Metodologija NIR-Teme Za Seminar Ski Rad

METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

prof. dr. Lazo Ristić e-mail: la_rist@yahoo.com Konsultacije: četvrtak u 11h na filozofskom fakultetu (zadnji sprat, kabinet sociologije i filozofije, broj 315) Literatura:
1. Milosavljević, Slavomir; Radosavljević, Ivan. Osnovi metodologije političkih nauka. Drugo

izdanje. Beograd: Službeni glasnik, 2003.
2. Milić, Vojin. Sociološki metod. Beograd: Nolit, 1978.

Predispitne obaveze: Zadatak 1.: Seminarski rad; Zadatak 2.: Preliminarni projekat magistarskog rada. Teme za seminarski rad:
1. Pojam i predmet metodologije;

2. Pojam metoda; 3. Sastavni dijelovi metodologije; 4. Odnos metodologije prema teoriji saznanja i logici; 5. Metodologija i sociologija nauke; 6. Metodologija i naučna teorija; 7. Izbori metodoloških saznanja;
8. Epistamološki osnovi nauke (samo uvod);

9. Objektivnost naučnog saznanja; 10. Preciznost naučnog saznanja; 11. Naučni zakon; 12. Naučna teorija;

32. 35. Kvalitativne i kvantitativne orjentacije u savremenoj metodologiji. Izrada osnove razgovora. Određivanje naučne i društvene opravdanosti istraživanja. Analiza sadržaja. 21. 24. Razgovor i upitnik. Sastavni dijelovi projekta istraživanja. Način izrade mjerila. Anketarska greška. Prednosti i nedostaci pismenog upitnika. Uporedna istraživanja. Određenje ciljeva istraživanja. 22. Realizacija projekta (istraživanja). 33.13. 20. Činioci od kojih zavisi shvatanje po naučnom metodu. Određenje načina istraživanja. Određenje predmeta istraživanja. 28. 14. Hipotetički okvir istraživanja. 15. Istraživanje i teorija. uloga i funkcije projekta istraživanja. Pojam i funkcije mjerenja. Formulacija problema istraživanja. Posmatranje. Pojam. 30. 26. 27. 17. . Naučno objašnjenje. 31. 23. 29. 16. 18. 25. Pojam i epistamološka funkcija eksperimenta. 34. 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful