ŠK OLSKI Č ASOPIS UČENIKA I UČITELJA OS NOVNE ŠK OLE “MIL AN A MRUŠ”

MOJ PRIJATELJ

S l a v o n s k i B r o d, 2 0 1 2 .

DRAGI NAŠI PRIJATELJI!
Novi broj školskog lista donosi mnoge zanimljivosti iz našeg školskog života. Škola je bljesnula novim sjajem, jer konačno imamo nove prozore, a Agram nam je uredio sportsku dvoranu i dvije učionice. Sada je tu zasigurno ugodnije učiti i raditi. Škola radi punom parom, puno je postignuća, nagrada i događanja. Čitajući naš školski list prođite s nama kroz ovu godinu, nadamo se da će Vam ovaj prikaz donijeti puno radosti kao i nama.

Vidimo se...

Ravnateljica Mirjana Jakovčev, prof. rehabilitator

UREDNIŠTVO
Glavni urednik:

Mirjana Jakovčev, prof. rehabilitator Članovi uredništva: Mirjana Jakovčev, Zdenka Begić, Ivana Marić, Karlo Plehandžić Učitelji suradnici: Majda Franceško Grabarević, Marta Prohaska, Nataša Čošić, Marija Sertić, Kristijan Kolarec, Ivana Đaković, Tatjana Miljević, Nikolina Sentić, Jasna Biljan, Josipa Samardžić, Alenka Jozić, Vid Vučetić, Martina Klinc, Aleksandar Lukić, Kristina Jurković, Ivan Pehar, Dragana Pehar, Marina Tomljanović Damičević, Robert Čabraja, Mirjana Prgomet,

Učenici suradnici: Karlo Plehandžić, Franjo Marinclin Tehnički obradio i pripremio: Ivan Pehar,
dipl.učitelj r.n. i informatike

• “LIONS CLUB“ Brođanka - trajni pokrovitelj škole • Mladež Lions Club-a • Župa Gospe Brze Pomoći • Adventistička crkva • Đuro Đaković Elektromont d.d. • Svjetlost d.o.o. Lužani • Hrvatske šume • Hrvatsko šumarsko društvo • Komunalac d.o.o. • Agram • OŠ “Vladimir Nazor” • Baptistička crkva • Privredna banka Zagreb • Hrvatska katolička misija Linz • Wellness centar “Stil Valentina” • vjeroučitelj Robert Čabraja • Josip Ljubas, Marijan Ljubas, Šandor Lipovec • Brodska ekološka udruga Zemlja • Komunalac d.o.o.

DONATORI

KAZALO
RAD U - GLAZBENA TERAPIJA U LOGOPEDSKOJ PRAKSI SUVREMNE STRATEGIJE POUČAVANJA U NASTAVI MOJE ISKUSTVO U AMERICI U SPOMEN - IVONA PAVIČIĆ TEHNIČKA KULTURA RAZVOJ ŠKOLE PROJEKTNI DANI EKO ŠKOLA RAD ZADRUGE LIDRANO INTERVJU S: IZ PERA UČENIKA NAŠI GOSTI ŠKOLA U PRIRODI SPORTSKA NATJECANJA SKUPINA S3 I S5 MALI RECEPTI VELIKIH KUHARA SURADNJA S... AKTIVNOSTI KROZ GODINU STRUČNI SKUPOVI NAJLJEPŠE PISMO STRIP
VJEROUČITELJEM ROBERTOM ČABRAJOM UČITELJICOM MARIJOM VUKOJEVIĆ

4 5 6 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 32 36 38 39

IZ NAŠIH BILJEŽNICA

RAD U ...

GLAZBENA TERAPIJA U LOGOPEDSKOJ PRAKSI

Slušni integracijski trening
Glazba se stoljećima koristila za opuštanje, iskazivanje radosti, ali i kao terapijsko sredstvo za uklanjanje najrazličitijih poteškoća. Terapija glazbom i glazbeni terapeut kao zanimanje pojavili su se sredinom 20.st. Danas se glazba primjenjuje u terapijske i rehabilitacijske svrhe u mnogim klinikama i centrima za rehabilitaciju, te se uvodi u školske programe kao sredstvo za poboljšanje sposobnosti učenja i općeg razvoja djeteta. Glazbenim se poticajima mogu unaprijediti vještine na području mišljenja, pamćenja, ponašanja i kreativnosti. Znanstveno je dokazano kako terapija glazbom ima brojne pozitivne učinke koji se odnose na poboljšanje: osjećaja vitalnosti i samopouzdanja, relaksacije i smanjenja tjeskobe, sna i uklanjanja nesanice, sposobnosti slušanja u osoba s oštećenjima sluha, osjeta ravnoteže, koncentracije, ponašanja i komunikacijskih sposobnosti kod djece, kvalitete glasa i govora. Znatan je učinak i na smanjenje osjećaja umora i stresa, te smanjenje teškoća u učenju uzrokovanih poremećajem pažnje i disleksijom. U našoj školi se u okviru logopedske terapije provodi „Slušni integracijski trening“ , kao oblik terapije glazbom. Osmislio ga je i kreirao prof.dr.sc. Mladen Hedjever objedinivši pozitivne učinke sličnih terapijskih programa u svijetu. Program se temelji na načelima znanstveno potvrđenih spoznaja poznatim pod nazivima „Auditori Integration Training“, „Tomatis efekt“, „Mozart efekt“ i drugima. Primjenjuju ga educirani stručnjaci iz područja logopedije, defektologije i psihologije. Namijenjen je svoj djeci u razvoju, osobama s teškoćama slušne diskriminacije, teškoćama učenja, teškoćama čitanja, poremećajima pažnje i koncentracije, jezičnim poteškoćama i poremećajima socijalne komunikacije. Terapija se provodi s osobama s poremećajima govora, motoričkim poremećajima, oštećenjima sluha, mentalnom retardacijom, autizmom, ADHD-om. Terapija se temelji na slušnoj stimulaciji u kojoj se reproduciraju djela klasične glazbe s velikom količinom visokih frekvencija, ambijentalna glazba, zvukovi iz prirode i sintetički generirani zvukovi. Svi zvukovi su prilagođeni i akustički obrađeni kako bi se dobili željeni efekti selektivnog filtriranja i pojačavanja visokih frekvencija, prostorno- lateralizacijske stimulacije, frekvencijskog, vremenskog i intenzitetskog procesiranja zvuka. Program obuhvaća kontinuiranu terapiju 5 dana u tjednu u trajanju 15 ili 30 minuta, 1-2 puta dnevno. Trajanje slušne seanse ovisi o sposobnostima slušatelja, pa tako jedna terapijska cjelina traje 16, odnosno 32 tjedna. Potrebno je 40 sati neprekinutog slušnog treninga kako bi se postigli efekti terapije. Pozitivni učinci su vidljivi unutar godine dana po završetku terapijskog seta u vidu poboljšanja razvoja fonematskog sluha, poboljšane slušne memorije i razumljivosti u buci, bolje lateralizacije, povećanja motoričke spretnosti i brzine. Često su vidljivi rezultati u područjima koja prvotno nisu bila odabrana kao cilj terapije. Nakon nekog vremena preporuča se nastaviti s određenim oblikom slušnog treninga.
Majda Franceško Grabarević, prof. defektolog-logoped

4

SUVREMENE STRATEGIJE POUČAVANJA U NASTAVI

RAD U ...

Promjene u društvu posljedično izazivaju i promjene u školskom sustavu. U stvarnosti se ne radi o potpuno «novoj» ulozi, već se prije svega mijenjaju određeni naglasci. Možemo reći da su promjene u društvu uzrok činjenici da učitelji i nastavnici moraju prihvatiti neke nove uloge, a neke prijašnje uloge promijeniti ili napustiti. Porast količine informacija,razvoj informacijske tehnologije, porast internacionalizacije, međunarodna komparacija i potreba za cjeloživotnim učenjem izazvale su nužnost promjene načina rada u stručnoj karijeri. KOJA SU ZNANJA (VJEŠTINE, MOGUĆNOSTI) POTREBNEA UČITELJU/ NASTAVNIKU ZA DANAŠNJU, REFORMIRANU ŠKOLU?

• dobro didaktičko i metodičko znanje (savladavanje suvremenih metoda poučavanja) • znanje iz područja psihologije (psihologija djeteta, psihologija učenja, poznavanje motivacijskih procesa) • znanje o planiranju nastave (ciljano i međupredmetno planiranje) • komunikacijske vještine i organizacijska znanja • poznavanje i vještine za timski rad • široko znanje, različita dodatna znanja (više predmeta, izborni predmeti, sportske vještine) • dobro stručno (tematsko) znanje • informacijska pismenost (korištenje računala i suvremene tehnologije) • poznavanje i korištenje novih pristupa na području provjeravanja i ocjenjivanja znanja

TRADICIONALNA I SUVREMENA NASTAVA Tradicionalna, predavačka nastava je ocijenjena kao nedjelotvorna jer se u tradicionalnim sustavima učenička aktivnost svodi samo na slušanje i gledanje, dok je suvremena, iskustvena nastava puno djelotvornija jer učenici osim što slušaju i gledaju, čine i doživljavaju. Izdvojit ćemo dva osnovna načina provođenja suvremenih strategija učenja u našoj školi: 1. Iskustveno učenje Iskustveno učenje dovodi do trajnog znanja, rasterećujući učenika, primjenjujući interdisciplinarne sadržaje nastave. Takvo poučavanje podrazumijeva uporabu primarnih izvora znanja, poticanje promatranja i zaključivanja, te praktičnog djelovanja učenika u neposrednoj stvarnosti. Primjeri iskustvenog učenja: izvanučionička nastava, igranje uloga, praktičan rad 2. Suradničko učenje Učenici u suradničkom učenju rade zajedno, u parovima ili manjim grupama, da bi ostvarili zajednički cilj. Tako lakše i brže uče, a znanje je dugotrajnije. Suradničkim učenjem se stvara pozitivna klima u grupi i jača grupna kohezija. Primjeri suradničkog učenja: slagalica, razmisli u paru, razmijeni brainstorming, radionica, diskusija, rasprava, video ili power point prezentacija. Kao što je davno Sokrat rekao“Moj autoritet temelji se isključivo na spoznaji o tome koliko malo znam”, u našoj školi svi defektolozi/rehabilitatori, profesori, učitelji i stručni suradnici, svakodnevnom suradnjom, promišljanjem, uspoređivanjem i razmjenom vlastitih znanja i vještina potiču učenike da daju maksimum kako bi napredovali i ostvarili cilj svog individualnog odgojno-obrazovnog programa.
Marta Prohaska, prof.rehab. Nataša Čošić, prof.rehab.

5

PREDSTAVLJAMO UČITELJA

MOJE ISKUSTVO U AMERICI
MARIJA SERTIĆ
MAG. REHAB. EDUC.
Završavajući fakultet zapitala sam se kamo sada...? Vratiti se kući, ostati u Zagebu ili tražiti posao u novom gradu...??? Surfajući internetom naišla sam na ponudu „au pair“ (dadilja) u američkoj obitelji u USA. U to vrijeme, obveze oko pisanja diplomskog rada i završni ispiti na fakultetu bili su moja glavana okupacija, te nisam previše analizirala prednosti i mane programa već vodeći se onom „sada ili nikada“ potpisala sam ugovor s agencijom. Tek kada su mi na mail počeli stizati prvi e- mailovi nasmješenih obitelji i djece, slike velikih kuća i automobila po prvi puta sam se našla u strahu i nedoumici. Koliko god mi drugi željeli pomoći svojim savjetima u izboru prave obitelji sama sam morala donijeti konačnu odluku. 1.studenog 2011. započela sam svoju avanturu u Washingtonu u prosječnoj tročlanoj kineskoj obitelji s prezaposlenim roditeljima i dodatnim izazovom, 12 godišnjim dječakom s autizmom. Kod dječaka je uočeno odstupanje u razvoju u dobi od godinu i pol. Iako je bilo rano za postavljanje dijagnoze uključen je u program rane intervencije. Tim stručnjaka za praćenje ranog razvoja djece svakodnevno je posjećivao obitelj radeći na poticanju ranog razvoja dječaka, dajući roditeljima savjete, smjernice za poticanje razvoja, te obiteljsku podršku. S 5 godina dijagnosticirali su mu visko funkcionirajući autizam nakon čega su ga roditelji po preporuci terapeuta uključili u ABA program za djecu s autizmom i ostali vjerni istom sve vrijeme. ABA metoda je intenzivan program učenja u kojoj analiza okoline i manipulacija curriculuma, osoblja, okolnosti učenja i ostalih prethodnih varijabli, te primjena znanstveno relevantnih načela učenja (ponašanja), služe kao temelj promjene ponašanja i programa poučavanja Prije samog uključivanja dječaka u spomenuti progam uslijedilo je praćenje i procijena dječaka i obitelji, te izrada individualnog programa za dijete i roditelje. ABA terapeut i njegov asistent prije i nakon izrade programa intenzivno su radili s obitelji 3 puta tjedno po 4 sata u njihovoj kući, a u radu su roditelji obvezno bili asistenti ili opservatori. U vremenu kada sam se doselila u obitelj dječak je imao 12 godina i pohađao je Centar za djecu s autizmom. Obzirom da se od mene očekivalo da tijekom godine dana preuzmem brigu oko dječaka, čak i kada su roditelji kod kuće imala sam sastanak sa članovim tima koji prate dječaka. Prije prvog sastanka rehabilitator me uputio da se upoznam s radom prijašnjeg rehabilitatora iz škole koju je dječak pohađao, dječijim psihologom, zubarom i dječijim neurologom. Tijekom sastanka sa svakim stručnjakom dobila sam povratnu infomaciju o funkcioniranju dječaka i njihovu ulogu u radu tima. Najveći dio vremena provela sam s rehabilitatorom škole koju je dječak pohađao prije uključivanja u Centar za djecu s autizmom. Škola koju je dječak prvotno pohađao je redovna državna škola u Washingtonu koja ima tim stručnjaka za rad s djecom s posebnim potrebama. Iz razgovora s rehabilitatorom koji je radio s dječakom saznala sam da je dječak u školi imao osobnog asistenta i bio djelomično integriran u nastavu. Iako je dječak uspješno savladavao školsko gradivo u 5. razredu škola

6

PREDSTAVLJAMO UČITELJA
je zatražila njegovo isključenje iz redovnog sustava obrazovanja zbog agresivnog ponašanja prema učenicima i tri veća napada na rehabilitaora, koji je ujedno odbio daljnji rad s njim. Od 11 godine dječak pohađa Centar za djecu s autizmom. Prvi dan kada sam zakoračila u Centar sa strahopoštovanjem sam sjela na sastanak s članovima tima koji prate dječaka. No, već pri prvom sastanku prihvatili su me kao punopravnog člana tima i ubrzo sam uvidjela da neizmjerno cijene rehabilitatora koji je ispred liječnika specijalista, on je taj koji vodi sastanake, upućuje roditelje, te pruža smjernice ostalima za daljnji rad. Ono što je posebno podiglo moj ego jest činjenica da moje znanje ide u korak s njihovim. U trosatnom razgovoru o planu i programu za dječaka ni u kojem dijelu nisam se susretala s nepoznanicama ili osjećala zbunjeno u pristupima koje spominju, o literaturi koju preporučavaju, te metodama koje koriste u radu. Pokazali su mi i uputili me u detaljno izvješće koje pišu na kraju svakog polugodišta o svakom djetetu uz školske ocjene. Također na početku polugodišta s roditeljima svakog djeteta organiziraju novi sastanak tima na kojemu međusobno izmjenjuju infomacije o djetetovom napretku, djetetovim i obiteljskim jakima i slabim stranama, te postavljaju ciljeve za sljedeće obrazovno razdoblje. Na kraju su mi dali smjernice za rad kod kuće koji je uključivao usvajanje aktivnosti svakodnevnog života, izvršavanje radnih obveza, socijalizaciju, te posebice korištenje kompjutera u nastavi. Na spomenutim područima smo raščlanili svaku vještinu na najsitnije dijelove, te se dogovorili da ćemo svi u malim, mjerljivim jedinicama ponašanja na vrlo sistematičan način pratiti dječakov napredak i upisivati ga u tablicu za praćenje napretka djeteta kod kuće i u školi. Kako bi dječak dao dobar odgovor, napravio nešto ispravno, pomagali smo mu različitim tehnikama, od fizičkog vođenja do pokazivanja. Osim toga, omogućili su mi svakodnevni pristup internet stranici škole s informacijama o aktivnostima koje su terapeuti taj dan provodili s njim u školi, kakav je dječak bio tijekom aktivnosti, s koliko učenika je surađivao, da li su nepoželjna ponašanja bila prisutna, kakvo je bilo dječakovo raspoloženje u školi, koje i koliko obroka je pojeo, te dječakavu samoprocjenu dana u školi. Uz to, sažeti oblik informacija o provedenom danu u školi u papirnatoj formi svakodnevno sam izmjenjivala s terapeutom koji vodi dječaka. Kako je izgledao moj radni dan kod kuće? Ono što bih posebno naglasila jest da sam se strogo morala pridržavati vremenskog rasporeda. Raspored obiteljskih, dječakovih i mojih dnevnih obveza bio je zalijepljen na vidljivom mjestu u dnevnom boravku, a uz njega na vidiljivom mjestu bili su godišnji, mjesečni, tjedni i dnevni raspored aktivnosti kod kuće i u školi. Primjerice, buđenje za školu je bilo točno u 7 sati. Nakon buđenja, do 7.45 slijedilo je uvijek istim rasporedom obavljanje jutarnje higijene uz moje pružanje podrške u koracima gdje je to bilo potrebno. Zatim je slijedilo uzimanje lijeka i doručak. Za obroke bih mu nudila uvijek dva izbora namirnica potičući ga na što veću samostalnost u pripremi, te podršku u određenim koracima. Dječak se iz škole vraćao u 3 i 30 nakon čega je slijedio poslijepodnevni odmor, te zajednička izrada rasporeda za ostatak dana. Raspored bi sadržavao izvršavanje školskih obveza i odabir aktivnosti za taj dan. Prilikom usvajanja svakog zadatka koristila sam pojačanja tj. nagrade kako bi se osiguralo ponovno pojavljivanje toga ponašanja. Kod kuće i u školi korišten je tookem sustav nagrađivanja koji podrazumijeva da za svaku uspješno obavljenu aktivnost dječak dobije stvarnu kovanicu. Kovanice smo lijepili na ploču koja je bila izvješena na vidljivom mjestu u

7

PREDSTAVLJAMO UČITELJA
sobi za učenje. Uz ploču s kovanicama se nalazio i cjenik s nagradama. Nakon što bi radom sakupio određeni broj kovanica iz cjenika je po vlastitoj želji mogao kupovati nagrade. Također, ukoliko je dječak pokazivao nepoželjna ponašanja kovanice su mu bile oduzete u moju korist. Kada bi me pitali da napravm usporedbu Amerike i Hrvatske vjerujem da bih u detaljima našla puno sličnosti i razlika. Ipak je to Amerika! Kod nas postoji uvjerenje da je sve američko super, najmodernije i najbolje. Svojim iskustvima i onim što sam vidjela ne bih se složila. Znanje koje se nudi kod nas i iskustva ni najmanje ne zaostaju za njihovim. Činjenica je da imaju više testova, bolje materijalne uvjete, više didaktičkog materijala što smatram odrazom bolje materijalne situacije. Djeluje li začuđujuče ako kažem da školska godina u Centru koji dječak pohađa košta dva puta više nego godina na Hardwardu, te da učitelji doma samo pošalju popis stvari koji im je potreban za rad ne razmišljajući da cijena istoga može biti i $400 na tjedan. Za kraj...Sada sa sigurnošću mogu reći da su život i rad u stranoj zemlji i obitelji, upoznavanje s novim ljudima i načinima rada proširili moje vidike i pružili mi nova iskustva. Ostalo je još pitanje da li bih se nakon svega ponovno vratila... da, kao turist i to što prije.

8

U SPOMEN

1.4.2003 – 13.1.2012.
Ove školske godine nakon teške bolesti prerano nas je napustila učenica Ivona Pavičić. Pohađala je skupinu S-4. Izrazito je voljela školu, radovala se druženju sa svojim prijateljima, u skladu sa svojim mogućnostima trudila se da usvoji što više sadržaja. Svakodnevno nas je uveseljavala pjesmicama, šalama i veselim komentarima. Iako je s nama bila samo dvije godine, ostat će nam zauvijek u lijepom sjećanju. Često je se sjetimo, i molimo za nju da počiva u miru Božjem... Njeni prijatelji i učiteljica „Zahvaljujemo svim učiteljima na velikom zalaganju u radu s našom Ivonom i na svemu što su Ivonu naučili. Posebno se zahvaljujemo učiteljici Marti koju je Ivona jako voljela. Zahvaljujemo na svoj podršci koju smo dobili od svih u školi za vrijeme Ivoninog kratkog školovanja i kroz vrijeme bolesti, a pogotovo hvala na potpori nakon što nas je naš mali anđeo zauvijek napustio.“ Roditelji Sanela i Viktor Pavičić

Ivona Pavičić

9

RAZVOJ PROGRAMA

15. dani tehničke kulture
Zajednica tehničke kulture grada Slavonskog Broda od 12. 12. do 17. 12.2011. organizirala je 15. dane tehničke kulture. Članovi brojnih udruga tehničke kulture predstavili su svoj rad i ostvarena postignuća tijekom godine. U ime Grada kao pokrovitelja sve sudionike pozdravila je zamjenica gradonačelnika, gospođa Ilijana Vrbat Pejić, a o sadržaju programa informirala predsjednica Izvšnog odbora Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda, prof. Marina Gojković. Nositelji programa su bile različite udruge grada Slavonskog Broda, te srednje i osnovne škole. Našu školu su predstavljali članovi zadruge „Tkanica“ -predstavnici sekcije Drvomodelari - Sultan Gushani, Vineto Gushani i Suad Hajrizi s voditeljima Jasnom Biljan i Kristijanom Kolarec. Nakon kratkog uvodnog predstavljanja voditejice Jasne Biljan, učenici i zadrugari su se predstavili izložbom svojih radova, kojom su ostavili vrlo dobar dojam na sve posjetitelje. Nakon izložbe slijedila je premijerna projekcija filma Bara Dvorina video družine „BezVizije“, te predstavljanje radova astronomskih skupina osnovnih i srednjih škola.
Kristijan Kolarec, dipl.ing.

Kreativna radionica – „Mali majstor“
Dana 17.03.2012. u sklopu IPA programa, projekta Europske Unije – Poduzetničko učenje – pristup ključnim kompetencijama, organizirana je kreativna radionica „Mali majstor“ u prostorima OŠ „Ivan Goran Kovačić“ kojoj su prisustvovali učenici i voditelji velikog broja osnovnih škola s područja Slavonskog Broda. Osnovnu školu „Milan Amruš“ su predstavljali učenici Mateo Fogadić i Suad Harizi te učitelj Kristijan Kolarec. Ciljevi radionice bili su stvaranje novih vrijednosti te ukazivanje da se uz malo rada i volje mogu napraviti prekrasne i zanimljive stvari. Učenici su se naučili rukovati strojem za obradu drva namijenjenim sigurnom dječjem radu. Učenici naše škole pokazali su iznimnu kreativnost i talent u izradi predmeta od drva, te veliku spretnost u rukovanju alatima za obradu.

Kristijan Kolarec

10

Adaptacija i radovi školskog interijera
Škola je sagrađena 1960. godine, nosila je naziv “Ivo Lola Ribar”. Već duže vrijeme učenici i djelatnici škole održavaju nastavu u prilično lošim uvjetima za rad. Grad Slavonski Brod promijenio je vanjsku stolariju škole, dosadašnja drvena zamijenjena je plastičnom. Unutrašnji prostor je oličen. Sanirana je dvorana i dvije učionice. Promijenjen je parket u dvorani i u dvije učionice, te stavljena nova ulazna vrata. Za ove radove smo dobili donaciju od Euroherc osiguranja, a iznosila je pedeset tisuća kuna. Sretni smo jer je škola bljesnula novim sjajem i jer je boravak i rad u školi sada drugačiji.
Nataša Pavić, prof,rehab.

RAZVOJ ŠKOLE

11

PROJEKTNI DAN
20. državna i svehrvatska svečanost Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Povodom obilježavanja Dana kruha, učenici Osnovne škole „Milan Amruš“ (Jakov Mrđan, Anastazija Bubulović, Maja Perčić), u pratnji voditeljica Ivane Đaković i Tatjane Miljević, te vozača Marka Puškarića sudjelovali su na 20. državnoj i svehrvatskoj svečanosti 9. listopada u Pregradi. Na svečanosti su sudjelovale još 53 srednje i osnovne škole, te dječji vrtići iz različitih županija Lijepe naše. Oni su kao i mi pokazali tradiciju i običaje svoga kraja kroz izložbu tradicionalnih jela, kolača, narodnih nošnji i pjesama u zahvalnost za plodove zemlje. Izložba je održana u dvorani Srednje škole „Pregrada“. Osim izložbe učenici su sudjelovali u procesiji, te Svečanoj misi u Zagorskoj katedrali. Nakon svečanog programa i druženja obišli smo znamenitosti grada, te se u poslijepodnevnim satima uputili kućama. Organizatori svečanosti i sami domaćini su nas lijepo ugostili, a boravak u Pregradi će nam ostati u lijepom i dugom sjećanju.
Ivana Đaković, dipl. učiteljica RN Tatjana Miljević, prof. rehab.

12

PROJEKTNI DAN

SVJETSKI DAN ŠUMA
Povodom Svjetskog dana zaštite šuma koji se obilježava 21. ožujka na prvi dan proljeća, Osnovnu školu „Milan Amruš“ su posjetili članovi Hrvatskog šumarskog društva, ogranak Slavonski Brod. Školi su donirali drveće i ukrasno grmlje za školsko dvorište, a to je ujedno bila prigoda da se naši učenici educiraju i podsjete na važnost šuma i njihove zaštite. Naša škola ima status Međunarodne eko škole, čiji je kum poduzeće Komunalac d.o.o. koji se također uključio u akciju uređenja našeg dvorišta i poduzeo neke aktivnosti (posjekli su i odvezli staro i osušeno drveće i grmlje).

Zeleni cirkus
Povodom Dana šuma ove godine su nam u goste stigli predstavnici Hrvatskih šuma da zasade sadnice borova. Kao eko škola mi smo već prije s njima surađivali i tu smo suradnju obnovili ove godine na prvi dan proljeća. Kao novinar naše škole nisam nikad prije vidio toliko ljudi u školi, bili su tu pravi novinari s televizije i radija kojima sam dao intervju i tako taj dan završio na televiziji. Svi su bili vrlo ponosni. Predstavnici Hrvatskog šumarskog društva su nam na igralištu održali kratko predavanje nakon što smo posadili borove, a zatim su nam poklonili prigodne paketiće sa slikovnicama. Ovom prigodom želim im se još jednom zahvaliti ispred cijele škole i obećavam da ćemo čuvati i paziti zasađene sadnice.

Karlo Plehandžić

13

EKO ŠKOLA

EKO ŠKOLSKI PROJEKTI “Zabavano je kompostirati”
U sklopu redovnih ekoloških aktivnosti koje provode učenici škole proveli smo i veliki eko projekt „Zabavno je kompostirati“. Učenici uz vođenje ekokordinatora i učitelja izabrali su ovogodišnju temu školskog eko projekta i dogovorili plan projekta. Provedba eko projekta kompostiranja planirana je kroz niz od sedam zelenih radionica u koje su uključeni učenici raznih uzrasta naše škole. Radionice su bile:

Otpad i recikliranje, Biotpad u kompost, Izrada kompost posude, Postavljanje kompost posude, Pokretanje kompostne mase, Praćenje razvoja kompostne mase i Kompost BIOAmruš.
Kroz radionice učenici nižih razreda su ponovili što je to otpad, kakve vrste otpada prave ljudi, kako se otpad reciklira, što je to biootpad, kako možemo ekološki iskoristiti biootpad, što je kompost i čemu služi, kako se pravi kompost itd. Učenici viših razreda uz pomoć ekokordinatora škole Ivana Pehara i profesora tehničke kulture Kristijana Kolarca upoznali su se s biootpadom, kompostom i načinom kako se kompost pravi kroz više video prezentacija i predavanja u radionicama. Učenici su na satima tehničke kulture od starih drvenih paleta napravili posudu za kompostiranje koju ćemo korisiti u školskom dvorištu da bi napravili prvi školski kompost pod nazivom „BIOAmruš“. Redovno punimo našu posudu biotpadom i nestrpljivo očekujemo „zelene rezultate“ naše akcije. Pozdrav od zelenih učenika naše škole i ekokordinatora!
Ivan Pehar, dipl.učitelj RN i informatike

14

Međuškolski eko kviz u Koprivnici
Dana 20. travnja 2012. sudjelovali smo na 4. međužupanijskom natjecanju iz ekologije za škole po posebnom programu koje je održano u Koprivnici. Predstavnici naše škole bili su učenici Suad Hajrizi, Franjo Marinclin, Marko Janus, Mateo Fogadić i Ana Pergl uz vodstvo učitelja Ivana Pehara i Nikoline Sentić, te našeg domara Josipa Gašparca koji nas je vozio u Koprivnicu i sretno vratio nazad našim kućama. Na natjecanju smo osvojili 4.mjesto, te svi pojedinačno dobili pohvalnice za sudjelovanje u kvizu što je učenike jako razveselilo. Za kviz smo se vrlo marljivo pripremali i učili, pa smo u početku bili malo razočarani što nismo i bolje prošli, ali smo se na povratku kući oraspoložili i shvatili da smo svejedno puno postigli i svašta doživjeli. Upoznali smo učenike iz drugih škola, šetali ulicama Koprivnice, bili u muzeju, a najviše nas je oduševio Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce zato što je to velika i novouređena škola u kojoj se može lijepo učiti i raditi, ima prostrane učionice, kabinete, veliku blagovaonicu, široke hodnike, veliku dvoranu, lijepe nove klupe i stolce kakve zaslužuju svi učenici. Stoga smo bili malo tužni što i mi nemamo takvu školu, ali nadamo se da će i nama jednom biti bolje i ljepše i da ćemo imati veći i prilagođeniji prostor za rad, pa ćemo tada ponosno pozivati goste u naše „Slavonsko sunce“. Sretni smo što smo putovali, sudjelovali i pokazali se vrijednima. Taj rad ćemo nastaviti i dalje i dogodine putovati na 5. natjecanje koje će se održati u Velikoj Gorici.
Nikolina Sentić, prof.rehab.

EKO ŠKOLA

15

RAD ZADRUGE

UČENIČKA ZADRUGA

“Tkanica“

Državna smotra učeničkih zadruga u Opatiji, 6. – 8.11.2011.

Naša školska zadruga „Tkanica“ sudjelovala je na Državnoj smotri učeničkih zadruga u Opatiji od 06. do 08.11.2011. godine. Predstavljali su nas učenik Franjo Marinclin i voditelji Jasna Biljan i Darko Rajković. Svoju nazočnost na Državnoj smotri izborili smo na Županijskoj smotri u Cerniku, osvojivši prvo mjesto u kategoriji škola za učenike s teškoćama u razvoju. U dvodnevnom druženju mladi zadrugari i njihovi voditelji imali su priliku predstaviti svoje proizvode, pokazati praktičan rad te pokazati svoje istraživačke radove. Za samo nekoliko trenutaka male ruke su pretvorile svoj prostor za izlaganje u pravi mali zadrugarski raj. Sve što su radili tijekom godine sada je ponosno stajalo na izložbenom štandu i predstavljalo njihov trud. Brojni gosti koji su posjetili smotru i razgledali izložbu imali su nesvakidašnju prigodu diviti se i vidjeti na jednom mjestu prekrasne radove najboljih učeničkih zadruga iz cijele Hrvatske.
Jasna Biljan, dipl. defektolog

16

Lidrano 2012.

LIDRANO

LiDraNo – Literarno dramsko scensko i novinarsko stvaralaštvo

Dana 22. veljače 2012.godine sudjelovali smo na Županijskom natjecanju LiDraNo u OŠ „Antun Mihanović“. Učenici: Karlo Plehandžić, Mia Kolesarić, Sultan Gushani, Vineto Gushani, Suad Hajrizi i Anastazija Bubulović nastupali su u kategoriji dramsko-scenskih predstava s basnom Ivane Brlić-Mažuranić „Pas i vuk“. Basna „Pas i vuk“ je jedna od rijetkih basni I.B.Mažuranić koja je pisana u prozi te time jako zanimljiva. Pripreme i probe naše predstave odvijale su se uz veliki trud, ali i uz smijeh i veselu atmosferu. Jako smo ponosni na sve učenike koji su sudjelovali i dali sve od sebe. U našem radu mnogo su nam pomogle učiteljice Javorka i Alenka. Iako nismo prošli na daljnje natjecanje stručni žiri je bio jako zadovoljan te nas pozvao da sudjelujemo i sljedeće godine.
Josipa Samardžić, učiteljica RN

Dramska liga prvaka

Ove godine na LiDraNu između mnogih drugih škola Županije imali smo i mi svoje mjesto. Nastupali smo s basnom „Pas i vuk“ i ocijenjeni smo vrlo dobro. Naporno smo se pripremali svaki dan kako bismo u OŠ „Antun Mihanović“ mogli pokazati što smo naučili. Za to su zaslužni redatelj i producent predstave „Pas i vuk“, učiteljica Josipa i učiteljica Javorka, glumačka ekipa: Mia, Karlo, Sultan, Vineto, Suad, Anastazija i ton majstor učiteljica Alenka. Žiri je bio jako zadovoljan, tek s malim zamjerkama. Mi iz glumačke ekipe, iako nismo prošli dalje na državno natjecanje, vrlo smo ponosni na sebe i svoje sudjelovanje i nadamo se da ćemo doći i dogodine.
Karlo Plehandžić, 6.a razred

17

INTERVJU S ...

učenik - novinar

KARLO PLEHANDŽIĆ

Intervju s vjeroučiteljem Robertom Čabrajom
KARLO: Molim Vas da mi ukratko opišete posao vjeroučitelja? Vjeroučitelj: Sama riječ kaže: vjero-učitelj, dakle govorimo o osobi koja poučava o vjeri. Stoga bih odmah napomenuo da je potpuniji izraz zvanje vjeroučitelja. Zvati nekoga na telefon, zvati nekoga u goste, zvati nekoga na rođendan, a tako i Bog poziva ljude da poučavaju druge o njegovoj ljubavi za čovjeka. Svi smo mi pozvani da prenosimo istine vjere, počevši od naše obitelji, majke i oca, pa sve do škole gdje nas o istinama vjere uče vjeroučitelji. KARLO: Kako dobivate ideje za sat vjeronauka? Primijetio sam da ste dosta maštoviti. Vjeroučitelj: Sve ono što moram učenicima govoriti, čemu ih moram poučiti, nastojim činiti na njima prihvatljiv i razumljiv način. Učenici su nepresušan izvor ideja i svega onoga što jednog učitelja čini maštovitim. Ja sam u gimnaziji i fakultetu upoznao osnove sviranja, tako da uz pjesmu sat vjeronauka učinim radosnijim i veselijim. Ima jedna stara redovnička misao koja kaže da tko pjeva dva puta moli. Tako i ja mislim da mi u školi uz pjesmu, na satu vjeronauka, više molimo. Karlo: Čuo sam da ste uspjeli riješiti neke donacije za školu. Kako ste uspjeli nabaviti sva ta računala? Vjeroučitelj: U svojoj poslanici sv. Pavao nas uči da se takmičimo vršeći dobra djela. Onaj tko želi pomoći i raditi uvijek nađe načina i mogućnosti da tako i čini. Svi možemo pomoći jedni drugima samo je pitanje želimo li to i želimo li se pokrenuti iz svoga egoizma. Od početka školske godine kroz neke aktivnosti pokušali smo pokazati kako izgleda takmičenje u vršenju dobrih djela, pa je tako moj prijatelj i kolega vjeroučitelj Miša Lukić iz OŠ Sibinj sa svojim učenicima prikupljao prigodne darove koje smo učenicima darovali na blagdan Sv. Nikole. U vrijeme obilježavanja Dana kruha, s učenicima osmog razreda posjetili smo piceriju EDEN, te vidjeli način izrade pizze, koje smo odmah i blagovali. Vlasniku pizzerije EDEN gosp. Šakiću velika hvala. Svi smo primijetili oko naše škole zasađene sadnice.U predbožićno vrijeme upriličili smo prodaju božićnih drvaca koja smo dobili na dar od Hrvatskih šuma iz Nove Gradiške, a ostatak koji nismo prodali u toj akciji, zasadili smo ispred naše škole. Zahvalni smo Hrvatskim šumama Nova Gradiška i direktoru Dariju Banu. Svoju dobrotu prema bližnjima pokazali su i prijatelji iz Privredne banke Zagreb, koji su nam na dar poslali računala koja krase sve naše učionice. Tu bih se na poseban način zahvalio gosp. Šandoru Lipovacu i Iliji Brnadiću koji su organizirali ovu akciju. Od početka školske godine bilo je dosta ljudi koji su se javljali kako bi svojom nesebičnošću pomogli onima koji su u potrebi, tako bih spomenuo Marjana Ljubasa i njegovu obitelj, Josipa Ljubasa i njegovu obitelj, te Šandora Lipovca. A svima bih savjetovao da nastavimo po pravilu: darujući druge sebe obogaćujemo. KARLO: Možete li nam reći kako Vam se u ovih godinu dana svidjela naša škola? Vjeroučitelj: Kao vjeroučitelj radio sam u nekoliko škola. U sve te škole, razrede u koje sam dolazio mislio sam kako da što bolje učenike naučim, kako da im što bolje prenesem ono za što sam se spremao. A sad sam u školi u kojoj, iskreno govoreći, ja svaki dan nešto novo naučim. Učim ono što je iz knjige nemoguće naučiti, učim što znači radost življenja.Vi ste u ovoj školi učenici koji se znaju radovati, ali isto tako znate biti zahvalni, tako da s ponosom kažem da mi je čast biti dio ove škole. KARLO: Hvala Vam na odgovorima i želim Vam sve najbolje u daljnjem radu.

18

Intervju s učiteljicom Marijom Vukojević

Karlo: Primijetio sam da uvijek imate lijepe likovne radove na panou u učionici. Da li vam to učenici daju ideje što raditi ili sami osmišljavate? Učiteljica Marija: Zajedno smišljamo i dolazimo na ideju kada obrađujemo određene pojmove, kao npr. godišnje doba, iz glazbenog učimo pjesmice, iz hrvatskog jezika prigodan tekst i sl., pa u skladu s naučenim izradimo pano koji nam služi dalje za ponavljanje gradiva. Karlo: Ove godine ste dobili novog učenika u boravak. Kako se prilagodio i koliko vam on pomaže u radu? Učiteljica Marija: Učenik Antun mi je od neprocjenjive vrijednosti. Pomaže nam u svim dijelovima nastave, lijepo se prilagodio i mislim da je jako sretan kod nas u boravku. Karlo: Vidio sam i čuo kako lijepo svirate na sintisajzeru. Vole li učenici kada im nešto pjevate i svirate? Učiteljica Marija: Volimo puno svirati i pjevati, a učenici su najsretniji kada im dopustim da sami sviraju, pogotovo učenik Leon. On se posebno veseli kada ima priliku nešto odsvirati, a inače voli glazbu i uvijek prepoznaje melodije koje smo učili. Karlo: Kroz ovu školsku godinu divio sam se vašim likovnim radovima koje ste izlagali u hodniku blizu vaše učionice. Kako ste osmislili onaj prekrasni pano što je obilježavao godišnje doba „jesen“? Učiteljica Marija: Hvala ti, baš mi je drago da ti se tako sviđaju naši likovni radovi.Kada smo obrađivali jesen kao godišnje doba učili smo pjesmicu „Medo“, iz matematike smo uz pomoć jesenskih plodova ponavljali brojeve 1-10, pa smo tako pomoću obrađenih pojmova došli na ideju za lijepi pano. Karlo: Hvala učiteljice Marija što ste mi odgovorili na moja pitanja. Želim vam još puno uspješnih radova i da nam i dalje ovako lijepo ukrašavate učionicu i hodnik.

Karlo ...
Proljeće
Stiglo nam je proljeće! Sunce se probudilo i svojim zrakama počelo grijati sve oko sebe. Trava se zazelenila. Provirile su visibabe i zabijelile šumu. Na našoj brdovitoj livadi izvan grada sve se probudilo. Cvijeće cvjeta, kukci zuje, pčelice rade. Naša livada postala je čarobna.
Sastav o proljeću, Karlo Plehandžić

19

iz naših

Filip Džida, 5. razred

Sandi Colić, Skupina autista SA2

Maja Velikanović 3.B razred

Ana Pergl, 7.A razred

20

bilježnica

Nikolina Antunović 2. razred

Gabriel Pavlešin 3.B razred

Željko Jurić, Skupina 1, Proljetnice

21

iz naših

Ana Pergl, 7.A razred

Filip Džida, 5. razred

Marko Đogaš, 1.razred

Katarina Marković , 7.A razred

22

bilježnica

Silvana Mitrović - “Grad iz Mašte” 4. razred Iva Oreč 5. razred

Sandi Colić, SA2

Helena Nakić, 4. razred

23

IZ PERA UČENIKA...
PISMO SVETOM NIKOLI
DOĐI SVETI NIKOLA DONESI NAM DAROVA. MI SMO DOBRI BILI SVI DAROVE ZASLUŽILI. ZA CURICE LUTKICE I ŠARENE GUMICE, A ZA DEČKE KAMIONE I VOĆNE BOMBONE. KRAMPUSA MI NEĆEMO, MALO GA SE BOJIMO. ZATO DOĐI K NAMA SAM, ULJEPŠAJ NAM OVAJ DAN.
POZDRAV ŠALJU DJECE SVA IZ PSP-A 2 !!!

ČAROBNI ORMAR
BIO JEDNOM JEDAN ČAROBNI ORMAR I NALAZIO SE U OSNOVNOJ ŠKOLI „ MILAN AMRUŠ“. SVAKOGA TKO BI U NJEGA UŠAO PRETVORIO BI U ŽAPCA. JEDNOG KIŠOVITOG DANA DJECA SU SE IGRALA SKRIVAČA I LEON SE SAKRIO U ČAROBNI ORMAR. U POČETKU ORMAR JE DJELOVAO OBIČNO, MALENO I MRAČNO, A ONDA JE ODJEDANPUT POČEO SA ČAROLIJAMA – IZNENADA SE POJAVILO PLAVO SVJETLO I ZAČULI SU SE ČUDNI ZVUKOVI. LEON SE UPLAŠIO I POČEO DOZIVATI HELENU. KAD JE HELENA OTVORILA ORMAR UMJESTO LEONA UGLEDALA JE ZELENOG ŽAPCA. DOBRO JE DA JE HELENA ZNALA ŠTO TREBA UČINITI SA DJEČACIMA PRETVORENIM U ŽAPCE! BRZO GA JE ODNIJELA NA KIŠU KOJA JE OPRALA ČAROLIJU I VRATILA LEONU NJEGOV PRAVI OBLIK. KAKO BI BILI SIGURNI DA SE NIŠTA SLIČNO VIŠE NIKADA NEĆE PONOVITI DJECA SU SAKUPILA PUNO KIŠNICE I NJOME POLILA ČAROBNI ORMAR, TE TAKO UNIŠTILA NJEGOVE MOĆI. OD TOGA DANA ČAROBNI ORMAR U OSNOVNOJ ŠKOLI „MILAN AMRUŠ“ BIO JE POSVE OBIČAN.

Napisali učenici i učiteljica PSP-a 2.

24

NAŠI GOSTI
MK „Nightmares“ učenicima škole
Članovi Moto kluba „Nightmares“ su 8.10.2011. organizirali humanitarni koncert te sav prihod od prodanih ulaznica namijenili učenicima naše škole. Ovim činom su pokazali da nisu „noćna mora“ nego naši „dobri anđeli“ koji su učenike iznenadili vrijednom audio opremom i kazetofonima. Oduševljeni poklonima i posjetom zahvalili smo se kratkim glazbenim programom, a gosti su nam obećali daljnju suradnju na obostrano zadovoljstvo. Veselju i sreći zbog posjeta i poklona nije bilo kraja.
Alenka Jozić, prof. glazbene kulture

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u posjetu našoj školi
Dana 6. studenog 2011. godine našu školu je posjetila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, gospođa Anka Slonjšak. Prisustvovala je priredbi povodom obilježavanja dana Sv.Nikole, obišla školu, te razgovarala s učenicima i učiteljima i upoznala se s uvjetima u kojima živimo i radimo. Zahvalili smo joj za posjet i pozvali ju da nam opet dođe.

25

ŠKOLA U PRIRODI

Izlet na Sovsko jezero

Dana 27. rujna 2011. organiziran je izlet na Sovsko jezero. Izlet je osmišljen kao druženje roditelja, učenika i učitelja. Do odredišta smo putovali autobusom u kojem je vladala odlična atmosfera, putem se orila pjesma… Dan je bio ispunjen sportskim i glazbenim aktivnostima. Skupljali smo žireve i brali šipak. Djeca su bila presretna, ručali smo u prirodi, sretni i zadovoljni ponovno smo sjeli u autobus i krenuli prema našoj školi. Bit će to još jedan doživljaj upisan u dječja srca.
Nataša Pavić, prof,rehab.

Izlet na Sovsko jezero Ujutro sam se rano probudio i spremio se za izlet. Došao je vozač Marko po mene. Kad smo stigli u Slavonski Brod malo smo sačekali dok je došao autobus. Kad je stigao autobus krenuli smo na izlet na Sovsko jezero. Izletište je lijepo uređeno. Tamo smo igrali nogomet, šetali, pjevali i lijepo se zabavljali. Bilo mi je super. Brzo je došlo vrijeme za polazak kući. Ja sam htio još ostati. Volio bih da ponovimo ovakav izlet.
Franjo Marinclin, 8.b razred

DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA 2012.
U razdoblju od 4. do 6. svibnja u gradu Poreču održano je Državno prvenstvo školskih sportskih društava za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju. Kao predstavnici OŠ „Milan Amruš“, a ujedno Broda i Županije, na natjecanja su išli učenici: Zoran Artmagić, Vineto Gushani, Suad Hajrizi, Katarina Marković, Ana Pergl i Adisa Redžepi. Voditelji su bili Aleksandar Lukić i Josip Gašparac. Natjecanje iz atletike se odvijalo na Gradskom stadionu „Poreč“. Učenica Katarina Marković osvojila je srebrnu medalju u bacanju loptice, te zlatnu medalju u skoku u dalj s mjesta. Ekipa je bila smještena u hotelu Delfin u Zelenoj laguni, gdje su u petak navečer bile organizirane karaoke za djecu i domjenak za voditelje, a u subotu navečer nastupi plesnih skupina, dodjeljivanje priznanja, svečano zatvaranje i na kraju disco za djecu. U nedjelju ujutro organiziran je izlet u Poreč. Posjetili smo Eufrazijevu katedralu, prošetali rivom i starim gradom, a zatim otišli u Pazin. Tamo je voditelj Josip Gašparac organizirao posjet obiteljskom gospodarstvu Bažon gdje smo iznimno ljubazno primljeni. S obzirom da je ženska glava kuće Slavonka, osim istarskih specijaliteta posluženi smo i slavonskim kolačima. Naš boravak u Istri završio je u Labinu gdje smo šetali starim gradom, a potom umorni, ali zadovoljni krenuli smo kući. Treba istaknuti da su postignuti rezultati vrhunski s obzirom na uvjete. Djeca ne samo da treniraju u lošim uvjetima, nego se cjelokupna nastava tjelesne i zdravstvene kulture održava u neadekvatnim uvjetima.
Aleksandar Lukić, prof.rehab.

26

SPORTSKA NATJECANJA
Olimpijada starih sportova za osobe s intelektualnim teškoćama (12.10.2011.)
I ove školske godine učenici naše škole sudjelovali su na Olimpijadi starih sportova za osobe s intelektualnim teškoćama u razvoju. Olimpijada je održana u Vinkovcima u organizaciji Centra za rehabilitaciju Mala Terezija. Ne možemo a da ne naglasimo da smo trijumfirali. Bili smo najuspješnija ekipa natjecanja s osvojenih 5 zlatnih i 3 srebrna odličja . Natjecali su se sljedeći učenici: Katarina Marković (skok u dalj iz mjesta-srebrna medalja, skakanje u vrećama-zlatna medalja), Ana Pergl (skok u dalj iz mjesta-priznanje za sudjelovanje, nošenje jaja-srebrna medalja), Veronika Anušić (skok u dalj iz mjesta, skakanje u vrećama-priznanje za sudjelovanje), Valentina Plazibat (skakanje u vrećama, nošenje jaja-priznanje za sudjelovanje), Jakov Mrđan (skok u dalj iz mjesta-srebrna medalja, 400m-zlatna medalja), Suad Hajrizi (skok u dalj iz mjesta-zlatna medalja, skakanje u vrećama-zlatna medalja), Vineto Gushani (skok u dalj iz mjesta, bacanje potkove-priznanje za sudjelovanje) i Alen Tot (skok u dalj iz mjesta-priznanje za sudjelovanje, bacanje potkove-zlatna medalja). S radošću iščekujemo i sljedeću Olimpijadu!

Hrvatski Olimpijski dan
Dana 9. rujna ove godine obilježili smo Hrvatski olimpijski dan (iako je sam datum obilježavanja 10. rujna učinili smo to dan ranije jer je obljetnica ove godine subotom). Učenici i učitelji odjenuli su ovom prigodom bijele majice kako bi podsjetili na važnost bavljenja sportom, posebice u današnjem, suvremenom načinu života, kojega obilježava nedostatak kretanja i fizičke aktivnosti. Na školskom igralištu održana je nogometna utakmica između učenika naše škole, igra „Bacanje lopte iz platna“ koja simbolizira zajedništvo i suradnju, te potezanje konopa. Aktivnostima su prisustvovali svi učenici i učitelji popodnevne smjene, a održana je tijekom 2 školska sata.

Vid Vučetić, prof. TZK Martina Klinc, mag. rehab. educ.

BROMARA 2012. (11.03.2011.)
Treću godinu za redom, učenici naše škole sudjelovali su na utrci “Bromara 2012.” koju organizira Udruga za rekreativno trčanje “Brace” a održala se na brodskome Korzu u kategoriji učenika osnovnih i srednjih škola. Vineto i Sultan Gushani i Suad Hajrizi trčali su dionicu 500m, a Antun Valić i Jakov Mrđan dionicu 600m. U navedenim disciplinama Suad Hajrizi i Jakov Mrđan osvojili su srebrne medalje, a Antun Valić brončanu i time obogatili sportsku riznicu naše škole.

Vid Vučetić, prof.TZK

27

SKUPINE S3 I S5
WELLNESS RADIONICE – WELLNESS CENTAR „STIL VALENTINA“
Učenike skupina S3 i S5 posjetili su djelatnici Wellness centra „Stil Valentina“ s voditeljicom i vlasnicom gospođom Slavicom Pavičić. Uz igru, zabavu i edukaciju gospođa Pavičić je približila wellness kulturu našim učenicima kroz četiri radionice. Prva radionica je bila na temu „Briga o zdravlju i opuštanje“ – učenici su se uz relaksirajuću glazbu opuštali, naučili tehnike pravilnog disanja i razgovarali o zdravoj prehrani nakon čega je uslijedila priprema zdravog obroka – voćna salata. Druga radionica, na oduševljenje ženskog dijela skupine, bila je na temu „Novogodišnji make-up“ – ovdje smo naučili kako uz par malih trikova zablistati u najluđoj noći. Štoviše, i dečki su naučili koliko je važno i lijepo pohvaliti izgled svojih prijateljica. Treća radionica je bila „Njega lica“ – učenici su naučili kako pravilno njegovati kožu lica kako bi ona uvijek izgledala svježe i njegovano. Veliki interes za ovu radionicu pokazali su i dečki. Četvrta radionica oduševila je sve pa i učiteljice, a tema je bila „Masaža tijela“ – upoznali smo različite vrste masaža, njihovo blagotvorno djelovanje na cijeli organizam, a najviše zainteresiranih bilo je u praktičnom dijelu radionice. Učenici su bili oduševljeni suradnjom i radionicama Wellness centra „Stil Valentina“, te nestrpljivo čekaju nove radionice u nadolazećoj školskoj godini.
Ivana Đaković, dipl. učiteljica RN Tatjana Miljević, prof. rehab.

28

SKUPINE S3 I S5

Mali recepti velikih kuhara
PIZZA OD LISNATOG TIJESTA 1 kg lisnatog tijesta (2 pakovanja) 20 dkg sira (gauda ili trapist) 20 dkg šunke za pizz-u kečap majoneza origano kiseli krastavci Priprema : Tijesto razvaljamo na 0.5 cm. Sredinu tijesta namažemo kečapom i majonezom koje smo prethodno pomiješali,pospemo malo origana i dodajemo naribanu šunku,sir i krastavce. Slobodne krajeve tijesta izrežemo u trakice tako da naizmjeničnim prebacivanjem pokrijemo nadjev. Na kraju premažemo razmućenim jajetom. Stavljamo na namašćeni lim i pečemo na 200 ° 25 – 30 min. Najbolje poslužiti toplo uz šalicu mlijeka ili jogurta.

Tajana Miljević, prof.rehab.

29

SURADNJA S ...

U svijetu bajki ...

Kao dio programa Dječjih svečanosti „U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić“, od 17. do 19. 04. 2012. god.,organizirana je radionica „Domaći“ u prostorijama Galerije „Ružić“ u Tvrđavi Brod, pod vodstvom Arijele Sladonja Boras, prof. U trodnevnoj radionici, sudjelovali su učenici naše škole: Vineto i Sultan Gushani, Franjo Marinclin, Adisa Redžepi, Mateo Fogadić i Domagoj Kujadin, koji su uspješno odradili zadani zadatak (oslikavanje keramičke podloge na temu basne I.B.Mažuranić „Žabe traže kralja“). Dana 20. 04 2012. god., organizirano je svečano otvorenje izložbe radova učenika - sudionika same stvaraonice, koji su bili i nagrađeni za svoj trud i rad. Također, smo sudjelovali na natječaju likovnih radova učenika od 5 do 8 razreda osnovnih škola Republike Hrvatske, pod nazivom „Žabe traže kralja“ i na izložbi odabranih radova u prostorijama Galerije Becić, tijekom Dječjih svečanosti „U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić“. Naša škola je bila predstavljena s tri rada učenika, Vineta i Sultana Gushania i Domagoja Kujadina. Svi radovi sa izložbe tiskani su u prigodnom katalogu.
Kristina Jurković, prof.lik.kult.

30

POSJET POSTAJI PROMETNE POLICIJE
Dana 25.04.2012. god. učenici skupina S3 i S5 u pratnji učiteljica Ivane Đaković i Tatjane Miljević,posjetili su postaju prometne policije u Slobodnici. Dočekao nas je načelnik postaje gospodin Antun Valić, a nakon kratke dobrodošlice njegove kolege Mislav i Zlatko su nam pokazali postaju. Učenici su imali priliku razgledati prostorije i urede gdje djelatnici prometne policije obavljaju svoje svakodnevne dužnosti. Naučili su i da je osnovna zadaća prometne policije svakodnevni nadzor i upravljanje prometom, te da je oprez u prometu vrlo važan. Učenici su imali priliku vidjeti i zatvor nakon čega su zaključili da on ni ne izgleda tako strašno. Najzanimljiviji dio naše posjete bio je vozni park. Uzbuđenje je dosegnulo vrhunac kada su policajci upalili motore i rotaciju. Svi su htjeli sjesti ne motor i slikati se, a neki nisu mogli odoljeti pa su isprobali policijsku jaknu. Prilikom ove posjete puno smo naučili o policajcima, zbližili se s njima i realizirali cilj naše posjete koji je bio ukloniti strah od policije, a ujedno smo se odlično zabavili. Ovim putem želimo se zahvaliti ljubaznim djelatnicima postaje prometne policije, a posebno našim domaćinima Mislavu Milkoviću i Zlatku Forgaču, te načelniku gospodinu Antunu Valiću koji nam je omogućio ovaj posjet. Radujemo se budućoj suradnji!
Ivana Đaković, dipl. u.r.n., Tatjana Miljević, prof.

SURADNJA S ...

SURADNJA S BAPTISTIČKOM CRKVOM
Svećenik Baptističke crkve Darko Mikulić i ove je godine ugostio misionara iz Njemačke Franka Boscha koji već dugo živi u Zagrebu, bavi se glazbom i izdavanjem kršćanskih pjesama. Gospodin Bosch je voditelj Udruge MjuziKids u kojoj na više kreativnih načina (kroz pjesmu, ples, instrumentalnu glazbu, skladanje, glumu i slično) potiče djecu i njihove roditelje na pozitivno djelovanje u društvu. Naše učenike oduševio je 20. travnja 2012. s interaktivnom kazališnom predstavom, te su ponovili pjesmu „Hej bok kako si ti“ koju ih je klaun Frank naučio prilikom njegovog prvog posjeta našoj školi, prije dvije godine. Oduševljeni klaunom učenici su se odlično zabavili, zahvalili se klaunu na dugogodišnjem prijateljstvu i pozvali ga da opet posjeti našu školu. S njima su u posjet našoj školi došli i studenti iz Amerike. Oni su se s učenicima družili i 23. travnja kada su prisustvovali nastavi, na obostrano zadovoljstvo.

31

AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE
BOLNICA ZA MEDVJEDIĆE
Mnogi učenici naše škole su od najranijeg djetinjstva bili suočeni s mnoštvom liječničkih pregleda, terapija, neki i čestim hospitalizacijama. Veći dio učenika je pohađao i neki oblik rehabilitacije prije škole, tako da većina njih osjeća određen otpor, pa čak i strah eć i kod samog pogleda na osobe u medicinskoj uniformi. Aktivnosti koje uključuju igranje uloga, osim što imaju edukativani karakter, pružaju djeci mogućnost usvajanja socijalnih vještina, razvoj kreativnosti i što je najvažnije, pomažu učenicima da se rješavaju nekih strahova ili frustracija. Naša psihologinja je za učenike razredne nastave organizirala radionicu “Bolnica za medvjediće”. Učenici su u školu donijeli svoje mekane igračke-životinje, a učionica je postala prava liječnička ordinacija za liječenje medvjedića. Učenici su se izmjenjivali u ulogama pacijenta, liječnika, medicinske sestre i ljekarnika. Uz mnogo smijeha, “zabavnih bolesti” i još smješnijih ideja za liječenje, posjet liječniku postao je bezbrižan. Nataša Čošić, prof.rehab.

BOŽIĆ
U danima pred Božić i u našoj se školi osjeća posebno raspoloženje. Svi smo sretni i radosni. Čekamo veliki blagdan, Božić i pripremamo našu priredbu. Ove godine smo, zbog građevinskih radova u našoj školi, božićnu priredbu održali u nama prijateljskoj Osnovnoj školi „Dragutin Tadijanović“. Naši učenici su pjevali i plesali, recitirali i glumili uz okićen bor, jaslice i božićnu pšenicu. Priredbi su uz naše učenike, njihove roditelje i učitelje prisustvovali učenici prvih razreda škole domaćina sa svojim učiteljicama i ravnateljicom. Poslije naše priredbe i oni su izveli kraći božićni program. Nakon programa i kraćeg druženja zahvalili smo domaćinima na gostoprimstvu, čestitali Božić i zadovoljni se vratili u svoju školu, gdje je naše učenike dočekalo iznenađenje. Dobili su poklon paketiće i uz čestitke i najljepše želje pošli svojim kućama.

PRVAŠIĆI
Uzbuđeni i sretni smo dočekali prvi dan škole. Svi smo došli s roditeljima. Upoznali smo mnogo novih prijatelja i svoju učiteljicu Marinu. Stariji učenici su nas pozdravili prigodnim programom i poželjeli nam dobrodošlicu. Došla nas je pozdraviti i zamjenica gradonačelnika, gđa Ilijana Vrbat Pejić. U našem razredu su nas dočekali šareni panoi. Dobili smo i poklone – paketiće s likovnim priborom (boje, flomasteri, kolaž papir i slično). Počastili smo se bombonima i započeli svoju prvu školsku godinu. Volimo ići u školu i radujemo se svakom novom zajedničkom danu.

Zdenka Begić, defektolog

Marina Tomljanović Damičević, dipl.defektolog RN

32

AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE
KAMPANJA ZA SLAVONIJU „ZAJEDNO SMO JAČI“
U organizaciji Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod, 17. studenog 2011. je održana manifestacija pod nazivom Kampanja za Slavoniju „Zajedno smo jači“. U programu su uz udrugu domaćina učestvovale udruge iz Vinkovaca, Osijeka, Orahovice, Đakova, Slatine, Nove Gradiške i Vukovara, učenici osnovnih i srednjih škola grada Broda. Učenici naše škole pridružili su se povorci , pogledali kazališnu predstavu, razgledali štandove i družili se sa sudionicima. Ova manifestacija imala je za cilj njihovo međusobno druženje i upoznavanje i prikazati rad odraslih članova udruga kroz prikaz njihovih glumačkih, plesnih i drugih aktivnosti kojima se bave u svojim udrugama. Naglasak kampanje je bio približavanje i druženje s građanima Slavonskog Broda. Program je započeo svečanim mimohodom po Trgu „I.B.Mažuranić“ uz pratnju limene glazbe i brodskih mažoretkinja. Nakon mimohoda članovi udruga izveli su nekoliko folklornih pjesama i plesova uz pratnju tamburaša, a zatim su članovi Kluba „Regoč“ izveli predstavu „Zemlja zove u pomoć“. Za vrijeme trajanja programa prolaznici su uz već navedene aktivnosti mogli razgledati izložbu fotografija fotografske radionice pod nazivom „Fotka za vas“ i počastiti se lepinjicama, kolačima i toplim čajem. Druženje je završilo zajedničkim ručkom uz glazbu i ples. Dragana Pehar, dipl.učiteljica

I ove godine sudjelovali smo u tradicionalnoj povorci djece ulicama našega grada u sklopu Dječjih pokladnih svečanosti koje organizira grad Slavonski Brod u suradnji s Folklornim ansamblom Brod i Dječjim kazalištem „Ivana Brlić - Mažuranić“. Povorka je, u nedjelju 19. veljače 2012. godine krenula od nogometnog stadiona NK „Marsonije“, te ulicama grada došla do Trga Ivane Brlić – Mažuranić gdje je održan kratki program. Ove godine su naše učenike u povorci pratile učiteljice Marta Prohaska i Antonija Maričević, uz roditelje učenika koji su sudjelovali u povorci. Na pokladni utorak, 22. veljače 2012. godine, održan je ples pod maskama u prostorima škole. Svatko se maskirao što je bolje znao i mogao i ludo smo se zabavljali plešući i pjevajući. Hvala našoj teti Senki što nam je dopustila da proslavu priredimo u blagovaonici. Na kraju su dodijeljene i diplome za najbolje maske učenicima: Leonu Radatu, Davidu Štrku, Gabrijelu Pavlešinu, Marku Dretviću, Ani Petrović i Nikolini Basara. Jedva čekamo sljedeću godinu i nove najluđe dane u godini!
Antonija Maričević, prof.rehab. Marta Prohaska, prof.rehab.

MAŠKARE

33

AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE
21. ožujka 2012. godine, povodom obilježavanja Dana osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Slavonski Brod, održan je Sajam poduzetništva za učenike 8. razreda gradskih škola. Na Sajam poduzetništva uputili su se i učenici naše škole, zajedno sa svojim razrednim učiteljima gdje su predstavljene sve srednje škole i njihovi programi obrazovanja na području Slavonskog Broda. Pored programa obrazovanja srednjih škola održane su i poduzetničke radionice koje u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ djeluju u sklopu projekta „Razvoj cjeloživotnih kompetencija za poduzetništvo“. Nakon zabavnog intermeco programa, požurili smo se natrag u školu gdje nas je čekala velika radna akcija sadnje borova, te naši gosti, članovi Hrvatskog šumarskog društva koji su nas posjetili povodom Svjetskog dana zaštite šuma.
Mirjana Prgomet, mag.rehab.educ.

SAJAM PODUZETNIŠTVA

BLAGDAN SVIH SVETIH
Na blagdan Svih svetih slavimo proslavljenu nebesku Crkvu, to je ono zajedništvo kojemu teži svaki vjernik. I naši su učenici uz ovaj blagdan pripremili prigodne slike i životopise svetaca, koji su na poseban način njima dragi. Radost slavljenja blagdana Svih svetih završili smo na gradskom groblju, gdje smo zapalili svijeće ispred spomenika hrvatskih branitelja, kako bismo sebi ukazali na to da su sveci svi oni ljudi koji su spremni za drugoga dati ono najvrjednije, a to je život. Sve smo to i zabilježili oštrim okom naše školske kamere.

Robert Čabraja, dipl.teolog

USKRS
Povodom velikog kršćanskog blagdana, Uskrsa, održali smo u našoj školi različite kreativne radionice. Nastavnici su s učenicima izrađivali prigodne ukrase: ukrašavali jaja s akvarel bojama i ukrasnim salvetama, izrađivali aranžmane i košarice za jaja, ukrase od gipsa na štapićima, kao i prikladne čestitke s uskršnjim motivima. Ispred naše škole, organizirali smo i uspješnu prodaju naših rukotvorina i unikata u trajanju od dva dana. Sudjelovali smo i na humanitarnom uskrsnom sajmu, dana 04. 04. 2012, koji tradicionalno organizira Radio Slavonija gdje su uz pomoć učiteljica, Dragane Pehar i Alenke Jozić, na Gradskoj tržnici, učenici prodavali svoje ukrase i družili se s učenicima drugih škola i vrtića i učinili nešto dobro povodom uskršnjih praznika.
Kristina Jurković, prof.lik.kul.

34

AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE
VALENTINOVO
Povodom dana Sv. Valentina, 14.02.2012., u našoj školi održan je ples i karaoke na kojima smo se svi zajedno družili, pjevali i plesali. Najbolji pjevači bili su nagrađeni poklonima i diplomama. Također, oblikovali smo licitarska srca od glinamola, bojali ih i ukrašavali, kao i izrađivali srca od kože koja smo kasnije dijelili učenicima i učiteljima. Za naš školski pano, izradili smo i prigodni plakat, srce od tekstila u tehnici kolaž. Kristina Jurković, prof. likovne kulture

PREVENCIJA OVISNOSTI I PROMOCIJA ZDRAVIH PONAŠANJA
Svake godine od 15.11. do 15.12. obilježava se Mjesec borbe protiv ovisnosti. Tim povodom, naša škola je u suradnji s Crvenim križem sudjelovala u zdravstvenom programu prevencije ovisnosti i prezentaciji učeničkih radova pod nazivom „Život je dar, živi ga“ održanoj 1. prosinca 2011. godine. Učenici 4. razreda uz pomoć učiteljice Tijane Radojčić izradili su plakat koji su prezentirali učenicima drugih škola, a na kojem su pokazali neka poželjna ponašanja kao npr.: šetnja, druženje s prijateljima, slušanje glazbe, slikanje, bavljenje sportom i slično. Takve aktivnosti pomažu da se dobro osjećamo, da nam nije dosadno, da kvalitetno provodimo slobodno vrijeme i sprječavaju razvijanje loših navika. Zaključak i poruka 4.razreda je:SVATKO IMA SVOJ NAČIN - TOME MORAMO UČITI DJECU.

Tijana Radojčić, učiteljica RN

DAN INVALIDA
Dana 3. prosinca 2011. naši učenici su sudjelovali u programu povodom obilježavanja Dana osoba s invaliditetom u Slavonskom restoranu. Dvorana restorana je bila puna, uglavnom osoba s invaliditetom, njihovih prijatelja i rodbine. Lijepo smo se družili uz prigodan program kojeg je vodio Tomislav Goll, a u programu su pored učenika naše škole sudjelovali i mališani iz vrtića „Cekin“, članovi Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Klub „Regoč“ , te članovi Udruge za promicanje inkluzije. Slavlju su prisustvovali i gradonačelnik Mirko Duspara i dožupanica Ružica Vidaković.
Alenka Jozić, prof. glazbene kulture

Od 2. do 9. svibnja obilježen je Europski tjedan u našoj županiji uz veoma bogat i raznovrstan program. Tijekom sedam dana održane su brojne tribine, okrugli stolovi, kreativne radionice, glazbeno-scenski programi, a posebno je bio značajan dolazak mladih iz Bugarske i Turske koji su sudjelovali u projektu Europskog doma iz Slavonskog Broda. Jedan od najvažnijih događaja tijekom obilježavanja EU tjedna bila je sjednica Nacionalnog parlamenta mladih i Parlamenta mladih Slavonskog Broda, kojoj je nazočio i predstavnik Europske komisije u Hrvatskoj Paul Berizzi. Zastupnici naše škole na sjednici bili su učenici Karlo Plehandžić, Suad Hajrizi i Gabriel Pavlešin. Prezentacijom „Moja škola otvorena svima“ prikazali su otvorenost i suradnju škole s lokalnom zajednicom. Voditeljice su bile učiteljice Martina Klinc i Marija Sertić.

EUROPSKI TJEDAN U NAŠOJ ŽUPANIJI

35

STRUČNI SKUPOVI

Edukacijski seminar “Zajedno smo jači”
Edukativne radionice za samozastupanje osoba s mentalnom retardacijom provedene su u razdoblju od 14. do 18. listopada 2011. u sklopu edukacijskog seminara „Zajedno smo jači“ u organizaciji Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom. Seminar je održan u Orahovici, a ove godine po prvi put sudjelovali su naši učenici Jakov Mrđan i Suad Hajrizi. Voditeljice Marta Prohaska, prof.rehabilitator i Tatjana Miljević, prof.rehabilitator održale su ukupno pet radionica pod sljedećim nazivima: • Imam obaveze, moje pravo je odlučiti kako provoditi slobodno vrijeme • Imam pravo izabrati boju koja mi se sviđa • Imam pravo na svoje želje i planove – zlatna ribica • Imam pravo izraziti svoje mišljenje – ogledalo moje reci mi • Sada znam – mogu se sam zastupati Zajednički cilj provedenih radionica bio je podizanje svijesti sudionika o njihovim pravima na slobodan izbor te izražavanje želja, potreba i stavova. Ukupno je sudjelovalo 30 članova kojima su po završetku dodijeljene diplome za usvojena znanja i vještine samozastupanja. Konačno, evaluacijskim listama sudionici su mogli komentirati i ocijeniti provedbu radionica, te predložiti ideje za buduće radionice i susrete.
Marta Prohaska, prof. Tatjana Miljević, prof.

36

STRUČNI SKUPOVI
Stručno znanstveni skup “Sretno dijete”
19.-22.10.2011.

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn - Studio Tanay organiziralo je Stručno znanstveni skup na temu “Sretno dijete - Poticaj i razvoj djeteta putem umjetnosti”. Stručni skup je bio namijenjen odgojiteljima, učiteljima i edukacijskim - rehabilitatorima, a u njemu su sudjelovale i dvije djelatnice naše škole - Nikolina Sentić i Martina Klinc. Stručno pedagoški skup bio je organiziran u obliku plenarnih predavanja istaknutih stručnjaka, okruglog stola iz likovne pedagogije, psihologije i art terapije, interaktivnih radionica s likovnim i dramskim elementima, te izložbama dječijih likovnih radova.
Martina Klinc, mag.rehab. educ. Nikolina Sentić, prof. rehab.

ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE
Dana 28. ožujka 2012. godine prisustvovali smo Županijskom stručnom vijeću za učitelje razredne nastave koje je održano u OŠ „Vladimir Nazor“ u Slavonskom Brodu. Predavanja su održali učitelji naše škole, a teme predavanja su bile: 1. Mentorstvo u odgoju i obrazovanju – uloga dobrog mentora učeniku i učitelju – pripravniku, predavač: Nikolina Sentić, prof. rehabilitator 2. Suvremene strategije poučavanja u nastavi svih predmeta, predavač: Marta Prohaska, prof. rehabilitator 3. Primjena suvremenih strategija poučavanja u nastavi – primjer iz prakse, predavač: Nataša Čošić, prof. rehabilitator. Predavanja su odlično prihvaćena, dobili smo zaslužene potvrde o stručnom usavršavanju i radujemo se nastavku uspješne suradnje s OŠ „Vladimir Nazor“.

Nikolina Sentić, prof. rehab.

37

NAJLJEPŠE PISMO...
Draga Blanka! Povodom ovogodišnjeg održavanja Olimpijskih igara u Londonu za koje si se i Ti, draga sportašice, kvalificirala pišem Ti pismo sa željom da izrazim svoje uzbuđenje i radost povodom tog događaja. Olimpijske igre za mene predstavljaju zajedništvo, toleranciju između ljudi različitih nacionalnosti i promociju zemlje iz koje uspješni sportaš dolazi. Kao učenik šestog razreda osnovne škole u kojoj promičemo važnost sporta i njegov utjecaj na zdrav duh i tijelo želim naglasiti kako smo svi mi vrlo svjesni što zapravo olimpijada znači za cijeli svijet. Meni osobno sportaš predstavlja osobu koja bez obzira na fizičku i mentalnu sposobnost može sudjelovati i pridonositi cijelom društvu, a posebno promociji zemlje koja je u razvoju kao što je to moja domovina Hrvatska. Za mene su Olimpijske igre svjetski događaj godine s kojim još jedino mogu mjeriti svjetsko prvenstvo u nogometu kao najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Volim gledati susrete različitih zemalja koje svojim nastupom pridonose općoj euforiji, radosti i ponosu. Nekad mi se čini da u takvim trenutcima cijeli svijet diše kao jedno drvo s mnogo grana, a sve u funkciji zajedničkog razvoja i boljeg napretka. Draga Blanka, zahvaljujući Tvojoj srčanosti i upornosti došla si do velikih rezultata, te si danas najkvalitetniji uzor mladima, a i svim drugim sportašima koji teže osvajanju medalje. Naravno, pretpostavljam da sva ta postignuća ne bi bila moguća bez želje Tvoga oca Joška koji je osmišljavao Tvoje sportsko djelovanje, školovanje i daljnje napredovanje. Nije mi još izblijedjelo sjećanje na Olimpijske igre u Pekingu kada ste osvojili srebrnu medalju. Dobro znam i za onih pet pobjeda u natjecanjima Zlatne lige, kao i za pobjedu na Svjetskom atletskom finalu u Stuttgartu, koja je obilježila tu godinu iz Tvojih snova kada je prosjek rezultata podignut na 202,9 cm. Također se sjećam 2009. godine kada si na prvom natjecanju u Rijeci zaokružila brojku od impresivnih i okruglih 100 skokova preko 2 metra u 63 natjecanja. Proglašena si najboljom atletičarkom Europe, pobjednicom Dijamantne lige, osvojila si brončanu, srebrnu i zlatnu medalju u različitim natjecanjima. Od srca Ti čestitam na svemu što si postigla kao naša hrvatska predstavnica i moja najdraža sportašica. Mislim da Olimpijske igre imaju za cilj težiti zajedništvu, ljubavi i međusobnom poštovanju koje se manifestira kroz natjecanje. Najbolji dokaz tolerancije, ljubavi i poštovanja je da ni na jednim Olimpijskim igrama nije bilo nereda i netrpeljivosti, te su takve igre najbolji primjer svima nama. Svjestan sam da je utrošeno puno truda da bi se Olimpijske igre mogle organizirati. Željno iščekujem trenutak kada će se u Londonu proglasiti otvorenje Olimpijskih igara i svečano izjavljujem da ću budno pratiti svako natjecanje, te posebno borilačke sportove, a najviše ću se veseliti Tvom nastupu, draga Blanka. Želim Ti puno medalja na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Vrati nam se kao heroina u našu domovinu i ostavi svoje konkurentice bez medalja. Tvoj sam veliki fan i veselim se svakoj osvojenoj medalji za našu domovinu. Svjestan sam kako si se morala puno mučiti da dođeš do Oimpijskih igara, te se nadam da ćeš ostvariti svoj cilj i da će cijela hrvatska nacija biti ponosna. Jednom si izjavila u medijima: „...nebo je granica, sada želim biti bolja nego ikada...“, a u trenutcima kada si posustajala cijeli je narod bio uz Tebe i to Ti je davalo snagu. Kada si imala ozljede strepili smo, kada si pobjeđivala slavili smo, kada si gubila plakali smo, a sa svakog natjecanja smo Te očekivali s nestrpljenjem. Ovo ljeto moja će se obitelj okupiti pred televizorom i taj trenutak kada nastupiš, draga Blanka, mi ćemo Te bodriti i slaviti s uzvicima radosti i ushićenja. Mama će napraviti kokice, tata će kupiti sladoled, moj brat će se za trenutak ostaviti svog bicikla i sjesti s nama pred televizor, a moj djed će biti pored mene i zajedno ćemo komentirati cijeli događaj. Završavam ovo pismo sa željom da ove igre sve nas prožimaju srećom, veseljem i domoljubljem. Tebi Blanka još jednom želim puno sreće na Olimpijskim igrama i osvoji 1. mjesto. Mi smo svi uz Tebe! Lijepi pozdrav, Tvoj Karlo Plehandžić iz Slavonskog Broda

(Pismo učenika Karla sportašici Blanki Vlašić - Slavonski Brod, 29. veljače 2012.)

38

strip -

Franjo

RAZBRIBRIGA

39

FOTO KOLAŽ