//

grr\ skatteverket
Telef on : 0771--77 877I

PERSONBEVIS
Datum

2012-02-20

OBS!

Maria Terese Angelica Bill Kunqsqatan 3 Lgh 1301
662 31
AMAL

Personbevis 6r endast ett intyg om vad som 6r registrerat i folkbokf6ringsdatabasen och kan inte anvdndas som lD-handling.

Andamil Familjebevis
Fdljande uppgifter 5r registrerade i folkbokf6ringsdatabasen
* markerar mellannamn

Personnummer
Namn

Bostadsadress

BiII, Maria Terese Angelica Kungsgatan 3 Lgh 1301
552 3L
AIvIAL

'730723-5502

Folkbokforing
L5n
Kommun

Folkbokford 2 011- 0l-- 04 Vdstra Gotaland
AmAl AmAl

Forsamling

Medborgare i
Namn som

CivilstAnd

ogift

Anka 2000-09-03 Bill
Ritchey, Alonnj-ka Aislinn PrAstgArdsv5gen l-3 A Lgh L202
663 32
SKOGHALL

Sverige

Barn ti11 730723-5502
Personnummer
Namn

930301-7108

Bostadsadress

Medborgare i
Personnummer
Namn

Sverige

Smith, Bowen

0003]-4-8475

Lee

Bostadsadress

Kunqsqatan 3 Lgh 1301 662 3L AIvIAL

Medborgare i

Sverige

Sida

l-

iHt

Ytterligaro

iHl
l',U
I

Personbevis visar uppgifter som finns registrerade for en person i

upplysningar: '

I

folkbokforingsdatabasen hos

Skatteverket.

I Personuppgifter fcir den som 6r avregistrerad frin folkbokf<iringen | (utvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och avser ddrf<ir
I normalt frirhAllanden vid tidpunkten fcir avregistreringen.
I I

lHl

ifl
,HI

tgl

www.skattevorkot.se

Skatteverket
,,' /
OBS!

PERSONBEVIS
Datum

Telef on : 0771--77

877 8

201-2-02-20

Personbevis dr endast ett intyg om vad som 6r registrerat i folkbokf6ringsdatabasen och kan inte anvdndas som lD-handling.

Maria Terese Angelica Bill Kunqsqatan 3 Lgh 1301 662 3]- AMAL

Andamil Familjebevis
Fiiljande uppgifter 5r registrerade i folkbokftiringsdatabasen
* markerar mellannamn

VArdnadshavare
Personnummer
Namn

BiI1, Maria Terese Angelica

730723-5502

SLUT pA UtSXnrFt

upplysningar: folkbokforingsdatabasEn hos Skatteverket.
Ytterligare
,HI

persoibevis'visir uppgifter som finns registrerade fcir en person i I Personuppgifter frir den som er avregistrerad frin folkbokfciringen

I

|
I I

I normalt forh6llanden vid tidpunkten

(utvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och avser ddrftir f<ir avregistreringen.

tffi
,fi1

www.skatteverket.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful