1.Relatia fundamentala care certifica proiectarea unei entitati utilizand principiile IV este Vi/Cp-> max 2.

Indicatorii prin care se concretizeaza Vi si Cp sunt: limita min a Vi, limita max a Ch 3.Dupa criteriul importantei fct unui produs se clasifica astfel: principale si auxiliare 4.Dupa criteriul contributiei la realiz Vi, fct unui produs se clasifica astfel: necesare si inutile 5.Principalele etape ale cercetarii in cadrul unui studiu de IV sunt: orientarea, investigarea, descoperirea, reflectia si creatia. 1.Principalele laturi ale creativitatii tehnice: procesul de creatie, produsul creat, personalitatea creativa si mediul creativ 2.Etapele procesului de creatie tehnica: pregatirea, incubarea,iluminarea,realizarea si verificare. 3.Categ de metode utilizate in analiza creativa sunt: intuitive, analitice, asociative, deductive si de conceptie 4.metoda 636 este o metoda de lucru: intuitiva de creativitate. 5.Analiza epistemologica este o metoda de lucru: analitica 1.Urmatoarele marimi econometrice fac parte din categoria valorilor medii: dispersia, covariatia, corelatia 2.Pentru incadrarea unui fenomen investigat intr-o anumita lege de evolutie se utilizeaza: sondajul statistic 3.In desfasurarea evenimentelor in care variabila este dependenta de mai multi factori care exercita asupra ei influente de intensitate mica si de sens diferit se utilizeaza ca element de econometrie: legea de repartitie normala 4.metodele de estimare cu o ecuatie utilizate in studiile de IV, dupa graficul functiei, se clasifica in: liniare si neliniare 5.Relatia de calcul y=a0+a1yi-1+a2yi-2+epsilon i este model de estimare: cu influente asincrone

In aceasta etapa apare actul propriu zis al creatiei. asocieri. Factorii inhibitori:  rutina profesionala  supraestimarea experientei  gandirea rigida fara imaginatie  teama de risc  dorinta de securitate personala  lipsa motivatiei individuale . de a institui val noi pe suportul celor existente sau chiar in dom IV.Factorii favorabili creativitatii tehnice sunt cei care tin in general de intelectual. b. realizarea si verificarea 3. c.1. concepte.incubarea c. trecerea brusca de la intuitie la logica.procese.Subetapele etapei de pregatire a procesului de creatie: a. Mediul creativ. Iluminarea este etapa cruciala a proc de creatie si consta in elim elementelor distantante si aparitia unei solutii.iluminarea d.Incubarea este etapa de asteptare in urma unei lungi perioade de timp in care nu s-a gasit inca o sol viabila.Reprez trecerea de la subconstient la constient a mom in care se produce ideea de nou.Creativitatea tehnica constituie capacitatea umana de imaginare a unor noi realitati. Produsul creat. pregatirea b. 5.Pp proiectarea din campul constientului in cel al subconstientului unde se produce activ combinatorie.Princip laturi ale cretivitatii sunt: Procesul de creatie. Observare sau sesizarea Analizarea si definirea problemei Analiza si sinteza informatiilor Formularea de ipoteze.de educatie si personalitatea individului:        inteligenta si memoria flexibilitatea si independenta in gandire capac de analiza si sinteza spiritul practic si receptivitatea la experiment sensibilitatea la probleme si curiozitatea motivatia puternica pt success forta de convingere in aplicarea noilor idei 6. Personalitatea creative 2. combinari 4. Se manifeste prin aptitudinea intelectuala de a emite o idee originala prin combinarea logica a dif inform priv fen.Etapele procesului de creatie: a. d.

: a.grupa trebuie sa aiba o componenta cat mai eterogena si pe cat posibil participantii sa nu se cunoasca intre ei .se parcurg astfel 3-4 runde 12. met Paksa g.urmand ca ac sa faca o noua estimare .V. sinectica i. Analitice. conducatorul noteaza propunerile fara a le cenzura.se aduna propunerile la centru de anal.cond grupului strange biletele dar nu comunica rez echipei . De conceptie.Met intuitive de creativitate utilizate in cazul problemelor dificile sau delicate Metoda notitelor si a biletelelor necesita o mare prudenta: .acumularea cunostintelor . met innoirilor partiale b. 10.7. in care se pot consulta ideile se mai noteaza 3 solutii Notitele fiecarui membru ajunge la ceilalti membrii ai grupului a.Metodele intuitive de creativitate utilizate in I. Modelarea matematica.se informeaza participantii asupra rez din etapa ant. Met 636: Formarea unor grupe din 6 pers Fiecare membru noteaza 3 solutii pt problema data Notitele se transmit apoi vecinului din dreapta Dupa un timp de gandire.alegerea problemei . Asociative. contrasajul 9. met 66 c. 8. met Delphi f. se prelucreaza si se ofera o prima lista a sol posibile . met carnetului colectiv j. met Brainstorming h.propunerile pt rezolvarea problemei se scriu anonim pe un biletel .Diferente intre met 66 si met 636: Met 66: Furnizarea problemei intr-un grup mare de lucru Se form mai multe subgrupe din 6 pers provenite din activ dif Fiecare subgr cauta sol timp de 6 min la proba data.i.membrii grupului. . anonimi fac propuneri in scris pe baza de chestionare .Met utilizata pt programele de lunga durata in masura sa furnizeze prognoze: Met Delphi. Deductive. met 636 d.cond analizeaza si selecteaza propunerile viabile 11. la final sa inreg 6*3*6 =108 propuneri La final se aleg ideile valoroase si se trece la punerea in practica.Etapele de lucru ale met Paksa: .Principalele categorii de metode utilizate in activitatea creativa: Intuitive. met notitelor si biletelelor e.

inloc mater.Initial se listeaza toate pb ca mai apoi sa se elimine ramanand spre rez doar cele utile. .Met fundam de conceptie se bazeaza pe 5 moduri de gandire.- sistematizarea cunostintelor prelucrarea informatiilor deconectarea elab ideii noi prelucrarea ideilor transformarea ideii in realitate se repeta tot procesul pana devine obisnuinta 13.cinematici in scopul mariri Vi . Analiza epistemologica urm alegerea problemei reale dintr-o lunga lista de problem.posib modif formei.Etapele de lucru ale met Brainstorming: 1. sa se admita toate ideile fara a fi ierarhizate c. 2. selectionarea ideilor emise se face de conducatorul grupului 14.Moduri de aplicare a met de lucru analitice: 1. 1. culorii . gandirea in plane paralele se realizeaza prin formularea permanenta a unor intrebari legate de cunostintele pe care le poseda cei implicati in leg cu tema pe care o au de rez si prin intrebari prin care se evalueaza gradul de evitare al greselilor existente la sol anterioare.Lista elem constitutive consta in stab cu exactitate a tuturor partilor constitutive dar si a caract unui prod dupa care ac sunt exam indep si interconectate urmand ca in final sa se propuna modif in toate modurile posibile pentru max rap Vi/Cp. prezentarea succinta a problemei de rezolvat prin anuntarea membrilor grupului cu 2 zile inainte de sedinta asupra datelor problemei expuse in scris pe cel mult o pg. interschimbarea cuplului cauza-efect .adaptabilitatea prin care se urmareste gasirea analogiilor cu alte var si folosirea unor parti din ac prin copiere . participantii sa emita rapid idei de solutionare a problemei propuse b. fara a avea dreptul de a le citi una dupa alta.marirea sau mics unor elem de compoz/str . Asoc libera folos datale obt la asoc fortata in scopul obt de idei noi pe principiul neexcluderii niciunei idei formulate ba chiar al incurajari ideilor nerealizabile. met sau procedeelor existente pt atingerea ob ca finalitate .considerandu-se opusul . in cond respectarii stricte a unor reguli specifice: a.Metodele de lucru asociative se bazeaza Caract aplicarii ac met sunt: -permite exprimarea fiecarei idei de orice pers din grupul de lucru -initial.combinarea prin care se studiaza posib suprapunerii in sens poz a mai multor idei 2.lista de control care cuprinde: . 3. impusa arbitral a unor idei. sa nu se critice niciuna din idei d.inversarea caz in care se transpune poz cu neg. 15.utilizarea in alte scopuri in starea existenta sau cu mici modificari . formularea ideilor si a sol de rezolvat.reclasarea care urm aranjarea intr-o alta ordine. fiecare participant sa se inspire din ideile celorlalti si sa le imbunatateasca 3.dupa exprim ideilor nu se recurge la nicio anal -nu se permite criticarea ideilor exprim si nici atat neg fata de ac -asoc ideilor care poate fi fortata sau libera Asoc fortata se aplica prin asociere artificial.Participantii se vor prezenta la sedinta cu o serie de idei scrise. 16.

7.Metoda utilizata pt incadrarea unui fen investigat intr-o anumita lege de evolutie se numeste sondaj statistic.gandirea cu pct de vedere diverse – se folos pt descoperirea posib de lucru luate in considerare si descrierea unei met complete sau partiale de conceptie. anal morfologica secvential selectiva c.Valorile medii: -media aritm -media ponderata -media geometrica -media armonica -dispersia -abaterea medie patratica -covariatia -corelatia -coeficientul de corelatie 3.leg dintre costul unei fct sau grupe de fct si parametrii prod nou creat sau reproiectat . 9.distorsiune. anal morfologica prin matrice b.rel dintre Cp si Vi 1. gandirea cu elem de baza.Anal combinatorie ofera posib obt unui nr mare de sol rationale printre care si cea optima……. 4. 8. dar si a unor mijl de cunoastere. 17. 4.porneste de la idea ca proc de gandire este produs de serii finite de module simple de tipul celor:apreciaza riscul.Pt ac lucru se form intreb prin care se stab analogii intre pb studiata si conceptiile existente.compara cu alte decizii.Situatia in care se poate obtine probabilitatea realizarii unui fen A.estimator.asociata unui experiment? In conditiile in care experimental este realizat intr-un nr de incercari N sau daca exista inregistrari priv nr de cazuri in care even A a avut loc.Expresia numerica a intensitatii dintre 2 sau mai multe variabile se numeste coeficientul de corelatie. 5. 3. Modelarea matematica se realiz stab met matem care aproximeaza fen cercetat Poate genera erori…….Utilizand modelarea matem se rezolva urm problem: .Notiuni de econometrie si statistica matematica cu care se opereaza frecvent sunt: sondajul statistic 2.2.Met de cercetare morfologica: a.Raportul dintre produsul abaterilor de la medie dintre 2 variabile aleatorii si nr de incercari se numeste covariatie..leg dintre cost si dimens tehnice . . anal morfologica prin enumerare ordonata 19.Regresia poate fi in fct de nr factorilor de influnta de 2 feluri: -unifactoriala -multifactoriala 6.gandirea cu strategii cadru – consta in alcatuirea unei diagrame retea in care etapele necesare realiz ob sunt anticipate 5. 18.Notiunile cel mai des utilizate in sondajul statistic sunt: estimatie. verifica cauza. gandirea pornind de la anumite conceptii – pe baza conceptiilor existente se emit noi directii de gandire.

Obiectul fundam al IV il constit introd pe piata a unor prod si serv care sa satisfaca intr-o masura mai mare cererea utilizatorilor prin: a) cresterea Vi la niv cerintelor pietei b) prêt de vz stimulativ c) posib de modernizare cu costuri min d) scaderea ch de asimilare.Met de estimare cu o ecuatie sunt: -MCCMP -estimarea parametrilor in cazul dependentei neliniare dintre variabile -met verosimilitatii max -met pct empirice -met variabilei intrumentale -met grafica 12. parte din tehnologie. fabric si desfacere e) elim costurilor inutile 4. . Vi= totalit insusirilor si fct unui produs in vederea satisfacerii unor nevoi soc. 3.deosebiri intre calculul estimatorilor prin met unifact sau multifact ………………… 1. ob de investitie) caruia i s-a atribuit un sistem de fct reunite intr-un ans cu Vi. Vschimb = totalit aptitudinilor unui prod/serv care ii confera posib de a fi schimbat cu un alt prod/serv.Ob de studio al IV il constituie o entitate ( prod. o succesiune de activit. Met de estim se utilizeaza frecvent pt calculul parametrilor ce caract evol unui fen prin interm dif parametrii.Principalele metode de estimare : -MCCMP 13.10.Relatia fundam care certifica proiectarea unui produs: Vi/Cp->max 5.parte din prod. 2.Domeniile de utilizare ale IV: a) cercetarea si proiectarea de prod noi si modernizarea celor existente b) -//.active. 11.Dif dintre IV si AV Pt aplicarea met in studiul de conceptie-proiectare se util not de IV iar pt aplicarea met la un prod deja existent se folos not de AV.prin ce se deosebeste fundam met de IV de met clasice folos pt red costurilor: 7. parte din serviciu. serv.tehnologie.de tehn noi -//c) Perfectionarea prod de servire si a celor auxiliare din unit ec d) Prestarile de serv e) Proiectarea si realizarea obiectivelor de investitii f) Perfectionarea proc de mca 6. durata sperata de utilizare si dorintele utilizatorului.Definiti: Val prod= rap dintre performanta si cost influentat de utilitatea prod.

Se form o matrice cu liniile si coloanele reprez de fct princip ale ob studiat 2. Diferentierea stricta intre fct si domeniul de utilizare R6.Caracterizarea fct de IV se face printr-un nr de cuvinte. R2. Descrierea fct princip treb form a. recomandabil vb+subst careia i se poate asocia o unit de masura.i. 15. Se anal rez . Evitarea descrierii fct in termeni generali R4.existente si noi 13.Nu se confunda fct cu necesitatea de ansamblu R5. Se acorda pct de imp fiecarei fct 3.Functia este o insusire esentiala a ob studiat in rap cu mediul si utilizatorul .Indicatori prin care se concretizeaza Vi si Cp: -limita min a lui Vi -lim max a ch cu realizarea studiului 9. Sa nu se confunde fct cu dimens tehnica R7.Niv de imp al fct este o marime conventionala atribuita fct prod studiat prin comp ac dpdv al contrib la Vi.principale si secundare Dupa posib de masurare : . sa nu se repete insusiri prin ac cuvant. factorii care determ costuri suplim ale bunurilor create sau reproiectate: 11. Def corecta a fct auxiliare R3. Clasificarea fct: Dupa importanta: .Procedeul utilizat in IV pt identificarea logica a fct unui prod: diagrama FAST 14.necesare si inutile Dupa momentul efectuarii analizei: . 17. Se totalizeaza pe COLOANA pct 5.Fct se simbolizeaza prin litera mari de tipar.8.Nomenclatorul de fct reprez totalit fct ob studiat dpdv al satisfacerii cerintelor soc si consta in prezentarea intr-o ordine arbitrala a tuturor fct si a unit de masura.Reguli de caracterizare corecta: R1. la Vi: .Vi poate fi marita prin: a) Cresterea perform prod mentinand pretul constant b) Se reduce pretul si se mentin constante perform c) Se maresc perform mai mult decat costurile d) Cresterea niv perform si scaderea costurilor e) Scaderea niv perform si scad si mai mult costurile 10. Se compara fct intre ele 2cate 2 4. 19. Sa nu se confunde fct cu sol tehnica 16.Etapele ordonarii dupa imp a fct: 1. 18. 12. Fct sec se simbolizeaza prin litere mari care au 1 sau mm indici care simbolizeaza fct principale pe care le conditioneaza.obiective si subiective Dupa contrib.

interdisciplinara care se desfasoara in cf cu un plan de lucru prestabilit 3. Apeleaza la tehn de lucru analitice si intuitive precum si la alte met specifice cercetarii stiintifice si proiectarii(modelarea matem.Caracteristicile principale ale IV: 1. Dimens ec reprez partea din costul ob aferenta fct. 21. Se bazeaza pe mca de grup. 22. Principiul max rap dintre Vi si Cp – asig realizarea unei inalte competitivitati Principiul conceptiei integrate – abordarea sistematica a Vi si se refera la ob de studiu al IV. Utiliz anal sistematica a fct conform principiului conceptiei fct 2. Principiul dublei dimens – prod se anal dpdv tehn si ec.20. marimea fct si unit de masura.Costul total de productie se determ astfel: Cp = ∑(Cmfp + Csci + Csmn) Relatia conv: Cp = ∑(Ci mater +Cj manopera + Ck regie) 23.Dimens fct Dimens tehnica reprez stab marimi niv de realizare al fct exprimat in unit de masura specific. 24.determ niv fct unui prod prin comp cu alt produs: Exista fct care au mm dimens tehnice exprim prin mai multe caract Limita min a dimens tehn asig realizarea utilitatilor unui prod la cel mai scazut niv acceptat pe piata Lim max a dimens tehn reflecata niv perform socialmente necesare.Fiecare fct treb sa fie exprimata prin:trasaturile ei fundam. Principiile de baza ale IV: Principiul conceptiei fct – prod/serv treb sa fie studiat prin interm fct pe care treb sa le realizeze. sondajul statistic. anal tehn-ec) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful