Rancangan Mengajar Harian Mata Pelajaran : Tarikh / Hari Kelas Tahap Pelajar Bilangan Pelajar Masa Tajuk Perdagangan

: : : : : : 13hb Mac 2012 4 Violet Sederhana 42 orang 2.00 petang – 2.30 petang (30 minit) 4.0 Perniagaan Antarabangsa 4.1 Perniagaan antarabangsa 4.1.1 Maksud perniagaan baru 4.1.2 Faktor wujudnya Perniagaan Antarabangsa. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat: 1. Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa, perrniagaan import dan eksport. 2. Strategi Pendekatan Pengetahuan Sedia Ada. Teknik : : : : Menghuraikan faktor wujudnya perniagaan antarabangsa.

Behaviourisme Berpusatkan guru, pelajar dan bahan. Pelajar telah pun mempelajari kaedah jualan dalam perniagaan dalam negeri. Lakonan, penjelasan perbincangan, dan pembentangan, penjelasan, soal jawab, memberi arahan, mendengar dan penumpuan.

1

latihan pengukuhan . bungkusan penghantaran. KBKK : Membuat gambaran dan mengaitkan dengan persekitaran. berani. berkeyakinan tinggi. semangat berpasukan. nota tambahan. Nilai murni : Patuh pada arahan guru. rasional. mencirikan. merumuskan idea 2 . berdikari.Alat Bantu Mengajar : Buku rujukan. bekerjasama. menghormati guru. berfikir untuk menjana idea. slaid pembentangan.lembaran kerja. berdaya saing.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah / Masa Induksi Set (3 minit) Isi Kandungan / Kemahiran Permulaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Guru membuat satu kejutan kepada pelajar dengan berlakon menerima satu bungkusan dari luar negara. Nilai: Menghormati guru. Aktiviti Pelajar Pelajar menerima kejutan dengan penuh kehairanan dan tertanyatanya. Pelajar memahami perkaitan antara situasi yang berlaku dengan topik yang ingin diajar. dan keyakinan diri Sumber / Nilai Pendekatan: Berpusatkan pelajar dan bahan Kaedah: Lakonan dan penerangan KBKK: 3 . Pelajar mendengar penerangan guru dengan penuh minat. dari mana dan bagaimana guru menerima bungkusan tersebut.. Guru menerangkan tentang bungkusan tersebut. ABM: Bungkusan penghantaran. Guru mengaitkan kejadian tersebut dengan topik yang ingin diajar. penumpuan.

Membuat gambaran dan mengaitkan dengan persekitaran.1 a) Maksud Perniagaan Antarabangsa. 4 . ABM: Perisian power point. Pendekatan: Berpusatkan guru dan pelajar. lembaran nota dan buku teks. penumpuan dan keberanian. Nilai: Menghormati guru. Pelajar mendengar penerangan Guru menyuruh pelajar merujuk buku rujukan atau nota tambahan yang telah diedarkan. Kaedah: Penjelasan dan soal jawab. guru menjelaskan kepada pelajar berkenaan maksud perniagaan antarabangsa. Guru mengedarkan nota tambahan kepada pelajar. Langkah 1 (4 minit) 4. KBKK: Berfikir untuk menjana Pelajar memberi perhatian terhadap guru. Dengan menggunakan slaid pembentangan dan lembaran nota. Pelajar memberikan pendapat dalam menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. guru dan mengemukakan pertanyaan jika kurang faham.

lembaran nota. Hubungan Antarabangsa. Perbezaan sumber ABM: Perisian power point.1 b) Faktor Wujudnya Perniagaan Antarangsa. 3. Pelajar mendengar penerangan guru dengan penuh minat dan membuat salinan di dalam buku nota.idea. Kelebihan apabila mempunyai semua faktor wujudnya perniagaan antarabangsa. Kaedah: Penerangan dan soal jawab. Dengan berbantukan slaid pembentangan dan lembaran nota. ii. penumpuan dan keberanian. Perbezaan kos pengeluaran. 4. KBKK: Berfikir untuk menjana idea dan mencirikan. 2. alam semula jadi. Perbezaan tingkat teknologi dan kemahiran. Faktor-faktor yang mewujudkan perniagaan antarabangsa. Nilai: Menghormati guru. 5 . guru menerangkan: i. Langkah 2 (9 minit) 4. Pelajar mengemukakan pertanyaan jika kurang faham. Pendekatan: Berpusatkan guru dan pelajar. 1.

penjelasan terhadap aktiviti. Guru memasang muzik untuk menceriakan suasana semasa aktiviti kumpulan dijalankan. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan. keberanian. mendengar. berdaya saing dan semangat berpasukan.Langkah 3 (6 minit) Aktiviti berkumpulan Guru membahagikan pelajar kepada empat kumpulan. Kaedah: Memberi arahan. Pelajar melakukan perbincangan bersama rakan untuk mencari rangkai kata yang terbaik. Guru memberikan sehelai kertas kepada setiap kumpulan. Pendekatan: Berpusatkan pelajar dan bahan. Pelajar mengikut arahan dengan bergerak membentuk empat kumpulan. Guru memanggil ketua kumpulan untuk membentangkan hasil. Nilai: Mematuhi arahan. KBKK: Menyelesaikan masalah 6 . muzik . Guru mengarahkan pelajar untuk membina satu rangkai kata yang berkesan untuk mengingati faktor wujudnya perniagaan antarabangsa. ABM: Kertas A4 yang kosong.

Penutup (3 minit) Kesimpulan Guru membuat rumusan tentang topik yang telah dibincangkan dengan Pelajar cuba memberi respon tentang rumusan yang diberikan Pendekatan: Berpusatkan guru. Guru memberikan jawapan yang betul sambil berbincangkan jawapan dengan pelajar. Guru mengutip kertas jawapan pelajar dan menilai prestasi pelajar melalui markah yang mereka perolehi serta segera mengambil tindakan segera bagi memperbaiki prestasi pelajar. KBKK: Menyelesaikan masalah. Pelajar saling bertukar skrip jawapan dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Pelajar menyediakan diri dengan soalan kuiz uji minda yang akan dijalankan. Nilai: Berusaha dan yakin diri. 7 . Kaedah: Perbincangan. Pelajar menjawab set soalan yang diberikan oleh guru. Pelajar menanda jawapaan yang betul sambil berbincang dengan guru mengenai jawapan yang telah diberikan. Guru mengagihkan satu set soalan mengandungi enam soalan kepada para pelajar. Guru mengarahkan pelajar bertukar skrip jawapan dengan rakan. Pendekatan: Berpusatkan pelajar dan bahan. ABM: Latihan pengukuhan .Langkah 4 (5 minit) Penilaian Guru memberikan kuiz uji minda kepada pelajar bagi melihat tahap kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang telah dijalankan tadi.

miti. ABM : Lembaran kerja Pelajar mengukuhkan kefahaman akan topik yang dipelajari. berkaitan dengan tajuk yang telah dipelajari.menyoal pelajar berkaitan dengan tajuk yang telah dipelajari. oleh guru. 8 . Kaedah: Pelajar membuat rumusan Penumpuan.gov. KBKK: Merumus idea dan mengaitkan dengan pelajaran hari ini. http://www.my Guru menasihatkan agar pelajar dapat bersedia untuk topik yang seterusnya dan membuat rujukan awal. Guru memaklumkan laman web bagi mendapatkan maklumat tambahan. Nilai: Menghormati guru.

REFLEKSI ULASAN PENSYARAH 9 .

Perniagaan antarabangsa bermaksud A kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk penduduk-penduduk dalam sebuah negara yang sama. Antara yang berikut. C D kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sesebuah negara dengan negara lain. yang manakah merupakan sebab kewujudan perniagaan antarabangsa? I Perbezaan kos pengeluaran II Tingkat teknologi dan kemahiran yang berlainan III Perbezaan sumber alam semula jadi IV Wujudnya peluang pekerjaan yang berlainan A I. II dan III B I.Latihan Pengukuhan Bab 4: Perniagaan Antarabangsa 1. 2. B kegiatan jual beli yang dijalankan antara sesebuah negara dengan negara jiran sahaja. iaitu import dan eksport 3. Antara pernyataan berikut. yang manakah adalah tidak benar ? A Eksport ialah barang atau perkhidmatan yangdijual kepada negara luar B Perniagaan antarabangsa dijalankan oleh pengimport dan kerajaan C Import ialah barang atau perkhidmatan yang dibelidari negara luar D Perniagaan antarabangsa melibatkan hubungandua hala. III dan IV 10 . III dan IV C I. II dan IV D II. kegiatan jual beli yang dijalankan di antara penduduk – penduduk negara maju dengan penduduk negara tidak maju.

Negara Afrika Selatan Malaysia Thailand A Kerjasama antarabangsa B C D Dasar saling bergantungan Pengalaman pengkhususan antarabangsa Hubungan persahabatan antarabangsa Keluaran Emas Kelapa Sawit Beras 11 . Maklumat berikut menunjukkan keluaran utama sesebuah negara.4. Persamaan antara perniagaan antarabangsa dengan perniagaan dalam negeri ialah A menggunakan mata wang yang sama B menggunakan dokumen perniagaan yang sama C memerlukan bantuan perniagaan D menggunakan sukatan dan timbangan yang sama 5.

Huraikan tiga kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna. Huraikan tiga faktor kepada kewujudan perniagaan antarabangsa. 1. ( 6 markah ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. ( 6 markah) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12 . Berikan maksud perniagaan antarabangsa.LATIHAN Jawab semua soalan. ( 3 markah ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful