Contabilitate şi Informatică de Gestiune, anul 2

Proiect individual
Nume şi prenume: Padurean Magda Grupa: 4

2010 - 2011

De exemplu. transportul gratuit sau la un anumit nivel al preţului. Microsoft Office 2007. „X” S. calitatea mărfurilor livrate. Contractele comerciale reprezintă o avere informaţională deoarece conţine informaţii cu privire la negocierile dintre agenţii economici. antivirus Bitdefender. utilizate de către contabil. iar integritatea acestor date este foarte esenţială entităţii pentru că o informaţie eronată îi poate aduce prejudcii . Aceasta conţine informaţii referitoare la datele de contact ale furnizorilor societaţii. ceea ce duce la realizarea unei cifre de afaceri mai mare. Winamp. ToDoList I. La această bază de date au acces persoanele responsabile cu organizarea evenimentelor (managerul şef şi cei doi asistenţi). negocieri ce sunt confidenţiale.R. La aceste contracte are acces doar managerul firmei pentru că orice divulgare a acestor informaţii îi poate aduce prejudicii întrucât competitorii pot să încheie contracte cu acelaşi furnizor.manager şi asistenţi manager WinMentor.Firma S. Firefox. un numar de telefon înregistrat greşit (voluntar sau involuntar) determină întârzierea realizării unei comenzi. la acelaşi preţ de achiziţie sau chiar unul mai avantajos. deoarece preţurile produselor furnizate de aceştia pot fi mai mici decât cele ale furnizorilor contractaţi de firmele concurente. Obiectul de activitate Numărul de angajaţi Numărul de calculatoare şi cine le foloseşte Aplicaţiile instalate pe calculatoare producerea si comercializarea produselor de cofetarie si patiserie 15 4 calculatoare. ceea ce înseamna şi o imagine nefavorabilă în rândul clienţilor pentru neîndeplinirea la timp a responsabilitaţilor asumate.C. Un exemplu concret în acest caz îl contituie contractul încheiat între unitate şi un furnizor de materii prime.L. Acesta conţine clauzele privind mărimea discounturilor oferite în funcţie de cantităţile cerute. Adobe Reader X. iar confidenţialitatea ei reprezintă un avantaj faţă de competitori. . Cele mai importante averi informaţionale deţinute de firma „X” sunt: Baza de date a furnizorilor.

iar divulgarea acestora poate aduce prejudicii foarte mari firmei. datele de contact ale clienţilor sau furnizorilor. nesiguranţa recuperării salariilor. În acest caz pierderile nu sunt majore pentru că aceste date pot fi recuperate dar poate exista situaţia unui scurt-circuit ce poate declanşa distrugerea unor componente ale calculatoarelor (sursa. II. reduceri pentru organizarea unor evenimente personale cât şi remuneraţia acestora. de aici extinzându-se asupra întregii clădiri. placa de bază) a căror reparaţie sau înlocuire aduc pagube entitaţii atât din punct de vedere al costului cât şi al timpului de reluare a activitaţilor. Accesul la aceste informaţii îl au doar angajaţii entitaţii cu precizarea în contractele de muncă a confidenţialităţii acestora. furnizori etc.Parolele de acces a calculatoarelor sunt importante pentru firmă deoarece accesarea acestora de către personalul neatorizat sau chiar de persoane din afara unitaţii poate avea urmări negative. Acestea pot submina imaginea firmei pe piaţă. Erorile umane sunt cele mai frecvente. slăbeşte încrederea în capacitatea de plată a datoriilor. fiind distruse toate averile informaţionale si fizice ale firmei. Un exemplu în acest caz ar fi incendierea bucătăriei datorită neatenţiei unui bucătar. . ceea ce ar putea determina o criza a resurselor umane (o parte din angajaţi luând decizia de a părăsi firma).. Confidenţialitatea acestor date este importantă întrucât competitorii pot apela la aceleaşi strategii de fidelizare a personalului sau chiar îmbunataţirea lor. Vulnerabilităţile care ar putea afecta securitatea informaţională sunt: Întreruperea energiei electrice poate fi cauza pierderilor unor informaţii ce au fost recent modificate sau introduse în baza de date făra a se efectua salvarea lor. asigurarea de training-uri specializate. atrăgând astfel şi personalul firmei. Litigiile constă în existenţa unor neînţelegeri sau conflicte ale firmei cu diverşi clienţi. Metode de fidelizare a personalului reprezintă mijloacele utilizate de firmă pentru atragerea sau menţinerea loialităţii angajaţilor concretizate în: diverse prime şi sporuri. Pot fi modificate sau chiar şterse planurile de organizare a unor evenimente.

Este interzisă utilizarea calculatoarelor de către persoanele neautorizate. . alunecarile de teren (ce pot distruge o parte sau în întregime entitatea). Astfel de evenimente ce pot periclita desfăşurarea in condiţii optime a activitaţilor pot fi inundaţiile. Măsuri de securitate: 1. 8. ci doar cu permisiunea administratorului. 5. de a pirata sau de a descărca fisiere de muzică sau filme. Este interzisă utilizarea dispozitivelor de stocare personale pentru evitarea infectării cu viruşi. Este interzisă divulgarea sau înstrăinarea parolelor calculatoarelor. Este interzisă utilizarea internetului cu scopul de a comite fraude. Este interzisă instalarea unor aplicaţii sau programe pe calculatoare în scopuri personale. 4. 6. Hackerii reprezintă iarăşi o ameninţare asupra averilor informaţionale deoarece aceştia pot pătrunde în baza de date a firmei şi modifica datele înregistrate sau chiar ştergerea acestora. Este recomandat ca personalul sa acceseze site-uri care îi ajută să-şi îmbunătăţească rezultatele la locul de muncă.Acţiunea factorilor naturali pot crea de asemenea prejudicii majore firmei. Este recomandat ca parolele să fie schimbate mai des pentru evitarea posibilităţii de spargere a acestora. III. Excesul de căldură datorat utilizării continue încălzirii centrale in timpul iernii urmat de condesul realizat la geamuri şi uşi poate provoca deteriorarea unui calculator. 3. 2. Este interzisă lăsarea fără supraveghere a calculatoarelor sau deblocate indiferent dacă sunt sau nu persoane străine în birou. Necesitarea realizării reparaţiei acestuia de către o persoană specializată din afara firmei ce poate fura date importante despre firmă sau lista furnizorilor şi punerea la dispoziţia concurenţilor (prejudiciile aduse sunt menţionate mai sus). 9. Este recomandat ca angajaţii să nu discute cu clienţii prin intermediul internetului. 7. 10. pentru păstrarea caracterul confidenţial al detaliilor despre organizare sau despre aceştia. Este recomandat folosirea contului de mail din cadrul firmei în conformitate cu sarcinile de serviciu şi reprezentarea intereselor firmei.

Agenul de pază deţine doar cheia de la intrare în unitate. pentru evitarea infiltrării unor persoane cu antecedente privind confidenţialitatea datelor cu care lucrează. 22. iar cheile sunt detinute doar de manager şi contabil-pentru biroul de contabilitate. 12. Este recomandat ca noi-veniţi în unitate să precizeze scopului vizitei responsabilului cu paza. 19. Este interzisă realizarea de identităţi false a angajaţilor sau trimiterea de mesaje anonime referitoare sau nu la societate. în cazul constatării unor posibile alunecari de teren. Este recomandat. Este recomandat ca noilor angajati sa li se facă o cercetare amănunţita asupra job-urilor anterioare. Este interzisă sustragerea de informaţii (documente pe suporturi scrise sau portabile) fară autorizarea specifică. Este recomandat ca după terminarea programului birourile să fie încuiate. 23. 21. Este recomandat verificarea lunară a detectoarelor de fum de către o persoana specializată. 20. 13. . Este interzis ca bucătarul şef să divulge reţetele produselor considerate „specialitatea casei”. 16. Este recomandat ca personalul să fie informat cu privire la modul de utilizare a extinctoarelor pentru evitarea declanşării unui incendiu în bucătărie. contactarea instituţiilor abilitate pentru a consolida infrastructura. 15. Este interzisă intrarea în unitatea a animalelor. 18. 14. Se recomandă semnalarea adimistratorului firmei a oricărei nereguli privind funcţionalitatea camerelor de luat vederi. 17. Firma are dreptul de a verifica respectarea prevederilor politicii de securitate de către angajaţi.11. Este interzisa realizarea de cumpărături pe internet ce nu au legatură cu atribuţiile de serviciu.