Drept Penal General II

Drept penal general II

UNITATEA DE INFRACTIUNE:
I. UNITATEA NATURALA – exista atunci cand caracterul unitar al infractiunii este determinat de însăși natura actului de executare II. UNITATEA LEGALA – exista cand unitatea infractiunii este rezultatul vointei legiuitorului care reuneste in conținutul infractiunii acte sau actiuni care altfel ar avea o existență de sine stătătoare

I. UNITATEA NATURALA:
Forme: 1. Infractiunea simpla 2. Infractiunea naturala colectiva 3. Infractiunea continua 1. Infractiunea simpla: Cand infractiunea presupune un singur act de executare si o singura urmare, care survine imediat 2. Unitatea naturala colectiva: Actiunea din structura infractiunii este alcatuita dintr-o pluritate de acte de executare, acte susceptibile de o singura incadrare juridică Conditii de existenta: 1. Unitatea de actiune a. Unitatea manifestarii de vointa – toate actele de executare trebuie sa vizeze realizarea aceluiași scop b. Unitatea spatio-temoprara – toate actele de executare trebuie sa fie savarsite in aceeasi imprejurare, fara intrerupere (sa nu existe intreruperi nefiresti, care sa nu tina de comiterea faptei) c. Omogenitatea materiala a actelor de executare – actele de executare trebuie sa fie de aceeasi natura (nu trebuie ca toate să producă si aceelasi rezultat) 2. Omogenitatea juridica – toate actele de executare sa fie susceptibile de aceeasi incadrare juridica (fiecare act din structura acțiunii unice trebuie să aibă un corespondent in aceeași normă de incriminare) - Nu exclude incadrarea unor acte in forma de baza a infractiunii si a altora in forma agravata ex.: unele fapte in timpul zilei, altele in timpul noptii; ex.: furt care incepe ziua si se continua seara - Încadrarea juridică se va face în funcție de forma cea mai gravă (în speță, furt calificat) iar la individualizarea judiciară a pedepsei se va ține seama că unele acte au fost comise în timpul zilei

Nu exclude incadrarea unor acte ca infractiune consumata si a altora ca tentativa Nu este incompatibila cu modalitati diferite de comitere ale actelor de executare in cazul infractiunii cu continut alternativ. In schimb omogenitatea juridica nu este compatibila cu realizarea unor continuturi alternative, in cazul infractiunii cu continuturi alternative 3. Unitatea de subiect activ si pasiv In legatura cu unitatea de subiect pasiv parerile sunt: - Opinia majoritara: conditia unitatii de subiect pasiv se analizeaza diferit dupa cum este vorba de infractiuni contra persoanei sau contra patrimoniului - Infractiuni contra persoanei – se considera ca toate actele trebuie sa fie inderptate impotriva aceluiasi subiect pasiv (hotararea se ia impotriva persoanei) - Infractiui contra patrimoniului – se admite existenta unitatii naturale colective si atunci cand actele de executare sunt indreptate impotriva unor subiecte pasive diferite (intereseaza bunul nu proprietarul), fiind ca aduce atingere unei valori sociale unice, respective patrimoniul - Exceptie: cand infractiunile contra patrimoniului sunt complexe (talharia, pirateria, ultrajul) – pluralitatea de subiecte pasive genereaza pluralitate de infractiuni care se retin in concurs, deoarece infractiunile respective au obiect juridic complex, fiind ocrotit atat patrimoniul, cat si persoanele - Exista infractiuni contra patrimoniului in care hotararea infractionala se ia in legatura cu subiectul pasiv, proprietarul, dupa cum exista infractiune contra persoanei in care identitatea subiectului pasiv este irelevanta (ex.: violare de domiciliu) - Opinia Streteanu: intotdeauna unitatea naturala colectiva impune unitatea subiectului pasiv Forma de vinovatie: - Se poate comite cu orice forma de vinovatie - Toate actele din structura sa trebuie sa fie comise cu aceeași forma de vinovație (dacă unele dintre actele de executare componente au fost comise cu intenție iar altele din culpă nu va exista unitate naturală colectivă, ci concurs de infracțiuni) Mod de sanctionare: - Nu presupune un tratament sanctionator special SEMINAR 1: INFRACTIUNE SIMPLA: Act de executare1-->Actiune1-->Infractiune UNITATE NATURALA COLECTIVA: Act de executare 1+Act de executare 2+Act de executare 3-->Actiune-->Infractiune INFRACTIUNE CONTINUATA: Act de executare 1-->Actiune 1 Act de executare 2-->Actiune 2 -->Infractiune Act de executare 3-->Actiune 3 (determinate de aceeasi cauza)

PLURALITATE DE INFRACTIUNI: Act de executare 1-->Actiune 1-->Infractiune 1 Act de executare 2-->Actiune 2-->Infractiune 2 -->Concurs de infractiuni (determinate de alte cauze)

3. Infractiunea continua
Actiunea sau inactiunea din structura infractiunii este prelungita in mod natural, dupa consumare, pana la interventia unei forte contrare Condiț ii de existenț ă: • Existența unui act de executare care se prelungește în timp • Unitatea elementului subiectiv - prelungirea în timp a acțiuni sau inacțiunii infracționale trebuie sa se datoreze voinței agentului - Manifestarea de voință inițială, ce a caracterizat momentul consumării, s-a menținut pe întreaga durată a acțiunii sau inacțiunii Epuizare: - Se considera epuizata la momentul interventiei unei forte contrare - Sursa fortei contrare poate fi: vointa faptuitorului, interventia autoritatii, interventia altei personane, hotarare judecatoreasca de condamnare (chiar si nedefinitiva) Forme: 1. Infractiuni continue permanente – cand activitatea infractionala este desfasurata fara intrerupere, care nu necesita interventia faptuitorului pentru prelungirea activitatii infractionale - Orice intrerupere are valoarea unei epuizari a infractiunii, iar reluarea activitatii infractionale inseamna savarsirea unei noi infractiuni continue (ex.: detinere ilegala de droguri, arme; evadarea, dezertarea) 2. Infractiuni continue succesive – cand activitatea infractionala este susceptibila de intreruperi care sunt determinate de insasi natura activitatii infractionale - Aceste intreruperi sunt firesti si nu afecteaza unitatea infractiunii continue, deoarece nu presupune o noua hotarare infractionala (ex.: portul illegal de uniforma, poate fi interupt noaptea si reluat dimineata; furt de curent) Utilitate practica: Infractiuni continue succesive: - Intreruperi firesti intre actele de executare - infractiune continua in forma continuată (??? In suport de curs, forma continuată este la permanente) - Intreruperi nefiresti intre actele de executare - concurs intre doua infracțiuni continue successive Infractiuni continue permanente - orice întrerupere rupe unitatea (e concurs întotdeauna, nu mai poate fi o singura infractiune)

Data comiterii: - Se aplica legea in vigoare de la momentul epuizarii infractiunii continue

II. UNITATEA LEGALA:
Forme: 1. Infractiunea continuata 2. Infractiunea complexa 3. Infractiunea de obicei 4. Infractiunea de simpla repetare 5. Infractiunea progresiva 1. Infractiunea continuată Forma unitatii legale de infractiune caracterizata prin savarsirea de catre aceeasi persoana, la interval de timp diferite, in realizarea aceleasi hotarari infractionale a unor actiuni sau inactiuni care prezinta fiiecare in parte continutul aceleiasi infractiuni (ex.: furtul de material de constructii de pe un santier, prin acte repetate de sustragere de catre aceelasi infractor) Condiț ii de existenț ă: Unitate de subiect activ și pasiv (este indeplinita conditia si atunci cand aceeasi persoana savarseste unele acte in calitate de autor si altele in calitate de complice) • Pluralitatea acțiuni sau inacțiuni (este indeplinita conditia si atunci cand unele acte de executare sunt consumate, iar altele au ramas in forma de tentativa; sau in cazul actelor de executare realizate unele in varianta tip, iar altele in varianta calificata a acelei infractiuni) - Intreruperi nefiresti intre actiuni (actele de executare trebuie savarsite la interval de timp nici prea scurte, nici prea lungi) • Omogenitate juridică - acțiunile comise la diferite intervale de timp trebuie sa alcatuiască conținutul aceleiași infracțiuni • Unitate de rezoluție infractională • Condiț ii fundamentale (rezoluț ie infracț ională) 1. Trebuie sa fie determinată - presupune ca autorul trebuie sa aibă o reprezentare de ansamblu a activității pe care urmează sa o desfășoare (nu presupune o planificare riguroasă, dar nici una prea generală) 2. Trebuie să fie anterioară începerii comiterii infracțiunii Infracț iuni care nu pot fi săvârș ite in forma continuată: 1. Infracțiunile din culpă 2. Infracțiunile cu rezultat indivizibil/definitiv (valoarea socială dispare prin comiterea infracțiunii; ex.: omor). Este posibilă tentativa in forma continuată; ex.: inculpatul încearcă să ucidă victima prin otrăvire, administrându-i cantitati putine de otravă de mai multe ori, ulterior fiind descoperit (tentativă relativ improprie de omor + tentativă relativ improprie de omor + tentativă relativ improprie de omor = tentativă continuată). Daca autorul își prefigurează eșecul exista unitate de rezoluție si este infractiune continuată

Infractiunile de obicei (pentru că actele, privite izolat, săvârșite după infracțiunea de obicei, nu alcătuiesc conținutul aceleiași infracțiuni). Excepție: in măsura in care la diferite intervale de timp, intractorul săvârșește grupuri de acte (infracțiuni de obicei); ex.: act, act, act - pauză - act, act, act - pauză - act, act, act 4. Infracțiunile preterintenționate ??? - Rezultatul mai grav nu apare ca urmare a ultimului act, ci a tuturor actelor cumulate ca și ansamblu (argument in favoarea existenței formei continuate) si autorul nu știa de rezultatul mai grav produs victimei - Dacă nu se pot săvârși in formă continuată infracțiuniile din culpă, nu se pot săvârși in formă continuată nici cele preterintenționate (argument împotriva existentei formei continuate) 3. Forma de vinovatie: - Doar intentie (sau preterintentie-Streteanu) Mod de sancț ionare: Cauză de agravare facultativă a răspunderii penale Se poate aplica o pedeapsă pana la maximul special, iar daca acest maxim este neîndestulător se poate aplica și un spor de până la 5 ani (in cazul închisorii), sau jumătate din maximul special (in cazul amenzii) • Aplicarea pedepsei se face într-o singură etapă (fara a fi evidentiat sporul) • • • • Noul cod penal: Infracțiunea continuată se poate comite doar împotriva aceluiași subiect pasiv Sanctiune: rămâne o cauză de agravare facultativă dar se reduce efectul acesteia - Sporul aplicabil este de cel mult 3 ani (in cazul închisorii) - Sporul aplicabil este de cel mult 1/3 din maximul special (in cazul amenzii)

2. Infracțiunea complexă • Atunci când în conținutul ei se absorbe o acțiune sau inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală Forme: 1. Infractiune complexa forma tip – este formată din reunirea de catre legiuitor a doua infractiuni ditincte si crearea a unei a treia deosebite de cele inglobate (ex.: tâlhăria) 2. Infractiunea complexa ca varianta agravanta – infractiunea complexa este o variantă calificata a unor infractiuni simple, create prin absorbirea in continutul său a unor fapte ce reprezinta continutul unor alte infractiuni (ex.: violul care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei) - Nu orice infractiune calificata este si o infractiune complexa Structură: Obiect juridic: cel puțin două valori sociale: - Valoare principală - obiect juridic principal - Valoare secundară - obiect juridic secundar Ex.: infracțiunea de tâlhărie:

dar poate fi identificată prin interpretarea normei penale . Unitate de subiect activ 1.Nu este necesară unitatea de subiect pasiv Acțiunea: poate sa cuprindă in structura ei o singură acțiune.Poate fi săvârșită cu orice formă de vinovație Mod de sancț ionare: .Presupune ca infracțiunea absorbantă (complexă) nu se poate săvârși niciodată fără comiterea infracțiunii absorbite . .Se pedepsește cu pedeapsa prevăzută in norma de incriminare 3.Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea complexă trebuie să fie mai mare decât pentru infracțiunea pe care o absoarbe Forma de vinovaț ie: .. Infracțiunea de obicei Presupune săvârșirea la diferite intervale de timp a mai multor acte care privite izolat nu au relevanță penală • Caracterul infracțional fiind determinat de repetarea acestora astfel încât să indice obișnuința • Nu are reglementare in partea generală a codului penal • Condiț ii de existenț a: Comiterea la diferite intervale de timp a unor acte de către persoana respectivă .Actele trebuie sa aibă un caracter omogen 1.Obiect juridic secundar: Integritate corporală Excepție: obiectul juridic poate să cuprindă aceeași valoare socială Subiect: . sau doua acțiuni diferite 1.Unitate de subiect activ .Dacă fapta absorbită nu este nici măcar determinabilă nu va exista o infracțiune complexă.Obiect juridic principal: patrimoniu . nu va opera absorbția. Caracterul determinat/determinabil al faptei absorbite .Fapta absorbită are un caracter determinat atunci când legiuitorul prevede explicit in norma de incriminare a infracțiunii complexe care sunt faptele pe care aceasta le absoarbe .Această hotărâre infracțională nu trebuie să fie determinată (diferența față de infracțiunea continuată) 3.Trebuie să aibă la bază o hotărâre infracțională generică .Fapta absorbită are un caracter determinabil atunci când nu este prevăzută explicit in normă. faptele se vor reține in concurs 3. Unitatea manifestării de voință . Condiț ii de existenț ă: Caracterul necesar al absorbției .Necesitatea absorbției se analizează in abstracto 2. Diferența de pericol social .

legiuitorul stabileste in mod explicit de cate acte ste nevoie pentru consumarea infractiunii De regula acesta infractiune se consuma la al doilea act de executare Legiuitorul poate sa prevada si un numar mai mare de acte Nu este necesară unitatea de subiect pasiv (deoarece nu se mai pune problema de stabilirea unui obicei. s-a uitat la tv timp de 15 min. sustragand după aceelasi procedeu încă doua bunuri.Numarul de acte nu este prevazut de lege.Se epuizeaza la momentul ultimului act de executare Mod de sanctionare: .Se consumna in momentul in care s-au savarsit suficiente acte pentru a indica obisnuinta . ci de sanctionarea mai severa a celei de a doua încălcăre a legii) Ex.Nu poate avea tentativă si nici nu poate fi comisa in coautorat Epuizarea infractiunii de obicei: .in prima seara: unitate naturală colectivă 1 acțiune .intre prima seara si a doua seara: întrerupere nefireasca . Irelevanța penală a actelor individuale Consumarea infracţiunii de obicei: . Inculpatul a sustras 3 bunuri de mare greutate din incinta unei fabrici.Nu este cauza de agravare a raspunderii penale 4. In seara următoare s-a întors a luat un bun l-a dus acasă si l-a așezat in garaj după care s-a întors si a luat un alt bun procedand la fel.4. după care a repetat manevra.Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta in norma de incriminare . pe care le-a transportat câte unul la mașina sa. Unitate de subiect pasiv (mai ales in cazul infracțiunilor contra persoanei) 5. deoarece ambele presupun comiterea unor acte care privite in mod individual nu au relevanta penala Diferenta fata de infractiunea de obicei este data de faptul ca in cazul infractiunii de simpla repetare. - Infractiunea de simpla repetare: Se aseamana cu infractiunea de obicei. Pentru ce va răspunde inculpatul .in a doua seara: unitate naturală colectivă + unitate naturală colectivă 1 acțiune 1 acțiune .: codul silvic: sustragerea e material lemnos daca valoarea pagubei este mai mica decat pretul actual si daca fapta a fost comisa de doua ori intr-un an - SEMINAR 2: 1. se apreciaza de la caz la caz . După aceea a mancat.

nu de la momentul epuizării (pentru ca autorul nu mai intervine) . recidiva postcondamnatorie.Ex. Cunoscand ca la intrarea in Băneasa a fost descoperit de poliția rutieră Continua succesivă .Excepție (infracțiuni cu durată de consumare): .Pana la Ploiești întreruperi firești .Rezoluția infractională nu este determinată deci nu este infractiune continuată = concurs intre doua infracțiuni continue succesive I/2007 ril XXXI/2007 ril 5.Se aplica legea de la momentul consumării. Inculpatul trebuia sa ajungă la București pentru a susține un interviu.din natura infractiunii. urmarea se agraveaza in timp..din natura infractiunii. in Sighisoara sa meargă la toaleta si in Brașov sa mănânce. natura bunurilor furate. fara o noua interventie din partea faptitorului.Stabilirea formei de pluralitate infractională (concurs.Acea forma a unitatii legale de infractiuni.Se considera comisa la momentul actului de executare (la momentul consumarii) .De la Ploiești la București intrerupere nefireasca . având un costum adus din Oradea. recidiva postexecutorie) se face tot in raport de momentul consumării si nu cel al epuizării Forma de vinovatie: . Noaptea a participat la un carnaval.in seara a doua. o întrerupere ar rupe unitatea (e concurs întotdeauna. determinind o schimbare a incadrarii juridice a faptei .pentru stabilirea rezolutii se analizeaza: mod de operare. A ajuns in Ploiești in jurul după-amiezei si s-a cazat la un hotel. subiectul pasiv 2. A doua zi dimineața s-a simțit rău așa ca si-a amânat plecarea cu o zi.Infractiune continuă succesivă . nu mai poate fi o singura infractiune) . poate suporta întreruperi (sa fie întrerupere fireasca: infractiune continua in forma continuată.Se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea cea mai grava . In aceste conditii a pornit dimineața din Oradea. intre prima acțiune si a doua acțiune: întrerupere nefireasca .Orice forma de vinovatie Mod de sanctionare: . s-a oprit in Cluj sa alimenteze. Infractiunea progresiva: . in cazul careia dupa consumare. motiv pentru care s-a decis sa ia mașina unui prieten deși nu avea permis de conducere. daca întreruperea este nefireasca concurs intre doua infracțiuni continue succesive) Continua permanenta .Se epuizeaza la momentul producerii ultimei urmari . Sa se arate pentru ce va răspunde inculpatul in raport de savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice fără permis de conducere.: lovitura de cutit-->15 zile de ingrijire medicala (loviri si alte violente)-->rana se infecteaza-->30 zile de ingrijiri medicale (vatamare corporala) .

Condamnare 1’ .Momentul la care hotararea de condamnare devine definitiva . Unitate de subiect activ ..Ex.Intre Pedeapsa 1 si Pedeapsa 1’ nu este concurs de infractiuni .Pedeapsa 1’ nu poate fi mai mica decat Pedeapsa 1 4.: Infractiune 1(continua) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Epuizare Infractiune 2 (simpla) ……….Este o conditie pentru aplicarea tratamentului sanctionator (nu este o conditie de existenta) . Concursul de infractiuni Recidiva Pluralitatea intermediara Pluralitatea nenumita 1. antijuridicitate.Ex. Savarsirea a doua sau mai multe infractiuni .Condamnare………………. Cel putin doua dintre infractiuni sa atraga sanctionarea faptuitorului .PLURALITATEA DE INFRACTIUNI: Desemneaza situatia in care aceeasi persoana savarseste doua sau mai multe infractiuni Forme: 1.Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata: I I I I I I I Pedeapsa 1 I I I Pedeapsa 1’ . Infractiunile sa fie savarsite inainte de a fi intervenit o hotarare definitiva de condamnare pentru vreuna dintre ele .Nu conteaza daca sunt comise direct sau prin participatie 3. -->nu este concurs de infractiuni . 4.Infractiunile pot fi consumate sau ramase in forma de tentativa 2.Infractiune 2 ….Momentul savarsirii infractiunii .Trebuie sa indeplineasca trasaturile generale ale infractiunii (tipicitate. exigibilitate si pericol social) . 3.: Infractiune 1…Condamnare 1…Infractiune 2 -->nu este concurs de infractiuni (intre infractiunea 1 si 2) Infractiune 1…Condamnare1 – se desfinteaza pe cale extraordinara……. 2.Desfiintarea hotararii trebuie sa priveasca latura penala .Concursul de infractiuni: Desemneaza situatia in care aceeasi persoana savarseste doua sau mai multe infractiuni inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele Conditii de existenta: 1.

avem concurs ideal Forme după natura infracț iunilor: .Hotararea privind savarsirea celei de a doua infractiune poate lua nastere atat inainte cat si dupa comiterea primei fapte (de regula) Exceptii: Hotararea privind a doua infractiune.Infracțiunea scop trebuie sa poată fi săvârșită in abstracto si fără consumarea infracțiunii mijloc (in caz contrar este infracțiune complexă) . Concursul ideal – o singura atiune care datorita urmarilor intruneste elementele constitutive a mai multor infractiuni (ex.:conducere fara permis in stare de ebrietate) . Prima infractiune din structura concursului poate sa fie comisa cu orice forma de vinovatie.In caz de absorbtie naturala nu este concurs 2. Simplu – nu presupune o legatura speciala intre infractiunile din structura lui b.Hotararea privind infractiunea scop trebuie sa fie anterioara savarsirii infractiunii mijloc . lipsa plangerii prealabile. daca hotărârea infracțională a fost luată pentru omor) . ia nastere intotdeauna dupa comiterea faptei in doua situatii 1. pentru a ascunde o altă infracțiune săvârșită anterior. Conexitate consecventionala – atunci cand infractorul săvârșește o infracțiune.) – nu este indeplinita conditia de existenta a concursului de infractiuni Formele concursului de infractiuni: 1.Omogen – atunci cand in structura sa intra fapte de aceeasi natura .Daca eliminand actiunea din infractiune. Caracterizat – presupune o legatura speciala intre infractiuniile din structura lui i.: infracțiunea de omor absoarbe in mod natural infracțiunile de vătămare corporală produse anterior decesului.Infractiunile din structura lui (mijloc si scop) au la baza intentia sau preterintentia . nu mai este infractiune.. Conexitate etiologica – atunci cand intre infractiunile din structura sa exista o legatura de la mijloc la scop (o infractiune este comisa pentru a inlesni savarsirea altei infractiuni) .Eterogen – atunci cand in structura sa intra infractiuni diferite Mod de sanctionare: . Concursul real .Este posibil ca in concreto infracțiunea scop sa nu poată fi săvârșită fără comiterea infracțiunii mijloc ii. Atunci cand cea de a doua infractiune este susceptibila sa o absoarba in mod natural pe prima (ex.:amnistia.atunci cand infractiuneile concurente sunt savarsite prin actiuni asu inactiuni diferite a. Atunci cand prima infractiune este savarstia din culpa 2.Daca autorul este trimis in judecata numai pentru o infractiune deoarece pentru celelalte sunt incidente cauze de inlaturare a raspunderii penale/cauze de impunitate (ex. in vreme ce a doua trebuie sa aiba la baza intentia . prescriptia etc.

redand pedeapsa rezultanta . Sistemul absorbtiei – potrivit acestui sistem se executa doar pedeapsa pentru infractiunea cea mai grava.Sisteme de sanctionare a concursului de infractiuni: 1. Max. Se stabileste pedeapsa rezultat (3 posibilitati) 1.Presupune doua etape: Etapa I.Codul penal in vigoare prevede pentru concursul real si ideal sanctionarea potrivit sistemului cumulului juridic cu spor facultativ si variabil . fixa sau variabila .: I1 P1=4(1-5) I2 P2=4(2-7) I3 P3=4(3-10) Etapa II. facandu-se abstractie de celelalte infractiuni Etapa I. Pedeapsa de baza=P3 2.: se individualizeaza pedepsele pentru fiiecare infractiune. Instanta poate sa considere ca pentru intregul concurs este suficienta pedeapsa de baza (daca e diferenta mare intre pedepse) 2. Max. Se alege pedeapsa de baza (pedeapsa cea mai grea dintre pedepsele stabilite in prima etapa in functie de specie. Instanta poate sa stabileasca o pedeapsa rezultanta ridicata inspre maximul special al pedepsei de baza 3. Instanta poate sa stabileasca o pedeapsa rezultanta formata din maximul pedepsei de baza plus un spor In cazul pedepsei cu inchisoarea sporul este de pana la 5 ani . Pedeapsa de baza + Spor: 6+2 Etapa II. Sistemul cumulului juridic – potrivit acestui sistem se stabileste câte o pedeapsa pentru fiiecare infractiune dupa care se aplica pedeapsa cea mai grea care poate fi majorata in anumite limite .Majorarea poate sa fie obligatorie sau facultativa.Cumul aritmetic nelimitat – se executa o pedeapsa egala cu suma pedepselor stabilite indiferent care ar fi acesta . Pedeapsa de baza: 6 3.: 1.Daca toate pedepsele au aceeasi durata pedeapsa de baza va fi pedeapsa cu maximul special cel mai ridicat) 2.: 1. considerandu-se ca aceasta le absoarbe pe celelalte 3. dar fara a depasi un anumit plafon maxim 2. Pedeapsa rezultanta 1. Pedeapsa de baza: 4 2. Sistemul cumulului aritmetic – potrivit acestui sistem se stabileste cate o pedeapsa pentru fiiecare infractiiune si apoi adunam pedepsele.Cumul aritmetic limitat – se aplica o pedeapsa egala cu suma pedepselor stabilite. durata) .

- In cazul pedepsei cu amenda sporul este de pana la jumatate din maximul special Daca pentru una dintre infractiuni s-a stabilit o pedeapsa cu detentiunea pe viata. Pedeapsa rezultanta nu poate fi niciodata mai mare decat maximul special al pedepsei de baza plus sporul de 5ani (sau 1/2 din maxim la amenda) aplicabil: R≤Max(Pb)+Spor (art.Situatia in care pedepsele pentru infractiunile concurente au facut obiectul unor contopiri partiale separate Ex. 3 CP) Pn<10 ani. Rf≤25 ani .2 CP) 2. al. dupa care la rezultanta pedepselor cu inchisoarea se poate aduga in tot sau in parte rezultanta pedepselor cu amenda Inchisoare2 R(i) Amenda1 R(a) Amenda2 - - Inchisoare 1 R=R(i)+1/n R(a) Limitele pedepsei in caz de concurs: Exista cel putin trei limite pe care pedeapsa rezultanta nu le poate depasi: 1. 34 CP) 3.34 al. indiferent de cauzele de agravare (art. se aplica pedeapsa cu inchisoarea.Daca pentru cel puțin una dintre faptele concurente. judecarea separata): . 80.: O instanta: I1 I2 | I3 I4: Alta instanta P1(4) P2(3) | P3(7) P4(2) R1(4+2Spor) R2 (7+1Spor) I1 P1(4) I2 P2(3) I3 P3(7) I4 P4(2) =Rezultanta Contopirea nu se face intre rezultantele partiale. se aplica doar detentiunea pe viata (sanctiune potrivit sistemului absorbtiei) Daca avem o pedeapsa cu inchisoarea si o pedeapsa cu amenda. Atunci când pentru nici una dintre faptele concurente maximul special nu depășește 10 ani. pedeapsa rezultanta nu poate depăși 30 ani (maximul general al pedepsei închisorii) Cand infractiunile concurente nu sunt judecate toate odata (art. pedeapsa rezultantă nu poate depăși 25 ani. ci intre pedepsele stabilite pentru infractiunile concurente . Pedeapsa rezultanta trebuie sa fie intotdeauna mai mica sau egala cu suma pedepselor concurente: R≤P1+P2+…+Pn (art. 36 CP. legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani. la care instanta poate adauga in tot sau in parte pedeapsa amenzii Daca s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoarea si mai multe pedepse cu amenda se contopesc separat pedepsele de aceeasi natura.

numai ca sanctionarea sa va face. pedeapsa legala sa fie de cel putin 20 de ani: Max(Px)≥20 ani 2. la care se adauga obligatoriu un spor de 1/3 din suma celorlalte pedepse I1 I2 In P1 P2 Pn P(b) R=P1(Pb)+1/3(P2+P3+…+Pn) In cazul in care s-a stabilit o pedeapsa cu inchisoarea si o pedeapsa cu amenda se aplica cumulul aritmetic.Sporul: Situatia sporului este diferita dupa cum pedeapsa de baza pe langa care a fost aplicat la contopirea partiala ramane sau nu pedeapsa de baza la contopirea finala 1. Pedeapsa de baza ramane aceeasi: sporul aplicat pe langa acea pedeapsa de baza trebuie mentinut sau poate fi majorat (dar nu poate fi redus sau inlaturat) I1 P1(4) I2 | P2(3) | R1=4+2 I3 P3(7) I4 P4(2) R2=7+1 -->aceelasi Pedeapsa de baza 2. la pedeapsa inchisorii se adauga in intregime pedeapsa amenzii I3 P3(7) I4 P4(2) R2(7+1) Situatia in care in locul pedepsei cu inchisoarea. Recidiva .Algoritmul de sanctionare va presupune stabilirea unei pedepse pentru fiecare pedeapsa concurenta. dupa care se va aplica pedeapsa de baza. Pentru cel putin una dintre infractiuni. Rezultanta aplicata conform algoritmului mentionat sa fie de cel putin 40 de ani: P1(Pb)+1/3(P2+P3+…+Pn)≥40 ani 2. Pedeapsa de baza pe langa care a fost aplicat sporul nu mai ramane pedeapsa de baza la contopirea finala: in acest caz instanta poate sa individualizeze sporul cum doreste (mentine. majora.Este posibil daca sunt indeplinite simultan doua conditii: 1. potrivit cumulului juridic cu spor obligatoriu . cu conditia ca rezultanta finala sa nu fie mai mica decat vreuna din rezultantele partiale (initiale) I1 I2 | P1(4) P2(3) | Alta P(b)-R1(4+2) Rn≥R1 sau R2 Noul cod penal: . ca pedeapsa rezultanta se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata . de regula.Pastreaza unitatea de regim sanctionator pentru ambele forme ale concursului. reduce sau inlatura).

Pedeapsa aplicata sa nu fi fost executata sau considerate ca executata 5. savarseste inainte de inceperea executarii. 38 CP (infractiuni comise in timpul minoritatii.Daca pentru nici una din infractiunile intentionate nu s-a stabilit o pedeapsa mai mare de 6 luni.Recidiva postexecutorie – presupune savarsirea noii infractiuni dupa executarea sau considerarea ca executata a primei infractiuni • In functei de termenul recidivei: . Recidiva mare postcondamnatorie: presupune situatia in care o persoana condamnată la pedeapsa inchisorii. Condamnare definitiva 2. infractiuni pentru care a intervenit. infractiuni din culpa.Recidiva mică – presupune la primul termen cel putin 3 condamnari succesive la pedeapsa cu inchisoarea de pana la 6 luni 1. daca au existat contopiri parțiale si o rezultanta parțială stabilită doar pentru unele sau toate infracțiunile intenționate depășește deja 6 luni - . Condamnarea sa prevada o pedeapsa (concret aplicata) cu inchisoarea. Infracțiunile ce compun acest termen sa fie intenționate sau preterintenționate Cand pedeapsa de la primul termen a fost aplicata pentru un concurs de infractiuni. inainte. Condamnarea sa nu se numere printre cele prevazute de art. infractiuni amnistiate.Dacă pentru toate infracțiunile s-au stabilit pedepse mai mici sau egale cu 6 luni. avem recidivă . dar sunt toate intenționate și rezultanta lor depășește 6 luni. nu se va putea retine starea de recidiva Excepție: poate exista recidivă si în această situație. sau in stare de evadare o noua infractiune pentru care legea prevede inchisoare mai mare de 1 an. in structura caruia sunt si fapte intentionate si fapte din culpa. se va putea retine starea de recidiva daca cel putin pentru una din infractiunile intentionate s-a aplicat o pedeapsa mai mare de 6 luni . strict mai mare de 6 luni (sau detentiune pe viata) . strict mai mare de 6 luni. in timpul executarii. sau detentiune pe viata Conditii de existenta: Termenul 1: 1. sau detentiune pe viata.Forme: • In functie de momentul comiterii celei de a doua infractiuni: . sau detentiunea pe viata 3.Recidiva mare – presupune existenta la primul termen a unei condamnari cu inchisoarea.Recidiva postcondamnatorie – presupune savarsirea unei noi infractiuni dupa o condamnare definitiva. fapte dezincriminate. in timpul executarii sau in stare de evadare . strict mai mare de 6 luni. sau s-a implinit termenul de reabilitare) 4.

Se aplica restul rămas neexecutat din pedeapsa închisorii de la primul termen la care se poate adăuga amenda. spor care in cazul pedepselor cu inchisoarea este de pana la 7 ani 1. Infracțiunile ce compun acest termen sa fie intenționate sau preterintenționate • Daca la termenul 2. scazand apoi ceea ce s-a executat din momentul comiterii noii infractiuni si pana la momentul contopirii Noua infractiune este comisa inainte de inceperea executarii primei pedepse: 1. în tot sau în parte Mod de sanctionare: Recidiva postcondamnatorie se sanctionaeaza pe baza sistemului cumulului juridic cu spor facultativ si variabil. R=(P2●P1) – P1’’ . Cand ambii termini sunt formati dintr-o singura infractiune: 1. există recidivă. Trebuie sa avem o pedeapsa prevazuta de lege (nu concret aplicata) cu inchisoare mai mare de un an sau detentiune pe viata (maximul special prevazut de lege sa fie mai mare de un an) 2.Termen 2: 1. . Infractiunea comisa sa nu se numere printre cele prevazute de art. 38 CP 3. pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea mai mare de un an alternativ cu amenda. in timpul executarii sau in stare de evadare 4. Infractiunea de la termenul 2 sa fie savarsita înainte de inceperea executarii. In timpul executarii (infractiunea de la termenul 2): R=(P2●P1’) – P1’’ Pedeapsa pentru noua infractiune se contopeste cu restul ramas neexecutat din prima pedeapsa la data comiterii celei de a doua infractiuni.

○ – Contopire portivit regululor concursului de infractiuni . Noua infractiune este savarsita in stare de evadare: R=[P2●(P1’+E)] – P1’’ Rezultanta: contopim pedeapsa P2 in conditiile recidivei cu P1' si pedeapsa pentru evadare In cazul evadarii din arestul preventiv nu se va aplica această regulă 1.restul neexecutat din rezultanta de la primul termen in momentul comiterii noii infracțiuni La primul termen operam cu rezultanta (nu cu pedepsele inintiale). Apoi rezultantele se contopesc potrivit concursului de infracțiuni .Cand primul termen al recidivei este format dintr-un concurs de infractiuni: I1 P1 | I4 | P4 | R ------------ox--------->P4 R .Fiecare dintre infracțiunile concurente se contopesc potrivit recidivei pe rând cu restul rămas neexecutat din prima pedeapsa la momentul comiterii noii infracțiuni. pastrand aceelasi algoritm I2 P2 I3 P3 3.Se valorifica intai regulile privind sanctionarea recidivei si apoi se aplica regulile concursului de infractiuni Noul Cod Penal: .2.Nu mai exista distincție între recidiva mica si recidiva mare (dispare recidiva mica) .● – Contopire potrivit regululor recidivei (se scade ce s-a executat) .Cand al doilea termen al recidivei este format dintr-un concurs de infractiuni: I1(P1) | | I2 P2 I3 P3 R=(P2●P1)○(P3●P1) .

autorul savarseste o noua infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an sau detentiune pe viata La primul termen: . Sa se arate cum v-a stabili pedeapsa rezultanat finala instanța in August 1999 .Recidiva mica: 3P≤6 luni Cele trei pedepse trebuie sa fi fost aplicate prin condamnari succesive (daca cele trei condamnari au fost stabilite pentru infractiuni concurente.In structura contopirii vom include doar pedeapsa de la primul termen care nu a fost inca executata .Recidiva mare: P>6 luni . Recidiva mica postcondamnatorie: exista atunci cand dupa cel putin 3 condamnari la pedepse cu inchisoarea de pana la 6 luni. In mai 1999 inculpatul mai comite un furt.- La termenul 1 pedeapsa trebuie sa fie mai mare de 1 an sau detentiune pe viata La termenul 2 pedeapsa trebuie sa fie de cel putin un an sau detentiune pe viata Mod de sanctionare: Se sanctioneaza protivit sistemului cumulului aritmetic Cand la al doilea termen avem concurs de infractiuni se aplica prima data dispozitiile de la concursul de infractiuni si apoi dispozitiile de la recidiva R=(P2○P3) + P1 - 2. In Septembrie 1997 a comis o vatamare corporală gravă pentru care a fost condamnat in Februarie 1998 la 5 ani de închisoare. nu vom avea recidiva mica) P4(I4) > 1 an Mod de sanctionare: .05.Daca doua din pedepsele de la primul termen nu au fost executate se face contopire între ele (contopirea se face potrivit regulilor de la pluralitatea intermediara) Test penal parțial 11.Se sanctioneaza utlizand aceeleasi reguli ca si la recidiva mare .2012 SEMINAR 3: 1. In 20 Septembrie1997 inculpatul comite un furt pentru care este condamnat in mod definitiv in 20 Iunie 1999 la 2 ani de închisoare.

Arătată cum se va calcula pedeapsa in data de 1 Iunie 2008 . pentru ca P2 se referă numai la I2 nu si la I1 2. Inculpatul a fost condamnat la 01 ianuarie 2008 pt savarsirea unei infracțiuni de furt la 2 ani.cunoscand ca instanța avea informații despre toate infractiuniile respectiv ca nici una dintre pedepsele deja stabilite nu a fost încă puse in executare. La 01 Aprilie 2008 inculpatul comite un alt furt. Intre I1 si I2 si I3 .concurs.

Inculpatul s-a sustras de la executare si a fost prins si pus in executarea pedepsei doar începând cu data de 01 Aprilie 2007.3. iar daca acest maxim nu este suficient se poate adaugă si un spor de pana la 10 ani.ox: contopire potrivit regulilor recidivei .Contopire recidiva: se scade ce s-a executat RPC: R1=(P1 ox P2)-1a2l(-->perioada de pedeapsa pe care infractorul a executat-o pana la condamnarea instantei care aplica rezultanta finala) R(f)= R1 o R2 o R3 => R(f)=[(6a ox P2)-1an2luni]o[(5a6l ox P3)-8l]o[(5a ox P4)-2l] 3. Sa se arate cum va stabili instanța pedeapsa rezultanata finala in data de 01 Iunie 2008 Cunoscand ca s-a descoperit ca la 15 Martie 2007 inculpatul a comis o infractiune de tâlhărie. respectiv pana la 2/3 din maximul special in cazul amenzii . Recidiva mare postexecutorie: Exista atunci când după executarea sau considerarea ca executată a unei pedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni sau a unei pedepse cu detentiunea pe viata. condamnatul savrseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisoarea mai mare de un an sau detentiunii pe viata Conditii de existenț a: • Aceeleasi conditii ca si recidiva mare postcondamnatorie cu precizarea ca pedeapsa de la primul termen trebuie sa fi fost executată sau considerata ca executată la momentul comiterii infractiunii de la termenul 2 Mod de sancț ionare: • Presupune aplicarea pedepsei pentru infractiunea de la termenul 2 pana la maximul ei special. La 01 Octombrie 2007 inculpatul a comis in penitenciar o infractiune de vatamare corporală gravă iar la 01 Aprilie 2008 o tentativa de omor calificat. R=(P2●P1)○(P3●P1) . La 01 Ianuarie 2007 inculpatul a fost condamnat la 6 ani pentru savarsirea unui furt calificat. in cazul inchisorii.o: contopire potrivit regulilor concursului de infracțiuni .

15a • Recidiva postexecutorie se aplica cu prioritate atât fata de concurs. in timpul executarii sau in stare de evadare Se aplica mai întâi tratamentul de la recidiva postexecutorie si apoi tratamentul de la recidiva postcondamnatorie Noul cod penal: • Recidiva postexecutorie atrage in mod obligatoriu majorarea cu jumătate a limitelor de pedeapsa .: pedeapsa de la 3a . Recidiva mică postexecutorie La primul termen avem trei condamnari succesive de pana la 6 luni.10a --> NCP: 4a6l .Ex.O infractiune pentru care pedeapsa a fost executată . tratamentul sanctionator se aplica doar pentru infractiunea de la termenul 2 • Tratamentul sanctionator se face într-o singura etapa • 4.O infractiune comisa înaintea executarii.Nu opereaza nici o contopire. care au fost executate. sau considerate ca executate si apoi infractorul săvârșește o nouă infracțiune intenționată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an Mod de sancț ionare: • Se sanctioneaza in mod identic cu recidiva mare postexecutorie Pluralitatea de recidiva: • • O infractiune care este savarsita si in stare de recidiva postexecutorie si postcondamnatorie Presupune savarsirea a trei infracțiuni: .O infractiune care se afla in curs de executare (după executarea integrala a primei pedepse) . cât si fata de recidiva postcondamnatorie • .

nu funcționează regula specială din art. urmând apoi a se scădea tot ce s-a executat Daca se comite o noua infractiune după evadare. 39 al. Pluralitatea intermediara • • • • Noul cod penal: • Pluralitatea intermediara își păstrează regimul sanctionator de la concursul de infarctiuni 4. pedeapsa de la termenul doi este închisoarea mai mică de un an sau amendă B. iar pedeapsa pentru cel puțin o fapta intenționată nu depășește 6 luni D. condamnatul savrseste o noua infractiune. in timpul executarii sau in stare de evadare si nu sunt îndeplinite condițiile recidivei • Corespunde doar recidivei postcondamnatorii nu si recidivei postexecutorii • Nu vor fi îndeplinite condițiile recidivei si va fi pluralitate intermediară dacă: A.Recalcularea pedepsei pentru recidivă: • Se poate dispune doar daca starea de recidiva a fost descoperită înainte de executarea sau considerarea ca executată a pedepsei • Este posibilă doar in cazul recidivei mari (postcondamnatorii sau postexecutorii) Desemneaza situația in care după o condamnare definitiva. Pedeapsa de la primul termen este închisoare mai mică sau egala cu 6 luni sau amendă.oi: contopire după regulile pluralitatii intermediare Pluralitatea intermediara se aplica după recidiva postexecutorie dar înaintea concursului de infracțiuni 3. ci se aplica regulile generale incidente atunci când la al doilea termen avem un concurs de infracțiuni .Art. Pluralitatea nenumită • Dacă după executarea primei pedepse se comite o nouă infracțiune care nu îndeplinește condițiile recidivei postexecutorii atunci avem pluralitate nenumită . 3 .Recidiva: R=P2 ox (P1'+E) . Atunci când sunt îndeplinite condițiile de la art.I1(P1) E I2(P2) . Una dintre cele doua infracțiuni este săvârșită din culpă C.Pluralitate intermediara: R=(P1'+E)o(P2 oi P1) . 38 CP (culpa si minoritatea) Mod de sancț ionare: In cazul pluralitatii intermediare se aplica tratamentul sanctionator prevazut pentru concursul de infracțiuni Contopirea pedepsei de la termenul 2 nu se face cu restul rămas neexecutat din prima pedeapsa ci cu aceasta pedeapsa in întregul ei. Primul termen este format dintr-un concurs de infracțiuni in structura căruia intra atât fapte intenționate cât si din culpă.3. 269 al. înainte de începerea executarii.

nu este posibil coautoratul. incest. este impusă de conținutul natural al acesteia ex. in baza unei legături subiective intervin cu acte materiale sau intelectuale in comiterea aceleiasi infracțiuni fără ca aceasta participare sa fie impusă de conținutul natural sau legal al infractiunii 1. complicele chiar dacă se află la a doua fapta nu va fi sancționat penal . 3.desemneaza situația in care participarea a doua sau mai multe persoane in calitate de subiect activ la comiterea faptei.• Nu vor fi îndeplinite condițiile recidivei postexecutorii și va fi pluralitate nenumită dacă: A. dar este posibila instigarea si complicitatea.Dacă autorul se află la prima faptă si este sancționat contravențional. Legătura subiectiva nu se poate naște niciodata după comiterea infractiunii Comiterea de acte materiale sau intelectuale a participanțiilor Săvârșirea aceleiasi infracțiuni.instigare la infracțiunea de incest) 2.cand toate persoanele acționează cu intenție. Una dintre cele doua infracțiuni este săvârșită din culpă C.: o persoana instigă doi frați sa întrețină raporturi sexuale . Participatia: 1. Pluralitatea naturală .: încăierare. Atunci când sunt îndeplinite condițiile de la art. • Conditii de existenț a: Participarea a doua sau mai multe persoane. si Participație improprie . 4. 2. joc de noroc (impune doar participarea cu acte de executare. nu este posibila nici complicitatea nici instigarea) 3. Pluralitatea ocazională (Participația) . Pedeapsa executată sau considerată ca executată de la primul termen este închisoare mai mică sau egala cu 6 luni sau amendă. bigamie. 38 CP (culpa si minoritatea) PLURALITATEA DE FAPTUITORI Situația in care doua sau mai multe persoane comit împreuna aceeași infractiune Forme: 1. Legătura subiectiva se poate stabili înainte de începerea executarii sau in timpul executarii infractiunii. deoarece toți cei care participă cu acte de executare sunt considerați autori. Se stabilește că încadrarea faptei de participație ca infractiune se face in raport de încadrarea data faptei autorului (pentru toți participanții fapta se califică in funcție de acțiunea sau inacțiunea comisa de autor sau coautor) Infracțiuni de simplă repetare: .când unele persoane acționează din culpă sau fără vinovație) Existența unei legături subiective între participanți. pedeapsa de la termenul doi este închisoarea mai mică de un an sau amendă B. Pluralitatea constituită .desemneaza situația in care doua sau mai multe persoane. in măsura in care acea asoriere are ca scop savarsirea de infracțiuni (nu este posibila participația in nici una din formele sale .actele de participație au fost transformate prin voința legiuitorului in acte de executare. ex.exista atunci când legiuitorul incrimineaza crearea unei asocieri sau sprijinirea in orice forma a acesteia. Nu interesează daca toate persoanele răspund sau nu din punct de vedere penal (Participație propriu-zisa .

Iar după de si-a executat a doua pedeapsa a mai comis o fapta intentionata si una din culpa P1 cu P2 si I3 si I5 . a mai comis o infractiune intentionata pentru care a fost condamnat la 1 an si in cursul executarii acestei pedepse a mai savarsit o fapta intentionata si una din culpa.RPC P1 cu I2 . Inculpatul după ce a executat o pedeapsa pentru furt de 1 an. Inculpatul aflat in executarea unei pedepse pentru infractiunea de furt a evadat si in stare de evadare a savarsit o noua infractiune de furt si o ucidere din culpa P1 cu E .Dacă autorul se află la a doua faptă este sancționat penal și complicele se afla la prima faptă se distinge după poziția psihică a complicelui: .plurlatiate intermediara R=[(P1'+E) ox I2] o (P1 oi C3) 2. se află in eroare de fapt si va fi sancționat contravențional 5. va fi sancționat penal .RPC P2 cu C4 .RPE P2 cu I5 .Dacă complicele nu știa că participă la comiterea unei infracțiuni.pluralitate nenumita P2e RPE I3 = P3 P2e ox P3 R=(P2 ox P3)o(P1e oi C3)oP5e o C5 . Participarea a mai multor persoane la comiterea faptei sa nu fie impusă de conținutul natural sau legal al infractiunii SEMINAR 4: 1.RPE P2 cu I3 .pluralitate intermediara P1 cu P2 .pluralitate nenumita P1 cu C4 .RPC P1 cu C3 .RPE P2 cu C6 ..Dacă complicele știa că participă la comiterea unei infracțiuni.

RPC P1 cu E .Pluraliate intermediara . P1 cu I2 .Pluraliate intermediara P1 cu C4 .RPE C8 . Instanța a reținut ca inculpatul aflat in executare pt o infractiune din culpa a mai savarsit o fapta din culpa. Inculpatul aflat in executarea unei pedepse de un an pentru furt.RPC P1 cu C4 . Iar după ce a terminat de executat prima pedeapsa a mai savarsit o fapta intentionata si una din culpa.3.RPC P1 cu C6 .pluralitate intermediara P1 cu I5 .Pluraliate intermediara P1 cu E . după care a evadat si in stare de evadare a mai comis o infractiune intentionata si una din culpa P1 cu C2 . a comis o infractiune intentionata după care a evadat si in stare de evadare a mai comis o fapta intentionata si una din culpa.pluralitate intermediara I7 .Pluraliate intermediara P1 cu I3 .RPC P1 cu I3 .pluralitate nenumita R= (P1 ox I2)o[(P1'+E) ox I3]o(P1 oi C4)o(P1 ox I5)o(P1 oi C6) o P7E o C8 4. Apoi a fost prins si reincarecrat si a mai comis o fapta intentionata si una din culpa.

R=(P1 oi C2)o(P1'+E)o(P1 oi C3)o(P1 oi C4) .

Inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani. .5. In stare de libertate comite I2. Arătată cum se va calcula pedeapsa 4 luni mai tarziu de la momentul reincarcerarii. In stare de libertate comite si I3. după 2 luni evdeaza fiind prins după 3 luni.

presupune determinarea cu intenție a unei persoane la comiterea unei fapte prevazute de legea penală • Legătura subiectivă trebuie să se stabilească înainte de luarea hotărârii de către autor • Instigatorul comite de regulă acte intelectuale (se poate sa comită și acte materiale) Formele instigarii: .Infractiunea din culpă (dacă legătura subiectivă se raportează la urmare. legătura subiectiva trebuie să se raporteze la acțiune. pentru ca actele de executare nu trebuie sa fie concomitente) 2. dezertare. mărturia mincinoasă) • Controverse: .Infractiunea de viol (se poate. Pe cealaltă parte a găsit o bicicleta pe care a sustras-o. nu se poate coautorat la infractiunea din cuplă. iar de la momentul reincarcerarii si pana la judecarea definitiva au mai trecut 4 luni. Ex. Arătati cum se va calcula rezultanta finala cunoscand ca pana la momentul sustragerii chipiului.Infractiunea omisivă proprie (se poate. inculpatul a executat un an. Condamnat la 6 ani pentru un furt inculpatul a furat un chipiu si imediat după a sărit gardul penitenciarului.: doua persoane transpoartă o grindă si din neatenție o scapa si vatama grav un terț) . in cazul in care poziția de garant aparține mai multor persoane) . Instigarea . atunci se poate coautorat la infractiunea din culpă. evadare.6. Coautoratul . (P1oxI2)o[(P1'+E)oxP3]o(P1oiC1) Formele participatiei: 1.: prostituția. ei pot acționa si succesiv Nu este necesar ca o contribuție a fiecărui autor izolat sa conducă la producerea rezultatului Este posibil sa existe coautorat si când rezultatul s-a produs datorită urmarii actului de executare unui singur autor • Nu este necesar ca fiecare autor sa ia parte la fiecare acțiune din infractiunea complexă Nu toate infractiunile se pot comite in coautorat Infractiuni la care nu este posibil coautoratul: • Infractiuni cu pluralitate naturală • • Infractiunile cu pluralitate constituită Infractiunile care se comit în persoana proprie (ex. După aproximativ 500 metri a accidentat grav un pieton.coautorii sunt persoanele care in baza unei legături subiective participă cu acte de executare la săvârșirea aleleiasi infractiuni • Legătura subiectiva poate lua naștere înainte de executare sau in timpul executarii • • • • • Legătura subiectiva poate fi explicita sau implicită După natura actului se determina cine este coautor (doar cei care fac acte de executare) Nu este necesar ca toți coautorii sa actioneze concomitent. daca legătura subiectivă se raportează la acțiune.

ajutor prin acte de natura materială (procurarea mijloacelor prin care se va comite infractiunea) . Mijloacele sa fie puse efectiv la dispoziția autorului 2.când intre instigatori nu există legătura subiectivă • După forma de instigare . la o fapta pentru care pedeapsa nu depășește doi ani. prin îndemnuri. promisiuni. Mijloacele puse la dispoziție trebuie sa fie folosite efectiv la comiterea infracțiunii (dacă autorul nu le folosește va fi complice intelectual) .In acest caz se aplica aceeași pedeapsa si instigatorului si autorului 3. daca pedeapsa pentru fapta la care s-a instigat. dar s-a desistat sau in împiedicat producerea rezultatului 2.Concurs de instigări . Autorul a trecut la executare.Nu este un act de participație. maximul special nu depășește doi ani (de regulă) .Instigarea imperfectă .Instigarea perfectă . se sancționează daca sunt îndeplinite cumulativ doua condiții: 1.presupune ca intre instigatori exista o legătura subiectivă .Excepție: Instigarea neurmata de executare. este o infracțiune de sine stătătoare .Coinstigarea .Daca exista mai mulți instigatori trebuie să se facă diferența între coinstigare si concursul de instigari . încurajari. Actele comise de autor pâna in momentul impiedicarii producerii rezultatului sau desistarii constituie o alta infracțiune .Pe NCP nu mai există .Complicitatea materială . pedeapsa este între 2-10 ani .Complicitatea intelectuală .Fie autorul să nu comită nici un act de executare .Instigarea explicita .Instigarea implicită .Fie autorul trece la executare dar se desistă sau împiedică producerea rezultatului .complicele este persoana care cu intenție ajută la comiterea unei fapte prevazute de legea penală Formele complicitaț ii: • Natura aportului complicelui: .când instigatorul ii propune autorului sa comită actul de executare .constă în întarirea rezoluției infracționale a autorului. Daca pentru fapta la care s-a instigat legea prevede detențiunea pe viață.Trebuie sa fie îndeplinite doua conditii: 1. minimul general: 15 zile). asistență .Pedeapsa se determină pornind de la pedeapsa pentru infracțiunea la care s-a instigat (va fi cuprinsă intre minimul general al pedepsei închisorii si minimul special prevazut pentru infracțiunea la care s-a instigat.când instigatorul ii sugerează autorului sa comită actul de executare in așa fel încât autorul crede ca este ideea lui proprie • Instigarea nu se poate comite decât printr-o acțiune (nu se poate prin omisiune) • • După rezultatul instigarii: . Complicitatea .autorul trece la executare si săvârșește cel puțin o tentativa pedepsibilă .Nu se pedepsește.

complicele își aduce contribuția înainte de începerea executarii .Complicitate prin inacțiune Complicitatea nu este sanctionabilă daca autorul nu trece la executare.Complicitate anterioară .presupune asistența pasivă la săvârșirea unei infracțiuni.Complicitate concomitentă .Element de distincție față de instigare: momentul stabilirii legăturii subiective .Nu se sancționează .în cazul complicitații intelectuale legătura subiectivă trebuie stabilită ulterior luarii hotărârii infracționale de către autor.Prin excepție ea poate fi sanctionată ca infracțiune de sine stătătoare (ex: infracțiunea de nedenunțare) Momentul intervenției complicelui: .• • • • .Complicitate prin acțiune . Arestat preventiv pentru aceasta infractiune din urma. inculpatul a mai comis o noua infractiune de furt.Nu este o formă de participație . Cum se va calcula rezultanta RIL 42/2008 .Complicitatea negativă .: un vecin vede cum altui vecin ii este furată mașina) .Participație 1. sau daca trece la executare si se desistă sau împiedica producerea rezultatului Se poate complicitate la infracțiune omisivă SEMINAR 5: . în absența unei legături subiective (ex. inculpatul a evadat si in stare de evadare a savarsit o noua infractiune de furt si o infractiune din culpa. După executarea unei pedepse de 3 ani închisoare pentru o infractiune de furt. in cazul instigarii legătura subiectivă trebuie stabilită anterior luării hotărârii infracționale de către autor .drept penal general .Vasiliu et al .complicele intervine pe parcursul actelor de executare Acțiune/inactiune .

Arestat preventiv. După executarea unei pedepse de doi ani pentru un furt. . 3. A lovit un polițist pentru a putea fugi din arest iar apoi in stare de libertate a sustras un autoturism si apoi a lovit un pieton. mai comite o fapta intentionata si una din culpa. apoi este prins si reancarcerat. apoi evadeaza si in stare de evadare mai comite o fapta intentionata si una din culpa 4. moment in care se termina de executat prima pedeapsa. In stare de evadare mai comite o fapta intentionata si una din culpa. In cursul executarii unei pedepse de doi ani pentru o fapta din culpa. inculpatul comite o fapta intentionata si una din culpa după care evadeaza. inculpatul aflat in stare de libertate a comis o tentativa de omor si a fost arestat preventiv.2. autorul mai comite o fapta din culpa si una intentionata. Aflat in executarea unei pedepse de un an pentru furt. Apoi mai comite o fapta intentionata si una din cuplă.

Pluralitatea de recidiva .

: starea psihică a subiectului activ: tulburare.sunt caracteristici ale subiectului activ care nu sunt cerute de norma de incriminare (ex.Circumstantele personale . alta specie de pedeapsa .Se rasfrang doar asupra persoanei referitor la care au fost constatate . In cursul executarii comite fi fapta intentionata si una din culpa si începe procesul pentru aceste fapte.referitoare la persoana participantului/autorului . . aflat in libertate inculpatul mai comite un furt pentru care este condamnat la 2 ani. mijloacele de comitere a faptei. Mod de sanctionare a participatiei: • Se face potrivit sistemului parificarii pedepsei . beția incompletă. modul.Circumstante reale . mobilul) . Exsitenta circumstantelor reale si persoanle . Cum se va calcula pedeapsa cunoscand ca in stare de arest preventiv a mai comis o fapta intentionata si una din culpa. In ipoteza în care textul de incriminare prevede pedepse alternative (unui participant ii se poate aplica o specie de pedeapsa iar celuilalt. fie la persoana faptuitorului.Toți participanți vor fi sanctionați cu pedepse in limitele prevazute de lege pentru autor • Excepții: 1.imprejurari care se referă la fapte (ex.Le este specific faptul ca se rasfrang asupra tuturor participantiilor in măsura in care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevazut (daca unul dintre făptuitori nu a cunoscut sau a prevazut circumstanta nu se rasfrange si asupra lui) . minoritatea.5.sunt imprejurari referitoare fie la faptă. anumite calități ale subiectului pasiv) . premeditare. calitatea personală agravantă: recidivist. imprejurari care influenteză gravitatea faptei si care determina o agravare sau o atenuarea a regimului sanctionator.Circumstanțe personale subiective . Se termina de executat pedeapsa de 2 ani. practic tuturor li se aplica alternativ speciile de pedepse) 2.: locul. După executarea unei pedepse de un an pentru furt. timpul. moment in care inculpatul este arestat preventiv.aparent.

daca aparține subiectului activ este circumstanta personală .: coautorat la spargerea unei bănci si numai unul știe codul de la seif si se desistă. atrage răspunderea instigatorului/complicelui doar pentru fapta efectiv comisa Cauze de nepedepsire in cazul participatiei: • Art. Cel care s-a desistat nu răspunde pentru nimic.un participant beneficiază de o cauza de nepedepsire in măsura in care înainte de descoperirea faptei împiedica consumarea acesteia (doar împiedicarea producerii rezultatului este o cauza de nepedepsire.Calitatea.: daca sustragerea bunului nu era facuta de gestionar. nu delapidare) . vor răspunde pentru o infractiune distinctă in funcție de calitatea pe care o au) . fără a avea însa calitatea cerută de lege. daca nu s-au îndeplinit elementele constitutive ale altei infractiuni) .În cazul coautorilor circumstanta de individualizare constatată cu privire la unul dintre coautori.Întrucât determina o încadrare juridică diferită a faptei. desistarea complicelui nu produce nici un efect) .Circumstanțe personale de individualizare . 30 CP . ar fi doar furt.desemneaza situația in care unii dintre participanți actioneaza cu intenție iar alții actioneaza din culpa sau fără vinovație . chiar daca restul nu au aceasta calitate) Excepție referitoare la rasfrângerea efectelor circumstanței de individualizare asupra tuturor: .In cazul coautoratului este posibila si desistarea in măsura in care insa toți coautorii s-au desistat (daca se desistă doar unul dintre coautori.Daca instigatorul împiedică producerea rezultatului. circumstanta de individualizare constatată cu privire la autor se rasfrange asupra tuturor participantiilor(instigator si complice) (toți vor răspunde pentru infractiunea comisa de autor. el trebuie sa-i împiedice producerea rezultatului ca sa beneficieze de o cauza de nepedepsire) . determină o alta încadrare juridică a faptei (ex.In unele cazuri de coautorat desistarea unuia poate sa fie si împiedicarea producerii rezultatului (ex. Ex. celălalt răspunde pentru tentativă) • Participatia improprie . va avea aceelasi regim ca si ceilalți participanți (nu răspund pentru nimic. nu este instigare neurmata de executare.Dacă calitatea este cerută in norma de incriminare este circumstanta de individualizare • Savarsirea de către autor doar parțial a infractiunii la care a fost instigat.Dacă calitatea nu este cerută in norma de incriminare este circumstantă persoana subiectiva . nu produce nici un efect.Participația din culpa nu produce nici un fel de efect Forme: . nu se rasfrange asupra celorlalți (cei care participă cu acte de executare.Calitatea.soluție greșită. impiedicând si producerea rezultatului.: calitatea de funcționar la delapidare) .. daca aparține subiectului pasiv este circumstanta reala .sunt calități ale subiectului activ care sunt cerute de norma de incriminare (apar ca elemente constitutive ale infractiunii.Încât sunt elemente din conținutul infractiunii. va răspunde pentru instigarea neurmata de executare .

Complicitate materială 2. pe unde urmează sa escaladeze autorul. Inculpații A B C s-au hotărât sa comită un furt in locuința victimei. Modalitatea intenție si lipsa de vinovație . Ajunși la locul faptei au vazut lumina si au auzit zgomote inauntru.: autorul este minor. insa autorul actioneaza fără vinovație (ex. minorul nu răspunde si majorulul răspunde pentru tâlhărie) Noul Cod Penal: • Reglementează explicit coautoratul art.2 Dispariția instigarii neurmata de executare (in partea specială exista o infractiune de sine statatoare: încercarea de a determina săvârșirea unei infractiuni) • Participația improprie este reglementata si in ipoteza coautoratului • SEMINAR 6: 1.Si coautoratul se poate comite cu participație improprie (ex.46 al. sau alienat mintal. A ingrijitoare la UBB afla ca B urmează in ziua următoare sa patrunda într-un birou. B este trimis in judecată pentru furt iar A pentru neglijență in serviciu. Apărătorul inculpatului a solicitat schimbarea incadrarii juridice in complicitate la furt arătând ca aceasta a fost fapta la care A a înțeles sa își aducă aportul. • Răspunde pentru complicitate la omor deosebit de grav si tâlhărie pentru ca a acceptat urmarile când a observat lumina si zgomote in casa . • • Ca sa existe participație este absolut necesară legătura subiectiva Legătura subiectiva poate fi sa fie si unilaterală dar trebuie sa vina de la participant si nu invers . Din cauza faptului ca mai mult de 50 din studenți iau nota maxima Parchetul se autosesizeaza si identifica autorii. A doua zi B patrunde în birou pe geamul respectiv. Modalitatea intenție si culpa . eroare culpabilă .nu răspunde pentru intenție.instigatorul sau complicele actioneaza cu intenție. dar subzistă culpa) . In cursul procesului A recunoaște ca a lăsat geamul intenționat deschis si arată deasemenea ca fica ei nu a beneficiat de faptul ca subiectele au fost făcute publice. sau constrans fizic) . prin escaladarea zidului exterior cu scopul de a sustrage subiectele la un examen.Fiecare participant răspunde după forma de vinovație cu care a acționat 2.: autorul actionează din culpă deoarece nu cunoaște toate datele.1. sustrage subiectele si le face publice. despre care știu ca nu se afla la domiciliu.: un major si un minor sunt coautori la infractiunea de tâlhărie. Fiind insa surprinsi de victima B si C au ucis-o după care au sustras mai multe bunuri. dar au decis totuși sa comită furtul.presupune determinarea sau înlesnirea cu intenție a săvârșirii unei fapte din culpă (ex. iar B si C au pătruns in locuință. contrar atribuțiilor de serviciu lasă deschi geamul exterior al biroului. In fata instanței procurorul a cerut condamnarea lui A pentru complicitate la omor deosebit de grav si tâlhărie. Suparata fiind ca fica dansuri nu a promovat examenul. În acest scop A a rămas de paza in strada.

Limite generale (minimul general: 100 lei. maximul general: 50000 lei) . • Coautorat la furt/autorat la furt si autorat la delapidare (pentru ca participația privește fapta nu infracțiunea) .Partea executată se scade din cei 25 de ani (daca a fost condamnat pe viata la 35 de ani. Inculpatul A gestionar al firme V împreuna cu B si-au insusit mai multe bunuri.NCP: Înlocuirea devine facultativa si se tine cont de conduita in timpul executarii si operează la 65 de ani si se inlocuieste cu 30 de ani 2.presupune o privare de libertate a condamnatului pe o anumită durata determinata . Amenda . la 60 de ani este eliberat) .este suma de bani pe care condamnatul trebuie sa o plătească in favoarea statului .Înlocuirea se dispune atunci când in timpul executarii inculpatul a împlinit vârstra de 60 de ani (se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii de 25 de ani) . Inculpatul B declara recurs. Determinarea limitelor speciale in raport de pedeapsa inchisorii cu care amenda este eventual prevăzută alternetiv .cea mai severa pedeapsa care presupune privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieții . proprietatea societății.B răspunde pt. Pot fi depașite daca exista cauze agravante sau atenuante 3. Indicarea in norma de incriminare a limitelor speciale 2. Prima instanța i-a condamnat pe A si B pentru delapidare in forma coautoratului.Limitele generale .limitele prevazute de norma de incriminare (minim special si maxim special).3.A răspunde pt.Limite speciale .Inclouirea se face obligatoriu .Instituția inlocuirii detențiunii pe viață: nu se aplica in cazul minoritatii sau in cazul in care la data condamnarii inculpatul a împlinit vârstra de 60 de ani (in locul detențiunii pe viață se aplica pedeapsa inchisorii de 25 de ani) .exista doua modalități pentru determinarea limitelor speciale (art.Înlocuirea nu ține seama de conduita lui in timpul executarii . Detențiunea pe viata . furt SANCȚ IUNILE • • • Pedepse Măsuri educative Măsuri de siguranță PEDEPSELE: • Pedepse principale 1. 63 CP) 1. maxim general: 30 de ani) .limite care nu pot sa fie niciodatată depașite (minim general: 15 zile. Pedeapsa închisorii . delapidare .Limitele speciale .

.maximul special: 400 de zile. • Pedepse complementare/accesorii Persoane fizice: Pedeapsa complementară Pedeapsa accesorie Vizează interzicerea unora sau Vizează interzicerea unora sau mai multor drepturi mai multor drepturi . instanța va dispune înlocuirea amenzii cu închisoarea in limitele prevazute de lege pentru fapta săvârșită Conditii: Persoana să fi fost condamnată la pedeapsa amenzii Condamnatul sa se sustragă cu rea-credință de la plata ei (daca persoana nu dispune de mijloace nu se poată înlocui) Amenda sa fie prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii Nu este posibilă înlocuirea in 2 situații: Când amenda este prevăzută ca sanctiune unică Când la pedeapsa amenzii s-a ajuns. minimul general: 30 de zile. 61 NCP). în funcție de situația materială a inculpatului. 3. 1. Suma unei zile-amenda este intre 10 si 500 de lei. 2. obligatoriu. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii . Numărul zilelor amenda are limite generale si limite speciale.NCP: amenda va fi aplicată in baza sistemului zilelor-amenda (amenda care trebuie plătită se determina pe baza a doi parametrii: numărul de zile-amendă si suma corespunzătoare unei zileamendă si se imulțesc). se sustrage de la executare cu rea-credință.atunci când cel condamnat la pedeapsa amenzii. Exista si limite speciale (art. 76 lit. e 1. 2. ca efect al circumstanțelor atenuante in condițiile art.

Pedeapsa interzicerea unor drepturi: Persoana juridică: 1. iar hotărârea nu este pusă imediat in executare Se executa după executarea pedepsei principale Este de principiu facultativă Mod de aplicare Durata Are aproximativ aceeași durata cu pedeapsa principală .Are o durata mai mare decât pedeapsa principala atunci când inculpatul este judecat in stare de libertate. puțin 2 ani indiferent de durată Obligatoriu/Facultativ .Are o durata mai mică decât pedeapsa principala atunci când condamnatul a fost judecat in stare de arest Momentul executarii Se executa de la rămânerea definitiva a hotărârii de condamnare Efectele graț ierii Nu are efecte Are efecte indirect 1. minimul general: 2500 lei: maximul general: 2000000 lei) . Pedepse principale .Pedeapsa complementară Pedeapsa principala pe lângă care se aplica Durata pedepsei inchisorii Doar pe lângă pedeapsa cu închisoarea Pedeapsa accesorie Pe lângă orice pedeapsă privativa de libertate Se aplica numai pe lângă o Se aplica pe lângă orice pedeapsa cu închisoarea de cel pedepsă cu inchisoarea.pedeapsa amenzii (are limite generale si limite speciale.Este obligatorie atunci când legea o prevede in mod express Se dispune pe o durata cuprinsă intre 1 si 10 ani .

In tot acest timp c nu a intrat pe teren ci a stat pe drum fără a achita vre-un gest sau a scoate un cuvânt. . Aici a si b au intrat pe teren si au distrus prin tabere 668 butuci de vita de vie.Dizolvarea persoanei juridice (se poate aplica in trei ipoteze: atunci când persoana juridică a fost creată in scopul săvârșirii de infracțiuni.Suspendarea activității persoanei juridice (in întregime sau parțiă) . Complicitate negativa . Degradea militară . Inculpatul declara recurs. .Prin simplul fapt ca se afla la locul faptei poate fi complice intelectual .Poate fi aplicată obligatoriu sau facultativ . atunci când persoana juridică a cunoscut o deturnare a obiectului de activitate in vederea comiterii de infarctiuni.Complicitate intelectuala pentru ca a stat mult timp pana coautorii au tăiat 668 de băuturi si a acceptat 2.Este obligatorie atunci când s-a aplicat pedepsa detentiunii pe viata sau închisoarea mai mare de 10 ani . respectiv ca a si b au sustras bunuri in valoare de 50000 euro utilizare o autoutilitara. ABC muncitor zilier.Complicitate intelectuală .determina pierderea oricărui grad militar nefiind posibila o reducere a gradului (este degradat pana la soldat) .Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice . Prima instanța a dispus condamnarea lui c in calitate de complice la infractiunea de distrugere. I-au cerut voie șefului de tura sa plece o jumătate de ora pentru a incarca 2-3 saci de ciment din vagoane. patronatelor. cultelor religioase.Interdictia a a participa la proceduriile de achiziții publice .Este facultativa atunci când infractiunea care a atras condamnarea este intentionata iar pedeapsa aplicată este închisoarea intre 5 si 10 ani .presupune pierderea gradului militar dețiunut .Complicitate negativa vs. atunci când persoana juridică nu executa alte pedepse complementare aplicate prin hotărârea de condamnare) . sindicatelor.Publicarea sau difuzarea hotărârii de condamnare • Dizolvarea si suspendarea activității nu pot fi aplicate in cazul partidelor politice.Este totală . încărcate cu materiale pt construcții. Sa se arate pt ce va răspunde c cunoscand ca: nu a dorit si nici nu a obținut vre-un beneficiu material.Limitele speciale se determina după pedeapsa inchisorii prevazute de lege pentru persoana fizica 2.. A si B muncitori pe un sanitar au observat ca in apropiere a fost garate mai multe vagoane de tren. s-au întors noapte de la câmp si au trecut prin dreptul terenului partid vătămătă. persoanelor juridice cu activitate in domeniul presei si in cazul organizațiilor minoritatiilor naționale 2. Deși a realizat intenție lui a si b șeful a acceptat bă le-a dat chiar si o roaba impunandu-le insa sa recupereze timpul pierdut după program. Pedepse complementare: .Se execută la momentul ramaneri definitive a hotărârii de condamnare (ulterior el poate sa dobandeasca din nou gradului militar daca îndeplinește condițiile) SEMINAR 7: 1.

Circumstante atenuante legale: 1.Circumstanț e judiciare .Dispozițiile normelor din partea generală .Circumstanțe anterioare comiterii faptei (buna conduita) . concurs.Împrejurarile in care a fost comisă fapta .Circumstanț e legale . efectul lor se produce o singură data. legate de fapta sau de persoana faptuitorului care si ele au ca efect o atenuare sau agravare a răspunderii penale .Daca exista mai multe cauze atenuante sau agravante cu privire la aceeași fapta. Cauze de atenuare sau agravare .Circumstanțe ulterioare (inlaturarea producerii rezultatului) I. minor (care răspunde) . iar retinerea lor nu este obligatorie In funcție de momentul la care intervin: . efectele lor nu se cumulează .Circumstanțe concomitente de comitere a faptei (comisa de doua sau mai multe persoane împreuna) .In materia circumstantelor.constituie instituții de sine statatoare care au ca efect o atenuare sau o agravare a raspunderii penale .Art.Urmarea produsă.sunt stări.Limitele de pedeapsa din partea specială .sunt prevazute cel mult exemplificativ de lege.Pericolul social a faptei săvârșite . sau care s-ar fi putut produce . Depășirea limitelor legitimei apărări . 2 CP (criteriile pericolului social): .Odată reținute (indiferent daca sunt circumstanțe legale sau judiciare). recidiva . o data constatate .Împrejurarile care agravavează sau atenueaza raspunderea penală 1.Persoana faptuitorului .Presoana si conduita faptuitorului .Individualizarea sanctiunilor 1.sunt express si limitativ prevazute de lege.este procesul prin care instanța stabilește sanctiunile ce urmează in concret a fi aplicate. se aplica toate si își produc efectele in mod succesiv 2. 18'1 al. 72 CP): . Circumstanțe atenuante: A.Cauze de agravare: infractiunea continuată. daca exista mai multe circumstante din aceeași categorie. sunt obligatoriu de reținut. produc exact aceeleasi efecte ca si o circumstanță legală Efecte: In funcție de obligativitatea lor: .Modul si mijloacele de savarsire a faptei .Cauze de atenuare: tentativa.Scopul urmărit . Circumstanț e atenuante sau agravante . Individualizarea judiciară . situații sau imprejurari. pentru fapta savarsita de către inculpat • Criterii generale de individualizare (art.

nu limitativ) Conduita bună pana la comiterea faptei .Trebuie sa fie îndeplinite toate condițiile stării de pericol.Depsirea limitelor proportionalitatii să nu se datorează tulburări sau temerii (altfel ar fi exces justificat) 2. cu exceptia proportionalitatii . determinată de către victimă.Trebuie sa determine o tulburare sau emoție . deasemenea trebuie sa fie îndeplinite condițiile actiunii de salvare.. trebuie îndeplinite toate condițiile atacului si condițiile apărării. printr-un acte de violenta fizică.Conține un act provocator si un ripost .Se retine atunci când savarsirea infractiunii a avut loc sub stapanirea unei puternice tulburări sau emoții. Circumstantele atenuante judiciare: (exepmlicativ. Depășirea limitelor stării de necesitate . atingere gravă adusă demnitații sau printr-o alta acțiune ilicit gravă) .Trebuie sa se îndrepte asupra provocatorului .Autorul sa își fi dat seama ca prin intervenția lui produce urmări vadit mai grave (sa își dea seama de lipsa de proportionalitate) 3.Trebuie sa îmbrace forma prevăzută de lege (acte de violenta fizică. cu exceptia conditiei proportionalitatii .Trebuie sa aibă loc sub imperiul stării de tulburare sau emoții produsă de actul provocator (include caracterul imediat) Actul provocator nu trebuie sa fie provocat de inculpat B.in cazul retinererii unei atenuante se va proceda la înlocuirea speciei de pedeapsa si in locul detentiunii pe viata.Pentru a retine aceasta atenuantă.Trebuie sa fie intenționat sau cel puțin sa fie perceput ca intenționat de cel care provoacă starea de provocare .Este o circumstanta personală subiectivă Conditii: Actul provocator: .In funcție de gravitatea si natura infractiunii conduita se poate retine ca si circumstanta atenuantă sau la individualizarea pedepsei • Stărunița depusă pentru a inlatura urmarile sau pentru a inlatura paguba • • Cooperarea cu organele judiciare Efectele circumstanț elor atenuante: • In cazul pedepsei detentiunii pe viata . se aplica pedeapsa inchisorii de la 10-20 de ani . atingere gravă adusă demnitații sau printr-o alta acțiune ilicit gravă .Actul provocator trebuie sa se indrepte asupra persoanei care riposteaza sau unei persoane apropiate acestuia Riposta: . Starea de provocare .Trebuie sa constea intr-o infractiune intenționată sau preterintentionată (nu se retine in cazul infractiunilor din culpă) .

lipsa de vinovație . instanța are doua posibilitati: 1.circumstanta atenuanta .cauza justificativă 44(3) exces justificat . înlocuirea speciei de pedeapsa .Se retine doar provocarea .Daca minimul special al pedepsei prevazut pentru fapta comisa este cuprins intre 3 luni (inclusiv) si un an.In cazul aplicarii circumstantei atenuante. In judecarea apelului.circumstanta atenuantă consta in coborarea pedepsei sub minimul special.tulburare 73 a exces scuzabil . retinerea unei circumstanțe atenuante are ca efect inlaturarea obligativității acesteia SEMINAR 8: 1. 44 al. aflata sub influența alcolului. instanța trebuie sa aplice pedeapsa amenzii de cel puțin 200 de lei . in afara de proportionalitate este 44(3) . pana la limita prevăzută de art. Ridicandu-se de la pământ.razbunare (exclude tulburarea/frica) 73 b provocare . 73 lit.b 44(2) legitima apărare . Fie rămâne la pedeapsa inchisorii pe care o coboară pana la limitele din art. 73 lit. 1 . a teza 1 si art.Nu se poate retine 73 a cu 73 b daca se referă la aceelasi fapt. Trimis in judecată pentru savarsirea infractiunii de omor calificat inculpatul a fost achitat in prima instanță in baza prevederilor de la art. declarat de procuror. Fie renunța la pedeapsa inchisorii si aplica pedeapsa amenzii de cel puțin 250 lei . 3 cod penal. daca sunt îndeplinite si condițiile atacului si ale apărării. poate avea ca efect uneori.Daca minimul special al pedepsei prevazut pentru fapta comisa este cuprins intre o luna si trei luni. 76 al.Limita pana la care se coboară pedeapsa se face in raport de minimul special • Excepție: retinerea unei circumstanțe atenuante in cazul pedepsei cu închisoarea.circumstanta atenuantă . in sensul ca se coboară doar pana la o treime din minimul special: • Infractiuni contra sigurantei statului • • • • Infractiuni contra păcii si umanitatii Infractiuni de omor Infractiuni cu intenție care au avut ca urmare moartea victimei (infractiuni preterintenționate) Infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave Efectele circumstantelor asupra pedepsei complementare a interzicerea unor drepturi • Daca aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie. vechiul minim minus o zi devine noul maxim • Exista 5 categorii de infractiuni pentru care circumstantele atenuante au un caracter restrâns.In cazul pedepsei inchisorii . La ieșirea din magazin inculpatul a fost lovit prin surprindere de către victima determinand căderea sa la pământ unde a fost ulterior in mod repetat. instanța a dispus condamnarea cu retinerea circumstantelor atenuante prevazute de art. 76 al. Inculpatul se afla intr-un magazin alimentar unde a fost bruscat de victima. 1 2. inculpatul a luat dintr-o scoasă un cuțit cu care a lovit victima care se îndepărta de doua ori in spate.

Inculpatul locuia intr-un sat si mergea in fiiecare zi la barul din localitate. coautor si complici concomitenți). daca acestea din urma locuiesc si gospodaresc împreuna cu faptuitorul . In acel moment inculpatul a pierdut controlul volanului iar mașina s-a izbit violent de un stâlp producând decesul victimei. Trimis in judecată pt savarsirea infractiunii de omor calificat. sau celor care au aflat despre ea 3.este provocare pentru ca actul este perceput ca fiind intenționat 4. Furios acesta a luat un cuțit si si-a înjunghiat mortal soția. Enervata victima i-a mărturisit inculpatului ca a întreținut relații sexuale cu soția sa.Nu interesează daca toți răspund din punct de vedere penal . Inculpatul. Soția s-a supărat si a început sa găsească ignorandu-l pe inculpat care încerca sa își ceară scuze. La un moment dat (conform declarațiilor martorilor) la cel puțin a 17-a astfel de ocazie. lovindu-l cu o carja in cap. Trimis in judecată pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Inculpatul se întoarcă dintr-o delegatie împreuna cu colegul său. Savarsirea faptei sa fi provocat un sentiment de oroare celor care au asistat la comiterea faptei. inculpatul a reacționat la spusele barmanului. Aratați daca se va retine circumstanta atenuantă a provocarii cunoscand ca de fiecare data.nu este îndeplinită condiția ripostei intenționată 3. Circumstantele agravante legale: 1. pana la acest moment inculpatul reactionase doar prin atacuri verbale a instituțiile barmanului. nu se iau in considerare nici instigatori si nici complici anteriori . Inculpatul a venit de la servici si a început sa se certe cu soția sa invocandu-i diferite pretexte printre care inclusiv ca nu a făcut mâncare.Este o circumstantă reală .2. inculpatul invoca circumstanța provocarii.Se rasfrange asupra tuturor participantiilor care au cunoscut-o sau prevazut-o . Pe fondul consumului de alcool victima a început sa-i faca relatari inculpatului in raport de pretinsă conduita usuratica a sotiei acestuia.sunt membri de familie sotii si rudele apropiate. . Când a fost gata mâncarea soția a trantit tigaia cu mâncarea pe masa astfel ca mai mulți stropire de grăsime incinsă l-au stropit pe inculpat.Membru de familie .Este o circumstantă reală . Savarsirea faptei prin violente asupra membrilor familiei .Nu interesează daca victima a știut ca sunt trei sau mai mulți infractori 2.Sunt cerute doua conditii: 1. Autorul sa-i fi cauzat victimei suferințe vadit mai mari decât cele ce implica normal comiterea faptei 2. respectiv pretindea ca o cunoaște intim pe mama acestuia. Savarsirea faptei prin acte de cruzime . . Circumstanțe agravante: A. vizibil deranjat de cele auzite i-a zis victimei sa inceteze deoarece nu se poate concentra la condus si oricum toate sunt invenții. Aproape de fiiecare data barmanul încercând sa-l enervează si sa-l umileasca in fata clienților se lega de infirmitatea fizica a inculpatului. II.Trebuie sa avem cel puțin trei participanți (autor. Savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane împreuna . inculpatul socicita instantei retinerea circumstantelor atenuante a provocarii.

etnie etc.Nu se aplica in caz de lovire sau alte violente. nu se aplica la vatamarea corporală. trebuie sa profite efectiv de calamitate B. deoarece este in eroare de fapt) . apartenență politica.Este o circumstantă personală subiectivă .Nu interesează daca este completă si incompletă .Trebuie sa se faca dovada ca s-a consumat alcool in scopul comiterii de infractiuni . dar se aplica la vatamarea corporală gravă sau la alte infractiuni care absorb lovirile 4..Se aplică doar in cazul participației.) .Nu interesează daca minorul răspunde sau nu din punct de vedere penal . Circumstantele agravante judiciare: • • Nu sunt prevazute in cod (nici măcar exemplificativ) Art. calități ale subiectului activ care nu erau prevazute pentru anumite infractiuni • Nu mai exista pe NCP Efectele circumstantelor agravante: • Spre deosebire de circumstantele atenuante care produc un efect obligatoriu.Nu presupune exercitarea de violente asupra tuturor membrilor familiei (este suficientă o victima din familie) . nu se retine.Este o circumstantă reală .Este o circumstantă reală .Nu este suficient ca inculpatul sa comită fapta in timpul unei calamitați.Metode sau mijloace care pun in pericol alte persoane sau bunuri decât cele împotriva cărora s-a comis infractiunea .Nu presupune in mod necesar premeditarea (daca exista si premeditare se retine si aceasta.Se aplica doar majorului (in cazul in care nu cunoaștere vârstra minorului.: împrejurari care sunt reglementate ca si agravante legale in cazul anumitor infractiuni.Pericolul nu trebuie sa se producă in concret 5. Savarsirea infractiunii de un major împreuna cu un minor .Nu mai exista pe NCP 8. nu si in cazul pluralitatii naturale sau constituite 6. agravarea in cazul circumstantelor agravante este facultativă . nu se absorb) 9. 2 prevede doar ca instanța poate retine si alte imprejurari care imprimă fapte cu caracter grav • In practica se rețin de ex.Este o circumstantă personală subiectivă . Savarsirea faptei din motive josnice . Savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace care prezintă pericol public . 75 al.Este o circumstantă personală subiectivă (tine de mobilul infractiunii) 7. Savarsirea infractiunii pe temei de discriminare (rasa. dar aplicate la alte infractiuni. Savarsirea infractiunii in stare de betie anume provocată in vederea comiterii ei . Savarsirea infractiunii profitand de situația creată de o calamitate .

: pedeapsa 3-10 ani --> Sporul poate fi de max.presupune executarea pedepsei in stare de liberatate după ce condamnatul a executat in regim privativ de libertate o parte din pedeapsa aplicată Instanța o dispune întotdeauna faculatativ Conditii de dispunere: Condamnatul trebuie sa fi fost disciplinat in executarea pedepsei Condamnatul sa fi dat dovezi temeinice de îndreptare (conduita in timpul executarii) Se se fi executat o parte din durata pedepsei aplicate .: pedeapsa de la 10-20 --> intervalul devine de la 3-25 . Infractiunea continuată 5. Circumstantele (nu contează ordinea intre agravante si atenuante. Tentativa . Recidiva postcondamnatorie. in cazul pedepsei inchisorii.Concursul de circumstanțe exista numai daca avem concurs intre o agravanta generală și atenuantă generală Concursul intre cauze si circumstanț e: • Trebuie stabilită ordinea in care se aplica: 1.Partea de pedeapsa care trebuie executată se determina in funcție de 2 parametrii: (1) forma de vinovație cu care a savarsit infractiunea si (2) durata pedepsei . Executarea in regim de detenț ie: Instituția liberarii conditionate . Aceeași infractiune a fost comisa in incidența unei circumstante agravante si in incidența unei circumstante atenuante .In prezenta unei circumstante agravante efectul atenuantei nu mai este obligatoriu (agravanta își menține caracterul facultativ) . 3a4l --> pedeapsa 3-13a4l • In cazul pedepsei amenzii. extinde intervalul in care urmează sa fie făcută individualizarea judiciară .Ex.320 indice 1 Cod Procedură Penală 3. 2. mecanismul este aceelasi cu precizarea ca sporul aplicabil este de pana la 1/3 din maximul special • Nu au efecte in materia pedepsele complementare • Concursul intre circumstante: 1. iar daca maximul nu este indestulatoar se poate aplica si un spor de pana la 5 ani. 3.In prezenta unei circumstante agravante pedeapsa poate fi aplicată pana la maximul special. Minoritatea 2. fără insa ca acest spor sa poată depăși o treime din maximul special .Efectul concursului intre circumstantele atenuante si agravante asupra aceleiasi fapte.ex. Recidiva postexecutorie 6. Concursul de infracțiuni Individualizarea modului de executare a pedepsei • • 1. tradițional se aplica agravantele primele) 4. Pluralitatea intermediară 7.

Pe duratat termenului de încercare se executa in continuare pedeapsa accesorie .Termenul de incercare: este o perioada de timp pe durata căruia se verifica daca persoana liberata era in adevar pregătită pentru reintregirea in societate (sa nu comită noi infractiuni) .In cazul liberarii din detentiunea pe viata. vom avea după caz o recidiva postcondamnatorie sau o pluralitate intermediară .Pe durata termenului de încercare. condamnatul este considerat a fi in continuare in executarea pedepsei . Sa se fi executat efectiv o parte din pedeapsa aplicată de instanță Vinovaț ie/Durată Intenț ie Culpă • • ≤10 ani 1/2 1/3 >10 ani 2/3 1/2 Daca pedeapsa a fost aplicată pentru un concurs in care intra si infractiuni intentionate si infractiuni din culpa.In cazul comiterii unei noi infractiuni in acest termen.Termenul de încercare este restul rămas neexecutat din pedeapsa inchisorii la momentul liberarii conditionate . raportarea se face la faptele intentionate Detentiunea pe viaț ă: • Liberarea presupune primele doua conditii. plus trebuie sa fi executat efectiv cel puțin 20 de ani din pedeapsa detentiunii pe viață • Daca persoana condamnata a împlinit 60 de ani liberarea conditionata se poate dispune după executarea efectiv a 15 ani Efectele liberalii conditionate: • Condamnatul este pus in libertate • Din momentul liberalii începe sa curga termenul de încercare . ci si perioada considerată ca executată în baza muncii prestate 4.la care a fost condamnat Vinovaț ie/Durată Intenț ie Culpă ≤10 ani 2/3 1/2 >10 ani 3/4 2/3 . termenul de încercare este de 10 ani de la momentul liberarii Revocarea liberarii conditionate: • Are drept cauza savarsirea unei noi infractiuni in termenul de incercare .La calcularea acestor fracțiuni de pedeapsă nu se ia in considerare doar timpul petrecut efectiv in detenție.

daca nu a intervenit vreo cauza de revocare.Infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave . pedeapsa se considera executată iar condamnatul este reabilitat de drept . la momentul liberarii conditionate. la care se poate adaugă sporul de pana la 5 ani) • Daca se revoca liberarea din executarea detentiunii pe viata.Infractiuni contra păcii si umanitatii . pedeapsa se considera executată • Din acest moment operează pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi • Suspendarea executarii pedepsei: • Cunoaște doua modalități: 1.Daca pe durata acestui termen nu apare o cauza de revocare sau de anulare.Se poate dispune obligatoriu sau facultativ .Infractiuni de omor .pedeapsa nu se pune in executare.Infractiuni cu intenție care au avut ca urmare moartea victimei . Suspendarea conditionata 2. iar din momentul ramanerii definitive a hotărârii începe sa curga un termen de incercare . infractorul va executa in continuare pedeapsa detențiunii pe viață • La împlinirea termenului de incercare.In toate celelalte cazuri revocarea este facultativa • In caz de revocare a liberarii conditionate se aplica un cumul juridic cu spor facultativ si variabil de pana la 5 ani (pedeapsa pentru noua infractiune se contopeste cu restul rămas neexecutat din prima pedeapsa.Infractiuni contra sigurantei statului . Suspendarea prin supraveghere .Suspendarea pedepsei .Pe durata termenului de incercare se verifică daca persoana condamnata se poate reeduca fără executare pedepsei . la împlinirea termenului.Este obligatorie atunci când in termenul de incercare se comite una din cele 5 categorii de infractiuni: .

Sa își achite obligațiile civile 3. Sa se supună măsurilor de supraveghere art. pedeapsa trebuie sa fie de pana la 2 ani Specia pedepsei Antecedentele infractorului Închisoare sau amenda Nu se poate aplica daca a mai fost condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni .Cu exceptia condamnarilor de la art.In cazul concursului de infractiuni. pedeapsa trebuie sa fie de pana la 3 ani Doar închisoare Nu se poate aplica daca a mai fost condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an .86 in.Cu exceptia condamnarilor de la art.In cazul pedepselor cu închisoarea de pana la 4 ani .In cazul concursului de infractiuni.Suspendarea conditionata Pedeapsa aplicată Suspendare prin supraveghere .Termenul de incercare este de 2 ani plus durata pedepsei .In cazul pedepselor cu închisoarea de pana la 3 ani sau amenda . Sa își îndeplinească obligațiile prevazute de instanță art. Sa își achite obligațiile civile Durata termenului de incercare Obligaț iile pe care la are condamnatul pe durata termenului de incercare . Sa nu comită o noua infractiune 2.86 in.3 . Sa nu comită o noua infractiune 2. 38 Termenul de incercare este compus dintr-un interval stabilit de instanța intre 2 si 5 ani plus durata pedepsei Condamnatul are 4 obligații principale: 1.3 4.Daca pedeapsa este amenda termenul de incercare este de 1 an Condamnatul are 2 obligații principale: 1. 38 .

daca nu își îndeplinește obligațiile civile. daca se comite o noua infractiune din culpă . daca savarseste o noua infractiune intenționată/preterintenționat ă.Se revoca obligatoriu. dacă este cazul) .Se revoca facultativ.Daca revocarea se dispune pe motivul comiterii unei noi infractiuni va opera cumulul aritmetic intre pedeapsa suspendată si pedeapsa pentru noua infractiune (se reține si recidiva.Daca revocarea se dispune din alta cauza va executa in întregime pedeapsa care inițial a fost suspendată . daca nu își îndeplinește obligațiile civile Suspendare prin supraveghere . daca savarseste o noua infractiune intenționată/preterintenționat ă. daca se comite o noua infractiune din culpă .Se revoca obligatoriu. dacă este cazul) .Daca revocarea se dispune pe motivul comiterii unei noi infractiuni va opera cumulul aritmetic intre pedeapsa suspendată si pedeapsa pentru noua infractiune (se reține si recidiva.Suspendarea conditionata Revocare .Daca revocarea se dispune din alta cauza va executa in întregime pedeapsa care inițial a fost suspendată . sau daca nu își îndeplinește obligațiile prevazute de instanță.Poate sa fie obligatorie sau facultativă .Se revoca facultativ. sau măsurile de supraveghere .Poate sa fie obligatorie sau facultativă .

Aceasta suspendare nu are ca efect reabilitarea de drept inculpatului 2. Pentru infractiunea nou descoperită sa se aplice o pedeapsa cu închisoarea .In cazul anularii. Inculpatul sa fi savarsit anterior dispunerii suspendarii o alta infractiune de care instanța nu a avut cunoștință la momentul in care a dispus suspendarea 2.Daca pedeapsa rezultantă îndeplinește condițiile suspendarii.Suspendarea conditionata Anularea Suspendare prin supraveghere Se dispune daca sunt Idem suspendarea îndeplinite condițiile: condiționată 1.Se dispune obligatoriu .Nu are ca efect reabilitarea de drept a inculpatului .Sub aspectul condițiilor de dispunere nu se aplica condițiile prevazute de art. 81(suspendare condiționată). Suspendarea in cazul infractiunii de abandon de familie . ci doar ca infractorul să își fi îndeplinit obligațiile in cursul procesului. instanța fiind obligată sa dispună suspendarea conditionată .Nu poate fi revocată decât intr-o singura ipoteză: daca se comite din nou infractiunea de abandon de familie . recidiva sau pluralitate intermediara . aceasta se poate suspenda Cazuri speciale de suspendare a executarii pedepsei: 1. se contopeste pedeapsa pentru noua infracțiune cu pedeapsa suspendată aplicandu-se după caz regulile de la concurs. Aceasta infractiune sa fi fost descoperită in termenul de incercare 3.Aceasta suspendare nu poate fi anulată . Suspendarea in cazul pierderii capacitatii de munca de către cel condamnat cu executare la locul de muncă .

2.art. Liberarea supravegheată . Internarea intr-un centru de reeducare . minimul special nu poate sa fie niciodata mai mare de 5 ani.2ani. daca instanța aplica pedeapsa amenzii. si in principiu durează pana la majorat.Pedepsele complementare nu se aplica niciodata minorilor .Are două modalități: 1.În caz de revocare (pentru cauzele 1. Măsuri educative .103 al.In cazul pedepselor cu amenda limitele se reduc la jumătate.Instanța poate sa impună minorului una sau mai multe obligații (sa nu frecventeze anumite locuri. respectiv dispozițiile de la 86 indice 3.încredintarea supravegherii minorului unei persoane sau instituții. Mustrarea 2.Nu intervine reabilitarea de drept.nu li se poate aplica detentiunea pe viata (se aplica închisoarea de la 5-20 de ani) .3.durează fix 1 an.3) pana la împlinirea varstrei de 18 ani. insa ea începe sa se execute doar din momentul in care minorul a împlinit vârstra de 18 ani Suspendarea specială in cazul minorilor . se dispune pe o perioada nedeterminată.presupune privarea de libertate a minorului.încredintarea supravegherii minorului unei persoane sau instituții. nu se mai poate dispune daca la momentul condamnarii miorul a împlinit vârstra de 17 ani .Pedeapsa accesorie se poate aplica minorului.sunt sancțiuni specifice minorilor si se aplica pentru fapte care prezintă o gravitate relativ redusă Exista 4 măsuri educative: 1. Suspendare prin supraveghere . fără a depăși minimul general al amenzii .Nu poate fi niciodată anulată .Se revoca daca: (1) Minorul se sustrage de la supraveghere (2) Minorul are purtări rele (nu infractiuni) (3) Minorul comite o faptă prevazută de legea penală . Pedepse . 109 CP) . sa nu intre in contact cu anumite persoane. uneori poate sa se . pana la împlinirea varstrei de 18 ani 2. Suspendarea in cazul minorilor Suspendarea condiționată: . Suspendare prin control .3).Termenul de suspendare este același ca si la suspendarea condiționată . aceasta se poate cumula cu internarea intr-un centru de reeducare) 3. instanța aplică minorului măsura internarii intr-un centru de reeducare (4) Minorul comite o infracțiune (în acest caz instanta poate sa aleaga între aplicarea unei pedepse cu închisoarea sau internarea într-un centru de reeducare. plus îndeplinirea unor obligații (art. pentru ca este lipsită de obiect Suspendarea prin supraveghere: .particularitați 2. Pedeapsa cu amenda: termenul de incercare este de 6luni . prestarea unei munci neremunerate in folosul comunității) .Pedeapsa cu închisoarea: termenul de incercare este pedeapsa aplicată plus un interval de la 6luni .In cazul pedepsei cu închisoarea limitele pedepsei se reduc la jumătate (in cazul minorului. după împlinirea varstrei de 18 ani Sanctiunile aplicabile minorilor care răspund penal • Exista doua catergorii de sancțiuni: 1.

6a3l .întindă si dincolo de majorat cu pana la 2 ani.comiterea faptei de 3 sau mai multe persoanal împreuna . un complice concomitent minor in vârstra de 17. in vârstra de 17 ani. 1.2) . In fapt s-a reținut ca inculpatul minor. Internarea intr-un institut medical educativ .2a6l (concursul de circumstante este numai daca avem agravanta generală vs atenuantă generală) Măsurile de siguranță Se dispun fata de autorul care a savarsit cel puțin o fapta tipica si au ca scop inlaturarea stării de pericol care ar putea determina savarsirea de noi astfel de fapte. un complice anterior si 2 coautori. In fapt s-a reținut ca la savarsirea faptei au participat. vechiul minim minus o zi devine noul maxim 2.minoritate 2a6l .2a6l (minus o zi) . Inculpatul minor a fost trimis in judecată fiind acuzat ca a încercat sa-l ucidă pe tatăl sau. Care sunt agravantele incidente si asupra cui se rasfrang . când minorul are diferite afectiuni medicale.tentativă 10l (76 al. cât si internarea într-un centru medical educativ pot fi revocată.comiterea faptei de un major împreuna cu un minor (li se aplica după cum au cunoscut faptul ca este minor sau nu) 3. Arătati intre ce limite de pedeapsa a putea individualizare judiciar pedeapsa instanța cunoscand ca a reținut starea de provocare. dar are discernamant .Daca dispare cauza medicală acesta poate fi transferat in centru de reeducare • Atat internarea intr-un centru de reeducare.25 5 . 15 . provocat fiind de tatăl sau i-a aplicat acestuia o lovitura de cuțit in abdomen.In cazul aplicarii circumstantei atenuante.este echivalentul internarii intr-un centru de reeducare. sau poate sa inceteze înainte de împlinirea majoratului prin liberarea minorului din centru de reeducare. dacă minorul are in perioada liberarii din centru purtări rele. Inculpatul a fost trimis in judecată pt tentativa de omor calificat. Arătată care sunt limitelende pedeapsa pt individualizarea de pedeapsa 15-25 . in mod provizoriu si se confirma la finalul procesului . • • • Obligarea la tratamentul medical Este suficientă comiterea unei fapte tipice (nu neaparat infractiune) Se dispune pentru persoana care consuma stupefiante/alcool pentru a preveni un nou consum Se poate dispune si in cursul procesului.12a6l . care nu poate fi dispusă mai devreme de un an 4.10l . un instigator. sau comite o nouă infracțiune in perioada liberarii din centru sau in timpul internarii in centru SEMINAR 9: 1. cu retinerea circumstantei atenuante de provocare.

prin raportare la art. la intervale stabilite si sa urmeze tratamentul prescris • Sanctionare: de regula consta in înlocuirea măsuri cu o măsura medicală privativa de libertate.Fapta nu este prevazută de legea penală .c Cod Procedura Penală .b. meserii sau alte vocaț ii . profesii. a. respectiv internarea medicală . Internarea medicală • Este o măsura privativa de libertate Se dispune fata de o persoana care din cauza unei boli mintale sau din cauza faptului ca este toxicoman. existând pericolul sa comită si altele • Se poate dispune in cursul procesului si se confirma in aceeleasi conditii ca si la obligarea la tratamentul medical • Sanctionare: nu se sancționează • 3. Interzicerea exercitarii unei funcț ii.Prin excepție.Când fapta in materialitatea ei nu exista .Măsura nu poate fi confirmată atunci când in cauza s-a dispus achitarea. 10 lit. nerespectarea poate sa constituie infractiune de sine statatoare (sustragerea de la tratamentul medical) • 2.Fapta nu a fost comisa de inculpat • Este o măsura neprivativa de liberatate (persoana in cauza este obligată sa se prezinte la unitatea sanitara stabilită. a comis o fapta prevazuta de legea penala.

de nerespectarea hotărâriilor judecatoresti Natura faptei Fapta trebuie sa fie infractiune Punerea in executare Sanctiunea nerespectarii Se executa după executarea pedepsei principale Nu se sancționează 4. viol. si daca a dispărut cauza ei Se poate dispune si pentru o simpla fapta tipica si antijuridică Se executa din momentul ramanerii definitive a hotărârii Constituie infracțiune de sine statatoare. chiar daca nu are antecedente penale 3. speculă. prostituție. 64 lit. cerșetorie.4 (furt.Pedeapsa complementară art. Persoana a fost condamnata pentru comiterea unei infractiuni prevazute de art. c Temei/Cauză Durata Revocare Exercitare abuzivă (cu rea credința) De la 1-10 ani Nu se poate revoca Măsura de siguranț ă art. tulburarea linistii publice. perversiune sexuală) .Nu contează nici durata sau specia pedeapsei. Interzicerea de a te afla in anumite localităț i • Fapta comisa trebuie sa constituie infractiune Este necesar ca infractorului sa i se fi aplicat o pedeapsă (nu se poate dispune pe lângă o măsura educativă) • Se poate dispune in 3 ipoteze: 1. daca temeiurile au dispărut Nerespectarea constituie infractiune de sine statatoare de nerespectare a hotărâriilor judecatoresti . ultraj contra bunelor moravuri.Instanța trebuie sa individualizare localitățile • Se dispune pe o perioada determinata de pana la 5 ani • • • Măsura poate fi revocată sau prelungita (cel mult cu durata pentru care s-a dispus inițial) . tâlhărie. Persoana a fost condamnatat la o pedeapsa mai mare sau egala cu un an si are antecedente penale 2. 116 al. 115 Inaptitudinea (autorul actioneaza cu buna credința) Se dispune pe o perioada nedeterminată Poate fi revocată daca a trecut cel puțin un an de la dispunere ei.Se poate revoca după cel puțin un an de la dispunere. nici antecedentele • Măsura presupune interdictia de a se afla cu titlu permanent sau temporar in localitățile vizate . Persoana a fost condamnata la o pedeapsa mai mare de 5 ani.

exceptand dreptul său la un proces echitabil in tara unde va fi expulzat . sau când locuiește de mult timp si are o familie in România • Se expulzarea de regula in tara sa de origine • Nrespectarea se sancționează de regula prin trecere frauduloasă a frontierei 6. reprezintă un pericol Operează aceleași limitări/interdicții ca si la extradare. confiscarea se va face sau nu. după cum detinerea bunului este sau nu licită. Interzicerea revenirii in locuinț a familiei pe o perioada determinata • Presupune următoarele conditii: .Sa se fi aplicat o pedeapsa de cel puțin un an închisoare (nu interesează modalitatea de executare) . când viața i-ar fi pusă in pericol.Savarsirea unei infractiuni de violenta asupra membrilor familiei (comiterea unei infractiuni) . nu se confisca de la terț.5. se confisca suma de bani obținută de infractor . de nerespectare a hotărârii judecatoresti • 7.Aplicarea măsuri sa fie cerută de persoana vătămătă • Presupune atat aflarea permanenta cât si temporara in locuința Se dispune pe o perioada de cel mult doi ani (nu poate fi nici prelungita. de la terț. Confiscarea bunurilor produse prin savarsirea infracțiunii (bunuri care nu existau in aceasi forma anterior comiterii faptei) ex.Daca detinerea este licita.Daca detinerea este ilicită. nici revocată înainte de împlinirea termenului) • Nerespectarea presupune savarsirea infractiuni de sine statatoare.Prezenta in locuința sa prezinte o stare de pericol pentru membrii familiei . independent de buna sau rea credința terțului .: moneda falsificată. nu materială • • Se executa la rămânerea definitiva a hotărârii de condamnare Ipoteze de confiscare: 1. Confiscarea specială • Presupune transferul in favoarea statului a dreptului de proprietate asupra unor bunuri legate de comiterea infractiunii • Este o operatiune juridică. Expulzarea: • Trebuie sa fi comis o infractiune • • • Se dispune fata de cetateni străini sau fata de apatrizi care nu au domiciliul in Romania Prezența sa pe teritoriul României. Daca au fost înstrăinate uni terț.Nu poate fi expulzată când exista pericolul ca persoana sa fie supusa torturii sau unor tratamente inumane/degradante. se confisca de la terț .

Confiscarea bunurilor a căror detinere este interzisă de lege 8. Bunuri care existau anterior comiterii infractiunii. dar infractorul este obligat sa plătească contravaloarea bunului). Infractiune intenționată sau preterintenționată 2. Confiscarea bunurilor folosite la savarsirea infractiunii Condiții pentru confiscarea bunurilor: 1. si vom confisca de la suma primită ca preț. bunul nu se confisca. Confiscarea bunurilor dobandite in mod vadit prin savarsirea infractiunii. Infractiune intenționată sau preterintenționată 2. 2.Ex. Bunul sa fi folosit in orice mod la comiterea infractiunii (daca nu a servit la comiterea actului de executare. bunul nu se confisca. .Se face doar in limita a ceea ce a obținut efectiv . 1 Pedepasa prevazută de lege pentru fapta comisa sa fie închisoarea de cel puțin 5 ani Valoarea bunurilor dobandite intr-o perioada de 5 ani anterioară sesizării instantei depășește in mod vadit veniturile obținute de acesta in mod licit Instanța are convingerea ca bunurile respective provin din activități infractionale de natura celor prevazute in lista de la al. Confiscarea bunurilor produse. instanța poate confisca o valoare mai mică. Bunul sa aparțină faptuitorului sau unei alte persoane care știa la ce urmează sa fie folosit (in situația in care bunul aparține unui terț care nu știa le ce urmează sa fie folosit. nu se poate confisca) 3. 4. Bunul sa aparțină faptuitorului sau unei alte persoane care știa de modificarea bunului (in situația in care bunul aparține unui terț care nu știa le ce urmează sa fie folosit. 3.: bunuri dobandite printr-o inselaciune . modificate sau adaptate in scopul comiterii unei infractiuni Condiții pentru confiscarea bunurilor: 1. dar infractorul este obligat sa plătească contravaloarea bunului).: o suma de bani plătită unei persoane. 122 indice 2 al. daca terțul este de buna credința el va păstra bunul. Confiscarea extinsă • Se dispune daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii: 1. Infractorului fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni susceptibile sa-i procure un folos material Infractiunea este una din cele prevazute la art.Daca o confiscare in întregime a bunului ar fi disproportionata. in aceeași forma. nu se poate confisca) 3. Nu mai operează limitarea data de proportionalitate (se confisca tot bunul) 5.Nu se aplica infractiunilor comise prin presă 4. pentru a comite un omor 6.2. ex. Confiscarea bunurilor care au fost date pentru a determina savarsirea unei infracțiuni sau pentru a răsplati pe infractor . . se confisca bunul de la terț urmând ca acesta să iși recupereze de la infractor prețul plătit 3.Daca bunul a fost instrainat unui terț. doar ca si-au schimbat situația juridică. 1 . 5.Se confiscă in măsura in care nu servesc la despagubirea persoanei vătămăte . Bunul sa fi folosit in orice mod la comiterea infractiunii (daca nu a servit la comiterea actului de executare. daca terțul este de rea credință.

• Daca sunt îndeplinite aceste conditii. instanța poate dispune confiscarea bunurilor care exced posibilitatiile de dobandire licită .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful