BORANG TEMUBUAL KERJA KURSUS GEOGRAFI 2012

PERNIAGAAN RUNCIT BERFOKUSKAN PASAR MALAM

NAMA RESPONDEN :.......................................................................................
KAWASAN PASAR MALAM:..........................................................................
TARIKH TEMUBUAL :.....................................................................................

SOALAN TEMUBUAL:

1. Encik/Puan sering dating ke pasar malam ini?...........................................................

2. Apa barang yang biasa Encik/Puan beli?.....................................................................

3. Apakah Encik/Puan rasa harga barang di pasar malam ini murah?..............................

4. Adakah barang-barang yang dijual di pasar malam ini memenuhi cita rasa Encik/Puan?

..........................................................................................................................................

5. Adakah tapak pasar malam ini bersesuaian?....................................................................

6. Jika tapak pasar malam ini tidak sesuai, boleh Encik/Puan beri cadangan di mana tapak yang
sesuai untuk perniagaan pasar malam dijalankan?

.............................................................................................................................................

7. Adakah tong-tong sampah disediakan oleh PBT di sekitar pasar malam ini untuk mengelakkan
pencemaran sampah-sarap daripada berlaku?

................................................................................................................................................................................ 8..... Sila beri cadangan untuk mengurangkan pencemaran sampah-sarap di kawasan ini.................................... Tandatangan Responden ........................ ( ) ......................................................................... ........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful