Asid sulfuric

Penggunaan asid sulfuric 1. Penggunaan utama asid sulfurij adalah untuk membuat baja kimai bagi sector pertanian. (a) Baja ‘ superfosfat ‘ Baja ini diperbuat daripada tindak balas antara asid sulfuric pekat dengan batu fosfat. Batu fosfat mengandungi kalsium fosfat. Ca3(PO4)2 5Ca3(PO4)2 + 11H2SO 4Ca(H2PO4)2 + 2H3PO4 + 11CaSO4 Baja superfosfat mengandungi bahan kimai monokalsium fosfat, Ca(H2PO4)2, bahan ini larut dalam air. (b) Baja nitrogen. Contoh baja ini ialah ammonium sulfat, (NH4)SO4. Baja ini diperbuat daripada tindak balas antara asid sulfuric dengan ammonia. H2SO4 + 2NH3 (NH4)2SO4 Baja ini larut dalam air dengan mudah. 2. Satu lagi penggunaan penting asid sulfurik adalah dalam pembuatan detergen moden. Detergen dibuat daripada tindak balas antara asid sulfurik pekat dengan natrium alkil sulfat. R-OSO3Na dan natrium alkil benzene sulfonat. R-C6H5-SO3Na 3. Asid sulfuric cair digunakan sebagai larutan elektrolit dalam akumulator asid plumbum, iaitu bateri bagi kenderaan seperti kereta, bas dan lori. 4. Banyak bahan industri dapat dihasilkan daripada asid sulfurik seperti : (a) pigmen cat seperti barium sulfat dan titanium (IV) oksida. (b) gentian seperti sutera tiruan dan rayon. (c) bahan kimia seperti : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Alium Pewarna Dadah Plastik Racun serangga Bahan letupan Asid hidroklorik

sulfur dibakar dalam udara untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. SO3 pembentukan asid sulfurik H2SO4 3. sulfur dioksida juga dapat diperolehi daripada sumber lain seperti: . 6. Misalnya. Peringkat 1: pembentukan sulfur dioksida. Asid sulfurik digunakan untuk melarutkan lapisan oksida logam tersebut.5. asid sulfurik juga digunakan untuk proses pembersihan logam. SO2 pembentukan sulfur trioksida. rajah dibawah menunjukkan tiga peringkat dalam pembuatan asid sulfurik melaui proses sentuh. pembuatan asid sulfurik melibatkan tiga peringkat: (a) (b) (c) pembentukan sulfur dioksida. S(ce) + 02(g) SO2(g) 2. 1. zink perlu dibersihkan sebelum proses penggalvinian atau penyaduran dan badan keluli kereta perlu dibersihkan sebelum dicat. penggunaan asid sulfurik dirumuskan dalam carta dibawah Penghasilan asid sulfurik 1. iaitu penyingkiran lapisan oksida pada permukaan logam. 2. asid sulfurik dihasilkan secara besar-besaran dalam industri melaui proses sentuh.

190kJ mol ˉ¹ 4. 5. dalam peringkat ini. Keadaan tindak balas untuk peringkat ini ialah (a) Suhu (b) Tekanan (c) Mankin = 400°C . 2. 3. Peringkat II: Pembentukan Sulfur Trioksida 1. = 1 atmosfera = Vanadium (V) oksida atau platinum. sulfur dioksida ditukarkan kepada sulfur trioksida.500°C. 6. 2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g) ∆H = . Campuran sulfur dioksida dan udara yang berlebihan dialirkan ke atas mankin platinum atau vanadium (V) oksida pada suhu 400°C hingga 500°C. Kira-kira 98% sulfur oksida dapat ditukarkan kepada sulfur trioksida. 2H2S(g) + 3O2(g) 2SO2(g) + 2HO2(g) 3. . Peringkat III: Pembentukan asid sulfurik. sulfur dioksida dicampurkan dengan udara yang berlebihan 5. benda asing seperti sebatian arsenic perlu disingkirkan untuk mengelak sebatian ini daripada meracuni mangkin dan menyebabkan mangkin tidak berkesan. 2PbS(p) + 3O2(g) 2PbO(P) + 2SO2(g) (c) Pembakaran hydrogen sulfida. campuran ini ditulenkan dan dikeringkan. Satu tindakan balas berbalik yang eksotermik berlaku.(a) pemanasan logam sulfide seperti plumbum (II) sulfide.

Tindakan yang digunakan untuk menghasilkan gas sulfur dioksida bagi pembuatan asid sulfurij melalui proses sentuh ialah: (a) Pembakaran sulfur dalam udara. Sulfur trioksida kemudian dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk menghasilkan sebatian bernama oleum . Haba yang terbebas dapat mendidihkan larutan dan menghasilkan wasap asid sulfurik yang mengakis. Sulfur trioksida tidak dilarutkan terus kedalam air. Sulfur dioksida merupakan salah satu agen utama dalam pembentukan hujan asid. H2S2O7(ce) + H2SO4 2H2SO4(ak) 3. ini adalah kerana tindak balas sulfur trioksida dengan air sangat eksoternik. 2. terdapat gas sulfur dioksida terbebas ke atmosfera dan menyebabkan pencemaran udara. . 1. 3. SO3(g) + H2O(ce) H2SO4(ak) + banyak haba. mencemarkan udara dan sukar dikondensasikan. SO3(g) + H2SO4(ak) H2S2O7(ce) 2. Sulfur dioksida – agen pencemaran. Lebih kurang 98% sulfur dioksida ini dapat ditukarkan kepada sulfur dioksida. Oleum kemudian dicairkan dengan air unutuk menghasilkan lebih banyk asid sulfurik. (b) Pemanasan logam sulfide dalam udara. H2S2O7.1. Maka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful