2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ - «Οδυσσέας Ελύτης»

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ A’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012
Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω θέματα και οι απαντήσεις να γραφούν στην κόλλα σας

ΟΜΑΔΑ Α
Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
1. Η αρχαιότερη γιορτή προς τιμή της Παναγίας είναι:
α. Η Γέννηση της Θεοτόκου
β. Τα Εισόδια
γ. Ο Ευαγγελισμός
2. Η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από χώμα και ο Θεός του
έδωσε πνοή ζωής, θέλει να μας πει:
α. Ό,τι ακριβώς λέει κυριολεκτικά η πρόταση
β. Ότι ο άνθρωπος μετέχει και στον υλικό και στον πνευματικό κόσμο
γ. Τίποτα από τα παραπάνω
3. Το γεγονός που επιτρέπει στο Χριστιανισμό την απεικόνιση της Θεότητας στις εικόνες
είναι:
α. Η Βάπτιση του Ιησού Χριστού
β. Η Ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού
γ. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού
Μονάδες: 09

Β. Αφού χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως Σωστή ή Λανθασμένη, κατόπιν να
αιτιολογήσετε σύντομα την επιλογή σας.
- Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζει το Μασονισμό ως θρησκεία.
Μονάδες: 13

Γ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες.
1. Οι γιορτές προς τιμή του Χριστού μπορεί να είναι είτε κινητές είτε ακίνητες.
2. Το «καθ’ ομοίωσιν» αναφέρεται στη λογική και στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου.
3. Η δεύτερη φάση της Θείας Οικονομίας είναι ο ερχομός του Χριστού στη γη.
4. Κατασκευή εκκλησιών έχουμε ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ.
5. Στις εικόνες αναπαριστούμε τα άγια πρόσωπα όπως ακριβώς ήταν, σαν φωτογραφίες.
6. Ο Ακάθιστος Ύμνος έχει ως κεντρικό του θέμα τη Σάρκωση του Χριστού.
7. Τη συγχώρεση, στο Μυστήριο της Μετάνοιας, τη δίνει ουσιαστικά ο ιερέας.
8. Ο Χριστός συνέστησε (δημιούργησε) το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο Μυστικό Δείπνο.
9. Η μεταβολή του άρτου & του οίνου σε Σώμα & Αίμα Χριστού συντελείται αποκλειστικά από τον ιερέα.
10. Το κείμενο της Αγ.Γραφής των Μαρτύρων του Ιεχωβά συμπίπτει μ’ αυτό της χριστιανικής Εκκλησίας.
1

Μονάδες: 20 (2x10)

Δ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (σχετικά με
τους συμβολισμούς στο Μυστήριο του Βαπτίσματος):
2
1.
2.
3.
4.

Α

Β

Τριπλή κατάδυση και ανάδυση στην κολυμβήθρα

α). Καθαρισμός από την αμαρτία/αναγέννηση

Νερό

β). Ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στο Χριστό

Επάλειψη με λάδι

γ). Συμμετοχή στην τριήμερη ταφή & Ανάσταση

Κόψιμο τριχών από το κεφάλι του βαπτιζόμενου

δ). Πάλη ενάντια στην αμαρτία και το κακό
Μονάδες: 08

ΟΜΑΔΑ Β (Ερωτήσεις ανάπτυξης)
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Ε. Να αναφέρετε τι αποτελεί για το Χριστιανισμό ο γάμος και ποιος είναι ο βασικός του σκοπός και
κατόπιν να εξηγήσετε γιατί η Εκκλησία δεν επικροτεί για τους βαπτισμένους χριστιανούς την
επιλογή του πολιτικού γάμου.
Μονάδες: 25

Στ. «Ει δέ Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα τό κήρυγμα ημων, κενή δέ καί η πίστις
υμων».
(Α’ Κορ. 15,14). (μτφ.: εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά
μας και χωρίς περιεχόμενο –ανωφελής- η πίστη σας).
Με αφορμή τη φράση αυτή του Απ. Παύλου, διατυπώστε την άποψή σας σχετικά με το νόημα
της Ανάστασης του Χριστού και τους λόγους που αυτή έχει θεμελιώδη σημασία στο Χριστιανισμό.
Μονάδες: 25

Καλή επιτυχία!!

Ο Διευθυντής της Σχολ. Μονάδας

Η Εισηγήτρια

ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ κλ. ΠΕ19

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, κλ. ΠΕ01