BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APA IN ORASUL COPSA MICA Necesarul de apă pentru orasul Copsa Mica s-a stabilit conform standardului SR 1343-1/2006. Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrate loco branşament tuturor beneficiarilor şi utilităţilor - în regim de funcţionare continuă. Cerinţa de apă reprezintă cantitatea de apă care trebuie prelevată dintr-o sursă de apă ale unui beneficiar sau utilizator, funcţie de numărul locuitorilor din orasul Copsa Mica Debite caracteristice: Debitul zilnic mediu Debitul zilnic maxim Debitul orar maxim în care: Ni - numărul de consumatori fizici de apă; qsi - debitul specific (litri/consumator şi zi); kzi - valoarea maximă a abaterii consumului zilnic; ko - valoarea maximă a abaterii consumului orar. 1. Debit specific de apa - nevoi gospodăreşti - zone cu gospodarii cu instalaţii interioare de apă rece si caldă şi canalizare qg = 100 – 120 l/om*zi; se adoptă k zi = 1,3 – 1.4; se adoptă qs = 100 l/om*zi k zi = 1,3 Qzi ,med = Qzi ,max = Qor ,max =
n m 1 ⋅ ∑ ∑ N i ⋅ q si  [ m 3 / zi ] ;  1000 k =1  i =1  

n m 1 ⋅ ∑ ∑ N i ⋅ q si ⋅ k zi i  [ m 3 / zi ] ;  1000 k =1  i =1   n m 1 ⋅ ∑ ∑ N i ⋅ q si ⋅ k oi ⋅ k zi i  [ m 3 / h ] ;  1000 ⋅ 24 k =1  i =1  

N = numărul de locuitori = 6.100 (rotund, conform datelor transmise de Primăria Copsa Mica). Ni = N(1 +r)k - populaţia de perspectivă luată în calcul pentru calculul necesarului de apă; r = 0 – indice de creştere a populaţiei; k = 30 ani – perioada de perspectivă. Ni = 6.100 locuitori

Ng Q zi mediu = 0. este: Consumator Nr.4 12.001 Nt * qi qi = debitul specific (cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator .260 l/zi .5 6.200 300 20 12 180 12 50 10 10 11 120 25 6 2 42 5 150 5 25 7 50 1000 400 30 1200 30 30 6.000 30 330 30 30.3 / 24 = 610 mc/zi = 793 mc/zi = 43 mc/h = 7.1 l/s = 9.zi] Client Angajat [l/zi] Client Angajat [l/zi] 360 1. poliţia: 22 angajaţi.260 1.100l/zi . Apa pentru nevoi publice Necesarul de apă pentru nevoi publice se calculează luând în calcul populaţia consumatoare de apă din cadrul instituţiilor administraţiei publice locale (şcoli.100 60 1.100 l/s*zi) Q zi mediu Q zi max Qorar max = 0. datorită situării în aceeaşi zonă de confort edilitar.260 l/zi Total = 73.6 1.000 l/zi .000 30 72.600 750 360 120 1. unitati Persoane (clienti+angajati) Clienti Angajati Consum specific unitar Consum Consum total [l/om.000 30 2. societăţi comerciale mici şi mijlocii ) şi prin estimarea unui consum specific unitar pentru fiecare din aceste categorii.30 = Qzi max x Ko/24 = 793 x 1.850 1.000 60 12.6 2.560 1.260 mc/zi 1.Necesarul de apă pentru consumul gospodăresc . va fi: k zi = 1.300 30 3.2 l/s = 12.360 12.000 .1 73.15 mese x 4 clienti x 7 l/client =2. angajaţi 2 x 60 l/zi = 120 l/zi .7 Bar Birou* Centru comercial ** Hotel Magazin mic Şcoala Restaurant*** Service auto Spălătorie auto**** Spital***** Total * ** *** **** ***** - 6 20 1 1 11 5 5 2 2 1 240 20 66 1.000 l/zi angajaţi 42 x 30 = 1. Coeficientul de variaţie zilnică pentru nevoi publice.9 1.120 73.3 Necesarul de nevoi publice. spital.500 6.3 0.clienti (in 4 grupuri sanitare): 4 x 1.300 3. grădiniţe.7 33. Total: 50 angajati .3 136.20 masini/zi x 50 l/masina =1.000.consiliul local: 28 angajaţi.100 x 100 l/zi = Q zi mediu x Kzi = 610 x 1.001 x 6.300 660 33.3 3.500 l/zi = 6.0 l/s 2.500 300 300 330 3.600 2.paturi – 180 x 400 l/pat = 72.

20 l/s 3.92 l/s = 1.1 l/s = 2.13 m3/zi = 5.3 mc/zi = 4. Apa pentru stingerea incendiilor Debitul de incendiu exterior pentru localităţi cu o populaţie cuprinsă între 5.27 m3.timpul de refacere a rezervei de incendiu.1 = Q zi mediu x Kzi = Q zi max x Ko/24 = 61 x 1.30 x 137 = 1.3 mc/h = 0.63 l/s . Volumul rezervei intangibile pentru situaţii de incendiu: VRI = Vi + Vcons = 108 + 2.30 = 79.000 de locuitori si cladiri cu pana la 4 niveluri (1 incendiu ): Qie = 10 l/s = 36 m3/h Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori: Te = 3 h Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului: Vi = 3.3 / 24 = 61 mc/zi = 79.Necesarul public Q zid med Q zi max Q max = 1.1 x Qor max → QRI = 140. Vcons = 2. Tri = 24 h.3 x 1.6 x Qie x Te = 108 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului: Vcons = a x Qor max x Te a = 0.7 l/s Necesarul de apă tehnologică 10% din necesarul gospodăresc Q zi mediu Q zi max Qorar max = 610 mc/zi x 0.001 şi 10.1 l/s = 2.65 mc/h = 1. QRI = 108 + 2.70 l/s = 0.84 m3/h = 1.7 pentru reţele de joasă presiune.1 x Qor max VRI = 280.1 x Qor max [m3/h] Vcons = 172.27 m3 Debitul de refacere a rezervei de incendiu QRI = VRI × 24 Tri Tri .3 x 178 mc/zi : 24 = 137 mc/zi = 178 mc/zi = 9.

4 l/s = 12.15 (reţele de distribuţie noi).prin intermediul coeficientului: ks = 1.2 l/s = 16.04 . C = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x QRI C = 1.051 mc/zi = 58 mc/h = 9.suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa in obiectele sistemului de alimentare cu apa. prin intermediul coeficientului: kp = 1. 5. . ca spor pentru celelalte consumuri.1 l/s 4.13) mc/zi = 1.10 x 1.3 Q orar max = 43 + 10 + 5 = = 808 mc/zi = 1. Apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă Se exprima valoric.08 (1. pana la bransamentele utilizatorilor . Apa pentru acoperirea pierderilor tehnice admisibile din sistem Se exprimă ca spor de debit la necesarul de apă.coeficient de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa – spalare instalatii si conducte. CERINŢA DE APĂ Kp = 10 % Ks = 8% .415 mc/zi = 59 mc/ora = 16.5 l/s.051 + 140.NECESARUL DE APA (total debite caracteristice) Q zi med = 610 + 137 + 61 Q zi max = 793 + 178 + 79.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful