BAGALAMUKHI – Marea Putere Cosmică a fascinaţiei divine

de prof. yoga Dan Bozaru Prin graţia sa copleşitoare, Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI conferă controlul deplin asupra tuturor tipurilor de acţiuni pe care le săvârşim, precum şi puterea de a stopa, la voinţă, pe oricare dintre acestea. BAGALAMUKHI reprezintă punctul central în care noi ne putem identifica cu liniştea inefabilă, cu tăcerea tainică şi cu nemişcarea extatică a naturii noastre divine esenţiale, punct care, deşi se află dincolo de orice activitate, structurează totuşi în mod perfect toate acţiunile din Manifestare. Cea de a opta Mare Putere Cosmică în panteonul tantric hindus este BAGALAMUKHI, adică Marea Zeiţă care, în conformitate cu imnurile de slavă care i-au fost aduse de către înţelepţi, deţine (printre altele) uluitoarea putere de a stopa sau a opri brusc orice mişcare şi orice activitate care are loc atât la nivelul Macrocosmosului, cât şi la nivelul microcosmosului

fiinţei

umane.

Această extraordinară capacitate se corelează însă cu alte aspecte ale vieţii, cum ar fi puterea de fascinaţie, influenţa charismatică etc. De pildă, o femeie vitală, armonioasă şi foarte frumoasă poate provoca efectiv (atunci când este văzută de alte persoane de sex opus) un gen de „încremenire” sau nemişcare a simţurilor, minţii sau chiar a respiraţiei celor care o privesc. De altfel tradiţia spirituală din Orient afirmă că puterea pe care o exercită Principiul Feminin la nivel cosmic are capacitatea extraordinară de a bloca, opri sau paraliza orice activitate sau manifestare. Acesta este aspectul principal manifestat de Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI, care reprezintă însăşi puterea hipnotică universală a Energiei Divine Supreme (SHAKTI). Din punct de vedere etimologic, BAGALA înseamnă „frânghie” sau „frâu”, iar MUKHI înseamnă „faţă” sau „chip”. Prin urmare, BAGALAMUKHI este Zeiţa al cărei chip are formidabila putere (prin intermediul radiaţiei subtile pe care o exprimă) de a controla sau stăpâni orice situaţie sau formă de manifestare. Unul dintre aspectele importante pe care îl manifestă BAGALAMUKHI este acela că ea este o Zeiţă a Vorbirii, iar din acest punct de vedere ea rezonează cu Marea Putere Cosmică TARA, fiind considerată uneori chiar ca o formă a acesteia. Putem înţelege cu uşurinţă această legătură, mai ales dacă vom realiza faptul că

în dezbateri sau în cazul argumentaţiilor. care în tradiţia hindusă poartă numele de „arma lui BRAHMA” (BRAHMASTRA). putem constata cu uşurinţă că.radiaţia subtilă intensă este adeseori asimilată manifestării luminoase. Un exemplu concret îl constituie rostirea unui discurs foarte inspirat. identificarea noastră eronată cu gânduri. Deţine „arma” îndepărtează cunoaşterii toate spirituale ce obstacolele Un alt aspect foarte important al lui BAGALAMUKHI este acela că Marea Zeiţă conferă celor care o adoră cu sinceritate şi devoţiune puterea de a învinge forţele ostile progresului şi evoluţiei noastre spirituale. imuabilă a Sinelui Suprem (ATMAN). atât din punct de vedere fizic. Prin urmare. Ceea ce noi numim „sine” este. provocând deplina lor nemişcare şi focalizare. Meditaţia profundă asupra semnificaţiei acestei întrebări („Cine sunt eu?”) este esenţială pentru progresul spiritual al fiinţei umane. prin urmare. însă acestea nu reprezintă natura reală a conştiinţei noastre. cât şi psihic. care se referă la existenţa eternă. care din punct de vedere lăuntric sunt reprezentate de gândurile. putând astfel conferi vorbitorului forţa colosală a unui impact paralizant asupra celor care îl ascultă. „arma” supremă care elimină orice conflict şi orice confuzie este „arma” cunoaşterii spirituale veritabile. atunci când energia subtilă a sunetului se manifestă ca lumină. focalizarea perseverentă a minţii asupra înţelesului profund al întrebării „Cine sunt eu?” va . TARA se manifestă ca BAGALAMUKHI. care efectiv ajunge să-i fascineze pe toţi cei care sunt prezenţi în acel loc. Din această cauză. ideile şi emoţiile ce îşi au sursa în ego (adică în eu-l sau individualitatea noastră falsă). De aceea. La modul fundamental vorbind. emoţii sau senzaţii temporale. Sinele lăuntric ne rămâne aproape complet necunoscut. BAGALAMUKHI este invocată cu multă fervoare atunci când se doreşte dobândirea inspiraţiei în discuţii. deşi lucrurile exterioare nouă ne sunt relativ cunoscute. Aceeaşi tradiţie afirmă că cea mai înaltă formă de manifestare a lui BRAHMASTRA o reprezintă răspunsul la întrebarea „Cine sunt eu în realitate?”. În acest fel BAGALAMUKHI manifestă în cel care vorbeşte puterea de a face afirmaţii decisive. Într-adevăr. de a exprima cu o foarte mare forţă şi elocvenţă concluzii finale şi totodată de a se pronunţa cu o mare autoritate şi impact profund asupra adevărurilor fundamentale ale existenţei. BAGALAMUKHI reprezintă radiaţia plină de fascinaţie care provine din Logosul Divin subtil. în general vorbind.

în ceea ce priveşte viziunea pe care o au asupra realităţii. ci mai curând ea este o stare specifică a minţii. BAGALAMUKHI este considerată cea care se află în fruntea „armatei” pe care o formează toate zeităţile (aceasta fiind de fapt. adânc înrădăcinată în subconştient. Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI se ipostaziază şi ca forţă sau impact al vorbirii. Prin urmare. Totuşi. întrucât cele două Mari Zeiţe deţin teribila forţă de acţiune a fulgerului (VAJRA) (care este asimilat forţei electrice). ea reprezintă forţa ei teribilă şi fulgerătoare. În panteonul tantric. BAGALAMUKHI se aseamănă cu TRIPURA BHAIRAVI. Făcând acum această legătură cu modul de manifestare şi totodată cu specificul Marilor Puteri Cosmice. realizăm cu uşurinţă felul în care TARA (Marea Zeiţă care este asociată Logosului Divin) devine însăşi forţa subtilă a întrebării „Cine sunt eu?”. „armata” Supremei Energii manifestatoare (SHAKTI) a lui SHIVA) şi prin urmare. adorarea plină de fervoare a celor două Mari Puteri Cosmice este indicată mai ales acelora care doresc să realizeze o transformare radicală şi foarte rapidă în viaţa lor. printr-o totală încremenire tot ceea ce reprezintă manifestare iluzorie. Îţi revelează răspunsul la întrebarea: „Cine sunt eu?” În ceea ce priveşte modalitatea de manifestare. De acea. În timp ce Marea Putere . Din această perspectivă. forţă care poate să ne confere liniştea. decât forma mai mult sau mai puţin conştientă prin care majoritatea fiinţelor umane manifestă rezistenţa lor la diverşi factori sau diverse conjuncturi cu care se confruntă în viaţă) nu este neapărat un aspect care trebuie distrus. în esenţă. care este folosită precum o armă de temut pentru a distruge orice urmă de negativitate sau ataşament. într-o deplină nemişcare a minţii. în timp ce CHINNAMASTA conferă (aşa după cum deja ştim din articolul anterior) puterea de a vedea adevărul dincolo de aparenţe (aspect care este realizat prin intermediul percepţiei directe). Negativitatea (care nu reprezintă. manifestarea lor fiind de cele mai multe ori teribilă şi instantanee. BAGALAMUKHI conferă puterea de a stopa fulgerător manifestarea de orice natură prin puterea Logosului Divin. însă în timp ce BHAIRAVI manifestă puterea de a îndepărta cu succes orice opoziţie. pe care o manifestă BAGALAMUKHI. BAGALAMUKHI dizolvă. care trebuie anihilată într-o totală nemişcare.restrânge în mod gradat aria de manifestare a gândurilor şi va face astfel încât toate celelalte aspecte sau întrebări să devină lipsite de importanţă prin raport la răspunsul acestei întrebări fundamentale. Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI este similară cu CHINNAMASTA.

În limba sanscrită. deşi se află dincolo de orice activitate. forţa de acţiune a lui BAGALAMUKHI are acelaşi efect. controlul complet asupra tuturor tipurilor de acţiuni pe care le săvârşim. punct care. cu alte cuvinte. structurează totuşi în mod perfect toate acţiunile din Manifestare. Prin starea de stop. mai ales prin suspendarea capacităţii lor de a vorbi. care este Sinele Suprem (ATMAN). stoparea sau paralizarea unei acţiuni se numeşte STAMBHANA. noi putem să ne apropiem tot mai mult de realizarea profund spirituală a Sinelui prin practica tot mai atentă şi mai focalizată a observării şi stopării activităţilor noastre zilnice. Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI ne poate conferi. Astfel. de asemenea. BAGALAMUKHI reprezintă punctul central în care noi ne putem identifica cu liniştea inefabilă. corelată cu acţiunea „spectrului teribil al judecăţii Divine” pentru faptele sau acţiunile rele pe care le săvârşesc oamenii şi reprezintă totodată puterea extraordinară de focalizare a atenţiei. La nivel exterior şi superficial.Cosmică CHINNAMASTA este capabilă să stopeze percepţiile noastre variate (determinându-ne astfel să avem priza de conştiinţă asupra Adevărului Divin Esenţial). ea distruge „hipnoza” exterioară Marea Zeiţă este. . Putem să privim. care conduce la eliminarea oricărui tip de confuzie. această putere provine din conştientizarea (măcar parţială ) a naturii noastre divine. când suntem iritaţi etc. Aceasta se poate petrece atunci când suntem foarte ocupaţi. dar această forţă se manifestă în ceea ce priveşte vorbirea. De pildă. Însă la un nivel mult mai profund. precum şi puterea de a le stopa. pe oricare dintre acestea. când avem tendinţa să fim cuprinşi de mânie sau să ne enervăm. prin graţia sa copleşitoare. Diferitele texte şi manuscrise (unele dintre ele foarte secrete) ale practicilor yoghine şi magice accentuează asupra formidabilei puteri de a induce starea de stop. a diferitelor tipuri de acţiuni. însă. interior. cu tăcerea tainică şi cu nemişcarea extatică a naturii noastre divine esenţiale. gândurile şi activitatea PRANA-ică din fiinţa umană. Cu alte cuvinte. această putere extraordinară se referă la capacitatea de perfectă stăpânire a gândurilor şi energiilor noastre. ceea ce atunci le va provoca acestora o imensă frică. acest proces şi în sens invers. aceasta se referă la puterea de a stopa sau de a-i opri brusc pe cei care ne atacă. complet paralizantă. la voinţă. La modul esenţial vorbind. este bine ca (mai ales în fazele de început) să ne oprim brusc chiar în mijlocul unei activităţi care tinde să ne acapareze tot mai mult şi să ne observăm cu cât mai multă luciditate şi detaşare starea şi condiţia minţii noastre din acele momente.

acesta a fost una dintre metodele cele mai importante care l-au făcut renumit pe marele iniţiat Georges Ivanovitch Gurdjieff în Occident. Aplicând această tehnică (care. Din această perspectivă. în cazul discipolilor săi. Rezonanţa cu această Mare Putere Cosmică este amplificată mai ales atunci când reuşim să percepem în fiecare dintre situaţiile vieţii cu care ne confruntăm existenţa opuşilor complementari.La un nivel superior de abordare. în timp. fiind chiar punctul vidului beatific care se află între cele două stări sau condiţii contrare (din care acestea izvorăsc în dualitate) BAGALAMUKHI ne oferă astfel posibilitatea de a transcende cu succes starea manifestată. Aşa cum se ştie. cauzând în noi o profundă transformare de ordin spiritual. puterea în lipsă de forţă. Această acţiune plină de discernământ divin va duce aproape fulgerător la eliminarea tendinţei noastre de ataşament faţă de realitatea exterioară. De exemplu ea transformă vorbirea în tăcere. Acţiunea determinatoare a lui BAGALAMUKHI este aceea că ea spulberă această „hipnoză” exterioară prin intermediul unei puteri hipnotice mult superioare. totul în manifestare se transformă şi ajunge să treacă ciclic prin starea care defineşte opusul acelui aspect la un anumit moment. de fapt. devenind „hipnotizaţi” de aparenţa obiectelor exterioare sau a identităţii lor false. Această metodă este foarte importantă mai ales pentru faptul că majoritatea oamenilor „au uitat” de ei înşişi. fără a ne mai lăsa amăgiţi de jocul lor tentant. să realizeze „declicul” care ar fi propulsat conştiinţa lor individuală în domeniul supramental. dar . care are la bază înţelegerea matură şi totodată convingerea fermă a unui adevăr ancestral: acela că lumea exterioară nu reprezintă decât un imens şi totodată mirific vis iluzoriu. vom putea să continuăm nestingheriţi activitatea respectivă. cunoaşterea în ignoranţă. Cum poţi dobândi graţia Marii Puteri Cosmice a fascinaţiei divine Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI are puterea divină de a transforma orice aspect sau acţiune în opusul ei. Ideea este aceea că. exprimă starea de rezonanţă cu Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI) relativ simplă dar totuşi foarte eficientă. dar totodată să ne păstrăm într-o stare de observatori lucizi ai proceselor noastre mentale şi ai acţiunilor fizice pe care le făptuim. înfrângerea în victorie etc. el urmărea. care implică nivelurile cele mai profunde ale cunoaşterii spirituale. la modul fundamental. pentru a ne resorbi extatic în liniştea oceanică a Vidului Beatific Creator. ea reprezintă înţelepciunea divină care ne arată că.

în care totul se dizolvă şi revine astfel în Nemanifestat. conferind yoghinului avansat. de asemenea. luminoase şi profund purificatoare. şi moartea. această zonă a boltei palatale este corelată cu funcţia celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA). Unele texte ale tradiţiei tantrice hinduse corelează manifestarea sau “lăcaşul lui BAGALAMUKHI în trupul fiinţei umane ca fiind la nivelul zonei moi a boltei palatale. BHAGALAMUKHI are ca sprijin un tron galben. Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI reprezintă o altă formă teribilă de manifestare a Zeiţei Supreme (Shakti) a lui Shiva (Dumnezeu Tatăl). adică la nivelului lui INDRA-YONI. retragerea sau focalizarea energiei subtile vitale (PRANA) la nivelul inimii duce la completa lor nemişcare. iar cu mâna dreaptă îl loveşte peste cap cu sceptrul ei. care reprezintă punctul central între plasarea organelor de simţ ce definesc auzul. ea este prezenţa tainică a aspectului opus. În iconografia tantrică.iluzoriu. puterea radiantă a cunoaşterii spirituale care disipă întunericul ignoranţei. aşa după cum se ştie. ori că într-un acces de mânie putem găsi scânteia calmului deplin (întocmai cum ochiul central al unui uragan teribil este perfect liniştit) etc. respectiv urechile. nasul şi limba. este asociată cu acest centru subtil de forţă. de cele mai multe ori. „Te aud cum vorbeşti şi îţi spun cine eşti” . ea este redată ca având culoarea galbenă. radiante. care este capabil să reuşească aceasta. de exemplu. De altfel. Culoarea galbenă a formei zeiţei (culoare care adeseori este obţinută prin utilizarea pulberei de rădăcină de turmeric) are menirea de a ne arăta natura energiei efulgente. care este ornat cu lotuşi de culoare roşie. Descoperă misterul vieţii şi al morţii Pe de altă parte. atunci când se realizează adorarea acestei Mari Puteri Cosmice. Cu mâna stângă ea ţine de limbă pe cel care o atacă. De altfel. ceea ce implică faptul că BAGALAMUKHI. Cu alte cuvinte. De aceea.. că în orice bucurie se află şi un sâmbure de tristeţe sau dezamăgire. controlul total asupra existenţei sale. Unele referiri ale textelor vechi precizează faptul ca zeiţa poartă pe cap o încântătoare bijuterie având forma semilunii. se recomandă ca. BAGALAMUKHI se află într-o strânsă legătură şi cu manifestarea lui ANAHATA CHAKRA. reprezintă tot atâtea modalităţi şi totodată certitudini ale rezonanţei inefabile de stare cu sfera de conştiinţă a Marii Puteri Cosmice BAGALAMUKHI. mirosul şi gustul. a dobândi capacitatea de a putea vedea într-un mod matur (acolo unde. yoghinul să fie îmbrăcat în haine de culoare galbenă. galbenul semnifică printre altele. a percepe. De pildă. La modul general vorbind. ochii. Chiar şi veşmintele şi ornamentele trupului ei sunt galbene. majoritatea oamenilor dau greş) că aproape în orice succes există şi un sâmbure de eşec sau că în viaţă este prezentă. ca fiind locul esenţial al manifestării PRANA-ice în microcosmosul fiinţei umane. văzul. iar adorarea zeiţei se face cu ghirlande din flori de culoare galbenă (cu predilecţie flori de CHAMPAKA). la fel ca şi CHINNAMASTA. adică asupra vieţii şi a morţii.

Înţelepţii yoghini au afirmat încă din cele mai vechi timpuri că forţa negativă a ego-ului se manifestă în special prin intermediul vorbirii.. Prin urmare. una dintre cele mai importante metode de adorare este aceea de a ne controla perfect actul vorbirii. ceartă şi. Cu toate acestea. el va fi capabil să realizeze oprirea suflului fără niciun fel de probleme. în care se urmăreşte mai ales oprirea (adică blocarea) curgerii suflului PRANA-ic prin trup. nici chiar atunci când yoghinul a devenit avansat în practica tehnicilor de respiraţie. care în tradiţia tantrică este considerată însuşi simbolul întregului proces yoga. care în acest caz este graţia lui BAGALAMUKHI. ceea ce se poate realiza mai ales prin adorarea Marii Puteri Cosmice BAGALAMUKHI. nu se poate opri pur şi simplu fluxul respiraţiei. ea va trebui să se confrunte (într-un fel sau altul) cu acţiunea corectivă (care uneori poate fi teribilă) a lui BAGALAMUKHI. este bine de ştiut că. BAGALAMUKHI apucă şi trage în afară limba acestuia (care semnifică ataşamentul faţă de bârfă. Practica intensivă a tehnicilor de HATHA YOGA reprezintă o altă formă de adorare a lui BAGALAMUKHI. ei afirmă că. pentru a deţine controlul deplin asupra gândurilor şi a putea să avansăm în meditaţie. Abia după ce el dobândeşte graţia puterii lui SHAKTI. de oricare alte aspecte negative ale vorbirii care. ori de câte ori fiinţa umană se va lăsa cuprinsă în mrejele tentante ale bârfei etc. Din această perspectivă. cel care o atacă pe BAGALAMUKHI (adică oponentul sau adversarul ei) este egoul limitat şi fals al fiinţei umane. există. reprezintă modalitatea principală de manifestare a minţii). în special practica ASANA-elor (adică a posturilor corporale). calomnie. în general vorbind. O formă chiar mai avansată şi mai profundă de a o adora pe această Mare Putere Cosmică este aceea care se efectuează în timpul tehnicilor de PRANAYAMA (controlul respiraţiei). Astfel. Fiecare gest al tău este o tainică adorare Deoarece există numeroase forme de a stopa o acţiune. şi numeroase căi de a o adora pe BAGALAMUKHI. este imperios necesar să controlăm vorbirea. deoarece în acest caz poziţia trupului este menţinută mult timp fără nicio mişcare. ce conduce la liniştirea şi calmul suprem al minţii. în esenţă. de asemenea.În reprezentările iconografice. Aminteşte-ţi că eşti nemuritor . adică de a nu mai spune nimic rău şi jignitor la adresa unei alte fiinţe.

deoarece el implică urmărirea cu o mare atenţie a fluctuaţiilor mentale de pe poziţia unui martor exterior. adică. pentru a constata în mod gradat faptul că ea. Înţelepţii yoghini afirmă că aceasta este cea mai eficientă cale de adorare sinceră a lui BAGALAMUKHI. tradiţia yoghină menţionează că ţinta focalizării noastre trebuie să fie mereu Sinele Etern (Atman). lucid şi detaşat. înţelegem că atitudinea de martori şi simpli observatori neimplicaţi în procesul devenirii atrage după sine lipsa de identificare cu aspectele relative din manifestare. atunci conştiinţa Sinelui ni se revelează în chiar timpul stării de veghe (JAGRAT AVASTHA). cu modificările minţii noastre care atunci devine stabilă şi sub un deplin control ce este manifestat de noi într-un mod pe deplin conştient. devine din ce în ce mai stabilă şi mai liniştită. fie de la nivelul lui ANAHATA CHAKARA (prin intermediul unor tehnici specifice). aspect etc. Pe măsură ce practica avansează. În această direcţie. Pentru aceasta este necesară dezvoltarea într-un înalt grad a capacităţii de concentrare (DHARANA) şi de a fi totodată capabil să ne focalizăm la voinţă şi cu putere atenţia asupra unui anumit obiect.). Scrierile menţionează că. dacă această blocare a energiilor se realizează la nivelul celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA). fie prin cel al unei MANTRA. Textele spiritualităţii tantrice mai menţionează o altă cale de a dobândi accesul la sfera de conştiinţă şi putere a Marii Puteri Cosmice BAGALAMUKHI. Fii spectator la filmul desăvârşirii tale O abordare practică mai dificilă şi totodată mai abstractă a rezonanţei cu BAGALAMUKHI este aceea de a urmări mai mereu să ne aducem aminte de natura noastră spirituală veritabilă. la voinţă. pe SUSHUMNA NADI (canalul subtil central de la nivelul coloanei vertebrale). ceea ce va avea ca rezultat focalizarea atenţiei noastre şi eliminarea fluctuaţiilor secundare ale minţii (care de cele mai multe ori se manifestă prin intermediul diferitelor dorinţe. practic vorbind. fie prin intermediul acţiunii gândului. idei secundare etc. iar dacă blocarea energiei are loc la nivelul lui ANAHATA CHAKRA. în calitatea sa de natură divină supremă şi neschimbătoare. al zonei moi a boltei palatale ori la nivelul lui ANAHATA CHAKRA. atunci Sinele ni se revelează în timpul stării de somn cu vise (SVAPNA AVASTHA). referindu-se la acţiunea de stopare a fluxului energetic subtil ascendent. atunci . mintea. dacă blocarea energetică se realizează la nivelul boltei palatale. Acest proces este relativ dificil de efectuat pentru cea mai mare parte a oamenilor.O altă modalitate de adorare a lui BAGALAMUKHI este aceea de a învăţa să blocăm fluxul energetic subtil care se manifestă în trupul nostru. la nivelul lui AJNA CHAKRA. focalizare care trebuie abordată de la nivelul lui AJNA CHAKRA.

.revelarea naturii noastre spirituale supreme are loc în timpul stării de somn profund fără vise (SUSHUPTI AVASTHA).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful