PENGURUSAN KOKURIKULUM SUKAN DAN PERMAINAN A. SWOT / SWOC Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W ) 1.

Sebilangan guru kurang kemahiran melatih pelajar dalam sukan dan permainan.

1. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan
berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi tinggi, komited dan efisyen.

2. Ramai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti Kokurikulum. 3. Peralatan dan kemudahan prasarana sukan tidak mencukupi.

2. Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum
dan Ko-akademik.

3. Telah mencapai kejayaan dalam bidang Kokurikulum sehingga
ke peringkat antarabangsa.

4. Pencapaian Ko-akademik seperti Pidato, Pantun, Perbahasan,
Kuiz, Choral Speaking sehingga ke peringkat negeri. Peluang ( O ) 1. PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan. Cabaran / Ancaman ( T )

1. Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak
mereka aktif dalam Kokurikulum. 2. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah. 3. Wujud peluang pekerjaan tidak sepenuh masa di pusat-pusat hiburan dan gerai-gerai menjual makanan.

2. Wakil rakyat kawasan, komited dan memberi sokongan ke
arah kemajuan sukan dan permainan. 3. Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak-anak dalam semua penyertaan dan pertandingan.

B.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 1. Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum.

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008 50 % kemudahan prasarana dan peralatan dapat disediakan

INISIATIF / STRATEGI 1. Memohon peruntukan daripada JPN. 2. Membeli peralatan yang baru. 3.Penyelenggaraan yang berjadual

1. Kekurangan kemudahan prasarana / peralatan dalam sukan dan permainan

1. Memberi peluang kepada semua pelajar menggunakan peralatan semasa aktiviti dijalankan

1. Nisbah kemudahan prasarana dan peralatan dan pelajar seimbang

25 % kemudahan prasarana dan peralatan sedia ada

2. Kebanyakan guru penasihat sukan dan permainan kurang kemahiran

2. Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan

2. Menambahkan kemahiran guru dalam bidang sukan dan permainan utama di sekolah.

2. Bilangan guru yang berkemahiran dalam bidang sukan dan permainan meningkat

15 % guru mahir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekolah.

25 % guru mahir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekolah.

1. Menggunakan jurulatih bertauliah. 2. Menghantar guru berkursus anjuran badan-badan yang diiktiraf.

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 3. Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008 90 % Pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti sukan dan permainan.

INISIATIF / STRATEGI 1. Mengadakan anugerah warna pada Hari Q kepada pelajar yang aktif. 2. Mengadakan lawatan ke Sekolah Sukan. 3. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti sukan dan permainan ke IPTA

3. Pelajar kurang berminat dan melibatkan diri untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan dalam kegiatan kokurikulum

3. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam aktiviti sukan dan permainan.

3. Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan

50 % Pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan.

C.

PELAN TAKTIKAL 1

STRATEGI 1 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum PIPP Tangung Jawab - GPK Kokurikulum - Penyelaras Tempoh / Hari Jan - April

Bil.

Program / Projek

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan Kontigensi

1.

Membuat kertas kerja / memohon peruntukan daripada JPN

Teras 4

RM 6,000.00 JPN

Gelanggang telah dinaiktaraf. Bilangan peralatan permainan telah bertambah.

Nisbah kemudahan asas dan peralatan sukan dan pelajar seimbang. Nisbah kemudahan asas dan peralatan sukan dan pelajar seimbang.

Baikpulih peralatan / kemudahan sedia ada

2.

Penyelenggaraan berjadual

Teras 4

- GPK Kokurikulum - Penyelaras

Jan, Mac, Mei, Ogos dan Okt

RM 4,000.00 JPN / Sekolah

Tiada peralatan yang rosak

Aktiviti gotong-royong pada hari Sabtu.

PELAN TAKTIKAL 2 STRATEGI 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan Tanggung Jawab - GPK Kokurikulum - Penyelaras Tempoh / Hari Sekali setahun ( Feb ) Kos / Sumber - RM 600. 00 - Sekolah Pelan Kontigensi Klinik Kejurulatihan peringkat dalaman

Bil.

Program / Projek

PIPP

Output

KPI

1.

Kursus Kejurulatihan Asas

Teras 2

Peningkatan kemahiran guru dalam sukan dan permainan tertentu. Penambahan pengetahuan dan kemahiran asas dalam kalangan guru.

Bilangan guru yang berkemahiran dalam sukan dan permainan bertambah Bilangan guru yang berkemahiran dalam sukan dan permainan bertambah

2.

Jemputan Jurulatih Bertauliah

Teras 2

- GPK Kokurikulum - Penyelaras

Awal tahun ( Jan )

- RM 600.00 - Sekolah

Kursus peringkat dalaman

PELAN TAKTIKAL 3 STRATEGI 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan Tempoh / Hari Jan – Okt Kos / Sumber - RM 2000.00 - Tabung Kokurikulu m - PIBG 2. Pertandingan persahabatan sukan dan permainan dengan sekolahsekolah berhampiran Mengadakan lawatan sandaran ke Sekolah Sukan Teras 1 GPK Kokurikulum Penyelaras, Guru bertanggungjawab GPK Kokurikulum Penyelaras, Guru bertanggungjawab Jun – Okt - RM 300.00 - Tabung Kokurikulum Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan Aktiviti dijalankan di antara tingkatan peringkat dalaman Lawatan ke Pusat Kokurikulum Melaka Pelan Kontigensi Pemantauan Buku Laporan Aktiviti

Bil.

Program / Projek

PIPP Teras 1

Tanggung Jawab GPK Kokurikulum Penyelaras, Guru Penasihat

Output

KPI

1.

Cemerlang Kokurikulum

Penglibatan menyeluruh pelajar dalam sukan dan permainan

Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan

3.

Teras 4

Jun, Oktober

- RM 1000.00 - PIBG & Ibu bapa

Pelajar lebih memahami hala tuju sukan negara.

PELAN OPERASI Pelan Operasi 1 Nama Projek Rasional Objektif : : : : i. ii. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Bil. 1. : : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum. Membuat Kertas Kerja / Memohon Peruntukkan daripada JPN Meningkatkan Kualiti Kemudahan Dan Latihan Permainan Mempunyai kemudahan prasarana yang lengkap Melahirkan murid berpotensi dalam Kokurikulum Januari – Mac GPK Kokurikulum , Penyelaras , Setiausaha Sukan PROSES KERJA 1.1 Mesyuarat Kokurikulum mengikut keperluan 1.3 Anggaran kos yang diperlukan TANGGUNGJAWAB - Pentadbir - Guru Permainan TEMPOH 2 minggu STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.2 Menyenaraikan kemudahan prasarana dan peralatan - Setiausaha Sukan

1.4 Perbincangan dengan pentadbir sekolah untuk
menaiktaraf prasarana dan mengenalpasti kekurangan peralatan mengikut keutamaan dan kemampuan kewangan

Bil. 2.

PROSES KERJA Penyediaan Kertas Kerja 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Rasional Matlamat Objektif Kos Pelaksanaan Kesimpulan

TANGGUNGJAWAB Setiausaha Sukan

TEMPOH 2 minggu

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3.

Penyemakan Kertas Kerja

GPK Kokurikulum

1 hari

4.

Surat Ke Jabatan Pelajaran Melaka

Pengetua GPk Kokurikulum - Pengetua - Setiausaha Sukan

1 hari

5.

Tindakan Susulan

2 minggu selepas surat dihantar

PELAN OPERASI Pelan Operasi 1 Nama Projek 2 Rasional Objektif : : : : i. ii. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum Penyelenggaraan Berjadual Peralatan Dapat Digunakan Sepanjang Masa Pelajar dapat menggunakan kemudahan dan peralatan dalam aktiviti yang diadakan. Kemudahan dan peralatan sentiasa dalam keadaan baik. Januari - Julai Semua Pelajar Yang Berpotensi

Bil. 1.

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa kokurikulum Penetapan tarikh-tarikh penting Taklimat kepada guru-guru Penasihat Bincang aktiviti, kos dan sumber.

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru-guru Penasihat

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

Bil. 2.

PROSES KERJA Surat-menyurat : - Tarikh-tarikh - Surat makluman kepada guru sukan dan permainan

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3. 4

Jadual Penyelenggaraan Pelaksanaan

Guru Penasihat & AJK - Guru Penasihat - Penyelaras - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru Penasihat

3 hari

Januari - Julai

5.

Pemantauan & Laporan - Sekurang-kurang penyelanggaran sekali setiap bulan

Sepanjang tahun

.

PELAN OPERASI Pelan Operasi 2 Nama Projek 1 Rasional Objektif : : : : i. ii. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan. Kursus Kejurulatihan Asas Melaksanakan Tugas Ke arah Lebih Berkesan. Menambah bilangan guru bertauliah dalam sukan dan permainan. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam sukan dan permainan. Februari – April 2008 Guru-guru Penasihat Sukan & Permainan

Bil. 1.

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa • • • • • Tetapkan tarikh Kertas kerja Lantik AJK / Pemilihan guru Agihan tugas Lain-lain

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Setiausaha Sukan - Guru Penasihat

TEMPOH 7 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI Kursus Asas

Bil.

PROSES KERJA Surat-menyurat • Jemputan jurulatih Pengesahan kehadiran jurulatih Jadual Program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat & peralatan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan

TANGGUNGJAWAB Setiausaha Sukan

TEMPOH 2 bulan sebelum

STATUS / PELAN KONTIGENSI Pentadbir & MAFA

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Setiausaha Sukan AJK AJK AJK AJK Setiausaha / Pentadbir

1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum

MAFA

2 minggu selepas

PELAN OPERASI Pelan Operasi 2 Nama Projek 2 Rasional Objektif : : : : i. ii. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Meningkatkan Kemahiran Guru Penasihat Dalam Sukan Dan Permainan. Jemputan Jurulatih Bertauliah. Guru Kurang Kemahiran Dalam Pengendalian Aktiviti Menambah kemahiran guru dalam bidang sukan dan permainan Guru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti sukan dan permainan. Januari – Julai Semua guru penasihat sukan dan permainan

Bil. 1.

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bagi Penetapan tarikh-tarikh penting Taklimat kepada guru-guru - Penasihat - Bincang aktiviti, kos dan sumber.

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru-guru Penasihat

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

Bil. 2.

PROSES KERJA Surat-menyurat - Tarikh aktiviti - Surat untuk jurulatih jemputan dan tarikh perjumpaan. Jadual Aktiviti Insentif kepada Jurulatih luar.

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3. 4.

Guru Penasihat & AJK - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru Penasihat - Guru Penasihat - Penyelaras - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru Penasihat

3 hari 3 hari

5.

Pelaksanaan aktiviti

Januari

6.

Pemantauan & Laporan

Setiap kali program

.

PELAN OPERASI Pelan Operasi 3 Nama Projek 1 Rasional Objektif : : : : i. ii. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Sukan Dan Permainan Cemerlang Kokurikulum Untuk Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Sukan Dan Permainan Meningkatkan penglibatan menyeluruh pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan. Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan peringkat sekolah dan daerah dan negeri. Januari - Julai Semua Pelajar Yang Berpotensi

Bil.

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa kokurikulum Penetapan tarikh-tarikh penting Taklimat kepada guru-guru - Penasihat - Bincang aktiviti, kos dan sumber.

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru-guru Penasihat

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

Bil. 2.

PROSES KERJA Surat-menyurat - Tarikh-tarikh aktiviti kepada kelas. - Surat makluman kepada ibu bapa. - Surat untuk jurulatih jemputan dan tarikhtarikh perjumpaan.

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3.

Mesyuarat - Perlantikan AJK - Perancangan aktiviti kecemerlangan Jadual Aktiviti kecemerlangan Insentif kepada Jurulatih luar.

Guru Penasihat

1 hari

4. 5.

Guru Penasihat & AJK - GPK Kokurikulum, - Penyelaras, - Guru Penasihat - Guru Penasihat - Penyelaras - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru Penasihat

3 hari 3 hari

6.

Pelaksanaan aktiviti kecemerlangan kokurikum Pemantauan & Laporan.

Januari - Julai

7.

Setiap kali program

PELAN OPERASI Pelan Operasi 3 Nama Projek 2 Rasional Objektif : : : : i. ii. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Sukan dan Permainan Pertandingan Persahabatan Sukan Dan Permainan Dengan Sekolah-Sekolah Berhampiran. Pelajar Mendapat Pendedahan Kemahiran Sukan Dan Permainan Penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan akan meningkat. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermakna. Januari - Julai Semua Pelajar Yang Berpotensi

Bil. 1.

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa (Kokurikulum Penetapan tarikh penting Taklimat kepada guru-guru - Penasihat - Bincang aktiviti, Kos dan sumber.

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru-guru Penasihat

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

Bil. 2.

PROSES KERJA Surat-menyurat - Tarikh aktiviti kepada sekolah berkenaan. - Surat makluman kepada ibu bapa. - Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. Mesyuarat Perlantikan AJK - Perancangan aktiviti Jadual Aktiviti Pertandingan Insentif kepada guru dan pelajar

TANGGUNGJAWAB - GPK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPOH 1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3.

- GPK Kokurikulum - Guru Penasihat Guru Penasihat & AJK - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru Penasihat - Guru Penasihat - Penyelaras - GPK Kokurikulum - Penyelaras - Guru Penasihat

1 hari

4. 5.

3 hari

3 hari

6.

Pelaksanaan pertandingan

Januari - Julai

7.

Pemantauan & Laporan - Sekurang-kurang satu pertandingan dalam sebulan.

Setiap kali program

.

PELAN OPERASI Pelan Operasi 3 Nama Projek 3 Rasional Objektif : : : : i. ii Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Sukan Dan Permainan Lawatan Sandaran Ke Sekolah Sukan Pelajar Lebih Memahami Hala Tuju Sukan Negara Pelajar mendapat pengetahuan dan kerjaya dalam bidang sukan. Pelajar lebih berkeyakinan terlibat dalam bidang sukan. Januari - Julai Semua Pelajar Yang Berpotensi

Bil.

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum

TANGGUNGJAWAB GPK Kokurikulum

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1 hari 1. Penetapan tarikh penting Taklimat kepada guru-guru - Penasihat - Bincang aktiviti, kos dan sumber. Penyelaras Guru-guru Penasihat

Bil. 2.

PROSES KERJA Surat-menyurat Tarikh aktiviti kepada guru penasihat. - Surat makluman kepada ibu bapa. - Surat untuk sekolah sukan / pusat koku dan tarikh lawatan.

TANGGUNGJAWAB GPK Kokurikulum Penyelaras

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1 hari

3.

Mesyuarat - Pelantikan AJK - Perancangan aktiviti Jadual Aktiviti lawatan Insentif kepada sekolah sukan/ pusat Kokurikulum

Guru Penasihat 1 hari

4. 5.

Guru Penasihat & AJK GPK Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras GPK Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat

3 hari

1 hari

6.

Pelaksanaan aktiviti lawatan

Januari - Julai

7.

Pemantauan & Laporan - Sekurang-kurang dua lawatan dalam setahun.

Setiap tahun

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful