Fakultet za Obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za Rukovodeće Kadrove

Seminarski rad
-Ponašanje krajnjih potrošača-

Predmet: Marketing

Student: Momčilo Vukčević D0795-09

životnih stilova i procesa odlučivanja o kupovini i. od izuzetne važnosti je istraživanje potrošača . Zadatak marketing stručnjaka je da shvati šta se događa u svesti („crnoj kutiji”) potrošača između eksternih stimulansa i odluke potrošača o kupovini. zašto kupuje. kada kupuje.Seminarski rad MODEL KOMPLEMENTARNOG DEJSTVA FAKTORA PONAŠANJA KRAJNJIH POTROŠAČA Potrošač je ključna osnova marketinga. Analiza potrošača obuhvata istraživanje ko kupuje. Za definisanje dobrih marketing planova. donošenje odgovarajućih odluka o marketing miksu.makro ekonomski .prirodni .kulturni “ CRNA KUTIJA “ potrošača Komplementarno djejstvo faktora ponašanja potrošača geografski demografski ekonomski društveni psihološki situacioni Proces odlučivanja o kupovini - prepoznavanje problema traženje informacija procjena alternativa odluka o kupovini ponašanje poslije kupovine 2 . na osnovu toga. kako donosi odluke o kupovini.njihovih karakteristika i potreba.političko – pravni . gde kupuje i koliko često kupuje (Evans i Berman. Eksterni stimulansi Marketing stimulansi proizvod cijena distribucija promocija Ostali stimulansi . 1997).društveno . šta kupuje.tehnološki .

Na primer. Demografski faktori ponašanja krajnjih potrošača Demografski podaci o potrošaču su objektivne i kvantitativno izražene karakteristike stanovništva. 1997). navike kupovine i kupovnu moć. klima. psihološki i situacioni faktori. Pretpostavlja se da ljudi koji žive u istom području imaju slične potrebe i želje i da se one razlikuju u odnosu na ljude koji žive na drugim područjima. grupisanih u šest grupa: 1. geografski. ekonomski.mjesta kupovine (Re)izbor vremena kupovine (Re)izbor količine kupovine Ponašanje potrošača je rezultat komplementarnog dejstva brojnih i raznovrsnih faktora. McDonald’s i Visa su prepoznatljivi i uspešni širom svijeta.geografsko kretanje stanovništva. gustina naseljenosti određenog geografskog područja i mobilnost . mjeriti i analizirati. British Airways. Osnovni geografski faktori ponašanja potrošača su: reljef. koje marketing stručnjaci istražuju. tržište se dijeli na osnovu geografskog područja. 3. Lako ih je identifikovati. 2.Seminarski rad Reagovanje – postkupovne odluke potrošača - (Re)izbor proizvoda (Re)izbor marke (Re)izbor prodavca . 6. Honda. Kod geografske segmentacije tržišta. (Evans i Berman. Heineken pivo. kreditne kartice itd. Crest pasta za zube. društveni. 4. maloprodajne lance ili franšize. 5. 3 . Mobilnost stanovništva stvara mogućnosti za dobro oglašavane globalne. Njihova imena su dobro poznata kada potrošači mijenjaju lokacije i predstavljaju garanciju kvaliteta. demografski. Geografski faktori ponašanja krajnjih potrošača Stanovništvo na različitim geografskim područjima (tržištima) ima različite potrebe. Nivo urbanizacije veoma varira po zemljama. Stanovništvo se kreće ka velikim urbanim (gradskim) područjima i njihovim prigradskim naseljima. nacionalne ili regionalne marke. prikupiti.

Ovo je posljedica dva uticaja:  Prvo. Broj stanovnika Svjetsko stanovništvo pokazuje „eksplozivan rast”. godine bilo preko 6 milijardi stanovnika. Demografski podaci omogućavaju da se locira ciljno tržište. bračni status. broj stanovnika se povećava znatno sporije. tako da je sve manje mladih osoba koje bi 4 . broj stanovnika pol starosna struktura etnička struktura obrazovna struktura zaposlenost i zanimanje bračni status i tipovi domaćinstava stambeni fond Demografske karakteristike kao što su starost. demografsku strukturu grupe potrošača. 2. 3. 4. U svijetu je 2003. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na starije žene. 2. više ljudi radi na neproizvodnim poslovima i domaćinstva su manja u odnosu na manje razvijene i zemlje u razvoju. prihod. 8. zapažen je dugoročni pad nataliteta. organizacija može kreirati demografski profil potrošača. 1997). Pol stanovnika Podaci o zastupljenosti žena i muškaraca su značajni za organizacije koje se bave odećom. pol. prihodi su veći. 3. 5. tj. Integrisani. 6. Sve više organizacija se obraća ženama kao ciljnoj grupi. organizacija može odrediti i atraktivne i opadajuće tržišne mogućnosti. hrana i minerali) ograničeni. Starosna struktura stanovništva Zemlje se razlikuju po starosnoj strukturi stanovništva. Posle istraživanja različitih demografskih faktora. 7. uslugama za domaćinstvo. aparatima i drugim proizvodima i uslugama gde postoje razlike među polovima u potrebama i ponašanju u kupovini. u visoko industrijalizovanim zemljama. 1. Na osnovu profila potrošača. ljudi su stariji. ovi faktori imaju veliki uticaj na ponudu proizvoda i usluga i njihove marketing strategije (Evans i Berman. Stanovništvo je sve starije i predviđa se nastavak ovog trenda u narednih 50 godina. kojih ima znatno više u odnosu na starije muškarce. dok psihološke i sociološke karakteristike omogućavaju da se opiše kako ljudi misle i kako se osećaju.Seminarski rad Demografski faktori ponašanja potrošača su: 1. Na primjer.  Drugi problem sastoji se u tome da je najveća stopa rasta u zemljama i zajednicama koje imaju najmanje mogućnosti. Eksplozija svjetskog stanovništva prouzrokuje dva osnovna problema:  Prvi problem se odnosi na to da su određeni resursi potrebni za opstanak ljudi (gorivo. zanimanje i obrazovanje često se koriste kao osnove za segmentaciju tržišta.

Kako se povećava nivo obrazovanja. sve je više starijih ljudi u ukupnoj strukturi stanovništva. Obrazovna struktura stanovništva U svijetu je primjetan trend povećanja nivoa obrazovanja stanovništva. očekuju se promjene u preferencijama u pogledu tražnje bezalkoholnih pića.  Drugo. Jedno mjerilo nivoa obrazovanja je stopa pismenosti. Oni su takođe zainteresovani za određivanje demografskih i medijskih profila donosioca odluka (osoba uključenih u stvarni izbor 5 . tinejdžeri. mogućnost kupovine. porodičan život (kao što su finansijske usluge i automobili) i razvode (kao što su advokati). nastavnik i vodoinstalater različito troše svoje plate. 4. nastavnik može da zaradi isto koliko i vodoinstalater. zabavom i rekreacijom. Marketing eksperti su posebno zainteresovani za broj i vrstu domaćinstava koja kupuju i/ili posjeduju određene proizvode. Ali. nameštajem. 5. Stopa nezaposlenosti. mlađi odrasli od 25 do 40 godina. 6. na primer. automobila. procenat ljudi u zemlji koji zna da čita i piše. Kada se pojedinci kasnije vjenčavaju. 7. ukuse. Direktori organizacija kupuju skupa odela. Ovo predstavlja mogućnosti za organizacije koje se bave odjećom. koja pokazuje učešće odraslih osoba koje ne rade u ukupnoj strukturi radne snage. članstvo u klubovima i velike jahte. političke preferencije i ponašanje u pogledu investicija Potrošači u različitim starosnim grupama imaju veoma različite potrebe i želje. školski uzrast. putovanja avionom. onda oni uglavnom imaju bolje finansijske resurse i prihode oba člana porodice. veoma je različita po zemljama. kao rezultat razlika njihovih zanimanja. jer se veoma razlikuju njihove potrebe za proizvodima. Sljedeće mjerilo nivoa obrazovanja jeste stepen završenog školovanja. Zaposlenost i zanimanje Kod radnika u industrijalizovanim zemljama zapažen je trend zapošljavanja na „službeničkim” i poslovima u uslužnim djelatnostima. Stanovništvo se može podijeliti u šest starosnih grupa: predškolski. Razlike u zanimanju utiču na razlike u potrebama za proizvodima. U manje razvijenim i zemljama u razvoju brojni poslovi još uvijek podrazumijevaju fizički rad i često su vezani za poljoprivredu. odrasli od 40 do 65 godina i osobe starije od 65 godina. a vodoinstalater farmerke i radnu košulju. Bračni status i tipovi domaćinstava Bračni status stvara mogućnosti za industrije vezane za vjenčanja (kao što su ugostiteljske organizacije i turističke agencije). Organizacije u oblasti hrane. Bitna promjena u strukturi zaposlenih širom svijeta jeste povećanje broja i učešća zaposlenih žena. odeće i nameštaja usmjeravaju svoje proizvode i promociju na jednu ili više ovih grupa. tj. Međutim. Etnička struktura stanovništva Zemlje (tržišta) se razlikuju po etničkoj i vjerskoj strukturi. Tako. Mada je za oba zanimanja potrebna kupovina radne odjeće. Svaka grupa ima specifične želje i navike kupovine. medija (štampanih nasuprot elektronskim) i kompjutera. Godine pojedinca utiču na interesovanja.Seminarski rad mogle uticati na prosječnu starosnu strukturu stanovništva. nastavnik kupuje odijelo. treba imati u vidu da se potrošači međusobno razlikuju i u okviru iste etničke grupe.

kao što su mašine za pranje koje zauzimaju malo prostora. spremnost potrošača za potrošnju struktura potrošnje potrošača Makroekonomske uslove određuju: opšti ekonomski uslovi. na primjer. koja se može pojaviti u svim fazama poslovnog ciklusa. Privredni rast zemlje se odražava u promjenama bruto domaćeg proizvoda (GDP). 4. stopa privrednog rasta. Glavni ograničavajući faktor potrošnje potrošača je inflacija. odlaske u kafiće. Stambeni fond Stalni interes za vlasništvo nad kućom stvara prodajni potencijal za takve kućno bazirane proizvode i usluge. makroekonomski uslovi. EKONOMSKI FAKTORI PONAŠANJA KRAJNJIH POTROŠAČA Na ponašanje potrošača utiču i ekonomski faktori. imaju sve veći značaj. 2. kao što su: namještaj. Države se razlikuju po nivou i raspodjeli dohotka i industrijskoj strukturi. S obzirom da su veće kupovine za kuću pod uticajem privrednih kretanja. Inflacija povećava troškove organizacije. bioskope. Aktuelni ekonomski uslovi i promjene imaju veliki uticaj na uspjeh marketing strategija organizacija. i može imati za rezultat pad prodaje. recesija. tepisi i osiguranje. 8. Opšti ekonomski uslovi fluktuiraju u svim zemljama. kupovna moć potrošača. strategije. 2. 3. na koncerte. Nezaposlenost predstavlja situaciju u kojoj ljudi koji nemaju posao ili aktivno 6 . troškovi nabavke materijala za proizvodnju. 3. Poslovni (konjunkturni) ciklus se sastoji iz četiri faze: 1.Seminarski rad proizvoda) da bi razvili odgovarajuće marketing veliki uticaj na prioritete potrošnje potrošača. Porodice sa malom djecom su veliki kupci svježe hrane i voćnih sokova. Struktura porodice ima Nevjenčani bračni parovi izdvajaju novac za putovanja. inflacija i nezaposlenost. koji ima za rezultat smanjenje kupovne moći potrošača. Ekonomski faktori ponašanja potrošača su: 1. potrebno je da organizacija pažljivo prati makroekonomske uslove. Posebno modifikovani proizvodi za one koji kupuju male kuće ili za vlasnike stanova. Inflacija je rast nivoa cijena. depresija i 4. kao što su. prosperitet. oživljavanje. aparati. Fluktuacije u privredi slijede opšti okvir. poznat kao poslovni (konjunkturni) ciklus.

cijenama. procenat koji se izdvaja za stan ostaje konstantan (osim za gas. DRUŠTVENI FAKTORI PONAŠANJA KRAJNJIH POTROŠAČA . Struktura potrošnje potrošača Struktura potrošnje potrošača varira na različitim nivoima dohotka. Kupovna moć potrošača Imati proizvod koji zadovoljava potrebe potrošača može biti od male vrijednosti ako potrošači ne mogu da ga kupe. procenat dohotka koji se izdvaja za hranu (osnovne potrebe) opada.Seminarski rad traže posao. grupe ljudi sa zajedničkim vrijednostima koje nastaju na osnovu njihovih zajedničkih životnih iskustava ili okolnosti. za štednju (znači potrebe višeg reda) raste.za koje izdvajanja iz dohotka opadaju). 7 . Kupovna moć u privredi zavisi od dohotka. a prenose se sa generacije na generaciju kao determinante i pravila ljudskog ponašanja. Engel je ustanovio da sa rastom dohotka porodice: 1. Tržišta zahtijevaju kupovnu moć. štednje. Snaga kupovne moći pojedinca zavisi od veličine izvora koji omogućavaju pojedincu da kupuje i opštih ekonomskih uslova. kredit i bogatstvo. Potrošači moraju takođe da budu spremni da koriste svoju kupovnu moć.Kultura je skup simbola i predmeta koje je stvorilo društvo. demografska i ekonomska istraživanja su nedovoljna u objašnjenju ponašanja krajnjih potrošača. Spremnost potrošača za potrošnju je u određenom stepenu zavisna od kupovne moći potrošača. tj. međutim. zbog čega su potrebna i istraživanja društvenih faktora. 2. Nezaposleni imaju manje sredstava za trošenje. kao i ljude. Engelovi zakoni su kasnije podržani brojnim studijama. nivoima dohotka. veličini porodice i opštim ekonomskim uslovima. cijena. električnu energiju i javne usluge . procenat izdvajanja za ostale kategorije proizvoda i usluga i 4. Potkulture su segmenti u okviru kulture koji imaju niz zajedničkih vrijednosti i načina ponašanja koji se razlikuju u odnosu na kulturu društva kao cjeline.  Potkulture . Spremnost potrošača za potrošnju To što potrošači imaju kupovnu moć.Svako društvo ima potkulture. Društveni profil krajnjeg potrošača je rezultat komplementarnog dejstva:  Kulture . Sa marketinškog aspekta. ne znači da će oni stvarno kupiti proizvode i usluge. Kultura postoji da zadovolji potrebe potrošača u okviru društva. Kao i inflacija. 3.POTROŠAČI U DRUŠTVENOM OKRUŽENJU Geografska. bitan je realni dohodak potrošača Glavni finansijski izvori kupovne moći su: dohodak. dugova i uslova kreditiranja. Nezaposlenost se povećava za vrijeme recesije i opada za vrijeme oživljavanja i prosperiteta (kao faza poslovnog ciklusa). Faktori koji utiču na opštu spremnost potrošača na potrošnju su: očekivanja o budućoj zaposlenosti. nezaposlenost utiče na marketing modifikovanjem ponašanja potrošača.

radne grupe (na poslu). Osnovne funkcije porodice su: socijalizacija članova porodice. „šoping” grupe. kako da dospiju do lidera . 2. koja od nekoliko marki je najbolja. Pripadnost određenom društvenom sloju obično služi kao „okvir reference . Uloga se sastoji od aktivnosti za koje se očekuje da ih osoba izvrši. prijatelji. Svaka uloga donosi status. organizacija i sl. Vođa mišljenja je osoba koja u neformalnim razgovorima vezanim za proizvod nudi savjet ili informaciju o određenom proizvodu ili kategoriji proizvoda. Članovi porodice predstavljaju najuticajniju primarnu referentnu grupu.Porodica je grupa od dijve ili više osoba povezanih krvnim srodstvom. koristiti.kontrolišu tok informacija u porodici. kao što su: porodica. ekonomsko blagostanje. 4.vođa mišljenja. tako da članovi svakog sloja imaju relativno isti status i članovi svih drugih slojeva imaju viši ili niži status. Stil života krajnjeg potrošača predstavlja način na koji osoba živi i troši novac i vrijeme. 3. grupe potrošača.  Stila života .  Kreiranje mišljenja .  Porodice . osobe koje pripremaju proizvod -transformišu proizvod da se može koristiti . Sudija Vrhovnog suda ima viši status nego menadžer prodaje. Stil (način) života je model života pojedinca koji se izražava aktivnostima.Referentne grupe (ili referentni pojedinci) za neku osobu jesu sve grupe (pojedinci) koje imaju direktan (licem u lice) ili indirektan uticaj na stavove i ponašanje te osobe. 8 .Društveni slojevi (klase) definišu se kao podjela članova društva prema hijerarhiji različitih statusa slojeva.obezbeđuju informacije o proizvodu ili usluzi. Položaj osobe u svakoj grupi može biti određen pojmovima uloge i statusa. virtuelne grupe ili zajednice i 5.imaju moć da jednostrano ili zajedno odrede da li će kupiti. održavatelji .  Uloga i statusa .  Lidera .pokazatelja” (referentna grupa) za razvoj stavova i ponašanja potrošača.servisiraju ili popravljaju proizvod tako da pruža kontinualna zadovoljstva i odložitelji – iniciraju ili sprovode odlaganje proizvoda ili usluge. na primer.obavljaju kupovinu određenog proizvoda ili usluge.Osoba je član brojnih grupa. ili kako se određeni proizvod može koristiti.vođa mišljenja i kako da utiču na njih.vođa mišljenja) neformalno utiče na aktivnosti ili stavove drugih.mišljenje (komunikacije „od usta do usta”) predstavlja proces u kome jedna osoba (lider . Osnovne uloge članova porodice u procesu odlučivanja o potrošnji su: uticajne osobe .trošiti. interesovanjem i mišljenjem. dok menadžer prodaje ima viši status nego službenik. kupci . kontrolori . izdvajaju se sljedeće referentne grupe: 1. brakom ili usvajanjem koje žive zajedno u domaćinstvu. korisnici koriste ili troše određeni proizvod ili uslugu. kao što je. klubovi. emocionalna podrška i odgovarajući porodični stilovi života. Proizvođači proizvoda i marki kod kojih je veliki uticaj referentne grupe moraju da utvrde koje osobe u tim grupama predstavljaju lidere mišljenja. Po uticaju na stavove i ponašanje potrošača. društvenih slojeva i zanimanja mogu da žive potpuno različitim stilovima (načinima) života.Seminarski rad  Društvenog sloja . trošiti ili odložiti određeni proizvod ili uslugu.  Referentnih grupa .Ljudi iz istih potkultura. odlučivači .

Osnovni elementi učenja su: motivacija. Jubanke. Internetu itd. ličnost odražava individualne razlike. učenje potrošača je proces kojim pojedinci stiču znanja i iskustva o kupovini i potrošnji koja mogu da primijene u budućem ponašanju. marketing i menadžeri oglašavanja često prikazuju (ili uključuju) određene karakteristike ličnosti u svojim marketinškim i oglasnim porukama. uslugama.direktno. stav je naučena sklonost ponašanja na dosljedno prihvatljiv ili neprihvatljiv način u odnosu na određeni objekat. ličnost se može mijenjati. organizuje i interpretira stimulanse da bi kreirao razumljivu i usaglašenu sliku svijeta.npr. Teleflore. Sport-Cafe-a). marketing eksperti su zainteresovani za svaki aspekt procesa učenja. 9 .Sa marketing aspekta. Pri proučavanju ličnosti. cijene i kanala distribucije. keks Plazma. ili TV spot za MB pivo. prag razlike ili diferencijalni prag stimulansa i podsvjesna percepcija. Kako će motivisana osoba stvarno djelovati zavisi od percepcije situacije. ličnost je konzistentna i trajna i 3. uvjerenja. odgovor i pojačavanje. putem karakteristika proizvoda. oglas (npr. preporuke drugima (i od drugih). uverenja i stavovi . 2. nas u stvari pitaju da izrazimo naše stavove. Marketing eksperti žele da njihove komunikacije budu prihvaćene. kompanija itd. oglasima. konzistentnost kupovina. C-market). putem integrisanih marketing komunikacija (promocije). podsticaji. motivacija. u kome se uz Lazara Ristovskog pojavljuje i najpoznatiji fudbalski sudija na svetu .Seminarski rad Na ponašanje potrošača utiču sledeći psihološki faktori: 1. rangiranje (marki. kada i kako kupiti utiču faktori ličnosti. karakteristike ličnosti 5.Marketing eksperti nastoje da utiču na potrošače na osnovu karakteristika ličnosti. . 3. apsolutni prag stimulansa. da ih potrošači zapamte i sjećaju ih se. usluga (npr. . . . procjene i namjere povezano je sa stavovima. 4. pakovanja.Kolina Pjerluiđi). Na odluke potrošača o tome šta će. Imlekov oglas za „mooćni jogurt za decu. i indirektno.Percepcija se može opisati kao „kako mi vidimo svijet oko nas”. Cjelokupno ponašanje potrošača . Percepcija se definiše kao proces kojim pojedinac bira.). laptop računar Toshiba). Zbog toga. Kada nas neko pita da li nam se sviđa određena marka proizvoda (npr. da im se vjeruje. proces učenja. maloprodajnim objektima.Marketing strategije se zasnivaju na komuniciranju sa potrošačima . Iz navedenih razloga. određeni maloprodajni objekt (npr. Potrošači imaju različite stavove prema proizvodima. percepcija. Osnovni elementi percepcije su: osjet. Maxi diskont. 2. tri karakteristike su od posebne važnosti: 1. Sa aspekta ponašanja potrošača. u „mooćnom pakovanju za djecu”.Motivisana osoba je spremna da djeluje.

Nedostatak vremena (kao što je pokušaj kupovine između dva časa) utiče na izbor prodavnice.Situacija u kojoj potrošači primaju informacije utiče na njihovo ponašanje. Stanton (et al. na primjer.Seminarski rad SITUACIONI FAKTORI PONAŠANJA KRAJNJIH POTROŠAČA Situacioni faktori su povezani sa situacijom . 3.Na izbor proizvoda mogu da utiču i određene situacije kupovine proizvoda. kako potrošači kupuju (uslove kupovine). 2. gdje potrošači kupuju (fizičko i društveno okruženje). kada potrošači kupuju (vremensku dimenziju kupovine). Situacioni faktori su manje važni kada je potrošač lojalan marki i kada je veoma angažovan u procesu kupovine. zavisno od toga ko putuje. Proces potrošnje se odigrava u okviru tri šire kategorije situacija: .Komunikacije . Da li je bolje oglašavati se u veselim ili tužnim televizijskim programima? Mirnom ili uzbudljivom programu? . Da li smo sami ili u grupi. a koji utiču na ponašanje potrošača.Situacija korišćenja ..Koliko će biti jak uticaj? . 5.Kada određena situacija utiče na ponašanje potrošača? . 4.trenutnim (aktuelnim) okruženjem u momentu kupovine. Da bi ostvario koristi od situacionih uticaja. Međutim. broj razmatranih marki i spremnost plaćanja proizvoda po određenoj cijeni. Porodica može da izabere različita mesta za odmor. 1994) izdvaja pet situacionih faktora koji se odnose na to: 1. Tako. marketing ekspert mora da shvati tri važna aspekta uticaja: . ovi faktori često igraju glavnu ulogu u odlučivanju o kupovini. dobro ili loše raspoloženi. potrošač može da koristi različite marke vina za goste i za ličnu upotrebu.Način na koji situacija utiče na ponašanje? Postoje brojni pokušaji klasifikovanja situacija bitnih za ponašanje potrošača.Izbor proizvoda zavisi u velikoj mjeri od situacije u kojoj će se koristiti. Majka koja kupuje sa djecom je pod većim uticajem preferencija proizvoda od strane djece.Kupovina . zašto potrošači kupuju (ciljeve kupovine) uslove u kojima potrošači kupuju (okolnosti i raspoloženje). 10 . neki su od faktora koji utiču na to kako posmatramo i prihvatamo marketing komunikacije. u žurbi ili ne. . nego kada kupuje bez njih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful