LEZIUNI ASOCIATE ALE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR Plăgile părţilor moi sunt însoţite de fracturi sau zdrobiri

ale oaselor maxilare, nazale, zigomatice. Pot fi întinse, cu leziuni osoase minime, sau invers. Gravitatea acestor plăgi se apreciază în funcţie de leziunile osoase, deosebind astfel: plăgi ale părţilor moi însoţite de fracturi simple ale maxilarelor, plăgi ale părţilor moi însoţite de fracturi cominutive, cu zdrobiri întinse şi pierderi de substanţă osoasă, cu tulburări grave funcţionale şi mutilări importante. Leziunile osoase le-am sistematizat în: - fracturi ale mandibulei; - fracturi ale maxilarelor; - fracturi ale arcadei temporo-zigomatice.  Fracturile mandibulei: forţa traumatică acţionează asupra mandibulei prin două modalităţi: - flexiune - datorită formei recurbate în arc a mandibulei, sub acţiunea agentului traumatic, aplicat de exemplu la nivelul mentonului dinainte-înapoi, se produce o fractură prin deschiderea unghiului simfizar, sau indirectă, la nivelul unghiului mandibular, prin închiderea unghiului mandibular. - presiunea determină fracturi ale segmentului osos pe care se aplică agentul traumatic, de exemplu în fractura ramului ascendent şi al condilului, când forţei traumatice i se opune rezistenţa osului temporal. Deplasarea fragmentelor fracturate se poate face primar prin acţiunea forţei traumatice, sau secundar prin acţiunea muşchilor ce au inseraţii puternice pe osul mandibular (închizătorii sau levatorii mandibulei, ce cuprin maseterul, pterigoidianul intern, temporalul şi deschizătorii ce cuprin muşchii suprahioidieni- milohioidianul, genioglosul, digastricul). Din acţiunea acestor factori rezultă dislocări în plan vertical sau orizontal, rotaţia în ax a fragmentelor, angulaţia fragmentelor. Prezenţa sau absenţa dinţilor joacă un rol foarte important în direcţia şi amplitudinea dislocărilor şi în evoluţia procesului de vindecare al fracturilor. Fracturile mandibulei le împărţim în : - fracturi parţiale ce interesează o porţiune limitată a osului mandibular, cu următoarele forme clinice: fracturi ale crestei alveolare şi fracturi ale marginii bazilare. - fracturi totale împărţite după sediul liniei de fractură în următoarele entităţi anatomo-clinice: 1. Fracturi ale regiunii simfizare regiune cuprinsă între cei doi canini. Fracturile acestei regiuni se subîmpart în fracturi medio-simfizare şi fracturi paramediene. Semne caracteristice: - în fracturile mediosimfizare linia de fractură este situată între cei doi incisivi centrali. Dacă linia de fractură este strict verticală, nu apar deplasări secundare ale fragmentelor. În cazul în care este oblică apare deplasarea fragmentelor. Un semn caracteristic al acestei fracturi este apropierea şi depărtarea fragmentelor la deschiderea gurii, aşa numita "ocluzie în armonică". - în fracturile paramediene linia de fractură este situată fie între incisivul central şi lateral, fie între cel lateral şi canin. Indiferent însă de localizarea fracturii, de obicei apar dislocări mari ale fragmentelor cu importante tulburări de ocluzie. 2. Fracturile laterale ale ramului orizontal: linia de fractură poate fi situată între canin şi ultimul molar, cu deplasări mari ale fragmentelor şi tulburări de ocluzie consecutive; deoarece este interesat şi canalul mandibular în care găsim nervul alveolar inferior apar tulburări de sensibilitate (hipo sau anestezie) la nivelul hemibuzei inferioare de partea respectivă (semnul lui Vincent). La fracturile duble, deci interesând ambele ramuri orizontale, se poate produce asfixie acută prin căderea limbii în faringe. 3. Fracturile regiunii unghiului mandibular (gonion): în cazul în care linia de fractură trece înaintea intersecţiei muşchilor maseteri şi pterigoidian, se produc deplasări foarte mari ale fragmentelor. Când linia de fractură este situată în grosimea muşchilor, deplasările sunt absente sau minime. 4. Fracturi ale ramului ascendent: după direcţia liniei de fractură pot fi: verticale cu deplasări minime şi simptomatologie redusă, şi oblice sau orizontale cu deplasări importante ale fragmentelor (încălecându-se în sens cranio-caudal) ce duc la scurtarea ramului vertical al mandibulei, materializate clinic prin: inocluzie frontală (spaţiul între dinţii frontali superiori sau inferiori), contact molar prematur (molarii de partea ramului scurtat iau contact prematur faţă de restul arcadei dentare) şi ocluzie în doi timpi (în primul timp iau contact molarii de partea afectată, apoi restul arcadei).

1

Apare deschiderea dureroasă a gurii. până la apofiza pterigoidă. asociate cu fracturi de arcadă temporo-zigomatică. mandibula îndepărtează fragmentele. .fractura peretelui anterior al sinusului maxilar. până la apofiza pterigoidă. 6. Fracturile condiliene: împărţite în subcondiliene joase şi subcondiliene înalte (transcervicale). peretele extern al orbitei. apofiza ascendentă a maxilarului superior.fracturi ale bolţii palatine.în dreptul caninilor. care pot fi: .fracturi orizontale .echimoze palpebrale. orbito-sinusală. . .un traumatism aplicat pe mandibulă de jos în sus duce la despicarea maxilarului.diastemă interincisivă(spaţiul dintre incisivii centrali). . Osul maxilar este desprins de craniu= disjuncţie cranio-facială joasă. De obicei cedează şi arcada temporo-zigomatică. mijlocie sau superioară. .fractura apofizei ascendente a maxilarului. . .plagă pe linia mediană de la creasta alveolară interincisivă până la nivelul bolţii.mobilitate a maxilarului în bloc. ce rezultă din combinarea unei fracturi medio-sagitale cu o fractură orizontală inferioară. prin forţa agenţilor traumatici şi indirect . astfel că masivul facial este desprins complet de craniul neural. Simptomatologie: .cu trei forme: 1. O formă descrisă clasic este fractura în patru fragmente (Walther). fosa canină. contact molar prematur. tuberozitate şi apofiza pterigoidă în 1/3 inferioară. oaselor malare şi a globilor oculari. podeaua orbitei şi peretele sinusului maxilar.ale crestei alveolare.  Fracturi ale maxilarului (masivul facial) sistematizate în : Fracturi parietale: . Fracturile totale .echimoze în fundul de sac vestibular superior.cu nasul şi podeaua orbitei. Orizontală mijlocie (Le Fort II): linia de fractură trece prin oasele nazale. cu mobilitate a nasului. Aceste fracturi sunt produse de traumatisme la nivelul rădăcinii nasului.retrognatism. Simptomatologie: . Se produce scurtarea ramului ascendent cu inocluzie frontală. mandibula acţionând ca o pană. Linia de fractură trece prin oasele nazale.fracturile verticale sau oblice: linia de fractură traversează masivul osos în plan sagital sau frontal. . Orizontală superioară (Le Fort III) sau disjuncţie cranio-facială înaltă. podeaua orbitei apoi coboară prin peretele anterior al sinusului pe osul malar.Fracturile combinate: cu traiecte asociate vertical.deformaţia feţei prin înfundarea etajului mijlociu.premolarilor sau molarilor. Fracturile coronoidei sunt rare. peretele intern al orbitei. echimoze şi edeme palpebrale "în ochelari". nasul şi globii oculari se ridică şi coboară. mobilitate mare a masivului facial în sens orizontal şi vertical. apofiza ascendentă a maxilarului.când bolnavul închide gura. . La închiderea şi deschiderea gurii.înfundare mare a peretelui mijlociu. mobilitate în sens transversal a porţiunii inferioare a maxilarului. . ocluzie în doi timpi şi devierea mentonului de partea fracturată. 3. suborbitale şi conjunctivo-bulbare. Se pot produce direct.5. 2.posterioară a arcului zigomatic. ocluzie inversă frontală. inocluzie frontală.fracturi ale tuberozităţii. . Simptomatologie: echimoză în potcoavă a mucoasei vestibulare. .fracturile latero-sagitale pot fi la diverse nivele: . Fracturi ale arcadei temporo-zigomatice pot îmbrăca două forme: . oblice şi orizontale.mişcare în armonică . Cele anterioare interesează osul malar. Siptomatologie:  2 . faţa apărând turtită. . . Orizontală inferioară (Guerin sau Le Fort I): linia de fractură trece prin orificiile nazale. Simptomatologie: . apofiza frontală a malarului.în plăgi ale gingiei apar echimoze în dreptul focarului.anterioară. .

osul maxilar fiind un adevărat "burete sanguin". .în cele cu deplasare .anchiloză temporo-mandibulară. înaintea maseterului. . . . Tulburări asociate: . temporală superficială şi linguală. realizând o hemostază provizorie.tulburări generale.. apreciindu-se gravitatea lor.epistaxis. 2. .tetanos.tulburări nervoase prin lezarea nervului suborbitar. când trunchiul se leagă la locul de elecţie. .caracteristică este echimoza perioculară "în monoclu".hipoestezie.pseudoartroze.tulburări de fonaţie. Apoi. Pensarea şi ligaturarea trunchiurilor vasculare: se pot ligatura arterele facială.parestezii. Hemostaza prin tamponament compresiv indicată în sângerările în masă şi cele osoase. acestea fiind menţinute de un bandaj stâns. pentru artera temporală superficială. Se poate interveni prin: 1.anestezie(obraz de carton). hemoragia este abundentă. În plăgile profunde. .tulburări masticatorii. • Tratamentul de urgenţă al tulburărilor grave ce pun viaţa în pericol Trebuie acordat de orice medic. . pe tuberculul Chassegnac (faţa anterioară a apofizei transverse a lui C6.cicatrizare vicioasă. 3. cu corpul destins şi cu gura deschisă pentru evacuarea secreţiilor din cavitatea bucală. posterior sau asociat. pe marginea anterioară a muşchiului sterno-cleido-mastoidian) pentru artera carotidă externă.senzitive. pe arcada zigomatică.lipsă de substanţă. putând fi în jet sau în masă. pentru artera facială. artera carotidă. . Complicaţii: .tratamentul de urgenţă sau imediat al plăgilor (părţi moi şi osoase).hematomul plaşeului. cu decalaj între cei doi globi oculari. care sunt oprite prin tamponament nazal anterior. pretragian. . Complicaţii tardive: . Acest procedeu este indicat mai ales în plăgile limbii. . vena jugulară. indiferent de specialitate. Semnul caracteristic este blocajul mandibular(limitarea deschiderii gurii prin blocarea apofizei coronoide de către arcada înfundată).motorii.diplopie(vedere dublă) ce apare datorită prăbuşirii orbitei. . . . Se desfăşoară în patru etape: .fistule salivare. apropiate prin fire transfixiante de la mucoasă la piele.Hemostază prin compresiune pe trunchiurile vasculare corespunzătoare. cu sângerare în masă se poate sutura sau ligatura cu ajutorul unui fir ce prinde în masă ţesuturile cu vasele deschise. evitând inundaţia bronho-pulmonară). Tulburările vitale care impun măsuri de mare urgenţă sunt: hemoragia.şocul posttraumatic. . pe baza unui examen loco-regional se face un bilanţ sumar al leziunilor.tulburări respiratorii pe cale mecanică.artera facială. artera maxilară internă. Hemoragia: regiunea fiind foarte vascularizată. În principiu se procedează astfel: rănitul adus imediat de la locul accidentului şi degajat de tot ceea ce-i poate jena respiraţia sau circulaţia. Tratamentul plăgilor oro-maxilo-faciale. Aceeaşi metodă se foloseşte şi în hemoragiile nazale.supuraţii. Cele posterioare interesează arcul zigomatic ce este constituit din apofiza zigomatică a temporalului. .tulburări psihice consecutive mutilărilor.tratamentul definitiv al leziunilor osoase şi de părţi moi. Se efectuează o compresiune în următoarele puncte: marginea inferioară a mandibulei. . în plan orizontal. Se realizează prin îndesarea compreselor sterile în plagă.tulburări nervoase.tratamentul reparator tardiv. .constricţie de mandibulă.tratamentul de urgenţă care se adresează tulburărilor grave ce pun viaţa în pericol. .căderea limbii. asfixia şi şocul.hemoragie prin . În hemoragiile planşeului bucal se folosesc rulouri de comprese aplicate în şanţul paralingual şi în cel submandibular. 3 .tromboflebită de sinus cavernos. . va fi aşezat pe o pătură în poziţia de securitate Arnaud (pe o parte.

Tratamentul de urgenţă al plăgilor oro-maxilo-faciale Se face după aceleaşi modalităţi ca cele cunoscute în chirurgia generală.Se mai poate practica ligatura arterei carotide externe în triunghiul Farabeuf. al bazei limbii sau al faringelui se face: . cea mai activă şi eficientă fiind gură la gură sau gură la nas. . În plus 4 . În asfixia prin edem infiltrativ al planşeului.dinţii se extrag numai când sunt mobili sau împiedică reducerea fragmentelor osoase. mucoasă.corpi străini. .în cazul politraumatismelor. tonicardiace. datorită riscului de ostrucţie faringo-laringiană prin căderea limbii. Transportul accidentaţilor maxilo-faciali: Se face în poziţie şezândă. cu capul uşor aplecat la piept. Nu trebuie neglijată hidratarea pe cale orală a bolnavului. .cheaguri de sânge. Căderea limbii înapoi cu obstrucţia orificiului glotic în: . Reducerea şi imobilizarea fragmentelor fracturate : .fracturile bilaterale ale osului mandibular. analeptice respiratorii.în acest caz se face încălzirea bolnavului.conservarea la maximum a tuturor ţesuturilor: piele. suturile forţate cu deformaţii mari ale feţei. Aceste principii urmăresc: . cheaguri. Reducerea şi imobilizarea de urgenţă a fracturilor este indicată pentru evitarea în timpul transportului a accentuării deplasării fragmentelor. Se evacuează apoi secreţiile şi sângele din cavitatea bucală şi se degajează fundul gâtului cu degetul învelit în compresă. Obstrucţiile căilor aeriene superioare prin: . Nu se face incizie profilactică. . .definitivă. reducerea şi imobilizarea fragmentelor osoase.puncţie traheală cu 2-3 ace sau cu un trocar la nivelul membranei intercrico-traheale(locul de traheostomie). nu se înlătură. secreţii. 1. irigarea plăgii cu soluţii dezinfectante. Şocul .fragmentele osoase aderente de periost se păstrează. Mijloace de combatere a asfixiei: Se degajează căile aeriene superioare prin tracţiunea limbii în afară cu degetele sau cu pensa "en coeur". dacă respiraţia nu se reia. 5. .intubaţie laringo-traheală cu sonda. Inundarea căilor aeriene cu sânge sau aspirarea conţinutului gastric refluat în gură.provizorie. ser fiziologic. Hematomul şi edemul perifaringian. suprimarea durerii. în care leziunile maxilarelor sunt asociate cu leziuni cranioencefalice. . 3. Nu se face în decubit dorsal. .zdrobirea arcului mentonier şi distrucţia muşchilor suprahioidieni. şocaţi. Asfixia poate fi produsă prin: 1. Curăţirea mecanică a plăgii: constă în spălarea tegumentelor cu un degresant. plasmă şi substituenţi. . sutura plăgilor şi combaterea infecţiilor. dacă limba are tendinţa de cădere înapoi se fixează cu un fir de haină sau de nasturele hainei. Compensarea pierderii de sânge se face prin transfuzii cu sânge proaspăt izogrup. cu ajutorul practicând masaj cardiac (3/1). Se face în ritm de l8/minut.în plăgile asociate(părţi moi şi părţi osoase) se aplică mai întâi imobilizarea provizorie a fracturilor şi apoi sutura.traheostomie. Practicarea tratamentului plăgii constă în: curăţirea mecanică a plăgii. Prin depresiune brutală a centrilor respiratori datorită traumatismului cranio-encefalic asociat. 4. 2. eschilele largi.sunt contraindicate exciziile de părţi moi. se trece la respiraţia artificială. reechilibrarea hidro-electrolitică. . După degajarea căilor aeriene. .secreţii. respectând însă câteva principii de bază legate de particularităţile morfofuncţionale ale regiunii. se temporizează tratamentul fracturilor când acest tratament prezintă riscul de agravare a leziunilor amintite.se realizează înainte de sutură deoarece manoperele de reducere şi imobilizarea sunt mult uşurate în plăgile care realizează un acces larg în cavitatea bucală. ştergerea cu alcool. Dacă sunt inconştienţi. a durerilor şi a agravării tulburărilor funcţionale. Imobilizarea fragmentelor fracturate poate fi: . os. transportul se face în decubitul lateral pentru favorizarea circulaţiei cerebrale şi scurgerea secreţiilor. cu comprese montate pe o pensă sau cu aspiratorul de gură. 2. dinţi.

complet.în cele fără deplasare . alcătuit dintr-o capelină şi o bară transversală(creion. de preferinţă păr de cal şi ace atraumatice. Pe cârligele dispozitivelor pericranian şi mentonier se aplică gume pentru tracţiunea elastică ce trebuie să fie bine dozată. chiar după 24-36 de ore. folosit în fracturile orizontale cu deplasare. 5 .atelă simplă vestibulară. atele vestibulare sau dispozitive preconfecţionate. pe fiecare fragment şi solidarizate între ele. oprirea hemoragiei şi prevenirea complicaţiilor infecţioase. în formă de grătar.fracturile cu decalej vertical al fragmentelor. confecţionat din sârmă. Blocajul poate fi rigid sau elastic. În afară de aceasta mai este un dispozitiv pericranian fronto-occipital care este confecţionat din bandă elastică (din cameră de automobil) sau care se prezintă ca o capelină din stofă sau piele. De aceea când nu avem condiţiile necesare. Pentru imobilizarea de urgenţă a fracturilor mandibulare se folosesc următoarele dispozitive: bandajul mento-cefalic. bară de lemn). subţiri. ce fixează maxilarul pe craniu prin intermediul mandibulei. Tehnica suturii primare .fracturile complete sau incomplete fără deplasare. piele.ligaturi cu fire separate pe 2-3 dinţi. spre deosebire de alte regiuni. răşini acrilice. cu afrontarea corectă a marginilor. de o parte şi de alta a focarului. care joacă rol de atelă fixă. Atele monomaxilare: . ligaturile de sârmă. solidarizate între ele prin răsucire. când poate rămâne un dispozitiv definitiv.bandaj mento-cefalic sau frondă mentonieră în cele cu traiect orizontal. Prin frondă se realizează contenţia mandibulei pe maxilar. Bara transversală care se aplică în dreptul premolarilor nu trebuie păstrată mai mult de 24 de ore deoarece produce decubitus comisural. . .în fracturile verticale cu deplasare folosim ligatura în 8. Ligaturile de sârmă realizează solidarizarea fragmentelor cu ajutorul unor ligaturi de sârmă aplicate pe dinţi. Bandajele gipsate mento-cefalice nu sunt indicate în fracturile mandibulare. Sutura plăgilor datorită particularităţilor acestor regiuni (vascularizaţie foarte bogată) sutura primară este posibilă. În fracturile maxilarului superior : . de o parte şi de alta a focarului de fractură. Se compune dintr-un dispozitiv mentonier care se aplică pe bărbie. stofă. fronda mentonieră. Blocajul rigid . . .dispozitivul în formă de zăbală.În plăgile liniare se face sutura imediat.disjuncţiile cranio-faciale. este preferabilă îndrumarea bolnavului într-un serviciu de specialitate. ligaturile intermaxilare.ligaturi în 8 sau ligaturi hipocratice indicate în fracturile crestei alveolare şi în cele fără deplasare sau cu deplasări minime. Maxilarul se fixează pe baza craniului. Se execută cu fire separate. dispozitive perfecţionate. ce se modelează din sârmă şi se fixează cu ligatură de sârmă pe dinţi.fracturile bilaterale ale ramurilor orizontale mandibulare (pentru a preveni asfixia prin căderea limbii). Fronda mentonieră (bărbiţă sau praştia mentonieră) indicată în : .butoni sau cârlige metalice care se fixează pe dinţii cu ligaturi de sârmă pe care se prind gume de tracţiune elastică. atele de sârmă monomaxilare. Blocajul elastic . Ea este indispensabilă în: . . Este contraindicată în: fracturile cu deplasare mare în plan orizontal şi în fracturile în edentaţii totale (agravează deplasările). neresorbabile. Lateral dispozitivul este prevăzut cu cârlige pentru ancorarea gumelor de tracţiune.atelă dublă vestibulo-linguală. când masivul facial se prăbuşeşte înapoi şi jos.sârme legate pe dinţii inferiori şi superiori.imobilizarea precoce influenţează pozitiv evoluţia ulterioară a procesului de consolidare. Acestea pot fi: . Ligaturile dentare intermaxilare realizează blocajul fragmentelor osoase mandibulare pe arcada superioară ce serveşte ca atelă fixă. . Dispozitivul mentonier trebuie acoperit cu vată sau burete. Şi acest dispozitiv este prevăzut lateral cu cârlige pentru ancorarea dispozitivului mentonier.

De aceea. nepermiţând alipirea buzelor. versantul endonarinar şi apoi tegumentul. nazo-labiale.sutura începe la mucoasă. Cazuri particulare . columela. Plăgile parotideo-maseterine pot duce la instalarea fistulelor salivare. pentru simetria feţei. buze) .fragmentele detaşate complet din pleoape.5 cm) cu nodul nu prea strâns şi întins. nas. Firele de sutură trebuie să treacă prin marginile plăgii. se aplică câteva fire de catgut la planul muscular şi ultimul se suturează tegumentele. Sunt contraindicate firele de aţă sau mătase (se îmbibă şi lasă cicatrici vizibile). buze. să fie cât mai dese (0. lăsând plaga descoperită. nu prin profunzime. plăgilor).la buză se identifică joncţiunea cutaneo-mucoasă. când nu pot fi suturate complet pentru evitarea aderenţelor la nivelul şanţurilor periosoase este indicat tratamentul cu meşe iodoformate care nu se îmbibă şi nu se alterează timp de 8-10 zile. 6 . primul fir aplicându-se la acest nivel.. În plăgile feţei trebuie luate ca repere şanţurile nazo-geniene. agrafele Michel (lasă cicatrici neestetice). favorizând granularea secundară. La nări se începe sutura aripii nazale. El trebuie menţinut cu benzi şi suprimat cât mai repede. ureche. cutele frontale. trebuiesc replantate. Plăgile perforate şi penetrante . în plăgile glandulare se face sutura în 2-3 planuri cu pansament compresiv iar în plăgile canalului Stenon se va reface continuitatea sau se va face derivaţia endobucală a salivei. Se poate face autotransplant chiar după 2-3 săptămâni. La buza superioară trebuie reconstituit filtrul şi columela. nări. apoi. dacă fragmentele au fost conservate la rece. Pansamentul în plăgile oro-maxilo-faciale trebuie să fie cât mai sus pentru a nu se îmbiba cu secreţii. având în vedere valoarea lor fizionomică. În plăgile endobucale.Plăgile periorificiale (pleoape. setolină (este rigidă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful