Abordarea interdisciplinară / transdisciplinară (matematica nu este o disciplină izolată) Deoarece matematica nu este o disciplină izolată noua reformă a învăţământului

românesc reevaluează procesul de predare - învăţare - evaluare a programelor şcolare şi compatibilizarea lui cu programele moderne ale altor ţări. Acest lucru implică şi transformarea învăţământului dintr - unul predominant reproductiv, într-unul în esenţă creativ. După cum spunea F. Flobert ,,scopul educaţiei este de a scoate din ce în ce mai multe informaţii de la individ decât de a introduce din ce în ce mai multe informaţii în mintea acestuia”. Planul cadru, în învăţământul preuniversitar, grupează disciplinele şcolare care au în comun anumite obiective de formare. Integrarea conţinuturilor presupune stabilirea unor relaţii strânse, convergente între următoarele elemente: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte (De Landsheere, 1992). Principalele niveluri ale integrării cunoştinţelor sunt : intradisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdiscipinaritatea. În noua concepţie predarea matematicii se face atât în formă tradiţională monodisciplinară (ca disciplină predată independent faţă de alte discipline), interdisciplinară (modalitatea de organizare a conţinutului învăţării, cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care solicită contextualitatea şi aplicarea cunoştinţelor şcolare în diferite situaţii de viaţă), transdisciplinară (ca formă de întrepătrundere a matematicii cu alte discipline astfel încât să conducă la apariţia unui nou areal de cunoaştere). Modalitatea de organizare interdisciplinară a conţinuturilor se delimitează după criteriul naturii transformărilor operate între discipline. Interdisciplinaritatea are mai multe avantaje, dintre care două foarte importante : 1. asigură un anumit grad de integrare între matematică şi diferite domenii de cunoaştere; 2. permite schimburi de ordin conceptual şi metodologic precum şi utilizarea unui limbaj comun între matematică şi diferite domenii de cunoaştere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful