CUPRINS

CAPITOLUL 1. PRELUCRAREA PIESEI BRAT-SUPORT PORTFILIERA PE MASINI-UNELTE CONVENTIONALE 1.1. Funcţionalitatea piesei 1.2. Descrierea piesei 1.3. Alegerea materialului 1.4. Alegerea semifabricatului 1.5. Calculul adaosului de prelucrare 1.6.Tehnologia de execuţie a piesei 1.7. Descrierea procesului tehnologic 1.8. Maşina unealtă 1.9. Calculul regimului de aşchiere 1.10.Normarea tehnică 1.11.Calculul timpului operativ. PAG. NR.

1.1. Functionalitatea piesei

Piesa „Braţ suport portfilieră” este o piesă de rotaţie, obţinută prin strunjire în cazul majorităţii suprafeţelor. Piesa face parte din construcţia portfilierei, utilizate în operaţiile de filetare manuală pe banc sau pe strung, cu fixarea piesei în menghină, respectiv universalul strungului. „Braţ suport portfilieră” face parte din categoria organelor de maşini având rolul de a transmite mişcarea de rotaţie a sculei în cadrul operaţiilor de filetare. De asemenea portfliera este în construcţie demontabilă, făcând parte din accesoriile de bază a strungarului sau lăcătuşului. 1.2. Descrierea piesei

Din desenul de execuţie a piesei şi datele înscrise în indicator, se observă că piesa „Braţ suport portfilieră” este o piesă de rotaţie, se execută prin strunjire dintr-un semifabricat laminat din oţel OL 37. Piesa are o formă constructivă alcătuită dintr-o succesiune de cilindri. Este suficientă o singură proiecţie, reprezentată printr–o vedere principală pentru a înţelege forma şi dimensiunile acesteia. Forma constructivă – tehnologică este compusă din: - un cilindru cu diametrul Ø9,5 mm, pe o lungime de 7 mm; - un trunchi de con cu diametrele bazelor Ø8 şi Ø10, pe o lungime de 37 mm; - un cilindru cu diametrul Ø10, striat, pe o lungime de 53 mm; - un filet M8, pas normal, la ambele capete, cu degajare filet. Piesa se înscrie în clasa de execuţie mijlocie. În timpul prelucrării la astfel de piese trebuie îndeplinită condiţia de coaxialitate a suprafeţelor cilindrice. Fiind vorba de o piesă de rotaţie se foloseşte o singură suprafaţă de cotare, ceea ce simplifică executarea piesei. În concluzie piesa „Braţ suport portfilieră” este tehnologică şi nu ridică probleme de execuţie.

1.3 ALEGEREA MATERIALULUI Materialul piesei „Braţ suport portfilieră” este OL 37, care este un oţel de uz general destinat fabricării pieselor supuse la eforturi moderate. Notarea mărcilor de oţel de uz general se face prin simbolul OL (oţel laminat) urmat de două cifre care reprezintă valoarea rezistenţei minime de rupere la tracţiune exprimate în kgf/mm2. Oţelul OL 37 este un oţel de uz general cu rezistenţa minimă la rupere la tracţiune de 360 N/mm2 (37 kgf/mm2), din clasa de calitate 2. a) Compoziţia chimică a materialului Conform STAS 500/2 – 80, compoziţia chimică a oţelului OL 37 este indicată în tabelul următor:

Marca oţelului OL 37

Clasa de calitate 2 Pe oţel lichid 0,18

C Pe produs 0,22

Compoziţia chimică % max. Mn P Pe oţel Pe Pe oţel Pe lichid produs lichid produs 0,80 0,85 0,050 0,055

S Pe oţel lichid 0,050 Pe produs 0,055

Gradul de dezvoltare -

a)

Caracteristici mecanice şi tehnologice (conform STAS

500/2 – 86)
Marca oţelului OL 37 Clasa de calitate 2 Limita de curgere Rp0,2 [N/mm2] 240 Rezistenţa la tracţiune Rm [N/mm2] 360 – 440 Alungirea la rupere A [%] 25 Diametrul dornului la îndoirea la rece la 180° 1,50 Rezistenţa KCU J/cm2 69 Energia de rupere Temperatura °C +20 RV J 27

. cele presate. unele sunt caracterizate de o precizie ridicată. Un semifabricat bun are cât mai multe suprafeţe identice cu ale piesei finite. iar adaosul de prelucrare este redus la minimum. Principalele tipuri de semifabricate folosite la prelucrarea prin aşchiere sunt: bucăţi debitate din produse laminate (bare.piese brute forjate liber. . Semifabricatele turnate sau matriţate nu pot fi folosite decât atunci când numărul pieselor de acelaşi tip prelucrat este mare. calitatea suprafeţelor). . - Alegerea unui anumit tip de semifabricat este legată de seria de fabricaţie.produse trase la rece. Surplusul de material care trebuie îndepărtat de pe suprafaţa semifabricatului poartă denumirea de adaos de prelucrare. În cazul piesei „Braţ suport portfilieră” unde avem o producţie individuală vom alege ca semifabricat bară laminată Ø10.1.piese brute obţinute prin turnare. . . din pulberi şi cele turnate (în special cele turnate sub presiune). sârme). cum ar fi cele matriţate. Din semifabricatele enumerate. toleranţă. dimensiune. Piesa finită rezultă în urma prelucrării semifabricatului cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin desenul de execuţie (formă. Semifabricatul supus prelucrării prin aşchiere are una sau mai multe dimensiuni mai mari decât al piesei finite.piese brute forjate în matriţă (matriţate). dar care necesită în continuare alte prelucrări pentru a deveni o piesă finită. profile.4 Alegerea semifabricatului Semifabricatul este o bucată de material sau o piesă brută care a suferit o serie de prelucrări mecanice sau tehnice.

. . Dacă dimpotrivă. adaosul de prelucrare este prea mare atunci. reprezentând stratul de material necesar pentru efectuarea tuturor operaţiilor de prelucrare mecanică pe suprafaţa semifabricatului până la obţinerea piesei finite. Ca regulă generală.înălţimea neregularităţilor suprafeţei care se prelucrează. consumă în plus energie.5. timp şi scule aşchietoare şi scula va rezulta la un preţ mai mare.1. reprezentând stratul de material ce se îndepărtează la o singură operaţie. adaosurile de prelucrare pot fi: .erorile de aşezare.valoarea abaterilor spaţiale. fiind prevăzute pe suprafeţele exterioare de rotaţie şi sunt raportate la diametrul suprafeţei: b) = unde: -diametrul semifabricatului. oxizi şi crustele dure existente pe suprafaţa semifabricatului să nu se înlăture scule aşchietoare. Mărimea adaosului de prelucrare prevăzut pe suprafaţa semifabricatului ce urmează a se prelucra prin aşchiere nu este întâmplătoare. ε . . CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE Adaosul de prelucrare este surplusul de material care trebuie îndepărtat de pe suprafaţa semifabricatului. strunjire de finisare şi rectificare. Dacă adaosul este prea mic se poate întâmpla ca neregularităţi.intermediare. adaosul de prelucrare total va fi o sumă a adaosurilor intermediare: S +S+ρ+ε = + + + După modul de dispunere adaosurile de prelucrare pot fi: a) simetrice. adaosul de prelucrare trebuie să aibă valoarea determinată cu formula: = în care: .grosimea stratului degradat.totale. ρ . Dacă o piesă este realizată prin următoarele operaţii: strunire de degroşare. material. Ţinând seama de faptul că o suprafaţă de obicei necesită mai multe operaţii succesive de prelucrare.

=94-90= 4 [mm] Adaosurile de prelucrare (intermediare. .25 [mm] . simetrice) sunt: = = Adaosul total simetric = unde: -diametrul semifabricatului.-diametrul piesei finite. Calculul adaosurilor de prelucrare Adaosul total (pe lungime): = unde: . fiind prevăzute numai pe una din suprafeţe sau având valori diferite pe suprafeţe opuse.lungimea piesei finite.diametrul piesei finite. . = =1 [mm] = = =1 [mm] =0. c) asimetrice.lungimea semifabricatului. = 94 mm = 90 mm .

Operaţia este acea parte a procesului tehnologic efectuată de un muncitor sau de o echipă de muncitori la un loc de muncă cu utilajele şi uneltele necesare cu scopul modificării proprietăţilor fizico – chimice a formei şi dimensiunilor. Procesul tehnologic depinde de tipul de producţie sau de fabricaţie. păstrează neschimbată scula şi regimul de aşchiere. Faza este o parte a operaţiei tehnologice care se realizează într-o aşezare şi poziţia piesei de prelucrat cu aceleaşi unelte de lucru şi acelaşi regim de aşchiere. astfel încât în cazul unei producţii de serie mare sau masă.1.6. Operaţia este compusă din una sau mai multe faze. se utilizează metodele cele mai productive prin utilizarea utilajelor cu caracter specializat sau automatizat şi SDV – urilor speciale. Stratul de material care trebuie înlăturat de pe suprafaţa piesei corespunzătoare unei faze poate fi îndepărtat în una sau mai multe treceri ale sculei. . În timpul fazelor de lucru se execută mânuirea reprezentând totalitatea mişcărilor efectuate de către muncitor în timpul lucrului.TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PIESEI Procesul tehnologic este procesul care cuprinde totalitatea operaţiilor succesive de prelucrare la care este supusă materia primă până la obţinerea produsului finit. Trecerea este o parte a fazei care se repetă de mai multe ori. netezimii şi aspectului suprafeţelor semifabricatului supus prelucrării. În cazul piesei „Braţ suport portfilieră” avem o producţie de unicate sau individuală şi se utilizează maşini – unelte şi SDV – uri cu caracter universal.

Subler Sn 400 Regim de aşchiere [t]. desen :1 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .12 suprafeţeiRugozitatea Debitare 4 mm 1 Nr.4 Avansul [s]. mm Turaţia [n].32 0.V.D. minTimp auxiliar 0. min [ta]. rot/min 600 Norma de timp Timp de bază [tb]. mmAdâncimea de aşchiere 1 0.UnealtăMaşina Scula ferastrauPanza de Dispozitiv S.

.

rot/min 800 Norma de timp Timp de bază [tb].D. minTimp auxiliar 0.25 1 Nr.33 Cutit de strung Sn400 suprafeţeiRugozitatea Strunjire cilindrica Ø9.05 0. min [ta]. desen :2 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .4 Turaţia [n]. mm 0.UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S. Universal Subler Regim de aşchiere [t].5×10mm 0.V. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s].

.

V. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s]. min [ta].32 Cutit de strung Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Strunjire conica exterioara la Ø10-Ø8 L=27mm 1 1 Nr.UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S. Universal Subler Regim de aşchiere [t]. desen :3 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei . mm 0. minTimp auxiliar 0.4 Turaţia [n]. rot/min 600 Norma de timp Timp de bază [tb].D.12 0.

mmAdâncimea de aşchiere Avansul [s]. rot/min 800 Norma de timp Timp de bază [tb].D. min [ta].03 0.V. Subler Regim de aşchiere [t].4 Turaţia [n].UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S.75 1 Nr. mm 1 0.3 Universal Cutit de strung Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Strunjire cilindrica la Ø8×7 0. minTimp auxiliar 0. desen :4 .

Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .

Universal Subler Regim de aşchiere [t]. min [ta]. minTimp auxiliar 0.01 0. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s].D. mm 0.UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S. desen :5 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .33 Cutit de strung Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Strunjire conica la R1 la Ø8 1 1 Nr.V. rot/min 800 Norma de timp Timp de bază [tb].4 Turaţia [n].

.

5×45˚ 0. Universal Subler Regim de aşchiere [t].D. minTimp auxiliar 0. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s]. min [ta].UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S. mm 0.02 0.4 Turaţia [n].75 1 Nr.V. rot/min 600 Norma de timp Timp de bază [tb].24 Cutit de strung Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Tesire 1. desen :6 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .

.

Universal Subler Regim de aşchiere [t]. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s]. minTimp auxiliar 0. min [ta].28 Cutit de strung Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Strunjire degajare filet M8 1 1 Nr.UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S.03 0. mm 0.D.4 Turaţia [n].V. desen :7 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei . rot/min 800 Norma de timp Timp de bază [tb].

.

Universal Subler Regim de aşchiere [t]. rot/min 800 Norma de timp Timp de bază [tb].V.UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S.4 Turaţia [n]. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s]. minTimp auxiliar 0. mm 0.03 0.D.21 Cutit filetat Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Filetare filet M8 1 1 Nr. min [ta]. desen :8 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .

.

Universal Subler Regim de aşchiere [t]. min [ta]. desen :9 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .D.V.03 Cutit de retezat Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Retezat la 90 mm 1 1 Nr.4 Turaţia [n]. mmAdâncimea de aşchiere 3 Avansul [s]. mm 0. minTimp auxiliar 0.21 0. rot/min 600 Norma de timp Timp de bază [tb].UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S.

rot/min 600 Norma de timp Timp de bază [tb].02 Cutit de strung Sn 400 suprafeţeiRugozitatea Strunjire sferica la Ø10 1 1 Nr. min [ta]. minTimp auxiliar 0. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s]. desen :10 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .22 0.V. Universal Subler Regim de aşchiere [t].4 Turaţia [n]. mm 0.UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S.D.

24 0.4 Turaţia [n].D. rot/min 600 Norma de timp Timp de bază [tb].7 1 Nr. Universal Subler Regim de aşchiere Randalina Sn 400 [t]. mmAdâncimea de aşchiere 1 Avansul [s]. minTimp auxiliar 0. desen :11 Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei .UnealtăMaşina Scula Dispozitiv S.V.41 suprafeţeiRugozitatea Striat incrucisat Ø10×53 mm 0. min [ta]. mm 0.

.

putându-se efectua toate operaţiile de strunjire şi filetare.52 mm/rot.înălţimea vârfurilor: 200. 150.046 – 3.puterea/turaţia motorului deplasări rapide: 1.diametrul maxim de prelucrare: 210 deasupra saniei. Turaţiile axului principal se pot schimba cu ajutorul a două manete. Caracteristicile tehnice (dimensiuni liniare în mm): .distanţa maximă de strunjire: 400 deasupra ghidajelor. .1. 24. 38. 120. .unghiul de rotire a saniei portcuţit: ± 45  . 19. Maşina – unealtă Strungul SNB 400 este un strung de mărime mijlocie iar prelucrările pe acest strung au un caracter universal. . 1500. . 6.conul alezajului axului principal: Morse nr. 46. 2000.turaţiile strungului normal SNB 400: 12. . . 96. un ghidaj. 1400. 30.8.pasul şurubului saniei transversale: 5.turaţia minimă şi maximă a axului principal: 12 … 1500.numărul de turaţii distincte ale arborelui principal: 22. 15. 900.pasul şurubului conducător: 12.600. . 185. 955.avansurile longitudinale minime şi maxime: 0. 305.5 Kw/1000 rot/min.cursa maximă a căruciorului: 650. . 1900. 1000. .distanţa între vârfuri: 750. . Strungul SNB 400 se execută în patru variante care se deosebesc prin distanţa dintre vârfuri. . pe partea laterală a batiului permite instalarea şablonului sau a unei piese etalon pentru cazul când strungul este dotat cu dispozitiv hidraulic de copiere. La acest tip de strung este posibilă montarea unui portcuţit pe sania transversală permiţând-ui prelucrarea unei piese cu două cuţite în acelaşi timp contribuind astfel la mărirea productivităţii. 76. 480. 1500. . . 1200.1 Kw/1500 rot/min. 800. . 380.puterea/ turaţia motorului principal: 7. 230. 58. .

0 0.8 1.5-0.9 1. Se măsoară în mm.3 0.5-1.2 1.0 0.0-2.0-3.4 0.1.0 0. Se măsoară în m/min ( v= πDn 1000 .6-1.80 0. Din şirul de valori al turaţiilor maşinii se alege valoarea imediat inferioară a mărimii calculate.0 0.8 0.8 0.9-2.8 0.6 0.90 0.5-1.6 0.8-1. 1.0-3.4-0.75 0.4 1.1 1. unde: D este diametrul piesei şi n turaţia acesteia).8 0.5-1. viteza de aşchiere.5-1.5 La adâncimile de tăiere în mm 4 5 6 Avansurile în mm/rot 0.5-0.5-1.2 8 1.4-0.0-3.7 0.5-1. Avansul „s” reprezintă mărimea deplasării pe care o execută scula (în cazul strungului) în scopul îndepărtării unui nou strat de pe suprafaţa piesei.0 7 1. Calculul regimului de aşchiere a) Generalităţi Principalele elemente ale regimului de aşchiere sunt: adâncimea de aşchiere.0-2.0 0. avansul.9-2.0-2.5 1.5-1.8 0.0-2.8-2.20 05.0-3.6-1.1 1. Viteza de aşchiere „v” este viteza relativă a tăişului sculei faţă de piesă în timpul executării mişcării principale de aşchiere.10 0. 2.20 3 0.7-1.0-3.9-2.5-1.4 0. Când se recomandă 1000 v o anumită viteză de aşchiere trebuie reglată maşina – unealtă se determină turaţia n ( n = πD ).3 0.5 0.2 0.4-0.6 0.1.8-2.4-0.8-2.6-1.5 0. Cu această valoare se va calcula o valoare reală a vitezei: v real = π ⋅ D ⋅ nreal 1000 b) Regimul de aşchiere Avansurile la strunjirea de degroşare longitudinale Diametrul în mm Până la 30… 30-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-200 Peste 200… 2 0. 3.7 0.3 .0-3.4-0.0 0.5-1.5-1.7 1.6 0.4-0. Avansul se alege cât mai mare pentru o productivitate mare de aşchiere (degroşare) şi cât mai mic pentru obţinerea unei calităţi bune a suprafeţei prelucrate (finisare).4 1.8-1.0-1.9. Adâncimea de aşchiere se notează cu litera „t” şi reprezintă grosimea stratului de material din adaosul de prelucrare care se îndepărtează de pe suprafaţa semifabricatului la trecerea sculei aşchietoare. Se măsoară în mm/rot.5-1.

/min Adopt n= 600 rot.VITEZE DE AŞCHIERE LA STRUNJIRE. Adopt n=800 rot. Adopt n=800 rot./min =18 m/min.5×10 mm n= = Strunjire rază la Ø8 n= = =796 rot./min =18 m/min. =670 rot./min. Strunjire cilindrică exterioară Ø9. Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm n= =796 rot./min =20 m/min. Adopt n=600 rot./min Adopt n= 600 rot./min ./min. ÎN MM/MIN Materialul prelucrat Oţel =40kgf/mm2 Oţel =40kgf/mm2 Oţel de scule Fontă Cupru Aluminiu de Materialul cuţitului Oţel de scule Oţel rapid Degras Finiş Degras Finiş 16 10 12 30 100 24 15 18 45 150 26 17 10 20 50 200 40 25 15 30 75 300 Plăcuţă Degras 130 90 30 75 250 1000 σn σn Finiş 180 120 45 110 350 1500 Debitare la 94 mm n= = =636 rot./min./min. =18 m/min.5 pe L=27 mm n= = =671 rot. Strunjire conică la Ø10-Ø9.

=18 m/min./min./min. Adopt n=800 rot./min. Adopt n=600 rot./min./min. =18 m/min. =796 rot.5×45˚ n= = Filetare M8 n= = Striat încrucişat Ø10×53 mm n= = Retezat la 90 mm n= = =20 m/min. Adopt n=800 rot. Adopt n=600 rot. =636rot./min. =18 m/min./min =20 m/min./min. =796 rot. =671 rot./min./min.= Strunjire degajare filet M8 n= = Strunjire sferică la Ø10×2mm n= = Teşire 1. . =18 m/min. =636rot. Adopt n=600 rot. Adopt n=600 rot./min./min. =20 m/min. =636rot.

predarea produselor. . – timpul de odihnă şi necesităţi fiziologice. Norma de timp Nt reprezintă timpul necesar pentru execuţia unei lucrări sa operaţii de unul sau mai muţi muncitori în anumite condiţii tehnice şi organizatorice. reglarea maşinii – unelte (la început) iar la sfârşit pentru scoaterea sculelor şi dispozitivelor. compoziţia. Se exprimă în unităţi de timp (sec. schimbarea turaţiilor.Td – timpul de deservire – a locului de muncă este consumat de muncitori pe întreaga durată a schimbului de lucru. – timpul de întreruperi condiţionate de tehnologie. materiale. schimbarea poziţiei suportului portscule. ×i. semifabricate. controlul utilajelor. Ea are două componente: timpul de deservire tehnică şi timpul de deservire organizatorică : = + – timpul pentru menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor. înapoierea săniilor şi meselor în poziţia iniţială. = unde: L=L+ + . ascuţirea sculelor. NORMAREA TEHNICĂ Se poate determina ca normă de timp Nt sau normă de producţie Np.10. pentru obţinerea.se consumă pentru acţiunile ajutătoare efectuării lucrului în timpul de bază. proprietăţile.1.Timpul ajutător . . curăţenia la locul de muncă. montarea şi reglarea sculelor. Pentru calcul se poate folosi relaţia: = + .Tpi (timpul de pregătire – încheiere) este timpul de cunoaştere a lucrării. Este alcătuit din timpul de bază Tb şi timpul ajutător: = + . sculelor şi dispozitivelor (ungerea maşinilor – unelte). . min. a resturilor de materiale şi semifabricate. montarea dispozitivelor. ore).Top – timpul operativ respectiv timpul efectiv consumat pentru prelucrarea materialului. aprovizionarea cu scule. prinderea şi desprinderea pieselor. acesta schimbându-şi forma.Timpul de bază tb este tipul consumat pentru prelucrarea materialului. – este timpul folosit pentru organizarea lucrului. dimensiunile. etc. . Norma de timp este formată din timpi productivi şi timpi neproductivi.

=10 mm – lungimea suprafeţei de prelucrat.1. .26 min = L= ×i= =0.11. =2 mm – lungimea de ieşire din aşchiere.31 min =0.09 min timpul ajutator legat de fază. Calculul timpului operativ Calculul timpului la debitare = + =0.05 min =2 mm – lungimea de apropiere a sculei.11 timpul ajutator pentru măsurarea cu şubleru. =0.06 min timpul ajutător pentru manevrarea strungului. =0. =0.

1 =0.38 min =0.01 min =2 mm =2 mm =1 mm =0.34 =0.12 =0.11 Strunjire rază la Ø8 = + =0.33 min = L= ×i= =0.11 .12 =0.33 = ×i= =0.5×10 mm = + =0.Calculul timpului operativ pentru Ø9.05 min =2 mm =2 mm =10 mm =0.10 =0.

33 =0.11 min =0.5 pe L=27 mm = + =0.10 min =0.11 min Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm = + =0.32 = ×i= =0.10 min =0.3 = ×i= =0.11 min .44 =0.12 min =2 mm =2 mm =27 mm =0.Strunjire conică la Ø10-Ø9.03 min =2 mm =2 mm =7 mm =0.09 min =0.

08 min =0.03 min =2 mm =2 mm =5 mm =0.02 min =2 mm =2 mm =2 mm =0.07 min =0.Strunjire degajare filet M8 = + =0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.09 min =0.04 min =0.28 min = ×i= =0.22 min = ×i= =0.24 =0.11 min .31 min =0.

03 min =2 mm =2 mm =5 mm =0.24 min =0.21 min = ×i= =0.06 min =0. =1.06 min =0.11 min Filetare filet M8 = + =0.24 min = ×i= =0.5×45˚ = + =0.11 min .04 min =0.26 min =0.07 min =0.02 min =2 mm =2 mm.5 mm =0.Teşire 1.

16 min =0.26 min = ×i= =0.06 min =2 mm =2 mm =10 mm =0.05 min =0.11 timpul .32 min =0.65 min =0.14 min =0.41 min = ×i= =0.10 min =0.11 min Retezat la 90 mm = + =0.24 min =2 mm =2 mm =5 mm =0.Striat încrucişat Ø10×53 mm = + =0.

CONDIŢII TEHNICE: Toleranţe la cote libere conf. STAS 2300 – 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful