de sud. ceea ce avea să favorizeze cucerirea engleză de mai târziu. statul Bahmani. Religia In India. În 1526. Babur învingea ultimul sultan de la Delhi. şi ca atare ele trebuie redescoperite. fiinţă ideală care de dragul umanităţii suferinde renunţă la atingerea rapidă a Nirvanei. fondat în 1347. În secolul al XVII-lea. în zonele sale centrale şi sudice. 2. între care cele mai importante erau Hinayana. întemeiat în 1336. Ei valorizau mai mult decât asceza de tip vechi idealul de bodhisattva. Erau astfel cucerite Sultanatul de la Delhi şi cea mai mare parte a Indiei de Nord şi se întemeia Imperiul Marilor Moguli. era confruntat la începutul perioadei noastre cu divizunea între diferitele curente. condus de maharajahi indieni. imperiul mogul intra în declin. în zonele centrale şi vestice. din Asia Centrală.3. jefuirea Delhi-ului marchează începuturile stăpânirii timuride în India de nord. În secolul al XVI-lea. un descendent al lui Timur Lenk. conducătorul Ferghanei.2. aducând în vasalitate sultanatele Bijapur şi Golkonda (1636). reîncarnare a lui Buddha etern. orientare reformată apărută după moartea lui Buddha. Cel mai 33 . de tradiţie antică. India era invadată de turco-mongolii din Asia Centrlă.

între care budsimul tantric. budismul dispare practic din ţara sa de origine. reprezentate în mod simbolic de uniunea sexuală. În perioada care ne interesează. Shiva. în India dar mai ales în Extremul Orient. Importanţa elementului feminin. În schimb. etc. şi o mare zeiţă.. care s-a bucurat de o popularitate deosebită mai ales în exteriorul Indiei. pe la jumătatea secolului al XI-lea. Dintre aceşi bodhisattva. unde a fost reintrodus de-abia în epoca modernă. Hr. fiind însă obligat să opună rezistenţă Islamului. hinduismul a venerat pe parcursul evului mediu un număr foarte mare de zeităţi. în parte şi datorită influenţei budismului. şi acceptat de o parte a populaţiei datorită mesajului său egalitar. problemele teologice. mai mare în această orientare a budismului decât în altele. Fuseseră precizate şcolile filosofice tradiţionale. formă ezoterică sortită unui mare succes în zona himalaiană şi în Japonia (secta Shingon). tehnicile yoga. ca şi diferitele tehnici de meditaţie sau de naturiă fizică. în cadrul căreia chiar şi propovăduirea credinţei şi respectarea legii lui Buddha aveau să se sfârşeşscă. dintre care de o devoţiune specială se bucurau Brahma. În cadrul acestei forme de budism. Hr. a condus la dezvoltarea unor idei privind complementaritatea principiilor esenţiale. hinduismul continua să se manifeste în maniera tradiţională. teoria castelor. care sub forma lui Khali era asociată cu moartea şi ritualuri sângeroase. introdus în subcontinentul indian de invadatorii musulmani. şi secolul V d. dintre care Krishna şi Rama). În interiorul Mahayanei s-au dezvoltat şi alte curente. Printre practicile religioase hinduse un rol important îl aveau 34 . Religie politeistă. un loc deosebit îl ocupau ritualurile. Vishnu ( şi avatarurile sale. datorită promisiunii de a asigura Iluminarea şi accesul la Nirvana fiecărui credincios care îl invocă. se petrecuse în India aşa numita „sinteză hinduistă”. Prin distrugerea universităţilor indiene de către invadatorii musulmani la sfârşitul secolului al XII-lea şi la începutul celui următor. În evul mediu însă budismul a intrat în declin în India datorită concurenţei hinduismului dar mai ales celei a Islamului. Credinţa budiştilor într-o evoluţie ciclică a umanităţii. a încurajat cultul dedicat marilor personalităţi care puteau asigura izbăvirea fidelilor. între secolul VI î. Amitabha (Amida al japonezilor) a jucat un rol deosebit. în care mitologia vedică fusese reinterpretată.important bodhisattva din evul mediu a fost Avalokitesvara.

dualistă a Vedantei. între care. mare interpret al Vedantei. ansamblu de credinţe şi practici fiziologice şi psihologice destinat să realizeze controlul desăvârşit al fizicului şi psihicului. Adoptată în general de categorii educate ale populaţiei. brahman tamil din secolul al XI-lea. numită Srivaisnava. adepţii săi păstrându-şi în permanenţă o anumită influenţă socială şi politică. ca şi budismul. Jina sau Mahavira. susţine o doctrină filosofico-religioasă potrivit căreia sufletele sunt în acelaşi timp distincte şi non-distincte de Brahman. fidelă textelor sanscrite. în perioada noastră. principiul universal. Cărţile clasice comentate în evul mediu sunt Yogasutrele. o cunoaştere şi o conduită corecte. ştiinţa fundamentală) cea mai bine cunoscută de musulmani. brahman care a trăit o vreme ca pustnic în Himalaia. De un mare succes continua să se bucure în India medievală yoga. Jainismul a fost o altă religie care promitea. care au încercat. În interiorul hinduismului s-au dezvoltat diferite direcţii de meditaţie filosofică. ar fi prin secolele VIV î. cea din nord. care se conducea mai ales după textele tamile. şi cea a lumii reale. După el. aşa cum valurile sunt una şi diferite de marea din care fac parte. Filosofia lui Nimbarka a fost forma Vedantei (cercetarea Vedei. realizate. eliberarea din ciclul neîntrerupt al reîncarnărilor. Spre deosebire de budism. 35 . s-a divizat ulteiror în două direcţii. propune o interpretare diferită. şcolile de hinduism erau ocrotite de către suverani. iar în evul mediu a suferit. religia jainistă nu a avut niciodată foarte mulţi susţinători. brahman adorator al lui Vişnu. indiferent de casta căreia îi aparţineau. ofrandele şi libaţiile. el nu făcea distincţii între credincioşi. jainismul s-a menţinut în India pe tot parcursul evului mediu. persecuţiile generate de Islam. În secolul al XII-lea. Adorator al lui Vişnu. Întemeietorul său. abluţiunile rituale. importantă este doctrina lui Ramanuja. vadagalai. şi ar fi propovăduit eliberarea printr-o viziune. identificată cu Vişnu. mai târziu. Vedanta. tengalai.pelerinajele la locurile sfinte aflate la izvoarele fluviilor sau în oraşe sfinte. În vremea imperiului Gupta. ceea ce a influenţat cristalizarea. Hr. Ramanuja acorda o mare atenţie meditaţiei şi comportamentului reglementat ferm pentru toate momentele vieţii. există o distincţie ireductibilă între natura Fiinţei supreme unice. ca şi budismul. şi cea din sud. o apropiere între sufism şi vedanta. Madhva (1238-1317). Nimbarka. între 350şi 400 a unuia dintre cele mai celebre sisteme filosofice indiene. Şcoala întemeiată de el.

marathi. 2. cunoscut doar de o elită de iniţiaţi. 2. ceea ce a avut efect asupra reculului budismului în India. dar şi datorită influenţelor externe. să fie diferite : hindi. 36 . s-a impus şi aici folosirea dialectului farsi al persanei. După cucerirea nordului Indiei de către musulmani. În analiza culturii indiene trebuie să pornim de la problema limbii. ca şi în alte arii culturale. tamilă. dar şi asupra evoluţiei culturii în general. limba de cultură a Asiei Centrale. ca pretutindeni în acea vreme. căci şi aici. China şi Asia Centrală. în practicile de stăpânire a trupului şi a spiritului a influenţat majoritatea filosofiilor indiene şi are puncte de contact cu toate religiile tradiţionale ale subcontinentului. şi în principal din cea a brahmanilor. atât din punctul de vedere al limbii sanscrite. bengali. nu e mai puţin adevărat că yoga. în secolele XI-XII a universităţilor budiste. Literatura medievală indiană este tributară modelelor clasice.probabil în prileme veacuri creştine. cât şi din cel al conţinutului şi al formei. recrutată mai ales din castele superioare. 4. unei elite. şi limbile vorbite. Diversitatea etnolingvistică a Indiei a făcut ca şi limbile vernaculare. Învăţământul era rezervat în India. Invazia musulmană şi introducerea Islamului au contribuit la ruinarea şi dispariţia. Dezvoltarea budismului a atras şi întemeierea şi înflorirea universităţilor. etc. în care au fost scrise marile opere. în teoriile sale psihologice fundamentale. al XII-lea) un idiom artificial. a existat o dihotomie între limba savantă. de Patanjali (principalul comentariu medieval este cel realizat în secolul al XI-lea de Bhoja). considerate a fi cele din timpul imperiului Gupta. la care învăţau mii de studentţI din India. asupra cărora budismul şi hinduismul şi-au pus o deosebit de puternică amprentă. sanscrita. devenite vehicole ale creaţiei literare. assami. Dacă în Yogasutre pare să existe un ecou al doctrinelor budiste. dar care a devenit de la un moment dat (sec. venite mai ales dinspre cultura chineză şi dinspre cea arbo-islamică. Cultura Cultura indiană medievală s-a afirmat pe baza tradiţiilor locale.

Arta indiană a fost profund marcată de religie. fără a dispărea cu desăvârşire. Dar în compensaţie. Poemul lui Prithviraja. precum minaretul Cutb-minar de la Delhi (secolul al XIV-lea). care au folosit la decorarea lor aceleaşi elemente care caracterizau arta hindusă. din această perioadă influenţele cele mai fecunde fiind cea hinduistă şi cea musulmană. care însă au comunicat una cu alta.În perioada Gupta a creat Kalidasa. os. operă a lui Chand Bardai. partea de nord a Indiei a fost 37 . iar arta musulmană s-a manifestat mai ales în construcţiile de cult. multe din achiziţiile subcontinentului indian fiind preluate de chinezi sau de arabi. sculptura monumentală. Între acestea se remarcă Faptele prinţului Vikramaditya. uneori cu existenţă istorică. fildeş. din secolul al XIV-lea. fiecare dorind să-şi aibă propria cronică de curte. progresul ştiinţific indian a fost mai puţin spectaculos. în India o creativitate deosebită au dovedit-o artele minore. metale preţioase. se remarcă operele scrise în farsi de Amir Kusrau (sec. În ceea ce priveşte creaţia poetică. în care componentele hindusă şi islamică s-au contopit într-o sinteză unică. primele moschei construite pe pământ indian au fost realizate cu ajutorul meşterilor locali. scrisă de Bilhana în secolul al XII-lea. pictura murală. moscheilor şi palatelor. şi prin intermediul acestora din urmă ajungând în Europa. a lui Zia ud-din Barani. Ştiinţa Antichitatea şi prima parte a evului mediu fuseseră caracterizate în India de o remarcabilă dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii. autorul operei Sakuntala. scrisă în secolul al XII-lea de Kalhana sau cronica sultanilor de la Delhi. iar numărul creaţiilor a fost destul de mare. Creaţiile literare cu adevărat originale au fost însă epopeile care cântau isprăvile de vitejie ale unor eroi. folosite în realizarea templelor. Reprezentativ pentru arta hindusă este templul de la Tanjore. Alături de arhitectură. al XIII-lea) de la curtea sultanilor din Delhi. datorită fragmentării politice a subcontinentului şi existenţei a numeroşi suverani. şi unul dintre cei mai mari poeţi hinduşi. Istoriografia a fost un domeniu ilustrat în India şi de hinduşi şi de musulmani. din secolul al XI-lea. Cele mai remarcabile sunt « Şuvoiul regilor ». şi din aceeaşi perioadă. În perioada de care ne ocupăm. De altfel. până la crearea unei arte indiene unitare. prin obiecte realizate din lemn. influenţăandu-se reciproc.

În mileniul I î. 2. precum Madanavinoda şi Rajanighantu. au 38 . respectiv un stat încă din perioada antichităţii. Astronomia a profitat de rezultatele calculelor matematice.1. la marea dezvoltare culturală arabo-islamică. istoria propriu-zisă a japonezilor a debutat odată cu sfârşitul antichităţii. în secolul al XII-lea şi Arundatta. relativ târziu au venit oameni provenind din diverse părţi ale continentului asiatic. care a stabilit remarcabil de corect numărul revoluţiilor planetare. Medicina continuă să se dezvolte. dintre care o menţiune specială merită Cambodgia (Angkorul medieval).3. ci inovau pe baza observaţiilor proprii. cu o configuraţie geografică extrem de variată. s-au afirmat prin lucrările lor. care nu se rezumau să compileze operele medicale antice din India. unde în diverse forme s-a manifestat o societate originală. Cultura indiană a influenţat profund zonele învecinate. Hemâdri. au continuat să fie ilustrate de figuri de prim rang. Problema originii poporului japonez este încă controversată în istoriografie. din secolul al XI-lea. în care savanţii indieni se remarcaseră în perioada precedentă. precum şi un manual medical. precum Bhaskara. prin aceasta. în secolul al XI-lea Cakrapâni întocmind un tratat de terapie foarte influent. din secolul al XIV-lea.Hr. cu trăsături asemănătoare albilor. ilustru prin calculul combinatoriu pe care l-a folosit printre primii în lume (în Europa acesta apare pe la începutul secolului al XVII-lea. în secolul al XIII-lea. în vremea lui Pascal) şi prin rezolvarea ecuaţiilor cu mai multe necunoscute. Matematicile. Spre deosebire de cazul Chinei apropiate. oricum acolo. şi a participat. Un aspect interesant al medicinei indiene a fost apariţia de mari dicţionare sistematice privind materia medicală. Japonia 2. între care şi populaţia ainu.3.inclusă în lumea musulmană. De asemenea. după cum o demonstrează tratatul lui Çrâpati. Caractersitici generale În răsăritul continentului asiatic se întinde arhipelagul japonez.

III – 710).3. Evoluţii politico-instituţionale În cursul evului mediu. ce au acoperit şi primele secole ale mileniului I d. Multă vreme în spaţiul Japoniei au predominat relaţii patriarhal-tribale care s-au destrămat treptat generând noi forme de relaţii socio-umane care au prezentat şi anumite asemănări cu relaţiile de tip feudal din Europa medievală. în care sistemul de proprietate nu era individual. iar călugării au căpătat un rol deosebit în viaţa statului. odată cu începuturile evului mediu s-a constituit o structură statală distinctă în frunte cu un împărat care ajungea la conducere în contextul unor înfruntări între diferite grupări. Oricum. percepea impozit funciar în produse şi. în existenţa japonezilor s-au succedat cronologic mai multe etape. S-a impus budismul ca religie oficială. La începutul secolului V în spaţiul japonez s-a impus influenţa deosebită a modelului chinez din vremea dinastiei Tang. Heian (794-1192). Denumirea perioadelor a fost dată după numele localităţilor în care se afla sediul autorităţilor centrale cu autoritate mai mult sau mai puţin reală asupra întregii ţări. funcţionari ai statului şi vârfuri ale clerului budist. Atunci au fost înregistrate o serie de progrese în domenii 39 . fiind împărţite populaţiei în schimbul unor obligaţii în natură şi în muncă. Nara (710-794). Gospodăriile ţărăneşti trebuiau să asigure existenţa administraţiei. asigura existenţa unor grupări aristocratice privilegiate formate din demnitari onorifici.Hr. statul stăpânea întregul pământ pe care îl dădea în uzufruct. precum şi a armatei. fără a fi o succesiune ereditară a unei anume familii. în Japonia au existat relaţii asemănătoare cu cele din alte ţări neeuropene. în vremea epocii Nara. Astfel. inclusiv curtea imperială au fost organizate după modelul chinez. În anul 645 a fost promulgată aşa numita reformă taika (taikwa). Azuchi – Momoyama (1573-1603) şi Edo (1603-1867). pământurile au fost declarate proprietate publică. A fost reglementat strict şi sistemul de impozitare.2. Kamakura (1192-1333). respectiv următoarele epoci: Yamoto (sec. în acest fel. Aparatul central şi local. una din cele mai însemnate din istoria japoneză. 2. A fost desfiinţată sclavia pe întreg teritoriul statului. Acest sistem a înflorit pe deplin în secolul al VIII lea.existat anumite forme ce aparţin neoliticului în cadrul aşa numitei culturi jomon şi mai apoi a culturii yayoi. Muromachi (1333-1573).

având ca unică ocupaţie meseria armelor. Astfel. A apărut o curte proprie a şogunilor la Kamakura şi s-au creat organe de guvernare centrală şi locală. Atunci a fost şi o anumită creştere demografică. cu caracter laic sau religios. ridicarea de numeroase construcţii din lemn. precum Taira sau Minamoto. trăind acolo între 6-8 milioane de oameni. precum mineritul şi turnarea metalelor. O dată cu mutarea capitalei de la Nara la Kyoto a început o nouă etapă istorică unde la Kyoto s-a aflat capitala statului japonez până în 1868. obligaţii de serviciu militar şi de slujbă. Ei aveau legături cu marii proprietari funciari. şogunii au devenit cei care concentrau în mâinile lor toate instrumentele guvernării. Samuraii au reuşit să asigure o mare forţă politică elementelor locale. nemaiparticipând efectiv în mod decizional la viaţa statului. recunoscând o suzeranitate asemănătoare din multe puncte de vedere celei din occidentul european. adevărate războaie civile. în repetate rânduri anarhie. asemănătoare cu omagiul şi jurământul de fidelitate din Europa medievală. stabilindu-se printr-un contract. integraţi într-un stat care cuprindea aproape în totalitate teritoriul actual şi când se consideră că s-a încheiat în general şi fenomenul etnogenezei japoneze. După aproape un veac şi jumătate de anarhie feudală. ceea ce a generat între altele. cu repercursiuni în întreaga istorie ulterioară a Japoniei. 40 . Alături de agricultură s-au dezvoltat şi alte îndeletniciri.. Între altele. Multă vreme viaţa politicostatală de acolo a fost monopolizată de familia Fujiwara ce aveau o serie de atribuţii asemănătoare cu cele ale majordomilor din Franţa la sfârşitul dinastiei merovingiene. Atunci s-a desfăşurat şi în Japonia un proces fundamental de transformare a pământurilor statului în mari domenii funciare numite shoen. Practic. cu atribuţii militare. fără ca să dispară instituţia imperială care avea doar atribute formale. atunci s-a constituit categoria samurailor. în cadrul căreia alături de familia Fujiwara s-au remarcat şi altele. juridice etc.din cele mai diverse. stăpânite de proprietari împărţiţi între daimyo şi samurai. fără a fi înlăturată dinastia imperială legitimă. după o perioadă de anarhie s-a instaurat în fapt un regim politic al aristocraţiei funciare. mai cu seamă prelucrarea bronzului şi a aurului. cu formă simbolică şi tradiţionalistă. în anul 1192 a început o nouă etapă odată cu introducerea instituţiei şogunatului. Aceştia alcătuiau o numeroasă grupare a ceea ce erau în fapt mici feudali.

ceea ce între altele a asigurat respingerea mai multor expediţii mongole. S-a asigurat securitatea ţării în faţa ameninţării externe. trebuia să se ocupe cu ştiinţa şi cu poezia. într-o epocă în care multe alte ţări au cunoscut o evoluţie tot mai rapidă în cadrul relaţiilor moderne. Acestuia îi erau subordonaţi funcţionarii civili şi militari. statal sau în domeniul vieţii materiale. necunoscându-se trecutul nu se poate sprijini liniştea în ţară. Această izolare a avut loc în condiţiile întăririi unui regim de tip feudal. în special din anii 1274 şi 1281. evoluând mai multe veacuri fără contacte cu lumea externă. Politica de izolare a Japoniei a durat până la mijlocul secolului XIX. Consolidarea unor relaţii de tip feudal a fost mai târzie decât în Europa. în curusul istoriei sale medievale.subordonate direct doar Marelui şogun. având aşadar monopolul puterii. de la nivel local. Împăratul căruia i se conferea şi o anume dimensiune de natură religioasă. ulterior acesta a fost înlăturat. neavând nici un fel de atribuţii politice. Şogunii exercitau întreaga autoritate politică. Atunci au fost luate măsuri de limitare şi apoi de interzicere a accesului europenilor în spaţiul japonez. asemănătoare din destule puncte de vedere cu realităţile Europei occidentale. asigurându-se şi unele condiţii favorabile de dezvoltare în plan intern. pe teritoriul nipon poporul japonez a evoluat de la orânduirea comunei primitive la o societate de tip feudal. ca de exemplu în cazul regimului vasalic. Dacă în secolul XVI-XVII circa un milion de japonezi îmbrăţişaseră creştinismul. Ideologia oficială a devenit confucianismul. tradiţionalistă. nestudiindu-se ştiinţa nu se poate cunoaşte trecutul. În Japonia societatea a continuat să rămână strict ierarhizată.” În ansamblu. Fiind multă vreme izolat. Veacurile XIV şi XV au însemnat în existenţa japonezilor secole de fărămiţare şi anarhie politică căreia au reuşit să-i pună capăt pentru o vreme şogunii din familia Ashikaga. Izolarea Japoniei a avut urmări atât pozitive cât şi negative. original. Într-un decret se arăta că: „Ştiinţele alcătuiesc principala peocupare a împăratului. iar procesul destrămării acestora s-a desfăşurat mult mai lent. în timp ce poziţiile budiste erau puţin însemnate. administrativă şi juridică asupra tuturor supuşilor. În cursul secolului al XIII lea instituţia şogunatului a asigurat stabilitate şi forţă. 41 . În secolul al XVI lea a fost reluată lupta pentru centralizarea statului. dar în unele perioade puternic influenţat de societatea chineză.

impletirea funiilor. societatea mongolă cunoştea totuşi deosebirile de avere şi existenţa unei aristocraţii (noionii). elementul de unitate reprezentându-l o adunare a reprezentanţilor acestora. mongolii erau adepţii şamanismului. Cerul divinizat. asupra căruia trebuia să vegheze cel mai tânăr fiu din familie.poporul japonez şi-a creat o civilizaţie proprie cu remarcabile realizări în unele planuri precum istoriografie. cu origini etnice diferite. beletristică. se pare că se manifestase deja o încercare de unificare a triburilor mongole. Caracteristici generale Mongolia era locuită de mai multe grupuri de populaţii. 42 . Mongolii 2. Munţii. În interiorul lor se dezvoltaseră şi unele meşteşuguri necesare tipului de existenţă pe care îl duceau.1. nu practicau agricultura şi făceau schimb în natură cu populaţiile sedentare din vecinătate. pădurile erau înzestrate cu sacralitate . au început să-şi afirme trăsăturile comune. Evoluţii politico-instituţionale În secolul al XII-lea. numită Kuriltai. de asemenea. sub numele Tangri. dar care. care practicau mai ales vânătoarea şi pescuitul. şi venerau.2. realizarea armelor. a pâslei. existau două grupuri mari de populaţii. care îşi obţineau subzistenţa pe seama pădurii sau a stepelor. Mongolii din triburile de stepă erau în majoritatea lor crescători nomazi de cornute şi cai. 2. în primul rând.4. În evul mediu.4. care dispare însă pe la 1161. care marca drumul spre apariţia statului. Triburile şi uniunile de triburi (ulusuri) se aflau cel mai adesea în conflict. mai ales la triburile de pădure. lacurile. precum prelucrarea fierului. confecţionarea hamurilor. treptat.4. etc. adorau focul. Din punct de vedere religios. Şamanii aveau o autoritate destul de mare. Pronind de la acest nivel de dezvoltare economică şi spirituală. soldată cu stabilirea unei regalităţi. 2. Existau şi triburi de pădure. artă sau altele precum pictura sau miniaturistica.

o mie. şi a hotărât canalizarea spre exterior a potenţialului războinic al mongolilor. noionul Temugin. colaborând totuşi în guvernare cu marea aristocraţie. În urma victoriilor împotriva celorlalţi şefi mongoli. care trimiteau la oaste o sută. de tipul despoţilor orientali. în 1206 este ales de către kuriltai han al întregii Mongolii. oboseală. şamanii declaraseră că Gingis-han este trimisul Eternului Cer Albastru. alcătuite din grupuri de familii. se explică prin educaţia războinică a mongolilor. Gingis-han şi-a dat seama de fragilitatea legăturilor dintre uniunile tribale.Descendent al ultimului rege. mongolii s-au ilustrat în faţa celor învinşi prin superioritatea lor militară. Încă de la Kuriltaiul din 1206. Europa estică şi centrală. născut probabil pe la 1155. zece mii de ostaşi (aceste unităţi de 10 000 purtau numele de tumen). Direcţiile de expansiune au vizat apoi China. Era o tactică de a folosi masacre în masă atunci când nu obţineau supunere imediată. extrem de rapide. a ajuns prin calităţi pesonale la o putere deosebită în cadrul societăţii mongole. Hanatul mongol dispunea. primind numele de Gingis-han (care s-ar putea traduce prin prinţ oceanic). Marea expansiune mongolă a început cu supunerea triburilor din vecinătate. prin cruzimea lor calculată. datorată mai ales extraordinarei mobilităţi pe care o avea 43 . Orientul Mijlociu şi Apropiat. începând cu Gingis Han. şi de un cod juridic. Constituind unităţi de cavalerie. Baza puterii hanatului mongol o reprezenta organizarea în unităţi teritorial-militare. Marele han putea astfel să proclame vocaţia universală a cuceririlor mongole şi să orienteze energia lor războinică împotriva tuturor vecinilor. care consfinţea structura ierarhică a societăţii şi autoritatea despotică a marelui han. care puteau oricând să reînceapă conflictele interne. Marele han exercita o importantă putere. şi extinse pe un teritoriu imens. intemperii. acceptat de o parte a mongolilor. Cuceririle acestea. Marea Iasă. din valea fluviului Ienisei şi a triburilor uigure din Turkestanul estic. rezistenţa lor deosebită la foame. oştile mongole aveau o extraordinară mobilitate şi o disciplină care le-a făcut imbatabile în vremea marilor cuceriri. De asemenea. astfel încât universalismul îşi putea găsi temeiuri în chiar credinţele tradiţionale mongole. şi mai ales a marilor civilizaţii sedentare din apropiere. Asia Centrală. Aceşte trupe erau conduse de şefi numiţi şi revocaţi de marele han. aceste având rolul de a descuraja populaţiile care doreau să le opună rezistenţă. şi din partea creştinismului nestorian. Se adăugau influenţele ecfeptate din partea imperiului universal chinez.

foloseau în primul rând atacurile prin surprindere. a urmat o perioadă de linişte « pax mongolica ». se învârteau în goana cailor în jurul celor cu care luptau. şi se pare că şi de trădarea aliaţilor lor cumani. Ca tactici de luptă. Conducătorii de ulusuri trebuiau să recunoască autoritatea marelui han şi să continue colaborarea pentru consolidarea stăpânirii mongole în teritoriile deja cucerite.şi pentru cucerirea altora noi. cu marile oraşe Samarkand şi Buhara. Apoi. Djuci. dar cum acesta a murit înaintea tatâlui său. cele situate spre Europa. s-a realizat cel mai întins stat din întreaga istorie a umanităţii. În timp. După distrugerile provocate de campaniile militare. ci încep chiar conflicte 44 . simulau retragerea atrăgându-i astfel pe adversari în ambuscade. mongolii au putut profita şi de divergenţele existente în interiorul civilizaţiilor pe care le-au supus. În urma contactelor cu China. aceştia nu se mai concertează. De exemplu. În urma cuceririlor mongole. suliţe.armata lor alcătuită în mod prioritar din călăreţi înzestraţi cu arme care acţionau la distanţă (arcuri. Djagatai primea Asia Centrală. primea în stăpânire vechiul nucleu din Mongolia. stăpânind teritoriile chineze dobândite până în acel moment şi având misiunea de a continua expediţiile. moştenirea a revenit urmaşilor lui. ar fi trebuit să primească partea apuseană a cuceririlor. etc). în special la cele chineze şi musulmane. multe dintre ele superioare lor. mongolii deprinseseră şi utilizarea prafului de puşcă şi a maşinilor de asediu. iar suveranii Song din sud au colaborat cu mongolii pentru înlăturarea acestora. Tuli. arcane. cucerirea Chinei a fost facilitată de faptul că în nord se instalaseră barbarii djurceni. care se întindea de la Oceanul Pacific la ţărmurile nordice ale Mării Negre. care conduceau fiecare cite un ulus (teritoriu). favorabilă comerţului şi răspândirii unor achiziţii culturale (instituţii de origine chineză ajung inclusiv în spaţiul românesc). Imensitatea teritoriului cucerit făcea imposibilă conducerea unitară. inclusiv Afganistanul. Pentru guvernarea acestui conglomerat de popoare. Ogoday devenea mare han. mongolii s-au întors împotriva foştilor aliaţi pe care i-au învins la rândul lor. şi treptat acesta este împărţit între succesorii lui Gingis Han. aflate în stadii diferite de dezvoltare social-politică. În anumite cazuri. mongolii au făcut recurs la unele dintre instituţiile găsite în zonele cucerite. ceea ce le-a facilitat asedierea şi cucerirea oraşelor. Supunerea cnejilor ruşi a fost uşurată de incapacitatea lor de a aduna o armată. Cel mai vârstnic dintre fii lui Gingis-Han. şi exemplele ar putea continua. Cel mai tânăr fiu.

Afganistan. subordonează Hoarda de Aur. conduce Ilhanatul Persiei. îşi ia numele de Yuan şi rezistă până în 1368. Dinastia instaurată de el în China se conformează tradiţiei locale. După moartea lui Timur (1405.Geneza Islamului 45 . în India. pe seama sa se constituiau hanatele Crimeei. El cucereşte Persia. şi în acelaşi timp a mai dat un răgaz de o jumătate de secol Bizanţului. care nu făcea parte din familia lui Gingis-han. Ulusul lui Djuci. preia puterea în regiunea Ulusul lui Djagatai. Siberiei. ocupă Delhi. când este alungată de la putere în urma marilor răscoale ţărăneşti. pe când pornise o expediţie spre China) vasta lui stăpânire se dezmembrează în mai multe state. Pe la mijlocul secolului al XIV-lea lumea mongolă intrase în criză. cuprindea Mongolia şi China. cu preţul transformării ulusurilor în state de sine stătătoare.5. Timur Lenk. fratele acestuia.1. 2. pe de altă parte datorită efectelor marii ciume. supusşi unui proces de aculturaţie din partea populaţiilor pe care le cuceriseră. care vizase stăpânirea apusului. Astrahanului. La sfârşitul secolului al XIV-lea (după 1370).intermongole. Civilizaţia Islamului 2. păşunilor. dar şi după decăderea sa a mai rezistat vreme destul de îndelungată. Înfrângerea sultanului otoman Baiazid şi luarea sa în captivitate a permis întărirea poziţiei domnitorului Mircea cel Bătrân. nepot al întemeietorului imperiului. devenit arbitru al situaţiei interne din imperiul otoman. La mijlocul secolului al XV-lea. şi îşi extinde stăpânirea asupra celei mai mari părţi a lumii mongole. pe de o parte datorită sedentarizării mongolilor. a dat naştere Hoardei de Aur (în lumea rusească. Ulusul lui Kubilay. Situaţia s-a stabilizat oarecum în vremea celei de-a doua generaţii de urmaşi ai lui Gingis Han. precum Ferghana. Hoarda de Aur şi-a păstrat puterea militară şi politică până în secolul al XIV-lea. vămilor. care se destramă îm 1335. privitoare la controlul oamenilor. având centrul puterii în stepele de la nordul Mării Negre). Hulagu. până spre Obi.5. numit Mare Han dar nerecunoscut de toate căpeteniile mongole. Khorasan. un emir mongol turcizat. Kazanului. În Asia Centrală continua să existe ulusul lui Djagatai.

i-a apărut arhanghelul Gabriel care i-a poruncit să citească. Sprijinul primei sale soţii a fost esenţial la începutul activităţii sale profetice. la începutul secolului al VII-lea. pe când ea avea 40. Într-unul din aceste momente. chiar dacă. Nu există nici intermediari între Dumnezeu şi credincios. simplu muritor. Islamul a ajuns să venereze o serie de persoane cu merite speciale. Profetul (Rasul). divinitate unică. în timp. de-a lungul istoriei. Intră ca neguţător în servicul unei văduve bogate. una dintre marile religii universaliste ale lumii. Dar critica societăţii vremii l-a adus în conflict cu membrii bogaţi ai tribului 46 .Islamul. şi cu credinţa cărora recunosc că au o serie de puncte comune Mesajul lui Muhammad propovăduia un monoteism riguros. într-o grotă de lângă Mecca. însărcinat însă cu comunicarea adevăratei Revelaţii. datoria pe care o are comunitatea în a combate sărăcia. De altfel. Aceasta explică în parte de ce. atotputernică şi atotprezentă. de tipul sfinţilor mijlocitori. numit Allah în limba arabă. întrucât consideră imposibilă coborârea Dumnezeirii la starea umană. El vorbea despre egalitatea tuturor oamenilor în faţa lui Dumnezeu. precursor al lui Muhammad. la începuturile predicii lui Muhammad. mesajul său a atras numeroşi săraci din societatea din Mecca. în afara câtorva convertiţi din familia apropiată. dar avea şi o încărcătură socială importantă. Khadija. a fost întemeiat de Muhammad. dar îl consideră pe Iisus unul dintre marii profeţi din istorie. dar au înţeles-o doar parţial. şi obişnuia să se retragă din lume spre a medita. pe care îi consideră “popoare ale cărţii”. caracterul nedrept al sclaviei. tribul Quraish. Islamul nu acceptă Întruparea de tip creştin. întrucât deţin o revelaţie scrisă. creatorul lumii şi al oamenilor. Muhammad a început să predice la Mecca despre Dumnezeul Vechiului Testament. Muhammad are o situaţie destul de grea. când Muhammad avea în jur de 40 de ani. toleranţi faţă de creştini şi de evrei. Primul între aceşti aleşi este Muhammad. musulmanii au fost. Acestea au început să apară prin 610. dar şi „profetizeză”). din Mecca. în general. Muhammad s-a născut pe la 570 în familia Hasim. (Iqra înseamnă „citeşte”. ea fiind printre singurii care au crezut în primele sale revelaţii. fiind rămas de timpuriu orfan. cu care se şi căsătoreşte la 25 de ani. Deşi tribul din care făcea parte era cel mai bogat şi influent din oraş. pe care musulmanii cred că evreii şi creştinii au primit-o la rândul lor. căruia omul trebuie să i se supună necondiţionat (islam = supunere).

care încep persecutarea adepţilor acestuia. dintre care un număr important se refugiază la curtea suveranului creştin din Abisinia. în cele din urmă. transformă Islamul într-o putere redutabilă.Quraish. al cărui mesaj fusese răspândit de dinainte la Medina. Muhammad părăseşte în 622 Mecca. El încheie pacte de colaborare şi sprijin reciproc cu comunităţile nemusulmane din oraş. între care colaboratorul său apropiat Abu Bakr. care trebuie făcută de cinci ori pe zi. • Rugăciunea. Muhammad revine în oraşul său natal. Rostirea acestei mărturisiri în public este condiţia intrării credinciosului în comunitatea musulmană. care devine din acel moment punctul de orientare a rugăciunii musulmane (qibla) şi loc de pelerinaj (hadj) al credincioşilor. La Mecca. chiar cu preţul impunerii sale cu forţa). hegira. este primit în triumf şi devine conducătorul religios şi politico-militar al oraşului. Actul ritual al rugăciunii este punctat de plecăciuni adânci şi prosternări. Este precizat acum cultul pe care orice musulman trebuie să-l aducă lui Dumnezeu. 47 . şi în care esenţiali sunt „cei cinci stâlpi ai Islamului”. Islamul trebuie în cele din urmă să fie îmbrăţişat de întreaga umanitate. Muhammad. Cei din Mecca acceptă să se convertească. în care adepţii lui Muhammad atacă şi jefuiesc caravanele pe care se baza prosperitatea Meccăi. după purificări rituale. pe qurayshiţi să cedeze. Muhammad ceruse ca rugăciunea să fie îndreptată spre Ierusalim. de la Mecca la Medina (Oraşul Profetului. Ei se refugiază la Yathrib. Această fugă. Muhammad precizează doctrina. (Pe când se afla la Medina. care afirmă că nu există alt Dumnezeu în afara lui Allah şi că Muhammad este profetul lui. mai ales datorită vocaţiei misionare pe care i-o insuflă (fiind adevărata religie. • Mărturisirea de credinţă. la anumite ore. iar textul ei constă din versete sau surate (capitole) din Coran. cu faţa înspre Mecca. şi de asemenea este înfrântă armata superioară numeric trimisă de qurayshiţi împotriva Medinei. numele pe care îl primeşte Yatrib-ul) marchează începutul erei islamice. alese de credinciosul care trebuie să ştie pe dinafară Cartea sfântă. oraşul sfânt al evreilor şi al creştinilor). ceea ce-i îndeamnă. sub conducerea sa este organizată viaţa religioasă a convertiţilor. Urmează apoi un îndelungat război de uzură. împreună cu un grup de adepţi. oraş situat într-o oază la nord de Mecca.

Milostenia în favoarea sărmanilor (zakat), devenită apoi un adevărat impozit pe venit, în valoare de 2,5%, destinat ajutorării celor aflaţi în necesitate, răscumpărării robilor, întreţinerii ulemalelor, etc.

Postul Ramadanului presupune privarea de hrană şi băutură de la răsăritul la apusul soarelui, ca şi abţinerea de la relaţii sexuale, în luna a noua a calendarului lunar folosit de musulmani.

Pelerinajul (hadj), pe care fiecare musulman care îşi poate permite din punct de vedere financiar şi al stării de sănătate trebuie să-l facă o dată în viaţă la Mecca. Aici pelerinul trebuie să înconjoare moscheea de la Kaaba, unde se află piatra de origine meteoritică, simbol al unităţii lumii islamice, şi apoi aruncă o piatră în obeliscul ce simbolizează puterea diavolului, a Satanei.

2.5.2. Urmaşii lui Muhammad Profetul moare în 632, fără urmaş pe linie masculină, şi fără a fi precizat problema succesorului său. Comunitatea de credincioşi îl alege drept calif (urmaş) pe Abu Bakr, socru al lui Muhammad, care se număra printre primii convertiţi, şi care deja supraveghea, la rugămintea Profetului, rugăciunea comună. Lui îi urmează Umar, apoi Uthman, din importanta familie a Umayyazilor de la Mecca. În timpul acestuia din urmă are loc „îngheţarea Revelaţiei”, prin fixarea în scris într-o versiune unică şi oficială a celor spuse de Muhammad şi existente până atunci în diverse consemnări ale celor ce îl ascultaseră pe Profet. Ia astfel naştere Coranul, Cartea Sfântă a musulmanilor, cuvântul lui Dumnezeu. Uthman e asasinat în 656 de partizanii lui Ali, vărul şi ginerele Profetului, cea mai apropiată rudă a acestuia pe linie masculină. Ali nu se dezice de ucigaşi, deschizând astfel calea schismelor în Islam. După ce a fost ales calif, Ali a trebuit să facă faţă opoziţiei conduse de Muawyia, guvernator al Siriei în vremea lui Uthman. Pierzând arbitrajul organizat între el şi Muawyia, întrând în conflict cu kharidjiţii, un grup important al armatei sale, partizani ai purităţii doctrinare a islamului, Ali sfârşeşte prin a fi asasinat de

48

aceştia în 661. Calif este ales acum Muawyia, care stabileşte capitala la Damasc şi întemeiază dinastia Umayyadă, rămasă la putere până în 750. Aceste evenimente politico-militare au avut efect în planul doctrinar, întrucât apar primele schisme din istoria agitată a Islamului, în special cele dintre şiiţi şi sunniţi. Indiferent de doctrina pe care o împărtăşesc, musulmanii recunosc faptul că aparţin unei singure religii, ceea ce neagă celor din alte mişcări fiind absenţa credinţei corecte, a ortodoxiei.

2.5.3.Califatul arab Primele cuceriri Predicile Profetului Muhammad afirmaseră ideea unei unităţi arabe, dincolo de rivalităţile de clan sau regionale. Pentru a împiedica manifestarea tensiunilor în cadrul comunităţii credincioşilor, califii următori canalizează uriaşul potenţial războinic al triburilor arabe în exterior, prin intermediul djihadului. Marile puteri vecine, Imperiul Bizantin şi Imperiul Persan, istovite de luptele fără sfârşit în care îşi măcinaseră reciproc forţele, se prăbuşesc cu o uimitoare rapiditate. Până la mijlocul secolului al VII-lea, în doar două decenii ce au urmat morţii Profetului, arabii au reuşit să construiască un imperiu ce se întindea din bazinul sud-estic al Mediteranei până dincolo de marea Caspică şi de Golful Persic. Cuceririle continuă în est, încluzând întinse zone din Asia Centrală, Afganistanul, Nordul şi centrul Indiei, musulmanii ajungând încă din sec. VIII la graniţele Imperiului Chinez. În apus, în 711 arabii, conduşi de berberul Tarik, traversează Gibraltarul şi cuceresc Spania vizigotă. De aici, pornesc la cucerirea insulelor din Bazinul Occidental al Mediteranei, între care Sicilia. De asemenea, se continuă expansiunea spre Africa Neagră, de la sud de Sahara, şi pe coastele răsăritene ale acestui continent, până spre Madagascar. Cauzele succeselor arabe • djihadul, războiul sfânt, care însă oferea nomazilor căliţi în viaţa dură a deşertului şi ocazia de a jefui, sau de a găsi găsi altundeva condiţii mai propice vieţii. 49

luptătorii arabi erau bine antrenaţi datorită permanentor razii împotriva altor triburi, sau împotriva sedentarilor. Cavaleria uşoară arabe beneficia de superioritate tehnică în faţa unor adversari mai puţin mobili şi mai puţin motivaţi.

lipsa de rezistenţă a populaţiei locale din provinciile orientale ale Imperiului Bizantin, care, aflată în dezacord religios cu Constantinopolul, a preferat supunerea faţă de Islam. Pentru creştinii monofiziţi din aceste provincii, Islamul tolerant era o alternativă mult mai bună decât Bizanţul care încerca să le impună cu forţa ortodoxia.

toleranţa pe care arabii au arătat-o faţă de celelalte mari religii: creştinism, iudaism, zoroastrism, buddhism. Spre deosebire de populaţiile păgâne, pe care de obicei le sileau să se convertească la Islam, aceste “popoare ale cărţii” beneficiau de respectarea libertăţii de cult, în schimbul plăţii unor taxe.

Lupta pentru putere la începuturile califatului

Expansiunea Islamului încă din epoca primilor califi nu presupune o unitate desăvârşită în interiorul comunităţii. Imediat după moartea Profetului, dispute teologice, juridice şi politice au divizat credincioşii musulmani, printre conflictele cele mai importante numărându-se cele dintre şiiţi şi sunniţi. Gruparea sunnită câştigă în conflictul cu partizanii lui Ali, prin impunerea lui Muawyia drept calif, în 661. Acesta mută capitala la Damasc, marcând astfel îndepărtarea de oraşele sfinte ale începutului Islamului şi orientarea către modelul vechilor civilizaţii. Punând bazele califatului omeyad, (după numele clanului din care făcea parte), el a stabilit o solidă structură birocratică. Aceasta era inspirată de cadrele administrative bizantine şi persane, găsite în teritoriile cucerite şi păstrate de către arabi. Posturile importante în conducere erau ocupate de sirienii convertiţi la Islam, spre nemulţumirea arabilor dar şi a convertiţilor de alte neamuri, confruntaţi cu inegalitatea rezultată din considerarea lor ca musulmani de rangul doi. Revolta izbucneşte la mijlocul secolului al VIII-lea în Iran, sub conducerea unui descendent al familiei Profetului, Abu l’Abass.

50

Cucerirea puterii este întovărăşită de masacrarea tuturor omeyazilor, cu excepţia unuia singur, care, reuşind să se refugieze în Spania, pune acolo bazele emiratului de Cordoba.

Califatul abbasid

Califatul abbasid, întemeiat în 751, a fost un stat mai degrabă musulman decât arab. Toţi credincioşii erau consideraţi egali, iar califul trebuia să aibă ca principală funcţie apărarea credinţei. Mutarea capitalei la Bagdad, în apropiere de Ctesiphon, vechea capitală persană, arată că centrul de greutate al califatului se găseşte, începând cu mijlocul secolului VIII, în Iran. De altfel, modelul de organizare este acum cel persan, califatul devenind o monarhie orientală, centralizată şi birocratică. Dincolo de o strălucire culturală incontestabilă, statul îşi arată însă din ce în ce mai mult slăbiciunile. În inima sa, la Bagdad, autoritatea califului devenea, de la mijlocul secolului al X-lea, pur nominală, puterea reală fiind în mâinile vizirilor. Guvernatorii de provincii dobândiseră o autoritate crescândă, încă din secolul al IX-lea, pentru ca în veacul următor să constatăm crearea unor state independente pe cuprinsul califatului. Principiile organizării statale Statul musulman avea la bază preceptele Coranului, cartea sfântă care reglementează toate domeniile vieţii credincioşilor. Sistemul politic era în aceste condiţii unul teocratic, întrucât califul era în acelaşi timp şi lider temporal şi spiritual (emir al tuturor credincioşilor). Din punct de vedere al organizării administrativ-instituţionale, arabii au păstrat, în general, instituţiile din teritoriile cucerite, adaptându-le conform legilor coranice. Astfel, structurile politice şi administrative ale califatului au fost foarte influenţate de cele bizantine şi mai ales de cele persane. La rândul lor, instituţiile califatului abbasid au fost preluate, cel puţin parţial, de toate structurile politice apărute în lumea musulmană pe ruinele califatului sau la limitele sale. Astfel, statul era organizat ca o monarhie orientală, califul fiind văzut însă doar ca successor al Profetului, şi nu ca reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Puterea lui

51

absolută era în aceste condiţii justificată de calitatea lui de prim servitor al legii islamice, şaria. Pe de altă parte, această putere îi era limitată de legea musulmană, care teoretic îi era superioară, şi care era controlată de acei specialişti ai teologiei care erau ulema-lele. Adminstraţia centrală îl avea în fruntea ei pe vizir, un fel de prim ministru, înlocuitor al califului, dar ale cărui atribuţii variau destul de mult în funcţie de raportul de forţe din iteriorul califatului şi de personalitatea califului. În subordinea vizirului se aflau mai multe direcţii, care supervizau colectarea impozitului funciar (haraci), tezaurul, armata, justiţia. Legată de aceasta din urmă este instituţia judecătorilor, cadii, dintre care cel mai important era marele cadiu de la Bagdad. În ceea ce priveste armata, rolul ei devine din ce în ce mai important, mai ales în urma impunerii protecţiei diferiţilor « sultani » asupra califului. După dispariţia califatului sub loviturile mongolilor, armata, alcătuită de obicei din mercenari non-arabi, devine principalul factor de decizie în statele succesoare. Există de asemenea o administraţie provincială, reprezentată în provincii de guvernatorul militar, pe de o parte, şi de prefectul civil, pe de alta. Decăderea califatului arab Această decădere era încununată în 1055 prin cucerirea Bagdadului de către turcii selgiucizi, care se impun şi în faţa bizantinilor prin cucerirea Asiei Mici. Cruciadele aduc unele pierderi teritoriale Islamului, prin întemeierea, la sfârşitul secolului al XI-lea, a unor principate latine în Siria şi Palestina. Reacţia musulmană la războiul sfânt al creştinilor a fost reluarea djihadului, şi principatele latine sunt rând pe rând eliminate. Un rol important îl are Salah al-Dinn, Saladin după numele dat de creştini, care, ajuns în 1174 la conducerea Egiptului, smulge din mâinile cruciaţilor Oraşul Sfânt, Ierusalimul. Unitatea politică a Islamului nu mai putea fi însă restabilită. Califatul de Bagdad se prăbuşeşte sub loviturile mongolilor în 1258, iar membrii familiei califale scăpaţi din masacru se refugiază în Egipt. Aici se reconstituie un califat care supravieţuieşte până la 1517, data cuceririi Egiptului de către otomani. Sultanii preiau şi titlul de calif, care este ataşat începând din secolul al XVI-lea Constantinopolului.

2.5.4. Cultura islamică

52

religia a exercitat o influenţă decisivă asupra creaţiei culturale. literatura. numele islamic al acesteia este adab. Evul mediu este perioada în care cultura arabă îşi defineşte caracteristicile cele mai importante. dar acestea au fost întotdeauna. Ca şi în spaţiul european. în momentul în care au cucerit arii marcate deja de vechile civilizaţii greco-romană şi bizantină. pe care le-au transmis apoi în tot spaţiul stăpânit de ei. ca şi în Europa creştină. bazate pe tradiţii preislamice. analiza culturii arabo-islamice trebuie în permanenţă să ţină seama de raportul delicat între împrumut şi creaţie originală. sprijinindu-se pe structurile urbane bine implantate pretutindeni pe teritoriul califatului. Asia Centrală. indiană sau chineză. Artele. Astfel. cultura. pe vivacitatea religiei. între fondul autohton şi numeroasele influenţe şi interdependenţe. De altfel. Privind lucrurile dintr-o astfel de perspectivă. ceea ce ar putea semnifica acea sumă de cunoştinţe necesare omului civilizat pentru a se afirma în societate. care continuă să se definească. bazată pe de o parte pe tradiţiile arabe de dinainte de Muhammad. persană. erau clar distinse de ştiinţele musulmane. India. suspecte. ştiinţa puteau interesa un musulman doar în măsura în care erau un mijloc de apropiere de Dumnezeu. şi se află la apogeul dezvoltării sale. se poate spune că arabii. reprezentate de exegeza coranică. pe moştenirea autohtonă preislamică din zone extrem de fecunde precum Persia. la fel ca şi în cea creştină. înainte de a fi o sursă de delectare sau de înălţare spirituală. gramatica şi dreptul. sunt moştenitori ai vechilor tradiţii elenistice şi romane. sau “ştiinţe ale anticilor”. O altă problemă care trebuie amintită în momentul în care se trece la analiza culturii islamice este cea a raportului dintre creaţiile originale şi împrumuturi. prin confruntările de idei. culturii islamice nu i se poate nega originalitatea. ştiinţele profane.În perioada medievală. au preluat o serie de elemente. în practică au existat şi preocupări pentru domenii greu subsumabile teologiei. 53 . pe care a remodelat-o conform preceptelor şi ideilor ei esenţiale. şi în acelaşi timp cod moral şi comportamental. la fel ca bizantinii sau occidentalii. Pe de altă parte însă. De aceea. inspirate direct sau indirect de religia islamică şi de reflexia asupra Coranului. contribuind astfel la circulaţia ideilor şi achiziţiilor culturale. sau pe creaţiile noi. Desigur. în lumea arabo-islamică. este în primul rând un « paşaport social ». Este de netăgăduit că arabii.

se afirmă o spectaculoasă cultură islamică de expresie persană. datorită specificului revelaţiei transmise de Muhammad. în principal. ci pe conformarea la modelele universal recunoscute de către cei iniţiaţi. a stabilirii calendarului şi a orelor de rugăciune. pe originalitate. Literatura arabă s-a constituit. Bagdad. califii au fost protectori ai culturii şi învăţământului. elementele de bază ale educaţiei fiind oferite băieţilor prin şcolile de pe lângă moschei. Nu au fost preluate decât într-o mică măsură literatura sau istoriografia civilizaţiilor non-islamice. precum bibliotecile sau observatoarele astronomice. În marile oraşe. Kufa. mai ales celor persane. contribuind la înzestrarea unor instituţii specializate. numite madrasa. dispunând de sistem elaborat de clasificare a cărţilor şi de personal specializat. transformând-o într-un instrument de comunicare internaţională comparabil cu latina sau greaca. de asemenea. plasate mai ales în marile oraşe. iar pe de altă parte prin preluarea creatoare a elementelor culturale străine. de exemplu. după primele secole. accentul nu era pus pe inovaţie. într-un anumit sens. dar care datorează. destul de mult vechilor modele. subsumat teologiei. uşurau determinarea direcţiei rugăciunii (qibla).La fel ca în Bizanţ sau în Occidentul medieval. etc. ca la Basra. pe măsură ce aceasta se transformă într-un idiom artificial. facilitau înţelegerea revelaţiei divine şi a alcătuirii lumii. Astfel. cartea sfântă musulmană care a modelat limba arabă. în care araba este singura limbă de cultură. pe baza Coranului. ajutau la realizarea partajelor succesorale. În perioada medievală au continuat să se afirme cele patru şcoli 54 . universităţilor europene. care trebuie să organizeze întreaga viaţă a credinciosului. se constituie mult mai de timpuriu decât în Occident mari biblioteci publice. s-a trecut la o elaborare mai originală. întinsă până spre secolul al XIII-lea. În epoca de aur a culturii arabo-islamice. Pe de altă parte. accesibil doar câtorva iniţiaţi. Învăţământul în lumea islamică este. Dincolo de acest nivel elementar. Unul din domeniile specifice culturii arabo-islamice a fost cel juridic. există şi instituţii corespunzătoare. care au marcat primele secole ale Islamului. arabii au preluat de la celelalte civilizaţii acele cunoştinţe care aveau o valoare anume pentru musulmani: permiteau creşterea prestigiului Islamului. După epoca traducerilor din greacă sau persană. care constituie şi principalele centre de cultură. pe de o parte.

hanbalită. Pe de altă parte. Datorită interdicţiilor coranice. Baia musulmană. cei mai străluciţi poeţi de limbă arabă se afirmă nu în Orient. o are istoriografia. preluate prin filieră persană. precum poezia epică a beduinilor nomazi (qasâda). precum Ibn Hazm. Poezia a beneficiat şi de contactul cu vechile mari civilizaţii orientale. fie o adaptare a zigguratului mesopotamian. care a influenţat arta creştină a Siciliei secolului al XII-lea. frescele. La începutul perioadei noastre. O valoare deosebită. se constituie şi şcoli artistice regionale. la rândul lor. Palatele califale. dispărute din Europa medievală o dată cu decăderea oraşelor. Dacă tipul cronicii universale. autorul poemelor de dragoste din Colierul Porumbiţei. La baza acesteia a stat iniţial efortul de culegere a tradiţiilor despre ce a spus şi ce a făcut Profetul. este de fapt preluarea termelor romane. decoraţia a fost în general aniconică (excepţie notabilă face Persia care nu a renunţat niciodată la 55 . cea fatimidă din Egipt. sau cel al analelor nu atrag foarte mult atenţia. mozaicurile. hadith. au fost construite după modelul celor iraniene. hanafită. fixate în scris în secolul al XIV-lea. şafiită. arta islamică a preluat sculptura. preislamice. “Istoria berberilor” a lui Ibn Khaldun. fiind extrem de familiare cititorilor europeni datorită traducerilor care i-au făcut cunoscuţi. cunoscută cititorilor europeni în special datorită ciclului celor « O mie şi una de nopţi ». Primele moschei au preluat planul şi elementele structurale şi decorative ale bazilicilor creştine. ci în Spania. definitoriu pentru arhitectura islamică. iar minaretul. tributare influenţelor exterioare. hammam. precum cea ghaznevidă din Afganistan şi nordul Indiei. constituie probabil prima încercare de realizare a unei sociologii a istoriei. a reprezentat fie o transpunere a clopotniţei de la bisericile siriene. inspirat de modelul creştin. Literatura arabo-islamică este deosebit de bogată şi variată. cea andaluză din Spania. Saadi. dar şi creaţii noi. Arta arabă se supune aceluiaşi proces complex de receptare şi sinteză. cât cele persane. Hafiz. din secolul al XV-lea. Ca elemente decorative. Proza. este profund tributară modelelor orientale mai vechi. numele unor autori precum Omar Khayyam (Sec.teologico-juridice întemeiate în primele secole ale Islamului: malikită. XI). recunoscută şi azi. Cele mai cunoscute creaţii medievale sunt nu atât cele arabe. reprezentată la cel mai înalt nivel de Marea Moschee din Cordoba. cuprinzând genuri vechi. dar cu o elaborare care se întinde pe mai multe veacuri.

fie pe calea Spaniei musulmane fie prin comerţul care a urmat sau a fost contemporan cruciadelor. în celebrele sale miniaturi). Artele minore au fost. ar fi putut sta la baza arcului ogival. o imensă enciclopedie. nu poate fi negată. arabescul. sau la prelucrarea pieii (« de Cordoba »). lângă Buhara. după cucerirea provinciilor orientale. Pe de altă parte. deşi greu de decelat în proporţiile sale precise. într-o familie de şiiţi duodecimani). vegetal sau geometric a fost adus însă la un grad de perfecţiune rar întâlnit în alte zone. el s-a afirmat în medicină prin Canonul care avea să domine în Europa până prin secolul al XVII-lea.reprezentarea figurii umane. strălucit reprezentate de meşteşugarii arabi. o summa care trata probleme de metafizică. filosofia musulmană se afirmă cu o deosebită putere prin Avicenna ( Ibn Sina. stilizare a motivelor vegetale. A mai realizat comentarii la operele lui Aristotel. esenţial în dezvoltarea goticului european. pătrunse şi în Europa. Istoricii artei discută încă ipoteza potrivit căreia arcul în potcoavă. Bijuteriile. logică şi fizică. Personalitate enciclopedică. prelucrarea lemnului şi a fildeşului. dacă ar fi să ne gândim numai la armele fin cizelate şi împodobite (armele « de Toledo ». covoarele preţioase şi ţesăturile fine de bumbac. toate acestea au constituit obiecte de lux. Pornind de la o tradiţie deja venerabilă. Astfel. ceramica smălţuită. Filosofia s-a aflat în lumea islamică într-o situaţie oarecum asemănătoare celei pe care aceasta a avut-o în Europa: acceptată ca un mijloc de cunoaştere doar în măsura în care este subordonată credinţei. dacă nu şi mai târziu. de exemplu). moştenită de Europa şi preluată de arabi de la bizantini. în filosofia greacă. Influenţa artei musulmane asupra celei europene. adesea cu reflexe metalice. folosit la construcţii din Spania musulmană. prin intermediul traducătorilor şi comentatorilor musulmani. născut în 980. Europa Occidentală îl redescoperă în secolele XIIXIII pe Aristotel. Decorul zoomorf. cel care va sta la baza marii sinteze filosofice şi teologice medievale. lucrări filosofice originale. Cele două creaţii culturale au aceeaşi origine. Nu este mai puţin adevărat că toate aceste influenţe au fost topite într-o sinteză care nu a întârziat să se reflecte asupra teritoriilor vechilor culturi care serviseră de model. de asemenea. a fost preluat şi utilizat în toată Europa medievală. Trebuie menţionat rolul pe care l-a jucat Spania musulmană în această retransmitere a filosofiei aristotelice unui Occident care îl uitase pe Stagirit în favoarea platonismului şi a neoplatonismului. pierdută din păcate în 56 .

maestrul lui Thoma d’Aquino. În epocă a fost cunoscut şi apreciat tratatul său despre religii şi filosofii. reprezintă o sinteză a gândirii lui al-Arabi. căci Avicenna consideră existenţa ca rezultat al gândirii divine care se gândeşte pe sine. care au crezut că Averroes a formulat teoria „dublului adevăr” (existenţa unor adevăruri paralele şi separate. cosmologia sa fiind pur aristoteliciană. lipsită de compromisuri cu teologia. asupra iubirii lui Dumnezeu pentru făpturile sale. este considerat cel mai mare filosof musulman. Ibn Hazm (1013-1063). cel care a reuşit să afirme autonomia filosofiei în raport cu teologia. considerat capodoperă a misticii şi metafizicii musulmane. subliniind. Filosof. cât şi a celor creştini. al religiei şi al filosofiei). situată adesea la graniţa dintre teologie şi filosofie. care în ultimă instanţă punea în discuţie nemurirea sufletului. şi de asemenea. Averroes respinge unele idei ale lui Avicenna. a fost ilustrată cu o deosebită strălucire de Ibn al-Arabi (născut în 1165 la Murcia.cea mai mare parte cu ocazia cuceririi Ispahanului de către Mahmud din Ghazna. Mistica musulmană. superioritatea musulmanilor. care evidenţia elementele comune ale popoarelor care au o carte sfântă revelată. Materia este pentru el principiu de individuaţie. Ibn Bağğa. El insistă asupra experienţei ca singură cale de a cunoaşte starea mistică. emanând zece Inteligenţe care în cele din urmă creează lumea pământească. profund tributar lui Aristotel. justificându-i pertinenţa demersului. atât din partea teologilor musulmani. O astfel de teză. Colierul înţelepciunii. căreia trebuie să-i răspundă dragostea 57 . numit de latini Avempace. Colierul porumbiţei. face totuşi concesii teologiei. poet şi jurist. dar individualul e coruptibil. În secolul al XIII-lea. prin comentariile sale la Aristotel şi prin lucrările filosofice originale a avut o înrâurire deosebită asupra lui Averroes şi Albert cel Mare. unele teze ale lui Averroes au fost condamnate de biserica occidentală. Ideile sale au fost însă greşit înţelese de unii europeni. dar şi datorită neînţelegerii ideilor sale esenţiale. este cunoscut mai ales prin cartea sa de poeme. ca atare imortalitatea este doar impersonală. în condiţiile influenţei pe care marele gânditor arab o exercitase asupra unor filosofi latini. evident. mort în 1240 la Damasc). nu putea decât să suscite vii împotriviri. Ibn Roşd. care se inspiră din Banchetul lui Platon. deşi lipsit de un plan sistematic. Sistemul său filosofic. născut la Cordoba. Averroes pentru occidentalii europeni.

acestora pentru creatorul lor. Lucrările lui, admirate de sufişti şi de reprezentanţii diferitelor alte curente islamice, au contribuit la consolidarea tradiţiei esoterice musulmane. Ştiinţa În perioada medievală, ştiinţa arabă era mult superioară celei europene, pe care a influenţat-o profund, în multe domenii. Dezvoltată într-o primă instanţă pe baza moştenirii greco-romane şi a împrumuturilor orientale, persane şi indiene, ştiinţa araboislamică intrase într-o fază de mai mare originalitate şi creativitate în raport cu modelele sale. De asemenea, multe achiziţii culturale ale arabilor sau împrumutate de ei din alte arii sunt transmise în imensa întindere a califatului, şi dincolo de acesta, pătrund în alte zone, precum cea europeană sau chineză. Astfel, matematicile arabe pun un accent deosebit pe algebră şi trigonometrie. Algoritmii inventaţi de arabi pătrund, după anul 1000, şi în Europa. Tot arabii aduc în Europa cifrele care le poartă numele, dar care de fapt erau de origine indiană. Răspândirea cifrelor arabe, ca şi utilizarea cifrei zero au facilitat enorm operaţiile aritmetice şi diferitele calcule. Perfecţionări ale operaţiilor algebrice au fost aduse de Omar Khayyam, cunoscut europenilor mai mult ca poet, dar care a fost un eminent matematician şi astronom. Acesta s-a remarcat şi în dezvoltarea trigonometriei, alături de un alt geniu polivalent al secolului al XI-lea, care a fost al-Biruni. Astronomia a beneficiat de existenţa observatoarelor construite de califi în marile oraşe ale lumii arabe, ca şi de preluarea moştenirii greceşti, mai ales a lucrărilor lui Ptolemeu. Astronomii arabi au completat însă cataloagele stelare cunoscute din antichitate, printre cei mai influenţi în epocă numărându-se Nasir ad-Din at-Tusi sau Ulugh Beg. Cunoştinţele astronomice le-au permis savanţilor arabi să perfecţioneze şi calendarul, precum cel reformat de o echipă condusă de Omar Khayyam, care are o eroare de numai 2 zile la 10 000 de ani. Geografia a profitat de progresul cunoştinţelor astronomice, mai ales în ceea ce priveşte cartografia. În secolul al XI-lea, al-Biruni întocmea tabele cu latitudinea şi longitudinea celor mai importante localităţi din spaţiul arab, astfel că s-au putut realiza hărţi de o precizie mult superioară celor europene. A rămas celebru planiglobul realizat

58

de al-Idrisi pentru regele Siciliei. Geografia arabă îi datorează foarte mult lui Ibn Battuta, călător neobosit, care în secolul al XIV-lea a descris, în cea mai mare parte pe baza propriilor observaţii, Indonezia, China, Orientul Apropiat, Rusia de sud, Africa de nord. Fizica arabă s-a ilustrat mai ales prin cercetările de mecanică şi optică, cel din urmă domeniu beneficiind de cercetările lui Ibn al-Haytham, cunoscut europenilor ca Alhazen. Chimia s-a dezvoltat la început pe baza cercetărilor de alchimie, care urmărea să descifreze secretele transmutării metalelor obişnuite în aur. Chiar dacă nu au descoperit piatra filozofală, chimiştii arabi au pus la punct procedee noi de aliere sau călire a metalelor, reţete pentru vopsele şi lacuri, şi tehnici aferente de vopsire. De asemenea, arabii au avut o contribuţie majoră în punerea la punct a distilării, alambicul răspândinduse în Europa din spaţiul oriental. Medicina a fost ramura în care aportul arab a fost poate cel mai decisiv în Europa Occidentală. Deşi Coranul interzicea disecţia, în acelaşi fel ca şi biserica creştină, medicii arabi i-au depăşit pe cei europeni din acea vreme prin valoarea observaţiilor şi experimentelor realizate. Cel mai important medic al lumii arabe rămâne, fără discuţie, Avicenna, al cărui Canon , enciclopedie sistematică bazată pe tradiţiile greco-romane şi pe propriile sale observaţii şi cercetări, a reprezentat baza acestei ştiinţe în Europa până pe la 1650. Avicenna a fost printre primii medici care au recomandat ca în tratamentul bolii să se ţină seama de individualitatea pacientului, de starea sa psiho-somatică, de antecedente, de reacţiile la medicaţie şi la regimul alimentar prescris. Între descoperirile arabe importante, în afară de inocularea cu variolă, în scopul dobândirii imunităţii, se numără şi descoperirea circulaţiei pulmonare, de către Ibn an-Nafis. De asemenea, medicii arabi s-au remarcat în domeniul chirurgiei, precum Abu al-Quasim, din Cordoba, autorul primului tratat independent de chirurgie. Se poate considera că medicinei arabe îi aparţin şi operele savantului evreu Moise Maimonide, medic al sultanului Saladin, care a realizat un tratat popular despre regulile de tratament, extrem de modern în ton şi metodă. Mai ales din secolul al XIII-lea, datorită marilor catastrofe care au lovit Islamul, în special invaziile mongole, iar ulterior datorită afirmării musulmanilor prea puţin preocupaţi de inovaţie, se constată o anumită scleroză culturală a Islamului. Accentul este pus pe compilarea lucrărilor deja existente, pe imitarea formelor deja constituite, pe

59

respectarea scrupuloasă a unei religii interpretată din ce în ce mai mult într-o manieră juridică seacă. Porţile reflexiei personale, idjthad, fuseseră închise încă din vremea triumfului ortodoxiei sunnite, ceea ce condusese în timp, dacă nu la un declin cultural faţă de primele secole, cel puţin la o sărăcire. Din secolul al XV-lea, cultura islamică se închide definitiv în faţa invenţiilor, mulţumindu-se să fie repetitivă şi tradiţionalistă, ceea ce în parte explică avansul Occidentului, până atunci inferior cultural Islamului din multe puncte de vedere. 2.6. Imperiul otoman 2.6.1. Caracteristici generale Spre finele veacului XV, Imperiul Otoman se întindea în cea mai mare parte a Peninsulei Balcanice. După cucerirea Constantinopolului şi lichidarea ultimelor rămăşiţe ale Imperiului Bizantin, otomanii au ocupat şi transformat în paşalâc Serbia, Bosnia, Albania, Herţegovina, Muntenegru. Ocuparea celei mai mari părţi a Peninsulei Balcanice a deschis noi posibilităţi de expansiune ale Imperiului Otoman, fie spre centrul Europei, spre Italia sau Africa nord-sahariană, fie spre lumea răsăriteană a Asiei. 2.6.2.Evoluţii politice Întemeietorul real al Imperiului Otoman, Mahomed al II lea, a fost urmat de o suită de sultani cu realizări remarcabile, precum Baiazid al II lea (1481-1512), Selim I (1512-1520) şi Soliman Magnificul (1520-1566). Baiazid al II lea a continuat expansiunea în bazinul mediteranean, în care a repurtat mai multe victorii asupra flotei de război veneţiene. El a consolidat stapânirea otomană în părţile răsăritene ale Anatoliei şi a promovat o politică de centralizare. După mai mulţi istorici domnia sa a însemnat şi o perioadă de pace relativă ce a favorizat şi consolidarea în planul vieţii materiale, dar şi modernizarea armatei şi flotei, ceea ce avea să favorizeze politica de cuceriri a urmaşilor săi.

60

Primul dintre aceştia, Selim I şi-a îndreptat atenţia cu precădere spre spaţiul asiatic. În vremea sa, în cadrul Imperiului au fost încorporate ţinuturi deosebit de importante pentru destinul ulterior al Imperiului Otoman. În vremea sa au fost anexate Siria, Mesopotamia, Palestina şi Egiptul. Deosebit de important a fost faptul că Imperiul Otoman a devenit practic primordial în lumea musulmană, mai cu seamă după integrarea între posesiunile otomane a importantelor centre Mecca şi Medina. Astfel, sultanul de la Constantinopol a preluat instituţia califatului, succsorii săi adăugându-şi autorităţii lor de conducători ai Imperiului Otoman şi pe aceea de califi, respectiv de protectori şi îndrumători ai întregii lumi islamice. Un contemporan remarca despre el că a fost „sultanul care a ridicat flamurile islamului pe culmile gloriei”. În lunga listă de sultani incontestabil că în frunte se situează, alături de Mahomed Cuceritorul, Soliman (1520-1566), numit de cosângenii săi Legiuitorul, iar de europeni Magnificul. Realizările sale au fost deosebite, atât în plan extern, cât şi în cel al realităţilor externe. Practic, odată cu Soliman Magnificul, Imperiul Otoman înregistrează maxima sa extindere teritorială pe trei continente: Europa, Asia, Africa. Unul dintre obiectivele fixate de tânărul sultan, imediat după urcarea sa pe tron a fost spaţiul central european. Înaintaşii săi încercaseră în mai multe rânduri (de exemplu în 1456 când s-a remarcat ca apărător şi Iancu de Hunedoara) să cucerească Belgradul, această adevărată poartă de intrare în lumea catolică medievală. La sfârşitul lunii august 1521 Belgradul intra pentru mai multe veacuri sub stăpânire otomană, devenind bază de plecare pentru noi acţiuni ofensive. În aul 1526 bătălia de la Mohacs aducea practic sub control otoman bazinul central al Dunării, deja în anul 1529 Soliman, împreună cu armata sa ajungea sub porţile Vienei, unde nu reuşea însă să cucerească capitala habsburgilor. Soliman s-a amestecat în mod direct în disputele interne generate de înfrângerea regelui Ludovic la Mohacs, respectiv înfruntarea dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolia. Practic, atunci a dispărut, pentru multe veacuri, un stat maghiar de sine stătător. Părţile centrale ale regatului Sfântului Ştefan au fost încorporate în sistemul otoman în mod direct, devenind aşa numitul Paşalâc de la Buda. Voievodatul Transilvaniei s-a transformat într-un principat, cu regim de autonomie în cadrul Imperiului Otoman, asemenea celor două ţări româneşti extracarpatice, Moldova şi Ţara Românească, iar o mică parte a Ungariei de nord-vest, a Slovaciei şi a unor părţi din Croaţia au intrat sub

61

unde cavalerii ioaniţi au opus o rezistenţă înverşunată. În anul 1521 a început un război pentru cucerirea insulei Rodos. În 1551 s-a înfiinţat eialetul Tripolitania. vasele sale de război desfăşurând acţiuni împotriva portughezilor până în insula Sumatra. A fost o vreme în care cea mai mare parte a bazinului mediteranean s-a aflat sub controlul flotei otomane. asupra cetăţii Szigetvar. România. Iran. A existat chiar o tentativă de realizare a unei înţelegeri durabile cu Austria privind împărţirea stăpânirilor şi a sferelor de influenţă din Europa centrală. Turcia. Înregistrăm astfel practic apogeul. Soliman s-a preocupat în mod frecvent de realităţile europene din această zonă. unii reuşind să se strămute în insula Malta. Irak. Ulterior. în 1566. Soliman Magnificul a purtat operaţiuni şi în Orient. Soliman Magnificul a continuat bătăliile navale. Ucraina. fie numai părţi din statele moderne Ungaria. În 1533. Egipt. Crimeea.autoritatea habsburgilor ca părţi componente ale Imperiului austriac ce începea a se afirma în cadrul relaţiilor internaţionale. consolidându-şi stăpânirea şi în nordul Africii. Soliman lăsa ca moştenire. ba chiar a desfăşurat acţiuni navale pe întinderile Oceanului Indian. Iordania. iar în anul 1555 s-a creat beilerbeilicul Abisiniei. Alte direcţii de acţiune ale lui Soliman Magnificul au fost în bazinul mediteranean şi în Africa de Nord. fiind atacat şi Tunisul. Libia. sudul Rusiei. bătrânul sultan a murit la 7 iulie 1566 frontierele despărţitoare ale statului otoman. În mai multe rânduri. Siria. respectiv ale Imperiului habsburgilor rămânând în genere neschimbate până la marele asediu al Vienei din 1683. fie în totalitate. Israel. favorabil de altfel otomanilor. care a marcat începutul restrângerii teritoriale a statului sultanilor. Algeria a intrat în sfera suzeranităţii otomane. Iugoslavia. La moartea sa. considerată „punct culminant al divergenţelor permanente dintre Poartă şi dinastia habsburgică pentru supremaţie asupra Ungariei”. Algeria. fiind însă nevoiţi să se recunoască învinşi la începutul anului 1523. nu numai teritorial al statului otoman. Abisinia. 62 . După aceasta. Eşecul a făcut ca spre sfârşitul domniei sale Soliman Magnificul să organizeze aşa numita expediţie de la Szigetvar din anul 1566. de exemplu împotriva Persiei. În timpul asaltului general. Bulgaria. Albania. Grecia. Tunisia. Liban. În cadrul politicii europene a lui Soliman Magnificul se înscrie şi expediţia din anul 1538 din Moldova lui Petru Rareş.

cum era denumit în epocă monarhul mahomedan de la Constantinopol. Prin această alianţă se instituia o nouă etapă în evoluţia diplomaţiei europene. respectiv în înfruntarea pentru supremaţie dintre Carol Quintul. Este adevărat că. fiscalitatea. împărat romanogerman şi rege al Spaniei şi Francisc I. nedebutând atunci o retragere otomană atât de dorită şi declamată de creştini. în anul 1571. a fost anexat Ciprul. justiţia. administraţia centrală şi locală şi. continuând şi completând pe predecesorii săi şi în acest domeniu. o coaliţie europeană în frunte cu spaniolii. Mai departe capitolul despre relaţiile internaţionale în secolele XVI-XVII 63 . reglementarea raporturilor socio-economice dintre stat. producători direcţi. cu expediţii ce au ajuns până în Islanda şi pe coastele apusene ale Africii. obţineau o victorie de răsunet asupra flotei turceşti la Lepanto. ceea ce a consolidat stăpânirea maritimă (thalassocraţia Imperiului otoman) în o bună parte a bazinului mediteranean. În paralel. A urmat aşadar o stagnare şi apoi un declin din ce în ce mai accentuat care în epoca modernă avea să se transforme într-o prăbuşire. Mai mult chiar. datorită marelui potenţial în toate planurile dobândit în perioada ajungerii la apogeu sub Soliman Magnificul. trecându-se la politica raţiunii de stat şi apoi la politica echilibrului european.1 Soliman Magnificul a desfăşurat o amplă acţiune legislativă. Atunci a început sistemul unei alianţe comune a „preacreştinului rege” al Franţei şi „marele turc”. dar care practic a rămas o victorie izolată. la 7 octombrie 1571. La puţin timp după moartea lui Soliman Magnificul. Semnificativ este faptul că în 1568 a fost elaborat planul construcţiei unui canal în zona Suezului care 1 V. regele Franţei. au desfăşurat o serie de operaţiuni ofensive şi în Orient. otomanii au acţionat în continuare ofensiv şi cu succes astfel că în anii următori (1574-1576) au stabilit un control în zona Tunisiei şi parţial a Marocului. precum armata. devenite şi baze ale corsarilor musulmani ce au pătruns în Oceanul Atlantic. precum şi posesorii de feude sau alte categorii de proprietari. Reglementările sale au cuprins domenii din cele mai variate. O vreme însă. nu în ultimul rând.Deosebit a fost rolul lui Soliman Magnificul în relaţiile internaţionale ale vremii sale. la mijlocul veacului XVI încep a se face simţite şi primele semne ale stagnării şi declinului Imperiului Otoman. a continuat politica în forţă în diferite zone. în acelaşi an. Spre sfârşitul sultanatului lui Soliman Magnificul. acţiune militară de mare răsunet în Europa.

s-a purtat un lung război cu Persia. ce a durat până spre 1680 între Imperiul otoman şi Imperiul habsburgic. Statul otoman de-a lungul existenţei sale în epoca de apogeu a fost dominat de instituţia sultanatului. soldată cu un dezastru. După 1652 conducerea efectivă a statului otoman a fost preluată de către una dintre cele mai reprezentative şi mai eficiente familii de mari viziri: Köprülu care au încercat o politică de redresare generală a imperiului. cu alternare de victorii şi înfrângeri şi de-o parte şi de alta. într-o anumită măsură statul otoman s-a implicat în războiul de 30 de ani. Pacea încheiată în anul 1606 a consfinţit în fapt un raport de egalitate de forţe. între anii 1638-1639. inclusiv de reluare a politicii expansioniste în inima Europei ce a culminat cu cucerirea Cameniţei poloneze în anul 1672 şi mai cu seamă cu asedierea Vienei în anul 1683. pe direcţia subcontinentului indian. problemă de relaţii internaţionale ce a fost prezentă în istorie până la începutul secolului XX. despotică. începându-se chiar în anul 1569 realizarea unui canal între Don şi Volga. În jurul anului 1600 Imperiul otoman a purtat o serie de războaie atât în Orient cât şi în Occident.să permită trecerea flotei otomane din Mediterană spre sud. în vremea împăratului Rudolf al II lea se remarcă în mod deosebit acţiunea antiotomană a lui Mihai Viteazul. respectiv rezistenţa românilor atunci a îndepărtat definitiv pericolul atât de consistent în secolul al XVI-lea al transformării Ţărilor române în paşalâcuri. Subliniem aici faptul că acţiunea lui Mihai Viteazul. împotriva Imperiului otoman. cu anumite intermitenţe. Organizarea şi evoluţia internă a statului otoman în perioada sa de apogeu întinsă de la urcarea pe tron a lui Mahomed al II lea la sfârşitul lui Soliman Magnificul a fost complexă în general şi mai cu seamă în Balcani. 64 . situaţia acolo rămând în continuare instabilă. întărindu-şi controlul asupra Moldovei şi chiar asupra Transilvaniei. când a debutat de altfel şi „chestiunea orientală”. Taberei austriece i s-au adăugat o serie de forţe creştine între care. cel aflat în fruntea imperiului având o putere absolută. De asemenea. au avut loc o serie de acţiuni în zona fluviului Volga. devenit vreme de câţiva ani. În parţile centrale ale Europei. a continuat înfruntarea având drept moment culminant războiul turcoaustriac dintre anii 1593-1606. Ulterior. la hotarele dintre Imperiul sultanilor şi cel al habsburgilor. adevărat campion al „Ligii Sfinte” (patronată de austrieci). Astfel.

dar şi visteria. El controla de asemenea şi pe cei care se ocupau cu actele de justiţie controlate însă îndeaproape de către reprezentanţii clerului musulman în frunte cu marele muftiu ale cărui sentinţe erau decisive practic în toate domeniile. Existau şi unele forţe neregulate care destulă vreme au avut un rol deosebit nu o dată de avangardă. timaruri şi ziameturi. în aceasta din urmă un loc de frunte îl ocupau ienicerii apăruţi ca rezultat al tributului de sânge (devşirbe) încă din secolul al XIV lea. se ocupa în mod direct cu problemele legate de actele legislative fiind într-un anume fel un mare cancelar al statului. anarhie etc. Exista şi o oaste furnizată de diversele provincii în care rol de seamă aveau deţinătorii de proprietăţi condiţionate. marele nişangiu. Existau şi o serie de demnităţi legate de armată în condiţiile în care aceasta era un element de bază într-un stat ce a avut multă vreme un caracter eminamente militar.6. Sub Soliman Magnificul numărul lor a ajuns la 50000. bucurându-se de o serie de privilegii.2. cea aparţinând în mod direct sultanului.2. pentru a ajunge apoi.. în condiţiile eredităţii statutului să se implice tot mai puţin în participarea nemijlocită la războaiele ce le aduseseră altădată atâta faimă. Organismul militar otoman cuprindea atât marina. precum akângii. deci finanţele. Evoluţii instituţionale La începutul secolului XVI sultanul a devenit şi urmaş al califilor. ce alcătuiau trupe de cavalerie sau azapii. El guverna împreună cu divanul imperial ce grupa sfetnici în frunte cu vizirii şi conducătorii unor instituţii de bază ce aveau în atribuţie nu numai comanda supremă a armatei terestre şi a flotei. cât mai cu seama armata de uscat. pentru uzufructul cărora trebuia să presteze serviciul militar. cărora ulterior li s-au adăugat şi martolozii între 65 . administraţia provinciilor imperiale etc. Imediat după acesta urma deftertarul. Un dregător special. adevărat ministru de finanţe care administra cele două mari visterii ale statului. respectiv palatului său şi cea a împărăţiei. justiţia. deci şef al comunităţilor musulmane de pretutindeni. atât din interiorul cât şi din afara graniţelor imperiului. Un rol de prim rang îl avea marele vizir care o vreme s-a constituit în fapt în a doua instituţie din stat. După Soliman Magnificul această oaste de elită a intrat într-o criză tot mai pronunţată devenind un factor de indisciplină. Era o oaste permanentă.

în statul otoman avem de-a face în principal cu posesori care se bucurau de uzufruct.000 denumirea de has. fără a putea însă să înstrăineze bunurile imobile. cea mai mare parte a proprietăţilor funciare aparţinea statului (la mijlocul secolului XVI de exemplu ponderea acesteia era de peste 80%).6. revocabili şi viageri. Imperiul era împărţit administrativ în provincii numite „eyalet” şi „vilayet”. aşa numita turmă „reaia”. de exemplu de a lungul importantelor căi de comunicaţii. ei şi urmaşii lor. Timarul era un domeniu care aducea venituri de până la 20. care era un domeniu condiţionat. în lumea otomană exista timarul. Practic. precum şi altele ale aşezămintelor de tip religios. populat cu producători aserviţi. purtau denumirea de ziamet. Structuri sociale Această organizare era legată şi de structura specifică societăţii din statul otoman. scutită de obligaţii fiscale. cea a contribuabililor. de exemplu creştinii. Posesorul unui timar denumit spahiu era obligat să participe la oaste. 2. precum şi marea masă a populaţiei. iar cele de peste 100.3. Acestea erau structuri administrative mai mici încadrate destulă vreme în altele mai mari denumite „sangeakuri”. respectiv paşa). După modelul oriental. folosiţi de turci atât pentru apărarea graniţelor cât şi pentru asigurarea ordinei în interior.000 acce. Nu poate fi ignorat nici faptul că aveau statute şi deci drepturi şi obligaţii cu totul diferite.000 acce. Ele au existat mai întâi în Asia apoi şi în Europa. Asemenea pronoiei bizantine şi într-o anumită măsură feudului occidental. Posesorul unui timar era un spahiu care avea beneficii de pe urma unor ţărani dependenţi care rămâneau pe mai departe sub jurisdicţia statului. în cavalerie. Acolo exista în fapt o clasă privilegiată. după numele celui care conducerea militar şi civil zona. înarmat pe cheltuiala lui şi în funcţie de avere cu un număr de luptători. iar altele mai mari.care erau şi o serie de voluntari creştini inclusiv vlahi balcanici. 66 . cei care aparţineau religiei islamice şi cei ce nu renunţaseră la credinţa lor strămoşească. Au existat şi unele proprietăţi personale. Mai multe sangeakuri erau unite într-o provincie numită „beiler beilâc” (pentru care a devenit cunoscută în mod frecvent şi denumirea de paşalâc. cu venituri de până la 100.

în caz de nevoie. căruia trebuia chiar. într-un context internaţional favorabil unui asemenea statut. În sfârşit. peşcheşuri etc. reglementări şi credinţe creştine se asigura autoguvernare şi autoadministrare formal. Prin acestea se garanta între altele păstrarea domniei de rit creştin. de regulă mereu crescânde obligaţii în natură şi în bani: haraci. fără nici un amestec otoman. pe baza vechilor instituţii. să-i furnizeze chiar şi forţe militare. Statutul Ţărilor Române în relaţie cu Imperiul Otoman În acest context se înscrie şi relaţia specială pe care Ţările Române au avut-o cu statul otoman. 2. mai mult chiar. la jumătatea secolului al XVI-lea Ţările Române şi-au pierdut calitatea de subiecţi de dept internaţional. situaţie caracteristică în mare măsură. Domnul trebuia să ducă o politică externă concertată cu cea a Porţii.6. nu lipsită însă şi de abuzuri. Astfel.Sub autoritatea sultanilor s-au aflat în fapt atât teritorii integrate în mod direct şi absolut în sistemul militar feudal otoman în Casa Islamului. deci ca ţări tributare. cât şi altele aflate în stare de dependenţă. Aceste ţări s-au bucurat de un statut special. statul otoman se obliga să apere şi să protejeze ţara de orice agresiune externă şi să-i garanteze integritatea teritorială. Maxim) statutul a fost fixat în mod expres în anumite acte numite de europeni „capitulaţii”. După cum s-a sintetizat (în principal de prof.3. de exemplu. precum şi prin „firmane” şi porunci ale sultanilor. până la începutul epocii moderne. multă vreme fiind ereditar sau ales şi confirmat de către padişah (sultan). În schimb. M. Ţările Române erau obligate la achitarea unor însemnate. În acest din urmă caz. domnitorul provenind din ţară. se stabilea un regim preferenţial în ceea ce priveşte schimburile comerciale. Desigur că. nu rare au fost cazurile în care statutul politico-legal al Ţărilor Române faţă de Poartă a fost încălcat. ceea ce au dus cu timpul la un control economic tot mai apăsător. în spaţiul european s-au aflat unele organisme statale ce şi-au păstrat vechile lor structuri de stat în schimbul plăţii unui tribut sau executării unor obligaţii diverse faţă de Poartă. cel de „ahd” ce a fost rezultatul unui echilibru la care s-a ajuns între forţa expansionistă a Imperiului otoman şi capacitatea de rezistenţă a Ţărilor Române. Apoi. În schimb. instaurându-se efectiv dominaţia otomană cu regim specific. a fost cazul Republicii Raguza (Dubrovnik). atât în 67 .

Masudi. savane.7. precum Chilia şi Cetatea Albă. Giurgiu.1. Abul Feda. o serie de rămăşiţe ale culturii materiale s-au distrus. tot mai sistematic şi mai masiv. Oradea. de la antropogeneză până la o viaţă statală independentă.plan economic cât şi în plan politic. Cunoaşterea istoriei Africii negre pentru perioade mai vechi prezintă încă o serie de dificultăţi extrem de mari pentru o cercetare istorică obiectivă. la fel ca şi pe alte continente. cunoscute astăzi cu termenii de paşalâc sau de raia (nefolosiţi în epocă) s-au aflat în mod direct sub administraţie otomană.7. Dobrogea. păduri şi jungle 68 . altele abia în ultima vreme au început a fi cercetate de către arheologi. Nu se cunoaşte azi. lucrările de specialitate sunt încă puţine. mai ales în ceea ce priveşte epoca anterioară colonialismului. Sursele scrise sunt puţine.). ceea ce este foarte puţin avându-se în vedere teritoriul extrem de vast. apoi şi Tighina. 2. Ibn Batutta etc. în ceea ce priveşte istoria medievală a Africii. Africa neagră 2. Orşova. 2. Banatul şi Crişana. Surse scrise africane propriu-zise sunt extrem de puţine. de variat din punct de vedere geografic (întinderi deşertice.2. Turnu. societatea omenească a evoluat din cele mai vechi timpuri. fragmentar) a circa 60 de grupări umane. Nu trebuie ignorat nici faptul că o vreme o serie de teritorii româneşti. incomplete şi aparţin mai ales călătorilor şi învăţaţilor arabi (Ibn Khaldun. antropologi etc. ajungând în lumea contemporană în plină schimbare şi înnoire. Datorită climatului. decât evoluţia (în multe cazuri parţială. dar şi cu o serie de trăsături proprii. unele nedescrifrate până azi. de valoare inegală şi scrise în general de pe poziţii extraafricane. precum şi unor călători europeni aflaţi acolo începând cu secolul al XV lea. Procesul de antropogeneză şi evoluţia primelor comunităţi umane Dificultăţile întâmpinate în procesul de descrifrare al desfăşurării vieţii medievale africane sunt extrem de mari. multilaterală şi sistematică. până la Capul Bunei Speranţe.7. Caracteristici generale La sud de deşertul Saharei..

fiecare cu trăsături. mai ales pe valea Nilului. pornind de la epoca pietrei şi trecând prin stadii succesive până în vremurile moderne. condiţiile geografice ale acestuia au favorizat mişcări neîncetate. lumea mediteraneană şi Africa neagră având doar contacte sporadice. Permanent s-a petrecut un proces de formare şi de dispariţie a unor triburi.Hr. Descoperirile arheologice au făcut ca majoritatea oamenilor de ştiinţă. Pe teritoriul african. se exploatau şi prelucrau metale. în special fierul. au apărut. În mileniile IV-II î. Întinderea mare a continentului. în medii geografice diferite. s-a accentuat de la valea Nilului la coasta atlantică. uniuni tribale şi chiar formaţiuni de tip statal. Africa neagră şi-a avut perioadele sale de măreţie şi declin. Oricum. perioadă în care s-au constatat şi unele forme de neolitic şi chiar eneolitic. nu o dată cu trăsături asemănătoare celor ce se petreceau în spaţiul european sau asiatic. faze istorice. ceea ce a determinat şi o amplă migrare a unor populaţii spre sud. când acolo au fost implantate şi de către cuceritorii europeni unele forme de natură capitalistă. unde se practica şi chiar se perfecţiona agricultura. Cert este faptul că evoluţia comunităţilor umane sud-sahariene a fost multă vreme variată ca ritm. legătura cu populaţia din Africa de nord a fost tot mai slabă. transformarea Saharei într-un întins deşert.) locuit de circa 100 de populaţii diferite ca înfăţişare. fără a se cunoaşte şi a se influenţa decât într-o slabă măsură. limbă. Ulterior..Hr. timp de multe secole. se poate contura în general un tablou al evoluţiei unei societăţi omeneşti la sud de Sahara. 69 . au înflorit şi au dispărut state. grad de cultură şi nivel de dezvoltare a vieţii lor materiale. Multe dispute stârnesc încă în lumea savanţilor problemele legate de apariţia tipului negroid. ca stadiu de dezvoltare. să afirme că Africa a fost indubitabil leagăn al omenirii. astfel că este greu a se prezenta sistematic o istorie pe regiuni geografice şi pe perioade cronologice distincte.tropicale. existente uneori pe o arie întinsă. În multe locuri au existat şi forme chiar îndelungate de sedentarism. O anume realitate geografică a avut şi ea un rol important. structuri proprii. obiceiuri şi tradiţii distincte. realitate considerată ca aparţinând lui homo sapiens recens şi datată în mileniul VII î. masive muntoase etc. ulterior s-au manifestat forme de cultură şi existenţă corespunzătoare şi realităţilor altor continente. spirituale şi în puţine cazuri politico-statale. sud-est şi sud-vest. identificând urme ale prezenţei omului în mijlocul Africii în urmă cu circa 2 mil de ani.

în spaţiul Africii negre. La sud de prima cataractă a Nilului. Locul statului Meroe la începuturile evului mediu a fost luat treptat de statul Axum (Etiopia). Se pare că se practica agricultură bazată pe irigaţii. respectiv regiunea lacului Ciad (civilizaţia meroitică este încă insuficient cunoscută. cu menţionări chiar şi în Biblie. kush şi meroe. ulterior biserica etiopiană a devenit monofizită. la sud de Tropice.3. Fiind îndepărtaţi de la Marea Roşie. au apărut în antichitate civilizaţiile nubiene. între altele şi datorită faptului că scrierea hieroglifică meroitică. sistem care a fost descoperit şi în alte regiuni ale Africii centrale. Pe teritoriul Etiopiei creştinismul s-a menţinut în tot timpul evului mediu cu toate presiunile islamice dinspre nord şi păgâne dinspre sud. Mozambic. sunt prea puţin cunoscute. în secolul al III lea e.n. Creştinismul a fost introdus în Etiopia încă din secolul al IV lea. Axumul a avut importante relaţii comerciale. mijlocind şi contactele acestuia cu Orientul. Regatul Axumit.7.. 70 . între cele două oceane ce mărgineau continentul. a devenit limbă de cult. guez (coptă). Zimbabwe. Astfel. avea legături de la Marea Roşie până în Africa centrală. Evoluţii politico-instituţionale Există opinii că în era precolonială. capitală a unui stat însemnat. Multe dintre realităţile acestui stat faimos spre sfârşitul antichităţii. ar fi existat nu mai puţin de 37 de vechi regate africane. mai mult de jumătate dintre ele situându-se în apropiere de zona sahariană. oraşul Meroe. deşi descifrată nu poate fi înţeleasă lingvistic). 2. al cărui conducător avea denumirea de negus (împărat) a reuşit să facă faţă expansiunii arabe în secolele VIII-IX. În secolele V-VI statul Axum făcea în Egipt importante schimburi comerciale cu Imperiul bizantin. dar el a fost caracteristic mai ales epocii pre-medievale şi medievale. iar limba populaţiei. fără a se putea face precizări sigure (diverşi cercetători consideră că în secolul al XVII lea în Africa trăiau între 50-100 de milioane locuitori). aşa cum informează Kosmas Indicopleustes în a sa Topografie creştină.Probabil că procesul a început în timpuri mai vechi. în terase amenajate la poalele munţilor şi pe geamuri. când populaţia era relativ numeroasă. aflându-se la întretăierea unor drumuri comerciale într-o zonă de contact intercontinental. la fel ca şi în spaţiul egiptean învecinat spre nord. în Kenia.

dar şi populaţii sedentare. Acolo trăiau populaţii nomade. pentru că niciodată Sahara nu a constituit un obstacol de netrecut pentru schimburile comerciale. a portughezilor dinspre Oceanul Indian şi a triburilor nomade dinspre sud. În Europa. fără a se suprapune. plină de aur. în special iezuiţi. răspândită în întreaga ţară. mai cu seamă în natură. judiciare şi militare. Etiopia a început să fie cunoscută ca o ţară bogată. Nu au apărut forme de imunitate. fiind astfel una dintre puţinele formaţiuni statale africane. Proprietarul suprem al pământului era negusul care distribuia adeseori loturi în proprietate condiţionată. ce se considera urmaşă a reginei din Saaba. Cu ocazia cruciadelor târzii s-a preconizat intrarea în contact cu această lume creştină din răsăritul Africii. precum şi cu negoţul. ca şi pe malurile Oceanului Atlantic. A existat vremelnic şi o fărămiţare a statului. precum în spaţiul european. în diferite epoci ale evului mediu au apărut şi au dispărut o serie de formaţiuni statale. ca de exemplu dinastia Zagwe. ca şi raporturile sociale seamănă. S-au succedat mai multe dinastii. Evoluţia istoriei politice a Etiopiei în evul mediu a fost deosebit de complexă şi în general puţin cunoscută. fie obştilor săteşti. de la răsărit de lacul Ciad. statul păstrând în mâinile sale atribuţiile administrative şi fiscale. Pe drumurile de caravane care din centrul 71 . încă din secolul al XIII lea. În cursul secolelor XV-XVII în Etiopia a dominat anarhia internă.negustorii din Axum şi-au orientat comerţul mai ales spre regiunile sudice şi sud-vestice. cunoscând chiar unele perioade de consolidare şi unificare. până în bazinele fluviilor Niger şi Senegal. Pe un teritoriu vast. Etiopia a reuşit să-şi menţină independenţa. Structura proprietăţii. în fruntea căreia se afla legendarul preot Ioan. savana a uşurat viaţa oamenilor. cu realităţi din mediul asiatic. au activat acolo. nefiind de natură feudală. dar şi cu bani proveniţi din ţările Maghrebului sau din Egipt. cu o istorie multiseculară de sine stătătoare. În regiunea dintre nisipurile Saharei şi pădurile dese ale bazinului Congolez. ce se ocupau cu agricultura şi creşterea animalelor. fie unor fruntaşi ce primeau în uzufruct condiţionat pământuri împreună cu ţărani ce aveau obligaţia atât faţă de stat cât şi faţă de beneficiarii donaţiilor condiţionate. Începând cu secolul XV mai întâi călători portughezi şi apoi misionari catolici. devenită legendară pentru bogăţiile ce i se atribuiau. complicată şi de intervenţia turcilor otomani veniţi din Egipt. Exista şi o sclavie de caracter patriarhal.

Un rol însemnat în viaţa economică îl aveau prelucrarea metalelor şi mai ales negoţul. Tombuktu. Adeseori aceste taxe vamale erau de 100%. Despre viaţa internă din Ghana s-au păstrat ştiri de la călători şi învăţaţi arabi. La sfârşitul secolului XI statul Ghana a fost cucerit. ce constituiau principala sursă de bogăţii a conducătorilor ghanezi. Almoravizii. capitala fiind oraşul Kumbi-Saleh. Istoria acestui stat e mai bine cunoscută după secolul VII. dar şi pe viaţă orăşenească şi negoţ. Mahmud Kati. Statul se întindea la nord şi nord-vest de fluviul Niger. De-a lungul a circa 1000 de ani. Dinspre nord se aducea sare şi cupru. Statul s-a extins considerabil. Ibn Kaldun şi alţii. au căutat să impună cu forţa forma malechită a islamismului şi să controleze nu numai minele de sare din nord ci şi cele de aur din sud.Africii se îndreptau spre Sahara sau spre Oceanul Indian. Songhai. obiecte de podoabă şi arme. ca El Bakr. Gao. apărut în secolul IV şi ca urmare a contactului populaţiei negre cu lumea sahariană. unele triburi reuşind să-şi creeze mici formaţiuni statale proprii. Cea mai mare înflorire economică şi spirituală se constată în secolul X. primul dintre acestea a fost statul Ghana. mătăsuri şi ţesături. Cronologic. între secolele V-XVI. Regii ghanezi au luat în proprietatea lor minele de aur lăsând lucrătorilor doar pulberea de aur. La sfârşitul secolului XI statul Ghana s-a destrămat în urma atacurilor externe. au apărut o serie de centre importante: Walata. aurul avea aceeaşi valoare ca şi sarea. În ţara Wangara. S-au păstrat ştiri puţine şi contradictorii despre formele de 72 . în cea mai mare parte. Ocupaţiile principale ale populaţiei erau agricultura şi creşterea vitelor. înglobând teritorii de la fluviile Senegal şi Niger până în Sudan şi sahel. la sud de Sahara au existat câteva mari state. au impus impozite permanente în bani sau produse. Din operaţiunile comerciale se realizau însemnate sume de bani. pe râul Nioro. veniţi din nord. Mabruc şi altele. apărute şi evoluate în savană sau de-a lungul marilor fluvii. când a intrat în contact permanent şi tumultos cu lumea musulmană arabă. Mali. de Almoravizi. aur şi adeseori robi. iar mai la sud Ioruba. au stabilit taxe vamale asupra transporturilor de mărfuri în întregul lor stat. ce le-a furnizat şi primii conducători ce au fost berberi de religie creştină. Kano. în jurul cărora au apărut şi formaţiuni politice: Ghana. supunând numeroase triburi berbere din Sahara. la sud. Benin şi altele. Suprafaţa sa era de peste un milion kmp. În anul 790 vechea dinastie berberă a fost înlocuită cu dinastia negroidă Cisse Tunkara. Kamen. dinspre sud. care s-a menţinut până în secolul XI. bazate pe agricultură şi creşterea vitelor.

dar şi în surse arabe.000 locuitori). cu instituţii de cultură şi moschei. 30. existând aşadar. Expansiunea teritorială a fost continuată şi de unii dintre urmaşii săi. impozitele percepute de la populaţie. Forţa militară a statului era însemnată. astfel încât pare a fi îndreptăţită presupunerea existenţei unor contacte medievale între lumea africană şi America precolumbiană. Baza puterii o constituia monopolul exploatărilor miniere. Acolo. fiind aduşi cai din lumea arabă. în Ioruba.000 războinici din care peste 40. între care Abu Bakar II (1303-1312). se cultiva porumbul. veniturile dobândite din activitatea comercială. Regele a trimis două expediţii. spre vestul Oceanului Atlantic în vederea descoperirii de noi pământuri. considerat de esenţă divină. că armata ghaneză era de 200. populaţia ce multă vreme s-a ocupat cu vânatul şi agricultura pe pământurile obşteşti. în secolul XI. În vremea acestuia. cuprinzând şi o parte a litoralului atlantic. în fruntea statului nou apărut. care avea puteri nelimitate. începând cu secolul al XI lea. destule asemănări cu modele asiatice. decorate după modelele artei islamice. era ajutat de funcţionari (chinchiţi) şi de fruntaşii triburilor. Sundjata a înfiinţat o armată bine organizată. cea mai mare parte a Ghanei a fost încadrată în statul Mali. îl avea cavaleria. El Bakr notează. stabilindu-şi între altele controlul asupra unor importante mine de aur şi de sare. cu numeroase clădiri de piatră. Regele. mai spre sud. unele cu mai multe etaje. Succesiunea dinastiei era asigurată pe linie matrimonială. s-a islamizat în secolul XI. 73 . în care un rol hotărâtor. fiecare cu numeroase vase. spre deosebire de vremea înaintaşilor săi. A promovat o activă politică de expansiune spre răsărit şi sud. Acesta s-a constituit în părţile sud-vestice ale Saharei. Se ştie că. În fruntea statului era monarhul. încă din secolul X.000 alcătuiau trupe de elită. Unul dintre cei mai însemnaţi reprezentanţi ai acestei familii a fost Sundjata (circa 1230-1255) a cărui viaţă a fost pe larg evocată în literatura epică maleză. Kumbi Saleh. Capitala statului. ca şi asupra principalelor centre ale comerţului caravanier sud-saharian. înregistrăm o acţiune extrem de interesantă.organizare socială şi politică. pentru ca în secolul următor să se instaureze dinastia Keita. După vremelnica stăpânire a almoravizilor şi o scurtă perioadă de independenţă ce a corespuns şi cu o pronunţată decădere. era un oraş mare (cca. în bazinele Nigerului Superior şi al Senegalului.

dar şi activitatea culturală. întreaga regiune a Africii centrale. regele fiind răspunzător pentru actele sale în faţa notabililor. Astfel. Spre sfârşitul secolului XIV declinul statului a început. dar şi vânatul. bazându-se pe marea familie ce alcătuia celula socială fundamentală. în special la Tombuktu. urmând apoi triburile ce înglobau mai multe obşti (dugu). La răsărit de Mali a apărut statul Gao. În oraşe economia era strict reglementată de autorităţile centrale. În vremea sa şi a urmaşilor săi oraşul Tombuktu se asemăna în ceea ce priveşte comerţul. 74 . ceea ce a dat şi denumirea statului ce a devenit un adevărat imperiul care a atins apogeul în vremea lui Sonnia Ali (1464-1493) şi Mohamed Ture (1493-1528). ci şi datorită loviturilor armatelor marocane şi ca urmare a pătrunderii masive a europenilor spre centrul continentului negru. Ulterior. aveau în atenţie bumbacul. Toate funcţiile erau eligibile. statul a decăzut atât datorită luptelor interne şi tendinţelor centrifugale. mai ales pe plan economic. Ki-zerbo). Statele Hausa au influenţat în mod deosebit. în secolul al XII lea a apărut acolo o uniune a unor oraşe state între care şapte erau mai importante. au existat o vreme formaţiunile politico-statale ale triburilor hausa. alese de populaţie. Alături de culturi necesare alimentaţiei. Mai multe familii alcătuiau o obşte. arahidele. La est de fluviul Niger. a cărui forţă şi bogăţie a fost evocată în literatura orală multă vreme. nuca de cola. Cairo şi Granada. Organizarea internă a fost influenţată de modelul musulman. sub conducerea familiei Songhai. Societatea maliană era relativ complexă.Cel mai cunoscut conducător al statului Mali a fost Kanku Musa (1312-1332). cu marile centre arabe. până la lacul Ciad. datorită în special încadrării celei mai mari părţi a teritoriului în imperiul Songhai. Extracţia de minereuri şi mai cu seamă de sare a fost o preocupare a conducătorilor statului care au stimulat şi activitatea meşteşugarilor ce alcătuiau de obicei caste închise. A fost cunoscut în întreaga lume musulmană şi datorită unui celebru pelerinaj făcut la Mecca în anul 1324. Semnificativă a fost înflorirea culturală. finalizându-se prin dispariţia sa. având rol de „releu şi antenă spre lumea exterioară” (J. în timp ce unele spaţii vestice începeau a fi controlate de către portughezi. bucurându-se de un regim privilegiat.

cu existenţă istorică din secolul XII până în secolul XVII. pătrunderea europenilor a avut drept rezultat declinul vieţii statale proprii negrilor şi punerea bazelor imperiilor coloniale controlate de albi. unele bine organizate. Descoperite pentru prima dată de europeni la 1648 ruinele de la Zimbabwe au provocat uimirea cercetătorilor şi au determinat intense studii arheologice şi istorice în această regiune. manganul şi fierul. Centrul s-a aflat la Zimbabwe. iar alături altele. după care şi-a luat denumirea şi fosta colonie britanică Rhodesia atunci când populaţia de acolo a ajuns la independenţă. ne arată că şi pe acest continent au fost în unele cazuri realizări demn de luat 75 . asemănătoare realităţilor de pe alte continente. nici sedentarizarea. înconjurată cu ziduri înalte de circa 12 m. cuprinzând o puternică construcţie de piată având scopuri de apărare. atât de fragmentar relevată de izvoarele scrise sau săpăturile arheologice. ca şi în regiunea înconjurătoare a fost descoperite numeroase podoabe de aur ornamentate cu pietre preţioase. în apropierea golfului Guineii a existat o vreme statul Ioruba. precum şi un templu de formă elipsoidală. Civilizaţia zimbabwă a fost rezultatul mai multor influenţe venite din centrul şi nordul Africii care au fost asimilate şi dezvoltate de populaţia locală de origine bantu. precum Benin. pe teritoriile actuale ale Mozambicului şi Zimbabwe. Cetatea era de formă circulară. Zidurile şi turnurile au fost construite din piatră. pe cursul superior al fluviilor Zambezi şi Limpopo. În podişul Matabele. de la grupuri umane ce nu au cunoscut producerea şi folosirea uneltelor. Evoluţia lumii negre de la Nil până la Niger şi Senegal şi până în extremitatea sudică a continentului. până la formaţiuni statale. cuprul. cositorul. dar de asemenea şi minele din care se exploatau aurul. Cei mai mulţi dintre cercetători consideră că în această regiune poate fi fixat regatul Ofirului ce furniza lumii arabe importante cantităţi de aur. La fel ca şi în alte părţi. Congo (între secolele XIV-XVII). Vestigiile arheologice ale cetăţii Zimbabwe arată nivelul înalt de dezvoltare al civilizaţiei în această regiune. a existat o interesantă formaţiune statală care a durat din secolul al IX lea şi până în jurul anului 1750. Africa neagră în evul mediu se prezintă ca un larg evantai de civilizaţii. într-o tehnică ce nu folosea mortarul. Cercetările arheologice au scos la iveală şapte nivele de existenţă ce s-au succedat aproape un mileniu.La sud de savană. Angola (secolele XV-XVII) etc. În interiorul cetăţii.

care pot fi decriptate la adevărata lor semnificaţie doar de membrii grupului. dar se urmărea şi formarea personalităţii pentru a putea face faţă cerinţelor vieţii comunităţii. iar pe de altă parte de comunitatea pe care performarea diferitelor activităţi artistice are rolul de a o întări.4. componenta estetică fiind secundară. păstrau. care cântau poeme epice despre geneza lumii sau a propriului grup. Astfel. transmisă pe cale orală în sânul unor civilizaţii care nu au cunoscut scrierea. Educaţia în societăţile africane tradiţionale se realiza treptat. Desigur. Creaţia artistică africană este legată pe de o parte de religie. Ele reprezintă expresii riguros codificate. despre pasiunile omeneşti. Prin intermediul povestirii şi cântecului ei transmiteau istoria.7. unde din secolul al 76 . invocarea divinităţilor. Dansul şi muzica presupun întotdeauna existenţa unui motiv ritual sau ceremonial. într-uncuvânt. Nu se poate vorbi de un sistem de învăţământ în Africa neagră. cu excepţia oraşelor musulmane. pe etape. concepţiile religioase şi regulile morale. dar trebuie discutată problema educaţiei pe care o primeau tinerii din societăţile tradiţionale. în zonele aflate sub influenţă sau dominaţie musulmană. cultura a fost integrată modelului comun arabo-islamic. de regulă secrete pentru cei din clasele de vârstă inferioare sau pentru cei de alt sex. în cadrul grupului familial şi social din care făceau parte tinerii. Litearatura orală s-a dezvoltat şi manifestat în simbioză cu muzica şi dansul. Cultura africană În Africa de la sud de Sahara cultura a avut mai ales un aspect folcloric. printr-o serie de rituri de trecere.în consideraţie din punct de vedere economic. unde există medrese. Artele plastice africane au în primul rând o justificare religioasă. de a-i spori coeziunea. precum nunta. avându-şi astfel locul şi însemnătatea specifică în patrimoniul omenirii. În multe comunităţi africane tradiţionale existau povestitori specializaţi. şi uneori poate chiar incidentală. se transmiteau cunoştinţe. Meşterii care ştiau să toarne bronzul prin metoda cerii pierdute s-au ilustrat în zona Beninului. artistic. cultura. sau plecarea la război ori la vânătoare. despre isprăvile unor strămoşi sau eroi. în slujba căreia este pusă. memoria colectivă. Integrarea copiilor în grup se făcea încă de la naştere. 2.

urmate de grupuri din ce în ce mai umeroase de conquistadori. Pictura şi gravura rupestre sunt caracteristice regiunilor africane locuite de boşimani. Atunci. Domeniul poate cel mai spectaculos al artei africane este sculptura. şi prezintă asemănări frapante cu frescele din Sahara sau cu arta rupestră preistorică din Franţa şi Spania. sculptura în os şi fildeş. din ţinuturile arctice şi până la ţărmurile Ţării de Foc. de la faza inferioară a paleoliticului şi până la societăţi cu complexe structuri statale şi cu însemnate realizări în plan cultural. într-un larg evantai. picturile şi gravurile boşimanilor reprezintă mai ales scene de vânătoare şi de luptă . după aceeaşi tehnică folosită în epoca pietrei. Toate aceste domenii.1. căci obiectele realizate de artiştii locali sunt de regulă destinate realizării comunicării cu lumea spirituală. Caracteristici generale O dată cu călătoriile lui Columb. în jurul anului 1500. cum demonstrează mormintele bogate descoperite în regatul Monomotapa.8. care vorbeşte de sensibilitatea locuitorilor unui continent care mai are multe mistere de revelat. Sculptura africană este departe de realism. mai ales cea în lemn. 2. America Precolumbiană 2. greu de disociat de confecţionarea măştilor ceremoniale. elementele împrumutate din natură fiind prelucrate şi combinate conform concepţiilor religioase ale grupului.8. spiritual. a zeilor şi strămoşilor. De asemenea. 77 . dornici de bogăţii şi mai ales de aur. africanii au fost foarte pricepuţi în orfevrărie. respectiv „Lumea nouă”. împletiturile. conferă artei africane pecetea inconfundabilă. la care trebuie adăugate olăritul. în zona deşertului Kalahari. s-au pus bazele unor contacte tot mai strânse între ceea ce avea să se denumească ulterior „Lumea veche”. Realizate cu ajutorul mineralelor pisate. din Zimbabwe.XIII-lea au pus bazele unei adevărate arte de curte. se aflau populaţii în stadii de evoluţie din cele mai diferite.

înainte de Columb. în raport cu alţi locuitori ai continentului rămaşi în genere într-o imobilitate istorică. 78 .000 de ani. abia în ultimele milenii înainte de Hristos începând o diferenţiere între populaţii. Descoperirile arheologice. portughezi etc. cartofi. aceste populaţii au trăit în stadiul de culegători şi vânători. Multe milenii. acestor populaţii băştinaşe li s-a dat numele de indieni. respectiv îndeletnicirea cu cultivarea unor plante precum porumbul (devenit aliment de bază şi element existenţial). fază în care au rămas destule. Unii afirmă că un proces de colonizare. de tipul piramidelor mayaşe sau al construcţiilor incaşe. într-o vreme recentă. mai ales a porumbului. ananas etc. În acest fel. oamenii ajungând să populeze acest continent relativ târziu. la venirea în contact cu cuceritorii spanioli.După descoperirea Americii de către Cristofor Columb. prin Alaska. nu permite o prezentare unitară a istoriei de dinainte de Columb. între altele şi datorită faptului că unele au început şi practicarea agriculturii. se constată că alte comunităţi au rămas în stadii înapoiate. de la sud spre nord. precum şi contactele acestui continent cu Europa. sunt controversate şi căile de pătrundere ale comunităţilor umane pe teritoriul american. considerându-se aproape unanim. timp de foarte multe milenii. Alături de progrese remarcabile în domeniul unor culturi agricole bazate pe irigaţii. Majoritatea istoricilor apreciază că pe teritoriul Americii oamenii au păstruns din Asia. ulterior şi orăşeni.. puţine şi disparate. s-a petrecut şi prin venirea unor populaţii ce au străbătut Oceanul Pacific şi erau originare din Asia de Sud-Est. Problema originii lor a fost şi este încă extrem de controversată. a ceramicii de tot felul pentru necesităţi de cult sau de uz casnic. nu permit reconstituirea evoluţiei unei mari părţi a comunităţilor americane în epoca precolumbiană. numărul acestora era undeva între 50-80 milioane de suflete. din Canada până în Argentina şi după secolul XVI. Se opinează că. nu mai veche de 50. că America nu a intrat în arealul etnogenezei. cacao. Incontestabil că multă vreme populaţiile au trăit din cules. pescuit şi vânat. ardei. al tehnicii construcţiilor cu caracter privat sau public. evoluţia extrem de diferită a diverselor comunităţi. deci ţărani. populaţiile din regiunile Mexicului central şi din actualul Peru au luat un avans tot mai consistent ca agricultori. dată fiind şi lipsa izvoarelor de altă natură. Asia şi Africa. tomate. În ultimele două milenii înainte de Hristos.

pe teritoriul american nu s-a folosit roata în transport sau la olărit. fără influenţare reciprocă. într-o perioadă corespunzând. oi şi porci. populaţiile domesticind doar lama. maya şi incaşă.Hr. cunoaşterea evoluţiilor acestor societăţi ridică numeroase dificultăţi datorită distrugerii aproape complete a izvoarelor scrise de către europeni. în planul vieţii spirituale. astfel încât cercetarea istoriei americane mai vechi este încă fragmentară. În părţile sudice s-a dezvoltat civilizaţia maya. La debarcarea lor în spaţiul mexican. nu s-au cultivat alte cereale decât porumbul şi nu au fost îmblânzite şi folosite animale precum cai. conquistadorii spanioli au întâlnit acolo pe azteci. vechi civilizaţii ce au precedat pe azteci. a nedescrifrării unor documente epigrafice (cazul inscripţiilor maya) etc. ceea ce demonstra şi un început de organizare socială încă din mileniul I î. astronomia sau anatomia. acolo au apărut forme specifice unui neolitic evoluat. În ansamblu. distrus prin cucerirea condusă de Hernando Cortez în anii 15191521. şi fără contacte nemijlocite. câinele şi unele păsări. cornute mari. cât şi locul spaţiului american precolumbian în cadrul evoluţiei umanităţii în general. înflorită întrun stat relativ puternic. religioase. mai mult sau mai puţin evului mediu european. înainte de venirea europenilor.. în mod independent. cea a olmecilor. nu s-a extras şi prelucrat fierul. Cercetările arheologice au scos la iveală în zona Mexicului central. Încă în plină antichitate. incompletă. precum agricultură. cu implicaţii atât în ceea ce priveşte istoria locală. interpretarea globală şi mai ales de amănunt fiind extrem de controversată. s-au cristalizat şi au evoluat formele superioare ale civilizaţiilor aztecă. ce prezintă încă şi azi numeroase enigme ce au generat de altfel numeroase dispute neîncheiate încă. Atunci s-a manifestat şi prima civilizaţie mai însemnată de pe teritoriul Americii. olărit şi alte meşteşuguri casnice. creatori ai uneia dintre cele mai avansate civilizaţii precolumbiene. Ulterior. în trei regiuni. Treptat. distruse de europeni în mare măsură. Paradoxal poate. precum şi în domeniul unor ştiinţe ca matematica. ba chiar au fost ridicate primele piramide. în cursul secolului al XVI lea. în spaţiul Mexicului actual s-au manifestat mai multe civilizaţii considerate a fi clasice. în regiunea 79 . unele comunităţi umane au realizat progrese remarcabile în domeniul organizării statale.De altfel.

fiind dat în folosinţa membrilor comunităţilor. În cursul secolului XIV s-a constituit treptat un aparat de stat pornit de la ginţile şi triburile existente.Oceanului Pacific civilizaţia zapotecilor cu centrul la Monte Alban.8. Se adăugau apoi meşteşugari. manifestânduse pe parcursul secolelor III-IX. putând fi transmise loturile în mod ereditar. Nu era o societate împărţită pe caste. originari din California. incluzând un mare ansamblu de piramide. Aceasta din urmă a fost precursoare a aztecilor de mai târziu.1. Societatea aztecă a avut o structură complexă încă neelucidată şi ca atare disputată. de exemplu. Între altele. în regiunea Golfului Mexic civilizaţia totonacilor. A apărut şi un monarh eligibil. Conform tradiţiei. 2. Populaţia de rând era obligată şi la munci în folos public. Spre sfârşitul secolului al XIV lea s-a 80 . căreia i se adăugau Piramida lunii şi Templul lui Quetzalceuoatl (cultul şarpelui preluat apoi şi de azteci). Interesant este şi sistemul de proprietate al pământului. ne-au lăsat drept moştenire rămăşiţele oraşului Teotihuacan. la o înălţime de 2260 m. dar şi meşteşugăreşti). mulţi eliminaţi de către migratori veniţi din nord s-au remarcat o vreme toltecii. în general irigat şi care aparţinea statului. ce şi-au avut chiar o organizare statală cu centrul în oraşul Tula. Începând din secolul XIV s-a impus treptat grupul aztecilor. Aztecii După creatorii civilizaţiei Teotihuacan înfrânţi. iar pe platoul central civilizaţia Teotihuacan. ei s-au stabilit definitiv pe valea Mexicului. Aceştia alcătuiau o elită întreţinută de comunitate. În fruntea societăţii se aflau demnitarii şi preoţii. pentru întreţinerea funcţionarilor şi a preoţilor sau pentru plata tributului în cazul populaţiilor supuse (constând în bună măsură din produse agricole. Astfel. Piramida soarelui avea baza de 265 mp şi înălţime de 65 m. unde au fondat capitala Tenochtitlan. una dintre cele mai de seamă atracţii arheologice din Mexic. negustori. pe o insulă înconjurată de ape. cu centrul la El Tajin. Acolo şi atunci a apărut astfel centrul politic al unui stat devenit apoi tot mai întins prin încorporarea celei mai mari părţi a ţinuturilor mexicane. militare şi judecătoreşti. precum construirea de temple sau alte lăcaşuri de cult. investit pe viaţă şi cu control asupra tuturor funcţiilor civile. O parte din pământuri erau cultivate pentru rezervele publice. lucrători ai pământului şi chiar sclavi.

incluzând atât zonele muntoase cât şi de câmpie din Mexic. în mijlocul pădurii 81 . a consemnărilor cronologice. centrele culturale şi politice mutându-se la circa 400 km nord-est. cu excepţia. toate oraşele aparţinând fazei clasice au fost părăsite.000 kmp. iar perioada postclasică durează până în anul 1520. Principalele centre politice ale mayaşilor au existat mai întâi în părţile din interior. între acestea remarcându-se Uaxactun. adevărate oraşe cu atribute statale (mayaşii nu au avut deloc aşezări de tip rural). Palanque. distrugerea statului aztec între anii 15191521. una dintre cele mai armonioase şi echilibrate dintre civilizaţiile amerindiene a fost comparată de mulţi cercetători cu cea a vechilor greci. marele istoric A. în principal. Ea e evoluat şi s-a manifestat pe o arie întinsă de peste 300. Perioada clasică a culturii maya e în general datată între anii 300 şi 900 d. Guatemala şi Honduras. Mayaşii Deja înainte de azteci. în decurs de câteva decenii. În condiţii neelucidate. enigmatice. în Peninsula Yucatan. se află departe de orice aşezare omenească. 2. Despre oraşele mayaşe. ceea ce. în final. Copan şi mai cu seamă Chichen Itza. Jungla a distrus multe din realizările lor. Civilizaţia maya. în părţile centrale ale istmului american a înflorit cultura maya ce şi-a continuat existenţa până la cucerirea spaniolă. Tycal.8. Axayakatl (1469-1481). a facilitat. numeroasele triburi au dezlănţuit răscoale.Hr. iar scrierea nu a fost descrifrată pe deplin..3. denumire improprie întrucât era doar o confederare a unor centre urbane. alături de slaba înzestrare militară şi de legendele vehiculate de preoţi. Montezuma II (1503-1520) şi Cuauhtemoc care a condus rezistenţa împotriva spaniolilor din anul 1521 fiind executat din ordinul lui Hernando Cortez în anul 1524.impus ereditar o dinastie a cărei reprezentanţi mai de seamă au fost Itzcoatl (1428-1440). Toynbee nota: „Ruinele uriaşe şi clădirile publice admirabil ornamentate care s-au păstrat până în zilele noastre. Montezuma I (1440-1469). Aceşti monarhi au cucerit succesiv un imens teritoriu unde nu o dată. Începuturile civilizaţiei Maya sunt prea puţin cunoscute şi prea controversate. Atunci s-a manifestat în multiple feluri existenţa lor în cadrul aşa numitului „imperiu vechi”.

creându-şi aglomerări de tip urban unde au ridicat mari piramide ale soarelui sau lunii. Incaşii Pe de crestele înalte ale Anzilor până la Oceanul Pacific. în secolele XIV-XV a continuat şi a dezvoltat pe o treaptă superioară. urmată de civilizaţiile Mochica şi Nascon. civilizaţii ale altor popoare. la graniţa dintre Peru şi Bolivia. Astfel. mai vechi. având aşadar o compoziţie etnică extrem de pestriţă.. la începutul erei creştine s-a manifestat nu departe de Lima. Reşedinţa monarhului se afla în oraşul Cuzco. o vreme când aceste oraşe erau aşezate în mijlocul unor câmpii întinse şi cultivate cu grijă. situat la o altitudine de peste 3300 m şi considerat de incaşi punctul central al pământului (în traducere denumirea sa înseamnă „buricul 82 . Acest popor. al cărui centru era situat la o înălţime de 4500 m. Statul format de incaşi era condus de un monarh considerat de origine divină.. de-a lungul Anzilor. dar în acelaşi timp statul lor a fost denumit şi „primul stat socialist din lume”. Oamenii se ocupau atunci cu agricultura şi creşterea micilor animale domesticite. dar şi cu o serie de meşteşuguri. Pe valea Cuzco s-a format statul incaş. de la nord spre sud şi de circa 1000 kilometri peste Anzi.8. realităţi ce ridică încă numeroase semne de întrebare privind modalitatea execuţiei şi scopul. Era considerat proprietar al tuturor bunurilor din stat şi avea drept de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor în calitate de judecător suprem. a înflorit civilizaţia incaşilor.Pădurea a înghiţit mai întâi câmpiile.. civilizaţia Chavin. ce a existat între secolele VIII-XIII. din rocă extrem de rezistentă.. din Columbia până în sudul statului Chile. 2. Enigmatică rămâne în continuare şi civilizaţia Tiahuanuco.4.tropicale. de la est spre vest. Incaşii au fost denumiţi „romanii Americii”. Incaşii au reuşit să creeze un adevărat imperiu întins pe mai multe mii de kilometri. cu centrul în Peru. apoi casele şi în cele din urmă chiar palatele şi templele”. Era totodată preotul suprem al cultului zeului Soare. Pădurea aceasta le-a înghiţit treptat ca un monstru antedeluvian şi le digeră acum într-o linişte trândavă. al cărui întemeietor a fost Pachacutec Inca Yupanqui (1438-1462). înainte de venirea europenilor. fiu al zeului Soare. nu o dată enigmatice şi prea puţin cunoscute încă.Trebuie să fi fost o veme când aceste vaste clădiri publice sau aflat în centrul unor mari oraşe dens populate.

la strâmtoarea lui Magellan s-a instaurat heghemonia europeană a conquistadorilor spanioli (cu excepţia zonei viitoarei Brazilii.4. fabule moralizatoare.8. dublat de o foarte bună pusă la punct reţea de drumuri. Cultura În domeniul cultural. povestiri eroice. creindu-se premise pentru încorporarea lumii americane în noua etapă istorică dominată de europenism. preoţi şi slujitori ai cultului etc. prin intermediul grupurilor de vârstă şi al riturilor de iniţiere. 83 . De o pregătire mai specială beneficia viitorul şaman sau vraci.pământului”) ce se pare că. poeme lirice. America prezintă aceeaşi mare diversitate ca a structurilor sociale şi politice. alcătuită din legende mitologice. al clanului sau tribului. orală. abilităţi de comunicare socială care să-I permită integrarea în comunitate. în momentul cuceririi avea peste 200. Statul a organizat un vast sistem de irigaţii. Statul incaş a fost desfiinţat ca urmare a expediţiilor de cucerire desfăşurate în principal între anii 1532-1535 de către un grup restrâns de spanioli sub conducerea lui Francesco Pizzaro. integrată în Imperiul colonial portughez). de regulă ca discipol al celui căruia urma să-I succeadă.000 de locuitori. distrugându-se vechile forme politice ale populaţiei amerindiene în cursul secolului al XVI lea. Acelaşi stat reglementa îndeaproape desfăşurarea întregului proces de producţie. în lumea rurală şi în cea urbană şi se ocupa de asemenea de reglementarea muncilor publice. Pe de o parte. treptat. Astfel. alcătuită din descendenţii diferitelor familii imperiale (se practica poligamia). Educaţia se făcea. 2. de la sud de Rio Grande. în interiorul familiei. populaţiile aflate în stadiul tribal sau al şefiilor au dezvoltat în perioada medievală o cultură tradiţională. Literatura pieilor roşii din America de Nord este deosebit de bogată. Tânărul deprindea tehnici care să-i asigure supravieţuirea în condiţiile adesea dure ale zonei. din ţinuturile mexicane şi până în sudul Argentinei. orientată spre necesităţi practice şi de cult. ca şi în Africa neagră. Alături de marea majoritate a locuitorilor imperiului se afla o castă privilegiată.

Din literatura maya au supravieţuit doar puţine elemente. şi că atinseseră un nivel deosebit de înalt al cunoştinţelor ştiinţifice. în oraşe. tehnica ţesăturilor sau a prelucrării pieilor în care excelează unele triburi nord-americane poate fi considerată foarte veche. cu fragmente cosmogonice şi mitologice. şi de asemenea era folosită în manuscrisele care aveau ca support hârtia făcută din scoarţă de copac. artizanul distrugerii manuscriselor mayaşe. deşi tehnic nu a depăşit stadiul eneoliticului. impresionează mai ales arhitectura. Chilal Balam. Din arta maya. şi se poate presupune că este în linii mari identică cu cea folosită în evul mediu. probabil. de muzică şi de dans. se pare că acestea erau păstrate în adevărate biblioteci publice. într-un centru consacrat. căci întovărăşea riturile religioase. Scrierea maya avea caracter pictografic. Rachinal Achi. Poezia maya avea un rol cermonial. s-au păstrat doar trei codice bogat ilustrate.De asemenea. Tot descoperirile arheologice au confirmat că olăritul. restul fiind distruse de oamenii bisericii veniţi cu conchistadorii. Printre aceste lucrări se numără Popol Vuh. pe obiecte de jad. mai ales în ceea ce priveşte unele obiecte din lemn (stâlpi totemici. Din imensa producţie de manuscrise maya. alături. Ţinând seama de faptul că mayaşii dezvoltaseră o civilizaţie a oraşelor. Din spusele episcopului Diego de Landa. care depindea probabil de temple. este de presupus că toate acestea erau transmise prin intermediul unui sistem de învăţământ bine organizat. Date ceva mai sigure şi mult mai bogate avem despre creaţiile culturale ale populaţiilor din zona marilor civilizaţii mezoamericane şi din regiunea andină. din cele salvate în secolul al XVI-lea cu ocazia transcrierii unor vechi manuscrise. cu edificii predominant cu caracter religios. carte a genezei care cuprinde mitul creării omului din porumb. ajuns pe culmi artistice deosebite în perioada modernă la amerindieni. continuă tradiţii mult mai vechi. exclusiv cultului. şi servea la realizarea de inscripţii pe pereţii templelor. în vreme ce locuinţele populaţiei de rând constau în colibe ridicate la 84 . se pare. Mayaşii au dezvoltat în Podişul mexican şi în Peninsula Yucatan o civilizaţie care. poem dramatic. Acestea erau grupate. a ajuns la o strălucire greu de explicat doar prin factori materiali. Descoperirile arheologice au relevat măiestria sculptorilor nord americani. de exemplu).

construite în vârful unei piramide tronconice . Extrem de interesante sunt figurine din ceramică. iar pe de altă parte. Un alt domeniu în care mayaşii s-au remarcat a fost ceramica. De aceea. Templele erau dreptunghiulare. Uxmal. dar. reprezentată de vase elegante. Sculptura din Yucatan e mai abstractă decât cea din Mexic. alcătuită cu ajutorul zidurilor din ce în ce mai groase care se apropie unul de altul până când în cele din urmă se întâlnesc. În şcoala de pe lângă marele templu din 85 . erau ridicate pe platforme mai joase. marcate de un deosebit realism al redării figurilor şi ocupaţiilor caracteristice. reprezentând zeităţi dar şi oameni obişnuiţi. Palatele. civilizaţia maya se retrăsese în Peninsula Yucatan. a putut fi la rândul ei reconstituită. şi face apel mai frecvent la simboluri. ferestrele de mici dimensiuni constituind o raritate. bogat decorate. confecţionarea podoabelor din pene. Cultura aztecă a fost rodul preluării creatoare a multiplelor tradiţii precedente pe platoul mexican. unde cele mai importante centre urbane. Elementul constructiv tipic mayaş este bolta falsă. În perioada de care ne ocupăm. Picturile mayaşe care s-au poăstrat demonstrează talentul în folosirea perspectivei şI un deosebit simţ al compoziţiei. S-a aflat asatfel că sistemul de învăţământ aztec făcea apel la şcoli superioare. preoţii spanioli şi-au dat seama repede de importanţa acestora şi i-au pus pe localnici să reconstituie unele dintre ele. câteva au supravieţuit. pe faţadă. aveau mai multe camere care primeau de regulă lumina pirn uşă. Labna. probabil locuinţe ale preoţilor. orfevrăria (totuşi puţin cunoscută şi practicată). deşi marea majoritate a manuscriselor a fost distrusă de conchistadori.oarecare depărtare de spaţiul sacru. Artele minore erau reprezentate de sculptura în jad. Aztecii aveau la rândul lor o scriere pictografică. iar limba nahuatl. În interiorul templelor se aflau mai multe săli. calmecac. vorbită pe o arie largă. dar exista şi o scară principală. Edificiile mayaşe erau împodobite cu sculpturi în piatră şi basoreliefuri modelate în stuc. reprezentând divinităţi. ca în cazul celebrei fresce de la Bonampak. Mayapan. conduse şi organizate de preoţi. scrierea aztecă a fost descifrată în mare parte. cu decor policrom. şi ajunseseră la o desăvârşire tehnică amintind de Renaşterea italiană. accesul la templu se făcea pe scări laterale. din perioada clasivă. care au păstrat vestigii arhitectonice sunt Chichen–Itza. Mayaşii cunoşteau şi tehnica picturii în frescă. fie că e vorba de cele mayaşe sau de cele toltece ori chiar de urma ale enigmaticilor olmeci.

cel puţin în capitală. etc. Putem vorbi la azteci chiar de o arhitectură peisagistică. Din literatura aztecă au supravieţuit unele fragmente poetice. prinsă în nesfârşite războaie. realizat la porunca regelui poet Nezaualcoyotl. întrucât aici erau educaţi tinerii aristocraţi ale căror funcţii urmau să fie militare sau religioase. nu doar pe console. precum Tlatecatzin. Ni s-a păstrat chiar şi numele unor poeţi de limbă nahuatl. Piramidele erau tot în trepte.Tenochtitlan se învăţau religia. Conchistadorii au distrus la rândul lor masiv cronicile aztece. cu scări abrupte pe faţadă. şI adesea de dans. dovedit de faptul că edificiul cel mai caracteristic era piramida cu sanctuar. aşa cum demonstrează resturile de apeducte şi canalele de iriganţie din parcul Tezcotzinco. Poezia era strâns asociată cu muzica şi dansul. Mexico. căci fortăreţe şi redute cu turnuri puternice apărau punctele de trecere. Arhitectura aztecă. istorice. marea piramidă teocalli era surmontată de templele lui Tlaloc şi al lui Huitzilopochtli). regele Nezaualcoyotl. care avea pe platformă două temple alăturate (la Tenochtitlan. După ruinele de la Oztoman s-a dedus că aztecii ajunseseră să ştie cum să construiască bolţi adevărate. întrucât grădinile erau un element esenţial în marile oraşe. Existau şi temple circulare. dintre care cele mai importante au caracter cosmogonic. ceea ce a contribuit la o rescriere a istoriei pentru a sublinia originea divină a dinastiei şi a conducătorilor. era dominată de aspectul religios. precum mayaşii. precum cele în cinstea lui Quetzalcoatl. Erau. caracterul războinic al societăţii. de unde erau azvârliăţi mulţimii prizonierii sacrificaţi. totul combinat cu accentul pe pregătirea fizică. condusese şi la dezvoltarea unei arhitecturi militare importante. 86 . Istoriografia aztecă tratând despre începuturile poporului a fost distrusă în mare parte din ordinul lui Itzcoatl (1428-1440). precum cea mayaşă. astronomia. La azteci. declamarea poemelor fiind întovărăşită de acompaniament. apreciate poemele epice. sau cea toltecă. noţiuni de istorie şi de drept. dramele cu subiect mitologic. dar parte a acestora a fost preluată şi prelucrată de unele cronici spaniole din secolul al XVI-lea. Specific aztecă este piramida teocalli. Tochihitzin. de asemenea. cel puţin cu instrumente de percuţie. anterioară. precum « Poemul lui Quetzalcoatl ». slăvit astfel ca zeu al vântului.

figurat uneori ca un şarpe cu pene încolăcit în jurul său. În absenţa scrierii. Specific aztece erau arta împletiturilor şi a confecţionării mozaicurilor. jadeitul. adesea încrustate cu turcoaze. chiar scrierea aztecă. Sculptorii reprezentau însă şi războinici (vestiţii cavaleri jaguar sau cavaleri vulturi). Aztecii ştiau să prelucreze cu mare fineţe mineralele dure. 87 . atinsese un deosebit nivel artistic. În realizarea imaginilor divinityăţilor. cu ajutorul unor panglici cu noduri. existenţa lor fiind documentată totuşI de descoperiri isolate. cristalul de rocă. quippu. deşi nu era cunoscută roata olarului. în prinicipiu. şi erau neîntrecuţi orfevri. avea un evident rol ornamental. animale diverse.Sculptura aztecă avea în primul rând rol decorativ. precum purtătorii culturii Mochica. Remarcabili sunt însă unii din predecesorii lor în regiunea peruviană. deşi unii cercetători au considerat că anumite reprezentări de pe stofe şi de pe ceramică ar fi putut avea caracter pictografic. sau în combinaţii antropomorf-zoomorfe. maceualtin. sau oameni din popor. jadul. după cum am mai spus. Aztecii foloseau pictura pentru decorarea pereţilor templelor şi palatelor. folosit pentru a comunica date contabile. Cu certitudine se ştie doar că incaşii foloseau un sistem mnemotehnic de notare a cifrelor. Se pare că incaşii n-au dezvoltat niciodată un sistem de scriere. De asemenea. asemenea lui Quetzalcoatl. iar atunci aceasta s-a făcut de o manieră extrem de fragmentară şi de selectivă. obsidian. De altfel. pictografică. alteori în formă de şarpe cu cap şi membre omeneşti. mantiilor şi podoabelor din pene multicolore. Din piatră se realizau şi măşti ceremoniale. incaşii au fost mai puţin admiraţi pentru realizările lor culturale decât mayaşii şi aztecii. Incaşii Remarcabili prin organizarea lor socială. Divinităţile aztece sunt frecvent reprezentate în forme animale. literatura şi ştiinţa incaşă nu au fost consemnate decât după conquistă. sidef. Arta miniaturii însă a supravieţuit conquistei. ceramica. fiind subrodonată arhitecturii. granate. cu ideea de canon bizantin). dar aceste fresce nu s-au păstrat. artiştii azteci trebuiau să se conformeze unui cod simbolic foarte minuţios stabilită de preoţi (asemănător. astăzi existând numeroase manuscrise ornamentate cu imagini desenate şi colorate cu grijă. pitici.

realizate din suluri de lut sau prin tehnica mulajului. şi erau transmise cunoştinţe despre religie. precum Garcilaso de la Vega el Inca. în pofida lipsei consemnării în scris. unii chiar de origine incaşă. mai ales a celor sortiţi unor cariere administrative se făcea în şcoli puse sub controlul statului. cronicari spanioli. iar construcţiile aveau un singur nivel. ele putând fi uşor modificate la iniţiativa monarhilor. şi sobrietate. şi în general erau lipsite de uşi. Ţesăturile incaşe. poezia era indisociabilă de muzică. şi sunt decorate cu motive geometrice. zoomorfe şi vegetale. antropomorfe. au forme şi dimensiuni variate. legislaţie. şi de dans. precum Pachacuti Inca. De altfel. pentru a pune mai bine înevidenţă meritele propriei lor familii. Poezia religioasă a dobândit o expresie desăvârşită în « Imnuri către Viracocha ».a contribuit însă şi la lipsa lor de stabilitate. prin folosirea pietrei cioplite. se bucurau de mari privilegii. Forma orală a povestirilor istorice. unde se învăţa limba oficială a imperiului. cuprindea poezii. incaşii nu s-au ilustrat prea mult în domeniul sculpturii. în relief sau prin pictură policromă. geniul lor creator fiind mai evident în artele aşa zis minore. mai degrabă epopei decât cronici. aşa numiţii amawta. ale căror faţade sunt în general severe. întărită de predominarea liniilor orizontale. cosmogonic sau de dragoste. a cunoscut o dezvoltare deosebită la incaşi. în forma în care ajunseseră până la ei. Arhitectura este domeniul în care incaşii şi-au dovedit talentul lor de constructori. cu caracter epic. Istoriografia. După conquistă. şi mai ales în enigmaticul oraş Machu Pichu. incaşii nu au folosit sculptura pentru a decora edificiile. Impresia generală degajată de arhitectura incaşă. precum ceramica sau ţesutul. Literatura incaşă. precum şi tehnica realizării şi descifrării quippu-urilor. calendar şi astronomie. au fost şi talentaţi poeţi. este una de masivitate. quechua. atât cât a fost consemnată după Conquistă. unde păstrătorii tradiţiilor colective. au consemnat unele din aceste cronici.Educaţia tinerilor. în impresionante construcţii realizate prin simpla îmbinare. erau confecţionate cu ajutorul aproape tuturor tehnicilor cunoscute la ora 88 . Şi în zona andină se folosea bolta falsă. fără mortar. Vasele incaşe. Ca şi în celelalte arii culturale americane. Suverani incaşi. a căror tradiţie se perpetuează şi azi în aria andină. aşa cum s-a păstrat parţial în vechea capitală Cuzco. interpretată mai ales cu ajutorul instrumentelor de suflat şi de percuţie. cu uşi în formă trapezoidală. Spre deosebire de mayaşi sau azteci.

pentru a nu le cita decât pe cele mai utile). căci indigenii. roşie. cunoşteau şi aplicau proprietăţile analgezice. dar ele au fost topite şi transformate în lingouri de conchistadorii care se temeau de caracterul lor « păgân ». a câte 20 de zile fiecare. putem afirma că în unele domenii aceste populaţii ajunseseră să aibă cunoştinţe foarte ample. sau pe absenţa scrierii. purgative. dintre care unele continuă să aibă aplicabilitate şi astăzi. manioc. Decorur geometric. realizată în Europa deabia prin secolul al XVIII-lea. precum cea mayaşă. Mayaşii şi aztecii dăduseră o mare 89 . şi ştiau să obţină bronzul şi chiar şi platina. a numărat circa 1200 de plante folosite de azteci în scop terapeutic. În domeniul medicinei. etc. trimis să se documenteze în Lumea nouă. cartof.. un calendar solar. în paralel. prin observaţii şi experimenţe domesticiseră un număr foarte important de plante. aşa cum demonstrează puţinele exemplare rămase. deşi războiul era unul foarte primitiv. Anul solar era împărţit în 18 luni. Cele mai spectaculoase realizări ale mayaşilor şi ale aztecilor sunt legate de astronomie. care erau însă considerate nefaste. febrifuge. Mayaşii şi aztecii foloseau un calendar destul de asemănător. aminteşte uneori. ananas. Francisco Hernandez. Acesta e cazul botanicii. influenţate de problemele puse de descifrarea vechilor scrieri. datorită absenţei unui sistem de scriere şi a distrugerilor care au fost făcute de conchistadori. Cum în matematici se utiliza sistemul de calcul în baza 20 (vigesimal). matematică şi cronologie. foarte stilizat. cacao.respectivă în întreaga lume. ale unui mare număr de plante. cu caracter religios şi divinatoriu. şi un calendar lunar. Suntem mai puţin bine informaţi în privinţa cunoştinţelor incaşior în aceste domenii. calculat cu o exactitate uimitoare. Medicul regelui Spaniei Filip al II-lea. diuretice. ardei. în care existau. de scoarţele vechi româneşti. etc. în mod frapant.Ştiinţa Atât cât ne permite nivelul cunoştinţelor actuale despre societăţile precolumbiene din aria mezoamericană şi andină. ca la incaşi. Se adăugau cele cinci zile rămase. « civil ». fasole. Practicile chirurgicale erau suficient de dezvoltate pentru a permite efectuarea cu succes a amputărilor şi a trepanaţiilor. Podoabele de aur şi argint create de orfevrii incaşi par să fi fost extraordinare. Incaşii ajunseseră la o tehnică greu de egalat în ceea ce priveşte prelucrarea metalelor preţioase. care au constituit apoi un aport esenţial la dezvoltarea civilizaţiei mondiale (porumb. acesta a marcat şi calendarul.

corespund a 65 ani venusieni. şi nu putea fi descifrat în afara explicaţiilor orale care îl întovărăşeau întotdeauna. De aceea. căci nu cunoşteau roata. acele cordoane de care atârnau panglici cu noduri. Spre deosebire de populaţiile mezoamericane. ceea ce le permitea să opereze. Cauzele marilor descoperiri geografice 90 . nici pentru transport şi nici pentru fabricarea ceramicii. Prăbuşirea lor în faţa europenilor se explică. destinate restabilirii echilibrului cosmic. Rezultatele calculelor contabile puteau fi trecute pe quippu. 3. de asemenea. Calendarele solar şi lunar coincideau la fiecare 52 de ani. şi introduceau corecţii pentru a rezolva problema decalajelor între cele două sisteme. mai ales dacă ţinem seama că marile ansambluri arhitecturale din aceste zone au fost realizate cu ajutorul uneltelor din piatră. modul de realizare şi culoare avea o semnificaţie numerică. Marile descoperiri geografice. mayaşii şi aztecii folosind un simbol pentru cifra zero foarte apropiat de cel de origine arabă (indiană). Fiecare nod. iar pentru facilitarea calculelor exista un fel de abac. cu numere de gradul miliardelor. tocmai prin acest decalaj tehnic în defavoarea precolumbienilor. Începuturile expansiunii europene 3. intervalele de 52 şi 104 ani erau celebrate cu mult fast. în funcţie de poziţia pe panglică. în cel mai fericit caz din bronz. Dar acest sistem nu avea decât caracter mnemotehnic. cu relativă uşurinţă. Incaşii foloseau anul solar şi anul lunar. în măsură foarte mare. Matematicile erau foarte dezvoltate. iar în domeniul metalurgiei nu descoperiseră modalităţile de prelucrare ale metalelor dure. datorită credinţei în riscul ca lumea să se sfârşească odată cu finalul unui asemenea ciclu. iar observaţiile astronomilor conduseseră la stabilirea faptului că de două ori 52 de ani. cu boabe de porumb.importanţă planetei Venus. incaşii foloseau sistemul zecimal.1. în calculul timpului. Cunoştinţele tehnice ale popoarelor precolumbiene au fost deosebite şi în domeniul construcţiilor. Cu toate aceste realizări remarcabile. cu nenumărate sacrificii umane. al cărui ciclu îl foloseau. nu trebuie să uităm nici un moment că societăţile precolumbiene aveau probleme în alte domenii. adică 104 ani tereştri.

care elibera capacităţile umane şi materiale necesare. vizând navele. şi a elimina ameninţarea pe care considerau că o reprezintă Islamul. Stabilirea legăturii cu acest suveran creştin (situat mai înâii în Asia. Marile descoperiri aveau nevoie însă de o serie de perfecţionări de ordin tehnic.La sfârşitul evului mediu şi la începutul epocii moderne. Descoperirile geografice sunt urmate de luarea în stăpânire a noilor teritorii. prin Golful Persic sau Marea Roşie erau controlate de musulmani. iar în Europa profiturile aparţineau veneţienilor. mai ales că în aceste ţări exista o nobilime numeroasă şi războinică. în condiţiile în care drumurile tradiţionale. incapabilă să se reorienteze spre activităţi comerciale. Tot o justificare religioasă o avea căutarea regatului Preotului Ioan. Ca suport ideologic al călătoriilor în lumi necunoscute a fost folosit creştinismul. aflat undeva în spatele spaţiilor stăpânite de musulmani. şi al cărui potenţial a fost folosit în cucerirea şi colonizarea noilor teritorii. devenite o necesitate în viaţa cotidiană. care a permis drenarea excedentului uman către lumile noi. ţinutul mirodeniilor şi al aurului. apoi. pentru o economie în continuă expansiune. La baza marilor descoperiri geografice începute din secolul al XV-lea a stat dorinţa aflării unui nou drum spre Indii. marile 91 . ţări precum Portugalia şi Spania susţinând că intenţionează convertirea sălbaticilor păgâni. instrumentele de navigaţie. Pentru ţările aflate în avangarda marilor descoperiri. hărţile. care preluau mărfurile orientale la Alexandria. începutul politicii coloniale care avea să asigure pentru câteva scole supremaţia unora dintre puterile occidentale asupra lumii. în Africa) era văzută de capetele încoronate ale Europei şi de unii oameni ai Bisericii drept o posibilitate de a prinde lumea musulmană ca într-un cleşte. Portugalia şi Spania. şi de mirodenii la un preţ mai mic. suveran creştin care ar fi fost stăpânul unui teritoriu imens şi extraordinar de bogat. În ceea ce priveşte navele. pe măsură ce teritoriile asiatice erau cunoscute europenilor. Mobilurile care i-au determinat pe occidentali să pornească în expediţii în necunoscut au fost mai ales nevoia de aur. foarte importantă a fost terminarea Reconquistei. europenii se lansează într-o serie de expediţii care au ca rezultat descoperirea de noi lumi sau de noi itinerarii către zonele deja cunoscute. Marile expediţii dar mai ales colonizarea teritoriilor descoperite au fost făcute posibile de creşterea demografică manifestată în Europa de la mijlocul secolului al XVlea.

corabie în acelaşi timp încăpătoare pentru a depozita proviziile necesare lunilor de navigaţie în larg. hărţile maritime. În secolul al XV-lea.2. dintre care Marco Polo. astrolabul (pentru calculul longitudinii). care permitea în acelaşi timp sporirea dimensiunilor navei şi manevrarea ei mai facilă. Era nevoie.călătorii transoceanice au fost făcute posibile de existenţa caravelei. au fost esenţiale existenţa unor marinari experimentaţi. de susţinere din partea puterii politice şi a bisericii. manevrată cu ajutorul unei roţi fixată pe punte (cârma de etambou). pentru a face faţă unor spaţii necunoscute. Nu se poate trece cu vederea nici peste unii înaintemergători. evitând imobilizarea în larg. Pentru orientarea navigatorilor. în declanşarea marilor expediţii. în condiţiile în care circulau diferite poveşti despre monştri de dincolo de graniţele lumii ccunoscute sau despre fenomene naturale înspăimântătoare (Ex. permiţând calcularea poziţiei navei). 3. dintr-o parte. Expediţii care au completat cunoştinţele despre lume s-au realizat şi cu pornire dinalte spaţii. caravela avea un sistem complex de vele. efemeridele (tabele de declinaţie care indicau înălţimea soarelui pe zile şi latitudini. ajungând spre ţărmurile orientale ale Africii. Între aceştia o menţiune aparte merită Ibn Battuta. esenţiale au fost busola. Numeroşi negustori şi călători din lumea islamică au explorat Africa şi ţărmurile sale. etc. amiralul chinez Cheng Ho realizează o serie de expediţii în Oceanul Indian. pătrate pentru folosirea vântului din spate. precum cel chinez sau islamic. de capitaluri în stare să susţină material întreprindea călătoriilor costisitoare. Descoperirile portugheze 92 . capabili să se avânte în mări deschise şi necunoscute. călător pe mare şi pe uscat între Europa şi Asia (China supusă de mongolii lui Kubilai) este cel mai cunoscut. De asemenea. De asemenea. şi triunghiulare pentru curenţii laterali. care în secolul al XIII-lea explorează zone din Orientul apropiat şi mijlociu şi traversează Sahara. şi manevrabilă. : multă vreme s-a crezut că la Ecuator marea începe să fiarbă). ceea ce-i permitea să folosească şi vântul de mai mică intensitate. Ea beneficia de descoperirea cârmei scufundate. de asemenea.

Din anii ’80 monarhia reia iniţiativa. În 1486. desfăşurată în prima jumătate a secolului al XV-lea. În declanşarea expediţiilor. în care iniţiativa aparţine. se realizează cercetarea coastei Africii din nord. Acestea au reprezentat baze esenţiale pe drumul spre sudul Africii. a faptului că expansiunea sa teritorială era imposibilă datorită vecinătăţii cu Spania. Prima etapă. portughezii sunt favorizaţi şi de existenţa unor descoperiri anterioare : Insulele Canare (ocupate de Spania). Cazul cel mai interesant este al lui Fernando Gomes. negustor care din 1569 se angajează în faţa regalităţii să organizeze cercetarea anuală a unei anumite întinderi de pe coasta Africii. în zona Etiopiei. se va limita la ocuparea unor puncte de pe ţărm. ajunge pe coasta vestică a Indiei. cu un pilot arab. Portugalia este o ţară relativ săracă. regele Joao al II-lea reluând organizarea cercetărilor sistematice. şi fără potenţial demografic deosebit. Următoarea expediţie este pregătită temeinic. care a adunat la curtea sa specialişti în navigaţie. Covilhao trimite regelui un raport din care reieşea felul în care se poate ajunge în Indii de pe coasta răsăriteană a Africii. puterii politice sau particularilor. Se realizează astfel recunoaşterea golfului Guineii. a beneficiat de sprijinul principelui Henric Navigatorul (1394-1560). acolo unde îm epocă se credea că ar fi existat legendarul regat al regelui-preot Ioan. iniţiativa este preluată de particulari. de aceea în momentul în care va trece la organizarea imperiului său colonial. În descoperirile portugheze se poate observa succesiunea mai multor etape. având la bord pilotul lui Bartolomeo Diaz. de la Ceuta. Vasco da Gama. Bartolomeo Diaz reuşeşte să treacă de extremitatea sudică a Africii. în stăpânire portugheză. reuşeşte să ajungă pe coasta răsăriteană a Africii. ajungând până la Capul Bunei Speranţe. pe rând. o singură 93 . doi ani după plecare. iar avantajele economice sunt legate de comerţul cu băştinaşii. unde va organiza forturi militare şi factorii comerciale. Pe de altă parte. insulele Madeira şi Azore. cu o mare lungime a ţărmurilor. fără să treacă la o colonizare prozpiu-zisă (excepţie face Brazilia). Sub patronajul său. datorită încheierii mai timpurii a Reconquistei şi a centralizării politice. În etapa următoare. şi în 1497. În 1481 îl trimite pe Pedro da Covilhao spre estul Africii. organizând metodic cercetările. Din expediţie se întoarce. Aceste informaţii au putut fi legate de cele pe care continuau să le obţină cei ce recunoşteau coasta apuseană.Portugalia este prima putere europeană care se avântă în expediţiile geografice. De la Malindi. a poziţiei sale geografice extrem de favorabile. la Calicut. până la Insulele Capului Verde.

În 1500.3. în drum spre Indii. După ce au mai explorat Cuba şi Haiti. şi nu despre Indii. Jamaica. în 1493. Se puneau astfel bazele unui imperiu colonial maritim şi comercial. portughezii mai cuceresc puncte strategice la intrarea în Marea Roşie (insula Socotra) şi în Golful Persic (Ormuz). explorează litoralul Americii de Sud. cu o flotă de trei corăbii şi 120 de oameni. întreţinut prin forţa marinei de război care patrula prin mări şi oceane. Când în 94 . corăbiile lui Columb ajung în octombrie în Arhipelagul Bahamas. prin căderea Granadei în 1492. De asemenea. Descoperirile lui Columb nu aduceau însă aurul promis curţii spaniole. şi descoperă coasta răsăriteană a Americii de Sud. la gurile fluviului Orinocco. în încercarea de a găsi metalul preţios şi mirodeniile atât de dorite. Cel care îşi dă seama că a fost de fapt descoperit un nou continent este florentinul Amerigo Vespucci. Insulele Sonde şi Moluce. care între 1497-1500 face o serie de explorări în Venezuela. Alvarez Cabral este împins de curenţii din Atlantic prea la vest. dornic să descopere un nou drum spre Indii. interzicând accesul altor nave. Columb şi oamenii săi se întorc în patrie. pentru a nu cădea în mâinile altor navigatori. Goa. 1498. cu vestea că au ajuns în Indii.corabie. Ceylon.Descoperirile spaniole Spania se angajează în expediţiile transoceanice după încheierea Reconquistei. În orient. 3. 1502. forturile militare de pe coastă protejează interesele comerciale ale portughezilor. în timpul cărora Columb descoperă Antilele Mici. În august acelaşi an. Cristofor Columb pleca spre vest. După o traversare dificilă a unui ocean pe care nimeni nu-l mai străbătuse înaintea lor (sau cel puţin fără să ştie că o astfel de traversare ar fi avut loc). iar secretul itinerariilor este păzit cu mare rigoare. şi expediţiile viitoare merg tot mai adânc. cel ce obţinuse pentru sine titlul de amiral cade în dizgraţie. afirmând că e vorba de un alt pământ. de aceea. într-o insulă numită sugestiv San Salvador (Mântuitorul în spaniolă). Malacca. dar încărcătura de la bord a permis recuperarea înzecită de cateva ori a cheltuielilor. viitoarea Brazilie. şi atinge ţărmurile Americii Centrale în zona Penisulei Yucatan. Urmează alte trei călătorii. din Malaezia.

3.4. În urma progresului descoperirilor. spaniolii realizând cucerirea şi colonizarea unor vaste teritorii. ceea ce era dincolo aparţinea spaniolilor. spre Siberia. care completa partajarea domeniilor coloniale. 95 . prin acţiunea cazacilor şi a negustorilor. olandezii descoperă Australia. Olandezii se orientează în secolul al XVII-lea spre mările calde din sud. Noua Zeelandă. francezii (prin Jacqus Cartier). 3. datorită condiţiilor climaterice din apropierea regiunilor arctice. şi imperiul colonial portughez este mai uşor de atacat decât cel teritorial spaniol). şi încearcă să-şi realizeze propriile imperii coloniale. Englezii (prin John Cabott). în 1494 se încheiase Tratatul de la Tordesillas. dar reuşind explorarea zonelor din nord. Alte descoperiri Celelalte puteri europene nu sunt de acord cu această impărţire a lumii. care extindeau stăpânirea Spaniei în America centrală (actualele Mexic şi Texas) şi în aproape întreaga Americă de Sud (cu excepţia Braziliei portugheze).5. Ruşii realizează expediţii de uscat. Tazmania. de aceea. pe care ruşesc să o cucerească treptat. dar sunt obligate să caute alte drumuri spre Indii. olandezii caută drumuri spre nord-vest sau nord-est. după o linie imaginară care trecea la 370 de leghe vest de insulele Azore. pe care o numesc Noua Olandă. Interesele comerciale şi militare ale Spaniei şi Portugaliei riscau să creeze mari probleme intrând în conflict. de partea cealaltă a pământului. care împărţea sferele de acţiune între cele două ţări. fără însă a reuşi. prin tratatul de la Saragoza. Începuturile imperiilor coloniale Imperiul colonial al Spaniei avea un caracter teritorial mai accentuat decât cel portughez. devenea clar că a fost descoperit un nou continent. Ce se afla la est de linie reprzenta domeniul portughez. Astfel. Imperiile aztec şi incaş se prăbuşeau în câţiva ani sub loviturile conquistadorilor.1513 Vasco Nunez de Balboa traversa istmul Panama şi descopera Oceanul Pacific. după ce cuceriseră o serie de puncte aflate sub stăpânirea portughezilor (se aflau în război cu spaniolii. dar Portugalia era în uniune dinastică cu Spania. în 1529 se trasează o nouă linie.

Africa. în primele secole ale conquistei. fasolea. curcanul. se estimează că datorită şocului microbian au murit. şi conducând la ridicarea altora. -se pun bazele unificării economice a lumii. animale precum calul. etc. implicând declinul unor foste puteri comerciale. aduc de acolo cartoful.3. din Asia pătrund pe scară mai largă orezul şi bumbacul. în ceea ce Wallerstein şi Braudel au numit « economia univers » a epocii moderne. -descoperirea de noi surse de metale preţioase. 4. America pe de o parte.6. viţa de vie.Consecinţele marilor descoperiri geografice : -completarea cunoştinţelor geografice şi ştiinţifice despre lume . dar faţă de care cei din lumea nouă nu aveau imunitate . -schimbul de plante şi animale între lumea veche şi lumea nouă : europenii introduc în America o serie de culturi. între 70 şi 90% din populaţia indigenă . precum gripa şi variola. ardeii. (minele de argint de la Potosi. Economie şi societate în Europa occidentală (secolele XIV-XVII) 96 . şi Europa cu Asia pe de alta . europenii au preluat din America sifilisul. contolul european asupra aurului sudanez) care permit expansiunea economică a Europei . precum grâul. roşiile. -unificarea microbiană a lumii : europenii declanşează un genocid în rândul populaţiei autohtone din America şi prin bolile care pentru ei nu mai erau mortale. -noi curente comerciale. acesta din urmă introdus în colonii. . -descoperirea a noi continente şi a unor teritorii din lumea veche până atunci necunosute europenilor . negoţul cu sclavi negri din Africa reprezintă o componentă importantă a acestui comerţ internaţional . care uneau Europa. precum oraşele italiene. precum Olanda şi Anglia. tutunul. porumbul. centrul economic al lumii se deplasează din Mediterana şi Marea Nordului în Atlantic. -formarea imperiilor coloniale . vitele mari .

Unele dintre acestea. până în zilele noastre. după care urmează o perioadă de stagnare şi chiar de recul temporar. există numeroase diferenţe în privinţa densităţilor de locuire. rezidă în progresele agrare şi comerciale permiţând hrănirea unui 97 .Populaţia atinge un vârf către 1540-1560. fără sa dispară. pătrat. Regiunile cele mai bine populate se găseau în Europa Occidentală şi Centrală. dar acestea sunt mai puţin ucigătoare.Geneza relaţiilor capitaliste În plan economic şi sociale Europa apuseană este marcată de procesul istoric prin care a reuşit. Principala cauză a avansului european este tocmai schimbarea structurilor economice şi sociale. În schimb.4. 80 milioane de locuitori pe la 1500 şi circa 100 milioane pe la 1600. iar efectele lor se simt mai ales în plan psihic. E adevărat că apar noi boli contagioase. ciuma.2. o anumită creştere demografică începe să se constate începând de pe la 1450-1460 şi să se accentueze până la mijlocul secolului al XVI-lea. Aspecte demografice După scăderea catastrofală datorată ciumei negre de la mijlocul secolului al XVlea. în vreme ce spre marginile nordice şi sud-estice densitatea de populaţie scădea. care au condus la apariţia relaţiilor capitaliste. Estimările propun drept cifre cca. lumea arabă. ajungându-se la densităţi de sub 5 locuitori pe km. care va deveni una din bolile foarte frecvente şi grave.1. China fuseseră mult mai dezvoltate în secolele precedente. Dincolo de aceste cifre globale. tifos şi sifilis. precum Bizanţul. Motivaţiile creşterii populaţiei în « lungul secol XVI » (1450-1620). apar epidemiile de gripă. Acestea scad înspre est şi nord. şi sunt depăşite de Occidentul european tocmai datorită mutaţiilor economico-sociale care se produc în această perioadă a secolelor XIV-XVII. după expresia lui Braudel. Se estimează că pe la 1450 pe continentul nostru trăiau circa 50-55 milioane de persoane (faţă de cca 73 de milione la începutul secolului al XIV-lea). Creşterea populaţiei a fost favorizată de reculul epidemiilor. 4. la sfârşitul evului mediu şi la începutul epocii moderne să o ia înaintea celorlalte zone de pe continent şi din întreaga lume. loveşte mult mai rar.

cum ar fi meşteşugarii rurali. Nici productivitatea muncii nu creşte decât foarte 98 .Evoluţii economice şi sociale 4. o lume proponderent rurală şi agrară. Pentru o populaţie mai numeroasă decât în perioadele anterioare. dintre care unele. peste medie. mai ales că nu se înregistraseră mari progrese tehnice în agricultură. aici se cresc animale. modelul demografic urban se caracterizează prin spor natural negativ. clericii. culturile americane de mare randameant. etc. precum porci sau păsări. în sensul că în oraşe mor mai mulţi oameni decât se nasc. 4. Există însă diferenţe regionale foarte mari. Creşteri mai mari ale populaţiei. Londra. deşi esenţialul este adus totuşi din mediul rural. problema asigurării resurselor de hrană în secolul al XVI-lea se pune cu acuitate. în imediata vecinătate se cultivă ogoarele.mai mare număr de oameni. Oraşele occidentale de la sfârşitul evului mediu îşi mai produc singure deci o parte a hranei. precum Constantinopolul. tocmai că aici vin să se stabilească şi îşi sfârşesc existenţa persoane născute în altă parte. livezi. proporţia populaţiei urbane fiind de 25%. în vreme ce în alte regiuni proporţia e mult mai mică. cartofii încep să aibă efecte mai ales după anul 1600. aceasta e reprezentată doar parţial de persoanele care practică agricultura. precum Italia de Nord.1. În mediul rural locuiesc şi alte categorii în afara ţăranilor. Uneltele şi tehnicile agrare rămân în esenţă aceleaşi. Parisul ating la sfârşitul secolului al XVI-lea câteva sute de mii de locuitori. la oraş o parte din timpul de muncă total este dedicat muncilor agricole.3. în această perioadă. nobili. deoarece în perimetrul urban se găsesc grădini. şi se întâlnesc şi regiuni unde se constată o stagnare demografică. precum porumbul. cât pe cea a impigraţiei populaţiei de la sat la oraş.3. pe ansamblu doar 10% din populaţia sa trăind în oraşe. în unele zone. care se realizează nu atât pe calea sporului demografic natural. Astfel. O altă problemă ce merită discutată este procesul de creştere a populaţiei urbane. În ceea ce priveşte specificul populaţiei rurale. Pe de altă parte. se întâlnesc în oraşe. Agricultura Europa apuseană continuă să fie. Majoritare sunt însă zonele în care ritmul de creştere este moderat.

sectorul minier se dovedeşte din ce în ce mai important. cerealele se aduc în Occident de la Marea Baltică. ca şi cele de fier şi de cărbune. în Olanda se obţin noi terenuri agricole pe seama mării. 4. Danemarca se specializează de timpuriu în realizarea de produse lactate destinate inclusiv exportului.3.2. Comerţul supra-regional cu bunuri de larg consum este foarte important pentru dezvoltarea Europei occidentale. Relansarea acestui sector se datorează mai multor 99 . Pe această bază. deşi în unele zone se constată o mai bună organizare a muncii faţă de perioada precedentă. 4. întrucât a permis menţinerea unui surplus de populaţie urbană. Progresele datorate agriculturii extensive nu ţin însă pasul cu creşterea rapidă a populaţiei din anumite zone ale Europei. acesta din urmă esenţial în prelucrarea metalelor. prin îndiguiri şi desecări. Germania.3. cum ar fi reluarea în cultură a unor zone temporar abandonate. astfel că asigurarea necesarului de hrană se face prin schimburi comerciale supra-regionale. Ucraina. ceea ce pe termen lung permite dezvoltarea industrială ce asigură avansul european. mai ales Polonia şi Ucraina. unele zone ale Occidentului s-au putut specializa în alte producţii decât cele agricole. cunoscând la rândul său o relansare în secolele XV-XVI. şi are o evoluţie în mare sincronă cu cea a agriculturii. Italia.3.puţin. Dezvoltarea cea mai spectaculoasă au cunoscut-o minele de argint şi cupru din spaţiul german. Astfel. Polonia. Comerţul Comerţul internaţional cu produse alimentare cunoaşte o serie de regiuni specializate în anumite produse. Meşteşugurile şi industria Dintre ramurile non-agricole. Moldova. care nu mai practică agricultura şi nu-şi mai asigură singură necesarul de hrană. Tările de Jos importă bovine vii (au avantajul că se deplasează singure şi nu pun probleme de conservare) din Danemarca. Ungaria. în vestul continentului. în urma crizei secolului al XIV-lea. Astfel. Creşterea producţiei agricole are deci la bază factori extensivi. unde ajung din zonele limitrofe. iar în Italia se practică de asemenea asanările. sau introducerea de noi terenuri în circuitul agrar.

Foarte importante pentru asigurarea cu metalul preţios necesar monedei au fost minele de argint de la Potosi. precum pompele pentru scoaterea apei din mină. pieptănatul. culesul paginii. Nou apărute. mai ales în cazul zăcămintelor de mare adâncime. de exemplu din Tirol la Baia Mare. cu o serie de operaţiuni desfăşurate în altă parte. Un exemplu de manufactură dispersată este cea din sectorul textil. în care cartea. Din aceste motive. extrem de importante în condiţiile în care expoatarea se face la adâncimi din ce în ce mai mari. torsul lânii) în mediul rural. cele mai reprezentative zone fiind nordul Italiei (Toscana). astfel încât un produs e rodul colaborării dintre diferiţi lucrători. Aceştia erau proprietarii unor mari întreprinderi. precum Augsburg. Nuremberg. iar pe de alta datorită concurenţei minelor din lumea nouă. pe de o parte datorită epuizării filoanelor accesibile în condiţiile tehnice ale vremii (dificultăţi de asigurare a accesului la mare adâncime şi a ventilaţiei). De asemenea. care realizează toate operaţiunile. Anglia. dezvoltarea mineritului european se leagă de acţiunea unor mari capitalişti din oraşe din sudul Germaniei. Expansiunea mineritului european este oprită pe la 1500. şi dispersate. finisatul postavului rămân cantonate în atelierele urbane. Întreprinzătorii capitalişti transferă unele din operaţiuni (spălatul. aflate în exploatarea Spaniei. sub acelaşi acoperiş (din nou exemplul atelierelor tipografice). Sectorul producător se caracterizează prin coexistenţa dintre atelierele meşteşugăreşti tradiţionale şi manufacturile capitaliste. Manufacturile capitaliste pot fi de două feluri : concentrate. pe măsura epuizării filoanelor de suprafaţă. adesea în mediul rural. de la un capăt la altul a procesului de producţie. Sectorul textil beneficiază de noua organizare a procesului de producţie. imprimarea. Tesutul. ca produs final. ca amalgamarea cu mercur folosită în cazul argintului. e rezultatul mai multor operaţii separate (tăiatul hârtiei. şi nu mai e rezultatul muncii unui singur meşter. s-au descoperit metode noi de separare a metalelor utile din mineru. şi aveau afaceri extinse pe mari zone geografice. manufacturile sunt întreprinderi bazate pe diviziunea ethnică a muncii. Tările de Jos. şi presupun capitaluri din ce înce mai importante. cu toate operaţiunile desfăşurate în acelaşi loc.inovaţii tehnice. din America de Sud. dintre care foarte cunoscuţi sunt membrii familiei Fugger. În secolul al 100 . Investiţiile. din postăvărit. Un exemplu foarte bune e reprezentat de tipografii. unde forţa de muncă e mai ieftină. sunt foarte mari. legarea) făcute de persoane diferite. prepararea cernelii.

materia primă poate fi cumpărată la preţuri mici de întrprinzătorii locali. dar şi mai puţin durabile. dar influenţează şi unele mutaţii în geografia producţiei. se poate vinde mai mult. concentraţi la Londra şi capabili să influenţeze politica regalităţii. iar pe de alta modificărilor în relaţiile comerciale. deplasării centrului de greutate al comerţului spre Atlantic şi a concurenţei reprezentate de alte zone. bazat pe creşterea oilor. mai frumos finisate şi mai ieftine. acum se realizează postavuri mai subţiri. client tradiţional. schimbări determinate. satele sâont distruse. aşa numita “nouă postăvărie”. Astfel. şi moda poate acum evolua mai rapid. Spre deosebire de postavurile realizate anterior. este interruptă datorită intereselor politice ale împăratului Carol Quintul. Aceasta permite o extindere cantitativă a producţiei. statul favorizează exportul de postav. postăvăria italiană este în declin. Pe de altă parte. 101 . pe de o parte datorită conservatorismului. acesta favorizează exportul de lână spaniolă spre această regiune. În Tările de Jos (viitoarea Olandă) postăvăritul. probabil şi sub influenţa postăvarilor. Măsurile dure luate împotriva « vagabondajului » cauzat tocmai de aceste împrejmuiri.XVI-lea apare şi o inovaţie sortimentală. Pe de altă parte. tocmai datorită conflictului cu Spania. hainele fiind lăsate uneori moştenire mai multor generaţii. care erau groase şi foarte durabile. se dezvoltă în continuare. asigură în continuare manufacturile cu forţa de muncă la preţuri foarte mici. regalitatea impunând aici restricţii la exportul de lână spre Tările de Jos. şi drept consecinţă. În Anglia. desigur. politica statului e diferită. cu tradiţii medievale. această regiune ocupând spre 1600 primul loc în Europa în acest domeniu. şi o populaţie lipsită de mijloacele de a-şi mai câştiga existenţa din agricultură oferă forţă de muncă ieftină întreprinzătorilor capitalişti. Dornic să menţină strânse relaţii economice cu Tările de Jos. în Anglia apare şi fenomenul împrejmuirilor. De exemplu. mari mase de ţărani sunt alungaţi din locuinţele lor. prin care stăpânii de pământuri scot terenurile din circuitul agricol pentru a le folosi pentru creşterea oilor. Dezvoltarea postăvăritului în Spania. şi de alţi factori. ceea ce nu permite dezvoltarea producţiei locale de postav. parte a imperiului său multietnic. În această perioadă. datorită şi preţului mai redus. crescătorii spanioli de oi vând scump materia primă producătorilor interni. Cum hainele realizate din aceste materiale se deteriorează mai repede. munca silită la care sunt obligaţi cerşetorii englezi. Astfel.

caracterizataă prin uniformitate şi standardizare. Cele mai importante şantiere navale apar şi se dezvoltă în zone cu tradiţei în nvaigaţia la mare distanţă. O inovaţie de o mare importanţă a fost standardizarea pieselor pentru corăbii. Mai ales metalurgia bronzului este legată de această « industrie » militară. dar se constată şi dezvoltarea metalurgiei fierului. sau în regiuni implicate recent în procesul descoperirii şi colonizării lumii noi (Spania.Cele mai importante tipografii din această epocă se găseau în Italia (Veneţia). tocmai datorită importanăei preciziei. Franţa (Lyon. s-a dezvoltat în mod constant. Atelierele tipografice sunt printre manufacturile concentrate specifice capitalismului european. Legată de prelucrarea metalelor este ceasornicăria. sortit unei dezvoltări de succes. Germania. Un sector care cunoaşte o dezvoltare deosebită. legat de munca în ateliere şi manufacturi. timpul nu mai este ritmat doar de clopotele bisericilor. mai ales datorită avântului luat de călătoriile pe mări şi pe oceane stimulate de marile descoperiri geografice şi de marele comerţ internaţional este cel legat de construcţiile navale.4.Metalurgia este un alt sector în plină expansiune.Sectorul financiar-bancar 102 . în contextul multiplicării şi diversificării uneltelor folosite. mai ales datorită dezvoltării folosirii armelor de foc. ci şi unul economic. Tarile de Jos). O dată cu folosirea orologiilor. se facilitau reparaţiile la corăbii. Cartea este şi printre primele obiecte destinate producţiei şi consumului de masă.3. cu atât mai importante în această epocă de avânt al călătoriilor pe mări necunoscute şi adesea ostile. caracterizată printr-o precizie necunoscută evului mediu. aplicată prima oară la Amsterdam. Anglia. Legată strâns de progresele umanismului. scădeau costurile. Anglia. planificării. eficientizării producţiei. care revoluţionează şi concepţia despre timp. 4. De asemenea. Paris). tipografia a avut nu doar un rol cultural esenţial. ca urmare a invenţiei lui Gutenberg. Tipografia este o activitate care după apariţia ei la mijlocul secolului al XV-lea. renaşterii şi reformei. ca în Italia. În acest fel creştea randamentul în construcţii şi în reparaţii. ci devine treptat un timp laic. iar profiturile de tip capitalist erau foarte importante. chemând la slujba religioasă. Dezvoltarea capitalismului a avut nevoie şi de o nouă concepţie despre timp. domeniu nou.

în paralel cu menţinerea unor forme de organizare mai vechi. Marile bănci se dezvoltă ca urmare a nevoilor sporite de capitaluri. cum ar fi asistenţă prin consuli şi factorii comerciale. pentru a proteja interesele companiei. care realizează tranzacţii bazate pe eşantioane. ci de persoane anume trimise pentru a face comerţ. Fiecare negustor din cadrul acesteia făcea afaceri pe cont propriu. precum Italia (compania familiei Medici) sau Germania (familia Fugger). transferuri de capital. de deschidere şi cotaţii. faţă de companiile de familie. capitalurile fiind puse la un loc şi afacerile fiind commune. Companiile anonime pe acţiuni au o organizare de tip nou. iar afacerile sunt realizate la faţa locului nu neapărat de investitori. în activitate din 1581. la instaurarea societăţii moderne. la sfârşitul secolului al XVI-lea. care pot fi de mai multe tipuri. aceast poate întreţine forţe militare proprii în regiunile cu care se face comerţ. Casa din San Giorgio la Florenţa. se tranzacţionau la bursă mai multe sute de sortimente. meşteşugarii). se dezvoltă în continuare în zone tradiţionale. la jumătatea secolului al XVI-lea bancherii genovezi finanţăînd politica Spaniei. În acest sens. Forţa acestor companii familiale este foarte mare. caracterizată de relaţii de tip capitalist. specializate în comerţul la mare distanţă cu o anumită regiune. La Amsterdam. revelator este exemplul companiei engleze a Levantului. şi mai puţin pe activităţi bancare. la schimbări sociale şi poliltice. Banca de Schimb din Amsterdam (începând cu 1609).Sectorul terţiar cunoaşte şi el schimbări. o astfel de bursă funcţionează de la jumătatea secolului al XV-lea. Bursa de la Londra funcţionează din 1568. De altfel. Companiile de familie. Uneori. De exemplu. Activităţile cele mai importante ale acestora erau reglarea conturilor între deţinătorii de capital situaţi în zone diferite. O noutate este reprezentataă de companiile regulate sau privilegiate. se menţin în activitate negustorii ambulanţi sau producătorii care îşi vând propriile produse (ţăranii. nespecializate. iar din 1531 trece la un sistem modern. Apar însă şi companiile comerciale. Toate aceste evoluţii contribuie la dezvoltarea economică. primirea şi păstrarea depozitelor bancare. La Anvers. compania asigurând o serie de servicii în zonele cu care se făcea comerţ. Ambrosiana de la Milano. între acestea cele mai cunoscute fiind Rialto de la Veneţia. Conducerea activităţilor este asigurată de un Consiliu de Administraţie. acordarea de credite. în funcţie de calităţile tip al mărfurilor. cele regulate sunt profilate mai ales pe comerţ. O instituţie specific capitalistă este bursa. în sensul că îmbină activităţi comerciale şi bancare. 103 .

altele celor politice şi militare. Rămân mai importante cele în natură şi supunerea faţă de justiţia seniorului.4. 104 . dependenţa ţăranilor faţă de seniori se manifestă în forme mai dure.Aspecte sociale 4. adesea simbolice. mai ales cele în bani.2. Ţările Române. Rusia) situaţia ţăranilor se agravează. Polonia. Regimul juridic prin care le era guvernată existenţa a cunoscut însă unele schimbări. Germania. Ţărănimea Ţăranii continuă să trăiască în cadrul unor comunităţi de tip tradiţional. În Europa de la Est de Elba (Germania.4. care în unele zone se va menţine până în secolul al XIXlea. satul şi senioria. până atunci majoritară. în înţelegerea cu statul. impunerea dreptului de mână moartă şi controlul căsătoriilor. De aceea. Ţările de Jos) în secolele XV-XVI.4. aici instaurându-se ceea ce s-a numit « a doua şerbie ». Dispare astfel aproape în întregime ţărănimea liberă. 4. unele datorate evoluţiilor economice şi sociale. în condiţiile în care mâna de lucru este relativ rară. şi în secolele XV-XVII se consolidează şerbia sau iobăgia. Ungaria. Ţăranii continuă să datoreze seniorilor unele redevenţe. care merg până la limitarea parţială a libertăţii. Eliberarea din şerbie s-a produs în cea mai mare parte a Europei occidentale (Spania. În Franţa de Nord. păstrându-se doar în stare reziduală în unele cantoane elvenţiene.1.4. care au variat în funcţie de zonă. Una dintre cauze pare să fie orientarea marilor proprietăţi către producţia destinată pieţei. Nobilimea În interiorul nobilimii se produc o serie de modificări. Italia de Sud. marii proprietari reuşesc să obţină legarea de pământ a ţărănimii. şi dreptul de a-i impune acesteia obligaţii în muncă din ce în ce mai importante. Anglia. Franţa. Italia centrală şi de Nord.

În Franţa. aceasta este denumită “de robă”. care nu mai permite lupte anarhice pe teritoriul pe care îl controlează. Nobilii sunt atraşi să vină şi să trăiască la curte. puritatea sângelui rămân însă criterii de valorizare a adevăraţilor nobili. vechii nobilimi caracterizată prin competenţele sale războinice şi prin posesia domeniilor rurale i se adaugă o nouă nobilime. de darurile bogate care li se fac. Transformarea idealului de nobil. între elita urbană. Structural. locul lor avea să fie luat de soldaţi profesionişti plătiţi. În Anglia. În secolele XVI-XVII. suveranul tuturor. idealul de războinic oricând gata să scoată sabia pentru a răzbuna o jignire avea să fie înlocuit cu cel al nobilului instruit. mai ales prin cumpărarea acestora. şi a apărut datorită înmulţirii funcţiilor. unde se pot bucura de favorurile regelui. în schimbul renunţării la puterea pe care le-o dădea domeniul lor. Pe câmpul de luptă. Originea străveche. de funcţiile aducătoare de venituri care li se încredinţează. de la cel de cavaler la cel de curtean trebuie legată şi de fenomenul întăririi puterii regale. Orăşenimea Creşterea şi dezvoltarea oraşelor a atras după sine consolidarea diferitelor categorii ale locuitorilor acestora. într-o lume a muschetelor şi a bombardelor. Vechile idealuri cavalereşti. luptători pedeştri pricepuţi în mânuirea armelor de foc. dar nu mai sunt puse în slujba unui suzeran oarecare.Evoluţia tehnicii militare care defavorizează lupta călare sau corp la corp în faţa folosirii arcului. fidelitatea. care ştie să se dueleze la nevoie. uneori din ce în ce mai 105 .3. dar care se pricepe să folosească şi arma intrigii şi a jocului de culise. ci în slujba regelui. capabil de conversaţii elevate şi chiar de creaţie artistică. cel ce ştie să danseze şi să se remarce în societate. În societate. acum destul de secătuit. 4.4. Orăşenimea rămâne puternic ierarhizată. ci pe talentul politic. care poate accede la titluri de nobleţe şi marginalii. idealul nobiliar este ştiutorul de carte. onoarea s-au păstrat. cel ce ştie să atragă asupra sa atenţia regelui printr-o slujire fără cusur. Accentul nu mai cade pe talentul de a folosi spada sau lancea. arbaletei şi mai apoi a armelor de foc avea să conducă la dispariţia cavalerilor ca tip esenţial de războinic. la care pot avea acces şi alte categorii. noua nobilime îşi datorează poziţia în special implicării în activităţi comerciale şi productive.

Spania. 5. Veneţia. Conducerea oraşelor aparţine tot mai frecvent oligarhiei locale. În raporturile cu statul. de regulă. care le furnizează resurse financiare. Florenţa. Pe de altă parte. Europa se caracterizează printr-o mare diversitate politico-instituţională. prin impunerea principiului de liberum veto. republicile Sienna. învăţământul poate oferi unele posibilităţi de promovare socială. fiscale şi financiare care puteau fi transferate la nivelul statului. Un rol tot mai important poate fi însă jucat de deţinătorii de diplome universitare. Monarhii de tradiţie medievală. Mantova. cu excluderea de la putere a celorlalte categorii sociale. precum Franţa. marchizatul de Montferrat. oraşele îşi văd. monarhii continuă colaborarea cu orăşenii. în ţările scandinave sau în Rusia. rezervat celor care au suficiente mijloace să şi-l permită. Polonia rămâne fidelă monarhiei elective. Spre marginile Europei. care treptat. Se poate spune că în oraşe s-au dezvoltat tehnici administrative.numeroşi. şi funcţionari bine pregătiţi. În Italia continuă fărâmiţarea politică. Anglia. prin impozite. mai ales în centru şi nord. ultima cu caracteristici de o modernitate uneori surprinzătoare. unde se remarcă principate precum ducatele Ferrara. dar nu trebuie uitat că accesul în instituţiile de tip superior este. se dovedeşte neguvernabilă. limitată autonomia. 106 . să o legitimeze şi să întemeieze o dinastie puternică. Astfel. suveranii încearcă să consolideze o putere obţinută uneori cu forţa armelor. de regulă. precum Imperiul Romano-German şi papalitatea pretind supremaţia politică şi spirituală. în vreme ce se afirmă state cu o structură din ce în ce mai modernă. mai ales în condiţiile progresului centralizării şi modernizării statale. eşalonându-se numeroase categorii intermediare. Structuri politice şi instituţionale în Europa la sfârşitul evului mediu şi începutul epocii moderne La începutul secolului al XVI-lea.

fiica ducelui Carol Temerarul). regatul Neapolului. Münster.5. între care Fugger. La moartea bunicului său Maximilian de Habsburg (1519) Carol era deja. Din partea paternă el stăpânea moştenirea burgundă (adusă bunicului său Maximilian de căsătoria cu Maria. Bamberg. În interiorul Imperiului însă el trebuie să ţină seama de raporturile de forţe între electori. prinţi şi oraşe imperiale. Moştenirea maternă îî aduce Spania. Passau. adunarea reprezentativă a Imperiului German. care era electivă. zis cel Frumos. regele Angliei. Hessa. Împăratul are titlul cel mai prestigios în creştinătatea apuseană. ducele de Saxa. dar aflată în familia habsburgică din secolul al XV-lea. Baden) sau ecleziastici (Speyer. Brunswick. teritoriile din America. arhiducele Burgundiei. Carol de Habsburg era fiul lui Filip. Besançon. dar şi ducatele alpine şi Alsacia. Sardinia. Osnabrück. Sfântul Imperiu Romano-German Imperiul romano-german. deoarece nu se poate înţelege extinderea pe care imperiul o dobândeşte în vremea sa fără a ţine seama de variatele moşteniri care au intrat în componenţa acestuia. contele palatin). Worms. Principii electori continuau să fie în număr de şapte. dar intră şi în competiţia pentru coroana imperială. fiul împăratului Maximilian de Habsburg. trei ecleziastici (arhiepiscopii de Mainz. adică esenţialul Ţărilor de Jos . etc). ducatul Milanului. şi Henric al VIII-lea. ale căror interese erau reprezentate în Dietă. şi al Ioanei. Köln şi Trèves) şi patru laici (regele Boemiei. Salzburg. condus de Carol Quintul. margravul de Brandeburg. de asemenea. fiica lui Ferdinand de Aragon şi a Isabelei de Castilia. din aceeaşi sursă deţinea Franche Comte şi domeniile habsburgice. 107 . În faţa unor competitori precum Francisc I.1. din 1516. şi puteau fi laici (precum cei din Austria. rege al Spaniei. după cel al papei. Carol câştigă prin capacitatea de a oferi sume mai mari electorilor (pe care îi cumpără cu ajutorul împrumuturilor obţinute de la mari bancheri germani. Prinţii reprezentau o forţă de care împăratul trebuia să ţină seama. Hochstetter). În cazul său genealogia e importantă în explicarea istoriei. în special Austria. Sicilia. Wurtemberg. prin incorporarea Ţărilor de Jos şi a teritoriilor din Lumea Nouă. şi prin promisiunea de a nu pune nici un impozit fără acceptul Dietei. regele Franţei. are în această perioadă maxima sa extensiune spaţială.

Fiecare astfel de entitate statală dispunea de suveranitate în ceea ce privea fiscalitatea şi armata. să accepte existenţa luteranismului ca o a doua confesiune creştină. Isabela de Portugalia. Lübeck. el a delegat sarcini şi puteri unor persoane din familia sa. de asemenea. predicate de Luther. Dar idealul imperiului uiversal nu mai corespundea realităţilor care vedeau impunerea monarhiilor naţionale. Nu există o capitală propriu-zisă. Dincolo de dimensiunile sale impresionante. Soţia sa. prin pacea de la Augsburg. oraşe libere şi sute de castelani (Ritter. Filip al II-lea. În pofida încercărilor de a păstra catolicismul ca o garanţie a unităţii imperiului. Köln. etc). Bremen. Imperiul German rămâne un mozaic de state. În faţa marii diversităţi etnice şi lingvistice a supuşilor săi. Strasbourg. Acesta a fost pus în discuţie de o manieră categorică în timpul războaielor religioase izbucnite după apariţia ideilor Reformei. Ulm. El preia conducerea creştinătăţii în momentul în care papalitatea era slabă. Variate mijloace politice au fost puse în slujba visului realizării unui imperiu universal creştin. Pentru a guverna mai bine imensul său imperiu. 108 . în număr de peste 300. Fratele său Ferdinand a guvernat în spaţiul german. Există totuşi o preferinţă a împăraţilor pentru Praga. oraşul cel mai populat al Imperiului către sfârşitul secolului al XVI-lea. împreună cu fiul său. cu o serie de privilegii garantate. Guvernământul imperial este alcătuit din Camera imperială. Carol şi-a vizitat de numeroase ori posesiunile europene. Gegenbach. De alfel. ceea ce făcea necesară prezenţa lui în diferitele colţuri ale imperiului. a asigurat supervizarea afacerilor din Spania. oraşele imperiale. Carol este obligat.Existau. precum mătuşa lui Margareta de Austria şi apoi sora sa Maria de Ungaria în Ţările de Jos.cavaleri). principate laice. din nevoia de bună guvernare curtea imperială fiind itinerantă. care le transformau în autonomii locale (Aachen. Consiliul aulic (tribunal instituit de împăratul Maximilian în anul 1501) şi Cancelaria imperială. Augsburg. persoana suveranului constituia un element de unitate. când avea cam 100 000 de locuitori. şi contestarea luterană era la începuturile sale. idealul său creştin. Tot din nevoia unei mai bune guvernări. eclezistice. dorinţa de a lua conducerea unei cruciade împotriva otomanilor par să fi jucat un rol în hotărârea de a deveni împărat. 1555.

ceea ce făcea din el succesorul desemnat al împăratului. Toate aceste tensiuni aveau să ducă la izbucnirea Războiului de 30 de ani.După o viaţă de luptă pentru asigurarea unităţii imperiului şi a creştinătăţii. încă din timpul vieţii. de tip medieval. întrucât trebuie să se ţină seama de împărţirea confesională a corpului electoral. În 1531 Carol făcuse să fie ales şi rege al Romanilor. deasupra cărora împăratul nu mai are decât o autoritate formală. la crearea Uniunii evenghelice (1608) şi a Ligii catolice (1609). trăduindu-se să ţină balanţa între luterani şi catolici. pe care le transmite vărului şi urmaşului său. despre stat. şi care au condus. Ferdinand continuă să manifeste o concepţie patrimonială. între Rudolf şi fratele său Mathias. redus la o juxtapunere de principate independente. Mult mai grave au fost însă conflictele religioase. Doar hazardul stingerii unor ramuri îi permite fratelui acestuia. în vremea domniei lui Rudolf. Rudolf al II-lea (1564-1612). Ţările de Jos şi posesiunile de peste mări fiului său Filip. Toate aceste etape fuseseră necesare pentru a-i consolida puterea asupra spaţiului german. Imperiul se confruntă. unul dintre ei chiar fratricid. Ferdinand guverna deja din 1521 statele patrimoniale habsburgice. în prima parte a secolului al XVII-lea. împăratul doreşte să conserve coroana imperială în familia sa. spre sfârşitul vieţii. aflaţi acum în directa vecinătate a Imperiului. împărţind domeniile austriece între cei trei fii. În acelaşi timp însă. Pe de altă parte. controlul asupra domeniilor patrimoniale. Ferdinand moşteneşte problemele generate de Reformă. cedând Spania. recunoaşterea ca succesor a fiului său. iar Germania şi Austria fratelui său Ferdinand (1555-1556). Mathias (1612-1619) să restabilească.cu diferite conflicte. Carol asistă la eşecul visului său. din care Imperiul iese şubrezit. din 1526 fusese ales rege al Boemiei şi după Mohacs devenise şi rege al Ungariei. Problema religioasă influenţează chiar şi alegerile imperiale. după transformarea unei părţi a Ungariei în paşalâc. care au continuat. pe care îl conştientizează în momentul în care împarte imperiul. caracterizat la mijlocul secolului printr-o şi mai accentuată tendinţă centrifugă. 109 . şi pe cele al conflictelor cu otomanii. şi reuşeşte să impună. Ferdinand al II-lea(1619-1637).

cum ar fi adunările de stări. O serie de privilegii acordate unor supuşi sau unor regiuni mai recent alipite coroanei reprzintă alte piedici în calea absolutismului regal. în condiţiile în care comunicaţiile rămân încete şi dificile. şi transformată. În Franţa. oferindu-i posibilitatea conservării poziţiei şi privilegiilor în schimbul renunţării acesteia la autonomia sa. într-o clasă de curteni. caracterizate printr-un declin relativ al nobilimii în raport cu burghezia. Există şi ipoteza potrivit căreia monarhul absolut favorizează. legile fundamentale ale regatului reprezintă stavile în calea puterii absolute a regelui (de exemplu. limite pentru puterea regală le reprezintă şi distanţele mari între capitală şi provincii. De asemenea. pe care o îndeamnă însă să vină să se stabilească la curte. care nu este însă nelimitată. dependenţi economic şi politic de rege. sunt una din limitările de care orice monarh trebuie să ţină seama. ca în evul mediu. în Franţa. monarhul îşi recrutează colaboratorii din rândul noii nobilimi. care. unde beneficiază de privilegii. Diferenţa faţă de acestea este creşterea autorităţii monarhului. cum ar putea sugera sintagma de monarhie absolută. burghezia 110 .Monarhia absolută Monarhia absolută reprezintă o nouă etapă a evoluţiei unor state europene. mai întotdeauna insuficiente. un monarh absolut nu poate încălca legea salică. de altfel. Resursele financiare. Limitele puterii monarhului absolut sunt date de “dreptul divin”. regii nu renunţă niciodată cu desăvârşire la colaborarea cu nobilimea. regii apelează la specialişti recrutaţi din rândurile burgheziei. şi care se apropie de interesele burgheziei. Monarhia absolută se afirmă în anumite condiţii social politice.5. nobilimea.2. ci mai degrabă necontrolată de alte instituţii. reprezintă alţi factori care nu permit o creştere excesivă a autorităţii monarhului. parte. de fapt. De asemenea. care succedă monarhiei stărilor. orientată spre o producţie destinată pieţei. în mod concret de necesitatea colaborării cu biserica. folosinduse de înfruntările dintre grupurile şi categoriile sociale pentru a-şi consolida puterea. Astfel. prin care accesul femeilor la tron este interzis). În Anglia. Monarhul joacă rolul de arbitru. dar poate fi şi mai bine controlată. Pe de altă parte. regele reprezentând astfel un factor de echilibru între cele două categorii sociale între care există anumite tensiuni. din care face. aflată totuşi sub autoritatea regelui. dintr-o categorie de războinici cvasi-autonomi.

de a avea armată şi de a conduce politica externă a ţării. După reluarea apelului la ele în timpul crizei reprezentate de războaiele religioase. Un alt mijloc de a întări puterea centrală este asigurarea controlului asupra bisericii. în Anglia s-a ajuns la ruptura cu Roma. Ludovic al XII-lea şi a urmaşilor acestora. precum creşterea autorităţii regale în timpul regilor Francisc I (15151547) şi Henric al II-lea (1547-1559). care fac din el înaintaşul direct al statului modern. pentru a se defini în vremea lui Carol al VIII-lea (14831498). este anglicanismul. în timpul lui Henric al VIII-lea. armata regulată.pune la dispoziţia regelui specialişti. de a stabili şi percepe impozite. de a fi judecător suprem. în secolele XV-XVI conducând la realizarea unor state solide. un anumit progres spre laicizare). reprezenta un concurent pentru monarhii occidentali. Spania centralizarea politică a reuşit. se transformă într-o nouă nobilime. Sunt şi istorici care cred că monarhia absolută se afirmă de-abia cu Henric al IV-lea (1589-1610). 111 . care s-au străduit să-i diminueze puterea în propriile state. cea pe care trebuie s-o accepte toţi supuşii din regat. Aici regele este capul suprem al bisericii. Anglia. Este evident că unele caracteristici ale absolutismului au apărut încă de la sfârşitul secolului al XV-lea. Regele a rămas singurul care are dreptul de a da legi. nu mai sunt convocate în plen între 1484 şi 1560. Rămas medieval prin unele din caracteristicile sale.Franţa În Franţa. 5. Papalitatea. statul absolutist are însă o serie de trăsături noi (impozitele regulate. În Franţa. de a bate monedă. În timp ce în Franţa şi Spania regii au preluat controlul asupra bisericilor "naţionale". deşi continuă să existe ca instituţie. unii istorici consideră că monarhia absolută a început să se afirme încă din timpul lui Ludovic al XI-lea.3. iar religia de stat. Acestea din urmă. de robă. de a numi funcţionari în teritoriu. prin cumpărarea de titluri. ca instituţie supranaţională. în care puterea este concentrată în mâinile monarhului şi ale apropiaţilor săi. sau limitarea activităţii Statelor Generale. birocraţia profesionistă. care. după depăşirea crizei reprezentată de războaiele religioase de la mijlocul secolului al XVI-lea (1462-1589).

oferindule acestora o serie de garanţii privind libertatea cultului prin « Edictul de la Nantes (1598). cu excepţia unor delicte grave. funcţionarii tind să-şi considere oficiul ca o proprietate. Monarhul este însă obligat să ceară sfatul celor competenţi. şi deţinătoriii funcţiei (oficiului) sunt inamovibili. cel mai adesea inutil şi uneori chiar de o manieră comică (aceeaşi funcţie este deţinută de mai multe persoane. În teritoriu se dezvoltă o structură birocratică din ce în ce mai complexă. de Bourbon. secretarii de stat. Cu timpul însă.ele nu mai sunt convocate până în 1614. Aceasta reprezintă de altfel şi ultima convocare a Statelor Generale până la Revoluţia din 1789. numirea în funcţie este făcută de către rege în mod gratuit. iar pentru a asigura noi intrări financiare. Domnia lui Henric al IV-lea pune capăt războaielor religioase şi aduce pe tron o nouă dinastie. dar şi din persoane pe care regele le-a ales nu în funcţie de rang ci de capacităţi. Absolutismul francez ajunge la apogeu în timpul domniilor lui Ludovic al XIII-lea (1610-1643). bazată pe funcţionari cu atribuţii judiciare şi administrative. în vremea Frondei. numărul acestora este multiplicat. Personaje importante ale administraţiei centrale sunt cancelarul. funcţiile încep să fie vândute de către rege.1.3. Din marele Consiliu regal se desprind Consilii specializate. definită în conformitate cu dreptul roman redescoperit şi aplicat. care făcea din el seniorul suprem în regat. La rândul lor. 5. la una de tip absolut. prin simplă atingere scofulele. care o exercită pe rând. şi astfel Consiliul regal joacă un rol foarte important. câte un trimestru sau semestru). La început. aflat o vreme sub influenta cardinalului Mazarin. situat deasupra tuturor supuşilor său prin ungerea de către Biserică. act care-i conferă puterea taumaturgică de a vindeca.Instituţiile monarhiei absolute franceze Principala instituţie este chiar regele. conetabilul (conducătorul armatei). iar hotărârile importante sunt discutate în Consiliul restrâns. fiind alcătuit din mari nobili. să-l lase moştenire sau să-l 112 . şi a lui Ludovic al XIV-lea (1643-1715). El reuşeşte concilierea dintre catolici şi protestanţi. Puterea sa evolueză de la cea de tip feudal. când se remarcă personalitatea cardinalului Richelieu.

Grenoble. Diferitele crize din secolul al XVI-lea au multiplicate impozitele şi au mărit cuantumul lor. Dijon. iar regalitatea. mereu în lipsă de fonduri datorită războaielor care au marcat întregul secol al XVI-lea. În 1604. alcătuită din galere aflate sub comanda amiralilor. Colaboratorul său. dintre acesta cel mai apăsător fiind cel pe sare. riguros controlată pentru a evita jafurile. care purta greul taxelor. Rouen. Se adaugă o marină permanentă. avea garnizoane fixe şi se deplasa pe itinerarii dinainte stabilite. şi un reviriment în domeniul financiar apare doar în vremea domniei lui Henric al IV-lea. accentueză acest proces. superintendent general al regatului. Armata este o altă instituţie pe care se bazează puterea monarhului francez. Rennes). ducele de Sully. ceea ce ducea la numeroase abuzuri. fără ca regii să aibă vreodată la dispoziţie sumele pe care le considerau necesare. În timpul lui Henric al II-lea se ajunge chiar la o suspendare a plăţilor către creditori. Evoluţia armelor de foc. Justiţia regală se bazează în continuare pe mai multe instanţe. Impozitele erau percepute cu ajutorul unui aparat financiar foarte complicat şi numeros. recrutaţi în special din cantoanele elveţiene şi din spaţiul german. se stabileşte posibilitatea transmiterii ereditare a unei funcţii în schimbul unei taxe anuale de 1pe 60 din preţul funcţiei respective. cu legea care avea să se numească Paulette. reuşeşte să controleze mai bine gestiunea financiară şi să scadă nivelul de impozitare. În timpul războaielor civile situaţia financiară se degradează foarte mult. ceea ce a condus la ameliorarea situaţiei ţărănimii. La nevoie se făcea apel la mercenari. urmate de cele ale baililor şi seneşalilor. Curţile superioare sunt Parlamentele. ceea ce duce la o bancrută parţială. Armata regală era pusă sub comanda conetabilului şi a mareşalilor. gabella. Impozitele indirecte erau arendate unor companii de financiari. Aix. Bordeaux. chiar dacă subordonarea clerului faţă de acesta devine din ce în ce mai evidentă. dar căruia i se adaugă numeroase parlamente provinciale (Toulouse. Biserica rămâne o colaboratoare a monarhului. precum şi conflictele aproape neîntrerupte de-a lungul întregului secol al XVI-lea au condus şi în Franţa la constituirea unei armate de profesionişti. dar şi din Franţa. În 1516.vândă. regele Francisc I încheie cu papa 113 . dintre care cel mai important e cel din Paris. Finanţele regale se bazează pe impozite directe (talia) şi indirecte. dintre care primele sunt reprezentate de prepoziţi regali.

începeau să se recruteze din toate stările sociale. dar Franţa are de suferit de pe urma îndelungatelor războaie purtate în special cu Habsburgii. una dintre cele mai importante probleme cu care s-au confruntat monarhii a fost cea a Reformei. prin care Franţa renunţa la ambiţiile sale italiene. calvinismul făcea progrese în regat.Concordatul de la Bologna. şi a celor interne. mai cu seamă că sora sa. Cum ideile luterane şi apoi cele calviniste începeau să aibă succes în Franţa.3. Henric al II-lea (1547-1559) pune capăt conflictului dintre Valois şi Habsburgi prin Pacea de la Cateau Cambresis. în tradiţie umanistă. prin care papa îşi păstra unele drepturi (anatele de pe urma beneficiilor ecleziastice din Franţa. Preocuparea pentru problemele religioase pare să-l fi determinat pe rege să încheie pacea din 1559. în stare să îmbine idealurile cavalereşti cu un machiavelism practic. puterea regală creşte. şi se transforma într-un instrument al politicii acestuia. instanţă de apel în cazuri ţinând de jurisdicţia eclezistică. în prima parte a secolului.2. dar apoi. De asemenea. era o protectoare a reformaţilor. Margareta. mii de oameni au fost ucişi din motive strict religioase. inclusiv din înalta nobilime. Adesea. s-au manifestat multiple violenţe. În vremea sa. La început. adeziunea la Reformă sau la Ligă. se arată tolerant. când apar scandaluri publice. înaltul cler îşi datora accesul în funcţii favorii regale. încep persecuţiile împotriva celor consideraţi “eretici”. regele se vede nevoit să ia atitudine în problema Reformei. în cea de-a doua parte a acestuia. reacţia catolică la progresul calvinismului. În acest fel. dar şi a opoziţiei nobiliare faţă de progresele absolutismului monarhic. Francisc I (1515-1547) este un monarh renascentist tipic.Evoluţii politice Domniile regilor francezi din veacul al XVI-lea au stat sub semnul războaielor externe. Pe de altă parte. În acea perioadă. dar care-i oferea posibilitatea de a se concentra 114 . destul de puţin avantajoasă pentru Franţa. numiţi hughenoţi. puteau masca interese politice fără prea mare legătură cu credinţa religioasă. iar adepţii săi. dar şi cu unele state italiene. învestitura pentru episcopi şi abaţi) iar regele dobândea dreptul de a recomanda titularii pricipalelor funcţii ecleziastice. 5.

bolnav. membri influenţi ai Cosiliului regal. regina Scoţiei. Dar în noaptea de 23 spre 24 august. şi în 1562 izbucnea un război. care în mod tradiţional este împărţită în şapte războaie. în acelaşi timp. Într-o încercare de conciliere. ducând o politică aparent ezitantă la adresa Reformei. nepoată a ducelui de Guise şi a fratelui acestuia. care au însângerat ultima parte a secolului. şi războaie civile. Francisc al II-lea (1559-1560). pe atunci rege al Poloniei. se manifestă tendinţe centrifuge şi de respingere a absolutismului regal definit în vremea lui Francisc I şi Henric al II-lea. particularisme regionale. Războiul reîncepe. Henric. Catolicii şi protestanţii se înfruntă cu sorţi schimbători. În 1570. dar protestanţilor li se confirmă vechile cetăţi de siguranţă şi li se acordă altele noi. În 1574 Carol al IX-lea murea. era căsătorită cu Henric de Navarra. Catolici intransigenţi. Carol al IX-lea(1560-1574). considerat şeful protestanţilor. Războaiele religioase sunt. regele murea. cu garnizoane proprii. unele zone centrale de protestanţi). o parte din sud-est e controlată de catolici. Nordul. se întinde între 1562-1584. dar în realitate acţionând în funcţie de circumstanţe. O primă fază. cardinalul. întrucât în ele se înfruntă nu doar confesiuni religioase ci şi partide nobiliare. Acesta renunţă însă la regatul polonez şi este încoronat rege al Franţei sub numele de Henric al III-lea (1574-1588). Urma la tron fiul său cel mare. mii de protestanţi sunt masacraţi la Paris apoi masacrele se multiplică şi în provincie (“Noaptea Sfântului Bartolomeu”). Margareta. Tânărul rege. care avea să fie primul dintr-o serie de opt. Caterina de Medici. în folosul familiei regale. Luptele dintre 115 . soldată cu arestări şi execuţii. Regenţa este asigurată de mama acestuia. dar în 1559. moare în decembrie 1560. şi în cea catolică. Franţa este împărţită în zone de influenţă (Ille de France. sora lui Carol al IX-lea. Represiunea împotriva hughenoţilor devine din ce în ce mai violentă. membrii familiei de Guise inspiră o politică antiprotestantă dură. Această atitudine echivocă nu făcea decât să întărească resentimentele şi în tabără protestantă. cea mai mare parte a Provenţei. şi următorul în ordinea succesiunii la tron devenea fratele său. hughenoţilor li se acordă dreptul la cetăţi de siguranţă. şi este urmat de fratele său. în 1572.pe politica internă. fiind rănit accidental într-un turnir. pe atunci un copil de zece ani. coasta sud-vestică. căsătorit cu Maria Stuart. fără rezultat clar. care încearcă să protejeze tronul fiului său cu orice preţ.

infanta Clara-Isabela. dar acordă protestanţilor libertatea de conştiinţă. iar ducele de Guise. reuşită cucerire a regatului. pune la cale asasinarea ducelui de Guise şi a fratelui său. dar şi ca apărător al credinţei catolice. cea mai apropiată rudă pe linie masculină devenea Henric de Bourbon. Henric al IV-lea. dar situaţia devine extrem de complicată în 1584. ca descendent direct din Sfântul Ludovic. sora regelui Henric. dar care a permis refacerea. cumnat dar şi văr de-al regelui Franţei. Jacques Clement. În acel moment. Francois d’Anjou. întrucât Henric navea copiii şi nici nu existau speranţe să aibă (avea tendinţe homosexuale clare) moare. Până în 1598 sunt înfrânte toate rezistenţele. şi în special a manufacturilor care produceau obiecte de lux (pentru a împidica ieşirea metalului preţios din ţară). Tot acesta este şi anul Edictului de la Nantes. În aceste condiţii se vede nevoit să se apropie de vărul său. În numele acesteia. printr-o politică de impozite moderată. A urmat o perioadă de reconstrucţie a ţării. Henric al III-lea fuge din Paris. În 1593 abjură protestantismul. care restabileşte religia catolică pe tot cuprinsul regatului. când fratele regelui.catolici şi protestanţi continuă. moştenitorul prezumtiv al tronului. pentru a putea intra în capitala care încă rezista asediului (ar fi spus că « Parisul merită o liturghie ») şi în 1594 este uns rege la Chartres. pe care îl proclamă moştenitor legitim şi cu ajutorul căruia încearcă să recupereze Parisul controlat de trupele Ligii. susţinând caracterul catolic al regelui ca o condiţie a legitimităţii încerca sţ-şi croiască drum către tron. Filip al II-lea trimite trupe în spijinul Ligii catolice. şi cetăţi de siguranţă. Filip al II-lea era căsătorit cu Isabela. Absolutismul regal pus în discuţie în vremea războaielor religioase era şi el revigorat. cardinalul de Lorena. de această dată generalizat şi complicat prin intervenţia străină. regele Navarrei. în 1588. la rândul său asasinat de un călugăr fanatic. Contestat în propria capitală. şi aveau împreună o fiică. 116 . 1598). şi este închiată şi pacea cu Spania (tratatul de la Vervins. îmbinând acţiunile în forţă cu persuasiunea şi chiar cu cumpărarea loialităţilor. Henric de Navarra întreprinde o dificilă dar. libertatea de cult în anume oraşe din fiecare circumscripţie teritorială (baillage). prin sprijinirea anumitor meşteşuguri. În 1589 Henric al III-lea este. Pentru catolicii intransigenţi perspectiva unui rege protestant este de neconceput. Războiul reîncepe. în cele din urmă.

pentru a şi le putea manifesta e nevoie ca regale sa-l convoace.1. Elisabeta adaugă şi Curtea Înaltei Comisiuni. şi mai ales în timpul în care conducerea ţării e asigurată de ministrul său. instituţii care favorizează întărirea puterii regale. justiţia regală se exercita asupra tuturor supuşilor regelui englez. instanţă care judeca nobilii nesupuşi faţă de rege. sub regenţa mamei sale. Justiţia se exercită prin intermediul curţilor de judecată.Henric al IV-lea sfârşea asasinat în 1610. Suveranul guverna cu ajutorul Consiliului privat. şi exercita puterea judiciară prin intermediul unor funcţionari care depend direct de monarh. alcătuită din reprezentanţi ai oraşelor ridicate de rege la rangul de circumscripţii electorale. apărute încă din secolele XII-XIII.4. 117 . Epoca lui Ludovic al XIV-lea era astfel anunţată. şi Camera comunelor. şi la tron urma fiul său minor. Parlamentul putea propune modificări ale Common law. Anglia 5. indiferent de condiţia lor socială şi de avere. care pune capăt Războiului celor două roze. Structuri instituţionale Ïn Anglia. cardinalul Richelieu. Parlamentul avea prerogativa de a aproba impozitele şi strângerea de trupe de mercenari. În vremea lui Ludovic al XIII-lea. Prin astfel de instituţii. a doua soţie a lui Henric. corpul de cutume codificate în secolul al XII-lea. În vremea lui Henric al VII-lea apare Camera Înstelată. În această perioadă Parlamentul îşi definitivase structura bicamerală. monarhia absolută se instaurează prin domnia lui Henric al VII-lea Tudor (1485-1509). care reprezintă baza judiciară a regatului. absolutismul regal ajunge la maturitate. Ludovic al XIII-lea. fiind împărţit între Camera Lorzilor. şi extinse mereu. care avea autoritate asupra înaltului cler. Maria de Medicis. în condiţiile în care regale nu beneficiază de o armată regulată. Deşi Parlamentul dispune de prerogative largi. 5. care erau numiţi de rege dintre laici şi oameni ai bisericii.4.

iar cavaleria este înlocuită de infanterie. şi diferite alte persoane. şi cu ajutorul său sunt realizate toate măsurile importante : proclamarea regelui ca şef suprem al bisericii din Anglia (1534). secularizarea averilor bisericeşti şi desfiinţarea mănăstirilor (1536). Evoluţii politice Henric al VII-lea este cel care începe procesul de întărire a puterii regale prin consolidarea justiţiei. Fiul lui Henric al VII-lea. în condiţiile progreselor făcute de armele de foc. fiind alcătuită din profesionişti. În comitate continuă să existe şerifii. La nivel local. aleşi de rege din rândul localnicilor bogaţi. regele a evitat să convoace Parlamentul. care au fost obţinute prin reorganizarea sistemului fiscal. Politica sa fiscală echilibrată. i-a îngăduit să convoace rar Parlamentul. din care fac parte cancelarul. dar un rol din ce în ce mai important îl au judecătorii de pace. Parlamentul e asociat la toate etapele fundamentale ale rupturii de Roma. reorganizarea armatei. Între 1509-1529. când principalul său consilier a fost Wolsey. recuperarea domeniilor coroanei. printre altele şi pentru că a beneficiat de resursele financiare moştenite în urma politicii echilibrate a tatălui său. Astfel. Colaborarea cu regalitatea în vremea lui Henric al VIII-la a condus la 118 . autoritatea regelui şi a Consiliului se exercită asupra a circa patruzeci de comitate englezeşti.2. regele putea avea la dispoziţie o armată de bună calitate. dar care necesita sume mari de bani. 5. Henric al VIII-lea instituie lorzi-locotenenţi. generat de refuzul papei de a accepta anularea căsătoriei cu Caterina de Aragon în vederea recăsătoririi cu Ann Boleyn l-a făcut să convoace mai frecvent Parlamentul în perioada 1530-1540. la care se adaugă circa douăsprezece comitate din Ţara Galilor. Regele este ajutat de un Consiliu privat. a continuat această politică de întărire a puterii regale. pusă sub semnul sfetnicului său Thomas Cromwell.Armata este recrutată când este nevoie. care nu l-a obligat să impună noi impozite.4. păstrătorul Sigiliilor. anexată în 1535. ca reprezentanţi ai puterii centrale. trezorierul. Pentru coordonarea activităţii şerifilor şi a judecătorilor de pace. cu autoritate asupra mai multor comitate. Henric al VIII-lea (1509-1547). care a avut un rol nu foarte important în timpul domniei sale. în funcţie de dorinţa suveranului. şi care au atribuţii judiciare şi administrative. Nevoia sa de sprijin în conflictul cu papalitatea.

Spre deosebire de tatăl său. Căsătorită cu Filip al II-lea. reforma care nu avusese decât un caracter disciplinar. ea a convocat parlamentul doar de 13 ori. aceasta a luat măsuri dure împotriva protestanţilor englezi. de tip rus sau francez.lipsită de resurse financiare şi sfâşiată din punct de vedere religos urca pe tron sora Mariei. semn al maturizării atinse de puterea regală. Maria Tudor (1553-1558). iar la stingerea unor 119 . sub influenţa unuia din sfetinicii săi. fiica Annei Boleyn. John Dudley. Implicarea Angliei în conflictul dintre Habsburgi şi Valois duce la pierderea portului Calais în 1558. în sesiuni care au durat. Numărul clericilor şi al laicilor reprezentaţi în Camera lorzilor scade (dispar abaţii datorită desfiinţării mănăstirilor. care şi-a schimbat de mai multe ori consilierii. doar trei ani. cale situată între monarhia electivă de tip polonez şi cele autoritare. caracterizată de colaborarea între monarh şi adunarea stărilor privilegiate. întrucât. lăsând deschisă problema succesiunii. În vremea sa. în total. a urcat pe tron fiind minor. cu Caterina de Aragon reuşeşte însă să ocupe tronul. Tânărul rege a dispărut destul de repede. Elisabeta a colaborat cu aceleaşi personalităţi. Eduard al VI-lea (1547-1553). viitorul rege al Spaniei şi dorind să restaureze catolicismul persecutat de reformaţi. Elisabeta a restabilit politica de sprijinire a bisericii anglicane. Pe această bază. Regina a întărit instituţii mai vechi. precum cele a lorzilor locotenenţi şi a judecătorilor de pace. ultima posesiune engleză în Franţa. s-a adâncit sub influenţa calvinismului.o lărgire a prerogativelor Parlamentului şi la o recunoaştere lărgită a acestuia. Pe parcursul lungii sale domnii. După moartea lui Henric al VIII-lea a urmat o perioadă dificilă pentru absolutismul regal. a continuat războiul cu Spania. fiica lui Henric al VIII-lea din prima căsătorie. unii istorici consideră că în Anglia nici nu se poate vorbi de o monarhie absolută. eliminând subordonarea faţă de Roma şi păstrând elementele de organizare şi dogmă de tip catolic. îşi înlăturase surorile. Robert Cecil. ceea ce i-a adus numele de “Bloody Mary” (Maria cea Sângeroasă). ajungând la ruptura cu Roma. deoarece succesorul său imediat. a încurajat comerţul. o strănepoată a lui Henric al VII-lea. În condiţiile în care ţara era în război. pentru care Henric al VIII-lea a divorţat. Elisabeta (1558-1603). iar încercările de restaurare cu forţa a catolicismului au contribuit la amplificarea tulburărilor religioase. ci de o a treia cale. lăsând prin testament tronul lui Jane Grey. dintre care s-au remarcat William Cecil şi fiul acestuia.

case nobiliare. 5. după cum a dovedit eşecul Invincibilei Armada din 1588. Elisabeta este numită de Parlament şeful Bisericii. Din punct de vedere religios. şi împotriva “papistaşilor” se declanşează represiunea. Elisabeta nu numeşte decât puţini noi pairi). pacea fiind încheiată de-abia după dispariţia celor două capete încoronate. şi uneşte Anglia şi Scoţia sub aceeaşi coroană. dintre care John Hawkins sau Francisc Drake sunt printre cei mai celebri. întrucât noi oraşe primesc dreptul de a-şi trimite reprezentanţi în Parlament. bastionul catolicismului. După o domnie îndelungată şi glorioasă. În vremea domniei Elisabetei se redactează Mărturisirea de credinţă anglicană. iar tronul revenea lui Iacob al VI-lea al Scoţiei. cu atribuţii totuşi mai restrânse decât cele avute de tatăl ei. Acesta devine rege al Angliei sub numele de Iacob I. Cum în acelaşi timp. Virginia). ceea ce se reflectă şi în sporirea importanţei şi influenţei acestei camere. Măsurile mercantiliste sprijinite de regină şi de Consiliul acesteia contribuie la refacerea economică a ţării şi stimulează comerţul. Lupta cu sorţi schimbători continuă şi după dezastrul Armadei. ca şi producţia internă. fiul Mariei Stuart. În vremea Elisabetei începe şi colonizarea engleză în America de Nord (Terra Nova. devenită mai dură din momentul în care Anglia se află în război cu Spania. fie că e vorba de cei francezi sau de cei din Ţările de Jos. aduce reginei avantaje financiare şi militare. În acelaşi timp însă creşte numărul membrilor Camerei Comunelor. Reacţiile adverse ale catolicilor sunt tratate drept acte de trădare. conflictul deschis era inevitabil. Filip al IIlea. Scoţia 120 . Pe plan extern. prin care se aduc precizări dogmatice şi disciplinare de nuanţă calvinistă. în 1604.5. era cel mai fervent apărător al catolicismului. Elisabeta murea în 1601 fără moştenitor direct. Apelul la corsari. regina se transformă în campionul protestanţilor de pretutindeni. Marina de război urmează dezvoltarea navigaţiei comerciale. pe care trebuia s-o protejeze. rivala pe care o decapitase. regele Spaniei.

datorită participării sale la un complor care viza asasinarea reginei engleze. Maria Stuart a fost judecată. Scoţienii purtau cu englezii un permanent război de-a lungul graniţelor. iar fiica lor. care se orientează tot mai hotărât spre protestantism şi spre alianţa cu Anglia (trimite ajutor împotriva Invincibilei Armada). şi se refugiază în Anglia. În absenţa acesteia. Maria de Guise asigură regenţa. cu ajutorul amantului. precum cea dintre regele Iacob al V-lea (1513-1542). soldate cu conflicte militare. Parlamentul scoţian adoptă Confesiunea scoţiană. în 1557. După moartea regentei. şeful spiritual al partidei reformate. Lordul Darnley. Iacob al VI-lea. prezentată de John Konx. viitorul Francisc al II-lea. Tulburările dintre catolici şi protestanţi. ca şi comportamentul considerat scandalos al tinerei regine (este bănuită de a-l fi asasinat pe al doilea ei soţ. şi Madeleine. descendent al unei surori a lui Henric al VIII-lea. Maria Stuart domneşte efectiv din 1561. Maria îşi dă seama că nu are puterea necesară pentru a pune în discuţie Confesiunea de credinţă de nuanţă calvinistă sau sistemul de organizare a bisericii reformate bazat pe aceasta. Relaţiile dintre Scoţia şi Franţa s-au consolidat în prima parte a secolului al XVIlea prin căsătorii dinastice. În Scoţia continua să domnească fiul ei. În 1568 Maria abdică în favoarea fiului său de doi ani. cu scopul de a jefui. Drepturile sale la tron ca descendentă a lui Henric al VII-lea făceau din Maria Stuart o rivală primejdioasă pentru Elisabeta. pentru a-şi consolida puterea în interior. Sprijinitoare a catolicismului. este crescută din fragedă copilărie în Franţa. aflată adesea în conflict cu Anglia. unde devine soţia delfinului. fiica regelui Francisc I. condamnată şi executată în 1587. După moartea acesteia. Iacob. la ruda sa Elisabeta. mama ei. cu care se căsătoreşte după o văduvie foarte scurtă) îi îndepărtează pe tot mai mulţi scoţieni.Scoţia constituia un regat independent în care războaile private între clanuri erau endemice. soţul său. dar se confruntă cu probleme religioase datorate avansului reformei în Scoţia. Întoarsă în Scoţia după moartea regelui francez. viitoarea Maria Stuart. În Scoţia se instituia astfel un dualism religios. şi în care monarhii erau lipsiţi de putere reală. După 19 ani petrecuţi într-un cvasiprizonierat. 121 . Iacob se recăsătoreşte cu Maria de Guise. Bothwell. dar uneori şi datorită relaţiilor tradiţionale pe care le aveau cu Franţa.

englezilor de confesiune anglicană. dar aceştia sunt din nou înfrânţi. reuşind să devină foarte repede nepopular. Carol I (1625-1642) a continuat tendinţele absolutiste ale tatălui său. 5. numit de regele Angliei. în special în rândul coloniştilor. În 1649. Iacob I (1603-1625) dorea să impună principii absolutiste şi să aducă stăpânirii sale unitatea religioasă. Acestea. în 1565. Menţinerea păcii nu necesita nici solicitări de subsidii Parlamentului. acordând ajutor răsculaţilor. unind cele două ţări sub aceeaşi stăpânire. Irlanda Anglia controla încă de la sfârşitul secolului al XII-lea o parte a Irlandei. Elisabeta vrea să impună instituţiile bisericii anglicane în Irlanda. sub dinastii gaelice ori normande controlau partea de vest a insulei. în nord şi în est. se declanşează o puternică răscoală condusă de James Fitzmaurice. Ca instrument al politicii de schimbare a identităţii etnice şi religioase a insulei este întemeiată la Dublin o instituţie de învăţământ ce avea să fie deosebit de prestigioasă: Trinity College. ceea ce a evitat manifestarea controlului acestuia asupra monarhiei. Teritoriul irlandei este împărţit în comitate. Când. iare regele englez se proclama şi rege al Irlandei. după ce fusese condamnat de parlamentul Republicii. ceea ce în 1642 l-a constat tronul. a fost decapitat. iar legile engleze sunt impuse pretutindeni. în loturi. deşi acolo continuau să-şi manifeste puterea numeroase clanuri locale. 122 . Elisabeta trece la o politică de confiscare a pământurilor de la irlandezi şi de atribuire a acestora. ceea ce i-a permis să nu implice regatul în Războiul de 30 de ani.6. În zonele controlate de englezi s-a impus reforma. el urcă pe tronul Angliei sub numele de Iacob I în 1603. în vreme ce irlandezii continuau să rămână ataşaţi catolicismului. care se transformase într-un simbol al propriei identităţi. În 1575 Filip al II-lea se implică direct. Pe plan extern a dus o politică destul de ştearsă.Desemnat moştenitor legitim de către Elisabeta în 1602. Ca instrumente ale stăpânirii engleze existau un Parlament irlandez şi un Lord Deputat. Diferitele probleme cu care se cofrunta Anglia au răbufnit.

iar Isabela (1478-1504) este regină a Castiliei. 5. dar permiţând preoţilor catolici să ţină în continuare slujbe religioase. cu competenţe legislative. Regele Iacob I continuă politica de integrare a Irlandei în regatul englez. economice. În 1603. pe baza cărora se organizează o administraţie centrală în care un rol foarte important este jucat de absolvenţii universităţilor. Comunităţile engleză si irlandeză convieţuiesc cu greutate. conduse acum de Mountjoy. numindu-l Lord Deputat pe Mountjoy. În 1601 răsculaţii irlandezi obţin ajutorul spaniol. mult mai ridicat în cazul englezilor. învingătorul rebelilor. Exista un Consiliu al Castiliei. conduşi de descendenţi ai vechilor familii regale O’Neill şi O’Donnel îi atacă pe coloniştii englezi şi obţin unele victorii împotriva lor. nu reuşesc să împiedice extinderea mişcării. moştenitoarea tronului Castiliei. aşa numiţii letrados. definitivând organizarea în comitate.sau Consiliu de stat. reuşesc să-i înfrângă. administrative.7. moştenitorul tronului Aragonului. favoritul reginei. dar forţele engleze. Englezii conduşi de contele de Essex. conservându-şi instituţii specifice. Structuri instituţionale Suveranii erau ajutaţi de Consilii. adunări de stări (Cortesuri) separate. şi Isabela. în continuare. principalul conducător al răsculaţilor. când irlandezii. Cele două regate îşi păstrează individualitatea. separate de nivelul economic. Spania Spania făcuse paşi decisivi spre unificare prin căsătoria din 1469 dintre Ferdinand. 5. dar Ferdinand (1479-1516) este rege în Aragon şi asociat la domnie în Castilia. fiscale. de trecutul recent plin de atrocităţi reciproce. renunţă la luptă. dar şi consilii teritoriale precum Consiliul 123 .7.1. izgonindu-i pe iezuiţi. sub forma unui corp expediţionar de 4000 de oameni. O’Neill. de religiile diferite. Aceştia încep să domnească din 1479. şi având chiar. vămi la graniţa dintre ele.Reacţia irlandeză se manifestă cu forţă începând din 1594.

În oraşe există consilii municipale. denunţându-i pe « falşii creştini ». Cei convertiţi la creştinism. nu numai datorită reorganizării Inchiziţiei (1478). care colabora activ cu Inchiziţia. să locuiască în cartiere separate (la originea ghettourilor). regalitatea controla resursele celor trei ordine militar-călugăreşti din Peninsula Iberică. ultimul emirat musulman din Penisnulă) şi pentru întărirea puterii regale. reprezentant al regalităţii. În pofida înţelegerilor încheiate înainte de capitularea Granadei. Consiliul Portugaliei. Consiliul Inchiziţiei. urmând unui război civil îndelungat. Consiliul Italiei. oferind regilor resurse materiale importante. funcţionau consilii specializate. Cei care au ales să plece s-au aşezat în Nordul Africii. Consiliul ordinelor călugăresc-militare. şi până la urmă sunt expulzaţi. sunt suspectaţi permanent că îşi păstrează în secret credinţa şi îşi practică vechile rituri. Până la urmă. De asemenea. Consiliul Indiilor. şi pentru reprimarea lor se reintroduce Inchiziţia în Spania. Colaborarea cu biserica a funcţionat foarte bine. care garantau musulmanilor exerciţiul credinţei lor. dar şi deoarece Regii Catolici au reuşit să obţină de la papalitate dreptul de a recomanda candidaţi la funcţiile de episcopi şi de abaţi. unde au fost numiţi anadaluzi sau tagarini. dar şi a populaţiei. sute de mii de evrei au părăsit Peninsula Iberică.Aragonului. Alcantara. datorită persecuţiilor şi diverselor tracasări. finanţele regale au fost reorganizate. iar Santiago era condus de un apropiat al regilor. Santiago. De asemenea. Evreii care nu se convertesc sunt obligaţi in 1476 să poarte însemne distinctive. Ferdinand şi Isabela au luat o serie de măsuri împotriva evreilor şi a musulmanilor. aceştia sunt obligaţi obligaţi în 1502 să se convertească ori să se exileze. precum Consiliul de finanţe. prin capitularea Granadei. În schimbul sprijinului oferit de biserică în lupta pentru încheierea Reconquistei (în noiembrie 1491. cu puteri administrative şi judiciare. După instalarea lui Ferdinand şi a Isabelei la conducerea a ceea ce avea să devină Spania. din partea autorităţilor. Calatrava. 124 . stabilindu-se în Italia. deoarece Ferdinand de Aragon devenise mare maestru pentru Alcantara şi Calatrava. Nordul Africii şi în ţările Europei centrale si de sud-est. Cei care s-au convertit au fost supuşi celor mai variate vexaţiuni. controlate de corregidor. în 1492. aşa numiţii conversos. folosită şi în scopuri politice.

Moriscii rămaşi până atunci în Spania părăsesc masiv Peninsula Iberică. un palat ca o mănăstire. Filip al II-lea a încercat să conducă personal acest imens conglomerat.5. mult în urma altor puteri europene. care se implicaseră activ în comerţ şi meşteşuguri. Proiectul său de imperiu universal l-a făcut să încerce să utilizeeze în primul rând fondurile spaniole. care încerca să controleze el însuşi întreaga activitate birocratică (a fost poreclit “regele de hârtie” datorită preocupării sale pentru actele oficiale) rolul Cortesurilor a fost mult diminuat. Carol (1516-1556). pentru a aminti martiriul Sfântului Laurenţiu. Fiul lui Carol. în inima Spaniei. precum exilarea moriscilor (populaţia de origine musulmană). cu ajutorul funcţionarilor regali. din 1561. care a fost în cele din urmă înfrântă.2. şi pentru aceasta a fost nevoit să convoace Cortesurile. semn că tranziţia spre absolutism nu putea fi oprită. interzicerea limbii arabe. Filipinele. teritoriile de peste ocean.7. Aici este sediul curţii. Filip al II-lea (1556-1598). pe lângă Spania. la Madrid. aşezându-se în Nordul Africii. în forma de grătar. care încetează a mai fi itinierantă şi se fixează. Asia şi America (în urma uniunii dinastice realizată în 1580). În apropierea oraşului a fost construit Escorialul. Astfel. în special cu Inchiziţia. Spania şi Portugalia vor rămâne ţări cu dominantă agrară. În vremea lui Filip al II-lea. al armatei şi al bisericii. Peninsula Iberică pierdea cele mai active elemente ale populaţiei sale. Un rol în modernizarea sistemului de conducere a fost sedentarizarea curţii regale. Opoziţia faţă de presiunea fiscală a declanşat în anii ’20 o revoltă a oraşelor. După aceea. cu ajutorul căreia au fost urmăriţi nu doar ereticii. Regatul celor două Sicilii). zone întinse din Italia (ducatul Milanului. care ar fi trebuit să ducă la întărirea unităţii spaniole. Tările de Jos. numit Quintul (al V-lea) după urcarea pe tronul imperial. Portugalia şi coloniile sale din Africa. Un alt instrument de guvernare a fost colaborarea cu biserica. stăpânea un vast imperiu care cuprinde. Evoluţii politice Încoronarea ca rege al Spaniei a nepotului lui Ferdinand de Aragon şi al Isabelei de Castilia. ci şi adversarii politici ai regalităţii. dar şi al guvernului şi al consiliilor. Franche-Comté. În vremea lui sunt luate o serie de măsuri. 125 . persecutarea evreilor şi a aşa numiţilor “conversos”. în numele purităţii credinţei şi a sângelui. a semnificat unificarea deplină a Spaniei şi instaurarea monarhiei absolute.

careia i-a cedat.8. Au continuat conflictele cu Franţa.1. Evoluţii politice şi instituţionale Sarcina centralizării a fost astfel uşurată. de favoriţi. de războaie şi lupte dinastice. precum Francisco de Lerma în timpul primului. în 1668. şi în urma tratativelor din Westfalia. în pofida veniturilor aduse de colonii. ca şi vecina ei Portugalia. o serie de teritorii. şi cu alte state europene. regatul iberic a încheiat pace cu Olanda. Spania intrase într-un declin pronunţat. Franţa. îşi încheiase mai devreme decât Spania Reconquista. Toate aceste înfrângeri şi cedări teritoriale şi diplomatice dovedeau că Spania îşi pierduse preponderenţa europeană pe care o avusese în secolul al XVI-lea. 1659. încadrarea în domeniul regal a pământurilor căzute în desherenţă (lipsite de moştenitori). pierderea influenţei de către Cortesuri. ca şi în Castilia. 5. Regii care au urmat. Dar ultima parte a secolului al XV-lea fusese marcată. şi dinastia de Aviz a reuşit să-şi întărească puterea în detrimentul celei a granzilor. contele-duce de Olivares în vremea celui de-al doilea. în urma cărora au dispărut numeroase familii nobiliare. 5. Diminuarea puterii marilor nobili. Participarea Spaniei la Războiul de treizeci de ani de partea Habsburgilor austrieci a condus la înfrângeri. În cele din urmă. sau Gaspar de Guzman.La moartea lui Filip al II-lea. căreia i-a recunoscut independenţa. Ţările de Jos (viitoarea Olandă) revoltate împotriva stăpânirii spaniole. reducerea privilegiilor oraşelor. Spania recunoştea şi independenţa Portugaliei. de fapt.8. prin pacea din Pirinei. şi se transformase şi ea. devenită regat din secolul al XII-lea. Portugalia Portugalia. în timpul lor puterea fiind exercitată. într-o putere de rang secund. Filip al III-lea (1598-1621) şi Filip al IV-lea (1621-1665) nu au mai domnit efectiv. Supremaţia militară şi politică a Spaniei era pusă în pericol de Anglia. resursele materiale ale regalităţii cresc. Prin confiscări de averi. în pofida menţinerii imperiului colonial. care nu mai sunt convocate decât foarte 126 .

Şi regii portughezi obţinuseră dreptul de a recomanda candidaţi pentru înaltele funcţii ecleziastice. ceea ce pentru Portugalia. nobilimea alege. şi care şi trimisese spre Lisabona armata ducelui de Alba. În urma unei conspiraţii nobiliare. Ca şi în Spania. Manuel I continuă sprijinirea expansiunii peste mări. care stabileşte relaţii dinastice cu Spania regilor catolici şi a lui Carol Quintul. Portugalia devenise în secolul al XVI-lea o mare putere europeană. Al doilea senior din regat. care domneşte între 1481-1485. într-o cruciadă eşuată în nordul Africii a regelui Sebastian (1557-1578). să se ralieze regelui Spaniei. astfel încât îşi stabiliseră controlul asupra clerului. a fost înjunghiat chiar de rege. în pofida populaţiei reduse numeric şi a forţei militare nu foarte însemnate. sub sceptru portughez. un mijloc de întărire a unităţii ţării a fost văzut în persecutarea evreilor. datorită unei crize dinastice survenite după dispariţia. a unei mari părţi a imperiului său colonial. contribuie la progresul centralizării. datorită atacurilor olandezilor. Diogo. Datorită programului de susţinere a descoperirilor geografice şi de întemeiere de colonii cu rol comercial. Regele Ioan al II-lea (Joao II). În aceste condiţii avea să se stabilească alianţa dinastică cu Spania lui Filip al II-lea. Resursele financiare ale regalităţii au sporit în timpul lui Ioan al II-lea şi datorită imenselor sume de bani plătite de evreii expulzaţi din Spania. în contextul războiului cu Ţările de Jos. La centralizarea statală şi la întărirea puterii monarhice au contribuit şi relaţiile cu biserica. în speranţa unei posibile unificări. din cea mai puternică familie feudală portugheză. până la urmă. La 1640. este cel care reuşeşte restabilirea autorităţii monarhice. descendent prin mama sa din dinastia portugheză. Portugalia rămânea o putere de mâna a doua în Europa. Între diferiţii pretendenţi. care îşi cumpărau astfel dreptul de a intra în Portugalia. În 1580 situaţia politică a Portugaliei se complica. începută în vremea infantelui Henric Navigatorul şi a susţinută şi de Ioan al II-lea. implicat şi el într-o conspiraţie. Procesul de întărire a puterii centrale este continuat în timpul lui Manuel I (14951521). duce de Viseu. 127 . avea să ducă la pierderea.rar. văr şi cumnat al monarhului. pentru a-i sili să se convertească ori să se exileze (1496). este judecat şi decapitat ducele de Braganza. a Peninsulei Iberice. când uniunea dinastică se desfăcea.

Ducatul Savoiei sau al Piemontului se întindea pe ambii versanţi ai Alpilor. Veneţia şi Genova. în care sistemul de impozite este uniform şi egalitar. Italia În secolele XVI-XVII. Mediterana pierdea terenul în faţa Oceanului Atlantic. Bine populat. Italia continua să fie fărâmiţată din punct de vedere politic. integrând comitatul Vaud. dar şi datorită descoperirii Lumii Noi şi a noului drum spre Indii. prin circumnavigarea Africii. reprezentanţii dinastiei au fost Emanuel Filibert (1553-1580). când împăratul concedase titlul ducal familiei Visconti. să-şi organizeze o ramată profesionistă. principalele consecinţe ale unor asemenea evoluţii economice. la care se adaugă şi intervenţia puterilor străine în vremea războaielor italiene. să modernizeze administraţia şi justiţia. ducatul savoiard a suferit însă datorită incursiunilor franceze şi spaniole din vremea războaielor italiene şi a intrat într-un relativ declin. unele dintre ele cu tentă absolutistă evidentă. Ducii din dinastia de Savoia au menţinut independenţa statului lor printr-o inteligentă politică de echilibru între Franţa şi Spania. declinul economic relativ al marilor oraşe era explicat şi printr-un proces care ar putea fi considerat de « refeudalizare ». în pofida afirmării unei unităţi culturale. În plan politic. Aceasta a fost urmată la guvernare de familia Sforza. Piemontul şi Savoia propriuzisă. În această perioadă. deşi relaţiile capitaliste îşi făcuseră apariţia în unele zone ale Italiei mult mai devreme decât în alte părţi ale Europei.9. Milanul devenise ducat în 1395. care au reuşit să instituie impozite permanente. şi prin măsuri de centralizare politică şi de întărire a puterii ducale în direcţia absolutismului monarhic. De asemenea. ceea ce afecta vechile căi comerciale de care profitaseră negustorii italieni. au fost transformarea treptată a regimurilor republicane în regimuri monarhice. şi marile puteri comerciale italiene. Administraţia şi armata sunt 128 .5. erau puternic afectate. datorită controlului otoman în Mediterana Orientală. pe văile Padului şi a Ronului. Condiţiile economice erau relativ nefavorabile peninsulei. ca urmare a eliminării privilegiilor fiscale. Carol Emanuel (1580-1630) şi Victor Amedeu (1630-1637). Nisa. cu circa un milion de locuitori în secolul al XVI-lea. Ducatul Milanului constituie un exemplu de monarhie absolută.

şi având în alcătuirea sa. în insulele Mediteranei orientale. Aceasta. Deşi bine populat.puternice. Serenissima intrase într-un declin economic şi politic. dar şi a modificării centrului de greutate al comerţului internaţional. mascat prin păstrarea aparenţelor unei străluciri exterioare. Milanul era condus de un guvernator. din 1539 şi trei inchizitori ai statului. Exista şi un Senat. de 6 membri. cu atribuţii legislative şi de alegere a membrilor diferitelor instituţii de conducere. de tradiţie mai veche. Republica Veneţiei se întindea în continuare în nord-estul Italiei. având puteri foarte largi. olandezi în Levantul otoman. reprezentant al regelui Spaniei. Consiliul Secret şi Congregaţia statului. în care sunt reprezentate însă tot familii nobile). numărând apropae un million de locuitor. politica externă. unde se extinsese pe terra ferma. În perioada următoare. cei şase consilieri şi preşedinţii tribunalului alcătuiau Serenissima Signorie. Dogele. Instituţia centrală a republicii era Marele Consiliu. englezi. Din nefericire. Tendinţa este de întărire a componentei aristocratice în conducerea Veneţiei. beneficiind de o economie destul de modernă. şi care avea atribuţii privind economia. alături de 16 înţelepţi delegaţi de Senat alcătuiau Colegiul. războiul. preocuparea pentru securitatea statului a dus şi la 129 . puterea aristocraţiei (deţinătoare a locurilor în diferitele Consilii) şi cea a poporului (Marele Consiliu. Veneţia avea un regim politic în care se manifesta un echilibru între monarhie (doge ales pe viaţă). Veneţia stăpânise teritorii la Marea Neagră. pe coasta Adriaticii. Alte organe de conducere erau Micul Consiliu. La acestea se adaugau instituţiile nou aduse de spanioli. ducatul Milanului nu-şi poate menţine independenţa în condiţiile conflictelor care au marcat Italia în secolul al XVI-lea. Teoretic republică. şi a pătrunderii unor negustori francezi. şi în 1535 este anexat de Carol Quintul. şi impun ordinea interioară în faţa manifestărilor aristocraţiei. În el nu aveau acces decât reprezentanţii familiilor deja consemnate în registrele Marelui Consiliu (în secolul al XVI-lea avea circa 2000 de membri). care îl asista pe Doge. care era ajutat de un Senat şi de un Oficiu Cameral. pe cursul inferior al Padului. care trebuiau să-i cerceteze pe cei bănuiţi de trădare. responsabil cu problemele fiscale. alături de cei trei preşedinţi a tribunalului suprem. bazată pe industrii de lux. care număra 150-200 membri. Datorită acestor pierderi teritoriale. Consiliul celor 10 se ocupa de securitatea Republicii. cele mai multe pierdute însă în urma avansului otoman.

care a dat republicii mai mulţi oameni politici. Mai puţin întinsă teritorial decât Veneţia. cu sprijin francez. fiind astfel izgonit de la putere în 1494. şi în fruntea căreia s-a impus călugărul dominican Girolamo 130 . între partizanii şi adversarii Medicilor. Genova a fost şi mai expusă decât aceasta presiunii din partea puterilor străine. mai multe mişcări separatiste. Genova continua să stăpânească insula Corsica. Acest sistem foarte complicat de guvernare a avut însă meritul de a împidica uzurparea puterii în Republică de către o instituţie sau o persoană. ajutat de opt guvernatori aleşi pe câte doi ani. a izbândit cea cu caracter popular. Poziţia internaţională a Genovei a rămas importantă în această perioadă datorită puternicei sale flote de război şi a condiţiei sale de piaţă financiară europeană. şi care a avut tendinţe de a-şi instaura propria putere. Florenţa îşi continua existenţa ca o republică. din punct de vedere formal. cea mai importantă familie genoveză a fost Doria. care erau desemnaţi de Marele Consiliu. ales pe viaţă. care nu a reuşit să facă faţă noilor condiţii create de declanşarea războaielor italiene şi de opoziţia internă. care a restabilit instituţiile republicane. în cele din urmă înfrânte. aleşi prin tragere la sorţi dintre familiile înscrise în “Cartea Cetăţii” şi un Mic Consiliu. Între diferitele facţiuni care s-au manifestat.Veneţia la încurajarea delaţiunilor anonime şi la instaurarea unui climat de suspiciune permanentă. practic. de 100 de membri. Piero. Quarantia. Exista şi un tribunal suprem. în special a Franţei şi apoi a Spaniei. Exista şi aici un doge. Puterea perosnală evolua în acest cadru republican spre monarhia absolută. Republica Genova continua să fie rivala economică şi comercială a Veneţiei. în 1492. de către familia de Medici. unde în a doua jumătate a secolului al XVI-lea se declanşează. format din 40 de membri. în care puterea era deţinută de un Mare Consiliu. şi de diferite ale consilii. securitatea republicii era supravegheată de inchizitori de stat. din 1435. dar puterea era deţinută. datorită ocupării acestora de către turci. În secolul al XVI-lea şi în prima parte a secolului al XVII-lea. de 400 de membri. Genova rămânea o republică aristocratică. la conducerea Florenţei a urmat fiul său. Ca şi la Veneţia. După moartea lui Lorenzo de Medici. ceea ce a condus la numeroase tuburări şi conflicte. deşi îşi pierduse şi ea coloniile dela Marea Neagră şi din Levant.

de 48 de membri. unele au fost restituite 131 . instaurarea unei noi epoci în istoria omenirii. şi de întărire a puterii ducale. Predicile acestuia veştejeau decăderea morală a cetăţenilor şi a clerului. în 1531 Alexandru de Medici (1531-1537) a fost proclamat.Savonarola. Pierderea libertăţilor politice nu a împiedicat însă continuarea strălucirii literare şi artistice din ţinutul toscan. În cele din urmă. cum se numea acum. Statul papal Sub conducerea papei. regimul lui Savonarola a fost răsturnat. stăpânirea ducatului Toscanei. Puterii ducale îi erau subordonate vechi instituţii. care difuzează modelul său cultural în întreaga Italie şi în afara acesteia. În vremea lui Cosimo de Medici (1537-1574). etc. Cosimo a dus o politică de centralizare. s-a extins. Organul colectiv de conducere era Signoria. în tradiţie milenaristă. statul papal se întindea în centrul peninsulei italiene. după lupte cu sorţi schimbători. prin acţiunile fiului său. şi. puterea familiei Medici a fost restaurată cu ajutorul papei şi al spaniolilor. cu ajutorul Imperiului German. anunţau. Diatribele la adresa corupţiei bisericii au atras animozitatea papei Alexandru al VI-lea. mai ales în timpul lui Alexandru al VI-lea Borgia (1492-1503). În noile condiţii politice create de retragerea francezilor din Italia în 1512. dar conducerea republicii a fost preluată de marea aristocraţie. iar acesta. oglindind astfel transformarea fostei republici florentine într-o monarhie ereditară şi absolută. a fost condamnat ca eretic şi ars pe rug. duce. Limitele teritoriale ale statului papal au crescut. iar din 1502 a fost instituită funcţia de gonfalonier pe viaţă. Cezar Borgia (sursa de inspiraţie a Principelui lui Machiavelli). cereau pocăinţa şi revenirea la un stil de viaţă auster. arderea operelor de artă considerate imorale. iar excesele sale în condamnarea modului de viaţă tradiţional florentin (renunţarea la lux. prins şi dat pe mâna comisarilor papali. Instituţiile republicane restabilite de Savonarola au fost însă menşinute. Dintre cuceririle făcute de Cezar. În 1569 obţinea de la papă titlul de Mare Duce al Toscanei. care avea în acelaşi timp calitatea de şef al creştinătăţii occidentale şi pe cea de suveran temporal. numit de imperiali duce ereditar.) au condus la îndepărtarea multora dintre susţinătorii săi iniţiali. dar care erau golite de conţinut. lichidând autonomia urbană în oraşele toscane. precum Marele Consiliu de 200 de membri şi Senatul. În 1527. la petreceri. înglobând republica Siennei. în primăvaralui 1498. familia Medici era din nou izgonită de florentini.

care doresc să-şi afirme independenţa. precum Rimini sau Urbino. locuit de peste două milioane şi junătate de oameni. papii reuşesc să-şi păstreze influenţa asupra monarhiilor moderne prin negocierea unor concordate cu suveranii diferitelor state. Papii predică deci. papa încearcă să-şi întărească şi poziţia de şef spiritual al creştinătăţii. reprezentant al regelui Spaniei. Respublica christiana. Suveran temporal asupra unui stat puternic. dar nu poate beneficia decât de un sprijin mai degrabă moral. precum Colonna sau Orsini. papa are de înfruntat în permanenţă mari familii nobiliare. pe coastă. iar în timpul războaielor italiene. cedat de Cosimo de Medici în schimbul ajutorului spaniol). De aceea. 1456. pierdea teren în faţa afirmării particularismelor ce vor deveni mai târziu naţionale. stăpânirea spaniolă se extinde şi asupra regatului Neapolelui şi a unei părţi din Toscana (“ţinutul garnizoanelor”. cruciada împotriva turcilor. 132 . Regatul Neapolului şi marile insule alcătuiau un ansamblu bogat. Regatul Neapolelui Sicilia şi Sardinia erau stăpânite încă din secolele XIV-XV de regatul Aragonului. asupra cărora au instituit un adevărat monopol. 1460. spaniolii au arătat o grijă deosebită comerţului cu cereale. conducerea era asigurată de un vice-rege. În Regatul Neapolelui. În contextul în care ideea de creştinătate medievală. Această regiune juca rolul de grânar.vechilor seniori. lupta Ţărilor Române împotriva otomanilor găseşte ecou la curtea papală. ale nobilimii şi ale domeniilor coroanei spaniole. cu o populaţie de peste un million şi jumătate de locuitori. papa păstrând o autoritate nominală asupra lor. dar altele au fost alipite statului papal. nobiliar şi domenial. Pe de altă parte. în teritoriile statului său. 1500. Mai exista un Parlament cu trei “braţe”: ecleziastic. pe care încearcă să o unifice în jurul ideii de luptă împotriva necredincioşilor. fără efecte prea mari însă. în 1453. fiind reputată şi prin creşterea animalelor. sau trebuie să recucerească oraşe căzute în mâinile unor condotieri. ca Bologna. Papa Iuliu al II-lea (1503-1513) este cel care a dus cu hotărâre politica de restabilire a puterii monarhice în interiorul statului papal. În acest context. reprezentând interesele bisericii.

Aici a fost introdusă şi Inchiziţia. dar există şi elemente comune. Astfel. care controla trecerea Alpilor. 5.Acelaşi tip de parlament cu trei braţe funcţiona şi în Sicilia şi Sardinia. Imperiul recunoaşte independenţa cantoanelor elveţiene. Carol Temerarul. Din punctul de vedere al organizării. în fiecare canton există un Consiliu care are un rol legislativ. Infanteriştii elveţieni reuşesc să apere independenţa ţării lor în lupte cu cavalerii germani. Spaţiul italian în ansamblul său a fost profund marcat. Piacenza. Mantova. după modelul spaniol. Confederaţia originară. În 1499. care au redesenat în mai multe rânduri harta peninsulei. Parma. fiecare canton îşi păstrează instituţiile proprii. în secolul al XIV-lea. Pe de altă parte. Berna) şi a senioriei Glaris. precum Ferrar. principalul “articol de export” al cantoanelor elveţiene.10. prin tratatul de la Bassel. care dovedesc tendinţa spre centralizare a spaţiului italian. de aşa numitele “războaie italiene”. valoarea pe care soldaţii elveţieni au dovedit-o în aceste confruntări a făcut ca ei să fie printre cei mai căutaţi mercenari ai Europei. Legăturile între cantoane sunt destul de slabe. ceea ce ridica numărul cantoanelor la treisprezece. Zurich. se măreşte în secolele XIV-XV prin aderarea oraşelor de la câmpie (Lucerna. şi care alege persoanele care ocupă diferite funcţii administrative. Cantoanele elveţiene Locuitorii a trei cantoane din Elveţia centrală se uniseră din 1291 într-o confederaţie în scopul de a se elibera de sub puterea familiei de Habsburg. de la sfârşitul secolului al XV-lea. intrau în confederaţia şi Bassel. a cantoanelor montane. care fac eforturi deosebite pentru a-şi menţine independenţa. şi care au contribuit la impunerea opţiunii monarhice în multe dintre fostele republici. Lucca. fiecare îşi păstrează propriile tradiţii 133 . Schaffhouse şi Appenzell. În afara acestor mari ansambluri teritoriale. în urma victoriei împotriva împăratului Maximilian de Habsburg. La începutul secolului al XVI-lea. chiar dacă în jurul mai multor nuclee. şi cu ducele Burgundiei. în 1476. Tentativele de cucerire din exterior a spaţiului elveţian se datorau importanţei strategice a acestuia. îşi continuă existenţa şi state de dimensiuni mult mai mici.

5. Isabela. juridice. Danemarca. Din 1448 puterea în Uniune era deţinută de dinastia Oldenburg. Şi în Danemarca. cu acelaşi nume) în 1520. care evoluau în direcţia absolutismului. Dar cu toatele sunt legate printr-o politică externă comună. regele Cristian al II-lea al Danemarcei îşi consolidase poziţia prin căsătoria cu sora lui Carol Quintul. reprezentanţi ai celor trei regate decideau să transforme uniunea personală într-una cu caracter politic şi juridic. care se implica în problemele Germaniei. Riksdag-ul (Adunarea reprezentativă) suedez îl proclamă rege al Suediei pe Gustav Vasa în 1523.instituţionale. De asemenea. Se poate spune că Uniunea de la Kalmar avea înţelesul unui contract între monarhie şi nobilimea din ţările componente. Pe de altă parte. Neguţătorii şi marinarii suedezi au interese opuse celor ale Hansei şi ale Danemarcei. multe dintre ele datorate felului în care danezii îşi manifestau superioritatea. şi reuşeşte să învingă oponenţii de sub conducerea regentului suedez Sten Sture cel Tânăr (care nu era ruda primului. instituţiile şi legile specifice. Dar în timp. între cele trei mari grupuri etnice au apărut conflicte. Suedia şi Norvegia (cuprinzând şi Islanda) se găseau sub aceeaşi conducere. Toţi potrivnicii prizonieri sunt executaţi. Cele trei regate îşi păstrau propria guvernare. Scandinavia La sfârşitul secolului al XIV-lea. El poate trece la o recucerire a Suediei. şi prin tradiţia apărării independenţei. nobilimea nemulţumită de tendinţele absolutiste ale lui Cristian al II-lea se 134 . ceea ce-i aducea alianţa familiei imperiale şi sprijinul Ţărilor de Jos. interesele economice ale componentelor Uniunii de la Kalmar se orientau în direcţii divergente. dar “baia de sânge de la Stockholm” provoacă o ridicare generală la luptă. la Kalmar. aristocraţia suedeză acceptă din ce în ce mai greu tendinţele de centralizare din partea suveranilor. sub conducerea regentului Sten Sture cel Bătrân. a reginei Margareta a Danemarcei. În 1397. din hazardul alianţelor matrimoniale şi al succesiunilor la tron. Această nobilime se revoltă împotriva regelui încă de pe la 1470. de origine germană. În prima parte a secolului al XVI-lea. pe care conta în lupta cu hanseaticii. adminisrative.11. spre nemulţumirea aristocraţiei suedeze.

dar care şi-a păstrat vechea ierarhie episcopală. secularizarea averilor bisericeşti în profitul coroanei sau al descendenţilor foştilor donatori (pentru daniile mai recente). şi unchiul său. iar rezultatul este o forţă militară bine organizată. Serviciul militar este obligatoriu. Tendinţele absolutiste devin din ce în ce mai puternice. profund influenţat de confesiunea reformată.11. în 1524. În 1527 Riksdag-ul îşi dă acordul pentru predicarea Reformei. Dar acesta. Suedia Gustav Vasa (1523-1560) a fost confruntat cu diferite mişcări. Aceste tradiţii militare stabile acum şi explică marile victorii suedeze din perioadele următoare. vizând controlul Mării Baltice. Pentru a-şi consolida puterea a reorganizat administraţia şi justiţia. datorită politicii prea ambiţioase a lui Eric al XIV-lea (1560-1569) şi a implicării ţării în războiul de şapte ani (1563-1570) împotriva Danemarcei şi a Poloniei. a pus la punct un sistem fiscal eficient şi a constituit o armată permanentă.1. Suveranul consacră circa 70 la sută din buget armatei. regele este şeful unei biserici separate de Roma.revoltă. în contextul adoptării luteranismului ca religie de stat. regele guvernează cu ajutorul Riksdagului. unde puterea regelui se baza pe o administraţie eficientă. Clerul trece la Reformă. fie religios. animată de un sentiment patriotic puternic. pentru a consfinţi abolirea principiului electiv în favoarea celui ereditar în problema succesiunii la tron. Evenimentele din anul 1523 marcau deci desfacerea Uniunii de la Kalmar. 5. şi acelaşi lucru se întâmplă în Finlanda. e ales rege al Danemarcei în 1523 şi al Norvegiei. pe o armată puternică. Ioan. în teorie. regele e nevoit să fugă. chiar dacă. aflată în componenţa Suediei. La moartea lui Gustav Vasa. Ca şi în Anglia. de fidelitate faţă de rege şi de religia reformată. fie cu caracter politic. şi pe un sentiment naţional în formare. fiecare comunitate furnizând contingente de care sunt răspunzători seniorii locali. Nobilimea suedeză îl detronează pe Eric în favoarea fratelui său. În a doua parte a secolului al XVI-lea aveau să urmeze însă noi tulburări. ducele 135 . Frederik de Holstein. din 1530 nu mai e convocat decât în 1544. Suedia devenise o monarhie absolută.

sprijinit de oăşenii din Lubeck. care avea să fie una din cele mai importante personalităţi din primele faze ale Războiului de 30 de ani. intervine cu armată şi în Rusia în “timpul tulburărilor”. pe tron urcă unchiul său. în cele din urmă nu este acceptat în Suedia datorită catolicismului său. La capătul mai multor conflicte. Danemarca După alungarea lui Cristian al II-lea. refugiat în Ţările de Jos. Carol devenea rege în 1600. Suedia. Cristian al III-lea.Finlandei. Apoi are loc conflictul cu Rusia. pentru Ingria şi Carelia. Cristian al III-lea iese. revoltaţi împotriva seniorilor lor. clerul este plasat sub tutela regelui. Ioan al III-lea. Din 1527.2. Frederic I (15231533). La moartea lui Frederic I. de a reveni la putere cu ajutorul lui Carol Quintul. a cărui domnie este însă constant tulburată de încercările fostului rege. În 1576 impune o nouă liturghie. 136 . În 1530 era redactată Mărturisirea de credinţă daneză. ceea ce conduce la conflicte interne. sub numele de Carol al IX-lea (1596-1611). fratele lui Ioan al III-lea. Cu sprijinul aristocraţiei. al Suediei şi a miliţiilor din ducatele Schleswig şi Holstein. în cele din urmă. sora regelui Poloniei Sigismund August. fiul acestuia. Carol al IX-lea fost urmat la tron de tânărul său fiu. chiar dacă e recunoscut rege de Riksadag în 1592. Acesta a fost nevoit să confirme privilegiile nobilimii şi să semneze pacea de la Stettin (1570) prin care Suedia pierdea Insulele Gotland şi Ösel. favorizează Contra-Reforma şi încearcă să concilieze luteranismul şi catolicismul. prin Cartea Roşie. Fiul său Sigismund. prin Reforma dobândeşte baze doctrinare puternice. În plan intern. deja rege al Poloniei. Gustav al II-lea Adolf (16111632). devenit rege sub numele de Ioan al III-lea (1568-1592). luteranismul face progrese. În vremea lui. 5. şi ocupă Ingria şi Carelia. fără ca regele să fi optat în mod deschis pentru reformă. în condiţiile în care Cristian al II-lea încerca o debarcare. de o parte a burgheziei şi de ţăranii din Jutland. care se înstăpânise în Estonia din 1595. învingător. În vremea sa. şi trebuia să răscumpere portul Elfsburg. care dădea acces la Marea Nordului. căsătorit cu Caterina Iagellon. se impune cu forţa armelor. numită şi Cele 33 de articole de la Copenhaga.11.

Danemarca devenise pricipala putere a Nordului. În pofida dezastrelor militare. summum episcopus. este controlată prin intermediul baronilor danezi. şi contribuie la unirea acesteia cu Danemarca în 1539. lipsită de o nobilime puternică. regele numeşte superintendenţi în locul episcopilor catolici. Reforma se loveşte de dificultăţi în Islanda. Cristian al III-lea optează clar pentru reformă. alcătuită din circa 150 de familii. şi să rezolve cele mai multe probleme personal. marea aristocraţie. regele conduce cu colaborarea aristocraţiei. Pe de altă parte. Revolta anti-spaniolă din Ţările de Jos Lipsite iniţial de coerenţă teritorială şi instituţională. cu rezultate dezastruoase. În aceste condiţii. a rămas în istorie prin numeroasele oraşe întemeiate în vremea sa. în 1536. când sunt obţinute. în favoarea coroanei şi a nobililor. academie) şi sprijinirea universităţilor existente. Dar implicarea ţării în conflicte cu Suedia. prin tratatul de la Stettin. În Norvegia reforma se bucură de succes. iar monarhia este puternică datorită fondului funciar important de care dispune: circa jumătate din pământuri. prin fondarea unor instituţii de învăţământ (colegii. fiind percepută ca un instrument danez. În Danemarca. Devenit şeful bisericii luterane din Danemarca. în speranţa unei iluzorii refaceri a Uniunii de la Kalmar. Norvegia. Insulele Gotland şi Ösel.În scop politic. iar menţinerea adeziunii la catolicism este o manifestarea a prticularităţilor naţionale. în stilul lui Filip al II-lea al Spaniei.12. îşi consolidează puterea asupra ţăranilor. către sfârşitul secolului al XVI-lea. Poziţia internaţională a Danemarcei se consolidează în vremea lui Frederic al IIlea (1559-1588). Regele încercase să limiteze puterea Riksdagului. ceea ce duce la cvasi-dispariţia ţărănimii libere. Ţările de Jos evoluaseră în direcţia unei entităţi cu identitate proprie mai ales în vremea domniei lui Carol Quintul. al vămilor percepute la traversarea strâmtorii Sund şi a unei administraţii de bună calitate. Ţara beneficia de pe urma comerţului maritim. 137 . şi se tranformă într-un soi de castă închisă. la Războiul de 30 de ani au slăbit prestigiul ţării. iar apoi participarea. în vremea domniei lui Cristian al IV-lea (1588-1648). 5. accepând Confesiunea de la Augsburg şi declanşând secularizarea averilor bisericii catolice.

în care fuseseră implicaţi până atunci. Nobilii se vedeau excluşi. în anumite momente. şi. dornic să le aducă la numitorul comun al unei politici de omogenizare în interiorul vastului său regat. De asemenea. Aceste antrenau catogorii sociale foarte diferite. Această relativă oindiferneţă religoasă s-a menţinut o vreme. Zuichem şi Berlaymont. şi era destul de străină realităţilor din zonă. Problemele cele mai mari erau reprezentate însă de consilierii care îi fuseseră impuşi regentei de către Filip: Granvelle. încercarea de a introduce pe iezuiţi şi mai ales Inchiziţia în Spania. iar în ansamblul populaţiei probabil cu mult mai puţin de o treime trecuse de partea Reformei. Filip al II-lea. la nivelul epocii. Reorganizarea religioasă a Ţărilor de Jos prin crearea a 14 episcopate şi prin ridicarea a trei dintre cele existente la rangul de arhiepiscopate. eliminarea nobilimii de la funcţiile religioase (pentru care se cerea o licenţă universitară). sora naturală a lui Filip. ci rămăseseră catolici. Cele 17 provincii fuseseră încredinţate Margaretei de Parma. Încercarea regelui Spaniei de a crea un impozit permanent intra în contradicţie cu tradiţiile de tip medieval ale adunărilor de stări care acceptau impozitele doar în condiţiile în care acestea aveau caracter extraordinar şi erau aprobate de instituţii considerate. Opoziţia începe în rândul nobililor.care. încă de la începutul domniei lui Filip. Cele 17 provincii au fost moştenite de fiul său. care petrecuse însă o mare parte a vieţii în Italia. la sfârşitul secolului al XVIlea şi la începutul celui următor cea mai mare parte a liderilor revoltei antispaniole nu erau totuşi calvini. Existau însă şi aderenţi convinşi ai 138 . chiar în condiţiile în care cea mai mare parte a acesteia rămânea catolică. născut şi educat în această regiune (1500. prin refuzul regelui de a mai convoca Statele Generale. cu interese divergente. adunările de stări ale provinciilor se vedeau atacate în prerogativele lor. care îşi vedeau ameninţate privilegiile. sau era mai degrabă indiferentă din punct de vedere al confesiunii religioase. de la luarea deciziilor. de o manieră concertată împotriva Spaniei. dar care s-au manifestat. persecuţiile dure împotriva protestanţilor au suscitat nemulţumirile nobilimii. care s-a dovedit prea puţin capabil să înţeleagă specificul regiunii. reprezentative. la Gand). Politica sa autoritară şi intransigenţa catolică au condus la acumularea de nemulţumiri care se acumulau în Ţările de Jos. prin rolul acestor personaje. îmbinase eforturile sale centralizatoare cu menajarea privilegiilor şi particularismelor locale. de asemenea.

se manifestă prin petiţii.Reformei. în primăvara lui 1566. ceea ce a influenţat utilizarea ideilor religioase în lupta politică. au declanşat în vara anului 1566 o vastă mişcare iconoclastă. iar relaţiile cu catolicii să se detensioneze. şi aşa numiţii gueux d’état. care nu doreau destabilizarea totală a ţării. de altfel. În faţă politicii religioase dure a lui Filip al II-lea. Refuzul lui Filip de a ceda în problemele religioase şi de a accepta convocarea Stărilor Generale conduce. Wilhelm de Orania şi alţi şefi politici şi religioşi din zonă încercau să stabilească o atmosferă de pace religioasă. Ca urmare a nemulţumirilor generate de ştirbirea autonomiei Ţărilor de jos şi de introducerea unor măsuri religioase care loveau în cutumele zonei. în decursul unei întrevederi. termen jignitor care în română se poate traduce prin calic sau golan. În 1565 nobilii cereau renunţarea la politica religioasă dură îndreptată împotriva reformaţilor. Pe de altă parte. în special în varianta calvinistă. soldată cu devastarea a peste 5000 de biserici şi mănăstiri şi distrugerea a numeroase opere de artă. la o confruntare dintre nobilimea nemulţumită şi anturajul Margaretei de Parma. şi în primul rând solicitau scoaterea Inchiziţiei din Ţările de Jos. Nobilii obţin în 1564 îndepărtarea din funcţie a lui Granvelle. în care mişcările reformate să ajungă la un consens (în primul rând luteranii şi calvinii). care erau preocupţi în primul rând de privilegiile ţinuturilor lor. nobilimea. şi aceştia se recrutau din păturile active ale populaţiei. astfel că această mişcare a fost înăbuşită cu concurs intern. apelativul dispreţuitor va fi adoptat de partizanii luptei antispaniole ca un titlu de glorie şi ca un semn de recunoaştere şi de raliere. În decursul evenimentelor ce vor urma. ocazie cu care nobilii protestatari (îmbrăcaţi. datorită solicitărilor privind libertatea religioasă. Violenţele iconoclaste au determinat o anumită raliere în jurul curţii de la Madrid (sau mai degrabă în jurul regentei) a elementelor opoziţiei nobiliare. în cerşetori) sunt numiţi gueux. mai ales în rândul categoriilor sociale mai puţin favorizate. figura care concentra asupra sa oprobriul îndreptat împotriva măsurilor cu caracter absolutist. Dar predicatorii calvini. în tradiţia vechilor sale libertăţi. consilier al regentei şi cardinal-episcop de Malines. nu pot fi negate succesele obţinute de calvinism. Cu toţii însă afirmau loialismul la adresa suveranului lor. 139 . nu mai puţin intoleranţi decât inchizitorii catolici. Ei înşişi făceau distincţie între cei care se numeau gueux de religion.

fără a obţine însă rezultatele scontate. care strânseseră o flotă şi făceau contrabandă pentru a ocoli taxele. în care aspectele sociale sunt înglobate în conotaţiile religioase. În câteva luni au fost cucerite de răsculaţi cea mai mare parte a provinciilor nordice. iconoclastă. ca şi a miilor de victime ale represiunii sistematice organizată de ducele de Alba. 140 . care. oferind astfel răsculaţilor primul colţ de ţară eliberat de sub stăpânirea spaniolă. Represiunea a atins şi conducători ai opoziţiei nobiliare. „Consiliul tulburărilor” sau „Consiliul sângeros” a funcţionat ca un tribunal extraordinar şi a condamnat la moarte între 1000 şi 4000 de persoane. prost văzută de intransigenţi. Filip al IIlea îl trimite însă în 1567 la Bruxelles pe ducele de Alba. şi să obţină reprimarea pe plan local. în condiţiile în care nu se putuse dovedi că acţiunile lor ar fi reprezentat. cu caracter în primul rând politic. precum contele Egmont şi amiralul Hoorn. executaţi în 1568. care se manifestase militar prin adunarea de trupe de mecenari. au reuşit în 1572 să cucerească portul Briel. prin aruncarea unei orientări împotriva celeilalte. Moartea celor doi. afectând comerţul şi meşteşugurile. „Calicii mării”. cu misiunea clară de a înăbuşi erezia şi orice tentativă de opoziţie antispaniolă. Deşi situaţia părea să fi fost readusă sub control spre sfârşitul lui 1566. se pare că a lovit foarte dur în toate categoriile populaţiei. avea să ofere opoziţiei antispaniole martirii necesari cristalizării mişcării. La 1566 existau două mişcări diferite.Campania în vederea înţelegerii religioase. şi mai ales impozitul de 10 la sută pe vânzări. Marea realizare a regentei Margareta de Parma a fost să valorifice teama opoziţiei nobiliare dar şi a unei părţi a populaţiei de rând faţă de violenţele iconoclaste. cea nobiliară. ia acum forma cetelor de răsculaţi. o trădare faţă de coroana spaniolă. La radicalizarea poziţiilor au contribuit şi măsurile fiscale luate de ducele de Alba. care îşi asumau cu orgoliu titlul de calici sau golani care fusese adoptat iniţial de nobilii protestatari. a fost în cele din urmă făcută să eşueze prin acţiunile violente care i-au aruncat pe reprezentanţii diferitelor curente unii împotriva celorlalţi. Reprezentanţii Statelor provinciale îl alegeau pe Wilhelm de Orania guvernator al Ţărilor de Jos (suveranitatea lui Filip al II-lea nu era pusă în discuţie) şi luau o serie de măsuri vizând consolidarea instituţiilor propri şi asigurarea libertăţii de cult. şi cea populară. cu 10 000 de soldaţi de elită. la gurile Meusei. Opoziţia. în vreun fel.

după modelul celei de la Geneva. între altele. în octombrie 1578 (datorită veştilor despre suplicii ale protestanţilor la Arras) a contribuit la tensionarea relaţiilor dintre catolici şi protestanţi. convocarea Statelor Generale. fiul Margaretei de Parma. Militar priceput şi om politic cu un deosebit simţ al momentului. în noiembrie 1576. să se alieze cu provinciile nodice. cu Luis de Requesens. La Gand. aşa cum cereau răsculaţii. şi până la numirea altui guvernator. şi calea tratativelor. Farnese preia iniţiativa militară şi reuşeşte readucerea sub stăpânirea Spaniei a provinciilor din Sud. Pentru elita nobiliară dar şi comercială a provinciilor sudice. prevăzând eliminarea trupelor spaniole din provincii. după o scurtă perioadă în care guvernator numit de Madrid a fost don Juan de Austria. coexistenţa dintre catolicism şi calvinism). În 1578. garantarea libertăţii religioase. Răscoala trupelor spaniole neplătite ducea. Requesens murea în 1576.În contextul creat. dar încercarea celor din Gand de a cuceri Lille. menţinerea legăturilor cu Spania părea mai utilă decât o ruptură desăvârşită. Contextul politico-militar devenise însă favorabil Spaniei. calvini radicali organizau o republică teocratică. frate natural al lui Filip al II-lea. pe lângă mijloacele militare. Excesele unor calvinşti extremişti au condus la o stare de insecuritate resimţită de elita regiunilor sudice ca fiind mai periculoasă decât revenirea sub suveranitate spaniolă. care încearcă. În toamna lui 1572 ducele de Alba este înlocuit. rămase încă loiale Spaniei. „Pacificarea de la Gand” stabilea o bază de acţiune comună a nordului şi sudului. fără a putea însă promite. şi de Noaptea Sfântului Bartolomeu. la cererea sa. dar înaintarea lor este dificilă. propovăduiau ideea înlăturării pe cale religioasă a dominaţiei sociale a vechilor elite. Unii şefi calvini. În oraşele sudice precum Gand sau 141 . la conducerea Ţărilor de Jos vine Alexandru Farnese. anularea măsurilor luate de Alba. la prădarea oraşului Anvers şi la masacrarea a cca. Aceste argumente de natură economică trebuie corelate însă şi cu evoluţiile religioase. 7000 de localnici. spaniolii trec la recucerirea zonelor nordice. Wilhelm de Orania încerca să propună o pace a religiilor (Religionsfrid) la 22 iunie 1578. libertate religioasă (în esenţă. Ceea ce părea a fi calea spre o consolidare a unităţii Ţărilor de Jos în jurul unor idealuri comune şi a ideii de toleranţă religioasă avea să fie compromis de noi evenimente cu caracter religios. zona sudică era lipsită de o autoritate politică reală. recrutaţi din rândurile categoriilor inferioare ale populaţiei. Acest eveniment avea să determine elitele din sud.

În 1581. Zelul lor religios putea fi uşor de confundat. conferirea funcţiilor importante autohtonilor. principiile lor dogmatice erau clare şi uşor de înţeles (chiar dacă nu întotdeauna uşor de acceptat şi de aplicat). al cărui exponent fusese Erasmus. iar în unele districte acesta confesiune minoritară. Ca o reacţie la Uniunea de la Arras. Conducătorul de fapt a fost. Astfel se puneau bazele unei organizări federative. de către mase. Wilhelm de Orania. peste câteva zile. prin care stabileau condiţiile de reconciliere cu regele Spaniei. cu patriotismul anti-spaniol. dar nu accepta decât cultul catolic. a fost nevoie de mai mult de o generaţie pentru transformarea calvinismului în religia majoritară a zonelor nordice. chiar dacă în această perioadă această confesiune era departe de a fi îmbrăţişată de majoritatea populaţiei. căreia i s-au adăugat mai apoi şi alte provincii (Frisia. partizane mai degrabă ale toleranţei de tip burgund. la 23 ianuarie 1579. În nord. Zeelanda. În aceste condiţii. care avea să capete consistenţă republicană. rolul Statelor Generale. decât ale inovaţiilor radicale aduse de această variantă a reformei. soldându-se cu a rămas până târziu o 142 . provinciile nordice Olanda. Liderii calvini erau însă bine organizaţi. Bruges. Utrecht. Overijssel) şi câteva oraşe din sud (Anvers. şi Spania reprezentată de Alexandru Farnese a continuat. După moartea sa. până la asasinarea sa în 1584 de către un catolic. Groningen şi Geldern au format Uniunea de la Utrecht. şi care fusese ilustrată în etapele anterioare şi de Wilhelm de Orania. în ultimă instanţă calvinismul a fost una din cauzele eşecului revoltei din sudul Ţărilor de Jos. stadhouder general. Drenthe. Ypres) – care însă aveau să reintre sub stăpânire spaniolă. retragerea trupelor spaniole. Hainaut precum şi delegaţii oraşului Douai au încheiat Uniunea de la Arras. Gand. şi confesiunea calvină oferea elementul ideologic necesar ralierii împotriva Spaniei. Mauriciu de Orania. calvinismul a fost declarat religie oficială. Statele generale din nord declară independenţa a ceea ce avea să se numească de atunci Provinciile Unite. nu este exagerată afirmaţia potrivit căreia. aliate cu Franţa şi mai ales cu Anglia Elisabetei I. La 6 ianuarie 1579 statele provinciale din Artois. conducerea a fost preluată de fiul său. Cu toate acestea.Bruxelles. proclamarea calvinismului ca unică religie oficială a avut darul să îndepărteze de la lupta antispaniolă largi categorii sociale. din mai 1579. Pacea de la Arras. prevedea recunoaşterea autonomiei. Războiul dintre provinciile nordice.

consecinţe revoluţionare. Ţările de Jos. În secolul al XVII-lea Olanda avea să fie chiar cea mai importantă forţă maritimă şi comericală. Începută de o manieră conservatoare. hazardul evenimentelor politice şi militare a avut un rol mai important decât diferenţierile structurale. ca o măsură care putea satisface aspiraţiile de autonomie din zonă. efectele acesteia au fost revoluţionare şi au condus la conturarea a două entităţi ale istoriei moderne a regiunii fostelor Ţări de Jos: 143 . Pe de altă parte. prin crearea unui organism politic de factură total diferită de ceea ce se cunoscuse în Europa de până atunci. în pofida rezistenţei lor comune. Sar părea că în cazul originilor Olandei şi Belgiei actuale. Dacă revolta antispaniolă nu poate fi considerată în întregul său o revoluţie cu caracter politic şi naţional. independenţa provinciilor unite era recunoscută internaţional. În 1598. erau cedate fiicei acestuia Isabela şi soţului ei. Opoziţia nobiliară se recrutase mai degrabă din regiunile sudice. linia de demarcaţie lingvistică trecând aproximativ prin mijlocul teritoriilor rămase sub stăpânire spaniolă. Ţările de Jos fiind văzute în ansamblul lor ca o unitate. în cele din urmă. ele apăreau mai degrabă celorlalţi decât lor însele ca o entitate „naţională”. iar şefii calvini erau originari mai degrabă din Anvers şi Gand decât din Amsterdam sau din alte oraşe nordice. de fapt doar regiunile sudice rămase supuse lui Filip al II-lea. care reprezenta o recunoaştere implicită a independenţei acestora. revolta antispaniolă din Ţările de Jos a avut. În 1609 Spania încheia cu provinciile unite un armistiţiu de 12 ani. E adevărat însă că. în cele din urmă. Separarea dintre nord şi sud nu fusese anunţată prin nici un fel de elemente de natură politică şi culturală. mai mulţi calvinişti decât cele nordice). în continuare. zonele sudice numărau. După Războiul de 30 de ani. de natură culturală. diferenţa nu era nici etnică. arhiducele Albert. Rămâneau sub stăpânirea Spaniei provinciile sudice. Rezistenţa trupelor conduse de Mauriciu de Orania ca şi solicitarea trupelor lui Farnese pe alte fronturi (chemat să sprijine acţiunea anti-engleză a Invincibilei Armada) au dus. separate de cele din nord de o linie care nu urma nici frontiera lingvistică (erau cuprinse şi regiuni unde se vorbea neerlandeza) nici graniţa religioasă (în momentul recuceririi de către spanioli. la o stabilizare a situaţiei. Nefiind religioasă. ca o apărare a privilegiilor de sorginte medievală.progresul spaniolilor spre nord. Spania era epuizată din punct de vedere financiar şi avea nevoie de o perioadă de pace. Provinciile Unite s-au transformat în timp în republică şi au oferit un exemplu de stat modern şi funcţional.

urma să fie ales de nobili. acesta. Iar în plan religios. ce-şi extindeau autoritatatea de la Oder la Nipru şi de la Marea Baltică până spre ţinuturile pontice.13. mobilizarea armatei. dar şi cele externe au determinat o restructurare a sistemului de guvernare. finanţe şi armată. 5. în partea central-răsăriteană a Europei. Împrejurările interne. revenindu-i de asemenea şi atribuţia legiferării. O adunare specială. Polonia În secolul al XVI lea. depinzând astfel de bunul lor plac (liberum veto). A fost introdus principiul unanimităţii voturilor. aplicat pentru prima dată abia în 1653 care a agravat anarhia feudală şi a erodat atât procesul de centralizare.Olanda şi Belgia. inclusiv în anumite perioade în Moldova pe care au încercat nu o dată să o vasalizeze. cât şi puterea regală. denumită Republica Polonă (Rsecz Pospolita). justiţie. cea mai mare parte a Ucrainei. încheierea păcii. în constituirea naţiunii moderne în Olanda el a fost unul din factorii decisivi. respectiv administraţie. era una dintre marile puteri. Pe lângă elegibilitatea regelui. După 1386 în fapt Polonia se compunea din două state unite. Se crea un singur organ central comun – seimul general. concomitent cu întărirea regimului feudal. devenit ulterior rege al Franţei. la începuturile sale era vasala regilor polonezi. respectiv Polonia propriu-zisă şi Lituania. cărora. Chiar şi Prusia. Între monarhii aleşi pe baza acestui sistem au fost Henric de Valois (1573-1574). Ambele state îşi păstrau în fapt structurile proprii. conducătorul statului purtând dublu titlu de rege al Poloniei şi Mare Cneaz al Lituaniei. Polonia. Monarhia ereditară era desfiinţată. inclusiv Kievul. La mijlocul veacului XVI a crescut foarte mult rolul politic al feudalilor. întrunindu-se regulat şi periodic. alături de Imperiul Otoman. în urma cuceririlor li s-au adăugat mai multe teritorii slave precum Bielorusia. ţinuturile baltice etc. chiar dacă rolul calvinismului pe parcursul derulării evenimentelor a fost datorat mai degrabă forţei sale ideologice decât caracterului său de confesiune acceptată în masă. Polonia şi Lituania să alcătuiască o singură realitate politică. Ştefan Bathory (1575- 144 . decidea în ceea ce priveşte declararea războiului. seimul convocat la Liublin în 1569 a hotărât ca cele două state.

au devastat Podolia şi părţi ale Ucrainei şi au transformat zona Cameniţei în raia. cât şi din partea suedezilor care ulterior. Principala cauză a acestui fenomen a constituit-o comportamentul nobilimii. Astfel au fost acţiunile militare până la Moscova. în jur s-au consolidat treptat o serie de state precum Rusia. conducători ai marilor familii nobiliare. turcii şi tătarii musulmani. precum şi mai multe acţiuni împotriva Imperiului otoman. desfăşurate mai cu seamă în spaţiul Moldovei sau în imediata apropiere a acesteia. Aceasta a fost una dintre raţiunile antrenării Poloniei în războiul Ligii Sfinte. ortodoxii ruşi sau ucrainieni. Prusia. Polonia a purtat frecvente războaie cu Rusia. declanşat odată cu asediul Vienei din 1683. în jurul căreia se grupa o numeroasă clientelă de nobili săraci. Pericolul anarhiei interne a fost dublat de o serie de duşmani externi care. Dacă perioada secolului XVI a fost considerată datorită în special culturii şi civilizaţiei aparţinând Renaşterii ca un secol de aur. ceea ce a provocat acţiuni împotriva lor. precum şi Ioan III Sobieski (1674-1696).14. pentru ca în veacul următor să domnească mai mulţi regi din familia Wasa. 5. deosebit de bogate. Suedia. În timp ce Polonia decădea odată cu afirmarea modernităţii. de la începutul secolului XVII. la toate frontierele au avut conflicte cu statul polonez. instaurându-se de fapt o republică aristocratică dominată de câţiva magnaţi. denumită de oamenii timpului ca fiind un „potop”. Imperiul Otoman. care concomitent a fost şi principe al Transilvaniei. Polonia a participat la Războiul de 30 de ani. În condiţiile unei crize interne în continuă adâncire. Rusia 145 . care ulterior au şi desfiinţat ceea ce în evul mediu fusese marea putere a Poloniei. ca de altfel şi a Turciei. Austria. Spre finele veacului XVII turcii au atacat Polonia. pentru o vreme au ocupat chiar centre vitale ale ţării precum Varşovia şi Cracovia. provocând o situaţie deosebit de grea. pe catolicii polonezi combătându-i luteranii germani sau suedezi. în veacul următor a început decadenţa şi restrângerea teritorială a Poloniei.1586). ce-şi afirma în mod exagerat independenţa în numele libertăţii şi care a redus continuu puterea regală. în apropiere de raiaua Hotinului. conflicte care adeseori au avut şi o haină religioasă. atât din partea turcilor. susţinând activ pe habsburgi.

După cucerirea Bizanţului de către otomani. fiind totodată înregistrate importante creşteri teritoriale precum unirea cu Novgorodul. boierimii. Cu el a început şi organizarea unei armate permanente.Sub conducerea marelui cneaz Ivan al III lea (1462-1505) a fost înlăturată şi ultima formă de dependenţă faţă de Hanatul Crimeei. călugăriri cu forţa. Teoretic acesta a urcat pe tron la vârsta de 3 ani.. confiscarea averilor etc. a restructurat sistemul dregătoriilor pe care l-a subordonat direct autorităţii ţariste. Vasile III continuă opera acestuia. a fixat obligaţii militare în raport cu stăpânirea de pământ. atunci când şi-a luat şi titlul de ţar (după cezar. unind Tscov şi Smolensk la statul rus. cea a streliţilor. el a convocat o adunare generală denumită Zemski Sobor. ceea ce i-a şi adus denumirea de „Cel Groaznic”. Pentru instituirea acestui sistem îndreptat împotriva marii boierimi. astfel a reorganizat justiţia. Ivan IV a început să guverneze de la vârsta de 17 ani. întregul teritoriu al statului a fost divizat în două sectoare. cnejii ruşi se consideră urmaşii împăratului de la Constantinopol. În anii următori el a promovat numeroase reforme. a acţionat hotărât împotriva marilor boieri cărora le-a aplicat pe scară largă pedepse capitale. a reformat de asemenea structurile ierarhiei bisericeşti. A creat după 1564 un nou aparat de conducere a statului denumit şi „noua curte”. instituţie asemănătoare adunărilor reprezentative din Occidentul Europei. Dver. Pentru asigurarea veniturilor acesteia. cea mai importantă personalitate din istoria Rusiei veacului al XVI lea a fost Ivan al IV lea (1533-1584). cortesurile în Spania etc. Incontestabil. cu reprezentanţi ai clerului. deportări. ce reprezenta zona rezervată pentru ţar şi oamenii săi şi care cuprindea partea cea mai bogată şi productivă a 146 . astfel că într-o perioadă de un deceniu şi jumătate a fost o luptă între diferintele grupări boiereşti ce urmăreau acapararea puterii. Tot în vremea lui Ivan al III lea a început procesul de extindere înspre răsărit dincolo de Urali. negustorilor şi meşteşugarilor. respectiv din anul 1547. opricina. În contextul de atunci. astfel că se poate vorbi despre crearea unui stat centralizat. profesioniste. iar Moscova devine « a treia Romă ». Cea mai importantă dintre măsurile sale interne a fost instituirea aşa numitei opricinina. precum stările generale în Franţa. Riazan. Efectiv. fiul său. După moartea marelui cneaz Ivan al III lea. în Siberia. deci împărat).

În aceste condiţii. teritorii periferice sărace. în anul 1613 s-a convocat un zemski sobor care a decis alegerea ca ţar a lui Mihail Fedorovici Romanov. secondată de Suedia împotriva Rusiei. de regulă. ce au impus acolo vremelnic un ţar partizan al lor. pe mai multe direcţii. Polonia. adevăratul conducător al statului a fost tatăl tânărului ţar. Rusia a 147 . Ivan cel Groaznic a avut o politică externă activă. După o serie de campanii desfăşurate între anii 1547-1552 a cucerit bogatul hanat al Kazanului. În fapt. iar Novgorodul a fost ocupat de suedezi. Suedia şi Danemarca.ţării. În cadrul opricinei a fost creată o nouă elită. ultimul reprezentant al dinastiei ruricilor şi apoi Boris Bodulov (1598-1605). de unde au fost îndepărtaţi marii feudali. În două rânduri Moscova a fost ocupată de polonezi. Iniţial războiul a fost purtat numai cu Livonia. de la Ivan al III lea la Petru cel Mare a fost ieşirea la Marea Baltică în părţile ţărmului răsăritean al acestuia. tot prin cucerire şi hanatul tătăresc al Astrahanului. Iniţial s-au obţinut unele victorii. În anul 1586 a integrat în cadrul statului rus întreaga Siberie occidentală. Instituţia ca atare a avut un rol determinant în consolidarea puterii centrale. cărora li s-au confiscat proprietăţile şi zemscina. la moartea sa Ivan IV lăsa un stat unitar consolidat şi extins. timp de peste 20 de ani. a autocraţiei ţariste ce se năştea astfel. care au reuşit să obţină alungarea polonezilor şi eliberarea ţării. condus de Minim şi Pojarski. ce a condus destinele Rusiei până în 1917. pentru ca ulterior Rusia să sufere o serie de înfrângeri şi să fie nevoită să renunţe la teritoriile baltice pe care le stăpânise o vreme. căruia i-a adăugat în 1556. fiind întemeietorul dinastiei Romanovilor. stabilindu-se posibilitatea unor contacte directe cu lumea caucaziană şio asiatică. patriarhul Filaret. După aceea a început un declin în vremea ţarilor Feodor I (1584-1598). Rusiei opunându-i-se o coaliţie cuprinzând Lituania. Un obiectiv statornic urmărit de către monarhii ruşi timp de mai multe secole. Ivan IV a purtat un lung război în acest scop între anii 1558-1583. reprezentând. A acţionat spre sud împotriva diverselor formaţiuni ale hanilor mongoli. pentru ca ulterior să se extindă la nivel internaţional. S-a desfăşurat un război popular. unde până atunci existase un hanat cu centrul la Topolsk. În acest fel Volga a ajuns în întregime în componenţa statului rus. La începutul secolului XVII s-au desfăşurat mai multe acţiuni ale Poloniei. Oricum. cuprinzând detaşamente speciale aflate exclusiv în slujba ţarului. care a domnit până în 1645.

cu rol consultativ. Petru I (1682-1696). încheiat în 1667 prin pacea de la Andrusovo. în schimb a extins stăpânirea statului în Siberia. Se apreciază că în a doua jumătate a sec. de exemplu). de duma formată din curteni şi boieri. Patriarhul Nifon a încercat o reformă a bisericii prin revizuirea cărţilor de cult şi a ritului. reprezentat alături de cel al bisericii. cel din urmă conducând efectiv destinele Rusiei între anii 1696-1725. A eşuat în încercarea sa de a extinde statul spre Marea Baltică. ceea ce a făcut să scadă rolul unor instituţii mai vechi. În guvernare ţarul era asistat. Au apărut confruntări între partizanii vechiului rit şi adepţi ai reformei 148 .trebuit atunci să accepte unele pierderi teritoriale în favoarea suedezilor şi mai cu seamă a polonezilor (Smolensk. multinaţional al acestui stat. Un rol important în guvernare l-a avut şi biserica. prin care era recunoscută apartenenţa la Rusia a unei părţi din Bielorusia şi a Ucrainei de dincolo de Nipru. urmat de Ivan al V lea. sub conducerea hatmanului cazacilor. precum zemski sobor. Încă de la început. În statul rus economia era preponderent rurală. ceea ce a accentuat caracterul plurietnic. La 8 ianuarie 1654. meşteşugurile având un caracter mai ales patriarhal. extinzându-se şi relaţiile comerciale cu occidentul mai dezvoltat. rada de la Bereiaslav a decis unirea ţinuturilor ucrainine de la răsărit de Nipru cu Rusia. În cursul secolelor XVI-XVII au existat şi chiar sau accentuat o serie de deosebiri între ţinuturile Rusiei şi cele ale Europei occidentale. Imediat după urcarea pe tron a noului ţar. în Ucraina. Existau relaţii feudale. La mijlocul veacului XVII a avut loc în sânul bisericii ruse o adevărată schismă: „rascol”. a avut loc o răscoală ce a durat mai mulţi ani şi care a avut un caracter de război de eliberare de sub dominaţia poloneză. După moartea sa i-a succedat Feodor al III lea (1676-1682). ţarii din familia Romanov au promovat ideea puterii nelimitate a monarhului. Sporadic. Bogdan Hmelniţki. La mijlocul secolului al XVII lea Rusia era sărăcită de pe urma războaielor cu vecinii. ceea ce a produs şi anumite frământări ale ţăranilor şi chiar ale orăşenilor. predominând sistemul domeniilor boierimii. într-o stare de anarhie. în curwsul secolului XVII au apărut şi unele manufacturi. A urmat un război ruso-polonez. împreună cu fratele său vitreg. XVII şi în Rusia au apărut primele elemente ale monarhiei absolute. bazată pe originea divină a puterii suveranului şi pe faptul că Moscova era cea de-a a treia Romă. o adunarea reprezentativă a ucrainienilor. Alexei Mihailovici (16451676).

cât şi din cel asiatic. de la sud şi din est (spaţiul transilvănean) s-au pus bazele statului feudal maghiar al cărui adevărat întemeietor a fost Vojk (997-1038).15. de unde ulterior s-a şi luat denumirea statului al cărui întemeietor a fost canonizat „coroana Sfântului Ştefan”. mai cu seamă în timpul lui Matei Corvin. de Habsburg. ungurii (maghiarii) s-au deplasat spre vest şi după o perioadă de şedere în spaţiul nord-pontic. Începând cu secolul al XI lea. germană. acolo. integrând în stăpânirile lor Slovacia actuală. cu forţa. Ungaria Originari din zona munţilor Urali. cu o dublă origine. stabilindu-se acolo sub conducerea lui Arpad în anul 896. Încercarea patriarhului Nicon de a afirma independenţa bisericii în raport cu statul a eşuat. treptat maghiarii concentraţi în principal în imediata apropiere a Dunării au făcut o serie de cuceriri. respectiv dinastia Angelină. devenit în urma creştinării sale şi a supuşilor săi. când statul rus s-a înscris cu adevărat între marile puteri ale Europei. la care s-a adăugat între anii 1458-1490 Matia Corvin. Iagelo (poloneză). Atunci statul maghiar a ajuns unul dintre cele mai importante dintre cele existente în centrul Europei. napolitană. Treptat. Întreaga evoluţie a secolului XVII a pregătit epoca lui Petru cel Mare. Europa Centrală 5. ocolind lanţul carpatic. fiul românului Ioan Corvin. şi în procesul acţiunilor războinice devastatoare împotriva tuturor vecinilor de la vest.chiar în rândurile clerului.1. 5. fiind urmată apoi de o serie de dinastii „mixte” de proveninenţă boemiană. de Luxemburg. fost voievod al Transilvaniei şi regent al Ungariei. el fiind demis şi surghiunit la o mănăstire în nordul Rusiei. jucând un rol important datorită şi 149 . au pătruns în câmpia Dunării de mijloc. atât din continentul European. regatul Croaţiei etc.15. În primele secole regatul a fost condus de dinastia Arpadiană care s-a stins în anul 1301. drept Ştefan I. dincolo de Nistru. iar biserica rusă a rămas în continuare subordonată strict autorităţii ţariste. voievodatul Transilvaniei. Apogeul Ungariei medievale a fost în principal în secolul al XV lea.

din Dalmaţia. precum şi a unor pături orăşeneşti şi chiar a 150 . A avut relaţii complexe cu vecinii săi. alături de Ţările Române. şi până în timpul lui Ştefan cel Mare (victoria acestuia în bătălia de la Baia din anul 1467) regatul maghiar a încercat de mai multe ori să-şi extindă hotarele şi prin încorporarea celor două state româneşti extracarpatice. în epocă a crescut nemulţumirea unor pături largi. de la ţărmurile Mării Adriatice. A reformat justiţia. în primul rând a ţărănimii aservite. cu Polonia. dar şi armata şi birocraţia. militar etc. Cehia etc. În contextul expansiunii otomane spre centrul Europei. în detrimentul habsburgilor cu care a concurat de altfel şi pentru dobândirea titlului imperial. maghiarii au avut un rol important. politic. alături de români în acţiunile lui Iancu de Hunedoara. În veacurile XIV şi XV. să controleze în mod centralizat teritoriul statului. în mai multe rânduri. următorii doi monarhi. a permis supravieţuirea statului maghiar pentru mai multe decenii. Pentru puţină vreme. de exemplu. adevărată „poartă de intrare” în Ungaria medievală. După moartea lui Matei Corvin a urmat o perioadă de declin tot mai accentuat. înăsprind şi fiscalitatea. înlăturând tendinţele anarhice ale marilor feudali. statul maghiar a avut un rol important în vremelnica stăvilire a ameninţării otomane.întinderii sale consistente. supusă unei continui creşteri a obligaţiilor feudale de tot felul. Istoriografia maghiară consideră că lui Matei Corvin îi revine meritul de a fi avut cea mai strălucitoare domnie din întreaga istorie a Ungariei medievale. a fost chiar şi rege al Boemiei şi chiar a cucerit vremelnic Viena. pe care a vrut chiar să o transforme în capitala statului său. cel puţin pentru o vreme. Regele decedat neavând urmaşi. după înstăpânirea treptată în Balcani. Atunci şi viaţa politică a statului maghiar a început să evolueze spre modelul „republicii nobiliare” instaurat în Polonia vecină. respectiv în lumea catolică a vremii. Astfel. când eşecul suferit de oştile lui Mahomed al II lea la Belgrad. respectiv celebra victorie românească de la Posada. respectiv cu Imperiul romano-german. până la Carpaţii orientali şi meridionali şi din Slovacia până în părţile nordice ale Serbiei actuale. Vladislav al II lea (1490-1516) şi Ludovic al II lea (1516-1526) din dinastia Iagelo au condus destinele regatului supunându-se în fapt întru totul. Între altele. circumscrise cronologic între anii 1442-1456. controlului marilor feudali ce şi-au luat astfel revanşa faţă de politica de centralizare întreprinsă cu succes de Matei Corvin. fiscal. Acesta a reuşit. începând cu anul 1330.

s-a strâns o masă importantă de oameni. În acest context. încorporat în regatul maghiar. mai ales în ceea ce priveşte artileria şi care au şi obţinut victoria în nu mai puţin de 2 ore. deci în primul rând confruntarea cu statul maghiar. până la ţărani de diverse neamuri. alianţa vârfurilor privilegiate ale maghiarilor. cât şi superioritatea în plan militar a uneia dintre cele mai mari puteri ale lumii de atunci. Între altele. animaţi mai cu seamă de speranţa că după răfuiala cu turcii vor avea o serie de beneficii. în frunte cu Gheorghe Doja au fost capturaţi şi executaţi. sub conducerea secuiului Gheorghe Doja. punct deosebit de important din punct de vedere geostrategic a fost cucerit. în anul 1514. bătălia de la Mohacs însemna de fapt prăbuşirea 151 . la 29 august 1526 a avut loc înfruntarea decisivă între trupele maghiare conduse de regele Ludovic al II lea şi cele otomane. Acţiuni militare s-au desfăşurat pe o arie întinsă. prin Tripartitumul lui Verbozi se legifera ca veşnică legarea de glie a iobagilor. cât şi al înzestrării tehnice. acolo s-a strâns o armată de tip popular. Principala înfruntare s-a desfăşurat la Timişoara. net superioare. secuilor şi saşilor. ca de exemplu anularea şerbiei. feudalii refuzând să participe în mod consistent cu tot potenţialul lor.unor elemente provenind din rândurile micii nobilimi. excluzându-se în acest fel populaţia românească majoritară în spaţiul transilvănean. Astfel. au dus la dispariţia statalităţii maghiare. sultanul Soliman Magnificul (1520-1566) şi-a propus ca prim obiectiv al politicii sale externe pătrunderea cât mai profundă spre inima Europei. se întărea Unio trium nationum. în 1517. nobili. În acest context. Trei ani mai târziu. teama de cei mulţi fiind atunci mai mare decât cea de otomani. urmând apoi şi dezlănţuirea unei crunte represiuni. Atât deficienţele interne de tot felul ale statului feudal maghiar aflat în profundă criză. atât din punct de vedere numeric. Cinci ani mai târziu. de la Dunăre până în Banat şi în zona munţilor Apuseni. răscoala lui Gheorghe Doja şi represiunea ce i-a urmat a favorizat acţiunea principalului inamic al statului maghiar de atunci care era Imperiul sultanilor. se fixa robota la o zi pe săptămână cu animalele şi la două zile pe săptămână cu palmele. Dincolo de numeroasele pierderi umane de la rege. În tabăra de la Racoş. Urcat pe tron în 1520. În anul 1521 Belgradul. în ţară a fost proclamată participarea la o cruciadă antiotomană. înalţi prelaţi. cruciada antiotomană s-a transformat într-o amplă mişcare populară de caracter antifeudal. la îndemnul papei. lângă Dunăre. după care o serie de conducători.

A început şi o luptă internă pentru controlul teritoriului şi titlul de rege al Ungariei revendicat în egală măsură atât de Ferdinand I de Habsburg (1526-1564).regatului maghiar sub presiunea Imperiului Otoman. la jumătatea secolului al XVI lea a început destinul distinct al principatului Transilvaniei. respectiv în Ungaria. datorită şi realităţii existente în Transilvania a unui număr majoritar de români. Tisa şi Dunăre. În anul 1541 a fost înfiinţat Paşalâcul de la Buda. nu o dată foarte strânse. aflat sub suzeranitate otomană. care dorea alipirea Ungariei la sistemul germanic. Mureş. ai Croaţiei. ca de altfel regi ai Boemiei. căruia i s-a adăugat în anul 1552 Paşalâcul Timişoarei. la fel ca şi cea mai mare parte a teritoriilor croate. având drept scop ocuparea Vienei. principi ai Transilvaniei etc. cu care de altfel a şi avut o serie de legături. căci toate teritoriile evocate erau încorporate între stăpânirile statului condus de dinastia mai sus menţionată. în paralel s-au desfăşurat lupte între pretendenţii la coroana Sfântului Ştefan. În anii imediat următori. Cea mai mare parte a teritoriului locuit de poporul maghiar. au intrat în mod direct şi au rămas apoi sub controlul direct al habsburgilor care până în anul 1918 au purtat şi titlul de regi ai Ungariei. Practic. A urmat imediat după aceasta ocuparea şi prădarea capitalei Buda. atunci. În acest context.. spaţiul demografic propriu-zis al acestuia a trecut direct sub stăpânire maghiară. situate înspre vest şi care făcuseră parte printr-un statut privilegiat din regatul maghiar încă din anul 1102. fără ca această titlulatură să corespundă unei realităţi statale distincte. într-un regim de dependenţă asemănător cu cel al vecinelor sale Moldova şi Ţara Românească. unde au suferit însă un eşec. otomanii au întreprins în anul 1529 o amplă expediţie de-a lungul Dunării mijlocii. cuprinzând teritoriul dintre Carpaţi. Profitând de luptele interne. O mică porţiune din spaţiul etnic maghiar din nord-vestul regatului. în centrul Europei. a avut loc în fapt dispariţia statalităţii maghiare care practic a încetat de a mai exista ca atare până la finele primului război mondial. expansiunea turcească şi-a atins limita maximă. ce se bucura de sprijinul sultanului Soliman Magnificul. cât şi ţinuturile nordice ale Croaţiei. cât şi de Ioan Zapolia. În acest context se înscrie şi vremelnica unire a celor trei ţări române înfăptuită de Mihai Viteazul în anul 1600. cel mai adesea victorioasă. cu centru la Zagreb. fost voievod al Transilvaniei. dar şi ale creştinilor cu oştile otomane aflate în continuă ofensivă. Tot atunci. ce a rămas apoi 152 . precum şi Slovacia din jurul Bratislavei.

asupra populaţiei maghiare. Odată cu împăratul Frederic al III lea a început ascensiunea atât dinastică cât şi teritorială a Casei de Austria. în fapt Ungaria propriu-zisă. devenit unul dintre cei mai importanţi factori politici ai Europei în tranziţie de la medieval la modern.15.2.un simbol şi un imbold pentru generaţiile următoare de români de o parte şi de alta a Carpaţilor. Imediat după eşecul otoman sub zidurile Vienei din anul 1683 oştile habsburgice au ocupat cea mai mare parte a Ungariei. în urma unui conflict cu regele Boemiei Otocar şi în contextul stingerii dinastiei ce a condus până atunci a devenit stăpână pe teritoriile austriece ce au devenit astfel posesiunile ereditare ale familiei de Habsburg. precum Stiria. până la finele primei confragraţii mondiale. economic etc. debutând astfel o nouă etapă din istoria maghiarilor. După secolul al XI lea margrafii din Austria au dobândit titlul de duci (în 1156. spaţiul central al coroanei maghiare de până atunci. Între altele. în 1686. A fost acolo o zonă tampon între habsburgi şi otomani şi chiar teatrul unor lupte aproape neîntrerupte timp de peste un veac şi jumătate. cariera dinastică a Habsburgilor ca arhiduci de Austria nu a înregistrat aspecte deosebite. şi-a avut rădăcinile în marca răsăriteană înfiinţată de Carol cel Mare în cadrul imperiului său. Tirol. În anul 1282 un nobil provenind din zona renană. Acest stat făcea parte din Sfântul Imperiu Romano-German. respectiv ţările române din imediata apropiere. a fost încorporată în mod direct în Imperiul otoman. multi-naţional. dată considerată în general ca debut al statului austriac). 5. exercitată în diverse modalităţi. ceea ce nu a fost de exemplu cazul celor trei zone distincte. Carintia. părţi ale viitoarei Slovenii etc. Aşadar. Rudolf de Habsburg. Ducii din familia Babenberg au reuşit să adune sub stăpânirea lor o serie de regiuni din părţile răsăritene ale Alpilor. prin schimbarea dominaţiei sultanilor cu stăpânirea habsburgilor. Austria (Imperiul Austriac) Statul austriac. Salzburg. anexiune recunoscută prin Tratatul de la Karlovitz. La început. dintr-un stat pluri-etnic. ei eşuând pentru o vreme în tentativa de a dobândi în succesiune ereditară calitatea de împăraţi în lumea germanică care s-a menţinut electivă. ceea ce a avut efecte negative în plan demografic. politica de căsătorii caracteristică multă vreme monarhiei 153 .

cât şi calvinismul. Habsburgii. Artois. imediat după catastrofa de la Mohacs ce a precedat cu puţin dispariţia regatului maghiar. în cadrul căruia. în toamna anului 1918. Maximilian. Atunci Habsburgii s-au înrudit cu moştenitoarea tronului Spaniei. în timpul împăratului Rudolf al II lea. În aceeaşi perioadă. otomanii. respectiv Carol Quintul. Ferdinand. Slovacia. Astfel. dar şi cu moştenitoarea tronului Boemiei. în cadrul celei de-a doua faze a războaielor italiene. Astfel. Războaiele italiene s-au încheiat cu un eşec pentru tendinţele universaliste ale lui Carol Quintul care abdicând şi-a împărţit posesiunile între fiul său Filip care a devenit regele Spaniei şi fratele său Ferdinand căruia i-au revenit posesiunile din centrul continentului. s-a purtat un lung război cu otomanii între anii 1593-1606. până în Bavaria şi Wurtenberg au suportat atacurile devastatoare ale otomanilor care în anul 1529 au eşuat în prima lor tentativă de a ocupa Viena. adăugându-şi după moartea la Mohacs a regelui Ludovic al II lea şi calitatea de rege al Ungariei. părţile nordice ale Croaţiei până în Dalmaţia. Astfel. ca un moment aparte în cadrul unei coaliţii s-a înscris şi epopeea românească de sub Mihai Viteazul. respectiv părţile nord vestice ale Ungariei. Carol Quintul a devenit nu numai împărat romano-german. atât lutheranismul. ce fusese un tampon între Habsburgi şi sultanii otomani. Ţările de Jos. în timp ce fratele său mai tânăr. a exercitat atribuţii de conducere în calitate de rege al Boemiei. precum Flandra. Totodată. în o serie de stăpâniri ale lor s-au răspândit ideile reformate. Permanent Habsburgii s-au aflat în stări conflictuale cu vecinii lor sudici. Deosebită 154 .austriece i-a adus însemnate căştiguri teritoriale. care a trăit la Praga. Dispariţia regatului maghiar a făcut ca unele din teritoriile acestui stat plurietnic să intre sub stăpânirea Habsburgilor. Astfel de acte au dus la o creştere teritorială extrem de însemnată a statelor conduse de Habsburgi. Luxemburg. posesiunile Habsburgilor. devenit împărat între anii 1493-1519. Bramant. dar şi rege al Spaniei (inclusiv al imperiului colonial al acesteia) şi a avut în continuare în posesiune Austria propriu-zisă. Francisc I. după 1519. a dovândit o bună parte din moştenirea lui Carol Temerarul din zona Rinului. titluri care vor rămâne de altfel în actele imperiale ale monarhilor de la Viena până la destrămarea mperiului. inclusiv ţinuturile germanice din părţile sudice. FrancheComte. au încercat să îşi impună hegemonia la nivel continental confruntându-se mai cu seamă cu regele Franţei. la Marea Adriatică.

pentru soarta Austriei a fost implicarea ei în războiul de 30 de ani (1618-1648). Spre finele secolului XVII Habsburgii s-au implicat în paralel atât spre Apus. cuprinzând popoare din cele mai diverse germani. Croaţia. francezi. Statul nu avea o unitate politică. 5. uneori cu decalaje consistente s-au manifestat în cele mai diverse domenii elementele înnoitoare ale începutului de modernitate. maghiari. Sardinia. flamanzi etc. Slovacia. E adevărat însă că acesta nu dispunea de unitate care să-i asigure o mare forţă.000 kmp şi aveau o populaţie de aproximativ 24 milioane de locuitori. după 1700. aflat în consistentă restrângere teritorială după eşecul suferit în cel de-al doilea asediu al Vienei din anul 1683. dispersat. cehi. în forme variate. Atunci şeful familiei de Habsburg era singurul care în Europa. de la Rin spre Câmpia rusă. Suveranul austriac domina teritorial şi politic Europa centrală. Habsburgii şi-au păstrat în continuare titlul imperial dar efectiv şi-au exercitat calitatea de monarhi ca stăpâni ai teritoriilor dinastice. Era un stat multinaţional. fiscală etc. Habsburgii stăpâneau. Posesiunile habsburgice nu aveau unitate teritorială. să supună definitiv Boemia. organizare constituţională. fiecare dintre teritorii avea o serie de structuri statele distincte precum capitală. juridică. români. Transilvania. de mai multe secole (1438) purta titlul de împărat. Toate aceste provincii nu au avut multă vreme comun între ele decât însăşi persoana suveranului. împotriva Imperiului Otoman. Sicilia. aparat administrativ de tip guvernamental. Aceste teritorii însumau peste 600. Regatul Neapolelui. însă nu au reuşit în intenţia lor de a subordona efectiv spaţiul germanic. sârbi. Milano. în afara posesiunilor ereditare propriu-zise. Astfel. o bună parte a Ungariei. Habsburgii au reuşit atunci. Cehia. Lumea sud-est europeană în secolele XVI-XVII 155 . Ţările de Jos (Belgia). De fapt. ele întinzându-se. italieni. din Germania de nord în sudul Italiei şi în părţile nordice ale Peninsulei Balcanice sau lanţul Carpaţilor. ele aparţinând în egală măsură atât istoriei acestui imperiu multinaţional. cât şi trecutului propriu al fiecăreia dintre popoarele ce au trăit atunci şi care ulterior şi-au creat propriile lor state naţionale. adunări reprezentative etc. de exemplu. în războaiele purtate cu regele Franţei Ludovic al XIV lea cât şi înspre Sud-Est.16. Şi în acest stat. proiectele lor de unificare a Germaniei în cadrul Sfântului Imperiu German fiind oprite de intervenţiile Suediei şi Franţei.

slavomacedoneni. cea mai mare parte a Peninsulei Balcanice a intrat sub stăpânire otomană. În spaţiul ex-iugoslav. din punct de vedere politic s-a creat o situaţie complexă. s-au creat trei realităţi politice distincte. de-a lungul litoralului adriatic. republicii Veneţia. datorită faptului că ei au reuşit sa-şi păstreze identitatea statală. în condiţiile nu a unei stăpâniri distincte şi a unei administrări nemijlocite de către Istanbul. trăind laolaltă sârbi. Bar etc. statutului politic. În părţile central vestice ale Peninsulei Balcanice. italieni etc. mai cu seamă în unele oraşe precum Zadar (Zara). Într-o zonă în care predomina viaţa urbană. Split. de altfel. au apărut şi primele elemente ale modernităţii ce se afirma tot mai mult în imediata vecinătate apuseană. o parte a Croaţiei şi chiar a Sloveniei. Strânsa legătură 156 . sârbi. Muntenegru. în paralel cu intensificarea presiunii otomane în Europa centrală s-a întărit monarhia Habsburgilor. o parte a Ungariei. români balcanici. Din Imperiul Otoman făceau parte Macedonia. ci a unei dependenţe specifice în raport cu sultanul.Tabloul realităţilor lumii sud-est europene din secolele XVI-XVII a fost deosebit de complex. croaţi. acţiuni ale Imperiului otoman. BosniaHerţegovina. În sfârşit. în principal în Dalmaţia. Acolo. ce a integrat diferite popoare şi teritorii. Serbia. parţial români balcanici etc. după mai multe implicări. în cursul primei jumătăţi a secolului al XVI lea. Imperiului habsburgic. respectiv a modelului italian. dar şi comercial. propriile instituţii de tot felul. în plan instituţional. modul de viaţă era în bună măsură. o parte a Croaţiei etc. Signoria republicii Sfântului Marcu acorda o însemnată atenţie acestor posesiuni importante strategic. acolo generalizându-se sistemul militaro-feudal al sultanilor. Slovenia. situaţiei religioase. Popatia şi Pola. era prezentă şi dominaţia Veneţiei. Din acest punct de vedere situaţia românilor trăitori în stânga Dunării a avut o serie de particularităţi şi trăsături ce o diferenţiau clar de cei de peste Dunăre. albanezi. În această zonă populaţia era amestecată din punct de vedere etnic. Aşa cum s-a mai arătat. precum posesiunile ereditare. bulgari. ceea ce a creat o soartă asemănătoare din punct de vedere al vieţii materiale. Şimenic. a mozaicului de popoare precum greci. material şi chiar cultural asemănător cu realităţile din celelalte părţi ale statului veneţian. În cadrul unor relaţii internaţionale complexe. continuându-se realităţi mai vechi.

cât şi în alte spaţii de pe mapamond. mici negustori. frecvent atestaţi în documentele ragusane ale acelor vremuri. prin Marele Consiliu. în comparaţie cu veacurile anterioare. atât la nivelul continentului european ce continua a fi practic centrul şi element dinamic al evoluţiei umanităţii. o dată cu epopee descoperirilor geografice. sud estul Europei şi Levant pe de altă parte. Relaţiile internaţionale (sec. deplasarea înspre Atlantic a principalelor activităţi de natură economică şi nu în ultimul rând anarhizarea din spaţiul balcanic în condiţiile începutului declinului otoman au dus la decăderea Ragusei. Secolul XVI încă de la începuturile sale aducea în prim plan. aşa numita revoluţie a preţurilor. Asigurarea independenţei în schimbul unui haraci s-a datorat şi interesului economic al Imperiului Otoman. ce nu a putut fi stăvilit până în epoca lui Napoleon I. Un caz cu totul aparte era cel al Republicii Ragusa (Dubrovnik). A avut un rol de intermediar între statele occidentale pe de o parte. Braudel). stimulând răspândirea ideilor renascentiste şi a Reformei. XVI-XVII) În perioada de trecere de la existenţa medievală a oamenilor spre modernitate s-au petrecut importante modificări şi în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale. Descoperirile geografice. mai ales în calitatea lor de păstori. rol asigurat prin comerţ şi prin coloniile sale răspândite în întreaga Peninsulă Balcanică şi de asemenea spre apus până în Spania şi Anglia. marinari şi chiar ţărani. rămânând în acelaşi timp „imaginea vie a Veneţiei” (F. din multe puncte de vedere a evoluat puţin. Ragusa a continuat să fie o republică patriciană în care monopolul puterii politice. Fiind unul dintre cele mai mici state europene ale vremii. precum şi un număr de aromâni. Ragusa şi-a menţinut independenţa într-o epocă plină de frământări. Mica republică de pe malul mării Adriatice. proces asemănător de altfel cu cel al Veneţiei.cu lumea veneţiană şi în general cu lumea italiană a avut însemnate urmări şi pe plan cultural şi religios. Alături de aceştia se aflau mai multe zeci de mii de meşteşugari. cel care a desfiinţat de altfel ambele republici cu vechime multiseculară în bazinul Mării Adriatice. era deţinut de câteva zeci de nobili. 6. demarararea unei ample expansiuni europene. proces ce a durat 157 . cărbănari etc. dar şi de meşteşugari.

Pentru Occident prima jumătate a secolului al XVI lea a însemnat în fapt o înfruntare având drept miză preponderenţa europeană. respectiv Spania. s-au înfruntat. în condiţii complexe. într-un mod specific. Astfel. în părţile apusene. cel spaniol şi cel portughez. evident distincte. întruchipându-se mai întâi în crearea de către „conquistadori” a primelor imperii coloniale. estice sau sud-estice ale continentului. Acestea s-au conturat pe fondul general al evoluţiei lumii europene şi în contextul unor progrese. în părţile vestice. teritorial aproape o jumătate din întinderea sa statul moscovit a urmat o politică proprie de înfruntare cu vecinii săi de la suedezi sau polonezi la tătari şi otomani. La cealaltă extremitate a continentului european. precum şi la elaborarea unor norme de drept internaţional. perfecţionări sensibile în domeniul militar. ce s-a întins de la Ivan cel Groaznic la Petru cel Mare care a impus Rusia ca mare putere în ceea ce avea să devină în timp „concertul european”. lumea europeană s-a confruntat în sec. cele trei monarhii centralizate ce tindeau fiecare. cel al „interesului de stat”. al XVI lea şi în cel următor. dincolo de expansiunea sa colonială.mai multe veacuri. prima jumătate a secolului al XVI lea a fost dominată de o problemă denumită multă vreme „a războaielor italiene” (1494-1559) ce au dus în fapt la formarea unui nou sistem politic european şi treptat la crearea unei noi ideologii politice. În fapt. Astfel. Tot acolo. financiare etc. Anglia şi Franţa. în cea de-a doua jumătate a veacului. economice. componenţa numerică şi sectorială a armatelor etc. respectiv constituirea diplomaţiei ca ramură distinctă a activităţii politico-statale. Multă vreme în evul mediu relaţiile internaţionale fuseseră dominate de o anume realitate ce a continuat destulă vreme. diferite. necesitând între altele sporite resurse demografice. sistemele de fortificaţii. În fapt. 158 . cu câteva mari probleme. în această perioadă de tranziţie între medieval şi modern au fost câteva realităţi ale raporturilor interstatale în plan continental. a avut un impact major în viaţa oamenilor în condiţiile în care războaiele au devenit tot mai frecvente. respectiv acţiunea diverşilor monarhi europeni ce promovau practic în mod absolut propria lor politică în cea mai mare parte a continentului. realităţi transcontinentale ce şi-au pus pecetea şi asupra raporturilor dintre popoarele şi entităţile politico-statale existente de la Atlantic la Urali. înnoirile precum introducerea armelor de foc. să ajungă mari puteri.

într-un fel sau altul. devenită mai apoi. dar nu în cele din urmă.1. lumea italiană a fost grav primejduită în evoluţia sa renascentistă prin intervenţia în treburile lăuntrice promovată de vecinii săi ce fiecare îşi doreau bogăţiei Italiei şi doreau să-şi realizeze scopurile prin forţa lor militară profitând şi de fărămiţarea.În sfârşit. Franţa a fost înfrântă. ducatul de Milano etc. Machiavelli. respectiv dezbinarea politică din spaţiul peninsulei. regii Franţei au pornit o acţiune de expansiune teritorială după încheierea definitivă a procesului de centralizare şi începuturile monarhiei absolutiste. în care Franţa a fost principalul factor pentru impunerea unei supremaţii asupra Italiei. o mare problemă pentru o bună parte a Europei a constituit-o cea denumită la începutul veacului XVI „Türkenfrage” (problema turcă). rezolvată parţial abia în veacul XX. ce a debutat în 1494 şi s-a încheiat în 1519. Expediţia lui Carol al VIII lea în Italia (14941495) a constituit doar începutul unui lung război. spre finele veacului XVII aşa numita „problemă orientală”. După ce în spaţiul italian. Florenţa. Imediat după aceea s-a format o ligă a factorilor italieni. să-şi asigure un statut favorabil prin legături cu puterile străine Războaiele au fost declanşate de Franţa invocând anume argumente de natură dinastică. Într-o primă perioadă. dar şi a Spaniei şi Imperiului german ce şi-au propus alungarea francezilor din Italia. ce avea să fie ulterior teoretizat de N. pentru o scurtă vreme fusese o perioadă de linişte datorată şi stabilirii unui relativ echilibru. Temporar. 6. Războaiele italiene Războaiele italiene s-au desfăşurat în două etape. În acest context statele italiene au fost antrenate într-un conflict sângeros în care şi-au apărat independenţa (regatul Neapolelui. statul papal. a avut loc o competiţie cu Spania şi Imperiul germanic. Era atunci o primă aplicare în domeniul internaţional a principiului echilibrului. astfel că prima prima tentativă de instaurare a unei heghemonii în spaţiul italian s-a încheiat printr-un eşec total. 159 . în a doua jumătate al secolului al XV lea. Regele Carol al VIII lea şi-a propus ca prin cucerirea regatului napolitan să asigure statului său o poziţie dominantă în Europa occidentală.) sau au căutat: Veneţia.

preponderenţa în Italia să fie împărţită între Franţa (în părţile nordice) şi Spania (în părţile sudice). de altfel complet depăşit. Era o ultimă tentativă de revigorare. noul rege al Franţei. În faţa supremaţiei habsburgice. majoritatea fiind interesaţi în păstrarea unui echilibru politic la nivel european. împotriva Imperiului habsburgic. În bătălia de la Pavia. toţi factorii europeni au fost antrenaţi într-un fel sau altul. Prin jocul moştenirilor. Luptele au avut o evoluţie dramatică. diametral opus statelor centralizate. trupele hispano-germane au obţinut o categorică victorie. iar pe de altă parte avea să fie ales împărat al Germaniei. 160 . unde a fost silit să semneze Tratatul de la Madrid ce înregistra pierderi deosebite pentru Franţa în Italia. ce aveau din ce în ce mai mult un caracter naţional. cel puţin teritorial. o bună parte din factorii europeni s-au aliat cu regele Franţei ce a fost nevoit totuşi să renunţe la pretenţiile sale în spaţiul de la sud de Alpi. spanioli şi elveţieni a reuşit să elimine factorul francez din Italia pentru o vreme. Carol Quintul. căruia i-a adăugat vremelnic şi o parte a regatului napolitan. la Rin etc. Aşa se explică între altele şi realitatea net modernă a intrării în tratative a „preacreştinului” rege al Franţei cu stăpânul Imperiului otoman. Acesta a moştenit pe de o parte coroana Spaniei. din 24 februarie 1525. cel al universalismului politic. în 1499. coaliţia antifranceză formată din italieni. din 1516. În acest context. cu victorii schimbătoare. luându-l prizonier pe regele Francis. Ludovic al XII lea cucerea ducatul Milanului. respectiv al păgânilor musulmani. considerându-se urmaş al lui Carol cel Mare a încercat să îşi impună hegemonia în Europa catolică şi să-şi subordoneze pe ceilalţi suverani de acolo. Practic. prin tratatul de la Noyon. după 1511. respectiv de materializare a unui concept medieval.Regalitatea franceză nu a renunţat la planurile sale şi peste câţiva ani. cât şi în Peninsula Iberică. prima fază a războaielor italiene aducea Franţei un avantaj ce avea să se modifice o dată cu ascensiunea habsburgilor în lumea europeană prin Carol Quintul. transformându-se într-un război între Franţa şi habsburgii ce stăpâneau atât în inima Europei. pentru ca. o situaţie preponderenta în Europa. acesta dobândise. În acest context. Practic. războaiele italiene s-au extins. dus apoi în captivitate în Spania.

Ei câştigau în fapt supremaţia asupra Italiei întrucât ducatul Milanului şi regatul Neapolelui rămâneau în mâinile lor dar renunţau practic la orice vis de monarhie universală. 1558. Totuşi Franţa înregistra o însemnată creştere teritorială înspre răsărit. respectiv Spania. la politica de încercuire a Habsburgilor Franţa ripostase prin alianţa şi acţiune concertată cu Imperiul otoman al lui Soliman Magnificul. respectiv eşecul transpunerii în practică a unor planuri de monarhie universală. Anglia. ci cel al echilibrului european dictat de interesul de stat aşa cum avea să demonstreze. Se anunţa astfel victoria definitivă a unui nou tip de raporturi între formaţiunile politico.2. Era în acest fel şi un apus al evului mediu şi un început de modernitate. găsise aliaţi în Danemarca. respectiv la dezmembrarea monarhiei sale. nu peste multă vreme. cu adevărat de dimensiuni europene din Scandinavia până la Marea Mediterană. Suedia. De asemenea. Luptele pentru preponderenţă politico-diplomatică în Occident Încheierea războaielor italiene coincidea în fapt cu dezmembrarea monarhiei lui Carol Quintul. în timp. între principalele state occidentale ale vremii. Franţa înregistra atunci o relativă înfrângere întrucat se punea capăt tendinţelor sale expansioniste în spaţiul italian unde triumfa supremaţia spaniolă. instaurarea sa. în occidentul Europei a continuat lupta pentru preponderenţă politică printr-o serie de acţiuni politico-diplomatice.În aceste condiţii. şi mai ales cu turcii care presau puternic dinspre răsărit. respectiv al pactelor de familie. de fapt un prim război. şi de la Atlantic până la Carpaţi. Franţa putând să-şi continue astfel.statale ale Europei în funcţie nu de interesul monarhic. în trecere de la voievodat la principat cu anumite acţiuni independente în cadrul politicii europene. Franţa s-a aliat cu principii protestanţi (Carol Quintul era principalul factor al contrareformei catolice). aşa numitul război de treizeci de ani. Polonia şi chiar Transilvania. Totuşi. Carol Quintul a suferit o serie de înfrângeri care au dus la abdicarile sale în anii 1555. În aceste condiţii s-a ajuns la Tratatul de pace de la Cateau-Cambresis consfinţea victoria aparentă a habsburgilor. respectiv dobândirea a ceea ce considera a fi frontierele sale naturale. state în fruntea cărora. dar şi militare. Mai multă vreme. Franţa. în acea 161 . şi unele şi altele având şi o anumită coloratură religioasă de înfruntare catolici-protestanţi. 6. În final.

De asemenea. Atunci Anglia a început să se afirme tot mai mult ca forţă economică şi maritimă. provocând astfel importante pierderi materiale în aur şi produse regalităţii spaniole. Erau îmbarcaţi pe 130 de nave cu 2400 de tunuri. între regatele englez şi spaniol fuseseră relaţii bune. Magellan murind în Filipine) au atacat în repetate rânduri flotele spaniole. de furtuni. Elisabeta I. Anglia promovează o netă politică antispaniolă. În revanşă. Iniţial. 10000 de marinari şi 19000 de soldaţi. între care şi celebrul Francisc Drake (primul ce a realizat cu adevărat înconjurul lumii pe cale maritimă. Li s-au opus flota engleză având 197 de vase. forţele engleze. după 1566. a fost în final înfrântă începând astfel un declin tot mai accentuat al puterii navale a Spaniei. mulţi renumiţi. În anii următori luptele au continuat din America Centrală până în Peninsula Iberică şi pe ape şi pe uscat. mai ales corsarii. Războaiele religioase din Franţa 162 . respectiv prin căsătoria regelui Filip al II lea (1556-1598) cu Maria Tudor. În final.perioadă s-au aflat personalităţi remarcabile precum Filip al II lea al Spaniei sau Elisabeta I regina Angliei. materializate între altele şi printr-o legătură matrimonială. spaniolii au sprijinit acţiunile irlandezilor răsculaţi împotriva Londrei şi s-au aflat în spatele unor comploturi ce urmăreau înlăturarea fizică a Elisabetei I şi restaurarea catolicismului în Anglia. regina Angliei între anii 1553-1558. între anii 1558-1603.3. Flota spaniolă defavorizată şi de condiţiile naturale. englezii au acordat un important sprijin locuitorilor din Ţările de Jos ce declanşaseră revoluţia lor antispaniolă. cu 16000 de marinari conduşi de navigatori. 6. de un tonaj mai redus. până la încheierea unei păci în anul 1604. neînregistrându-se succese notabile de nici o parte. Filip al II lea şi-a propus invadarea şi cucerirea Angliei. Odată cu urcarea pe tron a urmaşei acesteia. precum şi bazele de plecare ale acestora de peste Ocean. când se părea că preponderenţa spaniolă în Europa era o realitate. rivalizând astfel cu preponderenţa Spaniei în zona oceanului Atlantic. În vara anului 1588 o importantă flotă denumită în epocă „invincibila armada” a fost pregătită pentru acţiune împotriva Angliei. o vreme. precum Francisc Drake. care consfinţea pentru o vreme echilibrul de forţe pe ape între Spania în declin şi Anglia în ascensiune.

ca principal instrument al contrareformei s-au situat ferm alături de partida catolică pe care au sprijinit-o intens. atât spre Marea Baltică. şi calitatea lor de urmaşi şi moştenitori ai împăraţilor bizantini. Habsburgii spanioli au încercat între altele să se impună chiar pe tronul Franţei în condiţiile stingerii ramurei de Valois şi a ascensiunii ramurei de Bourbon. eforturi ale beligeranţilor care după patru ani au semnat o pace ce consacra în fapt eşecul politicii de intervenţie a Spaniei în Franţa şi practic consemna eşecul tentativelor de menţinere a unei preponderenţe spaniole în lumea Europei occidentale. trupele spaniole au pătruns pe teritoriul Franţei. invocând. declanşate în 1562 şi încheiate în 1594. În mai multe rânduri. În vremea acestor monarhi s-a şi conturat dubla direcţie a politicii externe a statului rus. Conflictele din răsăritul Europei În cealaltă parte dinspre răsărit a continentului european se desfăşurau alte realităţi politico-militare.Timp de mai multe decenii. financiar şi uman. cât şi spre Marea Neagră. în Franţa s-au desfăşurat aşa-numitele „războaie religioase” dintre catolici şi hughenoţi.4. Deja Marele Cnezat al Moscovei începuse să se afirme în planul relaţiilor internaţionale. El a reuşit să obţină o serie de victorii în luptele purtate cu tătarii şi să anexeze hanatele acestora de la Cazan şi Astrahan. Ivan al III lea şi urmaşul său au început să se implice în politica europeană. 163 . În istoria statului rus din secolul al XVI lea. participând efectiv la o serie de acţiuni militare alături de „Liga catolică”. uman şi material. între altele. 6. apărând atunci şi teoria politică că Moscova (deci Rusia) era cea dea treia Romă. Spania şi monarhul ei Filip al II lea. Astfel. mai ales în perioada de început a domniei regelui Henric al IV lea (1589-1610). consolidând astfel dominaţia statului rus de-a lungul fluviului Volga. deosebit de importantă a fost acţiunea diplomatică a lui Ivan al IV lea („cel Groaznic”) ce a condus în calitate de mare cneaz şi apoi de ţar între anii 1533-1584. în anul 1595 a început o invazie spaniolă pe teritoriul Franţei ce a dus la o serie de costisitoare.

Polonia a încercat o expansiune spre răsărit. De fapt. În jurul anului 1600 Polonia. încheindu-se prin păci separate în anii 1617. rămânea încă în rândurile marilor puteri europene. Ivan al IV lea a încercat şi o expansiune spre apus pe direcţia Mării Baltice. prin rada de la Pereiaslavl s-a pronunţat pentru unirea teritoriilor ucrainiene de la răsărit de Nipru cu statul rus. odată cu solia în China a spătarului Nicolae Milescu. desfăşurând un război împotriva Poloniei şi Suediei. ce a avut repercursiuni în plan diplomatic şi militar al relaţiilor cu vecinii. în timp ce Novgorodul era ocupat de către suedezi. practic se stingea vechea dinastie rusească. Invazia străină a fost înlăturată printr-o acţiune de caracter popular condusă de Minin şi Pojarski în anul 1612. stăpânind o bună parte a continentului. Fiecare dintre statele invadatoare a încercat să-şi impună pretendenţi pe tronul statului moscovit. Războaiele dintre Rusia. În anul următor zemski sobor a ales drept ţar pe boierul Mihail Romanov. 164 . la 1654. acţiune care a durat nu mai puţin de 24 de ani încheindu-se în anul 1582 cu o pace care consemna eşecul vremelnic al extinderii statului rus spre Marea Baltică. în vremea Movileştilor şi a lui Mihai Viteazul. realitate consfinţită apoi prin pacea de la Andrusovo din anul 1667. atât cu Polonia. reprezentanţi ai unei părţi a ucrainienilor. când semnificative părţi ale teritoriilor ruseşti au rămas sub stăpânire străină. de-a lungul întregului secol al XVII lea. a existat o stare de război cvasipermanentă. întemeietor al dinastiei ce a condus apoi destinele Rusiei până în anul 1917. respectiv 1618. Polonia şi Suedia au mai durat câţiva ani. între Marea Neagră şi Marea Baltică. Acţiunea poloneză s-a desfăşurat în colaborare cu cea a Suediei. În paralel cu unele tentative de expansiune spre gurile Dunării.Tot de numele său se leagă şi începutul expansiunii statului rus în spaţiul Siberiei apusene. În acest context. ce a reuşit să elibereze Moscova şi o bună parte a statului rus. începând o perioadă de frământări interne. ce i–ar fi favorizat contactele cu occidentul. cât şi Suedia. deşi intrase într-o fază de stagnare şi chiar declin. ce au implicat şi spaţiul Moldovei. până la Petru cel Mare. În două rânduri armatele poloneze au ocupat Moscova. Tot de la mijlocul secolului XVII datează şi primele contacte ruso-chineze ce aveau să capete ulterior o culoare aparte. După moartea lui Ivan cel Groaznic.

După ce Mahomed al II lea încheiase practic încorporarea spaţiului balcanic. După eforturi militare susţinute. Palestina şi mai cu seamă Egiptul cucerit în anul 1517. sultanii şi-au arogat şi dreptul de a purta djihad-ul (războiul sfânt) împotriva necredincioşilor. Imperiul Otoman îngloba regiuni situate pe trei continente.6. stabiliţi în insula Rhodos. aflată de altfel în strânsă legătură cu realităţile bazinului răsăritean al Mării Mediterane. Mecca şi Medina. au fost alipite imperiului Siria. timp de aproape doi ani. urmaşii săi. cu rol determinant ca protector al întregii lumi islamice. Aceasta marchează îneputul unei noi etape în istoria otomană întrucât sultanul. puţinii cavaleri ospitalieri supravieţuitori stabilindu-se în insula Malta.5. de califi. până la Dunăre. Încă de la începutul domniei sale şi-a propus a deveni stăpân incontestabil în bazinul răsăritean al mării Mediterane. respectiv al Orientului Apropiat şi nordului Africii. continuând de acolo acţiunile antiotomane. el a instaurat autoritatea sultanală în Tripolitania şi Alger. Urmaşul său. Conflictele din sud-estul Europei O a treia zonă implicată în ansamblul relaţiilor internaţionale o reprezenta cea a spaţiului sud-est european. Dacă domnia lui Baiazid al II lea (1481-1512) a fost relativ paşnică (totuşi el a consolidat dominaţia navală în spaţiul oriental mediteranean) s-a pregătit atunci o epocă de noi cuceriri. insula Rhodos a devenit parte a Imperiului Otoman. unde erau încă prezenţi cavalerii ospitalieri. între stăpânirile efective ale Imperiului. el şi-a impus controlul în ţinuturile arabe. Deja la moartea lui Selim I. 165 . Soliman Magnificul a continuat politica înaintaşilor săi în spaţiile afro-asiatice. Pe rând. Soliman Magnificul (1520-1566) a continuat politica înaintaşilor săi ducând statul otoman la apogeul puterii sale. dobândind între altele cheile oraşelor sfinte. au direcţionat ofensiva lor în afara teatrului european. Totodată. Astfel. În această calitate. deci conducătorul statului otoman căpăta şi calitatea (titlul) de calif. Selim I (1512-1520) şi-a îndreptat ofensiva spre răsărit. A fost atunci epoca de grandoare a Imperiului Otoman. pentru o vreme.

ceea ce s-a denumit „problema otomană” (Turkenfrage). După asediul Vienei din 1529 trupele de pradă ale otomanilor au acţionat în spaţiul central european. ceea ce a avut o mare însemnătate pentru lumea creştină de atunci. s-a ajuns la o serie întreagă de 166 . Venirea anotimpului rece şi insuficienta pregătire otomană. Incontestabil însă că efortul principal al expansiunii Soliman Magnificul l-a rezervat spaţiului european. Buda şi părţile centrale ale regatului maghiar. În anul 1541. Spre sfârşitul vieţii sale. În câteva rânduri. În cadrul politicii externe. Soliman a desfăşurat campanii militare împotriva şahului Persiei. ce fusese mai înainte un voievodat distinct cu regim de autonomie în cadrul regatului maghiar. respectiv spre Europa centrală. a şi murit. materializate şi în luptele dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya. Soliman Magnificul a înfăptuit o ultimă expediţie în câmpia Dunării de Mijloc. bătrân şi bolnav. Tot atunci.În anii următori flota de război otomană condusă de Hairredin Barbarosa a atacat Sicilia şi sudul Italiei. de altfel. O mică parte a ţinuturilor nord-vestice ale regatului maghiar au intrat (până în anul 1918) în componenţa Imperiului habsburgic. în septembrie a început un prim asediu otoman al capitalei habsburgice. până spre Bavaria. dar şi Savoia şi au adus şi Tunisul sub autoritatea sultanului. după o serie de frământări interne. Transilvania. fiind ultimul sultan ce şi-a exercitat efectiv şi calitatea de comandant suprem pe câmpul de bătălie. Viena. Astfel. în anul 1529. unde. astfel că în deceniile următoare Paşalâcul de la Buda a avut un rol însemnat în înfruntările dintre creştini şi musulmani. un capitol cu totul aparte l-a constituit cel al implicării sale în relaţiile internaţionale la nivel european. La un an după ce s-a urcat pe tron el obţinea un notabil succes cucerind Belgradul. ca şi eficienţa apărătorilor capitalei habsburgice a făcut ca această tentativă a lui Soliman Magnificul să eşueze. în 1526. a devenit principat sub suzeranitate otomană. când armata maghiară a fost înfrântă începând dezagregarea şi apoi dispariţia regatului Sfântului Ştefan. Trei ani mai târziu. important punct strategic ce controla accesul otoman spre lumea catolică. După cucerirea Belgradului înfruntarea decisivă cu regatul Ungariei a avut loc la Mohacs. inclusiv cea mai mare parte a ţinuturilor croate dinspre marea Adriatică au fost încorporate efectiv în structurile sistemului militar feudal otoman. inclusiv în cel germanic. manifestându-se astfel.

începea declinul otoman. cuprinzând. devenită raia. spre finele secolului XVII să înceapă un proces ireversibil de continuă restrângere teritorială a Imperiului. Între acestea. materializat între altele în încetarea acţiunii de expansiune şi de cuceriri într-o primă etapă pentru ca mai apoi. la o dată ce nu poate fi precizată. al situaţiei deosebite al unor occidentali. precum şi Africa de Nord. Atunci s-a întrunit o flotă occidentală care în bătălia de la Lepanto din octombrie 1571 a distrus flota otomană. inclusiv a forţăreţei Cameniţa. 167 . parţial Iranul. inclusiv Crimeea. în contextul înfruntării cu habsburgii. În a doua jumătate a secolului XVII. în stăpânire directă sau în grade diferite de vasalitate. S-au desfăşurat mai multe războaie cu Veneţia. de exemplu. Iordania. precum şi campanii în răsărit împotriva Persiei şi a Rusiei. s-a desfăşurat un lung război cu Veneţia. duşmani comuni atât al Franţei cât şi al Imperiului Otoman. ceea ce i-a dat acestuia posibilitatea de a obţine unele succese. din Egipt până în Tunis. La moartea sa. întregul spaţiu balcanic. Imperiul se afla la apogeul puterii sale. acte sultanale etc. Astfel. Atunci a existat însă o alternanţă a unor perioade de pace cu altele de război. în contextul căreia se înscrie şi epopeea românească de sub conducerea lui Mihai Viteazul. în urma căreia insula Creta a fost cucerită în anul 1667. care s-a soldat cu cucerirea insulei Cipru. în 1571 şi victoria otomană asupra unei coaliţii formate din Veneţia. După moartea sa o vreme au continuat acţiunile militare pe mare şi pe uscat în Europa. Tot atunci începe regimul capitulaţiilor. în primul rând în spaţiul european. dând o puternică lovitură heghemoniei otomane în spaţiul mediteranean. a creştinilor. mai ales conflictul cu habsburgii.înţelegeri cu Francisc I „prea creştinul” rege al Franţei. Spania şi papalitatea. ca de exemplu anexarea Podoliei. dintre anii 1594-1606. poate fi amintită de exemplu. înfruntarea dintre otomani şi Liga sfântă. În ultimele decenii ale secolului XVI. Asia Mică. Palestina. Siria. Irakul. consfinţite prin tratate. între care şi o înfruntare de circa douăzeci de ani. sub conducerea marilor viziri din familia Küpröülüü a avut loc o redresare parţială şi vremelnică a Imperiului. în anul 1676. ţările române. sudul Ucrainei şi al Rusiei. materializată între altele pentru scurtă vreme în unirea ţărilor române.

marele vizir Cara Mustafa a încercat să extindă Imperiul prin cucerirea Vienei. desfăşurat în anul 1683 s-a soldat cu o catastrofă pentru otomani. împăraţii din dinastia de Habsburg au iniţiat o dublă politică.În acest context. Credincioşi împăratului şi dorind a-şi păstra situaţia. Franţa se temea să nu 168 . respectiv pe papalitate. Cel de-al doilea asediu al Vienei. la trecerea de la evul mediu la epoca modernă. Cauzele războiului pot fi găsite atât în situaţia internă din lumea germanică. situaţie consfinţită prin pacea de la Karlowitz din 1699. principii catolici s-au grupat în Liga catolică. cât şi reluarea mai vechii direcţii. Între aceste două organizaţii politice ale principilor germani. relaţiile au devenit tot mai încordate şi au dus la izbucnirea unui război civil în cadrul etniei germane ce a devenit apoi un război european datorită amestecului – determinat de diferite interese – al mai multor ţări europene care. având dimensiunile unei adevărate confruntări europene a fost războiul de treizeci de ani. generate în mare măsură şi de Reformă şi consecinţele acesteia. Contrareforma. Astfel. cel mai important conflict internaţional. În centrul acestui conflict a stat Imperiul Romano-German. astfel încât în anul următor s-a format o mare Ligă creştină ce a reuşit să smulgă Imperiului Otoman importante teritorii din spaţiul central-european. sprijinită de Habsburgi a întâmpinat rezistenţa principilor reformaţi. la nivel continental. Nu trebuie ignorat nici faptul că fiind catolici ei se sprijineau în mod deosebit pe biserică. respectiv instaurarea absolutismului imperial în Germania. cât şi de raporturile dintre statele europene. într-un fel sau altul. continuând şi la începutul celui următor. ce marca totodată şi o dată fundamentală când apărea „problema orientală” a vremurilor moderne. deci a unei supremaţii politice. care încheiaseră o alianţă numită „uniunii evaghelice” care urmărea să consolideze puterea acestora şi chiar să-i facă independenţi faţă de împărat.6. de instaurarea a unei heghemonii şi chiar a unei monarhii universale. urmărind atât restaurarea autorităţii lor. se simţeau direct ameninţate de planurile imediate sau de perspectivă ale Habsburgilor. acţionând şi ca un instrument al acesteia. Încă de la sfârşitul veacului al XVI lea. 6. de exemplu. Războiul de treizeci de ani Incontestabil că la nivel european.

Habsburgii au căutat să pună în aplicare intenţiile lor de a domni în chip absolutist în primul rând în ţările care alcătuiau posesiunile lor proprii. ajutată de trupele trimise de principii din Liga catolică. precum Ian Amos Comenskky. Comenius. Regele Danemarcei se temea să nu piardă posesiunile ce le avea – în calitate de principe al imperiului – pe teritoriul german. printre care se găsea şi Cehia. În anul următor. în sud Spania. formată din nobili şi orăşeni cehi. ducând o politică de catolicizare şi de înlăturare a autonomiei administrative a ţării. deci şeful principilor protestanţi din Germania. În anul 1618 a început războiul care cuprinde următoarele patru etape: perioada boemiană sau palatină (1618-1625). pierzânduşi statutul de autonomie şi acolo s-a promovat o intensă acţiune de germanizare. în special pământuri. ce au ajuns în mâinile unor elemente germane. Cehia a devenit o simplă provincie germană. 169 . catolic fanatic şi cel mai înverşunat apărător al principiului absolutismului şi centralizării Germaniei. Cehii au refuzat să-l recunoască şi au ales ca rege pe principele elector al Palatinului. Armata împăratului.fie prinsă între doi duşmani puternici. Cu acea ocazie au fost confiscate şi înstrăinate numeroase bunuri ale nobilimii cehe. Acesta era conducătorul Uniunii evanghelice. Suedia înţelegea că planurile ei de dominaţie asupra ţărmurilor Mării Baltice n-ar mai avea sorţi de izbândă întâlnind în cale un stat german unitar. care ar fi dobândit o forţă covârşitoare prin unificarea în jurul împăratului. ceea ce între altele a şi provocat emigraţia unor intelectuali cehi. Debutul a aparţinut cehilor care în mai 1618 s-au răsculat împotriva puterii imperiale şi au instituit la Praga o conducere proprie. Din această pricină. o provincie din apusul Germaniei. perioada daneză (1625-1629). a înfrânt pe cehi lângă Praga. iar la răsărit imperiul. la Muntele Alb (1629). perioada franceză sau franco-suedeză (1635-1648). Împăraţii au încălcat promisiunile făcute de a respecta drepturile poporului ceh. perioada suedeză (1629-1635). pe tronul imperial s-a urcat Ferdinand al II lea. Franţa sprijinea pe principii protestanţi germani. Statele nordice – Danemarca şi Suedia – nu vedeau nici ele cu ochi buni întărirea puterii împăratului. cu scopul de a contribui la menţinerea fărămiţării politice şi a slăbiciunii imperiului.

A intervenit în ajutorul cehilor. inclusiv titlul de rege al Ungariei. a dus la implicarea masivă împotriva împăratului a regelui Suediei Gustav Adolf. foarte bun militar. Astfel. în Ţările de Jos. Pacea de la Praga din mai 1635 nu aducea sfârşitul războiului. să obţină victorie asupra danezilor şi a principilor protestanţi. alungând de acolo pe principele elector. anume trecerea. conflictul s-a extins. chiar dacă Suedia se retrăgea de pe teatrele de operaţiuni militare. astfel că în anul 1629 pacea de la Lubeck consfinţea o nouă victorie a Contrareformei.una din ultimele manifestări ale unei crize mai ample. atacând pe habsburgi şi ajungând până aproape de Viena..După aceasta. Acesta a unit în jurul său principi protestanţi din Germania şi a impus controlul său asupra unei importante părţi a Germaniei. ultimul asasinat din ordinul lui Ferdinand al II lea. Principalele operaţiuni militare s-au desfăşurat în lumea germanică care a suferit pierderi umane şi materiale deosebit de grele. În ajutorul protestanţilor a intervenit regele Danemarcei Cristian al IV lea care a dobândit şi sprijinul Angliei. 170 . precum şi al Provinciilor unite (Olandei). deocamdată timidă. de la Europa medievală la timpurile moderne”. Boemia etc. Ferdinand al II lea a intervenit în Palatinat. invadat vremelnic de trupe spaniole. Conducerea armatei imperiale a fost încredinţată lui Albert de Vallenstein. El a reuşit în urma unor lupte navale. Atunci Franţa se angaja direct în război desfăşurând concomitent operaţiuni militare pe mai multe fronturi. dar şi politician ambiţios. Veneţia şi principii protestanţi din spaţiul germanic. pe Rin şi în sudul Germaniei şi chiar pe teritoriul Franţei. în Europa ooccidentală şi centrală. cu oarecare întârziere au intervenit protestanţii. Gabriel Bethelen (1613-1629) revendica o serie de teritorii. principele protestant al Transilvaniei. Pe rând au murit Gustav Adolf şi Vallenstein. în ajutorul căruia. Intervenţia Franţei. a cărei diplomaţie era condusă atunci de către cardinalul Richelieu. Franţei alăturându-i-se Olanda. Transilvania.. în Bavaria. Principii protestanţi din spaţiul germanic au făcut apel şi la o serie de monarhi europeni. dar mai ales pe uscat. abia atunci ajungând în întregul spaţiu germanic. S-a apreciat că acest război a fost: „unul dintre cele mai brutale şi dstructive războaie din istoria omenirii. nivelul de evoluţie din 1618 fiind reatins abia la mijlocul secolului XVIII. Au reintrat în război şi suedezii. alarmaţi de perspectiva unei victorii depline a catolicilor. pe valea Rinului.

deci limitate. Imperiul Romano-German rămânea fărămiţat în circa 360 de realităţi statale. Franţa a obţinut o serie de poziţii teritoriale pe malul drept al Rinului. Tratatul de pace a fost negociat separat de către catolici. cu monarhi ce aveau deplină suveranitate internă şi externă. Se punea astfel capăt practic politicii. instituindu-se egalitatea de statut a celor trei confesiuni luterană. Dincolo de spaţiul germanic se modificau frontierele mai multor state europene. Coroana Imperiului Roman de naţiune germană. Astfel. 171 . începând ascensiunea politico-militară a ceea ce a devenit ulterior în 1703 regatul Prusiei. deci a unui monarh cu o autoritate strict formală era electivă şi deciziile împăratului direct controlate. catolică şi calvină. prin achiziţii teritoriale. controlând mai cu seamă gurile Oderului şi ale Veserului. la Munster şi protestanţi la Osnabruc şi s-au semnat la 6 august 1648. în lumea germană a casei de Austria. Unele state germane şi-au mărit teritoriul. Era recunoscută oficial independenţa dobândită în fapt mai demult a Olandei şi se statua în plan european neutralitatea confederaţiei elveţiene.Războiul se încheia prin pacea din Westfalia care consacra înfrângerea militară a austriecilor (Spania a mai continuat războiul cu Franţa până în 1659). Se consemna eşecul reconquiestei catolice. respectiv 24 octombrie 1648. precum şi o însemnată parte din Alsacia (fără oraşul Strasbourg). Era atunci în dispută viitoarea situaţie politică şi religioasă din spaţiul germanic. Suedia anexa o importantă parte din litoralul nordic al Germaniei. de o dietă imperială. eius religio”. respectiv victoria diplomaţiei franceze condusă atunci de cardinalul Mazarin. ce-şi propusese instaurarea unei preponderenţe continentale. era consacrată în fapt şi înfrângerea politicii de unificare a Germaniei sub autoritatea imperială. a învingătorilor. Rămânea în vigoare principiul stabilit cu aproape un secol mai înainte la Ausgburg „cuius regio. consacrându-i-se fărămiţarea politică ce a durat până în a doua jumătate a secolului XIX. A fost cazul Saxoniei şi mai ales a Brandenburgului care primea o parte a Pomeraniei Orientale. În primul rând pacea westfalică avea în vedere situaţia din lumea germanică. în jurul căruia s-a coagulat mai apoi cel de-al doilea Reich. precum şi problema unei viitoare hărţi politice. practic independente. evident în favoarea.

Pentru asigurarea mântuirii. Societatea creştină înaintea Reformei din secolul al XVI-lea Marea Schismă a Bisericii Occidentale şi eşecul mişcării conciliare de a reforma biserica au contribuit la apariţia şi agravarea unor probleme cu care se confrunta creştinătatea apuseană. 172 . În sfârşit. Nu poate fi ignorată nici realitatea că. instaurând o epocă de preponderenţă a sa în care Ludovic al XIV lea apărea ca arbitrul european. Franţa a devenit prima putere continentală.1. de aceea. Pe de altă parte. după 1660. constituindu-se astfel şi dreptul internaţional al cărui părinte a fost Hugo Grotius. atunci s-au conturat şi germenii altor principii ale relaţiilor internaţionale. Discursul clerical punea accentul pe ideea că laicii obişnuiţi pot in cel mai bun caz să evite iadul ajungând în Purgatoriu.. ceea ce amplifică incertitudinile privind mântuirea. imaginea globală a catolicismului avusese de suferit. Un alt principiu al politicii europene şi apoi mondiale consfinţit atunci a fost acela al echilibrului de forţe între principalii actori ai vieţii internaţionale. cel puţin pentru o vreme. a relaţiilor dintre state. Între altele. modernizarea acestora în domeniul dotării şi al artei militare. contextul ultimelor secole medievale este marcat de preocuparea pentru soarta omului după moarte. Biserica şi viaţa religioasă 7. 7. egalitatea lor juridică etc. chiar în această formă. Războiul de treizeci de ani şi pacea westfalică au prilejuit afirmarea unui principiu nou. a cărei paternitate aparţine în bună măsură cardinalului Richelieu. problema era de a limita pe cât posibil durata chinurilor suportate acolo. interesul naţional era pus mai presus de aspiraţii religioase şi chiar aspiraţii monarhice. s-a reliefat importanţa diplomaţiei. În rândurile credincioşilor. înainte de a se restaura acelaşi echilibru la nivelul continental şi chiar mondial. creştinii de la sfârşitul evului mediu puteau alege două căi : a conformismului religios sau a pietăţii interiorizate. cel al raţiunii de stat („raison d’etat”).În vremea războiului de treizeci de ani a jucat un rol extrem de important acţiunea armatelor permanente. precum suveranitatea statelor.

sau a bibliilor ilustrate. În interiorul bisericii se individualizează din ce în ce mai mult amvonul. Reflexul acestor practici în structura bisericii este multiplicarea capelelor laterale. iar nu pe conţinutul credinţei. favorizată de folosirea geamurilor transparente. credinciosului i se mai putea cere practicarea unei vieţi virtuoase. Pentru aceasta. imaginile sculptate sau pictate continuă să joace un rol foarte mare. De asemenea. În bisericile de la sfârşitul evului mediu. Dar multiplicând aspectele formale ale cultului. pe de o parte datorită seriilor narative din picturile bisericeşti. iar pe de altă parte datorită predicilor. De asemenea. primirea şi sprijinirea călugărilor cerşetori. cu text redus la minimum în favoarea imaginilor ce vorbeau de la sine. Conţinutul acesteia era însă din ce în ce mai bine cunoscut de credincioşi. care asigură o luminozitate mai bună decât vitraliile colorate. Se multiplică bisericile parohiale. împărtăşania cu ocazia Paştelui. « fiul credincios al bisericii ». spovedania o dată pe an. Lectura unor pasaje din Biblie devine din ce în ce mai frecventă. « adevăratul catolic » se caracteriza prin : cunoaşterea pe dinafară a Crezului şi a rugăciunii « Tatăl nostru ». Tot pentru o mai bună integrare a credincioşilor în biserică se 173 . ţinerea postului în perioadele prescrise. dar mai bine adaptate vieţii comunităţii din parohia respectivă. de edificare a credincioşilor analfabeţi sau care nu aveau suficiente cunoştinţe de latină pentru a putea citi singuri Biblia. În secolul al XV-lea.Conformismul religios presupunea credinţa că mântuirea poate fi obţinută prin respectarea scrupuloasă a practicilor cerute de biserică. sau de alte asociaţii ale credincioşilor (bresle). intervin modificări în chiar structura edificiului religios şi în economia cultului. caracterizată prin apartenenţa la o confrerie (asociaţie religioasă constituită în vederea rugăciunii comune şi a realizării unor fapte pioase). biserica tinde către o încadrare din ce în ce mai riguroasă a credincioşilor. ca urmare a accentului pus pe predica în limba vulgară pe care preotul trebuia să o ţină cel puţin o dată pe săptămână în faţa comunităţii de credincioşi. exemplelor extrase din biblie. adoptaţi ca patroni de către confrerii. construite sau împodobite de membrii confreriilor. generozitatea manifestată prin danii. de dimensiuni mai mici decât ale catedralelor. Se poate observa că e vorba de practici în cadrul cărora accentul cade pe aspectul formal. lua amploare devoţiunea adresată unor sfinţi anume. lecturilor făcute de preoţi şi călugări. respectarea zilei de duminică şi participarea la slujba religioasă duminicală.

statutul aparte al preotului. (Misticismul reprezintă căutarea contactului nemijlocit cu Dumnezeu prin intuiţie sau contemplaţie. Ruysbroeck întemeiază la Groenendale. din secolul al XV-lea. ci pe acţiunea individuală. în momentul în care preotul săvârşeşte ritualul (din sec. iar creştinismul să pătrundă cu adevărat în conştiinţele oamenilor din această epocă. cunoscută sub numele de Devotio moderna. prin împărtăşirea credinciosului sau prin refuzul acesteia. astfel încât mântuirea să devină rezultatul unei opere individuale. Această doctrină justifica. Întemeietorul acesteia este considerat Johann von Ruysbroeck (1293-1381). de misticismul german anterior reprezentat de Meister Eckhart (ale cărui idei fuseseră urmate de gruparea « Prietenii lui Dumnezeu »). De asemenea. prin care se punea accent nu pe participarea la slujbe şi gesturi exterioare care ar aduce în mod automat salvarea. bazată pe o contabilitate a gesturilor pioase care să diminueze pedepsele din Purgatoriu. pietatea să devină ceva mai interiorizată. în episcopatul de Cambrai. Legată de creşterea rolului împărtăşaniei este şi stabilirea doctrinei transsubstanţierii. Se ajunge astfel la dezvoltarea spiritualităţii în direcţia misticismului. precum cultul Eucharistiei. prin imitarea lui Christos. El îşi învaţă discipolii o pedagogie a întâlnirii sufletului cu Dumnezeu. apar şi se impun noi obiecte liturgice. prin harul care îi îngăduie să performeze taina. printr-o practică de fiecare zi constrângătoare. prin experienţa extazului). Se făceau astfel paşi importanţi ca prin înseşi aspectele formale. Pe de altă parte. adică a transformării reale a pâinii şi vinului în trupul şi sângele lui Christos. Deosebit de importantă a fost mişcarea originară în Ţările de Jos. XI-XII). pe care o poate acorda sau refuza. Credinciosul putea înainta pe drumul către mântuire prin lectura Cărţilor Sfinte. Exista însă şi o altă cale de a câştiga mântuirea.constată sporirea rolului muzicii religioase. devenite. exprimată în special prin răspândirea orgilor. arătată credincioşilor în mod solemn în timpul slujbei şi păstrată ca un obiect sfânt în zona cu cea mai mare sacralitate a bisericii (altar). prezenţe normale în cadrul edificiilor ecleziastice. se pare. Biserica intervenea astfel din ce în ce mai mult în viaţa credinciosului. prin perfecţionarea de sine. o comunitate de canonici şi de fraţi converşi (laici) care observau Regula Sfântului Augustin. separat de masa credincioşilor. la care se poate ajunge prin 174 . inspirat. preotul este figura cheie a mântuirii. datorită acestei concepţii. printre altele.

Thomas a Kempis (Thomas Hemerken din Kempen. antrenând un proces de reformă interioară a unora dintre comunităţile monastice. (Elemente care anunţă Exerciţiile spirituale ale lui Ignaţiu de Loyola). al Părinţilor Bisericii şi al pustnicilor. după invenţia lui Gutenberg. De aceea. prin difuzarea artei de a muri bine (ars moriendi). O altă caracteristică a secolelor XIV-XV. cum au fost numiţi aceştia. Dintre Fraţii vieţii în comun cel mai cunoscut este. acestea frapau 175 . 1380-1471). prin analiza de sine. Aceasta îmbracă forma disoluţiei trupului. au sprijinit dezvoltarea unor şcoli primare în Ţările de Jos şi Rhenania. probabil. Acesta scrie Urmarea lui Christos. Ideile lui Ruysbroeck l-au influenţat pe Gerhard Groote (1340-1384) care. cum li se cerea în secolele anterioare. fără însă a renunţa în mod necesar la viaţa sa laică. prin examenul de conştiinţă. Modelul comunităţii de la Deventer a fost adoptat de numeroase alte « fraternităţi » din această zonă. după Biblie. fraţii practicau şi copierea manuscriselor şi studiul personal. meditau şi se rugau în limba vulgară şi puneau un mare accent pe capacitatea de a citi. împreună cu discipolul său Florentius Radewijns. a fost cea mai tipărită carte. este sentimentul tragic al morţii. Devotio moderna. care permitea accesul direct la Biblie şi la alte lucrări de devoţiune. şi creeză angoase pe care oamenii bisericii le accentuează prin predici. deşi iniţial străină spiritualităţii monastice. Imagini difuzate prin xilografie. (Imitatio Christi) prin care vorbea despre felul în care creştinul se poate adapta cel mai bine modelului absolut reprezentat de viaţa lui Iisus. întemeiază la Deventer (actuala Olandă) o comunitate de laici şi clerici dornici să ajungă la perfecţiune prin urmarea modelului Evangheliei. În afara activităţii de educare a copiilor săraci. legată de interiorizarea trăirilor religioase. şi care. Regula monastică era înlocuită prin formarea conştiinţei de către un director de conştiinţă. Pentru prima oară se oferea şi laicilor o spiritualitate adaptată modului lor de viaţă. din care ni s-au păstrat peste 700 de manuscrise din perioada anterioară descoperirii tiparului. Experienţa interioară de tip nou prezentată într-un stil sobru şi măsurat au asigurat succesul deosebit al acestei lucrări. a pătruns în cele din urmă şi în mănăstiri. Raportul cu Dumnezeu devenea intim şi personal. care le permitea să atingă perfecţiunea şi să acceadă la mântuire fără a intra în mănăstire. Omul trebuia să se detaşeze de lucrurile lumeşti şi să se întoarcă spre Dumnezeu.contemplare perpetuă. Fraţii vieţii în comun.

Prin extensie. În acţiunile sale. când în Anglia se discuta intens problema raporturilor cu papalitatea. aflată sub influenţa Franţei. ceea ce s-a şi întâmplat în cazul unor personalităţi care sunt considerate printre premergătorii Reformei din secolul al XVI-lea. Reflexia personală. alături de unii colaboratori. el iniţiază traducerea în engleză a cărţilor sfinte. şi datorită sprijinului manifestat faţă de regalitate. Wycliff a beneficiat şi de sprijinul unor membri ai familiei regale. Simpatia membrilor casei regale era datorată poziţiei adoptată de Wycliff faţă de papalitate. născut în Yorkshire spre 1330. John de Gand. orice obicei. în care exprimă măreţia lui Dumnezeu dar şi faptul că acesta a împărţit autoritate tuturor celor care au puterea de a comanda oamenilor.sensibilitatea şi contribuiau la mărirea efortului personal de căutare a mântuirii. 1330-1384). pentru a facilita accesul credincioşilor la Biblie. Prinţul Negru. precum regele Eduard al III-lea. pe care stăpânirea laică să le poată relua în cazul în care sunt rău folosite (in nuce ideea secularizării averilor bisericeşti). El formulează şi ideea că Biblia este singura bază pentru credinţa creştină şi pentru practica religioasă. care refuza plata censului pentru o papalitate cu sediul la Avignon. Prereformatorii Unul dintre aceşti înaintaşi este John Wycliff (cca. cu care Anglia era în război. care i-au susţinut ideile sau au împiedicat condamnarea sa. duce de Lancaster. în detrimentul abandonării în grija rugăciunilor rostite de preoţi şi mai ales de călugări. chiar aprobat de papă şi urmat de sfinţi. averile ei să fie considerate doar posesii. preot. între care Despre stăpânirea divină. Puterea de care se bucură biserica ar trebui să aibă în primul rând o bază morală. care nu este un privilegiu inviolabil al preoţilor (contestarea statutului special al preoţilor). nu are nici o valoare dacă nu se bazează pe spusele lui Christos (anunţă principiul luteran sola Scriptura). regina Joan de Kent. laici şi clerici. pe care se pune acum un accent din ce în ce mai mare. Despre stăpânirea civilă. şi nu doar unui vicar unic. Wycliff a contestat rolul 176 . profesor la Oxford. A împletit voinţa de reformă religioasă cu implicarea în dezbaterile politice ale vremii sale. Ideile sale au fost expuse în mai multe tratate. el afirmă că fiecare credincios deţine o parte a autorităţii. astfel că. putea însă scăpa controlului autorităţilor. pe care o ataca în tratatele sale. De altfel. Sub influenţa interiorizării vieţii religioase şi a sentimentului apropierii morţii creştinismul a căpătat un caracter personal şi tragic.

el a recrutat o seamă de colaboratori dintre preoţii săraci. predicând tot soiul de superstiţii şi manifestându-şi lăcomia. Deşi s-a disociat de atitudinile violente ale ţăranilor răsculaţi. inclusiv prin atacurile acerbe împotriva papalităţii. 177 . Wycliff neliniştise autorităţile ecleziastice din Anglia. După moartea sa. ceea ce explică. aveau să aibă un impact deosebit în Boemia. care trecea drept un discipol al lui. deorece ideile lor se dezvoltaseră într-o erezie cu o puternică încărcătură socială. El ca persoană nu a avut însă de suferit. în operele lui se găseşte ideea predestinării. numiţi apoi lollarzi. De asemenea. în 1381. nu aprobă invocarea lor şi cultul nemăsurat care li se aducea. Ideile lui Wycliff. în urma căsătoriei dintre Richard al II-lea şi Ana de Boemia. colegiul cardinalilor care se asimilează apostolilor. care l-au influenţat pe Ian Hus. Ideile lui se radicalizează o dată cu începutul Marii Schisme a Bisericii Occidentale. datorită protecţiei de care se mai bucura. care presupune că omul se poate mântui doar prin harul pe care i-l acordă Dumnezeu. însă. Legătura a fost făcută posibilă de prezenţa în Anglia a studenţilor cehi. încrâncenarea participanţilor la conciliul de la Constanz împotriva lui Hus. după 1400. exemplul personal inspirat de modelul neotestamentar. în parte. astfel. Prin contestarea transsubstanţierii şi a doctrinei penitenţei. Wycliff a fost condamnat ca eretic. combătute şi necunoscute în întreaga lor semnificaţie în Anglia. care. ordinele cerşetoare care au decăzut. care trebuiau să revitalizeze biserica prin predică. în timpul Răscoalei conduse de Watt Tyler. astfel că în 1382 o parte a ideilor sale a fost condamnată. practica indulgenţelor. (Dictonul „Când Adam săpa şi Eva torcea. lollarzii au fost condamnaţi şi reprimaţi. pretenţiile înalţilor ierarhi de putere temporală şi de bogăţie. dar şi sociale dintre oameni. rectorul Universităţii din Praga. De asemenea. nu mai sunt elemente esenţiale ale mântuirii. conducând la atacarea marii proprietăţi şi la afirmarea egalităţii nu doar religioase. în 1384. nobil atunci cine era?). instruirea poporului. Pentru punerea în practică a ideilor sale. Unii dintre aceşti predicatori au dus însă ideile lui Wycliff mai departe decât a dorit el. el atacă în mod deschis rolul preoţilor. Aceştia au adus în Cehia manuscrisele şi ideile lui Wycliff. şi nu prin propriile merite. ceea ce îl determină să condamne deschis papalitatea. şi şi-a sfârşit zilele în pace.penitenţelor şi pelerinajelor. şi fără să conteste meritele Fecioarei şi ale Sfinţilor.

punerea sa pe o poziţie de superioritate faţă de laici. O altă idee. el susţine drepturile comunităţilor ţărăneşti împotriva seniorilor. a devenit preot (la Capela Bethleem. critica papalităţii şi a bisericii oficiale. iar în interiorul universităţii acestea au dus în cele din urmă la secesiune. a studiat teologia. de asemenea. aceeaşi soartă o are şi discipolul său Ieronim de Praga. Sigismund de Luxemburg organizează expediţii militare împotriva husiţilor. El critică. care venise la Constanz să apere ideile magistrului său. transformate în adevărate războaie. idee ce va fi clar enunţată de Luther. care înlocuia autoritatea infailibilă a Bisericii. Adunarea îi era însă ostilă. văzute ca instrumente ale Imperiul german. în funcţie de moment sau de gruparea avută în vedere. şi sfârşeşte ars pe rug în 1415. Revenirea la tradiţia originară a bisericii era de fapt o manifestare vizibilă a reducerii rolului preoţilor. i-a atras lui Hus simpatia populară. Veştile uciderii lui Hus şi a lui Ieronim de Praga au declanşat tulburări populare în Cehia. cu „defenestrarea de la Praga” (aruncarea pe geamul primăriei a consilierilor germani). pusă deja în practică. în care motivaţiile religioase. În plan social. ceea ce explică răspândirea ideilor sale în rândurile oamenilor de rând. sau a ridicării fiecărui creştin la rangul de preot. şi biserica din Cehia începe 178 . În urma excomunicării (1412) şi a condamnării ideilor sale. a fost comuniunea cu pâine şi vin şi pentru laici (sub utraque species).Ian Hus s-a născut în 1369 la Husinec. În acest context. Pe urmele lui Wycliff. studenţii şi profesorii germani plecând în 1409 şi întemeind Universitatea din Leipzig. Violenţele care marchează debutul războiului încep în 1419. iar condamnarea sa a putut să pară şi o modalitate de a realiza coeziunea participanţilor în faţa unui „pericol” comun reprezentat de erezie. importantă pentru că presupunea realizarea predicii în limba cehă) şi rector al Universităţii pragheze din 1402. Hus ia hotărârea de a merge să se apere în faţa Conciliului de la Constanz. Excluderea laicilor de la împărtăşania cu vin apăruse în Occident în urmă cu câteva secole şi exprima privilegiul preotului. Toate atacurile sunt respinse. Hus pierde sprijinul pe care Sigismund de Luxemburg i-l promisese. Hus susţinea necesitatea interpretării Evangheliei . sociale şi naţionale se îmbină în proporţii variabile. Un an mai târziu. sprijinit de papalitatea care predică împotriva lor cruciada. Perioada era marcată de conflicte dintre cehi şi germani. vinderea de indulgenţe şi folosirea injustă a excomunicării.

dar au aplicat în practică şi punerea în comun a averilor şi a femeilor. secularizarea bunurilor bisericii. voinţa conciliului de la Basel de a accepta un compromis au condus la încheierea unor înţelegeri între moderaţi. forţa militară a taboriţilor conduşi de Jan Zizka a fost cea care a permis respingerea armatelor trimise împotriva husiţilor. Acestea erau însă diferite. o parte a husiţilor. Pe de altă parte. care au stat mai târziu la baza compromisului realizat cu papalitatea şi Imperiul: cuvântul lui Dumnezeu consemnat în Evanghelie are întâietate faţă de afirmaţiile bisericii oficiale. Din punct de vedere religios. 1436. conducând la distrugerea unor întregi comunităţi rurale. la transformarea totală a societăţii. numiţi şi taboriţi. reforma morală a clerului. acordarea libertăţii desăvârşite de predicare. dar treptat elementele de originalitate se resorb. care pune capăt războiului devenit civil. statuate în Compactatele de la Iglau. simbolizând astfel desfiinţarea statutului privilegiat al preoţilor. Radicalii au secularizat bunurile bisericeşti. aceştia din urmă ieşind victorioşi în bătălia de la Lipany. Spre deosebire de utraquişti. Se ajunge la confruntări armate între taboriţi şi calixtini. revendicările lor religioase au fost sintetizate sub forma a patru puncte. excesele sociale ale taboriţilor. care mergeau de la simplificarea extremă a ritului bisericesc. încoronat între timp ca împărat. aveau ca principală revendicare împărtăşania „sub utraque species”. 179 . prelungirea stării de război. susţineau revendicări radicale. Biserica din Cehia îşi păstrează în perioada următoare o identitate proprie în sânul bisericii catolice. împărtăşania sub ambele specii (utraquism).să îmbrace forme originale. În cele din urmă. numiţi şi calixtini (de la potir. În cele din urmă. şi s-au caracterizat prin persecuţii receiproce. cu pâine şi cu vin şi pentru laici. în funcţie de grupările care se definiseră în rândul husiţilor. curentele radicale au fost foarte variate. Moderaţii. conciliu şi Sigismund de Luxemburg. La baza înţelegerii stăteau punctele de la Praga. slujba în limba cehă. caliciu) sau utraquişti.

prin care. 7. molimele. foametea erau realităţi frecvente. eventual de a readuce la catolicism teritorii cucerite de acestea. cu caracter religios. într-o manieră „democratică”. se face apel la o multitudine de factori. cerută în zadar de mulţi reprezentanţi ai creştinătăţii apusene în secolele precedente. moartea pare să fi fost o prezenţă obsesivă. după Marea Ciumă şi distrugerile aduse de Războiul de 100 de ani. prin ricoşeu. în secolul al XVI-lea. Reforma religioasă din secolul al XVI-lea O posibilă definiţie a reformei este cea de fenomen complex. social-politic şi ideologic. Se poate vorbi astfel şi de o Reformă catolică. care îi antrenează pe toţi muritorii. aparţinând diferitelor domenii. fără a se putea afirma primatul absolut al unei categorii sau al alteia. temele macabre. de a stopa progresele noilor culte. acea reformatio in capite et in membris. consecinţe şi asupra catolicismului.1. astfel încât putem vorbi despre ea şi ca despre o Contrareformă. dar dincolo de acestea. Din secolul al XIV-lea. politic şi naţional. aşa cum ne mărturiseşte arta. se produce scindarea bisericii catolice şi apariţia de noi culte creştine în Europa. termenul de Reformă se aplică mişcării care a avut ca efect apariţia bisericilor protestante şi reformate. dar ampla mişcare declanşată de Martin Luther a avut. religios şi intelectual.7. In general.2. economic şi social. Reforma protestantă În analiza apariţiei şi consolidării Reformei protestante. 7. prin care s-a încercat şi în cele din urmă s-a reuşit acea reorganizare internă a Bisericii de la Roma.1. trebuie luată în considerare combinarea factorilor generali în proporţii specifice.1. neţinând seamă de nici un fel de deosebiri naturale sau sociale. sunt o prezenţă constantă 180 . Într-o lume în care războaiele. în cazurile particulare apărute în diferite regiuni ale Europei. Există o serie de aspecte generale.Nesiguranţa mântuirii. Această mişcare are însă şi scopul de a lupta împotriva protestanţilor.2.Factori religioşi şi intelectuali 1.2. mai ales „Dansul macabru”.

unde se dezvoltă aşa numita Devotio moderna. sfârşitul secolului al XV-lea este martorul unei dezvoltări fără precedent a misticismului. dar care le aduceau beneficii materiale. în această perioadă continuau practici combătute în van de clerici clarvăzători şi laici exigenţi: funcţiile bisericeşti se cumpărau şi se vindeau. In Occident. sau la curţi ale principilor. În acest sens. să se adreseze direct omului ca individualitate şi nu ca membru al colectivităţii dumită Biserică. Individualismul Reforma apare într-o societate marcată de evoluţiile situate sub semnul Renaşterii şi al capitalismului incipient. În pofida reformei gregoriene. o posibilă reacţie la teama de moarte şi mai ales de soarta care îi este rezervată individului după aceea este creşterea pietăţii şi vivacitatea credinţei. fie la o viaţă pasională. la care biserica oficială nu răspunde decât parţial. 3. O asemenea existenţă poate conduce fie la pesimism. Constatăm deci o cerere sporită de certitudine în ceea ce priveşte mântuirea personală. clerul continua să fie imoral şi ignorant în proporţii mari. toate dovezi ale unei religiozităţi puternice şi din ce în ce mai interiorizate. iar papii şi cardinalii dădeau primii exemple de corupţie şi desfrâu. Starea bisericii In istoria bisericii creştine spiritualul fusese întotdeauna contaminat de temporal. mulţi membri ai înaltei ierarhii bisericeşti preferau să rezideze la Roma. ideea eliberării individului. după cum arată Boccacio în preambulul Decameronului. Acest răspuns în faţa incertitudinii mântuirii este dat prin accentul pe care îl dobândesc cultul sfinţilor. cel puţin teoretic. exprimând această obsesie a morţii ca prezenţă cotidiană. pentru a fi aproape de centrul de putere şi de influenţă al curiei papale. Faţă de evul mediu în care omul nu poate supravieţui decât în interiorul grupului său social. şi ca atare se creează şi premisele ca această personalitate independentă să poată ajunge la contactul cu divinitatea şi fără medierea bisericii. care pun accentul pe om ca persoană. din partea unei societăţi finalmente creştinată în profunzime. Religia trebuia deci să fie şi ea interiorizată. al sfintelor moaşte. pelerinajele.în orizontul cultural al oamenilor medievali. În plan religios. mai ales în zonele renane şi în spaţiul flamand. şi mai puţin ca membru al unei colectivităţi. Activitatea de susţinători ai 181 . existau prelaţi care cumulau mai multe funcţii eclesiastice pe care nu le puteau îndeplini. acum se preconizează. 2. lipsindu-şi astfel enoriaşii de asistenţa şi îndrumarea lor.

Un efect foarte important al creşterii numărului ştiutorilor de carte este accesul direct la Biblie. 182 . şi ca o piedică în calea comunicării directe dintre credincios şi divinitate. Evident. datorită climatului intelectual pe care îl favorizează. în timpul pubertăţii. întrucât el contribuia nu doar la răspândirea Bibliei şi a lucrărilor teologice. luxul personal al prelaţilor şi bogăţia excesivă a bisericii făceau de asemenea obiectul criticilor. fiscalitatea excesivă şi expedientele pe care le foloseau (vezi indulgenţele) pentru a finanţa arta şi pe artişti generând opoziţie şi contestări virulente. în mod poate greu de înţeles astăzi. căci ele reprezentau. facilitat pe de o parte de traducerile cărţii sfinte în limbile vorbite. În aceste condiţii. De altfel. 4. rolul tiparului în succesul reformei este foarte important. Ca o consecinţă a acestei stări de lucruril. şi sexuală (celibatari şi căsătoriţi) între clerici şi laici era susţinută de Biserică drept motivaţie a superiorităţii clerului. Stiinţa de carte se înmulţise în rândurile unei „clase de mijloc” provenită în principal din oraşe. întrucât priveau arta ca pe un lux inutil. (ştiutorii şi neştiutorii de carte). Condiţiile culturale Bipolaritatea culturală. obliga o mare parte a membrilor societăţii să trăiască în celibat o vreme mai îndelungată decât în vremea „vechiului regim demografic”. mai ales că realitatea concubinajului preoţilor sau a imoralităţii călugărilor era greu de contestat. De asemenea. pe termen scurt.culturii desfăşurată de papii renascentişti a avut. Ridicarea vârstei la căsătorie către 30 de ani. argumentul vieţii „neprihănite” a clericilor nu mai putea avea prea multă valoare pentru a le justifica privilegiile faţă de laici. am putea spune „normalitatea” în interiorul bisericii. în care căsătoriile se contractau devreme. dar condiţiile erau acum schimbate faţă de perioada de început a evului mediu. pentru bărbaţi dar şi pentru femei. consecinţe negative asupra Bisericii. Cum toate acestea nu sunt de fapt situaţii excepţionale. iar pe de alte de răspândirea acesteia prin intermediul tiparului. care reprezentau centre de activitate meşteşugărească şi comercială ce făcuse necesar un nivel minim de instrucţie. adepţii reformei vor avea frecvent o atitudine iconoclastă. elementul de noutate este adus la începutul secolului al XVI-lea de înmulţirea scandalurilor şi denunţărilor privind această stare de fapt. progresele Renaşterii şi Umanismului în rândurile laicilor interesaţi să-şi cultive spiritul contribuiseră la pierderea monopolului cultural de către clerici.

În concluzie. 7. angajată pe calea profitului de tip capitalist.2. să ofere speranţe de mântuire negustorilor şi bancherilor.2. se constată la începutul secolului al XVI-lea un climat general de înmulţire a contestărilor Bisericii pe baze religioase. preocupaţi de întoarcerea la surse. Unele din traducerile greşite din versiunea aceasta. intelectuale. Aceştia. „contaminaţi” de folosirea incorectă a banilor. bogăţia bisericii.dar şi a operelor umaniştilor. 7. mai ales din partea aristocraţiei. De exemplu. dezvoltă exegeza filologică. ceea ce justifica acum contestarea lor. document pe care se bazau multe din pretenţiile papalităţii la stăpânirea temporală.2. chiar dacă îşi mai atenuase în timp poziţia. o lovitură serioasă la adresa supremaţiei pontificale a fost dată prin demonstrarea de către Lorenzo Valla. suscita dorinţe de secularizare a bunurilor ecleziastice. mai ales cea funciară. Poate chiar mai importantă a fost noua traducere în latină de către Erasmus din Rotterdam a Noului Testament.3. Pe de altă parte. o dovediseră tulburările husite şi avea să o demonstreze clar Războiul ţărănesc german. denumită Vulgata şi considerată oficială pe tot parcursul evului mediu. Ideea era însă pe placul unor mase mai largi. Factori politici 183 . stătuseră la baza constituirii unor dogme ale bisericii catolice.1. prin intermediul căreia sunt descoperite noi fapte menite să zdruncine poziţia Bisericii oficiale. în secolul al XV-lea. intra în contradicţie cu nevoile fundamentale ale „clasei de mijloc”. De exemplu. Biserica catolică persista în condamnarea comerţului şi a împrumutului cu dobândă. Factori economico-sociali Se adaugă la aceasta o serie de elemente de natură economică şi socială care au avut rolul lor în transformările care au afectat biserica. întrucât astfel se revelau greşelile traducerii făcute Bibliei în secolul al IV-lea de către Ieronim. a falsităţii Donaţiei lui Constantin. al treilea loc destinat. şi ca atare dobânda nu e permisă. morale. în principal. Aceasta putea reprezenta o piedică ideologică şi materială în calea schimbărilor angrenate de capitalismul născând. Această ideologie care susţinea că „banii nu fac pui”. prin „inventarea” Purgatoriului.1.

Acestea au fost afirmate cu forţă de Luther. Cu excepţia Angliei. apar şi se cristalizează ideile esenţiale ale Reformei religioase din secolul al XVI-lea. In alte condiţii. nici un mare stat absolutist nu a fost câştigat în întregime de ideile Reformei. pot fi uşor câştigaţi de ideea secularizării importantelor averi bisericeşti. datorită sporirii aparatului birocratic sau a necesităţilor militare datorate frecventelor conflicte. care se prezenta ca un organism supranaţional. 7. Pe fondul unor asemenea evoluţii deosebit de complexe. care evolua în direcţia naţională. doreau să elimine un centru concurent de putere. deschizând calea spre secularizare şi laicizare. sacerdoţiul uiversal (orice creştin este preot şi nu mai e nevoie de rolul de mediator al clericilor şi al Bisericii). Francisc I şi papă. la Roma. Doctrina luterană Martin Luther (1483-1546) a intrat în viaţa monastică în 1505. Statele pornite pe calea modernizării. Din aceste motive. care reprezintă singura sursă a credinţei (sola Scriptura). ci în exterior. cum s-a întâmplat în 1516 cu Concordatul de la Bologna încheiat de regele Franţei. şi universalismul Bisericii romane. monarhii nu mai sunt interesaţi să sprijine Reforma. autoritatea exclusivă a Bibliei. cantoane. şi pot fi sintetizate în: mântuirea prin credinţă (sola fide). monarhii aflaţi în permanentă nevoie de fonduri.În succesul pe care l-a cunoscut Reforma.2. În cazul în care au reuşit să-şi asigure controlul Bisericii prin bună înţelegere. şi care sub forma absolutismului monarhic realizau monopolizarea autorităţii pe întregul lor teritoriu. un rol important a fost jucat de incompatibilitatea dintre statul modern. principate. În general însă.2. datorită unor factori care acţionează în mod specific în diferite zone ale Europei şi în diferite momente. unde a acţionat un complex de factori cu totul specifici. în urma unei experienţe personale traumatizante (surprins de o furtună puternică. promite să se 184 . Monarhii aveau intenţia să transforme Biserica într-un instrument pe care să-l poată folosi în interesul propriu. această motivaţie economico-politică în sprijinirea Reformei nu funcţionează decât la nivelul entităţilor statale mici: oraşe. privilegiile şi imunităţile Bisericii nu mai sunt tolerate. care în plus nici nu se afla pe teritoriul lor.

care beneficiază însă încă de la început de sprijinul electorului de Saxa. susţine public cele 95 de teze care condamnau practica vânzării indulgenţelor. după ediţia realizată de Erasmus. Luther refuză să renunţe la convingerile sale. traduce în germană Noul Testament (1522). Intrarea sa în arena dezbaterilor publice este determinată de una din practicile frecvent utilizate în acea perioadă de biserica romană: vânzarea de indulgenţe. şi dieta îl declară în afara legii. Contestarea drepturilor papalităţii atrage deschiderea unui proces în încercarea de a-l condamna pe Luther. încurajat de susţinerea partizanilor pe care îi avea. Răspândirea lucrărilor lui Luther prin intermediul tiparului a fost un element important ce l-a împiedicat să 185 . în 1521. În 1534 finaliza şi traducerea Vechiului Testament. În această perioadă el începe să afirme faptul că este suficient să crezi pentru a fi mântuit şi că orice creştin poate intra în relaţie directă cu divinitatea.călugărească dacă scapă). la dieta de la Worms. dornic să strângă banii necesari renovării catedralei San Pietro de la Roma. care scuteau pe cel ce le cumpăra de penitenţa datorată aici pe pământ pentru păcatele făptuite. Acolo. În 1520 papa Leon al X-lea îl excomunică. şi realizează şi pentru a pune la îndemâna oponenţilor bisericii oficiale argumente scripturare. arde bula de excomunicare împreună cu alte lucrări de drept ecleziastic. şi în 1517. Se declanşase conflictul deschis. la universitatea din Wittemberg unde era profesor. însărcinează cu vânzarea indulgenţelor în Germania pe dominicanul Tetzel. dar şi în constituirea limbii germane literare. Studiile sale de teologie facute în scopul de a răspunde angoasei privind mântuirea îl determină să ajungă la unele concuzii personale privind rolul credinţei şi al faptelor în procesul îndreptăţirii omului. putând fi prins şi ucis de oricine. Frederic cel Înţelept. realizând astfel versiunea integrală a Bibliei (apărută în 1545) ce a jucat un rol de prim rang nu doar în Reformă. Pe drumul de întoarcere însă. dar Luther. După o aparentă înţelegere cu paplitatea. Acolo Luther scrie mai multe lucrări conţinând principii teologice esenţiale ale reformei. este „răpit” de oamenii electorului de Saxa. papa Leon al Xlea. Luther nu apreciază scopul nobil al papei. Luther continuă să scrie lucrări (precum Apelul către nobilimea creştină de naţiune germană sau Captivitatea babilonică a bisericii) şi să predice deschis împotriva unor practici ale bisericii catolice. dându-i garanţii ferme de securitate. care îl ascunde în castelul de la Wartburg. şi împăratul Carol al V-lea îl convoacă. În 1515. survenită în 1519. fără a avea pentru aceasta nevoie de intermedierea bisericii.

cumpărarea de indulgenţe. în urma violenţelor comise de răsculaţi şi dornic să păstreze colaborarea cu aristocraţia. etc. care are acces la 186 . care în 1555 statua principiul cuius regio. a aceluia este şi religia). ceea ce.împărtăşească soarta lui Ian Hus. a contribuit la întărirea şerbiei. Răscoala este înfrântă. întrucât credinciosul. care nu mai face necesare faptele pioase (participare la slujba religioasă. pe termen lung. ci doar de afirmarea dreptului principilor de a impune religia pentru care au optat şi supuşilor lor. dieta de la Speyer refuză aplicarea edictului de la Worms care îl scotea pe Luther în afara legii. pomeni. Pe de altă parte. după aceea. pelerinaje. era bine primită ideea legăturii directe dintre om şi Dumnezeu. redactează Confesiunea de la Augsburg. Din ce în ce mai mulţi creştini acceptau ideile lui Luther referitoare la mântuirea prin credinţă. având ca principal conducător pe Thomas Munzer. principatul. dar oferit în mod absolut gratuit omului de către Dumnezeu. care îi grupa pe cei nemulţumiţi în aceeaşi măsură de abuzurile bisericii romane şi de politica împăratului Carol Quintul. sud-estul) şi diviziunea sa religioasă care avea să fie durabilă. Partizanii lui Luther se tranformă într-un adevărat partid politic prin constituirea în 1531 a Ligii de la Schmalkalden. ducând până la ultimele limite ideile lui Luther referitoare la preoţia universală şi la combaterea bogăţiei excesive a bisericii. In 1526. în anumite condiţii. şase prinţi şi paisprezece oraşe libere protestează împotriva acestei hotărâri. De asemenea. În 1529. Războiul civil declanşat în imperiu între aparătorii şi contestatarii reformei se termină după moartea lui Luther. eius religio( a cui este conducerea. şi lasă temporar prinţilor şi oraşelor libere dreptul de a-şi alege religia. În acest fel se confirmă succesul Reformei într-o anumită parte a Germaniei (axa renană. a condamnat virulent mişcările ţărăneşti. discipol apropiat al lui Luther. când o nouă dietă condamnă ideile reformatoare. document esenţial pentru expunerea ideilor de bază ale credinţei luterane. prin pacea de la Augsburg.). Dcaă la început Luther a apeciat aderenţa ţăranilor la ideile sale. şi începând din acel moment adepţii lui Luther au fost numiţi „protestanţi”. fără mijlocirea bisericii şi a preotului. căci ideile sale i-au atras tot mai mulţi susţinători. din 1525 încep mişcări în mediul rural care s-au cristalizat într-un adevărat război ţărănesc (1525-1526). oferindu-i astfel protecţia popularităţii. în 1530 Melanchton. Au loc şi clarificări doctrinare. Nu era vorba de recunoaşterea toleranţei religioase. Cine nu dorea să accepte schimbarea de religie. putea părăsi.

În viziunea sa. întrucât reformaţii nu mai acceptă taina hirotonisirii. numai prin Scriptură). care şi-a latinizat numele în Calvinus. Exilul îl poartă pentru o vreme la Geneva. sola Scriptura (numai prin harul dumnezeiesc. numai prin credinţă. care nu se poate 187 . unde rămâne până în 1541. sora lui Francisc I şi protectoare a umaniştilor. nici valabile. Născut într-o familie de jurişti. Biserica pe care el a organizat-o nu avea cler. refugiindu-se la curtea Margaretei de Navarra. în 1536. În fond. Calvin insistă pe ideea graţiei divine care este necesară pentru mântuirea individuală.3. greacă. oraşul elveţian se transformă într-o capitală a Reformei. icoane. sola fide. publicată prima dată în latină.2. şi în 1533 este nevoit să fugă din regatul francez. 7. cu excepţia botezului şi a împărtăşaniei. Sub conducerea sa. poate afla şi singur adevărurile credinţei din cartea sfântă. Cucerit de ideile lutherane. unde ideile reformei erau deja împărtăşite de notabilităţile oraşului. implicându-se în organizarea oraşului pe principii protestante. unde Calvin conduce o teocraţie inspirată din preceptele biblice. altar. Instituţiile religiei creştine. Dumnezeu este situat la o depărtare imensă faţă de om. iar din taine recunoştea doar botezul şi împărtăşania. Reîntors în Franţa. şi în consecinţă tainele nu mai sunt nici necesare. Ei nu sunt preoţi. Pleacă la Strasbourg.Biblia tradusă în limba sa. nici liturghie. Fiecare credincios devine el însuşi preot. Doctrina calvinistă Ideile lui Luther aveau să fie duse mai departe şi precizate de o manieră riguroasă de Jean Chauvin (1509-1564). ebarică la Paris şi în alte oraşe franceze importante. este nevoit din nou să fugă. esenţialul doctrinei lui Luther poate fi exprimat în sola gratia. în 1534. dar intră în conflict cu autorităţile datorită caracterului său excesiv de autoritar. care au fost aleşi de comunitate dintre cei instruiţi în teologie. unde redactează opera sa esenţială. singurele pomenite explicit în Evanghelii. Calvin face studii de drept. se implică în disputele de idei care îi opuneau pe protestanţi catolicilor. Serviciul religios este realizat de pastori. data reîntoarcerii la Geneva. şi întrucât orice creştin este preot. şi de data aceasta se refugiază la Bassel. Calvin rămâne acolo din 1536 până în 1538. datorită unui scandal legat de afişe cu conţinut protestant. datorită contactului său direct cu Biblia. şi care au ca principal rol predica.

mântui de păcatul originar prin propriile mijloace. În atotştiinţa şi atotputernicia sa, Dumnezeu a hotărât de la începutul lumii care vor fi cei mântuiţi şi care cei condamnaţi, astfel încât omul este predestinat unui destin sau altuia, fără să-l poată influenţa în vreun fel (dubla predestinare). Omul nu poate şti dacă este osândit sau mântuit, dar el este dator să creadă că se află printre cei mântuiţi, să se comporte ca şi cum ar fi sigur de mântuirea sa, şi indiferent de ceea ce i se întâmplă, să aducă laudă lui Dumnezeu. O doctrină esenţial pesimistă, cum este calvinismul originar, a dobândit însă o extraordinară încărcătură pozitivă, conform teoriei lui Max Weber. Acesta, în Etica protestantă si spiritul capitalismului arăta coincidenţa dintre zonele care au fost convertite la calvinism şi cele unde capitalismul s-a bucurat de cea mai mare dezvoltare. Explicaţia ar consta în acceptarea de către Calvin, chiar dacă destul de timid, a dobânzii moderate, ceea ce favorizează dezvoltarea capitalismului. Un alt element important ar fi fost ideea de predestinare, care i-a determinat pe unii credincioşi să facă din succesul dobândit în această lume un semn al faptului că se numără printre cei aleşi. Se adaugă ideea vocaţiei (beruf la Luther), care insistă pe valoarea vieţii active, promovând o asceză laică a muncii. 7.2.4. Răspândirea Reformei Ideile luterane s-au răspândit de timpuriu în spaţiul scandinav, datorită proximităţii geografice, a studenţilor care frecventau universităţile germane şi a predicatorilor veniţi din mediul reformat. Însă una dintre principalele cauze ale succesului Reformei în Scandinavia a fost de natură politică, şi a constat în interresul ţărilor desprinse din Uniunea de la Kalmar (Danemarca, în care erau integrate Norvegia şi Islanda, pe de o parte, Suedia cuprinzând şi Finlanda) de a-şi consolida individualitatea. În Danemarca, după unele iniţiative ale Dietelor, din anii 1526 şi 1527, de a trece confirmarea episcopilor de sub autoritatea Romei sub cea a arhiepiscopului de Lund, măsurile decisive apar după înscăunarea lui Cristian al III-lea, în 1536. convertit la luteranism, şi având nevoie şi de fonduri pentru susţinerea politicii sale, acesta a decis, cu sprijinul Dietei, secularizarea averilor bisericeşti, desfiinţarea mănăstirilor, înlocuirea

188

episcopilor cu superintendenţi. Prin Ordonanţele ecleziastice, 1537, au fost puse bazele organizatorice ale bisericii luterane din Danemarca. În Suedia, reforma a câştigat teren în condiţiile luptei pentru separarea de Danemarca. Regele Gustv Vasa a obţinut sprijinul Dietei (Riksdag), care a decis, în 1527, secularizarea averile bisericeşti, numirea de către rege a titularilor înaltelor funcţii bisericeşti, organizarea bisericii sudeze în conformitate cu principiile luteranismului. Luteranismul se răspândeşte şi între saşii din Transilvania, care trec masiv la aceasta confesiune. Calvinismul s-a răspândit în Elveţia, Franţa (unde între 1562 şi 1589 au avut loc distrugătoare războaie religioase), Tările de Jos, Anglia, şi apoi, sub diferite forme, în America de Nord. În Transilvania, calvinismul se răspândeşte mai ales în rândul maghiarilor. Calvinismul nu este singura variantă de confesiune reformată apărută după constituirea luteranismului, întrucât Reforma, prin renunţarea la preoţi şi la autoritatea superioară a Bisericii ca instituţie, susţinând dreptul fiecărui credincios la interpretarea Bibliei, a contribuit la crearea a numeroase noi culte: prezbiterianism (Scoţia), zwinglianism (Elveţia), anabaptism, unitarianism (Transilvania), etc. O situaţie specială s-a înregistrat în Anglia, unde regele Henric al VIII-lea, datorită refuzului papei de a-i acorda divorţul de prima sa soţie, Caterina de Aragon, a rupt relaţiile cu Roma. Astfel, el s-a proclamat şef al bisericii şi al clerului din Anglia (1531), calitate recunoscută de Parlament prin Actul de Supremaţie (1534) şi a procedat la secularizarea averilor bisericeşti (“marele jaf” din anii 1536-1539, prin care peste o mie de măsăstiri au fost desfiinţate). În primă instanţă, dincolo de refuzul de a mai recunoaşte supremaţia papei, biserica anglicană păstra doctrina, cultul, sistemul episcopal de sorginte catolică. Sub urmaşii lui Henric, Eduard al VI-lea şi Elisabeta I, doctrina bisericii anglicane începe să fie infuzată de calvinism (Actele de uniformitate, 1549, 1552, 1559; Cartea comună de rugăciuni, 1549-1552) dar sunt păstrate în continuare o serie de elemente de tradiţie catolică, precum sistemul episcopal şi aspectul general al serviciului religios. 7.3. Reforma catolică

189

Reacţia ierarhiei catolice şi a papalităţii la

contestările venite din partea

protestanţilor a fost la început extrem de violentă, prin excomunicări, condamnări, războaie religioase. În faţa avansului tot mai pronunţat al ideilor reformei, a fost convocat, în sfârşit, acel îndelung dorit conciliu care trebuia să realizeze reforma din interior a bisericii catolice. 7.3.1. Conciliul din Trento Desfăşurat între 1545-1563 la Trento, timp în care s-au înregistrat dezbateri doar în opt ani, conciliul a discutat probleme dogmatice şi disciplinare, dar fără a fi reuşit să asigure prezenţa protestanţilor la lucrări şi nici reîntoarcerea acestora în sânul bisericii catolice. De altfel, în deschiderea lucrărilor conciliului, legatul papal arăta că scopul este exaltarea credinţei şi religiei creştine, extirparea ereziilor, pacea şi unirea Bisericii, reformarea clerului şi poporului creştin, pentru umilirea şi dispariţia duşmanilor numelui creştin. Era evident că se dorea examinarea unor probleme de dogmă, disciplină, morală, dar reconcilierea cu protestanţii nu apărea în primul plan, ci dimpotrivă, se urmărea distrugerea « ereziei », cum era considerată Reforma. În aceste condiţii, Conciliul de la Trento nu acceptă nici una din ideile reformei protestante, confirmând dogmele stabilite anterior. În acelaşi timp însă, combate acele abuzuri care atrăseseră numeroşi credincioşi în tabăra contestatarilor, ia măsuri privind reorganizarea vechilor ordine monastice, ale căror abateri erau aspru criticate, şi hotărăşte crearea unor ordine noi. De fapt, cu toată atitudinea evident conservatoare, Conciliul adoptă totuşi o poziţie centristă, moderată, evitând, în general, ca în formularea canoanelor finale să reţină formulări extremiste. În ceea ce priveşte măsurile disciplinare şi dogmatice, la Trento se iau o serie de hotărâri care au marcat până în secolul XX doctrina şi organizarea bisericii catolice. Cele mai importante dintre acestea sunt: -capul Bisericii e papa, urmaşul sfântului Petru, garantul unităţii Bisericii; -limba de cult e latina (măsură îndreptată impotriva introducerii de către protestanţi a limbilor vernaculare în cultul religios);

190

-versiunea oficială a Bibliei e Vulgata, traducerea (cu erori) din secolul al IV-lea (pentru a păstra monopolul clerical asupra textului sfânt, a cărui traducere în limbile vulgare nu e autorizată, în ideea împiedicării interpretării Bibliei de către laici); -mântuirea se realizează prin credinţă şi prin fapte pioase, cu mijlocirea Bisericii, singura care are autoritatea de a interpreta textul sacru, şi prin intermediul Fecioarei şi al celorlalţi sfinţi (împotriva ideii mântuirii doar prin credinţă, care făcea inutil apelul la orice fel de intermediari, fie biserică, fie sfinţii, al cărui cult e desfiinţat de protestanţi); -Biserica păstrează în continuare cele 7 Taine statuate de tradiţie (împotriva contestării lor totale de către unii reformaţi sau a reducerii lor la două); -este menţinut celibatul preoţilor (care fusese desfiinţat încă de Luther, ca inutil în măsura în care fiecare creştin e preot şi nu există diferenţe artificiale între clerici şi laici); -sunt luate măsuri împotriva abuzurilor atacate de reformatori: simonia, nepotismul, cumulul de funcţii ecleziastice, nerezidenţa prelaţilor în eparhia lor, excesele fiscalităţii pontificale; -este reorganizat învăţământul bisericesc, pentru ridicarea nivelului cultural al clerului catolic, căruia i se cere să poată combate cu argumente teologice şi intelectuale ideile reformatorilor. Un rol foarte important în această privinţă l-au avut seminariile pentru formarea preoţilor, dar şi colegiile iezuite, care au asigurat în unele zone până în secolul XX un învăţământ de o deosebită calitate destinat clericilor şi laicilor. -este stabilită obligaţia preotului de a predica cel puţin o dată pe săptămână, în limba vorbită, pentru a spori influenţa învăţămintelor Bisericii asupra credincioşilor; (Se constată şi o modificare a arhitecturii bisericilor, pentru a pune în evidenţă acest rol deosebit pe care îl are de acum înainte predica, amvonul de unde vorbeşte preotul comunităţii de credincioşi dovedindu-si importanţa prin locul unde este plasat - în centrul bisericii- şi prin ornamentaţia sa extraordinară). -se stabileşte Indexul cărţilor interzise, pentru a lupta împotriva răspândirii ideilor Reformei; -este reorganizată Inchiziţia, pentru eficientizarea vânătorii de „eretici”, cum sunt consideraţi reformaţii. 7.3.2. Ordinele religioase

191

precum capucinii. în jurul lui Filippo Neri se constituie oratorienii. la Roma. Ei s-au distins prin importanţa pe care o acordă muzicii şi cântecului. punând un accent deosebit pe meditaţie şi rugăciune. fără să fie legaţi de un teritoriu anume. Pentru a asigura educaţia fetelor au luat naştere ursulinele (Compania Sfintei Ursula). din iniţiativa Angelei Merici. iar mai târziu a avut o vocaţie misionară deosebită în orient şi în Lumea Nouă şi în Asia. somascii. barnabiţii. indiferent de confesiune. preoţi care trăiau în comunitate. transformându-se apoi. franciscani dornici să revină la puritatea iniţială. care dobândesc individualitate din 1619. întemeiat de nobilul spaniol Ignaţiu de Loyola împreună cu câţiva prieteni în 1534 şi recunoscut de papă în 1540. depun jurăminte. Theresa de Avila reformează călugăriţele carmelite. în ordin cerşetor). pe vremea cruciadelor. jucând rolul unor directori de conştiinţă. ordinul iezuit a contribuit la reîntoarcerea unor regiuni la catolicism. Între aceştia s-au afirmat teatinii. Dintre ordinele religioase nou infiinţate. prin învăţământul de foarte bună calitate pe care l-a oferit tuturor tinerilor. prin supleţea de care a ştiut să dea dovadă. s-a procedat la reformarea ordinelor călugărilor cerşetori. reformate sau nou înfiinţate. predicând. franciscanii şi dominicanii. cea a clericilor regulari preoţi mireni care se reunesc în congregaţii. cea mai mare importanţă a avut-o ordinul iezuit. după eşecul definitiv al cruciadelor. şi fusese recunoscut de papă în 1226. la Brescia. Pentru nevoile evanghelizării apare şi o nouă formulă.În reformarea bisericii catolice şi în eforturile de a recâştiga oamenii la catolicism. organizarea cvasi-militară. metodă de îndrumare a rugăciunii şi a meditaţiei individuale apropiată de cea a Fraţilor vieţii comune şi a orientărilor din devotio moderna. (Ordinul carmelit apăruse în Palestina. în 1535. iar colaboratorul ei Juan al Crucii face acelaşi lucru pentru carmeliţi. dar continuă să acţioneze printre laici. ceea ce uneori conduce la separarea unor orientări. În Spania. pe care le consideră mijloace de a atrage credincioşii şi de a ilustra anumite aspecte ale predicii. Astfel. Din 1524. 192 . Prin disciplina sa riguroasă. oferind învăţătură acestora. Dintre operele lui Loyola se disting Exerciţiile spirituale. instrumente utile au fost ordinele religioase.

chiar dacă acesta presupune întotdeauna intermedierea preotului şi a Bisericii. în acest domeniu detaşîndu-se activitatea lui Francisc Xavier. spaţiul scandinav). Ridicarea nivelului intelectual al preoţilor şi preocuparea pentru educarea populaţiei a fost un alt răspuns la contestările reformate şi la practicile reformaţilor care puneau un mare accent pe instrucţia tuturor creştinilor. religiozitatea catolică pune mai mare accent pe interiorizarea credinţei. dându-i acesteia fizionomia pe care şi-a păstrat-o. cu puţine schimbări. După Trento. biserica romană îşi consolidează poziţiile în zonele rămase catolice. şi reuşeşte chiar să recâştige la catolicism teritorii care basculaseră iniţial în tabăra Reformei (Austria. Chinei. dar oricum activă şi în spaţiile rămase catolice. întrucât urmările revoluţiei începute de Luther în 1517 au fost deosebit de complexe. Misionarii catolici reuşesc să cucerească o serie de spaţii în lumea extraeuropeană. vechiul limes roman.4. pe dialogul credinciosului cu Dumnezeu. Bavaria. Consecinţele Reformei catolice Consecinţele conciliului de la Trento au fost extrem de importante.5. în mare.3. Deşi au refuzat să accepte ideile protestanţilor. pentru a fi în stare să citească şi să înţeleagă singuri texele sacre. pe o linie care s-a observat că urmează. Japoniei. Spania). întrucât acesta a realizat o autentică reformă interioară a Bisericii catolice. Pe termen lung. 7. Polonia). sau care n-au făcut niciodată parte din Imperiu (spaţiul german. Au rămas credincioase Romei acele regiuni care făcuseră parte din nucleul statului roman (Italia) sau au fost cucerite mai de timpuriu (Franţa. şi s-au desprins regiunile insuficient romanizate (Anglia). înalţii ierarhi catolici au fost obligaţi să aplice ei înşişi o serie de învăţături care se înrudesc în esenţă cu cele promovate de adversarii lor. considerat apostolul Indiei. până astăzi. Semnificaţia generală a Reformei din secolul al XVI-lea Concluziile generale privind semnificaţia şi impactul Reformei sunt greu de stabilit pe scurt. rezultatul a fost alfabetizarea pe scară mult mai largă decât înainte a Europei occidentale.3. Prin măsurile de reformă interioară. 193 . mai accentuată în zonele reformate. Cea mai evidentă consecinţă este ruperea unităţii creştinătăţii apusene.7.

de raportul mai direct al credinciosului cu divinitatea. unde lupta împotriva dominaţiei spaniole s-a folosit de argumentul calvinismului. iar pe de altă parte anunţă prin spiritul lor laicizarea care avea să se producă mai târziu în Europa. unde abuzurile papalităţii erau totuşi foarte puternic resimţite. Dincolo de aspectele geografice sau de mărime. Provinciile Unite (viitoarea Olandă). Apropierea geografică de Roma a reprezentat o piedică în calea răspândirii ideilor Reformei. la dezvoltarea capitalismului. cum s-a întâmplat în Italia. contribuind. Prusia. confesiunea catolică dominantă şi singulară veacuri de-a rândul era confruntată cu apariţia şi evoluţia diverselor biserici reformate. a teritoriilor ordinului cavalerilor teutoni. cantoanelor. care fusese anunţat de spiritul Renaşterii. ieşită din uniunea de la Kalmar. ca în Anglia. contează faptul că Reforma a izbândit în acea parte a Europei care era modernă. 7. cum ar fi Suedia.4. Secularizările averilor bisericeşti care s-au realizat în diferite zone au avut uneori un efect economic. de meditaţia mai aprofundată asupra problemei mântuirii şi a modalităţilor în care aceasta poate fi dobândită. şi care foloseşte luteranismul ca armătură ideologică. dar care este confirmat de interiorizarea pietăţii. unde exista un număr important de oraşe şi un procent semnificativ de ştiutori de carte. stat realizat prin secularizarea în 1525 de către Albert de Brandeburg. insistând asupra faptului că Reforma este un fenomen al nordului. dinamică. unele condiţii particulare au împiedicat succesul Reformei. În directă legătură cu această divizare a creştinătăţii apusene se află întemeierea unor state noi. De asemenea. al lumii oraşelor state. micilor principate. unde sfârşitul târziu al Reconquistei purtată în numele creştinismului roman şi lupta împotriva iudaismului au mobilizat toate energiile. cum ar fi cazul Peninsulei Iberice. în jumătatea 194 .Teza istoricului francez Pierre Chaunu este oarecum complementară teoriei limesului. Ortodoxia în secolele XVI-XVII În timp ce în Apus. O consecinţă care se regăseşte şi în spaţiul rămas catolic şi în cel trecut de partea Reformei este triumful individualismului. Marele Maestru teuton.

starea civilă a populaţiei etc. Între altele. primul patriarh constantinopolitan sub stăpânire otomană. În unele zone s-au făcut chiar şi islamizări forţate. după care a păstorit la Constantinopol de şase ori înainte de a-şi pierde viaţa în anul 1638). Ghenadios Scolarios. unii exercitându-şi de mai multe ori autoritatea supremă în biserica ortodoxă (astfel de exemplu. în părţi ale Asiei Mici. Ortodoxia. lui şi urmaşilor săi. o serie de scutiri. începând chiar cu patriarhia care depindea chiar şi material de autorităţile otomane. Destul de 195 . În fapt. marele cărturar Chiril Lucaris a fost mai întâi patriarh la Alexandria. Cu alte cuvinte. întâlnim mai multe realităţi distincte în ceea ce priveşte situaţia credincioşilor. o serie de drepturi şi de privilegii ce au făcut ca într-un anume fel clerul ortodox să exercite parţial atribute ale statelor creştine dispărute pe rând în procesul cuceririi otomane. Mahomed al II lea a pus în fruntea Patriarhiei un cunoscut teolog şi filosof. destui reuşind să facă cariere strălucite în lumea otomană. fără ca procedeul să devină caracteristic politicii sultanale. Astfel de cazuri au fost în Albania. a fost caracteristică unei importante părţi a creştinătăţii europene aflate cel puţin teoretic. în viaţa populaţiei ortodoxe. cu toate că primea importante donaţii din Ţările Române şi apoi din Rusia şi Ucraina. Este adevărat că ulterior au avut loc intervenţii. intervenţia statului a dus la frecvente schimbări ale patriarhilor. unii creştini au îmbrăţişat islamul.răsăriteană şi sud-estică a continentului european comunitatea ortodoxă avea un alt destin istoric. în secolul XVII. Nu poate fi ignorat nici faptul că începând cu secolul al XVI lea. precum şi preoţilor subordonaţi li se garanta libertatea de cult în lăcaşuri proprii. practic trăitori în cadrul mai multor biserici ortodoxe. fără a înregistra momente deosebite în evoluţia sa. precum şi unele jurisdicţii în ceea ce priveşte regimul de proprietate. Bosnia. au fost o serie de încercări ale turcilor de a-i converti pe creştini la islamism. nu o dată brutale. probleme de educaţie. când sultanii au devenit şi califi. fără însă a fi avut un caracter masiv. menţinându-se şi chiar consolidându-se continuu. O dată cu intrarea sa în Constantinopol. Datorită şi avantajelor de natură materială şi socială şi a perspectivelor de a se înălţa în societatea otomană. Prin reglementări specifice. în multe cazuri şi practic sub egida patriarhiei ecumenice de la Constantinopol.

ce au fost sprijiniţi şi de 196 . înregistrându-se mai ales. Imediat după apariţia lor. Astfel. stăteau destul pe malurile Bosforului şi nu între enoriaşii lor. Au fost folosite mijloace din cele mai diferite pentru atragerea românilor la calvinism. Alexandria sau Ierusalim care. O propagandă deosebită pentru atragerea românilor au făcut-o calvinii. mai cu seamă prin intermediul Ordinului iezuit. O dată cu scindarea comunităţilor creştine din Apus între romano-catolici şi protestanţi şi unii şi alţii de acolo au făcut o serie de tentative pentru a atrage pe ortodoxi. căci o serie de principi ai Transilvaniei au considerat calvinismul ca „religie oficială de stat”. Imediat după luarea în stăpânirea lor a Transilvaniei. cât şi ale lui Calvin. Dieta de la Cluj a proclamat principiul libertăţii religioase. canonizat ulterior. de mitropolitul Simion Ştefan. o creştere de prestigiu a patriarhului ecumenic din Costantinopol faţă de fraţii săi din Antiohia. au acceptat printr-un acord intre ucrainieni şi ruşi de la Brest-Litovsk din 1596 unirea cu Roma. numită şi greco-catolice în Transilvania. dar un număr extrem de mic dintre aceştia au renunţat la credinţa strămoşească. ca şi prin o serie de misionari. a patriarhiilor slave din Balcani. nestoriană şi monofizită. respectiv unguri.rare au fost şi cazuri de masacrare a credincioşilor creştini. de altfel. în cazul Transilvaniei. de asemenea canonizat şi alţii. de exemplu. În 1543. E de menţionat faptul că o astfel de acţiune a cunoscut unele succese locale. o parte din ortodoxii din Polonia. între anii 1685-1688. unde populaţia era predominant catolică. după dispariţia ca urmare a cuceririlor. mai cu seamă în perioada de declin a Imperiului otoman. Organizarea internă a bisericii ortodoxe sub turci s-a menţinut în general la fel ca şi în veacurile anterioare. unde au pătruns de timpuriu atât ideile lui Luther. Cazuri mai mult izolate de acest gen s-au mai înregistrat şi în Croaţia. mitropolitul Sava Brancovici. Rezistenţa ortodoxă a fost condusă între alţii de mitropolitul ortodox Ilie Iorest. Bosnia. Albania şi chiar în eparhii ale vechilor biserici orientale. Activă a fost papalitatea care a promovat mai vechea politică a uniaţiei. habsburgii au sprijinit apariţia unei biserici unite. mai cu seamă între saşi. respectiv un număr de ucrainieni. dar numai pentru aşa-zisele religii recepte ale păturilor privilegiate din care însă era exclusă ortodoxia practicată de populaţia majoritară a Transilvaniei alcătuită din români. Au existat şi încercări de atragere a ortodocşilor la protestantism.

Ierusalim şi Iaşi nu mai puţin de 7 sinoade ortodoxe care au adoptat mărturisiri de credinţă. În secolul al XVII lea. În faţa ofensivei venind din partea catolicismului sau a protestantismului. O vreme a fost resuscitată Patriarhia de la Peci. în mediile ruseşti s-au răspândit concepţii precum că Moscova era „a treia Romă”. ţinut sub auspiciile domnitorului Vasile Lupu şi desfăşurat pe baza documentelor întomite în prealabil de către mitropolitul Kievului. în secolul al XVII-lea. în biserica ortodoxă. Deosebit de important din acest punct de vedere a fost Sinodul de la Iaşi. s-au ţinut la Costantinopol. Kiev. însă pe termen lung. mai ales după ce Ivan al IV lea cel Groaznic şi-a luat titlul de ţar în 1547. tradusă imediat în limba greacă şi apoi în alte limbi naţionale şi care a devenit apoi oficial documentul de bază al bisericii răsăritene ce-şi preciza astfel clar poziţia în rândurile creştinilor. La mijlocul secolului XVII. 197 . autorul Mărturisirii ortodoxe redactată iniţial în limba latină. respingând mai cu seamă idei calvinizante.confraţii lor din alte părţi între care patriarhul Chiril Lucaris. patriarhul rus Nikon (1652-1658). considerând că existau o serie de deosebiri între cărţile de ritual. Un rol important l-a avut la începutul secolului XVII patriarhul Filaret Romanov. precum şi o serie de inovaţii. ceea ce ducea în mod logic la necesitatea instituirii şi a unui patriarh. Primul patriarh al Rusiei recunoscut ca atare de către Constantinopol a fost înscăunat la 26 ianuarie 1589. fără a rupe însă legăturile cu patriarhul constantinopolitan. a promovat o reformă care a dus în fapt la scindarea bisericii ortodoxe ruse între adepţii vechiului ritual (cei denumiţi apoi „de veche credinţă”) dintre care mulţi au fost persecutaţi şi chiar expulzaţi (cum au fost aşa numiţii lipoveni stabiliţi în Dobrogea) şi adepţii modernizării bisericii ce au fost sprijiniţi şi de monarhii ruşi. treptat. mult mai importantă a fost înfiinţarea şi apoi evoluţia Patriarhiei ruseşti de la Moscova. Încă din anul 1448 mitropolia de la Moscova a devenit autocefală. mai cu seamă de către ţarul Petru cel Mare. al cărui fiu. mitropolitul Petru Movilă etc. adolescent. Pe măsura consolidării şi apoi a expansiunii statului rus s-a creat şi o ierarhie ortodoxă corespunzătoare. Mihail a devenit ţar şi întemeietor al dinastiei cea a condus Rusia timp de trei veacuri. Astfel. ortodocşii au ţinut să-şi precizeze poziţiile.

În Balcani. criza bisericii apărută la începutul secolului al XIV-lea (după episodul conflictului dintre Bonifaciu al VIII-lea şi regele Franţei Filip al IV-lea) arată existenţa unei anume rupturi dintre sensibilitatea religioasă a oamenilor epocii şi instituţia Bisericii. distincţia între biserica invizibilă. 198 . între nenorocire şi fericire. Nu lipsită de importanţă. datorită printre altele apostolatului ordinelor cerşetoare. Cu aceste cuvinte începea Johan Huizinga Amurgul evului mediu. cu consecinţe ce aveau să conducă la Reforma din secolul al XVI-lea. o anumită nelinişte. În plan spiritual. pieritoare. tot ce se petrecea în viaţa omului era nemijlocit şi absolut. amestecată în treburile lumeşti. adevărată şi eternă. Întoarcerea spre sine. carte clasică apărută pentru prima oară în 1919. Între suferinţă şi bucurie. distanţa părea mai mare decât ne pare nouă . ortodocşii în aceste secole au avut un sprijin important în comunităţile monahale de la Muntele Athos. a fost legătura Ţărilor Române cu Muntele Athos şi mai cu seamă sprijinul amplu şi continuu acordat Sfântului Munte de către domnitorii Moldovei şi Ţării Româneşti. o tulburare evidentă şi o instabilitate mai marcată a sentimentelor sunt dovezile cele mai evidente ale transformărilor. şi ea intră în dezacord cu implicarea tot mai profundă a papalităţii în viaţa politică. unde funcţionau nu mai puţin de 20 de mănăstiri ce aveau legături pretutindeni unde se îmbrăţişase ortodoxia şi care a avut de asemenea un rol important şi în domeniul culturii teologice răsăritene. Cultura 8. Viaţa religioasă devenise mai interiorizată. toate întâmplările vieţii aveau forme exterioare mult mai precis conturate decât acum. 8. Viaţa intelectuală în ultimele secole ale evului mediu “Când lumea era cu cinci veacuri mai tânără. aşa cum bucuria şi suferinţa mai sunt şi azi în mintea copiilor ». devine tot mai importantă.1. şi instituţia vizibilă. De acum înainte. Lucrarea sa surprindea profunda transformare a sensibilităţilor despre care dau mărturie operele artistice sau intelectuale. ba dimpotrivă.

În transformarea sensibilităţilor. Dubii asupra legitimităţii unuia sau altuia dintre papi se manifestă în rândul teologilor. un rol important l-a avut ciuma de la mijlocul secolului al XIV-lea. Principii şi mulţimile dovedesc o mare mobilitate a stărilor de spirit. Efectele imediate ale acesteia au fost contrastante. răspândită printre unii creştini. la hohote de plâns datorate milei pe care căinţa lui sinceră le-a trezit-o. Dezordinile din cadrul bisericii sunt resimţite ca o pedeapsă pentru păcatele oamenilor şi ca o ameninţare pentru viitor. apoi. La sporirea neliniştii contribuia şi ideea. În viaţa religioasă. al tuturor celor care exercită o activitate de conducere sau care sunt obişnuiţi să mediteze asupra societăţii. adesea prinţi sau capete încoronate. În civilizaţia de la sfârşitul evului mediu coexistă sisteme culturale diferite. mare mistic 199 . dragostea delicată exprimată în forma literaturii curteneşti nu exclude. gesturi dezordonate şi reacţii violente. ceea ce sugerează un divorţ între spirit şi realitate. angoasa şi frenezia fiind cele două aspecte regăsite în comportamentul oamenilor confruntaţi cu noul flagel. în cazul aceloraşi persoane. se înjurau vulgar şi erau gata oricând să se ia la bătaie. Aceleaşi personaje pot trăi într-o lume a visului şi a iluziei. contribuie la rândul ei la creşterea incertitudinii. De exemplu. trecerea fără tranziţie de la lacrimi la hohote de râs sau invers fiind considerată normală. Cei strânşi în jurul unui eşafod pot trece imediat de la sarcasmele adresate condamnatului. Henric Suso. căutarea volupăţii celei mai carnale. caracterizată în secolele XIV-XV de progresul misticismului. din 1409. asociat de noi cu un comportament aristocratic. chiar în trei. Astfel. regilor. Ïn cazul jocului de şah. Marea Schismă care a împărţit biserica occidentală în două obedienţe. De exemplu. pricipilor. se constată tot felul de practici discordante cu idealurile înalte. Temele macabre devin din ce în ce mai importante în arta şi literatura europeană începând din acest moment. această mobilitate a opiniilor conduce la scene teatrale. că de la începutul schismei nici un suflet nu mai e primit în rai. aceleaşi sentimente având expresii aristocratice sau populare divergente. Urmarea caracterului contradictoriu şi plin de divergenţe al epocii medievale târzii este instabilitatea sentimentelor. aflăm de la cronicari că jucătorii. ca să facă alteori dovadă de cinism şi de realism pragmatic. Această extraordinară complexitate a sentimentelor la acelaşi individ nu se poate explica simplu. care merge uneori până la incoerenţă şi confuzie.

german. sentimentul morţii este unul exprimat de o manieră nouă. În cadrul acestei sensibilităţi distincte de care fac dovadă oamenii secolelor XIIIXIV. impresia de complexitate sentimentală poate fi pusă şi pe seama unei anumite « democratizări » a exprimării acestora. răspândite mai ales în Italia. şi mai ales Dansul macabru. se pot combina sau opune unele altora. Această nouă percepţie este cel mai bine exprimată de artele plastice. Dacă la începutul evului mediu singurii care mai ştiau să scrie erau membrii clerului. a unor temeri ancestrale. spre sfârşitul perioadei constatăm progresul scrisului în rândul păturilor neprivilegiate. în onoarea celor cinci plăgi primite de Iisus pe cruce. Acest fond popular răzbate şi în operele unor oameni care au primit o instrucţie savantă. Dar creaţiile cele mai caracteristice pentru ilustrarea acestui nou tip de sensibilitate sunt aşa numitele Triumfuri ale morţii. fără a apela la intermediari. şi că acestea inspirau persoanelor geste aflate în contradicţie cu restul comportamentului acestora. care ar mai vrea şi ar mai putea să mai trăiască. din secolul al XIII-lea. Predicile puneau accent pe caracterul iluzoriu al vieţii terestre. De contemptu mundi fiind titlul sugestiv al unei lucrări de succes a papei Inocenţiu al III-lea. Se pare astfel că fiecare strat de cultură îşi păstrase caracteristicile. de bună calitate. Forme de comportament şi de sensibilitate. Sensibilitatea de tip popular se face cunoscută prin apariţia la nivel literar a anumitor teme folclorice. Desigur. stare socială sau profesională. deoarece acum sunt disponibile documente mai multe şi mai variate decât în epocile anterioare. dacă de prin secolul al XII-lea ştiinţa de carte începe să se răspândească şi în rândul aristocraţiei. Sentimentul morţii existase şi înainte. care îşi pot exprima direct propriile puncte de vedere. în cimitirul Inocenţilor din Paris. obişnuia să bea la masă din cinci înghiţituri. Tema acestuia din urmă este felul în care morţii îi antrenează după ei pe cei vii. neintegrate. Este evident că problema sensibilităţii trece dincolo de limitele raţiunii şi ale culturii. conform caracterizărilor psihologilor. insistau pe necesitatea dispreţuirii acestei lumi. a unor emoţii necontrolate. Personalităţile sfârşitului de ev mediu par să fie. fără a face distincţie de vârstă. dintre care cel mai celebru fusese zugrăvit. Aceste 200 . sex. memento mori fiind una din temele lor predilecte. autorul unor opere de mare elevaţie. în secolul al XV-lea. dar nu în forma patetică de la sfârşitul evului mediu. orizonturi total diferite pot coexista.

pune o serie de întrebări asupra societăţii care l-a creat şi s-a amuzat citind sau auzind despre 201 . prin care uneori se creează. şi adesea odios. sau Romanul Vulpoiului. cu luminile. Schimbarea lentă a mentalităţii era vizibilă încă din secolul al XIII-lea. ce se contura probabil încă din secolul al XIII-lea. este o alegorie elegantă a dragostei curteneşti. este probabil efectul predicilor. romanul este continuat. a cunoştinţelor epocii sale. caracteristică iubirii curteneşti. Vicleniile lui Renart sunt însă de cele mai multe ori gratuite. A favoriza astfel un personaj în fond negativ. calamităţilor naturale. iar înfruntarea dintre ele ar urma să ducă la triumful adevăratei iubiri. dar care capătă forme clare literar-artistice în perioada următoare. de Jean de Meung. meditaţiilor. părţi ale lumii. de sorginte clericală. Ea se instalează în momentul în care creştinismul a devenit o religie populară. dar mai ales cu umbrele sale. sau trucuri. este ilustrat de Romanul lui Renart. care pune la cale tot soiul de înşelătorii. lumea e prezentată mult mai realist. deşi scopurile sale sunt de obicei reprobabile. care ilustrează şi pierderea monopolului clerical-aristocratic asupra culturii. câteva decenii mai târziu. Prima parte scrisă de Guillaume de Loris între 1325-1340. a fost interiorizat de mase şi a început să suscite interogaţii din ce în ce mai profunde asupra sorţii omului pe pământ. în care angoasa şi oroarea sunt înlocuite de o consolare filosofică. şi el iese de cele mai multe ori victorios.teme inspiră şi lucrări literare. personajul ambiguu din miturile multor popoare. care ar putea coborâ până la fabulele lui Esop. sau inspirate de satisfacerea unor trebuinţe bazale. făcându-l să iasă învingător în competiţia cu cei care de fapt aveau dreptate. al epidemiilor ce marchează epoca. alteori se distrug. Pe baza unor prototipuri mult mai vechi. Rămas neterminat. precum a fost opera numită Triumfurile scrisă de Petrarca. Vulpoiul seamănă cu Tricksterul. povestirilor pioase tot atât cât al războaielor. Acelaşi spirit nou. În partea da doua a Romanului Trandafirului. este înlocuită cu misoginismul tipic medieval. dar în exprimarea căruia trebuie să citim reacţia la proiecţiile idealizate anterioare. Această angoasă în faţa morţii. care îl transformă într-o adevărată enciclopedie. în care virtuţi şi vicii sunt personificate. Romanul lui Renart este o creaţie urbană care pune în discuţie structura feudală şi valorile aristocratice şi bisericeşti ale societăţii de la sfârşitul evului mediu. mai bine sau mai rău. Slăvirea femeii. şi un exemplu interesant în acest sens poate fi dat de Romanul trandafirului. destul de searbădă pe alocuri.

De monarchia este un tratat de filosofie politică. Dante s-a născut la Florenţa în 1265. a studiat retorica şi medicina. întrucât propune o răsturnare a tuturor valorilor etice cunoscute. S-a vorbit de această creaţia multiformă (e de fapt alcătuit din mai multe ramuri. Dacă lucrurile stau astfel. s-a implicat în viaţa politică a oraşului său natal. în care Dante încearcă să justifice idealul medieval al imperiului universal. şi pe care o consideră aptă de a fi folosită ca limbă literară. în momentul în care puterea la Florenţa este preluată de guelfii negri. Albert cel Mare şi Toma din Aquino. Exilul i-a marcat puternic opera. în 1321. pus de unii specialişti chiar în legătură cu Renaşterea pe care ar anunţa-o. întreaga societate umană. care ar fi trebuit să reunească sub autoritatea unui singur împărat. cum i s-a spus în spaţiul german) ca despre o critică la adresa societăţii feudale. Dintre operele sale în proză trebuie amintit De vulgari eloquentia. De altfel. nu îi datorează însă şi existenţa. Între cei mai de seamă creatori ai sfârşitului de ev mediu. tratat despre importanţa limbii italiene. false şi artificiale. critica vizează de fapt fundamentele morale ale oricărei societăţi.ticăloşiile sale. pe care el o consideră ca unitară. în care iubirea pentru patria sa florentină se îmbină cu revolta faţă de reaua ei guvernare şi de viciile concetăţenilor săi. 202 . el va demonstra în mod magistral posibilităţile limbii vorbite în opera sa poetică. Deoarece a împărtăşit opţiunile politice ale guelfilor albi. Partizan al supremaţiei pontificale. a nobililor şi a oamenilor bisericii. atât de contradictorie. Argumentele folosite sunt cele ale Scripturii (nu dreptul canonic utilizat de partizanii fervenţi ai papalităţii) şi cele rezultate din cunoaşterea operelor lui Aristotel şi ale comentatorilor săi. de pe poziţiile orăşenimii în ascensiune. a realizat însă şi creaţii de o inegalată până atunci elevaţie spirituală. total devotaţi papei. Aceeaşi epocă. în pofida diferenţierilor dialectale certe. Dante consideră totuşi că puterea laică trebuie să fie independentă de aceasta. se numără Dante Alighieri. Moare la Ravenna. în 1302. independent de papalitate. arătând că dacă al doilea îşi datorează strălucirea primului. El compară papalitatea cu soarele şi imperiul cu luna. după cum am prezentat-o mai sus. fiecare povestind o anume aventură a lui Renart. mai apropiaţi de ghibelini prin respingerea pretenţiilor papei de a se amesteca în administraţia oraşelor. Dante este exilat din oraşul său. a participat la campanii militare. sau Reinecke. la adresa iubirii curteneşti.

de care îl separă totuşi mentalitatea.Posteritatea a reţinut însă ca fiind cea mai importantă opera poetică a lui Dante. ca şi caznele la care sunt supuşi osândiţii sau viziunea beatifică a celor mântuiţi. teologice. Licenţiat al Universităţii din Paris. inclusiv papi. Purgatoriu şi Paradis. Villon refuză totuşi înrădăcinarea. mult mai frământată în cazul lui Villon. din punct de vedere al biografiei. diată ironică în versuri. Dar Dante îşi exprimă propriile concepţii atunci când plasează printre osândiţi membri ai înaltei ierarhii eclesiastice. şi opera sa poetică realizată în franceză. căreia urmaşii. realizată uneori în forma sonetelor pe care le consacră ca tip de expresie artistică. În Vita nuova. Tocmai această independenţă de spirit a lui Dante faţă de concepţiile ideologice dominante ale epocii sale. dedicată Beatricei Portinari. că a furat şi a tâlhărit împreună cu alţi tovarăşi de nelegiuiri. 1465). şi uneori chiar transgresând-o pe aceasta. deşi trăieşte în secolul al XV-lea (1431-cca. cu goliarzii. în care lasă apropiaţilor săi tot soiul de nimicuri. Mult mai medieval în concepţii. el scrie o sensibilă poezie de dragoste. alături de arta sa poetică desăvârşită. datorează mult concepţiilor teologice şi ideologiei epocii. este poetul francez François Villon. în tradiţia trubadurilor italieni ai Dulcelui stil nou. începând cu Boccacio. în vreme ce în Paradis introduce personalităţi condamnate ca eretice de biserica oficială. precum filosoful şi teologul Siger din Brabant. conferă perenitate operei sale. ducând în permanenţă o existenţă aflată la limita legalităţii. Dante expune concepţia sa asupra destinului uman. Marele Testament . Organizarea celor trei locuri prin care autorul este condus de către poetul păgân Virgiliu. supus planului Providenţei Divine. Dar opera esenţială a lui Dante este Comedia. care îl îndeamnă pe om spre bine sau înspre păcat. într-o parodie a gravităţii trubadureşti sau scolastice. Se aseamănă astfel. vastă sinteză a concepţiilor filosofice. iar în acelaşi timp a fost în căutare de mecenaţi puternici şi bogaţi. Sub forma unei alegorice călătorii în lumea de dincolo. Ïntre operele sale se remarcă Micul Testament. dar guvernat de liberul arbitru. de iubita sa Beatrice şi de Bernard de Clairvaux. structurată în Infern. definitoriu pentru contradictoria epocă a sfârşitului de ev mediu. politice ale epocii în general şi ale autorului în special. care să-i asigure protecţie şi un trai mai bun. 203 . Elementele autobiografice pe care ni le oferă opera sa poetică ne permit să presupunem că a trăit mai mereu din expediente. Guinizelli şi Cavalcanti. i-au adăugat epitetul de Divina.

sau care exprimă regretele cauzate de dispariţia ei. umanist pasionat de manuscrisele antice. dintre care de cel mai mare succes s-a bucurat Canţonierul. arătând că a celebrat o frumuseţe fizică a unei femei desăvârşite şi din punct de vedere sufletesc. În aceeaşi zonă de tranziţie se află operele literare realizate de Petrarca şi Boccacio. Istoria a reţinut operele sale în italiană. Verva ironică este deseori înlocuită de melancolie. El depăşea astfel concepţia trubadurilor. reacţia profund umană şi modernă în faţa morţii (Balada spânzuraţilor) – căci face loc înţelegerii şi milei într-o epocă plină de cruzime. Cel mai erudit om al vremii sale. promovând o individualizare ce avea să fie semnul Renaşterii. melancolia care întovărăşeşte trecerea timpului (Balada doamnelor de altă dată). lipsită de orice concreteţe. care cântau cel mai adesea o imagine ideală. învăţate pe de rost şi copiate repetat până la apariţia tiparului. dar poeziile sale i-au supravieţuit. cuprinzând octave ce menţin ideea lăsării de moşteniri mai degrabă fanteziste. Francesco Petrarca (1304-1374) realiza o operă influenţată de înaintaşul său Dante. modelând astfel de o manieră esenţială spiritualitatea franceză şi europeană. cu puţin înaintea dispariţiei sale din orice fel de surse. şi iubirea pe care a nutrit-o a fost la fel de reală. uneori 204 . cunoscut mai ales pentru dragostea pe care i-a purtat-o Laurei. Sonetele care o preamăresc pe aceasta în timpul vieţii. e o femeie în carne şi oase. un pretext pentru exerciţii poetice gratuite. dar şi balade armonios integrate în întreg. ce prevesteşte Renaşterea.. au rămas prin sentimental delicat al unei iubiri idealizate şi totuşi reale. Petrarca a reacţionat. Scrie opere în latină. Laura nu e doamna anonimă a poemelor curteneşti.compus spre 1461. ce deşteaptă în adoratorul său o mare varietate de sentimente. de regretul pentru irosirea propriei vieţi. urma lui Villon se pierdea. precum poemul eroic Africa. În ultimele veacuri ale evului mediu se observă deci felul în care elementele vechi se îmbină cu noua sensibilitate. aspectul spiritualizat neexcluzând pasiunea fizică. dedicat lui Scipio Africanul. spune el. arătând că pentru el a fost vorba de o femeie reală. dar care se individualiza prin inspiraţia sa mult mai pronunţat classică şi pe alocuri destul de puţin creştină. La 33 de ani. Animam cum corpore amavi. Când i s-a reproşat că Laura e doar o închipuire. Petrarca este unul din întemeietorii filologiei clasice. este opera sa capitală. făuritor al măreţiei Romei. dar este un mestru necontestat al “elocinţei vulgare”.

Căci Boccaccio are conştiinţa diferenţei dintre epoca sa şi cea medievală. autor al unor opere care au încă reminiscenţe medievale. fiind preluate din nuvele anterioare. iar activismul preconizat nu e neapărat cel economic. ci de cea a sufletului. bineînţeles. Giovanni Boccaccio (1313-1374) ilustrează mai pregnant spiritualitatea noii epoci anunţată deja de arta şi literatura Italiei. alteori tragic. caracterizată. Decameronul reprezintă o vastă frescă a societăţii florentine de la mijlocul secolului al XIV-lea. tot ei fac obiectul satirei celei mai necruţătoare pe care el o mânuieşte neîntrecut. care poate înfrânge adversităţile. Desigur. Idealul social al lui Boccaccio nu pare deci să fie burghezul preocupat doar de îmbogăţire. sau chiar din povestiri de origine folclorică. exerciţiul intelectual presupunând o existenţă la adăpost de grijile materiale. Realizat după tehnica orientală a « povestirii în ramă”. Umanist preocupat la rândul său de filologia clasică. autonomia omului.caracterizate tocmai de acele contradicţii ale spiritului general al epocii. Dar prevalează nuvelele în care esenţiale sunt inventivitatea. ceea ce face trimitere la individualismul renascentist şi la concepţia titanică despre om. Categoria care este cel mai puţin atinsă de verva satirică a lui Boccaccio este aristocraţia. ci cel 205 . ci nobilul educat capabil de mari elanuri sufleteşti. ceea ce pregăteşte terenul pentru ruptura ce va fi reprezentată de Reforma din secolul XVI. uneori fericit. şi chiar dacă Boccaccio nu poate fi considerat ca promotorul unor idei anticreştine sau laice. presimte că evoluţiile ulterioare aveau să meargă în alte direcţii. Este o concepţie în acelaşi timp medievală şi umanistă. alteori având echilibrul ce va fi afişat de personalităţile renascentiste. în care acumularea de nenorociri şi sfârşitul. rămâne atitudinea negativă pe care el o manifestă la adresa corupţiei morale a clerului. în care critica de moravuri se îmbină cu glorificarea noului tip uman care ar fi trebuit să fie caracteristic perioadei ce urma să vină. există în Decameronul şi nuvele cu specific medieval clar. că deşi Boccaccio pare să se identifice cu idealurile acestora. Critica socială vizează în primul rând oamenii bisericii. Boccaccio s-a impus însă prin Decameronul. locuitorii dinamici şi descurcăreţi ai oraşelor. ilustrează tema fortuna labilis şi ideea neputinţei omului în faţa destinului care i-a fost atribuit de divinitate. spiritul. nu atât de nobleţea sângelui. Personajele cele mai reuşit conturate sunt cele ce aparţin « clasei de mijloc ». Dar nu trebuie să uităm. cu subiecte care în cea mai mare măsură nu sunt originale. fiindcă noul model uman preconizat de Renaştere nu e neapărat unul mai democratic.

şi a deschis drumul afirmării acesteia din epoca Renaşterii propriu-zise. monument de limbă italiană şi inspirator al sensibilităţii umaniste şi renascentiste. şi ideile lui. pentru ipocrizie. depozitara unor idealuri valoroase. pare să fie conştient autorul. Fiu al unui negustor de vinuri. şi tot în lumea lor sunt plasate cele mai savuroase povestiri. Capodopera sa este însă reprezentată de Povestirile din Canterbury. Opera lui Chaucer a demonstrat fără putinţă de tăgadă virtuţile englezei ca limbă literară. Evul mediu. satira. prin prezentarea tipurilor sociale considerate de el esenţiale pentru societatea epocii sale. aplecarea spre cele lumeşti. condamnaţi pentru lipsa lor de vocaţie. Influenţa lui Boccaccio a depăşit cadrul italian. Critică a societăţii medievale dar şi a celei incipient burgheze. ajunge în slujba curţii engleze. 8. au fost importante în formarea celui mai de seamă autor englez medieval. cele mai reuşite portrete sunt ale orăşenilor. intitulat Troilus şi Cresida. punându-l în contact cu deosebite tradiţii culturale. Renaşterea: trăsături generale Intelectualii din secolele XIV-XVI dobândesc o accentuată conştiinţă a specificităţii epocii în care trăiesc în raport cu cea anterioară. ca şi unele din subiecte. care aveau să constituie modele pentru oamenii Renaşterii. dar care.2. pe care încep să o considere 206 . Decameronul rămâne ca o operă vie. au început să fie depăşite de realităţi.cultural. Ca şi la Boccaccio. Existenţa l-a purtat pe Chaucer pe la diferite curţi monarhice de pe continent. Chaucer realizează însă o operă profund originală prin înrădăcinarea ei în spaţiul englez. Preluînd de la Boccaccio tehnica povestirii în ramă. Geoffroy Chaucer (1340-1400). unde scrie opere în cel mai pur stil medieval: traduce Roman de la Rose sau compune un poem de dragoste în vechea tradiţie. se încheia astfel cu o serie de personalităţi exemplare. Nobilimea rămâne în mare măsură idealizată. chiar sarcasmul lui Chaucer vizează în primul rând oamenii bisericii. ca şi tehnica sa literară. care nu dăduse naştere prea multor capodopere în plan literar. chiar în pofida negării de către aceştia a ceea ce considerau medieval. vastă frescă a societăţii engleze de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Tot ca la modelul său italian. lăcomie.

răspândită în Europa în perioada 1450-1550. aplicată perioadei ce separa antichitatea de vremea lor. 1350-1620). La origine. printr-un « mănunchi de schimbări ». în secolul al XIX-lea. Într-o primă accepţie. Umanismul civic reprezintă mişcarea apărută din secolul XIV în oraşele-state 207 .o perioadă întunecată. Umanismul În evoluţia umanismului au fost identificate mai multe curente. de către Jules Michelet şi Jakob Burkhardt). De asemenea. inclusiv cele ale creştinismului de început. Umanismul a folosit ca instrument de creaţie şi de comunicare limba latină. termenul de « Renaştere » e folosit într-un sens restrâns. preocupată de filosofie şi de studiul textelor antice. astfel că a fost favorizată răspândirea internaţională a ideilor.2. este cel de mişcare intelectuală. termenul vine din italianul umanisti. Mai întâi desemnând mişcarea culturală din secolele XIV-XVI (cca. Termenul a fost popularizat apoi. readusă la puritatea din perioada clasică. apărut din secolul XIX. şi care a cucerit apoi spaţii vaste ale Europei. dar la nivelul unor elite intelectuale destul de puţin numeroase. un alt termen care e folosit cu referire la această perioadă este cel de « umanism ». In cele ce urmează. o dată cu termenul propriu-zis. iar pentru perioada în care trăiau folosesc termenul de “renaştere” (Rinascita apare la Giorgio Vasari. vizând revenirea la viaţă a antichităţii grecoromane pe care aceşti oameni de cultură o apreciau în cel mai înalt grad. caracterizat. Un alt înţeles.1. 8. termenul de Renaştere a început. Vieţile celor mai de seamă pictori. definite mai întâi în Italia. care desemnează curentul artistic originar în Italia secolului al XIV-lea. conform expresiei lui Peter Burke. din secolul al XIX-lea. vom folosi termenul de Renaştere în sensul de curent cultural. 1550-1567. Acest nume cuprinde un întreg program ideologic. situată între evul mediu şi epoca modernă. Ei sunt cei care “inventează” ideea de ev mediu. o epocă obscură şi barbară. Uneori. care au marcat istoria Europei în secolele XIV-XVI. sculptori şi arhitecţi. care îi desemna pe cei ce urmaseră studii de gramatică şi de retorică (studia humanitatis). să se refere la epoca istorică din perioada respectivă. el desemnează poziţia filosofică prin care omul şi valorile umane sunt puse mai presus de toate celelalte valori. eventual pe cei ce predau aceste discipline.

Sub patronajul familiei Medici. şi în special la Florenţa. O altă sursă de manuscrise de bună calitate a fost reprezentată de bizantinii care. în urma revigorării studiului lui Platon pe baza descoperirii şi traducerii în latină a operelor sale originale. iar raporturile dintre acesta şi autoritatea politică fac obiectul operelor politice ale lui Machiavelli şi Guiciardini. pe baza stilului şi a limbii latine folosite. după expresia lui Poggio Bracciolini.italiene. De aceea. care. ebraica) în spiritul îndemnului de întoarcere la izvoare (ad fontes). au fost stabilite. neobosit căutător al acestora. cardinalul Bessarion. Biblioteca unuia dintre aceşti savanţi greci. pe care Lorenzo Valla (1404-1457) o demonstrează. se organizează o “academie platoniciană” unde filosofi precum Marsilio Ficino (1433-1499) şi Pico della Mirandola (1463-1494) vor să demonstreze compatibilitatea dintre filosofia platonică şi creştinism. a cărei mai bună înţelegere presupunea cunoaşterea operelor antice prin intermediul limbilor originare (latina. deoarece se constată. a fi fost un fals realizat în cancelaria pontificală în jurul anului 750. în preajma cuceririi Constantinopolului. prin compararea diferitelor variante. se refugiau în Occident aducând cu ei cărţi. Critica filologică a permis astfel datarea documentelor şi demonstrarea falsurilor. traducerea latină a Bibliei realizată de Ieronim în secolul al IV-lea. a fost donată Veneţiei în 1468. greaca. devenind un tezaur pentru umaniştii italieni. Găsirea de noi manuscrise nu era însă suficientă. 1520. precum Colegiul Trilingv de la Universitatea din Louvain. În acest sens apar instituţii destinate în special studiului limbilor vechi. care punea accent pe problema comportamentului pe care trebuie să-l aibă cetăţeanul în interiorul cetăţii sale. Cazul cel mai cunoscut este cel al Donaţiei lui Constantin. Umanismul filosofic a apărut la Florenţa. Ei popularizează o concepţie religioasă caracterizată de accederea omului către Dumnezeu prin intermediul lumii 208 . unele reguli privind editarea manuscriselor. Şi tot el este cel care pune în evidenţă greşelile din Vulgata. prin care se urmărea stabilirea textului celui mai corect şi mai apropiat de original. O primă necesitate a fost descoperirea şi redescoperirea manuscriselor antice. Comportamentul economic al cetăţeanului este analizat de Leon Battista Alberti. Umanismul filologic a apărut datorită interesului intelectualilor epocii pentru antichitate. în special de către Lorenzo Valla şi de către Angelo Poliziano. zăceau în mănăstiri ca în nişte închisori. devenită textul oficial folosit de biserica catolică. că în timpul transmiterii manuscrise au apărut numeroase alterări datorate copierii.

2. prin dialectica cunoaşterii şi a iubirii. la rândul său. dar fără medierea obligatorie a bisericii. umaniştii. nu au dorit. o vreme. pe de o parte ei sunt animaţi de o dragoste sinceră pentru Antichitate. Anglia. în Franţa. potrivit căreia nu există nimic mai admirabil decât omul. iar pe de alta nutresc un creştinism sincer. după exemplul lui Erasmus din Rotterdam. A întreprins numeroase călătorii. primul este revalorizat în sensul accentului pus pe individualitatea şi pe valoarea sa. Erasmus din Rotterdam. posibilitatea unei explicaţii raţionale pentru miracole. în marea lor majoritate. în care lectura cărţii sfinte era mai importantă decât ceremoniile şi riturile bisericeşti. fiind. este cea a lui Deziderius Erasmus din Rotterdam (1469-1536). existenţa unui adevăr al credinţei diferit de cel al raţiunii (teoria dublului adevăr). ei erau partizanii unei religii creştine interiorizate. să renunţe la creştinism. Astfel. acesta ajunge la idei ce vor fi condamnate de biserică. Fiu nelegitim al unui preot şi al fiicei unui medic. Prin raportare la textele lui Aristotel şi la comentariile de secol XII făcute de Averroes. în calitatea sa de mişcare complexă. carieră care îi asigura subzistenţa şi îi permitea să-şi continue studiile. Intelectualii umanişti. În afara neoplatonismului. cu toată pasiunea lor pentru antichitatea păgână. propriul tău plasmuitor şi sculptor”. manifestat la universitatea din Padova şi reprezentat. este caracterizat şi de o serie de contradicţii. de asemenea. preot. Erasmus a devenit. există şi un curent neoaristotelician. nu părăsesc biserica catolică pentru a trece la Reformă. artizan al destinului său: „tu omule. Pico dela Mirandola exprimă în opera sa Despre demnitatea omului ideea fundamentală a umanismului. Umanism şi creştinism Umanismul. Spre deosebire însă de aceştia. de Pietro Pomponazzi (14621525). care l-au adus în contact cu 209 . în primul rând. Doreau. care merită analizată pentru a înţelege mai bine specificul acestui curent intelectual. 8. purificarea sa de adaosurile medievale. precum caracterul muritor al sufletelor individuale. Italia. În relaţia omului cu Dumnezeu. „prinţul umaniştilor” Cea mai ilustrativă figură de umanist.2. de aceeaşi părere cu reformaţii. Dimpotrivă. o întoarcere la origini şi în ceea ce priveşte creştinismul.ideilor.

erau astfel concepute încât să poată fi citit în grupuri de prieteni. cenacluri. în 1455. Literele mobile. a Noului Testament. prin cunoştinţele profunde despre operele antichităţii. Puternicii zilei i-au oferit posturi interesante (între care acela de cardinal). Exemplul cel mai cunoscut este al corespondenţei (circa 3000 de epistole) purtată de Erasmus din Rotterdam (1466-1536) cu umanişti din Tările de Jos. Elogiul nebuniei.personalităţile cele mai importante ale momentului. între care literele mobile. Germania. mult mai corectă decât Vulgata.3. să fie studiate în şcoli ca exemple de stil. Italia. Johann Gutenberg este cel ce tipăreşte prima carte integrală. în Orient şi din lemn. Invenţia sa a folosit diferitele căutări tehnice anterioare. pe care le-a refuzat din dorinţa de a-şi păstra până la capăt libertatea. satiră la adresa moravurilor decăzute întâlnite în toate grupurile sociale. S-a făcut respectat pretutindeni prin calitatea latinei sale. presa ca şi cerneala specială necesare multiplicării textului scris au fost puse la punct pe la mijlocul secolului al XV-lea. acestea răspândite încă din secolul al XIV-lea). Difuzarea ideilor umaniste Ideile umaniste se răspândesc în toată Europa datorită continuării folosirii limbii latine ca limbă de comunicare internaţională şi a scrisorilor pe care le schimbă între ei membrii « republicilor literelor ». Printre operele sale cele mai importante se numără o nouă traducere în latină. ediţii de texte antice. dar mai ales în rândurile clerului şi ale aristocraţiei. imprimarea imaginilor pe diferite suporturi (textile sau cărţi de joc. deja realizate din ceramică. Franţa. dimpotrivă. umaniştii circulau foarte mult. Anglia. De asemenea.2. Tiparul Cel mai de seamă instrument al difuzării ideilor Renaşterii şi umanismului a fost tiparul. Ungaria (Nicolaus Olahus). Aceste scrisori nu aveau un caraacter strict personal. 8. Biblia cu 42 de rânduri. în Europa. prin caracterul său elevat. la Mainz. realizând astfel contacte personale deosebit de importante în schimbul de idei. Gutemberg a găsit aliajul potrivit realizării unor litere suficient de rezistente pentru a nu se deforma 210 .

devenită uzată. era refolosită în producerea pastei pentru hârtie. dar şi îndeajuns de fluidă pentru a se usca repede. Ulterior. Succesul întreprinderii s-a datorat. etc. în 1575. Din aceste motive. numărul acestora ar fi crescut la 200 de milioane. Primele cărţi tipărite de Gutenberg imită manuscrisele medievale de bună calitate.) dar şi al celor preocupaţi de carte datorită interesului pentru cultură în general. De asemenea. cum era manuscrisul medieval. jurişti. până la 1500 existând mai multe sute de ateliere în Europa occidentală şi centrală. într-un bun relativ accesibil. cele mai mari centre tipografice fiind Veneţia. pentru a realiza imprimarea propriuzisă. cartea tipărită reprezintă prima producţie de serie. (La Anvers. se inventează noi caractere. iar în secolului XVI. Căci tiparul a putut avea succesul cunoscut datorită generalizării producerii hârtiei. cererii de carte. precum cele « romane » sau cele « italice ». medici. al creşterii numărului celor interesaţi de lectură din motive profesionale (studenţi. atât din punctul de vedere al formei literelor. care. Paris. suficient de groasă ca să nu curgă pe pagina tipărită. Un alt element ce a asigurat succesul invenţiei lui Gutenberg a fost folosirea teascului. care are şi trăsături de modernitate în istoria economiei.dar nu într-atât de dure pentru a sfâşia hârtia. transformarea ei dintr-un obiect de lux. profesori. în atelierul lui Plantin lucrau 80 de muncitori la 16 prese). Anvers. De asemenea. în contextul progresului alfabetizării. fiind printre primele manufacturi bazate pe diviziunea muncii şi pe maşinism. tiparul se dovedeşte şi o afacere destul de rentabilă. Efectul este scăderea preţului cărţii. ceea ce permite începutul democratizării culturii. ea fiind realizată în exemplare mult mai numeroase decât permitea copierea manuală a manuscriselor în evul mediu. devenit presă tipografică. cât şi al punerii în pagină. dar care capătă amploare în momentul în care se răspândeşte folosirea lenjeriei de corp. invenţie chinezească ajunsă în Europa prin secolul al XII-lea. Basel. clerici. Se estimează că până la 1500 au circulat în Europa între 10 şi 40 milioane de exemplare tipărite. reunind un număr relativ mare de muncitori în procesul de producţie. Lyon. esenţială în perfecţionarea tehnicii imprimării a fost realizarea unei cerneli sicative. Invenţia lui Gutenberg s-a răspândit cu mare rapiditate. pe de o parte. 211 .

etc. 6% în germană. un secol înaintea sa. În plan cultural. 77% au fost scrise în latină. la importanţa ataşată autorului. în primele decenii de după apariţia tiparului. impune cenzura operelor tipărite. prin această difuzare a ideilor în formă standardizată a amplificat forţele schimbării culturale. ceea ce contribuie la dezvoltarea prioritară a percepţiilor vizuale în defavoarea celor auditive. în condiţiile în care. Cartea devine vehicolul esenţial în difuzarea creaţiilor culturale şi în schimbul de idei pe plan internaţional. Nu mai este nevoie de înmagazinarea cunoştinţelor în memorie. într-o epocă în care Biserica. individual. Evul mediu se caracterizase prin raportul contradictoriu între respectul faţă de autorităţi şi umilinţa creştină. S-a spus că succesul lui Luther a fost în mare parte facilitat de posibilitatea de a-şi difuza ideile prin intermediul tiparului. tiparul. oamenii au o mai mare libertate de cercetare. De difuzarea rapidă a ideilor prin intermediul tiparului au profitat nu doar literatura şi arta (se pune la punct tehnica reproducerii prin gravură a operelor de artă) ci şi Reforma bisericii. multe creaţii medievale sunt anonime. Posibilitatea multiplicării rapide şi la costuri mici a cunoştinţelor schimbă modul de a învăţa şi eliberează memoria şi intelectul pentru activităţi creatoare. şi nu autorul ei. apare un nou tip de cititor. ceea ce permitea copierea fără probleme a operelor anterioare. De acum înainte. Dezvoltarea acestui spirit întreprinzător se leagă şi de schimbarea raportului între autor şi cititor. 5% în franceză. de a elabora noi idei şi ipoteze. politice. beneficiar al operelor sale. devenit şi o afacere profitabilă. deoarece ele se pot regăsi cu uşurinţă în cărţi. redevenită elegantă şi corectă prin strădania umaniştilor. atacată de reformatori. iar autorul ca persoană conta foarte puţin. De altfel. majoritare până atunci. întrucât pentru oamenii epocii era important conţinutul lucrării. religioase. Acest schimb este facilitat.). fără de care n-ar fi strâns în jurul său aderenţii care l-au împiedicat să aibă aceeaşi soartă ca Ian Hus. între autor şi operă. în încercarea de a 212 . ca atare. ci fidelitatea faţă de model. dar şi responsabil pentru ce a scris. prin folosirea preponderentă a limbii latine. socialeconomice. nu creaţia originală era valorizată. şi utilizată ca limbă internaţională a culturii.Urmările descoperirii tiparului sunt extrem de importante în plan cultural. 7% în italiană. care practică lectura în tăcere. Chiar dacă tiparul nu a creat el însuşi idei. contribuie la răspândirea ideii de paternitate literară. (Între textele difuzate prin tipar până la 1500.

de care am mai vorbit. preotului. Capete încoronate. tiparul favorizează dezvoltarea literaturilor în limbile vernaculare. trăsătură considerată de unii autori ca fiind caracteristică Renaşterii în general. fără medierea profesorului. şi de-abia mai târziu definit ca un drept al autorului. ca şi datorită succesului treptat avut de limbile vernaculare. care nu s-a mai transformat. prin difuzarea gramaticilor. ca limbă de comunicare internaţională. tiparul contribuie şi la întărirea individualismului. Dacă ne referim la tipar. Chiar dacă a rămas o limbă vorbită în comunităţile ştiinţifice şi în anumite unităţi de învăţământ până la începutul secolului XX. prin fixarea ei riguroasă în scris. evoluţia latinei. întrucât şi în cazul lor se constată un proces de fixare. şi raportul personal între cititor şi cartea pe care o poate citi şi interpreta singur. De asemenea. de difuzare a formei considerate « corecte » prin intermediul cărţilor tipărite. Şi limbile vernaculare au fost influenţate de tipar. călugărului. într-un fenomen de masă. şi prin aceasta contribuie la transformarea treptată. care continuase tot evul mediu în care rămăsese o limbă vorbită. ceea ce impune frecvent apelul la mecenat. Dacă la început el contribuie la revigorarea latinei. constituirea unei manufacturi este o activitate costisitoare şi riscantă. latina a devenit o limbă moartă. Acest lucru nu a fost însă posibil fără implicarea diferitelor persoane sau instituţii în susţinerea activităţii culturale. de care nu putea fi vorba în perioada în care regulile nu erau încă riguros hotărâte. persoane cu posibilităţi materiale intervin în susţinerea 213 . începe revoluţia în domeniul lecturii. se opreşte. Prin accentul pus pe autor.stopa progresele contestării sale. care se va definitiva în secolele XVIII-XIX. în detrimentul aprofundării celor citite). şi care constă în trecerea de la o lectură intensivă (pe parcursul vieţii sale o persoană citea şi recitea de nenumărate ori un număr redus de cărţi) la lectura extensivă (creşte numărul cărţilor citite de o persoană. Apare treptat ideea de copy-right. de stabilire a regulilor. Stabilirea normei în cazul limbilor vorbite face posibilă existenţa « greşelilor de gramatică ». forma ei definitivă este stabilită acum. acordat iniţial. Ca factor de multiplicare a creaţiei culturale. prin privilegii regale sau princiare editorilor. La aceeaşi dezvoltare a individualismului contribuie şi lectura silenţioasă. Tiparul a avut o serie de consecinţe şi în domeniul evoluţiei limbilor. principi. timp de câteva secole. a culturii dintr-un domeniu accesibil doar unei elite.

semnificativă e perioada scurtă în care tiparul funcţionează. întrucât aceasta relevă. din iniţiativa domnitorului Radu cel Mare. nu poate accepta multe dintre ideile umaniste. De aceea. Primele exemple de colegii pot fi considerate şcolile întemeiate în Ţările de Jos de către Fraţii vieţii comune. centrate pe om. îşi continuă existenţa. gramatică) înspre complex. şi perioada Renaşterii este martora creării unor noi universităţi. atât în mediul protestant. inspirat de vechea facultate de arte. începând de pe la 10-12 ani. absenţa unui public cultivat care prin cererea de carte să facă posibilă continuarea activităţii. colegiile se vor multiplica. matematică). şi încă 15 până la 1550. se adaugă până la 1500 încă 33. şi nu pe divinitate. cu un indiscutabil prestigiu. Dar Universitatea. din iniţiativa regelui Ludovic al XI-lea. a artiştilor. De exemplu. spre deosebire de facultăţi.activităţii oamenilor de cultură. Universitatea. scriere. Învăţământul dura şapte ani. După manifestarea Reformei. Şi în spaţiul românesc. Iezuiţii au perfecţionat sistemul colegiilor. corespunzătoare vârstei. asigurându-le asftel un succes prelungit în unele locuri până în secolul XX. care dublează. prima tiparniţă a funcţionat între 1508-1512. unde ştiinţa de carte e indispensabilă credinciosului pentru a putea citi singur Biblia. Mecenatul 214 . pe de o parte. instituţia de învăţământ specific renascentistă este colegiul. iar pe de altă parte. tocmai datorită îndelungatei sale tradiţii medievale şi a strânsei legături cu biserica. instituţie specific medievală. absenţa mediului urban în care un asemenea public putea să se dezvolte. În colegii. În acest din urmă caz. tiparul este introdus în Franţa la 1470. iar materiile erau predate începând de la simplu (citire. cât şi în cel catolic. logică. Învăţământul Un rol esenţial în difuzarea ideilor renaşterii şi ale umanismului este învăţământul. numărul mai vechilor întemeieri. băieţii erau repartizaţi în clase omogene. (filosofie. a tipografilor. într-un secol şi jumătate. Dacă la 1400 existau în Europa 45 de universităţi.

Numele cele mai răsunătoare sunt probabil cel al lui Michelangelo. să-i plătească şi să-i întreţină. fenomen caracteristic tuturor domeniilor de creaţie din renaştere. rămasă principalul patron al artiştilor plastici. căruia i s-a comandat pictarea bolţii Capelei Sixtine de la Roma. dar atrag şi creatori italieni. papalitatea jucând un rol esenţial în afirmarea programului artistic al Renaşterii prin comenzile adresate unor mari creatori. în timpul pontificatului lui Leon al X-lea (1513-1521). artiştii şi literaţii nu pot supravieţui prin propriile mijloace. De altfel. îl are în slujba lui pe Gentile Bellini (1429-1527). şi chiar sultanul turc Mohamed al II-lea. ceea ce se poate realiza prin contribuţiile celor mai de seamă artişti. l-ar fi chemat zadarnic pe Michelangelo. Regalitatea se implică şi ea din ce în ce mai mult în susţinerea artiştilor şi literaţilor. Cazul cel mai grăitor este al mecenatului cultural exercitat de familia Medici la Florenţa. fiecare încercând să-i atragă pe cei mai înzestraţi. Regii Franţei susţin artiştii indigeni. care să le ofere comenzi pentru operele lor. se zice. Nobilimea. manifestate din ce în ce mai mult prin posesia operelor de artă. încât unii au vorbit chiar de o „epocă de aur”. Ei au nevoie de protectori bogaţi şi influenţi. găseşte noi posibilităţi de afirmare simbolică. Boticelli nu sunt decât doi dintre cei mai cunoscuţi 215 . De asemenea. au fost comandate atâtea opere de artă. prin exhibarea bogăţiei şi rafinamentului.Un alt instrument de difuziune culturală este mecenatul. Aceştia aparţin diferitelor medii socio-economice. şi al lui Rafael. limitată în posibilitatea confruntărilor reciproce violente. fiu al lui Lorenzo de Medici. În lipsa unui câmp al producţiei culturale şi al consumului cultural bine definit. împăratul Carol Quintul şi fiul său Filip al II-lea al Spaniei făcând din Tizian portretistul lor oficial. după ce. « disciplinată » într-o anume măsură datorită consolidării puterii aparatului de stat. ca şi realizarea mormântului papei Iuliu al II-lea (1503-151). începând cu biserica. artiştii italieni sunt un « produs » de export extrem de căutat de monarhii europeni. însărcinat de acelaşi Iuliu al II-lea cu pictarea unor camere ale Vaticanului. în contextul în care afirmarea monarhiilor centralizate presupune şi dezvoltarea unei dorinţe de strălucire în plan internaţional. pe planul susţinerii pictorilor şi sculptorilor (Leonardo da Vinci. dacă ar fi să-i pomenim doar pe Leonardo da Vinci sau pe Benvenuto Cellini.

dar şi a literaţilor şi filosofilor. pentru a consuma la faţa locului produsele. mai ales în cadrul « Academiei platoniciene ». « Sedentarizarea » nobililor. permite apariţia unui mobilier mai diversificat şi de dimensiuni mai mari. care nu se mai deplasează periodic între mai multe reşedinţe. sau chiar a construcţiilor civile de interes colectiv (primările). dar şi în cadrul corporaţiilor. mai cofortabilă şi mai luxoasă. dezvoltat în oraşele italiene. şi face posibilă expunerea picturilor şi sculpturilor. care este împodobit de către sculptori şi pictori în spiritul artei epocii. Astfel.artişti care s-au aflat sub patronajul lor). având în acelaşi timp şi rol practic. inclusiv prin intermediul dobândirii şi etalării operelor de artă. dornic să facă pe orice cale concurenţă nobilimii. devenită mai funcţională. Un rol foarte important l-au avut transformările în aspectul locuinţei. decorarea interioarelor se face tot mai mult cu ajutorul tablourilor. spre deosebire de perioada anterioară. desenate pentru tapiserii care urmau să decoreze pereţii Capelei 216 . germane. a redus dimensiunile operelor de artă. Acesea din urmă nu dispar. care acum pot fi admirate în condiţii mai bune. sau chiar desenarea de către mari pictori a cartoanelor cu modelele pentru tapiserii (cazul lui Rafael şi cartoanele reprezentând Faptele apostolilor. ceea ce i-a determinat pe din ce în ce mai mulţi nobili sau membri ai stării de mijloc să-şi comande portretele diferiţilor artişti în vogă. în care principalele elemente decorative. erau tapiseriile. Arte di Calimala a contribuit la decorarea Baptisteriului. ci evoluează. la Florenţa. Individual. meşteşugarii şi negustorii susţin împodobirea bisericilor din oraşe. Această implicare a laicilor în susţinerea creaţiei culturale are multiple explicaţii. în vreme ce Arte della Lana a avut o contribuţie deosebită în împodobirea catedralei. tabloul fiind acum uşor maniabil şi oferind foarte bune posibilităţi de integrare în noul tip de interior al locuinţelor celor privilegiaţi. Din secolul al XV-lea. care caracterizează din ce în ce mai mulţi oameni pe măsura răspândirii ideilor umaniste şi renascentiste. Aceluiaşi model i se conformează patriciatul urban tot mai bogat şi rafinat. La aceasta se adaugă apariţia genului portretului. de protecţie împotriva frigului. dincolo de preocuparea sinceră pentru artă şi literatură. foarte frecvent fiind întâlnită transpunerea în tapiserie a unor tablouri celebre. flamande. existând şi o serie de factori materiali. realizată pe pânză şi cu ajutorul culorilor în ulei. Apariţia genului picturii de şevalet. Folosirea sticlei transparente pentru geamuri conferă o mai mare luminozitate încăperilor.

contribuie de o manieră decisivă la răspândirea programului artistic al Renaşterii.5. cum ar fi farfuriile. dar care în ansamblu sunt caracterizate de o serie de trăsături commune. ca dovadă a răspândirii ideii paternităţii artistice. care acum e o individualitate.Sixtine). Dacă în evul mediu pictorul sau sculptorul era un simplu meseriaş. a propriei valori a creatorului. plăcile de faianţă. Trăsături definitorii ale creaţiei renascentiste Oameni cu personalităţi puternice. dar treptat se conturează ideea unicităţii creatorului de artă. există în continuare ateliere unde lucrările se realizează în comun. care reprezintă produse de export deosebit de căutate. conştiinţa propriei valori pe care creatorii de bunuri culturale o dobândesc contribuie la o definire a artistului diferită faţă de perioada anterioară. elementele folosite la construcţia sobelor. cănile. 217 . fiind cel mai adesea obligat să respecte gustul sau pretenţiile acestuia. specificului personalităţii sale. 8. care făcea parte dintr-o breaslă. accentul pus pe om. Chiar mai mult decât reproducerile prin gravură.2. în Renaştere. inspiraţi adesea de programme filosofice complexe. nu un simplu membru al unei bresle anonime. aceste obiecte de mici dimesiuni. devenit centrul creaţiei artistice şi literare .2. creatorii renascentişti realizează opere foarte diferite. Semnul cel mai clar al acestei noi definiri a artistului este semnarea creaţiei. şi la succesul pe care artiştii epocii îl au în toate colţurile Europei. lucra împreună cu mai mulţi confraţi la realizarea unui obiect şi foarte rar considera că e necesar să-şi semneze creaţia. competiţia din partea diferiţilor mecenaţi pentru atragerea celor mai talentaţi artişti. 8. Noua condiţie a artistului în Renaştere Acest succes. Desigur. Dintre acestea merită amintite : -antropomorfismul. Un alt mijloc de difuzare a temelor operelor de artă realizate de artişti celebri este utilizarea acestora pentru decorarea unor obiecte de uz cotidian.4. artistul depinde încă într-o măsură foarte mare de comanda pe care i-o face clientul. concepţia aceasta se schimbă. importanţei originalităţii.

cel care depăşeşte cadrele comunitare prin afirmarea propriei personalităţi . titanul. căci aceasta reprezintă pentru artişti şi scriitori un model formal. ceea ce conduce la o creştere a specializării. care îl făcea pe umanistul german Ulrich von Hutten să exclame: « Ce litere! Ce vremuri! Ce bucurie-i să trăieşti » !.-nou raport între om şi divinitate. 218 . care nu contravine creştinismului lor sincer (un Rafael pictează « Scoala din Atena » dar şi cele mai impresionante « madonne » ale Renaşterii). spre deosebire de perioada medievală când aceasta. nu reprezenta decât un azil vremelnic şi neimportant în raport cu sufletul .3. dat artei medievale în ansamblul său (nu exista atunci perceperea stilului romanic drept diferit).3. prin credinţa în existenţa progresului şi printr-un optimism rezistent în faţa tuturor vicisitudinilor. 8.1. renaşterea se caracterizează prin multiplicarea operelor de artă şi prin diversificarea temelor. -individualismul. Ca şi umaniştii. Tipul uman promovat de creaţia renascentistă este omul singular. Renaşterea neaducând cu sine o laicizare a artei. prin încrederea în om şi în forţele sale. de unde şi numele de “gotic”. atitudinea activă faţă de existenţă se opun contemplaţiei promovată de clericii medievali şi dispreţului faţă de lumea materială . Trăsături definitorii ale Renaşterii artistice În plan artistic. Arta şi literatura Renaşterii se caracterizează deci. -natura ca sursă de inspiraţie. de barbar. conform expresiei lui Pico della Mirandola « tu omule. ca o creaţie unică a divinităţii dar şi a propriului efort. mai interiorizată. în sens peiorativ. şi o relaţie mai directă cu Dumnezeu. Renaşterea artistică şi literară 8. vrednică de atenţie şi având o valoare în sine. Este incorect să se vorbească de o contestare a religiei creştine pe baza subiectelor inspirate din mitologia păgână. artiştii au avut sentimentul unei rupturi cu trecutul. ci promovând un nou tip de pietate. în general. care decurge din conştiinţa valorii omului. -bucuria de a trăi. propriul tău plăsmuitor şi sculptor ». ca şi trupul omenesc.

şi începeau să promoveze tot mai deschis nudul. I). şi al sculpturilor ecvestre. în jur de 100 au teme legate de creştinism. datorită unui complex de factori: păstrarea mai vie a tradiţiilor antice de-a lungul perioadei medievale. Sculptorii preluau de la antici interesul pentru corpul omenesc. extrem de valorizată. De aceea. Tot de la antici era preluat genul portretului. din circa 150 de tablouri. dar continuă să domine temele religioase creştine. se caută distribuirea cât mai egală a volumelor şi personajelor. pentru a ilustra simetria perfectă. neglijat în perioada anterioară. Renaşterea artistică se caracterizează prin căutarea motivelor de inspiraţie în literatura sau mitologia antichităţii. cele mai multe inovaţii au apărut datorită apelului la sursele antice. utilizate pe tot parcursul evului mediu. se foloseşte succesiunea stilurilor arhitecturale clasice. prezenţa pronunţată a vestigiilor romane. pentru a exprima raporturile matematice existente în univers. În Italia a fost descoperită perspectiva lineară. întruchipare a forţei şi frumuseţii. sunt preluate teme mitologice. prin folosirea unor teme preluate de la opere antice. în acest domeniu. De exemplu. prin care se glorificau personaje cu rol politic important în societatea vremii. nu trebuie să uităm că din punctul de vedere al temelor. sculptura tinde să se individualizeze în raport cu arhitectura. în afară de piatră şi marmură. adâncimii este creată prin convergenţa liniilor de profunzime către un punct situat la orizont. 219 . În pictură apar subiecte profane (portetul şi peisajul). prin care iluzia spaţiului. Pe de altă parte. Pe de altă parte însă. Această inspiraţie directă a fost mai puternică în cazul sculpturii şi al arhitecturii. sculptură sau arhitectură. se revine la folosirea coloanelor în arhitectura. Ca materiale.Şi în plan artistic. Se revine la căutarea porporţiilor ideale ale corpului uman. apoi şi feminin (David şi Noaptea ale lui Michelangelo). renaşterea artistică s-a afirmat mai devreme în Italia. care începeau să fie mai bine cunoscute datorită progresului săpăturilor arheologice. mai întâi masculin. la Boticelli. se foloseşte tot mai mult şi bronzul. Fie că e vorba de pictură. realizările deosebite din vremea Renaşterii sunt datorate unor inovaţii de natură tehnică : punerea la punct a picturii în ulei şi descoperirea perspectivei. sunt promovate proporţii considerate ideale pentru corpul uman. redescoperirea lucrărilor teoretice ale arhiectului roman Vitruvius (sec. Trăsăturile definitorii ale artei Renaşterii pot fi reliefate tot prin comparaţie cu clasicismul antic : frumuseţea se întemeiază pe simetrie. inspiraţia religioasă rămâne esenţială. începutul săpăturilor arheologice.

Construcţiile nu mai aveau înălţimi ameţitoare. de pe domeniul rural. însă în noul stil. dincolo de consecinţele sale reprobabile. si insistau pe armonia proporţiilor. din Franţa. Ea se realiza pe o pânză întinsă pe un cadru de lemn (pictura de şevalet). erau realizate la scară umană. realizate în secolul XVI de către regi şi aristocraţia care le-a urmat exemplul. Continuă să se construiască şi castele. Prin această perspectivă iluzionistă se dădea aparenţa realului unei lumi care părea tridimensională.). ceea ce făcea picturile mult mai uşor de transportat. Acestea se inspiră la început din modele italiene (arabescuri. variaţii de tonuri. succesiune strictă a celor trei ordine antice. corintic).2. urmând ca în timp să se degaje un stil tipic francez. 8. pilaştri. Acesta a fost încă unul din elementele care au condus la difuzarea unor idei. în funcţie de depărtarea obiectului reprezentat faţă de ochiul privitorului. Cupola este un element des întâlnit în arhitectura renascentistă. teme. edificii publice sau clădiri particulare.3. Castelul de tip feudal. se folosesc numeroase elemente decorative inspirate din stilurile antice (ionic. frize). ferestre înalte. ca la Domul din Florenţa (cupola e realizată de Filippo Brunelleschi (1377-1446) pentru un edificiu de tip gotic). Acesta. îngăduind reveniri şi corecturi ale tuşelor deja trasate. De asemenea. sau în reconstruirea Catedralei Sfântului Petru la Roma. compoziţii renascentiste. linia predominant verticală folosită de arta gotică era înlocuită cu liniile orizontale. Arhitectura renascentistă se afirmă şi în creaţii laice. Pictura în ulei permitea mult mai multă supleţe decât tehnicile anterioare (tempera. după începutul războaielor italiene. al cărui proiect e gândit de către Donato Bramante (1444-1514). etc.Perspectiva aeriană este legată de căutările flamanzilor. fresca). Ne putem înteba în ce măsură caracterul mai maniabil al tablourilor nu a favorizat jaful făcut de francezi în Italia. lasă locul vilei urbane. doric. Arhitectura În arhitectură. deoarece se puteau rula. 220 . cele mai cunoscute fiind cele de pe Loara. a contribuit la contactul pe care şi alţi artişti europeni l-au avut cu inovaţiile apărute în Italia. Aceştia dădeau profunzime tablourilor prin efecte de lumină. mai clasicist (faţade plate. lucarne sub acoperiş. mai propice locuirii şi mai elegantă.

3.3. Leonardo da Vinci. Artiştii au avut astfel mai multă libertate. de adâncime în interiorul compoziţiei. Michelangelo Buonarotti (1475-1564). fiind ilustrată de personalităţi precum Michelangelo. dintre care prima. De asemenea. beneficiind de implicarea în mari proiecte artistice a papilor renascentişti. punerea la punct a procedeului picturii în ulei de către fraţii Van Eyck. pictori flamanzi. 221 . nu se păstraseră prea multe picturi din această perioadă (Frescele de la Herculane şi Pompei aveau să fie descoperite mai târziu). realizarea camerelor obscure. Rafael Sanzio (1483-1520). există şi diferenţe. în secolul al XV-lea. Datorită mecenatului asigurat de familia de Medici dar şi de membrii bogaţi şi influenţi ai societăţii florentine. Leonardo da Vinci (1452-1519). teocraţia instaurată de Savonarola au condus. S-au realizat progrese în redarea realistă a figurilor. izgonirea Medicilor. Un element de noutate important a fost descoperirea perspectivei. spre deosebire de sculpturi sau elemente arhitecturale. Pictura Pictura renascentistă e mai puţin tributară antichităţii întrucât. În Italia s-au dezvoltat mai multe şcoli. la sfârşitul secolului. parţial contopite cu fundalul. în ordine cronologică şi a importanţei. aici s-au definit. Şcoala romană dobândeşte apoi preponderenţa. caracteristice multiplelor centre unde s-a afirmat arta Renaşterii. redă contururi vaporoase. variante locale. Războaiele italiene. la plecarea multor artişti către ale spaţii. prin sfumato. Massacio (1401-1428) este cel care a introdus perspectiva geometrică în tablouri. a fost cea florentină. au inovat mai mult. a îngăduit o mai bună folosire a culorilor şi o mai potrivită redare a luminii.8. chiar dacă elemente de idealizare mai pot fi încă întâlnite. care permitea crearea iluziei de volum al figurilor. De exemplu. etc). trăsături esenţiale ale artei. Flamanzii au pus la punct ceea ce s-a numit perspectiva aeriană. Boticelli (1445-1510). Aceasta descoperire pare să fi fost posibilă datorită experimentelor bazate pe legile fizicii (optica. Donato Bramante. Principalele şcoli artistice Dincolo de trăsăturile comune. sau format şi s-au afirmat artişti precum Donatello.

Pictura renascentistă s-a manifestat şi în afara Italiei.4. pictor. Ilustratică pentru arta renascentistă italiană este personalitatea complexă a lui Michelangelo Buonarotti (1475-1564). cea bizantină. unde activează Mantegna (1431-1506) şi Parmigiano. din familia Medici. devenit pictor oficial al lui Henric al VIII-lea al Angliei. e rechemat la Roma. cu exprimări extrem de originale în operele maeştrilor flamanzi precum Jeronymus Bosch (1450-1516). sculptor . destinată să găzduiască mormintele lui Giuliano şi Lorenzo de Medici. În Spania. unde realizează noua sacristie San Lorenzo. dintre care nu apucă să finalizere decât statuile Sclavilor. îi încredinţează realizarea sculpturilor care să-i decoreze viitorul mormânt. realizează impresionanta frescă a Judecăţii de apoi. impresionante prin modernitatea lor. Albrecht Dürer (1471-1528) se afirmă ca pictor. aducându-i celebritatea. Redevenit pictor. 1489-1534). realizând ilustraţii pentru numeroase volume tipărite .3. În Germania. aflat la sfârşitul secolului al XV-lea sub influenţa personalităţii lui Leonardo chemat aici de familia ducală Sforza. Michelangelo s-a format la Florenţa. în spiritul propagat de Contrareformă. (După lucrări la Florenţa. Şi celelalte oraşe italiene au dezvoltat mişcări artistice având caracteristici anume. în atelierul unui sculptor vestit al epocii.La Veneţia. Ghirlandaio. între care rămâne importantă. Pieter Breughel cel Bătrân (1525-1569). Parma. Padova. răscruce de drumuri comerciale. de asemenea. 8. pentru că acelaşi papă îi cere să decoreze bolta Capelei Sixtine. creaţii precum Pieta. pictorul de origine greacă Domenico Theotukopulos. Tiziano Vecellio (1485-1576) este cel mai de seamă reprezentant al şcolii veneţiene. David. arhitect. În tot acest timp. Michelangelo exprimă frământările sale umane şi artistice în sonete care îl arată ca un poet talentat. în secolul al XV-lea. pentru care realizează sculpturile reprezentându-i pe cei doi. Aurorei şi Crepusculului. ca şi alegorii ale Zilei şi Nopţii. dar mai ales ca gravor. Hans Holbein (1497-1543). S-a afirmat la început ca sculptor. Papa Iuliu al II-lea. numit El Greco (1540-1614) are o contribuţie semnificativă la afirmarea picturii Renaşterii. poet. Sculptura 222 . şi a beneficiat de atmosfera de emulaţie culturală din jurul familiei Medici. unde se afirmă Corregio (cca. precum Milano. arta este marcată de multiple influenţe. în altarul Capelei Sixtine.

cât prin operele de orfevrărie. în traduceri latine. care conduceau către reprezentări tot mai realiste ale figurii umane. înainte mergători ai artei sculpturale a lui Michelangelo. readucerea la viaţă a formelor de organizare politică inspirate de antichitate. începe mai de timpuriu în Italia. Renaşterea literară Profund marcaţi de ideile umaniste. Genurile promovate sunt cele de inspiraţie antică: epopeea. în operele lor. Dante Alighieri (1265-1321). influenţa antică s-a putut manifesta mai direct. Frunuseţea înseamnă armonie. poezia – mai ales cea în forme fixe: sonet. prozatorii şi poeţii renascentişti afirmă.5. a operelor lui Homer. în general. unde revirimentul mai timpuriu al oraşelor. încrederea în capacitatea omului de a deveni stăpânul propriului destin. păstrarea în condiţii mai bune a tradiţiei romane au inspirat scriitorii. de a se autodepăşi. istoriografia. Renaşterea literară. rondel. inspirată de Virgiliu dar şi de punerea la dispoziţia occidentalilor. ca şi la antici. către o tot mai bună realizare a proporţiilor şi sugestia mişcării. echilibrat. Lorenzo Ghiberti (13781455). considerat de unii autori ca aparţinând încă evului mediu. Andreea del Verocchio (1435-1488) sunt printre deschizătorii de drumuri. operă care a creat. şi astfel ceea ce este armonios.În sculptură. a oferit o nemuritoare sinteză a cunoştinţelor şi ideilor medievale în Divina Comedie. Donatello (1386-1466). limba italiană 223 . 8. Pe de altă parte. datorită descoperirii lucrărilor greco-romane. etc. Estetica renascentistă susţine că prin contemplarea frumuseţii omul poate cunoaşte mai bine realitatea.3. rămas celebru nu atât prin sculptura de mari dimensiuni. operele dramatice (comedia. romanul alegoric. O figura interesanta este cea a lui Benvenuto Cellini (1500-1571). La începuturile Renaşterii. tragedia). este mai aproape de divin. ca şi cea artistică. Filippo Brunelleschi (1377-1466). nu trebuie ignorate nici acumulările din perioada goticului. într-un anumit fel.

de asemenea. pe care le tratează însă în forme noi. Renaşterea literară s-a manifestat începând cu secolul al XVI-lea. caracterizat de satirizarea pedanteriei şi a clericalismului. Gargantua. ca urmare a influenţei manifestate de italieni. care a inovat poezia de dragoste prin Sonetele dedicate Laurei se află. cruciadele). Un rol important în promovarea idealurilor umanismului şi Renaşterii l-a avut Pleiada. de umorul adesea grosier. Torquato Tasso (1544-1595) cu Ierusalimul liberat. autor al Decameronului. manual de teorie şi practică politică. Autorul unor interesante Istorii florentine. este un observator realist şi lucid al societăţii vremii sale. şi cu o teribilă poftă de mâncare. culegere de nuvele caracterizate de observaţia realistă şi verva satirică inconfundabilă şi Francesco Petrarca (1304-1374). grup de poeţi care îşi propuneau în mod programatic să ia ca model creaţiile antice. la începuturile Renaşterii literare. Lucrările lui François Rabelais (c. şi cărora le atribuie înţelesuri moderne. la rândul lor modele pentru urmaşi. dar justificate de raţiunea de stat. 224 . sunt reprezentanţi ai Renaşterii literare ajunsă la maturitate. Principalul merit al Pleiadei poate fi considerat afirmarea şi cultivarea limbii franceze. covins că natura umană e în esenţă rea. Aceştia se inspiră din teme medievale (Cântecul lui Roland. Machiavelli arată că între politică ţi morală există o separare clară. au reuşit însă depăşirea simplei imitaţii. şi că dobândirea şi menţinerea puterii permite realizarea unor acte reprobabile din punct de vedere etic. dar şi în urma evoluţiilor interne. dar întodeauna creator de efecte comice irezistibile. eroii lui Rabelais sunt caracterizaţi mai ales prin apetitul lor uriaş pentru cunoaştere. Ludovico Ariosto (1474-1533) cu Orlando furioso. şi au creat opere viabile. şi mai ales Pantagruel sunt definitorii pentru idealul uman promovat de Renaştere: giganţi în ceea ce priveşte dimensiunile lor.literară. precum Pierre de Ronsard (1524-1585). În Franţa. Deosebit de înaintaşii dar şi de contemporanii săi ferm convinşi de caracterul esenţialmente pozitiv al naturii umane. Ideile şi acţiunile lor sunt emblematice şi pentru noul spirit. în Iubirile. Machiavelli a rămas în istoria culturii prin Principele. Nicolo Machiavelli (1469-1527). poet sensibil. Giovanni Boccacio (1313-1375). secretar al republicii florentine. Pesimist. care îşi începe evoluţia ce avea să o transforme în limba de cultură a întregii Europe moderne.1490-1533). Unii dintre aceşti poeţi.

Thomas Morus (1477-1535). datorită experienţelor general umane pe care Shakespeare le descrie. datorită valorii universale a concluziilor acestora. Romeo şi Julieta. ulterior. englezul William Shakespeare (1564-1616). Antoniu şi Cleopatra. în care sunt prezentate peripeţiile unor indivizi dezrădăcinaţi. şi a rămas şi astăzi o valoare recunoscută. consilier al lui Henric al VIII-lea al Angliei. Renaşterea literară se manifestă în secolele XVI-XVII. numele ei să devină un substantiv comun. care acoperă a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea. desemnând toate lucrările care propun o societate ideală. În afara pieselor de teatru. Sonetele lui Shakespeare sunt mărturii ale deosebitului său talent poetic. creator al unor piese de teatru cu subiecte inspirate din antichitate sau din creaţii medievale. din care proprietatea privată şi problemele generate de aceasta au dispărut. Hamlet. probabil. Succesul cunoscut de această scriere a făcut ca. militare şi economice spaniole. 225 . Este perioada supremaţiei politice. poetul şi dramaturgul englez se afirmă ca persobalitatea cea mai reprezentativă a Renaşterii literare. plasată într-un timp sau într-un spaţiu altul decât cel obişnuit. Prin intreaga sa creaţie. Regele Lear. Unele dintre cele mai originale creaţii spaniole sunt aşa numitele romane picareşti. dar care prin isteţimea lor reuşesc să supravieţuiască şi să iasă învingători. Furtuna. Cel mai de seamă reprezentant al Renaşterii literare rămâne. propune în Utopia proiectul unei societăţi ideale. ilustrată de domnia lui Filip al II-lea şi a urmaşilor săi imediaţi. Renaşterea se confundă cu aşa numitul „secol de aur”. A douăsprezecea noapte sunt doar câteva din titlurile pieselor sale aflate şi astăzi în repertoriul teatrelor dintoată lumea. dar transfigurate creator de talentul său dramatic. Temele predilecte sunt cele specifice epocii: iubirea. aflaţi în contradicţie cu lumea şi cu vremurile. perioadă marcată la început de tulburările generate de Reforma religioasă şi de prblemele succesiunii la tron după moartea lui Henric al VIII-lea. şi în care cultura şi oamenii educaţi joacă un rol esenţial. ideea că arta poate da eternitate iubirii. executat apoi pentru refuzul de a adera la Reforma anglicană.În Anglia. În Spania. regretul în faţa trecerii timpului.

şi au fost respinse de cei mai mulţi dintre savanţi până în vremea lui Newton. şi Calderon de la Barca (1600-1681). autor de nuvele. romane (Muncile lui Persiles şi ale Sigismundei). Puritatea morală. Înfrângerea sa finală. idealurile înalte ale eroului intră în contradicţie cu societatea.O direcţie a creaţiei literare spaniole este dramaturgia. în De revolutionibus orbium caelestium. majoritatea comedii inspirate dintr-un viguros filon popular. şi s-au manifestat încercări de a pune bazele unui spirit ştiinţific. Evul mediu cavaleresc. rămas însă în conştiinţa tuturor prin romanul Don Quijote de La Mancha. dar au existat şi unele contribuţii ştiinţifice aduse de această epocă. mai ales datorită lui Tycho Brahe (1546-1601).3. şi i-a luat locul o societate modernă.5. spre deosebire de ceea ce se credea în acel moment. când trebuie să accepte că a alergat după himere poate fi citită şi ca o percepţie acută a schimbării mentalităţilor. astronom danez preocupat de perfecţionarea instrumentelor de observare a spaţiului şi de măsurătorile făcute asupra traiectoriei şi poziţiei corpurilor cereşti. El prezenta sub formă de ipoteză teoria potrivit căreia pământul nu este imobil. Una dintre cele mai importante contribuţii ştiinţifice este. Ideile lui Copernic au suscitat puţin interes în epocă. Dar cercetările astronomice au continuat. făcându-l să pară ridicol în faţa tuturor celorlalţi. a dispărut o dată pentru totdeauna. Johannes Kepler 226 . idealizat. ci se roteşte în jurul axei sale şi în jurul Soarelui. ilustrată de autori precum Lope de Vega (1562-1635). autor a peste 2000 de piese. Observaţiile lui asupra sistemului solar au fost cele mai precise dintre cele realizate înaintea inventării telescopului. Aceastea nu au reuşit în totalitate. cea a lui Nicolaus Copernic (1473-1543). că Soarele. Dezvoltarea spiritului ştiinţific Umaniştii au fost preocupaţi în primul rând de filologie şi de filosofie. 8. din 1543. Acesta susţinea. întrucât respectul faţă de antici bloca adeseori tentativele de înnoire. Cel mai cunoscut reprezentant al Renaşterii literare spanile rămâne Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). se află în centrul Universului (teoria heliocentrică) şi că universul este infinit. nu pământul. probabil. cunoscut mai ales datorită dramelor sale (Viaţa e vis). dar sărăcită în planul moral şi comportamental.

6. ca şi în geografie şi cartografie s-a impus Johannes Müller (1436-1476).) 8. Renaşterea s-a răspândit în cea mai mare parte a Europei. dar şi comportamental. Muzica Apar mutaţii şi în muzică. prin observaţie şi experiment a deschis calea marilor mutaţii care vor începe cu secolul al XVII-lea. maghiar sau polonez) şi au existat reflexe ale artei renascentiste şi ale umanismului şi în spaţii marcate de spiritualitatea ortodoxă.3. mai puţin 227 . prin dezvoltarea unor genuri care aveau să supravieţuiască perioadei: madrigalul în Italia. şi că soarele se află nu în centrul. ci în unul dintre punctele focale ale elipsei. Chiar dacă în plan ştiinţific Renaşterea nu a adus contribuţii excepţionale. interzise până atunci de Biserică. Clement Jannequin. literar. cunoscut ca Regiomontanus. Forme specifice ale Renaşterii s-au manifestat şi în zone marginale în raport cu Occidentul propriu-zis (în apaţiul scandinav. Au mai fost realizate unele progrese în anatomie. începe să lase loc şi muzicii profane. care publică în 1543 De humani corporis fabrica. adesea datorită reformei. critici la adresa cunoştinţelor moştenite de la Galenus şi a formulat ipoteze noi asupra dublei circulaţii a sângelui (a cărei funcţionare va fi descoperită în 1628). datorită observaţiilor proprii.3. 8. cum se credea până atunci.(1571-1630). În trigonometrie. Legile formulate de el cu privire la mişcarea planetelor din sistemul solar şi-au păstrat valabilitatea şi astăzi. a putut avansa. care evoluează şi ea. etc. Concluzii Apărută în Italia.7. astronom german. datorită disecţiilor. Astfel. Palestrina. nu circulare. ştiinţific. este cel care a descoperit că planetele se mişcă în jurul Soarelui pe orbite eliptice. Andreas Vesalius (1514-1554). conducând la mutaţii în plan artistic. La curţile princiare găsesc adăpost şi protecţie autori intraţi în istoria muzicii (Josquin des Pres. chanson în Franţa. Muzica religioasă. liedul şi cântecul coral în Imperiu.

în douăsprezece volume. un rol covârşitor în domeniul cultural l-au avut clericii care între altele patronau şi o serie de şcoli pe lângă mănăstiri. invenţia occidentală pătrunzând şi acolo. Odată cu secolul al XVI-lea. respectiv Faptele apostolilor. literar) au stabilit modele care au inspirat societatea europeană şi pe cele influenţate de aceasta până în epoca modernă şi uneori până în zilele noastre. Rusia Multă vreme în statul rus în curs de formare cultura a fost la un nivel relativ scăzut. Antichitatea idealizată inspiră numeroşi artişti care fixează un ideal de frumuseţe. adevăr şi optimism şi plasează omul în centrul universului. cu concursul bisericii ce a şi imprimat caracterul acestor publicaţii. În secolul următor instrucţiunea şi şcoala în spaţiul rusesc au înregistrat o serie de progrese. Primele tipărituri ruseşti au apărut în anul 1551 din iniţiativa ţarului de atunci Ivan al IV lea. Astfel. Tot lor li se datorează şi continuarea preocupărilor de istorie. Ei i s-a adăugat o primă lucrare cu caracter modern şi anume Stepennaia kniga ce încerca să demonstreze legitimitatea istorică a împăraţilor ruşi. cuprinzând circa 20. respectiv alcătuirea unor lucrări privind evoluţia rusească de-a lungul timpului.000 de ilustraţii. 8. Letopiseţele locale ale diverselor cnezate ruseşti medievale. coborând de la nivelul înaltei aristocraţii spre nobilii mărunţi (dvorenii) şi spre târgoveţi. predominantă fiind oralitatea. ştiinţific.1. Cultura în Răsăritul şi Sud-Estul Europei 8.000 de abecedare. Ceaslovul etc. respectiv redactarea unor 228 . au fost grupate la un loc. În vremea aceluiaşi ţar a existat o preocupare deosebită pentru trecutul istoric. mai ales în rândurile elitei existente atunci a început să se răspândească tot mai mult ştiinţa de carte rezultată din diverse forme de învăţământ şi din accesul la cărţi tipărite. alcătuindu-se Letopiseţul general al lui Nikon. tipografia din Moscova a scos de sub tipar peste 300. cât şi altele de istorie universală.4. Mutaţiile care s-au manifestat atunci în toate domeniile creaţiei (artistic. cuprinzând atât elemente de istorie rusească. cu un important decalaj temporal).receptive la noile tendinţe. În continuare.4. precum Rusia sau Ţările Române (e adevărat. în diversele ei forme de manifestare. La jumătatea secolului al XVII-lea de exemplu.000 pagini şi 10.

La Kiev a înfiinţat o academie duhovnicească. cea mai de seamă personalitate ortodoxă din statul în care trăia. Moscova etc. precum şi un personal didactic temeinic pregătit. sub titlul de Domostroi. A avut o activitate culturală deosebită. De asemenea au apărut şi primele traduceri din literatura occidentală. Acesta era fiul domnitorului român Simion Movilă şi a făcut carieră în regatul Poloniei. Pe lângă aceasta. cu Petru Movilă debuta prezenţa 229 . A alcătuit o amplă operă Molitvelnicul. având o programă de studii identică cu a şcolilor superioare din Occident. multă vreme în lumea rusească au fost alcătuite şi au circulat scrieri religioase de tot felul între care un loc aparte l-a avut literatura hagiografică. ajungând în 1632 în calitate de mitropolit al Kievului.lucrări ce aveau în vedere evenimentele contemporane. A alcătuit o lucrare polemică împotriva catolicilor intitulată Litos sau Piatră din praştia adevărului al sfintei biserici ortodoxe ucrainiene. Şcoala păstorită de mitropolitul Petru Movilă a fost cea mai veche instituţie de învăţământ superior la slavii ortodoxi. ce a stat de altfel la baza lucrărilor Sinodului de la Iaşi din 1642 patronat de domnitorul Vasile Lupu a fost Mărturisirea ortodoxă a Bisericii soborniceşti şi apostoleşti a răsăritului devenită apoi pentru multă vreme manual în şcolile teologice ortodoxe de pretutindeni. Erau alcătuite şi pe baza învăţăturilor biblice o serie de lucrări tinzând a avea caracter enciclopedic pentru viaţa oamenilor. fie pentru apărarea ortodoxiei atacată din mai multe direcţii. fie pentru necesităţile cultului. continuându-se astfel mai vechea serie a manuscriselor. legate şi de stăpânirea poloneză asupra lor acceptaseră unirea cu biserica catolică). iar la jumătatea secolului XVII a funcţionat o vreme la curtea ţarului şi primul teatru rusesc. în condiţii complexe. Alături de acestea au început să apară şi creaţii literare mai însemnate în proză ce aveau legătură directă cu realităţile vremii. ce temporar s-a deplasat la unele instituţii şcolare de tip superior (pentru vremea aceea) la Iaşi. Cea mai însemnată dintre cărţile sale. în oraşul de pe malurile Niprului a făcut să funcţioneze o tipografie în care au apărut numeroase cărţi de natură religioasă. Între figurile culturale ale acestora s-a impus în mod deosebit Petru Movilă (1596-1647). Sub influenţa bizantino-ortodoxă. Într-un anume fel de spaţiul cultural rusesc propriu-zis era legată şi cultura celei mai mari părţi a bieloruşilor şi ucrainienilor (unii dintre aceştia. De fapt. ce îşi propunea să restituie texte fudamentale ale ortodoxiei.

Multe dintre acestea. 8. Cultura popoarelor sud-est europene sec. cultura rusă rămânea profund ancorată în tot ceea ce era evul mediu. mai ales în cea ce priveşte portretul şi peisajul. cât şi al unor construcţii laice. inclusiv cele de la muntele Athos. cu precădere în arhitectură. ca şi mai târziu. timidă şi sinuoasă. respectiv lăcaşurile religioase au avut un rol de seamă în promovarea şi răspândirea culturii. Ori în o serie de zone. de încadrare a ei în ceea ce era Europa acelor timpuri. Noul stil punea în centru un turn în formă de piramidă.4. de exemplu în Bulgaria pentru destulă vreme a fost interzisă construirea de noi biserici creştine iar cele existente şi mai cu seamă mănăstirile au fost lipsite în mare măsură de mijloacele necesare desfăşurării activităţii şi chiar a supravieţurii lor. Bisericile ridicate în acest stil erau împodobite în interior cu fresce şi icoane. atât în domeniul edificiilor bisericeşti. pierzându-se astfel iremediabil o serie de bunuri culturale. Se ştie că în evul mediu biserica.românească în aria culturală rusească ce avea să aibă apoi iluştri reprezentanţi precum Spătarul Nicolae Milescu sau Dimitrie Cantemir. Dispariţia statelor medievale balcanice precum şi dispariţia aristocraţiilor feudale din zonă care într-un fel sau altul îşi protejau cultura proprie au avut efecte deloc pozitive în noile condiţii istorice de desfăşurare a vieţii spirituale a oamenilor. respectiv stilul popular şi pe de altă parte cel adus din Bizanţ. Totuşi. Aceleaşi tendinţe au continuat şi în veacul al XVII-lea. XVI-XVII Generalizarea încă din secolul al XV-lea a stăpânirii politice otomane în întregul spaţiu de la sud de Dunăre şi Sava a avut consecinţe şi asupra evoluţiei culturale a popoarelor din zonă. În cursul cuceririi. s-a creat un nou stil. În secolul al XVI-lea în artă. important centru cultural nu numai religios al ortodoxiei sud-est europene au reuşit să-şi continue activitatea datorită 230 . Acolo se aflau şi numeroase cărţi de cult.2. mai cu seamă destinate scopurilor militare. abia în timpul domniei lui Petru cel Mare şi datorită reformelor acestuia începe o etapă. ce a influenţat profund viaţa sub cele mai diverse forme. Începurile artei creştine în Rusia au stat în mare măsură sub semnul a două realităţi paralele. miniaturistica dobândind o pondere cu totul deosebită. au avut loc o serie de distrugeri. cu bază octogonală. când s-au manifestat şi unele tendinţe spre realism depăşind încadrările religioase.

ulterior şi pe lângă unele biserici călugări mai instruiţi. producţia originală fiind foarte modestă. slavona. de caracter bulgar a fost o stagnare dată fiind atitudinea stăpânitorilor sprijinitori exclusiv ai artei musulmane. s-au alcătuit culegeri sau rezumate ale acestora. în domeniul artelor. Acolo s-au copiat şi s-au multiplicat lucrări mai vechi. cărora li s-au adăugat şi o serie de scrieri polemice. Pe lângă mănăstiri funcţionau şcoli unde activau călugări şi care contribuiau la răspândirea culturii pe cale orală. Astfel de centre au fost mănăstirea Rila. Cărturarii erau mai ales clerici. În general ea era o cultură de factură bizantină cu trăsături specific populare. de popularizare pe înţelesul credincioşilor faţă de catolicism şi de mahomedanism. Totuşi cultura popoarelor balcanice a continuat să se manifeste. adeseori prea puţin schimbată de la o generaţie la alta.generosului sprijin al domnitorilor ţărilor române de la Ştefan cel Mare la Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. ce a avut un periplu pe la Târnovo. Constantinopol. Practic. mai cu seamă în aşezămintele monahale. Acolo. Moştenirea culturlă s-a transmis totui. Târnovo. Manifestările culturale au fost în general modeste. dascăli sau grămătici scriau şi predau atât în vechea limbă bisericească. trecând apoi prin Suceava şi devenind mitropolit al Kievului. 231 . în diversele limbi slave ca şi în limba greacă în traziţie. În secolul al XV lea s-a ilustrat în mod deosebit Grigorie Tamblac. Deceani (una dintre cele mai importante mănăstiri sârbeşti). Manifestări modeste în plan cultural au fost în unele târguri bulgăreşti ce tindeau a dobândi statut urban. unde existau centre de copiere şi păstrare a manuscriselor şi unde au început a fi alcătuite chiar şi unele scrieri cu caracter istoric ce au precedat şi au pregătit activitatea lui Paisie Hilandarschi. cât şi în limba vorbită de popor. precum şi unele biserici din Sofia. mai cu seamă că lipsea o bază materială şi o implicare cât de cât a autorităţilor statale. Plovdiv. mănăstirile athonite Hilandar şi Zografu. cea mai mare parte a populaţiei nefiind atrasă în sfera unei astfel de activităţi. Circulau în continuare multe traduceri sau prelucrări după opere bizantine. de unde a fost desemnat a participa şi la unele reuniuni religioase în occident. părintele „renaşterii bulgare”. ei aparţineau comunităţii culturale ortodoxe sudslavă şi adeseori originea lor etnică nu este cunoscută sau este controversată.

cel mai de seamă reprezentant al reformei în Iugoslavia. Au existat şi istorici mai însemnaţi precum Ioanes Lucius şi Mauro Orbini. precursor al iugoslovenismului. au existat condiţii favorabile pentru răspândirea umanismului şi renaşterii. J.Într-un anume fel instaurarea dominaţiilor străine asupra diverselor popoare slave din jumătatea vestică a Peninsulei Balcanice (sârbi.) a avut şi o serie de urmări în ceea ce priveşte evoluţia culturii înregistrându-se şi deci realităţi ţinând de mai multe arii culturale. relativ numeroase. în anul 1532 a avansat ideea originii comune a slavilor. în spiritul istoriografiei italiene au fost alcătuite scrieri istorice. atât din rândurile populaţiei slave. precum şi faptul că ei sunt un singur popor şi vorbesc o singură limbă. evocând mai cu seamă din trecutul diferitelor oraşe sau regiuni. cât şi a italienilor. Orbini. Sub influenţa ideilor umaniste a început să se acorde o atenţie mult mai mare istoriografiei. M. existând astfel şi posibilitatea unei comunităţi culturale cu Europa occidentală. Sub influenţa reformei au apărut şi o serie de idei de promovare a unei unităţi a slavilor de sud. în lucrarea sa Il regno degli slavi (1601) a alcătuit prima istorie a popoarelor balcanice. iar mai târziu a reformei. macedoneni etc. Astfel. negustori sau funcţionari ce îşi desfăşurau activitatea în această regiune de factură catolică. în care era larg răspândită şi limba latină. amândoi raguzani. de către autori croaţi şi sloveni. în Istria. traducător al Bibliei în limba populară. Începând cu Primoz Trubar. clerici. Acolo au apărut şi s-au manifestat o serie de purtători ai ideilor umaniste proveniţi din rândurile unei pături culte. În lucrarea sa intitulată: De regno Dalmatiae et Croatiae (1603) a dat o relatare amănunţită. în oraşele Dalmaţiei. croaţi. În secolele XVI şi XVII mai ales în Dalmaţia. Interesant este de asemenea capitolul specal consacrat istoriei vlahilor balcanici în care afirmă ideea originilor latine şi a romanităţii lor. considerat atunci de el şi contemporanii săi ca fiind urmaşi direcţi ai ilirilor. în părţile apropiate de Marea Adriatică. precum şi comunitatea de neam cu populaţia din ţările dunărene. asemănătoare „titanilor” renaşterii italiene a fost ragusanul 232 . Pribojevici. O figură aparte. în a doua jumătate a secolului al XVIlea au fost publicate atât de către protestanţi cât şi de catolici aparţinând contra-reformei o serie de lucrări în limbile ce se cristalizau abia: slovenă şi croată. Astfel. uneori cu accente critice a trecutului istoric al slavilor. uneori pe bază de documente. Numeroşi umanişti iugoslavi şi-au desfăşurat activitatea şi în centre din apusul Europei. în o parte a Croaţiei şi Sloveniei.

biserica avea în exclusivitate monopolul culturii. În spaţiul stăpânit de otomani. cu o serie de reprezentanţi între care cel mai de seamă a fost I. considerat a fi în cultura croată cel mai de seamă literat al perioadei premoderne. lirice sau epice. hamame etc. Pe lângă aceasta a existat şi o creaţie spirituală populară. precum cel denumit al lui Brancovici. În domeniul artelor. dar şi cu caracter literar şi artistic. Gundulici. ciclul despre Marco Cralievici etc. 233 . matematică etc. În spaţiul sârbomacedonean au fost ridicate şi o serie de clădiri publice. Alături de ortodoxi. mai ales în mediul urban. majoritatea religioase. în teritoriile respective au apărut o serie de şcoli musulmane. se alcătuiau între altele şi aşa numitele damaschine. precum Ohrida. autori anonimi creând proverbe. geamii.. unde se transcriau manuscrise. Milesevo. posedând între altele importante biblioteci de manuscrise orientale. respectiv culegeri de texte. ce relata aspecte despre primele două veacuri ale turcocraţiei cuprinzând şi ştiri despre români. A continuat şi redactarea unor lucrări cu conţinut istoric. arareori artiştii se apropiau de realităţi. însă calitatea realizărilor artistice era inferioară. În acea perioadă s-au cristalizat şi sau transmis din generaţie în generaţie cicluri epice despre haiduci sau despre perioada cuceririi otomane: ciclul despre Lazăr. mai ales la Ragusa. mai ales la Ohrida şi Peci. fizician şi filosof. A continuat pictarea unor icoane sau a pereţilor unor biserici şi mănăstiri. multe din acestea având şi un rol cultural. unde se predau dreptul musulman. dramatice etc. şi care pregăteau cadre pentru funcţile militare şi religioase din imperiu. iar influenţele renascentiste au fost cu totul minore. limbile orientale.Roger Boscovici. cunoscut în secolul XVII în întreaga Europă. s-a înmulţit numărul creaţiilor poetice. astronom. În zona dalmatină. Predomina tradiţionalismul. Peci. Scrisul a continuat a fi o preocupare mai cu seamă în centre monahale de veche tradiţie. dar şi cu caracter moralizator sau literar narativ. matematician. în acele regiuni s-a dezvoltat şi o cultură musulmană. Imediat după cucerire. manifestările au fost modeste. în special despre Mihai Viteazul. basme şi mai ales poeme de natură lirică sau epică. realizări de seamă ale arhitecturii musulmane cum sunt de exemplu cele de la Skopje. respectiv genealogii (rodoslovii) sau letopiseţe. Au fost ridicate în diverse locuri numeroase moschei. cele mai multe cu conţinut religios.

într-o primă etapă în idiom grec şi vlahii. cum o desemna de altfel şi numele Casa 234 . Cultura otomană Perioada clasică a Imperiului otoman. în secolul al XVI lea. medrese. Marile resurse financiare ale Imperiului ca urmare a cuceririlor. funcţionau pe lângă moschei. cât şi şcoli italiene în porturile de la Marea Adriatică sau şcoli greceşti în centre din interior unde trăiau şi aveau să se manifeste în mod deosebit. aceste medrese de pe lângă moschei au avut un rol asemănător cu cel al multor mănăstiri din vremurile medievale ale Europei occidentale. ştiinţa şi arta turcească.Şi locuitorii spaţiului etnic albanez au fost divizaţi destulă vreme între cei ce mai aveau contact cu lumea occidentală. de exemplu. Totuşi. în special jumătatea secolului XVI dominat de Soliman Magnificul a însemnat şi un apogeu în ceea ce priveşte literatura. Acolo era un învăţământ elementar religios. În Capitală exista o şcoală superioară. respectiv italiană. instaurându-se şi acolo ca fenomen major doar în diverse forme manifestarea unei culturi de tip popular. Astfel. numărul lor crescând impresionant de mult în sate şi oraşe în secolul al XVI-lea. de pe poziţii catolice.4. şcoli confesionale musulmane. precum cea de la Adrianopol şi mai cu seamă cea de la Constantinopol. prima apariţie în limba albaneză. şcoli de tip primar. O astfel de evoluţie a fost favorizată de interesul acordat sistemului educaţional la toate nivelele. ce a devenit practic o instituţie de tip universitar. pentru băieţi. Acolo s-a manifestat şi o anumită înfruntare între adepţii celor trei religii între care era divizată populaţia. După o pregătire de bază unii elevi îşi puteau continua pregătirea la şcoli mai înalte. au funcţionat acolo atât medrese. respectiv românii balcanici (Moscopole) 8. De fapt.4. Astfel. înfiinţată de Mahomed al II lea în apropiere de fosta catedrală Sfânta Sofia. datorită controlului veneţian şi cei care au intrat odată cu sfârşitul epopeii lui Skanderberg sub multiseculara stăpânire otomană ce a dus la o ruptură cu cultura occidentală şi la o decădere în plan cultural. precum şi transferul masiv de învăţaţi arabi şi persani din Orient la Istanbul şi nu în ultimul rând preocupările deosebite ale unor sultani precum Soliman Magnificul pentru o adevărată „politică culturală” explică o astfel de situaţie. o carte de rugăciuni: Beshari. pornindu-se de la studierea perceptelor Coranului. Gjon Buzuku a publicat.

de exemplu Selim I şi Soliman Magnificul. În vremea lui Soliman au fost redactate circa 60 de cronici de autori diferiţi. Astfel. creatori de cultură. menită a evoca din punctul de vedere al otomanilor cuceririle şi războaiele purtate cu ghiaurii. a fost cel al geografiei istorice.Ştiinţei. spaţiul pontic etc. Cel mai cunoscut poet în secolul al XVI lea a fost Fuzuli. Un domeniu aparte. multe cu încărcătură mistică etc. alcătuindu-se opere atât în turceşte cât şi în persană. în primul rând literaţi ce au scris în limba turco-osmană. urmaţi de viziri şi mari demnitari. marele amiral Piri Reis (14701554) a alcătuit două hărţi în care figura şi lumea nouă. I s-au adăugat şi alţii. unde se studiau diferite discipline în mai multe facultăţi ce urmăreau în principiu formarea intelectualilor societăţii otomane: ulema. O serie de sultani. cu creaţii epice. inclusiv ale unor autori care relatau despre evenimente ai căror contemporani erau. matematici. necunoscute de europeni atunci şi ce stârnesc discuţii chiar şi în zilele noastre. În vremea sa a fost alcătuită prima mare colecţie de codice sau regulamente otomane (canunname). dar şi cu o serie de date ce figurează acolo. Începând cu sultanul Selim I un rol deosebit o fost acordat literaturii istoriografice. serie ce a urmat şi sub urmaşii săi. o atenţie deosebită a fost acordată jurisprudenţei şi activităţii legislative. S-a pus accent pe lirică care căuta să educe şi o anumită mentalitate despre viaţă. 235 . Existau aşadar cronici oficiale sau semioficiale dar şi altele. în epoca clasică. mai cu seamă în vremea sultanului Soliman. precum medicină. au ocrotit cultura. ce a lăsat nu mai puţin de 16 cărţi de versuri. original. Alţi autori au alcătuit o serie de portulane privind Oceanul Indian. În secolul al XVI lea. promovând totodată ca mecenaţi. în lumea otomană a fost cultivat genul poetic. A existat o vreme şi obiceiul ca mari viziri să scrie cronici însemnate pentru că cuprindeau şi multe date din cele trăite şi înfăptuite de ei. gustul pentru frumos. imnuri. ce a căpătat în lumea otomană epitetut de Canuni adică Legiuitorul. Au fost atunci şi o serie de preocupări în cele mai diverse domenii ale ştiinţelor. ce a fost cultivat. erotismul socotit ca un dar al lui Allah etc. Astfel. recent descoperită de Columb. şi chiar au avut ei însuşi preocupări pe această direcţie. Golful Persic. Mai mult decât în alte părţi ale continentului. În secolul următor un poet de seamă a fost Baki. dar şi alţii au alcătuit o serie de poezii. Aceşti poeţi s-au bucurat de sprijin de tot felul mai cu seamă în vremea lui Soliman Magnificul.

Provenit dintre tinerii greci din Asia Mică. pentru gravurile în metal etc. ce sunt ilustrative pentru ce s-a denumit stilul otoman. A mai lăsat urmaşilor medrese. spitale. urmându-se o tradiţie orientală. Viaţa artistică a fost şi ea bogată şi plină de originalitate. a fost cultivată deosebit astronomia. precum Moscheea lui Selim I. considerată de unii cea mai de seamă realizare arhitectonică din vremea sultanilor. sultanul încredinţându-i responsabilitatea activităţii arhitectonice din întregul imperiu.. Astfel de exemplu. a fost înfiinţat un observator astronomic. în capitală. a devenit arhitect. nu şi în cel european renascentist. Acest observator a devenit cunoscut în spaţiul islamic. excepţie făcând Moschea Albastră. pentru miniaturistică de tot felul. moschea Suleymanie etc. în cursul secolului al XVII lea au trăit vremelnic şi o serie de reprezentanţi ai culturii diferitelor popoare trăitoare în mozaicul plurietnic între care menţionăm pe Nicolae Milescu. moschea Seyhzade. În spaţiul cultural constantinopolitan.astronomie etc. supranumit Michelangelo al Turciei. mausolee. Acolo au fost ridicate însemnate monumente. Bibliografie 236 . monumente unice în lumea islamică. fost o vreme ienicer. Mai ales aici s-au făcut simţite influenţele orientale arabo-persane. ce a trăit o vreme şi în spaţiul românesc. baraje şi apeducte. tiparul fiind introdus în Turcia abia al 1528-1529. După Mimar Sinan a început un declin în spiritul tradiţionalismului. în spaţiul otoman s-a manifestat un interes deosebit pentru arta caligrafică. Un loc de frunte l-a avut arhitectul Mimar Sinan (1490-1588). pe lângă cea românească. În 1575. stolnicul Constantin Cantacuzino şi mai cu seamă principele Dimitrie Cantemir. Monarhii de pe malurile Bosforului s-au îngrijit în mod deosebit să ridice o serie de palate şi edificii religioase care să înfrumuseţeze oraşele şi mai cu seamă capitala.. care a funcţionat o vreme într-un palat ce aparţinuse aventurierului Andreea Gritti. A avut un rol esenţial în edificarea a nu mai puţin de 300 de monumente diverse între care şi marile moschei din Istanbul. poduri etc. ridicată la începutul secolului XVII în capitală. Dat fiind că religia islamică interzicea zugravirea chipului uman. devenit ulterior şi un reprezentant de seamă al culturii otomane.

Civilizaţia japoneză.Manuale Bercé. Paris.).I: Europa apuseană.). Editura Meridiane. Histoire moderne. 2006. Civilizatiile amerindiene. Michel. Manolescu. 1999 Delsalle-Faid’herbe. Ellipses. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1992 Muchembled. Bucureşti. Initiation au siècle de la Renaissance 1480-1610. Frobenius. Vasile. Bucureşti. Anul I. Bucureşti. Hachette. Istoria Indiei. 2002 Manolescu. Des grandes découvertes à la ContreRéforme. Bucureşti. Le XVIe siècle. Bucureşti. Bucureşti. Danielle şi Vadime. Vol. 1620-1740. Molinier. Sedes. Paris. R. Cultura Africii. Bréal. Paris. Elisseeff. Hachette. 1982 237 . Radu (coord. Sinteze. Le XVIe et XVIIe siècles. Michel. 2003 Cristian. C. Péronnet. Corint. 1993. Bucureşti. 1492-1620. Istoria Asiei. Paul. Leo. 1996. L’Europe au XVIe siècle. Michel. Danielle. Editura Lucman. Între China şi Pacific. 2003 Sinteze şi monografii 1. Radu (coord. 2002 Cros. Civilizaţiile extra-europene Boivin. 1992 Cassan. Învăţământ la distanţă. părţile I-II. Le XVIIe siècle. Istoria evului mediu. Corint. Robert (coord. Michel.). Istoria medie universală.. 1980. Istoria Japoniei. Yves-Marie. Bucureşti. Péronnet. De lq Contre-Réforme aux Lumières. 2002 Elisseeff. Paris. Alain. 1995 Universitatea Spiru Haret. Meridiane. Corint.

Renaşterea. Corint. 2 vol. Bucureşti. André. Fred. Timpul lumii. Burke. Institutul European. 1996 Braudel. China imperiala. Braudel. Ed. 2 vol. Bucureşti. Bucureşti. Aztecii.. Meridiane. Fernand. 1998. Civilizatiile africane. Bucureşti. Philippe. Bernard. Meridiane. Bucureşti. M. Georges (coord. Duby.Gernet. Denise. Bucureşti. Bennassar. Henri. 6 vol. 2004 238 . Humanitas. Henri. Armand Colin. Meridiane. Daniel. 1977 Aries. 1974 Simoni Abbot. Braudel. Bartolomé. Gendrop. Meridiane. Lee A. Marcel.. Meridiane. Peter. 2003 Miquel. Fernand.. I-II.1995 Lombard. Bucureşti. Vincent. 1994 2. Bucureşti. Fernand. Lumea chineză. Jean. Civilizaţiile precolumbiene.. London. Le temps de l’Espagne. Bucureşti.3-4. Problema Celuilalt. Ţvetan.. Bartolomé. vol. Paul. Corint. Paris. Paris. Dominique. Meridiane. Hachette. Burke. 2001 Lehmann. Peter. vol. 1969 Boorstin. Incaşii. Fernand. Renaşterea europeană. Cucerirea Americii. Mayaşii. 2 vol. Renaşterea italiană. Meridiane. XVIe-XVIIe siècle. Corint.1985-1986. Centru şi periferii. Aztecii. Meridiane. 1979 Sourdel. 1985 Granet. Bucureşti. Civilizatia chineza. Jacques. Le 16e siècle.1989. 1999 Berence. Soustelle. Jacques. Iaşi. Civilizaţia Europei occidentale Anderson. 1995. Pre-columbian America. 2003 Todorov. Braudel.1985.. Lineages of the Absolutist State. Iaşi. Jocurile schimbului. Bennassar. 2002. Istoria vieţii private. Descoperitorii. Islamul şi civilizaţia sa. Bucureşti. 1994 Parsons. All. Bucureşti. Bucureşti. Anne.1984. Bucureşti. Perry. Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul. Istoria arabilor. Bucuresti. Bucureşti. 2002 Stamm.). Jacquart. Favre. Mediterana si lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea.

Paris. Editions Complexe. Perrin. de la Alexandru Macedon la Magellan. Bucureşti. 2002 Favier. Ganshof. Fifteenth and Sixteenth Centuries. Stewart. Jean.G. Cornelia. Bucureşti. 1969 Comorovski. Epoca marilor descoperiri geografice. 1991 Chaunu. 1998. Paris. Le Moyen Âge. Bucuresti. 1973. Paris. Carol Quintul: suveran. Carlo. Corint. Jean. Pierre. Istoria lumii din preistorie până în anul 2000. Europe in the Fourteenth. Ed. 1992 Chaunu. Histoire des relations internationales. Paris. XVIe et XVIIe siècles. Immanuel. Robert. Leonard. Renasterea. Jean. Bucureşti. Paul. Thames and Hudson. Galaxia Guttenberg. Bucureşti. PUF. Bucureşti. London. Prentice Hall International.G. 1964 Geiss. Teora. 1972 Delumeau. François (dir. Meridiane. Hachette. Histoire de la pensée européenne. 2003 Kilsby. Bucuresti. Ed. Lucien. Bucureşti. Marshall. Spania: mărire şi decădere. Belu. S. Aur şi mirodenii.. Histoire générale du Protestantisme. dinast şi apărător al credinţei. La société de cour. La civilisation de l’Europeà la Renaissance. Histoire de l’Europe. L’Aventure de la Reforme. 2002 Febvre. Universul unui morar din secolul al XVI-lea. François. Goldenberg. 1971 Hale. All. Martin Luther. Seuil. 2 vol. 2001. 200 Favier. All. Jill. 1500-1558. 1474-1643. Artemis. Norbert. Delumeau. Bucureşti. Jean.. Pierre. 1973 Dickens. Emile. Des humanistes aux hommes de science. Literatura Umanismului şi Renaşterii.Carpentier. 239 . Naissance et affirmation de la Reforme. All. A. 1999. S. 1998. Jean. 2003 Ginzburg. Naşterea omului de afaceri în evul mediu. Paris. L’expansion européeenne du XIIe au XVe siècle. Faure. 1985. Bucureşti. The Counter Reformation. McLuhan. Civilizaţia Renaşterii. 1961 MacDonald. 1995. Corint. Artemis. Bucureşti.. Bucureşti. Lebrun. Le monde de Jean Calvin.).. Paris. Marile descoperiri geografice. John. The Age of Humanism and Reformation. 1968 Elias. un destin. London.. Paris. 1977 Dickens. Seuil. Paris. Brânza şi viermii. Flammarion. A. Paris. tome premier. 1975 Mandrou.

Chişinău. Bucureşti. 1931 Rady. din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea. Jean Calvin şi Reforma târzie. 1996. Bucureşti. Societatea rafiinată. Jean. Bucureşti. Bucureşti. Aventura gândirii europene. Pietri. 2. Bucureşti. All. Michel. 1550-1650. La fin du Moyen Âge. Chişinău. Venard. Machiavelli. 2001. Paris. 2001. Simona. 1996 Oţetea. Randell. Perroy. Keith. 2008 Russ. All. Temps Modernes XveXVIIIe siècles. Francis. Martin. Bucureşti. H. Paris. Arc. de. Bernard. 2004 Nicoară. Bucuresti. Cartier. Quentin. 1994. 2001. L’annonce des temps nouveaux (1453-1492). Rapp. Accent. Randell. vol. Suzanne. Bucureşti. Pillorget. Randell. Andrei. Edouard. Flammarion. Bucureşti. All. Univers Enciclopedic. Bucureşti. 1517-1555.Mignot. religie şi refacere: 1494-1610. De la revoltă la independenţă: Ţările de Jos. 1999. Rady. Pierre. 2005. Roland. Randell. 2006 Roux. vol. Institutul European. Mousnier. Daniel. Keith. Halphen. Keith. Bucureşti. Imperiul mongol şi Gingis Han. Jaqueline. Rabreau. Guillemain. Augustin. Paris. 2005 Skinner. Claude. Renaşterea şi Reforma. 2000 Muchembled. All. Le monde et son histoire. Reforma catolică şi contrareforma. 2001. Le Saint Empire romain germanique. Favier. Corint. XIV-XVIII). Istoria Universală Larousse. Histoire de l’art Flammarion. Robert. Politică şi politeţe în Franţa. Renaudet. Monarhia absolută din secolul al V-lea până în zilele noastre. All. Marc. Paris. Jean-Paul. D’Otton le Grand à Charles Quint. 2000. Martin. Franţa: renaştere. A. Iaşi. Elisabeta I si guvernarea Angliei. Istoria Portugaliei. Henri. Henric al VIII-lea şi Reforma în Anglia. All. Tallandier. Morineau. 1968. Luther şi Reforma în Germania. Keith. Editura Enciclopedică. De la Evul Mediu la Secolul Luminilor. Louis. Randell. Handelsman. Librairie Félix Alcan. Cluj-Napoca. O istorie a ideilor occidentale. 2000 Riché. Luce. II. Keith. 1989 Pirenne. Bucureşti. 240 . Univers. Marcel. 2005 Oliveira Marques. De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea oamenilor (sec. O istorie a secularizării.

Jacques. Istoria artei europene. Bucureşti. Imperiul otoman şi Europa de sud-est – de la origini până în anul 1918. Vechea Rusie. 1999. Ileana. John. Raţiunea dominantă. All. I. Mustafa Ali. Bucureşti. vol. Meyendorf. 1978. Odorheiul Secuiesc. Iaşi. Virgil. II. Meridiane. Sistemul mondial modern. Civilizaţia Europei Centrale si de Sud-Est Andras.1-2. II. Bucureşti. Kondratieva. Epoca clasică. 1971. 3. Xxx Istoria bisericească universală. Bucureşti. Bucureşti. Jelavich. Bucureşti. Etica protestantà şi spiritul capitalismului. vol. 1996. Căzan. Bucureşti. Manual pntru uzul studenţilor. Max. Paris. 1997. Elisabeta I: religia şi politica externă. Bucureşti. Bucureşti. Mihai Ţările Române şi Înalta Poartă. Iorga. Andrina. 1993. Weber. 2001. Maxim. Istoria slavilor. Nicolae. Richard. Franţa şi cardinalii. Bucureşti. 1998 Clot. 1979. Anastasia. 1976. Tamara. 1961. Bucureşti. Bucureşti. 1996. 1523-1721. 2004 Chirtoagă. Histoire de l’Autriche. Virgil. Bucureşti. Halil. Bucureşti. Ion. All. Istoria Ungariei. 1610-1661. Istoria Imperiului Otoman. All. Biserica ortodoxă ieri şi azi. Cluj-Napoca. Decei. Bucuresti. Immanuel. Bucureşti. Istoria turcilor. 2001. Bizanţ după Bizanţ. Istoria Balcanilor. Cadrul juridic al relaţiilor românootomane în evul mediu. Droz. Barbara. 2004 Ciachir. 1968 Wallerstein. Nicolae. Gergely. 1956. Suedia şi zona baltică. 241 . 1997. 2000 Mantran. vol. Turcii-otomani. Meridiane. Bucuresti. Imperiul otoman. Robert. 1300-1600. Bucureşti. Istoria Imperiului Otoman. 1993 Cândea. Soliman Magnificul. Brăila. Arta Renaşterii. Mehmed. 1994 Wilkinson. Vătăşianu. Teora. Corint. 1992. Inalcik. 2000. André. Warren. Jean.Stiles. Imperiul Otoman şi sud-estul european (până la 1878). vol. Aurel.

Ioan. Bucureşti. 2005 Wandycz. Bucureşti. Ungaria. Şesan. Bucureşti. Civilizaţiile extra-europene China India Japonia Mongolii Civilizaţia Islamului Imperiul otoman Africa Neagră 242 . Istorie. Viorel. teologie. Rezachevici. Bucureşti. vol. 1997. Dan. 1993. Ortodoxie şi romano-catolicism în specificul existenţei lor istorice. Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în evul mediu. vol. 1994. Zollner. Cuprins Cuvânt înainte 1. Stiles. Milan. tradiţii monastice. Pace. Piotr. Chişinău. Imperiul Otoman. 1992. Creştinismul bizantin. Manual pentru seminariile teologice. Bucureşti. Ţările Române şi dreptul otoman al popoarelor (sec. 1992.Păcurariu. Michelina. 1998. 2002. Pentru Institutele teologice. 1998. Istoria bisericii ortodoxe române. XV-XVII). Bucureşti. Istoria bisericească universală. Rămureanu. Rămureanu. II (1054-1982). război şi comerţ în Islam. Erich. Mircea. I. sociale şi religioase 2. 1995. Panaite. Ioan. Constantin. Zamfirescu. Bucureşti. Istoria bisericească universală. Bucureşti. vol. Preţul libertăţii. O istorie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent. Istoria Austriei. Bucureşti. Bucureşti. Andrina. 1450-1700. Teodor. I-II. Tenace. Bodogae. De la începuturi până în prezent. Janos. 1992. Introducere: structuri politice. Szavai.

Începuturile expansiunii europene 4. Structuri politice în Europa secolele XVI-XVII Imperiul Romano-German Absolutismul Franţa Anglia Scoţia Irlanda Spania Portugalia Italia Cantoanele elveţiene Spaţiul Scandinav Revolta antispaniolă din Ţările de Jos Polonia Rusia Europa Centrală Sud-Estul Europei 6. Biserica si viaţa religioasă Viaţa religioasă înaintea Reformei din secolul al XVI-lea Reforma protestantă Reforma catolică Ortodoxia în secolele XVI-XVII 8. Relaţiile internaţionale în secolele XVI-XVII 7. Marile descoperiri geografice. Cultura Viaţa intelectuală în Occident la sfţrşitul Evului Mediu Renaşterea: aspecte generale Renaşterea literară şi artistică Cultura în sud-estul Europei 243 . Economie şi societate: Geneza relaţiilor capitaliste 5.America Precolumbiană 3.

Cuprins 244 .9. Bibliografie 10.

245 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful