JANE ROBERTS

A psziché természete
ÉS EMBERI KIFEJEZŐDÉSE

ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2003 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jane Roberts / The Nature of Psyche Co-published by Amber-Allen Publishing and New World Library California, 1994 Fordította Pordán Ferenc

Jane Roberts: A psziché természete
2

TARTALOM

JANE ROBERTS ELŐSZAVA.................................................................3 1. A PSZICHÉ KÖRNYEZETE................................................................9 2. ÁLMODÓ PSZICHÉTEK ÉBREN VAN...........................................25 3. ASSZOCIÁCIÓK, ÉRZELMEK ÉS ÚJ VISZONYÍTÁSI RENDSZER........................................................................................40 4. A PSZICHÉ ÉS A SZEXUALITÁS KAPCSOLATA. A FÉRFI ÉS A NŐ - A NŐ ÉS A FÉRFI...........................................60 5. PSZICHÉ, SZERETET, SZEXUÁLIS KIFEJEZŐDÉS ÉS KREATIVITÁS..................................................................................82 6. A SZERETET NYELVE. KÉPEK ÉS SZAVAK SZÜLETÉSE......103 7. A PSZICHÉ, A NYELVEK ÉS AZ ISTENEK.................................117 8. ÁLMOK, KREATIVITÁS, NYELVEK ÉS „KORDELLÁK".........135 9. A TISZTA ENERGIA JELLEMZŐI, A PSZICHÉ ENERGETIKÁJA ÉS AZ ESEMÉNYEK SZÜLETÉSE................................................154 10. JÁTÉKOK, AMELYEKET BÁRKI JÁTSZHAT. AZ ÁLMOK ÉS AZ ESEMÉNYEK KIALAKULÁSA..................189 11. AZ UNIVERZUM ÉS A PSZICHÉ................................................209

Jane Roberts: A psziché természete
3

Jane Roberts előszava
Amikor ezeket a sorokat írom, már elfeledtem azt a rengeteg névtelen éjszakát, amelyek során Seth, az én transzszemélyiségem ezt a könyvet diktálta. Csak a férjem, Robert Butts által írt jegyzetek emlékeztetnek, milyen események is történtek velünk a könyv elkészültének ideje alatt. Egy dolog biztos: az ülések éjszakáin transzba kerültem, és Seth-ként lediktáltam ezt a könyvet. Az adott napok sikerei és kudarcai többékevésbé a feledés homályába merültek, azonban ezek az oldalak valamilyen módon megőrizték azokat a késő esti órákat, és ilyen értelemben azok tovább élnek. Vajon Seth valóban az én transzszemélyiségem - az idő nélküli pszichológiai birodalmak lakója, aki idővel árnyalt világunkba küldi üzeneteit? Vagy én lennék Seth térben és időben élő transzszemélyisége, aki kis híján megfeledkezett örökségéről? Talán sosem fogok választ kapni ezekre a kérdésekre. Azonban sorozatos élményeim nyilvánvalóvá tették számomra, hogy Seth személyisége rányomta bélyegét az ülésekre és írásaira, és egyfajta egyedi módon talán az én tudatosságomra is. Ha nem „változom Seth-té", ha nem csinálom végig az egészet, ha nem változtatom meg alapvető pszichológiai beállítottságomat - ha Seth nem mosolyog és nem beszél -, akkor nincs a Seth-anyag. Tehát, bár az ülések alkalmával csak két ember van jelen a nappalinkban, mégis joggal mondhatom, hogy nem vagyunk négyszemközt. Jól tudom, hogy voltak olyan esték, amikor „meg kellett volna" tartanunk a menetrend szerinti Seth-ülésünket, azonban mára már elfeledett okok miatt mégsem tettük. Talán úgy éreztem, nem vagyok formában, vagy az íróasztalom mellett ültem, a saját munkámba merülve. Esetleg betoppant egy váratlan vendég, vagy az ünnepek jöttek közbe. Valójában nagyon nyugtalanított az idő gyors múlása, a kézirat elkészítésével kapcsolatos határidő. Azon időszak alatt, amelyet Seth e könyv diktálásának szentelt, Robert legépelte az előző könyv, Az „ismeretlen" valóság (The „Unknown" Reality) két kötetét, és számtalan jegyzetet fűzött hozzá, amelyek összefüggést teremtettek

Jane Roberts: A psziché természete
4

ezen könyv és Seth korábbi munkái között. Tudtam, hogy az ülések éjszakái alatt Robert értékes időt „vesz el" saját munkájától, és másnap ráadásul az új anyagot is le kell gépelnie, míg nekem mindössze annyit kellett tennem, hogy... mit is? Hogy Seth-té válok. Sok levelezőtársunk ír, kommentálva az ülések drámai eseményeit, és ez az egész ügy kívülről minden bizonnyal egy termékeny pszichológiai dráma. Mindazonáltal a legtöbb ember nem ismeri fel, mennyi időt és munkát igényel lépést tartani Seth látszólag végtelen kreativitásával: az ülések anyagát le kell gépelni, ellenőrizni kell a kézirat elkészültének különböző fázisait, és mindvégig ki kell tartanunk, hogy az ülések az élet mindennapi gondjai ellenére is folytatódhassanak. Rob gépelte le az eddigi könyveket: a Seth megszólalt, a Seth könyvét, A személyes valóság természetét és Az „ismeretlen" valóság mindkét kötetét, ellátta azokat a jegyzeteivel, és ő végezte szinte az összes, a kiadatásukat megelőző munkát. Amikor Seth befejezte ezt a könyvet, Robert még mindig az utóbbi kéziraton dolgozott. Aztán Seth szinte azonnal belekezdett egy újba, Az egyén és a világméretű [tömeges!] események természete (The Individual and the Nature of Mass Events) című munkába. Én ezalatt a saját könyveimen dolgoztam, előkészítettem azokat a kiadásra, meggyőződve arról, hogy Seth semmit sem fog elvenni a kreativitásomból. Mégis, amikor Seth befejezte a diktálást, rámeredtem az anyagra, és azt kívántam, bárcsak ő is tudna gépelni! Visszagondoltam az elfeledett, transzban töltött órákra, új nézőpontból szemlélve azokat - és szinte megijesztett az az egyszerű gondolat, amely ebben a formában korábban nem jutott eszembe: ezek az órák termékenyek voltak. Eredményeket hoztak az idő világában. Ez a transztudatosság - akárhogyan is nevezzük - tudta, mit tesz. És eltűnődtem: vajon milyennek láthat engem Robert, miközben Seth-ként előrehajolok, mosolyogva (az én szemüvegem nélkül, Seth sötétebb szemével), viccelődöm, gesztikulálok és várok, amíg ő hoz nekem (Jane-nek) egy sört. Biztos vagyok abban, hogy létezik egyfajta transzemlékezet, de hagyományos memóriám vajmi keveset jegyzett fel ezekről a transzban töltött órákról. Azonban arra sem egykönnyen vagyok képes emlékezni, hogy a megszokott hétköznapi életemben mi történt az elmúlt napok során, úgyhogy a „valós" és a transzban töltött idő egyformán semmivé foszlik: és ezen a héten újra transzba fogok kerülni, és Seth újra lediktálja egy újabb könyv egy részletét, amelyet Rob mához körülbelül

Jane Roberts: A psziché természete 5 egy évre fog majd végleges formába önteni.maguk az ülések örökké jelen idejűnek tűnnek. nemeknek tulajdonított minőségekkel kapcsolatos. és engem valamelyest mulattatott. kifejtve. fogékony.annak rajtam keresztül kifejeződő része -. Mégis úgy érzem. hogy a psziché nem női és nem férfi. a mi világunkban való megnyilvánulása pusztán sejtet egy. törődik az emberekkel egyénileg és általában is. a férjemet. vajon Seth-ről is elmondható-e ugyanez? Ő bizonyosan éber. Robot pedig Joseph-nek. valamint hogy Seth néha férfiként hivatkozik rám. így hát azok egyaránt részei a múltnak és a jövőnek is. így hát akármilyen is Seth eredeti létezésének természete. Azért teszem hozzá. Ezen szavak mind eredeti és spontán módon. és a biszexualitás jelentőségét mind spirituális. olyan energiát tartalmaznak. meglehetősen korlátolt fogalmainkhoz igazodnak. hogy Robert képes legyen lejegyezni őket. Mindegyik Seth sajátos hangszínét hordozta taglejtésekkel kísérve. Tehát ez a „ma" szintén a múlt részévé válik majd. De ha én transzban voltam. bár elég lassan ahhoz. Úgy érzem. erőteljesen és lendületesen hangzottak el. egy élő előadás keretében. a jelenlegi megértésünket messze meghaladó pszichológiai komplexitást. hogy az ilyen utalások a mi. A mi fogalmaink szerint. mivel Seth a könyvében egyértelművé teszi.mindannak ellenére. Melyek ezek a meghatározások? Hány alapvető ezek közül. hogy ezek a mi teljes személyiségünk nevei. Seth már a kezdeti ülések során elnevezett engem Ruburtnak. Elmagyarázta. Ám Seth biszexualitás kifejezése sokkal hatalmasabb és komplexebb fogalom annál. amely megelevenedik Seth szavaiban. ezt minden olvasó észben tartja. hogy tudatosságának csak egy része van jelen az ülések alatt . mert . és ő ezt a nemi meghatározások alapvető forrásának tekinti. itt vannak. mind biológiai értelemben. hogy az én nevem férfinév. Sok tanulónak is elárulta a személyiségnevét. valamint a világgal is. hogy „a mi fogalmaink szerint". Ebben a könyvben Seth kiadatásra kerülő munkái során első alkalommal szenteli magát az emberi szexualitás témájának. aktív. mint amit általában ez a kifejezés sugall. és remélem. hanem „maga a szexuális beállítottság tárháza". hogyan viszonyul az az egyéni és a tömeges pszichéhez. Kihangsúlyozza az emberiség biszexuális természetét. Mára felfedeztük. Transzban töltött órák százai! Íme. Amint azt a legtöbb olvasónk tudja. és hány tanult definíció? . és kapcsolatot teremtve a szexualitás és annak spirituális és biológiai forrásai között. és számtalan alkalommal folytattunk rengeteg élénk beszélgetést a nevek nemet jelölő tulajdonságáról. amit az imént mondtam .

De micsoda .az ő tézisét megerősítő leckék szerepét töltik be. amelyben az összes különböző korból származó tudás gazdagítja az összes többi történelmi kor tudását. mivel ezek külső aktivátorokként működnek. Mialatt Seth ezt. hanem az ő világképéből származott. Seth Az „ismeretlen" valóságban kezdte el kifejteni a világképek lényegét. a psziché lehetőségeinek és információbefogadási módjának szentelt könyvet diktálta. vagy legalábbis a tartalmuk elérhető számunkra. Egyszerűen fogalmazva: a világkép az egyéni élet élő pszichológiai képe annak tudásával és tapasztalásával. az elképesztő dolgokat eredményez: az információ gépies ismételgetésén túl iskoláink és egyetemeink a lehető legtöbb területtel ismertetnek meg bennünket. fókuszaink és szándékaink határozzák meg. hanem eleven csere által. amely fogékony és életképes marad hosszan azután is. A múlt és a jelen elméi nyitva állnak előttünk.Jane Roberts: A psziché természete 6 Olyan kérdések ezek. nem száraz adatokként vagy feljegyzésekként. úgy éreztem magam. amelyek külső ingerek hatására lépnek működésbe. A könyv anyaga arra engedett következtetni. a huszadik század elején elhunyt híres francia festőtől származik. a saját élményeim . hogy a fizikai élet véget ér. Például Seth épp hogy csak belekezdett a munkába. Seth spirituális és biológiai valóságot ad a tudás ezen szövetségének. azonban veleszületetten jellemzők az agy szerkezetére. milyen belső információkat hívunk elő a rendelkezésünkre álló végtelen területekről. amikor hirtelen egy. akinek mentális úton diktálnak. nem egyfajta parazita kapcsolat. mint egy titkárnő. előhozva a természetes belső tudást. hogy minden tudás egyszerre létezik. Tehát az általam érzékelt anyag nem személyesen Paul Cézanne-tól érkezett. Valójában miközben e könyv anyaga áramlott hozzám. Seth szerint saját vágyaink. a szexualitásról szóló értekezésébe beágyazta a nyelvek születését és „a rejtett Isten" természetét is. A harmadik fejezetben Seth azt mondja: „az egyes matematikai formulák nincsenek bevésve az agyba. hanem az őket érzékelő elme által élővé varázsolva. olyan készségeket léptetve működésbe. de olyan lappangó képességeket és tulajdonságokat is tartalmaz. amelyek csak a külső világból érkező megfelelő impulzusokra várnak. hogy Paul Cézanne-tól. Ő látja. és benne foglaltatnak annak létezésében".mint mindig . a művészetfilozófiáról és művészeti technikákról szóló könyv pszichikus befogadója lettem. Ha ezeket az állításokat az oktatásra vonatkoztatjuk. Sőt. úgy tűnt. A psziché azonban nem csak a nemi irányultság tárháza. amelyeket Seth is felvet.

Az Egy amerikai filozófus halálon túli naplója: William James világképe (The Afterdeath Journal of an American Philosopher. Amint befejeztem. folyamatos információáramlást az egyén és a fajunk számára. akár egy mentális diktálás: azonban míg a Cézanne-könyv kifejezetten a művészetről szólt. ezzel a kötettel kapcsolatos anyagát diktálva. Seth maga írta a könyv előszavát. a James-anyagot pedig a saját. hogy fajunk mindig hozzáférhetett a „belső adatokhoz". és Róbertnek a James munkái iránt érzett nagyrabecsülése hívta elő. Mélységeiben tárgyalja a korai ember tapasztalását és az érzékelés akkoriban uralkodó. és az életünk beárnyékolja azt. ahol én a legjobb esetben is csak amatőrnek számítok. The World View of William James) című könyv hasonló módon született.Jane Roberts: A psziché természete 7 diktálás volt ez! Ez a kézirat nem pusztán magával ragadó képet adott egy zseni munkájáról. Seth azt állítja. de egy olyan terület . amellyel mindannyian kapcsolatban állunk. egy olyan pszichológiai forrás révén. és az. belső tudásunk rendszerint oly simán és lágyan vegyül el jelenlegi dolgainkkal. a jelenlegitől eltérő szerkezeteit. épp amikor Seth a jelen könyv végére ért. tehát a tudás forrása sohasem kizárólag a külső körülményekből állt. hogy Robert oly nagyra értékelte e festő műveit. William James munkái iránt tanúsított kíváncsiságom. amely a mi . A Paul Cézanne világképe (The World View of Paul Cézanne) 1977ben jelent meg a Prentice-Hall kiadónál. a pszichológia és a demokrácia összefüggéseiben. az ülések során egyrészt a saját. vagy egy archeológus a múltból érkező információ hatására fedez fel egy ősi leletet. mégis ez biztosít megbízható. Seth véleménye szerint ez alakítja ki a tudás azon belső testét. és lefedte az amerikai történelem teljes egészét. Kiterjedt a James halála utáni világra. a James-anyag szélesebb körű volt. Seth fenntartja. a spiritualitás. hogy gyakran érkezik az elménkbe belső információ. de saját vágyainknak és szándékainknak megfelelően kapjuk meg azokat. így rendszerint nem ismerjük fel valódi forrását. és kihangsúlyozza. Néha ez az álmodás során vagy ihletett állapotban történik meg: például a feltalálók egy adott ötletet esetleg a jövőből kapnak. a művészet iránt tanúsított érdeklődésem segített működésbe hozni. részem volt egy hasonló tapasztalásban. majd átváltva a Cézanne-könyv bevetésére. Seth véleménye szerint mindannyian képesek vagyunk ráhangolódni az ilyen „plusz" információkra.szakirányú tudását is közvetítette.a művészet . Például a Cézanne-könyvet a saját. bár saját egyéni pszichénken áramlik keresztül. hogy csak ritkán ismerjük fel annak forrását.

megmutatva azt a kontextust. amelyek életbevágóan fontos szerepet töltenek be az egyén és a faj fejlődésében. hol és hogyan válnak világméretű eseményekké az egyéni . Mindazonáltal . Tehát ebből az következik. amelyek megismertetik az egyént az Én mélyebb részeivel. Amikor ezeket a sorokat írom. de az olvasónak saját magának kell nyomon követnie az elméletek fejlődését. Alig várjuk. a pszichéről szóló tanulmány. Sok gyakorlatot tartalmaz. ahogy mindig. amelynek segítségével az ember kialakítja a világméretű eseményeket. Segítségével minden olvasó közvetlenebb módon teremthet kapcsolatot saját egyéni pszichéjével.amint azt Seth egyértelművé teszi . arra az elhatározásra juttatott bennünket. Említést tesz az emberiség tömeges álmairól. Véleménye szerint a psziché az álomállapot során elsősorban a lehetséges cselekedetekkel kísérletezik. mivel ezek biztosítják azt a belső eszközt. Ez a vágy Seth láthatólag végtelen kreativitásával társulva. információtároló társadalmi folyamataink alapját képezi. és összefüggést teremtenie Seth jelenlegi és korábbi könyvei között. hogy a megérzések részei az evolúciós módosulásoknak. objektív. Seth már nagyjából lediktálta Az egyén és a világméretű események természete című könyvet. hogy mostantól a Seth-könyvekben jóval kevesebb jegyzet lesz.ez a könyv nem egy. ám összességében minden psziché képes kapcsolatba lépni a közös pszichével. így a különböző fajok már a jelenben felkészülhetnek.Jane Roberts: A psziché természete 8 rendszerezett. Ezen könyv tartalmazza a szokásos. és ösztönzik az olvasót. És mindeközben Seth. amely ki fogja fejteni. visszavezetve azokat a korábbi könyveihez (és gyakran ki nem adott anyagokhoz is). mivel sok olvasónk kérdezett minket levélben Seth-nek a szexualitással kapcsolatos álláspontjáról. annak egyéni és társadalmi hatásaival együtt. Az „ismeretlen" valóság két kötetében Robert megpróbálta rendszerezni Seth különböző témákról alkotott álláspontjait. hogy a nyilvánosság elé tárjuk ezt a sajátos anyagot. hogy sok szinten kutasson mélyebb gondolataiban és tapasztalásaiban. és a szabad akarat alapját jelentik. az üléseken született jegyzeteket. A szexualitással kapcsolatos eltorzult hiedelmek például gátolhatják a pszichikus és spirituális fejlődést. amelyben az adott könyvek megszülettek. Érinti a férfi és női homoszexualitás kérdését is. és Seth kimerítően tárgyalja ezt a témát. most is nagy hangsúlyt helyez a lehetőségekre. hogy végrehajtsák a jövőben szükségessé váló változtatásokat. A psziché egyéni.

hogy ma este egy újabb könyvet kezd majd el diktálni Seth-ként — azon „energiaszemélyiségesszenciaként". amíg az ülés körülményei még frissen élnek az elméjében. és a Hetes. vagy különféle művészeti tevékenységekben. 21:25 (Vacsoraidőben azt mondtam Jane-nek. és hogy most ő maga fogja elkészíteni a jegyzeteket is. S ha inkább azt szeretné. Jane azonnal hozzáadhat bármit. és feljegyzem a legszükségesebb dolgokat. 1975. és övé lesz e „megnyugtató bölcsesség". HÉTFŐ. mindenképpen megszületik a könyv. Az volt az elképzelésem. Az én esetemben ez a kreativitás az írásban nyilvánul meg. amit csak akar. amikor ő transzállapotban van —. . ÜLÉS. hogy egyformán tudja érzékelni és hasznosítani a belső. JÚLIUS 28. *** 1. a mindenekfelett való lélek további iskolája (The Further Education of Oversoul Seven) című munkát. hogy életük minőségét új. érzéseivel és gondolataival kapcsolatban. aki akkor szólal meg rajta keresztül. A psziché környezete 752. amelynek teljes első fejezete egy álom során „jött le". vagy csak havonta egyet. Mondtam neki. dátumozom őket. illetve a külső környezetből érkező információkat. így Jane majd ezen anyag köré csoportosítva képes lesz összeállítani a saját jegyzeteit.Jane Roberts: A psziché természete 9 hiedelmek. hogy a családi kapcsolatok és érzelmek terén jelentkezik. Seth és jómagam könyvei is kétségkívül a psziché hatalmas kreativitásának bizonyítékául szolgálnak. valamint azon képességének. En rögzítem az üléseket. nekem az is tökéletesen megfelel. hogy hetente egy vagy két ülést tart-e. gazdagabb szintre emelik. Másoknál lehet. hogy hat hónap. nem törődöm azzal. hogy egyáltalán ne legyenek jegyzetek. a tudományokban. a transzállapotaival. Én előkészítettem a kiadatásra Az emír tanítása a mágia helyes használatáról (Emir's Education in the Proper Use of Magical Power) című kötetet. a sportban vagy egyszerűen abban.. hogy amint a gyorsírással készített feljegyzéseket legépelem. egy vagy akár öt év alatt készüle el. hogy a könyv rövid vagy hosszú lesz-e — és azzal sem.

némileg csodálkozva: — Azt hiszem. hogy ma este el kellene kezdenünk egy új könyvet. amelyekről már beszéltünk: a Krisztus-könyvre vagy a múlt hónapban említett munkára a kulturális valóságról. mivel annyira lefoglaltak a könyv bonyolult jegyzetei.Megleptél engem . új Seth-könyvbe. És azt akartam. — A hiúságomra apelláltál. hogy ő kissé aggódik amiatt. Ha én írom majd a jegyzeteket. Jane szinte egy szót sem szólt vacsora alatt. vagy valami ilyesmi. — Neked nem is kell.. aztán Jane megszólalt. mielőtt elkezdtük volna az ülést.Jane Roberts: A psziché természete 10 Seth három hónappal ezelőtt. Nem vagyok biztos benne.mondta 21 óra 10-kor. hogy belekezdjünk egy nagyszerű. folytassa a munkát a Sethanyaggal. nem lesz belőlük sok. — Mihez lenne inkább kedved1? Belekezdeni egy könyvbe. az ülésre célozva. hogyan húzza az időt. Jane jelentős — valójában elengedhetetlen — segítségével.. kettőspont: És emberi kifejeződése.Pont. hogy Jane kreatívan részt vegyen egy folyamatos munkában. mert nem akarta. hogy ráveszem. És nem vagyok biztos abban. az április 23-án tartott 744-ik ülésen fejezte be legutóbbi könyve. ahogy terveztem . ez képezhetné mindennapi életének alapját. miután előálltam az új könyv ötletével. Úgy gondoltam. . már tudom. Szóval úgy tűnt. épp azon vagyunk. hogy legyen — viccelődtem. — A gyermekáldás gondolatának megszokására azonban van kilenc hónapod. . Jane a mai nap folyamán végre beismerte. Beszélgettünk néhány percig..és Jane — képes lesz a dologra. miért késlekedett. hogy azóta azért tartott csak hét ülést. hogy Seth .. ez lesz az. a Pszichikus politikát (PsychicPolitics). Az „ismeretlen" valóság diktálását. mégha jelenleg nem is fejezte be a saját könyvét. hogy túl sok pluszmunkám legyen. mi lesz a címe: A psziché természete. látván. elhatároztam. Nagyon elnézőnek kell lenned velem.feleltem. vagy szülni egy gyereket'? — — Ehhez — vágta rá azonnal. Megértettem. de ugyanakkor semmi kétségem sem volt afelől. Amint rájöttem. Es én még azokra a könyvekre sem készültem fel. Úgyhogy miről is szólhatna egy új könyv ? Elnevettem magam. Legalábbis egyetlen ötletem sincs. de azt hiszem. hogy Seth minden előzetes bejelentés nélkül belevág egy új könyvbe. .

hogy tudatosságotok találkozni fog a halállal. Megvizsgáljátok a tapasztalataitokat.legalábbis számotokra így tűnik . Hallgattunk.mondta. Mindegy. azt remélve. mivel ezt a belső célt nem ismerik tudatosan. vessző.) Nincs előszó. . hogy meglelitek bennük a saját valóságotok természetére vonatkozó iránymutatásokat. hogy önmagatokról alkotott tudásotok fokozatosan nő. Könnyű magatokra vagy a világra tekinteni.egy nagyobb teremtő mintához kapcsolja az egyént. Néhány percig csendben üldögéltünk.Már jön . Érkezésetek és távozásotok között leéltek egy életet. elég szaggatottan elkezdte:) Nos. Első fejezet: Beleszülettek az életnek nevezett körülményekbe.. 21 óra 25 perckor.) Gyermekkorotokban tudtátok. amelyben lényetek ragyogó és életerős volt.. Talán vágyakozva és szinte reményteli nosztalgiával gondoltok gyermekkorotok vallására. ahogy öntudatotok fejlődik a születésetektől kezdve. (Rövid szünet. amely — habár rejtett módon .. és tanulmányozzátok a múlt hivatalos történetét. A világ ebben az értelemben szintén a valamivé válás állapotában volt. vörösbort kortyolgatva. hozzákezdünk — mondta Jane. és mégis sokan frusztráltak. és Én-tudatotok nem éli túl ezt a randevút. Életben tartott titeket az eltervezett képességekbe vetett hitetek: magától értetődőnek vettétek.saját lényetek természetén tűnődtök. hogy a valamivé válás állapotában vagytok. Aztán. hogy a létezése valamilyen módon fontos. A magánéletben és a világ színpadán folyamatosan jelen van a tett. és egy olyan hiedelemrendszerre emlékeztek. amely halhatatlanságot biztosított számotokra. Jane rágyújtott egy cigarettára. Ennélfogva úgy tűnik. Tudtátok. Életetek látszólag azonos a tudatosságotokkal. látni magatokat és . majd elhagyjátok azokat. hogy összeszedjem magam. — Már csak egy perc.Jane Roberts: A psziché természete 11 . (—Jó estét. mi történt veletek. és van valamiféle értelem. és nem értik meg egyértelműen. Seth. hogy az egyéniségetek nem ér véget egy csapásra a halálotok pillanatában. és valamiféle belső bizonyosságot kerestek arra nézvést.Amint megvan a kapcsolat. Mindenki érzékeli időnként a saját célját. Továbbá úgy tűnik. egyfajta elvont pszichikai közegben éltetek. Az élet és a halál közt függve .. (21:35) Minden ember ösztönösen tudja. hogy a tanulás és a növekedés folyamatában vesztek részt. A legtöbben közületek valamiféle személyes és közvetlen bizonyítékra vágytok. hogy a felnőttkor felé haladtok.

Mindazonáltal van egyfajta születés előtti történelmetek . a világ számára ismeretlen.amint a világnak is megvan a születésetek előtti történelme. hogy a szemlélőtől függ. határozott megerősítést éreznek magukban. úgy tűnik. hogy nem emlékeztek a születésetekre. de minden esemény egyidejű. Életem. amely a pszichétek számára természetes. mivel a tudomás olyan szintjéről szólok. Nyomatékosan.Jane Roberts: A psziché természete 12 hipnotizálttá válni jelenlegi állapototoktól. háborús hírek és a pusztítás próféciái. bár családi gondok gyötörnek. és olykor-olykor. A természettudományok azt a látszatot keltik. Célom van. mégis elsőrendű fontossággal bír valamiféle általam nem ismert módon. Mindezek ellenére az egyének. mint az évszakok a lelketek számára. maradandó érvényességét. (Rövid szünet 21:49-kor. Ez a születésekor kapott neve. amelyek mellett a sajátotok eltörpül. amely oly jelentéktelennek és eredménytelennek tűnik. amelyet én önmagamnak nevezek. minden gyakorlati célkitűzésetekben vereséget szenvedtek. mint a szélben szálló tölgyfalevelek tánca. Törvényszerű. egy pillanatra megérzi tagadhatatlan. Pont." Pont. (22:01. Az általatok ismert világban vannak háborúk is. hogy valaha is megkérdeznék maguktól. Másrészt viszont a hangom oly természetes. Ő veletek együtt osztozik a fizikai . A csillagászok a világűrről beszélnek és olyan galaxisokról. s hasonlóképpen látjátok a világot is. Bizonyára úgy tűnik. aggódtok a betegségek miatt. névtelen férfiak és nők egy ébredő. mégis minden egyes ember személyiségének egy része kikel ezen csapások és elbátortalanítások ellen. Bár foglyul ejtett titeket egy látszólag frusztráló élet. amely azt mondja: „Fontos vagyok.) A tudósok még mindig titkolóznak egymás előtt. még ha nem is értem. mi az.vagy azt mondanák: „Ez az én nézőpontomból tekintett relatív (aláhúzva) múlt". legalább futólag. A régészek továbbra is vígan folytatják a „múlt" civilizációinak datálását anélkül. miközben a fizikusok már felismerték.) Egyrészt nem könnyű együtt dolgozni velem mint szerzővel. mit is jelent a múlt . Ez minden egyes egyén azon „tudó" részéhez szól. amitől mindenféle változás és növekedés lehetetlennek tűnik számotokra. hogy az idő nemcsak. hogy a századok egymás utáni sorrendben léteznek. a világ születésére sem emlékeztek. mivel a tudatosságnak egy számotokra ismeretlen szintjéről szólok hozzátok. Egy Jane Roberts nevű személyiségen keresztül írom ezt a könyvet.

vagy tudathasadásos állapotból. . ahogyan csak akarja.. amelyeket már elfeledtetek. Nyomtatott oldalakon keresztül szólok hozzátok. amelyek ti vagytok.) Akárcsak ti. ő is olyan életet kapott ajándékba. Honnan jöttök és merre tartotok? Mik vagytok ti? Milyen a psziché természete? Én ennek a könyvnek csak egy részét írhatom meg. — Szállj csak ki.Jane Roberts: A psziché természete 13 létezés örömeiben és fájdalmaiban. Azonban ő olyan hévvel kérdezett. Ő is ugyanazokat a kérdéseket tette fel. — Még a címet is elfelejtettem — mondta Jane.Gratulálok. és órákig aludni. tedd azt! — mondtam évődve. és én megtettem. .Azt mondtad. és tettem pár javaslatot arra nézvést. Nektek kell kiegészítenetek. Énetek olyan szintjeiről beszélek nektek. legyen akármilyen apró vagy látszólag jelentéktelen is. Tartsatok szünetet. amelyekre gyermekkorotokban és születésetek előtt hallgattatok.Rendben. hogyan tudná a saját kommentárjaival ellátni a kéziratot. Előhívja már elfeledett tapasztalásaitokat a mélyből. . futamodj meg. mivel „A Psziché" értelmetlen. (22:17. úgy érzem. amint magához tért a kiváló transzból. az ő és a ti javatokat egyaránt szolgáló utazás . most azonnal képes lennék lefeküdni. és mégsem feledtetek el. Jane nevetett. ha akarsz! — Emlékeztettem őt a könyv teljes címére. és a színre lépés ezen pillanatától egészen a halál bekövetkeztének pillanatáig tart. gazdagítva azt.mivel minden egyes tapasztalat. csináljak valamit. (Egyperces szünet. így megkezdődött egy. pszichének nevezett szerkezetről. és aztán elvégezze az összes. kihangsúlyozva. hogy a minimális jegyzeteket mellékeljem.. a jegyzetek . Nekem egyszerűen csak arra lesz időm. és az idő és a tér végtelen kiterjedéséből összeállítja azokat a varázslatos egyéniségeket. Am természetesen nem várom tőle. amely látszólag a születésével kezdődik. közvetítse Seth-et. ha nem áll kapcsolatban az egyéni pszichével. amely precízen informál titeket valamilyen hipotetikus. Ez a könyv nem száraz értekezés. hogy úgy kezeli azokat. Kedves — feleltem neki. Most már muszáj végigcsinálnom — és ráadásul. fajotok tudásának részévé válik. amelyeket ti kérdeztek csendes pillanataitokban. hogy egyedül készítse el a könyvet. hogy keresztültörte a legtöbbetek által felállított korlátokat. szavaim mégis újra felébresztik bennetek azokat a hangokat.

ahol ömlik az eső. akik elutaztak oda.csak annak hatásait. a televízió pedig az otthonotokba hozza a képeket. és értelmezzétek a látott képeket. Mindennek ellenére az érzékeitek csak a közvetlen környezetetek képeivel látnak el titeket.mégis bizonyosnak veszitek. Hol van a tévéfilm.. biztosak vagytok benne. jön még több anyag is. És még ha egy sivatagban éltek is. hogy a film nyilvánvalóan nem tűnik sehová. és hogyan tűnhet fel újra. hogy valóban léteznek hatalmas. . viszonylag szokatlan módokon. amíg a megfelelő körülmények ébren tartják azt a figyelmetek számára. amelyek például azt teszik lehetővé. Így hát saját pszichétek elevensége általában kicsúszik a markotokból. hogy szerepeltek-e a föld egyik „adóján" vagy sem. Az ülés 22:41-korfolytatódott. Végül: — Csak várok . ha megfelelők a körülmények? Ha megértitek a tévé működését. hacsak nem fejlesztitek őket bizonyos.mondta Jane. ahol ti nem jártatok. Igaz. gyorsabb tempóban. az olyan egyszerűek is. mielőtt feltűnik a képernyőn .. és láthattok egy történetet. hogy az időben vagytok-e. hogy az óceánok akkor is léteznek. Ebben az értelemben (aláhúzva) a pszichének is van egyfajta szerkezete. Ti vagytok. hogy bekapcsoljátok a televíziót. Jane valóban segített nekem a jegyzetek elkészítésben. . hogy a földnek van egyfajta történelme. Bekapcsolhatjátok a televíziót. tudni fogjátok. Ugyanígy ti is léteztek. hogy hitetek bizonyos része a tudáson alapul. vagy sem. Egyszerűen csak van.és hová tűnik azután? Hogyan létezhet az egyik pillanatban és érhet véget a következőben. Magától értetődőnek tartjátok. Vannak emberek.) Nos: A földnek van egyfajta szerkezete. de pszichétek belső elevenségét és tapasztalásait rejtélyes módon elfedik a külső megnyilvánulások. Megtanítottátok magatokat kitekinteni a fizikai valóságba. Ám ti a bolygótok felszínének csak egy bizonyos részén éltek. amint az később kiderült. függetlenül attól.Jane Roberts: A psziché természete 14 megírásával együtt járó munkát is — bár. függetlenül attól.Úgy érzem. ha nem látjátok a hullámaikat és nem érzitek a vízpermetet. és egy adott időben csak ennyit vagytok képes látni . de lényetek belső érvényességét ott nem lelhetitek meg . megművelt földterületek és vannak helyek. Ebben az értelemben saját pszichéteknek is van történelme.

de elkezdődik:) Jó estét.) Mára vége a diktálásnak. mint ahogy a szülőföldetek is a világ része. bosszúsan fedezhetitek fel. Ezt a területet az otthonotokként azonosítjátok be. (— Rendben. A ti szemszögetekből ezek esetleg idegennek tűnhetnek. ame-lyeket örömmel telve és bátran fog megtenni. és nincs két tökéletesen egyforma tartománya. szigetek.. ÜLÉS.) 753. és még egy-egy földrajzi területen belül is lehetnek olyan részek. (22:55.Jane Roberts: A psziché természete 15 Remélem. hogy a helyi sebességhatár az egyik kisvárosban kilométerekkel alacsonyabb. aki írt nekünk. mint a másikban. felfedezvén a psziché belső területeit. Ha egy adott országban éltek. és közben ők természetesen szintén idegeneknek tartanak titeket. Az emberiség megtanulta felfedezni a fizikai környezetét. de épp hogy csak elkezdte a nagyobb belső utazásokat. Seth. ahogyan az az általatok megszokott kontextuson kívül létezik. mégis éppannyira a pszichétek részei. 1975. éppúgy a psziché is. láthatatlan forrásból. az Énetekként. úgy emelkedik ki a psziché területe egy még hatalmasabb. Mindazonáltal ez a szűz föld minden egyén öröksége. AUGUSZTUS 4. HÉTFŐ. Egyperces szünet. tengerek és félszigetek. Hasonló értelemben a psziché . és ahogy a felszíni kontinensek kiemelkednek a föld belső szerkezetéből. a világ más részeiről származó embereket gyakran idegeneknek tartjátok. ez a könyv segít nektek kapcsolatba kerülni saját lélényetekkel. (-Jó estét. Diktálok (A psziché természetéhez): mint ahogy a Föld rengeteg különböző környezetből áll. hegyek. Például ha autót vezettek. és az ülés végül 22:43-kor fejeződött be. éppúgy a psziché is többféle formával bír. úgy „éltek" jelenleg a psziché belső bolygójának egy kicsiny területén. 21:21 (Sok rövid szünettel. ahol a lakosság a helyi törvényeket követi. (Hangosabban.) Tehát. 23:14-kor Seth kézbesített egy üzenetet egy tudósnak.) Mint ahogy egy adott városban vagy faluban éltek. Mégis van egyfajta belső érintkezés. Mint ahogy vannak különböző földrészek. A különböző országokban különbözők a törvények. Ebben az értelemben a psziché a valóság rengeteg eltérő szintjét foglalja magában.

amelyek lehetővé teszik fajotok fennmaradását. vagy köny-nyűvé. hogy a saját időtök automatikusan torzul. Ha eléggé sietne vagy késne az órátok. szembeötlő lenne az eltérés. mint egy kő. amelyeket csak kevesen használnak ki teljes mértékben. Nos (odafigyelve és halkan): fizikai testeteknek nyilvánvalóan vannak képességei. más alakot ölthet. hogy egyszerre végtelen számú valóságotkötőjel-tapasztalást kezeljen. Ha az idő nagyon lassan vagy a körülményeknek megfelelően haladna visszafelé. akkor is fel kell fedeznetek.és természetrajza. Ha egy percre elképzelitek. hogy eljussatok a jelenlegi pillanattól az azt „megelőzőhöz". Na mármost. rendszeresen alkalmazkodnotok kell a helyi időhöz. Amikor a pszichében utaztok. (21:34) Egyes pszichétartományok határára érve. Vagy esetleg meg se mozdulnának a mutatói. hogy képesek vagytok magatokkal vinni a saját időtöket egy ilyen utazásra. Maga az órátok is megváltozhat. . amely lehetővé teszi. órátok elkezd visszafelé járni. szépen takarosan becsomagolva egy karórába. és megvan az a képessége. a bolygó körülményeiben esetlegesen bekövetkező változást. mintha légnemű lenne. hogy létezzen és fennmaradjon a fizikai környezet drasztikus változásai közepette is. a saját „államformái". ami történne. úgyhogy nem is lennétek képesek leolvasni róla az időt. valami ismerős dolog történik veletek. A test biológiai szerkezetébe rejtve léteznek olyan látens specializálódások. A psziché egyes részein az említett jelenségek mind megszokottak. Mindazonáltal a psziché más tartományaiban még ennél is különösebb események következhetnek be. talán nem lennétek tudatában az eltérésnek. és talán egyszerűen csak az lepne meg titeket. amely mintha már megtörtént volna egyszer. azt észrevennétek. Mindnek megvan a maga jellegzetes föld. mivel túl sok „időnek" kellene eltelnie ahhoz. hogy úgy ereznétek. ha az idő kellőképpen gyorsan haladna visszafelé. nagyon meglepődnétek azon. De ezeken túl fajotok maga is rendelkezik az alkalmazkodás képességével. és ezek figyelembe veszik az összes. általatok „hivatalosnak" ismert helyi törvényt. Amint a psziché más tartományaiba léptek be. órátok sietni vagy késni fog. bármi okozza is azokat. nehézzé válhat. mivel a psziché szétfeszít minden. Ha körbeutazzátok a világot.Jane Roberts: A psziché természete 16 különböző részeinek is megvannak a maga helyi „törvényei".

hogy a psziché különböző részeivel kapcsolatos . mi a különbség a két dolog között. Tehát minden egyes psziché tartalmazza az összes lehetséges. és azt fogjátok bizonygatni.) A psziché. A szimbólumok olyan természetesek az elmétek számára. Tanulhattok belőlük. képességeket és erőket. (22:09) Ha összetévesztitek a szimbólumot a valósággal. előrefelé. amely nemsokára eltűnik. A psziché az időkomplexumok teremtője. mind az erdő „valódi". Azonban van különbség a gyermekeknek elmesélt. hiszen ez születéseteknél fogva megillet titeket. amelyből az összes idő. hogy megvizsgáljátok és megtapasztaljátok a természetet a maga természetességében. Ha ezt a könyvet olvassátok. gondolatjel -vagy oldalirányban. erdőről szóló történet és egy valódi erdőben kószáló valódi gyermek esete között. Ha az erdő képét nézegeti. Mindazonáltal ez nem valamiféle statikus meghosszabbítás lenne. A szimbólumok nagyszerű. termékeny játékszerek. adott körülmények között működésbe lépő lehetőségeket. programozni fogjátok létezéseteket. hanem egy életteli alámerülés abba a pillanatba. talán kiváló képzeletbeli tapasztalatot jelent a gyermek számára. a jövő és az összes valószínűség kiemelkedhet.szintén rengeteg valóságrendszerrel kell „megküzdenie". Elméletileg napotok leggyorsabban elszálló pillanatát a végtelenségig fenn lehet tartani. a ti pszichétek képes felje-gyezni és megtapasztalni az időt hátrafelé. mint a könyvben lévő képen. akárcsak a fák a Föld számára. az alternatív jelen rendszerei által (határozot-tan) -. ahogy a gyermek játszik az építőkockáival. Másképp fogalmazva: azt fogjátok elvárni. Ezek nem a dolgok valós működését ábrázolják. Mind a mese. Készen álltok szakítani az összes konvencionális doktrínával. a ti időfogalmaitok szerint a múlt. Építkezhettek belőlük. A tudatosság szimbólumokat alkot. vagy akár egy idő nélküli környezetben is képes fenntartani saját integritását. már unjátok a hivatalos elképzeléseket. a tegnap lehullott leveleken lépked. (Rövid szünet 21:5l-kor. és éjszakánként felnéz a Holdra. de mégis más lesz. és ő tudja. Oly sokáig rejtették e jogotokat szimbólumokba és mitológiákba. emlékezeténél sokkal idősebb fák alatt pihen meg. ahogy egykor az ABC-kockákat raktátok halomba az iskolában. hogy minden erdő úgy néz ki. Már elkezdtétek érzékelni saját lényetek tágabb dimenzióit. és türelmetlenül várjátok. De a ti fogalmaitok szerint a valódi erdőbe belépő gyermek része lesz az erdő életciklusának.habár tapasztalásaitok szerint az evilági létre van ráhangolódva .Jane Roberts: A psziché természete 17 A pszichének .

SZEPTEMBER 8. . Az ülés során Jane azt érezte.] Aztán augusztus 25-én. hogy jegyzetekkel kellett ellátnom Seth előző könyvét.Valóban belevágott . Jane egyetértett velem. az időszámításunk szerinti első évszázadba.) Mindazonáltal használnunk kell néhányat a ti kifejezéseitek közül. A pszichológusok.Hogyan fejlesszük ESPképességeinket címmel. 20:59 Egyéb. Mindazonáltal ezen dolgok egyike sem tartozott a könyv anyagához. és megpróbáljátok egy karórával meghatározni a pszichikai időt. ÜLÉS. (22:21. hogy Seth elvitte őt egy vezetett túrára Jeruzsálembe. a fizikusok.Jane Roberts: A psziché természete 18 tapasztalataitok többé-kevésbé ugyanolyanok legyenek. mindegyik . Az ismerőstől eltérő terminológiát megismerés útján fogjuk magunkévá tenni. amelyből az ösz-szes specializáció származik.mondta. amely eredetileg keménykötésbenjelent meg . [A kérdéses könyv a Seth megszólal volt. azt mondta. és így a saját meghatározásotokat kell a legjobban megérteni mint viszonyítási pontot. amelyekre választ szeretne kapni. hogy ők szakemberek. Azt javasoltam neki. úgyhogy ez a szünet a diktálás végét jelentette arra az estére. 1975. Egy órával azelőtt. és közvetlenül az egyéni pszichével foglalkoznak. hogy feltegyen Seth-nek néhány személyes kérdést. amelyet az okozott.. hogy Jane transzállapotba került volna ezen az estén. Jane elfoglaltsága. a papok. hogy egy nap majd kiadatásra kerülnek. csakis ti. puhakötésű kiadásban. ha megfeledkeznek arról. a 753-ik ülést követően felmerült sürgető dolgok — az én munkám. hogy az ülés hátralévő részét szentelje annak. Magatokkal viszitek a helyi törvényeket. a filozófusok és a guruk csak akkor magyarázhatják el nektek a saját pszichéteket.) 755. és hogyan „teszi azokat a magáévá" sorjában. Jane transza csak egy órát tartott. különböző csatornákon érintkezik Seth-tel. így pusztán a feljegyzéseinket gyarapítják más anyagokkal egyetemben. hogy egy saját könyve kijött új. Tartsatok szünetet. a 754-ik ülésen Seth egy nagyszerű értekezést özölt az általa a „személyiség bélyegének" nevezett dologról. HÉTFŐ. (Hosszas szünet. amelyekről reméljük. egy a sok közül. Saját lényetek valóságát senki más nem határozhatja meg. különösen az elején. elmagyarázva. az egyén hogyan jelöli meg fizikailag a valóság bizonyos külső aspektusait. személyes belső szimbólumokkal. és a váratlan látogatók áradata — miatt néhány hétig nem tartottunk üléseket.

különállónak érzitek magatokat a tájtól. hogy a pszichét nem lehet szavakkal leírni. egyszerűen azáltal.) Nos: Jó estét. Aztán közvetlenül azelőtt. a meghatározások gyakran sokkal inkább korlátoznak.motorbiciklin. teherautóval vagy csónakkal -. repülőgéppel. magasabb rendű rész kifejezésére irányuló erőfeszítéseitek során alkalmazzátok. Remélem. Amikor a „psziché" kifejezést használom. mivel mindezen kifejezéseket az önmagatokban érzékelt nagyobb. és . mindig ti maradtok a vándor. hogy csinosan becsomagolja. Mindazonáltal. Mindennapi valóságotokban roppant praktikus megkülönböztetni egymástól a különböző dolgokat azáltal.) Kezdem a diktálást. Ennélfogva haszontalan és felesleges próbálkozás megkísérelni bármilyen hagyományos szókincs segítségével jellemezni. ellenáll mindenféle kategorizálásnak. Bármely szó. leírjátok vagy kimondjátok. A psziché természetesen nem valamiféle „dolog". Nem számít. kirobbanó kreativitással taszít félre minden törekvést. de nem lehet meghatározni a segítségükkel. és „majd meglátjuk". milyen messzire utaztok . azt mondta. Ráadásul amiatt a mód miatt. autóval. hogy elgondoljátok. mivel nyelvetek elsősorban inkább fizikai. ahogy a nyelvet használjátok. sokan rögtön elcsodálkoznak a definíciómon. milyen anyag jön át ma este. hogy mindegyiknek nevet adtok. azonnal egyfajta specifikációt von maga után. amikor szubjektív tapasztalatokról van szó. hogy a diktálás megkezdődött volna. ez a könyv lehetővé tesz számotokra bizonyos meghitt tudást. és akkor látni fogjátok. A hagyományos értelemben nem lehet látni vagy megérinteni. vagy gyalog (Jane Seth mozdulatával legyintett a mondat közben). Nem azt mondom. néhány konkrét élményt.Jane Roberts: A psziché természete 19 más is más téma esetén használatos. Hiábavaló feltenni a kérdést: „Mi a különbség a pszichém és a lelkem között. amelyek megismertetnek saját pszichétek természetével. Seth. hogy a psziché valósága kibújik az összes definíció alól. ma este Seth új könyvét folytatjuk. mintsem kifejeznek egy adott tapasztalást. Nincs eleje és nincs vége sem. kerékpárral vagy tevével. Amikor megkezdtek egy fizikai utazást. (—Jó estét. az egyéniségem és felsőbb lényem között?". amelyen keresztülhaladtok. nem pedig nem-fizikai élmények azonosítását teszi lehetővé. amely arra irányul. sóvárogtok a meghatározások iránt.

amelyek előfordulhatnának. tehát ha lényetek egy része szeretne a pillanat magányos menete fölé emelkedni. a magatokba vetett leghatározottabb hiteteket. s létezésetek jelenlegi érzete rejtőzik benne. amelyek megmagyarázzák a pszichét. A psziché tehát nem ismert terület. amely nélkül nem tapasztalnátok meg az évszakokat és azok váltakozását. amelyek fel fogják ébreszteni legnagyszerűbb kalandvágyatokat.Jane Roberts: A psziché természete 20 a vidék vagy az óceán. farmjait és falvait. Ha azonban saját lényetek csodás kreativitását kívánjátok megtapasztalni. minden napfelkeltét és naplementét. hogy felfedezze a földi és teremtett létet. minden négyzetcentiméternyi földet. ha megpróbálnátok magatokkal vinni az órátokat . ahová vagy amelyen keresztül az utatok vezet. Utazásotok során ti alakítjátok ki az utakat. és olyan képeket fogok festeni a pszichétekről. az óceánokat. ebben én nem segíthetek. sokan közülük abba vetették hitüket. olyan módszereket kínálok nektek. Örökké a kialakulás állapotában van. hogy a föld valóban folytatódik az eléjük tornyosuló hegyek mögött. amely készen várja. az utazó . Másrészt viszont ti teremtitek meg a fizikai időt a pszichétek számára. úgy ennek a nem földi identitásnak nagyszámú eleme „éppen most" ugyanolyan hevesen vágyik arra. minden megváltozik. Ti teremtitek meg a pszichéteket. Nem egy befejezett vagy majdnem befejezett szubjektív univerzum. Továbbra is ti vagytok a vándor. Ám amikor megkezditek utazásotokat a saját pszichétekben. (21:15) Amikor a gyarmati időkben a férfiak és a nők nyugatra tartva átszelték Észak-Amerikát. és az teremt meg titeket. amelyek segítenek akár a legtágabb kiterjedésében megtapasztalni azt. hogy felfedezzétek nagyobb létezésetek időtlen. a dombokat és a hegyeket. Amikor úttörőként utaztok keresztül a saját valóságotokon. Nem egyszerűen csak idegen birodalom. a pszichétek egy másik része elragadtatva beleveti magát a saját konkrét időfókuszotokba. (Hosszas szünet. Nem lenne olyan tapasztalat. Ahogy most vágytok arra. hogy felfedezzétek. amelyben barangoltok. barátságos kunyhót és ellenséges idegent az utatok során. az Én vagy a psziché hegyeit.de ti vagytok a jármű és a környezet is.) Az általatok elfogadott fizikai értelemben teremt. amelyet Ruburt (Seth így nevezi Jane „teljes entitását") „a pillanat édes magányának" nevez. Tehát ha egyszerű meghatározásokat kerestek. ti teremtetek meg minden egyes fűszálat. az utazás módját. örök dimenzióit. (21:30) Korábban említettem néhány szokatlan eseményt. minden egyes oázist. a sivatag pedig a környezet.

Ennélfogva nem kell korlátok közé szorítanunk magunkat. analógiánkban a psziché a kép és a művész is. hanem élnek. legszebb ünneplő ruhájukban. Megpróbál valamiféle általános egyensúlyt és célt fenntartani az elméjében. Oldalra fordulhatnak a festményen. egyiket a másik után. a pszichém rengeteg fizikai életet él. ahogy a művész dolgozik. megvizsgálhatják a környezetüket. és a valóság további dimenzióit adja a képhez.mondjuk egy-egy adott század. akik örökké csak visszabámulnak a festőre. A művész festményén lévő emberek sem csak puszta alakok. . hogy szó szerint körülveszik őt más festmények. akkor nyilvánvaló. mint bármilyen művész képes lenne nyújtani a vásznát (viccesen biccentve). Sőt. Azonban soha egyetlen ecsetvonás sem törlődik ki teljesen analógiánk ezen misztikus vásznán. sőt még a kép dimenzióiból is kinézhetnek. a teljes területen belüli összes kapcsolat megváltozik. Amint közelebbről megszemléli a dolgot. ameddig csak akarjuk sokkal tovább. ha jobban megnézi. és kérdéseket tehetnek fel alkotójuknak. művészünk felfedezi. torzulások vagy változások következnének be. továbbra is megváltoztatva az összes kapcsolatot az adott szinten. Képzeljetek el egy.) Lássunk egy másik analógiát. mindegyikük magában hordozza a festő szándékát. Ha a jelenlegi létezésemet a gyermekkori létezésem határozza meg.Jane Roberts: A psziché természete 21 vagy valamilyen más időmérő eszközt a valóság más szintjeire. úgyhogy ha tesz egy ecsetvonást a vászon bármely adott területén. Ezen varázslatos ecsetvonások nem csak egy sík felület mintái. Ehelyett vitába szállhatnak vele. mindegyik megmarad. ezen keresztül az összes érzékelt perspektíva megnyílik. és visszabeszélhetnek neki. Előtte a vászon. mivel a művész úgy találja. (Hosszas szünet. és ezáltal korlátozzátok a megértéseteket és a vele kapcsolatos tapasztalásaitokat is. az adott egyéni ecsetvonáson keresztül összpontosítva azt. Nos. Azt gondoljátok: „Persze." Tehát megpróbáljátok az idő szempontjából meghatározni a pszichéteket. addig nyújthatjuk. Az ő szempontjából a vászon minden egyes része egy időtartam . és rápillanthatnak a társaikra. üveges szemmel vagy feltűnő mosollyal (megint humorosan). Ha a művész egy kaput fest. ha megpróbálnátok a létezés más formáiban értelmezni a személyiségeteket. hogy a kép összes eleme az ő része. Nos. látszólag ugyanilyen meglepetések. hogy a jelenlegi életem a korábbiak eredménye. amelyeket szintén ő hoz létre. Maga a vászon is megváltoztathatja formáját és méretét. Mivel ez a mi analógiánk. és egyszerre dolgozik annak minden területén. az alkotás lázában égő festőt.

Na már most. szintén festi a saját festményét. hogy az összes ember. megvannak a maga egyedi jellemzői és képességei. Megvannak a maga egyedi rokonszenvei és ellenszenvei. a saját ideje és tere éppolyan. hogy ő maga is egy festett figura . megint csak megkísérlem ösztönözni a képzeleteteket. Ebben az értelemben én kívül vagyok a ti összefüggési „kereteteken". viszonylag egyszerűnek tűnik. hogy megpróbálnám meghatározni a pszichét. hogy áttörtünk a hagyományos fogalmakon. amelyet éppen elkezd felismerni. Írja a saját könyveit. amely most jött ki a Prentice-Hall nyomdájából. akitől az ő kreativitása származik. és a szünet alatt erről a könyvről beszélgettünk. amelyben a létezéseteket meg lehet figyelni úgy. ahogy esetleg ti néztek egy hagyományos festményt. Jane Robertset én Ruburtnak hívom (ennélfogva Seth néha férfiként hivatkozik rá) egyszerűen azért. akit ő festett.Jane Roberts: A psziché természete 22 rájön. (Rövid szünet. intézi a saját ügyeit. amint azt a képet festi. mert ez a név a valóságának másik részét jelzi. független a saját összefüggéseiben és az adott környezetben. mivel mostanra meg kellett értenetek. hogy képesek legyetek a tanult énképetek mögé pillantani. míg ő Jane-ként azonosítja magát.mivel ez azt jelenti. akárcsak ti az élet megszokott kontextusában. mint a tiétek. A lélek és a halandó én beszélgetései az időben első hat példányát. amit ezen analógia alapján mondok. amelyet ő még nem képes érzékelni. Bármi.) Ahelyett. és mindannyian a saját valóságukban léteznek oly módon. amelyen ő művészként jelenik meg. (21:55. a psziché egy másik dimenziójából. hogy minimum egy kis reményetek van arra. Ő a psziché egy élő portréja. hogy valamiféle közvetlen tapasztalatra tegyetek szert. Jane-t nagyon feltöltötték a nap eseményei: aznap kapta meg verseskötete. Bizonyos értelemben ez a könyv önmaga demonstrációja. én a valóság festményének egy másik részéről érkeztem. és ő is elkezd kitekinteni a vászonról. Tehát: ha most össze vagytok zavarodva. 22:05-korfolytattuk az ülést. A ti saját valóságfestményetek nem tartalmazhatja az én nézőpontomat. de mivel az én elsődleges fókuszom egy olyan . A könyveimet én írom. hogy felfedezzétek saját tágabb dimenzióitokat. az jó .hogy mögötte is áll egy másik művész. A tisztánlátás egy pillanatában megérti.) Művészünk ekkor felismeri. hogy van egy még ennél is nagyobb műalkotás. Tartsatok szünetet.

amit én a saját létezésemként ismerek. Az identitásotok nem valamiféle befejezett dolog. gondolataitok és álmaitok is hozzáadódnak pszichétek valóságához. mint a tiétek".Jane Roberts: A psziché természete 23 valóságban van. amelyek egyik szobából a másikba vezetnek. amely „nagyobb. (22:20) Így hát a saját vágya és kíváncsisága miatt Ruburt szubjektív nézőpontja megnyílik. Valamilyen mértékben osztozom a tapasztalataikban sokkal nagyobb mértékben. akit ő Seth Kettőnek hív. könyveim csak felvillantják előttetek a létezésemet. A legapróbb tetteitek. Átfogóbb értelemben ez mind egyszerre történik. amelyben én a saját személyiségemet Seth Kettő létezésének egy elhatárolható részeként ismerem fel. úgyhogy Ruburton keresztül kell megírnom a könyveimet. A psziché ajtajai nem egyszerűen nyílások. mégis tudatában vagyok az én közreműködésemnek az ő tapasztalásaiban. amely lényének egyéb szintjeire vezet. mint amennyire például Ruburt osztozik az enyéimben. viszonylag ritka alkalommal Ruburt például képes volt kapcsolatba lépni azzal a lénnyel. amelyek a pszichének nagyságrendekkel nagyobb területeire nyílnak. A ti fogalmaitok szerint ez a psziché még tágabb kiterjesztését képviseli. nem jelenhetek meg teljes önmagamként a ti rendszereteken belül.) Létezik egy sokkal közelebbi kapcsolat. ahogy én alakítom az övéit.) Néhány. egy olyan lényhez. ahol Ruburt csak kevés egyezést érez. vannak még más létezések is. Mindannyiótoknak vannak ilyen pszichológiai ajtajai. Ruburt közreműködik az én tapasztalásaimban. amelyek nem jelennek meg a mindennapjaitokban. Vége a diktálásnak. a valóság egy másik szintjén észlelt tapasztalásaimon át nyilvánul meg. éppúgy. Bizonyos értelemben Seth Kettő valósága magában foglalja az enyémet. Ugyanígy minden egyes olvasómnak van kapcsolata a pszichikus valóság ugyanezen szintjével. Amögött. aki nem nyilvánulhat meg teljesen a ti világotokban. milyen nagynak vagy szigorúnak tűnik számotokra a hipotetikus értelemben vett psziché. úgyhogy kisebb-nagyobb mértékben lényetek azon egyéb aspektusaihoz szólok. . A valóságnak ez a síkja mindazonáltal még távolabb esik a tiétektől. nem számít. (— Rendben. Ő felnyit magában egy ajtót. (Hosszas szünet. ő alakítja ki azok egy részét. és folytassuk. és felfedi az enyémet. Ez a létezés az enyém. (22:29) Adj neki egy sört és egy cigarettát.

fizikai korlátok közül. Azonban a munkáim túlmentek ezeken a határokon. Másként fogalmazva: a psziché bemutatása kibújik a gyakorlati. Ezen könyv nagyrészt egy „idő nélküli vagy időn kívüli kontextusban" születik. De nem volt szünet. most. miközben ezt a könyvet írom. Mindazonáltal fizikailag Robert és Joseph rengeteg . azonban vannak.mondtam. hogy ezek által megtudhassátok. hogy Seth még lediktált valamennyit a könyv anyagából — emlékezetem szerint ez volt az első ilyen alkalom. Következésképpen ebben az új könyvben néha én fogom megteremteni a saját „díszleteimet". Mindenkinek van fizikai valósága. amellyel foglalkoznia kell. hogy Joseph az ülések rögzítésénél többet tegyen.) Pihentesd egy kicsit a kezed. A saját módomon megpróbálok megfelelő referenciákat biztosítani számotokra.Jane Roberts: A psziché természete 24 (22:37. Ez a könyv oly módon készült. mi is megy végbe fizikailag a ti időtökben. amely Ruburt és Joseph személyes tapasztalását egymástól elválaszthatatlanul egy nagyobb.mondtam. elvont. Joseph még most is az ezt megelőző kéziratomat gépeli. (Az „ismeretlen" valóságot). A ti fogalmaitok szerinti időben ennél többet nem lehetett megtenni... Arra kérlek hát titeket. (Seth kettőnknek szóló. elméleti szerkezethez kapcsolta.) Tartsatok szünetet. Úgymond azok alkották a hátterüket. A legtöbb olvasómat nagyon érdekli ez a téma. Ez egyaránt érvényes Ruburtra és Josephre is (Seth ezzel a névvel illeti az én teljes entitásomat). hogy belevágjanak egy ilyen kiterjedt kutatásba. és ez megakadályozza. azonban ezen az estén Jane annyi energiát érzett magában. — Rendben . Seth folytatta): Diktálok: Ruburt a tudatosság és a psziché tanulmányozására szakosodott. aztán folytatjuk. legyetek elnézők velem szemben. úgyhogy az én valóságszintemről többé már nem várhatom el. akik aggodalmat éreznek ezzel kapcsolatban. (23:31. Ezután rendszerint véget értek az ülések. személyes anyagokkal folytatta. (— Nekem belefér még egy félóra . még nem vagy kész az első fejezetünk folytatására. Ez idáig a könyveim Joseph kiterjedt jegyzeteit is tartalmazták. Mindenesetre Seth 23:30-kor így fejezte be személyes anyagát): Tehát: Mivel úgy gondolom.

Álmodó pszichétek ébren van (23:50.. Ruburt szokás szerint dohányzik. Miközben ezt a könyvet olvassátok. Jó éjt. hatalmas eltérések vannak ébrenléti és álombeli tapasztalásotok között.. Konok tagadása mulatságos volt.és a leghétköznapibb mozgásban is jelek és utalások találhatók a psziché természetére és emberi kifejeződésére vonatkozóan. Talán egy asztal mellett ültök.) Vége az első fejezetnek. ehhez már túl késő van! Még az első fejezet címe sincs meg. — Nem.. miközben fel-alá ringatózik a hintaszékében. és vége az ülésnek. szintén hasonló. bizalmas fizikai tapasztalatokba merültök. de a következőét tudom. De folytatta: — Csak pár bekezdést a következő fejezetből. mintha valamilyen mechanikus állat dorombolna. Új házba költöztek. Talán épp most mentetek ki a fürdőszobába. amit mondok nektek.. magasabb szintű valóságától. Talán épp most fektettétek le aludni a gyermekeiteket. hanem azon belül léteztek.. Nem a pszichéteken kívül. miközben beszélek. varázslatos könnyedség. úgy tűnt. jön a második fejezet. mert arra tanítottak. — Aztán azonnal átjött Seth:) Hipnotizáljátok magatokat. mégis minden egyes mozdulatban. sötét lett. Habár álomba fogtok merülni ma éjszaka. Ne tekintsétek ezeket elválasztottnak lényetek nagyobb. (Hangosan és kedélyesen. hogy igenis kókadozik. majd azt mondta: . Most minden csendes. . fáradtnak tűnik a folytatáshoz. (— Köszönjük.. csak Ruburt új hűtőjének zümmögését hallani.) 2. Ezek a világi tevékenységek esetleg roppant távolinak tűnnek attól.Istenem. tekintsétek annak részeiként. és megtapasztaltok bizonyos dolgokat.vágott vissza.Jane Roberts: A psziché természete 25 órát tölt ezzel a munkával. mivel jól láttam. Nem. Seth. ezekre utólag nem fogtok emlékezni. és így úgy tűnik. Azt mondtam. nem vagyok fáradt . A címe: „Álmodó pszichétek ébren van ". -Szeme elfátyolosodott. Már majdnem éjfél van (23:42). Korábban hatalmas égiháború volt. Lába a dohányzóasztalon pihen. a villámok szétszaggatják az égboltot. pusztán azért. amelyben éltek . a legszükségesebb fizikai cselekedetben is ott van az az ismeretlen. Pár percig beszélgettünk. Jane nagyszerű transzállapotban volt.

amelyet önmagatokkal és létezésetekkel kapcsolatban belétek neveltek. Azt hiszitek. ha egyáltalán. Vége az ülésnek. Álomállapotban a szavak és a képek oly módon kapcsolódnak egymáshoz. kifejeződéseivé váljanak. amely pusztán azért tűnik idegennek számotokra. Jane-t lefoglalták a . (— Köszönjük. Az ülés 23 óra 59 perckor ért véget. elfelejtitek az összes meghatározást. Így gyakorlati hasznát vehetitek a köztük lévő belső kapcsolatnak. amelyet beillesztett a kéziratba.) 756. A legutóbbi ülés óta volt néhány vendégünk. írni fog egy előszót. a szokásos jegyzeteim — olyan röviden. ÜLÉS..Jane Roberts: A psziché természete 26 hogy nem emlékezhettek rájuk. SZEPTEMBER 22. 21:17 (Röviddel az ülés előtt Jane azt mondta. így hát megpróbáljátok „összehozni" őket. megpróbáljátok a nyelvet definíciókra korlátozni. Jó éjt. Amikor ébren vagytok. és egyéb. Mielőtt Seth befejezte volna a második fejezet diktálását. Azonban úgy határozott. Én buzgón rendeztem a Seth előző könyvéhez készített jegyzeteimet. és Jane most is teli volt energiával. eredeti és tiszta formájukban használjátok a képeket és a szavakat. Azonban álmaitokban lényetek valódi. nem a meghatározás és a korlátozás. és minden nap engedélyeztem magamnak egy kis időt a festésre. Ennyi elég lesz mára. Jane mentális úton megkapta tőle az első fejezet címét. minket érdeklő információkat is.. és ő csak nagyon keveset fog hozzátenni a sajátjaiból. 1975. és kiegészítsék egymást. Ám alvás közben valóságotok rengeteg dimenziója tárul föl előttetek tisztán és egyértelműen. Ahogy Ruburt mondaná: béke és barátság veletek. mivel elfelejtettétek nagyszerű szövetségüket. Seth. hogy egymás megnyilvánulásaivá. Kezdetben a nyelv célja a kifejezés és a közlés volt. ahogy vannak — elégségesek ehhez a könyvhöz. a szavak és a képek különböző dolgok. Ennélfogva álmaitok során a szavak gyakran egybeolvadnak a képekkel. HÉTFŐ. Ügy döntött. szerinte kapunk anyagot az új könyvhöz is. Miközben alszotok.. ősi nyelvét használjátok.

mégis előfordulnak ezeken belül bizonyos irányok vagy frekvenciák. Mindazonáltal lehet egy álmotok. bizonyos Szabó úr (betűzve) partit ad vagy haldoklik. Ezekre szinte ugyanúgy fókuszáltok.) Jó estét. ám ebben az esetben nem csak a képet és a hangot hozzátok összhangba. az ébrenléti életetekben egy barátotok. Az álmodó psziché valójában éppolyan éber. Seth.Jane Roberts: A psziché természete 27 saját feljegyzései — három olyan álma is volt.ez a kapcsolat mára valamelyest megfakult. Aki rabolt. A szabó táncol vagy éppen haldoklik.) Tehát: diktálással kezdünk . (—Jó estét. lenyűgöző tisztasággal karbantartva. ébren töltött időtök során vagytok. meggyengült-. Az álombeli tevékenységekben megfigyelt „eltolódott" minőség. vagy amit éppen álmotokban láttatok. Mindazonáltal ezen éberség másfajta szerkezetű. Ma a nevek már nem ennyire leíró jellegűek. hanem egy sokkal . Szabónak hívták. Később. Úgymond. más szögből közelítitek meg az álmodást. akkor . Ha a szabó keresztneve történetesen Péter volt. mert nem értitek a módot. ahogy a televízió képét állítjátok be. A ti fogalmaitok szerint évszázadokkal ezelőtt a szavak és a képek szorosabb kapcsolatban álltak egymással . Számos ilyen példát találhatunk. Habár minden ember egy kicsit eltérő szemszögből látja a valóságot. esetleg megházasodik. a különböző nézőpontok és a perspektíva megváltozása együttesen kaotikus képet eredményezhetnek.a fiú a Péterfi nevet kapta.) Álmodó pszichétek csak azért tűnik álmodónak. (21:32) Ébrenléti életetek egy végletekig gondos szervezés eredménye. és ez a régebbi kapcsolat jelenik meg az álmok szövedékében. ha az álomállapotot az ébrenléti állapot felől közelítjük meg. amelyben egy szabóműhelyt láttok. mert nem fogadjátok el sajátotokként ezt a tudatossági állapotot. mint amilyenek hagyományos. amelyekben lehetséges valóságokban tett látogatást. ti mégsem hozzátok soha kapcsolatba az álmot a bekövetkező eseménnyel.folytatjuk a második fejezetet. Például a személynevek nagyszerű leíró természete jelezheti számotokra a képek és a szavak álmaitokban megnyilvánuló egységét. Használhatjuk példaként a ti nyelveteket is. aki ruhákat szabott és varrt. Valaha azt az embert. esetleg megházasodik. vessző. (Rövid szünet. és ezeket írta le. ahogyan a szavak és a képek egyesülnek az álmaitokban. azt Rablónak. és a fia ugyanazt a szakmát választotta.hogy meg tudják különböztetni apát és fiát .

de meg is tapasztalva azt. Amikor a megszokott televízióműsorotokat nézitek. megfigyelőként szemlélitek az adást. Ezzel a készülékkel. amelyben rengeteg különböző csatorna van. Nem csak. Ti alakítjátok ki egyéni és közös kalandjaitokat. Rengeteg csatornát be tudtok hozni rajta. és a saját csatornáján követi . mindenki a valóság egy kicsit eltérő képét látja. amelyben közvetlen módon vesztek részt az összes történésben. Először is. de más nézőpontokból is. mondjuk szombat délután. az eseményeket nem csak a saját szempontotokból vagytok képesek megtapasztalni. amely mindazonáltal kapcsolatban áll a sajátotokkal. vagy éppen segítik a jó öreg Enterprise rettenthetetlen kapitányát és a félelmet nem ismerő Mr. amelyekben bolygók robbannak fel. Tehát: Megszokott. egy teljesen eltérő „készüléken" tapasztaljátok meg a valóságot. és körbeveszik őket a társadalmatokban megszokott kedves. és úgy tűnik. Ti vagytok a megtapasztalt cselekmény.Jane Roberts: A psziché természete 28 összetettebb valóság jelenségét. ti teremtitek meg ezeket. Hadd mondjak erre egy példát. ébrenléti valóságotokat egy olyan tévéjátékhoz lehetne hasonlítani.segítségével egy bizonyos módon. és ti teszitek ezeket tapasztalássá fizikai készüléketek — a testetek . előttük a dohányzóasztalon a vacsorájuk.de ezen drámák egyike sem rémíti meg a barátainkat. és majszolgatják a kekszüket.nem pusztán csak érzékelve. Tehát amikor megpróbáljátok álmodó készüléketeket ugyanúgy beállítani. a végén zavaros és homályos képet kaptok. Ruburtot és Josephet. állomásról állomásra ugrálhattok . hogy megtapasztalhatjátok a drámákat. és más világokból érkezett intelligenciák különböző kihívások elé állítják. minden tevékenység körülöttetek forog. . (Kedélyesen. ami más helyeken és más időkben történik. mint az ébrenléti. és sokkal több sávot képes fogni. Iszogatják a kávéjukat. Spockot . Ám maga a készülék nagyjából éppolyan jól működik.) Ruburt és Joseph gyakran nézik a Star Treket vacsora közben. otthonos dolgok. Kényelmesen üldögélnek a nappalijukban lévő kanapén. mintha egy másfajta tévékészüléket néznétek. Ti magatok vagytok az észlelő is. Az álomállapot olyan. amelyekben érintettek vagytok. (21:51) Tehát az események másféleképpen szerveződnek. Azonban amikor álmodtok. Ennél a példánál maradva. mint az ébrenlétit. egy nagy programsávra ráhangolódva. Ha ezt használjátok. Miközben így kényelmesen a kanapéra kucorodnak (Seth mosolyogva előrehajol). úgymond.a „beállítások" mégis azonosak. olyan drámákat figyelnek meg.

a televízióban látható veszélyeket és hamisítatlanul jó kalandokat. némileg megfélemlítve érzitek magatokat. mert „túl valódiak". míg mások szíven ütnek. Azon álmaitokat. így képesek vagytok az eseményeket a megszokott kontextusotokon „kívülről" látni. A lakályos. ehelyett inkább épületes sagákat vagy vallási darabokat néznek. amelyet soha nem láttatok. Talán ott áll a tiszteletes. amelyekre emlékeztek. sugárzó arccal. Bolygók robbanhatnak fel a képernyőn. Mégis. ha egy ilyen műsort néztek. mind álomállapototokban elvégzitek ugyanazt a fajta .és néhányótoknak ez a sátán. amely soha nem jelent meg előttetek. Például végignézhettek egy drámát. mint egy sajátságos. így hát. Azonban egy percre váltsunk át a kedvenc „rendőrök akcióban" műsorotokra. mégis jórészt közömbösek maradtok.Jane Roberts: A psziché természete 29 de a tevékenységeitek köre is megsokszorozódik. valamilyen módon. a számtalan szint egyikén működtök. a ti szemszögetekből a valóságnak más. és megátkozva a sátán légióit . ahogy ti valamennyien nézitek a kedvenc műsorotokat. Amikor a normál. ugyanakkor részt is vehettek benne.valódi. a program általánosságban tükrözi társadalmatok bizonyos hiedelmeit. Amikor álmodtok. a psziché számára éppoly természetes szintjeire léptek be. esetleg ugyanúgy tökéletesen valódinak tűnik. kevésbé biztonságos. Ruburt és Joseph tudja. de általában az eseményeket továbbra is a bevett ébrenléti készüléketeken keresztül tapasztaljátok meg. hogy a Star Trek nem „valódi". amely pszichétek számára természetes. Ezt semmiféle elengedhetetlen pszichológiai vagy biológiai szükségszerűség nem indokolja. Azaz mind ébrenléti. akik a Star Treket nézik. Ruburthoz és Joseph-hez. Tehát kialakítotok bizonyos fókuszokat. tömeges éber álom . megváltoztatjátok vagy akár cenzúrázzátok is. bizonyos mértékben kiszínezitek. Barátaitok közül néhányat talán egyáltalán nem érdekelnek az ilyen történetek. Térjünk most vissza barátainkhoz. barátságos nappali teljesen biztonságban van a kanapétól mindössze néhány méterre bekövetkező képzeletbeli katasztrófáktól. ezért olyan. magasztalva a szívjóságot. ám a valóság és az ép-elméjűség természetéről alkotott elképzeléseitek és hiedelmeitek ilyen szakadást eredményeznek. Egy nőt lelőnek az utcán. sokkal valószerűbb. Ruburt mégsem fog kilöttyinteni egyetlen csepp kávét sem. ébrenléti valósággal van dolgotok. átható tekintettel. Ez a dráma sokkal „valódibb". Vígan figyelmen kívül hagytok egyes. és mégsem az.

(22:15) Az álomállapot során sok ember megtanulja. vagy tudatosan megváltoztatja a fókuszát. ha csatornát váltana. Muszáj végignéznetek. Ha nem szeretitek saját fizikai tapasztalásaitokat. ha valaki egy véres éjszakai filmet nézve hirtelen felsikítana. Ha nem tetszik az egyik műsor a tévében. Mint már mondtam. hogy képtelenek vagytok lefeküdni aludni. Ebben az esetben a megrémült szemlélő tökéletesen tudja. hogyan meneküljön el egy rossz álomból azáltal. vagy ha foglyul ejt titeket egy fájdalmas rémálom. hogy a képernyőn látható borzalmas események nem fognak hirtelen berobbanni a nappalijába. és annyira összpontosítotok rá. akkor is átválthattok egy másik. hogy egy percre elfelejtitek: az „nem valódi". (Hosszas szünet. hogyan alakulnak az események. és fikarcnyival sem változtatja meg a cselekményt. Azonban egy rémisztő fizikai élmény közepette. Néha például nagyon megrémültök egy horrorfilmtől. hogy kezetek ügyében van a megváltás: bármikor csatornát válthattok. hogy felébred. A megfelelő cselekedet az lenne. és azt veszitek észre.de csak akkor. (Szünet 22:20-tól 22:44-ig. előnyösebb állomásra . ha felismeritek a tényt. hogy mekkora jelentőséget tulajdonítotok nekik.) Nem érzik magukat kevésbé biztonságban. Az éber állapotban vagy az álomban történő események aszerint érintenek meg vagy hagynak hidegen titeket. felkiáltana vagy felpattanna a fotelből. Mennyire komikusnak tűnne.Jane Roberts: A psziché természete 30 különbségtételt. . Tartsatok szünetet. hanem egy pszeudodrámában lenne megfelelő! A sikoltásnak és a kiabálásnak abszolút semmiféle hatása nincs a történetet játszó színészekre. azt kívánjátok. ha ezt a műsort nézik. Ruburtot és Josephet nem rémítik meg a Star Trek eseményei. Amikor egy ijesztő fizikai élményt éltek át. ujjatok egyetlen mozdulatával átkapcsolhattok egy másik csatornára. hogy ti vagytok ezen tapasztalások megteremtői. bárcsak tudnátok. hogyan „váltsatok csatornát". hiszen cselekedete nem a „valódi" szituációban. amíg meg nem oldódik a szörnyűséges szituáció. röviden. ugyanilyen ostoba dolog kiabálni. sikítani vagy toporzékolni. Egész idő alatt tudjátok. hogy átmenetileg elfeledkeztek a titeket körülvevő nagyobb valóságról.) Diktálok. Gyakran annyira magával ragad titeket egy tévéműsor.

Seth. mint ami normál esetben ismerős számotokra. Álmaitok során rengeteg ilyen drámát írtok. Az ülés végül 23 óra 42 perckor ért véget.és nem áll rendelkezésre több adat annál. Jane-t és engem érdeklő anyagoknak szenteltük. Gyakran érzitek úgy. és valamelyest eltérően kezelve magát a testet és az elme tartalmát. Életetek ébren töltött részében általában egy adott frekvenciát használtok. (22:57. amelyek mindegyike a saját valóságképét közvetíti az egyén számára. HÉTFŐ.) Jó estét. Kedélyesen suttogva): Diktálok. (—Jó estét. mint egy tévéfilm végkimenetele esetében. amelyek az események elfogadott menete szerint általában nem elérhetők. a rendelkezésre álló adatokat a saját egyedi módján rendszerezve. hogy nem ismeritek fel haszontalan reakcióitokat. Néha azonban az álmaitok vagy megérzéseitek olyan információkkal lepnek meg titeket. a dolgok csak megtörténnek veletek. Úgy tűnik.nem a külső történésekben -. OKTÓBER 6. hanem a pszichében. De gyakran any-nyira elmélyültök az élethelyzetetekben. . egyéb témával kapcsolatos anyagot. Seth még átadott nekünk néhány oldalnyi. ahol az adott darabot írjátok és előadjátok. 21:14 (A 757-ik ülést egyéb. hogy csatornát váltotok.) 758. Ennélfogva úgy tűnik számotokra. hogy nem létezik másik valóság az általatok érzékelten kívül . ahol gondoljátok . és játszotok el. Újfent csak annyit kellene tennetek. adott módon hatva a fizikai érzékszervekre. hogy nincs nagyobb befolyásotok életetek eseményei felett.. Az ilyen jelenségeket roppant nehéz megmagyarázni a hagyományos mentális programozás kínálta történetmenet és hely-zetek összefüggéseiben. Újfent egy példával élve: az agy tökéletesen képes számtalan különböző „frekvencián" működni. ÜLÉS. Vége a diktálásnak. és a valódi események nem ott zajlanak le.Jane Roberts: A psziché természete 31 mivel a cselekmény nem ott játszódik le (mosolyogva). Ebben az esetben ti magatok állítjátok elő a programot. 1975.

Mindamellett ez a szerkezet rugalmasabb annál.ki melyik névvel szereti illetni ezt a jelenséget. hogy hisztek ebben. szinte szó szerint más frekvenciákra hangolódtok rá. Ezek a mechanizmusok éppúgy részei az állatok természetének is. amelyben bármilyen ilyen gyógyulást „csodálatosnak" és „a szabályokkal ellentétesnek" tekintetek. akárcsak az állatok. Például a test természetéből fakadóan meggyógyítja önmagát.Jane Roberts: A psziché természete 32 Annyira erős a kondicionálásotok. Társadalmi lények vagytok. a test természeténél fogva tökéletesen alkalmas a „tudatosság kivetülése" vagy a testen kívüli utazás kezelésére . hogy sokféle olyan élményt is érzékeljen. téves hiedelmetek ellenére fajotok az együttműködés és nem a versengés eredményeképpen létezik. amelyeket általában nem tartotok természetes emberi tapasztalásnak. meg kell óvni. Ami azt illeti. . Következésképpen a valóság kritériumai egyfajta szervező. Sokan tettetitek álszent módon. hogy tudatosságotok egy része elhagyja a testeteket. és a testetek biológiailag sok szinten válaszol ezekre. Sok dédelgetett. amelyet a valóság egyetlen ismérvének tanultatok meg elfogadni. amelyek lehetővé teszik. hogy az megfeleljen az épelméjű. de testetek és elmétek természetes öröksége ellenáll az ilyen elfojtásnak . hiszen természetes hajlama van a betegségekre és a rossz egészségi állapotra. mint amilyennek ismeritek. Az álom során gyakorta bekövetkező természetes gyógyulást semmivé teszi az ébrenléti állapot. Biológiai szerkezetetek tartalmaz olyan mechanizmusokat. lelki és fizikai szerkezetként működnek. Ám amikor álmodtok. hogy még alvás közben is megpróbáljátok az álombéli eseményeket a szerint a megszokott frekvencia szerint ellenőrizni és értelmezni. kerül amibe kerül. racionális tapasztalások kritériumainak. amelyben a testet. amelyet lehetetlen figyelmen kívül hagyni. A test fel van szerelve arra. (21:39) Az ébrenléti állapotnak sem kell szükségszerűen ilyen korlátozottnak lennie.és azt is tapasztaljátok meg -. A társadalmi érintkezés vigasza egyike a családok és a civilizációk nagyszerű építőköveinek. majd visszatérjen belé. ám valójában egy teljesen más képben hisztek . Kiközösítettnek lenni nem tréfadolog. mintha nem lennétek védettek ellenük. Azonban még az álomállapotba is megpróbáljátok magatokkal vinni saját kulturális valóságváltozatotokat. El kell hárítani a vírusokat. A korlátokat ti magatok állítjátok fel. Tehát kisebb-nagyobb mértékben megtanuljátok folyamatosan ellenőrizni a viselkedéseteket.és álmaitokban minden igyekezetetek ellenére kapcsolatba kerültök a valóság egy nagyobb képével.

és azt veszitek észre. nyilván azt gondolnátok. .) Álmaitokban gyakran teljesen pontosan látjátok fizikai problémáitok okait. zárójelben). ezáltal lehetővé teszitek. hogy mindannyian rendelkeztek egy sokkal nagyobb és magasabb rendű valósággal. miért ne tehetnétek meg ugyanezt ébren is. hogy a dolgok a maguk természetes módján folyjanak. látszólag kiszámíthatatlanul és értelmetlenül. hogy valamilyen működési zavar miatt bizonyos csatornák egyszerre jönnek be. Gyakran megesik. még ha talán azt is gondoljátok. amelynek tudatosan hasznát vehetitek. az egésznek nincs semmi értelme. Némelyik dolog talán ismerős. szintén érvényes műsor töredékes részét képviseli (vagy egy másik valóságét. Mindazonáltal a leggyakrabban csak zavaros sejtések és szívfájdító emlékek maradnak meg bennetek egy sokkal tágabb létezésről. automatikusan megpróbáljátok az álombeli eseményeket a valóságról alkotott hagyományos képetek szerint értelmezni. és elkezdtek egy olyan terápiát. és úgymond mindkét kezetekkel megragadjátok saját teremtménylétetek és lelkiségetek lényegét. a többi nem. álmaitokban pedig tudatlanok és félig bolondok. hogy éber állapototokban értelmesek és intelligensek vagytok. Ha éber állapototokban is ilyen „ostobák" lennétek. hogy bekapcsoljátok a tévékészüléket. Az ilyen álmok során olyan másféle frekvenciákra hangolódtok rá. amit nevelésetek feltételezni enged. és semmi oka nincs annak. És hogy még zavarosabbá tegyétek a dolgokat. hogy megnézzetek egy műsort. mert néha túlléptek megszokott. Az ilyen látszólagos csodák azért következnek be. míg az indián főnök egy repülőgépet vezet. megértve. Lehet.Jane Roberts: A psziché természete 33 (Rövid szünet. Mindazonáltal az összes dolog vagy jelenetrészlet egy másik. amire emlékeztek. nem csak azzal. és úgymond csatornát váltani. összekeveredve és zavarosan. (21:57) Tegyük fel például. hogy egy űrhajósnak öltözött férfi egy lovon ülve indiánokat üldöz. betegségeiről alkotott hivatalos hiedelmeiteken. sokkal jobban szolgálna az egészségetek. hogy az álmok során valóban tudatotokra ébredtek. amikor ébren vagytok. Esetenként konkrét fizikai gyógyulások történnek álomállapotban. Semmiféle rendező elvet nem ismertek fel a képekben. Ébren azonban megfeledkeztek erről .vagy nem bíztok abban. amelyek valójában közelebb állnak biológiai teljességetekhez. Ha mindezek a dolgok így „rákeverődnének" az általatok megtekinteni kívánt műsorra. a testetekről és annak egészségéről.

„hol játszódik a cselekmény". tudnák. vagy olyan egzotikus külföldi országokba utaznátok. Gyakran feltűnnek előttetek álmaitokban. akkor megfeledkeznétek az összes vallásról és tudományról. halott szüléitekkel beszéltek. suttogva és mosolyogva. Amikor megpróbáljátok ezeket a saját észlelt valóságképetekhez igazítani. korlátok közé szorítjátok a veletek kialakított kapcsolatukat. ahol valójában még sosem jártatok. hanem az az érzésetek. hogy úgy tűnik. Ha ugyanilyen értelmesek és fortélyosak lennétek ébren is. hogy ráhangolódjatok ezekre a teljesen természetes frekvenciákra. Álmotokban annyira „őrültek" vagytok.) Álmotokban annyira „ostobák" vagytok. Ha több figyelmet szentelnének az álmaiknak. Azonban látogatásaikat általában saját valóságállapototok szerint értelmezitek. amely túl törékeny volna a felnyitáshoz. hogy nem érzitek az idő és a tér börtönét. nagyobb aspektusaira. mivel megértenétek pszichétek nagyobb valóságát. Tartsatok szünetet.) Diktálok. A fizikusok a kilincsen tartják a kezüket. (Seth-Jane előrehajolt. léteznek módszerek. hogy élesre állítsátok a képet. amelyben saját identitásotok rejlik.) A psziché az éber energia gestaltja. mintha viccet mesélne. Annyira „irracionálisak" vagytok. mintha réges-rég lerombolt öreg házakban járnátok. hogy azt hiszitek. mégis folyamatosan változva. (Hosszas szünet. ahogy azt definiáljátok.) A psziché nincs bezárva valamiféle ládába. és általában nem észlelitek létezésük egyéb aspektusait. és ezáltal azok egy sokkal tágasabb rálátást nyújtsanak számotokra mind a világra. kaotikusnak tűnhetnek számotokra. . van valamiféle kapcsolat az élők és a holtak között. mind pedig annak magasabb rendű.Jane Roberts: A psziché természete 34 Álmaitokban gyakran túl sok csatornát néztek egyszerre. (22:09-től 22: 25-ig szünet.) Halott rokonaitok továbbra is élnek. sértetlenül. (Derűsen. Csak a pszichéről és a testről alkotott hiedelmeitek korlátozzák tapasztalataitokat a jelenlegi szintjükre. amilyenek voltak. Pont. amint beteljesítitek lehetőségeiteket. milyen kérdéseket tegyenek fel. Tudnátok. hogy az egész örökkévalóság csak rátok vár. hogy néha azt képzelitek. Olyannak tekintitek őket. Annyira „irreálisak" vagytok. Léteznek módszerek. (Hosszas szünet 22:33-kor.

mielőtt transzba merült volna. HÉTFŐ. OKTÓBER 27. egy űrlény vagy egy próféta hangjává lesz. Másfajta élményekben van része. -Folytassuk . (—Jó estét. A mindennapi életben a psziché adott részének pusztán az Ennek hitt darabjára fókuszáltok. majd más dolgokról beszél. vagy saját nagyobb entitásotok eddig fel nem ismert hangja Isten. Bólintottam. Gyorsan megpróbáltok a hagyományos értelemben vett értelmet adni az ilyen anyagoknak. sikerült mindkettőt megoldania. ahol az létezik. ismerős kellékkel ruházzátok fel az ilyen látogatásokat. ám ezen kívül még rengeteg ilyen fókusz létezik.) Jó estét. Vége a diktálásnak. vagy személyes kérdéseinkre ad válaszokat.mondtam. (22:44. amely fizikailag ismerős a számotokra. Az ülés 23 óra 34 perckor ért véget. Például egy testen kívüli élmény. Most adj nekünk egy kis időt. Ugyanez a dolog gyakran előfordul olyankor is. vagy amikor egyéb „nem hivatalos" adatokat kaptok. Mostanra már láttuk. Így hát az ilyen álmok gyakran olyanok. hogy gyakran két részre osztja az üléseket — az egyik részben a könyvét diktálja. Seth. ÜLÉS. a mai ülésen a könyvről lesz szó — mondta Jane közvetlenül.) 759. akár egy programozott színdarab: ismerős környezetbe helyezitek.vagy nem emlékeztek ezekre a dolgokra. reméltem. habár ez a tapasztalat is a psziché része. Ismételem: álmodó pszichétek ébren van. de mivel éjszaka volt egy különösen érdekes álmom. az álmomról szóló beszélgetést beleszőtte a saját. Mindazonáltal álombeli tapasztalásaitok olyan iránymutatásokat nyújtanak nektek. Amint azt látni fogják.Jane Roberts: A psziché természete 35 amelyeknek a saját hiedelmeitek szerint nincs értelmük . mint annak. a mennyországban tett látogatássá válik. hogy Seth arról fog beszélni. Ismétlem: álmodó pszichétek ébren van. és Seth azután más dolgokkal kapcsolatos anyagokat adott át nekünk. amikor az inspiráció különleges felvillanásait tapasztaljátok meg. És saját egyedi egyéniségetek sem .. 21:31 (— Úgy érzem. amely során a valóság másik szintjét tapasztaljátok meg. 1975. amelyek segíteni fognak megérteni saját pszichétek természetét és a mélyebb valóságot. vagy tartsatok szünetet. ahogy tetszik. A psziché soha nem omlik össze.) Diktálok. pszichéről szóló anyagába.

miszerint bizonyosan élő. akár egy hazatérés. azonban csak a saját dallamotokat figyelitek. amelynek szintén részei vagytok. Pont. nem pedig halott emberek vagytok. Egyik bátyja és sógornője. Tegnap éjjel Joseph barátunknak volt egy olyan álomélménye. valamint a bátyjáét és a sógornőjéét is. amelynek jelenleg tudatában vagytok. és általában nem vagytok tudatában annak a nagyobb hangszerelésnek. Lehet. A családtagjainak hitte őket. (Derűsen:) Másrészt viszont a halottak általában nem is írnak könyveket . A legtöbben bizonyosan osztjátok azt a látszólag megcáfolhatatlan hiedelmet. mivel mindenütt ezen „tény" fizikai bizonyítékai vesznek körül benneteket. vagy talán általában véve hisztek a reinkarnációban. A pszichét nem kötik ilyen . amely roppant kíváncsivá tette. Tudatosságotok adott fókusza esetén semmi sem győzhetne meg titeket ennek ellenkezőjéről. hogy megszülettek és meghaltok. határozottan keleti jellegű külsővel bírt. Mindazonáltal a psziché tapasztalásai szétfeszítik az időről alkotott elképzeléseiteket. Meglehetősen bizonyosnak tűnik számotokra. bár csak néhányukat ismerte fel. Mindazonáltal az én fókuszom egy olyan tartományban van. akik még élnek. és sok fejtörést okozott neki. Ismétlem: a létezések olyanok. szintén jelen voltak. olyan. Álmában rengeteg emberrel találkozott. azonban a megjelenése valahogy mégis más volt. A halottak nem olvasnak könyveket. de újra csak az történik. mivel jelenleg teljesen értelmetlennek tűnik számára. (21:50) Joseph azonban eltűnődött az élők és a holtak ilyen keveredésén. Az egész álom nagyon kellemes volt. Néha álmotokban ráhangolódtok egy nagyobb képre. mint a különböző frekvenciákon játszott hangjegyek. hogy valamilyen mértékben hisztek a halál utáni életben. A bátyját egyértelműen felismerte. hogy az életetek egyszerűen csak azon része a létezéseteknek. hogy az álom Joseph saját halálát vetítette előre.Jane Roberts: A psziché természete 36 csökken soha. Átfogóbb értelemben egyszerre vagytok élők és holtak. hogy bizonyos dolgokat tényként fogadtok el. amelyet ti nem észleltek. Ott voltak elhunyt szülei. és ezen úgynevezett tények ellenében még a konkrét élmények is nevetségesnek. akárcsak én.vagy mégis? Egyfajta különös értelemben azt mondom nektek. Ennél a példánál maradva: a Föld dalára vagytok ráhangolódva. Mindazonáltal ti a saját időrendeteket követitek. groteszknek vagy kaotikusnak tűnhetnek. Könnyű lenne azt hinnetek.

láthatatlan pontban. ahogy a festő perspektívája sem működik a hangya számára . egyfajta keretet is adva neki. Számára a halálotok . és tudatában van a már elkészült festményeknek éppúgy. hogy a psziché szempontjából a születésetek még nem történt meg. míg végül úgy tűnik. egy bizonyosfajta valóságot akartok megtapasztalni. Írd le. Találkozhattok személyiségetek egyéb részeivel. Hasonlóképpen a psziché is egyaránt tudatában van a . így hát határokat állítotok fel az események köré. és így van ez a fizikai életben is. (22:07) Ébrenléti állapototokban kizárólag bizonyos megkülönböztetésekkel foglalkoztok. Ebben a szerkezetben az úgynevezett élők és az úgynevezett holtak szabadon elvegyülhetnek egymással. amelyek a sajátotokkal egy időben léteznek. Tehát létezik egy. az általatok ismert idő. és egyáltalán nem lenne tudatában a hívogató útnak. és arra koncentrál. Kiválaszt egy adott területet. és felfedezitek a psziché multidimenzionális mélységeit. éppúgy. mivel ezek a fogalmak alapvetően idegenek a sima vászontól. A festményen belül minden illeszkedik egymáshoz. Amikor a művész egy képet fest. semmivé enyészik egy távoli. csak egy sík felületen haladna előre. hogy egyre keskenyebbé és keskenyebbé váljon. Mindamellett az is igaz. amelyek még csak a fejében léteznek. mint azoknak. A festők a perspektíva segítségével próbálják meg foglyul ejteni a mélység érzését és élményét a sík felületen. Megvilágítják az életeteket. Ebben találkozhattok régóta halott rokonaitokkal vagy még meg sem született gyermekeitekkel. amely szélesen fut a kép előterében. Mindazonáltal soha semmiféle fizikai személy sem fog ezen az úton sétálni. Ezek segítenek kialakítani a fizikai létezés alapvető szerkezetét.bár több dolgot is elsajátíthatnátok a hangya tudatosságából (határozottan). Meglehetősen egyszerűen. Na már most az álom során esetenként hirtelen tudatára ébredtek egy nagyobb perspektívának. hogy rengeteg képet festhet. Ha egy hangya keresztülmászna egy efféle vásznon. papírlaptól vagy táblától. a festett mezőknek és hegyeknek. hogy mosolyogtam. hogy összpontosítsatok rájuk. Ez a perspektíva „nem érvényes" a megszokott tudatszinteteken. ezáltal válik lehetségessé számotokra.ahogyan ti értelmezitek azt -már bekövetkezett. Ilyen körülmények között szó szerint tudatában vagytok a létezés más perspektíváinak. ő is megkülönböztetést alkalmaz. A művész tudja. mivel ti is ugyanezt teszitek. A művész élettelin idézi fel egy távolba vesző út képét.Jane Roberts: A psziché természete 37 korlátok.és létszerkezetnél tágabb tapasztalás is.

Azonban ahogy felfedezitek tágabb létezésetek törvényeit. de gyakorlati értelemben véve nem a fizikai testetekkel. Mindazonáltal teljesen valódi. Sok ember mondja. az adott környezetnek tökéletesen megfelelő testek. azt . és egyetlen tény sem fog megfelelni a megtapasztalt valóságnak. amelyekben Joseph barátunk látta a rokonait (a korábban már említett álom során). Ne mondjátok többé azt magatoknak. vagy hogy „meg akarom találni önmagam".) Tehát. a már megélt. Nem sok haszna van. gyakorlatilag nem fizikai testek voltak. (Rövid szünet. Vannak korlátai. illetve a még meg nem élt életeknek. vagy azt fogjátok hinni. (22:27-től 22:50-igszünet. Gyakran úgy beszélek rólatok. a valóság egy másik szintjén működő. mintha különálló dolgok lennének. Egyszerre vagytok „életek között" és adott „életekben". miközben kitartotok amellett. hogy azok helyettesítsék az ismert élet fizikai körülményeit — mivel ezek nem feleltethetők meg egymásnak. akik jelenleg vagytok. hogy „szeretném megismerni önmagam". ha megpróbáljátok saját valóságotok más szintjeit felfedezni.Jane Roberts: A psziché természete 38 folyamatban lévő. de természetesen szó sincs erről. hogy akaratotok szerint képesek vagytok levitálni? Valóban képesek vagytok levitálni. amelynek jelenleg tudatában vagytok. hogy rávilágítsanak bizonyos tapasztalásokra. sok tekintetben egyszerűen túl kicsi a figyelmetek „fesztávolsága". hogy továbbra is a fizikai világ törvényei érvényesek magasabb rendű tapasztalataitokra. hogy örökké fogtok élni fizikai testetekben. így mindig nagyon nehéz helyzetben lesztek. de ezek azt a célt is szolgálják.) Mindazonáltal ezt a munkát csak egy helyütt lehet elkezdeni: próbáljátok meg jobban megismerni azt. Amit most gondoltok. nem ragaszkodhattok ahhoz. de elérnek az összes ilyen egyidejű létezéshez is. Ti a psziché azon része vagytok. A testek. A valóság mélyebb dimenzióinak szerkezete miatt gondolataitok és tetteitek nem pusztán az általatok ismert életetekre vannak hatással. Rendelkeztek egy testtel. hogy nem ismeritek önmagatokat. amelyből a megszokott nézőpontotok ered. Tartsatok szünetet. hogy egyidejűleg léteztek ebben az életben és ezen kívül is. és egy olyan nagyobb perspektívával foglalkozik. és ez a test meg fog halni. illetve a pszichétekről. A „valódi tény" az. Arra számítotok majd. miközben az igazság az. hogy valójában csak kevesen akarják tényleg rászánni erre a szükséges időt és energiát.

Ha ezeket a dolgokat fogadjátok el a valóság egyedüli ismérveiként. hogyan tegyétek sokkal gazdagabbá saját létezéseteket. Még ebben a kontextusban is várnak rátok meglepetések és varázslatok. Ezen tapasztalatok egy alternatív tényrendszer felismerését eredményezhetik. amelyen a fizikai lét nyugszik. A belső valóság alapvetően a fizikai valóság kreatív forrása. továbbra is meg fogjátok tapasztalni a születést és a halált. A halál fizikai valóság. A psziché nyitott intervallum. akkor bizonyosan úgy tűnik. Ebben a szerkezetben megszülettek és meghaltok. Ha azonban megtanuljátok jobban megismerni önmagatokat a mindennapi életben. mennyire valódi a többi létezés. hogy jobban tudatában legyetek e világi életeteknek is. azt is meg kell kérdeznetek. Talán azt kérditek. és bizonyítékul szolgálnak egy olyan belső létezésre. Álmodó pszichétek ébren van. Az ő tapasztalataik szintén részei álombeli örökségeteknek. De ameddig fizikai testben éltek. legkevésbé a pszichológiai rendszerek. Azonban szükségetek lesz egyfajta megfontoltságra és összhangra. s a pillanat magányosságát. Saját lényetek más részeitől kaphattok információkat. Megtanulhatjátok másfajta módokon megtapasztalni és használni az időt. támogató. hogy kinek a szemszögéből. de ha így tesztek. Egyszer csak azt veszitek észre.Jane Roberts: A psziché természete 39 öntudatlanul érzékeli egy hipotetikus. Jelenlegi életetek nem más. Az álomállapot során a tiétektől független valóságszintekre is ellátogathattok. Sokan . tehát a fizikai szabályok bizonyos mértékben mégis érvényesek . A létezésnek van egy fizikai formája. Egyetlen rendszer sem zárt. és emelhetitek saját életminőségeteket is. amelyek sejtetni engednek egy mélyebb. és kalandvágyóbb módon felfedezni nem csak az álomde az ébrenléti állapotot is. és megcsapolhatjátok a psziché forrásait. ha egyszerűen csak megtanuljátok kiterjeszteni a tudomásotokat. mivel ezt a tapasztalást választottátok. a hajnalt és a szürkületet. mint tágabb valóságotok máshová összpontosuló részeinek álombeli tapasztalása. hogy a halál egyben tudatosságotok végét is jelenti. (23:07) Képesek vagytok megtanulni. hogy olyan dolgokat tapasztaltok meg. amelyek nem illenek az elfogadott tényekhez. Elméletileg bizonyos mértékben még más létezéseknek is tudatára ébredhettek. mindezt meghatározott sorrendben. elég. felülmúlja a fizikai feltevéseket. Azonban pusztán fizikai értelemben valódi. amelyben éltek.a saját szintjükön. pártfogó valóságot. akkor valóban kapni fogtok egyéb információkat. amely meghaladja. egy másfajta valóság felé mutatnak. tizennegyedik századbeli Énetek. Jobbá tehetitek a világot.

aztán folytatjuk. érzelmek és új viszonyítási rendszer Tartsatok rövid szünetet. Tudatosságotok áramlása azonban nagymértékben asszociatív. Például a jelen bizonyos eseményei múltbéli történésekre emlékeztetnek. (Rövid szünet. Nem lehet egyszerűen definiálni őket. Ha két férfit látott volna .viszonylag tétlenné váljon. A saját életetekben ilyen. Újra csak azt mondom. majd humoros hangsúllyal): Harmadik fejezet: „Asszociációk. hogy normál ébrenléti tudatosságuk elhomályosuljon . pszichikai „gyorsírást" vagy jelképeket használtok. A következő fejezetben javasolni fogok néhány gyakorlatot. Ez a cím. hogy közvetlen módon tapasztaljátok meg saját valóságotok néhány olyan részét. és így csak félig vannak tudatában az életnek. amelyek lehetővé teszik. (Hangosabban és mosolyogva): Vége a második fejezetnek. hogy legalább bizonyos mértékben fel kell fedeznetek a psziché dimenzióit. hogy vakká váljatok saját létezésetek nagyszerű. Joseph álmában bátyja keleties külsőt öltött. hogy a bátyja önmagaként és egy keleti férfiként is él. érzelmek és új viszonyítási rendszer". azonban ez utóbbi élete ismeretlen Joseph jelenlegi élete számára. és a keleti jelleg pusztán jelzésszerű. (23:25-től 23:32-ig szünet. nem ismerte volna fel az idegent.Jane Roberts: A psziché természete 40 közületek megengedik. így hát álmában a bátyja ismert megjelenése volt a meghatározó. Ti vagytok a psziché élő kifejeződése. amelyet élnek. amely eddig elérhetetlen volt számotokra. Asszociációk ide vagy oda. emberi megnyilvánulása. és néha a múlt emlékei színezik ki a jelen eseményeit.a bátyját és egy keleti férfit -. hogy egy ismert valóság kifejezéseivel próbáljátok megmagyarázni egy másik valóság tágabb dimenzióit. Asszociációk. Joseph tudta. a jelen pillanatai sorban követik a múltbelieket. A .) Mégis gyakran megengeditek magatoknak. fizikailag időrendben emlékeztek az egyes eseményekre. ragyogó aspektusaira. Tapasztalataitokat általában időrendbe szervezitek. 3.

amely vagy elvezet a megértéshez. 1975. ha türelmetlenségnek nevezném. Ügy gondolom. hagyom érvényesülni az ő szavait. aminek félig-meddig a tudatában vagyok. és az ülés végül 23 óra 52 perckor ért véget. Mivel maga Seth is szót ejtett erről az ülés során. Más módon értitek meg saját lényeteket. hogy Ruburt tudja. akár rendelkezésetekre állnak hozzá a szavak . (Ezután Seth kézbesített némi anyagot más témákkal kapcsolatban.. hogy megértitek egy álom jelentését anélkül. közvetett tudást tapasztaltok meg. vagy talán pontosabb lenne. hogy a szó minden értelmében . (—Jó estét. ezt a könyvet —.. (23:39) Adj nekünk egy percet. 21:10 (A 760— 761-dik üléseket Seth más. mivel képzettársítások segítségével rendszerezi az eseményeket. Álmodás közben közvetlen tudást tapasztaltok meg önmagatokról és a világról. hogy megkezdődjön az ülés. már a következő fejezetnél tartunk.. Ennyi most elég. A közvetlen tudás megértés.) Jó estét. amely csak az előző nap kezdődött. e könyvhöz nem tartozó témáknak szentelte. Az asszociációk úgymond az érzelmi tapasztalások révén kapcsolódnak össze.) Diktálok: folytatjuk a harmadik fejezetet. — Félig-meddig elnehezültem. Ha egy könyvet olvastok. közvetlen tudást tapasztaltok meg.. Vége a diktálásnak. Amikor kapcsolatban vagytok a pszichétekkel. akár nem. Jane Paul Cézanne-nal. hogy értelmet adhassunk ennek az egésznek.. HÉTFŐ. Megeshet. ÜLÉS.) 762. és úgy kell kifejeznünk a mi világunkban — Seth-et. a francia festővel kapcsolatos utalása egy olyan élményre vonatkozott. ezt az egész pszichés dolgot.Jane Roberts: A psziché természete 41 psziché azonban főként asszociatív folyamatokkal dolgozik. Cézanne-t. Seth. miközben arra vártunk. ugyanakkor mégis ellazultnak érzem magam — mondta Jane. vagy nem. Átfogóbb értelemben az érzelmek dacolnak az idővel.vagy akár a gondolatok -. rendszerezni kell. Az időnek mint olyannak nincs túlzottan nagy jelentősége ebben a működésben. — Különös frusztrációt érzek. A megértés önmagában létezik. DECEMBER 15.

hogyan értelmezzétek a vele történő találkozásaitokat a megszokott Énetek számára. A hétköznapi életben roppant takarosan rendszerezitek a tapasztalásaitokat. Olyanná alakítjátok ezeket. . bevett elképzeléseiteket. (21:25) A Seth könyvéhen oly módon kíséreltem meg leírni saját valóságotok bizonyos kiterjesztéseit. és később. valamint Ruburt és Joseph tapasztalásainak segítségével látni fogjátok azokat a magasabb dimenziókat. hogy néhány eseményt nehéz lenne ilyen pontosan körülhatárolni. és olyan érzelmi érvényességgel bírnak. hogy a psziché eseményeit nagyon nehéz rögzíteni az időben. Ám miközben Joseph a jegyzeteit írta. Mivel a tevékenységei. Korábban már említettem. Az a könyv rengeteg munkát követelt meg Josephtől.Jane Roberts: A psziché természete 42 felfognátok azt. amelyek megérintik a hétköznapi életet. A személyes valóság természete című könyvben megkíséreltem kitágítani a hagyományosan megtapasztalt egyéni létezés gyakorlati határait. Például lehet. A legnagyobb nehézségek egyikét a rendszerezés kérdése jelenti. előre kialakított elképzelésekbe és hiedelmekbe. megmutatva. Ezeket a könyveket többé-kevésbé direkt narratív stílusban diktáltam. E rendszer termékei gyakran kaotikusnak tűnhetnek. pusztán azért. hogy valaha is közel kerülnének a kifejeződéshez. hogy könnyebb azt mondani: „ez vagy az az esemény ebben az adott időpontban kezdődött. hogyan bukkannak napfényre a psziché tapasztalásai. hogy megértsétek azt. Szokásos gondolataitok talán akadoznak vagy elsiklanak belső megértésetek mellett anélkül. és bevett mintákba vagy csatornákba erőltetitek ezeket. meg kell tanulnotok. és érezni fogjátok a psziché mágiáját. hogy illeszkedjenek az idő megszokott rendjébe. amely a megszokott világban gyakran értelmetlennek tűnik. Próbáltam olyan utalásokat és jeleket adni nektek. A psziché tettei látszólag minden irányba áramlanak. és maga ez az erőfeszítés jó példája volt annak. Újra mondom: a psziché rendszere nem követ semmiféle ilyen tanult elrendezést. Az álmok az asszociációkkal állnak kapcsolatban. Az „ismeretlen" valóságban tovább mentem. hogy nincsen kezdetük és végük. ekkor és ekkor fejeződött be". és valóban úgy tűnik. Reményeim szerint abból a könyvből az én szavaim. a bölcsessége és az érzékelése túlnyomó részben egy másfajta viszonyítási rendszerből származik. nyilvánvalóvá vált. amelyek fokozzák a mindennapi élet gyakorlati. Azt meg kell tapasztalni. mert meghaladják a tapasztalatokról alkotott. hogy senki sem képes igazán meghatározni a pszichét. spirituális és fizikai örömét és teljességét.

valamint kihangsúlyozzák a vágy és az érzelmek fontosságát. meglehetősen kevéssé ortodox élményei abban a hagyományos öltözékben tűnjenek fel. hogy a pszichét közvetlen módon kell megtapasztalnotok. amelyeken a psziché közvetlen megtapasztalásai dacolnak az időről. vagy hogy spontán cselekvései során bármiféle belső rendet követett volna. Továbbá le fogjuk írni azokat a mechanizmusokat. képesek vagytok látni. és rá kellett zárnom az ajtót. amennyiben közvetve ellentmondanak rengeteg bevett. Ennélfogva a pszichéről alkotott elképzeléseitek korlátozzák annak megtapasztalását. illetve elérhető közelségbe hozzák azt. amelyek felhasználhatóvá teszik az ilyen tudást. amely látszólag dacol az idővel. a valóságról vagy az események időrendi sorrendjéről alkotott prózai elképzeléseitekkel. hogyan illeszkedik ahhoz a létezéshez. és megkísérelt felmászni a transzban lévő Jane ölébe. Ki fogjuk használni ezt a lehetőséget. amely „jelenleg" a tiétek. hogy szót ejtsünk a „szupernormálisnak" tűnő tudás jelenlétéről . Ő azt akarta. Azóta nem diktáltam e könyvet a mai estéig. sokak által osztott alapvető hiedelemnek. valamint azt tényt. Először is néhány alapvető kijelentést szeretnék tenni. Mivel ez az információ . csak ritkán. Természetesen bizonyos értelemben az én tapasztalásaim is elkülönülnek a ti tapasztalásaitoktól. hogy ezeknek a tapasztalatoknak bármiféle közük lehetne ehhez a könyvhöz.Ruburt tapasztalásán szűrődik át. Willy. Mindazonáltal minden egyes élménye azokat a módokat demonstrálta.) Nem jutott eszébe. amelyet mindannyian oly jól ismertek. talán csak álmotokban engedtek meg magatoknak bármiféle olyan tapasztalást.Jane Roberts: A psziché természete 43 Mivel ennyire közvetlenül az időhöz rögzítitek az élményeiteket. amikor ezt a könyvet diktáltam.a Sethanyag . de általában nem jut el hozzátok. megemlítve az érzelmeket és az asszociációkat. Végül be kellett tessékelnem a dolgozószobába. Ruburt legutóbbi tapasztalatai különösen fontosak. egyik a másik után. hogy az ő. ám gyakran még ő is azt várja el. (21:43. közöltem ezen fejezet címét. Legutolsó olyan ülésünk alkalmával. hogy ezek az oldalak szép sorjában kövessék egymást. Az eltelt idő nagy részében Ruburt a psziché számára új dimenziókat tapasztalt meg. a macskánk felébredt.ez a tudás elérhető. . Ruburt e téren sokkal engedékenyebb a legtöbbeteknél. Ezenkívül a tudás és a megértés közötti különbségekre is rámutatnak.

Azonban teljes képtelenség lenne számotokra. hogy tanuljatok és felfedezzetek. vonzalmak és valószínűségek jelen vannak a biológiai szerkezetetekben. .és sokan meg is teszik ezt. Megint csak a ti fogalmaitok szerint. Mindazonáltal nagyobb ösz-szefüggésben szemlélve a dolgokat.egy minta. már létezik felnőtt fizikai testetek teljes mintája . Lehet például. azonban mégis eléggé változékony ahhoz. és így nem lépnek működésbe a szükséges mechanizmusok. bármely adott földi időpontban rengeteg ilyen minta létezik. Fizikai szerkezetetek magában foglalja a nyelvet. ez nem jelenti azt. a civilizációk. hogy kiváló atléta legyen. éppúgy mint a külsőtöket kialakító személyes. és vágytok is az alkalmazására. Azzal a hajlammal születtek. és hogy működésbe lépnek-e. A hajlamai és a szándékai mégis egészen más irányba vihetik. hogy ne lenne egyedi minden egyes ilyen fejlődés. - Egy perccel később): A psziché területein a tudás. tudatában van ezeknek a mintáknak. A saját vágyai és hiedelmei ezek közül néhányakat mozgósítanak. a vallások. (22:02) Pihentesd az ujjaidat. hogy egy adott embernek személy szerint megvannak az ahhoz szükséges képességei. Adj Ruburtnak egy cigarettát. Az egyéni psziché. Más szavakkal: mivel a fejlődés mintája a ti fogalmaitok szerint létezik. amely eléggé meghatározott ahhoz. én transzban tartom őt. a kultúrák. azon részetek. Először is bármely adott időpillanatban véget vethettek ennek a folyamatnak . fizikai természetű biológiai mintáknak is. a technológiák és a művészetek összes mintája ugyanúgy létezik. hogy kényszerítve vagytok felnőni. bennetek rejlik használatának képessége. az a ti céljaitoktól és szándékaitoktól függ. Amikor megfogantok. másokat pedig figyelmen kívül hagynak.Jane Roberts: A psziché természete 44 Már születésetekkor fogékonyak vagytok a nyelvre. amelyet nem ismertek fel. Minden egyén sokféle tehetséggel rendelkezik. Bizonyos hajlamok. hogy megadjon számotokra egyfajta felnőtt formát. ha azt mondanám. a tudományok. Akarsz esetleg pihenni? C Nem. ennélfogva az összes ilyen fizikai minta is egyszerre létezik. hogy szó szerint végtelen számú variációt tegyen lehetővé (nagyon határozottan). minden időpont egyidejűleg. a személyes és csoportos teljesítmények.

Néha egészen hosszú ideig alkot. amelyre bármilyen lehetséges körülmények között szüksége lehet. és benne foglaltatnak annak létezésében. Ruburt kedvtelésből fest. mit szeretne ajándékba. Amikor Ruburt megkérdezte Josephet. A szükséges aktiváló vágyak híján az adott jártasság nem fog kifejlődni. amely áttörte az időről és a tudásról alkotott konvencionális hiedelmeket. amit átfogóbb értelemben már tudtok. információt és „adatot". például a matematika és a művészetek éppúgy a részeteket képezik. valamint a festészet iránti általános érdeklődése pontosan azt a fajta stimulust jelentették. egyéni módotokon fogjátok használni. és bármilyen témára vonatkozó ismeretanyag elérhető ily módon . A saját fókuszotok határozza meg. hogy ha például egy adott jártasságot sajátítotok el. aztán megfeledkezik a dologról. Jelenti továbbá azt is. Joseph festőművész. Közeledett a karácsony. Ezt az örökséget mindazonáltal aktiválni kell pszichikailag. hogy milyen információk érhetők el számotokra. Ruburt Joseph iránt érzett szeretete. akkor azt tanuljátok meg. és még ha el is sajátítjátok.Jane Roberts: A psziché természete 45 (22:11) Az (emberi) faj beépítette ezekbe a mintákba az összes tudást. akkor is a saját. hanem Cézanne-nak a festészetről mint művészetről alkotott megértésével. hogy akár csak kövesse is Cézanne útmutatásait. hogy . Ruburt eltűnődött. Ez nem jelenti azt. milyen dolgokat tartalmaz az emberi elme. Ruburt ráhangolódott Cézanne „világképére". de ő nem akarja valaki más vízióját követni. Joseph azt felelte: „egy Cézanne-ról szóló könyvet". azonban veleszületetten jellemzők az agy szerkezetére. hogy az összes ilyen információnak valahonnan rajtatok kívülről kell érkeznie. amelyek ezt eredményezhetik. Mindazonáltal ez az információ kivételesen értékes. Nem személyesen Cézanne-nal lépett kapcsolatba. Ez nem azt jelenti. amely a vágyon és a szándékon keresztüljut kifejezésre. instrukciók nélkül egyszeriben remek művésszé. kíváncsi volt. Mégis. (Határozottan:) Az egyes matematikai formulák nincsenek bevésve az agyba. milyen információk érhetők el a számára. mivel a fizikai mechanizmusok a zenéhez hasonlíthatók.de csakis a vágyon és a szándékon keresztül. Azt azonban igen. mint a génjeitek. íróvá vagy tudóssá válhat. Joseph elég képzett ehhez. Mindjárt mondok is erre egy példát. hogy bármely ember spontán módon. a saját céljai és egyre erősödő kérdései. hogy az emberi faj alapvetően rendelkezik azokkal a hajlamokkal. Azonban általában azt hiszitek. Ruburt technikailag nem elég gyakorlott ahhoz.

22:30. belső útmutatásokat. és nem tart majd annyi ideig. vagy fejezzük be az ülést. Az ülés 22:42-korfolytatódott. bár az ő egyes munkáik elkészülte sokkal több időt vesz igénybe. mivel amint elsajátítjátok. amikor leírta a Cézannne-könyv megszületését eredményező körülményeket. egész pontosan a következő történt: december 11-én a kora hajnali órákban Jane teljesen meglepetésszerűen elkezdett írni egy önmagától születő kéziratot. függetlenül attól. akkor szó szerint tanultok alvás közben. hogy tudatában vagytok-e ennek a ténynek vagy sem. hogy minden tudás már eleve létezik. napjának egyébként kihasználatlan óráit véve igénybe. (— Szünetet tartunk. Arról sincsen szó. ráhangolódva más zenészek világképére. hiszen akkor mi értelme van az oktatásnak? Az oktatásnak azt a célt kellene szolgálnia. Azonban engem máris teljesen lenyűgözött. amely arra engedett következtetni. ahogy gondoljátok. a tudás azonnal egyedivé. Amikor ébren vagytok. ösztönzéseket és sugallatokat kaptok. Seth kiváló munkát végzett. és alapvetően a megszokott időfolyamon kívül működik. és tehetségesek vagytok.) Vágyatok automatikusan bevonzza az általatok kívánt információt. amelyek természetes módon . legyenek akár élők. hogy az ilyen tudás elérhető. Szinte eretnekségnek tűnik feltételezni. amelynek Ruburt csaknem teljes egészében híján van. mint mások esetében. Továbbra is kell gyakorolnotok. hogy a lehető legtöbb területtel ismertesse meg a tanulót. A psziché termékei tehát természetüknél fogva érvénytelenítik számos. hogy betekinthetek Cézanne világnézetébe és a művészetről alkotott felfogásába. hogy nem éltek az efféle módszerek lehetőségével. vajon „jön-e" még több hasonló anyag. az 1839 és 1906 között élt francia festőtől származik. Ruburt Cézanne-anyaga ezért roppant gyorsan érkezik. hogy az felismerhesse azokat. hasonló stílusban. féltő gonddal ápolt hiedelmeteket. Az ilyen információk befogadása fejleszti az adott jártasságot. és a művészet olyan tökéletesen tudatos ismeretére támaszkodik. Mégis. Például ha zenészek szeretnétek lenni. de a gyakorlás számotokra jórészt öröm lesz. hogy Paul Cézanne-tól. hogy a hivatásos kritikusok is tanulhatnának belőle. és így újjá válik.Jane Roberts: A psziché természete 46 ti magatok korlátozzátok tudásotok hatókörét azáltal. Jane-nek fogalma sem volt. akár holtak a ti fogalmaitok szerint. Tartsatok szünetet. Ez az anyag mégis olyan kiváló minőségű.

) Hacsak nincsenek kérdéseid. Seth. de a jövőbeli tudás is elérhető. amelyben félre kell tenni a régi módszereket .) 763. Vége az ülésnek. Seth felelni fog a kérdéseire. hogy elsajátítjátok-e a tudás befogadásának újfajta módjait. Seth. Jane az ünnep napjait „Cézanne-napoknak" hívta.Jane Roberts: A psziché természete 47 működésbe hozzák a benne rejlő képességeket. amelyekről egészen 23:24-ig beszélgettünk. szép éjszakát kívánok nektek. Ha igen. mivel még mindig folyamatosan kapta a Cézanne-ról szóló anyagot. JANUÁR 5. amelyek mintegy tárolóedényül szolgálnak ezen másfajta tudás számára. Így képes lesz választani. HÉTFŐ. mivel számtalan ilyen kategória van. (22:55-kor valóban feltettem néhány kérdést Seth-nek. Azonban még ezeknek a tárolóedényeknek is .és ez bizonyosan roppant célszerű dolog.) Nos: diktálok. úgy gondolja. Jane egyszer csak hangosan azon kezdett tűnődni.. úgynevezett ezoterikus tradíciók kínálnak bizonyos módszereket. hogy az egyén félretegye az érzékelés bevett módjait. ma leszedtük a karácsonyfánkat. A jövőbeli tudás elméletileg elérhető.a tudás hozzájuk kapcsolódó fajtáival egyetemben. ez egy olyan helyzet. és lehetőséget kínálnak a további fejlődésre. Kellemes. Miután az ünnepek alatt gyönyörködtünk benne. ÜLÉS. vajon szokott-e Seth álmodni. 1976. (-Köszönjük. hogy a tudásnak egyszerűen egyetlen másfajta kategóriája létezne. és közülük sok biológiailag elérhető számotokra. 21:28 (Miközben tegnap a környéken kocsikáztunk..) Tehát vannak az információgyűjtésnek az általatok elfogadottól eltérő módjai is. Természetesen a múltatok szemszögéből több lehetséges jövő is létezik. A Cézanne-anyag a múltból érkezett. akárcsak a test „jövőbeli" fejlődési mintája a születés pillanatában . Ezek olyan szerkezetekhez kapcsolódnak. és kínálnak bizonyos mintákat. Ez nem pusztán azon múlik. beleszőve válaszait a könyv anyagába. amelyek lehetővé teszik. A különböző. (—Jó estét. Nem is arról van szó. amelyek általában ismeretlenek számotokra. milyen az ő álomállapota? Ma este kilenckor azt mondta.. A tudásnak is vannak egyéb fajtái.

mint a tiétek. (21:41) Mindazonáltal ezen szintek alatt teljesen más módon fogjátok fel az eseményeket. vajon szoktam-e álmodni. Ezek a tökéletes megértések aztán becsomagolódnak. Újra elmondom. előítéletekkel terhes fizikai észlelés képződményei. Roppant nehéz számotokra bármilyen fajta tudás felhalmozását fontolóra venni a nyelvnek az általatok vett értelemben történő használata nélkül. aki a vágyon. Az én normál tudatossági állapotom nagymértékben eltér a tiétektől: az én ébrenléti és álomállapotom nem váltakozik úgy. Ruburt tehát egyfajta tárolóedényként használta a saját képességeit. de ezek ismerős képek. de még ezek is túlzottan merevvé és autokratikussá váltak. amely valaha életet adott nekik. Ruburt saját festménye. ennélfogva elfogult. majd lefordítódnak a bevett érzékszervi fogalmak szintjére. de bizonyos mértékben már rendszerezve vannak. a pszichikai képességeiről alkotott tudása. Ruburt „automatikusan" kapta az anyagot: egyszerűen csak leírta a szavakat. Esetleg használtok képeket is. bármilyen információnak és tudásnak kell legyen egyfajta mintája. amelyre támaszkodtok. Ruburt korábban azon tűnődött. amelyek oly gyorsan áramlottak. amelyekben nem veszek oly . hogy szinte alig tudta követni őket. alig hagyva helyet az egyéni eltéréseknek. Mégis. amelyeket a ti álomállapototokhoz lehet hasonlítani. Még felidézett álmaitok is gyakran szóban kifejezett szerkezetek. (Rövid szünet. Az a fajta tudás. A rendszerek többé már nem rendelkeznek azzal a rugalmassággal. sokkal inkább a festészet természetének átfogó megértéséhez. hogy kialakuljon egy forma. a szándékon vagy a hiten keresztül megfelelő tárolóedényt biztosít számára. Az írásban való mesterségbeli tudása. amely aztán bevonzotta a Cézanne-anyagot. hogy valahogy képesek legyetek elfogadni őket. szóbeli kifejezést igényel. így csak egy bizonyos adatot tartanak elfogadhatónak. egy közvetlen tudáshoz. amelyek a tanított. Joseph iránti szeretete — mind azt a célt szolgálták.Jane Roberts: A psziché természete 48 szükségképpen alakítaniuk kell a befogadott információt. Mindazonáltal magának az anyagnak semmi köze sincs a szavakhoz.) Ezen módszerek némelyike roppant előnyös. a szereteten. Ahhoz. és formába vannak öntve számotokra. még az álmaitok során is. nekem is vannak olyan tudatossági állapotaim. hogy egyáltalán felfogjátok. Dogmák fonódtak köréjük. Ezek a felidézett álmok roppant értékesek és komoly jelentésük van. a tudásnak ez a közvetlen formája bármely témában elérhető bárkinek. az írásművészete állította fókuszba az anyagot.

az ő tudásuk pedig az enyémet is gyarapítja. és ennélfogva a tudás sok rendszerével van dolgom. az azokon az általam említett szinteken zajlik. hogy azok segítsenek nektek tudatos választásaitokban. az automatikusan átkerül a hozzám hasonlókhoz is. hogy a ti fogalmaitok szerint értelmezett tudatos elme a túléléssel foglalkozik. Csak annyiban igaz ez. Amit az álmodó állapotomnak nevezhetnétek. amelyek összekapcsolják ezeket a különböző rendszereket. ha emlékeztek az álmaitokra. Azonban arra tanítottátok magatokat. mint nem emlékezni rájuk. hogy nem tudatosak. amennyiben a tudatos elme biztosítja a túlélést az adott társadalomban. a hiedelmeiteknek megfelelő rendszerbe szerveződik. Jelenleg divatos dolog azt mondani. mint a tudás állapotaira. sokféle tudás létezik. kreatívan kiterjesztve a valóságérzékelésemet. Az álomélet egyik része kifejezetten a test biológiai állapotával foglalkozik. olyan tudatossági kapcsolódásokat teremtek. nem csak utalásokat nyújtva számotokra az egészségi problémákkal kapcsolatban. az még a fizikai túléléseteket is elősegíti. Sokkal természetesebb dolog emlékezni az álmokra. amelyekről azt tanították nektek. Azonban annyira tele vagytok előítéletekkel. Amit megtanultam. hogy figyelmen kívül hagyjátok azokat az információkat. A valószínű jövővel kapcsolatban szintén kaptok információkat. Ezek bármelyikének érzékeléséhez arra van szükség. Inkább úgy gondoljatok ezekre. hogy álmaitok során nem lehettek . vagy helyesebben szólva inkább -állapotaimban.én beteljesítem őket. mint a többiben. amelyek a ti felidézett álmaitok alatt léteznek. (Rövid szünet 22:05-kor. Ebből a szempontból. Amikor „felébredek". Ebben az értelemben rengeteg tudatos elme van. de azok okait és megoldásait is közli veletek. Ha azt mondanám. Ennélfogva minden tapasztalásotok egy. hogy tudatosan rájuk hangolódjatok. Azonban én nem irányítom az álmaimat . „Ébrenléti" körülményeim között én egyszerre működöm a tudatosság sok szintjén. (Rövid szünet. hogy hozzáadjam azokat szokásos állapotomhoz. kreatívan új rendszerekké alakítva őket. hogy „irányítom az álomállapotomat".Jane Roberts: A psziché természete 49 tudatosan részt. „Álomállapotomban".) Ahogy azt korábban már mondtam. tudatára ébredek ezeknek a tevékenységeknek. A számotokra általában ismerős fogalmak szerint ti a „tudatos elmére" gondoltok. és tudatosan hasznukat veszitek. hogy miről is beszélek. akkor lenne némi fogalmatok.) Mindannyian teljesen tudatában vagyunk ennek az információtovábbításnak. és arra használom a rendszereket.

amelynek segítségével a valóságot értelmezitek és alakítjátok. meg kell változtatnotok az álmodásról alkotott elképzeléseiteket és fogalmaitokat. (22:24-től 22:35-ig szünet. hogy az elmének vannak egyéb. Mindegyikben másfajta módon mutatkozik meg a valóság. A transzállapotok.ezek adnak nektek bizonyos utalásokat arra nézvést. Ennek a megjegyzésemnek semmi köze sincs az általatok elfogadott. hogy egy embernek csak egyetlen elméje van. de csak agyatok egyetlen állomásának használatát engedélyezitek. Mindazonáltal. hogy önmagát csakis a rengeteg elme egyikével azonosítsa. aztán azt mondanátok: „Ez az én személyiségem tökéletes kifejeződése".Jane Roberts: A psziché természete 50 tudatosak. a hipnózis . Az elme egy pszichés minta. ez igaz. az ébrenléti tudatosságotoktól eltérő állapot létezik. és ami azt illeti. vagy azt. az álmodozás. Mindegyik a saját tudásformájához kapcsolódik. Magától értetődőnek tűnik számotokra. az adott állapotokban mindenütt más és más szabályok uralkodnak. Olyan ez. de ebben az értelemben egyéb elméitek is vannak. csak nagyon keveset fejeztek ki saját teljes személyiségetekből. amely lehetővé tenné. Ha lenne másik elmétek is. milyen sok. hogy ebben a kontextusban tökéletesen értelmetlenek. A ti elképzeléseitek a tudattalanról olyannyira a személyiségről alkotott korlátozott elképzeléseitekhez kötődnek. mintha csak az egyik kezetek egyetlen ujját használnátok. Egy agyatok van. Nem csak arról van szó. Ennek eredményeképpen semmiféle olyan kulturálisan elfogadható mintával nem rendelkeztek. és vannak láthatatlan elméitek. ami titeket illet. valaki másnak kellene lennetek. kihasználatlan funkciói is. az álomállapot kulcsa az ébrenléti állapotban rejlik. az Én tudattalan részeiről alkotott fogalmához. Mielőtt hozzáláthatnátok az álomállapot felfedezéséhez. akkor úgy tűnik. saját ébrenléti előítéleteitek zárják be előttetek az ajtókat. . Ha ezt nem teszitek meg.) Mivel ez a helyzet. Mindegyik elmétek képes egy bizonyos módon rendszerezni a valóságot. mivel a „tudatos" szó a ti értelmezésetekben pusztán egy előítéletekkel terhes fogalomra utal. hogy megfelelően hasznosítsátok az álmaitokat. Az álomállapot során még nagyobb különbségek jelentkeznek. és az általatok használt elmével azonosítjátok azt. Tartsatok szünetet. Vannak látható fizikai végtagjaitok.

de ezek a módszerek előre feltételeztek vagy megköveteltek egy olyan tudást. hogy egyelőre szokatlan módon kapott információt. ezáltal az elme más „részeit" működteti.mivel nonverbális információkkal van dolga . amely tartalmazná azt. Jane alig emlékezett rá. Megértitek mindazt. meglehetősen különös érzékelési móddal volt kapcsolatos. hogy az álom egy új. Adj nekünk egy kis időt. akkor és csak akkor lesztek teljesen tudatában a környezeteteknek: sokkal tisztábban érzékelitek majd a valóságot. sokkal lényegibben. Képtelen szavakba önteni az információgyűjtés ezen módját. de reggel feljegyezte a noteszébe. amelyet egyáltalán nem tudott szavakba önteni. mint most. tegnap éjszakai álma komoly áttörést jelent.Jane Roberts: A psziché természete 51 Ezek az elmék együttműködnek. hanem arról van szó. és nincsen semmiféle megfelelő mintája sem. Ugyanakkor közvetlenül fogjátok megérteni azt. hogy nem találhattok bizonyítékot a tudásukra. Megvalósítjátok a teljes személyiséglétet. sokkal ragyogóbban és sokkal tömörebben. de ez a ti fogalmaitok szerint oly régen történt. Mivel ez illeszkedik Seth ezen fejezetéhez. A tudatosságnak egyéb. mivel az álom során legalább tudatában volt annak.) Az évszázadok során különböző egyének közel kerültek ehhez a tudáshoz. . (Hosszas szünet. Ha az összes elméteket használjátok. de nem állt a rendelkezésükre megfelelő kifejezési eszköz. Birtokában voltak bizonyos módszereknek. hogy az agy fizikai szerkezetének segítségével életben tartsanak titeket. sokkal élesebben. A legutóbbi festménye nem véletlen egybeesés volt. az elméitek számára természetes állapotait önmagatokként fogadjátok el. A történelem során néhány ősi faj elért ilyen eredményeket. amellyel a többiek nem rendelkeztek. amit fizikai érzékszerveitekkel nem vagytok képesek felfogni. hogy . csatolom a hozzá fűzött megjegyzéseit:) Ruburt csaknem elfeledett. (Seth azonnal elkezdett egy rövid értekezést Jane előző éjszakai álmáról. Mindazonáltal az ismeretanyag eljutott hozzá. (22:54) Vége a diktálásnak.más módon rendszerezi az adatokat. amellyel ezt megértethették volna az emberi faj tagjaival.

Ruburt mentálisan egy bizonyos szintre ugrik. és ezáltal kapcsolatba kerül velem . hogyan tapasztaljátok meg ezeket a számotokra általában ismeretlen szerveződési rendszereket. hogy bizonyos „látomásszerű" dolgokat is félreértelmeztek. amelyek lehetővé teszik. (Hangosan és kedélyesen:) Nos. ÜLÉS. Ezt a fajta érzékelést nem lehet leírni. meg kell tanulnotok. 23:05) 764. . Jó éjt. Az álmok látszólagos értelmetlensége gyakran annak az eredménye. 1976. mivel megpróbáljátok azokat a megszokott tudatos rendszeretekbe foglalni. (— Jó estét. Közös könyvtári tapasztalataitok1 segítettek megteremteni a szükséges körülményeket. kellemes és szép éjszakát kívánok nektek. hogy a tudatosság más szintjein hasznát lássátok az információnak.) Diktálok: Bizonyos módon csak Énetek úgymond felső részét tapasztaljátok meg. Ezért javasolni fogok nektek néhány egyszerű gyakorlatot. amelyek csakis a további tapasztalásaiból származhatnak. amely . Így rengeteg értékes és roppant praktikus. amíg Ruburt nem alakít ki megfelelő verbális mintákat. amelynek létezésével az emberek általában nincsenek tisztában. Ez mind segítségére lesz Ruburtnak. mivel hozzáadódtak amúgy is meglévő ösztönzéseitekhez. HÉTFŐ. hogy nem vesztek tudomást szimbólumrendszerükről és szerveződésükről. JANUÁR 26. Agya olyan részeit hozza működésbe. az álom és a festmény.Jane Roberts: A psziché természete 52 A Cézanne-anyag. (. mind az érzékelés másfajta módjai. Például lehet. Seth.egy másik szinten . amelyek segítségével kapcsolatba lép egy másik elméjével. így a célból. hogy eljusson egy nonverbális megértéshez. Seth. 21:12 Nos: Jó estét.egy kiegészítő energiaforrással.Köszönjük szépen. egy olyan elmével. 1 Jane Pszichikus politika (Psychic Politics) című könyvében írja le az ő pszi- chés „könyvtárát". E folyamatban én egyfajta próbakő vagyok.. vége az ülésnek.újraszervezi majd néhány hiedelmét. hasznosítható meglátásotok terelődik tévútra. hogy közvetlenül tapasztaljátok meg „lényetek érzését" egy másfajta módon.

Ha megértitek. figyeljetek oda jobban. a sejtek szintjén történő megértés a lehetőségekkel foglalkozik. Mindemellett gyakran saját tudatosságotok áramlása vezet oda. sokkal inkább az emocionális tartalmuk meghatározta szabályrendszerben jelentkeznek. hogy az eseményeket megszokott sorrendjüktől eltérő rendben gondoljátok végig. Mindezen gondolatokat és képeket kiszínezik a levélhez. Ez beindít bennetek egy folyamatot. Esetleg például kaptok egy levelet Bessie nénikétektől. látni fogjátok. és magában foglalja a jövőt és a múltat is. hogy vannak jobb és vannak rosszabb szerveződési formák.amely úgymond a skála másik végén helyezkedik el . mint a képzőművészetek. és ez a gondolat életre hívja egy elképzelt jövő képeit. Talán eltűnődtök azon. Tehát nem azt mondom. hanem az érzelmekkel és az asszociációs folyamatokkal foglalkozik. hogyan működnek a saját asszociációitok. hogy értelmezzétek az álmaitokat. hogy visszaemlékeztek az ezt megelőzőre. vagy egy . Amint azt már sokszor említettem. Azonban nem vagytok teljesen tudatában az ilyen adatoknak. az egyszerre azt eredményezheti. sokkal jobb helyzetben lesztek például ahhoz. Legközelebb. az összes többi szerveződés elsődlegesen egyáltalán nem az idővel. hogy a lehető legnagyobb mértékben az időrendiségen kívülről tapasztaljátok meg az érzelmeket és az eseményeket. legalábbis egy bizonyos szinten. illetve a veletek és a nagynénétekkel kapcsolatos összes eseményhez fűződő érzelmeitek. amelyben szabadon áramlanak az asszociációk. Próbáljátok meg érzékelni az események képlékenységét. Például a zene nem jobb. Egyszerűen csak a tudatosság művészetének egy bizonyos formájára szakosodtatok. Például ha a következő születésnapotokra gondoltok.Jane Roberts: A psziché természete 53 Először is.szintén nem köti az idő. hogy a nénikétek jövőre Európába szeretne utazni. mit is tesztek. amelynek során eszetekbejutnak bizonyos gyermekkori élményeitek. A pszichét . és így rengeteg mentális kép bukkan fel az elmétekben. és ez az egy nagymértékben gazdagítható a többi forma tudása és azok gyakorlása által. Az elgondolás az. hogy a történések nem szükségszerűen a megszokott időrendi sorrendbe szerveződnek. és végül művészetté alakítsátok őket. Ezeket a gyakorlatokat különböző módokon lehet megközelíteni. Egy szobrot nem lehet összehasonlítani egy hangjeggyel. (21:20) Először is. tehát a tevékenységek ezen szintjén az idő nem létezik az általatok értelmezett formájában. amikor egy ehhez hasonló élményben lesz részetek. a psziché által használt különféle szerveződéseket a művészetekhez lehetne hasonlítani.

amelyen tisztán meg vannak festve életetek legfontosabb eseményei. Idézzetek fel egy eseményt. a legutóbbi pedig a bal felsőbe. ne fessétek meg. Képzeljetek el egy nagyon nagy festményt. Bizonyos mozgást fogtok észlelni. Éljétek meg olyan tisztán ezeket az eseményeket. Néhány ilyen felidézett esemény értelemmel bír majd számotokra. Milyen ruha volt rajtatok három nappal ezelőtt? Mit reggeliztetek egy hete? Ki ült mellettetek az óvodában? Mi ijesztett meg titeket utoljára? Féltek elaludni? Bántottak titeket a szüleitek? Mit csináltatok tegnap ebéd után? Milyen színű cipőt viseltetek három napja? Csak jelentős eseményekre és részletekre emlékeztek. A képek a bal felső sarokban kezdődjenek. Ezek össze vannak kapcsolva. (21:40) Amikor legközelebb lehetőségetek adódik. a hetedikről egy csakis rátok jellemző sorrendben. amennyire csak tudjátok. céltudatosan változtassátok meg a sorrendjüket. és a jobb alsóban végződjenek.Jane Roberts: A psziché természete 54 csomó kép juthat eszetekbe a huszadik születésnapotokról. mintha az időben későbbi esemény megelőzte volna a korábbit. mintha mondjuk egy képregény elemei lennének. amely valójában korábban következett be. Események és képek fognak az elmétekbe ötleni egy időn kívüli összefüggésben. Miután ez megtörtént. Tisztán látni fogjátok az esemény és az érzelmeitek közötti kapcsolatot. és azok rendszerezik az asszociációitokat. Az érzelmeiteket a hiedelmeitek hívják életre. hogyan növekszik meg a képe. Először is lássátok őket kis négyzetekbe rendezettjelenetek sorának. hogy az adott esemény egyre nagyobbá válik. Mindenképpen számotokra jelentőségteljes történéseket válasszatok. engedjétek szabadon áramlani az asszociációitokat. Most lássunk egy másik gyakorlatot. Ha például az érettségitek semmit sem jelent számotokra. Tegyetek úgy. majd kövesse azt egy olyan. ahogy az adott jelenet más jelenetek elemeit is . így bizonyos hiedelmek és érzelmek szinte rokon értelműnek tűnnek. hogy melyik esemény kelti bennetek a legerősebb érzelmi reakciókat. Az érzelmeitek életre hívják az emlékeiteket. Mondjátok azt magatoknak. tegyétek fel magatoknak a kérdést. Ha végeztetek.és ugyanez történik álmotokban is. hogy a legkorábbi esemény kerüljön a jobb alsó sarokba. és vizualizáljátok. vagy a harmadikról. Ezután fordítsátok meg a sorrendjüket úgy. azonban más események esetében ez az összefüggés nem lesz ennyire nyilvánvaló. Ezt a sorrendet az érzelmi asszociációk határozzák meg . és felismeritek magatokban egy meglehetősen erőteljes érzelem jelenlétét.

ne álmodozzatok. Mondjátok magatoknak.és ezáltal abban is. Az ilyen gyakorlatok esetében a cél nem annyira az. hogy tökéletesen hajtsátok végre őket. Az ebben a „bűnös Énben" való hit rengeteg embert akadályozott meg abban. hogy bármilyen mértékben is felfedezze belső Énjét . de mindenféle kifogást fogtok találni. hogy ne kelljen valóban kipróbálnotok őket. A fő kép más képek elemeit is magához vonzza. amely akkor következik be. hogy ráérezzetek a tapasztalás és tudatosság egy másfajta módjára. energikusan egy adott módon kell összpontosítanotok . eszetekbe ötlő gondolattal vagy képpel. hogy bármilyen közvetlen tapasztalásban legyen része. értelmezzétek azt a magatok számára szabad asszociációk segítségével. gátolni fogjátok az asszociációs folyamataitokat. Ha féltek saját magatoktól. amely sok apróbb jelenetből áll össze. annál jobb. azon.így az álmodozás vagy a tudatosság fajtáinak keverése vagy párosítása méltatlanul passzív.Jane Roberts: A psziché természete 55 magához vonzza. Lehet. attól . Aztán hagyjátok. Minél többször gyakoroljátok. inaktív vagy lusta dolognak tűnik számotokra. Ha őszinték vagytok magatokkal.egy olyat. ha a javasolt módon jártok el. hogy az Ént meg kell fegyelmezni. míg a végén egy teljesen más képet kaptok majd . vagy hogy túl kell feszítenetek egyelőre még csak bizonytalanul érzékelt pszichés izmaitokat. Talán úgy fogjátok érezni.tartja a régi keresztény mondás. hogy minden figyelmeteket egyértelműen. hogy ezt fogjátok tenni. és kezdjétek az első. de teljesen új módon. hogy bizonyos ellenállást fogtok tapasztalni ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban. amelyek ellentmondanak a megszokott tudatos tapasztalásotoknak. hogy a többi jelenet szertefoszoljon. hogy úgymond mindent be kell dobnotok. amely megcáfolta volna ezt a hiedelmet. és ez a mondás az Én alapvető bűnösségén alapul. inkább az. sokan közületek egyfajta vonakodást fogtok érzékelni. Azt tanultátok. mivel a tudatosságotok olyan minőségei lépnek működésbe. nagyra törőn. és konstruktív tevékenységekre kell szorítani. hogy ne keverjétek össze az ébrenlétet az álommal. (21:54) Ezután alkossatok meg tudatosan egy álmot. (Hangosan:) „A tétlen kezeknek munkát talál az ördög" . Sajnos a kereszténység bizonyos vonásait a többinél jobban kihangsúlyozták. az nem adja meg nektek a valódi tapasztalást. mivel ha egyszerűen csak végigolvassátok. Élvezitek. ha olvastok róluk. Amikor befejeztétek az álmodozást. Ezt a gyakorlatot ténylegesen el kell végeznetek. Arra tanítottak titeket.

hanem hogy szó szerint kiterjesszétek azt azáltal. amelyeket az valóban képes érzékelni és felhasználni. Ugyanebből az okból kifolyólag nem fogtok vagy nem akartok majd emlékezni az álmaitokra. Ezen gyakorlatok során lehet. hogy azok olyan dolgokra világítanak rá. hogy legyűri őket ez a téboly. hogy megsemmisítsétek a hagyományos tudatosságot. vagy egyszerűen régi szexuális fantáziák. pedig a test fizikai állapota és a személyiség erős gyökerekkel rendelkezik ezekben a másfajta szerveződésekben. vagy hogy minden rendben van azzal. Ugyanakkor az ehhez hasonló hiedelmek meggyőzik őket. Ezeket a hiedelmeket ki kell gyomlálnotok magatokból. itt pedig már nem. a háborúitoknak és a katasztrófáitoknak. az Énetekről alkotott tudatos hiedelmetek. A psziché szerveződései nagyobb kiterjedésűek." Sokan úgy tartják. Mindamellett az asszociációs folyamat megakasztása roppant jelentős gátló tényező sok ember életében. ha tudatában vagytok az Én egyéb részeinek. . egész biztosan nem lesztek képesek felfedezni a psziché tágabb dimenzióit sem. a homoszexualitással vagy leszbikus élményekkel kapcsolatos képek merülnek fel bennetek. Ennélfogva rengeteg ember azt mondja magának. amelyek képesek megoldani ezeket a problémákat. Az elgondolás tehát nem az. hogy az Énjük alapvetően bűnös. hogy atombombát készíteni biztonságos dolog. hogy a maszturbációval. mint a legtöbb. Nincs semmi baj a tudatos elmével. mivel a hiedelmeitek szerint ezek bűnös dolgok. Sok egyén fél attól. túl türelmetlen ahhoz. nem engedélyezve. amelyeket jobb lenne elfelejteni . viszont az nincs rendben. és azonnal visszakoztok. hogy felfedezze a psziché természetét és kiterjedését. ha tudatában vagytok a vírusaitoknak. úgyhogy ez a terület lesz az Énnel kapcsolatos összes hiedelmük fókuszpontja. az álmaitokat egy másfajta módszerként a mindennapi élet befolyásolására felhasználni viszont őrültség. hogy elsöprik a belső felfedezések. hogy fókuszát a valóság olyan más szintjeire emelitek. és képtelen megérteni. Ha nem vagytok képesek őszintén szembenézni saját teremtménylétetek tágabb dimenzióival. hogy egy bizonyos foknál tudatosabb legyen. (22:08) Néhány ember az erős energiával bíró területek közül kizárólag a szexualitással áll kapcsolatban. Egyszerűen csak korlátozzátok azt. miért csak olyan kevés sikerben van része.Jane Roberts: A psziché természete 56 tartva például. Azt mondjátok: „Itt biztonságos dolog tudatosnak lenni. és a maguk módján racionálisabbak.és ezek általában a szexualitással kapcsolatosak.

hogy erősítsétek fel őket. így tehát szimbolikus. mintha ébren lennétek álmotokban. Említettem már. hanem a saját hiedelmeitek és megszokásaitok által.) Néha este. mit jelentene? És miféle ébrenléti életre ébrednétek reggel? A tudatosság minőségeit nem lehet megmagyarázni. hogy az álomba merülés helyett egy másfajta ébrenlétbe léptek be. próbáljátok meg azt mondani magatoknak. de nem olyan módokon. és megismerkedhettek a tudatosság számotokra eleddig ismeretlen érzéseivel. Ezen gyakorlatok esetében az a fontos.Jane Roberts: A psziché természete 57 E könyvben sok gyakorlatot fogok javasolni nektek. hogy ébren vagytok alvás közben. Néha. Tudatosságotok nem természetétől fogva korlátozott. Nem használjátok ki eléggé. képzeljétek el. amelyeket képesek lennétek előre látni. Kik az „álomban" szereplő emberek? Mit képviselnek? Ha ez az élmény álom lenne. mielőtt elalszotok. képzeljétek el. amikor ébren vagytok. (22:27-től 22:43-ig szünet. Közülük néhány a hagyományos tudatosság szükségszerű megváltoztatásaival jár együtt. hogy elvégezzétek őket . hogy a tudásnak több különböző fajtája létezik. és az érzékelés megváltozott. Aztán próbáljátok meg ennek megfelelően értelmezni a történéseket. Szuggeráljátok magatoknak. hogy úgy tesztek. így egynél több szemszögből láthatjátok majd a létezéseteket. hogy a tudatosságotok módja rossz lenne. ahogy másnap reggel felébredtek. Ez annyit tesz. mire számítsatok. hogy az adott pillanat élménye egy álom. Maga a tudatosságotok lesz más érzés a gyakorlatok során. Választ kaphattok bizonyos általatok esetleg feltett kérdésekre. Próbáljátok meg elképzelni. lazítsatok. Máskor. de sohasem fogom azt állítani. Ezen gyakorlatok segítségével kapcsolatba kerülhettek másfajta megértésekkel. Talán arra kérlek majd titeket. és ezen gyakorlatok ezeket az eltérő tudásfajtákat felhasználva közölnek majd veletek információkat. és a válaszokat sem tudjátok majd ismert kifejezésekbe önteni. hogy felejtsétek el a fizikai ingereket. Tartsatok szünetet. vagy azt javaslom. Végezzétek ezeket egy ideig. és megfelelők a körülmények. hogy maga a tapasztalásotok minősége is megváltozik. amelyeket reményeim szerint meg fogtok . Mindazonáltal a tudatosságnak ezen módjai. új módjait nyitják meg előttetek. feküdjetek le. Nem mondom meg. amikor aludni tértek.nem pedig a hagyományos értelemben vett eredmények. s amint álomba merültök.

Újra csak azt mondom. míg máskor nyomorúságosan kudarcot vallanak. mivel azok pontosan érzékelésetek elmozdulását könnyítik meg. akkor is.Jane Roberts: A psziché természete 58 ismerni. Ne tulajdonítsatok túlzottan nagyjelentőséget a jóslataitoknak. Gyakorlati. amikor az ilyen tudás a megszokott értelemben nem elérhető. azt fogjátok tapasztalni. mert ha így tesztek. miközben az otthonotokban üldögéltek. ha intellektuálisan ugyan tudatában lesztek annak. amelyeket sikeresen követtek. amelyeket általában nem használtok. amelyek korábban elkerülték a figyelmeteket. vajon képesek vagytok-e megjósolni a jövő eseményeit. Az összes ilyen gyakorlat után vissza kell térnetek a jelenbe: összpontosítsátok figyelmeteket a lehető legtisztábban a jelen pillanat külvilágára. lehetővé téve. nem idegenek tőletek. A további gyakorlatok eredményeképpen valóban tisztább képet kaptok a világról. Kezdetben nem számít. és amelyek további „korrekt" megérzéseket eredményeznek. Ha kitartotok. és véget fogtok vetni az egész folyamatnak. Például jelenleg milyen információk ismeretlenek számotokra? Próbáljátok ki. Ha folytatjátok a dolgot. és a szokásos tudatosság mögött mindig jelen vannak alternatívaként. Máskor. hogy bizonyos területeken jól működnek a jóslataitok. hagyva. amit mondok. de eddig ismeretlen csatornákat is. Azt is észre fogjátok venni. ezek teljesen természetesek az álomállapotokban. és kezdjétek el felfedezni a szintén rendelkezésetekre álló. Ennélfogva a gyakorlatok fontosak lesznek. de nem valósítjátok meg azt a gyakorlatban. hogy az effajta eljárásokban jelentős szerepet játszanak az érzelmek: olyan információkat fogtok kapni. képzeljétek azt. hogy tudatában lesztek bizonyos jövőbeni eseményeknek. amikor az utcán sétáltok. tegyetek úgy. (22:58) Néha. ha azok nem válnak be. Olyan területekre fogjátok kiterjeszteni a tudatosságotokat. de egészítsétek ki őket. hogy tudatosuljanak bennetek a fizikai élethelyzet zajai és képei. önmagatokat is beleértve. Továbbra is hagyatkozzatok az ismert információs csatornákra. Pont. hogy odakint vagytok a parkban vagy az utcán. amelyek valamilyen oknál fogva . mintha egy repülőgépről látnátok az egész jelenetet. Azonban ezeknek nem fogjátok hasznát látni. vajon „igazak-e" a jóslataitok. Lesznek asszociációs minták. közvetlen élményekkel fogunk foglalkozni. csalódtok. hogy a fizikai esemény olyan apróságait is érzékeljétek. egy idő után fel fogjátok fedezni. mivel ezek fognak bizonyítékot szolgáltatni nektek nagyobb érzékelési képességeitekről.

Ezek a gyakorlatok nem azt a célt szolgálják. mekkora szabadsággal bírtok ezen a téren.mivel ezek nem ellentétes. Valójában egy ilyen álmot fel lehet használni arra. Bizonyos értelemben maga a nyelv is az álombeli körülményekből ered . hogy megtanuljátok jól kezelni az élet megszokott dimenzióit. hogy a segítségével elkerüljétek az adott események bekövetkeztét. Mégis sok ember fél emlékezni az álmaira. hogy értetek-e el valaha is sikereket a tudatos előrejelzés terén. hanem teljesen szó szerint. hogy felfedezzétek a tudatosság váltakozó állapotait vagy az álmok környezetét. a holnap túl képlékeny ahhoz. Ez a fontosság mintegy mágnesként fog működni. hogy a tudatosságnak vannak egyéb módszerei is.Jane Roberts: A psziché természete 59 fontosak számotokra. hogy a jelenlegi módon különválasszátok egymástól az ébrenléti és az álomállapotot . hogy egy álombeli katasztrófát szükségképpen annak fizikai bekövetkezte kísér. amelyekkel képes információhoz jutni. hanem hogy kiegészítsék. akkor fogjátok megengedni magatoknak. mivel attól tartanak. Csak ha megértitek. álombeli létezésetektől függ. hogy feleslegessé tegyék az általatok ismert világot. Nos. Azonban ez pusztán egy szép elmélet . A tudatosság mozgékonysága azonban ennél jóval nagyobb szabadságot biztosít számotokra. Álmodott a repülésről. az események megszokott folyamatában ugyanilyen módon vonzzátok magatokhoz a tapasztalásokat. mielőtt bekövetkeznének. és hogy még maga a fizikai élet élménye sem korlátozódik a szokásos értelemben vett érzékelésre. és bevonzza hozzátok az adott információkat. Nem jelképesen értem ezt. Nincs szükség arra. függetlenül attól. Mindig szerepet kap a szabad akarat. Akárhogy is.és az ember már a nyelv megszületése előtt megálmodta azt. A szimbólumok világával kialakított teljes kapcsolatotok közvetlenül az álmodó Énből származik. életeteket tudatos céljaitok és hiedelmeitek meghitt együttműködésének segítségével formáljátok. hanem egymást kiegészítő állapotok. Bizonyos eseményeket megéreztek. (23:17) Bár saját jövőtöket tehetséges pszichével alkalmanként pontosan előre lehet látni. Ez annyit tesz. és lehetővé tegyék. Az. A kezdetektől azt mondom. hogy valódi dimenzióiban érzékeljétek azt. hogy az Én nem korlátozódik a testre. hogy bármiféle rendszerbe foglaljátok. hogy beszél (határozottan). kiteljesítsék. és ez az ösztönzés vezetett el a repülést lehetővé tévő fizikai találmányokhoz. Tudatukban vagytok.

Tehát: a szexualitással kapcsolatos eltorzult fogalmak sok embert megakadályoznak abban. kötőjel . sem nők nem lennének. ÜLÉS.ha nincsenek kérdéseid.Jane Roberts: A psziché természete 60 marad.a nő és a férfi 765.." Ez a cím.) Tarts rövid szünetet. a Holdat és álmodó tudatosságot nőneműnek. majd ezután Seth néhány Jane-t érdeklő témához fűzött megjegyzéseket. Hasonlóképpen az agressziót általában magabiztos. a kreativitásából fakadó művészi alkotásokkal egyetemben. hacsak nem akarsz válaszolni a Jane elméjében megfogalmazódott kérdésekre. Pihentesd a kezed. Mindannyian elsősorban egyének vagytok. az ébrenléti tudatosságot és Napot hímneműnek . A férfi és a nő . amely folyamatosan ott kavarog a hagyományos tudatosság mögött. míg a női elemeket a tápláló. hacsak nem engedélyeztek magatoknak kellő szabadságot. A psziché nem férfiúi és nem női. passzívnak tartjátok. és adj nekünk egy percet. hogy az érzékelés egyéb módjaival kísérletezzetek. Negyedik fejezet: "A psziché és a szexualitás kapcsolata. nevelő alapelvvel azonosítjátok. erőszakos. Vége az ülésnek ...) Diktálok. Seth.a nő és a férfi. (— Nincsenek. Mindazonáltal az emberek hiedelemrendszerükben gyakran nőinek vélik. hogy bármilyen szoros kapcsolatot kialakítsanak azzal a belső létezéssel. FEBRUÁR 2. hogy megvizsgáljuk a psziché kapcsolatát a szexuális önazonossággal. 1976. Ebben az összefüggésben a nappali órákat. Tehát jó ötlet. HÉTFŐ.az éjszakát. Fizikai értelemben sem férfiak. férfiúi tevékenységnek fogjátok fel. Vége a diktálásnak.) 4. ha elsősorban nem léteznének egyének. A psziché és a szexualitás kapcsolata. A férfi és a nő. 21:23 Jó estét. (A könyv anyagának diktálása 23 óra 35 perckor ért véget. (-Jó estét. Ezután biológiai értelemben egy adott .

mivel minden faj viselkedését a . vallás vagy akár szerkesztett nyelv nélkül is. a biológiai irányultsághoz szorosan nem kötődő utakat. és még biológiailag sem veleszületetten jellemzők a fajra. Mindamellett semmiféle különleges pszichikai jellemző nem tartozik ehhez a biológiai működéshez. illetve női létnek ilyen óriási jelentőséget tulajdonítotok. amelyet az ember alkotott a témáról. Ehelyett szabadon szaporodhatott.) Biológiailag a szexuális irányultság a fajfenntartás módszere. Saját fókuszálásotok tehet arról. Fizikailag tökéletesen képes fennmaradni mindenféle filozófia. hogy az emberi létezésben igenis vannak bizonyos fizikai és pszichológiai különbségek. Ha ez igaz. S ez a hasonlat tökéletesen érvényes egy másik szinten is. amelyek bármilyen esetleges katasztrófa esetén a kipusztulását eredményezhették volna. így egyetlen egyed sem kötődött egy szigorú biológiai szerephez. Ezáltal nagyobb változatosság jelentkezett az egyéni jellemzőkben és viselkedésben. az embert sosem aggasztotta a fizikai túlélés kérdése. A lábatoknak és a kezeteknek különböző feladatai vannak. Teljesen tisztában vagyok azzal. hogy nektek megvan a saját értelmezésetek ezekre a fogalmakra. egyik a sok közül. Ha a viselkedésük közti különbségekre akartok összpontosítani. Ezek egyfajta programozás eredményei. Nem volt kérdéses. eltérők voltak a többi fajétól. politika. az állatok viselkedése nagyban eltér attól a képtől. További biztonsági intézkedésekre volt szükség. hogy szexuális értelemben véve nem specializálódott túlzott mértékben. Például nem volt rögzített párzási időszaka. de amikor ezt mondom. hogy a férfi. Ami azt illeti. működésükre és tulajdonságaikra. vagy hogy a nők elvégezhették-e az úgynevezett férfias tevékenységeket. Azonban a kéz és a láb nyilvánvalóan mind a két nem alapvető tartozéka. mivel nem volt olyan eltérés. (Rövid szünet 21:38-kor. művészet. úgyhogy nem kötődött oly szoros mértékben merev mintákhoz. Így követhetett teljesen más. és ez ma sincsen másképp. amelynek alapján létezhettek volna ilyen egyedi cselekedetek. tudatában vagyok. egy teljes kultúrát építhetnétek eltérő képességeikre. Az emberi faj életképességét valójában az biztosította. (Hosszas szünet. Ezek egyike volt a rugalmas párzási minta. A psziché egyformán férfiúi és női. amelyekkel szembesülnie kellett.) Az ember problémái és a kihívások. hogy a férfiak elláthattak-e úgymond nőies feladatokat.Jane Roberts: A psziché természete 61 nem egyedei vagytok.

de a nők kisebb súlyuk miatt gyorsabban tudtak futni. szó szerint lehetetlen lenne. hogy otthon maradjanak. A férfiak általában súlyosabbak voltak. mivel így képessé váltak időnként egy gyermek pluszsúlyát hordozni. Ha a könyörületesség. aggódnak a status quo megőrzése miatt. a gyermekek mind a két szülőtől tanultak vadászni. hogy nem találékonyak. szexuálisan be nem programozott cselekedetet végrehajtsatok. mint ahogy azt feltételezitek . mivel ezek az érzések biológiailag nem lennének lehetségesek számukra. és a nőket általában passzívnak. Ennélfogva a kóborló férfiak sokkal kíváncsibbnak és agresszívabbnak tűnnek számotokra. és a férfiak nem képesek életet adni egy kisdednek. akkor egyetlen férfi sem lehetett volna kedves vagy könyörületes. a nők vándorlás közben nem szoptatták a csecsemőket. hogy a nők mindig is az utódokra összpontosítottak. a kedvesség és a szelídség pusztán a nőkre lett volna jellemző. aktívnak. (22:00) Eltekintve attól a ténytől. Például úgy tűnik számotokra. ez praktikus fizikai előnyt jelentett bizonyos területeken . Mivel egyéb területeken szabadon végrehajthattok más. gondozták őket. és nem szeretik a változásokat. A barlanglakók családja sokkal „demokratikusabb" csoport volt. Ugyanakkor az intuitív . hogy mindig is arra voltak kényszerítve. Természetesen még ez alól a „szabály" alól is voltak bizonyos kivételek. Ennélfogva a tudattalan nőiesnek tűnik. mivel egyes nők nagyobbak és súlyosabbak voltak a kistermetű férfiaknál. nemtől függőnek tartott tevékenységeket.az állatok utódaitól eltérően . és az emberi faj elkülönült a többitől. azt gondoljátok róluk. gondoskodónak vélitek. Azonban más volt a helyzet. A történelmet is hasonlóképpen magyarázza. ötletesnek.általában egyesével születtek. hogy a férfiak nem voltak képesek gyermeket szülni.Jane Roberts: A psziché természete 62 saját hiedelmei szerint értelmezi. mialatt a férfiak az ellenséggel harcoltak vagy vadásztak.a férfiak és a nők egymás mellett dolgoztak. találékonynak. hogy bármilyen. ezeken a területeken az irányultságotok kulturális eredetű. őket hiszitek a civilizáció építőinek. intuitívnak. logikusnak. a nemek képességei felcserélhetők voltak. A nők azért is voltak valamivel könnyebbek. táplálónak. nem öt-hat utód jött egyszerre a világra. mivel nem kötődött olyan szertartásosan a szexuális viselkedéshez. Ha az egyéniségeteket biológiai nemetek határozná meg. A nők nem képesek gyermeket nemzeni. A gyermekek . Mindemellett a férfiakat agresszívnek. extrovertáltnak tartjátok.

akkor pedig a férfiakkal tartottak vadászni vagy élelmet gyűjteni. magukkal vitték őket élelemgyűjtő útjaikra. és csak másodsorban emberek. hogy elsősorban férfiak vagy nők. A gyermekszülés után a nők gyakran azonnal csatlakoztak a vadászexpedíciókhoz. A család magas szinten együttműködő egység volt. Az egyéniségetek ad értelmet a nemeteknek. A korai társadalmak alapja az együttműködés volt. hogy állatbőrökből ruhát készítsenek. akik kreatívan tehetségesek. A ti fogalmaitok szerint a psziché együttműködő tulajdonságok tárháza. A családok csoportokat alkottak. Ez lehetővé tette. egyaránt áll férfias. mintha azok szétrombolhatnák az ismert mintákat. és nem fordítva. és a férfiak otthon maradtak. A nők szülés után gondozták a gyermekeiket. mivel benne éppannyira élő volt a szeretet és a gyengédség tulajdonsága. Ám elsősorban személyiséglétetek létezik. Tartsatok szünetet. mint manapság. hogy a férfiak kipihenjék magukat a hosszas vadászatok után. illetve nőies alkotóelemekből. az apa vette át a feladatait. mivel gazdag. érzékeny kreativitásuk közvetlen konfliktusba kerül a férfiasságról alkotott elképzeléseikkel. Amikor a nők szülni készültek. ugyanezzel a problémával küszködnek. Kategóriákba rendezitek az emberi képességeket. illetve nők és férfiak vagytok. . ezek a gyermekek végezték el a barlangi otthonban vagy a környékén adódó feladatokat. Azok a férfiak.Jane Roberts: A psziché természete 63 elemeket meglehetősen ijesztőnek tartjátok.valami ismeretlen módon. a múltra vonatkozó elméletekkel épp ellentétben a barlanglakó emberek korában jóval kisebb volt a szexuális specializáció. akik férfiasnak tartott tulajdonságokkal rendelkeznek. amelyeket számtalan módon lehet összekapcsolni. és biztosította. gondolatjel . amikor a nők nem voltak terhesek. Ha az anya meghalt. mint a nőkben. Az emberi psziché olyan mintákat tartalmaz. (22:23-tól 22:38-ig szünet. nem pedig a versengés.) Tehát: a jelenleg érvényes. egyfajta dilemmában találják magukat. ennélfogva úgy tűnik. és ők vigyáztak a kisebbekre is. vagy néha a csoport más nőtagjainak felügyeletére hagyták őket. Egy ilyen csoportban különböző életkorú gyermekek voltak jelen egy időben. S azok a nők.

Emberi gyermek.a lányok éppúgy. amelyből valaha a szülők is kiemelkedtek. mégis közös. Ami azt illeti. hogy az attól eltérő értelmezések abszolút értelmetlennek tűnnek nektek.egy új teremtmény. ez igaz. akiben a psziché és a Természet együttműködik egy emberi.idősebb társaik vezetése mellett elkezdtek élelmet gyűjteni és vadászni. a szavak vagy a nyelv használata nélkül is. mint a fiúk . történelmi értelemben a korai ember a maga módján sokkal jobban megértette ezt a kapcsolatot. Nos. egyedi. Nem valószínű. aki nem csak két szülőtől származik. és amint kifejlesztette a . a kíváncsiság és a leleményesség értékei nem pusztán az egyik vagy a másik nem kiváltságai voltak. felfogják a szexuális viselkedés jelentőségét. De a szülőktől születő gyermek ugyanakkor a Föld sarja is. mit tesznek. (Lassan:) Amint képesek voltak rá. de a természet gestalt-jától is. a tanulatlan emberek nem fogják fel a szexuális aktus és a gyermekszülés közti kapcsolatot. ahogy nőttek és erősödtek. Egy ilyen elkülönítés mellett a faj nem lett volna képes fennmaradni. szövetei éppoly bizonyosan a Föld részei. az óceán hullámainak permete. (22:52) Annyira hozzászoktatok egyfajta gépies gondolkodásmódhoz. A találékonyság. Annyira megszoktátok a gyermekszületés egyik magyarázatát. egyre messzebb kóborolva.Jane Roberts: A psziché természete 64 hogy a család egyetlen tagja se merüljön ki túlságosan. A test tudásának nincs szüksége bonyolult nyelvre. Úgyhogy divatos dolog azt hinni. a gyermekek . A férfiak a folyamatot részletesen leíró tankönyvek nélkül is pontosan tudták. akiben egyedivé válnak a Föld fizikai alkotóelemei. de olyan sarj. hogy úgy tűnik számotokra. hogy a korai korok emberei nem értették meg a közösülés és a gyermekszülés közti kapcsolatot. A nők megértették a gyermekek születése és a szexuális aktus közötti összefüggést. hogy a gyermekek a szexuális aktus eredményei. akár a fák vagy a virágok. akinek a Föld teljes történelméhez köze van . a gyermekszülésre adott szó szerinti magyarázatotok bizonyos normák szerint magas színvonalú. vagy figyelmen kívül hagyták volna ugyanezt. Mindazonáltal még az állatok is. annyira megszokottá vált számotokra egyetlen adott szerkezet. mint ti. (Határozottan:) Teljesen idióta dolog azt képzelni. hogy a terhességnek a közösülés és a szülés között eltelt hónapjai miatt a nők képtelenek lennének felfogni. hogy a korai emberek ennél ostobábbak lettek volna. Tehát a feladatok felcserélhetők voltak. A ti fogalmaitok szerint technikailag korrekt. más értelemben mégis isteni születésben.

amelyek nem szökkentek szárba. hogy kompenzálja a változást. mivel látta. hogy a gyermek tudatossága megsemmisült. Habár nem volt párzási időszak. hogy új élet alapját képezzék. és automatikusan megváltoztatta fogantatási arányait. akkor a körülmények megfelelők egy egészséges gyermek születéséhez. Általában véve a korai embert lenyűgözte az a tény. Gyermekek bújtak ki a nők méhéből. az összes dolog reprodukálja önmagát. Ha a körülmények nem alkalmasak. hogy új élet alapjául szolgáljanak. Mindegy. hogy valahol vannak még elérhető termőföldek. hogy folyamatosan újra feltölti a fajtáját. A virágok nem minden magva hullott termékeny talajra. Azonban ez is hozzátartozott a dolgok természetes rendjéhez. Biológiailag az emberi faj előre tudta. mint ma. amelyet ti roppant nehezen érthettek csak meg: számotokra a világ már összezsugorodott. az élelemkészletek és egyéb anyagi tényezők . Zavartalan körülmények között az állatfajok ugyanezt teszik. visszatértek a földbe. Biológiai értelemben a magzatok nőnek és fejlődnek lassan fogok beszélni.Jane Roberts: A psziché természete 65 nyelvet. Csak az adott idő. A magok. és hogy más fajok is hasonló módon töltődnek fel. és sokkal könnyebben vették. a gyermek nem fejlődik megfelelően. és rengeteg gyermek született holtan. A férfi ismerte a halált. Ha sivatagba ért. tudta. a korai ember soha nem fogyhatott ki a földből. Akkoriban mindig voltak újabb földterületek. elsősorban a születés csodájának kifejezésére használta azt. milyen gyorsan futott vagy milyen messzire utazott. ha nem volt egyszerű megtalálni azokat. még akkor is. Ez nem azt jelenti. az erdőkből és az élelemforrásokból. ha például az anya spontán elvetélt: fejlődésnek sem indult. Szó szerint határtalan birodalom volt. volt azonban egy szoros biológiai kapcsolat a faj és a Föld között.az éghajlati viszonyok. A fizikai alkotóelemek visszatérnek a földbe. a fákból. és pontosan ez .és térbeli környezetükre tökéletesen ráhangolódó gyermekek maradtak életben. így hát a nők természetes módon érzékelték. mikor következik be például szárazság. hogy úgy tűnt.mikor kedveznek a gyermekszülésnek. hogy a körülmények . és nem mindegyikből született új növény. (23:16) Ez a határtalan világ folyamatosan újratermelte önmagát. mivel ez nehezen felfogható -. De maga a világ végtelennek tűnt. illetve sok volt a spontán vetélés is. és ha a velük született tudatosságuk a kellő formával egyesül. oly módon határtalan. A természet megszakítja a folyamatot.

(23:35-lől 23: 49-ig szünet. ahol másfél hónappal korábban abbahagyta. benne hagyhatjátok. hogy csak nagyon korlátozott fogalmaitok vannak a dologról. amely kisiklik a szexuális eseményekre adott szó szerinti.Jane Roberts: A psziché természete 66 ragadta meg elsőként a figyelmét. Mégis. Ha lenne bármiféle közvetlen tapasztalatotok a pszichével kapcsolatban. Mindkettő tartalmazott információkat az öngyilkossága nézvést. Tartsatok szünetet. HÉTFŐ. amelyek nem egykönnyen felelnek meg a szexualitásról alkotott elképzeléseiteknek. Ám ez a tudás a pszichében rejlik.) 766. A szexualitáshoz fűződő hiedelmeitek és ennélfogva az ezzel kapcsolatos élményeitek is azt eredményezik. sajátságos értelmezéseitek elől. és ott folytatta a munkát. ÜLÉS. Seth aznap már nem folytatta a könyv diktálását. ezek a mítoszok olyasfajta tudást hordoztak. Seth. amelyeket ti mítoszoknak tartotok. hogy olyan eseményeket tapasztaltok meg. és az ülés 24 óra 15 perckor ért véget. MÁRCIUS 22. Azonban ma este Seth ezen a könyvön kezdett dolgozni. bár ha akarjátok.. 1976.) Diktálok: folytatjuk a mi kis közvetlen hangulatú csevegésünket a szexualitásról. Természetesen a psziché saját tudása ennél sokkal kiterjedtebb. (Viccesen:) Ez egy amolyan „félre-megjegyzés" volt .és nem feltétlenül képezi részét a könyvnek. A tudatosság módosulásai és az .) Jó estét. egyszer majd ezen ülések anyaga is kiadatásra kerül. de azokon nem Seth új könyvével foglalkoztunk. 21:43 (A legutóbbi két ülés roppant érdekes volt. közvetített még számomra néhány oldalnyi személyes anyagot. minden valószínűség szerint azon kapnátok magatokat. egy fiatal barátunk önkezével vetett véget az életének. (—Jó estét. Remélem. Később olyan magyarázatokat talált erre. hogy megtudtuk. Azután került rájuk sor.

de bekövetkeztének időpontja a faj igényeinek.2 Ezekben az esetekben olyan dolgok következnek be. a jelenlegi helyzetben is. hogy a férfiak képesek lennének világra hozni egy gyermeket. ezt a szexualitásnak a ti világotokban megmutatkozó szerkezetében teszik. hogy egy egyed egyszerre legyen egy gyermek apja és anyja is. Még a ti világotokban. Néhány egyén tudja. társadalmuk és civili* Itt Seth egy. algák stb. akit ők maguk nemzettek . Közel sem kötődik annyira a pszichológiai jellemzőkhöz. Általában azonban szaporodó egyedek csak ennek az időtartamnak egy bizonyos hányadában vagytok.Jane Roberts: A psziché természete 67 egyénnek a belső Én felfedezésére tett törekvései így könnyűszerrel feltárhatnak bizonyos röpke képeket olyan szexualitásról. Létezik mesterséges partenogenézis is. A képességek adottak. néhány nőként elfogadott egyén képes saját gyermekei nemzőapjává válni. valamint törzseik. amely deviánsnak vagy természetellenesnek tűnhet számotokra. és a sejtszerkezetek veleszületett jellemzői. A pubertás úgymond bekövetkezik. amelyeket ti teljesen spontán szexuális válaszoknak vagy átalakulásoknak neveznétek. Ezek a folyamatok mikroszkopikus szinten abszolút lehetségesek. Egy életen át egy adott faj egyedei vagytok. Ezek csak meglehetősen mikroszkopikus szinten fordulnak elő a ti világotokban. (Rövid szünet 22:01-kor. mint például egyes rovarok. 2 .) Ez alatt az időtartam alatt rengeteg dolog lép működésbe abból a célból. hogy vonzóvá tegye a folyamatot a benne részt vevő egyedek. Vannak azonban a szexualitásnak olyan. ahogy azt feltételezitek. bármilyen kultúráról legyen is szó.képesek lennének (aláhúzva). Még ha a társadalomtudósok vagy a biológusok vizsgálják is az emberi szexualitást. a szűznemzéshez nagyban hasonlító jelenségről beszél: a meg nem termékenyített petesejt. esetében. teljességgel valószínű. Új bekezdés: Ha egy adott faj körülményei megkövetelik. amelyben jelenleg megmutatkozik. És nem is veleszületetten összpontosul arra az adott életszakaszra. ahogy az nektek a jelenlegi létezésetekben tűnik. A női-férfi. férfi-női beállítottság közel sem különül el annyira. amelyek jelenleg nem mutatkoznak meg az emberi viselkedésben. mag vagy spóra reprodukciójáról. körülményeinek és hiedelmeinek megfelelően változik. akár még az utódnemzést is magukban foglaló változatai is. vagy csak más fajok viselkedésében tapasztalhatók. amelyet egy mechanikusan vagy kémiailag stimulált petesejt fejlődése idéz elő.

az sztereotipizált viselkedéshez vezethet. amikor a legkisebb esély van a fogantatásra. megvannak a maga egyedi előnyei. pontosan akkor. gyakorta teljesen híján vannak minden józan észnek. Tehát ez a természetes forrás volt a legkirívóbb. Mindenféle. azt eredményezve. Mégis.és nem pusztán a férfiak — számtalan tabuval övezte a női viselkedést és a szexualitást. akik az emberiség törzsét alkotják. fejlődéséről .de (hangosabban) ha korábban vagy ezt követően az egyén túlzott mértékben azonosítja magát ezzel a beállítottsággal. mielőtt akár csak hozzákezdenétek a dologhoz. Ebből az okból kifolyólag az ember . hogy ezalatt az időszak alatt a nőket valóban „átok sújtja" (nyomatékosan). Ennélfogva a szexuális tevékenység örömforrásként is szolgál. Mindezen dolgok roppant bonyolulttá válnak az értékítéleteitek miatt. mivel ez a fajra jellemző szükségszerűség. intuitívan tudják. szintén egyedi formáját eredményezi az emberi faj esetében. Ezekben a kultúrákban a tabuknak jelentőségük és értelmük van. Ezen körülmények között fontos egy viszonylagosan erős „szexuális" önazonosság . bősége eltávozott. a gyermekek továbbra is a nők méhéből származnak. A vér szemmel látható jele annak. hadd ismételjem meg. Ha minden egyes közösülés célja a gyermeknemzés lenne. A nők gyakran a menstruációjuk során érzik magukat szexuálisan a legaktívabbnak. Ezek a népek. mint a tiszta érzékiség kifejeződése. bolygótok túlnépesedne. hogy nem válik lehetővé az egyén nagyobb igényeinek kielégítése és magasabb rendű képességeinek kiteljesítése. Saját női alkotóelemeinek „leigázása" során a faj megpróbált bizonyos pszi- . Nem vagytok képesek elválasztani a biológiát a saját hiedelemrendszeretektől. a legszembetűnőbb és a legkevésbé letagadható. „ellenőrizni" kell a természet mélyről fakadó erejét. hogy a növekvő tudatosság képes legyen magát természetes forrásától elkülönítve látni. amikor a legvalószínűbb a fogantatás.ha megbocsátotok . amelyek . ha a szexuális kapcsolatukat kizárólag arra az időszakra korlátoznák. a szexuális aktust tiltó tabuk szerepet játszanak ebben a dologban. Korábban már szóltam az általatok az ego tudatosságának nevezett dolog növekedéséről. A kettő közti kölcsönhatás túlzottan fontos és eleven.aminek.Jane Roberts: A psziché természete 68 zációjuk számára.úgy tűnik. hogy a nő a ciklusa jelenlegi szakaszában viszonylag „terméketlen". Mindazonáltal amikor ez a folyamat kezdetét veszi. Ez a pszichológiai irányultság a tudatosságnak egy új. Úgy tűnt számukra. különösen az úgynevezett természeti népek körében. hogy a népesség növekedne.

képességeket és teljesítményeket vártok el. bizonyos férfiak pedig magasabb.) Szeretnél szünetet tartani? (. aki érdeklődést tanúsít a kultúrádban nőiesnek tartott dolgok iránt. A legkisebb eltérést is kétségbeesve fogadjátok. hogy férfivá vagy nővé fog-e felserdülni (hangosabban) és tökéletesen alkalmazkodnia kell az adott nemre vonatkozó előírásokhoz. nem biztos saját önazonosságában sem. mélyebb hangon kezdenek beszélni vagy „szögletesebbek" lesznek. amelyeket férfiasaknak tartotok: bajuszkájuk nő. de az a férfi. (Rövid szünet 22:25-kor.) Jelenlegi világotokban a szexuális különbözőségek idősebb korban kevésbé kézzelfoghatók. a testük körvonalai pedig ellágyulnak. Természetesen ugyanez igaz a nőkre is. hogy egy fiatal gyermeknek a legaprólékosabb szempontból is tudnia kell. akinek kétségei vannak tökéletes nőiességét illetőleg. Mindkét nemtől teljesen más tulajdonságokat. mivel pontosan az általuk abszolút a sajátjuknak érzett érdeklődések és képességek bélyegzik őket szexuális szempontból különcnek. Ennélfogva túlzásba vitt összpontosításotok miatt viszonylag vakká váltok a „szexualitás" egyéb aspektusaira. Néhány nő olyan tulajdonságokat vonultat fel. A leszbikus nők és a homoszexuális férfiak roppant ingatag pszichológiai talajon állnak. mivel úgy tűnik számotokra. az arcuk csupaszabb lesz. lágyabb hangon beszélnek. aki nem érzi magát teljes mértékben férfinak.Nem. Ezek elég egyszerű példák. Először is a szexualitás önmagában véve nem szükségszerűen vezet közösüléshez. Egy nő. és természetes módon szeretné megismerni a nőiesnek vélt érdeklődési területeket.saját okainál fogva . Ennélfogva egy férfi. amelyek nem járnak gyermek- . amelyből . A pubertás előtt ugyanez a látszólagos kétértelműség uralkodik.Jane Roberts: A psziché természete 69 chológiai távolságra szert tenni attól a nagyszerű természetes forrástól.megpróbált kiemelkedni. ennek következtében az önazonosság és az értékesség teljes mértékben a férfiúi vagy női léttel való azonosuláshoz kötődik. Olyan cselekedeteket is eredményezhet. drámai konfliktusokat fog megtapasztalni személyiségérzete és identitása valamint a kultúra által meghatározott szexualitása között. ugyanezen okból nem bízik személyiségének teljességében sem. Nagy hangsúlyt fektettek a szexuális önazonosság kérdésére.

Jane-nek. hogy a szexualitás kifejeződésének ilyen sok módja áll rendelkezésére. 1976. hogy minden szexuális tevékenység gyermeknemzéssel végződjön . Az. és bolygóméretű katasztrófát idézne elő.. a Pszichikus politika gépelését. és reméltük. amelynek a Paul Cézanne világképe címet adta. 21:20 (Jane befejezte könyve.) Nos: jó estét. illetve után. vagy fejezzük be az ülést. ÜLÉS. illetve nekem szóló anyagokkal tért vissza. különösen az elsődlegesen reproduktív évek előtt. hogy ezekben a periódusokban az ilyesfajta tevékenységek lennének uralkodók. folytatni fogja a témát. és gyönyörködhessen a hajnalban. A prózai gondolkodású olvasók számára el kell mondanom. Seth.) 22:50.ez biológiai lehetetlenség volna. áldás az emberiség számára. (. Egész télen pirkadat körül kelt. Azt viszont igenis jelenti.Jane Roberts: A psziché természete 70 nemzéssel. hogy nem feltétlenül szükséges. Amit leszbikus. hogy írhasson.Jó estét. és könyveinek az életünkben játszott szerepére. mind pedig pszichológiai értelemben teljesen természetes szexuális megnyilvánulás. meggátolja bizonyos barátságok kialakulását. és további anyagokat kapott a kéziratához.Szünetet tartunk. nem természetes dolog . Az ülés 24 óra 5 perckor ért véget. mennyire fontos Seth-nek az emberi szexualitásról szóló anyaga. Ezekben kitért a velünk való kapcsolatára. Tehát ha akarjátok. A szünet után Seth nagyszerű.) Az úgynevezett nemek harca. Tartsatok szünetet. illetve homoszexuális tevékenységnek tartotok. MÁRCIUS 29. HÉTFŐ. hogy ez nem azt jelenti. „Ideálisabb" körülmények között az ilyen tevékenység bizonyos mértékben virágozna. (.és ebben az összefüggésben nem az az azonos . A mai ülés előtt arról beszélgettünk. annak elhajlásaival együtt.) 769. ahogy gondoljátok. az mind biológiai. amelyeknek nem mindegyike eredményezne feltétlenül szexuális tevékenységet. hogy jelenleg annyira erősen összpontosítotok a férfiúi-női irányultságra.

a faj nem képes elviselni az ilyen. Az állati viselkedés összes területe megváltozik. és nem volt képes elviselni az efféle folyamatos ellentmondást. mit is értek pontosan „természetes" alatt. Mindazonáltal még ha a leginkább természetesnek tűnő környezetükben tanulmányozzátok is az állatokat. Ezek az elszigetelt vizsgálati területek csak az állati viselkedés eltorzított képét nyújthatják számotokra. mivel itt az állatok mindig is be lesznek börtönözve. és ennek a szeretetnek éppúgy van . úgyhogy esetleg azt mondhatjátok: „az általa létrehozott változások természetesek". mint az adott teremtmények bizonyos változatát . mintha a megfigyelt állati viselkedés egy elsődleges vagy alapvetően veleszületett minta lenne. a szereteten alapul. ha a férfiak harcolnak a nőkkel. az állatok vándorlási mintáit. a természeti világban megfigyelt körülményt. az ember a természet része. és itt megfigyelitek az állatok viselkedését. A civilizáció körülveszi őket. nem veszi figyelembe ezeket a változtatásokat. és esetenként az állatok szexuális mintáiból von le bizonyos következtetéseket az emberi szexualitásra nézvést. akkor bármi mást tapasztaljatok. Minden egyes faj részese egy közös kockázatvállalásnak. nem a teremtmények alapvető viselkedésmintáit figyelitek meg. Szigorúan szabályozzátok a táplálékláncot. mivel ezek a viszonylag elszigetelt területek a ti világotokban léteznek. amelyen végső soron minden földi lét alapul. hogy a lehető legjobban igazodjon a körülményekhez. Az állatok bizonyos mértékben hozzászoknak a változó világhoz. a ti fogalmaitok szerint. beleértve a szexuális tevékenységeket is. helytelenül alkalmazott energiát. Egész egyszerűen nem várhatjátok el. Később majd tisztázni fogom. Visszavetítitek jelenlegi hiedelmeiteket a történelemre.egy változatot. hogy ha vesztek egy. a költözést. A források egyensúlyát. az időjárási körülményeket mind-mind számításba kell vennetek. Történelmi szempontból. két vagy akár húsz tudományosan megtervezett természeti területet.Jane Roberts: A psziché természete 71 neműek közti harc sem. Bizonyos állatokat kirekesztetek ezekről a területekről. és félremagyaráztok sok. Például természetes állapotukban még az állatok hímjei sem vívnak halálos csatákat egymással. amelyről beszélek. és úgy beszél. Na már most. Azonban amikor az ember az ilyen állati viselkedéseket tanulmányozza. (21:35) Ennélfogva nem természetes. amely felülírja a „természetes" reakciókat. Ez pusztán egy kulturálisan elsajátított viselkedés. Ez az együttműködés.

Ráadásul a szeretet . mint spirituális alapja. Ennek eredményeképpen a vallások azt hirdetik. mivel szükségesnek tartotta. hogy a szexualitás a szerelem egyetlen természetes kifejeződése.Jane Roberts: A psziché természete 72 biológiai. Azt képzeli. de a papok és a tudósok nem idegen emberek. Átfogóbb értelemben. hogy az embert egy olyan gépies világba helyezte. éppannyira természetes. és mélyebb hangon). a szeretetnek kizárólagosan a szeretett személy szexuális részeinek ilyen vagy olyan formában történő felfedezésén keresztül kell megnyilvánulnia (kedélyesen. hogy kizárólag az embernek van lelke. és csak az ember van kitüntetve az érzelmekre való képességgel. Bizonyos mértékben az egyházak és a tudósok is felelősek ezért. úgy tűnik. hogy tagadjátok. A szexuális helyzeteitek inkább egyszerűen a tudatosságotok állapotának újabb kifejeződései. Azonban nem ez a szeretet kifejezésének egyetlen korlátozása. hogy az adott módszer az egyetlen helyes út. Fajotok kifejlesztette a saját tudatossági formáját. Az emberi faj. Semmiféle szex nem hibás vagy bűnös dolog. amelynek minden teremtményét az ösztönök tökéletes. akiket úgy erőszakoltak rátok. Ők a ti különböző oldalaitokat képviselik. A szexualitás ezek egyik aspektusát képviseli . Rengeteg könyv született. A szeretet illegalitásba vonul. Ehelyett ti körülhatárolt kategóriákba soroljátok a szeretetet. A tudomány a maga módján még tovább ment azáltal. úgyhogy annak létezése csak a legkorlátozottabb körülmények között helyénvaló. hogy bizonyos mértékben elszigetelje magát a környezetétől és az abban található egyéb teremtményektől. és a köztük lévő szeretet bármilyen példáját „vak" ösztönnek tituláljátok. és mindegyik azt állítja. Másként fogalmazva.egy nagyon fontos aspektust. amely erre vonatkozó előírásokat tartalmaz. a fájdalomra és a vágyra egyformán vak gépezete mozgatja. hogy az állatoknak lehetnének érzelmeik. de eltorzult formákban és túlzásba vitt mértékben újra és újra előtör. legalábbis a jelenlegi nyugati világban. Különböző időkben különböző okokból kifolyólag követitek ezt az irányt. Hiedelmeitek például azt eredményezik. azonosnak tekinti a szexet és a szeretetet. illetve ha egy nő egy nőt szeret. Mindazonáltal a minden élet alapját képező szeretet és együttműködés rengeteg formában megmutatkozik. mint hogy az ellenkező nem egyik tagja felé mutatja ki a szeretetét. Az orgazmus bizonyos fajtái a „legjobbak". Ez része az emberi faj alapvető természetének. ha egy férfi egy másik férfit szeret.

amelyet Isten csak azért engedélyezett. A kreativitás a szeretet hullámait lovagolja meg. a szeretet csak a szexen át fejeződhet ki. társadalmi vagy gazdasági korlátozásokat is.) Mivel egyenlőnek tartjátok a szeretetet és a szexet. ideértve például a faji. azonban a saját gyermekeivel folytatott szex tiltott dolog. és ősi teljessége nem gyengül. hogy azt higgye. a szexuális bűncselekmények mértéktelen megsokasodásához és a szexuális önazonosság elvesztéséhez vezetne. az erkölcsök romlásához. nyilvánvaló konfliktusok merülnek fel. Ha ez még nem lenne elég. ha nagyobb nyomás nehezedik biszexuális természetetekre. (Rövid szünet 22:02-kor. hogy a faj fennmaradhasson.spirituális lealacsonyodásnak. és mesterséges szövetség születik közöttük az apa ellen. Vannak egyéb tabuk is. Az emberi faj természetes biszexualitásának elfogadása végső soron nemcsak ezeket a problémákat segítene megoldani. Azonban a ti szempontotokból az adott körülményeitek között ez nem mutatkozik egyszerű átmenetnek. A hiedelmeitek miatt azt feltételezitek.Jane Roberts: A psziché természete 73 kifejezése csakis az ellenkező nem tagjai között engedélyezett. a legutóbbi mondatom pontosan a jelenlegi helyzeteteket írja le (száraz humorral). Tartsatok szünetet. és ennélfogva a legtöbb esetben szexmentesnek.) . Ha megtagadják a szeretet természetes kifejeződését. (22:16-tól 22:38-ig szünet. mivel annak összes többi formája férfiatlan. hogy anya és gyermeke között az egészségesnél jóval erősebb kötődés jön létre. a népesség tekintélyes hányada alapvetően bűnös dolognak tartja a szexet . A szülő-gyermek kapcsolatnak megvan a maga egyedi érzelmi szerkezete. Általában véve ezeknek az egyedeknek többé-kevésbé egyidősnek kell lenniük. amely még a köréje font torzulásokat is túléli. hanem éppen erősödik. Ez önmagában azt eredményezi. A gyermekek sokkal jobban járnának. ha az ősi szülői értékeket az emberek nem összpontosítanák annyira erőszakosan az anya személyére. beleértve a növekvő erőszakot és a gyilkosságokat is. kulturális. azt megsínyli a kreativitás is. Mindazonáltal én azt mondom. de sok mást is. Egy apa bűnösnek érezheti magát a gyermekei iránti szeretete miatt. mivel arra nevelték. hogy a természetes biszexualitás a család pusztulásához. Egyedül az anyai szeretetet tartjátok teljesnek.

Ezt kihúzhatod.a klán. Semmi más nem lenne a férfiak és a nők között. A szex szó konnotációja miatt azonban némelyeknek esetleg úgy tűnhet. illetve a leszbikusságra való hajlam teljesen természetes dolog. a civilizációk -kialakulása és fennmaradása lehetetlen lenne. kegyetlen és vérengző. De annyira tartotok ezektől. hogy a leszbikusság és a homoszexualitás pusztán állomások lennének a heteroszexualitáshoz vezető úton. Néha teljesen „természetes dolog másképp kifejezni a szeretetet. Vannak továbbá nagyjelentőségű egyéni eltérések is. és más irányt vesz. amelyekben „nincsenek tiltott lyukak" (mosolyogva). mint azt feltételezik. Nem azt mondom. Ha ez a lendület bármelyik nem esetében nincs összhangban a férfiként vagy nőként elvárt viselkedési mintákkal. A kreativitásra való egyéni hajlam gyakran a serdülőkorban tör fel erősen. a szexualitás pedig a szaporodási képességek megjelenési módja. (22:54-kor lassan:) Hangsúlyozom azt a tényt is. A gyermekben meglévő. a kreatív megnyilvánulások közvetlen ellentétben vannak az elvárt szexuális normákkal. a kormány. Úgy tűnik. de pusztán egyik kifejeződési formája. A szex a szeretet kifejeződése. Ehelyett inkább sztereotipizáljátok a fiatal embert. akkor ezek a fiatal emberek összezavarodnak. Alapvetően az ember veleszületett biszexualitása képezi a fizikai túlélés és a bármilyen fajta kulturális kapcsolatokat lehetővé tévő együttműködés alapját. Ha a „nemek harca" annyira elterjedt és uralkodó lenne. valamint annyira természetes. mivel az egymás ellen vívott folyamatos harc állapotában vergődnének. amikor a szeretet és annak kifejeződése megváltozik. Az ember életének természetes biológiai menetében vannak változó intenzitású időszakok. akkor szó szerint nem lenne semmiféle együttműködés a férfiak és a nők között. a homoszexualitás-ra. a szabados szexuális kapcsolatokat támogatom. Azonban a heteroszexualitás biszexuális alapokon nyugszik. a homoszexualitás és a heteroszexualitás egyaránt az ember biszexuális természetének kifejeződése. semmilyen cél érdekében.Jane Roberts: A psziché természete 74 Tehát: a heteroszexuális szerelem a biszexualitás egyik fontos kifejeződése. hogy a leszbikusság. a törzs. hogy a szerelem és a szexualitás nem ugyanaz a dolog. Azonban ezeket a természetes ritmusokat csak elvétve figyelitek meg. Azt mondom. . és (határozottan) az ember biszexuális természete nélkül a család nagyobb szerkezetei . hogy gyakran az éppoly természetes heteroszexuális hajlamot is gátoljátok.

mivel akkora figyelmet fordítotok rájuk. ismét csak mindenek fölött való az együttműködés. amelyekkel a szexet jellemzitek. Ez az alapvető szexuális beállítottság lehetővé teszi számotokra egyéni képességeitek kiteljesítését. nyilvánvaló különbségek vannak a két nem között. A heteroszexuális szerelem. Például hódításról és behódolásról beszéltek. Tehát kivetítitek szexuális hiedelmeiteket a nemzetekre. mielőtt bármiféle tradíció kialakulhatna. A társadalmi világban. Ezek jelentéktelenek. ennélfogva bizonyos fajok férfiasnak. mind a háborúk során ezeket a kifejezéseket alkalmazzátok. mely rassz tagja. A szeretet. hogy a jövőben az ember felismerje saját biszexuális természetét. egy nemzet megerőszakolásról . akárcsak a mikroszkopikusban. mások pedig nőiesnek tűnnek számotokra. legalábbis a ti fogalmaitok szerint.Jane Roberts: A psziché természete 75 Ez nem így van. (23:13) Csak ennek a veleszületett biszexuális természetnek a megértése szabadítja fel ezeket az értékeket az egyénben. amely meghaladja a szerelemről alkotott elképzeléseiteket. Én azt mondom. függetlenül attól. az erő. így az emberi fajt nem fenyegeti a kihalás veszélye. amelyeket szexuálisan. . nem léteznének elég erős kötelékek vagy ösztönzések.mind a szexben. a szeretetén. és megelőzni a kreativitást és a társadalmi érintkezéseket meggátló sztereotipizált viselkedést. és jórészt csak azért jelentkeznek. amelyek összekovácsolhatnák a családokat. a könyörület. amely köré egyéb csoportok szerveződnek. Ismétlem. egy szülőkből és gyermekekből álló családot eredményez — egy fontos egységet. Csak az alapvető bi-szexualitás képes biztosítani az emberi faj számára a szükséges eltéréseket. hogy a biológiai és a spirituális szeretet mélyebb kötelékei a személyes és kulturális kapcsolatok alapjain nyugszanak. A nők közötti versengés túl komoly lenne. az intelligencia és a képzelőerő nagyszerű emberi tulajdonságai nem tartoznak kizárólagosan az egyik vagy a másik nemhez. A férfiak közötti szembenállás túl nagy lenne. Ugyanezek a képességek persze minden egyes ember természetes tulajdonságai. hódítóról és rabszolgáról. A háborúk kimerítenék a harcoló törzseket. és a nemzetek és a háborúk leírására alkalmazott kifejezések gyakorta ugyanazok. Következésképpen szükségessé válik. Azonban ha csak a féri-nő kapcsolatok sztereotipizált formái működnének. mégis ugyanazokat a megkülönböztetéseket alkalmazzátok e tekintetben is. nemétől függetlenül.

ÜLÉS. (Megint száraz humorral:) Először is Ruburtnak szeretnék mondani valamit: úgy gondolom. amelyet a leszbikusság vagy homoszexualitás iránti hajlamuk miatt éreztek.vagy fajta. hogy őt némileg kellemetlenül érintette Seth-nek ez a megjegyzése. Seth 24 óra 9 perckor fejezte be az ülést. amelyek köré tapasztalásaitok csoportosulhatnak. Szexuális tulajdonságaitok természetetek részei. nem jöttem rá. hogy merész megjegyzésem a „lyukakról" teljesen összhangban volt az anyag tartalmával. kedélyesen:) Szex. hogy az olvasók esetleg megsértődnek.) 770. HÉTFŐ. Akárhogy is. ha úgy jobban tetszik . hogy Seth átadta nekünk ezt az anyagot a szexszel kapcsolatban. Engem egyáltalán nem zavart a dolog. (— Rendben. Úgy gondoltam. . hagyjátok ki nyugodtan.) Önazonosságotok egész egyszerűen nem a pszichológiai vagy biológiai szexualitáson múlik. úgyhogy ezeket a különbségtételeket maga a faj alkalmazta saját magára..) Nos. (Miután átadott némi anyagot Jane-nek. Ezek újra csak annak a megkülönböztetésnek az eredményei. és olyan középpontokat. Nehéz finomkodónak lenni. és elkülöníti magát a természeti világ többi részétől.de ha úgy érzitek. de nem határozzák meg azt. 21:41 (Minden további üdvözlés nélkül.tagjai. akik zavarodottak voltak a szexuális önazonosságukat illetően. Mindketten nagyon boldogok voltunk. láthatólag nem töröltük az adott mondatot. Szexuális jellemzőitek személyiségetek egy részét képviselik. 1976. mivel nagyon sok levelet kaptunk olyan férfiaktól és nőktől. ÁPRILIS 5.Jane Roberts: A psziché természete 76 A férfiak és a nők egyaránt az emberi faj . Az önkifejezés lényegi részeit jelentik. amikor egy ilyen témáról van szó . nyilvánvalóan Seth is így érezte. (23:24-től 23:33-ig szünet. Jane reakciója önmagában is humoros. Míg az ülést követően Jane el nem mondta nekem. Tartsatok szünetet. és gyakran legyűrte őket a bűntudat. amely során a faj megtapasztalja a tudatosság vonalát.

És soha nem lesz mindegyikük feltétlenül heteroszexuális. A pubertás egy adott korban következik be. pszichológiailag pedig nőként viselkedik. Aztán elérkezik az az idő is. vagy hogy lehetővé kell tenni. ami hagy egy kitérőt a szexuális tevékenységek számára. egy kitérőt. Tehát a pubertás bekövetkeztének időpontja változó. Az emberi lét nagyobb mintája biszexuális beállítottságot követel meg. Más szempontból persze a kulturális környezetetek is természetes környezet. Mindig lesznek olyan emberek. mivel pszichológiai tulajdonságokat tulajdonítotok mindenféle szexuális hovatartozásnak. mintsem a szexuális sztereotípiákat. Biológiailag és pszichológiailag teljesen természetes dolog. Azonban mielőtt ezeket megtárgyalnánk. ha bizonyos. illetve a gyermekszülés. amelyben az egyének kifejezhetik azokat az érzéseket. bizonyítékokon alapuló tények csak ritkán vagy eltorzult. a társadalomban el nem fogadható módon működtök. Nyilvánvalóan nem is a „nyitott házasságról" beszélek. képességeket és tulajdonságokat. illetve túlzásba vitt formában nyilvánulnak meg. ha néhány ember szexuálisan férfiként. és ez ellentmondani látszik az emberiség történetéről alkotott elképzeléseiteknek. a természetes világ állapotához. szeretnék leszögezni néhány dolgot. hanem ennél sokkal nagyobb dolgokról. Az is meglehetősen „természetes".Jane Roberts: A psziché természete 77 A hiedelmeitek tehát egyénileg és en masse is szerkezetbe foglalják a tapasztalásaitokat. hogy a férfiak megszabadulhassanak a hagyományos kenyérkereső szerepétől. akik természetszerűleg meg akarják tapasztalni a szülőség élményét. amikor ennek a periódusnak vége szakad. és utána lehetségessé válik a gyermeknemzés. ha mások pont fordítva működnek. ahogy azt jelenleg értelmezitek. amely olyan szerkezetet hoz létre. Nem egyszerűen arról beszélek. A kettő közötti időszakot nevezik szexuálisan aktív időszaknak. a jelenlegi körülményeitek között csak ritkán aktivált biológiai lehetőségek. a személyiséglét nagyobb dimenzióit szigorúan szexuálisan sztereotipizált szerepekbe szorítjátok - . azonban az ezen elképzelésekkel ellentétes. amelyek kapcsolatban állnak a szóban forgó témával. Tehát a ti meghatározásaitok szerint teljesen természetes dolog. (21:58) Léteznek olyan. amelyeket bizonyos értelemben kivetítetek a természetes világra. Ez talán megint nehezen érthetőnek tűnik. hogy nagyobb szabadságot kell biztosítani a nőknek. a faj körülményeihez és azokhoz a kulturális hiedelmekhez kapcsolódó mély mechanizmusok által beindítva. amelyek sokkal inkább a személyes psziché természetes hajlamait követik.

gyakran egyszerűen csak új. Magára hagyatva néhány ember elégedetten hal meg.Jane Roberts: A psziché természete 78 és az önazonosság összes. látens biológiai képesség csak a legritkább esetekben mutatkozik meg . erősen és élettelin. de ez nem mindig van így . mint az elsőt. ezekhez a szerepekhez nem illeszkedő elemét figyelmen kívül hagyjátok vagy letagadjátok. akkor alkalomszerűen bekövetkezik ez a második pubertás. hogy a második szexuális beállítottság épp az első ellentéte lesz. és előidézi a . hogy esetükben elkezdődjék ez a folyamat. hogy ezek a szerepek csak nagyon kevés emberre illenek. Különböző orvosi eljárások segítségével néhány idős embert elég hosszan életben tartanak ahhoz. intellektuálisan elfogadható okokat találnak tudattalanul fenntartott érzelmi hiedelmeitekre. E szerepek túlnyomórészt a vallás hagyományosan megszokott értelmezésének eredményei. Tehát amikor egy kis csoport megkísérli fenntartani saját biológiai helyzetét. Hitem szerint az ilyen születéseket örökítik meg a bibliai történetek. Így ez a második serdülőkor kilátástalan. amikor eléri az öregkort.mivel jelenleg elsősorban egy kétségbeesetten vágyott teljesítményt képvisel. a nők méhe pedig ruganyos. Nincs hová kinőnie magát. Azonban a test fizikailag képes tökéletesen regenerálni magát. csak nagyon ritkán megtapasztalt periódus.de a faj így óvja önmagát. és mivel összhangban léteznek az általuk ismert és megértett világgal. És a tudósok. A túlnépesedés esetén ez a működés nem kifejezetten kívánatos. A világ egyes elszigetelt részein az emberek több mint száz évig élnek.mivel teljesen elképzelhető. pszichológiailag néha megfelelő módon. Ha bizonyos orvosi technikák segítségével életben tartják őket. Ez a sajátos. eltorzult formában jelentkezve. biológiailag azonban érvénytelenül. amint azt tréfásan a szenilitással és a második gyermekkorral kapcsolatos „betegviccek" is sugallják. amely a természet képességeit mutatja meg. a fizikai mechanizmus tovább küzd. de ez az emberi faj egy jelenleg felfüggesztett képessége. és képes kihordani egy gyermeket. amelyben a férfiak magja fiatalosan erős és életteli. A helyzet az. (22:18) A második pubertáskort általában ugyanaz a szexuális irányultság követi. minden látszólagos függetlenségük ellenére. Ez még ritkább dolog . mivel őket nem érintették meg a hiedelmeitek. Jelenleg ez biológiailag nem helyénvaló és nem is kívánatos. amely gyermekszülést eredményez. hogy megfiatalítsa a testet. Valóban abszolút lehetséges egy teljesen szabályszerű második pubertás bekövetkezte. Biológiailag létezik egy.

amelyeket számításba kell venni. Az energiát szexuális energiaként tapasztaljátok meg. Ez a megállapítás nyilvánvalóan alkalmazható azokban az esetekben. pszichés értelemben nem képes megfelelően növekedni. szeszélyesen viselkednek . Így hát ez a növekedési. Az energiát gátolják azok a problémák. (Hosszas szünet.a ti fogalmaitok szerint .) Adj nekünk egy kis időt. fejlődési kísérlet a testi mechanizmusokat hozza működésbe. Az egyén szeretne személyiségként fejlődni. Azért van ez így. hogy az roppant groteszknek tűnhet. és képtelenek szabadulni tőle. amelyben felfoghatná azt. nemi szerepük bebörtönzi őket. Gyakran mennek végbe észrevétlen hormonális változások is.amely természetes módon csak másfajta körülmények között következne be.a pubertáskori szexuális kérdésekkel kezdődtek. Tehát bizonyos mértékben (aláhúzva) kapcsolat van e között az innatív.) . Tartsatok szünetet. és bizonyos sejtek túlburjánzását idézi elő. akkor meg kell halnia. (22:39-től 23:02-ig szünet. Szinte az összes rákos megbetegedéssel kapcsolatos esetben a spirituális és pszichés növekedést megtagadják.néhányan nem csak szexuális. amikor a rák a nemi szerveket támadja meg. Bár mindig vannak olyan egyedi eltérések. mivel a társadalomnak nincs olyan rendszere.. ritkán megfigyelt második serdülőkor és a rák kifejlődése között. amely a daganat növekedésében nyilvánul meg. de általában véve elmondható.. Ezen túl elveszítik azokat a hagyományos szexuális szerepeiket.Jane Roberts: A psziché természete 79 második pubertást . Az új pubertás lassan elsorvad. Na már most az idős emberek. de fél is ettől. sokkal éberebb tudattal és sértetlen akarattal. mert egyfajta akadályoztatás következik be. hogy az ilyen személyek gyakran saját nemük mártírjának érzik magukat. hogy személyes. és egy olyan mesterséges helyzetet kényszerít ki. Az egyén ragaszkodik ahhoz. Az új kamaszkor soha nem következik be. egyfajta eltúlzott módon. Sokan ezen változások hatására idegesen. vagy az egyén úgy érzi. Ráadásul valóban annyira eltorzult formában jelentkezik. úgy érzik. amelyek . akiket szenilisnek vagy tehetetlennek tartanak. amelyekben korábban kifejezték az energiájukat. de intellektuális értelemben is. néha a szexuális aktivitás fellobbanását élik meg. de gyakran ez áll a más területeket romboló rákos megbetegedések hátterében is. amelyben maga a növekedés válik fizikailag végzetessé. hogy ha nem fejlődik tovább. amely nem nyerhet feloldást.

Katasztrofális lenne a nők számára. Szeretet nélkül nem létezik fizikai elkötelezettség az életre . keresik az olyan helyzeteket. illetve a homoszexuális párkapcsolatokra. hogy megértse a szeretet természetét. de az összes főemlős tanújelét adja ennek. Így hát a nők. Ez éppúgy érvényes a leszbikus. hogy válasszák külön a szexet és a szerelmet. és ennek eredményeképpen olyan skizofrén állapot következik be esetükben. gyakran elfogadva ezeket az elképzeléseket. A hűség mégis a szerelem társa. mint a heteroszexuálisakra. A szeretet létezik. míg a szeretetét nem. hogy a férfiakra természetüknél fogva jellemző a promiszkuitás. hogy visszafojtott energiájuk a születés helyett a . mert nem szerelmesek belé. A szexualitás kifejeződését férfiasnak tartjátok. Azt jelenti. hogy a megnyilvánulásra törekedjen. Az ilyen esetekben a szex nem a szeretet kifejeződése. függetlenül attól. amelyekben azt érezhetik. hanem a gúnyé vagy a megvetésé. Ez nem azt jelenti. bár természetes számára. Azonban a társadalomban az önazonosság annyira erősen kötődik a szexuális sztereotípiákhoz. függetlenül attól. és eltérő mértékben ugyan. hogy a férfiak le akarnak feküdni a nőkkel. ha a feleségükkel élnek. olyan erő. Tehát bizonyos mértékben arra kényszerítitek a férfiakat. hogy a háborúkért csakis a férfiak a felelősek. hogy csak kevés ember ismeri elég jól önmagát ahhoz. hogy nyíltan kifejezhetik szexuális vágyaikat. és erőteljesen hatnak rájuk a mindenféle „mélyebb" kiegészítő reakciótól szinte teljesen független szexuális ingerek. Tehát úgy tartják.nincsen pszichés kapaszkodó. hogy kifejeződésre kerül-e szexuálisan. Ez a hatalmas megkülönböztetés vezetett a legnagyobb háborúkhoz. függetlenül attól. amely valamely mértékben minden egyes biológiai életben megnyilvánul. amely gyakorlati értelemben vett törést eredményez a pszichéjükben. hogy válasszák külön a szexualitás kifejeződését és a szerelemet.vagy hogy néha pontosan azért kívánják az adott nőt. Az a hiedelem tartja magát. hogy a férfiak annyira elkülönítik magukat a szerelem és a szex közös forrásától. Jelenleg egy ideiglenes időszakban éltek. ha ők is ugyanezt tennék. hogy éreznek-e bármiféle szerelmi választ . hogy szerelmesek-e vagy sem. amelyben a nők látszólag a férfiak számára sokkal általánosabban biztosított szabados szexuális életre törekszenek.Jane Roberts: A psziché természete 80 Tehát: a szeretet biológiai szükségszerűség. és ily módon elkötelezze magát. Különösen a férfiakat tanítják arra.

Adtam neki egy sört. A leszbikus és homoszexuális párkapcsolatok így legjobb esetben is erőtlenek. azt feltételezitek.a ti hiedelmeitek szerint. Például ha felfedezitek. Aztán. mint amennyire azt felismeritek. amely mindig kapcsolatban áll a szeretettel és annak kifejeződésével. Tartsunk rövid szünetet. Ez önmagában is elég szomorú lenne. hogy lehetségessé tegyék az egyéni fejlődést. hogy a szerelem és a szex két külön dolog. India pedig nőies nemzet . mivel nemzeti szinten is megpróbáltok általatok férfiasnak tartott viselkedést tanúsítani. a könyv diktálásának mára vége. hogy a ti valóságotoktól ilyen távol eső esetekben nem jelentkeznek egyéni eltérések. akkor is. de azt hiszem. és szégyelli magát . A szexről alkotott ilyen eltorzult elképzeléseitek miatt tovább korlátozzátok a nagyszerű és csodás emberi hűség lehetőségeit. ennélfogva az ilyen viselkedést a saját hiedelmeiteknek megfelelően magyarázzátok. kimerítik őket a zavaros érzelmek. (23:35. bizonyosnak veszitek. és mégis azt hiszitek. akkor bizonyosnak veszitek. Ezek a szexuális hiedelmek sokkal fontosabbak a nemzetek közötti kapcsolatokban is.például veseköve vagy gyomorfekélye -.. A heteroszexuális párkapcsolatok szintén tönkremennek. 23:37-kor:) Még egy apró megjegyzés: az a férfi. hogy a továbbiakban meghatározzátok a férfiúi és a női viselkedés természetét. „ostoba" ösztönöktől vezéreltetve választanak párt. — Még mindig félig transzban vagyok — mondta Jane —. hajlamos ezt nőiesnek. mivel a partnerek önazonossága szexuális szerepeken nyugszik. hogy a hímek vakon. nehéz helyzetben vagytok. Mivel úgy érzitek. hogy a hím pusztán emiatt az anyag miatt vonzódik a nőstényhez. ha az ilyen adatokat nem alkalmaznátok gyakran arra. Egyszerűen képtelenek vagytok felfogni az efféle tudatosság természetét. és csak nagyon ritkán képesek olyan szilárddá válni. hogy egy bizonyos kémiai anyag vagy illat vonzza egy bizonyos rovarfaj hímjét. akinek bármilyen testi rendellenessége van . és ennélfogva „függőnek" tartani. hogy a szeretet egyetlen helyes kifejezési formája a szex. Másként fogalmazva. . Így tesz például Oroszország. Ha szemügyre veszitek az állatok világát. amelyek nem feltétlenül illenek az adott egyénekre.Jane Roberts: A psziché természete 81 kulturális erőszak agresszív cselekedeteiben és a halálban nyilvánul meg.. tehát általában véve bármelyik nőstény megfelel számukra.

a psziché egyaránt magában foglalja az általatok férfiasnak és nőiesnek tartott tulajdonságokat. Psziché. míg önmagában sem nem férfi. szexuális kifejeződés és kreativitás 771. mégis élénk. amit most azonnal át tudott volna adni nekünk. a psziché egy bank. ahelyett hogy befejeznénk az ülést. ÜLÉS. 21:05 Tehát.vérzik és fekélyeknek ad életet -. Újra csak a ti fogalmaitok szerint.. ÁPRILIS 14. A szexualitással kapcsolatos elképzeléseitek és a psziché természetéről alkotott hiedelmeitek gyakran egy egymásnak teljesen ellentmondó elemekből álló képet festenek elétek. — Ma este nem álltam készen rá — mondta Jane —. és erre való tekintettel. Ebben az értelemben. szexuális kifejeződés. SZERDA. (23:41. Jane fáradt volt. és az ülés 23 óra 46 perckor ért véget. Talán rövid szünetet kellene tartanom. Seth még öt percen keresztül közvetített anyagokat Jane-nek. A fekély esetén a gyomor válik méhhé . hogy női tulajdonságokat fejezzen ki. sem nem nő. szeretet. Ott van minden.Jane Roberts: A psziché természete 82 miatta. de még rengeteg anyaga van a gyomorfekélyről. 1976. hogy visszajön-e. A psziché és annak a szexualitással való kapcsolata befolyásolja az egészségről és a betegségről.) Jó estét. ami korábban nem volt ott.. A fejezet címe: „Psziché. Adj nekünk egy kis időt.. szeretet. mivel a testén belül létrehoz valamit. (hangosabban és kedélyesen) és kreativitás". befejezzük az ülést. Ügy döntöttünk... a kreativitásról és az egyéni élet összes hagyományos területéről alkotott elképzeléseteket. Seth. Ezért ebben a fejezetben számba fogunk venni néhányat ezek közül. (—Jó estét. így nyilvánul meg groteszk módon a férfi azon kísérlete. és megvárni... ahonnan a szexuális beállítottságok származnak. Vége a diktálásnak. Azonban alapvetően .) 5. Egy gúnyos biológiai ceremónia során mintegy életet ad valaminek.

hogy egy adott módon viselkedjen. hogy a gyermek a méhben valamilyen mértékben tudatában van az anyja hiedelmeinek és ismereteinek. amelyek az egyik vagy a másik nemhez tartoznának. mint egy száraz szivacs. hogy szükséges. és a gyermek tudatosan használni fogja őket. Ez megint csak egy olyan mintához vezetne. néhányuk pedig rejtve marad. hogy a nők intuitívak . a nőket pedig intuitívnak tartják. logikus gondolkodásmódot tanúsítson". és hogy ennek eredményeképpen bizonyos mértékben (aláhúzva) arra van „programozva". amely készen áll magába szívni a tudást. nőiesnek és illogikusnak kell lennie. A pszichológiai tesztek csak a férfiak és nők jelenlegi képét mutatják meg. a férfiak jobbak a matematikában és az úgynevezett logikus mentális tevékenységekben. túlspecializált viselkedési mintákat eredményezne. Ez teljesen nyilvánvaló. vagy egy adott módon nőjön fel. Azt sem várhatjátok el. annyi lehetőséggel rendelkezik. Az emberi faj alapvetően oly szabadon cselekedhet. így hát azok egy adott módon viselkednek felnőttkorukban. Azt akarom mondani. lehetővé téve. hogy az emberi faj megállja a helyét különösen a társadalmi csoportosulások rengeteg lehetséges formája mellett. Ezek a hiedelmek természetesen egészen kis koruktól kezdve programozzák a gyermekeket. jobbak a nevelésben és a személyes kapcsolatok terén. hogy az anya hiedelmei a kezdetekkor egyfajta szerkezetet biztosítsanak a gyermek számára. Úgy tűnik. hogy ezek tanult viselkedések. hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson akár a verbalitás. a nők pedig jobban teljesítik a szociális feladatokat. hogy egy lány „erős. Így már előre ismeri azt a biológiai.tudja. hogy az az általa megkívánt irányba összpontosítsa a képességeit. hogy „erős és hallgatag" férfi legyen. amelyek az adott szexuális hiedelmekkel együtt a gyermekkorból erednek. Ezen ismeretek közül van. amely túl merev lenne a faj fejlődéséhez. amelyek lehetetlenné tennék. és hogy kerül. ha azt tanítottátok neki.Jane Roberts: A psziché természete 83 nincsenek olyan egyértelmű.hogy az intuíció a logika ellentéte. mely irány felel meg a körülményeinek. nem várhatjátok el tőle. spirituális és társadalmi környezetet. akár a szociális kapcsolatok terén. amely úgymond felszínre kerül. Már magukba szívott tudással érkeznek. amibe kerül. meghatározott. A férfiak jobbnak tűnnek a tudományokban. Ha egy kisfiút arra tanítotok. A gyermekek azonban születésükkor nem olyanok. . emberi. Felkészül. pszichológiai tulajdonságok. amelybe beleszületik. (21:20) Sok olvasóm számára nyilvánvaló kell legyen. hogy milyen irányba fog fejlődni .

amelyeket annyira ráerőltetnek a gyermekekre. amelyek szelíden egy bizonyos fejlődési irányba terelik őt. majd pedig biológiai útmutatásokká válnak. mivel ez éppannyira életbevágó az új élőlény fejlődése szempontjából. A tény az. és az öröklődés során átadásra kerülnek. hogy a gyermek viselkedésmintákat kap.. nem csak például egyfajta telepatikus átvitelt: azt a folyamatot. Biológiailag helyénvalóvá váltak.. hogy bizonyos tulajdonságokat előnyben részesítenek a többivel szemben. A gyermekek is csak útmutatókként használják ezeket az információkat. mint a többi fizikai adat. illetve a nők számára. tanult mintákat is kapnak biológiai úton. akkor ez az információ beépül a kromoszómákba. Nem azokról az erőszakolt fejlődési mintákról vagy a pszichikai vagy biológiai irányokról beszélünk itt. Ahogy az elme fejlődik. hogy egy adott módon viselkedjen. amelyeknek a sejtszerkezethez és a hasonló dolgokhoz van köze. mivel minden egyes ember tapasztalata megváltoztatja az eredeti információt. Mindamellett minden egyén teljesen egyedi. Ennek eredményeképpen egy fiú számára biológiailag könnyebb lesz a lehetséges viselkedésminták közül egy adott sablont követni. Ily módon bizonyosfajta tudás átadódik nekik azon általánosan tudott ismereteken kívül is. amelyekre életük korai szakaszában a viselkedésüket alapozzák. mint azt gondolnátok . Valójában akár egyetlen generáció alatt is megváltozhatnak. (Szünet 21:35-kor. hogy biológiai túlélésük azon múlik. ideértve akár a sejtszerkezet felépítését is.) Adj nekünk egy kis időt. Tehát a nemzedékek során bizonyos tulajdonságok teljesen természetesnek tűnnek a férfiak. úgyhogy ezek a viselkedésminták eltérők lehetnek. amelynek során a hiedelmek fizikai kódokká. a génjeiken keresztül. és ezen dolgok bizonyos mértékben a civilizációtól és a világ körülményeitől függően változnak. Ha például a nők azt érzik. a gyermekek . Az anya ugyanezeket az információkat a fiúgyermekek számára is biztosítja. Ez a tény nagyon fontos eltérési lehetőséget biztosít. mintegy premisszákként. hogy az azoktól való bármilyen későbbi eltérés elkerülhetetlenül fájdalommal és feszültséggel jár. Az apa ehhez minden esetben hozzáteszi a saját részét. A hagyományos tanulás során természetesen mind a két szülő arra ösztönzi gyermekét.Jane Roberts: A psziché természete 84 Természetesen a gyermek szexuális természetével kapcsolatos hiedelmek is részei ennek az előzetes programozásnak. Ezen valami mást is értek. Azonban a gyermekek ezen túl bizonyos általános. Az emberi faj fejlődésének következtében a hit jóval nagyobb szerepet játszik a túlélésben.mivel bizonyos hiedelmek teljesen beépültek a faj szerkezetébe.

nagy eltérési lehetőségeket hagyva. akár zenész és így tovább . mindazonáltal nem az egyetlen módja. Ez nem jelenti azt. akiket környezetük homoszexuálisnak tart. hogy egy művész minden esetben elfojtja a szexualitását. és ezt is elfojtják. egy férfinak kegyetlennek. Férfiúi vagy női működésetek általatok fel nem fogott módokon korlátoz titeket. Pont. Az egyén és a társadalom hiedelmei azt eredményezik. mint egy heteroszexuális férfiban. és szabályokat sem lehet felállítani arra nézvést. rengeteg különböző arányban. aki azt hiszi. Ezek azonban mind csak sztereotip képek. Például sok esetben egy szelíd „homoszexuális" apában jobb ösztönös kép él a férfiassággal kapcsolatban. amelyből az összes lény születik . és annak energiáját kreatív alkotásokra fordítja . hogy az ilyen emberek sosem élnek örömteli szexuális életet. és nekik is ez a véleményük saját magukról. mind női tulajdonságokat tartalmaz. vagy nincsenek tartós kapcsolataik. Sok férfi van. vagy heteroszexuálisnak. amelyek segítségével egy. vagy homoszexuálisnak kell lenniük. a psziché mind férfiúi. A szeretet meglehetősen legitim módon fejeződhet ki a művészeteken keresztül. A szexuális kifejeződés a kreativitás egyik lehetséges. Ez annyit tesz. érzéketlennek és versengőnek kell lennie. nem pedig a szexualitás által. a vallás. (22:05) Ez nem azt jelenti. Új bekezdés: a lehető legegyszerűbben fogalmazva. a játék vagy a másoknak nyújtott segítség által is. A szeretet kifejeződésre és kreativitásra törekszik.bár természetesen erről is szó lehet. hogy szeretetük ereje általában véve a műalkotásokon keresztül fejeződik ki. Ezek úgymond összeállnak az emberi tulajdonságokban. a szeretet az az erő. hogy azt képzelik.általában inkább kreatív erőfeszítéseken keresztül fejezi a szeretetét. hogy milyen gyakran kell egy normális felnőtt embernek szexuálisan kifejeznie magát. Ez az egyik legnagyobb különbség az emberek és az állatok között: az állatok sohasem kérdőjelezik meg az alapvető feltevéseket.Jane Roberts: A psziché természete 85 azonnal elkezdik megkérdőjelezni az eredeti feltevéseket.ezt az állítást később még alaposabban is meg fogjuk vizsgálni. Tehát újra csak azt mondom. A szeretet képes megnyilvánulni a művészetek. mégis szeretnék megtapasztalni az apaság élményét. Sok művész -legyen akár festő. Nem lehet pusztán a szexuális megnyilvánulásokra korlátozni. nem a test nyelvén szóló állítást fogalmaznak meg. Sokan éreznek vágyat a nők iránt. .

A nem heteroszexuálisnak bélyegzett emberektől sok heteroszexuális kapcsolatot is megtagad a társadalom. Úgy érzik. A túlnépesedés korszakaiban az úgynevezett homoszexuális és leszbikus tradíciók kerülnek felszínre — de ott van mellettük az a hajlam is. mind a faj lehetőségeit egyaránt korlátozza. illetve a nők groteszk karikatúráivá lesznek. amilyennek szerintük egy férfinak vagy egy nőnek természetes módon lennie kell. hogy a szeretetet az emberek a fizikaitól eltérő módon fejezzék ki. és oly ügyesen mutatnak rá a férfiúság vagy nőiség túlzásaira. olyannak kell tettetniük magukat. leszbikusként vagy homoszexuálisként működjön. de minden egyes ember elsősorban biszexuális. a homoszexualitáshoz és a leszbikussághoz kapcsolódó konnotációjuk miatt. vagy éppen ők maguk zárják el ezt a lehetőséget saját maguk elől. és azoknak a nagy társadalmi kérdéseknek és kihívásoknak a felbukkanása. az mind az egyén. hogy a szexuális aktus a szeretet kifejeződésének természetes része. Általában véve minden egyes ember könnyebbnek fogja találni. amelyeket sok heteroszexuális ember felölt saját természetes lénye fölé. hogy a férfiaknak több feleségük legyen. ha elhunytak a csatában. mivel így. Amikor a fizikai körülmények kedvezőtlenek. amelyekre a férfiak és a nők az energiáikat fordíthatják. Ezek az emberek gyakran merő zavarodottságtól hajtva úgy érzik.mivel oly sok utalás van bennük az igazságra. Aki egyenlőségjelet tesz az önazonosság és a szexualitás közé. Ezek a karikatúrák felbosszantják azokat. amely magasabb rendű. Vannak a Bibliának „elveszett". ahogyan a leszbikus vagy homoszexuális párkapcsolatok is. A biszexualitásban benne foglaltatik a szűlőség éppúgy. Tartsatok szünetet. a . mint adott szexuális önazonosságuk. gyakran bukkannak fel ilyen társadalmi hagyományok. (22:29-től 22:37-ig szünet. akiket utánoznak . Sok roppant nemes és tiszta.Jane Roberts: A psziché természete 86 A nagy művészek minden időben ösztönösen éreznek egy olyan privát személylétet. és esetenként a férfiak. de nem egyetlen lehetséges formája. Megint csak arról van szó.) Tehát: bizonyos történelmi időszakokban gyakorlati szempontokból kívánatos volt. amikor a járványok és a betegségek gyakran fiatalkorukban ragadták el az embereket. szexmentes kapcsolatot megtagadtok. kizárólag a szexualitáson keresztül fejezhetik ki a szeretetüket. hogy férfiként vagy nőként. magjuk akkor is több méhben foganhatott meg különösen azokban az időkben volt ez így.

Arra törekszik. mivel tökéletesen felfogja. vagy negatív értelemben irigyek legyenek rá. a szája vagy az anusa. hogy annyira teljesen önmaga legyen. A fiúgyermek nem rendelkezik olyan identitással. Egyszerűen csak nem összpontosítanak annyira a férfiúi vagy női mivoltukra a feltételezett módon. Néha talán . akik gyönyörűen és tragikusan ábrázolták a psziché minőségét.és soha nem hibázik. Nem féltékeny apjának az anyja iránt érzett szeretetére. a görög drámaíróktól.nem úgy. hogy versenyezzen vele: arra törekszik. és esetleg azáltal is. Nem féltékeny az apjára az anyjával kapcsolatban .Jane Roberts: A psziché természete 87 szexualitással és az arra vonatkozó keresztény hiedelmekkel foglalkozó részei. ahogy a felnőttek jelenleg feltételezik. Újra elmondom: természetes dolog a szeretetet a szexualitáson keresztül kifejezni . hogy a gyermekeknek nincsenek már születésüktől fogva szexuális jellemzőik. Eszébe sem jut ilyesmi. hogy sikereket ér el azokon a területeken. hogy megpróbálják megvédeni az apjukat. Nem akarja szexuálisan birtokolni az édesanyját oly módon. ahogy azt gyakran feltételezik. amely éppúgy személyesen hozzá tartozik. (22:54) A gyermek egyszerűen a fiúgyermek. Azt reméli. hogy az anyja őt ugyanannyira szereti. túlhaladja önmagát és a saját képességeit. amennyire számára az apja önmagának tűnik. ahogy az a görög hagyományok fényében megmutatkozott. Viszont nem természetes a szeretetet csakis a szexualitáson keresztül kifejezni. A fiú megpróbálja megvédeni az apját azáltal. mint a karja vagy a lába. és nem jutottak el az emberekhez a történelem során. A fiúgyermek számára a pénisz valami olyan dolog. amely ilyen erősen a férfiúi mivoltára összpontosítana. nem is érti meg ezeket a fogalmakat. hogy ő maga sem hibázik.természetes és jó dolog. a szexualitással kapcsolatos elmélete nem az ember természetes állapotát tükrözi. Nem azt mondom. amelyeket istenkáromlónak tartottak. A leírt és vázolt komplexusok és neurózisok a hagyományok és a hiedelmek termékei. Sokkal természetesebb a férfiak számára az. Rengeteg hagyomány a görögöktől származik. A fiúgyermek nem törekszik természetétől fogva arra. a saját és az apja kedvéért. Természetesen bizonyítékokat fogtok rájuk találni a megfigyelt viselkedésben. Gyermekként valaha azt gondolta. mint hogy legyőzzék őt. az apja emberi értelemben halhatatlan . ahol az apja talán kudarcot vallott. hogy „letaszítsa trónjáról" az apját. Nem tekinti azt fegyvernek (kedélyesen). Freudnak nagyon sok.

gazdasági és társadalmi.. Ezek a hiedelmek vakok a gyermekek szexuális természetére. de én most történelmi értelemben a nyugati világról beszélek. annak római és görög örökségével.Jane Roberts: A psziché természete 88 féltékeny az édesanyja szeretetére. a család és a művészetek természetét mind az uralkodó téma fényében vizsgálja. Hagyományos értelemben az emberiség tudatosságának egyedi módjával kísérletezett. egyszerűen csak azok a jellemzők. Seth 23 óra 18 perckor befejezte az ülést. Tehát az isteneik hímneműek lettek.Rendben. Az . (23:05. HÉTFŐ. sokkal inkább kulturális és tradicionális. Lehet. amelyben az emberi faj elkezdte magát a létezés többi részétől különállónak tartani. A gyermekek igenis élvezik a testüket. ami olyan helyzetet eredményezett. Szexuálisan izgatottak. Ez jelenlelte a diktálás végét. Ezek az elképzelések praktikus magyarázattal szolgálnak a nem veleszületett vagy biológiailag nem megfelelő viselkedésekre. előtérbe helyezett és kihangsúlyozott. amelyeket az ember ösztönzött. amelyeket ti ego-orientáltnak hisztek (aláhúzva). Eddig gyakorlatilag ezeket irányelvként használva tekintett a világra. a politika. hogy ebbe belekeverednek bizonyos kisebb dolgok is. Mindazonáltal ezen jelenség pszichológiai értelme nem az.ehhez szükség volt a vizsgálat tárgyának és a megfigyelőnek . a vallás. 1976.a természetnek és az embernek — egyfajta önkényes elkülönítésére. de ez nem a hagyományos értelemben vett szexuális féltékenység. semmint biológiai vagy pszichológiai mintákat követnek. 21:18 Diktálás. Azok a tulajdonságok. Vannak bizonyos kivételek. Ezek a hiedelmek. és a legyőzésére irányuló igényeit.) Bizonyos értelemben az emberiség különböző korokban különböző uralkodó témákkal foglalkozik. ÜLÉS.) 772. Miután még átadott pár oldalnyi anyagot Jane-nek és nekem. és ennélfogva versengők. de a személyiség. amelyek magukban foglalják a fiú veleszületett versengését az apjával. és alakította ki kultúráját. és — amint azt már sokszor említettem . amit a felnőttek tulajdonítanak neki. ÁPRILIS 19. (.

A gyermekek a család szükségszerű részei voltak. ugyanúgy. és a drámának hihetőnek kellett lennie. Tehát az általatok nőiesnek tartott tulajdonságok azok. A görög. Úgy kellett tenniük. Helyénvalónak tartották őket.) A tudatosság megsokszorosítására törekedtek. illetve a női testvériség erős kötelékeiként szolgáltak. akár részüket képezte a szexualitás. (Rövid szünet 21:34-kor. az emberek pedig egymás ellen. . Voltak részben emberi. aztán megváltoztatta a valóságot. A férfiak a legközvetlenebb módon állnak szemben az apjukkal. akikben összeolvadtak a férfiúi és a női tulajdonságok. Bizonyos mértékben ez egy valódi. Ahogy az ember elkülönítette magát a természettől. mivel azok olyan határozottan visszhangozzák a hiedelmeiteket.egy újabb hatalmas színlelés. hogy elősegítsék a függetlenségüket. arra. mivel a természet azon forrását képviselték. akár nem.Jane Roberts: A psziché természete 89 emberi faj a természet ellen lázadt. kreatív. A családi kapcsolatok ezen hiedelmek tükörképeivé válnak. Tehát a faj még nem tette magáévá a később a nyugati kultúrában meghatározóvá lett témákat. úgy kezdtek eltűnni az állati istenségek. Szép számmal akadtak istenek és istennők is. amelyek nem váltak meghatározóvá. és olyan istenségek. de a szexuális kifejeződéseknek sok fajtája volt lehetséges. illetve a római kultúra úgynevezett virágkora előtt a tudatosság még nem volt ennyire specializált. ahogy a kamaszok időlegesen szembefordulnak a szüleikkel. Ennek előtte voltak különböző munkamegosztások. Ezek a változások először az embereknek az istenekről szóló történeteiben jelentek meg. akik együttműködve kerestek élelmet és menedéket. részben állati istenségek. hiszen ezeket persze valós tényállásként fogadjátok el az emberi körülményekre nézvést. amely a mítoszokat tükrözte. Nagyszerűnek tartjátok a görög tragédiákat. Az ember először megváltoztatta a mítoszait. mintha nem szeretnék és megtagadnák a forrást. szexuális dráma volt . mivel a saját módján a faj tudatossága nagy szerepet játszott benne. amelytől a faj el akart szakadni. és a férfiúi. A ti fogalmaitok szerinti homoszexuális és leszbikus párkapcsolatok meglehetősen szabadon és a heteroszexuális kapcsolatokkal egyidejűleg léteztek. mivel a család együvé tartozó emberek csoportja volt. hogy új hajtásokat hozzanak létre annak saját forrásaiból. Ennélfogva egy nagyon erősen polarizált férfi-nő fogalom alakult ki bennetek.

Érdeklődésetek ilyen sajátosságai vakká tesznek titeket az állati viselkedés tágabb dimenzióira. (21:52-től 22:19-ig szünet.) Ennek eredményeképpen csak azt látjátok meg a természetben. hogy ne legyen érzelmes. amelyben gyakorlatilag az intellektus elkülönültnek tűnik az intuíciótól. függetlenül attól. Ha egy tudósra gondoltok. Tartsatok szünetet. aki nagy gondot fordít arra. a passzivitás. a feltételezés miatt. hogy vannak-e ezeknek szexuális megnyilvánulásaik. az agresszió. A szeretet és az odaadás nem az egyik nem. A szeretetet és az odaadást túlnyomórészt női tulajdonságoknak tekintitek. hogy a férfiúi és a női alkotóelemeket minden emberben fel kellene szabadítani és ki kellene fejezni. hogy minden egyénben fel kell szabadítani azokat a nagyszerű emberi tulajdonságokat és képességeket. egy „objektív" gondolkodó. mivel még a szervezett vallásnak is van valamiféle intuitív alapja. amelyeknek egyáltalán tulajdoníthatunk ilyesfajta viselkedést. Bizonyos mértékben az úgynevezett anyai ösztön egyformán sajátja azon fajok hímjeinek és nőstényeinek. a hím és a nőstény viselkedését tanulmányozva. A jelenlegi szerkezetetekben. Ez is része az ilyen kifejezésnek. ahol egyáltalán nincsenek. mert az ellenkező nemmel társítjátok. A férfi tudós gyakran szégyelli. és nem csak egyetlen faj kiváltsága. Most sokan azonnal feldühödnek vagy megrémülnek. általában férfi jut eszetekbe. az anyai ösztönök mintáit keresitek. hogy az intuícióját használja. pusztán azért. a szexuális kifejeződésről beszélek. a tudomány és a vallás elkülönül egymástól. a psziché pedig nő . nemcsak azért.a férfias beállítottság. amely megfelel a hiedelmeiteknek. A társadalmakat. amelyben ellentéteket érzékeltek ott is. az egyházi szervezeteket és az államokat férfiasnak hiszitek. ne tekintse azonosnak magát a tanulmányozott témával. amit látni akartok. Nem annyira arról van szó. és olyan helyzetet teremtetek. és a természet egy olyan mintáját vagy modelljét biztosítjátok a magatok számára. miszerint az ego férfi. mert persze azt hiszik. hogy egyenrangúnak kellene tekintenetek ezeket a dolgokat. Az állatok körében léteznek szoros barátságok az azonos nemű egyedek között.olyan hatalmas különbségtételre kényszerítitek magatokat. egy intellektuel. mert az . Ügy tűnik. a területféltés. amelyek kifejeződését gyakran megtagadjátok. De én arról beszélek. és így tovább. a férfiúi-női elkülönülés miatt . sokkal inkább arról. azt szintén a saját konkrét szexuális hiedelmeiteken keresztül teszitek.Jane Roberts: A psziché természete 90 Ha megfigyelitek az állatok birodalmát.

A világ megérezte nagyszerű intuitív képességeinek és odaadásának eredményét. és rendszereződtek. Spontán módon növekedtek. Bár bizonyos mértékben megfertőzték a hagyományos szexuális hiedelmek. de azért is. mert nőiesnek. inkább. és új dolgokat teremtenek ahelyett. a tudomány és a szervezett világ vázának. (22:47) A világ helyzete és a tudomány általános férfias beállítottsága miatt munkájának eredményeit nagyrészt a befolyásolás és a hatalom céljaira használták fel. Akármilyen mértékben is valósítják meg ezt az összhangot. a civilizáció. Az intuíciót és az ihletet szeszélyesnek. Csak azért szemléltek rengeteg folyamatot kívülről.azaz szexuális tevékenységeiben továbbra is fenntartott egy társadalmilag elfogadható férfias beállítottságot. amely többet mutatna meg nektek a dolgok valódi természetéből. A civilizációk amiatt indultak fejlődésnek. a látszólagos ellentétek és ellentmondások eltűnnek. A többi ember olyan képet alkot az ő férfiasságáról. és ezáltal olyan elméletekkel állnak elő. illetve nőies tulajdonságokat. hogy az emberek késztetést éreztek az együttlétre. a megértést a dolgokkal történő azonosulástól és a hangsúlyozott szexualitást a személyléttől. kiterjesztik a tudományt. megbízhatatlannak és nőiesnek vélitek. Elválasztotta a tudást az érzelmektől. mert ez egy tudománytalan tulajdonság. mert nőies. Általában az értelmet és az intellektust tehát férfiúi tulajdonságoknak tartjátok. hogy a régieket variálnák. mivel objektivizált látásmódotok nem teszi lehetővé azt az azonosulást. de elméjét és lelkét nem korlátozta ilyen értelmetlen dolgokkal. Egészen napjainkig a tudomány tudatosan megpróbált az úgynevezett nőies értékek nélkül működni. Bizonyos mértékben néhány tudományos embernek sikerül egybeolvasztania az úgynevezett férfias.nem annyira azért. Egyesítenek. „Illogikusnak" lenni tudományos „bűntett" . A tudomány a férfias irányultságot követte. ők kortársaiktól eltérően nem engedik. hogy a szexuális szerepek pszichológiai értelemben elvakítsák őket. amelyben ő ilyen dolgokkal nem foglalkozhat. és annak összegzésévé lett. Ennélfogva sokkal jobb esélylyel képesek összekapcsolni az értelmet és az érzelmet. Úgy . Ha ezt megteszik.Jane Roberts: A psziché természete 91 tudománytalannak tűnik. az intuíciót és az intellektust. hogy boldogan élt a nőinek tartott tulajdonságok nyújtotta előnyökkel. A lázadás pszichológiai volt . amelyeket ellenőrizni és irányítani kell. Einstein ilyen ember volt. A világ a spontán rend miatt létezik. amelyek feloldják a korábbi ellentéteket. még mindig oly módon érezte saját személyiséglétét.

Ez nem csak. mivel az összes egyéni emberi tulajdonságot meg kell tagadnia. ahol a szexualitással kapcsolatos konvencionális hiedelmeitek összezavarodnak és megsemmisülnek. A szex esetében kitartotok egy olyan kép mellett. az önazonosságnak a szexuális természettel történő azonosítása „természetellenes" dolog. egy pszichológiai és fizikai önazonosságot. ha valaha is túl akarjátok haladni a világra jellemző látszólagos ellentétek szerkezetét. A pszichével történő ilyen találkozás gyakran bekövetkezik a nagyszerű művészek. de találkozni fogtok saját valóságotok nagyobb dimenzióival. Az Én bármilyen mélyebb megismerése olyan területekre vezet el titeket. hogy egyszer minden rendszer tönkremegy . Ezt a hiedelmet alkalmazzátok a fizikai és a társadalmi rendszerekre. de hatékonyan fenntart egy olyan civilizációt.Jane Roberts: A psziché természete 92 tűnik számotokra. és aztán időskorában eltávolodik ettől a tiszta azonosítástól. amikor nagyobb személyes szabadság áll rendelkezésére. (23:12-től 23:33-ig szünet. illetve a nőket saját intellektusuktól. és amelyben mindkét nem képességei felerősödnek. Lehet. hogy bizonyos mértékben elválasztja a férfiakat saját megérzéseiktől és érzelmeiktől. hogy az ember belenő egy szexuális önazonosságba. Tartsatok szünetet. amely a ti fogalmaitok szerint egyszerre férfiúi és női. Tehát ti alakítjátok az egész rendszert. Felfedeztek egy önazonosságot. hogy az eredeti feltevés vagy fókusz.vagy időskorában. amelyben az elme és a szív. amelynek alapján ítéletet hoztok. Bizonyos értelemben minden ember harcban áll a pszichével. írók vagy a misztikusok esetében. hacsak nem illeszkednek a szexuális önazonossággal kapcsolatban normálisnak tartott képbe. Ez a fajta felismerés elengedhetetlen. felszabadulnak és kifejezésre kerülnek. és rugalmasabbak a szexuális szerepek. Tehát ez a túlzottan specializált szexuális beállítottság a tudatosság alapvető kettéosztását tükrözi. amely azt mutatja. a tények és a látomások teljes mértékben elkülönülni látszanak egymástól. amely túlhaladja az egynemű beállítottságot.) . és „szexuális zűrzavarba" kerül. és legalább az álomállapot során megpillantjátok azt az Ént. Nem tűnik fel nektek. hogy ezek nem szabadulnak fel a hétköznapi élet során.veszít a rendezettségéből vagy kaotikussá válik. Sok esetben az ember hűbb saját önazonosságához gyermek.

Jane Roberts: A psziché természete 93 A mindennapi életben bizonyos fokig szexuális karikatúraként végzitek a gyakorlati létezésben. és rálelnének ugyan egyfajta általános irányultságra. illetve a fiatalok nem fejezik ki magukat szexuálisan . Ideális esetben a férfiak és a nők örömüket lelnék a szexuális kifejeződésben. az ülés 24 óra 12 perckor véget ért. A fiatalok gondolataikban sokkal kötetlenebbek. és a társadalom szenvedni fog emiatt. ÜLÉS. (23:49. és az idősebbek is sokkal kötetlenebbül gondolkozhatnak. akkor önazonosság-érzete is elkezd megsemmisülni. hogy azonosságuk ezen a teljesítményen múlik. pontosan akkor. ÁPRILIS 26. Miután Seth kézbesített körülbelül egyoldalnyi anyagotJanenek. milyen is a valódi nőiesség.de egyik csoport tagjai sem azonosítják magukat szexuális szerepeikkel. 21:28 Tehát: diktálok. Ennek eredményeképpen a szexuális elkülönülés visszatükröződése megfertőzi az összes tevékenységeteket. amilyen hamar csak lehetséges. és főként az azonosság fókuszaként használjátok. 1976. Nem fogjátok fel. mind az idős. . elkezdenek olyan hamar teljesíteni. amelyek nem annyira az életkoruk. Ha a gyermekek úgy érzik. hogy az önazonosság a szexuális teljesítményen múlik. amely megtapasztalná és kifejezné az elme és a szív összes nagyszerű. hogy az idősek. Mivel a szexuális teljesítményt csak a legkorlátoltabb értelemben értékelitek. sokkal inkább a szexuális előítéletek következményei.. Nem azt mondom. minden mesterséges elkülönítést meghaladó emberi lehetőségét. mielőtt elfogadják a szexuális szerepeket. mind a fiatal emberek olyan dolgoktól szenvednek. HÉTFŐ. mivel a fejlődő intellektus és intuíció nagyszerű kreatív lendületei elkülönülnek egymástól a pubertáskorban. de egy nagyobb pszichológiai és fizikai egyéniséget is élveznének. és egy ideig fel kell függesztenie azt. Mindazonáltal ha egy férfit vagy egy nőt arra tanítanak. Szexuális szerepekbe kényszerítik a személyiségüket. Természetesen ez alól vannak kivételek. Vége a diktálásnak. Ehelyett arra vagytok kényszerítve.. amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. és ami a legrosszabb. mivel megszabadulnak szexuális szerepeiktől.) 773. illetve férfiasság. korlátozza a pszichikai valóságotokat.. Adj nekünk egy kis időt. hogy egy sekélyes megkülönböztetésre összpontosítsatok.

Egyrészt túlzottan specifikusan használjátok a „szexualitás" kifejezést. az érzelmesség vagy az ösztönös. és ha valaki az értelemhez fordul. azt kudarcnak ítélik meg. és ennélfogva az gyakran valóban értelmetlen viselkedést eredményez. függetlenül attól. A tabuk kiterjednek az emberi testtel kapcsolatos érintések érzetének legtöbb fajtájára. azt azonnal veszélyesnek értékelitek.szexuális irányultsággá tegyétek. Bizonyos körökben mostanában divatos dolog megtagadni az intellektuális képességeket az érzések. Újra csak elmondom. Ez arra is rákényszerít benneteket. hogy szexuális . A hiedelmeitek alapján ezt végső soron tapasztalati tényként kezelitek. hogy azok-e vagy sem. így az intellektuális dolgok gyanússá válnak. Hasonlóképpen arra törekedtek. mivel egyszerűen úgy gondoljátok.Jane Roberts: A psziché természete 94 Szexuális címkéket ragasztotok az értelemre és az intuícióra. hogy a gyengédség bármilyen megnyilvánulásának természetes módon szexuális együttléthez kell vezetnie. mivel az intellektust és az érzelmeket annyira különálló dolgoknak tartjátok. az intuitív képességek kifejezésére való hajlamot gyakran „értelmetlennek" minősítitek. mivel érzelmi és szellemi tulajdonságaik inkább a női. hogy roppant kínosan ügyeljetek az érzelmi életetekre. gyakran homoszexuálisnak tartják magukat. Sok esetben maga a szeretet is rossznak tűnik. Azok a nők. Ennek eredményeképpen bizonyos mértékben a szeretet összes kimutatását elnyomjátok. akik intuitívak vagy valamilyen módon tehetségesek. olyannyira. azok a férfiak. másrészt viszont ebben az összefüggésben úgy érzitek. Ehelyett az intellektuális és az érzelmi viselkedésnek természetesen gyönyörű harmóniában kellene eggyé olvadnia. egy sztereotipizált viselkedést erőltetve. gyakran hasonló helyzetben találják magukat. hacsak az nem találhat legitim módon valamiféle szexuális kifejeződést. ha a lehetőségek adottak. Mindamellett. Általában nem tartotok helyesnek egy szenvedélyes ölelést vagy csókot az azonos neműek között. Az érintést alapvetően szexuális dolognak tartjátok. intuitív cselekedetek javára. Megkísérlitek felosztani a mentális és az emocionális tulajdonságokat a két nem között. így azok ellentétesnek tűnnek számotokra. hogy a szeretet kifejeződését erőszakos módon pusztán vagy kizárólagosan . akik a nőknél általánosan elfogadott területeken túli ismeretek iránt is érdeklődnek. mintsem a férfi nemhez tartozónak tűnnek számukra. hogy ha egy másik ember a legártatlanabb módon megérinti testetek bármely pontját.

Néhány. amelyekben hisz.. A kormányok és a törvények betiltják a szeretet kifejeződéseit. Azt is mondták nektek. Mindazonáltal átfogóbb értelemben minden egyén szenved. és a szexualitás keskeny medrébe terelitek. hogy elfojtják a szexualitásukat. Amikor úgy tűnik számotokra. ördögi. hogy a társadalom szabadossá válik. Általában véve lesz egy adott. hogy fiatalkorukban rendszeres szexuális életet kell élniük. Lehet. hogy az ember olyan ügyeknek szenteli magát. sok tekintetben akkor a legkorlátozottabb és a legelfojtottabb. állhatatos barátságon keresztül. vajon normális-e a szexuális életük. közönséges és lealacsonyító. ha a személyiséget elsősorban a szexuális beállítottsága határozza meg. azáltal. (21:51) Valójában a nyugati társadalmak megkísérlik a szeretet és az odaadás minden megnyilvánulását szexuális tevékenységek formájába kényszeríteni. az emberi faj csak lehetőségeinek felét használja ki. és így minden egyes ember csak képességeinek felét használja ki. hogy a szexualitás rossz. vagy ha felállítanának bizonyos normákat. Ez azt jelenti. hogy azok segítségével állapítsák meg. és . Az ilyen azonosítás félbevágja az egyént. amikor az nem lehetséges vagy nem kívánatos. A szexuális teljesítményt tartják az emberi érzelmek használatának egyetlen biztonságos módjának. hogy ezek az emberek nem különösképpen érdeklődnek a szexualitás iránt. máskülönben teljes mértékben megtiltják és kiközösítik ezen érzéseket. ha elhinnék. Patetikus és groteszk lenne számukra. ami természetesen sok különféle módon igyekszik megnyilvánulni . de a mentális és emocionális emberi tulajdonságok eloszlása nem a nemi hovatartozástól függ. amely ezáltal valójában értelmetlenné válik. ha elfojtja a nők képességeit. az odaadáshoz és a hűséghez. olyan alkalmakkor is.erős. Néhány embernek nagy tehetsége van a szeretethez. hogy ha nem fejezitek ki a szexualitásotokat. hogy a szexuális szabadságon kívül az összes lehetőséget megtagadjátok. (22:05) Adj nekünk egy kis időt. amelynek során segíthet másokon. vagy olyan hivatást választ. Ez súlyos szakadást eredményez minden kulturális tevékenységetekben. biológiai jellegű általános szexuális irányultság. a nők „egyenjogúságáért" harcoló nő azt mondta..Jane Roberts: A psziché természete 95 megnyilvánulást kell eredményeznie. akkor természetellenesen elnyomjátok az ösztöneiteket. Ez nem feltétlenül jelenti azt. Egyrészt közületek sokakat arra tanítottak. Az egyéni kreativitás személyes területeit céltudatos munkával megfosztjátok a szeretet és az odaadás nagyszerű erejétől. Megtagadjátok jelentőségteljes megnyilvánulásait a személyes kapcsolataitokban.

hogy kizárólag az anya képével azonosítsa magát . Az a régi elképzelés. természetes módon mindkét szülővel azonosítják magukat. mint ahánynak fájdalmat okoz. amikor a fiúgyermeket arra tanítjátok. hogy hagyják figyelmen kívül vagy tagadják meg személyiségüknek azon részeit.Jane Roberts: A psziché természete 96 ráadásul azt is elhitették veletek. A psziché. a leánygyermeket pedig arra. hogy kizárólag az apa.vagy anyakép hiánya sokkal több gyermeket „óv meg". amely egy kizárólagos azonosítás irányába tereli őket. hog)' saját értékességüket a szexuális ösztön erőssége és annak győzelmei alapján ítéljék meg. hogy élvezzétek zavaros és kétes szexuális természeteteket. Folyamatos bűntudatot keltetek a gyermekekben. 22:44-kor folytatluk az ülést. mivel ők csalhatatlanul tudják. miután megjegyeztem. A gyermekek. valamelyest még mindig tartja magát. amelyek a számukra „tiltottnak" bélyegzett nemmel vannak összhangban. ha összezavarodtok. Minél inkább képes a gyermek kierőszakolni ezt a mesterséges önazonosságot. hogy helytelenek a szeretet természetes kifejeződései. tartozzanak akármelyik nemhez. társadalmatokban annál inkább arra nevelitek a gyermekeket. Minél erősebb a természetes hajlam. hogy elsősorban arra kell kényszerítenetek magatokat. A férfiakat arra nevelték. .Nem igazán érzem ma a dolgot .mondta Jane. Ilyen szexuális környezetben nem csoda. Ilyen körülmények között azonnal felüti fejét a bűntudat érzése. a játékos ölelések.) A szexuális szakadás akkor kezdődik. amikor a gyermek természetes közösséget érez a másik szülővel. annál erősebbek benne a belső lázadás érzései. Tehát már korán elkezditek egy szexuális mintába torzítani a személyiségüket. nem más. hogy hagyják figyelmen kívül azt.mivel ezen a ponton alattomos módon bűnt építetek be a fejlődési folyamatba. hogy fojtsák el a szeretet kifejeződéseit mint gyengeségeket. hogy a tisztességes nők nem élvezik a szexet. s igyekezzenek a lehető leggyakrabban szexuális teljesítményt nyújtani. magasabb rendű . Tartsatok szünetet. mint korlátozás. hacsak nem követi őket azonnal szexuális aktus. Sőt. Arra is rákényszerítitek a gyermekeket. hogy a saját valóságuk túlmutat egy ilyen egyszerű irányultságon. A „megfelelő" apa. mivel bizonyos tulajdonságokat megint csak kizárólagosan nőiesnek vagy férfiasnak tartotok. hogy egy kicsit korán jött ma a szünet. és bármilyen erőszakos módszer. (22:13. Arra tanították őket. a nőket arra tanították.

Ugyanez igaz a lányokban élő „férfira" is.07-kor. hogy elfojtsák. illetve kihasználják az érzelmeket.) Az eretnekséget női és romboló dolognak tartották. Számottevően meg fognak változni a vallási fogalmaitok és a velük kapcsolatos képzeteitek is. Ezek az elképzelések változnak. amely messze túl hatalmas ahhoz. hogy bármilyen módon össze lehessen keverni az alapvető önazonosságot a szexualitással. A kereszténység bizonyos kihalt oldalágai esetében pontosan ez volt a helyzet. és az úgynevezett földalatti eretnek tanok megkísérelték az embereket a személyes intuíció fejlesztésére ösztönözni. nehogy Szűz Mária istennővé váljon. Az egyházban a női szereplőket mindig gyanúsnak tekintették. és ahogy változnak. Az egyház és a kormányzatok párhuzamos fejlődése mindig a tudatosság állapotát és céljait tükrözte. úgyhogy a kíváncsiság és a tanulás területeit elkülönítitek a fiúk és a lányok számára. mivel ez összeomlással fenyegette az elfogadható vallásos buzgalom köré épített szerkezetet. Többé nem lesz szükségetek arra. Magában a reinkarnáció fogalmában egyértelműen megfigyelhető a szexuális irányultság megváltozása. Azonban iskoláitokban tovább folytatódik ez a folyamat. hanem a mesterséges specializáció miatt. Mindazonáltal mindenféle valódi lelki fejlődés elkerülhetetlenül a psziché természetének megértéséhez vezet. amely azonban egy . Folyamatosan ugyanazokkal az elfogadható férfimódszerekkel próbálták meg manipulálni a vallás alapjait.Jane Roberts: A psziché természete 97 tehetségeivel mindig akadályoztatva érzi magát. hogy korlátolt szexuális álruhákba öltöztessétek azt. A fiúkban élő „nő" valójában személységük egy részét képezi. a vallási szervezetek legalább felismerték és elismerték intuitív alapjaikat. hogy megpillantsátok az istenek valóságának az idők során felismert természetét. amely nem kerül kifejezésre . és a kereszténység korai időszakában némileg aggódtak is amiatt. fajotoknak el kell fogadnia igazi személylétét. (Hosszas szünet 23. Megint csak a tudatosság természetéről alkotott elképzeléseitekkel összhangban fogadtátok el a személylétnek ezen változatát. A vallás és a kormány kelletlen szövetségben állt egymással. megértésetek lehetővé teszi. és a szexuális beállítottságtól független Én létezése. A szexuális önazonosságnak és kifejeződési formáinak sokkal tágabb teret biztosító „pogány" gyakorlatok a tizenhatodik századig folytatódtak. Ha ez megtörtént.nem a mentális vagy emocionális tulajdonságok bármiféle természetes túlsúlya miatt. mégis. Mindkettőt férfiak irányították (és még mindig férfiak irányítják). ezért ellenlépéseket tesz. amelyeket a kormányzati vezetők mindig is alkalmaztak.

amelyek esetleg korlátozhatnák vagy lerombolhatnák ezt az önazonosítást. mint inkább megkísérelte elkülöníteni a szeretet és az odaadás kifejeződését a szexualitástól.) Az egyház a korai századaiban nem annyira korlátozta a papok szexualitását vagy a szexualitás kifejeződését. olyan emlékeket is elfojtotok. Ennélfogva amikor ilyen sajátságosan azonosítjátok magatokat a saját nemetekkel. de tekintettel voltak az ember bukott állapotára.elítélték. A középkorban például a papok nagy hányadának voltak törvénytelen gyermekei. akik még ilyen körülmények között is képezni tudták magukat. amíg az adott papok szeretete és odaadása továbbra is az egyház felé irányult. és megalakították saját közösségeiket. Néhányan csoportosan kiléptek a rendből. (23:28-tól 23:57-ig szünet. így érthető botlásként kezelték a dolgot. Természetesen nem kevés apáca esett teherbe az ilyen papok gyermekeivel. illetve az apácazárdákban. hogy istennő születik. . Az apácarendek mégis sok nő számára menedékként szolgáltak. Az attól való félelem. amelyek nagyon nehezen lennének összeegyeztethetők a jelenlegi szexuális szerepetekkel. Személyiségetek részeit képezik. Az ilyen helyzetek felett szemet hunytak. különösen Franciaországban és Spanyolországban. magányos környezetben sokkal hatékonyabban képesek működni. és nem „pazarolták el" azt utódaik anyjára. A reinkarnációs tudomás gátolásáért túlnyomó részben a szexualitással kapcsolatos hiedelmek felelősek. Ezek az ellenkező nemű létezések tudattalanul jelen vannak a pszichében. Azonban a különböző zárdákban többször fellázadtak a nővérek. Tartsatok szünetet. Elkezdték megkérdőjelezni az egyház egész szerkezetét és az abban elfoglalt helyüket. Mindazonáltal az egyház sosem talált igazán alkalmas módszert ezen nők vagy saját hiedelmei intuitív elemeinek kezelésére. és az ezekből a kapcsolatokból származó utódok aztán néha cselédként szolgáltak a kolostorokban.Jane Roberts: A psziché természete 98 adott szexuális állapoton keresztül nyilvánul meg. minden egyes alkalommal kiújult. vagy akár meg is bocsátották őket mindaddig. Ezt a jelenséget a gyenge és kéjsóvár test következményének tekintették . Az ilyen „emlékezet" szükségszerűen olyan tapasztalatokról informálna titeket. mivel úgy találták. Az apácákat alárendelt helyzetbe kényszerítették.

) Diktálok: a szexuális viselkedés megszállottjaivá váltok. HÉTFŐ. Az egyház hitt abban. ha a szeretet és az odaadás már nem az Anyaszentegyház felé irányult. 24 óra 17 perc. hogy a szexuális élmény az úgynevezett alacsonyabb rendű vagy állati ösztönök kategóriájába tartozik. Másrészt viszont a spirituális szerelemet és odaadást nem volt szabad szexualitással beszennyezni. akik szerzetesnek álltak. 21:24 (Amióta Seth ezeket az üléseket az emberi szexualitásról szóló anyaggal kezdte. Seth.) 774. amelyeknek színpompásaknak és gazdagoknak kellett lenniük.szabályokét és a rituálékét. amíg eljuttatjuk ezt az információt a közönséghez. Akadtak olyan nők is. mivel férfinevet használtak. és így bármilyen. 1976. (. hogy oly sokáig tart. Vége a diktálásnak és vége az ülésnek. az ilyen környezetben virágzottak a leszbikus és homoszexuális kapcsolatok. még az eddiginél is több kérdést kapunk levélben a témával kapcsolatban. átlagosan erős párkapcsolat fenyegetést jelentett a vallásos áhítat kifejeződésére nézvést. mivel ez volt a kreativitás egyetlen engedélyezett megnyilvánulási formája. akárcsak a hagyományos emberi szerelem. Semmilyen munka nem viseli női nevüket.Jane Roberts: A psziché természete 99 amikor a világ valamelyik szegletéből egy újabb Szűz Mária-jelenésről számoltak be.) Jó estét. amíg ezek a kapcsolatok megmaradtak kizárólag szexuális jellegűnek. ha elrejtitek. (— Jó estét. úgy tűnt. Ez érdekes volt. Mondanom sem kell. MÁJUS 3. Csak azt bántuk. miközben a garázsajtó nyitva volt. ÜLÉS. és ez lehetővé tette. Jó éjt. Így az intellektus és az érzelmek még inkább elkülönültek egymástól. Csak az jelentett gondot. hogy a dupla garázsunk egyik felében felállított piknikasztalnál reggelizzünk.Nagyon köszönjük. Az idő melegebbre fordult. visszataszítónak vagy lealacsonyítónak kiáltjátok ki azt. így gyönyörködhetett a ház mögötti hegyek látványában. Jane gyakran írt ott. ha bűnösnek. és éveken át kitartva magányos életet éltek. Szívből jó éjszakát kívánok nektek. Seth. Az egyház mindaddig szemet hunyt felettük. és . Ez természetesen a dogmák túlzottan hangsúlyossá válását eredményezte ..

Ezért hát a női princípiumot a Földhöz. vagy lenéz. Ezt alapvető férfiúi értéknek tekintettétek. ha a másik nemmel történő találkozásaik nem az ágyban érnek véget. Az „uralkodás" és a „behódolás" szavaknak azonban valójában a tudatosság területeihez és annak fejlődéséhez van köze. akit nem szeret. vagy ha hasonlóképpen irreális normákat állítotok fel az aktív teljesítményre. mintha elsősorban „állatias" dolog lenne. A szexuális aktivitást programozni kezditek. ha az ember szexuális vágyat érez valaki iránt. mivel csakis Isten szeretetét tekintették „elég jónak" ahhoz. Az uralkodást és a behódolást az egyházi irodalom gyakran használta azokban az időszakokban. Az uralkodás és a behódolás szexuális elképzelései nem képezik fajotok vagy az állatok természetes életének részét. amelyet máskülönben esetleg a természet aspektusaihoz és a női . Így roppant könnyű az egyháznak vagy az államnak megkövetelni és magához vonzani összpontosítatlan szereteteteket és odaadásotokat. Csakis vallási látomásokon és élményeken keresztül válhattak eggyé. ha nem társul a szeretet és az odaadás érzésével. értelmetlen vagy közönséges dolog lenne. és életének összes azon eleméhez kapcsoltátok. Ebben az értelemben „természetellenes" dolog. A szeretetet és az odaadást. Nem azt mondom. Ugyanez a helyzet akkor is. hogy természetellenesnek érezzék magukat. Ezek a hajlandóságok teszik színessé a szexualitás kifejeződéseit. Tehát a szexuális szabadság nem eredményez egyfajta erőltetett promiszkuitást. amikor a szeretetet és az odaadást elválasztották a szexualitástól. (21:47) Ennélfogva Isten férfi lett. hogy a normális emberek eleget tegyenek azoknak. Akkor is a megszállottjai lesztek. és elvárjátok. csakis a szexualitás legmélyebb értelmétől megfosztott megnyilvánulásait hagyva meg számotokra. ha az érdemeit túlzó módon közhírré teszitek a piactéren. Az e könyvben korábban már említett értelmezések miatt a tudatosságnak egy olyan feltűnő irányvonalát tettétek magatokévá. hogy igazolja az egyébként állatiasnak érzett szexualitást. amely fölött fajként hatalmat reméltetek nyerni. Egy bizonyos idő után azonban a szex megnyilvánulását a szív hajlandósága követi. Megint csak a saját hiedelmeiteknek megfelelően értelmezitek az állati viselkedést. amelyben például a fiatalok arra van késztetve.Jane Roberts: A psziché természete 100 úgy tesztek. hogy minden egyes szexuális tevékenység „rossz". amely valamilyen mértékben az uralkodó természethez kötődik. amikor elválasztjátok azt a szeretetettői és az odaadástól. irreális tilalmakat szabtok a kifejeződésének. ha szigorú.

akkor le tudjátok fordítani azt más kifejeződési formákra is. A szenvedély és az odaadás éppoly fontos volt. Ily módon a vallás. Magányos életet akar élni. akit nem ismertek hacsak nem hígítjátok fel oly mértékben a szeretet meghatározását. hogy bizonyos értelemben a szeretet egyfajta meditációvá válik . . de maga a szeretet megköveteli annak egyfajta megértését.Jane Roberts: A psziché természete 101 princípiumhoz kapcsoltatok volna. ha ugyanakkor nem alakítotok ki erős. A férfi szeretete és odaadása politikai előny volt. Ezek az erők az állam érdekeit szolgálták. úgyhogy képesek lesztek az embereket a szeretet fényében látni. de mégsem jelentenek semmi különbséget. „el kellett ragadni" a szexualitás bármilyen természetes megnyilvánulásától. Mivel ezek a szeretett személy tulajdonságai. és az uralkodás céljaira felhasználni őket.. képes volt igába fogni a szeretet erőit. amiben az adott személy különbözik tőletek és a többi embertől. Még azok a tulajdonságai. Nem szerethettek valakit. kiterjed. és így elégedett.) Adj nekünk egy kis időt. Könnyű az égre kiáltani. amely tudatosságotok állapotát tükrözte vissza. (Egyperces szünet 21:56kor. Elfogadjátok őket érzékelitek őket. (Hosszas szünet. Ahhoz.azaz kreatívan fel akarjátok fedezni a szeretett személy különböző oldalait. A szeretett személy elsőbbséget élvez mindenki mással szemben. Olyannyira észben kell tartanotok az adott személyt. a megértés és a fejlődés számára. hiszen az állam állampolgárai odaadására is számíthatott. Azonban a legtöbb embernek igénye van a hosszan tartó. hogy „szeretem a felebarátaimat". Ez egyfajta pszichés és társadalmi vázat biztosít a személyes növekedés.. maradandó kapcsolatot az emberekkel. Maga a szeretet szétterül. mivel rengeteg fanatikus fizetség nélkül dolgozott nekik. amelyek egyébként hibának tűnnének. még a látszólagos hibákat is kiegyensúlyozzátok a jó tulajdonságaival.egy másik egyénre való szeretetteli összpontosítássá. azok is egyfajta szeretetteli jelentőséget nyernek. A szeretet természeténél fogva kreatív és felfedező jellegű . hogy szeressetek valakit. hogy az már értelmetlenné válik. és ez a megértés a ti tevékenységi szinteteken a meghitt élményeken alapul. Ha egyszer megtapasztaljátok ezt a fajta szeretetet. Könnyű jogot formálni a faj minden tagját megillető egyenlő szeretetre. szoros kapcsolatokra.) Néhány ember természetétől fogva magányos. mint az államkincstár. értékelnetek kell azt.

lehetetlennek találnának egy ilyen feltételezést. akkor sokféle gond merül fel. amely minden egyes személyt meglát. A szeretet érzelme visz titeket a legközelebb Minden Létező Dolog megértéséhez. amely minden egyes egyén tökéletes megértésén alapul. mégis olyan szeretet. babái vagy képzeletbeli játszótársai felé fejezi ki legnagyobb mértékben a szeretetét.Jane Roberts: A psziché természete 102 Egy isten szeretetének kiterjedése talán egyidejűleg és egyformán látóterében tartja az összes egyén létezését. így hát nem állíthatjátok őszintén. Tartsatok szünetet. természeténél fogva törekszik önmaga kifejezésére. Egy olyan férfitól. Testük már korán tiltott területté válik számukra. hogy szeretitek az emberiséget és egyformán szerettek minden egyes embert. (22:20-tól 22:41-ig szünet. mivel oly sok sztereotipizált minta korlátozza az egyéb kifejezési formákat. a kíváncsiság és a kutatásra irányuló jellemvonások természetes módon olvadnak össze a gyermekekben. a szexualitás és a játék. Az állandó kapcsolatok fenntartása ilyen körülmények között a legnehezebb. olyan.) Ismétlem: a szeretet nem szexuális beállítottságú. helytelen dolog bármilyen módon is szeretniük önmagukat. ha nem szeretitek az egyes embereket. Ha nem szeretitek önmagatokat. Ez egy mindenkire kiterjedő szeretet lenne. Sok gyermek a játékai. amiben minden egyes személy különbözik a többiektől. mivel el van zárva az egyik legtermészetesebb csatornája. hogy a felderíthető területek . Mégis hamar megtanulják. hogy szégyellje természete . akik kapcsolataikban ismerik a szeretet torzítatlan fogalmát. Például nem az emberek testvériségéért vívjátok a háborúitokat. vagy egymással ellentétesnek állítjátok be őket. így azt érzik. A szeretet felsorol.korlátozva vannak. A szeretet felajánlásra és elkötelezettségre ösztönöz. annak kifejeződéseivel egyetemben. Egy ilyen isteni pillantás örömét lelné abban. Mégis. Így a szeretet ideái nagymértékben eltorzultak. látja minden sajátos jellemzőjüket és hajlamukat. és a szeretet gyakran alig talál kifejeződési formát. akit úgy neveltek. A rájuk erőszakolt önazonosítási minták miatt zavarosak lesznek a szüleik iránti érzéseik. A szeretet. egyetlen szerető pillantásban. amelyben minden egyén egybeolvad. Azok az emberek. Azonban ha mesterségesen elválasztjátok egymástól a szeretetet és a szexualitást. és ennek egyik módja a szexualitás.így például a saját testük is . akár egy pillantás híg zabkásája. akkor elég nehéz valaki mást szeretni.

Jane Roberts: A psziché természete 103 „nőies" oldalát. szintén nem lehet elvárni. hogy szeressen egy férfit. és ennek megfelelően fognak viselkedni a párkapcsolataikban. Szoros kapcsolatban áll azzal. fivér és nővér. hogy kihangsúlyozza a halandó lét rövidségét. amit tágan értelmezve a szeretet nyelvének lehetne nevezni. Képek és szavak születése". és valamilyen módon örökkévaló. ám az a pillanatnyi ragyogás olyan intenzitású. Képek és szavak születése (22:59) A következő fejezet címe: „A szeretet nyelve. A szeretet nyelve. maga a szeretet kiélesíti az érzékeket. hogy szeressen egy nőt. Szinte megszokott dolog azt mondani. Tehát joggal . amely dacol az idővel. azonban a szeretet képes oly mértékben kiterjeszteni ezt az azonosulást. Anyanyelve kisiklik a markotokból. Nem csak a saját szemetekkel szemlélitek a világot. Egy olyan nőtől. amit ti a nemek harcának neveztek. hogy egy másik egyén meghitt tudomása gyakran jelentős részét képezi a tudatosságotoknak. ez a nevelés az ilyen nők esetében is hasonló viselkedést eredményez. A szeretet élménye elmélyíti a pillanat örömét is. még ha úgy is tűnik. Úgy tűnik. de . Vége a fejezetnek. Habár a szeretet megnyilvánulásai ragyogóan megvilágítják annak pillanatnyi mivoltát. Mindenféle színdarabok és filmek szólnak erről az anya és gyermeke. úgyhogy még a legkisebb gesztusok is többletjelentőséget és -értelmet nyernek. illetve a szerelmesek között látszólag létező belső kommunikációról. 6.a másik egyén szemével is. Az. A psziché valósága túlmutat az ilyen félreértéseken. nem lehet elvárni. Az ilyen férfiak saját valóságuk lenézett. abból a mesterséges elkülönítésből ered. akit arra tanítottak. hogy a szerelmesek képesek szavak nélkül beszélgetni.legalábbis valamelyest . hogy rettegjen saját természete „férfias" oldalától. amelyet az Én természete köré fontatok. rettegett és mégis érzelmileg túlfűtött aspektusait fogják látni a nőkben. Világotokban csakis önmagatokkal azonosultok.

(Hosszas szünet 23:22-kor. Fizikailag és pszichikailag fajotok kapcsolatban van a természet egészével. Mindenképpen felmerül néhány látszólagos (aláhúzva) ellentmondás. eredeti nyelv. az általatok ismert egyetlen változat. Az állatok csoportjaiban minden egyed tudatában van a többiek helyzetének. a történelem . amelyekkel kapcsolatba került. felfedezte önmagát is. hanem a „család" tagjainak túlélése is. ha eközben önmagát a természet kiterjesztésének érezte. és biológiailag még ma is helytálló.Jane Roberts: A psziché természete 104 mondhatjuk. Nem csak önmagával azonosította magát. (Hosszas szünet. mivel ezek a fogalmak maguk is túlmutatnak a szóbeliség lehetőségein. Különböző mértékben mindez az állatokra is igaz. a felfedezés és a szeretett lénnyel való egyesülés vágyából. még akkor is. Az ember nem félelemben élt. és a kreatív izgatottság olyan érzését élvezte. Egy intenzív pszichikai és biológiai csúcstapasztalást élt meg. azokhoz az időkhöz képest a gyermekek manapság idősnek születnek. Mindazonáltal.. de a szeretete miatt a természet azon részeivel is.. és nem is valamiféle idealizált természeti mennyországban. Tehát a szeretet kifejeződése nem csak a ti fajotokra jellemző. Fajotok jelenleg is számtalan ismeretlen. ahogy a gondoskodás. amely mély biológiai konnotációval rendelkezik.) Adj nekünk egy kis időt. amely ebben az értelemben csak akkor létezett. Az egyes egyedeket még az állatok csoportjaiban sem pusztán a személyes túlélés foglalkoztatja.) Új bekezdés. amelyből az összes többi származik. Ez az az alapvető. minden irányba elágazó új hajtásokkal. hogy az saját maga kiterjesztése. szemben azzal. hogy egy részetek átvitt értelemben eggyé válik egy tőletek a térben elkülönülő másik egyénnel. Az általatok ismert világ csak egy időbeli fejlődés. mivel látta. Mélyebb értelemben őseitek létezése továbbra is folytatódik. amikor fajotok még fiatal volt.a kommunikáció.egy alapvető. Azokban a kezdeti időkben azonban ebben az értelemben maga a faj még fiatal volt: újonnan emelkedett az időbe az időtlenség méhéből. a teremtés. Történelmi értelemben véve az ember először a természettel azonosult. Ez a szeretet biológiailag bele volt programozva. Miközben felfedezte a természetet. mivel biológiailag is magukban hordozzák elődeik emlékeit. ahogyan azt manapság feltételezitek. nonverbális nyelv. Nehéz ezt elmagyarázni. mivel az összes nyelv céljai a szeretet megnyilvánulásainak természetes tulajdonságaiból fakadnak . a hűség és a törődés sem. és szerette azt. A szeretetnek valóban van saját nyelve .

úgyhogy a tudatosságnak ez a természetes elevensége. számára az Én épp annyira létezett a testén kívül. ha kilométerekre van az adott helytől. és úgy érzitek. Tartsatok szünetet. A tudatosság azonban a létezés egy sajátos minősége. Nyilván a lehető legegyszerűbb módon fogalmazom meg ezt. egy a sok közül. Létezett egy állandó kölcsönhatás. mint azt gondoljátok. habár a testetek sokkal inkább élő. ezért még a tudatosságotokra is egyfajta „dologként" vagy egységként gondoltok . amelyet egy láthatatlan kézzel esetleg meg lehetne ragadni. és soha nem keverik össze saját magukat a fészkükkel. mint egy madárfészek. és mivel időrendben megelőzte a jelenlegi értelemben vett nyelv kialakulását. pszichológiailag láthatatlan számotokra. roppant nehéz szavakba foglalni. hogy ezek az emberek képesek voltak azonosulni mondjuk a fákkal. amely alatt a gyermeke játszik.Jane Roberts: A psziché természete 105 során fel nem jegyzett úton jár. Csak ritkán vagytok tudatában az ilyen élményeknek.) A tudatosság sokkal élőbb. de a madaraknak lehet fészkük. Bizonyos értelemben ti pontosan ezt teszitek. akkor is. hogy képes lenne a fa nézőpontjából figyelemmel kísérni a kicsi tevékenységét.) Az egyik elfogadott nézet szerint fajotok gyermekkorában nyilvánvalóan más értelemben tapasztalta meg saját egyéniségét. Még ma is friss kreativitás születik azon a „ponton". Nem vagytok képesek „kívülről" megtapasztalni a szubjektív viselkedést. Minden egyes része magában foglalja az egészt.egyfajta láthatatlan valaminek képzelitek. mivel lehetetlennek hiszitek őket. mint azon belül. mégis rendszeresen elhagyják azt.sem tartózkodhat egy időben több helyen. amelyet az állatok például megőriztek. és úgy tűnik számotokra. úgyhogy elméletileg bármikor képesek lennétek egyidejűleg a testetekben. milyen lenne. (23:46-tól 23:59-ig szünet. elsődlegesen a bőrötök által határolt területre korlátozódik. ha egy anya annyira részévé válna a fának. . illetve azon kívül tartózkodni. (23:39) Éneteket általában a természettől elszigeteltnek tapasztaljátok meg. Mivel ez a tapasztalás olyannyira idegen a jelenlegi fogalmaitoktól. Gyakorlatilag ti elsősorban a testetekre koncentráljátok a tudatosságotokat. hogy még a tudatosság . Mivel szerettek egységekben és meghatározásokban gondolkodni. Könnyű azt mondani. (Hosszas szünet. de teljesen más dolog megpróbálni leírni.különösen annak egyéniesült formája . A korai ember nem egy üres kagylónak érezte magát.

MÁJUS 17. Mindamellett. ha ez az ember egy erdőn sétált keresztül. Vége a diktálásnak. 24 óra 26 perc. és kilométereket utazhat ily módon. (24:19) Az ember megmárthatja a tudatosságát egy rohanó patakban. azt is érezte. 21:14 (A legutóbbi ülésen. Mégsem volt semmiféle ellentmondás ezen egyéniségek között. és jó éjszakát. hogy képes legyen sok különféle létezést elfogadni a határain belül. anyagiasuk.miközben a patak ugyanúgy az ember részévé lesz. Jane miért „talált rá" a könyvében. Vége az ülésnek. Köszönjük. ÜLÉS. a 775-iken. Seth nem folytatta a könyv diktálását. bár soha nem érkezett több. (—Rendben. Tehát az ember. mintha még több anyagot is kaphatna „Jamestől". Azonban az egyénivé vált tudatosság részei ugyanígy képesek keveredni és összeolvadni. hogy ő maga is anyagiasuk része minden egyes kő és fa belső életének. HÉTFŐ. hogy az egyéniség erőtlenebb lett volna. az identitás pedig demokratikusabb. Jane néha úgy érezte. szövetségeket hozva létre.. Ehelyett a „tudatosság húrjainak" szentelte azt — megmagyarázva. a patakok és a sziklák. (—Jó estét.) Kellemes jó estét mindkettőtöknek. a vadállatok és a növények világára. Seth. a patak részévé válik egyfajta azonosulás során.Köszönjük. szubjektív területeit látja. hogy a személyes egyéniség nagyobb. ha kinézett a fák. Egyfajta furcsa módon ez nem jelentette azt. amelyet aligha értenétek meg . Ezen külső világ felfedezése a belső világ felfedezését jelentette.) Jó estét. Elég erős volt ahhoz. szó szerint azt érezte.) 776. (. hogy felfedezze a környező tájat. 1976.) .Jane Roberts: A psziché természete 106 Tehát azokban a korai időkben elevenebb volt a tudatosság. Ha ezt megteszi. a Pszichikus politikában ismertetett „William James-anyagra". Különösebb nehézség nélkül képesek vagytok elképzelni a tárgyakat alkotó atomokat és molekulákat.

Mint azt már említettem. Például nem jelképesen dühöngött együtt a viharral. A természettel történő ilyen azonosulás miatt a halál élménye. hogy a vihar felfrissíti a földet. de nem börtönözte be azt. hogy megszemélyesítette volna a természet elemeit. elveszítette szeretetének egy részét. így többé már nem értette meg. Azt mondtam. hogy törzsének többi tagjával együtt alámerült a szélben. A kezdeti nyelvnek semmi köze sem volt a szavakhoz. (Szünet 21:35-kor.Jane Roberts: A psziché természete 107 Diktálok. Ezekben a korai időkben az embernek hatalmas színtér állt a rendelkezésére.csatornák. semmiféle formában nem számított végnek. bármennyire tomboljon is. így hát a nyelv akkor kezdett kialakulni. egy a sok közül. amelyekben a tudatosság egyéb formái úsztak. a szeretet ösztönzi a tudásvágyat. amikor az ember elveszítette szeretetének és azonosulásának . mintegy meglovagolva azokat. ahogy én értem ezt. Abban az értelemben. és ezt teljesen szó szerint értettem. olyannyira. Nem annyira arról van szó. és tudta is. az embernek a természettel történő azonosulása lehetővé tette számára. amely jóindulatúan menedéket nyújtott az Én számára. és saját lényének érzetét hozzáadta azáltal. a felfedezés iránti vágyat és a szeretett személlyel történő kommunikáció vágyát. A ti felfogásotok szerinti képek szintén csak akkor jelentek meg az elmében a jelenlegi formájukban. elfeledve valamennyit a természettel való azonosulásából.) A szeretet nyelve kezdetben (aláhúzva) nem járt együtt képekkel sem. Az ember szerette a természetet. az alapvető nyelv a szeretet nyelve volt. A korai emberek nem hitték azt. hanem teljesen tudatosan azonosult vele. A testet többé-kevésbé egy barátságos otthonnak vagy barlangnak tartották. hogy hasznosítsa ezeket a csatornákat. amelyeken keresztül a tudatosság áramlik. amikor az ember megpróbálta kifejezni a természeti világ iránt érzett szeretetét. olyan folyókban. hogy kifejezze az érzelmeit. ahogy ti értelmezitek azt. amelyek összekötnek egymással minden fizikai dolgot . hogy Énjük a testük rabja. hogy csatlakozott a természet hatalmához és azonosult az erejével. hogy úgymond belevetette azokba személyiségét. Léteznek ezen kölcsönös kapcsolatnak olyan csatornái. mint inkább arról. és a verbális nyelv valójában csak akkor alakult ki. a villámlásban és a mennydörgésben. hogy a természet hangja az ő hangja is. amikor az ember. azonosult annak részeivel. A tudatosság elevensége tapasztalati tény volt. és a vihar erőinek részévé vált. Úgymond számtalan folyóban márthatta meg saját tudatosságát. Érezte.

) Adj nekünk egy kis időt. hogyan azonosuljon egy belső képpel. Például minden egyes ember teljes mértékben részt vett egy viharban. A szeretet nyelve valamiféleképpen molekuláris gyökerek szerint működött .) Vagy: „Fa természetemet magamra véve. Szubjektív életének emocionális kiterjedése így messze meghaladta azt. Az ember nem annyira megállt egy . A korai embereknek ebben az állapotban egyetlen szóra. (Hosszas szünet 22:00-kor. A nyelv vagy a kommunikáció módszerét a legjobban a közvetlen megismeréssel lehet leírni. így hát kiterjeszthette a tudatosságát. Ha az eredeti nyelvnek lettek volna szavai. hogy nem érezte szükségét megvédeni. Teljes mértékben megtapasztalhatta az érzelmek nagyszerűségét. A közvetlen megismerés egyfajta szerető azonosulás függvénye.. így a szél volt számukra a Föld lélegzete.) A természet minden egyes alkotóelemének megvolt a maga kulcsszerkezete. és elfeledte. (Egyperces szünet. mint fa nézem önmagam". bár az „ábécé" kifejezés messze túl korlátozó. Vagy még inkább: „Emberi Énemként megpihenek fa Énem árnyékában".) Az emberek identitása egyedi volt.Jane Roberts: A psziché természete 108 egy részét. a lélegzet. de olyan entitásnak.ennélfogva az ember tudatossága bárhová eljuthatott a széllel. amely az élet szájából emelkedett ki. Egynek és azonosnak érezték a barlangon kívül fújó szelet és az emberi lélegzetet. hogy roppant nehéz dolog egy ilyen nyelvet szavakkal jellemezni. amelyben minden tudott dolog valóban tudottá és ismertté válik. aki a természet összes többi részével kapcsolatban áll. amit ti egyéni tapasztalásként értelmeztek. Annyira biztos volt az önazonosságában. ezért elkezdte kívülről szemlélni a dolgokat. mégis saját egyedi módján tette ezt. amely összekapcsolta a többivel. amelyeken keresztül a tudatosság az egyik életformából a másikba áramolhatott. sőt képre sem volt szükségük. Vegyük a következő mondatot: „Egy fát nézek". olyan csatornákat alakítva ki. Az ember különálló entitásnak tekintette magát.. és szétterjedt a Föld testén. Az ember egy része távozott a lélegzettel . ki is ő. ennek a mondatnak ez lenne a megfelelője: „Én. (Hosszas szünet 22:03-kor.egyfajta biológiai ábécé szerint. és közösen érezték a Föld és a világ évszakait. Az ember tudatossága a szél szárnyán utazva minden egyes hely részévé vált. számotokra mára már teljesen idegen módokon. amennyiben az ember mindig tudta. Szeretném kihangsúlyozni. megpihenek az árnyékomban". (Hosszas szünet.

többé már nem úgy azonosult a természeti világgal. Ehelyett ez a mondat valahogy így szólt volna: „A kövek felett rohanva víz Énem sikamlós egységben folyik együtt a többiekkel". Ha a nyelv. az ember soha nem mondta volna: „A patak keresztülfolyik a völgyön". számotokra ismeretlen érzelmi felnagyítás során minden egyes személy egyéni érzelmei hozzáadódtak egy megnyilvánuláshoz. Többé már nem vegyítette el a tudatosságát. azaz megtanulta tárgyaknak látni a fákat. (Hosszas szünet 22:26-kor. és letekintett a vízre. amelyről beszélek. A belső körülmények okozták a külső időjárásbeli változásokat. verbális lett volna. Például kegyesen megköszönte a fának. (Hosszas szünet 22:18-kor.) Egy bizonyos értelemben azonos volt a főnév és az ige. A természet beszélt az emberhez. hogy ez nem jelképes azonosulás volt. amikor az ember elveszítette ezt a fajta azonosulást. Az időjárás és az érzelmek a legmélyebb értelemben vett kapcsolatban álltak egymással. A főnév nem tűnt el. hogy ez fordítva történik. Az ember nem minősítette mindenáron a saját tudatosságát az egyetlen tudatosságnak. (Hosszas szünet 22:20-kor. amely során úgymond inkább a tudatosságát és nem a lábát merítette bele a patakba . Azt ember kezdeti kíváncsiságát nem a látás útján elégítette ki. és fordítva.bár mindkettőt megtette. hanem gyakorlati. ha megengedte neki.Jane Roberts: A psziché természete 109 tó partján. amelyekkel korábban azonosult. Újra hangsúlyoznom kell. mindennapi megnyilvánulás. Még ez a fordítás sem a legjobb. bár természetesen manapság úgy tűnik számotokra. és nem is a tárgyak megérintése által. hogy az árnyékot adott neki. mivel többé már nem vagytok képesek azonosítani magatokat a természet erőivel.egy megértett és biztosnak vett felszabadulás során.) Tehát megfosztottak benneteket. hogy a fa akkor is megőrizte az egyéniségét. vagy ti magatok fosztottátok meg magatokat az egyik legalapvetőbb kifejezési formától. és a természet változásain keresztül szabadultak fel .) Egyfajta. és esetleg a saját testét is az ő nézőpontjukból szemlélte. hanem sokkal inkább egy örömteli pszichikai felfedezés által. és megértette. A ti fogalmaitok szerint egy bizonyos idő után úgymond visszafogta a tudatosságát. mint inkább belemerítette a tudatosságát. A ti fogalmaitok szerinti nyelv használata akkor kezdődött. hogy a tudatossága csatlakozzon hozzá. és elkezdte saját tárgyiasult teste által szemlélni a tárgyakat. . mint korábban. Azonban az ember egy bizonyosfajta tudatosságot akart gyakorolni. hanem igeként fejezte ki magát.

) Tehát: Függetlenül attól. Az ember mindig is adott ki hangokat. Az ábécé és a szöveteiteket alkotó molekulaszerkezet kapcsolatban áll egymással. (22:41-től 23:08-ig szünet. a Föld jellemzőitől függő hangokat. amelyeket tudatossága korábban szabadon beutazhatott. Tehát az ábécé egyben egy természetes kód is. hogy ezek segítségével fejezze ki a természeti tárgyakat. Bizonyos értelemben a nyelveitek. Ezeket a kódokat sajátos értelemmel bíró hangmintákká formáljátok.Jane Roberts: A psziché természete 110 Ekkor történt az. Az ilyen természetes kódoknak történelmük van. hogy milyen hangokat vagytok képesek kiadni. hogy átkeljen azokon a földeken. az a fizikai szerkezetetektől függ. a test jellemzőitől függő hangokat.mivel azokat már korábban is megértette. és a verbalizált nyelv első szándékos hangjainak egyikét jelentette. a maga szintjén természetes molekuláris kifejeződést is lehetővé tesz. hanem azért is. csak másképp. Ekkor kezdett el rajzolni is. körök és vonalak töredékeit. A lélegzet kelt bizonyos. milyen nyelvet beszéltek. hogy a sajátjának érezte például a szél hangját. szintén képviselnek egyfajta. Nem állítom. amelyekkel az érzelmeit. Amikor vázlatos vagy rajzolt képeket kezdett használni. Részleges képeket használt a teljes képek helyett. Így hát primitív térképre és jelekre volt szüksége. azaz az emberi nyelv csak egy bizonyos korlátozott számú hangból állhat. ugyanakkor egy. miközben egyéni szándékaitokat és mondanivalótokat fejezik ki. hogy a . A szél kiad bizonyos. hogyan építsen fel elméjében a valódi külső tárgyakkal a jelenleg elfogadott módon kapcsolatban álló képeket. Korábban már említettem. belülről kifelé haladva. ajkaival elkezdte utánozni azok alakját. és megtanulta. Tartsatok szünetet. a molekulaszerkezetetekből fakadó felerősítést. így az általatok képzett hangok is ezzel a molekulaszerkezettel vannak kapcsolatban. majd a saját céljaitokra használjátok fel azt. hogy a korai idők embere bizonyos érzelmi felnagyítást érzett. Az „O" tökéletes forma volt. (23:19) Ez biztosítja számotokra a kommunikációt. hogy begyűjtse a kívánt információkat. hogy a mentális képek a hagyományos értelemben véve fontossá váltak . Ekkor már nem csak a gyaloglás kedvéért gyalogolt. Fizikai szerkezetetek a belső molekulaszerkezet eredménye. az ösztöneit és túláradó érzéseit közölte.

ugyanúgy. amelyek mintegy rétegekként működnek a szövetek között.és hogy a beszéd létezésük egyfajta felerősítését képviseli. és ezekben mind a molekulák hatóköre nyilvánul meg. a hallgató bizonyos értelemben alapelemeire bontja le. Nyilvánvalóan ez a hatáskör felelős a nyelvért. Ezen okból kifolyólag nyelveitek több szinten is jelentéssel bírnak. Ezek a hangok a magában a testben lévő ritmusokkal is kapcsolatban állnak. Mindazonáltal a csend ebben az értelemben pusztán a hangok közötti szünetet jelenti. (23:33) A nyelv értelmét legalább annyira a hangok közötti szünetek adják. egy szünet. Tehát bizonyos mértékben a nyelv épp annyira függ a ki nem mondott dolgoktól. és amely kommunikáció a testi és a szubjektív valóságokat ugyanúgy érinti. ti a saját érdeketekben beszéltek: mégis miközben ezt teszitek. amelyeket valakihez intéztek. amely nem pusztán a ti nyelvetek.Jane Roberts: A psziché természete 111 molekulák beszélnének. A lélegzet teljessége közvetlenül a sejtek közti folytonos cserékből. ahogy az ember érzelmei erősödtek fel egykor a természeti elemek által. de ezen túl bizalmas kapcsolatban áll magukkal a nyelvi mintákkal. A nyelv csak az általa meglovagolt csend ritmusa miatt bír jelentéssel. amely túl gyors ahhoz. hogy követni tudjátok. amely egy visszafojtott hangra utal. egyfajta „kabát-ként" terítve be azokat. Szavaitok által felerősödik a valóságuk. hogy a molekulák is megnyilvánulnak a beszédetek által . de azon belső kommunikáció eredménye is. a szintaxis szerkezetével és még a használt nyelvi mintákkal is. és ezen hangok szolgálnak a külső hangok alkotóelemeinek alapjául. mint a kimondottaktól. Az általatok kiadott hangoknak hatása van a testetekre és mások testére is. a szövetek működéséből ered. és különböző szinteken fogja fel őket. Tehát a jelentésükön kívül egyfajta hangértékük is van. az írásjelek használata is olyan hang. mivel ez szabályozza a szavak ritmusát és eloszlását. Ismétlem. Azt azonban igen. olyan nyelvet használtok. illetve a csendek és a hangok ritmusától is. olyan szünetet. Bizonyos mértékben a központozás. A hangok és a . amelyet nem hallotok. amely visszafojtott hangok jelenlétére utal. A belső csendnek elsősorban ehhez a kapcsolathoz van köze. A szavakat. mint maguk a hangok. (Hosszas szünet 23:26-kor. Pszichológiailag és molekuláris szinten is értelmezi őket. Nyilvánvalóan fontos a lélegzet áramlása.) Léteznek „belső hangok".

mivel az elmétekben gyakran teljesen tisztán láttok olyan képeket.) 777. nem folytatjuk az ülést.. Például számotokra úgy tűnik. aztán majd meglátjuk. Ezt érzéki csalódásnak tartanátok.) Diktálok: Kezdetben azonban. (—Jó estét. amelyek semmivé foszlanak. úgyhogy úgy döntött. A vizuális adatokat oly módon tanultátok meg értelmezni. hogy az efféle látványnak ez lenne az egyetlen lehetséges magyarázata. tegnap voltam. és minden esetben az „én vagyok" kifejezést használná. vagy fejezzük be az ülést. Azt mondjátok: „ma vagyok. az embereket. ÜLÉS. a hegyeket. 23:55. Tartsatok szünetet. jó estét. Tehát a hallgató lebontja a nyelvet. az óceánt. és az erre adott válaszreakciók bizonyos mértékben megváltoztatják a test állapotát. Anynyira kötődtök a szavakhoz és a képekhez. HÉTFŐ. Azonban néhány nyelvnek vannak szavai az érzésekre és a szubjektív állapotokra. amint kinyitjátok a szemeteket. A nyelveteknek az érzékeléseteket kell követnie. és ezekben a nyelvekben nem létezik alany és állítmány. mennyire elfáradt. Mindazonáltal a ti fogalmaitok szerint a fiatal fajok nálatok sokkal nagyobb mértékben hasznosítják a „belső érzékeknek" nevezett . mégis néhány nyelv felfoghatatlannak találná ezeket a kifejezéseket. a szavaknak és a képeknek az általatok vett értelmükben (aláhúzva) való megszületése előtt. hogy egy ember összeolvadjon egy fával. Jane a szünet során rádöbbent.. Az általatok képeknek értelmezett dolgok még nem vették fel jelenlegi formájukat. Soha nem láttatok például olyasmit. Seth. érzékelitek a fákat. mi lesz. A belső víziók összezavarhatnak titeket. hogy vizuálisan a természeti világot egy adott módon össze kell állítani. holnap pedig leszek". Bármilyen nyelvet beszéljetek is. vagy érzékelni. MÁJUS 24. 1976. a világ a ti fogalmaitoktól eltérő módon létezett. bár a mögötte rejtőző hangszerkezetnek nem. 21:45 Nos. hogy a nyelv számotokra látszólag képeket sugalmazó hangokból áll.Jane Roberts: A psziché természete 112 köztük lévő szünetek érzelmi állapotokat fejeznek ki. sőt általatok elismert mondatszerkezetük sincsen.. Felépíti a saját válaszát. ahogy szeretnétek (— Szünetet tartunk.

Ha egy ember tudatossága elvegyült egy állatéval. Bizonyos értelemben az agy összegyűjtötte a vizuális információkat. Aztán amikor felhasználta az állat húsát. hanem hagyják. az ösztönök és a vágyak jelképei. A közvetlen megismerésnek nincs szüksége szavakra. biológiai értelemben ez egy közvetlen megismerés. Számotokra a nyelv szavakat jelent.) Azt mondjátok. fizikai módon. hogy a tudatosságuk elvegyüljön az állatéval. milyen egy fa..) Egy bizonyos módon. hanem a közvetlenül megismert dolgok szabad áramlása jellemezte. egyik a sok közül.) Például. fává lett. ez a keveredés szintén vizuális adattá vált. (Rövid szünet. és hagyta. hogy saját tudatossága a fába áramoljon. hogy pszichikai látásotok és értelmezéseitek roppant specifikusak legyenek. amelyek beindítják mentális értelmezéseiteket. ez az adat „vizuálissá" vált a folyamatot érzékelő többi ember számára. Ezeket az utalásokat később túlzottan részletesnek is jellemezhetitek. felfűzve. hogy új fókuszt adott az állat létezésének. de mégsem teszitek. az ember „magába szívta" az állatok szellemét. A szavak mindig az érzelmek és az érzések. Mentális látásotok tartalmaz bizonyos utalásokat azokra az adatokra nézvést. az eredeti nyelv nem tartalmazott szavakat vagy képeket. az adatok bizonyos módon a kromoszómáitokban vannak elraktározva. Nos. mint az általatok elismert utalások. Azt tanultátok. így az állat szelleme elvegyült a sajátjával. Azonban valójában nem aprólékosabbak. hogy reagáljatok bizonyos vizuális utalásokra. Az első. (Hosszas szünet. amelyet roppant nehéz lenne elmagyarázni. amelyeket érzékelhetnétek vizuális. Arra neveltétek magatokat. az állat pedig . mielőtt megölte őket. így a világ vizuális tartalma nem volt annyira rögzített. (Hosszas szünet 22:05-kor. a vadász úgy hitte. A gyermekek nem egyszerűen megnéznek egy állatot.Jane Roberts: A psziché természete 113 dolgokat. Ő magához vette az állat erejét. Az ember tudatossága elkeveredett és elvegyült másfajta tudatosságokkal a szeretet hatalmas kíváncsiságában. mint ma. ha egy ember tudatossága elvegyült egy fáéval. A korai emberek vizuálisan nem a számotokra ma természetesnek tűnő módon érzékelték a világot. és bizonyos mértékben a gyermek szemén keresztül az állat szemléli a világot. ha azon tűnődött. Az ember. és figyelmen kívül hagyjátok az egyéb adatokat. A belső érzékek ugyanilyen közvetlen módon működnek.. Adnod kell nekünk egy kis időt.

akiket már elfeledtetek. a szünetekben és a megtorpanásokban. Osztályozása azonban a rendelkezésére álló információkon és tudáson alapul. Amikor a saját céljaitokat követitek. A nyelv „titkai" tehát nem a rendelkezésre álló hangokban.. eközben a természet egészének részeként is cselekedtek. Nyelveitek programozzák az érzékeléseteket.) Fajként ti bizonyos típusú tapasztalásokra törekedtek. Az ember eltűnődik.. hangsúlyokban. amellyel a szavak összeállnak. illetve törzsként vagy nemzetként bizonyos „fejlődési irányokat" követtek . olyan lényekét. (22:41) Ezek a tudatosságok aztán elvegyülnek a sajátotokkal. hozzájárultok egy nagyobb mentális és pszichikai valósághoz is. mások céljait is követitek.) Saját fókuszotok ilyen háttérből emelkedett ki. alapszavakban vagy szótagokban rejlenek. az áramlásban. Kiválaszt és osztályoz. amelyeknek nem vagytok tudatában.Jane Roberts: A psziché természete 114 csatlakozhatott az emberi tudatossághoz. amennyire megkönnyítik azt. vajon ugyanezek az okok érvényesek-e azokra az esetekre is. illetve a verbális és a vizuális adatokat összekapcsoló. Amikor a saját egyéni gondolataitok járnak a fejetekben. nem használja fel az összes rendelkezésére álló hangjegyet. amelynek részei vagytok.és mégis. hogy létrehozzanak egy olyan szintézist. Az ember megöli az állatokat — megeszi őket — olyan okokból kifolyólag.. növényevők és madarak érzékelik szemetekkel a hajnalt és . (Rövid szünet. (22:22-kor kétperces szünet következett. Legalább manapság ezek az ölések intuitív megértésen alapulnak. (Hosszas szünet 22:37-kor. aki egy szimfóniát ír. Ennélfogva a természet és a lélek egyek voltak. Átalakított formában testetek részévé teszitek minden egyes általatok elfogyasztott dolog tudatosságát. kimondatlan következtetésekben. Az anyag utolsó bekezdése tartalmazhat bizonyos kulcsokat a mai ember viselkedésének megértéséhez. hanem a szavak közötti ritmusban. Saját egyedi fókuszotok által alámerülnek a természeti világ tudatosságai. Egyénként. Hasonlóképpen a nyelveitek is a nagyobb rendelkezésre álló kommunikáció belső tudásán alapulnak. Ragadozók. hogy az általatok a sajátotoknak nevezett módon érzékeljék a világot. és bizonyos értelemben éppannyira korlátozzák is a kommunikációtokat. amelyekre tudatosan már nem emlékszik. amelyben például szimfóniák jöhetnek létre.. amikor az ember embert öl.) Azonban egy zenész. tehát milliárdnyi olyan tudatosságot hordoztok magatokban.

de Ruburt a segítségemmel olyan információkat gyűjtött össze. A nevelés. hogy a nyelvek akkor születtek meg.Jane Roberts: A psziché természete 115 a napfényt úgy. (22:50. Vannak szakadékok a tudomásotokban. de miközben transzban volt. ahogy ti teszitek .) Tehát: Ruburt furcsa érzése valóban a ma esti anyaggal kapcsolatos. A szavak a saját tapasztalásaitokat és mások tapasztalásait képviselik. Azt mondta. amikor kezdtétek elveszíteni a saját és a mások tapasztalásaival való közvetlen kommunikációt. Valahogy zavartnak érezte magát. miről is van szó. így képesek vagytok azt biztonságosan. Idővel nagyobb jártasságra tesz majd szert ebben a folyamatban. amelyek valójában telve vannak adatokkal. mivel eredetileg egyáltalán nem szóbeli formában létezett. . olyan volt. (22:44) Bizonyos mértékben igaz az. bár ez az utazás nem volt tudatos az általatok használt értelemben. egyenértékűek a vizuális nyelvvel. Jane-nek furcsa érzései voltak a ma esti üléssel kapcsolatban. az érzékelt képek olyanok. hogy az anyag összegyűjtse és lefordítsa magát. ahogy ti érzékelitek őket. kívülről érzékelni. Ennélfogva a nyelv a közvetlen kommunikáció helyettesítője.és valóban ez történt. ahogy ti látjátok őket. A tárgyak. abban a formában. 23:13-kor folytattuk az ülést. megakadályozza a tökéletes tolmácsolást. de részesévé lett egy olyan folyamatnak. Egy tárgy jelenik meg vizuális érzékelésetek számára. amely képessé tette őt a verbális és képeken alapuló nyelv mögé hatolni. amely összekapcsolja vizuális és verbális kultúrátokat. A vizuális adatok. amelyek általában nem elérhetők. ezek a szünetek egyáltalán nem aggasztották. Sok hosszú szünetet tartott az anyag közvetítése közben . és Ruburt úgymond hagyta előjönni ezeket az adatokat. mintha arra várna. és a segítségemmel lefordította ezeket az adatokat az adott szövegre. de ebből az okból kifolyólag most berekesztem az ülést.néhányat jeleztem is ezek közül -. Tartsatok szünetet. Habár csak kis mértékben. Úgy érezte.másrészt viszont az ő tapasztalásuk a tiétek is. Bizonyos értelemben Ruburt az érzékelés új küszöbeit közelítette meg. szintén jelképek. habár nem volt képes pontosan kifejezni. mintha egy hosszú utazáson vett volna részt . és közben távol is tartanak titeket ezektől a tapasztalásoktól. akár a vizuális szavak.

— Nem volt könnyű számára. Seth. Ez megzavarta őt. mintha a tudatossága egy bizonyos módon túlnyúlt volna a formáján.Mintha olyan helyen lettem volna. ahol minden túl sima lett volna a tudatosságomnak: semmin sem tudtam fogást találni. Hagyd őt pihenni. — Mégis úgy érzem. „Semmi perc alatt" rendbe fog jönni. és amelyek során a képeket és a tárgyakat egyfajta nyelvként érzékelte. — Azt is érezte. szavakkal mégsem fejezhető ki. amelyet nehéz lenne leírni. mintha tettem volna ott dolgokat. . Neurológiailag bizonyos mértékben ismerőssé vált számára a nyelv mögött rejlő anyag. amelyek akkor ragyogón tiszták voltak.Jane Roberts: A psziché természete 116 Ruburt úgy érzi. Mire lefeküdtünk aludni. másfajta módon érzékeltem. olyan módon. Másnap reggel azonban olyan álomélményekről számolt be. mivel ez az anyag közvetlenül érezhető volt. mára már elfeledett tapasztalások közül a mai ülés során. 23:35. mintha teljesen új módon dolgoztatnátok meg az izmaitokat. olyan érzés ez. a ki nem fejezett ritmus. hogy Seth lefordított néhányat azon bizonyos.mondta Jane.. mialatt Seth megtartotta az ülést.Furcsán érzem magam . (— Köszönöm. hogy szavakba öntse az érzéseit. és megérezte a szavak és az idő érzete között létező sajátos kapcsolatokat. Tudatára ébredt a saját tudatosságában lévő távolságoknak. Jane különös érzései elmúllak. . Vége az ülésnek.) ..

hogy nem ismeritek magatokat. Ehelyett Seth a röntgensugarak és az egészségi állapot közötti kapcsolatról beszélt. de úgy döntött. és az elmúlt héten egyetlen ülést sem tartottunk. amelyet Istennel . a címe: „A psziché. Jane-nek megvannak a saját fizikai bajai. és panaszkodtok amiatt. ÜLÉS.kapcsolatban feltehettek. 1976. Szinte bármely kérdést. hogy írja le az élményét.kis „i"vel. Seth. egyfajta eksztázisszerű állapotba alélt. és közben folyamatosan érezte. része volt egy alapos gyógyító ülésben is — ahogy mondta.) Diktálok. hogy ismeritek magatokat. A tavasz során az általános felfrissülés és fizikai fejlődés hosszan tartó időszakaiban volt része. rendszerint biztosra veszitek. mint két órán át tartott. (—Jó estét. teljes joggal feltehettek a pszichével kapcsolatban is. miközben az ágyban feküdtünk. Tulajdonképpen Jane nem volt igazán „formában " a ma esti ülés előtt. végső változata. tesz egy kísérletet. hogy Éneteknek van egy befejezett.7. JÚNIUS 14. Valamikor majd ezt az anyagot is szeretnénk közzétenni.. Elkezdjük a következő fejezetet. mivel folytatódott ezen üdvös események sora. Amint az a többi Seth-könyvből már kiderült. de annak utóhatása és a gyógyulás új érzése annyira erős volt. hogy képtelen volt kellőképpen összpontosítani a feladat elvégzésére. hogyan áradnak keresztül rajta a gyógyító erők.nagy „I"-vel . Amikor azt mondjátok: „meg akarom ismerni magam". amit a pszichétekről tudtok. mialatt Ruburt folytatja a felépülését. .) Jó estét. Ezen kívül az elmúlt éjjel. a nyelvek és az istenek" . a nyelvek és az istenek 779. Legjobb esetben is gyakran úgy gondoljátok. A psziché. csak egy-két mondatot vetett papírra. HÉTFŐ. Úgy tűnik számotokra. 21:17 (A 778-ik ülésen nem folytatódott e könyv diktálása. amely több. teljes. Ma reggel emlékeztettem. hogy azok vagytok.

mivel a fizikai életben képtelenek vagytok lépést tartani saját pszichológiai és pszichikus tevékenységeitekkel. és a konvenció semmilyen köpönyege sem rejtheti el soha ezt a kifejezhetetlen egyediséget. „azzá váltok. azt az érzetet kelti bennetek. ahol semmiféle definíció nem áll rendelkezésetekre. hogy minden mozgás a beteljesedés valamilyen állapota felé irányul. hogy egy légüres térben tartózkodtok.amelyet valahol elveszítettetek. az önmagatokról már tudott dolgoktól különálló valamit. Most jó eséllyel azt kérdezitek: „és mivé válik?". (Hosszas szünet 21:27-kor. azonban olyan nyelv. mintha olyan biológiai akcentussal beszélnétek a közös nyelvet. hogyan válhatnátok azzá. de ebben az értelemben minimum kétnyelvűek vagytok. hogy mondatokhoz lehet hasonlítani őket. mint egy. Ismétlem: a testetek bizonyos szempontból egy biológiai nyelvet beszél. Ennélfogva a tökéletessé vagy a szabaddá válás értelmében gondolkoztok. Ezeket egyenlővé lehet tenni biológiai igékkel. Nincs más választásotok. Bizonyos értelemben a mindenütt összeálló Énmintákból „álltok". Ebben az összefüggésben Isten épp annyira ismert. Biológiailag. hogy „valamivé válni". mivel rendszerint úgy tűnik számotokra. Na mármost. amit már megvalósítottatok? Ám átfogóbb értelemben Énetek sokkal hatalmasabb. . mindig „önmagatok közelében" vagytok. Bizonyos időrendben ez azt eredményezi. mint hogy önmagatok legyetek. Mind Isten. melléknevekkel és főnevekkel. mint amennyire ismeretlen számotokra. akkor ez a megjegyzésem értelmetlennek tűnik. Maga az a kifejezés.természetesen a saját értelmeteket keresitek. Ha azt mondom. Tehát nem tehettek mást. mi a lelkem.) Fizikailag bizonyos szempontból egy molekuláris nyelv vagytok. mindenki mástól különböztök. amelynek megvan a maga egyedi íze és jelentése. mind a psziché folyamatosan tágul kifejezhetetlenül és mindig valamivé válva. Amikor Isten keresésére gondoltok. és ki vagyok én?" . Különféle szerveződési formákkal dolgoztok. amelyeket mondjuk balról jobbra haladva írtok le és olvastok el. akik már vagytok". mint hogy önmagatok vagytok. mint az önmagatokról alkotott tudásotok. gyakran azt is ugyanebben az értelemben értitek. amelynek megvannak a maga sajátosságai. mentálisan és spirituálisán másoktól. amely kommunikál másokkal. Folyton önmagatokká váltok. mivel ha már vagytok. Amikor azt kérditek: „Mi a pszichém.

ahogy ti tennétek egy számoszlop esetén.miatt vagytok életben. hogy a saját tudatosságotok testetek valóságának egyetlen logikus kulminációja.Tegyük fel. amelyet ti írtok.) A lap tetejétől az alja felé. a világkép. Azt gondoljátok. balról jobbra. Azonban nagyobb valóságotok az intenzitások szerint határozza meg az olvasás mikéntjét. amelyek nem vagytok. amelyeket az határoz meg. olvastok és tapasztaltok meg. amelyek nincsenek benne. Megint más Énetek összekeverheti és aztán teljesen más formában állíthatja össze a betűket. hatalmasabb Énetek tudatában lehet az adott oldal megtapasztalásának különböző módjainak. kizárólag fizikai értelemben. Fizikai értelemben olyan alszerkezetek . Számára egyidejűleg léteznek életetek intenzív élményei.fizikai. Egyfajta bevett módon olvassátok önmagatokat. élő szövedékéhez viszonyulnak. ami vagytok. De egy ugyanannyira jogos Énetek megtapasztalhatja ezt az oldalt visszafelé. teljesen valódi a psziché .amelyek nem vagytok . hogy élettapasztalatotok egy könyv egyik oldala. amelyeket esetleg megálmodtatok. spirituális és biológiai szerkezetek . amelyeket szinte egyáltalán nem fogtok fel. mint az általatok értelmezett Énetek. szomszédos szintek között. Ám ezek a szerkezetek benne foglaltatnak saját tudatosságotok természetében. amelyet felfogtok. teljesen más mondatokat alakítva ki. (21:55) Az. aztán lentről felfelé haladva. Ez az általatok ismert Énetek. Megint csak egy másik.véleményetek szerint . mondatról mondatra és bekezdésről bekezdésre haladva. vagy elolvashat minden egyes betűt felülről lefelé.nem is létezhetne az általatok ismerttől eltérő formában. de nem valósítottatok meg. benne foglaltatik azon dolgok természetében. Azonban. a lap tetejétől az alja felé. (Hosszas szünet. úgyhogy a psziché eltérő módon állít össze benneteket. az „élet könyvének" minden egyes lapján vannak kölcsönhatások az általatok nem érzékelt. illetve az általatok kezdetnek tartott dolog felől a végének tartott dolog felé haladva olvassátok magatokat. de azon dolgok által is. amely . Ahogy a nyelv nem csak a benne foglalt dolgok segítségével kap értelmet. akik vagytok. A psziché azonban lehetséges eseményekkel dolgozik. és ez az oldal tulajdonképpen nem más. ugyanúgy a tudatosságotok is többek közt a kirekesztések által valósítja meg a stabilitását. ahogyan saját biológiai tudatosságotok vagy biológiai nyelvetek egyéb részei a világ teljes. Ugyanezen az alapon a tőletek eltérő dolgok . A psziché nem jegyzi az időt. így néhány esemény.létezése miatt vagytok azok. A ti fogalmaitok szerint ezek alkotják a psziché jelenét.

értékelnetek kell azt a tényt. Ezek a másfajta tudatosságok tehát egyfajta belső ritmust képeznek. oldalirányban haladva „olvassátok magatokat". mint a verbális nyelvben lévő szünetek. de valójában ezek olyan identitások. Tartsatok szünetet. még akkor is. Az idő kiterjed oldalirányban. Ha ily módon.) Tehát. amely alkotóelemek maguk is rendelkeznek tudatossággal. Ti a tudatosság alfajainak neveznétek őket. elkülönítve az embert a többi fajtól és életformától. pontosan ugyanakkor. Ekkor eltűnik az a gyakori érzésetek. Mindazonáltal biológiai létezéseteken belül növényi. saját tudatosságotoknak olyan részeit fogjátok felfedezni. amelyek egyfajta fajok közötti módon működnek. amely saját tudatosságotok alapjául szolgál. ásványi. Fizikailag azonban egyfajta csúcslényként gondoltok magatokra. mint például a tegnap elfogyasztott reggelitek. állati és emberi tudatosságok keresztezik egymást. mint mondtam. amelyből a fizikai események keletkeznek.számára. mivel megértitek. hogy biológiailag a testetek azon ásványi. (22:09-től 22:30-ig szünet. ha ezek az alkotóelemek az általatok érzékelt Énetek részeivé válnak. A tudatosság ezen találkozásai folyamatosan zajlanak. Kialakítják a maguk szomszédos identitásait. amely szinte mágikusan teszi sajátotokká az életeteket. sajátos módon olvassátok. aminek eredményeképpen korlátozzátok a pszichétekkel kapcsolatos tapasztalásaitokat. hogy be vagytok börtönözve egy adott testi formába. Sokkal valódibb. saját egyéniségeteket egy adott. Még ha két ember pontosan ugyanazokat az eseményeket tapasztalja is meg. növényi és állati életek következtében a tiétek. A psziché belső eseményei alkotják azt a nagyobb létezést. mint a legtöbb jelentéktelen. amelyek a ti fogalmaitok szerint a Föld teljes szövedékét behálózzák . de konkrét fizikai esemény. Az Én általatok beszélt nyelvében olyanok ezek a találkozások. Olyan aurát hoznak létre. . így a tudatosságotok sokkal kevésbé lesz körülhatárolt. valóságélményeik akkor is csak alig kapcsolódnak egymáshoz.minden egyes alkotóelemének részét képezik. amelyekből táplálékát nyeri. Ha ily módon éreztek és gondolkodtok. hogy maga a test a Föld alkotóelemeinek folyamatos áramlása révén tartja fent viszonylagos állandóságát.

Az ilyen fájdalmat nem lehet szavakba foglalni. A súlyos betegségekkel és a halállal járó fájdalmak legnagyobb része azért jelentkezik. (Hosszas szünet 22:55-kor. vagy még inkább felhasználni azt. amit elfelejtettünk kihúzni az ülés előtt. Ha oldalirányban olvassátok Énjeiteket. Természetesnek veszitek. így hát amikor közel a vég .) Adj nekünk egy kis időt. ha nem ismeritek az anatómiát. A fájdalom bizonyos fajtái automatikusan kilakoltatják a testből a tudatosságot. (23:09. Nem bíztok a test természetes tudatosságában.választjátok meg.Bizonyos mértékben érezhetitek. és ebben az esetben a fájdalom valamelyest csökken ugyan.úgy próbáljátok olvasni magatokat. miközben élitek az életeteket. hogy ti tartjátok magatokat életben. Önmagatok kimondásának folyamatában vagytok. Az ilyen fájdalom nagyon rövid is. 23:23-kor visszatért. mely tapasztalatokat akarjátok átélni. csak egy a lehetséges változatok közül. de hosszabb lesz . (Hosszas szünet 22:47-kor. kézbesített .mivel így nem indulnak be a természetes felszabadító folyamatok. A halált nem megsemmisülésként fogjátok félni.. Túlzottan szűken értelmezve olvassátok magatokat. bízni fogtok a testetekben és az azt kialakító együttműködő tudatosságokban. amelyet felismertek. Az a mondat. ahogyan tudatosságotok szelíden megszabadítja magát az azt kegyesen megalapozó lények tudatosságától. hogy a megkezdett mondat be is fejeződik. mivel nem tanultátok meg átalakítani. mert megszólalt a telefon. hogy testetek folyamatosan összeáll és felbomlik. úgy tűnik. amely automatikusan a tudatosság szinte pezsdítő felszabadulását idézi elő. amely az életetek. Tartsatok rövid szünetet. A beszéd. egy kínzó szabadság. amelyeket a testetek küld nektek. Olyan spontán teszitek ezt. magától történik. mintha már egy megírt egyszerű mondat lennétek. ahogyan a szavakat kimondjátok. amíg nem vagytok tudatában. Harcoltok a fájdalom ellen. hanem érezni fogjátok. nem bíztok azon jelzésekben. A szívetek akkor is ver. Ti — és senki más . anélkül hogy félnétek a megsemmisüléstől annak széthullása miatt. Jelenlegi rendszeretekben általában gyógyszerekhez fordultok.) Amikor azt kérdezitek: „Ki vagyok én?" .és ez a fajta vég elkerülhetetlen -. aztán folytatjuk. Seth azért tartott szünetet. mivel ez egyfajta keveréke a fájdalomnak és a gyönyörnek. mivel nem hisztek saját folyamatos valóságotokban. Ám önmagatokat aközben írjátok. és megérthetitek.. hogy felszabadítson titeket. hogyan lebegtek benne. Közvetlen tudomásotok lesz a test gyógyító folyamatairól is.

(—Jó estét. segítetek kialakítani a világ civilizációit és kultúráját. 21:19 (Közvetlenül az ülés előtt Jane emlékeztetett. Seth. — Bár én is írtam előszókat Seth könyveihez. ha ez a psziché a sajátotoknak tartott identitáson kívül egyéb egyéniségeket is tartalmaz. Ez a kettősség nem zavar össze benneteket. JÚNIUS 22. hogy az áradás olyan valóság. Egy érdekes megjegyzés: az Elmirát közvetlenül körülvevő területet ma elöntötte a víz. és az ülés végül 23 óra45 perckor ért véget. mégis önmagatok vagytok.. amely nélkül nagyon jól elvagyunk!) Jó estét. mi történik más országokban. Táplálékot kaptok a világtól.) A világ részei. KEDD. Ez után az esemény után úgy döntöttünk.mára már önálló kötetté nőtte ki magát. a korábban említett Cézanne-könyv — lásd Jane jelen könyvhöz írt előszavát . Bizonyos mértékben ugyanez a kapcsolat áll fent köztetek és a saját pszichétek között is. ugyanakkor könnyűszerrel fenntartjátok a saját egyéniségérzeteteket. még ha mindenütt egyéb egyéniségek vesznek is körül benneteket. pszichétek. Hozzáadjátok a képességeiteket és a tapasztalásaitokat. . Jane és én ez idő alatt biztonságban voltunk a mi kis hegyünkön. ÜLÉS. úgyhogy miért ne írhatna ő is előszót az enyémhez? — És igen. és minden nehézség nélkül fenntartjátok saját egyéniségérzeteteket. és annak közegén keresztül fejlődtök.) Diktálok. hogy Seth ma este előszót fog írni a Paul Cézanne-ról szóló könyvhöz. bár a várost magát szinte egyáltalán nem érintette az áradás. még akkor is. (Hosszas szünet. — Nem lesz ebből lázadás ? — nevetett Jane. akár anélkül is. amely mindvégig tökéletesen szárazon maradt emlékeztető az 1972-es nagy áradással kapcsolatos élményeinkre. Akárhogy is. A híradó tudósít benneteket a világ távoli részeinek állapotáról.Jane-nek és nekem egy-két oldalt.) 780. 1976. Ezen analógiából kiindulva. lelketek részei vagytok. Ez az érzés először a mai nap folyamán ébredt fel benne. hogy odautaznátok. amelyeket A személyes valóság természetében írtam le. A kommunikáció hagyományos módszereinek segítségével azt is képesek vagytok megmondani. abban lakoztok.

Tetteitek általatok fel nem fogott módon gyűrűznek tova. Bizonyos. hogy a világnak van múltja. hogy minden egyes ember a világ középpontjának tekinthető.azonban ezekre nem vagytok tudatosan ráhangolódva. és egy látszólag kicsiny és jelentéktelen cselekedet végül megváltoztathatja a történelmet. Könnyen megfigyelhetitek. Ezek folyamatosan kapcsolatban tartanak benneteket pszichétek egyéb részeivel. nem pedig fizikai dolgok. Talán úgy tűnik. A lélegzetetek megváltoztatja az atmoszférát. az egyén kevés hatalommal bír. hogy a legcsekélyebb tettetek is hozzájárul annak valóságához. és csakis a saját egyéni cselekedetein keresztül képes hatni rá. aki egy adott „időben" él ezen a bolygón. amelyeket ma megtettetek. hogyan egyesülnek a cselekedeteitek és mások cselekedetei. így alakítva ki a világméretű eseményeket. léteznek folyamatosan futó belső „híradók" is . nagyon fontos szempontból ez teljesen jogos érzés. Ennél valamivel nehezebb megértenetek. Az identitások nyilvánvalóan elsősorban lelki. Azaz minden egyes tettetek annyira fontos . hogy világméretű eseményeket idézzenek elő. és a velük kapcsolatba kerülők életét is. Másrészt viszont minden életben lévő egyénre szükség van. amelyet mindannyian érzékeltek.mivel hozzájárul az általatok nem ismert emberek tapasztalásaihoz -. Oly módon vagytok részei a világnak. hogy a világ és az idő a születésükkel kezdődött. Pusztán elfogadják. Például az egész világ másmilyen lenne. Találkozásotok az emberekkel megváltoztatja életük szövedékét. a lelketekben. kölcsönhatásba lépve mások tapasztalásaival.Nos. Joggal mondhatjuk. ha nem tettétek volna meg azokat a dolgokat. hogy a világ minden egyes emberrel elkezdődik és véget is ér. az azonnal változásokat eredményez a többi sejtben is. és ennek következtében testetek eltérő módon fog viselkedni. Metafizikai értelemben hasonlóképpen létezik saját lényetek a pszichétekben. Ha egy sejt megváltozik. Egyrészről olvasóim mindegyike pusztán egyetlen egyén. mivel mindenki csakis a saját nézőpontjából képes megtapasztalni a világot. A leghíresebb és a legismeretlenebb ember ilyen szövedéken át kapcsolódik össze. Ezek az egyéni tettek tömegesen nyilvánvalóan világméretű eseményeket eredményeznek. A fizikai tárgyak nem képesek áthatolni . hogyan alakítják ki a testet annak sejtjei azaz legalább a sejtek tevékenységének együttműködő természetét értitek. (21:41) A gyermekek gyakran úgy érzik.

Nem merül el és nem oldódik fel egy nagyobb Énben. egyéniségetek mégis sértetlen marad. (Hosszas szünet 22:01-kor. és más szemszögből -. — Egyike azon dolgoknak.ugyanabban az értelemben. hanem mindig valamivé válik.. még ha önmagaként való létezése egy másik „identitás" részét képezi is. olyan pszichikus történelmet nyújtva ezáltal számotokra. a mozgásotokat magától értetődő dolognak veszitek. miközben továbbra is megtartják saját fókuszukat. áthatolni egymáson. ahogy az ember egyre előrébb halad velük. Képesek úgy hatni egymásra a pszichikus szinteken. hogy a ti identitásotok az öntudatlan testi tevékenységekből jött létre. semmi sem akadályozza meg. Saját fókuszát követi. bár ezek öntudatlanul végzett tevékenységek. Mindazonáltal ezek a részek a ti létezésetektől is függnek. amelyeket ma tudatosan a sajátotoknak tartotok . Képesek keveredni és egymásba olvadni. — Ez egy nehéz anyag . hogy felfedezze ezt a nagyobb identitást. pontosan meghatározott értelemben egy személy létezése más. (22:05. hogy remekül közvetített.mondta Jane annak ellenére. vagy hogy úgymond belehatoljon abba. Átfogóbb értelemben a psziché vagy a lélek sehol sem létezik befejezett termékként vagy entitásként.egymáson: egy asztal például nem képes áthatolni egy széken. Ha ez megtörténik. — Az ülés 22:25-kor folytatódott. mi több. amelyekkel ma már nem álltok tudatos kapcsolatban.) Bizonyos. mind a két identitás megváltozik.. és ez a fejlődés minden egyes részére vonatkozik. Saját fizikai helyzetetek és létezésetek pontosan a pszichétek valóságának részein. A mentális események másképp működnek. a lelketek létezésén múlik.egy isteni jelet. de a fizikai korlátozások nélkül. akárcsak az események a fizikai szinteken. Bár pszichétek részei vagytok. Tartsatok szünetet. mint ahogy úgy tűnik. valaha élt vagy majd a jövőben létező személyek létezését vonja . öntudatlanná válnak. hogyan tegyétek meg ezeket a dolgokat. Nagyon nehéz szavakba foglalni. és önmagaként ismeri magát. olyan részeitektől függ.) A lélegzéseteket. hasonló stílusban. amelyekről általában nincsen tudomásotok. Magán hordozza saját teljességének bélyegét . Sőt. Ám bizonyos értelemben „valamikor" meg kellett tanulnotok. amelyek úgy bogozódnak ki. A valóságnak megint csak másik szintjein azok a tevékenységek. amelyből más identitások fejlődhetnek ki.

bár a legtöbb ember csak egyet. Mint már mondtam. vagy hogy a ki nem mondott belső feltételezések miatt kap értelmet. így hát bármelyik nyelv magában foglalja az összes többi létezését. Mindamellett ugyanez igaz az összes többi emberre is. Ugyanez érvényes az írott nyelvekre is. Hétköznapi értelemben nem ti „készítitek el magatokat". ki nem mondott életerő. mégis továbbra is megtartja az adott nyelv egységét. Olyannyira magától értetődőnek veszitek ezt az adott „nyelvet". amelyben a többiek mind benne foglaltatnak. akár egy élő nyelv. amelyből a fizikai élet kiemelkedik. Ez a nyelv ebben az esetben az a molekuláris nyelv. nem anyagiasult. Hasonló módon a koncentrált létezésetek is mindazon létezésetektől függ. illetve azon szünetek miatt. amely a fizikai. egy élet.maga után. amikor is. A részeik vagytok. Ennyiben az összes nyelv ott rejtőzik bármely adott. amelyet nem a megalkotója beszél . habár ti elsősorban önmagatok vagytok és nem mások. akárcsak adott nyelvetek ábécéje. és mások létezése benne foglaltatik a tiétekben. hogy mosolyogtam -. meg nem jelenő karakterek helyett. Mindegyikük egy elsődleges fókusszá vagy identitássá válik.a nyelv már eleve rendelkezésetekre állt. hogy használjátok. Bizonyos mértékben képesek vagytok megtanulni. Tehát a ti létezésetek benne foglaltatott mások létezésében. Tehát a saját pszichikai életetekben benne foglaltatik egy forrás. amely már készen állt arra. Az írott karakterek az elrendezésük miatt értelmesek. Ennélfogva fizikai életetekben benne foglaltatik egy nem-fizikai élet is. A nyelveknek léteznek különböző tájszólásai is. amelyekben egyetlen hang sem hangzik el. testi. Nyilvánvalóan a nem használt hangokból is. (22:49) Rengeteg nyelv létezik. hogyan fejezzétek ki magatokat úgymond tájszólással .mondd.a benne foglaltatott. amelyek nem ti vagytok. és olyannyira könnyedén használjátok azt. a nyelv értelme leginkább a hangok közötti szünetekből és megtorpanásokból származik. hogy egyetlen gondolatot sem szenteltek annak a ténynek. kettőt. amikor megszülettetek. mert ezeket választottátok ki más. Olyanok vagytok. el nem mondott. legfeljebb hármat beszél. gondolatjel . amely fizikai lényeteket beszéli el. és pontosan azért. . amelyek mindegyike némileg különbözik a többitől. Hasonló módon élitek az életeteket is. beszélt nyelv csendjében. molekuláris „ábécé" összetevőit biztosítja. Az ő létezésüket lovagoljátok meg. A nyelv vagy akár a Földnek a testeteket kialakító alkotóelemei már léteztek. hogy az más nyelveket is magában foglal.

amelyekre általában nem fordítotok figyelmet. Ezen információk mind elérhetők számotokra. Olvashatjátok másképp a világot.ha az egyiket nem lehetne behangolni. Minden identitás is egyszerre létezik. Bizonyos mértékben minden egyes alkalommal ezt teszitek. elméletileg képes kapcsolatba lépni az összes többi pszichével is. vagy elutazhattok egy másik országba. Tehát egy bizonyos szinten (aláhúzva) bármely személy. de „alul" mégis jelenlévő alkotóelem. mivel . Minden identitás örökérvényű a psziché nagyobb valóságában. de továbbra is a saját fókuszotokon vagy identitásotokon keresztül kell érzékelnetek őket. Minden esemény megváltoztatja az összes többit. de továbbra is az általatok ismert nyelven hangzanak el. amelyek nem „történnek meg". bármilyen érzett vagy érzékelt minőségnek. aki kapcsolatba lép a saját pszichéjével.bár nehéz megérteni ezt az állítást. miközben továbbra is megtartjátok az egyéniségeteket. és így bármely adott psziché is azon más pszichék létezése miatt kerül előtérbe. hogy az összes esemény egyszerre történik . figyelmet kell szentelnetek a szüneteknek. hogy felvegyétek egy másik „nyelv" bizonyos jellemzőit. Említettem már. Bármely tetszőleges esemény magában foglalja azon lehetséges események létezését. ahol a ti anyanyelveteket beszélik. amelyen az életetek alapul. és a halál magában foglalja az életet — a ti világotok fogalmai szerint. akkor egyetlen másikat sem. A különböző nyelvek a maguk sajátos módján . A hírek valamelyest idegenek. nyilvánvalóan nincsenek konkrét határai. A pszichének. A pszichikai világ eseményei ennélfogva a magukban foglalt lehetséges események létezésén alapulnak.és megismerhető világ nyugszik. Ebben az értelemben az élet egy kimondott alkotóelem. Az élet magában foglalja a halált.miközben továbbra is önmagatok maradtok. Hogy tudatosan az általában rendelkezésre állótól eltérő információhoz jussatok. nem „mondatnak ki". a nyelvben benne foglalt alkotóelemeknek. amely folyamatosan a valamivé válás állapotában van. Így a valóság egyfajta fordítását kapjátok.elméletileg . de másféle akcentussal. Ez a belső kommunikáció aztán minden irányba kiterjed. amelyek a valóságból áradnak. lehetővé teszitek. A tévécsatornák ugyanilyen módon léteznek. Mindkettő egyformán jelen van. Ismétlem. amelyen a fel. a halál pedig egy kimondatlan. amikor olyan adásokra hangolódtok rá. A jelenlegi események megváltoztatják a múltbelieket. az egyén létezése magában foglalja az összes többi ember létezését.

ÜLÉS.most Ruburt könyvének előszavát. Bizonyos értelemben a saját egyéni módotokon használjátok az atomok és molekulák nyelvét. Tartsatok szünetet. mivel folyamatosan lefordítja magát a ti érzékelésetekre. Megjelölitek. HÉTFŐ. az univerzum szintén beszéli a „ti" nyelveteket. . a saját ritmusukban. ahogyan fizikailag a világban lakoztok. amelyek a ti valóságotokban pusztán benne foglaltatnak (mintegy szünetekként). 21:15 (Seth az ülés első részében folytatta Jane Cézanne-könyv éhez írt előszavának diktálását — és most be is fejezte azt. (23:13-tól 23:23-ig szünet. így hát ezekben a lehetséges valóságokban a ti fizikai eseményeitek válnak azokká a bennfoglalt lehetséges eseményekké. Megjelölitek az univerzumot. az egyik kihangsúlyozza azt. Aztán 22:01-kor:) Tehát: diktálom a könyvet . már említettem.a sajátomat. Ne feledjétek.. vagy egy adott nyelvet. amelyeken ezek a másik valóságok alapulnak. Mindamellett aznap este nem fejezte be a Cézanne-anyaggal kapcsolatos munkáját. amit a másik figyelmen kívül hagy. mint egy saját nyelvvel rendelkező adott ország a pszichéteken belül. Attól kezdve (zárójelben: ebben az értelemben) az mindig a ti Énetekkel fog azonosítani benneteket.használják a hangokat.) Tehát: diktálok . hogy ugyanúgy lakoztok a pszichétekben. mialatt ti a saját nyelveteket beszélitek.könnyed és magától értetődő lendülettel.) 781. nem pedig valaki mással. 1976. Az emberek mindig az eredeti nyelveket keresik. Fizikailag olyanok vagytok. (Ekkor Seth a saját könyvéről egy másik témára — a Paul Cézanne világképére váltott . „megbélyegzitek" azt a saját egyéniségetekkel. Ez volt az első olyan ülés. Átfogóbb értelemben. amely során két könyvvel kapcsolatban is közvetített anyagot. A világnak rengeteg nyelve van. Az ülés 23 óra 41 perckor ért véget. JÚNIUS 28. Ennélfogva az egyéb lehetséges valóságok kihangsúlyozzák azokat az eseményeket. Tehát ismerni fog titeket.

de a beszélő személyével is találkoztok. úgy tűnik. amely a kifejezés eszközét biztosítja a nyelv vagy az Én számára. A történelmi istenek egyaránt archaikussá válnak. amelyeket a különböző hangok meglovagolnak. Amikor egy könyvet olvastok. hatalmas rejtéllyel van dolgotok. Egyetlen .mint ahogy például a latin a román nyelvek forrása. Mindazonáltal a Föld összes nyelve egységes. Másképp fogalmazva.. Rengeteg könyv születik. Ragozásai többdimenziósak. és ezek mind hozzáadódnak a jelentéshez. Mindazonáltal a psziché nyelve sokkal gazdagabb és változatosabb. ki nem mondott belső ritmus miatt válnak értelmessé.amelyből az összes többi származik. A hétköznapi nyelvet használva beszéltek az embertársaitokkal. azonban megváltozott formában felbukkannak egy másikban. Bizonyos módon (aláhúzva) a psziché saját maga nyelve. Azonban a közvetlen kapcsolatok során nem csak mások beszélt nyelvével. Bizonyos értelemben a latin egy ilyen eredeti nyelv. „Szavai" élőn törnek elő. mintegy megerősítve azok jelképes tartalmát egy emocionálisabb közvetlenséggel. Tehát a kommunikáció nagymértékben kitágul az írott nyelv által. hogy elolvassák őket. akkor az ismeretlen még nagyobb aurájával kerültök kapcsolatba. azonban hangosan soha nem hangzanak el. Amikor a psziché természetéről tanultok. azok miatt a jellegzetes szünetek és megtorpanások miatt. „Igéi" valóban mozognak. akitől az összes psziché ered. és nem egyszerűen csak kifejezik vagy képviselik a mozgást (nyomatékosan). Amikor egy nyelvet tanultok. A nyelvek végül archaikussá válnak.. a kimondatlan. Hasonlóképpen keresik az emberek az isteneket vagy Istent. és mindegyik a jelenben létezik . Ez esetben a belső forrást keresitek. a belső szerkezetet. Igéi és főnevei felcserélhetővé válhatnak. E nyelv „főnevei" az általuk jelzett dolgokká válnak. Még a nyelvek közötti szünetek nyilvánvaló megváltozásai is csak egy magukban foglalt. A beszélt nyelv mosolyokkal. A köztük lévő különbségek gyakran nyilvánvalók. A psziché ismeretlen részeit és szélesebb és nagyobb látókörét következésképpen gyakran a psziché forrásául szolgáló isteneknek vagy nagyobb pszichéknek érzékelitek . számtalan ideje van. (22:40) Adj nekünk egy kis időt. komor tekintetekkel és gesztusokkal gazdagodik. Ezen a nyelven írtok történeteket és közleményeket.számtalan jelen ideje van. láthatatlan „szünetet". „Bármely adott időben" az összes ideje jelen idő. Az egyik nyelvben bizonyos szavak teljesen feledésbe merülnek. gyakran csendben formáljátok ajkaitokkal a szavakat.

Tehát ha megtagadjátok az egyén jelentőségét és érvényességét.) A fizikai világ magában foglalja egy isten létezését. Jane nagyon határozottan közvetítette az anyagot. hogy lehetetlen elkülöníteni őket. nagybetűvel. hogy azt kérditek: „Létezik egy Isten vagy Forrás?". — Úgyhogy most melyik legyen a könyv előszava? — kérdezte. Ez az állítás magában foglalja a ki nem mondott állításokat. megnyilvánult dolog. és hogy ezek mind önmaguk. azt mutatja. hogy a nyelv a benne foglalt többi nyelvtől függ. Ha megértenétek. A valóság egyik végéről ti kiáltotok: „hol van Isten?" és a másik végéről érkezik a válasz: „én Én vagyok". a másik inkább Cézanne-nal és a világképekkel. hogy nem értitek meg. automatikusan összekuszálja a kérdést. és bennetek leli fel önmagát. nem válik archaikussá. hogy létezik egy forrás.„szava" sem hal ki. Az ülés 23:25-korfolytatódott. és nem is. hogy minden arra irányuló kísérlet. mégis elválaszthatatlanok. Isten létezése szintén magában foglalja a fizikai világ létezését. (23:01. amikor ezt a kérdést teszitek fel: „Létezik-e eredeti nyelv?". mint ahogy a . Tehát a forrás részei vagytok. A szünet alatt rájött. hogy megtaláljátok az egyiket a másiktól elkülönítve. Maga a tény. Mivel Isten létezik. ahogy az ábécé betűi is a létezésükben benne foglalt belső szerkezeten nyugszanak. meg nem nyilvánult része. Hasonlóképpen. oly szoros kapcsolatban állnak egymással. ha esetleg csak egyetlen nyelvre összpontosítotok. Lényetek ezen a ki nem mondott valóságon alapul. akárcsak minden más. Egy tudatos szinten természetesen egyáltalán nem vagytok mindaz. Mivel ti léteztek. mivel Isten az Énetek ki nem mondott. Isten is létezik. vagy az egyén és Isten olyanynyira elválaszthatatlanok és szorosan összefüggők. A valóság másik végéről Isten kiált: „ki vagyok én?". még akkor is. és ennek a fordítottja is igaz. hogy Seth két részben fogja közölni a Cézanne-anyagot — az egyik rész a világképekkel foglalkozik. hogy félreértitek a dolgot. azzal Isten jelentőségét és érvényességét is megtagadjátok. mivel ők egymásban léteznek. Tartsatok szünetet. ami Isten. Tehát pszichikailag mondhatjuk is. Így hát a psziché és annak forrása. mi is maga a nyelv. ti is léteztek. nem különíthetők el. Ebből a szempontból saját ki nem mondott részeitek „visszanyúlnak az Istennek nevezett Forráshoz". tudnátok. nyilvánvaló.

. Ez nem a rajtatok túlmutató psziché megértése: általában arról van szó. mint ahogy azt hinnétek. hogy bizonyos dolgok igazak. tények. aztán 24 óra 9 perckor véget vetett az ülésnek.különböző nyelveket is vissza lehet követni a forrásukhoz. Mindennapi nyelvetek az elkülönítéssel. Mindazonáltal még ezek a szimbólumok is elválasztanak benneteket mint érzékelőket a világ többi.. Esetleg ott álltok egyedül a házatok ajtajában vagy egy mezőn -vagy akár egy nagyváros egyik utcáján. felnéztek az égre. Az eredeti nyelveket az ősi istenekhez lehet hasonlítani. életükben a természet pompás. A nevek nyilvánvalóan nem maguk a tárgyak. A mindennapi nyelvben a tárgyaknak konkrét neveik vannak. Minden élő ember része az élő Istennek. a megosztással és a megkülönböztetéssel dolgozik. és ez az erő nem más. és figyelmet kell fordítanotok a saját érzéseitekre és képzeletetekre. ÜLÉS. Adj nekünk egy percet. amelyek összeütközésbe kerülnek a mindennapi nyelv alapvető feltételeivel. 21:56 Tehát: diktálok. bőkezű ereje támogatja őket. hanem azok jelképei.a mindennapi nyelvetek segítségével. Ám a psziché nyelvének jóval több jelkép áll rendelkezésére. Azonban ezek az érzelmi élmények gyakran a psziché nyelvét fejezik ki. 1976. A képzelet a psziché nyelvéhez tartozik. A nyelvetek azt mondja nektek.) 782. Seth kézbesített még némi anyagot Jane-nek és nekem. illetve megtapasztalni azt . legalább időlegesen el kell szakadnotok a mindennapi nyelvtől. Ezen okból kifolyólag gyakran olyan tapasztalatokkal lát el benneteket. rengeteg emberrel körülvéve -. hogy az egyik legbonyolultabb módon próbáljátok meg megérteni. Legelevenebb és legmegkapóbb érzéseitek közül sok nem felel meg nyelvetek tényeinek. HÉTFŐ. Bizonyos mértékben rendszerbe szervezi az érzéseiteket és az érzelmeiteket. mint az ábécé betűit. tárgyiasult részeitől. Ám ahhoz. és hirtelen lenyűgöznek titeket az odafent száguldó . JÚLIUS 5.. Például ti magatok sokkal többet érthettek meg a psziché természetéről. és ezeket jóval többféleképpen lehet kombinálni. hogy ezt megtegyétek. Vége a diktálásnak. mint a Föld és a mindenség alkotóelmeire lefordított Isten. Tehát a képzeletet sokszor gyanúsnak tartjátok. ezért figyelmen kívül hagyjátok őket. (23:40. mások pedig nem azok.

Egy ilyen esetben az érzelmeitek pillanatnyilag felnagyítódnak . A psziché érzékeli a természettel való teljesen jogos azonosulást.hatalmas felhők. Spock mondaná: „Ez nem logikus".azt mondhatjuk. amint azt a mintáitoknak megfelelően gondoljátok. hogy spirituálisán felfrissültök. Tehát fizikai értelemben nyilvánvalóan különállók vagytok a felhőktől. Talán átmenetileg emésztő vágyat éltek meg. és érzi saját érzelmi erejének növekedését.) A világi nyelvek azt mondják nektek. Mr. mivel nyilvánvalóan nem vagytok azonosak az éggel vagy (derűsen) ahogy azt barátunk. és fizikai értelemben kategorizálni lehet benneteket.gyakorlatilag igazak. Lehet. Az érzés gyorsan elhalványul. Ezenkívül felszabadítják az intellektusotokat. miután elbódított titeket. hogy a felhőkre pillantsatok.vagy legalábbis nem tényszerű dolog. és meg lehet mondani. vagy a pszichétek létezésének megnyilvánulása. amelyeket igaznak tanultatok meg elfogadni. így annak erejét nem azon fogalmak és elképzelések határozzák meg. Például a számotokra ismerős fizikai törvények a ti valóságotokban működnek. így arra a pillanatra egynek érzitek magatokat az éggel.olyan bizonyítékát. Ezek a fogalmak pusztán viszonylagosan igazak . hogy készek egy bizonyos mennyiségű csapadékot alázúdítani. amely felett megtanultatok átsiklani. akik a tárgyiasított égboltra merednek. milyen magasan vannak felettetek . és így tovább. hogy elszalad veletek a képzeletetek. Ebből a szempontból a felhőket meg lehet mérni fizikailag. . gyakorolja elevenségét. mivel nem tényszerű. Viszonylagos értelemben véve igazak. Mindazonáltal az érzelmek és a képzeletetek szorosabb kapcsolatot alakítanak ki köztetek és saját valóságotok egyéb részei között. Számtalan ilyen példát sorolhatnék fel.úgymond nagyobb erőre emelkednek. (Rövid szünet 22:12-kor. mivel a psziché minden nap bizonyítékát adja saját nagyobb lényének . a saját érzéseitek egyszeriben ugyanezzel a megindító magasztossággal telnek meg. vagy azt érzitek. vagy amelyet megtanultatok elutasítani. ilyen és ilyen szögben hajtjátok hátra a fejeteket. ti is a részeik vagytok. és így ebben az értelemben a velük való egység pillanatnyi érzete hazugságnak tűnik . és úgy érzitek. Ennyi és ennyi kilót nyomtok. de általában szerintetek ez az érzés egyáltalán nem legitim valóság. pusztán „a képzeletetek szüleménye". Ebben az értelemben az imént említett élethelyzetben ti fizikailag tárgyiasult személyek vagytok. Azonban egy ilyen esemény valójában a psziché tudásának közvetlen megtapasztalása.

mintha azok valamilyen állatfajok lennének. Azonban ha nem féltek tőlük. — Nem feltétlenül érzem azt. amelyben az élményeket valósnak érzékelhetitek. Nem kezelhetitek ennyire szó szerint a gondolatokat és a képzeletet. megteremtik saját egyensúlyukat.) Azt tanították nektek. Természetesen csak néhány gondolat válik fizikai cselekedetté. A gondolataitok valóban alakítják a valóságotokat. Néhányan esetleg megpróbáltok emlékezni az álmaitokra. . hogy ott a ti fogalmaitok szerint értelmezett jó és gonosz gyakorlati értelemben és viszonylagosan ugyanolyan igaz. Ám valóban igaznak tartotok egy álmot. amelyben nagyobb szabadságot kap a psziché saját nyelve. Tartsatok szünetet. hogy együtt lennék vele ma éjjel — mondta Jane. (22:42.olyan kontextusban. (22:32) Kiválaszthatsz fizikai tényeket ebből a dimenzióból. amelyeknek meg akarjátok őrizni a „fajtatisztaságát". mivel egyszerűen léteznek. amelyet a képzelet szüleményének nevezhetnétek. hogy az ülés meglehetősen jól haladt. hogy az álmok képzeletbeli események. Az álomesemények másféle kontextusban zajlanak . hogy annak eseményei bekövetkeznek-e az ébrenléti életben. A psziché életében egy álom nem „igaz" vagy „hamis" attól függően. ha az abban látott események később bekövetkeznek. annak ellenére. az általatok általában érzékelt valóságtól olyannyira különböző valóságban lakozik. Azonban segítségével kapcsolatba léphettek egy másfajta igazsággal. Átfogóbb értelemben haszontalan dolog feltenni azt a kérdést. A psziché nagyobb igazságai ebben a dimenzióban léteznek. A psziché egy. 23:05-kor folytattuk. mint az érzékelő és az érzékelt tárgy közötti különbség. ahogy a fizikai élethez. Azonban ez utóbbi állítás eltorzított értelmezéseinek ellenére továbbra is nyilvánvalóan különbség van mondjuk a házasságtörés gondolata és annak fizikai megnyilvánulása között. A gondolatok valódiak. és nem szabad megpróbálnotok nagymértékben „ellenőrizni" sem a gondolataitokat. Itt érvényes valóságot tapasztaltok meg: olyan valóságot. de egyikőtöknek sem kell úgy viszonyulnotok az álombéli valósághoz.A képzelet nem valódi: erre már gyermekkorotokban megtanítottak benneteket. egy másfajta rendszerrel. hogy az álmok valóságosak-e vagy sem. és az anyag is jó volt.

önmaga egyéb lehetséges változatait lovagolva meg. Az álmok. Amikor valamilyen ténnyel találkoztok. Az álmodáshoz szükséges erő ebből a forrásból ered. mint az ébrenléti élményeket. olyan ismeretekhez viszonyítva őket. valamint azt. ugyanígy az ébrenléti tudatosságotok is az általatok alvó vagy álmodó tudatosságnak tartott dologtól függ. Ezen tények életre hívásáért a psziché a felelős. amelyekre emlékeztek. Az álmok összekötik a psziché és álmodó Énetek érzékelését. Az alvás bizonyos fázisainak során tapasztalásotok olyan hatalmas területekre terjed ki. Ebben a valóságban minden úgynevezett tény egyszerre igaz és hamis. bár nem oly közvetlen módon tapasztaljátok meg őket. Ez a tudatosság valahogy hasonló módon válik szembetűnővé. Képzeletben a részeivé is váltok annak.Azonban az álmodás során bizonyos mértékben fizikai eseményeket hoztok létre. Egyfajta színdarabokként szolgálnak. egyfajta kreatív folyamat utolsó fázisával van dolgotok. és rendeződnek el. (23:33) Az álmodás képessége eleve feltételezi ezen nem fizikai tényként meghatározott tapasztalás létezését. sokkal nagyobb szabadságot feltételez. habár az valójában az általatok tudatos életnek nevezett roppant szubjektív tapasztalásért felelős. hogy azt az álmoknak kell tolmácsolniuk számotokra. Az álmodás nem passzív tevékenység. Az álmodás nélkül nem volna lehetséges a hagyományos tudatosság. A különféle tudatosságok különleges és jellegzetes keverékét igényli. amelyben az érzékelés nem a tértől és az időtől függ. már a mélyebb tapasztalások lefordított változatai. Olyan. jellegzetes képesség eredményeképpen jön létre. Ez a helyzet a fizikai tényeket kivéve minden tekintetben valóságos. egy olyan valóságot. Az álmodást magától értetődő dolognak tartjátok. hogy olyan jelképekké és kódokká alakítsátok át a „nem fizikai érzékelést". Ismétlem: egy beszélt nyelv az összes lehetséges beszélt nyelvtől függ. amelyeket képesek vagytok érzékszervileg felfogni. és így hangjai a köztük lévő csendek és szünetek miatt válnak szembetűnővé. amelyek a psziché egyik szintjéről a másikra továbbítják a tapasztalásokat. hogy tudatosan birtokukban legyetek. amelyek túl hatalmasak ahhoz. a ti fogalmaitok szerint pusztán az éberségében lévő szünetekre éberként. Tehát ébrenléti életetek kötöttségeitől mentesen feldolgozzátok az élményeiteket. Álmaitokban leggyakrabban nem egyszerűen csak gondoltok egy helyzetre. saját szándékaitokhoz és céljaitokhoz mérve azokat. amelyben a tárgyak egyforma könnyed- .

a technológiátokat és a kulturálisan szervezett világotokat összetartó fizikai kötőanyagot köszönhetitek. és hogy sokkal hatékonyabb szintézisüket hozzátok létre. ahelyett hogy felszabadítanátok azt. Tevékenységi köre korlátozott. az álmaitokban és a képzeletetekben. a legközvetlenebb módon fejezi ki akaratát a hagyományos értelemben vett fizikai érintkezés nélkül. hogy lenézném az intellektust. továbbra sem tulajdonítotok olyan érvényességet ezeknek a tapasztalásoknak. amely az adott korban a tisztább vagy . hogy elnémítsátok a belső kommunikációt.pontosan azok az impulzusok. amelyeknek legnagyobb városaitokat. mivel kizárólag tényekkel látjátok el. Tehát némely korokban a hagyományos viselkedés „álomszerűbb" volt. Még ha a legelevenebb álombeli kalandokon kapjátok is magatokat. Az értelem megtagadta szárnyait. mint ébrenléti élményeiteknek.séggel tűnnek fel és foszlanak semmivé. vagy azon. (23:42-től 23:55-ig szünet. Tartsatok szünetet. Ez a valóság jeleníti meg az eredeteteket. hogy álmodás során elhagyjátok a testeteket. ez rendelkezik a legnagyobb hatalommal. A kreatív impulzusok a nyelveitek mögött léteznek.) Szubjektív értelemben véve mindenütt körülvesz benneteket saját nagyobb valóságotok. Összes kreatív sugallatotok és impulzusotok ebből a dimenzióból ered . más korokban pedig az álomállapot során. amelyben az egyén szabadon. Bizonyos korokban néhány viselkedés elsősorban az éber állapot során nyilvánult meg. Azt tanították nektek. mivel azok gyakran nem felelnek meg a tények elfogadott valóságának. A hangsúly sosem állandó. A tudatosságnak mindig is voltak történelmileg nem nyilvánvaló ritmusai. hogy ugyanúgy kezeljétek az álombéli és az ébrenléti valóságot. Azonban ezek a dolgok tényeket teremtenek. hogy a tények világa egyeduralkodóvá lett. kulturális hátteretek és bizonyos mértékben még a nyelveitek is korlátoznak benneteket. miközben a specifikusabb fejlődések az álomállapot során mentek végbe. így ez az álomdimenzió valótlannak tűnik számotokra. azonban nem a megfelelő helyeket veszitek szemügyre. és ez az a természetes környezet. amelyben a psziché lakozik. egy szubjektív szerkezetet. pontosan azért. Hiedelmeitek. mindig változik. Biológiailag tökéletesen képesek vagytok arra. Ám arról van szó. mégis gyakran arra használjátok ezen nyelveket. hogy ne bízzatok az érzéseitekben. Ez a legkevésbé sem jelenti azt.

az emberek lefeküdtek aludni. hogy a jelenlegi pillanat olyan. Bár talán nem vagytok tudatában. 21:25 Tehát: diktálok. HÉTFŐ. soha nem ismerve fel. amire ti az idő mozgásaként gondoltok. és izgalmas tapasztalásokat a ma esti álmaitokban. előre irányuló mozgást.ahonnan látszólag jöttök . Az előrehaladó mozgás eljuttat benneteket a múltból . hogyan álmodjatok (derűsen). Másként fogalmazva. Minden jót kívánok nektek. Következésképpen a jelen kerékagyát a „küllők" tartják össze. és a hátrafelé haladás a célotoktól való eltérésnek tűnik számotokra. és az álmok birodalmát sokkal valóságosabbnak tartották az ébrenléti valóságnál. Ennélfogva úgy tűnik. nyelvek és „kordellák" 783. ÜLÉS. Ugyanígy képes arra is. JÚLIUS 12. kreativitás. (— Rendben. keresztül az időn. 24 óra 9 perc. jó éjszakát. Köszönjük Seth. mint egy kerék. a nyolcadik: „Álmok. (— Rendben. miután már elmondtam nektek. nyelvek és »kordellák«". Ha nem így lenne. Mindazonáltal az időben folytatott utazásotok zökkenőmentesnek tűnik.) 8. a kerékagy önmagában sehová sem jutna el. kreativitás. hogy elvégezzék a feladatukat. 1976. Tegyük fel. kettőspont: a kerék mindig tovább forog. Most ennek az ellenkezője igaz. és összpontosításotok a kerékagy. de a ti szándékaitok előre irányulnak. hogy példánkban a kerék körkörös mozgása teszi lehetővé számotokra ezt a folyamatos. Vége az ülésnek.. Hogy fenntartsa azt. egyenes irányt terveztek magatoknak. hogy hátrafelé guruljon.sajátosabb volt a két állapot közül. a kerékagy küllőkkel kapcsolódik a külső körhöz. ha jól számolom. Ennek semmi köze sincsen az okról és okozatról alkotott elképzeléseitekhez. és „pillanataitok" egyetlen döcögős méter megtételéhez sem lennének elegendők.a jövőbe. A kordellákat idézőjelbe teheted. szubjektív életeteket valójában körkörös módon élitek. Ezek a küllők saját pszichétek . Álmok.) A következő fejezet.

Bele van szőve a nyelvetekbe. és azt mondtam. Az ok és okozat.) Azonban a dolog nem ilyen egyszerű. ha nem olyan teremtmények lennétek. A testetek tudatában van halála tényének a születésekor. Azonban alvás vagy álmodás közben az ok és okozat világa eltűnik. csak a példánkban szereplő kerék relatív mozgása miatt jelentkezik. ahogy ti értelmezitek őket. így a napvilágnál látottól teljesen eltérő elrendeződések alakulnak ki. Mindazonáltal az összes. mint a múlttól. Következésképpen a halál éppannyira kreatív. hogy egyetlen lehetőséget választanak ki a sok közül. mivel összes lehetséges tette ezen két esemény között zajlik le. és éppannyira szükséges a ti fogalmaitok szerint értelmezett tettek és tudatosság szempontjából. A megszokott nappali képek összekeverednek és összekapcsolódnak. mivel folyamatosan számtalan kis születés és halál közepette éltek. (Szünet 21:40-kor. A sejtek azáltal őrzik meg integritásukat. ami még rosszabb. mint a születésetektől. és mindkettő magában foglalja a másikat. és ez esetben nem léteznének a ti fogalmaitok szerint vett jelen pillanataitok sem. az okozat megelőzné az okot. szembetűnő jelen. A logikus gondolkodásnak és a nyelvnek megfelelően azt mondhatjátok: „elmegyek ma egy partira. Következésképpen a jelenlegi kerékagy nem más. mert találkozni fogok ott valakivel. aki öt év múlva fontos szerepet fog játszani az életemben". illetve a psziché mindezeket feljegyzi. Lépésről lépésre halad. és születése tényének a halálakor. Nem halhatnátok meg. ezért látszik minden zavarosnak és kaotikusnak. A hagyományos meghatározás szerinti logikus gondolkodás okokkal és okozatokkal foglalkozik. elfeledkeztek lényetek körkörös mozgásáról. mint a születés. akikre alapvetően jellemző a születés. Tapasztalásotok minden egyes jelen pillanata épp annyira függ a jövőtől. mint egy gyakorlati értelemben véve érvényes. ott leszek". az álomban többé nem érvényesek a lényeteket és a . Ezt viszont nem mondhatjátok: „elmegyek ma egy partira.körkörös mozgására utalnak. a megszokottól eltérő tudatossági szinten nagyon hatékonyan foglalkoztok a lehetőségekkel. Tudatosan általában nem tudtok róluk. és a test. és szerkezetének egyenes időrendre van szüksége. Ennek van értelme. Úgy tűnik. Ennek a logikus gondolkodás és a nyelv szempontjából nincs értelme. Amikor tekinteteteket az idő útjára szegezitek. mivel a múlt héten meghívtak. Születésetek és halálotok úgymond be van építve ebbe a szerkezetbe. mivel ez utóbbi példa esetén az ok és az okozat egyidejűleg létezne vagy. a halálotoktól éppúgy. miközben az látszólag előrehalad az időben.

ha ébren lennétek. jelenlegi működése szerint. és ezáltal fontosak a saját mentális állapototok számára is. amelyek rendszerint éveket vennének igénybe. Amikor az álmokra gondoltok. A sejtek szintjén a test nemcsak jelenlegi állapotának van tudatában. legalábbis a ti fogalmaitok szerint nem. amelyeket megértetek. Mindamellett ezek az információk roppant fontosak a test teljességének szempontjából. azonban egy megtapasztalt fordítás. esetleg a különös tevékenységeket kommentáljátok. Tartsatok szünetet. hogy egy ilyen viszonylag korlátozott fizikai keretben néha ennyire látványos események forduljanak elő. amelyek befolyásolják azt.tárgyakat uraló.) A tapasztalásokat mindig olyan kifejezésekre fordítjátok le. hogy szembenézzen „beállításának" bármilyen . A múlt. a jelen és a jövő látszólag bizarr szövetségben olvad össze. ennyi az egész. amelyeket nem idéztek fel. ugyanúgy az általatok megtapasztalt és felidézett álmok is más eseményektől függnek. A test húsz percet öregszik. Természetesen ez a fordítás is valódi. és létezésetek minden egyéb szintjén feljegyzésre kerül. Csak keveseket érint meg az álmok saját rendje. ismert szabályok. automatikusan le kell fordítania azokat a saját kifejezéseire. Ismétlem: mint ahogy bármely általatok ismert nyelv a többi nyelvtől függ.) Tehát: fizikai szinten a testetek reagál a környezetetek tudatosan nem érzékelt információira. általában azoknak csak bizonyos aspektusai jutnak eszetekbe. és a tudatosságotoknak. de a világ összes olyan időjárási mintájának is. Az álombeli tapasztalások körkörösen vannak elrendezve. de maguk az álomesemények nagyrészt az időn kívül léteznek. de a fizikai környezet összes olyan aspektusának is. amely lehetővé teszi. beleértve a sejtek szintjét is. A saját kodifikált módján nem pusztán a helyi időjárási körülményeknek van például tudatában. amelyben. az a végső korlát. A psziché bizonyos mértékben tudatja veletek saját körkörös természetét. amennyiben alámerül a ti időtökbe és megérinti azt. az álom mégis létezik. olyanoktól. (Hosszas szünet. S jó előre felkészül. amelyek befolyásolják a helyi időjárást. elveszítenétek minden mentális alapotokat. Tehát a felidézett álom egy fordítás. a szokatlan mellérendelések és az álomélet furcsa tulajdonságai járnak a fejetekben. (22:15-től 22:33-ig szünet. Néha meg sem érintik jelen pillanatotok kerékagyát. Például egy húszperces álomban olyan történéseket tapasztalhattok meg. fodrokat keltve annak tükrén. Az álmokban a tapasztalás periférikus.

Az események bizonyos szempontból hasonlóképpen „növekednek". Álmaitok során közelebb vagytok azokhoz a helyekhez. és a születéseteknek. és reagál a különböző hatásokra. de egy másféle tapintás segítségével érzékeltek mindent. és ez a növekedés belülről kifelé irányul. Tehát egy adott szinten maga a test rendelkezik egy saját valóságképpel. akárcsak a ti esetetekben. nem csak magasabbak lesztek: minden tekintetben növekedtek. olyan cselekedetek formájában. átfogó pszichológiai időjárásnak. Amikor kisdedből felnőtté serdültök. de fodrozódásai kihatnak az egész világméretű pszichológiai környezetre is. Általában véve a psziché ugyanolyan azonnali. Egy érzelmi kitörés ugyanezt teszi egy másik szinten. beleértve a különböző sugárzásokat is. mind a világméretű. Tehát a psziché tudatában van mind a benneteket személyesen érintő. amelyen a tudatos valóságnak alapulnia kell . azonban mégis kapcsolatban állnak egymással a kölcsönhatások azon nagyobb rendszerében. A nyomásnak például az érintés segítségével vagytok tudatában. elsősorban a közvetlen környezetét változtatja meg.) Tudatára ébredtek a lehetőségeknek. mint amilyennel a testetek rendelkezik a fizikai eseményekről és körülményekről. és a sejtjeitek reagálnak a légnyomásra. Cselekedeteitek olyan zökkenőmentesen mennek végbe. (Hosszas szünet 22:51-kor. és kialakítják a múltat. átfogó megértéssel rendelkezik a pszichológiai környezetről és eseményekről. amelyeknek látszólag semmi kapcsolatuk nincs a saját cselekedeteitekkel. A test a legnagyobb részletességgel ismeri ezeket a dolgokat. Mérlegeli az eshetőségeket. A ti fogalmaitok szerint az események a jövőből származnak. Tehát a psziché valóságképe ugyanolyan felfoghatatlan lenne a tudatos elme számára.mégis. a test megismerési vagy tudásfogalmai az érthetetlenségig idegenek tudatos Énetek számára. Mindazonáltal álmaitok révén egy-egy pillanatra gyakran betekintést nyerhettek a psziché valóságképébe. súlyosabbá és testesebbé váltok. az végső soron bizonyos mértékben az egész világra hatással van.szükséges változtatásával. illetve . ahol az események születnek. Ha a világ egyik sarkában kitör egy vulkán. Ennélfogva tudatos rendetek ezen a magasabb rendű. hogy nem veszitek észre a bennük rejlő rendet. körkörös tudáson alapul. amelyet általában nem fogtok fel. Új bekezdés. mivel hagyományos tudatosságotoknak intenzíven az egyediségre kell fókuszálnia.

amelyek mégsem a hálószobában történnek.a halálotoknak tartott esemény között létező kreatív feszültség miatt válnak elevenné.és vége az ülésnek is. és kommunikáltok a segítségükkel. hanem maguk alakítják a történelmet. bár egyetlen szó sem hagyja el ajkatokat. mint bármely írott vagy beszélt nyelv. és még az írott nyelv is függ attól a gyorsaságtól. . amely biológiai érzékelést. tapasztalást és kommunikációt biztosít számotokra. Azt mondtam. (Hangosabban. hogy kifejezzem a forrást. Tartsatok szünetet. és nem is szükségszerűen bármely olyan helyen.) Vége a diktálásnak . Szép jó estét kívánok mindkettőtöknek. Az érzékszerveknek is létezik egy nyelve. Ez állítja össze az élményeket.) Mondatokat alkottok nyelvetek ábécéjének betűiből. amelyet az ébrenlét során fellelhetnétek. hanem élő dolgok. nem egy történelemkönyv oldalain szerepelnek. hogy képesek legyetek érzékelni azokat. Eseményekkel van dolgotok. hogy bizonyos mértékben a nyelvetek programozza a tapasztalásotokat. Rohantok. amelyből az ilyen nyelvek erednek. Ez sokkal nagyobb szabadságot biztosít számotokra. amellyel az üzenetek végigfutnak az idegeken. (22:57-től 23:12-ig szünet. Továbbra is rendelkeztek a hús nyelvével. mivel az alakítja ki a kezdeti fizikai mechanizmusokat. habár az ágyban fekszetek. az álmok során az emberi természet alámerül az időben és kibukkan abból. Hasonlóképpen az eseményeket is tekinthetjük az érzékszervek ábécéjéből összeállított pszichológiai mondatoknak . amelyek nem leírt szavakból állnak. de maguk a kordellák is a psziché nagyobb tudásából származnak.megtapasztalt mondatoknak. Az álmok során vannak érzékszervi élményeitek. A „kordella" szót használom. Kiabáltok. és ez a nyelv mégis csak korlátozott mértékben kapcsolódik a test mechanizmusaihoz. Beszélt nyelvetek a légzésetektől függ. Kimondjátok vagy leírjátok ezeket. Ez alakítja ki az általatok érzékelt események természetét. Természetesen rengeteg összefüggés van a nyelvetek és a testetek között. Az álmok képezik a psziché nyelvét. Tehát a biológiai kordelláknak kell a fizikai nyelvek forrásainak lenniük. Minden írott vagy beszélt nyelveteknek ezen a biológiai ábécén kell alapulnia.

21:23 (Seth újra a Cézanne-könyv előszavának szentelte az ülés első részét. Majd:) A mi könyvünk következik. Ami engem illet. Seth. amelyekből aztán az összes ábécé megszületett. kimondatlan. Ezek a belső nyelvek kordellákként épülnek be. Jane buzgón gépelte a kézirat végső formáját. mint ahogy például az angol nyelv tartalmazhatja az orosz. amely maga is a nem-érzékszervi kordellákból származik. Azon az érzékszervi ábécén alapulnak. Jane azt mondta.) (23:26. ÜLÉS. A mondatok szavakból. és mögöttük ott van az az egész struktúra.) 784. nem beszélhettek ezzel egy időben kínaiul is. amelyekből világotok eseményeit és valóságotok körvonalait alakítjátok ki. még ha az magában is hordozza annak létezését.. Fizikai érzékszerveitek szinte egyfajta biológiai ábécéként működnek. Az ábécék magukban foglalják a kordellákat. Bizonyos értelemben az események olyanok. hogy rendszerezzetek és érzékeljetek bizonyos típusú információkat. amely a tudatos élet belső kommunikációinak és felismert történéseinek belső támaszát nyújtja. a francia vagy a kínai nyelvet. azonban nem csak kimondatnak. lehetővé téve számotokra. Tudatos tudásotok egy láthatatlan. illetve ezen nyelvek bármilyen kombinációit. JÚLIUS 19. A kordellák azok a pszichikus szervezeti egységek. hogy csak egy kis hányadukat vagytok képesek feldolgozni. mivel valamilyen mértékben minden nyelv azonos tőről fakad. mint a nyelvek kimondott elemei. amely alapvetően lehetővé teszi . HÉTFŐ. befejezte a munkát. és miután mindet elmondta. 1976. igékből. szerinte Seth-nek rengeteg közölnivalója volt a mai ülésen. a beszéd elemeiből. én továbbra is Az „ismeretlen" valósághoz írt jegyzeteimmel birkóztam.(— Köszönjük szépen. magánhangzókból és szótagokból épülnek fel. alanyokból és állítmányokból. Az információk olyan arányban és olyan mennyiségben áramlanak keresztül a világegyetemen. Ha megpróbáltok angolul beszélni. melléknevekből. de azok nincsenek bennük jelen nagyobb mértékben. pszichológiai és fizikai nyelven nyugszik. 22:15-tól 22:30-ig szünetet tartottunk. hanem élő formában hangzanak el. Az egyik eleve kizárja a másikat.

Az ébrenléti tudatosság színterén tapasztaljátok meg az eseményeket. illetve a tudatosság egyéb szintjein sokkal közvetlenebb módon van dolgotok az események kialakulásával. hogy „itt vagyok". és csupán a partig tartanak. Azonban természetesen az. Általában épp olyan kevéssé vagytok tudatában ennek a folyamatnak. nem pusztán az egyedi pszichológiai sajátosságaitokon alapul.azzal a különbséggel. mint a másikat. hanem elsősorban a hús testi ábécéje miatt lehetséges. A psziché ugyanúgy eseményeket hoz létre. ahogyan az óceán hullámokat képez .számotokra. ha magyarul kimondjátok azt a mondatot. mint mondatformálásotok mikéntjének. hogy az óceán hullámai csak a víz felszínére korlátozódnak. Ugyanígy alakítjátok ki az eseményeket. Ébrenléti életetek során úgymond a befejezett eseménnyel találkoztok. hogy a szavak is csak kimondatnak. Az események is hasonlóképpen épülnek fel. hogy beszéljetek és olvassatok. nem mondhatjátok ki ezzel egy időben annak kínai megfelelőjét is. és kiáramlanak fajotok pszichológiai valóságába. Tehát az álmok során részesei vagytok annak a belső folyamatnak. Ismétlem. Ti alakítjátok és rendszerezitek a mondatokat. hogyan szerkesszetek mondatokat. Ám már a születésetek előtt részt vesztek az eseményalkotó folyamatban. mivel a fizikai valóság felé fordul. Ami azt illeti. gyakran anélkül. Az általatok hivatalosnak elismert eseményeknek van egy időben egységes természete. . Úgy tűnik. Az iskolában megtanítottak benneteket. hogy ennek tudatában lennétek. egymásra következő testi „nyelvvé" alakítotok. az események teremtője. A tettek azon pszichológiai alkotóelemeivel van dolgotok. amely látszólag teljesen automatikusan megy végbe. így hát ezen tevékenységnek csak a felszínét ismeritek.azokat a változatokat. amely által a fizikai események kialakulnak. mint ahogy úgy tűnik. (22:56) A psziché. hogy inkább az egyik eseményt „mondjátok ki". elődeitektől pedig megtanultatok beszélni. Az álomállapot során. anélkül hogy valójában értenétek a beszéd során lezajló folyamatokat. amely eleve kizárja azok lehetséges változatait. és azokon keresztül tapasztalja meg a saját valóságát. ahogyan az eseményeket kialakítjátok. mégis egyfajta megszokás alapján beszéltek. mint ahogy ti a saját beszédeteken keresztül halljátok a hangotokat. az események csak megtörténnek. amelyekből származnak . amelyek bizonyos mértékben megjelennek az álomállapot során. tetteitek szerkezetében azt választjátok. míg a psziché eseményei azonnal lefordítódnak. amelyeket ébren a mindennapjaitok tetteit eredményező.

amelyet általuk vagytok képesek oly folyékonyan beszélni.) Nos. nagymértékben meghatározza ez a helyzet. Alvás közben és az álomállapotok során gyakran megteszitek ezt. és minden kétség nélkül rendszerezve azt. a tüdőtökben és az ajkatokban lévő atomok és molekulák egyetlen szavát sem értik annak a nyelvnek. amelyben minden egyes kimondott szónak a legöregebb őskori maradványok emlékezetét is meghaladó történelme van az idő krónikáiban. hogy hogyan tapasztaljátok meg az eseményeket. s részei lesznek tudomásotoknak. összevetve az újonnan érzékelt adatokat a hagyományos érzékszervi információkkal. hogy a valóság eltérő nyelveit állítsa össze. aki beszél? És mi történik a legrövidebb mondataitokban? A hangszálaitokban. amelyek lehetővé teszik számotokra. hogy több nyelven beszéljen. mint a kimondott szavak. mivel minden egyes. Az álmok során még a múlt is jelen idejű. mint ahogy bármely emberi lény számára lehetséges az. Ti beszéltek. és ezekről a helyekről is érzékeljetek információt. Az események mindenütt kialakulófélben vannak. így annak valósága egyidejűleg létezik a ti valóságotokkal. ugyanígy lehetséges számotokra az is. Mégis vannak olyan biológiai mechanizmusok. vagy létezésre ösztönzitek azt. (Hosszas szünet. ezen névtelen atomok és molekulák mindegyike együttműködik abban a hatalmas és számotokra felfoghatatlan vállalkozásban. mégis. Azonban az együttműködésük és a tudomásuk nélkül mégsem hangozhatna el egyetlen szó sem. hogy kiküldjétek testetek változatait vagy mintáit elsődleges helyzetén kívülre. A ti tapasztalásaitok szemszögéből mondom ezt. hagyományos érzékszervi érzékelésetek pontossága ezen a belső rugalmasságon nyugszik. amelyből biztonságos fókuszotokat kialakíthatjátok. Eseményvalóságotok a tevékenységek olyan kordellájából épül fel. A múltat éppúgy megteremtitek és újrateremtitek. Tehát a test képes arra. és azt. (23:15) Mégis. mint a jövőt.) Tehát az események úgy keletkeznek. amely a beszédeteket lehetségessé teszi. a ti jelenetekben kimondott szóban felidézitek az elmúlt időt. oly széles alapot nyújtva számotokra. és azokat tekintitek a megszokott ébrenléti valóság eseményeinek. hogy az általában használtaktól eltérő módokon állítsátok össze a fizikai adatokat. Ami azt illeti. ki az. Nem fáradt a kezed? . Például a hagyományos értelemben a testetek egy időben csak egy helyen lehet.(Hosszas szünet. Kiválasztotok néhányat ezekből a tapasztalatokból.

Amikor transzban van. Vége a diktálásnak .) Diktálok. amely lehetővé teszi . Seth. mint bármelyikünknek. Seth-et ez soha nem befolyásolta. Seth 23:35-kor tért vissza. egyéb szinteken rendelkezésetekre álló információt kezelni . és átadott némi anyagot Jane-nek. (— Rendben. Tehát a nyelv bizonyos mértékben egyfajta szűrőként működik. az adott mondat mégis egyfajta körkörös tudás vagy tapasztalás eredménye. és habár ebből a mondatból egyszerre csupán egyetlen magánhangzó vagy szótag hangzik el. ha gondoljátok.azokat az információkat. Mindezidáig senki sem zavart meg bennünket ilyenkor. ÜLÉS. Egy szórakoztató adalék: még ha Jane-t zavarta is a hőség egy-egy estén. 23:28-tól szünetet tartottunk. (—Jó estét. egyidejűleg létezik. Tudatos szinten nem tudjátok az összes. és csak egy adott nyelven. HÉTFŐ. valamelyest mégis aggódtunk. a mi könyvünket. Az ülések során nyitva hagytuk házunk első és hátsó ajtaját is. Bár szeretünk emberekkel találkozni. amikor is ugyanúgy meg kell küzdenie a hőséggel. megtapasztalt események is egy körkörös történéstől függnek. amelyben egyszerre ismert a mondat kezdete és vége. Tartsatok előtte rövid szünetet.. Hasonlóképpen: az időben előforduló. amelyektől alapvetően függ a fizikai túlélésetek is. 21:32 (Az elmúlt napokban nagyszerű volt az idő. amíg szünetet nem tartunk. habár egyre több és több látogató érkezett hozzánk.Nem.néhány személyes megjegyzés következik. nem lennétek képesek ilyen könnyedén belekezdeni. 1976. 23:22) Habár egyszerre csak egy mondatot vagytok képesek kimondani. amelyben egybefonódik a kezdet és a vég. Ha a mondat végét nem ismernétek. hiszen ezek a látogatások felborították az időbeosztásunkat. Jane olyan „hűvös. így a hegyekből érkező hűvös szellő átjárhatta az épületet.egészen addig. amely csakis egymás mellett. akár egy jégcsap" . majd az ülés 24 óra 13 perckor véget ért.(. AUGUSZTUS 2.) 785.) Tehát: jó estét.

ragyogásukat és fizikai érvényességüket egyéb. hogy egyáltalán álmodtok. Egyszerűen elfelejti azt. különösen az álomállapot során. hogy kommunikáljatok bizonyos adatokat. és így is kell tennetek. Álmaitokban fellelitek a kimondatlan mondatokat és a fizikailag meg nem tapasztalt tetteket. Mindazonáltal ezen megtapasztalt események szintén egyfajta szűrési eljárás eredményei.mivel a ti fogalmaitok szerint ez a jelen már a múltba enyészett. hogy sorra vegyétek az érzékelés szabályait. hogy eltűnődjetek. Ragyogóan kirajzolódnak ébrenléti állapototok pszichológiai viselkedésének mechanizmusai. Azonban mindig lesz egy fátyol ébrenléti és alvó tudatosságotok között. Tehát az összes ilyen párhuzamos vagy alternatív . általában nem torpantok meg sem azért. Nem ábrázoljátok gondolatban az adott mondatot. amit nem tud tárolni. mint amennyit a fizikai valósággal történő nagyszerű találkozása során fizikailag ki tud fejezni. amelyek nem felelnek meg a jelen ismert pillanatának . pontosan úgy. Fókuszukat.számotokra. Az álomállapot során közvetlenül az események „belső nyelvtanával" van dolgotok. Amikor megtapasztaltok egy adott eseményt. érzékeléseket okoznak. (21:53) Mindazonáltal ezek az események és reakciók tovább működnek. míg másfajta adatokat hatékonyan kizár. Álmaitok hatással vannak sejti valóságotokra. a sejtszintű tudatosság álmokat bocsát ki. Egyszerűen csak érzékeltek és megtapasztaltok. Ahogy a tűz fényt bocsát ki. sem azért. mint ahogy ez a valóság nagymértékben felelős azért a tényért. mint ahogy az ébrenléti események. Ez mind mentálisan. Amikor kimondtok egy mondatot. Ilyenkor sokkal nyilvánvalóbb az események belső működésének váza. Az álmok a sejtek szintjére hangolt tudatosság természetes „termékei". Egyszerűen csak többé-kevésbé automatikusan kimondjátok azt. az ébren lévő elme mindig csak adott mennyiségű információval lesz képes foglalkozni. Az ilyen tudatosság olyan létállapot. A cselekedetek még nem alakultak ki teljesen. ahol nem érintkeznek olyan közvetlenül a teljes fizikai tapasztalással. mivel amíg fizikai formában léteztek. Ezt az állapotot a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben felfedezhetitek és hasznosíthatjátok. amelyben annak valósága több energiát és erőt hoz létre. nem álltok le sorra venni az összes nyelvtani szabályt. látszólag nem érzékelt események által nyerik el. mind fizikai értelemben a legtökéletesebb pontosságot eredményezi. A létezésének minden egyes pillanata által teremtett „szikrák" további tapasztalásokat. mik is ezek a szabályok. a ti fogalmaitok szerint.

nem pedig egy másikat. a kimondott mondat a „helyes". hogy egy adott időben egy adott mondatot mondtatok. Mégis. Tartsatok szünetet. hogy megalkossátok az általatok felismert fizikai eseményeket. habár életetek összes eseménye összefüggésben van az összes többi. tudatos nemtörődömséggel mondjátok is ki a mondataitokat. Tehát.tapasztalást felhasználjátok. mit fogtok mondani. pontosan mondjátok ki a mondatokat. Ti vagytok az az Én. Álmaitok során ugyanígy ismeritek az események kezdetét és végét. amely az életet éli. a születésetektől a halálotokig lezajló eseménnyel. és többek vagytok az általatok élt életnél is. Nem emlékezhettek az összes mondatra. és ti vagytok az az Én. hogy az ébrenlét során történő események sokkal állandóbbak és megbízhatóbbak. talán még nem tudjátok tudatosan. időbeli vagy ragozási változatokat tökéletesen figyelmen kívül hagyjátok. Azonban bizonyos részetek egyidejűleg ismeri az adott mondat kezdetét és végét is. és nem annak tíz egyéb lehetséges változatát. Bármely cselekedetetek kapcsolatban áll életetek összes többi eseményével. mivel beszéd közben öntudatlanul összehasonlítjátok a kommunikációtokat a rajtatok kívül történő eseményekkel. hogy mivel egy adott időben egy adott mondatot mondtok ki. Bizonyosan úgy tűnik számotokra. Úgy tűnik. mint az álombéliek. hogy mit mondtatok. akár anélkül is. Talán van egy átfogó képetek arról. a születésetektől egészen a halálotokig. Minden bizonnyal úgy tűnik. öntudatlanul talán az összes változatot kipróbáljátok és elvetitek. a tanúk alátámaszthatják ezen feltevéseteket. hogy annak tudatában lennétek. Az egyéb lehetséges nyelvtani. Ismétlem. Tehát még a mondatok megalkotása során is lehetőségekkel dolgoztok. Még ha ilyen tiszta. azok vége könnyedén megszületik. Ahogy akár egy mondat közepén is megváltoztathatjátok a mondanivalótokat. és bizonyos mértékben a testetek úgymond utánozza az összes ki nem mondott mondat esetén végbemenő különböző izomválaszokat. Tehát úgy tűnik számotokra. akkor is hoztok belső döntéseket. még ha nem is emlékeztek az ilyen tapasztalásokra. hogy halálotoknak eleve elrendelten egy adott időpontban kell bekövetkeznie. éppúgy életetek során is lehetőségekkel dolgoztok. amely a mondatot mondja. . amelyet a mai nap folyamán kimondtatok. bár amikor bele-kezdtek egy mondatba. Többek vagytok a kimondott mondatnál. ez nem azt jelenti.

nem csak a legapróbb részletekben. Nos. és egy-egy minta sokkal több információegységet képes hordozni. Itt az események egy. hogy feladjátok ugyanezen események nagyobb dimenzióit. ezt egy nagyobb összefüggésben is teszi. a lehetséges jövők előrejelzéseivé.) Az ébrenléti események gyorsan történnek meg. Amikor egy személy különféle lehetséges eseményeket alkot meg az álomállapot során. a fizikai. úgyhogy fizikai értelemben szólva minden információ a megfelelő helyre kerül. Testetek minden egyes sejtje szerepet játszik az ilyen jelek fogadásában és továbbításában. amely a cselekedetek teljes skáláját nyújtja számotokra. amelyek az érzékszervek aktív közreműködésének szintje mögött léteznek. Minden egyes esemény ezen rendelkezésre álló információk segítségével zajlik le. Az érzékszervek teljes közreműködésével tapasztaljátok meg őket.az esetlegesen bekövetkező események tükröződéseivé. Az álomállapot során az ilyen adatok pszeudofizikai képekké alakulnak át . naprakész képével. Például a világ „jövőbeli" történelme most alakul ki. Ez a hálózat felhasználja a valóság kódjait. mint bármely technikai berendezésetek. Ismétlem: alvás közben minden egyes sejt mérlegeli. Az álmok során a megtapasztalt eseményekre készültök fel. hogy a különböző lehetséges események milyen hatással lennének a . de annyira beléjük vagytok bonyolódva. amikor az álomállapot során minden egyén az egyéni élet lehetséges eseményeivel dolgozik. amely átmenetileg inkább a valóság belső. Bizonyos dekódolás is végbemegy ezen a szinten. hanem a test számára is. olyan összetartozó egészt alakítva ki.(22:12-től 22:32-ig szünet. hanem a világ színpadának nagyobb összefüggéseiben is. Sok információ el sem jut az agyhoz (mindazonáltal az elme tudatában van ezeknek). A tudást elektromágneses mintákban kapjátok és továbbítjátok. amelyben ismert számára a világ lehetséges állapota. Ezen képek felvillannak a tudatosság előtt. amelyek bármely formában hatással lehetnek a szervezetre. és gyorsan is enyésznek el. technikai kommunikációs rendszereiteknél sokkal hatékonyabb pszichikus hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz. politikai és gazdasági összefüggésekben létezik. ezek a képek nem csak az elme számára játszódnak le. semmint külső színterére fókuszál. Az ember pszichikai-fizikai szerkezete minden pillanatban rendelkezik az összes olyan esemény megfelelő információinak teljes. Az események illeszkednek egymáshoz. Mindamellett az egyéni élet öntudatlanul érzékelt társadalmi.

legyetek akár élők. akár halottak . és a sejtek összetételénél fogva léteznek. és ennélfogva roppant nehéz szavakba önteni vagy a megszokott információs mintáitokba rendezni azt. egy sokkal körkörösebb természetű megértéshez. Ismétlem: az atomok. (23:00-tól 23:20-ig szünet. A gondolatoknak időre van szükségük. és ezek határozzák meg az események természetéről alkotott teljes értelmezéseteket. Legalábbis képesek vagytok saját létezéseteket annak sejti irányultságától elkülönítve észlelni.tudatosságotok fizikai értelemben gondol magára. Azonban a psziché nagyobb ennél a fizikailag összehangolt tudatosságnál. A test a legaprólékosabb módon részt vesz az álmodásban. Tartsatok szünetet. Össze van fonódva saját valóságotokkal. A nem a sejtek szerkezetére koncentrált tudatosságnak egyfajta közvetlen megismeréshez van köze. Mivel . látszólag kisebb „részecske" egy-egy információhordozó folyamat. amikor időlegesen képesek vagytok megváltoztatni a fókuszotokat. amelyben léteztek. Számításokat végez. Mindazonáltal ez a tevékenység egy kodifikált elektromágneses sajátosságokkal bíró információgyűjtő eljárás. szerepet kapnak a psziché nagyobb tapasztalásai. mivel a ti tevékenységi körötök olyannyira eltér az övéktől.) A gondolkodás szintén a sejtek szintjén összehangolt tudatosságon nyugszik. Azon alkalmakkor. A molekulákon alapuló tudatosság fizikai valóságot és annak megfelelő eseményeket hoz létre. A közvetlen megismeréssel kapcsolatos legközelebbi tapasztalásaitokat a kreatív tettek képviselik. Tudatosságotok a sejtek szintjén össze van hangolva az élettel.saját valóságára. ezért a számotokra ismerős gondolati mintákat használjátok fel. A sejtek szintjén egyeztetett tudatosság álmokat alkot. Ez a tapasztalás mindazonáltal körkörös. hogy előre meghatározza a test reakcióit. amelyben saját valóságát a testi apparátust kialakító sejtszintű funkció segítségével tapasztalja meg. Maguk az atomok és a molekulák olyan tudatossággal rendelkeznek. amelyet képtelenek vagytok elemezni. és mérlegeli az előnyöket és a hátrányokat. a molekulák és az összes bennük lévő. Ez az a nagyobb összefüggés. .

(23:32. Itt véget ért a könyv anyagának diktálása. Seth átadott néhány oldalnyi egyéb anyagot Jane-nek és nekem, és 23 óra 45 perckor befejezte az ülést.) 786. ÜLÉS, 1976. AUGUSZTUS 16., HÉTFŐ, 21:19 (Csodálatosan kellemes este volt. Kissé fáradtak voltunk, bár igaz, hogy az elmúlt héten nem tartottunk üléseket. A nyár folyamán találkoztunk különböző, a munkánk iránt komoly érdeklődést tanúsító szakemberekkel, és ez sok időt és figyelmet vett igénybe. Természetesen mindkettőnket nagyon érdekelnek a különböző művészeti- és tudományágak, illetve a humán témakörök, ezért mindig örömmel látjuk az ilyen látogatókat — bár néha bármilyen új kapcsolat „elvesz" valamit az embertől. Akárhogy is, kissé törődöttnek éreztük magunkat, és úgy döntöttünk, egy időre elég személyes találkozóban volt részünk. Mégis, paradox módon, Seth éppoly energikusnak tűnt, mint mindig:) Jó estét - diktálom a könyvünket. (—Jó estét, Seth.) Elismeritek, hogy a Földnek van atmoszférája. Korlátozott űrutazásaitok során bizonyosra veszitek, hogy más helyeken a bolygótokon megtapasztaltaktól eltérő körülményekkel fogtok találkozni. Számításba vesztek bizonyos eltéréseket, így az űrhajósok előre tudják, hogy fel kell készülniük például a súlytalanságra. Az űrről és az anyagról alkotott elképzeléseiteket és tapasztalataitokat mindazonáltal saját érzékszerveitek határozzák meg. Ami számotokra anyag, az lehet, hogy „űr" a tieitektől tökéletesen eltérő érzékszervekkel rendelkező lények számára. Tudatos elmétek, ahogy ti értelmezitek azt, egy, a körülményekkel fizikai alapon foglalkozó „pszichológiai szerkezet". Az érzékszervi adatokat úgymond többé-kevésbé előrecsomagoltan kapjátok. A psziché nagyobb belső valósága mindazonáltal éppolyan terjedelmes, mint amilyennek a világűr tűnik számotokra. Amikor ezekről a nagyobb területekről információ „érkezik" tudatos elmétekbe, az megváltozik, miközben keresztülutazik a pszichológiai atmoszféra különböző szintjein, mig végül képek és gondolatok sorozataként berobban az elmétekbe. Pont. Folyamatosan efféle „idegen hatások" bombáznak benneteket. Megszokott ébrenléti állapototok során tudatosságotok fókusza el-

feledteti veletek ezeket a dolgokat. Például mindenütt hullócsillagok bukfenceznek keresztül az éjszakai égbolton, bár csak néhányukat látjátok. Fontos, hogy napközben egyfajta szűrési folyamat menjen végbe bennetek, hogy képesek legyetek szabatosan cselekedni. Azonban ez a szabatosság a pszichológiai valóságotokkal érintkezésbe lépő, határtalan mennyiségű információn alapul. Tehát ezek az adatok képezik azt a nyersanyagot, amelyből a fizikai eseményeitek kialakulnak. Az álomállapot során, miközben testetek többé-kevésbé biztonságban és nyugalomban van, és nincs szükség arra, hogy szabatos cselekedeteket hajtsatok végre, ezek a pszichológiai hatások nyilvánvalóbbá válnak. Sok álmotok olyan, mint egy üstökös farka: valós életük már véget ért, és eltűnésük villanását látjátok, amint behatolnak mentális atmoszférátokba, és álomképek szikráivá robbannak szét. Tehát átalakulnak, miközben átutaznak pszichológiai atmoszférátokon. Nem vagytok képesek saját állapotukban érzékelni őket - és ők sem képesek fenntartani eredeti állapotukat, miközben belemerülnek a psziché távoli tartományaiba. Mintákba rendezőnek, természetes módon az elmétek körvonalainak megfelelő álomtartalommá formálva önmagukat. Az álmok ennek eredményeképpen létrejövő szerkezete csakis a ti egyedi valóságotokhoz illik: miközben ez a betolakodó anyag alázuhan vagy elmozdul saját pszichológiai atmoszférátok szintjeiben, átalakítják az ott uralkodó körülmények. Az esőcseppek mintái egy pocsolyában bizonyos törvényeket követnek, amelyeket a talaj felszíne, az időjárás, az eső és a felhők természete, a magasság, amelyből az esőcsepp aláhullik, valamint a világ közeli és távoli részeinek körülményei határoznak meg. Ha képesek lennétek tökéletesen megérteni mindezen dolgokat, egy egyszerű pocsolyába pillantva meg tudnátok mondani az egész bolygó múltbéli és jelenlegi időjárási körülményeit, és előre látnátok a viharokat és a vulkánkitöréseket. Természetesen erre nem vagytok képesek, ám a lehetőség adott. (21:44) Az álmok pszichológiai tócsákat formálnak. Pszichológiai valóságotok mintáit követik. Örökké mozgásban lévő, fodrozódó pszichikus mintákat hoznak létre az elmétekben. Az udvarotokba hulló langyos, puha és tiszta eső valahol magasan a házatok felett talán jégeső volt, de megváltoztatta a formáját, miközben lehullott - újra csak a környezeti feltételeknek megfelelően. Ugyanezt teszik ezek az „idegen hatások" is, és az álmok olyanok, mint az esőcseppek, mivel „magasabb" szinteken valójában talán teljesen más formájuk volt.

A Földön léteznek patakok, dombok, hegyek és völgyek, hatalmas földrészek, kis szigetek, és az eső ezek körvonalaihoz igazodik. Gondolataitok, álmaitok, szándékaitok, érzelmeitek és érzéseitek - ezek elmétek természetes jellemzői, így a mentális világotokkal érintkezésbe lépő információ is ezek körvonalaihoz igazodik. Ha van egy patak a kertetekben, az mindig összegyűjti a lehulló esőt. Hiedelmeitek olyanok, akár a vízgyűjtő területek - nyitott medencék -, és arra használjátok őket, hogy összegyűjtsétek az információkat. A behatoló adatok gyakran hullanak az ilyen tárolókba, és természetesen felveszik azok alakját. A valóságot többek között a hiedelmeitek segítségével szerkesztitek meg. Azonban ha túlszerkesztitek azt, végül egy formális mentális keretet kaptok - amelynek precíz kialakítása esetleg olyan mereven szerkesztett, hogy a növények és a virágok természetes aspektusa tökéletesen feledésbe merül benne. Így tehát még az álombéli információk is megszerkesztett mintákba tömörülnek. (Hosszas szünet.) Tudjátok, hogy a természeti világ folyamatosan változtatja a formáját. Ám a tárgyak bizonyos fizikai természetű törvényeket követnek tapasztalásaitokban, éppúgy, ahogy a földön lévő ibolyák sem változnak át egyszeriben kövekké. Ezek a körülmények azonban pusztán érzékelésetek tudatos szintjén léteznek. A psziché az események nagyobb dimenzióival foglalkozik, és maga az álomállapot olyan, akár egy laboratórium, ahol ébrenléti valóságotok kialakul. A fizikai Földet kozmikus sugarak bombázzák, és egyéb olyan jelenségek, amelyeket bár nem érzékeltek, mégis roppant fontosak a túlélésetek szempontjából. A pszichét hasonlóképpen a túlélésetek szempontjából fontos jelenségek bombázzák. Az álmok laboratóriumában ezek az információk feldolgozódnak, összegyűlnek, és végül álmokká alakulnak, amelyekre aztán vagy emlékeztek, vagy nem; álmokká, amelyek már maguk is egyéb eseményeknek az általatok elismert formába átalakult tolmácsolásai. Minden egyes álom, amelyre emlékeztek, tökéletesen jogos abban a formában, amelyben felidézitek, mivel az információk szándékaitok és céljaitok körvonalaihoz illeszkedő mintákba bomlanak le. De az ilyen álmok egyben más, fel nem idézett események jelképei is, tudatosan nem regisztrált „hullócsillagok", és jelzések arra nézvést, hogyan alakulnak ki a különböző környezetek. Tartsatok szünetet. (22:10-től 22:25-ig szünet.)

Bizonyos értelemben az álombéli valóság közelebb áll az események valódi természetéhez, mint azt a fizikai eseményekkel való tapasztalataitok feltételezni engedik. Az álmok gyakran kaotikusnak tűnnek, mivel viszonyítási pontotok túl kicsi ahhoz, hogy tartalmazza az adott helyzet többletdimenzióit. Ismétlem: a természetben bizonyos értelemben sokkal körkörösebbek az események. Álmaitokban megtapasztalhatjátok a múltat vagy a jövőt. A fizikai események a ti fogalmaitok szerint valójában a jelenben alakulnak ki, a múlt és a jövő közti kölcsönhatás miatt, mivel a múlt és a jövő csak a ti érzékelésetekben különül el egymástól, a valóságban nem. Az álmok olyanok, mint egy gumiszalag csattanása, de nem azonosak magával a szalaggal. Olvastok újságokat, és állandó kommunikációban álltok fajotok egyéb tagjaival. A hírek befolyásolják a „jövőbeni" eseményeket. Az egyének és a kormányok is figyelembe veszik ezt a kommunikációt, amikor döntéseket hoznak. A hírek nem azonosak azokkal az eseményekkel, amelyekről szólnak, bár a maguk módján a hírek is események. Az írott hírek valójában jelképek csoportjaiból állnak. Az olvasás segítségével megtanuljátok, hogyan értelmezzétek ezeket. Ha a tévében nézitek a híreket, átfogóbb képet kaptok az adott eseményekről. Ám ha háborút láttok a híradóban, akkor sem az embereket látjátok meghalni. A képek az embereket jelképezik, de nem azonosak velük. A jelképek hordozzák az üzenetet, de nem azonosak az általuk leírt eseményekkel. Néhány álmotok olyan, mint az újságokban szereplő történetek: a psziché más részeiben lezajló eseményekről tájékoztat titeket. Más álmok olyanok, mint a televízióban látott hírek: talán több információt hordoznak az adott eseményről, de továbbra sem tartalmazzák azt. Mindazonáltal pszichológiailag és fizikailag folyamatosan álomjelentéseket adtok közre egy állandó belső kommunikáció során. Ezen a szinten az egyéni álmok segítenek kialakítani a tömeges valóságot, mégis bizonyos mértékben abból származnak, ugyanúgy, ahogy a helyi időjárási körülmények is hozzájárulnak a világ időjárásához, miközben abból alakulnak ki. (Hosszas szünet 22:44-kor.) A ti Földetek a fizikai univerzum öszszefüggésében létezik. Ti magatok a pszichétek összefüggésében léteztek. Az általatok valódinak elfogadott események az összes többi, a pszichétekben lezajló eseménytől függnek, éppúgy, ahogy a Föld létezése is a fizikai univerzum egyéb aspektusaitól függ.

amelyek felkészítik őket jövőbeli létezésükre. nem az a célom. amelyet nem vagytok képesek rendszerezni. hogy tagadjam ezen tapasztalás érvényességét. ahogyan a hagyományos ébrenléti eseményeket.anélkül. és a még meg sem született gyermekek álmai gyakran összeolvadnak édesanyjukéval. Ez egy. A hagyományos idő. hogy az álmok nem események. mint egyéb események szilánkjai. és napjaitok átlagos részletei homályba vesznek. ahogy álmaitok az általatok ismert eseményeket tükrözik. Ezt a jártasságot gyakoroljátok álmodás közben.és térbeli csomópontok hiánya azt jelenti. amelynek során a tudatosság és a figyelem túláradón és teljes odaadással fókuszálódik. Természetesen rendelkeztek álomemlékezettel.és térbeli pszichológiai tevékenység. Jobban szerettek a fizikailag befolyásolható eseményekkel foglalkozni. Mindazonáltal természeténél fogva ez a precíz szakosodás és a tudatosságnak az időre és térre való hangolása nagymértékben eleve kizárja a valóságok kevésbé specializálódott megtapasztalásait. Ismételem. Az események álmaitok tükröződései éppúgy. de valójában mégsem történnek meg. Az események kialakítása már a születésetek előtt megkezdődik.Az események. az események kialakulásával kapcsolatos jártasság. Emlékezni sem vagytok képesek az álmaitokra úgy. hanem hogy rámutassak annak specializálódott természetére. Azonban az események belső multidimenzionális formája egy olyan szerkezetben jelentkezik. ahogyan ti ismeritek azokat. hogy nem vagytok képesek úgy megosztani álmaitokat másokkal. Valójában a halál közeledtével az álmok roppant módon . mivel hiányzik belőlük az azonnali idő. amelyeket megtapasztaltok. amelyeket valamilyen módon előre megéreztek. azokat. vagy hogy megtörténnek ugyan. Az események fizikai befolyásolása valóban figyelemreméltó pszichológiai fogás.az események. Az álmok néha látszólag félreérthetők és átláthatatlanok. ahogy ti értelmezitek őket. amely eseményekben szintén fontos szerepet játszotok. bár ennek rendszerint nem vagytok tudatában. Gyakorlatilag tudatosan csak életetek bizonyos kiemelt eseményeire emlékeztek. pusztán multidimenzionális tevékenységeknek az időbe és a térbe történő behatolásai. hogy tagadnám tapasztalásotok hatalmas érvényességét . és azokat. és elevenné téve azt. nem mások. A halál közelében lévő emberek álmaiban gyakran olyan álomszerkezetek jelennek meg. mivel általában nem fókuszáltok abba az irányba. értelmet adva a tevékenységek egy viszonylag szűk körének. akárcsak az álmok. Tehát bizonyos értelemben . ahogy a hagyományos ébrenléti élményeitekre vagy legalábbis úgy tűnik számotokra. A ti szemszögetekből gyakorta úgy tűnik.

felfokozódnak, mivel új lehetőségek merülnek fel - és ez a felfokozódás ösztönzi fizikailag az újbóli megszületést. Tartsatok szünetet. (23:07-től 23:34-ig szünet.) Ezen dolgok közül néhányat roppant nehéz elmagyarázni, mégis joggal mondhatjuk, hogy egyetlen eseménynek sincs kezdete és vége. Ez igaz az életre. Igaz az álmokra is. Az információ a ti fogalmaitok szerint nem gyakorlati jellegű, mivel tagadja a közvetlen tapasztalásaitokat. Mindazonáltal ha akarjátok, és szert tesztek bizonyos gyakorlatra, akkor képesek vagytok azt javasolni egy álom közepén, hogy az kiterjedjen annak nagyobb hányadaira is. Ekkor meg fogjátok tapasztalni, hogy az egyik álom a másikba van burkolva, vagy hogy egy időben több álom is jelen van - mindegyikben egy adott téma vagy lehetőség aspektusai bukkannak fel, bár a köztük lévő kapcsolat talán nem nyilvánvaló számotokra. Életetek minden egyes eseménye magában foglalja az összes többi eseményt. Hasonlóképpen minden egyes életben benne foglaltatik az összes többi. A valóság érzete „valódibb", mint az álmok során. Bizonyos mértékben tudatában lehettek az álmaitoknak -azaz tudatában lehettek az álmodásotoknak. Azt is lehetővé tehetitek, hogy „álmodó Énetek" nagyobb mértékben fejeződhessen ki az ébrenléti állapot során. Ezt bizonyos, a kreativitással szoros kapcsolatban lévő technikák segítségével valósíthatjátok meg. A kreativitás összekapcsolja az ébrenléti és az álombéli valóságot, és önmagában egy olyan kezdet, amelyben az ébrenléti és az álmodó Én elvegyül egymással, hogy mindkét valósághoz egyaránt tartozó szerkezeteket hozzon létre. Nem fogjátok megérteni, hogyan alakítjátok ki fizikai életetek eseményeit, ameddig nem értitek meg a kreativitás, az álmok, a játék és az ébrenléti óráitokat kialakító események közötti kapcsolatot. Bizonyos tekintetben az álmok egyfajta rendszerezett, öntudatlan játékok. Elmétek örömteli módon álmodik, játszik önmagával, használva a gyakorlati élet gondjait, és megszabadulva ezektől. Az álmok az elme szabad játékai. S ez a spontán tevékenység felkészülés is a gyakorlati események kialakítására. Bűvészkedhettek a lehetőségekkel is, kipróbálhatjátok őket anélkül, hogy ennek fizikai következményei lennének. Az elme a természetes hajlamát követi. Sokkal több energiája van, mint amennyit használni engedélyeztek, és azt nagyszerű „fantáziálásokban" szabadítja fel -

fantáziálásokban, amelyekből kiválasztjátok azokat a tényeket, amelyeket meg fogtok tapasztalni. Ugyanakkor az álmodás a legmagasabb rangú művészet, és ennek a művészetnek mindannyian mesterei vagytok. Vannak szerkesztett álmok, mint ahogy az ébrenléti életben is vannak szerkesztett játékok. Vannak tömeges álmok, amelyeket „rengetegen álmodnak". Vannak témák, tömeges és egyéni témák is, amelyek a szerkezet alapjaiul szolgálnak. Mégis mindent figyelembe véve, az elme spontán tevékenységeinek oka az, hogy elmétek élvezi saját tevékenységeit. Vége a diktálásnak. Adj nekünk egy kis időt... (23:55. Jane Seth-ként kézbesített még néhány oldalnyi anyagot saját magának, és az ülés 24 óra 8 perckor ért véget.)

9. A tiszta energia jellemzői, a psziché energetikája és az események születése
787. ÜLÉS, 1976. AUGUSZTUS 23., HÉTFŐ, 21:40 Jó estét. Diktálok. (—Jó estét, Seth.) A mi könyvünk. Új fejezet. A címe: „A tiszta energia jellemzői, a psziché energetikája és az események születése". Ha az emberek érdeklődést tanúsítnak az álmok természete iránt, általában vannak bizonyos előre gyártott kérdéseik, mint például: Mennyire valódiak az álombeli események? Mit jelentek az álmok? Hogyan befolyásolják a mindennapi életet? Minden ember tudatában van az álmok elképesztően bizalmas jellegének. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy bizonyos jelképek meglehetősen egyetemesek a tapasztalásotokban. Mindazonáltal egyes témák, habár nyilvánvalóan fontosak, nem érintik az álombeli tevékenységek mögött húzódó nagyobb eseményeket - és az események észlelése mögött rejtőző misztikus pszichológiai tevékenységeket. Az álmok természetesen elsősorban események. Jelentőségüket pontosan az ébrenléti eseményekkel való hasonlóságaik és eltéréseik adják.

Ezen kérdések mögött léteznek sokkal mélyebb szempontok is. Magához a kreativitáshoz van közük, és az energia sajátosságaihoz, amelyek nélkül semmilyen tevékenység nem lehetséges. A psziché alapvetően a tiszta energia egy adott formában történő megnyilvánulása. Roppant nehéz létezését a számotokra ismerős szerkezeten kívül szemlélni. Ti mindig a meghatározások és a terminológia bizonyos precizitását igénylitek. Ez a szókincs természetesen automatikusan megszerkeszti az információkat. A psziché az energia gestaltjainak halmaza. Hogy ezt megértsétek, fel kell ismernetek, hogy a tiszta energiának olyan átalakító, mintaformáló hajlamai vannak, hogy az mindig saját megnyilvánulásaiként jelentkezik. Saját „álcázásává" lesz. Lehet, hogy részecskéket alakít ki, mégis mindig önmaga marad, a részecskék létezésétől függetlenül. A legalapvetőbb fogalmak szerint, amelyek szinte értelmezhetetlenek a ti szókincsetekben, az energia nem megosztott. Nem lehetnek részei vagy adagjai, mivel nem olyan egység, mint például egy torta, amelyet fel lehet szeletelni, és szét lehet osztani. Azonban a célból, hogy beszélni tudjunk az energiáról, azt kell mondanunk, hogy a ti fogalmaitok szerint a legkisebb adagjai is - a tiszta energia legkisebb egységei is — tartalmazzák azt az erőt, amely saját maguk összes lehetséges változatának kialakítására ösztönzi őket. Ennélfogva a tiszta energia legkisebb egysége, amelynek a ti fogalmaitok szerint nincsen súlya, önmagában nincsen tömege, minden formájában saját természetében hordozza az anyag teremtésére irányuló hajlamot. Ebben az értelemben az energiáról nem beszélhetünk anélkül, hogy az fel ne vetné az Isten, avagy a Minden Létező Dolog természetére vonatkozó kérdést, mivel ezen kifejezések azonos jelentésűek. (22:02) Azt mondhatom, hogy a tiszta energia mindenütt tudatos önmagában, de pontosan maguk a szavak torzítják el valamelyest a mondanivalómat, mivel egy roppant nehezen leírható tudatosságról beszélek. A tiszta energia vagy annak bármilyen „adagja" magában foglalja az egyéniesedésre való hajlamot, azaz bármely adott adagban benne foglaltatik az összes egyénileg tudatos élet, ezek által teremtődik meg, és marad életben. A tiszta energiát nem lehet elpusztítani, és „minden egyes ponton" egyidejűleg teremtődik. Fizikai univerzumotok és törvényeitek csak kevés bizonyítékát adják ennek a fajta tevékenységnek, mivel ezen a szinten a bizonyítékok az idő vagy a

hanyatlás látszatát keltik. Saját pszichológiai tevékenységeitek a legközvetlenebb bizonyítékok, habár ti ezt nem ismeritek fel. A tiszta energiának nincsen kezdete és vége. A psziché, a ti pszichétek létezésének „minden egyes pontján" újonnan teremtődik meg. Ebben az értelemben, minden látszat ellenére, a fizikai univerzum nem valamiféle, az energiát szétszóró robbanás során jött létre, hanem minden egyes pontján teremtődik „minden egyes pillanatban". Tehát a psziché alapvető tapasztalása egy olyan tevékenységgel foglalkozik, amelyet nem vagytok képesek érzékelni, mégis ez a létezés felelős az általatok érzékelt eseményekért, és ennélfogva azon közeg szerepét tölti be, amelyben az ébrenléti és álombeli eseményeitek megtörténnek. Ebben az értelemben nem hasíthatjátok szét az eseményeiteket, hogy megtaláljátok a mögöttük lévő valóságot, mivel ez a valóság nem valamiféle ragasztó, amely összetartja az eseményeket, hanem láthatatlanul össze van fonódva saját pszichológiai lényetekkel. Vannak nyilvánvaló különbségek az általatok ébrenlétinek, illetve álombélinek tartott események között. Határozottan megkülönböztetitek ezeket egymástól, nagy erőfeszítéseket téve, hogy takarosan elkülönítettnek lássátok őket. A ti világotokban a hagyományos és a gyakorlati épelméjűség és a fizikai műveletek a megkülönböztetési képességetektől függnek, és csak azon eseményeket fogadjátok el valódinak, amelyekkel a többiek többé-kevésbé egyetértenek. Mindamellett az úgynevezett valós események radikálisan megváltoztak az évszázadok során. Valaha az istenek a Földön jártak, és az egekben és a tengerekben háborúskodtak egymással. Azokat az embereket, akik hittek az ilyen dolgokban, épeszűnek tartották - és azok is voltak, mivel az események elfogadott szerkezete nagyban különbözött a maitól. Történelmi értelemben az elfogadott események változó természete sokkal többet nyújt, mint mondjuk a civilizáció történelmét: a psziché örökké teremtő természetét tükrözi. (Rövid szünet 22:23-kor.) A fizikai létezés összes eleme bármely adott korban jelen van az álomállapotban. Gyakorlati értelemben fajotok az álomvalóság bizonyos részeit bizonyos korokban valós eseményekként fogadja el, és ezen sajátságos eseményekkel összefüggésben alakítja ki az adott kor civilizációját. Történelmi értelemben a korai ember megálmodta a repülőgépeket és az űrhajókat. Ami azt illeti, az ő természetes televíziójuk bizonyos szempontból jobban működött, mint a ti technikai készülékeitek, mivel mentális képeik lehetővé tették számukra, hogy érzékeljék a szomszédos területeken

Azok az események. az ilyen események egyidejűek voltak. az álomállapothoz kapcsolódó szinteken. és Minden Létező Dologba. Mindig a pszichológiai valóság egy adott csomagját ismeritek el Énetekként. Öntudatlanul belemerültök a tiszta energiába. (22:44-től 23:10-ig szünet. amelyekből fajotok aztán kiválasztotta a fizikai tapasztalását alkotó gyakorlati eseményeket. amelyeket . Tehát az álomállapot vizsgálata bizonyos mértékben betekintést enged számotokra a psziché természetébe. amely összefüggésben van világotok elektronjainak viselkedésével. Ám nem nyomhattak meg egyszerűen egy gombot. Azonban mindig új elemekkel bővítitek ezt a csomagot. Mivel tevékenységeiteknek fizikailag illeniük kell egy tér-idő szerkezetbe. hogy megállapítsátok bármely adott lehetséges tett kívánatosságát. A pszichológiai és biológiai mechanizmusok adottak voltak. amikor nem érintkeztek olyan közvetlenül a fizikai tevékenységekkel. a tevékenységek olyan pszichológiai pulzálása során. Azonban az álomállapot során. Tehát ily módon kreatívan szerkesztitek meg a tapasztalásotokat. és „önmagán kívülre". lehetővé téve fajotoknak különösen a nehézségek vagy a veszély idején -.) Tehát: életetek minden lehetséges eseménye egyidejűleg létezik bizonyos. milyen események veszélyeztethetik a túléléseteket. Bizonyos értelemben „előrecsomagoltak" vagytok. Tartsatok szünetet. ezen lehetséges eseményeknek csak minimális hányada valósul meg fizikai formában. Pszichétek visszahúzódik önmagába. amelyek olyannyira hasonlítanak és olyannyira különböznek ébrenléti tapasztalásaitoktól. az egyéniesedésetekbe. és ebben a folyamatban az általatok tudatos elmének tartott dolog is szerepet kap. régen éppúgy. amelyek megvalósulnak. hogy atomjaitok és molekuláitok energiája és fizikai egyetemes szerkezetetek minden egyes pillanatban újra kiegészüljön. és részei vagytok annak a célból. hogy az álmok tanulmányozása által többet tanuljatok meg a pszichéről . nagyszerű ítélőképességgel választjátok ki. lehetőségetek van arra. mint most.azon események tanulmányozása által. hogy előidézzék ezt. és az álmok egyfajta módszert kínálnak. Az álom vagy az alvás során. Azokat. hogy tudjátok. egyfajta modellekként szolgáltak. A létezés ezen egyéb szintjein alapvetően nincsen különbség az ébrenléti és az álombéli események között.vagy a Föld más részein történő eseményeket is.

mivel minden létezés érvényessége és ragyogása olyan egyedi.) Ha egy álom minden egyes aspektusát megszámoznátok. fizikai értelemben szólva. A pszichológiai valóságokat nem lehet méret alapján összehasonlítani: egyik sem kisebb vagy nagyobb a másiknál. egy összefonódott spirituális és biológiai nyelvet. és ezen entitások (hosszas szünet) végtelenek a maguk sokféleségében. amely végül értelmetlenné teszi az ilyen összehasonlításokat. ám indirekt módon egy meghatározott pszichológiai hátteret alakítanak ki. amely minden efféle szempontot elhomályosít. mégis mindkettő a tapasztalás olyan érvényességében létezik.pszichikus vagy pszichológiai entitások által körülvéve. így hát a természetük benne foglaltatik az életetekben . Bár egy álom minden egyes aspektusa személyes jelentőséggel bír. A felületi számok.nem fogadtok el fizikaiakként. Nem segít az sem.és így életetek benne foglaltatik ezekben a rendszerekben. Nem morzsolódnak le egyszerűen a tapasztalásotokról. Ily mértékben az álmok az összefonódott lehetőségek színjátékaiként is szolgálnak. Az álomállapot során bizonyos mértékben tisztábban tudjátok érzékelni az ilyen entitásokat. mivel éjszaka a csillagok kézzelfoghatóbbakká válnak. amelyből sajátságos tevékenységeitek származnak. Ahogy egy nyilvánvaló fizikai univerzumban éltek. ugyanúgy léteztek mindannyian egy sokkal hatalmasabb pszichés univerzumban is . hanem olyan események fókuszpontjaiul szolgálnak. méretét és jellemzőit tekintve teljesen eltérő a ti fogalmaitok szerint. Mindazonáltal a tudatosság pszichológiai elevensége lehetővé tesz egy szavakba nem foglalható belső kommunikációt. de a valóságnak egy teljesen más szintjén. megszemélyesített valóságot hordoz. osztozva annak valóságában. (23:35) Egy csillag élete és egy virág élete időtartamát. mint ahogy az ő cselekedeteik is befolyásolják a ti valóságotokat. Legkisebb cselekedetetek is befolyásolja a valóságukat. fenntartva és azok részeiként. akkor minden egyes esemény önmagában egy teljesen eltérő számrendszert jelenítene meg. amelyek közvetlenül nem érintenek benneteket. ugyanakkor saját változatotok is egy jelképre: hasonló fajta eseményt szimbolizál. (Hosszas szünet. Bizonyos mértékben ezek válnak a tapasztalás láthatatlan közegévé. ha saját tudatosságotokat csillagszerű pszichológiai vagy pszichés tulajdonságokhoz hasonlítjátok. mindazonáltal szintén léteznek. egyfajta ugródeszkaként a minden irányba áradó események számára. vagy az ismerősek továbbra is az álomnak a saját világotokban történő értelmezésére szolgálnának. és csatlakoznak saját rendszereikhez. .

hogy segít nekem az első kötet legépelésében. ahol egy fő esemény működik fókuszpontként. 1976.) Diktálok: az eseményeknek alapvetően semmi közük sincsen az általatok ok-okozati rendszernek tartott összefüggéshez. A következő kétoldalnyi anyag Jane-nek szólt.) Jó estét. Az álmok elegáns szerkezetet biztosítanak számotokra. Ez az elhelyezés teljes egészében a lehetséges jövőbeni események belső ismeretétől függ.amely közvetlen módon alakítja át a tapasztalást. és jelen időtök lehetetlen teljesítmény lenne a „jövő" ezen öntudatlan ismerete nélkül. én pedig készen állok rá.) 788. úgy döntöttünk. Jane viccesen megjegyezte. bárcsak Seth is tudna gépelni. HÉTFŐ. mivel ez esetben az . a jelen és a jövő szintézisei. Ezzel egyidejűleg Seth tovább haladt ezzel a könyvvel. így napjaink legnagyobb részét mindketten az írógépünk előtt töltöttük. hogy azt kívánja. hogy alkotóelemeire bontsátok az időtlen eseményeket. 21:27 (Jane most fejezte be a Paul Cézanne világképe végső változatának gépelését. hogy nekilássak legépelni Az „ismeretlen" valóság második kötetének végső változatát. Így olvasóink hozzájuthatnak körülbelül az anyag feléhez. ÜLÉS.. Jókora meglepetésemre — mivel a gépelés nem tartozik éppen a kedvenc elfoglaltságai közé — Jane bejelentette. Az ülés 24 óra 21 perckor ért véget. hogy az is kiadásra kerülhessen. hogy azokat pontosan elhelyezzétek saját világotok összefüggéseiben. és aköré gyűjtitek össze a „jelen" eseményeit. (—Jó estét. Az események ott nem függnek az időtől. Amint azt könyvének bevezetőjében kifejtem. Másrészt viszont nektek az események időbeli változataival kell dolgoznotok. hogy Seth-nek ezt a roppant hosszú kéziratát két kötetben fogjuk kiadni. ha álombéli eseményeket tanulmányoztok. Következésképpen sok tapasztalásotok a nagyobb psziché egyéb szintjein végbemenő események egyfajta fordítása. amely lehetővé teszi. míg én a még hosszabb második köteten dolgozom. Seth. Ez olyankor is igaz. Tartsatok szünetet. SZEPTEMBER 6. Az álmok gyakran a múlt. (23:47.

és az asszociációs folyamat néhány perc alatt képeket idéz fel benned olyan múltbeli történésekről. Tehát minden egyes tudatosság a maga módján jelöli meg az univerzumot. mivel tudatosságotok áramlása is hasonlóképpen működik. a jelentőségeknek pedig alapvetően nincs közük az időhöz. akkor ok-okozati rendszerként jelennek meg számotokra. vagy a barátnői. De egy percre felejtsük el ezt a kifejezést. A világegyetem egyetlen része sem passzív vagy inaktív. hogy a lehető legtöbb lehetséges valóságot teremtse meg saját maga számára. Egyszerűbben fogalmazva: egy másik szemszögből mindannyiótoknak megvannak a saját egyéni képességeitek és tulajdonságaitok. Ehelyett az események úgymond jelentőségekből épülnek fel. és bevonzzátok életetekbe a csakis a ti természeteteknek megfelelő eseményeket. jellegzetes és egyedi fókusza. ahogy saját létezése eseményként jelöli meg az univerzumot saját természetének kitörölhetetlen bélyegével. Mindazonáltal az asszociációk még ilyenkor is az idő múlásához kapcsolódnak. Minden egyes tudatosság multidimenzionális természetű kreativitással van megáldva. Természeténél fogva minden egyes tudatosság a tudomás sajátos. amely saját tulajdonságai segítségével tapasztal meg bármely lehetséges valóságot. Asszociációs eljárásaitok és szokásaitok talán a legközvetlenebb olyan dolgok. Például Sarah nénikédre gondolsz. A jelentőségek bizonyos mintában történnek meg. Az univerzum az ilyen jelentőségek által ismeri önmagát.általatok az események összekapcsolásában megszokott folyamatosság jórészt semmivé enyészik. Tehát eseményeket vonz magához az univerzumból. de meg is jelölitek az univerzumot az egyéniség csakis rátok jellemző lenyomatával. így arra fog törekedni. a szomszédai képét . és vizsgáljuk meg a mindannyiótok által jól ismert asszociációkat. és az univerzum többi részét ennek segítségével értelmezi. függetlenül látszólagos szervezettségétől vagy szervezettségének látszólagos hiányától. Ezenkívül „rá is nyomja" saját lenyomatát az univerzumra. amikor a nagynénédnél voltál látogatóban. amelyek utalásokkal szolgálhatnak számotokra a jelentőségek működésére nézvést. saját jelentőségét használva fókuszként. és ha a minták nagyon szembetűnők. hogy bevonzza tapasztalásába az univerzumból a számára lehetséges eseményeket. Pontosan a létezése által egyfajta jelentőséget hoz létre. Ezen képességeken és tulajdonságokon keresztül tapasztaljátok meg a valóságot. éppúgy.

Az időtényező miatt úgy tűnik. Ha azonban bármilyen ellentétes asszociáció létezik ezen „vonal" során. tudtodon kívül. amint az nénikéd nappalijában áll egy polcon. amelyet most láttál az elmédben. és kettőtök kapcsolatának bizonyos epizódjait. és fókuszként használva azt. fel nem fogható formát nyújtotok az összes többi tudatosság számára. Az ilyen jelentőségek segítségével mérlegelve fogadjátok vagy utasítjátok el a lehetséges eseményeket. még akkor is. Eközben bizonyos mértékben megsokszorozzátok az univerzum kreatív lehetőségeit. Álmotok során az ehhez kapcsolódó intenzitásokkal dolgoztok. számtalan jelentőséget tárva fel. Megvan a maguk. amelyek illenek egyéni céljaitokhoz és igényeitekhez. vagy még az is lehetséges. olyan személyes valóságot alakítva ki belőlük. bevonzzátok azokat az eseményeket. pillanatnyi ihlettől vezéreltetve esetleg pont egy váza mellett dönt. és ezáltal egy végtelen. Az események belső szövedéke éppen az efféle asszociációkkal kapcsolatos. de aztán elveti az ötletet. és ha nincs köztük hagyományos kommunikáció. és aki jelenleg a földrész másik felén tartózkodik. amelynek a címében szerepel a „Sarah" név. a házában lévő tárgyak képeit. mivel kibővítitek a valóság tárházát. amelyek roppant személyes érzelmeitekből és szándékaitokból alakulnak ki. az asszociációk mind egyidejűleg léteznek. akitől azt kapta. vagy egy olyan dalt kezd dúdolni. Az érzelmi intenzitások és jelentőségek képezik az események természetét. Sarah néni talán arra a személyre gondol. aki épp ajándékot akar venni egy ismerősének. amely ebben a formájában egyébként nem létezne. Megjelölitek az univerzumot saját jelentőségetekkel. Mindazonáltal a belső jelentőségek. azt. hogy eszébe jut a nagynénéd. Az a személy. Gyakorlatilag az események ezen három sorozata könnyűszerrel megtörténhet egyszerre az adott három emberrel. az első esemény okozta a többit. időtől alapvetően független valóságuk. Ahogy megérinti a vázát. . ha látszólag időbeliek. és az első. Ez a bizonyos második hölgy talán fontolóra veszi. amelyből az összes tudatosság meríthet. esetleg éppen felemel egy kék vázát. az asszociációk „lánca" megszakad. hogy vásároljon egy vázát. Olyanok ezek. (21:49) Ugyanebben az időpontban Sarah néni. a nagynénéddel kapcsolatos asszociációd idézte elő a „későbbi" eseményeket.idézi fel. magatokhoz rántjátok. egyikük sem lesz bölcsebb a többinél. mint a feltöltött érzelmi minták.

bonyolult drámák és interakciók zajlanak le bennük. hivatással rendelkeztek. amely túl széles ahhoz. Fizikailag és pszichikailag maguk az álmok a legprecízebb kalkuláció és tevékenység eredményei. ha minden körülmény megfelel roppant sajátságos követelményeiteknek. Az univerzum. Az általatok felidézett álmok bizonyos tekintetben olyanok. amelyek ahhoz szükségesek. vagy a jelen helyett a múltban vagy a jövőben találjátok magatokat. Álmaitok során talán valaki mással éltek együtt. oly tökéletesen illeszkedve elmétek körvonalaihoz. Ébrenléti életetek során az általatok elismert családdal. Bizonyos körülmények között ezek a valóságok elkülönítve maradnak. Fizikai eseményeitek az általatok elismert Énetekkel történnek meg. hogy fizikai tapasztalásokban legyen részetek. az álmokat pedig másképp. gyakran érzelmileg erősen túlfűtöttek és intenzívek. a tér és az idő csomópontjaitól. Tehát ezek a jelentőségek biológiai célzásokat tartalmaznak a ti részetekről. hogy a gyakorlati földi tapasztalás körvonalaihoz illeszkedjen. Tehát létezik egyfajta. álom előtti állapotnak nevezhető állapot. amelyek szabályozzák a pszichológiai események és a fizikai tevékenységek közti kölcsönhatásokat. habár egyfajta átfogó módon továbbra is egyesülnek. ezek a jelentőségek létrehozzák a saját kódjaikat.) Tehát: alapvetően nem létezik véletlen mozgás. barátokkal. bármi is legyen a neve. hogy elfeleditek a nagyobb tapasztalásokat. a jelentőségek rendezett sora által valósítja meg a valóságát. Nincs olyan dolog. Tehát. amelyből az álmok kialakulnak. Bizonyos értelemben az álmok életetek témáinak egyfajta . amelyekből származnak. akár a számozott festmények. Megértitek az ok-okozati sorrendet. vagy esetleg egy teljesen másfajta életet éltek. Álmaitok során esetleg látszólag valaki más bőrében tapasztalhatjátok meg az eseményeket. azonban a test mégsem vesz részt bennük teljes mértékben.Tartsatok szünetet. de ez a jelentőségek nem-oksági aspektusaira épül. A szükséges utalások csak akkor lépnek működésbe. ezáltal még jobban elkülönül az elfogadható testi tevékenységektől. amelyek úgy vannak szabva. Ebben az értelemben álmaitokban be vagytok burkolva a tettek olyan sorozatába. a tapasztalás olyan állapota. és bármilyen formában nyilvánuljon is meg. így a fizikai eseményeket egy bizonyos módon kell kódolni. hogy káosz. Az ilyen tapasztalás másfajta kódot tartalmaz. hogy igazodjanak a ti szándékaitokhoz és céljaitokhoz. (22:10-től 22:23-ig szünet.

Ez a nagyobb tapasztalás. minél inkább a belső valóság felé haladtok az álomállapotból. de megvilágosodásai és természete az álmok segítségével jut el az általatok ismert Énetekhez. így például az ilyen tapasztálasnak a ti fogalmaitok szerint vett egyetlen perce az álmodás öt évre elegendő anyagát biztosítja számotokra. Úgy tűnik számotokra. és saját nagyobb pszichéteken a tapasztalás hatalmasabb tengerei felé hajóznátok. elindultok. de egyre kevésbé specifikus.nagyrészt eltűnnek az események fizikai aspektusai. és azon nagyobb területek felé veszitek az irányt. Saját elpusztíthatatlan érvényességeteket használva „csalétekként". Hogy egy másik hasonlattal éljek. rendelkeztek annak erejével és elevenségével. amelyet a lehetséges változatok közül választottatok. Ez pusztán egy hasonlat. egyfajta utazásra hív benneteket. Oly módokon. de most az álom előtti állapotról fogunk beszélni. így hát minden egyes esemény. bár valójában az életetek az a téma. esztek és egyéb fizikai tevékenységeket végeztek. hogy bevonzzátok az univerzumból a tapasztalás nyersanyagát. közvetlenebbül tapasztaljátok meg az univerzumot: a sokkal nagyobb hatókörű belső érzékszerveiteket használjátok ilyenkor. Valójában a létezésnek számtalan más állapota is van. olyan ez. mivel ez a másik valóság folyamatosan átitat benneteket. (22:55) Magatok mögött hagyjátok az események fizikai természetét. annál messzebbre. és a ti fogalmaitok szerint „az álmodáshoz időre van szükség". Ti önmagatok vagytok. Álombeli érzékelésetek fizikainak tűnik: sétáltok. mégis ezen a szinten részei vagytok annak az univerzumnak is.variációi. A tapasztalás valóban széleskörűbb lesz. A ti fogalmaitok szerint szó szerint látjátok az időben korábbi és későbbi egyéni Éneteket és civilizációtokat. szaladtok. Mindazonáltal az idő nagy részében az álombeli események bizonyos mértékben olyanok. amely valójában a fennálló valóság különböző állapotaiból tevődik össze. világméretű eseménnyé is kiválasztódik . mint a fizikai események. látva. hol olvadnak egybe ezek az Ének. Itt viszonylagos értelemben .valamilyen mér- . ahol az álmok kialakulnak. hogy egyedi módon fókuszáljátok azt. de minőségileg megváltozik. amelyből végül álmaitok kialakulnak. amelyből ez az „Én" származik. és érezve a köztük lévő örökérvényű kapcsolatot. amelyeket szinte lehetetlen leírni. Pont. mintha örömtelin magatok mögött hagynátok a mindennapi élet kellékeit. hogy a tapasztalás egyre széleskörűbb lesz. amelyet a sajátotoknak választotok. azonban nem erről van szó.

mivel múlt pénteken kihúzták egy fogamat. Aztán ez az információ további egyéni jelentőségekké. amelyből minden ember meríthet. és hozzáadódik a faj rendelkezésre álló tapasztalásához. ha teljesülnek bizonyos követelmények. vagy fejezzük be az ülést. Nos. a lehetőségek kipróbáltak és megértettek. az egyéni igényeknek megfelelő jelképekbe foglalt adatokká bomlik. milyen testi cselekedeteket követelnek meg ezek a körülmények. Sejtjeitek tudatában vannak a bolygó mozgásának. Én nem voltam fogorvosnál. és a test egyensúlyát. ismeri a „helyzetüket" és tapasztalásuk implikációit. 23: 12. Olyan közvetlen megismerésről van itt szó. Az álom előtti állapotban a tapasztalások a saját intenzitásukban vannak jelen. eltérő módon ugyanez a folyamat zajlik le minden egyes szinten. Testetek sejtjei ebben a percben ismerik bolygótok bármely helyének életkörülményeit. Seth azért tette ezt a vicces megjegyzést. amely aztán az álomállapotban további. Tartsatok szünetet. számolnak azokkal. és meghatározzák. amelyek a szükséges kódokba formálják. amelyben minden egyes tudatosság tudja. A tudás olyan információvá alakul át. energiákká és szándékokká alakul. biztonságát és túlélését érintő körülményeknek. és egyfajta megfoghatatlan módon „keresztülszáguld a testen". mindez roppant bonyolultnak hangzik. és még mindig nem voltam igazán formában. változik. 23:30-korfolytattuk az ülést.) Tehát: az események csak akkor válnak fizikaivá. (— Szünetet tartunk. Az idő és a valóság egész szövedéke és szerkezete minden egyes ponton ismert. A . és tudatára ébred a saját stabilitását kialakító pszichológiai valóságoknak.tékben mindenki más is részt vesz benne. és működésbe lépnek bizonyos kódok.az általatok értelmezett pszichikai tudatosság végtelen létezésében. Átfogóbb értelemben az álom előtti állapot során tudatában vagytok saját nagyobb pszichétek minden cselekedetének. Tehát a test folyamatosan alakul. a fizikai túléléssel kapcsolatos lehetőséget. mivel a maga módján a sejtszintű tudatosság a legmesszebbmenő bonyolultságában érzékeli az összes. ahogy gondoljátok. ezen számításoknak megfelelően. még sajátságosabb. Mégis. amint az részt vesz és hozzájárul . mit tesznek a többiek.

őmaga „állította fel a díszleteket". Jó éjt. ÜLÉS. amilyennek csak akarja. amint azt az egyéb Seth-könyvek esetében tettem. Seth. Jane-nek sem volt elég ideje a jegyzetkészítéshez. Amikor Jane kijön a transzból. lehet oly gyengéd. akár a suttogás.ez jó kezdet lesz a következő alkalommal. Fogadjátok szívből jövő jókívánságaimat. SZEPTEMBER 27. (— Köszönjük szépen.továbbiakban ezek a kódok fogják meghatározni a megvalósított ébrenléti események természetét. akárcsak én. mindig készen ált arra. Vége az ülésnek .) 789. de nyilvánvalóan .. lediktált egy fejezetet vagy megjegyzéseket tett az életünkkel vagy általában a világgal kapcsolatban. Seth hangja.és helyesen jobban érdekelte a saját anyagának átadása. kellemes. Viccelődött. és a kreativitás nagy szerepet játszik az előkészítő folyamatban. 1976. Amikor Jane az ő nevében beszél.kialakulásához. néha pedig fogalma sincs az átjött anyagról. a maga egyedi akcentusával törve elő Jane-ből. vagy komoly volt. de olyan fülhasogató is. nem írtam hosszas jegyzeteket a Pszichéhez. Ezen eljárás egy része az álomállapot során zajlik le. Amint azt Seth korábban megígérte. hogy megossza velünk megfigyeléseit és tudását. Jane azt mondta. Nem számít. Akárhogy is. időnként megemlítve. mit is teszünk éppen. néha emlékszik az elmondottakra. amikor az ülés megkezdődött — Seth ott volt. vagy fizikai eseményekként tapasztalnátok meg őket. 21:30 (Jane két napja megkapta postán a Pszichikus politika első példányát. szeme látszólag megnő. HÉTFŐ. Mivel olyannyira elfoglaltak voltunk. sötétebb lesz és lenyűgözően fénylik.az elektromágneses energiaegységek . egyszerre rejtélyes és megigéző. amennyire képes azokat a szavak általunk is érthető nyelvére lefordítani. mielőtt fizikai formában rögzítenétek. és a fizikai anyag teremtésében játszott kollektív szerepükhöz. Ma este Seth azonnal belevágott a Psziché diktálásába:) . Az adatoknak bizonyos intenzitási formával kell rendelkezniük. Seth anyaga elvezet az EE-egységek . Nagyon örült neki. jó éjszakát kívánok nektek. mit csináltunk a nap korábbi részében. amikor valamit ki akar hangsúlyozni.

függetlenül attól. Roppant fontos emlékeznetek arra. Az események egyéb lehetséges változatai gyakorlati értelemben kisiklanak a kezeitek közül.Jó estét. (. Az eseményeket „valódivá tevő" belső anyag mindazonáltal más forrásokból származik. rejtélyes természetének. Bármely adott esemény múltja és jövője egyfajta sűrűséget biztosít számotokra. céljaitoknak és szándékaitoknak megfelelően. amelyben ezek a valószínűségek mind egyszerre léteznek az érzékelésetek számára. mivel nem jut eszetekbe. illetve hogy a ti fogalmaitok szerint életben vagytok-e vagy már meghaltatok. amelyekben a közvetlen tudás elsődlegesen működik. valójában olyan állapot. hogy tapasztalásotok és tudásotok megnövekszik a valóság ezen egyéb szintjein. mivel azokat ti alakítjátok ki. hiedelmeiteknek. Ezek a megszokott események a más szinteken megnyilvánuló kreatív ösztönzésből erednek.álmok formájában —. vagy alszotok. hogy megvizsgáljátok azok belső szövedékét.. Értsétek meg. Az álom előtti állapotban közvetlenül találkoztok egy valósággal.Tehát: jó estét. még kevésbé vagytok képesek hatást gyakorolni rá. Tudatosan képtelenek vagytok megragadni ezt az információt. Azokkal a körülményekkel van kapcsolatban. és nem tudjátok fenntartani sajátos. A tapasztalásotok még fizikai élettartamotok alatt sem pusztán a hagyományos fizikai eseményekre korlátozódik.) Diktálok. hogy nincs tudatos ellenőrzésetek az események fölött. az érzéseiteknek. hogy ébren vagytok. Tehát nagyobb aspektusaiban a természet magában foglal olyan állapotokat. amelybe mindig elmélyültök. Mindazonáltal továbbra . Amit álom előtti állapotnak neveztem. nem azt mondom. bár fizikai Éneteknek csak olyan adatokat visztek haza . Ez a természetes létállapototok. egy időbeli mélységet. A legtöbben nem vagytok tudatában az események ezen alapvető. Seth. amelyeket az képes fizikai értelemben felismerni és hasznosítani. Az álom előtti állapotban egyesültök ezekkel a szervezetekkel.. Ezt az állapotot leginkább talán a jobban érzékelő pszichológiai szervezetek jellemzik. Adj nekünk egy kis időt. Egy kápráztató megnyilatkozásban végtelen perspektívákból vagytok tudatában az ilyen eseményeknek. amelyek egy sokkal rugalmasabb viszonyítási rendszerben egyaránt tartalmazzák az életet és a halált. egyedi pszichológiai állapototokat sem.

mint a kívülről érkező információ. Egy adott álom minden egyes aspektusa nagyobb. Azok az emberek. hirtelen egyfajta közvetlen módon „tudják" őket. amely egy pillanattal korábban látszólag még nem létezett. mint amikor ébren vagytok. megfejthetetlen eseményeket jelképez kódolt formában. A legtöbbetek számára ismerős az ihlet valamilyen formája.hirtelen átjárja őket egy vers. amelyek „természetes állapotukban" meghaladják a felfogóképességeteket. . gyakran azon kapják magukat. olyan eseményeket. költők vagy muzsikusok. a megszokott gondolati minták összefüggésein kívülről. festők. hogy az elismerhető ébrenléti események szövedékévé váljanak. egy dallamfoszlány vagy egy kép. akik nem írók. mivel minden egyes fizikai tevékenységetek azonnal megváltoztatja a létezés más szintjeinek kapcsolatait. ezt a végtelen mennyiségű adatot az általatok ismert valóság alapjaként használva fel. Ezek a jelképek annyira pontosan és precízen vannak megszerkesztve. Azonban ezek az események nem vesznek el. és egyfajta olyan megértést. Egyrészt az álom előtti állapot egyéb eseményeit jelképezik. amely események a psziché azon részein fordulnak elő. Tehát az álmok során egy. könyörületet vagy művészi hajlamot hoz magával. hogy egy rövid időre szinte átváltoznak . Olyan tudást tapasztalnak meg. Bizonyos mértékben álomállapototok egyfajta kapcsolat az általatok elismert élet és annak forrása. (21:48) Az álombeli történések roppant bonyolult. Maguk az álmok további feldolgozásra kerülnek. művészi teljesítmények. Álmaitokat ezen információk egy részéből alakítjátok ki.is éltek a létezés ezen szintje nyújtotta előnyökkel. Mivel a mindennapi események részben az efféle álombéli információk eredményeképpen alakulnak ki. egyébként megfejthetetlen események jelképe is. hogy egyidejűleg szolgálnak meghitt mindennapi életetek aspektusaiként is. amely látszólag a semmiből érkezik. hanem álmokká alakulnak át. azaz ezen sokkal hatalmasabb dimenzió között. versek és dallamok? Ilyenkor ezek az emberek azt érzik. amint saját tudatosságotok visszafelé közeledik „otthonához". Ez a tény semmiképpen sem tagadja az események általatok értelmezett érvényességét. az ismertnél sokkal nagyobb információbevitelre kerül sor . ahová saját lényetek belemerül. amely sokkal inkább belülről fakad. bár ezek másfajta adatok. egy dal. így fizikai életetek minden egyes eseménye más. örömöt. Honnan jönnek ezek a dalok.azaz sokkal több adatot vesztek fel álmodás közben.

hanem egyénien. Este. Az álombéli tapasztalásra adott közvetlen válaszokként hormonális és kémiai változások zajlanak le a testben . Bizonyos mértékben minden álom megváltoztatja a fizikai világot. hanem kapcsolatban áll más fizikai képződményekkel. és a látszat ellenére tekintetbe is veszitek azokat. és veletek sem teheti ezt meg senki. hogy egyfajta szabatos terminológiát igényeltek. Egy kreatív ötlet esetleg eredményezhet egy könyvet . A kreativitás. mégis fontos szinteken.gyakran csak apró. hogyan alakítsatok ki egy álmot. Ti alakítjátok ki saját valóságotokat. Tudatában vagytok egyéb eseményeknek. Az álmok során a fizikai eseményeket kialakító legmeghittebb mechanizmusokkal kerültök kapcsolatba. Mindazonáltal nem elszigetelten és nem egyedül formáljátok azt. az álmok hasonló módon érkeznek. ahogy látszólag az ihlet is egyszerűen csak megérkezik. lefekvés előtt nem kell azon töprengenetek. a ti fogalmaitok szerint ti is úgy alakítjátok ki az eseményeket.ami minden bizonnyal kellőképpen fizikai teljesítmény.) Diktálok. és ugyanakkor a megfelelő üzeneteket küldjék az egyes sejteknek és testetek szerveinek is. Megértem. ugyanúgy. Az . annál inkább kicsúsznak a kezeink közül az ezen korlátok közé be nem szorítható nagyobb témák. hogy bizonyos értelemben minél „szabatosabban" fogalmazok az érdeketekben. Nem kell ismernetek az adott mechanizmusokat. amelyekben szentek vagy biblikus személyiségek szerepelnek. Tartsatok szünetet. Léteznek klasszikus beszámolók a prekognitív álmokról vagy a látnoki álmokról. Tehát álmaitok szorosan kötődnek a biológiai felépítésetekhez. Ezen kívül el akarom kerülni az egyes kifejezésekhez kapcsolódó előítéleteket is. Nem kényszeríthettek másokat. Minden álombeli tárgyat a legmagasabb szintű elkülönítéssel választotok meg a célból. (22:15-től 22:38-ig szünet. hogy azok egy átfogó szerkezetbe illeszkedjenek. Magukon az álmokon belül is léteznek kódolt biológiai kapcsolatok. amelyeket elutasítanak. még ha tudom is. hogy azok rengeteg különböző szinten szolgáljanak jelképekként. így hát az álmodás látszólag gyakran egyszerűen csak „megtörténik". Mint ahogy egy földrész sem önmagában létezik. Könyveket írtak az álmok természetéről. amelyek a sejtek tevékenységeihez kapcsolódnak . hogy megtapasztaljanak olyan eseményeket.nem általánosságban véve.Nos. az álmok és a fizikai események gyakorlati kialakulása közötti kapcsolatról fogok beszélni.

Ha egy esemény egy fizikai jármű lenne. amelyek úgymond az EEegységek között léteznek. Bizonyos módon az EE-egységek ezen tevékenység hatótávolságának legtávolabbi területein nyilvánulnak meg. de képviselni fogja a szükséges tényezőt . Mindazonáltal maguk az események a tevékenység területeinek egyfajta állandó körülményeit vonják maguk után. illetve idegrendszeri válaszokat. A fizikai események alapvetően nem-fizikai erőket foglalnak olyan szerkezetbe. vágy vagy cél serkentését -. (Rövid szünet 22:56-kor. amely eleinte az idő-tér rendszeren kívül létezik. amelyekről egy másik anyagban már beszéltem. heves vágyat vagy határozott. Inkább bizonyos felfoghatatlan minőségeket. és mégis a maguk módján olyan robbanékonyak. mivel ezek a tevékenységek egyfajta elektromágneses szférájában léteznek. hogy landoljon a világotokban. hogy a pusztán mentális tettek „áttörjék az idő és a tér korlátait". lehetővé téve. Ezek a mezők fizikailag nem érzékelhető pszichológiai reakciókat vonnak maguk után. Ezen megvalósulás végső beindító mechanizmusa egyaránt származhat az ébrenléti és az álomállapotból is. Intenzitás alatt nem feltétlenül erőfeszítést. Ez a hajtóanyag a kölcsönhatások fizikai mezője lenne. szert kell tenniük egy adott. hogy fizikaivá váljanak. a lehetséges eseményeknek eleget kell tenniük bizonyos feltételeknek. Bizonyos pszichológiai követelményeket is ki kell elégíteniük.úgynevezett jó vagy rossz dolgok mind hűen követik a belső mechanizmusokat. Annak érdekében. akár egy nukleáris detonáció. Ezen események úgymond a színfalak mögött várakoznak arra. akkor az EEegységek tennék lehetővé. Azaz ezek a pszichológiai tevékenységek egyfajta átalakulás és töltés révén „berobbannak" a fizikai tevékenységekbe. . és valóságként jelenjenek meg a fizikai világban. amelyek pontosan a fizikai tevékenységek irányába összpontosulnak.) Az EE-egységek. azért fontosak. hogy fizikai formát öltsenek. amely a kiválasztott lehetséges események választékát foglalja magában. mondjuk egy űrhajó. a hiedelmek vagy a szándékok segítségével elért intenzitásra. és ezek hoznak működésbe bizonyos agyi. a vágyak. de nem azok képeznék az eredeti hajtóanyagát. A megfelelő idő.és térbeli formát kell magukra ölteniük. amely egyszeriben fizikai megvalósulássá aktiválja a kezdeti pszichológiai szervezetet. Ez egy pszichológiai szerkezet. tudatos szándékot értek.az ihlet.

ti pedig szinte észre sem veszitek őket. Az események sokszor hasonlóképpen tűnnek fel és el. Bizonyos mértékben ti vonzzátok be őket. a gondolatok beúsznak tudatosságotok rendszerébe. Tartsatok szünetet. be kell lépniük az atmoszférátokba. amely úgymond egy belső ösvényt kínál. de adottak kell legyenek a megnyilvánulás körülményei is. legyen egy ilyen látogatásra. Na már most. Az általatok ismert univerzumon belül létezik az egyéb világegyetemek alapvető érzete. mivel magányosak vagytok. elhatározásaitok. miközben továbbra is megőrzik saját integritásukat. és az események vagy a látogatók a tapasztalatszerzés és a tudásgyűjtés legfontosabb módjainak egyikét jelentik számotokra. Egy roppant összetett és kifinomult univerzumban léteztek. a saját univerzumotok egyáltalán nem egy elszigetelt világegyetem. Bolygóként vannak bizonyos jellemzőitek. hogy mindegyikőtök egy-egy bolygó. Először is. amelyek aztán természetesen reagálnak és kötelességtudón érzékelnek. és ezekben a más világegyetemekben folyamatosan történnek olyan események. Ezek a körülmények a ti pszichológiai egyéniségeteket képviselik. mint egy „valahonnan máshonnan" a világotokba érkező űrhajó hatása. céljaitok és hiedelmeitek képviselik. akiket a lehetséges eseményekhez fogunk hasonlítani. Néhány űrlakó egyáltalán nem képes leszállni ilyen körülmények között. amelyen a lehetséges események beáramolhatnak az általatok elismert események területére. Ez az ösvény pszichológiai szinteken létezik. Minden pillanatban egy nagy töltésű összefüggési mezőt állítotok fel. Tudjátok. Egyszerűen csak ez az általatok érzékelt egyetlen univerzum. Tételezzük fel.Hadd mondjak erre egy példát. mint az univerzumot vizsgáló fénynyalábok. amelyeknek nem vagytok . és működésbe hozza érzékelési mechanizmusaitokat. Gyakran úgy tűnik. Ha az űrutazók le akarnak szállni a saját űrhajóikkal.) Tehát: diktálok. mégis rajtahagyják lenyomatukat a valóságotokon. hogy az űr tele van mindenféle lényekkel. Pontos egyezésre van szükség. és azok vonzanak benneteket. Úgy működnek ezek. A legnagyobb vonzerőket többek között a szándékaitok. majd távoznak onnan. és fel kell használniuk az adott körülményeket. Ezen kívül jó okuk is kell. Üzeneteket küldtök a csillagok felé. (23:21-től 23:40-ig szünet. mint ahogy bizonyos értelemben valóban az is. bármely fizikai esemény valamelyest olyan.

HÉTFŐ. hacsak nincsenek kérdéseitek. ÜLÉS. a Prentice-Hallnak. (23:50. és ezeket az „adagokat" bizonyos szinteken lehetetlen elválasztani egymástól. és megpillantsátok azokat a belső mechanizmusokat. valójában az végtelen. Egyébként is roppant elfoglaltak voltunk ebben az időszakban. Tehát az álmok egyfajta hatalmas tömegkommunikációs hálózat szerepét töltik be a psziché bizonyos szintjein. és az ülés 23 óra 54 perckor ért véget. mint ahogy az eseményeik is. sokkal hatékonyabban.és térbeli helyzetüket illetőleg kevésbé precíz álombeli események gyakran olyan szerkezetekként szolgálnak. amelyek által a nem-fizikai események megvalósulnak a világotokban. Vége az ülésnek. Az álomállapotot használhatjátok pszichológiai vagy pszichikus platformként. hogy meglássatok más valóságokat. Mivel az eseményeket a saját adott módotokon érzékelitek. amelyet Jane írásaira vonatkozólag tettem fel. sérthetetlen természetét. amelyek segítségével megpillanthattok néhány. A világegyetemek úgymond egymásban léteznek.. Vége a diktálásnak. 21:20 (Ma este. természetesen csak az ismerős fizikai univerzumot látjátok. újrakezdtük az üléseket. Seth ezután még átadott egy bekezdésnyi anyagot azzal a kérdéssel kapcsolatban. egymásban létező egyéb események része. három és fél hónapos szünet után.) 790. úgyhogy míg az általatok elismert fogalmak szerint bármely adott esemény különállónak tűnik. Egyetlen pszichológiai rendszer sem zárt rendszer. Ez alatt az idő alatt Jane segítségével legépeltem Az „ismeretlen" valóság első kötetének végleges formáját. és el is küldtük azt a kiadónak. Most hozzáláthatok a második kötet elkészítéséhez. mint például a televízió a fizikai szinten. Mindazonáltal álmaitok gyakran tartalmaznak ilyen kölcsönös kapcsolódási viszonyokat. Mindennapi életetek látszólag kevés bizonyítékát adja ennek a ténynek. az egyéb világegyetemek létezésére vonatkozó bizonyítékot. még ha megőrzi is önnön elpusztíthatatlan. Rengeteg egyéb dolog mellett most került sor az utolsó néhány szakember látogatására.tudatában. 1977. JANUÁR 3. akiknek az érkezését még a múlt nyáron . Az idő.

tábláztuk be. Volt néhány olyan hetünk is, amikor nem kaptunk váratlan látogatókat. Habár sok tervünk közeledett a megvalósulásához, a november mégis szomorú — és tanulságos - hónap volt számunkra. Tizenhat éves macskánkon, Willyn először a nyáron mutatkoztak a betegség jelei. Az állatorvos azt mondta, gondok vannak a szívével. Miközben Jane Az „ismeretlen" valóságon dolgozott, Willy gyakran hevert az ölében, és nehéz szívvel éreztük, hogy már nincs sok ideje hátra. 1976. november 5-én hunyt el, az otthonunkban, s mindvégig vele voltunk. Az általa tanúsított bátor belenyugvás láttán alázatosnak és tudatlannak éreztük magunkat - és ez áhítatot ébresztett bennünk a természet rejtelmei iránt —, mivel Willy kétségkívül olyan bizalommal eltelve halt meg, amelyre az emberek csak nagyon nehezen tudnak szert tenni. A hátsó udvarban temettem el. Manapság — akár elmegyünk itthonról, akár hazaérkezünk — ritkán haladunk végig a kocsifelhajtón anélkül, hogy ne pillantanánk a kőhalomra, amelyet a sírjára tornyoztam. A Willy halálát követő héten Jane felvetette, hogy szerezzünk egy „új" kismacskát. Attól tartott, ha ezt nem tesszük meg, végül soha nem lesz másik háziállatunk — így hát rátaláltunk Willy Kettőre egy állatmenhelyen. Olyan parányi, hogy szinte elfér egy kezemben. A ma esti ülés alatt összegömbölyödve feküdt mellettem a heverőn. Seth az ülés elején befejezte a Paul Cézanne világképe című könyvhöz írt előszavának diktálását - a Prentice-Hall még az idén meg fogja jelentetni ezt a kötetet. Ezen munkájában Seth remekül összefoglalta a „világképekről" szóló magyarázatát. Úgy gondolja, Jane könyve fantasztikus bizonyítékát adja annak, hogy mi mindent lehet véghezvinni ezen a területen. Seth 21 óra 33 perckor folytatta a Psziché diktálását.) Diktálok: az én valóságomat hatalmas pszichológiai és pszichikai távolságok választják el a tiétektől. Bizonyos értelemben Ruburt elméje tölti be köztünk a közvetítő szerepét. Következésképpen amikor az üléseken beszélek, nem vagyok teljesen önmagam. Én az vagyok, ami vagyok, a ti valóságotokban megnyilvánulva. Vannak bizonyos személyes tulajdonságaim, amelyek segítségével az ülésen részt vevő emberek be tudnak azonosítani engem. Vannak jellegzetességei a hangomnak és az akcentusomnak, amelyek, ha mondhatom ezt, egyediek és egyéniek. Mégis furcsa úton érkezem a valóságotokba - olyan úton, amelynek semmi köze nincs az

országutakhoz, hanem olyan pszichológiai történésekkel áll kapcsolatban, amelyek hátrafelé vezetnek, fajotok „pszichológiai történelmébe" kanyargó ösvényekként. Bizonyos mértékben olyan vagyok, mint egy különlegesen eleven, állhatatos, a tömegpszichében felbukkanó, folyton visszatérő álomkép, azzal a különbséggel, hogy az én valóságom nem korlátozódik az álmokra. Egy álomkép, amely olyan pszichológiai teljességet ér el, amely - pszichológiai értelemben szólva úgy tűnhet, hogy a kontraszt miatt halvány jelenéssé teszi a hagyományos tudatosságot. Beszéltünk az álombeli eseményekről és az ébrenléti valóságról, a kreativitás természetéről és arról, hogyan alakulnak ki az események. Érintettük a ti fogalmaitok szerinti hatalmas pszichológiai entitások témáját is, amelyek a saját valóságotok alapjául szolgáló pszichológiai struktúrákat alakítják ki. Ebben az összefüggésben találóvá válik a valóságom. Nem istenekről beszélek, hanem az általatok ismertektől eltérő pszichológiai szerkezetekről. Ezek „jelenlegi" szerkezeti formájukban nem képesek közvetlenül érzékelni vagy megtapasztalni a ti valóságotokat. Bizonyos értelemben abban a háttérben léteznek, amelyből tapasztalásotok előtere származik. Sokféleképpen megjelennek az álmaitokban. Olyanok, akár a kelme, amelyből titeket szabtak. Olyan erők ők, amelyeknek nincsen szükségük nevekre, csak a ti kedvetekért használják azokat. (21:50) Ezek a pszichológiai struktúrák hatalmas energiaaktivátorok is, és mint ilyenek, fontos szerepet játszanak az események kialakulásában. Csak ritkán öltenek fizikai formát, ha egyáltalán anyagiasulnak. Mégis roppant fogékonyak az emberek pszichikus igényeire, így a történelem különböző időszakaiban „felbukkannak" bizonyos üzenetekkel, ugyanúgy, ahogy egyes álmok újra és újra visszatérnek az egyén elméjében. A fizikai tapasztalás a legkozmikusabb és a legparányibb módon származik a belső valóságból. Az események ebből a belső valóságból származnak, és aztán felbukkannak ezen kívül is. A ti fogalmaitok szerint nekem nincsen fizikai létezésem. Mindazonáltal ezen könyvek valódi fizikai eseményeket idéznek elő, mivel az olvasók megtanulják jobban irányítani az életüket, kiterjeszteni a tudatosságukat, és tudatára ébrednek saját nagyobb képességeiknek. Ha akarjátok, azt is mondhatjátok, hogy én pusztán egy még képi formával sem rendelkező álomkép vagyok - de ha ezt teszitek, akkor

minden egyén, akinek az életét megváltoztatták a szavaim, fel kell tegye magának a kérdést: „mi is az álom valójában". Ahogy az én személyiségem létezik fizikai megnyilvánulás nélkül is, ugyanúgy a tiétek is. Álombéli és ébrenléti tapasztalataitok közvetlen hatást gyakorolnak az egész univerzumra. A különbség pusztán az, hogy ti nem vagytok tudatában annak, hogy mit tesztek, én viszont igen. Bizonyos mértékben megváltoztatom a világot, habár a ti fogalmaitok szerint valójában nem ülök egy székben, nem sétálok az utcán, nem rázok kezet senkivel, és nem látom a naplementét vagy a napfelkeltét. Számomra a ti világotok egy álombeli univerzum, amelyet azért látogatok meg, mert valaki meghívott ide; egy lehetséges valóság, amelyet egyedinek és roppant kedvesnek találok - de olyan valóság, amelyet közvetlen módon többé már nem tapasztalhatok meg. Mivel én nem merülök bele annyira ebbe a valóságba, mint ti, sokkal többet mondhatok róla nálatok, mivel a ti pontos irányultságotok szűkebb és koncentráltabb látásmódot követel meg. Na már most, álmaitok során gyakran látogattok meg efféle másik valóságokat, azonban nem tanultátok meg rendszerezni és irányítani az érzékeléseteket. Ha a hozzám hasonló entitások alakítják ki a ti létezésetek hátterét, akkor ugyanúgy a hozzátok hasonló entitások képezik azokat a háttérben lévő pszichológiai szerkezeteket, amelyekben az egyéb ilyen szervezetek léteznek. Minden ilyen kapcsolatban van egyfajta adok-kapok viszony. A ti pszichológiai valóságotok ennélfogva benne foglaltatik az enyémben, az enyém pedig a tiétekben, éppúgy, ahogy a ti valóságotok benne foglaltatik Willy Kettőében (a cicánkéban) —az övé pedig a tiétekben. Tartsatok szünetet. (22:07-től 22:20-ig szünet.) Nem könnyű elmagyarázni a belső psziché működését vagy az álmok mögötti tevékenységeket, mivel az efféle tapasztalás a szavak vagy a képek szerkezetén túl létezik, és alapvetően a pszichológiai és pszichikus energia természetével és viselkedésével áll kapcsolatban. Én egy megszemélyesített energiaforrás vagyok - de ugyanúgy ti is azok vagytok. A ti fogalmaitok szerint rengeteg életem volt, ám más nézőpontból én nem éltem fizikai formában, inkább kölcsönadtam az energiámat olyan életeknek, amelyek az én valóságomból származtak, de nem voltak azonosak velem. Hasonlóképpen adtok ti is életet a saját

álomképeiteknek - alig lévén tudatában annak, hogy így cselekedtek, vagy annak a ténynek, hogy ti adtok ösztönzést és lendületet egyfajta pszichológiai valóságnak, amelyet egyáltalán nem vagytok képesek megragadni. Az általatok megkezdett álombeli történetek folytatják saját magukat. Egyetlen álom sem halva született. Ezen könyv minden egyes fejezete oly módon íródott, hogy a bennük foglalt gondolatok működésbe hozzák saját intuícióitokat, és utat nyissanak álmodó és ébrenléti állapotaitok között. Saját nagyobb valóságotok minden egyes pillanatban ott időzik körülöttetek. Ha pontos terminológia szerint tudnátok, fizikailag hogyan fejlődtök magzatból felnőtté, ha tudatosan figyelemmel tudnátok kísérni ezt a folyamatot, nem feltétlenül járnátok jobban, sőt ez valószínűleg akadályozná a növekedéseteket, mivel elkezdenétek kérdezgetni: „vajon jól csinálom?" Azonnal odalenne a folyamat tökéletessége. Hasonlóképpen: az álomállapot lépésről lépésre történő illusztrálása minden bizonnyal túlzottan zavarttá és félénkké tenne benneteket. (Viccesen:) Azt kérdezgetnétek magatoktól: „vajon jól csinálom?" (22:32) Sok ember fél az álmaitól. Félnek mindentől, amit nem irányítanak tudatosan. Azonban ha álmaitokat saját nagyobb létezésetek más összefüggésben lévő kiterjesztésének fogjátok fel, akkor valóban megtanulhatjátok, hogyan békéljetek meg velük, és hogyan nyerjetek békét általuk. Sokkal könnyebben fogjátok felidézni őket, és így képesek lesztek egyfajta folyamatosságot fenntartani az ébrenléti és az álomállapotok között. Amikor ez megtörténik, tisztábban fognak kirajzolódni saját pszichétek körvonalai. Mindazonáltal ezek a körvonalak nem egyfajta matematikai tételként fogják megmutatni magukat, hanem az általában a kreativitás jellemzőinek tartott technikákon, jelképeken, érzéseken és vágyakon keresztül fognak felszínre bukkanni. A kreativitás jellemzői sokkal egyértelműbben mutatkoznak meg a gyermekekben. A kreativitás magában foglal egy bizonyos nemtörődömséget egy olyan rendszerben, amely önmagáért és csak önmagában elfogadott. Ha ébrenléti óráitokban játékosan teremtetek magatoknak egy álmot, majd játékosan értelmezitek azt anélkül, hogy a következtetések miatt aggódnátok, pusztán az álom kedvéért, akkor akaratlanul is megtudtok valamit saját éjszakai álmaitok természetéről. Hagyományos és „előre gyártott" álmaitok sokban fognak hasonlítani egymásra, és az álmok gyártásának folyamata megismertet benneteket a tudatosság

változásaival, amelyek nagyobb mértékben mennek végbe alvás közben. Ez egy nagyszerű gyakorlat. Különösen azok számára előnyös, akik túlzottan merev mentális szerkezettel rendelkeznek. A legtöbb, álmokkal foglalkozó kutatás jócskán alábecsüli az álmok játékosságát és kreativitását. A gyermekek gyakran szándékosan megijesztik önmagukat játékaik során, miközben folyamatosan ismerik a játék szerkezetét. A kertben a mumus eltűnik, amikor felhangzik a vacsorára szólító kiáltás. A gyermek visszatér a tea és a kétszersült biztonságos univerzumába. Az álmok gyakran ugyanezt a célt szolgálják. Megtapasztaljátok a félelmet, de eljön a hajnal. Az álmodó felébred, és megreggelizik. A félelmek végül is alaptalannak bizonyulnak. Ezzel nem akarom mindenáron megmagyarázni az összes kellemetlen álmot, de ez a tény emlékeztet benneteket arra, hogy nem az összes ilyen esemény neurotikus, illetve nem mind jelenti jövőbeni fizikai problémák bekövetkeztét. Ruburtnak és Josephnek van egy kismacskája. Nagyszerűen szertelen fizikai energiával kergeti a saját farkát, élesíti körmeit a bútorokon, fárasztja ki magát - és az ember elméje valahogy hasonlóképpen játszik önmagával. Az álmok során szabadon használja mindezen pompás energetikai képességeket anélkül, hogy fizikai visszajelzésekre lenne szüksége, óvatosnak kellene lennie, vagy kérdéseket kellene feltennie. Felfedezi a valóságokat, és pszichológiai mintáknak ad életet. Ugyanolyan teljességgel használja magát a mentális tevékenységek során, mint ahogy a kismacska teszi azt a fizikai játékok során. Amikor halálos komolysággal kísérlitek meg felfedezni a pszichét, az mindig ki fog csúszni a markotokból. Almaitokat esetleg lehetséges drámákként értelmezni, de diagramokként soha. Ne próbáljátok meg „álomértelmezéseiteket" lehozni a saját szintetekre, inkább próbáljatok meg játékosan és fantáziadúsan belépni ebbe a valóságba. Tegyétek lehetővé, hogy saját ébrenléti tudatosságotok felemelkedjen az események szabadabb értelmezésébe, ahol az energiát nem béklyózza le az idő, a tér és a korlátozások. Vége a diktálásnak. Adj nekünk egy kis időt... (22:5 7. Seth átadott néhány oldalnyi anyagot Jane-nek és nekem, aztán 23 óra 12 perckor véget ért az ülés.)

791. ÜLÉS, 1977. JANUÁR 17., HÉTFŐ, 21:42 (Habár gyűlöltük a gondolatot, Jane és én végre elintéztük, hogy új, titkos telefonszámot kapjunk. Nagyjából húsz hívás érkezett hozzánk naponta - néha jóval több is, éjjel-nappal. Nem nehéz kiszámolni, hogy ilyen gyakoriság mellett ez több mint havi hatszáz üzenet. A legtöbb hívást Jane kapta, mivel az emberek általában vele akartak beszélni. Ő rendszerint élvezte a személyes kapcsolatot, és gyakran félórát vagy még többet is eltöltött azzal, hogy telefonon keresztül próbált meg segíteni valakinek. Am végül eljutott arra a pontra, hogy egyszerűen nem maradt ideje ilyen gyakran felvenni a telefont, és közben a saját munkáját is elvégezni.) Tehát: diktálok. (Hosszas szünet.) Képzeljétek el, hogy nagyszerű színészek vagytok, és egy multidimenzionális színházban játszotok, így minden egyes szerepetek a hagyományos színdarabok kreatív erejét jócskán felülmúló elevenségre tesz szert. Mindannyian ilyen próbálkozásokba kezdtek bele. Elveszítitek önmagatokat szerepeitek sokaságában. Egyfajta kreatív dilemma előtt is álltok, mivel bizonyos értelemben oly meggyőzően keveritek össze színész Éneteket az általatok játszott szerepekkel, hogy végül tökéletesen becsapjátok magatokat. Azt mondjátok: „a halál után is meg kell őriznem az egyéniségemet", mintha a darab vége után a Hamletet játszó színész továbbra is a szerepének megfelelően viselkedne, megtagadva, hogy más szerepeket tanuljon meg, vagy hogy folytassa a pályafutását. Mintha azt mondaná: „Én Hamlet vagyok, örökre sorsom kérdéseihez és kihívásaihoz láncolva. Ragaszkodom az egyéniségem megőrzéséhez." Az álomállapot során a színész bizonyos mértékben tudatára ébred az általa játszott darabnak, és érzékeli a színészmestersége mögötti valódi személyes egyéniségét. Korábban már beszéltem erről, de fontos emlékeznetek arra, hogy még az általatok ismert Énetek számára is az eltúlzott folytonosság egyfajta „mesterséges" érzetét írjátok elő. Tapasztalásotok folyton változik, akárcsak életetek közvetlen kontextusa - de ti a ti fogalmaitok szerint vett rendszerre összpontosítotok, hogy kisebbítsétek tapasztalásaitok kontextusát, ezáltal téve felfoghatóbbá azt. A természet nem szabott ilyen korlátokat a tudatosságotoknak. Létezik egy világméretű, tömeges pszichológiai környezet, amely világotok kultúráját alakítja ki, összhangban azzal a világméretű rendszerrel, amelyben aztán megtörténik a tapasztalás. Bizonyos

pszichológiai megegyezések szolgálnak ennek támaszául. Tehát vannak többé-kevésbé formális pszichológiai elrendezések, amelyeket viszonyítási pontokként és szabályokként használtok. Ezen elrendezéseken belül csoportosítjátok a tapasztalásaitokat. Ezek formálják azokat az általatok fizikailag érzékelt formába. Az utolsó mondat különösen fontos, mivel életetek során a tapasztalásaitokat fizikailag kell megélnetek és értelmeznetek. Az események azonban ennek ellenére egy nem-fizikai forrásból erednek. Amint azt korábban már említettem, felidézett álmaitok maguk is már egyéb, nem-fizikai események értelmezései. Hogy a lehető legegyszerűbben fogalmazzak: aktuális tapasztalásotok messze túl hatalmas ahhoz, hogy fizikailag követni tudjátok. Saját, csak rátok jellemző tudatosságotok egy adott területen belüli sajátos fókusz eredménye. „Abszolútnak" képzelitek azt, amennyiben az látszólag egy olyan, mindent mást kizáró állapottal kapcsolatos, amely magában foglalja az általatok értelmezett egyéniségeteket - de ezzel csak behatároljátok azt, mintha egy királyság lenne. Tudatosságotok valójában egyfajta szerkezet, amely valóban sérthetetlen, még akkor is, ha maga is másfajta tudatosságok részét képezi, amelyeknek mind megvannak a maguk fókuszpontjai. Testetek a tudatosság öntudattal rendelkező szervezeteiből áll, amelyek elkerülik a figyelmeteket, és számotokra teljességgel érzékelhetetlen, tökéletesen idegen észleleti anyaggal van dolguk. (22:10) Léteznek olyan, a „végletekig kifinomult" kapcsolatok, amelyek még fajotok korlátait is meghaladják. Szemügyre veszitek saját kulturális világotokat, annak művészetét és iparát városaival, technológiájával és az intellektuális elme iskolázott használatával egyetemben. Számba veszitek vallásaitokat, tudományaitokat, régészeteteket és a természet felett aratott győzelmeiteket, és úgy tűnik számotokra, hogy egyetlen más tudatosság sem alkotta meg azt, amit az ember. Tudatosságotok ezen „termékei" valóban egyediek, kreatívak, és olyan sajátos mozaikot formálnak, amelynek megvan a maga szépsége és eleganciája. Mindazonáltal léteznek a tudatosságnak olyan szerkezetei, amelyek mintegy átlépnek fajotok felett: ezek személyesen nem hoztak létre művészeteket vagy tudományokat - mégis ezek összessége alkotja a Föld élő testét és a rajta élő fizikai teremtményeket. Az ő termékeik az óceánok, amelyeken hajóitokkal hajóztok, az ég, amelyet átszelnek repülőgépeitek, a föld, amelyen városaitok terpeszkednek, és maga a

amely pontok összegyűlnek. Úgymond a talaj minden részének van identitása. egyébként előletek elzárt tapasztalások némelyike alakítja ki az álombeli történetek hátterét. (Egyperces szünet. hogy mindennapi.valóság. galaxisok lehetnek közöttük. Meglehetősen egyszerűen fogalmazva: végetlenül sokfajta tudatosság létezik. így hát tudatosságotok részei tudtotokon kívül elkeverednek. és amely egész természetes . amellyel magatok is rendelkeztek. Az ember része ezen fajok közötti tudatosságnak.világotokat kialakítja. de fajotok azt választotta. Állat-Ember és Állat-Asszony legendának és mítosznak.) A ti tudatosságotok nem olyan dolog. amely kultúrátokat .fizikai .és egyáltalán bármely kultúrát lehetségessé teszi. Tehát léteznek bizonyos. illetve nem azonosítja egyéniségét ezzel a szerkezettel. elvegyülnek egyéb fajok tudatosságaival. mint egy jelzőfény. az emberek és az állatok tudatosságának összetett szerkezetét képviselik. és ezek végtelen számú módon kapcsolódhatnak. (Határozottan:) Legyen akár szétszóródott vagy szoros csoportosulásba koncentrált. ez az egyedi szervezet reprezentálja az egyéniségeteket. Az emberi valóság egy része részt vesz a fajok közötti szerkezetben is. „részecskéi" szétszóródhatnak az univerzumban. és gyakorlatilag képtelen vagytok érzékelni azt a természetes pszichológiai gestaltot. amelyeknek nem vagytok tudatában. Ehelyett a tudatosság pontjainak szó szerint végtelen halmaza. Az ilyen kapcsolatok mögött meghúzódó bizalom elválaszthatatlan része az összes Isten-Ember. Hogy egy hasonlattal éljek. amelynek részei vagytok. mivel léteznek részecskék. Az álmok során gyakran megmutatkozik ez a kapcsolat.egyéniségetekkel megjelölve azt. és ezt nem jelképesen értem. akárcsak a növények és az állatok. tűnjék fel „egyedül" vagy repüljön keresztül más nagy rajokon.) Az álomállapot során ezen. hogy kialakítsák az érvényességeteket . pszichológiai és természeti valóságokra utaló kapcsolatok az emberek és az állatok és az úgynevezett istenek (kisbetűvel) között. Ezek az identitások a talaj. . (Hosszas szünet. amelyet birtokolhattok. Ennek eredményeképpen nem értitek azt a nagyobb természetes elevenséget. Isten-Asszony. bármely adott tartományon belül. anélkül hogy ez a legkisebb mértékben is megzavarná saját egyéniségérzeteteket -mégis olyan egyéb pszichológiai valóságokat hozva létre. az egyéniség mégis fennmarad. gyakorlati tudatosságát nem ebbe az irányba koncentrálja.

amelyek az összes fajt egyesítik. hogy az élet túlzottan merevvé váljon. Őszintén elmondhatjuk. Elismert tudatosságotok a hatalmas információgyűjtő folyamatok miatt működik úgy. illetve ezt csakis sablonosan lehetne megtenni. Szintén tudatában van a Föld egészségügyi állapotának is . Biológiailag az ilyen információ kódolva van.olyan folyamatok miatt. Tartsatok szünetet. és a ti fogalmaitok szerint ebből származnak az események. a világotokban egyébként ismeretlen belső kommunikáció és érzékelés során az egyik fajhoz tartozó információ átadódik a többi fajnak is. és a megszokott világon kívülről érkező visszajelzéseket biztosít. a lehetőségek nyitva hagyott feltárása. lelki állapototok és kapcsolataitok legkisebb részleteinek is. de például a génjeitekben és a kromoszómáitokban található fizikai információt más fajok esetében éppúgy meg lehet változtatni a tapasztalás és a mentális tevékenységek segítségével. Egyszerűen csak a Természet (nagy T-vel) jellemzőit. (22:45-től 23:05-ig szünet. Az álmodás során ellenőrzitek az ébrenléti állapot alatt történő tanulási kísérletek és tapasztalások segítségével gyűjtött információt. Ez főleg azért van így. ahogy . Ismeri a kulturális éghajlatot is. és maga a tudatosság független bármely. (23:23) Egyrészt az álmodás az állatok részéről . egy adott időben magára öltött formájától.) A Föld természetes struktúrája az összes faj biológiai együttműködésének eredményeképpen alakult ki. nem csak a fizikai tapasztalással összevetve. hanem „biológiai" és „spirituális" adatok alapján is .Az álomállapot során az állatok. Következésképpen bizonyos. mind egyénileg. hogy a „tudattalan" közvetlen módon van tudatában egészségi állapototok. de információgyűjtéssel is jár.és különösen az emberek részéről . Oly sok különböző szint létezik az általatok álomállapotnak nevezett dologban. mert bizonyos álombeli képsorok szó szerint le nem fordítható biológiai megértéseket vonnak maguk után.nem csak információfeldolgozással. számotokra kaotikusnak tűnő szinteken a tudatosság nagy elvegyülése és keveredése. mint a ti esetetekben. adottságait. azáltal hogy az ébrenléti állapot során gyakorlatilag nem hozzáférhető forrásokat nyit meg.még a bolygó másik felén uralkodó környezeti viszonyoknak is. hogy lehetetlenség felsorolni. az emberek és a növények tudatossága bizonyos mértékben elvegyül egymással. mind pedig en masse. képességeit és hajlamait magyarázom. Az álmodás megelőzi azt. úgymond az információ folyamatos cseréje megy végbe. így egy.

amelyből a hétköznapi módon behangolt tudatos élet származik.) Az információ alapvetően tapasztalás. erre az információra akkor tesztek szert. A gyermekek álmai kezdetleges formájú matematikai fogalmakat is tartalmaznak. a tudományok. Akár megvalósulnak ezek az álmok fizikailag. amelyek abban az állapotban fordulnak elő. Az olyan álmok. Személyiségetek bizonyos mértékben ébrenléti tapasztalásotok eredménye. akár nem. amelyekben a gyermekek járnak vagy futnak. Így hát az álom biztosítja az élet és a halál feltételeit . ahogy ti értelmezitek őket. De álombeli tapasztalásaitok ugyanúgy formálják azt . Hasonlóképpen minden egyes egyén megőrzi a folyton változó világméretű fizikai és pszichológiai környezet adott képét. és ezen álmok szolgálnak a mozgás ösztönzéseként. így hát a formális matematikai képzés már eleve termékeny talajra hull. amikor a tudatosság bizonyos értelemben szétszórja önmagát. megvan a saját valóságuk.olyan tény ez. sokkal korábban megjelennek. illetve világméretekben elismert események nyersanyaga. kettőspont: ismétlem. A halál is hasonlóképpen működik. ahogyan ti. (Hosszas szünet. és elvegyül saját faja és egyéb fajok tudatosságával. így az emberek álombeli képeinek pazar növekedése is hasznosításra kerül. mint hogy a kisded mászni tudna. Ennélfogva az álmok birodalmában a városok már a törzsek ideje előtt léteztek. és . Különösen az állatok ismerik fel ezt. amikor sokak szerint túl vagytok a szabályszerű érzékelésen. máskülönben nem létezhetnének. Következésképpen az alvás állapota nem egyszerűen tudatosságotok másik oldala. mivel az általános tulajdonságok elsőként az álomállapot során jelentkeznek. Az álomállapot biztosította a növekedés ösztönzését. amely gyakorta rémülettel tölti el ébren lévő Éneteket. a mezőgazdaság ezek mind az emberi elmére veleszületetten jellemző természetes körvonalakat és hajlamokat tükröznek. A fizikai események. A természetben semmi sem vész el. majd sajátos intellektuális hajlamokat hoznak működésbe az ébrenlét során. Tehát az álmok a tanulási folyamatok alapvető részét képezik. Ebben rejlik az összes egyénileg.a tanulás. Ezek a más tudatosságok ugyanígy szóródnak szét. A művészetek. mialatt továbbra is megőrzi saját átfogó egyéniségét. De itt az érzékelő szervezetek olyan kreatív keverékéről van szó. mivel ők nem úgy rendszerezik az időt. hanem ez teszi lehetővé életeteket és kultúrátokat is. a tudás és a találkozások.feldolgozva azt.

21:22 Tehát: diktálok. (Hangosabban:) Van kérdésetek? (-Nincsen.aki pontosan azt teszi. így hát felidézett álmaitok gyakran meglehetősen konvencionális fogalmak formájában jelentkeznek.megnyitotta a földre összpontosító tudatosság számára az információ útjait a fizikai túlélés érdekében. Nevettünk: Seth Willy Kettővel. Seth. ha nem bátorítja az álombeli tapasztalás. A hagyományos tudatossági szintetek elérésekor rendszerint emlékeztek az álom külsődlegességeire vagy arra. Úgy tűnhet. legyen kellemes és szép az éjszakátok. JANUÁR 24.. hogy mivé vált. vagy ahogy gyakran neveztük. amit az ülés előtt éreztünk. Ezenkívül az általatok érzékelt események időrendbe csomagolva érkeznek. (23:59) Mivel ez az állapot szintén kapcsolatban van az ébrenléti élettel. amit mindketten elvártok tőle.. Jó éjt. a . (. téglát téglára tesztek. ÜLÉS. 24:18. (. Fogadjátok szívből jövő jókívánságaimat. céljaitok és szándékaitok forrására. felmászott a papírjainkra és így tovább. mint egy fizikai világkörnyezeten. HÉTFŐ. a függönnyel játszott. Álmotokban alapvetően egy adott esemény oly sok oldalának vagytok tudatában. hogy bepillantást nyerhet a psziché természetébe. hogy ébrenléti memóriátok szükségszerűen sokukat képtelen megőrizni. és senki sem remélheti. Amikor fizikai szerkezeteket építetek. Azonban minden valós oktatásnak számításba kell vennie az álmok során végbemenő tanulási folyamatot. Így hát az élet néha művészetetek útjában állhat (mulatva).Köszönjük szépen. spontán kreativitására emlékeztet benneteket saját kreativitásotok.Rendben. amikor a cica nagyszerű formában volt: egyik bútorról a másikra ugrált. Az ébrenléti valóságban nyilvánvalóan éppúgy osztoztok egyfajta tömeges világtapasztaláson. Billyvel kapcsolatos megjegyzése nyilván arra a vicces bosszankodásra vonatkozott. a felidézés és az álombeli oktatás kreatív használatát az ébrenléti élet során. így hát hozzászoktatok egyfajta előtt-után rendhez.) Ő az élet természetes.) 792. 1977. mindennapi létezésetek sok alkotóelemébe is bevonjátok azt.) Akkor visszatérnék a kiscicátokra ..

a tudatos elme pedig kiválasztja.különösen a sejtek szintjén -. (21:40) Az eseményeket nyilvánvalóan nem csak a ti fajotok hozza létre. Ezek az események azok. egy sír vagy egy gyermek. a szimbólumok egyszerűen másfajta. Egymásból fejlődnek ki. Mégis.és ezek az aspektusok válnak az általatok objektívnek nevezett eseményekké. A válasz azonban nem ilyen egyszerű. A ti nézőpontotokból ez az öntudatlan kreativitás egy mély állapotát képviseli . illetve mindegyik egyszerre. és olyan események is. amely a maga módján messze felülmúlja a technikai kommunikációt. végeredményben valóban az időben érzékelitek őket. Következésképpen egy úgynevezett esemény rengeteg másik esemény „tárolóedénye" lehet.és ezt az arcot jelképnek nevezitek. szintén teljesen „objektív" események példái. Álmaitok során természetesen jelképekkel foglalkoztok. amelyhez általában szinte semmi közötök sincs. Alapvetően az események nem egymásra épülnek. A rózsa az rózsa. amelyben az összes faj és szint összes földi tudatossága összegyűlik. amelyek „közvetlen módon" nem mutatkoznak meg. Az általatok álmodásnak nevezett dolog nyilvánvalóan ettől a sejtkommunikációtól függ. míg ti csak a külső arcát érzékelitek . Mindazonáltal az álomállapotban egy rózsa egyaránt lehet egy narancs.az álomállapotnak létezik egy olyan szintje. amely által az összes sejti tudatosság kommunikál egymással. a kreativitás bőségének egyfajta spontán terjeszkedése során. Az álmodás ezen állapota a kommunikáció olyan belső hálózatát biztosítja számotokra. amely az életerőt osztja szét a Földön. Az események eredete a létezés azon kreatív. szubjektív birodalmában rejlik.pszichológiai eseményeknek hasonló a szerkezete. . amiknek tűnnek. egy dal. kialakítva az összes „magasabb" tapasztalás alapját képező eleven biológiai rendszert. A jelképen belüli egyéb események ugyanolyan érvényesek. mivel Amikor azt kérdezitek: „Hogyan alakulnak ki az események?". így hát . Következésképpen minden fizikai esemény ettől a fajok közti kapcsolattól függ. Ez a belső hálózat teljes egészében egy másfajta érzékelési szervezettel áll kapcsolatban. mint az általatok érzékelt esemény. többékevésbé egy ezen fogalmak szerinti választ vártok.amint azt a legutóbbi fejezetben említettem . melyik aspektusokat tapasztalja meg .

és térszerkezet körülményeiből adódóan ezen belül automatikusan kizárjátok saját személylétetek egyéb megtapasztalásait. ahogy a világegyetem. és maga ez a felfedezés megváltoztatja a vizsgálni kezdett. az események általános érzékelésén túl lévő kontextusban létezik.) Először is a fizikai események nem-fizikai dolgok végtermékei. amelyeket csak később rendeztek el az időben. belső érzékelési élmények konvencionalizált változatai. Az események kialakítása kezdetben egy érzelmi. pszichés vagy pszichológiai funkció. A legmélyebb értelemben az állatok és a növények szintén rendelkeznek jelképekkel. Az álomállapot során bizonyos mértékben egy nagyobb kontextusba léptek be. és reagálnak is azokra. látszólag független esemény természetét. Következésképpen az eseményeket nem lehet pontosan meghatározni. amelyeket végtelen számú módon interpretáltok a tudatosság adott körülményeinek megfelelően. Ezért elveszítitek a számotokra általában ismerős precíz beállítottságot. amelyben a világ álmai megnyilvánulnak. Tehát osztoztok egy tömeges valóságon. abban a környezetben. Néha mégis érzékelhetitek az események nagyobb formáját és saját létezésetek időtlen természetét. Az események fizikai interpretációk. Feltárhatjátok egy adott esemény általatok történő megtapasztalását. Ti vagytok saját magatok egy adott időbe és térbe helyezett fizikai eseményei. Egyénileg és en masse az álomállapot során megváltoztatjátok tudatosságotok beállítottságát. ahogy egy tömeges ébrenléti világon is. (22:07-től 22:29-sig szünet. Saját magatok nagyobb eseménye egy. Mindazonáltal Énetek ezen nagyobb része alakítja ki az általatok ismert Éneteket. a sejtek szerkezetétől elválaszthatatlanul. vagy csak később tapasztaltok meg fizikailag. Ebben a kontextusban a saját létezésetek „örökké" biztosított. mégis egy közös kontextusban történnek meg. A szimbólumokat nevezhetjük pszichés kódoknak. Ugyanez igaz az álomállapotra is.A számotokra természetes értelemben ismerős pszichológiai jelképek füstként emelkednek fel. Álmaitok szintén csakis a tieitek. amelyek aztán térben . mégis egy közös környezet összefüggéseiben történnek meg. Tartsatok szünetet. és olyan események születésével foglalkoztok. és ezen idő. Az álomesemények ugyanúgy „állnak össze". Mindennapi tapasztalásaitok egyéniek és csakis a tieitek.

szándékot és az irántuk táplált intenzitásokat is magukban foglaló törtvényeknek megfelelően szerveződnek. Ennélfogva áldozatként viselkednek. az emberiség történelme során egyetlen valódi értelemben vett változás sem történt volna. hogy nem kell küzdenünk a háborúk. az erőszak. szeretetnek és szándékoknak megfelelő fizikai valóságként tapasztaljátok meg. szándékaitok és céljaitok szerint vonzzátok magatokhoz vagy utasítjátok el. hogy a hiedelmeitek építik fel az általatok megtapasztalt eseményeket. hitet. hogy a férfiak és a nők gyakran esnek ilyen dolgok áldozatául. Mindazonáltal ha valóban ez lenne a helyzet. Ez nem azt jelenti. míg végül ördögi körbe kerültök. Minden bizonnyal már több századszor mondom azt. és pszichológiai és fizikai környezetetek részeit képezik. hiedelmeitek. A háborúk. amelyben a viselkedéseket és az eseményeket egy fejlettebb és magasabb szintű megértéshez mérhetitek. . Tehát az álmodás máskülönben nem elérhető tanulási tapasztalásokat biztosít fajotok számára. Mindazonáltal néhány ember közvetlenül találkozik a háborúval. sem olyanok. Ezen tapasztalások aztán még alaposabban meggyőznek benneteket az általatok érzékelt valóságról. a kreatív anyagok beillesztését lehetővé nem tévő visszacsatolási rendszertől függ. amelyben bizonyos események előfordulhatnak. amely aztán minden szinten megjelenik a mindennapi valóságban. mivel a hagyományos értelemben bizonyosan úgy tűnik. hogy a hiedelmeitek alakítják ki a valóságotokat. Ez esetben a tömegesen elfogadott környezetet az egyéni hiedelmeknek. hogy látszólag semmiféle kivezető út nem marad számotokra.és időben „egybeolvadnak". ami annyit tesz. a nyomorúság vagy a betegségek ellen. közelharcokban vagy bombázásokban részesül. Az eseményeket a saját szeretetetek.ezekben az eseményekben nyilvánvalóan sokan osztoztok. amelyben az összes esemény oly tökéletesen tükrözi a hiedelmeiteket. és a hiedelmeik megerősítik az ilyen tapasztalásokat. Világotok olyan színházat biztosít számotokra. Másoknak csak kellemetlenséget okoznak a harcok. Az események a szeretetet. A legmélyebb értelemben nem léteznek áldozatok: sem háborús áldozatok. Az álomállapot során folyamatosan jelentkeznek a tapasztalás alternatív útjai . a katasztrófák . mások pedig nem.új lehetőségek és intuitív megoldások -. akik a nyomorúságnak vagy a betegségeknek esnek áldozatul. így az emberi tanulás nem egyszerűen egy.

.ezek alakítják ki testetek tapasztalását és az összes általa érzékelt eseményt. pont úgy. mivel a legigazabb értelemben a gondolataitok és a testetek nem különül el egymástól. Mindemellett gondolataitok a túlélésre és a fejlődésre is ösztönöznek benneteket. A biológiai és pszichológiai teljesség között folyamatosan egyfajta nagyszerű csere megy végbe. A szeretet. a szeretet. Gondolataitok és testetek sejtjei egymást tükrözik. miért nem bizonyítja be bölcsességét?". Az ilyen esetekben az álmok vagy az álmok egy sorozata gyakran másképp nem lehetséges módon változtatja meg az adott személy hiedelmeit. amelyeket lehetetlenné tesznek a hiedelmei. ahogy a sejtjeitek teszik. Nem változtathatjátok meg a hiedelmeiteket. A kettő közötti csere főként az álomállapotban zajlik le. (22:59) A szeretet egyformán biológiai és spirituális tulajdonság. és éppoly fontos szerepet játszanak fizikai létezésetek fenntartásában. Ugyanezek az adatok érkezhetnek egyfajta ihletett állapotban is. egymásban tükröződnek. ahogy a sejtjeitek is. A gondolataitok megsokszorozódnak. a hit és a szándék ezek formálják fizikai testeteket. szeretetének és vágyainak kapcsán felléphetnek olyan komplikációk. és munkálkodnak rajta. dolgoznak vele éppúgy. amelyben a kívánt cél elérése lehetetlennek tűnik. Gondolataitok éppoly aktívak. mivel új információkat nyújt számára. mint a sejtjeitek. Ez az az ösztönzés. A szeretet és a kreativitás alapjában véve egymás szinonimái. Az általánosan elfogadott tapasztalás olyan dilemma elé állítja az egyént.Például egy adott ember szándékainak. amely által minden lény testet ölt. Ha egészségileg nehéz helyzetbe kerültök. Gondolataitok éppoly természetesek is. amelyek azt okozzák. hogy az egyén olyan események megtapasztalására törekedjen. a hit és az elhatározás . A vágy. Megadatott nektek a gondolkodás képessége éppúgy. ahol is az adatok folyamatos fordítása történik. de minden esetben egy máskülönben elérhetetlen információ gyűjtésének eredményeikéntjelentkeznek. ahogy a mozgás képessége is. hogy valamire irányuljon. mint a sejtjeitek. nem mondhatjátok: „miért nem állít le engem a testem. de azok megváltoztatják testi tapasztalásaitokat. az elhatározás. A szeretetnek nincs szüksége arra. a szándék. ahogy egyéb szinteken a sejttudatosság alakítja azt. Ebben az értelemben a gondolataitok éppannyira szerepet játszanak a testi túlélésetek biztosításában. mint testi mechanizmusaitok.

Ezek a gyakorlatok megismertetnek majd benneteket a pszichétekkel. bár mentális természetű játékoknak. mint az ébrenlét bizonyos eseményei . Mindazonáltal saját fantáziajátékaik során hasznosítják az álomeseményeket vagy az álmaik során érzékelt eseményeket. hanem mert még oly közel vannak az események mögöttes érzelmi alapjaihoz.) Az álomállapot az összes fizikai esemény forrása. amikor megtanulják kezelni az eseményeket. amelyet valaha éreztetek. Kezeljétek ezeket kreatív. nagymértékű képzeleti működéssel társul. Tekintsétek ezeket kreatív játékoknak. amelyek általában elkerülik a figyelmeteket. amikor saját tudatosságotokkal játszottatok. hogy a tapasztalásaikat egy bizonyos elfogadott minta szerint kell rendszerezniük. A fizikai játék kellemes. amelyből mindennapi valóságotokat kiválasztjátok.nem azért. hogy ezek a „való" világban nem minősülnek valódinak. ha túl komolyan veszitek őket. Tehát ne kezeljétek ezeket a gyakorlatokat ezoterikus feladatokként.Javasolni fogok nektek néhány gyakorlatsort. A gyermekek játékai.majd kicsomóztátok azt. amelyek valóban tartalmaznak a gyermekek által teljesen spontán módon kipróbált mentális kísérleteket. amennyiben ez biztosítja azt a nagyszerű kreatív szerkezetet. A céljuk az. hogy újra felfedezzétek azt a valódi. mialatt tisztán átlátják. őszinte és tiszta örömöt. A gyermekek hamar megtanulják a szüleiktől. Tartsatok szünetet. mint egy gyermek az ugrókötelét. Néhány álom a gyermekek számára még valódibb is. Azonban ezek a gyakorlatok nem fognak megfelelően működni. Ilyenkor egyfajta intenzív álombeli tevékenység megy végbe. termékeny játékokként. Természetesen az általatok játszott. mivel segítenek saját létezésetek olyan aspektusaira összpontosítani. Egyaránt erősíti az izmokat és az elmét. (23:15-től 23:30-ig szünet. saját magatok nagyobb tapasztalásával. a kreativitás és az álmok mind a lehető legközvetlenebb módon teremtenek kapcsolatot köztetek és az események születésének módja között. össze. szokásos módon megfigyelt játékok inkább a saját tapasztalásotokban . Néhány általam javasolt gyakorlat révén kapcsolatba kerülhettek az események kialakulásának módjával. mintha ők nem értenék a tapasztalások természetét. Ugyanez a fajta tevékenységjelentkezik a gyermekek álomállapota során. még mielőtt azok fizikailag bekövetkeznének.

Az általam javasolt gyakorlatok tehát „játékok. bár már elfelejtette. Ezen játékok lehetnek harciasak." (23:47. Mindazonáltal Jane a délelőtt folyamán hirtelen azt érezte. Én kábultan és örömtelin néztem fellángoló munkakedvét. mindig lesz megváltás és pusztítás. és Seth tavaly tartott néhány ülést. Miután szokás szerint megközelítőleg még egy oldalnyi információt közölt Jane-nel és velem. Vége a diktálásnak. pusztán az előadás kedvéért zajlanak. amelyeket bárki játszhat. Azonban soha nem tett említést egy jövőbeni James-könyvről. Az álmok és az események kialakulása. és hogy a dologban szerepel egy álom is.) . Amint azt már korábban említettük ebben a kéziratban. hogy valami „készen van". Új papírt fűzött az írógépébe. amelyek során elmagyarázta Jane „szubjektív kapcsolatát" James-szel. és tüstént elkezdett gépelni egy anyagot. Életetek eseményei hasonló struktúrával rendelkeznek. hogy Jane alig tudott lépést tartani az áramlásával.végbemenő szerveződésről fognak többet mondani nektek. az anyag ezen a reggelen is olyan gyorsan „jött". A neveltetés előtt a gyermekek játékai az előadás. A legkielégítőbb eseményeket is ezek a dolgok jellemzik. a test vagy a képzelet szeretete alapján szerveződnek. amelyeket bárki játszhat" . Másnap reggel Jane egy könyv címével a fejében ébredt: Egy amerikai filozófus halálon túli naplója. Jane már kapott pár oldalt a „James-anyagból". hogy a cím William Jamesre. a mentális fizikai képességek növelésének érdekében. A következő fejezet címe: „Játékok.a képzeletnek a gyermekek által használt örömteli felhasználásával. Mindössze a könyv címe maradt meg benne. győzelem és kudarc. Ahogy a Cézanne-hézirat esetében. Roppant érdekes lesz látni. mi lesz ebből. és ilyenkor mindig lesznek jó csapatok és rossz csapatok. nyertes és vesztes. ami jó eséllyel egy új könyv lesz. Tudta. amelyet beillesztett Pszichikus politika című könyvébe. az 1842 és 1910 között élt amerikai pszichológusra és filozófusra utal. Seth 23 óra 55 perckor befejezte az ülést. miről szólt.

Létezik egy érdekes kérdés. és közben látják is azt a személyt. mielőtt bizonyos fizikai képességek működésbe léphetnének. 1977. Nyilvánvaló alatt azt értem. Az álmok és az események kialakulása 793. aki akkor beszélt hozzájuk. ÜLÉS. a gyermekek . Az események kialakítására való hajlama már az egészen fiatal gyermekek esetében is nyilvánvaló. Az agy elsősorban eseményformáló pszichikai gépezet. 21:28 Jó estét. hogy aktív azokban az esetekben.10. az álombeli játékok belső ösztönzése még ennél is sokkal lényegesebb. és valójában segítenek gondoskodni azok koordinációjáról. Először ezt kell fejleszteni. mivel az agy ilyenkor az eseményformáló tevékenységeit végzi. mivel mielőtt ez a folyamat végbemegy. (—Jó estét. FEBRUÁR 14. és érvényes fizikai képességeiket meghaladó tevékenységeket végeznek. amely kapcsolatban áll az érzékszervi működés koordinálásának szükségességével. az eseményeknek nincsen merev rendszere. A csecsemők játszanak álmukban. A koordinálatlan gyermeki érzékszervek például valóban hallhatnak olyan szavakat. A gyermekek álmai sokkal intenzívebbek a felnőttekénél. Diktálok. amennyiben még nem sajátították el annyira a ti szigorú szerkezetetekhez való igazodást. HÉTFŐ. A gyermekek összes érzékszervük használatát gyakorolják álombeli játékaik során. amelyek az előző nap hangzottak el. A ti fogalmaitok szerint az események a fiatal gyermekek esetében még plasztikusak.. Tehát az érzékszervek időbeli és térbeli fókuszálása bizonyos mértékben tanult képesség . amelyen keresztül a tudatosság működik. . amely természetesen elengedhetetlen a precíz fizikai műveletekhez. Játékok.különösen az álomállapot során . De mielőtt ez bekövetkezik. Ez a rendszer tanult dolog. amely játékok aztán serkentőleg hatnak magukra az érzékszervekre.az események olyan általános változatát élvezik. amikor a gyermek a már kifejlődött fizikai képességeket messze meghaladó tevékenységekről fantáziál.olyan dolog.) Diktálok. Habár a külső ösztönzés rendkívül fontos. amelyeket bárki játszhat. amely fokozatosan egyre élesebb és szűkebb területű lesz. Seth.

és a tudatosság végtelen számú szerepet tud eljátszani.Bizonyos mértékű időbeli és térbeli eltérés mutatkozik. Játékaik során a gyermekek kipróbálnak bizonyos. mielőtt fizikailag látnák őket. Bolygótok környezetének ismerete örökségetek öntudatlan része. hogy ezek nem felelnek meg a fizikai körülményeinek. lazább tapasztalásból a gyermekek aztán elkezdik kiválasztani a konkrétabb alkotóelemeket. A játék időszakaiban a gyermekek valóban gyakran folytatnak bizonyos. A gyermekek képzelőereje megóvja őket szüleik túlzottan korlátozó világától. A gyermekek álmodhatnak a hegyekről. Aztán amikor ébren van. (21:58) Mentálisan az agy végtelen számú eseményt képes kialakítani. hogy „másodlagos" létállapotokkal kísérletezzenek. a közvetlen jövőben bekövetkező eseményeket. Alapvetően (duplán aláhúzva) az álmodás során az agy nincs pusztán a fizikailag megtapasztalt élményekre korlátozva. és a gyakorlati feltételekhez „mérik" ezeket. Az álomállapot során az elme szabadon játszhat az eseményekkel. és azok kialakulásával. Mindez pontos körülírásra tanítja őket. Egy öntudatlan környezetet birtokoltok. és hamarosan belátja. A képzelet nagy szerepet játszik az események kialakításában. Ebből a plasztikusabb. nővére vagy bátyja. ez például figyelmezteti őket a veszélyekre. a gyermekek „színlelnek". Akár ébren vannak. hogy ő a saját apja. még ha objektív módon el is sajátítjátok a külső műveleteket. az álomállapot során teljesen természetes módon megkezdett játékokat. és ezáltal egy szűkebb érzékenységre edzik az érzékszerveiket. akár álmodnak. Habár elfogadnak egy adott valóságot a maguk számára. a fizikai világgal összhangban lévő pszichológiai világot. amelyek egész egyszerűen fizikai izomtevékenységeket vonnak maguk után. hogy bizonyos mértékben „öntudatlanul" előre lássanak némely. Színlelésük során egy különlegesen előnyös módon gyakorolják a tudatosságukat. A gyermek könnyűszerrel képes azt álmodni. anyja. Bizonyos mértékben . Ám ezen események megvalósítása megkövetel bizonyos gyakorlati feltételeket. a család kutyája. és tanulásotok szubjektíven ebben játszódik le. mivel a gyermekek még biológiailag is ösztönösen fel vannak szerelve egy olyan „előrelátással". egy légy vagy egy katona. Ezekbe beletartozik a szerepjátszás is. Hasonlóképpen bűvészkednek a valószínűségekkel. az álmaikban kezdődött eseményeket. egy adott. kipróbálja ezeket a szerepeket. amely lehetővé teszi számukra. és azok a játékok is. és sorolják be fizikai szerkezetüket a lehetőségek egy adott helyére. mindazonáltal úgymond fenntartják maguknak a „jogot".

A mondás. hogyan viselkedjenek ők maguk. amelyet a felnőttek már elfelejtettek. Az agy géniusza az elmétől ered. arra talán az a legkönnyebb mód.azaz azonnal tapasztalják meg őket. ahogyan ezt az irányt követitek. Kifejezetten az agyról beszélek. (22:15-től 22:31-ig szünet. hogy eljátsszák azok szerepét. mivel ez automatikusan egy újfajta módon mozdítja el mentális érzeteiteket és érzékeléseteket. megvilágosító erejű lehet. miszerint „hol volt. különösen a játékaik során. Tegyétek ezt ti is. hogy ezek a teremtménylét képességei. amelyet az agy biofizikai megfelelőjének nevezhetünk. hol nem volt".) Vannak belső érzékszerveitek. és a képzelőerő használatával mindig kialakítja annak másféle változatait. ha egy adott helyzetet a múltban vagy a jövőben képzeltek el. A gyermekek. A gyermekek játékai mindig a „jelenben" játszódnak . A gyermekek megpróbálják elképzelni. mint a felnőttek. Maga az agy soha nem elégszik meg egy eseménynek pusztán egyetlen változatával. ugyanúgy használják ezeket a belső érzékeket.azonosulnak a szerepükkel. tehát az álmodás segítségével megtanulják lefordítani az ilyen anyagot a külső érzékszervek pontos szerkezetének nyelvére. úgymond felpróbálják az összes elképzelhető szituációt. hogy kihangsúlyozzam azt. Az. Ugyanúgy végzi az események kialakítását. egy az álomhoz hasonlóan teljesen spontán tevékenység során. Az állatok reakcióinak megvizsgálása által meg fogják érteni. bár a játékbeli események esetleg a jövőt és a múltat is érintik. mivel az általatok megválasztott tevé- . Mindazonáltal ezeket egy sajátságos idő. és ezáltal szintén növelik a saját tudásukat és tapasztalásukat. erősen felidéző jellegű és rugalmas a felnőttek számára is. Az agy az események legtermékenyebb változatára törekszik. ahogy az izmok a mozgást. mivel a gyermekek oly módon játszanak az idővel. milyen volt a világ a születésük előtt. Tartsatok szünetet. hogyan érintkezzenek az állatokkal azáltal. Magukra hagyva a gyermekek megtanulják. Amikor a gyermekek álmodnak. Az álomállapot során a felnőttek és a gyermekek egyaránt ezt teszik. amelyek nagyjából összefüggnek a fizikai érzékszerveitekkel. Ha érzékelni akarjátok pszichétek mozgását.és térbeli irányultság felé kell edzenetek. és sok álom valójában egyfajta játék. mint az elmétől elkülönült fizikai dologról.

Alapjában véve a képzelőerő nem kötődhet a gyakorlati dolgokhoz. (22:49) A nevelés során sok felnőttet arra tanítottak. és életet adjatok a találékonyságotoknak. míg a gyermekek játékaiban gyakran szerepet kapnak az időbeli változások. mondjuk egy fára: ha tavasz van. akkor nem születnének új találmányok. természetesen mind roppant fontos tulajdonságok. hogy a képzelőerőnek bizonyos mértékben az érzékszervek precíz irányultságán kívül kell működnie. nem csak az. Az ember kreatív elevensége. légkondicionált szobában tartózkodnak. Ez azt jelenti. másrészt viszont teljes mértékben tudatában vannak „valódi" környezetüknek. hogyan festene ősszel. Ez a képzelőerő teszi lehetővé. A gyermekek olyan elevenen képesek játszani. Azonban a felnőttek gyakran attól tartanak. hogy képesek legyetek a fizikai események természetével foglalkozni. hogy maga a képzelet gyanús dolog. hogy tudatosságuk bármilyen ilyen játékos.és térbeli fókusza és az a képessége. bár közben valójában egy hűvös. Ez a hozzáállás nemcsak. Képzelőerőtök tette lehetővé számotokra. Változtassátok meg az időbeli irányultságotokat ilyen gyakorlatok segítségével. mivel ha így lenne. Egyrészt tökéletesen elmerülnek tevékenységeikben. és aggódni kezdenek. hogy gyorsan reagáljon az eseményekre. hogy gátolhat mindenféle művészi kreativitást. ami esetleg a jövőben fog bekövetkezni. Mindig van más elérhető információ is. nem hivatalos megváltoztatása veszélyes. hogy elszakadjatok egy túlzottan szűk fókusztól. hogy a sivatagi nap alatt aszalódnak. megváltoztathatja tanult valóságérzékeléseteket. A felnőtt játékokban a térbeli műveleteknek van a legnagyobb szerepük. Ez automatikusan lehetővé teszi számotokra. akkor az ember csakis fizikai visszajelzéseket kapna. próbáljátok meg elképzelni. hogy például elképzelik. amely ahhoz szükséges.kenységi körök saját tudatosságotok egyedi tulajdonságairól mondanak majd el nektek valamit. hogy a jelenben megtervezzétek azt. precíz idő. Nézzetek egy természeti tárgyra. Ha pusztán erről lenne szó. Ezért a képzelőerőt az álomállapot során használjátok a legszabadabban. Bizonyos mértékben szétválasztja érzékeiteknek a valósággal való merev kapcsolatát. amelyet a fizikai környezet nyújt számotokra. . hogy az elképzelt szituáció hatálytalanítja a valódit. hogy kifejlesszétek az eszközhasználatot. de akadályozhatja azt az alkotóerőt is.

és tegyétek fel magatoknak ugyanezeket a kérdéseket. hogy csakis arra használjátok a képzeleteteket. az idő kontextusától független belső létezésetekről. alkalmazzátok a képzelőerőtöket úgy. pontosan ugyanabban a helyzetben. Ezenfelül nagyobb mértékben lesztek képesek kezelni az aktuális eseményeket. amint az az események kialakításával kísérletezik. Helyezzétek magatokat másik időbe. és gátolni fogjátok azt a gyakorlatiassággal kapcsolatos hiedelmeitek miatt. Alakítsátok ki a saját változataitokat ezekre a gyakorlatokra. de az előző vagy a következő században . amelyben lényeteket általában érzékelitek. hogy az a jelenlegi problémák megoldását szolgálja. de valamikor a távoli jövőben vagy múltban. mivel a tapasztalás egy olyan dimenzióját. az ilyen gyakorlatok során jó szubjektív érzést kaptok saját. mivel ha így tesztek. (23:04. Aztán 23:20-tól 23:30-ig szünetet tartottunk. hogy megvitassunk néhány kérdést. az Énetek egy olyan érzését fogják nyújtani nektek. hogy tíz vagy húsz évvel korábban születtetek. Seth ezen a ponton eltért a könyv anyagától. Meg fogják tanítani nektek.) Diktálok: hogy ösztönözzétek a kreativitásotokat. Amikor álomba merültök.Ezeket a plusz adatokat az agy magas szintű játéka eredményezi.vagy egyszerűen csak képzeljétek el. képzeljétek el. mit hallotok? Mi van ott? Egy másik gyakorlat során képzeljétek el. hogy felleljétek saját Énetek érzését. lássátok magatokat úgy. hogy megbontjátok a szokásos tér-idő fókuszotokat. hogy a világ egy teljesen más részén vagytok. Mielőtt elaludnátok.levelezésünkkel kapcsolatban merültek fel. ezek a gyakorlatok egyéb kreatív eseményeket is eredményeznek majd. amelyek a mi meglehetősen terjedelmes — és továbbra is növekvő . amelynek csakis számotokra lesz értelme. Lehetetlen elmondani. hogy ugyanazon a helyen vagytok. mire fognak megtanítani benneteket. elkülönítve azt a valóság hivatalos összefüggésrendszerétől. de a jelenben. ahogy vagytok. Mit láttok. Ezek a belső érzékek néme- . Ha játékosan végzitek. akkor ehhez fogjátok kötni a kreativitásotokat. az időben és térben nem megszerkesztett belső érzékeket használva. Ne azzal kezdjétek. Ha játékosan végzitek őket. A változatosság kedvéért lelki szemetekkel kövessétek végig előző napi tevékenységeiteket. Helyezzétek magatokat egy héttel előre az időben. mivel képzett képzelőerőtök hihetetlenül értékes információkat fog biztosítani számotokra.

Ez a trükk működésbe fog lépni. amelyeket elfojtotok. Általában a test és az elme unja magát. így hát. amelyek mellett elhaladtok. Mielőtt elaludnátok. Az elme kreatív játékai gyakran idéznek elő olyan szimbolikus eseményeket. Az ilyen viselkedésnek számtalan oka van. képzeljétek el. Ismétlem: az agy ereje az elmétől származik. amelyekkel nincsen objektív érzékszervi kapcsolatotok. hogy megnéznek egy horrorfilmet. hogy szubjektív módon érzékeljétek más emberek valóságát. Ilyen vagy olyan mértékben tudatosságotok valóban utazni fog. néha elnyomó szokások segítségével.lyikének hasznosítását fogják maguk után vonni. azokat ugyanabba a kategóriába fogjátok sorolni. Feledkezzetek meg a testetekről. hogy utazás közben teszteljétek magatokat. vagy a világban kóborol — ahogy tetszik. mivel így nem estek kísértésbe. Jobban meg fogjátok érteni mindennapi életetek eseményeit. vajon az elképzelt helyszínek összhangban vannak-e az emlékeitekkel. habár megtanuljátok tudatosságotokat a testetekbe összpontosítani . Az emberek gyakran ugyanezen okok miatt döntenek úgy. legjobb.mindazonáltal belső érzékelésetek sokkal messzebbre is elkalandozhat. amelynek segítségével érzékenyebbé válhattok mások érzéseire. . és még ha ijesztőnek látszó eseményeket tapasztaltok is meg. akárcsak az elme. Mindazonáltal néha könnyebb elvégezni a gyakorlatot. hogy képzeletbeli utazáson vesztek részt. képzeljétek el a házakat. és emlékeztek a gyermekkor játékaira. és valójában dramatizált stresszre vágyik. Az ijesztő álmok vagy akár még az álmodozások is megfelelnek ennek a célnak. Ismételem. A test törekszik a felszabadulásra. De ne próbáljátok meg elhagyni testeteket a gyakorlat során. ahogy a gyermekek teszik ezt. ha játékos hozzáállással végzitek ezeket a gyakorlatokat. Mondjátok azt magatoknak. A megszokott körülmények között a test felüdül .úgymond kitisztul azon hormonok felszabadulása miatt. Létezik egy belső trükk. ha ismeretlen úticélt választotok. Ha ismerős úticélt választottatok. Ha megőrzitek ezt a hozzáállást. amelybe a gyermekek játékainak ijesztő eseményei tartoznak. mivel olyan belső képességeket fogtok működésbe hozni.és ezt szükségszerű is megtanulnotok . hogy a tudatosságotok végighalad egy úton. A gyermekek gyakran megijesztik magukat. a dolog tökéletesen élvezetes és kellemes lesz. amelyek lehetővé teszik számotokra.

Miután körülbelül féloldalnyi anyagot átadott ezekkel kapcsolatban. hogy bár a két agyfélteke elkülönül egymástól. az agytörzs és a corpus callosum egyesíti őket. művészetekkel és az érzelmekkel kapcsolatosak. FEBRUÁR 21. HÉTFŐ. Ugyanígy a dupla álmok során is lehetnek kapcsolatok az adott álmok között. az ülés során kérjem ki Seth véleményét az ötleteimmel kapcsolatban. mindenféle tudatos előre tudás vagy felkészülés nélkül. a dupla álmok . vagy egy álmot egy másik álmon belül — egyik magyarázata az lehet.amelyek terápiás fizikai reakciókat eredményeznek. minden egyes álomban és minden egyes játékban meghitt szerepet kap az események teremtése és megtapasztalása. Természetesen rengeteg egyéb oka is lehet a . Egyszerűen azért említem ezt.tettem hozzá —. Nekem volt néhány. és hogy megmutassam. hogy az agy mindkét felének megvan a maga külön álma.azaz azon esetek. míg a kreatívabb jobb agyfélteke álmai a jelképekkel. amelyet a kedvese álmodott. És most (hangosabban) ezen ülés eseménye véget ért. Az analitikusabb és intellektuálisabb bal agyfélteke álmai ezeket a tulajdonságokat testesítik meg. egyéb dolgokkal kapcsolatos kérdésem. azon kaptam magam. Mindkét álom az agy azon féltekéjének funkcióira jellemző. hogy rámutassak bizonyos álmok és a gyermekek bizonyos játékai közötti egyezésekre. Van kérdésetek? (24:01.) 794. Amikor múlt pénteken erről beszélgettünk Jane-nel. rájöttem. és aztán ez a két álom együtt próbál felemelkedni a hétköznapi tudatosságba. 1977.. Később Jane azt javasolta. és így mindenféle információcsere zajlik közöttük. és így születtek meg bennem spontán ezek az ötletek. 21:31 (A múlt hét elején egy barátunk elküldte nekem egy „dupla álom" leírását. amikor valaki két álmot tapasztal meg egyszerre. amely megtapasztalta azt . legalábbis ahogy jelenlegi tudásunk fényében látjuk ezen funkciókat. ÜLÉS. hogy a barátunk levelén járt az eszem. és álom utáni. gyakran gyógyító tettekre utaló sugallatokként is szolgálnak. Amint ilyen könnyedén kimondtam ezeket a dolgokat. Seth 24 óra 12 perckor elbúcsúzott tőlünk. hogy azt mondom. Továbbá azt is mondtam.

és lefordítja az eseményeket. Az agy. Megint csak egy bizonyos értelemben. többé-kevésbé a külső tevékenységek időrendjét követve. a belső tevékenységek olyan fizikai képét biztosítja számotokra. a hang. amellyel ti mint fizikai teremtmények az élet eseményeit érzékelitek. minden egyes „hang" pontosan tartja az ütemet az összes többi érzékszervi mintával. mégis különálló dolgok. Ugyanez érvényes a gondolataitokra is. amelyek. Ez állítja össze számotokra „helyes" sorrendjükben az eseményeket. Maguk az élmények mindazonáltal a filmtől függetlenül léteznek. ülés jegyzeteit. Ebben az esetben a film lenne a test szövete. A fizikai érzékszervek mind kiveszik a maguk részét a feladatból. amely aztán kivetül az agyra. amelyek önmagukban sehol sem léteznek. és nyomokat is hagynak benne. élő sztereóban (viccesen). (21:44) Agyatok egy praktikus és teljesen szükségszerű vonatkoztatási rendszert ad számotokra. Bizonyos értelemben agyatok tevékenysége állítja be azt a sebességet. a látvány. így rendszerint harmónia és folytonosságérzet jön létre. amelyeket másfajta szerkezetek használatával rengeteg egyéb módon is meg lehetne tapasztalni. . Az eseményeknek van egy elektromágneses valóságuk.molekuláris. A kép többé-kevésbé azonos sebességgel pereg. de nem az idézi elő őket.) Tehát: Kezdjük a te kérdéseiddel. Röviden már volt szó róluk Az „ismeretlen" valóság első kötetében — lásd a 692. Az agy rendszerezi a tevékenységeket. amely semmilyen esetben sem ejtheti foglyul teljességüket.kettős álmoknak. így hát szinkronban vannak a világ eseményeivel. és számtalan . a dimenzionális összetartás és így tovább „szinkronizálva van". amellyel a testi életet igazgathatjátok.) Jó estét. az érzéseitek és az érzelmeitek. (—Jó estét. akár egy mozivászon. Elméletileg ezeket az eseményeket le lehet lassítani vagy fel lehet gyorsítani. hogy fizikailag aktiválódjon. az agyszövet. az emlékeitek.időrenddel kapcsolnak össze benneteket. hogy egy drámai érzékszervi kórussal ajándékozzanak meg benneteket. habár kapcsolódnak a testetekhez. Seth. zavaró botlások nélkül. Először is. látszólag simán következnek egymásra. ha odafigyeltek rájuk. Olyan ez. Természetesen az agy és a test egyéb részei a bolygótokra vannak behangolva. mintha foglyul ejtenétek életetek élményeit egy filmen. sejti és így tovább .

akárcsak a megszokott nézőpontotok szerint lehetségesnek tekintett eseményeket. Az agy lenyűgöző mértékű beépített alkalmazkodóképességgel bír. amely az agy nem-fizikai megfelelőjeként eldönti. Az agy esetleg háttérzajnak vagy megfejthetetlen zagyvaságnak tartja az ilyen mellékes tevékenységeket. ha azok bevésődnek az agyba. ennélfogva az agy az elosztott idegi válaszokkal takarosan betartja a saját fizikai időrendjét. Nevetséges dolog az egyik vagy a másik agyféltekét dominánsnak nevezni. az összes faj között fennálló sejtszintű kommunikációt eredményez. de olyan szinteken. rendszerint az agy által kivetített. akárcsak az álmok. mivel a teljes földi tapasztalás teljes bősége mindkét agyfélteke hasznosítását kívánja meg. A testnek nyilvánvalóan a ti hivatalos jelenetekben kell reagálnia.érzékszervi adatoktól függ. hogy melyik adat aktiválja az agyat. Általában véve ez olyan fontos adatokat jelent. (22:22) A test saját biológiai lehetőségeinek tudása ezeken az ősi szinteken foglal helyet. Például amikor az agy egyik része vagy az egyik fele aktiválódik. Az agy úgynevezett ősi részei (köztük az agytörzzsel — limbikus rendszerrel) tartalmazzák az „agy emlékeit". mert olyan bonyolultsággal mennek végbe. amelyet az agy nem képes a megszokott ébrenléti értelemben kezelni. amelyekre tudatosan nem fordítotok figyelmet. A fizikai valóság egész csomagja az időzített szinkronizált . Az agy szükségszerű szakosodása miatt nem támogathatja saját nagyobb valóságotok nagy részeinek megnyilvánulását. mivel ezen információnak olyan időskálákhoz van köze. és a testi cselekedetek által megerősített érzéskép nem szükségszerű. és olyan tevékenység zajlik itt. így . Tehát az elme az. Nem fordulhat feléjük tudatos figyelem. Ezek az álombeli tapasztalások gyakran kizökkentnek vagy elmosódottnak tűnnek a reggel utólagos éleslátásánál. a jelen és a jövő eseményeit.a testnek nem muszáj reagálnia rájuk. amelyek lehetőséget adnak a testnek a pontos reagálásra. Mindazonáltal az álmodás során ez az egész.ismétlem .Készülékeitek pusztán az agy tevékenységének bizonyos szintjeit érzékelik. Biztonságosan megtapasztalhatjátok a múlt. Még az álmok is így be vannak vésve agyatokba. amelyeket az agy „kifinomultabb" részei többé már nem képesek kezelni. kivéve. amely egy. egyszerűen. a másik agyfélteke megfelelő része szintén működésbe lép. amelyeket a tudósok nem érzékelnek. mivel . Egyáltalán nem érzékelik az elme tevékenységeit.

De múltatok más kultúrái teljesen eltérő módon tapasztalták meg a valóságot.bármely része természeténél fogva képes átvállalni bármely más rész szerepét. de elkülöníti őket az ébrenlétiektől. Amikor ez megtörténik. Azonban az arról alkotott hiedelmetek. Az agy bizonyos részei csak az adott civilizáció vagy kor által adoptált idegi szokások miatt tűnnek dominánsnak. hanem a cselekedetek anticipátoraiként működnek. és éppolyan jól elvégezni annak feladatát. amelyeket nem használtok tudatosan. emlékeztetve az agyat. ahogy az ébrenléti állapot eseményeit (határozottan). Az agy aprólékosan feljegyzi az álombeli eseményeket is. Az álmok olyan tapasztalásokat nyújthatnak nektek. Azaz nem igényelnek közvetlen cselekedeteket. Ezt roppant nehéz elmagyarázni. . de maga az álom olyan időtartam. gyakorlatilag lehetetlen lenne annak könnyed egyidejűsége. mivel az elme tettei irányítják őket. Habár az idegi kapcsolatok specifikusak. Az agy mindkét része szerepet kap bennük. hogy mi lehetséges és mi nem. hogy a jövőben idézzen elő bizonyos cselekedeteket. Elméletileg bizonyos álmok egy egész életre elegendő tapasztalást nyújthatnak nektek. Például az álmodást sokkal élesebb módon lehet „fókuszba hozni" a célból. amelyek . amely „időn kívüli". amelyeket az agy nem úgy regisztrál. bár maga az álom a ti időtök szerint még egy órát sem vesz igénybe. Az álom feljegyzésre kerül az agy időrendjében. Sok álom valóban megfoghatatlan módon aktiválja az agyat. mivel eltérő idegi mintákat ösztönöztek. Ha nem így lenne. hogy beindítsátok a megfelelő idegi kapcsolatokat. amelyek a hagyományos értelemben valójában nem helyénvalók. olyan reakciókat indítva el. hogy legalább ezen tapasztalások némelyikének tudatosan hasznát vehessetek. de a tökéletesen tudatos életre való képesség veleszületetten jellemző a test minden egyes részére. és másfajta fókuszok segítségével állították össze az információkat. mint a sajátját. mivel hiedelmeitek megakadályozzák. Az agynak vannak olyan képességei. az agy különböző részei veleszületetten felcserélhetők. tudatosan hasznát veszitek a fizikailag és logikailag elfogadottól eltérő tapasztalásoknak. Olyan események nyomait hozzátok be tudatosságotokba.legalábbis bizonyos értelemben . gyakran legyengíti ezt a képességet.nem időbeliek. és alapvetően a tanult biológiai viselkedés dominál. Bizonyos módon az álmok megszokott tudatosságotok láthatatlan rétegei.

hogy egy időben a tapasztalásnak egynél több vonalát is képes követni anélkül. hogy biológiai tetteket szüljön például a hormonok felszabadítása által. és esetleg gyógyító álmok kiindulópontjául szolgálhat. Bár az álmok nem igényelnek cselekedeteket az egész testtől. Egyetlen tudatosság sem manifesztálódik teljesen az anyagban.(22:33) Az álmok annyira sokszintűek. Mindig van kommunikáció a test minden része között. amelyekben a tudatosság „magasabb" szintjei pszichológiailag tudatára ébrednek bizonyos körülményeknek. amikor látszólag két vagy három álmot álmodik egyszerre. de ha a tudatos elme nem megfelelően működik. mint az elektromágneses szándék kialakulása: megérzi a bekövetkező tetteket.mindezt nagyjából egy időben. Az ilyen álmok a tudatosság nagyszerű kreativitását bizonyítják. és lehetővé teszik számára. és az agy nem jegyzi fel a teljes álmot. Sok ember tudatában van a dupla vagy tripla álmoknak. hogy teljes kifejtésük szinte lehetetlen verbális tudást igényelne. habár az álmodó bizonyos abban. amelyben a többi álom alárendelt szerepet tölt be. hogy szabadabban használja veleszületett tulajdonságait. hogy tevékenységeit pusztán egyetlen irányba korlátozza. és rákiabálni a kutyára . sokkal inkább olyan. a lábatokat vakargatni. Mindazonáltal sok problémát előre láttok a testi álmok segítségével. Most nyilvánvalóan leegyszerűsítem a dolgot.) Tehát: habár a tudatosság élvezi fizikai beállítottságát. Tartsatok szünetet. hogy álmai egy perccel korábban még egyformán intenzívek voltak. Mindazonáltal nem vagytok képesek egyszerre Bostonban és San . hogy elveszítené a fonalat. akkor ez a tevékenység gyakran lecsökken. és egyedül azon a szinten tisztázzátok a körülményeket. amelynek során nem kell oly gyakorlatiasnak vagy „világinak" lennie. Ez nem jár együtt szavakkal vagy képekkel. és arra a képességére utalnak. hiszen képesek vagytok mondjuk narancsot enni. Következésképpen az álmok biztosítják a tudatosság saját kreatív játékát. Tehát a sejti tudatosság a saját szintjén egy testi álmot hoz létre. azért az álom azt a célt szolgálja. Léteznek általam testi álmoknak nevezett dolgok is. tévét nézni. (22:42-től 23:10-ig szünet. ugyanakkor túlzottan kreatív ahhoz. Az ébrenléti fizikai élet során általában véve mindig egy adott dolgot kell tennetek. Általában ezek az álmok egyetlen uralkodó álomba sűrűsödnek az ébredés előtt.

míg a többi leginkább egy szellemképre fog hasonlítani. hogyan értelmezik ezt az eseményt testetek sejtjei. hogy álmot láttok. mint például egy narancs elfogyasztása. Az ilyen álmokban a számotokra ismerőstől eltérő időrendek játszanak szerepet. Aztán engedjétek szabadon áramolni elmétekben az asszociációkat. csak hogy felismerjétek. amennyi jólesik. egyidejű természetét. Mire emlékeztet benneteket ez a narancs? Mikor láttatok vagy ízleltetek először narancsot? Láttatok már valaha növekvő narancsokat vagy narancsvirágot? Mire emlékeztet benneteket a színe? Aztán tételezzétek fel. amely egy narancs képével kezdődik. Időzzetek el ízénél. Ismételem: játékosan végezzétek a gyakorlatot. Ugyanezt a sorrendet követve. hogy narancsot esztek? Annyi időt töltsetek ezzel a gyakorlattal. hogy tetten érjétek annak „jövés-menését". A dupla.Franciscóban tartózkodni. nem képes neurológiailag továbbítani a tapasztalást. hogy ezzel egy időben egy másik álom is fut. Vegyünk egy olyan egyszerű eseményt. illetve tripla álmok során a tudatosság feltárja valódi. És az . így hát az egyik álom rendszerint uralkodóvá válik. A tudatosság valódi dimenzióira utalnak. mi volt az. állagánál. Túlzottan sokféle változatai léteznek az efféle álmoknak ahhoz. Hogyan érzékelik a narancsot? A nyelvetek hegye talán közvetlenül érzi azt. de vajon tudatában vannak-e a lábatokban lévő sejtek is? Térdetek sejtjei vajon tudják-e. amelyben minden más tapasztalás felett uralkodó a világ. és szánjatok rá elég időt. hogy itt és most mindet megtárgyaljuk. hogy felébredtek ebből az álomból. formájánál. és annak filmje fut agyatok vetítővásznán. Aztán fedezzétek fel a naranccsal kapcsolatos saját tudatos érzeteiteket. mivel gyakorlatilag hasonlóképpen alakítjátok ki a történelmi világotokat. hogy úgymond hurkokat kössetek saját tudatosságotokra. miközben mégis mindig megőrzi saját egyéniségét. ez a gyakorlat lehetővé teszi számotokra. és gyorsan tegyétek fel magatoknak a kérdést. Kövessétek elmétekben ezt az álmot. amelyek mindegyike teljes önmagában is. Képzeljétek el játékosan. amelyek rendszerint elérhetetlenek számotokra. mintegy hurkokat kötve magára. amikor azonban az álmodó felébred a tények valóságában. Egy időben több álombeli vonalat is megtapasztalhattok. vagy egy időben huszonegy és tizenegy évesek lenni. illatánál. Ezután képzeljétek el. de a tudatosság mindegyikük során szétszóródik.

ha nincsenek kérdéseid. és Énként azonosítja be önmagát. a felszín alatt vannak alternatív vonalak is. amelyeket azok az emberek élnek. A tudatosság mindig a legtermékenyebb. .a kreatív tudatosság kezelése. akiknek két családjuk van . hogy frissebb módon tapasztaljátok meg a dolgokat. egy nagyobb pszichológiai sűrűséget. Ezek a gyakorlatok megváltoztatják szokásos szerkezeteteket. hogy a fizikai környezetben kapottaktól eltérő visszajelzéseket nyújtanak számára. hogy gazdagítsa tevékenységét azáltal.hogy mi másról álmodtok még . mint a folytatólagos dupla álmok. A dupla álmok az efféle tevékenységekre utalnak. hogy hasznát vegye saját egyénisége ezen más részeinek. A képzelet.utolsó kérdés . leginkább kreatív formára törekszik. Jelenlegi összefüggéseiteken kívül léteztek. a tudatosságnak akkor is vannak nagyobb mélységű tettei. És (viccesen) egyben példa a dupla ülésekre is. hogy rendelkezzen. Ezek éppoly helyénvalók az adott egyéniség számára.. a művészetek és az álmodás lehetővé teszik tudatosságotok számára. és akik látszólag az események két olyan csoportját kezelik. mivel a test egyetlen tiszta. és felismeri egy teljesebb létezés lehetségességét. mindvégig megőrizve integritását.és ugyanakkor válasz a kérdéseidre is. hogy az ezen merev szerkezeten kívül eső eseményeket is megtapasztaljátok.a képek és gondolatok teljesen új sorozatát idézi fel elmétekben. a játékok. Habár minden egyes ember a tudatosság egy adott szálát követi. amelyek nem mutatkoznak meg a tapasztalási rend felszínén. amelyekbe a legtöbb ember teljesen belezavarodna. Stressz vagy nagyobb kihívások idején elismert Énetek esetleg érzékeli a tudatosság ezen más vonalait. azonban az efféle állítások értelmetlenek. Ezen gyakorlatok lényege az átérzésük és az elvégzésük . mint a kettős életek. A dupla vagy a tripla álmok időnként ilyen tapasztalásokat képviselnek. amely valójában ugyanakkor történik. és ezáltal lehetővé teszik. Tehát.két külön városban -. Ha a test csak bizonyos sorrendet képes is követni.. Bizonyos alkalmakkor az álomállapot során az elismert Én tehát esetleg eléggé kitágítja érzékelését ahhoz. ha nem adtok magatoknak némi szabadságot. közvetlen cselekvési móddal kell. A dupla álmok olyanok. amikor a narancsról álmodoztok. (23:41) Ezek a vonalak olyanok. Szintén egyfajta rendszerként szolgálnak az elismert Én számára. de figyelmeteket nem összpontosítjátok ezekre. Ez az ülés a könyv diktálása .

(—Nincsenek. amelyet a Prentice-Hall e célból küldött vissza nekünk. Seth. És egy napon ezen ülés anyaga szintén keresztül fog menni ugyanezen a folyamaton. A gyermekek álmaiban tovább folytatódik ez a tevékenység. Ezenkívül a gyermekek álmaiban az életkor megváltozása is gyakori jelenség.. hogy személyiségét kizárólag nemi hovatartozásával azonosítsa. 23:49. .amely már a végleges formában lesz kiszedve — szintén visszakerül hozzánk részletes ellenőrzésre.) . miután a szerkesztő és a tördelő elvégezte a maga munkáját az anyagon. Később például Az „ismeretlen" valóság kefelevonata . ÜLÉS. A felnőttek rengeteg álmukat cenzúrázzák. és még nem tanították meg. így a fiúknak gyakran vannak lányként megélt álomélményeik. 1977. így nem emlékeznek nemi identitásuk gyakori változásaira. ahogyan Seth közvetíti a saját anyagát. és fordítva. milyen sok munka van egy könyvvel. Jó éjt. Ám még ha a magánéletünk néha befolyásolja is azt. 21:33 (Jane-nel átnéztük Az „ismeretlen" valóság első kötetének első szerkesztett változatát. hogy azok mindig illeszkedjenek az elméjében lévő nagyobb szerkezethez. akárcsak a játékaik során. (— Én is remélem. A saját idősebb megfelelőjéről álmodó gyermek például saját világának a jövőbe történő egyfajta kivetítését valósítja meg.. Seth. és köszönjük. hogy Seth gyakran beleszövi a kérdéseinket és mindennapi dolgainkat könyveinek diktálásába. Ez az ülés nyilvánvalóan kiváló példája annak. miután a szöveg elkészült. jó éjszakát kívánok nektek.) 795. már felfedeztük.) Tehát: jó estét. A fiatal egyéniség szabadabb az önazonosságában.) Diktálok: játékaik során a gyermekek képzeletben gyakran nemet váltanak.. és remélem.. FEBRUÁR 28. hogy ilyenkor is teljesen lefedi az adott témát.akkor duplán kellemes. úgy fogalmazva meg a válaszait.. amelyről beszélni akar. (-Jó estét. HÉTFŐ. Csak kevesen tudják. lesz néhány kiváló dupla álmotok.

A programozás miatt sok ember a legártatlanabb természetes reakcióktól . amely másképp rendelné ezt. Ez a tény hozzájárul a faj túléléséhez azáltal. a pszichének nemcsak. Az álmok során nyilvánvalóbb ez a pszichológiai komplexitás. Ismétlem.. Arra programoznak benneteket. Például az álmokkal gyakran társított szexuális jelképek túlságosan leegyszerűsítettek. hogy egy adott módon értelmezzétek az álmaitokat. hogy jelenlegi hiedelmeitek közül vajon hány változna meg. A szaporodás fizikai folyamatától eltekintve fajotok olyan szabadon alkalmazhatja pszichológiai tulajdonságait. Az álmaitokról alkotott hiedelmeitek kiszínezik az álmokkal kapcsolatos emlékeiteket és azok értelmezéseit. hanem a férfiasnak és nőiesnek tulajdonított leggazdagabb összetevők kombinációja. Nem létezik olyan belső programozás. Tegyétek fel magatoknak a kérdést. Ennélfogva az emberi személyiség szexuálisan és pszichológiailag mentes a mereven előírt nemi irányultságtól.Játsszatok most egy újabb játékot: képzeljétek el. amelyekből a szexualitás összes fokozata származik. (21:45) Adj nekünk egy kis időt. hogy nem különíti el két táborra a mentális és pszichológiai képességeket. ahogy csak akarja. A psziché nem aszexuális. Egy olyan élmény után tegyétek meg ezt. amelyektől azok jobban igazodnak tudatos elvárásaitokhoz. mind pedig maguk az álmodók előítéletekkel terhelten állnak hozzá. hogy ellenkező neműek vagytok.. de egyben azon pszichés és pszichológiai lehetőségek tárháza is. míg a nők hasonlóképpen azokra az álmaikra emlékeznek. hogy nincs nemi irányultsága. ha ellenkező neműek lennétek. így hát az ébrenlét állapotában fényűző pszichológiai alattomossággal gyakran az utolsó pillanatban eszközöltök olyan változtatásokat az álmaitokon. Fajként valóban rendelkeztek egy „álomemlékezettel". képzeljétek magatokat a házastársatok szerepébe. Ha van gyermeketek. Az emberek gyakran ugyanígy programozzák ébrenléti emlékezetüket is. amelyeket a hiedelmeikkel összhangban a nemükhöz illőnek tartanak. Ezeket egyénileg és nagy változatossággal tapasztaljátok meg. amelyben szerepet játszottak a nemek szerinti konvenciók. Azonban a férfiakon és nőkön álmodás közben végzett kutatásokhoz mind a vizsgálatot végző személyek. A férfiak általában véve „férfias" álmokra emlékeznek. bizonyos természetes jelképekkel. és tűnődjetek el a csemetéteken.

ahogy egybevetitek őket az elmének az agy hiedelmein keresztül megnyilvánuló szervezeti képességeivel. akiket a leginkább elvakítanak szubjektív hiedelmeik. tipikusan ilyen dolog. ahogyan ti értelmezitek azt. így hát a személyiség nincs pusztán a külső tapasztalások kegyére bízva .ha túlzásba viszik -egyfajta eltúlzott objektivitáshoz vezet. Az álmok külső magja szintén hasonló mértékben szennyezett. visszajelzés és megérzés folyamatos.nincs csupán a környezeti visszajelzésekre szorítva. . tanult agresszív reakció. A férfiúi agresszivitás. és aztán arra vannak kényszerítve. amelyet gyakran a faj alapvető tulajdonságának tartanak. Ez azt jelenti. tehát a természet tényeit tökéletesen eltérő módon lehet értelmezni. hogy túlreagálják a számukra engedélyezett érzelmeket. amely . segítenek félreértelmezni a természetben lezajló tevékenységeket is. a ti társadalmatokban a férfiak pusztán az álmaikban sírhatnak szabadon. Azonban a legnagyobb fokú ostobaság ezt az agressziót általában véve az állatok birodalmára is kiterjeszteni. Az ilyen kiegyensúlyozatlan. Mindazonáltal pontosan ezekre az álmokra emlékeznek a legkevésbé annyira megszokták a cenzúrázást. de belső magja biztosítja számotokra a pszichéből érkező anyag. pontosan ők azok. egymásnak ellentmondó dolgot bizonyítsanak. hogy megtagadják saját emberiességük egyes részeit. hogy a lehető legobjektívebb módon tekintenek a természetre. mindig állnak rendelkezésére friss intuitív adatok és tanácsok. Alapvetően a mesterséges agressziónak semmi köze sincs a túlélésért folytatott harchoz.is tartózkodik. mivel képtelenek átlátni saját félreértelmezéseiken. Azt szokták mondani. A férfiak haragja agresszióként nyilvánul meg. és pusztán bizonyos alkalmakkor és viszonylagos magányban mutathatják ki a szeretet érzését. alapvető érzelmeket. Ez annak a ténynek a közvetlen eredménye. A férfiak azt választották. hogy a férfiakat megtanították megtagadni bizonyos bennük létező. új beáramlását. Ez egy eltúlzott. Akik azt képzelik. statisztikákat lehet úgy készíteni.és ami még rosszabb. amelyek gyakran az álomállapot adott élményei. amely ebben az értelemben nem természetesen jellemző a fajotokra vagy bármely más fajra úgy. aránytalan fókusz okát már többször kifejtettem a könyveimben. hogy a tudatosság olyan specializációját veszik magukra. A ti korotokban. hogy egyszerre két. csak ott ismerhetik be bármiféle függőségüket. Az efféle hiedelmek láthatatlanul befolyásolják az összes kutatásotokat . anélkül hogy emiatt szégyenkezniük kellene.

Almaik során a környezetükre vonatkozó információkat kapnak. A gyermekek már másznak és járnak álmaikban. amelyek ösztönzik a növekedést. hogy mindannyian egyfajta korábbról származó tudatos tudással jöttök világra. sohasem válik teljesen éretté. Ehelyett a már rajta lévő ábrákra rajzoltok: elődeitek tapasztalásaira az ősi időn keresztül . Agyatok messze nem tabula rasa. A csecsemőkorban vannak kulcsfontosságú álmok is. és honnan jöttetek. A legszemélyesebb esemény is bele van írva fajotok tömeges pszichéjébe. kik vagytok. Mégis. amelyeket felhasználhattok arra. azok úgymond benne keringenek a pszichológiai rendszerben. hogy civilizációkat akar kialakítani. (22:17-től 22:39-ig szünet. Természetesen a fizikai visszajelzések szükségesek a fejlődéshez. A gyermekek álmai belső pszichológiai mechanizmusokat hoznak működésbe olyankor. amikor koruk alapján még nem állhat rendelkezésükre széles körű fizikai tudás. mielőtt ráírnátok az életeteket. Ezek felelősek fajotok találékonyságáért és kreativitásáért. hogy hatást gyakoroljanak a fizikai világ életére. és ha egy gyermeket megfosztanak ezektől. így van pszichológiai múltja is. ha ily módon vannak megfogalmazva. hogyan hangzik az emberi hang.Még ha az ilyen álmokat nem is idézitek fel. mielőtt . amelyek megmondják nektek. Tartsatok szünetet. fajotoknak a ti fogalmaitok szerint van egy fizikai múltja. mint ahogy például a hódok gátakat akarnak építeni. már teljes „egyenletekkel" van felszerelve. az álmok fejlődése olyan belső mintákat követ. mivel bizonyos dolgokat csak akkor érthettek meg. Az egyén már emberségével és a fejlődésre irányuló bizonyos hajlamokkal és vonzalmakkal felszerelve születik. mielőtt füle fizikailag először hallaná azt. még olyan új megértéséket is biztosítva. Jelképes értelemben még csak tisztára sem törlitek ezt a táblát. amelyek a szükséges hormonális működés beindítását szolgálják.) Diktálok: tehát ismétlem. Úgy születik. amely a tapasztalás első lenyomatára vár. Magától értetődőnek vehetjük. Semmiféle tapasztalás nem vész el.és ezt most a ti fogalmaitok szerint értem. Ezeket a dolgokat most a múlt-jövő-jelen fogalomrendszerében fogom kifejteni. Már azelőtt tudja.

a hozzájuk kapcsolódó dolgok eltűnnek. illetve osztályozva és elrendezve. (23:05) Játékaik során a gyermekek „egy időre" magukévá tesznek bizonyos szabályokat és feltételeket. Mégis fontos részét képezi a gyermekek mindennapi életének. és egy „játék" szemszögéből vizsgálhatja meg a lehetséges események természetét. Az álmok azt a célt szolgálják. A csecsemők gyakorolják a nyelvet az álomállapot során: ez valójában egyfajta mentális gyakorlás. Ez akkor megy végbe. Mindezt valahogy úgy teszitek. Az események feldolgozásra kerülnek az álmokban. és végül leülepedik a szándékok és hiedelmek „tárolórekeszeiben". amikor a játék véget ér. és hatással van a másokkal kialakított kapcsolataikra. Megszámlálhatatlanul sok. Bizonyos ideig a gyermekek nagyobb biztonságban vannak ott. Az álmodás nélkül nem létezne tanulás és emlékezet sem. változó intenzitású játékesemény létezhet. de kellő távlatban. Tehát az álombéli világ gyorsabban fejlődik. nem ólálkodnak körülöttetek a hálószobában. míg az ilyen tevékenységek értelme és jelentése keresztüláramlik a személyiség különböző szintjein. áttörik a határokat. amíg az álom tart. ahogy a gyermekek játszanak. hogy felnőttek. amint kinyitjátok a szemeteket. amely drámákban az egyén szabadon eljátszhat ezernyi különböző szerepet. hogy letompítsák az éppen elmúlt nap eseményeit. Mivel az álmok az asszociáció útjait követik. Egy esemény valódi hatása gyakran nem is következik be. A gyermekek azt játsszák. Gyakorlatilag nem hatolnak be az ébren töltött órákba . amikor a tudatos elmét nem érintik olyan közvetlenül a fizikai események. újra visszaváltoznak gyermekké. Fajotoknak az eseményekre történő reagálásaiban tanúsított nagyszerű rugalmassága nagymértékben az álmodásra való képes- . amíg egy álom segítségével nem értelmezitek vagy nem tapasztaljátok meg azt újra. Bármikor abbahagyhatják a játékot. mint a fizikai tapasztalás. párosítsa és összehasonlítsa élete különböző fázisainak eseményeit. azaz a játék hatása nem tart sokáig. mégis általában véve azok eredményei megszűnnek. hogy összevegyítse. hogy a kicsi sokkal korábban kezd mondatokban beszélni. lehetővé téve az egyén számára. Szóval álmodás közben az eseményeknek csak addig van hatásuk. és aztán amikor a szüleik szólítják őket.az álmok az izmok koordinációjának és fejlődésének ösztönzésére szolgálnak. kreatív álombeli drámák létrehozásának segítségével.ezek a cselekvések fizikailag megvalósulnának . amely azt eredményezi. mint ahogy az egyébként lehetségesnek látszana.

A fizikai környezetből érkező visszajelzések akár egy figyelmeztető álmot is elindíthatnak. mivel alvás közben elnyomja a testnek a környezetre adott természetes válaszait. Természetesen. Fajotok az álomállapot során kipróbálja a lehetséges eseményekre adható lehetséges válaszokat. (23:25-től 23:33-ig szünet. hogy mi logikus és mi nem. ha túlzottan sokat fogyasztotok belőlük. amelyeket gyakran figyelmen kívül hagytok vagy lekicsinyeltek. hogy az álmodó Én nem kritikus és nem „logikus".mentális és pszichikai játékok. A tény az. amely felébreszti az egyént. és ezáltal megszerkeszti az emlékezetet. mivel ösztönzik az álombeli aktivitást. sőt még hatás tekintetében is vetekszik a fizikai eseményekkel. hogy az álomeseményeket kialakítsák. Mivel csak nagyon korlátozott elképzeléseitek vannak arról. hogy . és segítik az álmok felidézését. Álmaitokban bizonyos mértékben a sejtszintű tudatosság is részt vesz. Az elme és a test tökéletesen aktív koordinációját vonják maguk után. A lefekvés előtt kis mennyiségben fogyasztott hagyományos serkentők jótékony hatásúak. és ezáltal jobban felkészül a „jövőbeli" cselekedetekre. hogy az álmok során a kreativitás nagy tettei nyilvánulnak meg. de ha már álmosak vagytok. akkor a kis mennyiségek lehetővé teszik számotokra. amelyek egyformán megfelelnek az elme és a test céljainak. és letompítja az álmodó elme és az alvó test közötti meghitt kapcsolatot. Néhányuk intenzitás. amely messze meghaladja a logikáról alkotott elképzeléseiteket. és elérhetővé teszik az egyébként elérhetetlen egyéni információkat. mégis lenyűgöző különbségtétellel működik: átrostálja az adatokat. úgy tűnik számotokra. hogy az álmok nem passzív események. Az álmok bizonyos mértékben természetesen összetett viselkedések . Tehát ezek a kreatív cselekedetek asszociatív folyamatok révén állnak össze.ségetektől függ. Ezek nem csak az intuíciókon alapulnak.) Bizonyosan nyilvánvaló kell legyen számotokra. Tartsatok szünetet. mivel a sejtek egyformán érdekeltek az egyén pszichikai és testi eseményeiben. némelyiket a test bizonyos részeihez küldi. de olyan logika szerint jönnek létre. amelyek pontosan azért gyűlnek össze. akkor egyszerűen felébredtek. Sok altató ártalmas. Bizonyos kemikáliák a sejtek valóságának megváltoztatásával hatással lehetnek az álmodásra. Az altatók gátolják az álmodás azon fontos funkcióit is.

Sok olyan másodlagos hormonális tevékenység is létezik. (23:44.) . A minimális mennyiségű alkohol jó szolgálatot tehet. Még a sejtek növekedése és újjáéledése is felgyorsul. mialatt a test alszik. ha valakit megfosztanak a kielégítő alvástól. feldolgozást igénylő élményben van része. Seth 23 óra 56 perckor befejezte az ülést. amely csakis az álomállapot során mehet végbe. Miután átadott néhány oldalnyi anyagot Jane-nek és nekem. Mint az köztudott.. s így ott megfigyelőként működhessen. Adj nekünk egy kis időt. ami elfojtja az aktivitást. elfojtja az álmokat is. Vége a diktálásnak. Bármi.. mivel túl sok. az jó eséllyel hallucinálni kezd az ébrenlét során.tudatos elmétek felkészültebb legyen az álomállapot során.

hanem a szülei által magától a nagybetűs ÉLET-től.mi több. Nem számítottunk arra. Először Jane álmával foglalkoztunk. Így Ruburt álma lehetővé tette. ÜLÉS. Habár az elhangzottak nem a könyv anyagaként jöttek át. 1977. amíg az álom össze nem kapcsolta a két dolgot. mind az evolúcióra vonatkozó kérdéseinkkel kapcsolatos témát. Intellektuálisan ismerte azt. Ez ebben az esetben az az érzelmi felismerés volt. Az univerzum és a psziché 796. hogy érzelmileg tudatosan felismerje a félelmét . Az álom második része. illetve megoldást nyújtott számára egy mély érzelmi problémára. mégis közöljük Seth mondanivalójának egy részét.. máskülönben a régi szokások miatt sok félelmet újra eltemettek magatokban. Az ülés hátralévő részének anyaga mintegy válaszként hangzott el egy korábbi beszélgetésünkre. mivel általában véve hasznos dolgokat mondott. Többékevésbé közvetlenül kell megtapasztalnotok ezeket. HÉTFŐ.11. vagy Minden Létező Dologtól. és idézem is Seth ezen témához kapcsolódó anyagának bizonyos részeit e jegyzet során. és annak értelmezéséről esett szó. 21:52 (Az ülés első felében Jane előző éjszakai álmáról. Például bi- . Az efféle érzelmi valóságokat nem magyarázhatjátok meg logikailag vagy matematikailag. Erre az egyik. amelyek illeszkednek a korábban az álmokról elhangzott anyaghoz. és hogy az élet „minden feltétel nélkül való" ajándék. a megoldás tudatosan és emocionálisan korábban még nem állt Ruburt rendelkezésére. amelyet Jane-nel folytattunk az evolúcióról. hogy az életet nem a szüleitől kapja az ember. aztán a következőképpen folytattuk:) Gyakran nem elég . Ő azonban egyértelműen megvilágította mind a Jane álmával. hogy Seth e két téma bármelyikével foglalkozni fog a mai ülés során. mivel nem kérdeztük meg. Az „ismeretlen" valóság második kötetéhez írt jegyzetem miatt került sor. de nem vált érzelmi egyenlete részévé. meg is szabadította őt ettől a félelemtől. MÁRCIUS 7. ha a mély érzelmi félelmeket egyszerűen felismeritek egy-két alkalommal.valójában csupán nagyon ritkán -. mi a véleménye ezekről a dolgokról.

És bár álmaitok nagy többsége viszonylag rejtve marad előttetek. Ez nem jelenti azt. hogy egy elfeledett álom előre jelezte a lehetséges katasztrófát. ugyanúgy saját pszichológiai rendszeretek megnyilvánulásai is gyakran automatikusan megoldják „a saját problémáikat" olyan álmok segítségével. és később azt látja. Ezt az információt az egyén öntudatlanul feldolgozta. racionális magyarázata. Először is. a tudatos elme beavatkozása nélkül. vagy nincs. és elutasította azt: az adott . Azaz az álmok a legjobb preventív gyógyszerek. gyakorlati fogalmaitokat roppant nehéz lenne fenntartani a megszokott életetek során. mi és hogyan megy végbe. hogy az adott napon megtegye ezt vagy azt a dolgot. Fizikailag nem tudnátok mit kezdeni egy tökéletesen felidézett álommal. Másrészt ez a késztetés jelentkezhet az útiterv normális. hogy tudatában lennétek. mások azonban mindenféle tudatos közreműködés nélkül működnek. az átlagos ember gyakran találkozik olyan álomtöredékekkel. úgy dönt. lemondja egy adott napra foglalt repülőjegyét. tudatosan megértsétek őket. (Halvány mosollyal:) Tudatosan nem vagytok képesek foglalkozni az ezen tevékenység által feltárt pszichológiai mélységekkel és bőséggel.pusztán azt akarom megmagyarázni. amelyeknek nem vagytok tudatában. az időről alkotott reális. hogy az egyénnek minden látszólagos ok és gondolkodás nélkül egyszerűen rossz előérzete támadt. A foglalás lemondására való késztetésnek vagy van elfogadható. amelyek közvetlenül a megszokott tudatossági szintje alatt léteznek. miért feleditek el oly sok álmotokat. hogy a megszokottnál magasabb szintű álomfelidézés ne válna a hasznotokra . azonban nem ismeri fel.zonyos esetekben a hosszan tartó betegségek valóban egy csapásra megoldódnak egy álom segítségével. Egy meglehetősen egyszerű példa erre az az eset. és ezek gyakran ugyanazokon a szinteken oldódnak meg. de jelentős személyes felismerés által. amikor az egyén anélkül. apró kezelésekben részesítve titeket egy sor kisebb. nyernek orvoslást.csak egyfajta késztetést érez arra. hogy a repülőgép lezuhant. Néhány pszichológiai probléma esetén arra van szükség. hogy mik is azok . arról van szó. hogy egy bizonyos ételt egyen. hogy emlékezne az ilyen jellegű álmára. vagy hogy tartózkodjon valami mástól. hogy egyértelműen. Éppúgy. logikus megváltoztatásának formájában is. ahogy a test rengeteg fizikai műveletet hajt végre anélkül. (22:17) Biztosra vehetjük. Mindazonáltal a legtöbb esetben az álmok megelőzik az efféle krónikus betegségek kialakulását. mérlegelte a lehetőséget.

hogy elfogadja a halál gondolatát életének adott pillanataiban.azonban egy egyedi pszichológiai folyamat során elveszítik azt a ragaszkodást. és felkészültek arra. amely addig az élethez fűzte őket. hogy ezek az emberek ugyanúgy öngyilkosságot követnek el. Már mondtam nektek. életigenlő szándék már nincsen meg bennük. hogy automatikusan szabályozzák pszichológiai életeteket. úgy találták. és sokkal szorosabb kapcsolatban vannak a szervezetnek a környezetében betöltött helyzetével. hogy tartalmaz más dolgokat. De nem lehettek tudatában álmaitoknak a maguk teljességében. Az álmok még a térbeli kapcsolatok tekintetében is oktatnak benneteket. hogy „élni fogok". vagy meghalok . hanem azt. hogy a fizikai létezés öröme éppannyira múlik azon. az általatok ismert formájában. Civilizációként elmulasztjátok hasznosítani az álmok által nyújtott nagyobb előnyöket. ha tudatosan ismerné saját döntését . közvetlen. hogy a tapasztalásotok nem tartalmaz bizonyos dolgokat. ha közben fenntartjátok a megszokott fizikai állapototokat. Az ilyen irányú képzés nagymértékben kibővíti életetek dimenzióit. Ez nem azt jelenti. Már egy másik valóság felé tartanak.személy pszichológiailag vagy fizikailag még nem állt készen a halálra. Az ilyen belső döntéseket nem kell ráerőltetni a tudatos személyiségre. . nem létezhetne. Ez nem azt jelenti. mivel az ehhez hasonló esetekben a tudatos személyiség bizonyos alkalmakkor már közel került ahhoz. aki eldobja magától az életet . ha ebben az értelemben minden dolognak tudatában lennétek. ugyanezen tudás birtokában. hogy tudatosan ismeri ezen döntése következményeit.vagy hogy képes lenne felszállni az adott repülőgépre úgy. személyes. és a tudatos elme sokkal több felidézett álmot képes kezelni. éppúgy ahogy fizikai testetek működése is automatikusan szabályozott. Mások. hogy ezen személyek bármelyike képes lenne elviselni azt. mint azt gondolnátok. mint azon. Természetesen talán nem a „Sors" kifejezést használják. nem azt mondva többé. Azonban a tudatos elme csak ennyit képes befogadni. hogy „élni fogok. A gyermekek álmaikban sajátítják el a térbeli kapcsolatokat. mint amennyit lehetővé tesztek számára. Az élet. ha felidézitek és megértitek az álmaitokat. Komoly előrehaladást érhettek el.ahogy a Sors akarja". Bizonyos roppant fontos módokon az álmaitok teszik lehetővé az életeteket azáltal. és nagyobb mértékben vesztek részt bennük. Úgymond a „Sors kezébe adják az életüket". hogy a halál elfogadható lehetőség. mint az. de az eleven.

. nekem jó válaszom volt rá. de nem az. ha nem dolgozik keményen.. Ez a félelem a haláltól való félelem volt . hogy tovább utazik. és nem fizeti meg azt. Egyszerűen van egy olyan pont. és amint látjátok. ahonnan kezdve elismeritek. így képessé vált kezelni a félelmét. Azonban nem az anyja adta neki az életet. hanem az életnek egy másik formába történő átalakulása. ahonnan kezdve egy adott dolog megfelel az önkényesen felállított követelményeiteknek. amivel az anyjának tartozik az életéért. mégis kelletlenül adott neki. az a félelem. magától az élet szellemétől. Az élet megnyilvánulás. egyetlen személy és semmilyen erő nem fenyegetheti azt.egy pont. és úgy nem dönt. amíg az élet be nem teljesíti a saját céljait. Először is. hogy ha nem kézbesíti a tőlem kapott anyagot.) Ruburt úgy érezte.. Ez a kijelentés természetes módon elvezet a következő témámhoz (az evolúcióval kapcsolatos kérdéseinkre utalva). Úgy tűnik. hogy egy adott dolog rendelkezik az életnek tulajdonított jellemzőkkel vagy az élet feltételeivel . akkor egy mágikus kiegyenlítődés során az anyja visszaveheti azt tőle.Most adj nekünk egy kis időt. a pihenés egyenlő a halállal. attól tartott.amelyet természetesen nem ő maga választott -. mitől is félt.senki nem veheti el tőletek. A saját erejéből nyilvánul meg. nem biztonságos dolog lazítani. és semmiféle erő nem állhat ellen neki. és nem fenyegetheti azt. az élet meghatározásával kapcsolatban komoly verbális nehézségek lépnek fel. A halál a ti fogalmaitok szerint bizonyosan egyfajta végnek tűnik. Ez nagyobb falat lesz. és álmának értelmezése biztosította számára ezt a tudást.) Ruburtnak tudnia kellett. . Az élet Minden Létező Dolog Forrásától származik. (-Igen. hogy létezik élő és élettelen anyag. amit az mágikus módon. (Nagyon kedélyesen:) Az álmokra vonatkozó kérdésetek jó kérdés volt.. (22:42-től 22:53-ig szünet.) Nem létezik a ti fogalmaitok szerint értelmezett élettelen anyag. és ez efféle kérdések felvetéséhez vezet: „Hogyan válik élővé az élettelen anyag?" (Nevetve:) Tartsatok szünetet. (Jane Seth-ként a lehető legerőteljesebben mondta a fenti mondatokat. és ingyen kapjátok azt .

Helytelen dolog lenne azt mondani. Szerszámokat használtak. vagy hogy fejlődésben visszamaradottak lettek volna. amennyiben egyszerre éltek a Földön. hogy erről a témáról beszéljünk.azaz tökéletes értelemmel. akkor ezen fogalmak szerint azt mondhatnátok. Mielőtt még a ti fogalmaitok szerint megjelentek voltak a legkisebb egysejtűek. Az ő fejlődésük sok tekintetben párhuzamos az emberével. Jane nagyon lassan közvetítette az anyagot. Különböző alkalmakkor már utaltam ezekre a lényekre mint állati orvosságos emberekre. Nem létezik olyan pont. hogy az élet a fizikai univerzumban. Múltbéli kijelentéseim hatásait figyelmen kívül hagytátok. akik megalkották a saját civilizációikat. (23:01. Függetlenül attól. Azaz például voltak „emberszabásúak". és ugyanazon a környezeten osztoztak. és nem is váltak emberekké. Lassan fogok beszélni. mivel az emberek sokat tanultak tőlük.) A Földön már az általatok az ember evolúciós elődjeinek tartott teremtményekkel egy időben is éltek teljesen kifejlett .. a ti bolygótokon „spontán módon" egyszerre kezdődött el adott számú faj esetében. Az ő valóságuk teljesen eltérő módon tárta fel az állati lét elágazásait. a tudatosság a legkisebb részecskében is jelen van. amit én nagyon sajnálok. Ők nem „emberkezdemények" voltak. Szemét az idő legnagyobb részében lehunyva tartotta. hogy szinte cserbenhagynak a szavak. hogy a lehető legegyértelműbbé tegyem a mondanivalómat. már jelen volt a sejteket kialakító tudatosság. néha egészen hosszúkat is.) Olyan hatalmasak a szemantikai különbségek. A fejlődés párhuzamos. de az életnek vannak más körülményei is. érzelmekkel és akarattal rendelkező . néha azért.emberek. nagy meglepetést okozott nekem. Amit Seth mondott az életnek a mi fogalmaink szerint értelmezett spontán kezdetéről. hogy ők nem fejlődtek.. Ha azt mondom nektek: „az élet egy . Olyan fajok jelentek meg és tűntek el a Föld felszínéről. ahol az élet az élettelen anyaghoz kapcsolódik.Azonban ez nagyon megnehezíti. hogy elhamarkodottnak tűntek a szavaim. (Hosszas szünet. Sokszor tartott szünetet. mert olyannyira különböző az időrendiségetek. amelyeket ti nem ismertek fel. mivel nincsen olyan meghatározott pont. Adj nekünk egy kis időt. vagy az is lehet. amelyekről semmiféle tudással nem rendelkeztek. ahol megjelenik a tudatosság. Ha az állandóság fogalmaival kell élnünk. hogy mik látszólag az élet feltételei. mivel ez nem igaz. bármennyire híján is van valami az általatok az élet feltételeinek tartott dolgoknak.

Tehát ez a megvilágosodás mindenütt minden adott pillanatban tudatában volt önmagának és a jelenléte által kialakított körülményeknek. amelyekben a ti fogalmaitok szerint értelmezett élet lehetségessé vált és ezen a képzeletbeli. mivel Jane-nek transzban gondot okozott ez a szó. és nem volna lehetséges anélkül. hanem egy általános megvilágosodáshoz. ) Valóban: Afganisztán jut eszembe. Mindazonáltal azt eredményezi. Nem létezik egy adott pont. Saját tudatossági formátok nagyszerű. valójában ugyanabból a teremtményből származnak.azaz egy fényhez. logikus gondolkodásotokat. Ebben az értelemben volt egy olyan pont. mint egy különösen előnyös környezet. (— Afganisztán? — kérdeztem.álomból származik". kultúrátokat és művészeteiteket összehasonlítjátok azzal. Az egyéb állati tudatosságotok természete teljes mértékben elkerüli a figyelmeteket. amely létrehozta azokat a körülményeket. tanulásotokat. amely egyszeriben mindenütt megjelent. A ti fogalmaitok szerint minden egyes faj tudatában van az összes többi faj és az egész környezet körülményeinek. éppúgy az első sejt csakis tudatosságának saját belső valósága miatt öltött testet és vált létezővé. amelyből az első sejtek megszülettek. Mégis éppúgy.. Afgasztán. csak úgymond egyfajta megvilágosodáshoz lehet hasonlítani . Ebben az értelemben a környezet alakítja ki a fajokat. amikor megjelent a tudatosság. hipotetikus ponton minden egyes faj léte látens módon egyszerre jelent meg. amit ti állati . ahogy a fizikai valóságotok személy szerint nagymértékben az álomállapototoktól függ. amelyekről mondjuk azt gondolják. lenyűgöző és egyedi.. hogy az élet minden egyéb formáját a saját körülményeitek és tapasztalásaitok alapján értelmezitek. amikor a tudatosság a szándék segítségével belevéste magát az anyagba. ez az állítás értelmetlennek tűnik. Ennek nem bizonyos sejtek szaporodási hajlamához van köze. léteztek mindenféle állat-ember és ember-állat fajok. és bizonyos csontok. Ezt az „áttörést" nem lehet logikusan megmagyarázni. s a ti fogalmaitok szerint az élet közvetítőjévé vált. és a fajok alakítják ki a környezetet. mivel a tudatosság volt az a megvilágosodás. másként fogalmazva: anyagba formálta magát. Amint már utaltam rá. És ahogy technológiátokat. amelyekről a tudományotoknak nincs tudomása. valamilyen állat vagy egy ember csontvázát alkották.

azt a következő ülésen tegyétek fel. (Hangosan:) Vége az ülésnek. nem lehet tudatában saját céljai mindegyikének. Tudom.tapasztalásnak gondoltok. de annyira össze vannak fonódva egymással.emberek is.fejlettebbek voltak nálatok. Közel álltok az állatok bonyolult. Sok esetben habozok kimondani azt. (Rövid szünet 23:29-kor. amikor azt kérdezitek. és maguk a teremtmények is meg vannak áldva kreativitással. és elzárkóztok attól a biológiai beállítottságú kultúrától. érzéki azonosulást. (— Köszönjük Seth. de sajátos módon specializálódott. amelyet a minden egyes teremtményben élő Forrásnak lehet tulajdonítani. vagy akár a növényekéhez is . hanem mindig megnyilvánulása által fedezi fel saját természetét. hogy a tudatosság legkisebb „részecskéjét" sem lehet soha megsemmisíteni. hogy létezni kell egyetlen célnak .holott az a nagyobb igazság és kreativitás. Létezik egy terv és egy tervező. társadalmi létezéséhez. egyik a másikban és egyik a másikon kívül.) Léteztek olyan . akik egyszerű válaszokat akarnak.de nem vagytok képesek érzékelni ezt az eltérő biológiai érzelmet és hovatartozást. hogy nem létezik válasz erre a kérdésre. és hogy minden egyes „részecske" a kreativitás és a fejlődés végtelen lehetőségeit hordozza magában . amely maga ez a tudatosság. a Földdel való ezen termékeny. egy részvét.és hogy mindegyikük határtalanul áldott. mivel a fejlődésről alkotott elképzeléseitek igencsak tévesek.ugyancsak a ti fogalmaitok szerint . ha ez a fejlettség kritériuma. kéjvágyó. tudatos elmétek nem képes kezelni ezt a fajta tudást. Ha van még kérdésetek ezzel a témával kapcsolatban. bizonyosra veszitek.a ti fogalmaitok szerint vett . amit akarok. Technológiai értelemben leköröztek benneteket. ez nagyon jó volt. bevallom. ti vagytok a felsőbbrendűek. A Teremtő szintén benne van minden egyes teremtményében. mivel könnyen félreérthetitek a szavaimat. „az evolúció csúcsa" . akik . mi a tudatosság célja.) . kétségkívül úgy tűnik.és hogy az élet minden egyéb fajtáját. egy kreativitás. hogy lehetetlen elkülöníteni őket. minden egyéb életformát a ti létezésetek koronáz meg. hogy egyfajta emberfeletti értelemben létezik egy szeretet. Tudom. amely mindenütt része az állati és növényi létnek. érzéki. Ezen kultúrának ti is részei vagytok. Azoknak. egy tudás.

Nagyon jó munkát végeztél múlt télen. HÉTFŐ.. de a következtetések nyilván elkerülték a figyelmeteket.Köszönöm. amikor erről a témáról beszélek. És azt is felfedte. (. amelyből a látható. (—Jó estét. Anyagom nagy részében mégis határozottan utalok arra. Gratulálok. Adj nekünk egy kis időt. Meglepett Seth megjegyzése. hogy idéztem Seth-nek az evolúcióra és az időre vonatkozó. Az univerzumotok nem egy adott pillanatban keletkezett. Ismételem: előre kialakított fogalmaitok pszichológiai erőssége miatt sok kifejezésetekkel kell megküzdenem. Ugyanakkor az EE (elektromágneses energia) is elkezdett testet ölteni. objektív univerzum származik. A tudatosság az univerzum minden egyes elképzelhető. hogy — amennyire emlékszem — minden „rendben volt" az energiámmal. Nem szándékozom ezerszer elismételni.. hogy roppant nehéz erről a témáról beszélni. a láthatatlan univerzumból a megnyilvánultság állapota felé törekedve. és Jane a nap nagy részét annak átvizsgálásával töltötte — kijavította a nyomdahibákat. Az „ismeretlen" valóság második kötetében szereplő anyagából. 1977.) Tehát folytatom: amikor az univerzum keletkezéséről kérdeztek.(Kedélyesen:) Ez természetes. egy látható univerzumról beszéltek. Következésképpen létezik egy „láthatatlan univerzum" is. ám nem győzöm eléggé hangsúlyozni. hipotetikus pontján jelen van. Ekkor a fény jelent meg először.. amely egy időben „termékenyítette meg" az egész fizikai rendszert. ellenőrizte a központozást és így tovább. amikor ellenálltál annak a gyengeségnek. amit most mondok. mivel számomra úgy tűnt. és nem is valamiféle alapsejttel kezdődött -hanem mindenütt egyszerre kezdett el létezni. ahogy a láthatatlan világegyetem pulzálása elért bizonyos intenzitást. . ÜLÉS. 23:40.) Jó estét. Seth. amely januárban és februárban néha majdnem a hatalmába kerített. Nos: egy apró megjegyzés neked.) 797. MÁRCIUS 14. 21:32 (Ma reggel megérkezett a kiadótól a Paul Cézanne világképe című könyv kefelevonata.

Megkülönböztetitek a tudatosságot és a saját tudatosságotokat.. Ezek a csoportosulások a láthatatlan univerzumban „kezdődnek". azonban a fizikai univerzum mindenütt egyszerre hozott magot. és nem létezik valódi „kiindulási pont". vagy mondhatjátok. Ha például az univerzum egy festmény lenne. (21:53) Adj nekünk egy kis időt. amely alatt az Én-tudatot értitek. Ebben az értelemben a világegyetem még mindig a teremtés állapotában van. mire „kezdetben" összeálltak ezek az EE-egységek. hogy a festő először nem sötétséget festene. aztán egy robbanást. Másrészt viszont ez a folyamat ma is tart. majd. egy időben termékenyült meg. Az egész ügy meglehetősen bonyolult. egyáltalán nem. és a látható univerzum is ugyanígy született meg. hogy ez a folyamat egyetlen pillanat alatt játszódott le. és átitatja őket a kiteljesedésre irányuló „ösztön". mivel úgy tűnik.) Például már mondtam. legalábbis Jane és az én figyelmemet nem. tehát ennek az energiának egyszer el kell fogynia. aztán azt. azt mondhatnánk. ahogyan az elkülönültségek együttműködnek az egyéb szerkezetek létrehozásának érdekében.. hogy tudatában vannak saját elkülönültségüknek és annak a módnak. Mondhatjátok azt. foglyul ejtenek benneteket az efféle energia származására vonatkozó kérdéseitek.(—Nem.a világ minden egyes pillanatban új kreativitásra születik. hogy a ti fogalmaitok szerint szeretnének vagy gyűlölnének. amelyek az adott körülmények között kialakulhatnak. Tehát minden ismert faj természetszerűleg „jelen volt" a látható világegyetem általános fogantatásánál. Nem számít. Amikor tudatossággal rendelkező atomokról és molekulákról beszélek. azt értem ezalatt. Valójában kezdettől fogva tudatában vannak az efféle lehetséges kooperatív vállalkozásoknak. Nem azt mondom. Mindez összhangban van a ti viszonylagos helyzetetekkel. hogy identitástudattal rendelkeznek. az anyag és a különböző fajok osztályait kialakítva.. ahogyan a sejtek sejtcsoportokká állnak össze egy egyszerű organizmus kialakítása érdekében. hogy hosszú évszázadokat vett igénybe. mivel . hogy ez az elképzelhetetlen energia többé-kevésbé egy időben szabadult fel. akár egy gondolat.. hogy az organizmus .ahogy arra már szintén utaltam . hanem azt. mi a ti elképzelésetek a kreativitással vagy a világ teremtésével kapcsolatban. hogy a világegyetem úgy terjed ki. A lehetséges fizikai mezőkre ható EEegységek magukban foglalják az összes különböző faj látens tudását. majd egy sejtet. Mindazonáltal ugyanez az energia még mindig újra és újra életet ad a világegyetemnek.

bár ez talán alapvetően elképzelhetetlen számotokra. amelyek a leggépiesebb reakciókon kívül mindent mást megtagadnak az embertől. és meg is tapasztaljátok azt. mint ha különböző műszerekkel vizsgáljátok a világot . a Tervező a legnagyszerűbb értelemben van jelen magában a tervben . Ebben a szerkezetben van értelmük. Az univerzum mozgása és energiája továbbra is belülről fakad. szinte mindenki egyet fog érteni azzal. ezért kérdéseket tesztek fel az univerzum teremtéséről és a fajok evolúciójáról.hozzá hasonló organizmusokká sokasodik. . fújni kezdene a szél. Természetesen nincsen olyan „különálló terület". hogy többet tudhattok meg az univerzum természetéről azáltal.mégis a pillanat. amelyeknek segítségével a kérdéseiteket megfogalmazzátok. A válaszom azokban a fogalmakban rejlik. ha a saját kreativitásotokat tanulmányozzátok. és a tenger hullámai megkezdenék mozgásukat. hogy valaha ez másképp volt. Aztán egyfajta. még ha ugyanakkor gyakran olyan elméleteket okádtok is ki magatokból. Mivel az univerzum minden egyes elképzelhető. hogy az univerzum a kreativitás legnagyszerűbb példája. Azt kell remélnem. és úgy látszik. mivel ti teremtitek meg a kreativitás eszközeit. a fajok felöltenek körvonalaikat. láthatatlanul teremtődött meg.és ez egy pompásan ironikus dolog. vagy nem egy sablont rajzolna meg. kreativitással és a születés iránti elkötelezettséggel megáldva. Beismerem. addig teljesen természetes. amelyben benne lenne a világ összes organizmusa. hipotetikus része tudatos. amikor Minden Létező Dolog Forrása kigondolt egy fizikai világegyetemet. Amikor magáról az idő természetéről kezdtek kérdezősködni. bár nem aprólékosan megformálva. akkor a világegyetem „mikor"-ja kívül esik a kérdésen. és ebben a formában teszitek fel azokat. mivel az az összes. amelyből egy amőba vagy egy papucsállatka kifejlődik hanem inkább egy fénymezővel kezdené. hogy ilyen kérdéseitek támadnak. ez nem igazán tudományos kijelentés . egyfajta alapozással. teljességgel leírhatatlan mentális. magából a festményből fakadó kreativitásban a színek gazdagabbá válnának. amelybe a fizikai univerzum materializálódott. Azonban csak kevesen értenének egyet azzal. Számotokra a világegyetem objektívnek és valósnak tűnik. Ameddig hisztek az idő múlásában. pszichikus vagy spirituális valóságban létezik.

miszerint fajunk legkevesebb három nagy háborút vívott meg alig több mint fél évszázad alatt. Például létezik egyfajta biológiai megértés. Ilyenkor a zsákmány tudatossága egy számotokra ismeretlen indíték ösztönzésének hatására elhagyja a testét. amelyben a legparányibb tudatosságok is részt vesznek. egy ember. és semmi olyasmi nincs benne. Ismétlem.Másképp fogalmazva: a világ önnön tudatára ébred. minden pillanatban lezajló számvetés eredménye. plusz . mindegyikük láthatatlanul „összetartja a teret". Az ülés előtt elolvastunk néhány könyvkritikát.akárcsak a többi. egyedi minőségei. egy állat vagy egy növény részei. Nagyon óvatosnak kell lennem. legyenek bár egy szikla. és ez szintén közrejátszott abban. Állapotuktól függetlenül. mivel . Saját tudatosságotoknak megvannak a maga sajátságos. ami megfelelne a ti csak-a-legerősebb-éli-túl elméleteiteknek. hogy Jane-t fárasztja. felfedezi önmagát. viszonylag hosszú életű faj . Semmilyen körülmények között sem szeretném jogosnak feltüntetni az állatok kegyetlen lemészárlását. amelyeket elkülönítetek a tudatosságnak a fajotok és a Föld között létező nagyobb találkozási pontjától. hanem azon folyamatos. aki véleményünk szerint feltűnően kevés megértést tanúsított az emberi állapottal kapcsolatban.saját identitásotokat sokkal merevebben társítjátok a külső formátokkal. Léteznek bizonyos. a tudatosság azon specializációihoz közvetlen módon kapcsolódó kreatív torzításaitok. amikor az egyik állat táplálékszerzés céljából megöli a másikat. A természet egyensúlya a bolygótokon nem véletlenszerű. hogy újra és újra végig kell hallgatnia a véleményemet. Az egyiket egy „agykutató" írta. és mindennek tudatában van. A hírek és mai negatív gondolkodásom miatt valóban telve voltam haraggal az emberi világ számomra kaotikusnak tűnő állapota miatt. Biztos vagyok abban. és térnek vissza abba. és a terv sehol sem eleve elrendelt. Ez egy kooperatív vállalkozás. Tartsatok szünetet. mivel az állatok közötti természetes kapcsolatokról beszélek. (22:35. Seth következő anyaga annak köszönhető. hogy a szünet alatt tettem néhány dühös megjegyzést. hogy felidegesítettem magam. hogy maga a kritikus is írt könyveket az agyról — amelyeket viszont más kritikusok támadtak meg. mivel a Tervező hagyott helyet az isteni meglepetésnek. a tudatosság mindenütt áthatja az univerzumot. Akaratom ellenére roppant humorosnak találtam. A tudatosság más fajtái sokkal szabadabban hagyják el a formájukat.

jelenével és remélhetőleg lehetséges jövőjével egyetemben. Tehát az. Ez az adott ház létezik.) Íme egy elfogulatlan. Úgy haladtok keresztül a lehetséges valóságokon. Több dolgot is mondtam hasonló stílusban. Amikor a lehetséges valóságokról beszélek. a legközvetlenebb nézőpontodból nézve különböző. kiválthatatlan örökségüktől —. (Seth hozzám fordult:) Születésedtől fogva élhetnél egy olyan létező. Továbbá — tettem hozzá — mivel „gyakorlatias" világunkban általában lemondunk minden. másik világra nyithatsz ajtót. vagy hogy több Föld létezik. Létezik egy másik valóság is. minden egyéni életet a „jelenbe". Folyamatosan ez történik. hogy megfosszuk őket egyetlen életük egyéniségétől — egyetlen megfizethetetlen. hogy „nem csak egyetlen Föld létezik". hogy feltegyél bizonyos kérdéseket az ember természetére vonatkozólag . amelyek mindegyike elég hasonló ahhoz. Mint ahogy egy gyémántnak rengeteg síkja van. a reinkarnációval kapcsolatos hitünkről. és soha nem ismered fel a különbséget. amit én valódi vallásos áhítatnak tartok. ebből a szempontból a valóságotoknak is rengeteg aspektusa létezik. és arról a dologról. mégis mindegyik a legelevenebb aspektusaiban különbözik a többitől. hogy nem is vagytok ennek tudatában.egy olyan világban . hogy a jövőnek egyetlen ismert fajra vagy a világ múltjára kell épülnie. Az általatok ismert történelmi és kulturális világ természetesen az egyetlen objektív világnak tűnik. hogy túlzottan leegyszerűsítem az emberi állapotot. Az ülés 22:58-korfolytatódott. Valóban sok szempontból szinte felháborítónak tűnhet fontolóra venni. Az átmenetek szó szerint láthatatlanok számotokra. és ebbe a valóságba sem lépsz be. „Ezt" a lehetséges valóságot választottad. mialatt valahol legbelül mindvégig tudtam. bár nyomaik megjelenhetnek álmaitokban. a „mostba" helyezünk.rengeteg „kisebbet" is. hogy ilyen körülmények között a csataterekre küldjük fiainkat. az elképzelhető legnagyobb bűnnek tűnik. úgy értem. lehetséges valóságban is. amelyben a háborúitok nem történtek meg. hogy felismerhető legyen. az gyakran talán egyszerű metaforának tűnik. valóban folyamatosan. Ezenkívül úgy tűnik. amelyben a második világháború egy nukleáris katasztrófával ért véget. körültekintő és óvatos válasz a beszélgetésetekre. Mégis bármely adott nap egy. annak már rögzített múltjával.

képességeitek és előítéleteitek mindkettőtöket egyedülálló módon készítettek fel egy ilyen történésre. amelyre oly nagy szükség van. amelyben a legkisebb segítségre is szükség van. változtathatsz a dolgon.. Mindazonáltal amikor ezt mondom. és elvégezték a feladatukat.szemlélve őt. (Olyan dolog volt ez. pontosan azért. Bizonyos módon az ember a lehetőségek ezen pontján egy köztes faj.) 798. de olyan ponton. jó éjszakát kívánok nektek. hacsak nincsenek kérdéseitek. az lehetővé teszi számotokra. mert nem akarsz időt szánni arra. hogy az ember tisztán lássa fajának feladatát. hogy felfrissítsétek az energiátokat. ahol a kreatív teremtés és a pusztítás. azt is állítom.) Ezenkívül mindannyian részeseivé váltatok ennek a lehetséges valóságnak. amit a szünet alatt említettem: annak fontossága. hogy már tudod ezt. lehetséges valóságban. Olyan kor és valóság ez. MÁRCIUS 21. hogy emlékezz rájuk. felszabadít benneteket. hogy olyan kreatív impulzusként használjátok azt. Ugyanakkor ne időzzetek el túl hosszasan a világ ezen helyzeténél. hogy sokan elhagyják ezt a valóságot. és értelmezd őket. (Hozzám:) Te személy szerint gátolod álmaid felidézését. mivel ha saját természetetekre és világotok fizikai természetére koncentráltok . (—Jó estét. Bizonyos mértékben minden ember érintett ebben a saját okai miatt választott. amely a te szemedben a legkedvezőbb fejlődés lehetőségét tartalmazza. Most kellemes. hogy éljetek annak a tiszta látásmódnak az előnyeivel.) . a tudás és a tudatlanság között ingadozik. Lenne még egy megjegyzésem. Seth. ÜLÉS. Most. Az egyén és világa között mindig létezik egyfajta kreatív áramlás. HÉTFŐ.az évszakok változására és így tovább -. (Seth ezután átadott még némi anyagot Jane-nek és nekem. 21:54 Jó estét. hogy egy bizonyosfajta megértésre törekedjetek. 1977. amely arra késztet benneteket. ha már megtanulták. és végül 23 óra 22 perckor fejezte be az ülést. Ugyanez igaz Ruburtra is. és a tehetségetek. amiért itt voltak.

amely nélkül az ilyen kérdések értelmetlenek lennének. ami ellentmondásosnak tűnik. hogy az élet bármilyen. vagy nincsen. Ezekben a szerkezetekben bizonyos.és ennél a pontnál el kell búcsúznunk a nagyra becsült objektivitástól. hogy egy szinten ellentmondásokat tartalmazzon. Ily módon a különböző fajok általatok alkalmazott csoportosítása tűnik számotokra az élő dolgok egyetlen logikus elkülönítésének. A felosztásnak ez a sajátos módja olyan kérdéseket eredményez. . beilleszthetitek ebbe a könyvbe. és jelenleg is folyamatosan tágul. teljesen kézenfekvőnek tűnő kategóriákat alkottok meg. Egy belső tartományba. és egy olyan mentális tartományba kell belépnünk. Vagy létezik evolúció. vagy nem. míg egy másik szinten nyilvánvaló. és lehetetlennek tűnik. az efféle kategóriák természetüknél fogva oly mértékben strukturálják magáról a valóságról alkotott élményeiteket. mint például: „melyik faj alakult ki elsőként. és hogyan jöttek létre a különböző fajok . amelyből. mint mondtam. Mégis. hogy az ellentmondások nem jelentenek hibákat. A józan ész támogatja őket. és egy új fejezet kezdetéül szolgálhatnak. ettől eltérő módon történő érzékelése nemcsak hiteltelennek. vagy a Nagy Bumm-elméletben leírtaknak megfelelőenjött létre. amely többé-kevésbé az evolúcióról szólt. akkor nem bizonyulhat hamisnak is . amely elég nagy ahhoz. és így általában a tudományos elméleteitek erős érvényességgel bírnak a saját rendszerükön belül. vagy nem. Ha egy hipotézis „igaznak bizonyul". Diktálok: Természetesen könnyű előre látni a következő kérdéseteket. mivel ezen „belső" univerzum eredetét szeretnétek megismerni. A tudományban a dolgok jelenlegi állása mellett megengedhetetlen. Következésképpen az univerzumnak vagy van egy „teremtője". Azonban pontosan ennek ellenkezőjéről van szó. amelyben látható. hogy másképpen tekintsetek a valóságra. hogy önellentmondások merüljenek fel. hogy egyáltalán nem léteznek ellentmondások. Az efféle teóriák rendszerint azon egyszerű eljárás által bizonyulnak „igaznak". a külső univerzum származik . A fejezet címe: „Az univerzum és a psziché".vagy persze már kezdetben sem volt igaz. de egyenesen lehetetlennek látszik.egyik a másikból fejlődött ki?" Ezek a kérdések tovább erősítik azt az időbeli kategorizálást.Tehát: a legutóbbi két ülés anyagát. és melyek később. amely során kizárunk mindent.

a legrosszabb esetben pedig tökéletesen lehetetlenné teszik e cél elérését. amelyeket fel kell boncolnotok. milyen információt vagy adatot kaptok a tudományos célú állatkísérletek vagy az állatok felboncolása során. hogy felfogjátok. akkor az általatok használt módszerek a legjobb esetben is szűklátókörűek. az efféle módszerek következményei annyira eltorzultak. oda kell pillantanotok. Mivel univerzumotok egy belső világegyetemből származik. sem a lelket nem elégítik ki. és mivel ez a belső világegyetem átjárja saját létezésetek minden apró zugát. hogy e kísérletek elvégzése után kevesebbet fogtok tudni az életről. hogy saját gondolataitok és érzelmeitek mintáit kövessétek. ahová még nem néztetek: saját elmétek és érzelmeitek valóságába. Az általatok ismert természetes univerzumot kell szemügyre vennetek. Az élet minőségét kell megvizsgálnotok. nem a Föld alacsonyabb rendű termékeinek. előre gyártott eredményeket és válaszokat eredményeznek. ameddig megmaradtok az adott rendszer keretein belül. hajlamokat és a legkülsődlegesebb elkülönítéseket jegyeznek fel. és meglovagoljátok ezt . és azokban. A specializációitok mindaddig működnek. mennyire értékesnek tűnik az eredmény. amelyeket jórészt figyelmen kívül hagytok .pontosan azokban a tartományokban. bár így meg kell birkóznotok azokkal a kérdésekkel. hanem a világegyetem természetének a folyamatos létezés és átalakulás állapotában lévő élő példáinak. amelyeket az ilyen felosztások automatikusan felvetnek. A körülöttetek lévő teremtményekre kell pillantanotok intuícióitok és kreatív ösztöneitek segítségével. mit érzékelnek más élőlények. és nem számít. amelyeket a legkevésbé tartotok tudományosnak. mint előtte.pusztán szokásokat. de alapvetően semmilyen módon nem befolyásolják azon egyéb élőlények természetes tapasztalását. Jelenlegi módszereitek egyszerűen frappáns.Az ilyen alapon történő osztályozás külső elkülönítéseket hoz létre. az univerzum és a fajotok eredetére vonatkozó kérdések válaszai olyan birodalmakban rejlenek. amelyekre „más fajokként" hivatkoztok. (22:17) Attól tartok. bátran arra. Például nem számít. hogy ezek pusztán írott és szavakba foglalt kategóriák. Ha az a célotok. Sem az intellektust. amelyekből látszólag a legkevesebb gyakorlati eredmény származik. nem bizonyos szokásokkal rendelkező más fajoknak látva őket. Ezek teljesen gyakorlatias viszonyítási pontként szolgálnak. Talán nehéz felismernetek. amelyek semmiféle valós módon nem mondanak nektek semmit az egyéb teremtmények valódi tapasztalásáról .

Tartsatok szünetet. Tehát az. amely az összes ilyen kategorizáláson túlmutat. bár képes „mentális kisujjából" kirázni a világ összes virágának nevét és osztályozását. mégis minden egyes ember valahol titkon biztos abban. mégis kételkedtek. A gondolatok úgy bukkannak fel az elmétekben. mint a tudósoké. Az igazság az. a pillanatról pillanatra történő közvetlen. hogy fizikailag meg fogtok halni.ezen dolgok ugyanazzal a csodálatos minőséggel rendelkeznek. Benne foglaltatnak saját spontán viselkedésetekben . A pszichének sincsen kezdete és vége. mikor és hogyan keletkezett az univerzum?" Azonban pontosan maga a szándék. s mégis.és hasonlóképpen a világ fajainak sematikus ábrázolása is teljesen elkülönül bármilyen valódi megértéstől. és azon a szinten nincsenek ellentmondások.azaz testetek és elmétek csodálatos tevékenységeiben.ugyanúgy. Halandók vagytok. Az efféle érzések segítségével a psziché áttör minden tévképzeten. Az információ nem feltétlenül tudás vagy megértés. milyen élmény egyetlen szál ibolya érzékelése. egy sokkal tudományosabb látásmód. és az élet valamilyen módon örökkévaló. ahogy az objektív univerzum beúszik a valóságba . és semmit sem közölnek a beszédet lehetővé tévő csodálatos fizikai és mentális teljesítményekről . Az örömtelin nevető. rendben". szinte minden választ eltorzít. Esetleg azt mondjátok: „jó. Tudjátok. az első ibolya látványát áhítattal szemlélő gyermek a legmélyebb értelemben sokkal többet ért meg. mivel ők többet értenek meg a természetből. mivel ebben az elevenségben az univerzum és a psziché eredetére utaló jelek rejlenek. egyszerre sejtetve az Én és a világegyetem természetét. mint egy botanikus. így szólva: „mindazonáltal a mi fogalmaink szerint. és mindenütt a halandóság bizonyítékaiba ütköztök. meghitt tapasztalás . hogy a válaszok saját létezésetekben rejlenek. amelyet az univerzumnak tulajdonítotok. Lényetek szubjektív érzete. hogy az ő végzete más. . ezen a szerkezeten belül gondolataitok és érzelmeitek olyan valósággal bírnak számotokra. hogy egy ilyen eredetet elhelyeztek az időben. aki már réges-rég elfeledte.az elevenséget. A sematikus mondatok roppant keveset mondanak el a beszélt nyelvről. A valóság magasabb szintjén tehát a világegyetemnek nincsen kezdete és vége. ahogyan a költők látják a világot és a természetet.

hogyan gyógyítsa meg magát. amely fizikai mozgásotokat előidézi. Ami azt illeti.) Teljesen jól jártok anélkül. hogy az ilyen spontán működés lehetetlen. A ti fogalmaitok szerint a világot létrehozó erő alakítja ki most a ti . és amely a testi reakciók látványos precizitását eredményezi. aki hatalmas lexikális tudással rendelkezik a test összes részéről. Talán elmondták nektek. és még kevésbé annak eredetét. mintha valamiképpen különálló lenne a test valóságától. Éjjelente. amelyből a világ kialakult. egy atléta talán nagy élvezetét leli a mozgásban. és a test ennek alapján cselekszik. Ez egy beépített tudás. Ezen alkalmakkor valamilyen mértékben minden ember tudatában van egy bizonyos megértésnek. hogyan működnek ezek a mechanizmusok. hogyan kell járni. akár rendelkeztek ilyen információval. mivel a tudomány jelenlegi formájában nem képes megmagyarázni magát az élet valóságát. ahogy maga a test jár. hanem egyfajta mélyebb tapasztalástól és a közvetlen találkozástól azon valósággal. A testen belüli tudatosság egyidejűleg ismeri a létezését a test összefüggésein belül. A test tudja. hogyan pótolja az elhalt szöveteket. Mégis ugyanolyan jól jártok. amellyel a test rendelkezik.az álmodozások során. és mindezt oly spontán módon teszi. teljességgel képtelen fizikailag a megszokott módon teljesíteni. vagy esetleg olvastatok a test anatómiájáról és a részei közti kölcsönhatásokról. cseppet sem törődve azzal. Tehát ez a tudás abszolút gyakorlati jellegű. amely nem az adatok felhalmozásától függ. Ez az a fajta szavak nélküli tudás. akár nem. alvás közben az Én tudatossága hosszabb időre. és untatja őt az olvasás. A köznapi élet során a nappali tudatosság úgymond gyakran szünetet tart . a ti fogalmaitok szerint. hogy a testen belül mi mozgatja őt. ameddig annak teljesítménye nagyszerű . A testetek tudja. akkor hogyan képes ilyen jól működni? Ha tudományos hajlamai lennének. szabadabban függetlenedik a fizikai valóságtól. Ezek a tapasztalások nem pusztán hipotetikusak.(22:41-től 22:58-ig szünet.míg egy rokkant ember. Következésképpen az ilyen adatok semmilyen mértékben nem segítik elő a járási teljesítményeteket. és azoktól függetlenül is. vagy másképp tapasztalja meg önmagát. a test tudná. hogyan hasznosítsa a táplálékot. hogy a lábujjaitok bármiféle tudatos tudással rendelkeznének a belső mechanizmusok tevékenységéről. Ha ennyire tudatlan. mégis. a testnek nincsen hozzáférése az agy által birtokolt információhoz.

Vége a diktálásnak. hogy ennek az ülésnek az anyaga a Pszichéhez tartozik. és ezen a látszólag homályos. HÉTFŐ. illetve idézetek álltak. hogy a kérdéseink minden esetbe pontosan oda vezetnek. hogy a legutóbbi két ülés anyagát tekintsük a Psziché részének — és újfent láthattuk. színes határidőnaplót. Azt hiszem. (23:39.. 1977. Ezenkívül gyönyörűen illettek a jelenlegi. más témákkal kapcsolatos anyagot. bizonytalan területen megtalálhatók a válaszok is. A szponzor az 1976-os évre is küldött neki egy ilyet. A világegyetem mozgása megjelenik saját közvetlen tapasztalásotok mozgásában.. aztán beleolvastam az idézetekbe. amelyek közül néhányat hangosan fel is olvastam Jane-nek. Valójában Seth-nek még sokkal több mondanivalója is volt ezzel a tárggyal kapcsolatban ezen az estén. és ez az erő a természetes univerzum egyik forrása. . hogy kérdéseink általában sok olvasó kérdéseit tükrözik.bár nem említette . ÜLÉS.. MÁRCIU 28. Miután átadott nekünk néhány oldalnyi. és Seth ehhez kapcsolódó anyagához is. 21:42 (Néhány nappal ezelőtt Jane kapott a postával egy roppant alaposan megszerkesztett és nagyon bonyolult. hogy lássam. Egyszerre tűntek nevetségesnek és tragikusnak. ahová Seth el akar jutni! Az évek során azt is felfedeztük. említik-e benne Jane-t — nem említették —. Adj nekünk egy kis időt. Minden egyes dátum alatt egy bevonalazott oldal volt a feljegyzések és a találkozók számára. Megint meglepett bennünket azzal a javaslatával.biztosra vettük. úgyhogy . mivel most a kormány őrült költségvetési kiadásainak és korrupcióinak egyre több példájával találkoztam. Tegnap átlapoztam. Seth 23 óra 40 perckor befejezte az ülést.szubjektív valóságotokat. a könyv szerkesztője megváltoztatta álláspontját. a fajunk viselkedésével kapcsolatos érzéseimhez és kérdéseimhez. és ez a legnagyobb jelentőséggel bíró megértést biztosítja majd számotokra.) Tehát: jó estét. akkor közvetlen kapcsolatba kerültök lényetek belső dimenzióival.) 799. amelyben szerepelt egy idézet Seth-től. a szemben lévő oldalon pedig különböző hírek. Ha szeretetteljesen felfedezitek ezeket a valóságokat.

mint az állatok. hogy az ember fizikai formában létezzen. Megértitek. amelyeket egyedül az állatok tartanának a legkülönösebb és leginkább megvilágosító intellektuális vívmányoknak. de a fajotok jót akar.(—Jó estét. ha úgy kezeli a testét. A saját fajotokra tekintve gyakran kevésbé vagytok jóindulatúak. hogy a tigris egy adott környezetben létezik. amely az emberi elme olyannyira sajátos hajtása?" Ha az összes ilyen kérdést meg lehetne oldani mentálisan. Az embernek közvetlenül kell szembenéznie egy sokkal bonyolultabb tudatos világgal. Könnyű elítélni a saját fajtátokat. Némi iróniával:) Értekezés az ez emberi természetről. mintha az ember azt kérdezné: „Akkor mi a helyzet ezzel az ötlettel? Mihez tudunk kezdeni vele? Mi történik. Talán nehéz ezt megértenetek. Túl sok bonyolult kérdés játszik itt szerepet. Gyakran kudarcot vallanak. milyen messzire lehet elmenni a nacionalizmusban? Milyen mértékben lehet úgy kezelni a világot. Még rémtetteiket is abbéli eltorzult törekvésükben követik el. Akárcsak az emberek. sem jelentőségteljes. mintha az különálló lenne az embertől? Mit tanulhat az ember abból. hogyan hiúsítják meg a módszereik a céljaikat. az épülésetekre és okulásotokra. hogy megvalósítsák az általuk jónak tartott célokat. Az emberi faj mindazonáltal éppolyan áldott. és természetének megfelelően reagál a dolgokra. ha fizikai értelemben kivetjük a valóságba? Milyen messzire mehetünk el bármely nagyszerű társadalmi. a természetének megfelelően viselkedő tigris nem gonosz. mintha az egy gépezet lenne? Vagy mintha csak káprázat lenne? Mintha vak ösztönök vezérelnék? Mintha a lelketek birtokolná azt? Bizonyos mértékben ezek mind egyedi és kreatív töprengések. Az állatoknak vi- . valami nem-fizikai rajztáblán. amely világ jórészt jelképekkel és ideákkal dolgozik. hogy egy. akkor a fizikai lét nagyszerű kihívása nem lenne sem szükségszerű. ahol tesztelni kell azokat. nem lenne szükség arra. Seth. amelyeket aztán kivetít a valóságra. Olyan ez. Ha ezeket lehetne mentálisan tesztelni a ti kontextusotokban. vagy akár meg sem értik. Mondjuk. könyörületesek és megértők. tudományos vagy vallási ideával. mint egy tárgyat. úgyhogy a lehető leginkább le kell egyszerűsítenem a dolgot. és kudarcait a megértés hiánya okozza. Azt elismeritek.

s eseményekként érzékeli azokat. akár nem . Habár az emberek tettei gyakran minden bizonnyal rombolónak tűnnek. hogy összetévesztitek az embereket a tetteikkel. a hó. vadászniuk vagy bogyót enniük. a fák. hogy rengeteg jó szándékú művész időnként a legnagyobb jóakarattal is selejtes. a talaj. De egyetlen ember sem cselekszik tisztán rosszakaratból vagy kegyetlenségből. amikor az nem volt indokolt. Nem csak. és ugyanúgy az embernek is. akár tudatában van ennek. hogy vajon jók-e a módszerei. de az általános körülmények javítják a Föld egyensúlyát. sem a földrengés nem gonosz. Tudatában vagyok ennek . hogy a Föld elsődleges valóságaiba öltözteti. Mélyen sajnálkozhattok a pusztítás felett. Ahogy a Nap. ha képes lennék lépést tartani vele. úgy egy eltérő módon az embernek hajszolnia kell az ideáit azáltal. a megfelelő módszer és a tudásuk hiánya tehát nyilvánvalóvá válik. Ha túlzottan a hírek és az emberek negatív cselekedeteiről beszámoló riportok világára összpontosítotok. amit mondok nektek: (hangosabban) minden férfi és nő alapvetően jóakaratú. hogy nem rossz szándéktól vezéreltetve cselekszenek. Az. hogy sem a vihar. roppant könnyen szem elől téveszthetitek azt. Az ember ideákat használ. . Sokkal gyorsabb ütemben is képes lenne kézbesíteni az anyagot . villámok és mennydörgés kíséretében.szonyulniuk kell a Földhöz. melynek rendszerint nincsen tudatában. mert destruktív akar lenni. tudván. A földrengések feldúlhatják a tájat. (22:01) Az ember nem azért rombol. Eközben egy másfajta egyensúlyhoz járul hozzá. még inkább kiábrándító és nyomorúságos számukra szándékuk eredeti jósága miatt. hogy elérje számára jónak tűnő célkitűzéseit. Egy zsákmányára vadászó és azt elpusztító állat a természeti egyensúly megőrzésének nagyobb célját szolgálja. A technika. hitvány műalkotást hoz létre. mint szokta. elfelejti megvizsgálni. és azt a hibát sem szabad elkövetnetek.és mégis az emberiség által működtetett pusztító vihart végső soron nem lehet gonoszabbnak nevezni. nem szabad szándékukat okolnotok. hanem mert az iránti vágyában. A vihar szétszaggatja a nyári égboltot.) Ez bizonyos egyedi megértést igényel.és ismételem: az állat szándéka nem gonosz. sokszor felemelve a hangját olyankor is. (Ezen ülés során Jane gyakran gyorsabban és határozottabban közvetítette az anyagot.gondoltam -. a zápor és a szél fizikai összefüggésein belül kell az állatoknak játszaniuk. párosodniuk. mint egy földrengést.

ha úgy tetszik . hogy minden egyes állat jó szándékú. amikor az újságokban a hibákról. vagy Ruburthoz. mind egyediek a világegyetemben. egyetlen férfi és nő sem veszíti el soha. Minden egyes állat tudja. Érveljetek. aki reméli. A lelki nyugalmatok érdekében elengedhetetlen. az egyenlő azzal. az érzelmi kölcsönhatások és a kultúrcsere nagyszámú változatossága. vagy megvédelmezi területét. amelyet szintén átadhatnak egymásnak a generációk. Ám ha azt mondjátok. a tévedéseit. amennyit csak akartok a tettek ellen. Én személy szerint nem értem. a képzelőerő kiterjedése . hogy higgyetek az ember veleszületett jóakaratának létezésében. miért gyűjtene bárki egy művész legrosszabb munkáit. Gyűjtsetek oldalakat vagy akár teljes lapokat is ilyen hírekből. (22:20) Tehát: Tegyetek különbséget elmétekben az emberek és az emberek cselekedetei között. Ez a szándék jelenti fajotok reményét. hogy felleli az igazság.A szándék lehet zavaros. árulásokról vagy háborúkról olvastok. és még sok más dolog. Minden egyes állat tudja hogy az éhség idején egy másik állat zsákmányává válhat.és most nem csak hozzád beszélek. hogy az ember alapvetően gyilkosok győzedelmes sarja. Amikor a tudósok azt mondják. Ez a megvilágosodás sokkal erőteljesebb. a lelki nyugalom vagy a kreativitás jeleit. akár egy ragyogó fénysugár. . talán megfojtja a gyilkosságok és háborúk véres keze . mint bármilyen gyűlölet vagy nemzeti ellenszenv. és aztán elítélnétek őt. a hibáit. korlátoltságokról. hanem bárkihez. és fajotok minden egyes egyedében mindig fényes marad. talán összekuszálódik a konfliktusok és a hiedelmek között. Ez az összes állatra is jellemző. és mi örömöt talál abban. az ellen sokan tiltakoznak. hogy a tudatosság a véletlen műve. hogy ugyanezt higgyétek a saját fajotokról. Az ember alkotott néhány remekművet: a verbális kommunikáció nagyszerű művei. hogy bizonyos körülmények között a másik esetleg harcolni fog vagy agresszív magatartást tanúsít.és mégis. vagy Darwin elmélete kimondja. Ha az embert a leghitványabb cselekedeteivel azonosítjátok. gyengén kivitelezett. Tudják. Gyűjtsetek könyveket az emberek kudarcairól. az ideák és fogalmak tárgyiasítása. hogy széttépi őket. Ezeket a helyzeteket kivéve azonban nem félnek egymástól.ezek. mintha céltudatosan egy nagy művész félresikerült munkáit keresnétek. (Hangosabban:) Engedjétek meg magatoknak. és örökül hagyják egymásra a nemzedékek ezt a jó szándékot.

hogy megkönnyítsem ezt a beszélgetést . Tehát: Fizikailag a testeteknek van egy idő. az nem ugyanaz.és térbeli létezésre. hideg házban ülnétek. hogy elítélitek fajotokat abban a formájában. akkor ugyanezt jelentitek ki. elsődleges. amelyben ti ismeritek azt. által jut el hozzátok. Ennek egyértelműnek kell lennie számotokra.) Ha biztonságosan elrejtőztök egy kényelmes szobában. ami közvetlenül érzékszervi értelemben létezik a ti időpillanatotokban . hogy az ember megszökhet egy másik lehetséges valóságba. Tudatos elmétek beépíti azt.-Nem. idő. azt jelenti. mintha egy fűtetlen. ebben az értelemben az. a másokkal való beszélgetés stb. mintha ott lennétek a háborúban. vagy hogy nem érdemlik meg a levegőt. Azon a szinten. amely mondjuk az olvasás.a testnek a környezetével való kapcsolatát. amit belélegeznek.és térbeli körülményekről. Nevezzük elsődleges tapasztalásnak azt. Akarsz szünetet tartani? (22:41. A test ettől a tudástól függ. amellyel most foglalkozunk. világos becsléseket ad-e számára az adott idő. Ha egy napos nyári délután a háborúról olvastok. mialatt nyugodtan ücsörögtök a nappalitokban. Bizonyos megkülönböztetéseket fogok alkalmazni.ez távol áll a lehetőségek valóságától. Elsődleges és másodlagos tapasztalásokról fogok beszélni. A másodlagos tapasztalás nagymértékben szimbolikus. a televízió. De a test a tudatos elmétől függ.vagy (mosolyogva) monológot. az érzékszerveitek pontosan közvetíteni fogják ezeket az információkat. a testnek elsődlegesen kell reagálnia a jelen idejű. az nem ugyanaz. attól. hogy az emberiség kipusztulhat egy nukleáris háborúban vagy valami más korlátolt hülyeség miatt. és elítélitek világotok gyakorlati tételeit. Más szinteken fel van készülve arra. Ha az energiahiányról olvastok. hogy sokfajta adatot kezeljen: korábban már beszéltem a sejtek előzetes megérzéseiről. ahol semmi veszély nem fenyeget benneteket. Mivel törődnötök kell az általatok ismert valósággal. Azt mondani.hogy az emberek idióták. Ha arról olvastok. közvetlen. ha elítélitek az embert. az nyilvánvalóan messze nem azonos a cikkben leírt dolgok valóságával. mivel én most a ti érzelmi álláspontotokból beszélek. Következésképpen másodlagos tapasztalásnak fogom nevezni azt az információt. . bármilyen eleven legyen is az adott leírás. hogy az egyértelmű. gyakorlatilag átverés .és térbeli állapota.

Tehát az elmétek arra kényszeríti a testeteket. a riadójelek nem csak egy biztonságos jelen pillanatba hatolnak be.azaz például az olvasmányotokból származó veszélyes jelek. Nem vagytok képesek különbséget tenni a fizikailag biztonságos. A test soha nem cselekedhet a múltban. így bizonyos idő elteltével. a jelen pillanatból származó érzékszervi visszajelzésekről. Tudatos elmétek azt a célt szolgálja. kritikus anyag túl gyakran önbeteljesítővé válik . Következésképpen minden egyén megfosztja magát a jelenben történő. akkor a különbségtétel hiányáról tesztek tanúbizonyságot. többé már nem lesztek képesek megmondani. és ez érzékszerveitek megmutatják. hogy legyen az állandó riadókészültség állapotában . hogy nem vagytok veszélyben. vajon valódi vagy pusztán elképzelt veszély fenyeget-e benneteket. Ám mivel az ember meg van áldva a képzelőerő ajándékával.mivel azok. amelyeket a ti fogalmaitok szerint csakis a tudatosság képes értékelni.mégis elkezdtek a másodlagos tapasztalásban bízni. és az azt követőben is . A testi mechanizmusok nagymértékben összezavarodnak.de ennél sokkal rosszabb. hogy nem vagytok veszélyben . adott szituáció és az elképzelt között. hanem ha hagyjátok. hogy arra nevelitek magatokat. (Jane Seth-ként roppant határozottan és nyomatékosan mondta ki ezeket a szavakat. teljes mértékben átitatja egész érzelmi életeteket. A testhez érkező jelzések roppant ellentmondásosak lesznek. de tovább szólnak a következőben. mivel nem bíztok a saját reakcióitokban.Nem lesz túlzottan nehéz dolog körülnéznetek és látnotok. . Bizonyos mértékben az elítélő.) Tehát testetek esetleg azt mondja nektek. Ha az elsődleges tapasztalás szempontjából biztonságos körülmények között elárasztanak benneteket a másodlagos tapasztalásból . mivel léteznek olyan álokoskodások. amely talán veszélyes. jelentőségteljes vagy céltudatos cselekedetekre való személyes képességbe vetett hitétől.és ez a kedélyállapot nem kötődik konkrét részletekhez. Az így keletkező cselekvésképtelenség érzése változó mértékű reménytelenség állapotához vezet . és a veszély riadójeleit idézi elő.kivetítitek azokat a jövőbe. ha továbbra is fennállnak ezek a körülmények. biztonságban vagytok. hogy egy becslést nyújtson a testeteknek az általam kulturális körülményeknek hívott dolgokról. ne vegyetek tudomást a közvetlen. Érzékszervi adatainak egyértelműnek kell lenniük.

az építő tettek éppoly valóságosak. Ebben az értelemben az ember létezésének minden egyes esztendeje valóban inkább derűlátó. Az ember a valamivé válás folyamatában van. Jane a szokásosnál sokkal gyorsabban. mintha az ember valamikor a jövőben elpusztítaná magát . és az ember kreativitása az idők során megjövendölt válságos próféciák és a romlás minden előjelének dacára sem pusztította el magát ilyen értelemben. amit időtök szerkezetén belül érzékeltek. Azt sem mondhatjátok. hogy a természet jó. sem a nagybetűs Természet. aki egy rákos daganat a testén.nagy T-vel . és ezen hozzáállás miatt az ember nagyszerű energiája és jó szándéka láthatatlan marad. tompa elméjű. mivel a Természet minden faj minden egyes egyedében benne él. amikor ez megtörtént az ülések során.ne viselkedjetek úgy.akik hasznát látják ennek (hangosan) lehetővé teszik. megjövendölt pusztulások egyike sem valóságos a ti korotokban. Kiválónak tartottam az anyagot. Cselekedetei törékenyek . (Hangosan:) Léteznek olyan emberek. kihalásra kárhoztatott. Nem helyezhetitek az ember jó szándékát a fizikai kontextuson kívülre. és amit ezen a szerkezeten belül megteremtetek. ha az megbántja őt. A ti fogalmaitok szerint amíg éltek. (23:09. de világra hozta az embert. mint a rombolók. hogy a Természet . csak támogatni akarja a nagybetűs Életet. vagy hogy a nagybetűs Természet alig veszi hasznát a fajotoknak. félkegyelmű állat lenne. őrjöngő. Az ember által olyannyira félt. Nem mondhatjátok azt. Jane nem igazán akart szünetet tartani.de ezek a cselekedetek egy alkotás közben lévő zseni törékeny tanulómunkái. mintha az ember egy félkegyelmű. addig közvetlen érzéseitek szempontjából az kell legyen a valóságotok. (Derűsen:) Hagyom. ne viselkedjetek úgy.el fogja pusztítani az embert. hogy ez elködösítse a reakcióikat. hogy elítéljék mások vagy az egész fajotok hibáit és kudarcait. Amikor a ti fogalmaitok szerint vett jövőn tűnődtök. és ezen fajok tagjainak összessége nélkül nem létezne sem a kis-. . akik hivatásuknak tekintik. hadd pihenjenek a te természetes ujjaid. és e zseni kudarcai valójában pusztán az őt mindig továbbvezető géniuszának fényében jelentősek vagy groteszkek. mint borúlátó látásmódot igazol. mivel ezen kontextuson kívül fajotok nem létezik az általatok vett értelemben. Ennélfogva könyörgöm. A kezem elfáradt — ez egyike volt azon kevés alkalmaknak. mivel a természet sokkal értelmesebb ennél. és gyakran sokkal hangosabban beszélt. mivel ezen dolgokat tapasztaljátok meg.

ameddig a jelenre összpontosul. létezik bennetek egy természetes létállapot. hogy a világ tönkremenjen. hogy megpillantsátok az emberi kreativitás nagyobb mintáit. minden humor nélkül: „Hogyan is lennék képes arra. hasonló stílusban. .mivel ezen kor emberei hagyják. hogy ezt megtegyétek. és megteremti számotokra a kívánt időbeli állapotot. nem pedig a másodlagos tapasztalásokra.) Mivel természeti teremtmények vagytok. továbbra is képes nyitottá tenni benneteket arra az időtlenségre. és ezek a hiedelmek annyira áthatják a viselkedéseteket. Ahhoz. hogy ezek rendszerezik tapasztalásaitok nagy részét. amelyeket mindenütt közvetlen. Ez az elsődleges érzékszervi információ. valamivé váló univerzum valódi természetére nézvést. de megkértem. Az ilyen tapasztalás lehetővé teszi. és úgy tűnik. azt mondjátok. életerő és megértés tárháza lehet. hadd pihentessem a kezem. Ez az állapot az örökké jelenlévő béke. amelyből minden idő származik. Bármit is gondoljanak a tudósaitok.az adott pillanat pompás életerejét és vigaszát -. várjon még egy kicsit. a testetek. a ti korotokban minden rosszra fog fordulni . Az ülés 23:14-kor folytatódott. teljesen őszintén. az univerzum meghaljon. mivel eltúlozzátok a már említett másodlagos tapasztalások fontosságát. és képes közvetlen utalásokat nyújtani számotokra az örökké jelen idejű. és az abban betöltött szerepeteket. a leggyakorlatiasabb. Számotokra a legnegatívabb próféciák tűnnek a leggyakorlatiasabbnak. Következésképpen saját tudatosságotok tiszta megismerésének fejlesztése által. Arra tanítottak benneteket. a legközvetlenebb és a leginkább világi értelemben ti és a világotok az adott pillanatban természetes biztonságban vagytok. hogy a kritikára és társadalmaitok hibáira összpontosítsatok. az ember elpusztítsa önmagát. a leírt közvetlen érzékszervi adatokra kell hagyatkoznotok. elsődleges módon tapasztalhatnátok meg. a tudatosságotok és a világegyetemetek folyamatosan a megvalósulás felé tart. hogy ne vegyek tudomást a jelen romboló valóságáról?" Mindazonáltal az alapján. Tehát gyakran figyelmen kívül hagyjátok a világ általatok érzékelt érzékszervi valóságát . meríthettek a rendelkezésetekre álló nagyobb életerőből és energiából. és megfosztanak benneteket a természet nyújtotta előnyöktől. amikor a világ bajairól olvastok.Valójában pár perc múlva már készen állt a folytatásra. és egységben az általatok érzékelt idővel és az adott pillanattal. amit testi érzékszerveitek az adott pillanatban érzékelnek.

akármilyen előnyöket nyújthatna is számotokra a saját valóságváltozatotok. ezen gondolatok egy részét képtelenek vagytok felfogni értem ezt Ruburtra.A legalapvetőbb testi értelemben nem az adott körülményekre reagáltok. Pedig időbeli helyzetetek roppant fontos. mennyi rossz történhet a jövőben. és megtagadjátok a világot. és muszáj foglalkozniuk ezekkel a dolgokkal . amelyekről olvastok. ezek nagyban különböznek az elsődlegesen. és rontjátok saját helyzeteteket. . Ezért bíznotok kell érzékszervi adataitokban. a korrupció.mivel azonnali cselekvést követelnek meg. ha fizikailag tapasztalnátok meg azokat a dolgokat. Nem reagálhattok ugyanígy fizikailag a kivetített vagy elképzelt veszélyekre. amely nem a tiétek. és ezáltal hatni mások létezésére is. Csak elősegítitek ezen dolgok balszerencsés természetét azáltal. Arra születtetek. nem pedig egy valós szituációra reagáltatok. ugyanakkor biztonságos helyzetben lenni. elsődleges tapasztalásaitokkal foglalkozzatok. Ez a látásmód csak akkor lenne jogos. mivel a test nem képes egyszerre veszélyes. és nem kell elfordítanotok a tekinteteteket. mivel csak így lesztek képesek teljes mértékben hasznosítani a saját idővel és térrel való találkozásotok során működésbe lépő intuíciótokat és vízióitokat. a nyomorúság. mivel ezek közvetlen érzékszervi adatok. és az emberek valamilyen módon reagálnak is rájuk. A testnek reagálnia kell. és az olvasókra is. Joseph. hogy „korábban" egy elképzelt. Tisztán kell megőriznetek saját érzékeitek természetes teremtményérvényességét. Ha a világ „nem a ti vállaitokon nyugodna". Attól tartok. hogy a közvetlen. nincs megfelelő reakció. fizikailag átélt szerencsétlenségektől. hogy negatívan azon tépelődtök. A saját létezésetekben képesek vagytok cselekedni. (23:40) Bizonyos emberek számára elsődleges tapasztalás a háború. S bár a jövőben valóban bekövetkezhetnek bizonyos elképzelt vagy másodkézből megtapasztalt katasztrófák. az árulás. Ilyenkor úgy tűnik. rád. De ha hagyjátok. Nem kell figyelmen kívül hagynotok a világ más részeiben zajló háborúkat. hogy ezek a tapasztalások elhomályosítsák a valósággal való jelen idejű. mivel ez képezi működésetek gyakorlati alapját. érvényes kapcsolatotokat. Máskülönben öszszekeveritek pszichológiai és testi állapototokat. megértenétek. a gyilkosság. akkor olyan pozícióból fogtok beszélni és cselekedni. hogy képzeletbeli harcokat vívjon meg. Arra pazarolja az energiáját. és ezáltal ellássátok a saját feladataitokat.

én is hajlandó vagyok még egy darabig jegyzetelni. és végül 23 óra 59 perckor fejezte be az ülést. eredeti helyzetet birtokoltok a térben és az időben. ahogy akarjátok. rád és különösen Ruburtra. ha akarod... de végül úgy döntött. akkor legközelebb ezzel fogunk kezdeni. amellyel embertársaitoknak segíthetnétek. amelyet csak hátráltattok. hogy használjuk a diktafonunkat. és még azt is felvetette. Ez képviseli közvetlen tapasztalásotokat. HÉTFŐ. és a könyv a végéhez közelített. Azt mondtam neki. 21:43 (Húsz percig vártunk az ülés kezdetére. így hát nem azt mondom. Seth ezután átadott még némi személyes anyagot Jane-nek és nekem. 1977. amely helyzet gyakorlati értelemben véve csakis a tiétek.) Ha nem vagy fáradt. pillanatról pillanatra történő találkozásotokat. ha hagyjátok. (Rövid szünet 23:47-kor. Jane készen állt a folytatásra. Tudatában vagyok. az éppen attól az energiától foszt meg benneteket.Ebben az értelemben mindenütt körülvesz benneteket a természet örökérvényű egysége. Ez a valóság hozzájárul a többi ember tapasztalásaihoz. Csakis saját helyzetetekből cselekedve segíthettek legjobb képességeitek szerint másokon. ÁPRILIS 4. Jane néhány alkalommal megjegyezte: — Roppant különös ez a késlekedés. hogy kérdéseitek a földi élet ébren. mára végeztünk. hogy a másodlagos tapasztalás helyettesítse a fizikai Földdel történő mindennapos. ÜLÉS. (—Rendben.De Seth folytatta a fajunk viselkedésével kapcsolatos anyagot.) Rendben. Az emberi élet minden területén . (-Nos.. Ha előre jelzitek a veszélyt. vagy ha képzeletben magatokra veszitek mások bajait. a következő alkalommal is megfelel. folytatom. hogy fordítsátok el a tekinteteteket a világ problémáitól. az idő relatív létezésétől függetlenül. de mindannyian egy egyedi. A teljes ma esti anyag érvényes rátok mint emberekre általában.) 800. vagy a következő ülésen fogok válaszolni.) Ti teremtitek meg a saját valóságotokat. . Ezekre a kérdésekre vagy ma este. Vigaszt. kreativitást és inspirációt kínál nektek. illetve álomban töltött részére is kiterjednek. egy darabig még folytathatjuk.

Csak ritkán veszitek figyelembe ezt az erőt. az elnyomottak új osztályát alakítva ki. nyomorúsághoz. Ha céltu- . hogy hatékonyan cselekedjetek. ha szilárdan a saját valóságotokba helyezitek magatokat. oly keveset tanulván. Ha ápoljátok. akiknek. vagy ha féltek tőlük. Ha hozzáadjátok az energiátokat. Sokkal jobb.olyan energiafölösleg. hogy a fizikai körülményeik teljesen megváltoztak. a kormány tagjaié a jólét.esetleg úgy tűnhet .a felkelést okozták. és ők lettek az új előkelőségek. elevenséget és a gondolatoknak ezt az erejét és hatékonyságát. A gondolataitok hozzák létre a gyakorlati tapasztalást. az ugyanolyan rövidlátó dolog. mondhatjátok. Ha úgy tesztek. az mit sem segít. ha a civilizáció üdvös alkotóelemeire összpontosítotok .mégis. csak hozzájárul ezekhez a körülményekhez. erőt és lázadást használva elnyomóik ellen. fel kell lázadniuk.sokkal jobb. és mégis. nem képesek megállítani egy háborút . mint ha mentális listát készítetek az emberek tökéletlenségeiről és hiányosságairól. Most az övék. akkor a mindennapi magánélet során fel nem használt. megváltoztak. ha úgymond mossátok kezeiteket. betegséghez vagy a világban kézzelfogható bármilyen kedvezőtlen körülményhez. Ha tagadólag elfordítjátok róluk a tekinteteteket. Minden látszat ellenére a külsődleges természeti körülmények nem vezetnek háborúkhoz. A hiedelmeitek teremtik meg a valóságot. az a reménytelenség és az elhagyatottság érzését fogja eredményezni. Megtorlásul mégis újra felbukkannak. szerintetek mi robbantja ki a háborúkat? A történelem során az elnyomottak gyakran hatalomra emelkedtek. ahol a leginkább szükség van a segítségre.gyakorlati segítségre van szükség. amelyet hatékonyan irányíthattok a világ azon részeire. Ha ezt teszitek. Mégis sokkal jobb és végső soron sokkal gyakorlatiasabb. Ha ezek megváltoznak. többletenergia képződik . és ebből a kedvező helyzetből veszitek szemügyre a világ vagy a saját társadalmatok azon területeit. az csak közelebb hozza ezt a rettegett valóságot. Lehet. amelyek . mintha nem léteznének ilyen helyzetek. Elmúltak azok a körülmények. a hatalom új birtokosai. tápláljátok és ösztönzitek. amikor rájuk kerül a sor. a fókuszotokat és a figyelmeteket a világ más részein uralkodó szörnyű körülményekhez. ha gondolataitokat az elért eredményekre irányítjátok. Az élet termékeny dolog. elfogadjátok azt a sajátotoknak. és ebben az állapotban lehetetlennek tűnik majd. megváltoznak a körülmények is. ahol építő segítségre van szükség. ösztönzitek az erőtöket és a kreativitásotokat. A gondolatok. és vissza kell vágniuk.

Az öntudatos becsületesség roppant szűk ösvény. így az emberek nem félnének annyira attól. Mindannyiótok élete miniatűr. megerősödtök a saját életetekben. Nem érdemes a gyarlóságaitokat számolgatni. (22:10) Nem alakulnának ki személyes ellentétek. akkor minden egyes ember képes lenne reálisan értékelni a saját valóságát. hogy további fájdalmakat kell elszenvedniük. Egyéb szinteken léteznek bizonyos kommunikációs formák. akikkel kapcsolatba kerültök. . és nem húzódoznának a másokkal való érintkezéstől. értelmesen alakítotok. amelyeket követnetek kell. akkor felismernétek saját kreativitásotok nagyobb birodalmát. Nem lenne szükség arra. mivel senki más nem képes a ti nézőpontotokból szemlélni a világot. és megvannak a maga jelei.azonban pusztán képzeletbeli . ahogy képesek vagytok növelni mások erejét és képességeit is. kapcsolataitokban éppúgy. az csak közömbösséghez és fásultsághoz vezet. (Hangosabban:) Ha megtagadjátok a vágyat. A vágy azokat kínozza a legjobban. mégis óriási epizód. a valóság senki más számára nem elérhető új dimenzióit nyitva meg. egyszerre halandó és halhatatlan. Ha mindannyian megértenétek és érzékelnétek saját egyéniségetek méltóságteljes teljességét éppúgy.támadása ellen. de a létezésnek általatok megtapasztalt módja tökéletesen egyedi. Nem fogjátok „megpillantani az öröklétet". Ezek a dimenziók csakis a ti számotokra elérhetők. és így nem menekülnének az élet és a kapcsolatok elől. A természet minden alkotóelemében megnyilvánul a rend. vagy ha megpróbáljátok megszabadítani magatokat tőle. Te csakis te lehetsz. eredeti és nagyra becsülendő. akik megtagadják azt. senki más. Ez a megerősödés mindazon emberek személyes erejéhez hozzáadódik. Az évszakok nagyobb íve képviseli lelketek kiterjedését. ha elfordítjátok a tekinteteteket a természettől. Ha tökéletesen megértenétek az ebben a könyvben foglalt gondolatokat. ahogy más természeti teremtmények szépségét próbáljátok meg érzékelni.mivel az élet önmaga saját egyéni útja. Találjátok meg a kedvezőtlen körülményekért felelős hiedelmeket. másokkal folytatott mindennapi beszélgetéseitekben. A Minden Létező vággyal teli.datosak vagytok. olyan tapasztalásokat nyújtva. amelyeket jelentőségteljesen. és ti részei vagytok ennek a rendnek. ha megkísérlitek megtagadni jelenlegi életeteket . hogy felfegyverezzétek a nemzeteket egy másik nemzet előre megérzett . Nem fogtok fejlődni spirituálisán.

A psziché forrása minden egyes egyénben erős. rendelkezésetekre áll gyakorlati létezésetekben. és ugyanez a helyzet a ti esetetekben is: minden. ha felfedezitek saját szubjektív valóságotokat. Ezen könyv szavai és gondolatai mind belső valóságokat képviselnek . a létezés talajából eredő fát. hiszen még éltek. legyen az akármilyen nagyszerű. és ez a világ abban a valóságban létezik. semmilyen kiindulási pontról. pazar és fényűző módokon nyilvánul meg. Életerőtől. utalásokat. tiszta gyémántra. mivel a depresszió mélyebb rohamaira „elpazarolt" életerő gyakran nagyobb. amelyek más akkordokat szólaltatnak meg. amelyekkel rendelkeztek. Az a nagyobb valóság. nem vagytok méltók a táplálásra. amelyek előidézik ezeket. maga az élet veszélyes. ez alkotja az ember létezésének láthatatlan szövedékét. szavakat és jelképeket képes bemutatni. amelyek mást mondanak nektek. . akár egy páncélszekrényben heverő. elveszítve vagy magára hagyatva. A fáknak nem kell megkérniük a Napot és a Földet. mivel ez csalhatatlanul elvezet benneteket a létezés téren és időn túlmutató nagyobb forrásához. hogy tökéletesen használjátok a rendelkezésetekre álló segítséget. ha különálló dologként gondoltok rá. mint a zongora billentyűi. Jelenleg mindannyian a természetes világban léteztek. ha azt hiszitek.azaz olyanok. amelyből a természet származik. elbocsátva. csak jeleket. Nem zárhatjátok ki ilyen könnyedén saját lényetek elevenségét. amire szükségetek van. és ezen a multidimenzionális létezésen belül egyetlen ember sincs elfeledve. Altalános értelemben persze mindannyian táplálva vagytok. nem képes olyan könyvet írni. Kutassátok magatokban .a termékeny gazdagság azon érzéseit. következésképpen „felétek hajlik az univerzum keze".mindannyiótokban . Nem lelhetitek fel a pszichéteket. mint egy. mint a kreatív célok érdekében használt energia. (Hosszas szünet. még akkor is. Részei vagytok Minden Létezőnek. amelyből a természet származik.) A természet gazdag. amelyek remélhetőleg minden egyes olvasó pszichéjében működésbe lépnek. még gazdagabb és még termékenyebb. A világmindenség adakozó.Senki. elutasítva. hogy táplálja őket. Ha azt hiszitek. úgy táplálván azt. elevenségtől visszhangzik. akkor a hiedelmeitek lehetetlenné teszik számotokra. ha ezek csak alkalomszerűek. A psziché gyökerei biztonságosak. Csak akkor tapasztalhatjátok meg annak erejét és elevenségét. Szakítsatok hát azokkal a hiedelmekkel. és ösztönözzétek azokat az eseményeket és gondolatokat. akkordokat. amely meghatározná a pszichét.

) Valóban. Most felébredt.Vége az ülésnek. akkor ezen tudatos tevékenységeknek megvannak az öntudatlan párjaik. amikor egy bizonyos módon en masse gondoltok az összes faj tevékenységeinek mozgására. Hasonlóképpen fajotok egy nagy része a fizikai valóságra összpontosít. (. a nemzetek hozzáadják az . Még Jane általa használt hangja is valahogy egyfajta összegezésre utalt. miközben a pince ajtajához vittem a macskát:) Aranyos teremtmény. Seth folytatta a Billy közbelépése előtt megkezdett gondolatot:) Azon belső mintákon dolgoznak. és felkaptam a cicát. (A macskánk. miközben Seth beszélt „általa". leugrott a földre. (— Valóban? . Mindamellett fajotok alvó része az elmének a testben zajló öntudatlan munkáját képviseli . Ha az összes mindennapi tettre mint egy hatalmas lényre gondoltok. amelyek a következő nap valóságait fogják kialakítani.) A következő munkánk igazi gyöngyszem lesz. (22:40) Tehát. mivel a világ bizonyos részeinek kulturális tudása hozzáadódik az egész organizmus alvó részéhez.Amint visszaültem. És pontosan ez is történik. . röviden: fajotok általános állapotát főként a ti ébrenléti-alvási mintáitok tartják fent.. Willy Kettő — másnéven Billy — mellettem aludt a díványon. Amikor alszanak. Letettem magam mellé a jegyzetfüzetemet. és ebben a belső idegrendszerben egyfajta hatalmas belső kommunikációnak kell lezajlania. nyújtózkodott.. és már menet közben rájöttem. egy részének pedig öntudatlan tevékenységekkel kell foglalkoznia. Seth megszólalt. A különböző kultúrák így tehát képesek kommunikálni.különösen akkor.nem pedig a világ agyában. Vége a könyvnek. A tudatos mozgások öntudatlan alapokon nyugszanak. aztán felpattant Jane ölébe. és lehetséges előrejelzéseit adják a jövőbeli eseményeknek. míg egy másik nagy része fenntart magának egy talpalatnyi helyet a belső valóságban. Az ülés nem tűnt hoszzúnak.Az. Következésképpen az ébrenléti és az álombeli valóság a világ elméjében van egyensúlyban . hogy Seth már a könyv végét diktálja. Billy leült. és Jane arcába nézett. Egy ilyen agy egy részének mindig ébren kell lennie.próbáltam nógatni kicsit Seth-et. (Rövid szünet.

hogy hasznosítsátok őket. hogy új témába kezdjen. Egy amerikai filozófus halálon túli naplója címmel. (. Többet is fogok mondani nektek ezekről a dolgokról. amikor idő előtt fejeztem be az ülést. ő mindig készen állt arra. És most kellemes.és James-könyvét. hogy néhány héten belül bele is fog kezdeni — ám pontosan ez történt. produktívabb. Seth. Es bár említést tett egy új könyvről. Jane William James-ről szóló anyaga szintén önálló kötetté nőtte ki magát. Azaz miközben Seth ezt az anyagot diktálta. sem Jane. Valójában mindkettőtök életében egy új. Jane esetében ez természetesen a saját egyedi módján nyilvánul meg. meglepően kellemes. jó éjszakát kívánok nektek. a könyv befejezése miatt érzett. Minden bizonnyal ez volt a „puding próbája" az ezen jegyzetben idézett kreativitás esetében — azaz a psziché termékenységének és képességeinek bizonyítéka. azonban ennek megfelelői minden egyes ember veleszületett jellemzői. Az „ismeretlen" valóság első kötete 1977 őszén jelent meg — és Seth addigra már jócskán belemerült új könyvébe Az egyén és a világméretű események természetébe. Még mindig Az „ismeretlen" valóság második kötetének jegyzetein dolgoztam. és lehetséges jövőbeli valóságokat dolgoznak ki. nem helyénvaló nosztalgia okozta. Megfeledkeztem erről.adott nap eseményeit a világ emlékezetéhez.Köszönjük szépen. Ruburt ma esti tétovázását egyfajta. és csak arra várnak.) . bár még a Psziché végleges gépelt változata sem készült el. Jane elkészítette a saját Cézanne. és valamelyest különleges időszak következik. Amint azt Seth-nek a világ elméjéről-agyáról tett megjegyzései is mutatják. Jó éjt. sem én nem sejtettük.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful